Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:33

  27 cái đầu lâu và đèo tên nầu cồng nếu Zì kính yêu của chúng mài đéo thả thính trước.

  Cái địt tiên sư cụ bọn hãm lìn nầy, vào đến quán Bựa vưỡn hãm lìn, chết mẹ chúng mài hết đê!

 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:35

  Nắng Giữa Trưa ơi cho Thím hôn chân em, nhế? Thím không xin hôn môi em vì thế bất nhã quá lắm, Thím là cái đéo gì mà đòi đặc ân ý chứ?

  Cho Thím hôn chân em thui, nhế, em yêu, nhế?

 3. #3 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 22:36

  1. TT vẫn “hàng bông lờ” quả RSS của DLP nhẩy, hồi trước kô vào Lốc thì kêu, bây giừo vào Lốc còm thì ignore không thèm trả lời. Vụ này TT không trả lời không xong!!!!!!!!!!

  Hay là TT không biết RSS nhỉ? Bựa nào cồng phơm vụ RSS này coi? 

  2. Mang tiếng Bựa Tinh Hoa mà không ai biết SouthPark nhỉ, Bựa Thiếu Gia biết bọn này không? Nhẽ không nốt???


 4. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:37

  Lài đâu rùi? Vô chưởi nhau mới Thím đê cô ơi hehe

 5. #5 by Delete on 2011/01/21 - 22:37

  Del thiếtngĩ ăn jì hông wan trọng bằng ăn như nầu các cô ợ. 

  Dù các cô mần thịt ông chó các cô nuôi từ dỏ hỏn dến sún răng, dưng các cô mần ông chó ấy bằng fongthái trangngiêm của một buổilễ là dược rùi.
 6. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:38

  Hehe SouthPark của cô nổi tiếng bựa quá ai mà chả biết, dưng ở Lừa thì tiếp cận hơi nhọc nhằn cô ạ. Thím tuyền phải mò đao trên mạng.

  @Các cô bựa, phàm đã hehe khoái bựa thì không thể không một lần coi South Park, đó đúng là thứ văn hóa đại chúng đỉnh cao mê ly của bọn Mẽo!

 7. #7 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 22:41

  DLP khuyên Bựa thiếu gia không nên hôn chân các em gái, nếu muốn hôn thì cũng phải xem thờithiết đã nhế. Trời lạnh thì còn đỡ chứ 

  Sài Gềnh hôm nay cũng 27 độ đó hố hố!

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:43

  Cô Đô Rô La Phớt (địt mẹ tên phức tạp quá thể hehe) đương ở Lừa hay đéo đâu? Nhẽ du học sinh hử?

 9. #9 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 22:45

  Dù các cô mần thịt ông chó các cô nuôi từ dỏ hỏn dến sún răng, dưng các cô mần ông chó ấy bằng fongthái trangngiêm của một buổilễ là dược rùi.@Dell


  Trong không khí trang nghiêm đó Đen có thể nói, chó ơi chó, anh xin lỗi mày vì sắp ăn mày nhé, mày cũng nên mừng là mày được anh ăn ròi thì chúng ta sẽ hòa làm một chứ không phải chui xuống lòng đất lạnh lẽo kia! Ha ha 
 10. #10 by Delete on 2011/01/21 - 22:52

  @Dô fút:

  Hehe, một ông chó dược ăn zư thế dã là một ông chó tinhhoa rồi cô ạ. Zĩnhiên, Del hông cần nói câu dóa. Zưng trong hoàncảnh hiệntại Del chưa mần vậy dược, còn bầnnông bỏ mie hehe. Sau cuộc vậndộng nầy của Zì thì cũng bỏ zần mămmăm các ông nhúcnhích có thể bỏ thôi.

 11. #11 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 22:52

  Bắt quả tang Bựa Thiếu Gia không đọc còm nhé, nhẽ Lài, Nhất hay Dũng còn biết DLP há há!


  Đọc lại còm trong bài này nhé, phần mấy trang trước phần xúc xích Đức ấy hà hà!

