Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/01/22 - 19:34

  Khỏi thế nào đc nhất là kiểu tràn dịch = dãn dây chằng gối ?!?!@ Do L

  ————–
  Không phải giãn dây chằng mà là bị fù nề vùng khớp gối có dịch. Bác sỹ nói nhiều lắm mà anh quên mất roài. Hệ Hệ
 2. #2 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 19:39

  Mấy Cô xem đây, 3 bài báo của cùng 1 thằng Vnexpress về Sư Cô Nuôi Trẻ Mồ Côi, Chùa Tiên Phước 2

  1 – Ngày 5 .9 . 2010 , đúng dịp khai giảng Năm học mới.

   

  Tuổi thơ bị bỏ rơi, ca ngợi Chùa Tiên Phước 2 và Sư Cô hết mình, hình ảnh minh họa chú thích rất xót xa, tỉ như “Tuy nhiên, cũng có nhiều bé khi có người lạ đến thì ngay lập tức thu mình vào một góc, lặng lẽ.”

   Thùy Link : http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA1FF8A/

   

  2 – Ngày 20.1.2011 : Đóng cửa chùa Tiên Phước 2

   Vụ này sang nay Ku Dái Ghẻ ngứa dái quăng lên rùi.

  Thùy link : http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA259C3/

   

  3 – Hôm nay, 22. 2. 2011 : Chủ chùa không phép lợi dụng trẻ em kêu oan

  Thùy link : http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA25A61/

   

  Anh đéo nắm rõ sự việc nhưng chỉ cần nhìn 2 cái chú thích cùng 1 tấm hình em bé co ro trên cái giường không chiếu  ( Trích chú thích mới: (Một số người hảo tâm cho biết, thương các em nhỏ phải ngủ trên giường ván gỗ không đảm bảo sức khỏe nên họ mua nệm tặng, song lần sau ghé thăm vẫn thấy tình trạng như cũ. Ảnh: Lệ Thanh .)  thì đéo hưởi được tụi nhà báo lá cải năm xu này.

   

  Đù Mạ tụi bồi bút, cái lưỡi không xương trăm đường lắc léo !

 3. #3 by dark30 on 2011/01/22 - 19:42

  Anh bị tràn zịch đầu gối mới ngồi hóng hớt zư lày chứ,hỏi ngu thế. Hệ Hệ@Lài Dồn
  Cô bị tràn dịch thật sâu? Lài muốn xài thử Glucosamine hông (tên xứ Lừa là Sụn cá mập đới). Xứ anh ở hàng nầy xịn vô đối!

 4. #4 by Dark Angel on 2011/01/22 - 19:42

  Chào chi bộ, mấy hôm nay Đát tập gôn, mệt nhưng thấy tinh hoa và nhiều cái tinh túy, cũng như đầu óc rất tinh tế và kèn thì nhiều tinh dịch. Dis pà chi bộ nhế.

  Mẹ, vụ fb do em Điêu vàng son bất hủ có kết quả khả quan, ít nhất là trong gia đình Đát. 2 thằng cháu ( 1 20, 1 13) coi quán Bựa cười sằng sặc sằng sặc, chúng nó tiên triền với đám bạn thế đíu nào mà hôm nay đi cafe với chúng toàn nghe chúng nói về văn phong Bựa, bẩu chúng còm đi còm đi thì chúng nói chưa đủ trình và sợ bị chửi. Hehe. Bà mệ Đát thì thôi rồi rồi, bà cụ chửi quán Bựa như hủi nhưng coi lại history thì cả ngày hôm qua bả mỗi có vào quán Bựa và dân chí. Hehe.

  Tối kia đi ọp nai với bọn cùng thời sinh viên, chúng nó cũng discuss về quán Bựa nhưng chúng phản đối vì chửi thề quá nhiều, ti nhiên, Đát cũng bẩu bọn chúng, cái quan trọng là nội dung, còn thể hiện chỉ là lớp quần xì che đậy phần tinh hoa vàng son. Bỏn mần tình thì quan trọng mẹ gì cái quần xì phỏng, bõn cười sằng sặc sằng sặc. Hehe

  1 cái link được vứt ở đâu đó trên thế giới net vô cùng tận và tự do này có thể làm được 1 cuộc cách mạng. Hế hế.

  Địt pà chi bộ, và đặc biệt, tên Thiếu gay tối ngày đong gái.

  Mẹ, tư nhiên thấy nhiều vàng son quá, thấy lòng hứng khởi, dạt dào.

 5. #5 by Dragonfly on 2011/01/22 - 19:55

  Cảm ơn Đặc

  ———–
  Anh chơi Bosamin cũng có sụn vi cá mập,tiên sư nó tạo chất nhờn đéo gì mà tạo cả tinh dịch hay sao ấy. Đụng nhẹ hàng cái mà bật nhưu lò xo. Nhạy kinh mà tức kê kinh khủng. Hệ Hệ
 6. #6 by Kakashi on 2011/01/22 - 20:31

  ĐỊT MẸ CHI BỘ NHỚ CHI BỘ CHÓ QÁ

 7. #7 by dark30 on 2011/01/22 - 21:50

  @Lài Dồn: Cô ngu như ./ anh đây nầy. Nghĩ sâu lại chơi hàng Lừa vậy cô? Muốn hàng xịn vui lòng contact anh, thật lòng đó cô!

