Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by DG on 2011/01/22 - 09:17

  Địt mẹ để anh bốt tham luận về chưởi tục theo quan điểm Lừa nói chung Á Đông nói riêng phát cho các lồng chí vửa vào sanh hoạt xem qua nầu. (lưu ý là anh hông nói theo ý của tên Hói chủ quán là gì gì mà hông chưởi thì đốt quán cách đây 2 năm nhế).

   

  Thằng liền ông, biểu tượng nguyên thủy nhất thể hiện được sức mạnh của nó là gì?, hehe là con quặc! (anh xin lỗi tên Thiếu công công mới tên Lả lét nhế)

   

  Thằng liền ông, bản tính cơ bản nhất dễ thấy là gì? là phô trương sức mạnh! (Cứ Cuốc Phòng mới An ninh dứt khoát phải là liền ông mới nên chiện!).

   

  Còn ngược lại, liền bà thì sao? đương nhiên là củ lồn mới lại tính e lệ kín đáo!

   

  Cho nên, tạo hóa (hay ông Chúa nhể?), cho mẹ cái con quặc là nó phẩy lồi ra trước, cao quý, hùng dũng! Tư duy Lừa cổ và dìn chung toàn Á Đông mặc định là cao quý.

   

  Còn củ lồn, hehe nó ẩn kín đáo trong hình hài liền bà, khổ cũng thế mà sướng cũng thế, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tư duy Lừa cổ và dìn chung toàn Á Đông mặc định là bất đắc dĩ.

   

  (còn)

 2. #2 by DG on 2011/01/22 - 09:19

  Thế nên, khi chưởi bậy, muốn dìm hàng đối phương, thường gắn dững cái xấu, cái miệt thị đi kèm mới hình ảnh củ lồn.

   

  Ví dụ: Mặt mày dư mặt lồn!

   

  Và đương nhiên, gắn những cái khó khăn, cao quý mới con cặc.

   

  Ví dụ: Có cái cặc tao đây này.

   

  Và cơ bản dư thế, nên tiền liền ông nầu cũng nâng niu ông Kèn của mình, đéo thèm quan tâm đến đầu, tóc tai mũi gì sất!, Sắm cho ổng kèn từ CK, LV, Verssar, Kappa, Puma, Arami,  martino, j’buss, jockey…Đi chơi hay hội nghị là cố tình ngồi chạng háng ra rùi đủn kèn cho phồng lên hết cỡ (hehe anh lại nhớ quả đủn kèn khỏi xịp của tên Nổ rùi!)

   

  Rùi liền bà, khu vực đấy bây giờ thì còn đỡ, chứ ngày xưa thì đúng là đến tội, hehe.

   

  Suốt ngày đầu tóc móng tay móng chân vẽ hươu vẽ vượn, chỗ đáng quan tâm thì không quan tâm, chỗ nên loa qua thì sẵn sàng ngồi cả ngày trùng tu di tích!

 3. #3 by DG on 2011/01/22 - 09:22

  Các lồng chí thử gúc xem, anh nhớ là mình đọc thấy ý tứ của tham luận này trên thằng gúc đới, dưng lâu quá đéo nhớ nguồn, hehehe.

   

  Nên các em vầu cứ vô tư đi, chưởi thoải mái nếu muốn, cái gì liền ông cao quý thì mình cao quý không kém, cái gì liền ông mần được thì mình cũng ngán đéo, hehe!

 4. #4 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 09:24

  Chết cười với tham luận Lồi & Thụt của Dái Ghẻ quá đi.

  Có còn tí sức mạnh nào hông mà hôm nay thấy gái huyên thuyên thế hử, uống Cialis cách đây 30 phút chưa Ku?

 5. #5 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 09:26

  @Anh DG: Những Lừa em gọi bằng Anh điếu nhất  thiết là phải những thằng có con Bòi xịn –  nên anh DG cũng điếu nhất thiết phải nói kháy Tướng iu của em thế nha. Từ “Anh” của em nó thể hiện sự tôn trọng cái người được gọi trên một số lĩnh vực sở trường nào đó của họ (điếu nhất thiết phải là Trym xịn he he.

   P/S: Đang theo rõi và chờ đợi cồng của Anh DG khai sáng về vụ chưởi đây. Tks Anh DG trước. Hun phát để anh DG có thêm hứng phun cồng về vụ chưởi này nha.

