Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2011/01/21 - 04:30

  Chó nóng” thường được làm từ loại thịt MSM (mechanically separated meat), chi bộ tự gúc loại thịt này @ Mít

  ——–

  À, bên em nó gọi là thịt halal, tức là cách giết gia súc kiểu gì đấy, dành cho bọn cả DoThái lẫn hồi giáo.

  Phải nó không chị Mít?

  @ ngô

  halal là thứ thịt mà con vật bị giết để lấy thịt đc phay  từ tay người,,bọn hồi giáo đòi hỏi như vậy,, vì phương Tây hay thịt bằng máy he he

 2. #2 by vangson.donkey on 2011/01/21 - 07:24

  @Mít, Hương điêu & Pín: Halal (=legal), là cách giết thịt (cụ thể là cắt tiết) đc quyđịnh trong kinh Koran. Theo đó, trước khi cắttiết thì bọn cầu nguyện cho convật, cắt cho chảy hết máu rồi mới làmthịt. Bọn Hồi coi máu là linhhồn của con vật nên quyđịnh như vậy (nhânvăn chứ nhể!). Và tất nhiên bọn ko chén tiết. Vì vậy, ở các nước ko Hồi, bọn nó chỉ mua thịt có dán nhãn ‘Halal’ (in Arabic) hoặc là điếu ăn nếu ko sure về nguồngốc và thànhphần. Cái này mỗ biết vì chơi thân với 1 cu Hồi Tây Á.
  Bọn Jews có quyđịnh tươngtự bọn Hồi trong việc giết mổ này.

 3. #3 by Cocacola on 2011/01/21 - 07:29

  @Chi bộ:


  Chi bộ nói sai bét hết cả về halal rồi:

  Thực phẩm halal là thực phẩm mà bọn Hồi giáo tin dùng vì không có thịt heo và các chế phẩm từ thịt heo.

  Để được công nhận là hàng halal, bọn Hồi có một tổ chức giáo sĩ chuyên về cấp chứng chỉ halal, nghĩa là bỏn sẽ đến tận nơi, tiến hành tẩy tất cả dao thớt xoong nồi muỗng nĩa …. tất tần tật bằng một dung dịch dish washing riêng của bọn bỏn để bảo đảm là free of mỡ heo.

  Nhà hàng halal certified thì phải tẩy từ cái muỗng cho đến khăn lau dĩa v.v.. thì mới nói chuyện provide halal food nhé!

  Tất nhiên quy mô công nghiệp, sản xuất thực phẩm trên dây chuyền or làm bằng máy thì tổ chức này cũng phải đến rửa sạch sẽ tất cả các dây chuyền v.v… thì mới gọi là halal certified.

  Chính vì vậy thực phẩm công nghiệp cũng dán nhãn halal là thế chứ đòi giết phay bằng tay thì làm điếu gì có thực phẩm halal công nghiệp.

  Ngược lại phay tay mà con dao hay thớt không được công nhận halal thì cũng chẳng được coi là halal.

  Chi bộ nên thận trọng khi mời bọn Hồi về nhà chén. Nhớ mua hàng halal + kèm chén đũa mâm bát mới, riêng cho bỏn và giải thích rõ với bỏn, chứ mời về nhà mà có tự tay cắt cổ gà cho bỏn ăn, bỏn cũng chẳng dám ăn đâu.

  Tốt nhất, hehe, theo kinh nghiệm anh, là mời bỏn đi ăn cơm chay với mình. Chẳng biết chi bộ ra sao chứ anh thấy anh giới thiệu anh là Buddish thì bỏn có cảm tình đặc biệt hơn với mình.

  Nhớ đừng khoe là Lừa tao chén cả chó, rắn v.v.. nhé, bọn mọi Hồi sẽ tởm nôn bảo Lừa ta là mọi đấy! Sư bố bọn mọi Hồi!
 4. #4 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 08:03

  “@Cô Thích Tướng
  Zái gà có đéo jì bổ béo mà cô định học bọn zớzẩn chén? Nó cũng như tim cật các cái thôi, đều là nộitạng cả, và chất bổ trỏng chẳng hơn đéo jì một miếng thịt thăn bé tẹo.

  Mà zái gà ăn nhạtnhẽo tanh lòm, đéo hiểu sâu các cô lại thích chén nhở? Chắc zo nó ít? Cả ông gà nặng 2 ký chỉ có 2 quả zái nặng chừng 20 gam?”

  Hix. Em có biết điếu đâu, thấy con bạn ./ bảo ăn rì bổ nấy, nên nó tuyền mua về hấp cách thủy cho thằng chồng bửn của nó xực. Cám ơn Trung tướng đã bớt thời gian quý báu khai sáng cho cái cồng ngu dốt của em. Công nhận quán này hay thật. Các Bựa toàn dạng tinh hoa tinh lá cả. em đọc trộm bấy nay, được khai sáng khối điều. Yêu Trung Tướng và Bựa viên điếu chịu nổi luôn á!

