Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Cocacola on 2011/01/22 - 02:29

  @ Lài: Thật sự chưa hẳn hắn là thế, có lẽ hùi xưa hắn còn trẻ, quá húng chó, muốn trải nghiệm mọi cảm giác, từ cầm lái tàu qua kênh Xuy-ê cho đến tuốt thắt lưng dụ chó siết cổ.


  Trong truyện ý không phải một mình hắn chén chó, còn có lũ bạn cùng KTX của hắn, có lẽ lúc ý tụi tủi khích: mầy ngon nhất, tinh hoa nhất thì can đảm siết nó đi nầu, đàn ông phải thế …. phần còn lại tụi tao lo blah blah…

  Hehe, đúng là “khi xưa kia ta bé ta ngu, lấy dây thun ta bó con cu … téng teng !!”

  Hehe, thấy đúng là bạn bè hắn tuyền là lũ ăn hại chưa: thích oánh chó, đủn hắn phần giết chó, để hắn mang mặc cảm nhiều năm. Chén xong, ông Chó hành cho cả lũ đau bụng đi ỉa suốt đêm lại réo tên hắn chửi! Hehe

  Biết thế cho nên từ nhỏ đến giờ anh không nghe lời thằng bạn nầu, cũng chẳng có thằng điếu nầu gọi là thân. Bỏn có khích gì mặc kệ, nhờ thế không tập hút thuốc, uống rượu hay bài bạc gì!
 2. #2 by Dragonfly on 2011/01/22 - 02:35

  từ cầm lái tàu qua kênh Xuy-ê@ Lả

  ———–
  Lả tử tế quá ! Anh khẳng định vụ này cỏn nổ cho vui. Vì sao Lả tự tìm hiểu.Khi đi qua kênh chỉ ai lái tàu? Tầm tuổi cỏn đã được vị trí đó? Nghành học của cỏn? Luật hàng hải như nầu? ….Blo Bla
  Nói chung Lả là người tốt và có tâm, muốn cùng cỏn và các Bựa chung tay khai sáng cho mọi người nhưng cũng phải có chính kiến và biết “chửi”, nhất là chửi cỏn. Hệ Hệ
 3. #3 by minhhuong on 2011/01/22 - 02:35

  @anh Lài, anh Cò : Nào chỉ bạn thời Ký Túc Xá, ngay thời nhi đồng Trung Tướng còn chơi với thằng Đại Ca rồi đi « Mổ » đồ đấy thôi.

 4. #4 by Dragonfly on 2011/01/22 - 02:47

  Hương Điêu

  ———–
  Anh hy vọng cỏn nổ vụ giết chó.Không thì anh không đi đám cưới bọn em đâu. Anh đang chay trường 10 niên rồi nè.Hệ Hệ
 5. #5 by Cocacola on 2011/01/22 - 02:55

  @ Lài: Thì hắn hẳn bảo là hắn hẳn lái tàu thật thì cứ tin hắn lái tàu đi, chết thằng tây nào nhờ! Hehe, nếu hắn xạo, thì hehe, lương tâm hắn lại cắn hắn chứ mình ảnh hưởng gì. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! hehe

 6. #6 by minhhuong on 2011/01/22 - 02:56

  @ anh Lài: Thế nếu chuyện giết chó ấy có thật, và lão Bựa đương sám hối + tìm cách trả nợ, thì mình cũng không tha hả anh ?

 7. #7 by Dragonfly on 2011/01/22 - 03:02

  Hương Điêu

  ——–
  Cỏn đâu sám hối,cỏn tả cảnh giết chóc 1 cách hả hê và cho là như thế hơn cơ anh (dân Fồng). Nói chung cỏn chịu đọc và có tư duy phân tích chứ anh thấy cỏn nổ văng miểng nhiều thứ. Ai tin cứ tin.,anh chỉ tin cỏn muốn làm điều jì đó cho xã hội và thông qua đó có thể cỏn cũng trục lợi cá nhân khi có cơ hội mà thôi. Hê Hê
 8. #8 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:07

  @Anh Lài: Về vụ giết chó ở Ký Túc Xá này, nếu em nhớ không nhầm, thì sẽ được kể trong chuyện về Vong – linh hồn. Tức là vụ ấy, khi linh hồn ông chó rời khỏi xác ổng, nó tạo 1 luồng điện truyền sao Trung Tướng.

