Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 15:34

  Địt mẹ Anh chỉ thấy mấy Cô Bắc Kỳ gộc mới Gốc Bắc Kỳ dạt Nam Tiến mới xơi món Cờ Tây Cầy Tơ này, chứ dân Nam gốc ít ai đi ăn thịt chó thịt mèo cả. Bây giờ hễ nơi nào có cộng đồng dân Bắc là y như rằng có quán nhậu Cầy Tơ 7 món, dĩ nhiên dân Nam cũng được mời ăn và dần thành quen hoặc thích.

  Địt mẹ, chỉ có đất Bắc, mới có chiện đi Chùa Hương hay Yên Tử đầu năm, lên Chùa cúng hương xong thì nhiều hội rủ nhau đi ăn thịt chó thịt mèo hoặc thịt thú rừng như cheo cheo( xạo xạo ấy, nó là thỏ cắt tai) uống Vodka Hà Nội. Đéo có khái niệm ăn chay gì.

  Nhà nhiều Cô vẫn thờ Phật, nhưng cúng rằm tháng 4, tháng 7 vẫn mần tiệc mặn, trong đó nhiều nhà khoái ăn thịt chó. Quan điểm nhà Phật, ăn thịt nói chung là đã phạm sát sanh gián tiếp rùi, nhưng ăn thịt những con thú cưng vật nuôi gần gũi như chó mèo thì nghiệp chướng rất nặng. Đành rằng không phải ai cũng ăn chay được, nhưng nếu ăn thịt thì nên chọn ăn thịt những loài mà Chúa sinh ra để làm thức ăn cho người thì nhẹ nhàng hơn.

  Trong việc ăn mặn, ăn cá và hải sản thì nhẹ nghiệp nhất.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/01/18 - 15:35

  Địtmẹ chết cười đận ngồi mới thằng mặt nhàu Fòng tại thịt cho Lê Văn Hiu. Thời Thởi thấy mấy cu đá bóng bên Thể Công nhậu nhẹt lại vừa thua quả chung kết 98.,anh phải Mạc Can mãi không bỏn bụp bọn kia chết tốt vì tội fi thể thao nhậu đến độ đầu vẫy đuôi lắc mới chịu về tập trung đội. Hệ Hệ

 3. #3 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 15:39

  Địt Mẹ Mấy Cô hay đi dọc Quốc Lộ 1A, thỉnh thoảng ngoài việc thấy che tải chở Lợn thì còn rất nhiều xe tải chở chó từ Nam ra, như được mùa dưa hấu xuất cổng Tân Thanh í. Đó là chó được thu gom từ tụi đi trộm chó, tụi đổi chó lấy son nồi đồ gia dụng, hoặc gần đây nghe đâu trong Thanh Hóa còn có cả trang trại nuôi chó thịt, nuôi chiên nghiệp như nuôi lợn rừng hay gà tam hoàng thế. Địt mẹ toàn cung cấp thị trường Thủ đô là chính.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:40

  Địt mẹ kể về chiện chủ quán chó mặt chó nhế.

  Cách nay tầm 15 năm ở Ngọc Hồi (chỗ ngày xưa cô Thơm Hồ tỉn nhau mới cô Nghị Tông Sĩ ý) có một quán chó cạnh gốc đa ngon cực.

  Quán đó cách Hànội tầm 20km mà khách Hànội lúc đéo nầu cũng chenchúc, đến muộn tí là hết chỗ nó đuổi mẹ sang quán khác hehe.

  Thằng chủ tầm 40-45, zưng đã có khoảng 20 năm mần thịt chó. Vì nó quá chiêntâm với nghề và luôn tự mình mần thịt các ông chó, nên mặt nó jống y như mặt chó. Khuôn mặt zài, mồm bạnh, môi đen, mũi nhỏ, và hehe đặcbiệt trên lông mày có hai đốm y như chó 4 mắt.

  Zân ăn nhậu bẩu nó jống chó như thế nên thịt chó nó làm có hồn chó, ngon cực. Hoặc bẩu kiếp trước nó là chó, vươnvươn, nên nó hiểu cơđịa chó như chó luôn.

