Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/01/21 - 15:41

  @Deobietj:

  1.Việc chửi bậy hay không là lựa chọn của mỗi người. Có những cá thể không chửi bậy, như Rai, Thảo, Comdomdom , Lả…, nó giờ thành phong cách riêng. Có đứa nào dám bảo Rai hay Lả là không có chất không ? hay là ối đứa nghe ?

  2.Thế chị thì sao ? tại sao chị cả đời không chửi bậy, bây giờ lên quán chửi ? Đấy là do chị « Tự chọn lựa », bởi :

   Chị tự nhận thức thấy, trong tranh luận trên quán, việc chửi bậy rất thành công trong việc xóa mẹ nó tầng lớp áp bức như vai vế xã hội cao hơn, tuổi tác nhiều hơn, gái thì biết cái đéo gì so với giai … (sự áp bức này do văn hóa Lừa hãm lìn mà ra)

  Nó bắt các tầng lớp « áp bức » phải « bằng vai phải lứa », « cá mè 1 lứa », nôm na gọi là tạo môi trường sòng phẳng.

  3. Còn lão Deobietj, nhìn còm của lão thấy chửi bậy như ranh, dưng lão đéo nhận thức được bựa viên dùng nó để làm gì.

  Điều đó là sao ? Nghĩa là lão chỉ là 1 thằng chửi vì đọc quen mắt, nghe quen tai, hay nôm na gọi là thằng a dua hãm lìn.

   

  Thôi, cố lên, để ngày 1 bớt a dua. Đứa đéo nào chả thế.

  (Địtmẹ ông anh, có giúp em 1 tay trong vụ tuyên truyền không thì bảo? Địtmẹ đứa nào không giúp gái, nhá, kekekeke)

 2. #2 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 15:53

  “@Cô Thích Tướng:Việc cô nge theo nhời kêugọi hông chưởi bậy của Thiếu Bựa hay không là quyền của cô. Zì cũng chưa bâujờ kêugọi các cô chưởi bậy, mà Zì chỉ chưởi rùi các cô tự theo thôi.

  Zì chỉ nói mới các cô rầng, nếu Quán Bựa thiếu tiếng chưởi thề thì nó ra đi từ 2 năm trước rùi. Cho nên địt mẹ nếu tấtcả các cô đéo chưởi, thì Zì vưỡn cứ chưởi.Chấm hết.”

  @ Trung Tướng: Em hiểu tinh thần quán triệt của Trung Tướng roài. Tks Trung Tướng. Nghe giọng Trung Tướng reply cái cồng này của  em có vẻ hơi cáu kỉnh tí nhở – nhưng mừ cực kỳ chân tình. Mong Trung Tướng đừng mất kiên nhẫn với những trí óc còn ngây thơ ngơ ngác như em nhá. Dù sao em cũng là lính mới mừ – còn phải hóng hớt nghe hơi các sư phụ còn chán – mới đủ năng lực mon men nhón một chân vào được chữ Bựa viên. Tks TT lần nữa cho tình củm.

 3. #3 by buitruong1689 on 2011/01/21 - 15:58

  Thằng Nhất chửi cũng khéo nhưng mà chửi ngu, ừ thì máy tính đầu tiên là của người Trung quốc, vậy thì thằng nào ở dưới nói là máy tính là của văn minh phương tây thì đúng là thằng ngu không đỡ nổi. Cho chúng mày 1 link để xem người chế tạo máy tính đầu tiên là người Việt nhé: http://www.vatgia.com/hoidap/3944/64297/may-vi-tinh-dau-tien-tren-the-gioi-do-nuoc-nao-che-tao-vao-nam-nao.html Nói chung những thằng con lợn a-dua theo thằng Hoàng giòi bọ thì càng chửi càng lộ cái ngu của chúng mày, lũ lợn@ Mặt Mo
      Hố hố địt mẹ thằng Mặt Mo nhế, anh nhẽ phẩy tặng mầy danh hiệu “Vượt qua mặc cảm”.Sau khi mầy đọc được cái link tiếng Lừa mả mẹ nầu đấy bẩu đại khái có Ông Pháp gốc Lừa nầu phất mông ra máy tính đầu tiên, anh thấy mầy khá tự tin nhở, anh khen đới.