 6. #6 by LUUMANH on 2011/01/22 - 09:27

  HE he, bắt quả tang Dái Ghẻ nghiện bị chửi nhá, Chẹo chửi đào cả nhà nó lên tý cho nó ấm cúng đi em

 7. #7 by LonelyRose on 2011/01/22 - 09:28

  1.      Tiện thể em quăng luôn ở otofun mới autovina luôn nhế, bển đông như dòi ấy. Nhớ treo chữ ký nick em luôn, có kèm link Quán Lòng Xào Nghệ của Bà Dì nha cưng. Công đôi chiện! @ Già vỡ quy hoạch

  Okie ông anh em đang loay hoay đơi. Dưng em phát hiện ra nếu quăng cái link trang 1 thì cồng bên dưới (tức là những cồng mới nhất) chẳng ăn nhập mịa gì với bài, vì các Bựa bàn chán đi rùi nên quay qua tán mí choảng nhau về chủ đề khác. Cho nên em thấy nếu có quăng link chỗ nầu thì nên lấy trang cũ nhất í, tức là cồng còn nóng hôihổi tinh thần đềtài, thì người đọc mới mấu…

 8. #8 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 09:32

  Tham luận của DG đưa ra là tham luận kiểu khóc thuê HÀ THIÊN LỘN .. đéo thèm chấp .. hơ .. dí ()/ vầu cái tham luận..

 9. #9 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 09:38

  Thích Tướng có bấm lỗ tai mỗi bên trái không đới? Confirm cái coi, cùng hội cùng xuồng mà sao hông nhận chị em là seo là seo?

  Qủy xứ mén nha!

  Má xí Trung Tướng Anh Anh lộ quá coi chừng con khác nó ghét nó chơi chai Acid Colohidorit đó.

 10. #10 by DG on 2011/01/22 - 09:39

  Hehehe Manh mặt ./ mới Già Lào Cồn ngồi iêm nầu.

   

  Cho nên, với liền ông, dân gian mình (mà dân gian là cái đéo gì nhở), thường có dững câu đại loại mô tả sự cao quý của cặc như nầy nầy:

   

  – Đẹp giai hông bằng khoai to.

  – Khoai to hông lo chết đói…

   

  Liền ông chúc mừng nhau sanh con trai thường hỏi câu đầu môi: “sao? chim cò hoành tráng hông mầy?”

   

  Và ngược lại, khi nhà đông con gái, tức là lắm lồn, thường có dững câu dư nầy:

   

  Vợ đẹp con khôn lồn bốn cái! (tế nhị đọc là “vợ đẹp con khôn huyền 4 cái)

  Nhà cao cửa rộng dái hai hòn (tế nhị đọc là “nhà cao cửa rộng sắc 2 hòn). (tức là nhà chỉ có mỗi thằng bố, hehe.)

   

  Hoặc:

   

  Nhà cao cửa rộng con rể ở

  Tiền lắm của nhiều cháu ngoại tiêu.

   

  Hehe còn còn, đương gõ.

 11. #11 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 09:45

  @Hồng Đơn:

  Em treo chữ ký cò kèm link

  http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong  zậy là ok rùi, cuối mỗi bài post của em ở mấy forum em sinh hoạt, em P/s thêm : Các bác thấy topic này hay thì qua đây tham luận nè, em hay sinh hoạt bên nì nì http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong

   

  Chăn bò lạc thì kệ mẹ nó lạc vào đâu nó lạc em ơi, nó qua cái Cổng Quán là ok rùi, chiện còn lại của Bà Dì, bả đéo làm được việc giữ chân mới đuổi khách thì Bả tự vả cái A Nô.

 12. #12 by me_ho23 on 2011/01/22 - 09:46

  Địt mẹ bọn bựa, sáng sớm mở mắt ra đã thấy 1 đống cồng chưởi nhau rồi.

  Chưởi thì chưởi cái này này:

  http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2011/01/3BA25ABF/

  Hế hế…”ô tô là mặt hàng xa xỉ” Địt mẹ thế này thì Cò lả cứ mơ đi. 1000 năm nữa Lả sẽ được cưỡi xe hơi lội nước Sài Thành nhé…hố hố.
  Mà cộng mẹ nó 4000 lịch sử với 1000 năm chờ đợi thành 5000 năm cho sánh vai với nước mẹ Tàu ta (nhời Zì thổi) cho nó hoành văn tráng nhỉ?

