Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Enterprise on 2011/01/22 - 12:43

  @Cô Chẹo:
  Hehe, khí-khái khí-khái, tốt, tốt.

  @Dì:
  Dì có trợ-thủ tốt rồi kìa, chúc mừng chúc mừng nhế, hehe. Không bỏ-công cô Hương, cô Khỉ bày-trò PR nhở.

 2. #2 by ongcu69 on 2011/01/22 - 13:00

  Mật độ đao lốt hiện tại khoảng 400 lượt/giây. Cụ đã chuẩn bị sẵn iphone, ipad và ipod sẵn sàng nghênh chiến. Giả sử Cụ chọn đúng thời điểm để đồng thời nhấn nút thì xác suất ăn là 3/400 nếu mật độ không đổi. Địt mẹ thật khó nhằn vô đối. Wish me luck nào các Bựa các Vàng Son. 

  P/S: riêng cô Lài Mồm Bể Phốt ra chỗ khác chơi nhé hehe
 3. #3 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 13:14

  Đù Má xem ra Cô phải kiếm phần mềm đếm ngược kiểu gì đó rùi enter tự động may ra, chứ thí nì hên xui rùi he he

  Best Luck, not Bad Luck to Ongcu69!

  10.000 Tơn, địt mẹ đau đầu nhỉ!

 4. #4 by Mit on 2011/01/22 - 13:15

  Wish me luck nào các Bựa các Vàng Son. @Cụ69

  Good luck…híhíhí

 5. #5 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 13:22

  lanovia 

  hô .. địt mẹ, em cần pướm giề phong cách tạm thời dư lão. Ví thử hông có iêm húng chó thì lão ho được vầu đít ai ở cái quán bựa nầy..nhở, lão nhở..hề hề..
  cóa người sâu đít,điềm đạm,mới mẻ dư lão thì cũng phẩy cóa đứa cũ rích, húng chó dư iêm chứ.. cóa thế xứ Lừa mí đa dạng và phong phú được, phỏng ạ? Lão cứ ho vầu đít iêm thoải mái, đéo buồn, đéo buồn .. hô hô
  @ thích đụ thử
  hơ …chị để cồng của thích dưới đít cho con nít nó đái trôi nhá ..

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:52

   Hehe đã thật đã thật.. Sư bố bọn jàhói bò jà đòi gặm cỏ non hông chưởi hông được.

 6. #7 by lanovia on 2011/01/22 - 13:27

  hé hé kết Chẹo rồi nha. Là anh chưởi yêu chưởi yêu thôi. Cho anh thơm miếng nà 

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:51

   Lần sau chưởi gái cho cẩnthận không Zì tát vỡ mõm.

 7. #9 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 13:27

  Địt Mẹ Via mới Thứ mất dạy với Chẹo cái gì đấy hử?

  Em Chẹo tự tin “Je suis Moi” thế mà Cô dặn dò cái chi cái chi.

  Hay Cô thử lửa Chẹo Cưng đó? He he

 8. #10 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 13:36

  hơ.. anh Già lại xóc bẩn iêm phỏng? xóc bẩn phỏng ??

 9. #11 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 13:47


  Định Kung Fa Pa nda mới Anh ah?

  Vâng, cho Anh xin.

  Hổng dám đâu!

 10. #12 by nang_giua_trua on 2011/01/22 - 13:57

  Đảm bảo chưa ai yêu Phòng nhiều hơn hắn đâu! Hehe@ Lả

  Có Nắng đây!

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:50

   Zì biết rùi hehe. Em là zân Fồng chiênngiệp cấm cãi.

 11. #14 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 14:05

  Tặng em Nắng, Rô, Lài Phồng mới Bà Dì Bù Bựa nè!

 12. #16 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 14:09

  Địt mẹ sao nhúng Blog kg được nhỉ? Sorry

  Mời bấm link vậy

  http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-ca-Hai-Phong-Duy-Phuong-CLB-ca-nha.IW686OFZ.html

 13. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 14:11

  Hehe Zì đây Zì đây Zì Trung Tướng kínhyêu của các cô đã zìa.

  Zì vửa coi ảnh em Chẹo rùi nhế hehe. Bận áo len hồng hehe yêu cực. Jai tinhhoa mà không nhao vầu đong thì chết cụ các cô đê.

