Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/01/20 - 22:36

  Chết mẹ mày chưa ? Zũng Hói đéo nói thì thôi,thích lên cỏn nói đến sáng ,còn 1 mình cũng nói. Hệ Hệ

 2. #2 by minhdung on 2011/01/20 - 22:39

  Chết mẹ mày chưa ? Zũng Hói đéo nói thì thôi,thích lên cỏn nói đến sáng ,còn 1 mình cũng nói. Hệ Hệ


  @Lài: hehe, đúng mẹ. Anh rảnh cứ loanh quanh ở Quán đợi tên nào hỏi gì hay viết gì thì giả nhời hoặc viết tham luận. Bù lại cho lúc bận tối mắt đéo, hehe.
 3. #3 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 22:45

  @Dũng:


  Tất nhiên là DLP biết bọn Freelancer chứ, nhưng nhẽ TT bảo hắn quen nhiều dân làm Flash mà lại ngon-bổ-rẻ, nghe hắn bảo gì chứ Flash thì quơ tay ra là hốt cả mớ, cũng thử xem tranh thủ cho anh em ở nhà kiếm chút, lại còn sau này nữa, nếu tincậy DLP cũng nghĩ là quay về Việt,nếu mình manager tốt thì cũng đâu thiếu bọn giỏi???
  Dũng không giới thiệu được bọn nào à?

  @DL: Lão có nhận được message offline ko cà?

  @TT: đi họp về chưa, vào cồng cái coi? Mấy hôm nay TT cồng như “chuồn chuồn thắp nước đít” ấy nhể hố hố!
 4. #4 by Dragonfly on 2011/01/20 - 22:48

  Vụ phân loại đồ ăn mà thằng Zì Thối ManZi Mọi Zợ nói ,có 1 số chỗ em Hương ẻm không fục. Zũng fân tích nhẹ nhàng đi đừng cục cứt như cỏn. Theo cỏn nói thì ăn tép cũng là mọi vì tranh ăn với vịt.Hệ Hệ

 5. #5 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 22:50

  @Lài:Chết mẹ mày chưa ? Zũng Hói đéo nói thì thôi,thích lên cỏn nói đến sáng ,còn 1 mình cũng nói. Hệ Hệ


  Hà hà, Lài “chim cú” vụ chê hắn là Sến ấy mà! Lài đâu phân biệt được là khen hay chê đâu hố hố!


 6. #6 by minhdung on 2011/01/20 - 22:54

  Địt mẹ rảnh rảnh tầm 11h trở đi. Lạnh như hôm nay thì bật máy sưởi ấm sực, quần đùi áo cộc bú Jin. Bật 3 con màn hình lên, bật con CPU lên. Bàn làm việc anh chạy 2 con CPU, 1 con anh chiên làm việc chiên môn. 1 con khác chiên tán phét tào lao chi khươn, xem fin giải trí. Xong bật cả con laptop lên nữa, con laptop này thực ra chẳng để làm đéo gì trừ lúc đi ra ngoài vác theo, nhưng cứ bật lên thôi. Mỗi máy có 1 email cần check lúc nào cũng tự động báo khi có thư mới boong boong, hehe.


  Bật nhạc lên giải trí vi vu chút, tợp ngụm Jin cho ấm cổ, hehe. Địt mẹ ngoài kia có bão anh cũng kệ mẹ. Bàn làm việc của anh có để 1 cục đá anh xác về khi đi New Di Lân. Đéo biết phải không như con bán cứ quàng quạc bảo đá thiên thạch, chém mình đâu dững bảy chục tơn. Nhưng đẹp phết, để ngắm khi uống rượu thôi. Địt mẹ vân đá nó cứ ám ảnh kiểu đéo gì mỗi lần nhìn lại ra 1 kiểu, không rõ ràng. Trên bàn anh còn có một túm những bút là bút, mỗi lần đi đâu có bút đẹp là lại tịch thu, mua hoặc xin, hehe. Đéo sưu tập, nhưng nhìn bút nhiều mới thấy những thằng design ra cái bút đỉnh thật. Như cái này này:
 7. #7 by buitruong1689 on 2011/01/20 - 22:59

  Anh share cho chi bộ một mẩu triện tranh diễm tình về lòng trung thành của ông chó (với hình dáng ông người hehe) dất là bựa

  Link đây

 8. #8 by minhdung on 2011/01/20 - 23:01

  Dũng không giới thiệu được bọn nào à?