 13. #13 by DG on 2011/01/22 - 09:47

  Chưởi bậy, vừa là giảm xì trét, bản chất là giải phóng hết các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, hòng phát tiết được phần bản năng trong con người.

   

  Tuy nhiên, chưởi bậy nhưng bậy như thế nào lại là chiện khác!

   

  Bậy có bậy hài hước, bậy đáng yêu, bậy tri thức và đương nhiên là có bậy vô văn hóa, bậy lải nhải, bậy trí thức lùn, hehehe.

   

  Ui địt mẹ anh bận việc phải chạy, tham luận lung tùng phèng rùi, hehe.

 14. #14 by me_ho23 on 2011/01/22 - 09:51

  Mà cái địt mẹ bọn Khựa chứ nó bảo lịch sử nó 5000 năm mà các bác Hói nhà ta lại bảo lịch sự ta có 4000 năm. Thế thua mẹ nó 1000 năm à? làm đèo gì có chiện ấy. Thế 1000 năm đó các cụ tổ nhà ta làm gì? Đuổi bướm bắt chim ăn châu chấu à?


  Địt mẹ cứ phải đề nghị tăng sử ta lên hơn sử nó 1000 năm thành 6000 năm. 7-8000 niên thì càng tốt…hố hố hố…Hoành con mẹ nó tráng, tự con mẹ nó hào…hố hố hố. 
 15. #15 by LUUMANH on 2011/01/22 - 09:52

   

  Phải anh kêu em đấy hông? Em qua thăm quán anh rùi. Dưng em thích phong cách anh bên này hơn. @ Roi sờ

  HE he anh đã bẩu đéo chơi được Fắc bục nên quảng cấu cho thằng Mặt/ ở lốc nhà anh đấy thây dưng mà anh quảng cấu kiểu diên ngầm

  @ Dái Ghẻ : Sáng ra đéo đáng răng rửa mặt dang dịnh làm tý zâm công nghe chú bi bô bi bô zui phết. Thôi đéo răng mặt với zâm công nữa  

 16. #16 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 09:56

  @ Anh Già Không Đều: Già điếu cần khích em cái kiểu một lỗ hay hai lỗ thế nhá. Sợ điếu gì mà không confirm. Thích Tướng em 100% vàng son xịn – vàng  son đẹp nữa, ha ha. Tks Già nhắc nhở em giữ ý cái vụ “anh anh” mới lại Trương Tướng – dưng em sợ điếu gì acid. yêu là không bao giờ nói lời hối hận. Hỉu lòng em chửa ới Anh Già ơi.


 17. #17 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 09:57

  @ Anh Già Không Đều: Già điếu cần khích em cái kiểu một lỗ hay hai lỗ thế nhá. Sợ điếu gì mà không confirm. Thích Tướng em 100% vàng son xịn – vàng  son đẹp nữa, ha ha. Tks Già nhắc nhở em giữ ý cái vụ “anh anh” mới lại Trương Tướng – dưng em sợ điếu gì acid. yêu là không bao giờ nói lời hối hận. Hỉu lòng em chửa ới Anh Già ơi.


 18. #18 by DG on 2011/01/22 - 10:02

  @Manh mặt ./:

   

  Anh thật là mấy món zâm công đéo gì đới của tên Nổ anh đọc bên này thì nó chui bên kia mẹ, hông nhớ gì cả nên hông tập, cứ đắp chăn rúc háng vện cho lành hehehe.

   

  Phắc bục phắc beo gì đới anh cũng bái bai vĩnh viễn luôn, loằng ngoằng bỏ mẹ, thôi cứ cóp bết ở con Zà hú phò nầy cũng được.

   

  À anh bắt quả tang Manh mặt ./ đi lẹo hoang ở các lốc khác sến phết, hehehe.

 19. #19 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 10:04

  OK Gold Babe !

  I like you more than I can say.

  P/s :

  Đù má Quán nhiều Gái quí hiếm quá đi, Anh đau đầu chóng mặt rùi nè.