       Anh có nhời khuyên, để đẩm bẩu những điều mầy đọc được có chín xác hông thì ít nhất phải thâm khẩu 1 số link tiếng Anh hay tiếng nầu đếy điếu phải tiếng Lừa chứ. Địt mẹ điếu ai lại đi trích dẫn từ cái bọn bần nông và ngu học dư nài :
  http://www.vatgia.com/hoidap/3944/64297/may-vi-tinh-dau-tien-tren-the-gioi-do-nuoc-nao-che-tao-vao-nam-nao.html

  Địt mẹ chết cười cô Mặt Mo gúc được cái nầy như vớ được vàng, rùi tung tăng nhẩy vầu uýnh dắm dữa hội nghị. Địt mẹ cô, trình thả dắm dong của còn kém lắm

 4. #4 by Mr. Tran on 2011/01/21 - 15:59

  Thím từ hôm nay cũng chả chưởi nữa…! @ Thiếu dái

  Đéo hiểu câu nầy là lần thứ mấy dồi nhở? chi bựa còn nhớ hông? hehe

   

  Để xem Thiếu dái zen được mấy hôm thì lại zâm hehe

   

  Dái ghể về chỗ đê! để yêm mỗ phát tiết

 5. #5 by minhhuong on 2011/01/21 - 16:01

  Allo chibộ, bỏmẹ, tay ThíchTT này là gái chứ không phải giai đâu chibộ :

  Thứ nhất Avatar toàn hoa với hoét

  Thứ hai giọng mềm, nhẹ, sến

  Còm cuối cùng của cổ, đoạn Tks TT thì thêm quả biểu tượng hôn chụt chụt kia

   

  ThichTT là gái rồi gái rồi, kekekeke

  Chibộ vào mà săn đón đê.

   

  Em gái em gái, chị mời em ghế, mời em ly cam vắt nhá, hí hí hí 

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/01/21 - 16:09

  @ Thích tướng thối:

  dù cô là Gay hay em là vàng Son thì cũng hông nên ngồi cạnh và ăn – uống gì mà Nữ gúc sỹ đưa cho nhế. thật đấy. hehe

   

  @Đéo biết gì:

  tưởng cô đùa hoá ra địt mẹ đúng là cô đéo biết gì thật

 7. #7 by DG on 2011/01/21 - 16:09

  Uây uây uây, em Thích Tượng đến iu wá là iu cơ, anh cũng ngờ ngợ rùi mà hông dám đong, hehehehe.

  Tượng ơi Tượng ơi, mả sư bố ba họ nhà em vầu chơi sao lại cứ khép nép giả vờ thế em?!

  Em đừng sợ tên Hói chủ quán nghen em, ở chỗ này chưởi bậy đi kèm mới tham luận nó giống như mắm tôm đi kèm mới thịt chóa thôi, hông có gì đâu, hehehe! 

 8. #8 by Enterprise on 2011/01/21 - 16:11

  @Cô Hương:

  Ừa phải, cô Hương nói đúng, hehe, chẳng-gì mụ Dì cứ một hai Bắp-Ngô yêu. Noel tặng chi-bộ có mỗi hình chai vodka với ông chó đi lang-thang, chữ thì dùng font sẵn; còn cho Bắp-Ngô thì viết-tay, 1 người 1 hình, hehe.

  Ờ, vụ cho hắn “create bébé” thì có trong phần toại-nguyện rồi mà, hehe. Cái phần chưa toại-nguyện là sự-nghiệp khai-sáng của hắn thôi. Theo anh có-khi phải con hắn lên làm Dì thì mới xong về mặt cơ-bản, hehe.