  Đạikhái tuần đéo nầu Zì cũng fải xuống chén một nhát.

  Đùng fát, nó tèo hehe.

  Thôi Zì chạy đã, tí về kể sau.

 5. #5 by Enterprise on 2011/01/18 - 15:42

  Hehe, chắc anh nói chuyện biết-rồi không nhở.

  Nhưng nhiều-khi thấy tưng-tức nên cứ-phải nói lại, thế thành ra nhàm, hehe.

  1. Học-sinh: viết bài ít, có bài-giải sẵn học thuộc, thế số để có điểm cao.
  2. Chuẩn-bị học đại-học: chọn trường có-tiếng tí mà thi dễ đậu, chọn ngành nào ít mệt mà nhiều tiền chứ ít đứa chọn ngành nó thích. Không đậu thì mua điểm. Nhiều-khi chửi các bác tuyển-sinh cũng tội. Cầu cao quá, không cung thì phải tội với giời, hehe.
  3. Đi-làm: thằng kia làm ít, nịnh sếp nên ngon. Mình ngu gì không lười + nịnh sếp.
  4. Kinh-doanh: chiến-lược kinh-doanh, phát-triển sản-phẩm chi cho nhức đầu. Lợi-nhuận = doanh-thu – chi-phí. Giảm chi-phí đầu-vào là chắc nhất, khỏi mất công cải-tiến rồi cái gì i-dô với chả i-ra. Đến-nay thì than vì-sao không có nguyên-liệu. hehe.

  Tất-nhiên là những thứ trên là mặt trái, mặt phải cũng có những cái tốt. Dưng anh đang muốn lăn-tăn vì-sao mặt trái nhiều hơn? Có cách nào để giảm không? Nhẽ cứ phải thay-đổi từ trên xuống mà không phải từ dưới lên?

  Thân Lừa thì phải vác nặng. Lừa không chịu làm hết nhiệm-vụ của Lừa thì làm sao hết Lừa, thoát Lừa được.

  Mà Lừa chỉ làm như lừa thì Lừa khác cứ muốn Lừa mãi như thế. Vậy thì Lừa cứ vẫn như lừa.

  Ôi, Lừa suốt đời sẽ vẫn lừa Lừa để sống giữa bầy Lừa.

  Hehe, nghe thiền nhở.

 6. #6 by minhhuong on 2011/01/18 - 15:46

  Em cực thích ăn thịt chó keke, nhưng chục năm rồi không ăn.

  Ôi thịt chó ngon kinh dị, em cực thích.

  Nhưng chục năm rồi không ăn. Đéo phải vì hết thích, mà là đéo có mà ăn. Hoặc chả nhẽ đi ăn 1 mình.

  Ôi miếng dồi thơm phức.

  Thích cả bát xáo mầu đen đen ghi ghi, chan với bún.

  Món đéo nào cũng thích.

  Chẹp chẹp.

  Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ ….

   

  Ờ mà Chibộ đừng quên, lãnh địa FB đương nở hoa, add em vào đi nhá, trên 60 friends rồi, hô hô rich đéo chịu được

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647

 7. #7 by LUUMANH on 2011/01/18 - 16:13

  Thích cả bát xáo mầu đen đen ghi ghi, chan với bún.@ Hương

  Có phải xáo đâu, rựa mận chứ, có phải sền sệt không . Nấu bằng thịt ba chỉ bụng, cổ, đầu trộn ít mẻ, mắm khắm, tiết, mật đun 2 lửa ăn với bún mùa này ngon vãi mả.

 8. #8 by minhhuong on 2011/01/18 - 16:21

  Ờ, rựa mận, kekeke.

   Thích tất các món, dưng trong số ấy thích dồi với rựa mận nhất nhất nhất

  Ngon đéo chịu được

  Em đéo thấy lý do đéo gì để không ăn

 9. #9 by minhhuong on 2011/01/18 - 16:24

  Vấn đề là có phải đứa nào cũng nuôi chó đéo đâu mà thân với chả thiết, với đứa không thân với chó thì chó khác đéo gì lợn – gà. Cứ việc ăn.