 20. #20 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 10:04

  @ hờ 23
  Hờ dất chi là ngu, dất chi là húng chó . địt mẹ, Lừa toàn đi sau đít Khựa bú dái, nhặt cứt nó về ngâm diệu, ấy là do kém nó có 1000 năm văn vật, văn hiếp nên đéo ai trách cứ gì nhiều. dưng giờ lồng chí đẩy lên mình hơn nó 1000 – 2000 năm mà vưỡn bú dái nó, vưỡn nhặt cứt nó ăn vã há chẳng phẩy dân Lừa nhục lắm sao ? dư thế mỗi lần ra đường phẩy úp mặt vầu ./ mà đi hử lồng chí ?? lồng chí nên điềm đạm, không nên tức nhau tiếng gáy.. lồng chí hiểu chứ?? Cửu phi kỳ vị tất biến .. đừng có ham !!

 21. #21 by me_ho23 on 2011/01/22 - 10:04

  Hehe..đang tiện mồm chưởi bọn Khựa lại chưởi chúng nó phát nữa. Địt mẹ ô tô là mặt hàng xa xỉ mà năm rồi nó sản xuất 19 triệu cái vượt mẹ nó bọn Đế quốc sài lang Mẽo bẩn thối tha. Địt mẹ nó sản xuất làm cái đéo gì nhiều thế không biết? 


  Địt mẹ nó lại còn làm những tuyến đường sắt cáo tốc dài nhất thế giới nữa chứ! Địt mẹ nó làm rồi ai đi? Không nghe các Nghị Viên Duể Nản Quốc nói đó à? Địt mẹ làm rồi ai đi? ai đi??

  Địt mẹ ngu như bọn Tàu mà tên Zì thối nói là “nước mẹ Tàu ta” là anh đèo thể nào chấp nhận được. Địt mẹ tên Zì thối man zi mọi zợ phát…hehe 
 22. #22 by DG on 2011/01/22 - 10:08

  “Tham lun ca DG đưa ra là tham lun kiu khóc thuê HÀ THIÊN LN” @ Cho Mn đu Gu.

  Hehe anh thì hông có Hà Thiên Lộn đâu mà chỉ có Lộn Về Bần thôi Chẹo ợ.

  Vầu đây sanh hoạt có khác thưở xưa chúng mình hông em?

 23. #23 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 10:08

  p/s thêm cho lồng chí Hờ 23 fát :
  1000 năm ấy các cụ tổ nhà ta còn đương nghiên kíu xem đéo biết 1000 năm nữa nên làm thế nầu cho dân giàu nước mạnh, nên đi theo con đường nầu cho XH công bằng – dân chủ – văn minh.. chậm dưng mờ chắc .. hơ.. địt mẹ CNXH muôn năm.. muôn năm …

 24. #24 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 10:10

  Thời đéo nào chó chẳng ăn cứt hử DG anh ?? nhẽ thời này sanh hoạt ngược với thời trước ?? đừng hỏi tu từ, em đéo giả nhời đâu..

 25. #25 by LUUMANH on 2011/01/22 - 10:10

  @ DG :ĐỊt mẹ, tiền mất tật mang anh đang sến vãi ./ ra đây nầy. Dái Ghẻ tập thử thằng Zâm công phát. Ngon phết

 26. #26 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 10:15

  Đấy.. địt mẹ.. em là không thích nói nhiều dưng Hờ 23 phát biểu câu nào ngu câu ấy .. thay mặt Zì iêu ỉa cho Hờ bãi vầu mõm..
  địt mẹ, không có “nước mẹ Tàu ta” dân Lừa móc đít ra xe máy mà đi nhá.. dân đen lấy đéo đâu ra xiềng mà đóng xe của hãng.. không có Tàu Khựa Hờ chỉ có đi bằng Trym nhé.. móc
  o||o đâu ra bình bịch giá bình dân cho Hờ lướt hả Hờ
  TSB Hờ phát nữa cho sáng óc nhá !!!

 27. #27 by DG on 2011/01/22 - 10:20

  Hehehehehehe hoan hô Chẹo mắn đầu gấu, cứ phẩy thế!