  Anh Lả có nhớ TT từng kể thoáng qua vụ này không?

  Có khi nhờ vụ truyền điện khi linh hồn rời xác, mà TT quay đầu vào bờ … hà hà

 9. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/22 - 03:07

  Lài chán nhở.

  Không thích bị gọi là “Mồm Thối” thì cứ nói thẳng mẹ một câu cho tròn vành rõ chữ, việc gì phải cay cú?

  Thím sẽ không gọi Lài là Lài Mồm Thối nữa, mà chỉ gọi là “Lài” thôi. Thế nhế!

 10. #10 by Cocacola on 2011/01/22 - 03:07

  @Hường: Nghĩ cũng tức cười hắn: Khi xưa giết chó chén, khi buồn chén chó giải khuây với lũ bạn tì tì. Giờ thì lại cúc cung phục vụ một ông, cũng là Cún chứ khác chó gì ! Hehe


  Hehe, Dì Bựa nủi tiếng sạch sẽ lại đút ông Cún vầu áolen jacket đi chơi cho nó ấm. Thấy gớm muốn chết!

  Anh không rửa tay mỗi 20 phút như hắn nhưng lại rất ghét ôm ấp sinh vật nầu khác ngoài gái. 

  Nhét chó vầu áo ló mặt ông Cún ra dưới cằm hắn nhìn tởm vãi mả luôn! hehe
 11. #11 by Dragonfly on 2011/01/22 - 03:11

  Thiếu Tháng

  ——–
  Chú tư duy bị sao vậy? Anh nói chú là không nên chửi đổng vô nghĩa ,chứ chú gọi anh tên dài thì mỏi tay chứ anh nghĩ đéo jì. Hệ Hệ
 12. #12 by Cocacola on 2011/01/22 - 03:11

  Có khi nhờ vụ truyền điện khi linh hồn rời xác, mà TT quay đầu vào bờ … hà hà @ Hường


  Có đâu nà, sau vụ ấy, cho đến mãi gần đây, hắn vẫn oánh chó tì tì ấy thôi, sám hối gì!

  Có lẽ gần đây, hắn đi health-check, thấy acid uric máu (gây bệnh gút) cao quá nên sực tỉnh ngộ thôi. 

  Hehe, dìm hàng hắn, mai hắn thức dậy chửi vang Quán!
 13. #13 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:14

  @Anh Lả: Em rất thích nuôi mèo, vì chúng nó sạch sẽ. Còn chó thì … ghê nhất là những quả chó liếm mặt, liếm miệng chủ …. í ẹ , kinh

  Ờ mà có khi mình nghĩ thế vì mình không nuôi chó nên không biết, tụi nuôi chó có khi yêu chó như … người yêu, liếm thế như … hôn nhau

  Khặc khặc khặc

 14. #14 by Asineran on 2011/01/22 - 03:16

  Địt mẹ chi bộ ai cũng cố tỏ ra nguy hiểm nhỉ, nhất là tên Thiếu gay hố 


  Còn về chuyện chó má thì địt mẹ bác đây đéo bao giờ ăn cả, tinh hoa 

  từ thưở lọt lòng chứ đéo phải tinh hoa nửa vời như tên Bựa trym bé 

  nhé .@Củ ()/ nào đấy.
    
   Tớ đẻ ra là bần nông giờ vưỡn nông bần nên gato với các đồng chí tinh hoa này quá.
   Đóe hiểu tên 2m suy nghĩ thật thế  hay hắn chọc để chi bộ dựng ngược lên phản bác lại nhỉ. Dù thế nào Zì phải tuyên dương hắn phát, cồng bé liti đéo nhìn rõ gì mà định hướng thảo luận cho tinh hoa của chi bộ mấy trang mẹ nó rồi, khác điếu Zì vĩ đại hehe.
    Mà hắn bô lô ba la mấy món phát minh ngộ thế còn gì, khác đéo bảo: cháu nhà tôi hồi mẫu giáo thông minh nhất lớp, từ ngày nhiễm virut uncleho (cực độc hehe) nó mới như bị dow thế, nhưng các giáo sư tiến sỹ vưỡn phải tôn trọng và học hỏi chàu nó nhế.