  Hok, hehe. Bỏn chạy dự án tẹt mẹ ga rồi. Dững cái nhỏ nhỏ như của tển thì mất thời gian làm gì, thuê béng Freelancer đi cho lành.


  1 team code games flash bâu gồm 5 chú: 1 viết kịch bản; 1 design; 2 coder; 1 tester. Làm việc theo team thằng tester chỗ anh gần như trưởng nhóm. Nó điều hướng và định hình sản phẩm. Tới lúc nó test là ngon mẹ rồi, hehe. 


  Hơn nữa, các team này 1 là việc full, 2 là deadline full rồi, hok nhận thêm được.

 9. #9 by Dragonfly on 2011/01/20 - 23:08

  Hà hà, Lài “chim cú” vụ chê hắn là Sến ấy mà! Lài đâu phân biệt được là khen hay chê đâu hố hố!@ Fút
  ——————
  Anh đâu nói Fút đéo đâu ,anh ngần này rùi mà không hiểu chửi yêu hay chửi thật hay sâu?! Anh chọc Zũng Hói thôi vì nhớ đận cỏn đi Trung Quốc đéo có ai cỏn cứ lảm nhảm 1 mình đến sáng vì buồn. Hệ Hệ

 10. #10 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 23:10

  Dũng cần gì phải xài 2 CPU, 3 con màn hình thì xài 2 Grafik-card là được rồi. Con Laptop nhẽ đâu phải bật lên, cắm vào Dock là nối được ra màn hình :-D. Khi bật chỉ cần chọn input cho màn hình (HDMI hoặc DVI) là ok mà?


  Nếu Dũng xài 2 CPU chắc phải cho một cái Switch cho 1 Keyboard+Mouse hay là Dũng xài luôn 2 thứ 😀

  Hà hà, dân chuyên nghiệp thì chơi luôn một cái Blade dưới tầng hầm (hoặc trệt) rồi dùng Thin-Client nối vào, chắc Dũng xài một con PC để xem phim (mkw) nên cần cấu hình ngon ngon. Nhưng mà PS3 đã hacked rồi, đổi qua xài PS3 đi cho nó oách!

  P/s: Con bút Dũng đưa là con MONTBLANC LIMITED EDITION SKELETON A 380 giá bên này khoảng 7 ngàn oi

  BáoChí is like Sex: it’s better when it’s free.
 11. #11 by minhdung on 2011/01/20 - 23:10

  Vụ phân loại đồ ăn mà thằng Zì Thối ManZi Mọi Zợ nói ,có 1 số chỗ em Hương ẻm không fục. Zũng fân tích nhẹ nhàng đi đừng cục cứt như cỏn. Theo cỏn nói thì ăn tép cũng là mọi vì tranh ăn với vịt.Hệ Hệ


  @Lài: Tên Tướng tển chua ngoa mồm loa mép dải chấp đéo gì. Chắc tển cáu vì em Hương em cứ quay hắn mòng mòng nên kỳ cạch biên ra cái list đéo gì dài ngoằng đấy, hehe. Trong nội dung bài này anh chỉ cổ vũ hok ăn thịt chó thui. Đéo bỏ được thì ăn ít đi, rồi sẽ tới lúc thấy nên dừng. Sẽ tới lúc nghĩ lại thấy sao hổi mình kinh thế, hehe.

  Còn ăn tép. Thì anh nghĩ do dân mình nghèo quá, bắt được cái đéo gì cũng chén. Từ bâu năm thế nên coi việc đó là thường. Món tép chưng thịt, hay tép rang nghệ cũng ngon phết. Nhưng món này đéo bao giờ phát triển thành 1 món ăn phổ biến. Khi mức độ đô thị hóa cao độ như hiện nay. Đơn giản vì các em xúc tép giảm đi, lượng tép giảm đi. 
 12. #12 by Dragonfly on 2011/01/20 - 23:12

  Nhẽ anh lại chụp 2 quả Mông Lăng cho Zũng Hói xem lác mắt chơi bây giờ. 1 con to bằng trym Zũng 1 con gần như còn này luôn cũng bạch kim. Dòng Bomeme.Hệ Hệ 

 13. #13 by minhdung on 2011/01/20 - 23:13

  @Lài tiếp: Với lại món tép là món dân dã, dân gian. Đéo thể phát triển thành món ăn văn minh được, điều này thì đéo thể chối cãi. Món này khi ra các thành phố nhớn thì ít dần ít mòn. Như kiểu món rươi tên gì hay nói láo viết trong cái đéo gì Món ngon Hà nội đấy. Xưa thì đến mua rươi bán đầy ra, nhưng giờ thì cứ ít dần ít mòn đi và đéo có nữa. Đại khái thế.