  Tỉ dụ như em, em thích mèo, em nuôi mèo, thì em đéo bao giờ ăn thịt mèo. Dư thế là hợp lý.

  Em đéo nuôi chó, em đéo thấy chó thân thiện bạn bè đéo gì với em cả, chó chả khác mẹ gì lợn gà bò.

 10. #10 by Do L on 2011/01/18 - 16:25

  Tiên sư chó. ngày be bé bô lão em vác về 1 con Pê ki noa thuần.

  em nuôi nó tới mức là em ngủ đâu nó ngủ đấy, lớn lên cùng luôn. Sau đúng 12 năm, khi dừng bước tý ty về nhà đi đái, đéo thấy ông ý liếm tay khi thò vào mở cửa. Cảm giác như nhà có người thân vừa mất, tới giờ con dai em xin nuôi mà em vẫn chưa dám.

  @Dì : Cái hàng chó LVH ngon bình thường, nên đi ăn sớm. Theo cách làm chó thì 90% nó dân Tay gậy tay bị. Dân đấy thịt chó phải ủ hay đéo gì 24 tiếng, thậm trí hơi trương miếng thịt mới ngon.

  Phàm con gì bay và chạy thì thịt xương rất cứng nên để 24 tiếng ăn là ngon nhất mà đéo mất vệ sinh.

  Khoai tây canada nó bắn đc con Tuần lộc của ông Noel thì treo lên cả tháng. Khi có bọ rơi xuống mới chén.

  Chắc bài sau của Dì là dạy cách ăn Chay và cách lợi ích !?!?! kekeke Địt mẹ ăn chay thì người cứ như đi mượn cả ngày, cho em kiếu.

  @Hương Điêu : Riêng Vàng son của TT thì thích chó ngay Ba lê cũng có. Chó Hàng lược chính cống xách tay.

 11. #11 by Đéo Bựa on 2011/01/18 - 16:35

  Anh thích mèo nên thấy tên nào ăn thịt mèo là kinh bỏ mẹ. Lâu rồi cũng ko nuôi mèo vì vện đéo cho nuôi chắc giờ phải kiếm con mèo ngoại về nuôi thử xem thế nầu. Tên nầu biết chỗ bán phím anh cái nhế.

  Đúng như tên Manh nói, nuôi chó mèo kinh nhất là lúc bị bả bị câu. Anh nhiều lúc ngồi bón từng thìa sữa cho mấy ông mèo bị dính bả, bón chừng nầu ổng nôn ra chừng đấy rùi nằm thoi thóp thở thương bỏ mẹ chảy hết cả nước mắt. Riêng nuôi mèo đực thì mấy ổng chiên bỏ nhà đi tìm gái ịch mất tích luôn. Nhiều người khuyên nên thiến hoặc lấy sợi chỉ thắt dần bộ dái ổng cho rụng để ổng khỏi đi dưng anh điếu chịu. Địt mẹ bản năng của ổng là phải để nguyên cho ổng chứ thiến làm điếu gì tội nghiệp.

  Như tên gì biên phía dưới nuôi mèo cũng khổ việc đi dọn hàng cho ổng. Dưng mà anh nghiệm là mèo nhỏ nó mới thả hàng trong nhà chứ mèo lớn rùi thì tuyền ra ngoài cả. Địt mẹ tức nhất là cứ nghe mùi cứt đái mèo trong nhà mà tìm mãi đéo ra nó ỉa ở chỗ nầu hehe.

  Riêng thịt chó thì hầu như Lừa nầu chả máu he he. Kiểu nấu chó ở các miền cũng khác nhau. Hà Nội thì làm đầy đủ các món, miền Trung thì anh thấy chủ yếu chỉ là món luộc, dồi và hoong. Món Hoong ở miền Trung là món Rựa mận ở miền Bắc tuy cách nấu cũng hơi khác tí. Thịt chó miền Nam thì anh chưa ăn bâu giờ nên đéo biết dư nầu. Ăn thịt chó thì thích dưng mà ăn xong về nhà đái ra thì he he toàn nghe mùi chó. :))

  Ôi địt mẹ kể ra lại nghe thèm thịt chó rầu.