 15. #15 by Dom-dom on 2011/01/22 - 03:18

  Anh vào FB 3 năm nay, nhưng số lượng bạn bè chỉ dủ mấy đầu ngón tay ngón chân, mà vừa tạo tk mới dược vài tiếng quay lại đã có mấy trăm gợi ý kết bạn. Đúng là sức mạnh của FB ghê thật. Thảo nào các bố sợ là phẩy.

 16. #16 by Cocacola on 2011/01/22 - 03:21

  Cỏn đâu sám hối,cỏn tả cảnh giết chóc 1 cách hả hê và cho là như thế hơn cơ anh (dân Fồng) @ Lài


  Hehe, hắn viết văn phong kiểu báo đảng ý Lài ạ! Lài dân Bắc mà thẩm văn thẩm ý đồng hương như buồi ý!

  Anh dân Đàng Trong chân chất, nói sao nghe vậy còn thẩm được văn và ý hắn mà!

  Anh nói thế ngày mai cô Trạn lại nhảy dựng lên chửi anh nói xấu dân Đàng Ngoài của cổ nói chung và Văn vật của cổ nói riêng. Hehe! Kệ bà cổ!

  Riêng dân Phòng, hắn khích nhiều, có lẽ hắn có kỷ niệm hay mối tình, hay yêu thương sâu đậm … gì với Phòng và dân Phòng nên hay khích, dìm hàng Lài thế thôi.

  Đảm bảo chưa ai yêu Phòng nhiều hơn hắn đâu! Hehe
 17. #17 by Dragonfly on 2011/01/22 - 03:26

  Lả

  ——-
  Biết sao dân Fòng vào SG dễ sống hơn lên HN không? Tính dân Fòng gần dân Nam hơn. Anh vẫn thấy cỏn tởm lợm Man Zi Mọi Zợ. Địtmẹ cỏn thích HP chả qua là kiếm xiền và được làm thằng người do dân Fồng dạy,đi lên từ đó chứ yêu đéo jì dân Fòng. Xểnh ra là cắn đít zân Fồng như anh ngay. Hệ Hệ
 18. #18 by Asineran on 2011/01/22 - 03:26

   Ai xem phim “Marley & Me ” chưa nhỉ?

   Có con chó trong nhà như thế thì cam doan Zì  cũng thịt mẹ nó rồi, ít nhất thì cũng đá mẹ nó ra ngoài đường chứ ko à?
   Thế mà chúng nó vưỡn quý khác đéo bố đẻ hehe. Thế mới là yêu chó, Zì chỉ mới ko ăn chó chứ chắc điếu đã yêu chó được thế nhỉ?
 19. #19 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:28

  @anh Lả: Úi giời cái vụ thẩm văn quán Bựa, em là em kém nhất. Gớm, ý với chẳng tứ, ngồi đoán mò còn hơn xem bói.

  Ờ mà em khoái đi xem bói, kekekeke, công nhận thư giãn

 20. #20 by Dragonfly on 2011/01/22 - 03:30

  Thôi ,anh cá đuối rồi ,chào chi bộ anh lượn.Địt mẹ thằng Zì Man Zi Mọi Zợ phát nữa. Hệ Hệ

 21. #21 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:33

  @Asineran: Ông cún của lão Bựa á, úi giời, từ xưa tới giờ khoe suốt. Nào là mang cả tới văn phòng ơ, nằm ngay trên bàn làm việc ơ, nào là ngủ nghếch mõm lên laptop ơ … đại loại nhận định sơ qua khi nghe thì có vẻ quyến luyến phết

 22. #22 by Cocacola on 2011/01/22 - 03:36

  @ Đom:


  Cô Đom dậy sớm rút mì tôm từ dự trữ chiến lược chống WW3 ra chén ấy à! Hehe, mì tôm có date sử dụng nghe cô, chén nhanh không nó gắt dầu, ăn khó tiêu vãi mả.

  Cơ bản là Dì Bựa nói đúng và sớm, Bựa viên nên trừ hao là vừa, tỉ như WW3 nhất định phải có, mười năm hay trăm năm sau chắc chắn sẽ có!

  Đom dính chưởng Bựa vụ WW3, ôm đống mì tôm ăn Tết! 