 14. #14 by minhdung on 2011/01/20 - 23:16

  Nhẽ anh lại chụp 2 quả Mông Lăng cho Zũng Hói xem lác mắt chơi bây giờ. 1 con to bằng trym Zũng 1 con gần như còn này luôn cũng bạch kim. Dòng Bomeme.Hệ Hệ 


  @Lài: Ờ đúng dồi, con trong ảnh là con Montblanc, hehe. Nhìn đẹp đéo chịu, viết cũng đẹp đéo chịu. Địt mẹ ngưỡng mộ đéo chịu.
 15. #15 by minhdung on 2011/01/20 - 23:22

  Dũng cần gì phải xài 2 CPU, 3 con màn hình thì xài 2 Grafik-card là được rồi. Con Laptop nhẽ đâu phải bật lên, cắm vào Dock là nối được ra màn hình :-D. Khi bật chỉ cần chọn input cho màn hình (HDMI hoặc DVI) là ok mà?


  Nếu Dũng xài 2 CPU chắc phải cho một cái Switch cho 1 Keyboard+Mouse hay là Dũng xài luôn 2 thứ 😀


  @ Bật laptop vì thói quen thôi, chứ có làm đéo gì đâu, lúc là nó sang chế độ màn hình chờ.


  Chia 1 CPU ra 2 hoặc 3 màn, xài soft hoặc hardware anh bít roài. Nhưng mà xài riêng tách thìa lìa ra là tiện nhất. Mỗi con 1 bộ phím chuột riêng, đéo cần chung. Mỗi CPU lại chạy 1 mạng riêng, hehe. Ngồi trên ghế víu phát là được mà, có đéo gì đâu.


  Xem fin thì anh thi thoảng mới xem ở phòng làm việc. Vì bên dưới anh có 1 phòng movie riêng, hehe. Nhưng thi thoảng vẫn xem trên này cho bình dân.

 16. #16 by Dragonfly on 2011/01/20 - 23:22

  Đitmẹ ,sau khi anh nghe cỏn kể cỏn trực tiếp xuống tay hạ sát ông chó tự nhiên anh thấy tởm lợm và thấy cỏn cực kỳ Man Rợ .Anh có thể đập thằng người như ông chó vì nó tấn công mình chứ đéo thể ra tay với ông chó bị trói giật cánh khỉu thì đúng là thằng Man Zi Mọi Zợ. Anh đéo nghĩ cỏn khốn kiếp như thế mà há mồm ra jảng khai sáng. Địtmẹ cỏn. Hệ Hệ

 17. #17 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 23:24

  Biết ngay Dũng bị Lài xỏ rồi hố hố!


  Bonus chi bộ thêm mấy cái ảnh mà Dũng “bộkhóai”!
 18. #18 by minhdung on 2011/01/20 - 23:25

  Thôi tưng tửng rồi, anh đi ngủ đây. Mai đi có việc sớm roài. Chi bộ nhủ nhon, hehe.

 19. #19 by minhdung on 2011/01/20 - 23:28

  Anh đéo nghĩ cỏn khốn kiếp như thế mà há mồm ra jảng khai sáng. Địtmẹ cỏn. Hệ Hệ


  @Ngày xưa tển thế mà. Giờ đéo biết được nhở, hehe.
 20. #20 by Dragonfly on 2011/01/20 - 23:30

  Fút

  ——-
  Dòng này khá lạ mắt tại Lừa,ở lừa chỉ dám dùng loại 500-700 Tơn thôi. Anh nghiến răng cũng chỉ dám chơi con Boheme Hơn 1 khìn Tơn. Địtmẹ ,xót ruột kinh. Hệ Hệ
 21. #21 by minhhuong on 2011/01/20 - 23:48

  @ anh Dũng: em quay TT mòng mòng đéo đâu

  Em nghĩ Trung Tướng theo thuyết “món mọi là món Tây tinh hoa nó coi là mọi”

  Mà có 1 món TT bẩu mọi thì em thấy Tây tinh hoa ăn như điên. Nên em nghi ngờ khôn xiết toàn bộ cái thuyết món mọi của Trung Tướng.