 5. #5 by mm on 2011/01/21 - 09:00

  Thằng Hoàng lợn càng mở mồm càng thấy dốt: ý của thằng Hoàng có phải là: nước VN càng phát triển thì càng phải loại bỏ bớt những phong tục tập quán của VN để phù hợp với các nước phát triển có phải không? Đúng là đồ con lợn, chính thằng Hoàng cũng phải công nhận việc ăn thịt chó là 1 văn hóa của dân tộc, vậy thằng Hoàng mày có nghĩ là nếu VN càng phát triển càng rời xa bản sắc dân tộc thì dân tộc này sẽ làm sao không? Mất bản sắc dân tộc là mất luôn dân tộc đấy, thằng Hoàng lợn đúng là đồ lợn không có đầu óc, thế mà cả đám cũng nhao nhao theo (còn tiếp)

 6. #6 by mm on 2011/01/21 - 09:01

  Thằng Hoàng lợn càng ngu khi so sánh thịt chó với tôm hùm, với cua bể. Đồ con lợn Hoàng, mày có biết giá thịt chó là bao nhiêu, tôm hùm là bao nhiêu không mà đòi so sánh, còn chuyện thịt chó là thuốc quí nữa, mày có biết không? Google đi,đồn con lợn (còn tiếp)

 7. #7 by mm on 2011/01/21 - 09:02

  Mấy thằng bám đít tây: chúng mày đúng là loài giòi bọ, chúng mày có biết bao cao su là phát minh của Ai Cập, máy tính là phát minh của 1 người việt tại Pháp? Đúng là loài giòi bọ. Chúng mày nghĩ tây giàu hơn mình, văn minh hơn mình là chúng mày chỉ thấy hình thức, lũ lợn, cái quan trọng là chất lượng cuộc sống, cảm giác hạnh phúc của người dân chứ không phải cái giàu có ở bên ngoài. Hiểu chưa lũ giòi bọ ăn cứt tây (hết)

 8. #8 by Bất MInh on 2011/01/21 - 09:27

  cái quan trọng là chất lượng cuộc sống, cảm giác hạnh phúc của người dân chứ không phải cái giàu có ở bên ngoài @ Cô mù mờ mông muội.

  Cô làm ơn giải thích giúp, chất lượng cuộc sống của nhân ta hiện nay thế nào? Nhân dân ta hiện nay hạnh phúc ra sao? Mong cô khai sáng cho…

 9. #9 by ongcu69 on 2011/01/21 - 09:39

  cái quan trọng là chất lượng cuộc sống, cảm giác hạnh phúc của người dân chứ không phải cái giàu có ở bên ngoài @ MM aka Sản Thối


  Kiểu như: 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng hay 
  Râu tôm nấu với ruột bầu,
  Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon 

  Địt mẹ cô diễn tuồng nhạt quá. Đổi món đi.


 10. #10 by Mr. Tran on 2011/01/21 - 09:43

  Nhân dân ta hiện nay hạnh phúc ra sao?@ Bất Minh

   

  mời cô gúc về tỷ lệ lạc quan (hay hài lòng với cuộc sống nhể?) hehe

   

  dân ta hạnh phúc khi nhà có tv, cái đầu DVD tầu, đôi xe máy, ăn cơm có đĩa thịt mới đĩa rau, cuối  năm không phải lo khi nhận nhiều thiệp cưới… đại khái thế. à, còn thỉnh thoảng được cải thiện bữa tỉn phò… còn dững thứ khác hehe kệ mẹ nó, quan tâm làm đéo gì cho nó mất mẹ lạc quan đi. phỏng?

   

  hạnh phúc viên mẹ nó mãn rồi. hehe.

  nầu, xin mời gúc…

 11. #11 by Mr. Tran on 2011/01/21 - 09:47

  địt mẹ hôm nay vầu quán Bựa ngon thì lại đéo vầu được Fuck Box.

   

  hãm lìn!

 12. #12 by lanovia on 2011/01/21 - 09:47

  Bọn Jews không coi máu là “linh hồn” động vật, dưng máu là tượng trưng cho sự sống. Bỏn tôn trọng máu vì tôn trọng công lao của Đấng sáng tạo tức Thiên Chúa bạn anh. Bọn Jews không chén thịt động vật chết không bởi do cắt tiết.

 13. #13 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 10:25

  @ mm: Hãm điếu chịu nổi. Thích thì ở lại dựa cột mà nghe, không nuốt trôi thì phắn mẹ nó đi, lải nhải ngứa cả lỗ đít. Điếu ai bắt.


 14. #14 by deobietj on 2011/01/21 - 10:28

  @ cô Hai Em: Đizt mie cô chứ cố lên cô. Ở đây toàn bọn sính ngoại, sính Tây. Dùng bút k$ khi nhân dân ta còn nghèo khổ đó cô.

  Cô chửi chết bà chúng nó đi. Đéo ai lại đc sung sướng khi nhân dân còn đói khổ là đéo đc cô nhỉ. Phải dàn hàng ngang cùng nhau tiến lên đại đồng nhỉ.

  Dizt mie, mấy thằng Bựa (lẫn kg Bựa) ở đây cũng mới đc cái gọi là khai sáng đâu có mấy năm nay mà đã quay lại chửi nhân dân như chó, như chó cô nhỉ. (Đấy động đến chó là A lại thấy nhạy cảm quá đi, cho dù A kg ăn thịt chó vì đéo thích chứ đéo phải vì văn minh đéo j cả.)

  A vốt 1 phiếu cho cô. Cỡ như cô ở đây dám phất cờ chống lại Zì ()/ thối là hiếm lắm đấy. Có điều A góp ý là cô cho cỡ chữ to lên chút cho chết bà chúng nó đi.

  Thế cô nhé. Cố lên cô.