 12. #12 by minhhuong on 2011/01/18 - 16:37

  Riêng Vàng son của TT thì thích chó ngay Ba lê cũng có. Chó Hàng lược chính cống xách tay.@ Do L

  ——

  Biết là có, dưng chả nhẽ ăn 1 mình?

 13. #13 by minhhuong on 2011/01/18 - 16:38

  Đã thế còn bị chó cắn 2 trận thảm thương đi bệnh viện, khâu hàng đống, sẹo lồi lõm các kiểu. Ghét bỏ mẹ !

  Cứ nhìn thấy mấy cái sẹo là bực mình bọn chó.

 14. #14 by minhhuong on 2011/01/18 - 16:41

  Hãm lìn nhất là có 1 vết sẹo mờ hồi xưa bị chó cắn, nằm chình ình ngay trên mặt. Tức bỏ mẹ ra được.

 15. #15 by Gia_lamcam on 2011/01/18 - 16:53

  FB thì có gì hay?
  Nó có hay hơn lốc liếc hông?
  Anh hông chơi cái đó nên hông biết nó sướng chỗ nầu?
  Mờ sâu chi bộ cứ loạn cào cào về FB?
  Lồng chí nầu, hay em Điêu Yêu, túm tất vài dòng cho anh Cẩm lẩm cẩm cái nhở?

 16. #16 by Gia_lamcam on 2011/01/18 - 17:05

  Dưng anh đang muốn lăn-tăn vì-sao mặt trái nhiều hơn? Có cách nào để giảm không?@lồng chí Sè
  Há há há,
  Lồng chí Sè nhẽ ở trên Cung Trăng với chị Hằng lâu ngày, sắc mắc duyên thế.
  Trái mới Phải, nó cũng như Thật với Giả vậy lồng chí ợ.
  Cái xã hội Lừa nó sống bằng giả dối, tức là bằng cái mặt Trái, vậy mờ lồng chí lăn tăn sâu Trái nhiều thế he he. Phải cả thì ăn cức ăn cức à?
  Khi nầu bấu đài hay xã hội nó bớt giả dối đi thì tự khắc cái mặt trái nó cũng bớt dần theo lồng chí ợ. Hông cần phẩy định hướng từ dưới lên trước, hay từ trên xuống trước đâu he he.
  Há há há,
  Anh nông dân chân phác thật thà, nghe bạn anh bẩu thế, tin luôn he he!

 17. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/18 - 17:08

  @Cẩm Hói Hãm Lìn:

  Hỏi đích danh em Hương ý, đồ hói hãm lìn!

  @All:

  Phải phải, các cô rất là nên ăn chay, sẽ tốt cho không chỉ các cô mà cả con cháu các cô sau này nữa. Các công vật sanh ra không phải để cho ông người chén đâu. Địt mẹ đồng chí nào khẳng định điều ngược lại thì đúng là đại phản động, chắc chắn đèo phải Ông Cụ hehe

 18. #18 by minhhuong on 2011/01/18 - 17:24

  Ờ mà hôm nay, em bắt đầu có nhiều bạn, nên nó bắt đầu mách lẻo là có người này có 2 bạn chung với bạn, mà bạn chung của mình tuyền bựa viên chớ ai, nên em request add tất tất kekekeke

   

  @Anh Cẩm hói: Chơi FB á, nó trẻ hẳn người ra 15 tuổi! Chơi ngay đi anh ạ, tác dụng tốt gấp vạn lần nhung sâm sừng tê đéo gì ấy kekeke

 19. #19 by ongcu69 on 2011/01/18 - 17:38

  Thôi thì ông Người ở Lừa còn bị ráng xuống làm Lừa thì ông chó làm đéo có quà. Nhưng ở Đài Bắc, bọn hãm lìn ở đây lại bắt ông chó làm ông người hehe.