 9. #9 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 16:14

  “Allo chibộ, bỏmẹ, tay ThíchTT này là gái chứ không phải giai đâu chibộ :Thứ nhất Avatar toàn hoa với hoét.Thứ hai giọng mềm, nhẹ, sến.Còm cuối cùng của cổ, đoạn Tks TT thì thêm quả biểu tượng hôn chụt chụt kia.ThichTT là gái rồi gái rồi, kekekeke.Chibộ vào mà săn đón đê. Em gái em gái, chị mời em ghế, mời em ly cam vắt nhá, hí hí hí”.

  @minhhuong,DG:Mịa, các bựa viên tinh như cú như cáo ý, điếu gì bóc mẽ thân phận em sớm thế hả trời. Xin phép được làm tiểu muội của tất cả các Bựa viên nha.


   

 10. #10 by Enterprise on 2011/01/21 - 16:30

  Hehe, cô Tuong chơi biểu tượng , kiểu này chắc anh die sớm quá. Đọc còm trước dis, del, … còm sau , thì khác nào đang ở Sahara bùm phát đứng giữa Bắc cực mới con lạc-đà. Thằng nào chịu nổi nhiệt!

  Hehe, vì sức-khỏe của chi-bộ, đề-nghị cô không nên còm ngay sau còm của cô Manh mới cô Lài nhế, hehe.

 11. #11 by buitruong1689 on 2011/01/21 - 16:30

  Anh nghe tên Sản đã lâu bây giờ mới thấy còm, hố hố khong  ngờ mầy ngu như con lợn ý.
  Máy tính đầu tiên là của Tầu, cái bàn tính.
  @Nhât Dâm
  Anh điếu bảo cái bàn tính phò của bọn tầu, địt mẹ ý anh nói máy tính điện tử cơ.

  – Chiếc máy tính khả trình đầu tiên (the first programmable computer) tên là Z1-Computer được tạo ra bởi một ông Đức nhợn tên Konrad Zuse từ năm 1936 đến 1938. Năm 1936 lúc đấy mr.Truong vừa mới chui ra thì phát minh được cái buồi anh đây nài

  -Máy tính kỹ thuật số đầu tiên (1942) : ABC – viết tắt của Atannasoff-Berry Computer được phát triển bởi Giấu sư John Atannasoff và đồng bọn tại đại học bang lowa.

  Ngoài ra máy tính ENIAC được phát minh bởi J.Presper Eckert and John Mauchly tại Đại học Pennsylvania cũng được nhiều người coi là máy tính kỹ thuật số đầu tiên

  -Máy tính đầu tiên sử dụng Ram : MIT giới thiệu máy tính WhirlWind vào tháng 3 năm 1955.

  – Máy tính cá nhân đầu tiên : Năm 1975 Ed Roberts nghĩ ra thuật ngữ này khi giới thiệu máy Altair8800. Tuy nhiên máy tính cá nhân đầu tiên là Kenback-1 được phát hành vào năm 1971…

  – Vươn vươn và vươn vươn…Còn nhiều lắm chi bộ có thể thâm khẩu ở đây lười thì eat cunt eat cunt:

  When was the first computer invented?
  Or ở đây :
  The History of Computers
  Or đây nữa:
  Who invented the computer?
   

 12. #12 by Già Không Đều on 2011/01/21 - 16:37

  @Thichtrungtuong

  Quỷ xứ, bánh bèo mà sao hổng nói sớm dzậy hả má?! Hic hic, ghét quá nà !

 13. #13 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 16:48

  @Enterprise:

  Hix, có biết đâu. Tại quen dùng biểu tượng thế mới mấy đồng chí thân thân ngoài đời nên vào quán vẫn quen tay dùng. Nếu chi bộ không duyệt cái vụ dùng biểu tượng, Thích Tướng sẽ tiếp thu để không dùng nó khi vào quán.

 14. #14 by minhhuong on 2011/01/21 - 16:55

  @ThichTT: Haha, các giai đong gái đấy em ạ, ý bẩu em dùng vậy rất …nữ tính duyên nữ tính dáng, so sánh hình tượng nữ tính của em với hình tượng chửi bậy đạt tín chỉ như lão Manh với lão Lài để các lão ý kháy nhau ý mà.