  Em hỏi mỗi cái khái niệm thôi mà

  Oan cho em quá, em dịu dàng, gần nhất quán

  PS: “Gần” mang tính tương đối, khái quát, trừu tượng, vô hình, bla bla bla kekekekek

 22. #22 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 23:50

  @Dũng: Thế thì cái vụ Flash không nhờ Dũng được roài, dân VNam bâygiờ cũng kinh, côngviệc đầyđủ rồi nên không có thờigian nhận thêm hợpđồng!!!

  Cũng có mấy lần hỏi tụi ở nhà, chúng đều chê tiền nhỏ không làm???Không hiểu là bọn này kiếm được baonhiêu mà yếtkiêu vật!

  @Lài: ăn chơi kinh, mời chi bộ xem con bút của Lài:
 23. #23 by Dragonfly on 2011/01/20 - 23:53

  Fút

  ————-
  Không phải,con của anh như thế nhưng là ngòi viết mực Platinum cơ không hạt. Con hơn khìn là con Bohem silver có hạt. Hệ Hệ
 24. #24 by minhhuong on 2011/01/20 - 23:54

  @Đôlafút: Em chán tới tận cổ cái vụ dồi Tây rồi anh đolafút ạ.

  Nó không phải xúc xích, xúc xích Pháp thì cũng tương tự xúc xích Đức thôi, làm bằng thịt.

 25. #25 by nhất on 2011/01/20 - 23:57

  @$-Phút
  Bắt quả tang Phút lấy slogan của Linus : Software like Sex, Better When It´s Free. Cam đoan tên này dùng laptop thinkpad chạy Debian hay Slackware 🙂

 26. #26 by lanovia on 2011/01/21 - 00:00

  e he, à thì là những người tu theo Phật họ tránh sát sinh, họ tránh không dẫm chết cả con kiến, họ tránh cả việc chẳng may con muỗi bay vào mắt, mũi miệng họ rùi chết thì họ phải chịu tội sát sinh con muỗi v.v@ Nga ngố iêu


  Nga Ngố ui, Phật giáo hông dạy cực đoan thế nầy đâu em. Bọn che miệng sợ nuốt côn trùng là Jaina (Kỳ Na) giáo nha.
 27. #27 by nhất on 2011/01/21 - 00:04

  @Điêu,
  Đừng nóng em, xúc xích thì đa số làm từ thịt, đâu cũng thế thôi. Nhưng cũng có làm từ lòng, tiết  và có ăn , có bán. Tên Phút quan liêu nên không biết đấy. Anh hay chơi với bọn Tây nhợn nên chúng hay rủ về quê bù khú nên chén hoài.

 28. #28 by nhất on 2011/01/21 - 00:11

  Nhồi dồi bằng tiết, mấy cô này trông cũng không bừn nông lắm nhỉ.


 29. #29 by minhhuong on 2011/01/21 - 00:20

  @anh Nhất: Hố hố, Đức nhợn cũng ăn à?

  Em gúc thì thấy bẩu nó cổ lắm nguồn gốc là từ HyLạp, tới Pháp từ thời trung cổ, và thịnh hành tới giờ.

  Tại Pháp, Bỉ, và nhiều nước Châu Âu dưới tên gọi khác như bloempansch, Kazanka, bedaine bla bla 

  Ở Pháp thì thông dụng bỏ mẹ, có dạng bé tí ăn aperitif, và loại như dồi Lừa ăn món chính. Nói chung là phổ biến.

 30. #30 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 00:22

  @Lài: DLP hấp tấp quá lại Gúc con bút 4-5 trăm rồi cho là bút của Lài, xinlỗi nhé, hé hé!

  Nhưng dòng Boheme thì bên này làm gì có con nào đến ngàn đâu, à chắc ngàn tơn nhể!

  @Nhất và Hương Điêu: Đọc kỹ cồng của DLP nhé, không nói là không có mà là rất ít, nhẽ đâu Nhất là Ossi hố hố! Cái Nhất đưa gọi là Blutwurst nhể.