  DLP đang ở Đức, cũng không có ý định về VNam bây giờ. Học đã xong. 12. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:56

  Ừa cô nhắc Thím mới nhớ, dạo nầy đầu óc dư dắm ý, ngượng quá đi xodi xodi hehe

 13. #13 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 23:06

  Các bựa và Vàng Son ai chưa biết về SouthPark có thể xem thử qua các Clip đỉnh của đỉnh của Southpark như là:


  – There No Internet Connection
  –  Free Willzyx
  – Make Love not Warcraft
  – I have no Friend
  – ….
  Southpark tuy là phim họat hình nhưng lại dành cho người lớn và châm biếm tất cả các đề tài từ chính trị, văn hóa, xã hội.. Nhớ cái hồi trước nói về Tây Tạng thì bọn cũng có ngay một cái Clip về cái đó. 

               (BáoChí is like Sex: it’s better when it’s free)

 14. #14 by nang_giua_trua on 2011/01/21 - 23:11

  Thiếu Tướng! Nắng mải coi Hồ Thiên Nga giờ mới đọc cồng !
  Thiếu Tướng hết bực mình chưa?

 15. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 23:18

  @Nắng Giữa Trưa:

  Nghe giọng em ngọt ngào thế nầy thì làm sao bực mình gì nữa, hử em?

 16. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 23:22

  Dưng mà thật sự là có một số thứ nó mần mình bực mình cả đời hehe em Nắng ạ, những thứ dư thế chả bâu giờ biến mất được, mà nó sẽ hành hạ và ám ảnh ta cả đời.

  Dĩ nhiên chừng nầu còn được Vàng Son hỏi thăm thì chừng ấy mọi chiện còn hehe ổn…

 17. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 23:23

  Ui địt mẹ Lài Mồm Hố Xí phát cho thơm họng nầu ui ui hehe

 18. #18 by Thượng Sĩ Già on 2011/01/21 - 23:27

  việc ăn thịt chó là 1 văn hóa của dân tộc, vậy thằng Hoàng mày có nghĩ là nếu VN càng phát triển càng rời xa bản sắc dân tộc thì dân tộc này sẽ làm sao không? Mất bản sắc dân tộc là mất luôn dân tộc đấy@Thằng Mờ Mờ

  Dượng có nhời trúcmầng mầy Mờ ợ, mầy đã đạt được sự chiếucố của Dượng rùi đấy. Liệu mà cố lên con bà mầy.

  Hóa ra tinhthần dưntộc nhà mầy cũng câucả phết nhờ tựhầu nhờ hốhố…Thế theo mầy, “bảnsắc dưntộc” nên được diễngiải dư nầu nầu. Bầy đàn húng chó, (lại chó hehe) hay ngồi xổm giữa ngã ba đời hay vửa đi đường vửa khạcnhổ hay cho tay ngoáy mũi giữa hộinghị hay đi ỉa đéo cần chùi đít… vươnvươn & vươnvươn..? Nói mầy bỏ quá cho, Dượng vốn dốt chữ mới cả vănhóa Lừa chúng mầy, nên là cậpnhựt thôngtin rất chi hạnchế. Cụtỉ dư hiện nay Lừa được xếp hạng thứ mấy trên quảđất hoặc bỏn đã đạt được dững thànhquả gì sau nhõn “bốn nghìn năm văn con mẹ nó hiến” nhỉ. Phiền mầy khaithông lỗđít Dượng cái cho dễ ỉa phát.

  Ờ quên nhể, quả máytính đầutiên đíchthị là Lừa phátminh ra đấy chứ, Tây Tầu thế mẹ nầu được, Đảng bẩu thế mà lị… Dân Tộc quá Hùng Cường quá hốhốhố…

  @Mụ Bựa thối trym

  Dượng vưỡn đây chứ đâu. Mỗi tội nom các mụ chưởi nhau nhạt quá nên ko thamgia. Chả gì, thithoảng cũng phẩy để các mụ ngoan hiền títi, gọi là câu khách hố hố….

 19. #19 by cuchuoiSG on 2011/01/21 - 23:42

  Này thì cồng này:

  Mả cụ mày Thiếu Dái, hoạn quan Quán Bựa.
  Tiên sư cha thằng ông mày chứ, mày ngứa mồm, ngứa mép, ngứa tay hay sao mà hắt cứt lên bàn thờ cụ Tổ nhà mày rồi lèm bèm chửi đổng hử? Hay mày hận đàn ông Việt đã sinh ra một đứa đực không ra đực, cái chả phải cái như mày. Mày còn phải ăn chay và tu 90 kiếp nữa để được làm cái loại “
  vô dụng hơn ông Chó, lười nhác hơn ông Lợn, tăm tối hơn ông Trâu ông Nghé” nhé và cái loại mày mới phỉ nhổ vào đấy sinh ra là để làm cha làm ông mày Thiếu Dái hoạn quan đầu toàn phân với cứt ạ.
  Cái thứ rác rưởi, bệnh hoạn như mày có mà hôn phân bò chứ ai cho mày liếm chân mà xin với xỏ.
  Định chửi địt mẹ mày phát mà lại sợ sinh ra cái loại quái thai, biến thái như mày nên lại thôi.