 14. #18 by ongcu69 on 2011/01/22 - 14:27

  Đây, PR miễn phí cho em Vàng Son. 

  (Cụ cóp bết từ lốc ẻm)
  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:48

   Côngnhận cô áo hồng trông jống jáoviên còn cô áo xanh trông jống zân Marketing.

 15. #20 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 14:34

  hơ .. áo len hồng là cô giáo mầm non nhế .. mà iêm thì hông phẩy cô giáo, hông phẩy cô giáo

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:47

   Thế em là jì khai mau để cô Roai cổ bói cho vài quẻ.

 16. #22 by nhất on 2011/01/22 - 14:46

  Hehe , em áo hồng tóc búi hay vào nhà anh nhòm. Thấy Phẹt bảo quen ẻm nhưng anh đoán Phẹt lại nổ kiểu như chiện 5 Trung Tướng

 17. #24 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 14:47

  @ Anh DG: Chóng hết cả mặt với sức còm của chi bộ.  Đặc biệt  tks thêm Anh DG cái nữa về vụ khai sáng cái vụ chưởi cho các lồng chí mới mon men vầu sinh hoạt như em.

  @ Anh Trung Tướng: Quả thật rất chi là tò mò vì hổng đoán được Tướng iu ngoài chất xám thể hiện tại cái Quán này ra, thì ngoài đời nội công thâm hậu thế nào mà quy tụy được nhiều bựa vệ tinh đến thế. Ngưỡng một thiệt lòng luôn á

 18. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/22 - 14:49

  Hehe em Chẹo thích Arsenal à? Gái mà khoái Arsenal là mau thành Vàng Son chói lọi lắm đấy hehe

  Thế em là cô giáo à, em?

 19. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/22 - 14:50

  Hehe bắt quả tang em Thích Tướng là gái Sà Ghềnh gộc nhế!

 20. #29 by Liu Tiu on 2011/01/22 - 14:53

  Không bỏ-công cô Hương, cô Khỉ bày-trò PR nhở. @Rai
  Em Chẹo biết Quán lâu rùi. Hômnay mới hứng khởi còm, phải hông Chẹo?
  Chầu mừng “iêm” nhế! Ấn tượng lắm!

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:43

   Jớithiệu mới em Chẹo, cô Tìu là chiênja IT hạng nặng, chưa vợ hehe.

 21. #31 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 14:56

  @ Anh Thiếu: : Thiếu iu! Cái lày gọi là tinh mà chưa tinh. Nói kiểu Sà Ghềnh đôi khi cóc phải dân Sà Ghềnh.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:42

   Kiểu của em Tướng nhẽ zân miệt biển? Zì cũng mê gái bể fết hehe.

 22. #33 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 14:58

  @ Thiếu tướng : iêm hông phẩy cô giáo. iêm mà là cô giáo thì tương lai xứ Lừa hẳn sẽ xán lạn hơn.. hơ hơ …
  @ liu tiu : chuận hông cần chịn . iêm chưởi nhau mới mấy thằng sếp đểu, ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm. dất ức chế .. hơ.. chuận bị thất nghiệp, vầu quán cắm dùi sẵn .. hị hị

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:39

   Zì thích gái mần côjáo mầmnon hoặc tiểuhọc fết hehe.

 23. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:02

  Sư Thứ bị khóa mõm 1 ngày vì tội chưởi Vàng Son và bị xóa cồng. Vìa chưa bị khóa zưng bị xóa cồng cũng vì lýzo tươngtự.

  Địt mẹ các cô có thể chưởi bậy, zưng hông được hỗn mới gái của Zì.

 24. #36 by minhhuong on 2011/01/22 - 15:19

  @Deobietj: hé hé hé, cuối cùng ông anh lòi ra là ông anh ủng hộ em rồi nhá. Có thế chứ lị. Giảng hòa ! kekekekke

  @All: Chẹo thì lạ mẹ gì quán Bựa, ẻm chơi với Bựa viên suốt mà

   

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:37

   Zì ngĩ cô Jì hehe cãi lấy số thôi em. Chứ cổ cũng biết thừa FB là kênh tuyêntruyền ngọtngầu bậc nhất rùi.

 25. #38 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 15:21

  “Địt mẹ các cô có thể chưởi bậy, zưng hông được hỗn mới gái của Zì”

  Tướng iu quân phiệt phết nhở. Dưng mà Tướng nâng niu gái thế này thì gái điếu nào không chết vì cảm động, nhở. iu Tướng quá cơ . (em cứ mạnh dạn lộ liễu thế này xem có dính chai Acid nầu như Anh Già Không Đều dọa em không, he he).