 20. #20 by ongcu69 on 2011/01/18 - 17:44

  Ông Chó ở Đài Loan được tôn vinh như Ông Cụ ở Lừa. Có cái khu mẹ gì gần tòa Taipei 101, các ông chó được rước đến đây để đồng bào Đài Loan chiêm ngưỡng.


  Được thò tay ấn vào thủ ông Bull dog là 1 niềm vinh dự

 21. #21 by Gia_lamcam on 2011/01/18 - 17:46

  @Anh Cẩm hói: Chơi FB á, nó trẻ hẳn người ra 15 tuổi! Chơi ngay đi anh ạ, tác dụng tốt gấp vạn lần nhung sâm sừng tê đéo gì ấy kekeke @Điêu
  Ơ thế em túm tất cho anh mấy cái gạch đầu dòng đi!
  Thanh nha thanh nha.

 22. #22 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 17:48

  Ở Hàn Quốc, bắt chó mần thịt để ăn bị cấm theo luật nhưng thèm thì lén lút vẫn có. Nên các đồng chí Hàn Quốc qua Sài Gòn mần ăn, rất khoái rủ nhau đi ăn thịt chó khu Phạm Văn Hai, phố chuyên món Cầy Tơ cho tụi Hàn, ngon bổ rẻ thậm chí có em út mớm rượu nếu yêu cầu. Mấy cô Hàn Quốc qua Lừa, ngoài khoái món Golf thì mê mẫn nhất là món thịt chó này, ăn thoải mái, chẳng ai cấm.

  Trong khi ở Tây, có cả nghề bác sĩ cho chó, mèo, cũng chiên nghiệp và mần xiền tốt như Khám Nhi, Khám Sản thế. Tụi Tây, nhất là theo đạo Công Giáo, đều không ăn thịt chó. Nhưng ở Lừa, nhiều Giáo dân( gốc bắc) vẫn hay chén món này.

  Kiếp làm chó, mèo ở Lừa nó cũng khốn nạn nhỉ!

 23. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/18 - 17:48

  Địtmẹ ảnh tên Cụ Chín tự chụp đấy à? Ngon đấy. Bọn Đài Loan giờ bi giờ đéo thua kém Hàn Nhật đéo gì, cả về mọi phương diện… Thật là niềm tự hào chân chính của dân mũi tẹt da vàng địt mẹ.

  Gái Đài da dẻ trắng trẻo sạch sẽ ngon lắm. Quả ảnh đầu tiên có em ẻm đùi ngon phết hehe đéo thua gì đùi chó!

 24. #24 by ongcu69 on 2011/01/18 - 17:51

  Ông Chó cùng gia đình…
  cùng Vàng Son đi dạo 25. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/18 - 17:53

  Ui ông chó tý hon ảnh cuối cùng đáng yêu quá đi, Cụ Chín đang làm đéo gì bên Taiwan thế hử hỏi đéo giả nhời à tiên sư hắn?

 26. #26 by ongcu69 on 2011/01/18 - 17:58

  @Thiếu I-ốt: ảnh Cụ chụp năm ngoái.


  Các ông chó ở đây rất thân thiện, đéo thấy gầm gừ như cô Lài hay sủa ủng oẳng ủng oẳng như Dái Ghẻ:


  Địt mẹ đã dính mùi thượng đẳng thì việc tự giác dọn cứt cho ông chó là không thể thiếu


 27. #27 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 18:04

  Việc ăn thịt chó ở Lừa, không hẳn như em Hương bẩu là em không nuôi chó, không thân thiết như nuôi mèo nên ăn nó như lợn gà vịt ngan…

  Sống trong 1 gia đình Lừa, bố mẹ cô dì chú bác đều ăn nên trẻ con cũng ăn, lớn lên thành quen, nghiện món rựa mận mất rùi nên giờ bảo không nên ăn thịt chó là rất khó, vì thực sự nó ngon miệng và rất nhiều đạm.