  Em có quyền dùng … cái mịa gì em thích. Vô tư vô tư. Đừng áy náy.

 15. #15 by Enterprise on 2011/01/21 - 16:57

  @Cô Tuong:
  Hehe, anh là anh nói-đùa thế. Cô cứ tự-nhiên là chính-mình.

  @Cô Hương:
  Hehe, mụ Dì tinh thật.

 16. #16 by minhhuong on 2011/01/21 - 16:59

  @ThíchTT: Từ giờ gọi em là em Tương, nhé.

  Có lên fb không thế em? lên add chị này:

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647

   

  Kekeke, tranh thủ tranh thủ.

   

 17. #17 by minhhuong on 2011/01/21 - 17:01

  @Cô Hương:
  Hehe, mụ Dì tinh thật. @ anh Rai

  ——–

  Kekeke, tinh là mũi thính như chó ý anh nhở anh nhở  

 18. #18 by buitruong1689 on 2011/01/21 - 17:03

  He he còn cái máy tính Micral N của Mr.Truong được công bố năm 1973 (theo như link của Mặt Mo) thì là người đầu tiên cái buồi gì hả Mo.

   Địt mẹ trả lời câu hỏi ai là người phát minh ra máy tính đầu tiên là rất khó. Bởi vì máy tính gồm nhiều thành phần cấu tạo nên mà mỗi thành phần lại do một hoặc vài nhà khoa học phất mông.

    Nhưng Lừa, hehe với triền thống wanking National bất hủ, bỗng thấy một ông Tây gốc Lừa nầu đấy có góp phần tạo nên cái máy tính nầu đếy hehe địt mẹ sẽ lu loa lên nầu ui tự hầu có Lừa phất mông ra cái máy tính đầu tiên, nầu là gớp phần cho văn minh thế giới vươn vươn địt mẹ rất chi khắm bẹn.

  À mà Mr.Truong này sang Pháp sống từ năm 14 tuổi và sống luôn ở đấy điếu thèm về Lừa cống hiến mới chó chứ. He he nhẽ cũng được xếp vào hạng ròi bọ chuyên ăn cứt Tây giống đa phần bọn trong Quán Bựa nài Mo nhở. Hố Hố

 19. #19 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 17:10

  @minhhuong,: Tks Sư tỷ khai sáng. Sư tỷ thật là nội công thâm hậu, đi được guốc trong bụng mấy lão Bựa Viên. Tương em biết quán Bựa cũng là nhờ qua plus của chị đấy. Một lần Gúc cái rì về Nam Định í – thế là đọc chị mới Dì Thối miết luôn, mà là đọc trộm, he he, sorry vụ đọc trộm nhé – thiếu minh bạch quá đi mất.

  @Enterprise Mọi người quan tâm đến lính mới làm Thích Tướng cảm động quá đi.

  @Toàn thể chi bộ: Vậy Thích Tướng lại mạnh dạn hun sư tỷ cùng toàn thể Chi bộ thối phát nữa, coi như chào quán, he he.

 20. #20 by buitruong1689 on 2011/01/21 - 17:12

  Anh đang gúc về Mr.Truong thì tìm được cái này rất hay chi bộ ợ. Trong đấy bọn nó dám phủ nhận công lao của Mr.Truong thế mới chó không:
  The development began in July 1972, in a hut in Chatenay-Malabry (Paris suburbs), with F. Gernelle and 3 of his collaborators: Mr. Benchetrit (soft ingineer), Alain Lacombe (electrical technician) and Jean-Claude Beckmann (in charge of the mechanical). The first prototype was delivered January, 15th 1973!
  Mr. Tuong-Tong-Ti(Truong Trong Thi???) arrived later to manage the company, but never influenced anything in the design (not enough knowledge).

  Có thằng ở dưới nó còn bẩu:

  “To precise things, Truong Trong Ti already was the R2E’s president when story began in 72’s but, as stated, never brought anything to the Micral. Only François and his team did it.”

  Sư bố cái bọn Tư Bổn ăn cháo đái bát chi bộ nhở.