 26. #40 by nhất on 2011/01/22 - 15:25

  @Roai
  Không cám ơn anh vụ chữ to lên à? Thiếu xót quá , thiếu xót quá.
  Mà anh đoán người cổ hủ như Roai thì là bạo chúa trong gia đình. Chỉ quen gia lệnh. Cô nên sửa dần đi. Ví dụ như yêu con thì nếu nó làm gì cho cô cũng nên  nói câu : cám ơn con. Bằng tiếng Lừa chứ đéo được  sủa Ăng lê cho đỡ ngượng mồm nha.

  Anh lại đi cầy, địt kụ chi bộ

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:33

   Cám ơn Nhất Zâm biên chữ to nhế. Nếu hông có vụ Vàng Son vầu đông ngịt quán thì Nhất chắc đéo bâujờ tửtế thế nầy nhở. Hay Nhất cũng jà rùi?

 27. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:31

  Nhân zịp chibộ chẩnbị đón năm mới, Zì thả tấtcả các ních bị jamcầm kinhniên của Năm Lét. Zưng nếu Năm Lét vưỡn cứ trườngkỳ xìbam như trước, thì đươngnhiên việc tái tống jam cỏn là chiện cần mần.

  Kể ra Năm Lét cũng khiếp thật. Quán bâucâusu của cỏn đông vãi đạn, mà cỏn vưỡn còn xìbam ở chốn Khai Sáng nầy.

  Cô Lét Đăng thì Zì chưa thấy thayđủi jì bên lốc cổ nên chưa thả. Fiền cô nếu muốn sinhhoạt bìnhthường mới chibộ Bựa, thì các bài cô cốpbết của Zì, Fẹt, etc.. cần ghi rõ tên tácjả tỉnhư “Lấy từ lốc An Hoàng Trung Tướng”, “Triện ngắn của Phọt Phẹt”, và nếu có thể thì zán luôn một cái link tới bài mà cô cốp.

  Có ai cấm cô cốpbết đâu, thậmchí cô còn được biết ơn. Zưng việc gi credit cho tácjả là bắtbuộc.

 28. #43 by Dom-dom on 2011/01/22 - 15:32

  trúc mầng cô Cò@ Dái ghẻ
  Anh điếu cò. Anh ôm lúc rẻ cỡ F1, F2 nhưng thường là F2 thui vì anh điếu có khiếu bưng bê. Đợi bỏn đẩy giá lên là mình té nước theo mưa. Có vụ tham ăn nhỡ sóng ôm đến ngót chục năm lận. Nhưng đợt này rút kinh, kiên quyết ăn non, kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết! Hô khẩu hiệu dần đi là vừa he he
  Vừa rồi im quá tưởng phải qua Tết, ai ngờ ĐH xong lại thấy thánh thót thánh thót là lá la

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:56

   Chơi được F2 thì cũng ăn mẹ nó zầy như chăn Everon rùi còn kêu cái jì.

 29. #45 by Dom-dom on 2011/01/22 - 15:45

  Tỉ như Cô Đóm buôn bất động sản chắc có sinh hoạt bên mấy forum Nhà Đất, sao hổng treo chữ ký ớ đó nhở @ Già lủng củng
  Bên đó anh treo tên khác. Dứt trí với Già, anh sẽ lập chữ kí Bựa bển.

 30. #47 by nhất on 2011/01/22 - 15:53

  1. nhất

   nhất

   14:46 22-01-2011

   Hehe , em áo hồng tóc búi hay vào nhà anh nhòm. Thấy Phẹt bảo quen ẻm nhưng anh đoán Phẹt lại nổ kiểu như chiện 5 Trung Tướng
  2. An Hoang Trung Tuong

   An Hoang Trung Tuong

   Cách đây 1 phút

   Nhất có cứt nhà ý mà bẩu là ẻm vầu nhòm


  Ơ địt kụ TT ẻm có qua nhà anh, có để mấy còm lại kìa. Anh tát cho phòi cứt ra lỗ mũi bây giờ. Qua mà xem.
  Anh vừa chếck xong, em áo hồng nick là ASAEM, còn Chẹo, áo xanh ý , nick là hehe, ASACHI .