 15. #15 by Do L on 2011/01/21 - 10:35

  @Dola : Em gửi offline ms cho bác roài. Có email + cellphone.
  Hiện tại cty đang có dự án game online nên làm cho bác là tiện thể.
  Làm 1 game hoàn chỉnh từ ý tưởng kịch bản, đồ họa, tới game play v.v.v thì 1 nhóm freelancer đéo thể nào làm nổi vì : Ít việc, không quản lý nổi… và vô số thứ linh tinh khác ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ.
  Chúng nó không chảnh đâu, làm éo nổi nhưng từ chối theo kiểu chảnh chó.
  Cái máy tính đầu tiên là của nước mẹ Tàu ta nhé. VN có cái lìn í.

  Bựa nào ở HN rồi bay đi rồi bay về… dis, mới thấy HN bây giờ nó ăn kinh khủng quá. Bần nông lẫn Tinh hoa, em dờ chén chăm chăm ở nhà. Da ngoài ăn bi giờ nhập kho BV K nhanh lắm.

 16. #16 by ongcu69 on 2011/01/21 - 10:43

  @Thích Tướng:


  Cụ phản đối cô đuổi MM. Địtmẹ của quý đấy.

  @MM: Cô ở lại nhế, chỉnh font chữ to lên cho bọn bựa lên tăng xông chết mẹ chúng nó đi. Cố lên cô.
 17. #17 by Lagavulin on 2011/01/21 - 10:47

  thằng lồn 2m nói về “cảm giác hạnh phúc” nghe hay nhỉ, buồn cười đèo chịu


  nhân ngày sinh bạn vờ la đi mia tới đây (chắc chi bộ đéo nhớ) mới chi bộ xem hình Em và Nin
 18. #18 by DG on 2011/01/21 - 10:49

  Các lồng chí!

   

  Anh đề nghị các lồng chí cân nhắc bình bầu lồng chí Mặt Mông mần nhân vật 2010 của quán, anh chưa thấy lồng chí Bựa nầu đạt được dững thành tựu rực rỡ dư cỏn!

   

  Cỏn chỉ vầu hắt hơi sổ mũi uýnh phát dắm thoang thoảng hương đưa là tuyền thể đại hội cứ sôi nổi hẳn lên, hehe ngưỡng mộ đéo chịu nủi!

   

  Cỏn làm lu mờ hầu hết hệ thống tham luận ngọt ngào của các lồng chí ẻm dư Râu Lôn, Thi Còi đái dắt, Hường Ngò, Gô bóng, rùi thậm chí cả em Ngọ (nang_giua_trua) dân Fồng …

   

  Cỏn như đá trúng vầu hòn cà bên trái của lồng chí Bựa Hói chủ quán, làm cho tên tển cứ sồn sồn dư ./ gặp nước điếu bấy lâu nay!

   

  Cố lên cỏn, Hai Em mến thương, dưng đề nghị lồng chí cho to chữ lên, tuyền thể Ban chấp hành giờ chỉ dìn bướm là giỏi thôi, hông đọc được chữ bé đâu!

   

  Thân ái hehe!

 19. #19 by DG on 2011/01/21 - 11:02

  Thằng Vãi Lìn nhắc đéo gì tới Lin Hói bạn anh đới!.

   

  Hehe địt mẹ thời còn coăn nít, anh và tụi bạn có trò vui là phi trộm vầu hội trường cơ quan mama, đến chỗ đặt hình nộm của các lồng chí Hói, lồng chí Râu, rùi cứ nhè mũi, nhè tai các lồng chí để cạy!

   

  Thời thởi muốn vẽ, muốn viết chưởi bậy thì có phấn đéo đâu, nên thạch cao là một giải pháp cực sinh động!

   

  Bọn anh cạy gần như đứt hẳn mũi của các lồng chí, và cả tai nữa, hehe may là tuyền nộm bán thân, hông thì cứ chỗ nào lòi ra dễ nắm là bọn anh múc tất!

   

  Thế rùi sau đó, trên tường của hội trường, tường nhà mẫu giáo, và đặc biệt là tường hố xí, lúc nào cũng thấy dững câu văn viết bằng thạch cao, đại loại dư “Già Lào Cồn lẹo Gô bóng” hay là “Bựa Hói lẹo chóa” vươn vươn…

   

  Mờ hình đầu lâu xương chéo kiểu có điện nguy hiểm thì dất là phổ biến, hehe.

   

  Bùi ngùi quá!

   

 20. #20 by liutiu on 2011/01/21 - 11:34

  mà đã quay lại chửi nhân dân như chó @deobietj
  Con chó khôn hơn nhiều con khác, có tình nghĩa vậy sâu xứ Luas dùng con chó để mạtsát nhau nhỉ? Đúng ra phải dùng “ngu như mèo”, “ngu như lừa”,… chớ.
  Bựa nầu rành ngônngữ và vănhóa giảithích coi.
  Ở Tây chửi “đồ con chó” bọn nó có hiểu không nhỉ?

 21. #21 by Банан on 2011/01/21 - 11:55

  @liutiu
  ở bên Tây chó được coi trọng hơn ở Lừa tí chút. khoai Tây cũng dùng từ chó chết để nói về sự nhục nhã, có khác tý là chó ở Tây đa số chết già nên nó khổ sở, khật khừ nên khoai Tây nó cho đó là nhục. Còn chó sống thì có câu tục ngữ sau: Love me, love my dog= Yêu anh, cứt anh cũng thơm hiểu chửa liutiu (.)/ thối?