  Ăn thịt con vật mà mình và nó có cảm tình nhau còn được, thì khi ứng xử với con người, không đến mức phải ăn thịt nhau theo nghĩa đen nhưng cũng đôi khi mần con người ta vô cảm nhau theo nghĩa bóng, đéo xem nhau ra thể thống gì.

  Anh không bao giờ ăn thịt chó, và cả thịt mèo nữa. Dù chẳng có tay nuôi chó mèo gì  nhưng đi nhậu với tụi ăn thịt chó, nể tình vẫn đi theo nhưng Anh gọi món khác, hoặc uống nước thôi, đành chịu dù miệng khen sao nó thơm thế he he.

 28. #28 by ongcu69 on 2011/01/18 - 18:13

  Có những ông chó được tỉa lông kĩ và điệu như em Hương Điệu hehe

  Có ông lại để lông lá bờm xờm như em Rô hehe


 29. #29 by minhhuong on 2011/01/18 - 18:24

  @GKĐ: Em có giải thích lý do cho cả lũ Lừa đâu.

  Em nói về cảm giác của người ăn, khi người ta chả thân thiết mẹ gì với chó thôi.

   Thế giải thích làm sao, em không thể ăn mèo, nhưng ăn chó vô tư? Dù họ hàng ăn mèo cũng như ăn chó.

 30. #30 by minhhuong on 2011/01/18 - 18:57

  Báo cáo anh Cẩm, thấy anh tò mò về Facebook, để em trả nhời anh:

  – Bởi tính tương tác giữa anh và các bạn anh trên facebook cũng tương tự như trên lốc, dưng nếu anh đặt chế độ everyone hoặc friend to friend thì bạn của bạn anh cũng thấy được, và vì thế nhân rộng lan nhanh hehe

  – Khi anh đương tán chuyện với 1 bạn, bạn của người hoặc của anh đó cũng tán cùng được, thế là thành ra 1 cuộc tám tập thể lao nhao cả lên. Một khi đã tham gia tám, thì cứ mỗi khi có ai tám vào là FB nó báo mình ngay. Đâm ra luôn nắm được cả lũ đương tám gì, mà không bị bỏ quên như trên lốc. Kekeke

  -Thường lời tám chỉ ngắn gọn, xúc tích, đâm ra trên FB người ta thường cố gắng làm cho câu tám hài hước và ngắn gọn nhất có thể.

   

  Túm lại, nếu anh tham gia FB thì phẩy trẻ ra tới 15 tuổi, và anh vứt ngay cái ảnh avartar ngày cho em, thay bằng hình anh Lý Đức hoặc hình anh Nam Vương Tiến Đoàn

  Nam vương Tiến Đoàn tâm sự về vinh quang và những cái giá phải trả

   

  Anh mà vào FB thì việc đầu tiên là add em nhá:

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647

 31. #31 by trời mưa kẹt xe on 2011/01/18 - 19:02


  Các cô có tiền thì mua ông chó này về mà chơi này, trông ông chả khác đéo con sư tử

  Nhìn ông hoành tráng vãi đái

  Gặp ngoài đời chắc ngất mẹ luôn

 32. #32 by Mr. Tran on 2011/01/18 - 19:09

  helo chi bựa thối. sinh hoạt phây búc rôm rả vãi dắm nhỉ. mỗ mèng mèng cũng add được hơn chục bựa rồi.

  nói chiện chó. mỗ đọc Mật mã Tây Tạng, cỏn miêu tả Ngao hùng vĩ thiêng liêng vãi dắm. hehe. sang đây cũng vầu nồi hết!

  địt mẹ, thịt chó tỉn mới diệu vầu phết đấy. cuối năm rùi, mần phát đi bựa nầu hông chê mộc tồn (dư mỗ) hehe

  nói thêm về phây búc phát: cách của Thiếu dái ngon phết, chi bựa mần đi.

  add phây búc mỗ nhế: Trần Hoành Tráng. hehe. nổ vãi cả dắm!