  Mấy đàn chị già hói hưu trí Thi Còi, Gô bóng, Hường Ngò, Ngọ Phồng … đâu rùi ra mà xem thế hệ các em nầy, hehehe hoành con bà nó tráng!

   

 28. #28 by tieuthithi on 2011/01/22 - 10:22

  All chi bộ thối
  Mấy  hôm nay ko có thời gian lượn quán , cồng nhiều vãi mả đéo thể  đọc được hết nhưng có vụ này phải nhờ các bựa chỉ bảo .
  – Chị đang dùng  Firefox, ko vào được FB nên phải đao thằng Hotspts shield Lauch về thì mới vào được FB. nhưng bây giờ tất cả các tìm kiếm khác đều phải qua nó ( kể cả thằng Gúc) rất chậm
  – Hơn nữa lại không vào trực tiếp được, nhưng nếu có người dẫn link cho thì mới vào được. Cứ phải có người dắt tay mới về được nhà mình thế mới điên, làm thế nầu bây giờ ?
  – Hôm đó loay hoay add nhầm email của Lưu manh vào chỗ mail của mình , bây giờ không sao xóa được .  Báo  hại nhiều bựa đang kết luận là Thi và Lưu manh là một ặc ặc .. Có  tên Phập và Nhất dâm làm  chứng
  – Mả cụ  Nhứt cư ăn hại đái nát tinh tướng như củ khoai nướng nhá , đưa cho cả acc và pass mà vẫn không sửa hộ được ( xóa mail của Manh và thay mail của chị vầu ). Cứ thò mẹt về Lừa là không phải  chỉ một mình em Rô muốn xẻo trym đâu đấy liệu hồn .

 29. #29 by liutiu on 2011/01/22 - 10:30

  Miễn là trái tim em luôn iu Dì thối và tất cả các Bựa viên, nhở. @Thích Tướng
  Một luồng gió mát hiếmhoi. Yêu nhở!

 30. #30 by me_ho23 on 2011/01/22 - 10:33

  Vừa gõ một cái cồng dài ngoẵng trả lời tên phản động Chẹo mà cồng nó mất hút con mẹ hàng lươn đâu rồi.


  Chán, thôi địt mẹ giữ đúng lời hứa hôm nay phải kiếm vài thằng bạn đi “Giữ gìn bản sắc dân tộc”..hố hố..địt con mẹ nó đời chó thật..hố hố.

  Chóa ơi anh thương mày, bị bịt mồm bịt miệng đéo thoát nhiệt được (ai bảo mày lắm lông làm lồn gì?). Bị chói ngược 2 cánh tay ra đằng sau (ai bảo mày thừa 2 tay!). Địt mẹ có kiếp sau thì đừng làm kiếp chó mà phải làm kiếp Lừa nghe chưa? 

 31. #31 by LUUMANH on 2011/01/22 - 10:35

  À mà thằng Mặt./ thế đéo nào thứ 7 cũng phải đi làm, anh nghi con đi làm thêm thứ bảy để lãnh lương thêm giờ. Địt mẹ, chi bộ thấy cỏn tởm hông, ngày thường thì câu giờ để việc lại còn làm thêm vào thứ 7, CN. Đừng có bẩu Công ty anh Nhật, hai dư nhau tuốt với có xiền là anh múc tốt nhá. Anh thần tượng mày con Lừa vĩ đại ạ.

   Mặt./ vào anh chửi phát cho thối mõm cái

  @Thi Lửa : Ừa ừa anh thấy Thi  trong email anh. Vụ Fắc Bục loàng nhằng bỏ mẹ, anh gí !/ vầu chơi  

  Hi Thithi,

  To complete the sign-up process, please follow this link:

  http://www.facebook.com/confirmemail.php?e=luumanh_12e%40yahoo.com.vn&c=957392794

  You may be asked to enter this confirmation code: 957392794

  Welcome to Facebook!

  The Facebook Team

 32. #32 by Bất MInh on 2011/01/22 - 10:41

  @Cô Thi, thay email cực đơn giản mà, cô tự làm được. Thay bao nhiêu lần cũng được. 