 20. #20 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 23:45

  Ui địt mẹ lâu quá mới thấy cô Chuối đáo quán, Thím nhớ cô quá đi hehe khỏe hông cô?

 21. #21 by Dragonfly on 2011/01/21 - 23:47

  @ Chuối SG

  ————-
  Chuối chửi hay như anh với Manh ấy nhở. Chất phết. Hệ Hệ
 22. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 23:49

  A Lài Mồm Bể Phốt cũng vầu rùi vầu rùi.

  Chiện! Cô Chuối chưởi thì lúc nầu chả chất Thím nghe sướng cười há há há bỏ mẹ ý!

 23. #23 by dancesport on 2011/01/22 - 00:01

  địt cụ tổ cái thằng ha ha ha.. mẹ đọc cồng mày lông dái bố cứ dựng đứng hết cả lên ..địt cụ mày phát nữa,, việc PR quán bựa cho mọi người là trách nhiệm của tất cả những ai đã vào quán, đọc và thu lượm được thông tin từ đây nhé,, địt cụ mày phát nữa

 24. #24 by Mit on 2011/01/22 - 00:01

  Chầu chi bộ thối thành viên hội nhìn bướm, cùng các em Vàng Son mới cũ.

  Kính thưa tuyền thể bựa viên, nhân dịp cô Hai Em vầu hội nghị chỉ đạo các cô hông được bỏ thịt chó vì nó là món quốc hồn quốc túy, là bản sắc dưn tộc…vươn vươn.  Mít có thắc mắc chi bộ giải thích dùm.  Quốc hồn quốc túy, bản sắc dưn tộc là cái mẹ gì mà ta không thể bỏ nếu cần để tiến lên?  Mít băng khoăng hoang mang quá, vì nhà Mít xưa giờ tuyền bám đít Tây, ăn bơ thừa Mẽo.  Trước đó nữa thì học dạy sống theo đạo đức me xừ Khổng nước Tàu ta, từng giữ các tước lìu tìu (@Zì) dư Tế Tửu, Thượng Thư, Tổng Đốc các tỉnh Đằng Ngoài … vài ba đời liên tục. 

  Kính thưa bựa viên các cấp,

  Bỏ ăn thịt chó, theo cô Hai Em tức là bỏ mất bản sắc Lừa.  Bỏ nhiều tính Lừa sẽ dẫn đến nguy cơ mất mẹ nó tộc Lừa…hehehe  Mít nghĩ mất cái tộc Lừa cũng tiếc đấy, dưng thay vầu đó các cô sẽ có một cơ hội trở thành một tộc văn minh, và các cô sẽ không còn cảm thấy xấu hổ, nhỏ nhoi, hèn mọn khi thế giới bên ngoài nhìn các cô dư một lũ man rợ của thời đại mới.  Năm nẳm bạn thân của  Mít là cô Nhật lùn Thiên Hoàng đã dũng cảm không sợ mất quốc hồn quốc tuý với lại bản sắc dưn tộc để Tây hóa hoàn toàn.  Kết quả các cô đã thấy, con cháu bỏn đã trở thành tộc thượng đẳng của trời Đông cách đây rất lâu.  Chẳng nhẽ bỏn cũng là loại ăn cứt Tây không biết thối?

  Mít xin ngưng phát biểu ở đây.

 25. #25 by me_ho23 on 2011/01/22 - 00:07

  Chết cười với bọn Bựa. “Bản sắc dân tộc” là cái đéo gì ấy nhở…Hố hố hố.

 26. #26 by me_ho23 on 2011/01/22 - 00:14

  Trước đây anh chỉ mong Lừa biết mở mồm ra nói 2 câu “Cảm ơn” và “Xin lỗi” thôi là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.