 22. #22 by nhất on 2011/01/21 - 12:13

  @mm
  Anh nghe tên Sản đã lâu bây giờ mới thấy còm, hố hố khong  ngờ mầy ngu như con lợn ý.
  Máy tính đầu tiên là của Tầu, cái bàn tính.
  Còn các loại máy tính bây giờ của 1 tên Do thái nghĩ ra : Von Neumann
  Trích Wiki nầy :

  Phương thức hoạt động

  Trong khi các công nghệ sử dụng trong máy tính không ngừng thay đổi kể từ những chiếc máy tính có mục đích không nhất định đầu tiên của thập niên 1940 (Xem Lịch sử phần cứng máy tính) thì phần lớn các máy tính vẫn còn sử dụng kiến trúc Von Neumann.

  Kiến trúc Von Neumann chia máy tính ra làm bốn bộ phận chính:

  1. Đơn vị số học và lôgic (ALU),
  2. Mạch điều khiển (control circuitry),
  3. Bộ Nhớ
  4. Các thiết bị Xuất/Nhập (I/O).
  • Các bộ phận này được kết nối với nhau bằng các bó dây điên (được gọi là các bus khi mỗi bó hỗ trợ nhiều hơn một đường dữ liệu) và thường được điều khiển bởi bộ đếm thời gian hay đồng hồ (mặc dù các sự kiện khác cũng có thể điều vận mạch điều khiển).

 23. #23 by deobietj on 2011/01/21 - 12:14

  @ All:
  A đọc cái Lốc này cũng lâu lâu, giới thiệu với cả hàng bao người mà chả mấy ai tiêu hóa nổi. Chắc tại lý tưởng ý tại ngôn ngoại của Zì thối. Banđầu cái lốc này làm A tiêu cực bỏ mie. Hở đâu văng tục đấy. Jờ thì đương nhiên khác.

  Đéo cần phải quảngbá cho cái lốc này đâu. Búc biếc làm đéo. Búc chỉ dành cho Tin tin mới lại sinhhọat cộngđồng thôi. Riêng mấy khoản cồng đéo đc đổi font, đổi size là ớn mie.

  Cái Lốc này ti tỉ đứa đọc. Xã A cũng đọc dưng mà nick của A. A cũng lập 2 nick (đương nhiên, vì cái kia còn làm lốc, còn công việc etc).

  Thế nên “Hương qua đèo” đéo cần phải PR cho cái chỗ này đâu. Đứa nào có duyên có số thì kiểu j nó cũng ngóng. Dizt mie như A, ngày bận đéo ngóng đc là thấy bồi hồi.

  Còn đứa nào nó đéo có duyên thì dizt mie có in cho nó cả tuyển tập thì nó cũng đéo tiếpthu.

  Đéo j.

  Thế cơ mà.

 24. #24 by LonelyRose on 2011/01/21 - 12:33

  Thế nên “Hương qua đèo” đéo cần phải PR cho cái chỗ này đâu. Đứa nào có duyên có số thì kiểu j nó cũng ngóng. Dizt mie như A, ngày bận đéo ngóng đc là thấy bồi hồi. Còn đứa nào nó đéo có duyên thì dizt mie có in cho nó cả tuyển tập thì nó cũng đéo tiếpthu. @déobietj

   

  Anh sai rồi sai rồi. Thông tin nó phải chạy, nó đứng im thì để làm gì? Anh nhớ lại coi làm sâu anh biết quán? Chắc chắn phải qua 1 kênh nầu đó chớ. Biết là nhiều tên sẽ dội, nhưng càng triềnbá nhiều thì càng có nhiều cơ hội tiếp cận những tên đang chờ bật côngtắc cái đèn trong đầu hắn.

 25. #25 by LonelyRose on 2011/01/21 - 12:43

  Em vửa lòzò tập viết dược một bài. Em bốt bên nhà em cho khỏi loãng dềtài của Zì. Mời các Bựa qua xông nhà rùi sửa giúp em vứi.

 26. #26 by mm on 2011/01/21 - 12:43

  Thằng Nhất chửi cũng khéo nhưng mà chửi ngu, ừ thì máy tính đầu tiên là của người Trung quốc, vậy thì thằng nào ở dưới nói là máy tính là của văn minh phương tây thì đúng là thằng ngu không đỡ nổi. Cho chúng mày 1 link để xem người chế tạo máy tính đầu tiên là người Việt nhé: http://www.vatgia.com/hoidap/3944/64297/may-vi-tinh-dau-tien-tren-the-gioi-do-nuoc-nao-che-tao-vao-nam-nao.html Nói chung những thằng con lợn a-dua theo thằng Hoàng giòi bọ thì càng chửi càng lộ cái ngu của chúng mày, lũ lợn

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 12:50

  Zì đây hehe.

  Địt mẹ cô Đéo Biết Jì fát cho thơm mõm nầu. Cô đúng là Đéo Biết Jì hehe, fải đi học thêm về Sales Marketing đi cô.

  Địt mẹ Zì mất bâunhiêu công cả chưởibới cả zằnzỗi thì mới kích được chiếnzịch triềnbá Quán Bựa qua ngả FB của các Bựa, mà cô lại địt mẹ nói ngược là sâu là sâu?

  4 ngày qua cả lượng vìu cả lượng visitor đều tăng quãng 15% đó cô. Cô đừng nói zo hĩu xạ tự nhiên hương đó nha.