  Vụ lấy cái Slogan của bác Towald thì côngnhận, nhưng cái thời xài IBM-ThinkPad với Gentoo/FreeBSD qua lâu rồi, từ ngày thằng Lenovo mua lại rồi làm cho con ThinkPad xuốngcấp thì cạch rồi. Hơn nữa nhớn rồi thì đâu có để ý đến xài Notebook hiệu gì như ngàyxưa tintin nữa đâu.
  Debian thì bây giờ xài nhiều nhất, thích em nó nhất!
 31. #31 by minhhuong on 2011/01/21 - 00:32

  @Dolafut: theo thằng gúc thì nó bảo là thông dụng ở Pháp, Bỉ, 1 vài nước nói tiếng anh, và các nước phía Đông. Đéo thấy liệt kê Đức.

  Có lẽ thông dụng nhất là Pháp Bỉ thôi.

 32. #32 by nhất on 2011/01/21 - 00:33

  @Điêu,
  Ăn chứ, bọn Đức nhợn rất khoái thịt lợn. Và khi chúng mổ lợn thì ầm ĩ vui cực. Lúc đấy mới thấy cái giống dẫn này là có bản năng diều hâu săn mồi. Và không lạ khi hồi WWII bỏn cắt tiết dân Do thái.
  @Phút
  OSSI cái dắm, Lừa chăm phần chăm .Anh bán thuốc lậu bên này mà. Ban nãy đùa Phút tý thôi, hiệu gì không quan trọng thật nhưng thinkpad support Linux nhất nên mình đoán bừa thế cho vui.

 33. #33 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 00:48

  Bên Đức tụi nó ăn rất nhiều bộ phận như đầu, tai, chân, lưỡi (dùng để làm xúc xích ha còn gọi là vuột) và ngay cả mónggiò ti nhiên rất ít ăn nộitạng. Những bộ phận như xương thì cũng bán cho mình ninh súp.

  Còn đây là một tiệm thịt điển hình ở Đức:


  Bên Đức thì suất ăn thường rất to, nói chung là gần gấp đôi bên Pháp, nhẽ vì thể bọn Đức bị gọi là Đức lợn. (Just joking)! Bọn Đức rất khoái lợn, chúng xem Lợn là con vật rất có ích, và mang lại may mắn, cho nên mới có từ Glückschweinchen.
  Sang Pháp vào ăn nhà hàng thì suất của chúng rất ít, đã thế còn mặc định bắt mình phải có pourboire nữa, nó chơi luôn 10% bất kể phục vụ thế nào.
  Hương Điêu thấy đúng không?


 34. #34 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 00:52

  @Nhat: Thế ở bên bển không gọi là Ossi thì gọi là giề, bọn bển cũng gọi bên này là Wessi đấy thôi!

  Nhất đi bán thuốc mà nói về Linux như đúng rồi ấy nhể! Chắc đi bán thuốc rồi ăn Harz4 à 😀 


 35. #35 by Mit on 2011/01/21 - 00:58

  Em nghĩ Trung Tướng theo thuyết “món mọi là món Tây tinh hoa nó coi là mọi”

  Mà có 1 món TT bẩu mọi thì em thấy Tây tinh hoa ăn như điên. Nên em nghi ngờ khôn xiết toàn bộ cái thuyết món mọi của Trung Tướng.@ Hương

  Mít nghĩ Zì Zỉ nói đến thói quen ăn của bọn Tinh Hoa gốc Jew đấy.  Đồ ăn Kosher của bọn này được sửa soạn rất khác với bọn khoai Tây khác.  Cơ mà rất nhiều elite khoai Tây có gốc Jew hay sao ấy….hịhịhị 

  Có thể cùng là món dồi, dưng nó được prepare rất khác nhau.  Ví dụ bên Mẽo là món “chó nóng” (aka hotdog), rất phổ thông…hehehe Dưng “chó nóng” bình thường khác với kosher “chó nóng”, mặc dù chúng nhìn giống hệt nhau.  “Chó nóng” thường được làm từ loại thịt MSM (mechanically separated meat), chi bộ tự gúc loại thịt này.  Kosher “chó nóng” phải làm đúng theo quy trình dư theo Bible của bọn Jew, và hoàn toàn hông có MSM.  Chi bộ gúc Kosher foods.

  Kosher foods hoàn toàn hông có máu, hay bỏn dùng đủ mọi thủ thuật để drain máu ra khỏi thịt trước khi nấu thành món ăn.

 36. #36 by minhhuong on 2011/01/21 - 01:06

  @Dolafút:

  Chuẩn về lượng của Pháp. Khí hậu ấm hơn, tạng người nhỏ hơn, và sở thích ăn uống nghiêng về ăn thanh.