  Địt mẹ hôm nay có cô MM giảng về dân tộc, về tổ quốc hay quá, tự nhiên anh thấy yêu tổ quốc quá. Địt mẹ mai phải đi oánh chó 1 trận cho nó “Giữ gìn bản sắc dân tộc”…hố địt con mẹ nó…hố hố….
 27. #27 by nhất on 2011/01/22 - 00:21

  @mm
  Cô lại muốn chứng minh Đông Phương nhiều phát kiến hơn Tây phương à? Thế thì đúng mẹ nó rồi, vì dân Do thái và Tầu , bây giờ là Nhật tuyền là châu Á. nhưng địt mẹ dứt khoát không có một thằng Lừa nào có tên trong bảng vàng đó đâu nha.
  Phát minh của Lừa là gì :
  1./Hầm chông uýnh giặc có bôi cứt ở đầu chông.
  2./Chiến tranh toàn dân.

  Anh nghĩ được có 2 cái, mà đéo cái nào có lợi ích gì cho nhân loại cả.

 28. #28 by nhất on 2011/01/22 - 00:25

  @Roai
  Lần sau khi duyệt web gặp chữ bé thì 1 ngón tay đè phím CTRL, ngón tay khác bấm dấu cộng ( +) thì trang web sẽ to lên.
  Cô Roai lý lẽ kinh phết, nhưng cái ý truyền tinh hoa cho con của cô anh thấy cổ hủ. Đưa thêm tham luận thuyết phục chi bộ nữa đi.

 29. #29 by me_ho23 on 2011/01/22 - 00:30

  Địt mẹ Nhất dâm lại lao vào chưởi cô MM phỏng? Định hiếp dâm hội đồng phỏng? Thế là hông tốt, hông tốt…


  Nhờ có cô MM mà anh thấy yêu dân tộc, yêu tổ quốc VKL (bọn Bựa mất bản sắc dân tộc như Nhất Dâm chắc lại dịch là Very Kool chứ đéo gì…hí hí).

  Địt mẹ đúng là VKL (Nhất đừng cố đoán nhé…mất bản sắc dân tộc thì đoán thế đéo..hahaha).
 30. #30 by Anh Văn on 2011/01/22 - 00:32

  Địt mẹ chi bộ ai cũng cố tỏ ra nguy hiểm nhỉ, nhất là tên Thiếu gay hố hố.
  Tên Nhất dốt thế, Lừa có bao nhiêu sáng kiến cho nhân loại mà hắn đéo biết à? địt mẹ tỉ như cọc Bạch Đằng để đánh thủy chiến đấy. Dốt thế .

  Còn về chuyện chó má thì địt mẹ bác đây đéo bao giờ ăn cả, tinh hoa từ thưở lọt lòng chứ đéo phải tinh hoa nửa vời như tên Bựa trym bé nhé .

 31. #31 by Dragonfly on 2011/01/22 - 00:33

  A Lài Mồm Bể Phốt cũng vầu rùi vầu rùi.@ Cu Thiếu Tháng

  ————–
  Lần sau bỏ kiểu chửi vô nghĩa này đi nhá cu con. Anh sẽ đéo trả lời kiểu đùa cợt vô duyên của cô đâu. Uống sữa và đi ngủ đúng giờ cho đúng lứa tuổi của cô. Hệ Hệ
 32. #32 by dorolafuzz on 2011/01/22 - 00:34

  Địt mẹ đúng là VKL

  _____________________

  Mình gúc thì ra VKL là Vãi Cả Lều? Có phải không lão Mẹ Ho (nhẽ Mê Hồ :-O ) 23?

  @Nhất: Hôm nay bán được nhiêu cây thuốc? Có bị đuổi không hố hố!
 33. #33 by dancesport on 2011/01/22 - 00:40

  đề nghi trung tướng cho anh ra tù đi,, giam anh lâu rồi,, mãn hạn đuọc rồi đấy xét thấy đặc xá đi , nick anh là Lestdance , anh nhờ em  Hương điêu nạp đơn rồi đới

 34. #34 by Cocacola on 2011/01/22 - 00:49

  @ Cô 2 Em:


  Đời con Lợn, cho hốc cám, cho đi ịch thế là mỹ mãn trọn đời cho đến lúc ăn dao phay rồi, phải hông cô?