 33. #33 by cathnga on 2011/01/18 - 19:10

  Địtmẹ Zì Thối đéo biết 1 cái bí quyết cơ bản thịt chó ngon là nhìn mặt thằng chủ quán phải giống chó. Hệ Hệ @ Chuồn Thối
  Em nghĩ đây chính là Luân hồi và Nghiệp báo. Tên chủ quán kiếp trước là chó bị người ta ăn thịt, giờ tển là chủ quán giết những con chó kiếp trước là người ăn nhiều thịt chó.

 34. #34 by minhhuong on 2011/01/18 - 19:11

  Hehehe, trông con này buồn cười quá.

  Đảm bảo hôi hơn cú !

  Em thích cái loại cao kều người mỏng dính í. Để kiếm hình, trông kiêu kiêu, nhắng lắm

 35. #35 by LonelyRose on 2011/01/18 - 19:26

  Em biết lốc của TT nhờ chị Beo quảng bá. Cũng lảng vảng quanh quán lâu rùi mà không dám cồng (vì ko bít chưởi và sợ bị chưởi). Nhưng cứ hóng mãi thấy cũng không phải thế nào. Thôi thì chào TT và các bựa viên một câu vậy.

 36. #36 by cathnga on 2011/01/18 - 19:29

  @  Phá Điền: có phải nick của PĐ là chữ Điền bị Phá đi còn chữ Vạn trong Sấm Trạng Trình hông??? He he, hôm nay vừa hóng được thế, nghĩa là sao hở???


 37. #37 by gialang on 2011/01/18 - 19:37

  @LonelyRose
  Chào em, vào đi vào đi. Các cô khác cũng vào chào nhau một tiếng mà sinh hoạt cho nó rôm rả, đừng ngồi hóng mãi thế nữa.

 38. #38 by minhhuong on 2011/01/18 - 19:38

  @LonelyRose: Tên dễ thương nhỉ hihihi

  Đừng sợ, đừng ngại. Hay không lên facebook ta làm quen 1 vài bựa viên. Add mình đi:

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647 

   

 39. #39 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 19:43

  Già Không Đều chào em Hồng Hoa Đơn Côi nhế.

  Quậy đi cưng, ngại chó gì he he!

 40. #40 by minhhuong on 2011/01/18 - 19:45

  @LonelyRose: Ờ quên không nhắc, anh Rai già hói không chửi bậy, Domdom giáo viên kiêm thợ may cũng không chửi bậy. Nhóm nho nhã đông phết í chứ lị.

  Ai cũng có chỗ hết mà. Em bưng chị 1 ghế nhá? Chibộ cấm tay nào ngồi nhầm. hehehhe

 41. #41 by Già Không Đều on 2011/01/18 - 19:52

  Thế giải thích làm sao, em không thể ăn mèo, nhưng ăn chó vô tư? Dù họ hàng ăn mèo cũng như ăn chó.(@ Bắp Điêu)

  Thì em cũng như Anh, ăn thịt bò thì ok còn thịt trâu thì chịu ( nếu biết), dù không biết thì đôi khi ăn nhầm thịt trâu tưởng là thịt bò là chiện thường. Nó là thói quen cá nhân thôi, thấy ngon và nuốt trôi là được, dù là thịt gì.

  Anh không ăn thịt chó hay thịt mèo vì từ bé được dạy không nên ăn và thực tế cũng chẳng có để ăn. Riết rùi thành thói quen, chứ cũng không phải do yêu chó yêu mèo hay nhà có nuôi chó nuôi mèo gì mà ăn thịt nó không đành.