  Anh dính Dì dỉ vụ giá vàng, bay vèo mẹ nó quãng 40 trẹo Cụ. Thế nên anh phải ngay lập tức xin nghỉ việc, chuyển chỗ làm, ôm tiền BH các kiểu thâm niên 10 năm để bù lại cho vện, không thôi vện anh nó nhiếc mãi ! Hehe
 23. #23 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:40

  @Domdom , Cò Lả : Há há, thấy lợi thế của đứa vô sản dư em chưa?

  Đã vô sản thì khỏi có gì để mất.

  Đảm bảo không có tiến lùi há há 

 24. #24 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:42

  Chủ nghĩa vô sản thật hoàn hảo. Vạn tuế

  hà hà hà

 25. #25 by Dom-dom on 2011/01/22 - 03:49

  Đom dính chưởng Bựa vụ WW3, ôm đống mì tôm ăn Tết! @ Lả
  Mỳ tôm lồng khồng anh có ôm đâu cô. Anh ôm quả thuốc đánh răng, vì sợ nhất quả răng mình bựa vàng như thời thởi. Với lại ôm quả chống hôi nách hơi nhiều, vì thương các Lừa đứng cạnh mình như thời thởi. He he
  @ Hương điêu yêu: Em & Thiếu Bựa cùng mấy Bựa viên có công rất nhiều trong vụ khai sáng FB, anh khen. Thêm anh, em có nhiêu bạn rồi? Anh vừa bấm kết bạn mỏi cả tay he he. Chả bù cho trang cũ, chỉ ai quen anh mới nhấn. Quán Bựa muôn năm, sắp tới tha hồ nghía các bựa loạn xạ trên FB.

 26. #26 by Dom-dom on 2011/01/22 - 03:55

  Ởmấy cồng trước thấy lão nào kêu Tết này buồn, hình như Già lởm khởm thì phải. Nhưng anh khoe với cô nhế, đó là ở Sài ghềnh thui, còn ngoài này thì và con tim đã vui trở lại, BĐS đang khởi động nha. Anh vửa đẩy được vài nhát.

 27. #27 by minhhuong on 2011/01/22 - 03:59

  @Domdom: em có khoảng 160 friends, 1 nửa trong số đó là bựa viên, còn lại là … kekeke kiếm mấy nhà báo, trí thức, khoa học gia, văn sỹ nổi nổi tý, làm quen qua message rồi add.

  Mà hội này chả khó kiếm chút nào, vì họ toàn quen loanh quanh nhau cả. Khi thấy mình là friend tới chục đứa bạn mình biết, thì khỏi giới thiệu làm quen họ cũng add luôn, làm quen sau kekeke.

 28. #28 by minhhuong on 2011/01/22 - 04:45

  Hahaha, mải đi làm quen trên FB, em ngó thấy “Hội những người không ăn thịt chóa” này, kekeke

  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001686614647#!/KhonganThitcho

 29. #29 by LonelyRose on 2011/01/22 - 07:54

  1.Hahaha, mải đi làm quen trên FB, em ngó thấy “Hội những người không ăn thịt chóa” này, kekeke

  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001686614647#!/KhonganThitcho @ Bắp Ngô

   

  Hoan hô Bắp Ngô. Lát vô quậy liền. Mình kiếm được những nhóm cùng interest như vầy rùi quăng một bài đúng chủ đề thì épfê hơn.

   

  Lát Rốt qua otosaigon quăng bài Xehơi Ông Cụ, kakaka…

 30. #30 by DG on 2011/01/22 - 07:55

  Hehe hóa ra thằng dancesport là thằng Lestdance hãm lìn một thưở à? chầu hắn!

  Thế bây giờ hắn đã bỏ được cái thói cốp bết bài của thằng khác vửa không dẫn nguồn vửa mông má lại để đong gái chưa hắn? hehe địt mẹ nhắc đến chiêu này chả khác đéo gì ăn cắp vặt nhỉ?

  Địt mẹ thằng hãm lìn, giơ tay hứa em kiên quyết bỏ được cái thói đó thì  hẵng tính chiện vầu sanh hoạt mới Ban chấp hành nhế!

 31. #31 by DG on 2011/01/22 - 08:02

  Ơ địt mẹ thằng Đéo Biết Gì, việc gì phẩy đổi tên hả hắn? Chưởi thế chứ chưởi nữa thì đã là cái đéo gì đâu mà nay tên này mai tên nọ đọc tréo hết cả mõm!