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 15:59

   Hehe Zì chúc mừng Nhất Zâm đã có nhà, vửa qua coi rùi.

 31. #49 by otocu on 2011/01/22 - 15:53

  Từ hồi có chú Thiếu và em Hương mới vào được FB ngon lành, biết cách dùng ngày 1 thạo. Cũng theo nhời em Hương đi quảng bá Quán Bựa. Vào FB thú vị phết. Thế đéo nào ở đấy lắm hội thế.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:00

   Nó là thiênđàng hộihè rùi. Thế đã chơi games bển chưa cô?

 32. #51 by Phá Điền on 2011/01/22 - 15:55

   ô đùmẹ quán lại có thêm Vàng Son nhở, zộnzịp nhở. chầu các em nhế. nầy các bựa, năm mới tên Phá Điền định cồng quán nầy bằng Khoa Đẩu, hehe 99% các bựa nhẽ điếu đọc được, có thể coi là xì pam hông nhở nhở.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:01

   Cô fải biên chữ Bựa fía zưới để zịch, chứ không thì fải coi là xìbam thôi.

 33. #53 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 16:01

  “Kiểu của em Tướng nhẽ zân miệt biển? Zì cũng mê gái bể fết hehe.”

   – @Anh Tướng: He he, Thích Tướng em cóc phải gái bể gái chum gì ráo. Nhẽ không phải gái bể thì Tướng không mê nữa phỏng. Tướng em là gái ở cái đất mà các liền chị cũng đanh đá chanh chua lổi tiếng (ngang cơ gái HP – dưng không phải gái fòng nha)

   


  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:03

   Là Hải Zương hử em? Gái Hải Zương thì Zì cũng mê hehe. Hay Nam Định? Gái Nam Định thì Zì cũng mê nốt.

 34. #55 by Phá Điền on 2011/01/22 - 16:06

  Cô fải biên chữ Bựa fía zưới để zịch, chứ không thì fải coi là xìbam thôi.@ Lão Bựa
   ừa thì song ngữ vậy. kiểu gì cũng phải xài chứ để lâu mốcmẹ hehe.

 35. #56 by LonelyRose on 2011/01/22 - 16:11

  Bên otosaigon muốn ẹt link thì phải cồng đủ 30 phát và có award gì đấy. Em đang cồng miệt mài đơi.

   

  Em cũng đang monmen bên http://www.phunuvaxehoi.com, cố gắng sẽ đón được một số nàng xinh tươi về cho các anh giai đong hehe… Chị Audi có bển hông nhở?

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:39

   Ui jời tóm được một tínđồ xehơi gái rùi nhế. Ở đây có chị Đì mới chị Thi Còi cũng ngiện xefáo lắm đó em.

   Để mấy hôm nữa Zì bốt bài Yo Bike fổbiến các kinhngiệm Chơi Xe (cả xehơi, xeđạp, thuyền.. trừ xemáy haha) nha.

 36. #58 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 16:16

  “Là Hải Zương hử em? Gái Hải Zương thì Zì cũng mê hehe. Hay Nam Định? Gái Nam Định thì Zì cũng mê nốt.”

  – @ Anh Tướng: Hix, cái sự mê man của Dì quả là bao la. Dưng thôi, quan trọng chó gì gốc gác.Tình iu thì làm chó gì có biên giới, nhờ Tướng nhờ.

 37. #60 by otocu on 2011/01/22 - 16:19

  Từ đận vào được FB, cứ nhầy chồm chồm giữa Quán và FB, loạn hết cả. Vui phết.

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:34

   Zì rất mừng khi thấy các cô miệtmài online. Ngoài thờijan đong xiền, ăn ngủ, chơi thểthao.. thì các cô tốt nhất chỉ nên online.

   Bớt nhậu đi. Bớt bàibạc đi. Bớt fùfiếm đi.

   Cuộcsống trên mạng vửa lànhmạnh, vửa tiếtkiệm, vửa nhànnhã, vửa vănminh, vửa không rétmướt mùa đông không nóngbức mùa hè.. nói chung là không còn jì để chê được.

   Nếu cần sốpbinh, thì các cô cũng mần trên Mạng được, mà tốt hơn nhiều ra siêuthị. Nếu cần họctập, thì đươngnhiên Mạng là chỗ không thể tốt hơn.