 28. #28 by deobietj on 2011/01/21 - 12:55

  @Lông Râu:

  Biết rồi, biết rồi e ơi. A thì đọc bài của Phẹt rồi mới gúc ra Zì.

  Nhưng mà A thấy thật sự Lốc này kén người đọc lắm. Phần nhớn vì toàn dân cổ cồn hóng. Phần còn lại thì làm j có điều kiện hóng, hoặc hóng nhưng tiêu hóa đc như thằng Thiếu với thằng Tướng tin thì ít. Các bạn í đang cố gắng tiếp cận văn minh dựa trên LV, Hermes thôi em ơi.

  Mà tuyềnthể chibộ ở đây có dám vỗ ngực là tinhhoa kg. A sure các cô đi xemáy vẫn tạt đầu, rẽ trái bấtthìnhlình. Các cô đi xếhộp vẫn cố lèn hàng 3,4 ở chỗ đéo j mà ngã 4 BigC every morning. Thế nên để mà tinh hoa thì phải từ bản thân em ạ. Đéo phải đọc Lốc rồi chém gió là tinh hoa đc.

  Dcm A nhớ hồi lâu lâu. Lúc thằng Thiếu nó sủa đéo j thượng đẳng với hạ đẳng. Có cô giảnhời nó 1 câu mà A cực kỳ tâm đắc. Gì mà hạnh phúc là Sống thoải mái, sống biết hướng đến cái chân, cái thiện.

  Dcm. Tất cả là tương đối.

  Thế cơ mà.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 12:56

   Chả hiểu mẹ hehe. Tóm lại PR cho Quán là cầnthiết và không thể zừng đó nha cô.

 29. #30 by nhất on 2011/01/21 - 12:56

  Anh Gúc tên cô Thi và MICRAL thì chỉ thấy ngay Wiki nó cũng ghi :

  André Trương Trọng Thi (19362005) là một kỹ sư Pháp gốc Việt. Ông đã tạo ra một trong những đời máy tính cá nhân đầu tiên, chiếc Micral. Chiếc Kenbak-1 của Mỹ mới thực sự là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên.[1]

  Anh bận đi cầy bây giờ, tối về chửi nhau tiếp. địt mẹ chi bộ


 30. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 12:58

  Thôi Zì đi hớt tóc đây. Hôm nọ mải chưởi các cô mà mới ngoáy được mỗi cái lỗ tai.

  Ngoáy lỗ tai ở chỗ đông người cũng là hànhvi bầnnông mọirợ, zưng quả thực Zì không kiếm được chỗ nầu hoàntoàn kínđáo cho khoản riêngtư ý.

  Zì sẽ nói về nó sau. Jờ chạy thôi.

 31. #32 by deobietj on 2011/01/21 - 13:03

  Há há. Dizt mie hàng về hàng về.

  Tăng Vìu là vì chúng nó thấy nick gái ất ơ Add, đéo có thông tin j ngòai cái sở thích quán Bựa nên blah, blah một lúc là vào quán nha Zì.

  Thử xem thời gian nữa có mấy chú trụ lại, hóng thường xuyên, mạnh dạn tham luận. Cái này mới là trọng nha Zì.

  Chứ tăng Vìu thì tăng làm đéo. Nó đọc toàn thấy chởi bới loạn xạ thì phần nhớn té mất xịp.

  Mà tăng Bựa viên cũng mệt ấy nhỉ. Cuối năm A bận có mấy ngày mà vào đọc mười mấy trang cồng nhức hết cả đít.

  Dizt mie A cũng phục các cô. Đéo hiểu time đâu mà đọc nổi nhỉ. Lại còn tham luận.

  Mà dại mồm chứ cỡ khoảng 50 thằng HVB vào xìbàm thì sập mie nó quán chứ có nhồn mà Zì ()/ thối giả nhời chừng ấy cồng 

 32. #33 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 13:16

    “@Thích Tướng:Cụ phản đối cô đuổi MM. Địtmẹ của quý đấy. @MM: Cô ở lại nhế, chỉnh font chữ to lên cho bọn bựa lên tăng xông chết mẹ chúng nó đi. Cố lên cô.

  – @ ongcu69: Nhà em điếu đâu mà em dám đuổi ai. Đuổi ai là quyền của Trung Tướng – điếu phải quyền của em. Thích Tướng thương 2 em nên mới  khuyên vậy thôi. 2 em mà nghe lời Cụ ở lại, chỉ sợ các Bựa điếu tăng xông – mà 2 em tăng xông trước, vì ghét Dì Thối mà điếu chạm vào được cái lông lìn của Dì. Ghét người ta, chửi người ta ngu mà cứ thích xông vào nhà người ta để hóng hót là sâu?. Vô duyên vãi dắm. Hài điếu chịu được. Thích Tướng vẫn bảo lưu quan điểm: không yêu Trung Tướng thì phắn mẹ đi. Còn nếu thích phản biện thì phải chứng tỏ trình mình cũng điếu đến nỗi nào, chứ cái cãi qua cãi lại nhăng cuội thế – tiểu nhân bỏ mịa. Kết luận thế nhé!

   Mịa. Điếu yêu được bọn già hú. Công điếu được. Hix

 33. #34 by Mr. Tran on 2011/01/21 - 13:20

  @Đéo biết gì:

  10 thằng vầu, 5 thằng đọc hiểu, 1 thằng ở lại là ngon mẹ dồi. đủ để tướng thối bớt 1 chút tự kỷ dồi.