   

  Chưa chịu được nhiệt từ dững điều nhỏ nhất thì tính đéo gì chiện khác đây hắn?

   

  Zỡn với chính thương hiệu của mình mà mở mõm ra là marketting, hehehe chết cười mới hắn!

   

  Si nghĩ lại đi nhế cu!

 32. #32 by DG on 2011/01/22 - 08:10

  Hehe địt mẹ em Chẹo mắn vầu quán chào một nhát mần các giai thụt bố cả kèn nhể?

   

  Anh chầu cô phát cho đúng thủ tục nầu!

   

  Vàng son vàng seo ăn cái đéo gì mà hoành tráng thế em? em thả vầu đây là đúng chỗ rùi đới, hệ thống bể phốt hố xí ở đây bảo đảm là hoành lắm, hehe!

   

  Sanh hoạt đều đặn chứ đừng cồng lấy số lấy má nghen em!

 33. #33 by DG on 2011/01/22 - 08:16

  @Đòm Đòm: trúc mầng cô Cò đẩy được mấy nhát rùi nhế, hehe.

   

  Để vài hôm nữa anh bốt quả tham luận ngâm kíu thị trường hầu cô nhế.

   

  @Thằng Bô: Còn ngâm khoảnh đất ven sông Hồng không đới hắn? giữ lấy chớ đừng vội hoảng mà tỉn đi nhế, phí lắm phí lắm hehehe.

 34. #34 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 08:17

  @ DG
  “thói cốp bết bài của thằng khác vửa không dẫn nguồn vửa mông má lại” là “một nét văn hóa của công dân Lừa” hà cớ đéo gì mà lồng chí phẩy xóc ()/ thế nhở ? đitme, nhẽ lồng chí không nhớ khẩu hiệu của an-na-mít “XH công bằng, dân chủ, văn minh” ??? Lồng chí nên tỏ ra văn minh tí chứ, việc lồng chí Đăn cóp bết, thủ dâm là việc riêng của lồng chí ấy, DG đừng xúc miệng cho ĐĂn bằng nước kứt thế,, nhở .. chi bộ nhở

 35. #35 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 08:22

  @ Đăn
  Cứ tự dưng phát huy truyền thống dân tộc đi, thế đéo nào cũng có ngày được xếp vào hàng ngũ lãnh đạo xứ lừa.
  tsb lồng chí !

 36. #36 by DG on 2011/01/22 - 08:25

  Ui zùi ui em Chẹo mắn đầu gấu tốc váy đáng yêu hông?

   

  Thôi chiện qua rùi nhắc lại để cỏn nhớ chút mà rút kinh nghiệm thui, hehe.

 37. #37 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 08:27

  Mừng cho Dóm Giáo Sư đẩy được hàng tồn năm hết Tết đến nhé. Hôm trước Anh động viên thằng Ketui rầu rĩ  ỉ ôi cuối năm mà nợ đầm đìa ấy chứ . Tết năm nay Anh ở nhà ăn chay với Mami có đéo gì phải buồn, việc cần làm làm gần hết gùi, rảnh rỗi lên Quán chém gió với mấy Cô hoặc vác xe phi đường Trường Sơn mới chơi. Ha ha ha, dù sao cũng phải cố mà lạc quan Giáo Sư ah.

   

  Ngân hàng đang tăng lãi xuất huy động ông Tơn vào những ngày cận Tết, sau khi Tiệc vừa kết thúc, Cô đã ra Hà Trung múc Tơn để gởi Anh Rich chưa?

   

  http://ebank.vnexpress.net/GL/Ebank/Thi-truong/2011/01/3BA25AA8/

   

  Địt mẹ, Anh lại nhớ đến Ms Chen của lòng Anh rùi nè Ku Vô Thần ơi.

   

  Tiền Ông Kụ ơi, đi về đâu hỡi mi?

   

  Huy động Ông Tơn mà Ổng đéo thèm nghe thì mần gì mần gì, kết hối chăng?

 38. #38 by DG on 2011/01/22 - 08:27

  Hehehe Thím Thiếu đâu vầu xin hôn chân em Chẹo mắn phát nầu!

  Ui địt mẹ anh cười nủi thần quynh rùi đây nài, vơ trời, hehehehe!