 42. #42 by ongcu69 on 2011/01/18 - 19:53

  Thôi thì chào TT và các bựa viên một câu vậy.@ Dâu Sái


  Chầu chầu. Còn em nào đang thập thò cửa quán vầu mẹ 1 thể luôn. Ở ngoài lạnh bỏ mẹ. Cô Tướng Tin, co Thiếu I-ốt đâu chuẩn bị ra bế các em vầu. Tèn tén ten.
 43. #43 by LonelyRose on 2011/01/18 - 19:59

  1.      Ờ quên không nhắc, anh Rai già hói không chửi bậy, Domdom giáo viên kiêm thợ may cũng không chửi bậy. Nhóm nho nhã đông phết í chứ lị. @Hương xinh

  Ui vui ghia cám ơn Hương xinh. Rose cũng phải quăng mũ qua hàng rào rồi đành leo rào vào chứ quả là phong cách quán hơi sốc. Dưng mờ như chị Thi có nói í, mình đã cảm được rùi chắc sẽ không bao giờ bỏ quán đâu…

 44. #44 by ongcu69 on 2011/01/18 - 20:03

  em đéo thấy chó thân thiện bạn bè đéo gì với em cả, chó chả khác mẹ gì lợn gà bò@ Hương Điêu


  Câu trên thay CHÓ bằng LỪA hay BẦN NÔNG thì sao em?

  Em có thể đéo bạn bè thân thiết với ông chó nhưng đéo thể đánh đồng ông chó với ông lợn ông gà ông bò em nhở?!
 45. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 20:12

  Hehe Zì đã zìa đây Zì đã zìa đây gét các cô quá cơ.

  @Em Lonely Rose

  Chầumừng Chầumừng em tới Quán Bựa. Vàng Son nầu vầu đây cũng được chầu đón và yêuđương, được hưởng quyền miễntrừ ngoạijao tuyệtđối hehe.

  Zì tuyênbố sẽ hông chưởi bậy trong 3 cồng liêntiếp để em đỡ choáng hehe.

  Em thích gọi tên là Đan Hường kiểu Lừa hay Rốt kiểu Khoaitây? Nhiều con bầnnông có thể gọi em là Râu thì mặckệ cỏn đi đừng bậntâm. Đám tinhhoa sẽ xunxoe gọi em là Hường Xinh hay Rốt Yêu em cũng đừng vội ngã lòng. Đời nầy chả tin được bố con thằng nầu đâu em hehe tí nữa thì Zì văng tục.

  Chầu mừng. Sự zũngcảm vượt rào của em sẽ được đềnđáp bằng zững trận cù cười thoảimái mà em không tìm thấy ở bấtcứ đâu else online hehe tí nữa thì Zì lại văng tục chỗ nầy.

 46. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/18 - 20:16

  Hehe nhân dịp em Hồng Đơn đáo quán. Thím tặng em tý chất nghệ mần quà nha:

  Nhạc phẩm sau đây có tựa “Emmanuel”. Trình diễn bởi em đại vàng son Lucia Micarelli và tay trumpet Mẽo Chris Botti…

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 20:18

  @Bắp Ngô, cô Khỉ Lừa, các cô Bựa.

  Nhờ fongtrào cáchmạng Facebook của các cô mà lượng fan của Quán Bựa tăng thấy rõ. Hai hôm nay vìu tăng khoảng 15%. Các cô chịukhó keep the move nhế.

  Cám ơn các cô.

 48. #48 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/18 - 20:18

  Còn đây là “Italia”.

  Ui giời ơi giọng hát thiên thần của tay Andrea Bocelli bạn thân Thím quyện không thể ngọt hơn với tiếng kèn của Chris Botti…

  Chầu mừng em ghé quán, Hồng Đơn của lòng anh:

 49. #49 by minhhuong on 2011/01/18 - 20:18

  Em có thể đéo bạn bè thân thiết với ông chó nhưng đéo thể đánh đồng ông chó với ông lợn ông gà ông bò em nhở?! @ Ông Cụ
  ——–

  Ý giời Ông Cụ nhà em chỉ thích chơi chữ.

  Em đánh đồng chó với Thỏ, đối với em thì chó – thỏ hao hao nhau. Dễ thương dưng ăn được.

   

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 20:20

  @Em Nga

  Quả ngiệpbáo các chủ quán mặt chó nge kinh quá đi hehe tí nữa Zì chưởi bậy.