  Anh chửi cha thằng bồi bút nầu sáng tạo ra chỉ số Happy Index trong những ngày VN Index lao xuống và lạm phát lao lên để bôi trét make-up để Bê mình xóc lọ Lừa!

  Cô thử đi vầu cái bệnh viện Lừa, tại Lừa, do Lừa và bởi Lừa đi, cô sẽ thấy nhục nhã cho thân phận Lừa.

  Cô đi kiếm trường cho con cô học đầu cấp đi, cô sẽ thấy mạt hạng cho giáo dục Lừa

  Trời mưa, giá buốt, cô cưỡi xe máy, trùm áo mưa, ướt từ trên xuống dưới, mưa trên trời mưa xuống, nước ngập dưới ngập lên, kiên trì chờ đợi hết kẹt xe.

  Về nhà bật tivi, thấy lũ Hàn, Đài chui ra khỏi nhà là vầu xe, chui ra khỏi xe là đến sở, sạch sẽ tinh tươm thơm tho, cô mới thấy nhục cho thằng Lừa. 

  Dân Miên, cô vưỡn coi là mọi, hầu như nhà nào ở thành phố cũng có xe hơi, nó ăn mắm bò hóc mà còn được ngồi xe hơi, cô chén phở và thịt chó, danh giá hơn nó nhiều cớ sao khổ hơn nó vậy cô?
 35. #35 by me_ho23 on 2011/01/22 - 00:49

  @Dô la phút:


  Tển ở hải ngoại hả? Biết ngay cái bọn điếu ăn thịt chó mất mịa nó bản sắc dân tộc rùi nên éo biết là phải…hế hế.. Dù sao tển dịch củng gần đúng đấy.:)
 36. #36 by minhhuong on 2011/01/22 - 00:54

  Địtmẹ lão Deobietj ( aka lão Hehehe), dám vu khống rằng em tuyên truyền Quán Bựa “Bằng mọi giá” giống như Năm Băm. Tổ sư lão hãm lìn vu khống, VU KHỐNG!!!

  1,Bằng chứng đâu bảo là “Bằng mọi giá”, hả? NÓI DỐI.

  Hiện nay chiến lược là tag rất rất ít người với sự kiểm tra cú vọ của em. Làm như Năm Băm gây hiệu ứng phản cảm, em gan đéo, tưởng có gan dễ à, thằng hãm lìn.

  2, Nick FB của em còn được phục vụ 2 mục đích sau:

  Một là tạo mạng lưới gần gũi hơn nữa giữa Bựa viên (hehe nhu cầu cá nhân), đồng thời sẽ là hành lang dự bị cho liên lạc khi yahoo trái gió trở trời (địtmẹ anh, cái này thì liên quan đéo gì tới tuyên truyền, phảnđối cái dắm)

  Hai là nó giống hình ảnh môi trường sinh hoạt của bựa viên thu nhỏ, hay gọi là “hàng mẫu xem thử” (Cái này mà gọi là bằng mọi giá à, lão hãm kia). Đây là “hữu xạ …” chứ đéo.

  3, Lão tưởng em tìm bọn nổi tiếng rồi add chỉ vì bỏn đông friend?  Lại tưởng con mẹ nó bở. Địtmẹ anh, lúc đéo nào cũng ngó mỗi phần nổi.

  Chìm bên dưới: chương trình làm quen với các trí thức và giới văn nghệ sĩ em dùng message nên anh biết đéo đâu.

  Mẹ anh chứ, cái blog Hương Điêu em khá thờ ơ, hóa ra vô cùng hữu dụng khi bọn nó đầu tiên ngó vào trước rồi mới nói chuyện qua chuyện lại.

  Địtmẹ anh, đó là phương pháp sử dụng “cá tính riêng” lập mối quanhệ. Tức cũng sử dụng “Hữu xạ bla bla” còn đéo.  

  Tóm lại, các bựa viên hiện nay sử dụng cái gọi là phô bầy cá tính riêng, để nó “Hữu xạ lung tung”.

  Bằng mọi giá cái đầu anh ý. Còn dám vu khống nữa không?