  Cô chỉ cần click vào “Account”, chọn ” Account Setting”, tìm mục “Email”, nhấn vào “Change”, điền vào “New Email”, rồi confirm pass là xong
 33. #33 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 10:42

  Hơ !! Chi bộ nghe nhà súc vật học làm bài văn tế Chóa chưa ?? cảm động không? cảm động không?? nhớ đừng làm kiếp Chóa để bị nhúng nước, cạo lông nhé .. phẩy làm kiếp Lừa để cống hiến, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, để bị bóp cổ nặn hầu, để bị cắn cứt từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt nhé Chóa … địt mẹ .. yêu đất nước 4000 năm văn hiến quá kơ …

 34. #34 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 10:42

  @ Thi Hưu Trí

  Em mở Hotspot ở chế độ Pricavy On để vào FB, không cần thì chọn Pricacy Off, tức Disconect nó thôi, để ý cái icon nho nhỏ dưới thanh công cụ góc dước bên phải í, bấm chuột phải rùi chọn.

  Nếu muốn Gúc nhanh, em down thằng Google Chrome về dùng độc lập. Mở 2 trình duyệt cùng lúc, thằng Hotspot sẽ không đụng thằng Chrome.

 35. #35 by me_ho23 on 2011/01/22 - 10:44

  @Chẹo:


  Giả nhời nốt cồng này rồi biến nào: Địt mẹ 1000 năm còn hô biến thành 4000 năm thì địt mẹ quá tay sửa số 4 thành số 6 hoặc số 8 có làm đéo sao? Toàn số đẹp cả đấy. Tha hồ mà lộc-phát nhé..hố hố địt mẹ nó …hố!
 36. #36 by DG on 2011/01/22 - 11:06

  Già Lào Cồn đâu anh hỏi phát nầu.

   

  Anh lượm được cái link nầy: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA259C3/

   

  Hắn nghe bẩu có họ hàng con cháu anh Phật thì phán thử phát xem sao? Anh có cảm nhận vụ này thì đơn thuần là trò Gato muôn thuở của Lừa thôi, đúng không?

   

  Dìn ảnh lũ bé con khỏe mạnh tươi tỉnh vui vẻ thế cơ mà, nhà cửa thì sạch sẽ đàng hoàng chứ có phẩy như đéo đâu.

   

  Trích “Theo phản ánh của một số người đến chùa làm công quả giúp bà Vân chăm sóc các trẻ em mồ côi, thì cơ sở chăm sóc trẻ ở đây rất chật chội, bừa bộn, hầu như các bé được nuôi đều bị bệnh ngoài da. Cổng chùa lúc nào cũng đóng kín.”

   

  Chăm một lúc nhiều trẻ con thì việc đóng cửa là chiện bình thường, chưa kể lại là môi trường chùa chiền nhế!

 37. #37 by DG on 2011/01/22 - 11:07

  Bốt quả ảnh:

 38. #38 by DG on 2011/01/22 - 11:11

  Hehe đọc quả bình luận ở bài báo đó mới gọi là chết cười.

  Nguyên văn:

  “Cảm ơn Thanh tra Sở Lao động

  Khi đọc được dòng thông tin trên tôi thật sự rất hạnh phúc.
  Tôi thành thật cảm ơn Ban Thanh tra Sở lao động Thành phố vì những gì các anh chị đã làm với tinh thần trách nhiệm hết mình.
  Tôi cứ tự hỏi, chuyện vụ án chùa Thiên Phước có bị trôi vào quên lãng và chìm xuồng không, liệu các cơ quan công quyền có làm được như những gì họ hùng hổ nói với chúng tôi không hay chỉ là những hành động đễ giảm bớt sự phẫn nộ của bạn đọc về chùa Thiên Phước đó. Nhưng không, các anh, chị thuộc Ban Thanh tra Sở lao động Thành phố đã làm hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm mà nhà nước giao cho và không phụ niềm tin mà chúng tôi gửi gắm. Các anh chị là vị cứu tinh cho các cháu bất hạnh đó.
  Tôi xin chân thành cảm tạ các anh chị thuộc Ban Thanh tra Sở lao động Thành phố .
  Cầu chúc cho các cháu thuộc chùa Thiên Phước II cũ cũng như bao cháu bé bất hạnh khác sớm có tổ ấm thật sự.Cầu chúc mọi điều may mắn, khỏe mạnh bình an cho các cháu.
  Chúc các anh chị thuộc Ban Thanh tra Sở lao động Thành phố đón tết Tân Mão “Khỏe mạnh, bình an, vạn sự như ý” . Mong cac anh chị tiếp tục giữ vững và tiếp tục phát huy tinh thần và trách nhiệm trong công việc mà đảng, nhà nước và nhân dân gửi gắm.