 8. #8 by Dragonfly on 2011/01/22 - 22:04

  Đặc

  ————
  Bosamin của Mẽo mờ. Anh cảm ơn tấm thịnh tình của cô nhưng mờ anh cũng có nguồn roài. Cô lại sang Úc rồi à? Úc buồn bỏ mẹ.Địtmẹ suýt nữa phải sang làm rể 1 em dân Fòng ở Sít Ni.Hệ Hệ
 9. #9 by dark30 on 2011/01/22 - 22:15

  Bosamin của Mẽo mờ@Lài Dồn
  Anh đíu chửi cô là không được. Mẽo nó có cho đánh cá mập cái ./ anh đây nầy, làm sâu có được sụn cá cho cô dùng. Địt vện cô thêm phát nữa cho bỏ tức!

 10. #10 by Gia_lamcam on 2011/01/22 - 22:21

  Hehe Zì đã bẩu là cứ Vàng Son là zì mê liền mà.@Ma Xó
  Há há há,
  Sư bố Ma Xó giống anh nhở giống anh nhở!
  Mệ, anh vừa vầu ngó ngó nghiêng nghiêng bên FB, mờ giờ nhà anh ngập meo là meo!
  Sáng giờ hơn trăm meo có chệt anh hông?
  Cồng phơm mỏi cả tay!
  Cứ như thể hồi hổi còn thiên đàng, mỗi lần cần xiền, anh mang cái gì ra chợ Giời là cả chợ nhao nhao dựt áo dựt cổ anh: bán giề bán giề? hề hề hề.
  Há há há!

 11. #11 by Dragonfly on 2011/01/22 - 22:22

  Đặc

  ———
  Thì nó sẽ lấy nguyên liệu nơi khác,cũng như lấy dầu lửa Trung Đông ấy mờ. Nói chung dùng hiệu quả. cái này uống đều không gây phản ứng phụ.Lâu lâu uống khoảng 3 tuần là ổn.Lúc đau cấp tính thì uống cái viên đéo gì hình quả tim tên là diclofenac thì phải,rẻ hều mà hết ngay. Thanks again.Hệ Hệ 
 12. #12 by dark30 on 2011/01/22 - 22:54

  @Lài Dồn: anh dí bùi vầu tư vấn cho cô nữa nhế. Ngu đíu buồn ngả giời! Pama anh 2 đời dược sỹ, từ trước 75 cô nhế. Anh 2 năm mài đũng quần trường Thuốc mà cô cũng cãi như bão là sâu? Địt vện cô phát nữa

 13. #13 by Thầy Lang on 2011/01/22 - 23:32

  Dis ./ mẹ thằng Dark nói ngu như quặc mà lải nhải mải.

  Cô Lài cổ có xiền chơi Bosamin là ngon mẹ nó rùi, dis mẹ cô Dark chứ Glucosamine của cô là cái đéo gì, cô đã xem thành phần của Bosamin chửa?

  Dis mẹ cô, Cậu đéo chưởi cô nhiều vậy nếu cô không đem Ba Ma cô ra làm bia, mới cả 2 năm ngồi trường thuốc của cô ra làm hàng. Cậu là Cậu ghét nhất thói này, nói chiện thì nêu tham luận chứ cứ Ba Ma làm đéo gì? 2 năm trường thuốc thì dis mẹ nhà cô, biết được cái ./ về thuốc ấy.

 14. #14 by Thầy Lang on 2011/01/22 - 23:37

  Cậu vửa loáng thoáng thấy Cẩm Hói đâu đấy? Xê ra xê ra cho Cậu nhòm Quán xem còn em Vàng Xon nầu ở lại chơi đêm không nầu? Cẩm Hói chiên gia thấy Vàng Xon mới là đưa Thùy Linh dắt luôn về nhà hủ hóa nhá.

  Các em Bà Chiệu, em Thích To Tướng thân mến, quán Bựa nhõn mỗi Cậu là đáng tin thôi các em ạ. Còn lại toàn bọn già hói nhăm nhe đánh chén các em và tin tin như Thím Thiếu thôi!

  Cơ mà Thím Thiếu đéo add Cậu trên Phây Búc nhá!

 15. #15 by minhhuong on 2011/01/23 - 00:06

  Ôi mệt quá, vừa đi cầy về, hết mẹ nó hơi. Đéo gì lắm cồng thế kekeke

  Ít bựa viên thì theo dõi còn dễ, giờ thì…. hahahah

 16. #16 by Dragonfly on 2011/01/23 - 00:28

  Hương Điêu

  —————–
  Em a-nhô  ngay cho con Zì Man Zi Mọi Zợ biên bài mới đi chứ anh vã quá zồi . ẻn chó má như này stop được zồi còn zề.Hệ Hệ
 17. #17 by minhhuong on 2011/01/23 - 00:42

  Kinh quá, sáng nay em chỉ vứt 1 còm lên quán rồi biến đi cầy đã đọc đéo đâu, giờ mới xong, toát mồ hôi luôn. Hà hà hà

  @anh Lài: để em nhắn kekeke

 18. #18 by xcafevninnova on 2011/01/23 - 03:10

  Cảm ơn TT đã quay lại. Nhưng sao TT không login vào bằng cái nick của mình mà cứ uýnh dắm giấu mặt vậy? Nếu có trục trặc gì thì TT cứ nói em một tiếng.

 19. #19 by hello!... on 2011/01/24 - 19:02

  đê’x pẹ cái đời,tó thì là tó không tó thì khốn nạn,thằng tó đe’o mợ nầu mần không cho mình tài,nhưng ngu như tó,vó mồm xồm….

 20. #20 by hello!... on 2011/01/24 - 19:02

  đê’x pẹ cái đời,tó thì là tó không tó thì khốn nạn,thằng tó đe’o mợ nầu mần không cho mình tài,nhưng ngu như tó,vó mồm xồm….