   

  giờ cái gì chả phải PR hử cô? Hĩu xạ? hehe có mà Hĩu… thô cồng nầy đéo chưởi bậy phát cho tao nhã hehe

 34. #35 by Hồ Trét on 2011/01/21 - 13:23

  Nhứt Cư mí cô Em em nghe anh bẩu đây:
  – Father of the computer: Charles Babbage (Anh nhợn), sinh 1791. Tển đặt tên cho máy là Difference engine (1830) – used mechanical power.
  – The First Electrical computer: Herman Hollerit (1890) Used Jacquard’s punch cards.
  – The First Personal Computer: tranh cãi giữa Micral của cô Thi và The Sphere 1 của cô Michael D. Wise.
  Thủng chửa các cô?

 35. #36 by DG on 2011/01/21 - 13:23

  Anh vửa vô nhà em Râu, hây za đáng yêu dữ dội nghen ta!

  Râu của lòng anh, gắng lên nhế em, hehe.

  p/s: Tránh xa thằng cu Trạn thối nhế, thằng đó hông chơi được đâu.

 36. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/21 - 13:24

  Thôi mà các cô cũng nên bớt chưởi bậy dần đi. Chưởi bậy không tốt cho đầu óc và linh hồn đâu các cô ạ, Thím từ hôm nay cũng chả chưởi nữa…!

 37. #38 by deobietj on 2011/01/21 - 13:27

  Cái dizt ()/ bà Zì.

  Dì PR Lốc như nhồn ý. (Thật xin lỗi ()/).

  Dizt mie hồi đấy A đọc 1 lá cải chê tiếng Việt của Zì thối. A lần 1 lúc ra Lốc phẹt rồi ra Zì. Dizt mie Dì thử cho vài thằng cò nó chởi Dì như hồi hổi có đứa từng chởi xem sâu.

  Thế nên cô Hai Em là của hiếm đấy. Mần thế nào cho cô ý nhảy dựng lên rồi biên lá kải kiểu Vịtngan nét hoặc Dâm tí là View tăng ầm ầm.

  Thử coi. Chứ hy vọng vào FB làm đéo.

  Thế cơ mà.

 38. #39 by deobietj on 2011/01/21 - 13:41

  Dizt mie. A hóng cái Lốc này lâu rồi mà hôm nay mới máu biên như này.

  Zì chởi A đéo biết j về marketing hả. Hố hố. Chết A rồi. Mai xin nghỉ mie nó việc chứ đéo biết thì làm thế đéo.

  Dizt mie Zi xem lại khách hàng chưa. Dizt mie, phân loại chưa. Xác định khách hàng nầu tiềmnăng chưa.

  Dizt mie, nếu còn giữ cái phong cách chởi bới này thì A sure số lượng trụ lại đây cũng chỉ loanh quanh như này. Đéo hơn mấy, hoặc hơn thì cũng là adua atòng.

  Như Beo, như vạn thằng khác. Đéo dám biên Bựa.

  Hiểu rồi phỏng. Búc búc cái ()/. He he.

 39. #40 by Mit on 2011/01/21 - 13:58

  @ Vangson.donkey, Hương, Lả, Pín et al.

  Kosher foods của bọn Jews có dững điểm cũng gần giống dư Halal của bọn Hồi.  Cái này là vì Islam và Judaism (và Christianity luôn) có cùng một nguồn cội.  Judaism có trước Islam tới gần 2000 năm, và có rất nhiều thứ người đạo Hồi đã adopt từ Judaism vào tôn giáo của họ.

  Bọn Jews cũng rất cẩn thận với đồ ăn.  Nếu ra ngoài, bỏn chỉ ăn tại nhà hàng certified làm kosher foods. 

 40. #41 by thichtrungtuong on 2011/01/21 - 14:34

  @ Thiếu Tướng: “Thôi mà các cô cũng nên bớt chưởi bậy dần đi. Chưởi bậy không tốt cho đầu óc và linh hồn đâu các cô ạ, Thím từ hôm nay cũng chả chưởi nữa…!”

  – Thiếu Tướng bỗng dưng tao nhã thế nhở? Đề nghị Trung Tướng cho ý kiến chỉ đạo về cái cồng đề nghị bớt chưởi bậy của Thiếu Tướng cái. Em trẻ người non dạ, hoang mang quá đi. Nhẽ nào theo lập luận của Thiếu Tướng thì các Bựa viên toàn có vấn đề về đầu óc và tâm hồn? nhẽ đâu thế, nhỉ.

 41. #42 by vangson.donkey on 2011/01/21 - 14:46

  @Mít yêu: chuẩn k0 cần chỉnh!

  @deobietj (aka đầubòi): mày đéo phải là chỉ nên nghỉviệc mà dậpđầu vào sh*t cho khôn ra thì hơn…hố hố…Làmăn bòi gì chỉ với mới kiếnthức suông trong sáchvở thế hả con?!

  1. Với mụcđích khaisáng thì cần đéo gì thằng nào vào đọc cũng nhảy vào chửinhau omxòm đâu. Chúng nó biết chỗ, vào hóng và té cũng coi là đạt mụcđích rùi còn gì. Tấtnhiên là khuyếnkhích những thằng mạnhdạn để chia sẻ nhiều khíacạnh khácnhau trên cùng vấnđề.