 37. #37 by me_ho23 on 2011/01/22 - 00:58

  @em Hương:


  Nói ngắn gọn thôi em. Đọc còm dài lê thê của em anh thấy oải quá à. Hê hê…mà hình như woman luôn thích dài, thích dai mới lạ chứ…hí hí hí..
 38. #38 by Dom-dom on 2011/01/22 - 00:58

  Đù má bận có 2 ngày mờ ngồi đau cả cái bàn thớt chưa đọc xong nửa đống cồng. Quanh đi quẩn lại xơi con gì vì sao, không xơi con gì vì sao. Y như mấy bà bảo mẫu dạy trẻ đang ị đùn, chán vãi.
  Sư bà Thối lắm lúc cực đoan bỏ mịa. Thiếu đéo gì đề tài vĩ mô chưa khai sáng, mờ đi sa đà mãi vào cái tỉ mẩn, như con lẩn thẩn. Mất mịa nó thời gian vàng ngọc giáp Tết của anh.

 39. #39 by LUUMANH on 2011/01/22 - 01:01

  Địt mẹ chi bộ cứ gâu gâu loạn lên là sâu, trúng thế mẹ nó mm rồi còn đéo. Địt mẹ các mụ, cứ từ từ mà chửi còn để rành chứ.

  Mụ mm lại vào chửi chết mẹ bọn gâu gâu cho anh. 

 40. #40 by me_ho23 on 2011/01/22 - 01:05

  “xơi con gì, không xơi con gì” @Dom dom


  Hế hế…câu này nghe quen quen…Túm lại là ‘Xơi con cave, không xơi con “giữ gìn cái éo gì ấy” ‘..hehe..Thôi chào chi bộ dắm thúi…anh lượn.
 41. #41 by LUUMANH on 2011/01/22 - 01:08

  He he, hôm nay thế đéo nầu Thiếu thiến chửi móc được Lài hói, he he . Hai em tham luận cho anh nghe 1 lúc chống mất ngủ

  Mà địt cụ chi bộ, hôm trước anh hỏi có cu nầu biết diệu bánh trè Miên chưa mà đã đứa đéo nầu alo là sâu nhở, tưởng biết zồi bàn vứi cốt cọp. Tuyền bọn nổ . Hố hố

 42. #42 by minhhuong on 2011/01/22 - 01:09

  @em Hương:


  Nói ngắn gọn thôi em. Đọc còm dài lê thê của em anh thấy oải quá à. Hê hê…mà hình như woman luôn thích dài, thích dai mới lạ chứ…hí hí hí..
  ——–
  Sư bố lão Me, đương cáu gắt ầm ĩ đấy, đừng có động vào tổ kiến lửa lúc này, nhá
 43. #43 by minhhuong on 2011/01/22 - 01:11

  @ anh Manh: hehehe nổ thì hiển nhiên rồi, cả lũ

 44. #44 by Cocacola on 2011/01/22 - 01:12

  Cô Roai lý lẽ kinh phết, nhưng cái ý truyền tinh hoa cho con của cô anh thấy cổ hủ.@ Nhất


  Cô Rai cổ chỉ xúi Dì Bựa lấy vợ mãi không thôi với lập luận truyền gen tinh hoa, mới nghe tưởng đúng như quả là ngụy biện phết. 

  Anh đồ rằng thâm ý của cô cổ là GATO với Bựa nên xúi Bựa đi chết bằng cách ý thì khỏi mang tiếng.

  Hình như Cam ngoan hiền của Bê ta cũng nói y chang Rai: anh nên có trách nhiệm với vợ con, lo rửa thớt cho vợ, rửa đít cho con đi chứ đừng cố rửa mặt cho Bê, cho Lừa, cho anh! Nhớ!

  Sau những cách bịt mõm Dì Bựa không thành, cách xúi lấy vợ đẻ con là cách thâm hiểm nhất để tiêu diệt một tinh hoa dưới chiêu bài “để truyền giống tinh hoa”.
 45. #45 by Dom-dom on 2011/01/22 - 01:14

  Ùi ĐM bi h anh mới xem đến cái xì lịp của tên bê xê tê, kinh quá thể. Làm thế điếu nào mà tên mọi ấy lại để cho dòi nó làm tổ trong mũi được vậy.