  Nguồn đây: 
  MICRAL-N

 21. #21 by Chẹo !! on 2011/01/21 - 17:31

  Chi bộ còng diên quá cơ ..
  Tăng chi bộ món quà ra mắt

  TSB chi bộ phát cho thơm mồm …

 22. #22 by minhhuong on 2011/01/21 - 17:44

  Hahaha, Chibộ chibộ, Chẹo là nữ đầu gấu, thường sinh hoạt bên mấy lốc của 1 vài bựa viên trong này đấy.

  Chibộ thấy gấu chưa? Để xem có anh nào đủ gan đong không nào

 23. #23 by Do L on 2011/01/21 - 17:50

  Từ chó nhảy sang máy tính.
  Đúng là vái chi bộ già hói cả nón.

  Buôn dưa lê còn gọi bằng cụ.

 24. #24 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 18:02

  Đang định để tối fix lại vụ Mr.TrươngNổ thì lão B-Truồng đã nhanh tay, lão Gúc cứng tay phết. Bài của bọn Wired Magazin :


  Đọc bài phỏng vấn thì thấy cha này nói chung là buôn lựu đạn:  I completed the world’s first downsizing by replacing mainframes with a system of PC terminals in a client/server relationship. (1979) 
  Câu này mới thối:

   I don’t think that Sun, as the lone hardware company, can support the software. In the past we have seen the similar failures of IBM with OS/2 and Apple with the Mac OS. 
  I have never considered the concept of multi-platform as a huge advantage.

  And I have to say, it is unthinkable to even think, as did Oracle beginning in 1996, about creating a new operating system. The installed base of Microsoft’s operating systems is so huge that nobody can realistically think they’re going to write a new operating system themselvesWindows NT will be the only dominant operating system.
  (Chi bộ vào Link trên để đọc cụ tỉ)
  Kết luận: Thật may mắn là Trương không còn sống, nếu không Trương  sẽ rất  xấu hổ khi nhìn vào thị trường multi-Platform bây giờ mà  Windows  chưa và cũng sẽ không thống trị được trên nền tảng Hệ Điều Hành (máy chủ, trung tâm dữ liệu, …)
                             (Just my 2 cent)
  @Nhất: Cái Link Nhất đưa đúng là của Wessi (ở Erlangen), nhưng Blutwurst thì đâu chỉ có MÁU 🙂 đâu???

 25. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 18:16

  Hehe đây là cảnh trích trong phin “Cannibal Holocaust” của cô Khỉ Vàng Son nè các cô. Trông ghê gớm quá phải không hehe giả đấy giả đấy…

 26. #26 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 19:04

  @Chị Hương: em cũng biết sơ sơ về thằng Buc nhưng chưa làm phát nào. Cũng thích lắm nhưng bị nhiều thứ vật quá, hông có thời gian chăm lo tển, nên không dám iu anh Buc. Yêu Trung Tướng và các Bựa Viên lắm lắm mới quyết tâm à ơi với thằng plus để khỏi phải dòm trộm thôi. Xozi chị vụ thằng Buc nha – hổng có nên hổng biết add vào đâu, he he.

 27. #27 by mm on 2011/01/21 - 19:50

  Lũ giòi bọ chúng mày có tưởng tượng phiên chợ vùng cao Si Ma Cai mà không có thắng cố, mèm mén thì còn là phiên chợ vùng cao hay chỉ còn là chợ huyện? Đấy là nền tảng văn hóa của dân tộc đấy lũ giòi bọ có hiểu chưa?Việc ăn thịt chó hay không là tùy vào từng thằng, nhưng mà lên giọng như thằng Hoàng giòi bọ rằng thì mà là “mọi”,”kinh tởm”, “đỉnh cao”, “tinh hoa”, “bần nông” thì nghe là thấy nó toát lên vẻ giòi bọ của thằng Hoàng, lũ lợn chúng mày dù sao cũng có 1 tẹo suy nghĩ nên khi thấy không tranh luận được chuyện thịt chó nên đã chuyển sang chuyện máy tinh, đáng khen!!!