 39. #39 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 08:35

  Lát Rốt qua otosaigon quăng bài Xehơi Ông Cụ, kakaka…(@Hồng Đơn)

  Tiện thể em quăng luôn ở otofun mới autovina luôn nhế, bển đông như dòi ấy. Nhớ treo chữ ký nick em luôn, có kèm link Quán Lòng Xào Nghệ của Bà Dì nha cưng. Công đôi chiện!

 40. #40 by Ha ha ha on 2011/01/22 - 08:37

  @ Mấy thằng chởi A: Hôm qua A pọt cồng giả nhời nhưng Mụ thối xóa hết mie.

  Các cô đọc  cồng A chưa. Nếu chưa thì đừng dòm cồng Mụ thối mà chởi leo nhá mà bẩu A nói hĩu xạ này nọ nhá. Dizt mie, nêu chính kiến đê, kiểu “Hương eo” í. Mà chởi cho nó đàng hoàng chút. Đéo ai lại như gái đĩ già mồm thế.

  Đéo ai chả biết FB nó là mạng xã hội gần như mạnh nhất bây h. Đéo ai chả biết nó lan truyền nhanh kinh khủng.

  Dưng mà mục tiêu của quán bây h là câu vìu hử. Thế thì Mụ chủ tháo Blast xuống đi. Đéo j mà liếc qua mới chả liếc ngang.

  Vídư cô 2m. Mỗi nhõn 1 đứa mà các cô khai sáng theo cái kiểu hội đồng em nó, trong khi đáng ra các cô cứ để em nó nói rồi các cô phản biện dư Mụ thối í. Từng ý tranh luận cho rõ ràng. Dizt mia cứ đứa nào nó có ý khác cái là cả quán nhao nhao lên như chợ vỡ thì có bùi chứ đứa nào nó còn dám mon men. Khai khai cái cục kứt í.

  @Hương eo: A biết đéo nầu phần chìm của e, A chỉ thấy FB nhộn nhạo bỏ mie, mà đọc bài của Mụ thối í. Đéo phải ai cũng tiêu nổi đâu.

  Tidiên A cũng ủng hộ PR cái quán này mà. Mà thế đéo dạo này mồm e nó cứ văng liên tục thế hả e.

  Trong này thì kg sao, dưng ra đường nhỡ quen mồm.

  Đấy là A trộm vía thế. He he.

   

 41. #41 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 08:38

  DG

  Cách đây 26 phút

  Hehe địt mẹ em Chẹo mắn vầu quán chào một nhát mần các giai thụt bố cả kèn nhể?

  ——————————————-

  Hơ .. lịtpẹ – nhẽ DG hông có kèn ? hông có kèn ???

 42. #42 by DG on 2011/01/22 - 08:41

  Chẹo ơi anh thụt mờ, he he anh thụt! Sư bố nhà cô! Chết cười mới cô!

 43. #43 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 08:43

  Àh, Anh thêm cái tối kiến này mấy Cô mần thử đi nha.

  Anh chắc rất nhiều Cô là Bựa Còm hay Bựa Nhòm đều sinh hoạt với một nick nào đó khác trên các diễn đàn VBB Buletin. Nếu các Cô muốn góp một tay với Bà Dì PR Quán, thì treo chữ ký kèm link đến Quán, với nội dung gì mà mấy Cô cho là hot í, để những thành viên trong forum đọc còm của Cô trong diễn đàn ấy thích Cô và tò mò vào link treo chữ ký, xong thì thành Bò lạc vào Quán Bựa này.

  Mấy Cô thấy sao? Làm được hông?

  Cô nào tiên phong mần thử cho chi bộ học tập đi ! Hiệu quả đới, không nghe Anh thì eat shit eat shit nhế. Tỉ như Cô Đóm buôn bất động sản chắc có sinh hoạt bên mấy forum Nhà Đất, sao hổng treo chữ ký ớ đó nhở

 44. #44 by DG on 2011/01/22 - 08:47

  Em Chẹo mắn mà chưởi thì cứ mạnh dạn biên rõ ràng ra, việc gì phải “lịtpẹ” nghe nó không khoái! anh thật!

  Thằng con giai, khi nó hùng hổ văng một nhát, kiểu “có cái con cặc tao đây nài” nghe mạnh mẽ hoành tráng khí thế hẳn đới!