  Có đứa bạn người Mẽo sang chơi, nó nhìn cái suất Macdonal của Pháp xong rồi nó cười bẩu ở Mẽo là gấp 1,5 lần (đéo biết có chém gió không kekeke )

 37. #37 by minhhuong on 2011/01/21 - 01:11

  “Chó nóng” thường được làm từ loại thịt MSM (mechanically separated meat), chi bộ tự gúc loại thịt này @ Mít

  ——–

  À, bên em nó gọi là thịt halal, tức là cách giết gia súc kiểu gì đấy, dành cho bọn cả DoThái lẫn hồi giáo.

  Phải nó không chị Mít?

 38. #38 by minhhuong on 2011/01/21 - 01:29

  Sang Pháp vào ăn nhà hàng thì suất của chúng rất ít, đã thế còn mặc định bắt mình phải có pourboire nữa, nó chơi luôn 10% bất kể phục vụ thế nào. @ dolafút
  ———–

  Quái, sao bảo anh ngày xưa ở paris chục năm?

  Làm gì có chuyện xiền Boa bắt buộc đâu nhở?

  Cũng không có chuyện 10% mặc định gì đâu?

  Nó hay có trò thế này: nó đề giá xiền trên menu là giá … chưa có TVA (loại dành cho restaurant, tên đéo gì là thuế ăn uống service gì đấy) kekekekke

  Chỉ mới gần đây, nhiều loại thức ăn uống trong restaurant được giảm thuế từ 19,6% xuống đâu đó 5, 6% gì đấy em đéo nhớ chính xác, thì cái trò kia chắc sẽ giảm. Hahahaha, chết cười bọn Pháp sến.

  Em đi ăn á, nếu service của thằng phục vụ như thần kinh thì còn lâu em mới boa. Chưa ca cẩm cho là may rồi

 39. #39 by nhất on 2011/01/21 - 01:34

  Nhìn đống thịt Phút bốt lên ngon nhở, anh hay ăn cái nửa nạc nửa mỡ. Mà tất cả các loại xúc xích kia anh thấy đều ngon hơn giò chả xứ Lừa, đúng không Phút!?.. Lừa mà cho nhập nhiều thịt này về khéo giò chả vứt mẹ nó hết, xong đời một món ăn thuần Lừa.

 40. #40 by minhhuong on 2011/01/21 - 01:40

  Hồi thằng bạn em phóng otô từ Đức sang đón vợ nó ở paris, nó vác cho em 1 bom bia Đức ngon vãi chưởng hé hé.

  Nó vác cả xúc xích đem cho, ngon ngon ngon kekekeke

 41. #41 by Mit on 2011/01/21 - 01:48

  À, bên em nó gọi là thịt halal, tức là cách giết gia súc kiểu gì đấy, dành cho bọn cả DoThái lẫn hồi giáo.@ Hương

  Chắc nó đấy.  Đồ ăn kosher phải certify bởi ông Rabbi mới ok được.

  Nói về phần ăn, Mít thật bọn Mẽo nó chết vì ăn trước tiên.  Cái phần ăn của nó mới khủng khiếp làm sao so với bạn bè trên thế giới.   Vầu nhà hàng Mẽo loại trung trung kiểu Claim Jumpers, một phần ăn hambuger trẻ con có lẽ Hương ăn hông hết!  Fast foods kiểu Mc Donald thì khỏi nói, cái bánh to khổng lồ, kèm khoai tây chiên + ly soda tổ mẹ.  Chả trách bỏn càng ngày càng phì nộn ra!

 42. #42 by Mit on 2011/01/21 - 01:50

  Thôi chào chi bộ, Mít có việc phải chạy rùi. 

 43. #43 by dorolafuzz on 2011/01/21 - 01:59

  @Nhất: Quả này nhẽ Nhất đùa? Đống thịt kia là loại cũng btthường thôi, cái nửa nạc .. kia, nếu mà khúc to gọi là Schinken, còn mấy cái vuột bébé kia thì nó toàn dùng thịtxay, nó xay thịt bachỉ để có cả nạc cả mỡ, như vậy ăn mới  không ngán, mấy cái đó thì có đủ các loại từ vuột ớt, vuột lưỡi, … thường loại nào ngon thì cắn vào nó phải giòn giòn một chút, mua cả khoanh về treo trong nhà ăn cung hayhay, hồi trước còn mua về uống bia nữa. 
  Giò Vnam nếu làm bên này ăn cũng ngon, nhưng ko được cho Glutamat vào,nói chung đồ Tây thì ăn có chất nhưng miềng đầuđen thì vẫn thích đồ của đầuđen 😀 (trừ thịt chó, vịtlộn, và cũng bỏ tiếtcanh được 1 năm …)
   Quái, sao bảo anh ngày xưa ở paris chục năm…