  ( Nguyen Thi Mui )”

  Hết trích.

   

 39. #39 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 11:31

  Anh không có thông tin về cá nhân Sư Cô này nên không dám bình luận. Nhưng nghe tụi kền kền phán buồn cười quá.

  Địt mẹ làm đéo gì có chiện Thanh tra Sở Lao Động lại bắt bẻ vụ xây chùa không phép bao giờ. Chiện xây dựng thì của tụi Thanh tra xây dựng, xây chùa thì bên giáo hội địa phương chỉ đạo chứ. Nói chung, chuyện xây chùa giờ nó như đấu thầu í, tự phát thì lên núi hoặc vùng sâu vùng xa mà tự xây, giữa thành phố góp GDP 30% cho cả Xứ thì đéo được, nói cho nhanh.

  Rùi các nhà hảo tâm thì chăm em bé trong khi Cô ấy đi ăn uống mua sắm, thế địt mẹ tụi hảo tâm ngu không có mắt nên mới đóng góp hơn cả tỉ tiền ah. Nuôi đến 13 đứa tuổi ăn tuổi lớn không có tiền quyên góp thì cho nó sống bằng khí trời với xì dầu được sao.

  Người chăm chùa cùng Sư Cô thì ăn cơm chùa hay ăn cơm chính quyền mà cũng đâm chọt gớm nhỉ? Tu mới chả hành.

  Tóm lại chán tụi báo chí mới quần chúng Mùi Thị Nguyễn này lắm. Nhìn thằng cu con sáng sủa và lém hơn Ku Dái Nghẻ mẫu giáo Liên Cơ nhiều đới chứ.

  Làm từ thiện không khéo vẫn bị hiểu lầm hay mang tiếng là thường.

  Nói chung chiện hạch toán thu chi liên quan đến của Quần Chúng nó sặc mùi kim tiền lắm Cô ợ.

 40. #40 by DG on 2011/01/22 - 11:35

  Ừa, anh cũng nghĩ dư Già Lào Cồn, hehe.

 41. #41 by Банан on 2011/01/22 - 11:45

  @Chẹo Mắm tôm:
  Anh thần tượng em koá kơ, địt mẹ Chẹo đúng là đệ nhất liệt nữ xứ Lừa. Em xuất hiện, kèn anh đéo thụt vào như tên Dái Ghẻ mà xoắn mẹ nó vào như mũi khoan bê tông, tổ sư bố em Chẹo mắm đất Koảng nhà anh, cố lên em cho cái nhồn của em nó Fồng.

 42. #42 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 11:46

  Tổ sư bố xứ Lừa , có tiền mà ko quyên góp thì nó chưởi không có lòng tương thân tương ái, không có lòng nhân văn, nhân đạo.. ấy mờ quyên góp ầm ý quá khéo khi nó bẩu mình rửa tiền cũng nên..hô hô .. lịt pẹ Lừa hiểm ác vô cùng.. đít thằng nầu thằng ấy đen sì ..

 43. #43 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 11:51

  Địt Mẹ Cô qua Chùa Bồ Đề mà xem tụi nhỏ dính HIV được nuôi bên đó, cũng phải từ tiền cúng dường của bá tánh thôi, trẻ HIV mới mồ côi thì làm phước nhận cưu mang chúng nó khác đéo gì nhau, chưa gì mà bảo”vụ án” với” đội lót” kia chứ.

  Đồ dân tình góp để trong kho không dùng Sư Cô có đem bán rùi đem tiền đi Nhậu Thịt Chó mới gọi Cave Đực về không? Hay thế nào?

  Giành quyền nuôi tụi nhỏ đem về trung tâm xã hội cũng tốt thôi, nhẹ gánh cho Sư Cô kia, chứ có gì đâu mà bu lu bu loa lên là bóp miệng với bóp mũi tụi nhỏ, rùi bệnh ngoài da mới đóng cửa kín chùa nọ kia.