 38. #62 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 16:21

  @ Nhất zâm :
  iêm Chẹo – made in Lừa xịn, đéo phẩy ASACHI. đề nghị lần sau hóng cho chuận, đừng lệch hàng .. hị hị
  @ Zì iêu :
  iêm húng chó, đéo có tố chất mần cô giáo. iêm áo xanh chờ đợi và hy vọng.. hơ hơ .. nhẽ iêm đéo mần giáo viên thì Zì thối đéo iêu em, phỏng??

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:26

   Yêu chứ yêu chứ hehe. Nôngzân, nhà buôn, thợ chứng, kỹsư, họasĩ, họcsinh.. yêu tất hehe yêu tất. Miễn là Vàng Son Bựa.

 39. #64 by Dom-dom on 2011/01/22 - 16:24

  Ui quán Bựa hoành ghê. Chúc mừng Thối & các bần nông tinh hoa anh em ta đón được tuyền Vàng son mấu.
  Chào mừng Em Chẹo Gấu, Em Thích thò thụt, em gỉ gì gi… anh quên mịa. Có các em, quán ầm ầm như phong ba bão táp ấy nhở. Vửa vào quán đã chả thua gì Rô Yêu, Hương Điêu. Tướng Thối phen này tha hồ mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm he he

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:27

   Đòm bị hách ních hử cô? Hay trốn vện mà tựzưng zùng cái chữ fông bé mầu nhạt thế?

 40. #66 by Dragonfly on 2011/01/22 - 16:29

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ kia biên bài mới mau. Địtmẹ chưa biết nhục à mà còn nhơn nhơn đong vàng son.
  @ Chẹo

  ————
  Em hết sức bình tĩnh thể hiện tính nhân văn. Ở đây giang hồ hiểm ác ,tốt nhất về nhà làm quả thịt đông để anh mời bạn Manh Lam Định của anh nhế. Hệ Hệ
  • #67 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/22 - 16:43

   Ua Lài Mồm Bẹn đấy à, hôm nay hông đi thểthao à?

 41. #68 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 16:34

  hơ .. nghe Lài iêu lại về quy ẩn thôi …về mần đồ đông  cho Lài mới đông đông bạn của Lài nhậu nhể !! iêu Lài

 42. #69 by Dragonfly on 2011/01/22 - 16:47

  Địtmẹ cảm ơn Man Zi Mọi Zợ ! Anh bị tràn zịch đầu gối mới ngồi hóng hớt zư lày chứ,hỏi ngu thế. Hệ Hệ

 43. #70 by tieuthithi on 2011/01/22 - 17:06

  em Chẹo với em Thích vầu quán có một ngày  mà các già hói tin tin nhảy dựng hết cả lên he he làm mấy chị già GaTo đéo chịu dược he he …
  Các em cứ quậy tưng bừng lên  sợđiếu gì bố con thèng nầu . Tên nầu nỏ mồm thiến bỏ mẹ bỏn đi , nhất là tển Dê già í em ạ há há há. Tên này nổ to hơn cả Dì đới
  ( em áo xanh trong ảnh là Chẹo lừng danh đất Koảng đó )

 44. #71 by Do L on 2011/01/22 - 18:00

  Anh Lài mồm thối bị chàn dịch thật ???

  Bà dà vợ em tăng xông liệt 1/2. Khi đi đc thì tập đi bộ, thế đéo nào ngã phát vỡ ngay sụn chêm đầu gối. Việt đức nó bảo nằm 1 chỗ khi nào hết nước Tương chong khớp gối thì nó mổ. Giả về nhà.

  Đau quá chịu đéo nổi thì ông anh dể tìm ra bà lang Thật bên Bgiang. Nhanh đéo tưởng, bó lá đúng có 3 lần là đi được. BS VĐ há mồm đéo ngậm lại đc.

  Thic thì em cho số.

 45. #72 by Банан on 2011/01/22 - 18:30

  Ôi em Chẹo, niềm tự hào đất Koảng nổ nhà anh đâu rồi, anh cứ hóng mãi

 46. #73 by Dragonfly on 2011/01/22 - 18:39

  Do L

  —————-
  Anh cảm ơn nhé,anh có đơn thuốc rồi. Uống thôi,cũng hiệu quả. Xẹp rồi nhưng khoảng tuần nữa mới back to normal được. Cái này nên rút kinh nghiệm là chơi thể thao nhất là tennis cần khởi động kỹ trước khoảng 15-20 phút. Sợ sân đông  người ra, nhảy vào đánh ngay dễ chấn thương lắm. Chắc chắn nhiều Bựa Trẻ chủ quan món này.Hệ Hệ.
 47. #74 by DG on 2011/01/22 - 18:44

  He he he em Thi Còi gato mới các ẻm quá đâm ra loạn thần quynh rùi kìa, ngồi đó mờ mong dìm được hàng anh!