 46. #46 by Dom-dom on 2011/01/22 - 01:21

  Nhà anh quen có 2 đứa con, đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi. @ Dũng Hói
  Chắc nhà Hói chứ điếu he he

 47. #47 by Dragonfly on 2011/01/22 - 01:28

  Manh

  ——-
  Móc đéo jì ở đây? Trong tham luận chửi nhau tý để đỡ nhạt thì không sao,cỏn chửi  đổng kiểu adua theo thằng Zì Man Zi Mọi Zợ anh thấy rất vớ vẩn.
  Từ lúc anh nghe thấy Zì Thối xuống tay hạ sát chó dù thời thởi cỏn cũng chả đói ăn jì. Tự nhiên anh thấy tởm lợm cỏn kinh. Địtmẹ cỏn, ông chó sẽ hiện về trong suy nghĩ,bữa ăn …mọi lúc , ám ảnh cỏn. Địtmẹ cỏn fát nữa. Sẽ có ngày cỏn nhặt lá đá ống bơ,gặp ai cũng cười.  Hệ Hệ
 48. #48 by Cocacola on 2011/01/22 - 01:42

  @ Lài:


  Ừ, thì giờ hắn hẳn có nói “quay đầu là bờ, buông đao thành Phật” nên mới tòi ra bài nầy. Đó là hành động sám hối, kêu gọi Bựa and non-Bựa đừng chén chó nữa thì bao mạng chó được sống.

  Bựa viên khác thì nói: tại sao tủn mủn chuyện chó. Nhưng có lẽ Dì dỉ day dứt không yên nên mới dùng uy tín mình trong cộng đồng ảo để kêu gọi một hành động tích cực: Không chén chó!

  Ngay cả em Hường, không hiểu ý hắn còn bảo: “Chén chó ngon!”. Làm thế chẳng khác xát muối vầu lòng Dì dỉ, chả trách Dì dỉ quát ầm ĩ. Hehe

  Dì dỉ có lỗi với một mạng chó, day dứt sám hối thế cũng đủ tinh hoa. Còn các Bựa, có lỗi với một đời người, tỉ như kưa gái để phịch, choi xong dong, gạt tiền gái chơi phò v.v… thì nghiệp chướng nặng hơn rất nhiều, liệu bề mà dừng lại hay có corrective actions!

  Riêng ông Chó ý, chết dưới tay Dì dỉ âu cũng là nghiệp nhân quả tiền định thôi!  
 49. #49 by Dom-dom on 2011/01/22 - 02:04

  cái quan trọng là chất lượng cuộc sống, cảm giác hạnh phúc của người dân chứ không phải cái giàu có ở bên ngoài @ cô hai em
  Công nhận cô nói đúng. Đây chính là thói thủ dâm tinh thần của xứ Lừa ta, đặc biệt là bần nông lỗ đít, kiểu ếch ngồi đáy giếng tưởng vung là trời.
  Anh nhớ thuở đi sơ tán, quê anh cực kì hủ lậu, toàn bộ người làng thấm nhuần tư tưởng chỉ có lấy chồng làng vợ làng mới là người, còn phải lấy thiên hạ thì là loại bỏ đi. Mà thiên hạ ở đây có khi chỉ là làng bên cạnh. Vì quan niệm này mà xảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt. Mặc dù sơ tán có 3 năm mà anh cũng thấm đẫm quan diểm ấy, xuýt nữa làm cô vợ làng. Bây giờ người làng đã lấy vợ lấy chồng thiên hạ nhiều rồi, nhưng thường chỉ sau khi trượt những tinh hoa ở làng he he. Người làng anh thấy việc lấy được người làng, kiểu trâu ta ăn cỏ đồng ta là niềm vui không gì sánh nổi. Dù người làng có thể nghèo hơn kém xinh đẹp hơn nhưng hạnh phúc vưỡn dạt dào.

 50. #50 by Dragonfly on 2011/01/22 - 02:06

  @ Lả

  ———-
  Anh thật là anh vẫn nghĩ cỏn tuy chửi bậy nhiều nhưng sống rất có tình người và hiểu biết. Đói thì không nói ,nhưng đây cỏn không đói và tả lại cảnh giết chóc rất hả hê nên anh thấy càng kinh tởm. Anh cũng không phủ nhận có những lúc anh tẩn ông người trọng thương nhưng đó là bỏn tấn công anh và anh nóng lại. Nhưng như cỏn, anh thấy tởm thật. Có thể tại anh khá tôn trọng cỏn trước đây nên nghĩ vậy. Địtmẹ cỏn đồ Man Zi Mọi Zợ. Từ nay anh sẽ gọi cỏn như vậy dù viết hơi mỏi tay.Hệ Hệ