 28. #28 by Enterprise on 2011/01/21 - 20:24

  @Cô Tuong, cô mm, cô Nhất:

  Khi nhập xong cồng, các cô bôi đen toàn-bộ nội-dung. Sau-đó click vào biểu-tượng [AA] là cái thứ 5 từ trái qua ở cái thanh ngay trên chỗ các cô nhập cồng. Kế-đến click vào chữ [Large] hoặc [Larger]. Thế-là đúng tiêu-chuẩn cỡ chữ. Cũng quá đơn-giản phỏng?

  Đấy là cái tối-thiểu các cô có-thể làm để việc trao-đổi or chửi trở-nên thuận-lợi hơn. Đó cũng là cách quan-tâm đến người-khác.

 29. #29 by Lagavulin on 2011/01/21 - 20:51

  Thế những giá-trị cốt-lõi của nền văn-hóa là gì? Là sự thông-hiểu, thống-nhất về suy-nghĩ, cách hành-xử, về tôn-ti trật-tự xã-hội, về cảm-nhận và phân-biệt cái tốt, xấu, đúng, sai của một cộng-đồng. Trong-đó ăn thịt chó chỉ là một phần rất nhỏ trong cách cảm-nhận.

  Anh nói thật mới cô, ngày-nay Lừa chẳng có văn-hóa nào cả. Một sự-kiện xảy-ra không có được một nhận-định chung của cộng-đồng. Nhận-định chung không phải là tất-cả mọi-người đều nghĩ như-nhau, mà là họ xét với những tiêu-chí như-nhau. Vì-vậy, cô đừng lo chuyện Lừa mất văn-hóa. Bởi ngày-nay Lừa có văn-hóa đâu mà mất


  @cô Rai:  cô trình cao thật đấy, gọn gàng súc tích, thằng 2M đọc mà đéo thông thì nó là o/ bò, chứ đéo phải Lừa

  @cô Thiếu : trong cái fim ấy, thì có những đoạn máu me thực sự như là những cảnh giết sống động vật (như có đoạn mấy thằng đấy làm thịt 1 ông Rùa) và bộ fim cũng bị lên án, bị cấm cũng vì những đoạn ấy đấy
 30. #30 by Lừa nhà quê on 2011/01/21 - 21:24

  Haizz, côô em-em,


  Nhẽ các bựa không chửi cô thì cô nghĩ cô đúng? dù sao anh có nhời khen cô dám chửi Zì Tướng Thối,
  Nói chuyện chó trước nhế, theo cô nhẽ chỉ vì thói-quen-truyền-đời của lừa là ăn thịt chó mà cô cho rằng ăn thịt chó là triền-thống văn hóa Lừa? anh tạm tiêu hóa kiến thức ở đây rồi ỉa lại cho cô ăn tạm nhế:

  Vấn đề vệ sinh: hầu hết các quán thịt chó lừa đều không đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc thịt của chó hầu hết đáng ngờ: chó bệnh chết trôi, chó đông lạnh lâu ngày, chế biến chó bằng cách chôn tạm… nói thấy tởm, anh đéo nói tiếp nữa.
  Vấn đề dinh dưỡng: xem phân tích của Cò Lả đê, anh đéo nói lại,
  Vấn đề nhơn-văn: chó là loài vật thông minh gần gũi với người, có thể nói là có tình-cảm (địtmẹ sến quá) với người, ăn thịt nó có mọi không cô?
  Vấn đề văn hóa và quy tắc ứng xử quốc tế: các dân tộc văn minh không ăn thịt chó, coi chó như 1 thành viên trong xã hội, liệu Lừa có nên tự chấm dứt gia nhập cộng đồng văn minh đó bằng cách tiếp tục ăn thịt chó không cô? 
  – …

  Vậy còn giữ cái truyền thống lừa này của cô làm buồi gì?