   

  Em Chẹo mắn mới em Tượng cứ tỉnh táo nhế, Thi Còi cỏn có triền thống dìm anh rùi đấy, hông phải bây giờ đâu, he he.

 48. #75 by DG on 2011/01/22 - 18:45

  Các lồng chí.

   

  Tình hình là đợt này quán đón thêm dất nhiều em mới, ngon lành cành đào, gầm cao máy thoáng, điện nước thôi rồi… anh có nhời đề nghị các lồng chí chỉnh đốn tác phong đặng đón và gây dựng hình ảnh trong lòng các ẻm.

   

  Tỉ như gã Manh mặt ./ cần phải chăm uýnh zăng hơn nữa, hông được qua chiện như thời còn sanh hoạt mới các chú các bác dư trước, nghe chửa?

   

  Thằng Già Lào Cồn anh cũng có nhời khuyên ít nhất 3 lần/buổi kiểm tra hiện trạng súng ống nhế! Biết là toàn súng nước không thôi dưng cứ cẩu thả để nó lõng thõng thế kia là hông ổn, hông thẩm mỹ tí nầu cả!

   

  Đoàn thể các chị em dư Thiếu Công Công, Lả Lét … cần chăm chỉ bảo ban nhau hơn nữa, chị ngã em nâng, làm sao mà hehe địt mẹ lét cũng lét vừa vừa thôi hông các em ớn bỏ mẹ!

   

  Thi Còi già hói mần chị nhớ chú ý khoản vệ sanh quán tổng thể, đậy bớt hệ thống bể phốt hố xí các cái lại mới nhế! Các cụ mới các em đương sanh hoạt mà thúi rinh là chết mới anh!

   

  Vươn vươn và vươn vươn, cần bổ cứu gì nữa hông các lồng chí?

 49. #76 by Do L on 2011/01/22 - 19:02

  Khỏi thế nào đc nhất là kiểu tràn dịch = dãn dây chằng gối ?!?!

  Thuốc uống chỉ giảm đau và tiêu bớt dịch. Không thể trở lại BT.
  Em đá banh với hội Hoa Phượng đỏ ở SG, phang nhau vỡ đầu gối. Mổ, sau 6 tháng chym chỉ dùng đái và 3 năm tập miệt mài miệt mài thì gối nó buồn nó vẫn chẹo mẹ nó khớp.
  Tennis là môn đòi hỏi chạy hết tốc lực, dừng như phanh gấp và chuyển hướng như drift car. Kekeke và khởi động cho nóng, dãn cơ và gân cần ít nhất 40 tới 45 phút. Qua dai đoạn hốc thì mới giảm khả năng chấn thương lại.
  Khuyên bác sau 2 tháng phải tập nhẹ gối, tốt nhất là đá tạ. Nếu có đi bơi thì đá nước, ra chỗ sâu bơi đứng nhưng chân đạp như đạp xe càng lâu càng tốt, đây là bài tập phục hồi gân gối tốt nhất của bọn đá bóng chuyên nghiệp. Sau đó nặng dần theo sức để lấy cơ bù vào khoảng gân bị dãn k bao giờ trở lại như ban đầu.
  Không nghe em thì về sau đi đánh gốp với Dì thối Swing phát là quị.

 50. #77 by Dragonfly on 2011/01/22 - 19:26

  Do L

  ———
  Ở Sài Gòn có 2 đội rất nhiều bọn Fòng , đội Hoa Phượng Đỏ, đội ToTo, còn 1 đội nữa của bọn làm xe container  dân Fòng . Đội ToTo do Tâm Tính dân Fòng học Ngoại Thương làm bầu,bỏn nhiều kịu cầu thủ hàng hiệu như Mùi Tàu,Sỹ Thành, Lợi Cốm …đá hay fết. Thỉnh thoảng vào SG anh cũng đi xem bọn nó đá.