  Có đứa nào bị làm sao chưa? Hay chúng nó được nuôi lớn rùi mần chú tiểu tự phát ngứa mắt không chịu nổi?

  Chưa dám đánh giá đạo đức tâm tính tu hành với mần chiện xã hội bao đồng này của Cô Sư này thế nào, nhưng cái bọn viết báo cần phải nhốt vào Chùa 1 năm quét lá đa rùi mới cho cầm bút. Địt mẹ.

 44. #44 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 11:59

  , anh già bớt giận.. các cháu nó ăn rau muống uống máu ./ quen rồi nên chưa thoát tục, thiếu hiểu biết.. cứ để Lừa đào tạo lại các cháu dần dần, từ từ.. giục tốc bất đạt Già anh ợ

 45. #45 by LonelyRose on 2011/01/22 - 12:07

  nhưng cái bọn viết báo cần phải nhốt vào Chùa 1 năm quét lá đa rùi mới cho cầm bút. @Già vỡ quy hoạch

   

  Hehe mấy tháng trước vụ nhà mở Đồng Nai bấuchí cũng việtvị một quả to vãi đạn.

  http://dantri.com.vn/c20/s170-445837/su-that-vu-4-tre-tron-khoi-nha-mo-dong-nai.htm

   

 46. #46 by DG on 2011/01/22 - 12:19

  “cái bọn viết báo cần phải nhốt vào Chùa 1 năm quét lá đa rùi mới cho cầm bút. Địt mẹ.” @ Già Lào Cồn.

   

  Công nhận, để anh chưởi địt mẹ bọn nhà bấu phát, hehehe mả sư ba họ bọn nhà bấu nhế!!!!

 47. #47 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 12:24

  Tại sao tụi nhỏ sợ cô bảo mẫu, hổng thích cô bảo mẫu nên bỏ trốn, nghe như tụi ở tù hổng thích quản giáo, cán bộ nên tìm cách vượt ngục ấy nhở.

  Địt mẹ có Cô nào ở đây thời đi học trốn học chưa?

  Câu thơ gì :

  …Có những lần trốn học bị đòn roi í…

  Dạy như quặc, trường học đéo thân thiện, chán mớ đời cộng tâm lý con trẻ thì nó tìm cách thoát hay đua đòi bỏ đi chơi thì trách nó trước hay trách ai trước?

  Địt mẹ cái gì cũng đòi xứ lý hình sự? 

 48. #48 by Enterprise on 2011/01/22 - 12:32

  @Cô Nhất:
  Hehe, cám ơn cô vụ CTRL + nhế.
  Nếu cô thích thì để anh soạn một bài về chuyện vợ con. Chi-tiết thì hơi dài, nhẽ nghỉ tết anh gửi cô cùng chi-bộ nhế, hehe.

  @Cô Chẹo:
  Chầu cô chầu cô nầu, hehe.
  Cô viết blog hay đấy nhở, luận cũng tốt. Hehe, có triển-vọng. Năng vào quán chửi cho bọn già-hói lăn-đùng ra chết hết đi cô, hehe.

  À phỏng-vấn cô câu này nếu không thích thì không cần trả-lời cô nhế. Tại anh muốn các cô, cậu đương đứng ngoài quán biết thêm khi có ý-định vào quán:

  Câu-hỏi là:
  Ở blog của cô, cô viết rất tình-cảm, nhẹ-nhàng, nhiều suy-tư nói-chung rất khác với cồng bên này. Thế cô có sợ những người-bạn của cô đọc được cồng bên này của cô rồi nhìn cô với cách nhìn khác không?

 49. #49 by ongcu69 on 2011/01/22 - 12:36

  Bựa nào dùng iphone, ipad thì vào http://www.apple.com/ luôn nhé. Chuẩn bị sẵn sàng đao lốt app nhế. 10 ngàn Tơn cho thằng nào đao trúng lượt 9,999,999,999. Còn khoảng 1 tiếng nữa… 

 50. #50 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 12:37

  @ pờ rai
  1.Nguyên tắc sống của iêm là đéo có nguyên tắc nầu hết.
  2.Ngổi xổm và ỉa lên dư luận.Đéo sợ bố con thằng nầu oánh giá.
  3.Bạn iêm thì phẩy hiểu iêm, không hiểu thì đéo coi là bạn.
  Chấm hết !