  Lão Bựa già đưa ra các tham luận là để bọn lừa chúng ta tự vấn, tự tổng kết cắt, bỏ cái thối tha trong cơ thể-tâm hồn lừa (địtmẹ sến quá) để trở thành ông người văn minh cô ạ.
  Những khái niệm “bần nông”, “tinh hoa”… là cách làm xiếc chữ của lão Bựa thôi, địt mẹ cô, biết đọc – biết viết thì phải hiểu chứ? đầu cô dùng để làm gì?
 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 21:27

  Zì chưởi địt mẹ cô Đéo Biết Jì fát nữa.

  Zì đéo có sức và đéo có thờijan đôico anymore mới cô về vấnđề PR Quán Bựa trên Facebook.

  Xét thấy cồng của cô vưỡn nhai đi nhai lại ý cũ mà đéo thêm cái ./ jì mới cả, và Zì đéo muốn jảnhời cô nữa, nên Zì coi ýkiến của cô là xìbam và Zì đã xóa mẹ nó đi.

  Địt mẹ nhớn rồi, đừng bảothủ nữa.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 21:34

  @em Thích Tướng Vàng Son

  Hehe Zì xin lỗi em vì đã trót văngtục nhế. Cũng tưởng em là jai thôi mà. Nói chung văngtục thì cũng không sao zưng văngtục mới gái mới vầu Quán là không nên hehe.

  Thực ra ngay từ lúc đầu Zì cũng ngĩ em là gái vì em bẩu “con bạn em mua zái gà cho chồng nó chén”. Jọng nầy chỉ có của gái thôi.

  Zưng mà zo quen mồm nên cứ chưởi fứa trúng đâu thì trúng.

  Quyđịnh của Quán đã rõràng, Vàng Son luôn đúng, và zuynhất chỉ Vàng Son mới có quyền xìbam hehe.

 33. #33 by langle179 on 2011/01/21 - 21:37

  Hi chi bộ. PR qua Youtube và FB rất hiệu quả. Giới thiệu với chi bộ Michelle Phan. Cô gái người Mẽo gốc Việt này thông qua Youtube đã tự biến mình thành 1 người nổi tiếng thế giới. Chi bộ đã từng thấy một người Việt nào được bọn Mẽo hâm mộ như thế này chưa? 


 34. #34 by Ha ha ha on 2011/01/21 - 21:37

  THế đéo nào hôm nay A ngồi đây chờ chởi mà đíu thấy thằng nào vác mặt ra là sâu nhỉ. Toàn hóng ah.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 21:38

  @em Chẹo Vàng Son

  Hehe chầu mừng chầu mừng. Quán lại thêm một Vàng Son nữa. Em có cái hình hehe yêu quá đi.

 36. #36 by langle179 on 2011/01/21 - 21:40

  sao thế nhỉ? sao không nhúng được nhỉ? thôi đặt cái link vậy


 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 21:41

  Ui Zì buồn ngủ wa đi ngủ một tẹo đã. Lài Mồm Bể Fốt đâu vầu hầu chiện các Vàng Son đi cô.

 38. #38 by Ha ha ha on 2011/01/21 - 21:55

  Mà đizt mie ở đây toàn bọn đi 3 chân thật.

  Chứ bọn tin chưa vào đã nghe chởi mới lại j mà kg đủ chín chắn thì nó té luôn chứ đọc đéo í.

  Quanh đi quẩn lại chưa đến 50 mạng già khụ lóc cóc ngón trỏ gõ cồng. Buồn quá đi. Đc mấy mạng như cô giáo Thảo mới cả mấy thằng vào thì đuổi té tát. Khai khai. Có mà Khai tử.

  Dizt mie mấy ngày quán nhao nhao FB A đéo rảnh để đọc. Đọc rồi thấy chán vãi Trym. Đéo hiểu cái mục tiêu của quán là đéo. Ngày xưa cũng đc PR ở Tắc Kè rồi ở Beo đấy thây. Ăn thua đéo j đâu.

  A nghĩ Zì chởi bậy là có ý muốn bảo ở đây được tự do ngôn luận, tự do bày tỏ. Đéo biết có đúng thế kg nhưng nếu đúng thì thiếu đéo j cách khác hay hơn.