  Không ai có quyền tước cái quyền lợi cơ bản được văng tục chưởi thề của em trong quán này.

   

  Trong này vì tôn trọng món cách tân đổi chữ của tên Nổ nên anh thường biên con cặc bằng con quặc hoặc củ quặc hoặc củ fuồi vươn vươn hehehe.

 45. #45 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 08:55

  Đù Mạ Ku Dái, Em Chẹo thậm thò thậm thụt mà Lịt pẹ mới ()/ to hoành thế mà Cô còn muốn gì nữa, con kẹt chứ con két Cô nài! Cô hổng thấy quả hình quà ra mắt món sốc dữ hông, Đù Mạ, Em Chẹo trông mẩy lắm đới, Ku liệu hồn mà đong nhế. Cần tư vấn sức khỏe sinh sản thì hỏi Anh nha, đừng quên ha ha ha.

  P/s : Anh Già chào em Chẹo nhế. Lịt pẹ, Em mới 24 mà Anh nghe giọng như Máy Bay 42 ấy. Welcome Honey!

 46. #46 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 08:55

  Địt mẹ DG
  Anh thụt, anh thụt … mờ vưỡn hăng thế ?? móc ngón tay à ?? Thánh họ anh .. nhẽ thường mà không thụt chắc phải dư chiến sĩ Điện Biên nhể ???

 47. #47 by Chẹo !! on 2011/01/22 - 09:00

  Hơ .. chầu, chầu anh Già .. thất lễ, thất lễ quá – dưng mờ em đéo thấy treo bảng ” cấm 24″ nhá ! Nhẽ 24 thì đéo có quyền dùng văn phong 42, phỏng ạ ???

 48. #48 by Già Không Đều on 2011/01/22 - 09:07

  Mô Em! Anh quýnh dái Em cao í mà, cấm cấm gì, ỉa phẹt bãi cho Ku Dái ngất trên cành quất nuôn đi.

  Nhìn em 3 vòng ngon thía, thi Phụ Nữ Thế Kỷ 21 hông Anh quăng Xi Vi cho cưng nhế, thể nào khối Bựa cũng cầm hoa nhao nhao ở trong cánh gà : Chẹo ơi, cố lên! Chẹo vô địt vô địt bớ bà con!

 49. #49 by thichtrungtuong on 2011/01/22 - 09:09

  @ Anh Enterprise: 
   He he, tks anh đã nhắc nhở, quả thật em chưa ý tứ vụ size chữ. Thích Tướng em xin tiếp thu và rút kinh nghiệm sâu sắc trước toàn thể chi bộ – và hứa sẽ sửa mình. Eo ôi, mà anh đáng yêu đếch chịu được í. Giá ngoài đời cũng có nhiều giai tận tình với yếu kém của các gái như anh thì tốt xiết bao, nhở.

  @ Anh Trung Tướng: Tks Trung Tướng. Hôm qua Trung Tướng làm em run vãi lên được – thần kinh yếu mừ.  Hôm qua em cứ ngĩ: Mịa, Tướng iu đanh đá điếu chịu nổi – mình mà đứng trước mặt lão – lão dám vặn cổ mình vì cái tội hỏi dớ dẩn lắm, he he. Giờ em thấy nhẹ nhõm roài, có thể yên tâm vào quán hóng tiếp.

  @ Anh Thiếu Tướng: Lúc nào có điều kiện phải phạt anh cái tội hôm qua làm em hoang mang. Nói thật, quán này mà không có cái tiết mục chưởi thì Thích Tướng em cũng điếu tò mò mà ở lại đọc đến giờ – để roài sau khi đọc mới phát hiện dần dần tinh hoa ẩn dấu sau nhưng câu chưởi, lời chưởi. Điếu gì cũng là Thiếu Tướng mà phát ngôn tùm lùm, làm lính mới hoang mang điếu biết đâu mà lần, he he.
  @ Toàn thể Chi Bộ: Em là Gay, là Vàng Son hay là gì gì nữa quan trọng điếu gì. Miễn là trái tim em luôn iu Dì thối và tất cả các Bựa viên, nhở.

 50. #50 by DG on 2011/01/22 - 09:15

  Ui ui có đứa nó gọi là “anh Trung Tướng” kìa, hehehe chết cười mất thôi em Tượng ơi là Tượng!