  2. Để quảngbá rộngrãi nhanhchóng thì Fây-búc là 1 côngcụ ngonnhất bi zờ. Disme, đừng có nghĩ FB chỉ có tintin thôi nhá, thượngvàng hạcám luôn đấy.  Lâu lâu A có recommend Zì thối lập forum thì hay hơn cả, mà chắc Zì ko khoái (?). Các vđề li ti trên FB (chữ nhỏ – zoom to lên trên browser thôi, loằngngoằng – vài hôm sẽ quen) ko đáng bàn và có thể xử ngon.

  3. Kiếm friend trên FB đéo dễ như đầu lợn mày nghĩ đâu. Bọn bầnnông lỗđit ham nhiều thì ko nói, add 1 thằng tinhhoa cũng phải có tricks cả đấy. Và 1 thằng tinhhoa chui vào thì cơhội gặt bọn chã bám theo sẽ đông gấp bội….
  Thôi, dài quá rồi. Disconmaire thằng đầubòi phát nữa!

 42. #43 by Enterprise on 2011/01/21 - 14:47

  @Cô mm:
  Trong văn-hóa ẩm-thực của Lừa (tạm gọi vậy chứ làm gì có văn-hóa ẩm-thực nhở, hehe, vấn-đề này chắc phải có thời-gian xem lại cách dùng từ văn-hóa lung-tung thế này) thì có món thịt chó thật. Dưng món thịt chó không làm nên văn-hóa Lừa. Cũng như xuân thì có hoa-mai, không có hoa-mai thì xuân vẫn cứ là xuân, cô nhể.

  Cũng-vậy, đối-với những thứ thuộc truyền-thống ở Lừa, không phải mất bất-cứ cái-nào cũng làm mất nền văn-hóa. Có những giá-trị cốt-lõi của nền văn-hóa, có những giá-trị chỉ mang tính nhất-thời. Anh ví-dụ chuyện đàn-ông mặc áo-dài khăn-đống, để tóc dài cho cô thấy. Nhẽ giờ phải bắt toàn-bộ đàn-ông ăn-mặc thế để giữ văn-hóa?

  Thế những giá-trị cốt-lõi của nền văn-hóa là gì? Là sự thông-hiểu, thống-nhất về suy-nghĩ, cách hành-xử, về tôn-ti trật-tự xã-hội, về cảm-nhận và phân-biệt cái tốt, xấu, đúng, sai của một cộng-đồng. Trong-đó ăn thịt chó chỉ là một phần rất nhỏ trong cách cảm-nhận.

  Anh nói thật mới cô, ngày-nay Lừa chẳng có văn-hóa nào cả. Một sự-kiện xảy-ra không có được một nhận-định chung của cộng-đồng. Nhận-định chung không phải là tất-cả mọi-người đều nghĩ như-nhau, mà là họ xét với những tiêu-chí như-nhau. Vì-vậy, cô đừng lo chuyện Lừa mất văn-hóa. Bởi ngày-nay Lừa có văn-hóa đâu mà mất?

  Bây-giờ phải là lúc xây-dựng lại văn-hóa Lừa, từ những chuyện nhỏ-nhặt ti-ti như vệ-sinh, thể-dục, học-hành, lắng-nghe, phát-biểu, … nhiều lắm nhiều lắm.

  Ôi, khổ thân Lừa!

 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 14:47

  Zì chưởi địt mẹ cô Đéo Biết Jì fát nữa địt ./ bà nhà cô. Lýluận như cái đầu buồi. Địt mẹ cô chứ toàn ngáng bạc là sâu?

  Địt mẹ cô Sale cái đéo jì thế? Sale khăn bùxoa ở cửahàng báchhóa tổnghợp fỏng? Đến Sale Bâucâusu như Năm Lét còn xìbam vãi mả từ Quán Bựa đến lốc Fẹt, từ TTVNOL đến FB, từ Cà Fò đến Tathy.. thì mới được như hôm nay. Địt mẹ cô ăn jì mà ngu thế?

  FB là một trong zững kênh quảngbá tốt nhất, như Youtube hoặc thậmchí hơn, kếtquả của nó là nhãntiền đéo cần nhờ đến cô xía vô.

  Còn ai đến rùi ở lại hay quay đít đi luôn thì địt mẹ cô chứ chiện đó tính sau và đéo cần nhờ đến thammiu ./ què của cô. Địt mẹ hãm lìn đéo chịu được.

  Mất bâunhiêu công chưởi chibộ, jờ có con bầnnông nó fá đám mới điên chứ.

 44. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 14:50

  @Cô Thích Tướng

  Việc cô nge theo nhời kêugọi hông chưởi bậy của Thiếu Bựa hay không là quyền của cô. Zì cũng chưa bâujờ kêugọi các cô chưởi bậy, mà Zì chỉ chưởi rùi các cô tự theo thôi.

  Zì chỉ nói mới các cô rầng, nếu Quán Bựa thiếu tiếng chưởi thề thì nó ra đi từ 2 năm trước rùi. Cho nên địt mẹ nếu tấtcả các cô đéo chưởi, thì Zì vưỡn cứ chưởi.

  Chấm hết.

 45. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 14:55

  Dịt mẹ nếu các cô có lòng mới Quán và mới Zì, thì cứ đềxuất các biệnfáp PR quảngbá Quán hĩuhiệu, Zì sẽ cânnhắc và kêugọi các Bựa thựchiện.