  Dizt mie, chỉ cần mấy bài sử (mà phọt cho đủ chứ đừng có đang ỉa chỗ này rồi vác mông sang ỉa bãi khác nhá) thì đảm bảo khối đứa nó vào đọc cả già hói lẫn tin tin. Zì nổi lềnh bềnh khác đéo j hồi ở cà phò. Đấy là chưa kể hàng ti tỉ thứ khác mà Zì nổ là đéo j cũng biết.

  Hoặc giả Zì bảo bây h chả sợ j thì lập mie nó rùm Chứ cần đéo j mất công như này mà chả hiệu quả mẹ.

  Xong rồi lại tốc váy lên giữa ngã 4 đứng chởi sâu chúng mầy kg vầu hiếp tao.

  Hy vọng chỉ là cảm giác nhất thời của Zì ngày đến tháng.

  Thế thôi nhỉ. Stop vụ FB nhỉ. He he.

 39. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:01

  Lạ nhở?

  Thế mà ngay từ cồng đầu tiên Thím đã biết em Thích Tượng là gái.

 40. #40 by nang_giua_trua on 2011/01/21 - 22:11

  Chi bộ kíu với! Sao tự nhiên màn hình chữ to đùng vật vã thế nhở? Mần sao chỉnh lại bây giờ? Dốt nát chưa?

 41. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:15

  @Nắng Giữa Trưa:

  No problem em yêu.

  @All:

  Thím nghĩ khổ cái phận gái Lừa quá các cô ạ, địt mẹ cả một đời xuân trẻ đéo hưởng được mấy, cuối cùng cưới phải tuyền loại giai hãm lồn (liền ông Lừa thằng đéo nầu chả hãm lồn?) về hầu quá bằng hầu hehe ông già…

  Ui phận Lừa!

 42. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:16

  Bàn về cái sự hãm lồn vô đối của liền ông Lừa thì hehe địt mẹ gõ mòn bàn phím cũng đéo hết chiện đâu, thưa các cô!

  Bỏn sinh ra đèo phải mần chồng, càng đèo phải mần cha, thế bỏn sinh ra làm đéo gì nhở băn khoăn quá đi!!!

 43. #43 by nang_giua_trua on 2011/01/21 - 22:18

  Đã tự giải quyết xong! Thanks Thiếu Tướng!

 44. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:19

  Liền ông Lừa vô dụng hơn ông Chó (xin lỗi ông Chó nhe hehe), lười nhác hơn ông Lợn, tăm tối hơn ông Trâu ông Nghé, địt mẹ bỏn sinh ra làm đéo gì đéo gì???

 45. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:20

  Địt mẹ bọn liền ông Lừa chết mẹ chúng mài hết đi địt mẹ chúng mài!!!!

 46. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:22

  @Em Thích Tướng:

  Hùi sáng Thím bẩu đừng chưởi là Thím hehe pha trò đó nha em. Em cứ chưởi nồng nhiệt vầu máu lửa vầu em ạ!

  Chưởi xong một nhát ưng ý ta thấy đời tươi như vửa được xơi ông Phiện hehe

 47. #47 by nang_giua_trua on 2011/01/21 - 22:24

  Thiếu Tướng, mấy cồng trước Thiếu Tướng vừa bẩu là không chưởi bậy nữa rồi mà.
  Thiếu Tướng coi lại Hồ Thiên Nga đi! Thư giãn đi nào!
  Nắng cũng đang coi lại đây!

 48. #48 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:25

  Địt mẹ đéo có quán Bựa mần nơi cut wind xả stress hehe thì đời kém tao nhã vô cùng, thưa các cô. Vì thế, hãy chưởi thật nhiều thật nhiều vầu!

 49. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:29

  Đèo cần tên Zì chủ quán, ta hãy cứ vui theo cách riêng mình, nhỉ các cô. Thím tặng các cô vài nhát âm nhạc tư bẩn:

 50. #50 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 22:32

  Địt mẹ các cô thấy chưa, đến bốt nhạc mà thằng Da Hu Lừa nầy nó cũng phải củ hành một tý thì mới yên, địt mẹ cái kiếp Lừa vui đáo để!