  Chứ tuyệtđối Zì đéo muốn nghe zững nhời bàn ngang kiểu của của cô Đéo Biết Jì như “FB đéo là jì đâu, FB tuyền tintin bỏn đéo ở lại Quán đâu”. Địt mẹ các cô chứ đốitượng Khai Sáng của Quán không là tintin thì là mả bố lũ jàhói nhà các cô chắc?

  Bàn ngang như cái đầu buồi Zì ý. Hãm lìn vôđối.

 46. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/21 - 14:56

  Thôi Zì đi có việc, địt mẹ các cô liệu đấy mà chưởi nhau cho bốc bốc vầu.

 47. #48 by Dragonfly on 2011/01/21 - 14:57

  Địtmẹ con Zì Thối Man Zi Mọi Zợ đầu hói cắt tóc nhanh nhở. Chuyển mẹ đề tài đi. Đề tài này nói ngu như chó mà cứ sủa ông ổng mãi là sâu? Là sâu? Hệ Hệ

 48. #49 by minhhuong on 2011/01/21 - 15:00

  @Deobietj : Anh nói xong chưa? Giờ tới chị phân tích.

  “Dizt mie Zi xem lại khách hàng chưa. Dizt mie, phân loại chưa. Xác định khách hàng nầu tiềmnăng chưa.” @ Deobietj

  ——-

  1, Kiến thức tổng hợp mọi mặt của Quán Bựa là kiến thức phổ thông. Thế thì đối tượng là Everyone. Đã Everyone thì phân loại cái đéo, tiềm năng cái dắm.

   

  2, Xét Trường hợp xấu nhất:

  -Hiện nay 100 thằng Lừa biết quán Bựa, chỉ có 3 thằng trụ (trụ nghĩa là hoặc chỉ quan sát viên, hoặc còm viên)

  -Quảng bá tới 100% số Lừa trên trái đất biết tới quán Bựa, vẫn chỉ có 3 thằng trụ (tức số bựa viên đéo thay đổi đéo)

  Trường hợp này, đéo thể xấu hơn rồi nhá, ông anh công nhận chưa.

  Ước tính như thế, có thể suy ra việc quảng bá huyền tuyền thừa? SAI! Đéo thừa bởi:

  a. Ai cũng có quyền được khai sáng. Thông báo cho everyone địa chỉ quán bựa là việc hiển nhiên. 

  b. Sau khi thông báo tới everyone rồi, đéo tồn tại câu mà bựa viên hay nói: “phải có duyên lắm mới biết được địa chỉ này”

  c.Giả sử quảng bá đạt 100% địa chỉ quán bựa tới tay everyone, dù không thêm được ai thành bựa viên thì cũng đạt được 1 điều “GIẾT NHẦM CÒN HƠN BỎ XÓT”.

  Kekekeke

  (Chưa xong đâu, còm sau mới … bắt đầu chửi ông anh)

 49. #50 by DG on 2011/01/21 - 15:17

  Hehe thằng Đéo Biết Gì nhiệt tình quá hóa ăn vạ chưa con? thấy dại chưa con?

   

  Thằng Nổ nó nói đúng đới, suy cho cùng đối tượng nó cần là cái lũ tin tin kia kìa, còn cái đám già hói chuẩn bị hai tay úp dái với nụ cười thanh thản, mồm xơi xi măng thong thả ngậm tiền xu, thì khai khai vào cái củ ./ nữa, hehe.

   

  Càng nhiều cồng ngu ngu ngơ ngơ càng tốt (dưng đéo phẩy kiểu thiểu năng như cô Hai Em đâu nhế!), càng nhiều bé tin tin vầu quán sử dụng các kiểu “To^j dda^u co lo^~j gj` co* chu*” càng tốt, (địt mẹ câu kia là anh gúc rùi cóp bết đấy chứ anh cũng đéo đọc được hehe)

   

  Nhiệt tình mà bị ăn chưởi như thế, quả là diễm phúc cho hắn ở quán nầy đới!

 50. #51 by Enterprise on 2011/01/21 - 15:18

  Hehe, cô J nói hay nhở.

  Anh bảo thật mới cô, xã-hội nào cũng có a-dua a-tòng cả. Nhiều nữa là khác vì người biết lấy cái đầu để nghĩ thường là ít. Thế mới có những cú lừa, những câu-đố-vui và những thứ tương-tự. Mấy thứ-đó đều dựa-vào tâm-lý làm theo lối cũ cả, hehe.

  Thế thì đám a-dua a-tòng vào đây càng tốt chứ sao. Nhiều-khi chẳng cần phải cồng. Chỉ cần đọc và làm theo những gì đã được thống-nhất.

  Cô J còn bảo chửi-thề thì ít người vào. Hehe, cô cứ thử điều-tra xem người thích chửi-thề như cô ít hay nhiều, hehe. Bỏn không vào hoặc không cồng vì bà Dì nói chuyện cao-siêu quá, phản-động quá nên không vào. Đừng nói bậy như này, bậy hơn nữa, thậm-chí giăng hình xxx còn vào nhiều ác nữa ấy chứ, hehe. Có-điều mấy tên giả-vờ đạo-mạo như anh sẽ phải cồng trong không-gian riêng-tư, hehe.

  Cô J bảo sale gì gì đó mà không biết dùng những kênh PR không tốn-tiền thì hehe, chắc chẳng phải dân kinh-tế nhở. Facebook mà cô chê thì mời cô xem thằng vnexpress nghe lóm được gì nhế, hehe