  @Hương: Cách đây gần chục năm quảthật đã ở Paris, nhưng ko phải ở chụcnăm,cái này Hương điêu tự nói nhé. Nhưng hồi đó nghèo rớt, có bao giờ biết nhàhàng là cái gì đâu???
  Trong nhàhàng có 2 loại thuế, thuế cho đồăn cơbản thì chỉ 5-6% cái đó bọn khoaiTây nó gọi là nhucầu thiếtyếu.
  Cái loại 19,6% là những đồ ko phải thiếtyếu mà là Luxurious, hay còn gọi la lúcxúc, cái này chẳnghạn như cocktail, kem, …những đồ này ko có ko chết được, cho nên nó mới đánhthuế cao.
  Cách 2-3 năm trở lại đây DLP cũng hay qua Pháp, đi ăn ở nhàhàng tụi nó cứ phang thêm 10% mặcnhiên, chắc là vào toàn những nhàhàng nó bắtbuộc như vậy. Nhưng sang Pháp thì ăn Kentucky là dễ no nhất 😀
 44. #44 by Dragonfly on 2011/01/21 - 01:59

  Ơ thế Zũng Hói ngủ thật đấy à? Anh đang thích tham luận về kính thưa các loại bò đây. Hệ Hệ

 45. #45 by nhất on 2011/01/21 - 02:24

  @Phút
  Trong giò chả ở Lừa thì bột nhiều hơn thịt. Cục thịt bọn Tây làm thì toàn là ..thịt. Anh ăn thấy ngon hơn. Thỉnh thoảng thì ăn giò chả do bọn Lừa bên này làm thì cũng được, nhưng đồ Tây thì phải chén thường xuyên.
  Loại xúc xích rẻ nhất của Đức là cái dài nhỏ, nhạt mầu , chi bộ thấy trong ảnh 1 có vài bó để ở góc dưới bên trái ý. Lượng bột nhiều như giò Lừa. Anh ăn cũng thấy ngon hơn.

 46. #46 by Dragonfly on 2011/01/21 - 02:29

  Anh ăn cũng thấy ngon @ 1

  ————
  Nhất Trym bé hay sâu mà dùng chữ bé và màu sến thế? Chỉ được cái tinh ăn mù làm.Back to work đi. Hệ Hệ
 47. #47 by nhất on 2011/01/21 - 02:33

  Vậy là Phút vẫn thích ăn đồ ăn Lừa  rồi. Hồi anh mới qua cũng thế, không thích ăn nên có để ý mẹ gì đâu.
  Đây này, dồi nhồi máu :
   Nguồn : http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente02-08/blutwurst/blutwurst2.jpg

 48. #48 by nhất on 2011/01/21 - 02:37

  @Lài
  Hóa ra Lài cũng già như TT, toàn học đại học chữ to à!, anh trẻ trung tinh tường viết chữ bé, ai  đéo đọc được thì thiệt, cố gắng lên đi.

 49. #49 by nhất on 2011/01/21 - 02:49

  Phút biết cái trang web này là Wessi hay Ossi không? Nó có bán dồi tiết , dồi gan đây này.

  http://shop.metzgerei-duerrbeck.de/index.php?main_page=index&cPath=67

  Góc bên phải , trong mục Top Artikel ( có nghĩa là mặt hàng top, được ưa chuộng nhất thì dồi tiết đứng thứ 4 !)
  Món này anh ăn ở nhà bạn, mẹ và vợ nó làm,  cho sụn băm nhỏ vào, địt mẹ ngon không thể quên nổi.

 50. #50 by minhhuong on 2011/01/21 - 03:24

  @dolafut: Sao ông anh đen thế? em chưa bao giờ gặp phải nhà hàng nào bị cái vụ 10% đấy cả, hố hố.

  Hồi trước hay đi nhà hàng cuối tuần, chứ bắt đầu từ tháng này dừng rồi, đương chiến dịch tiết kiệm xiền, tội tiêu quá tay

  Mẹ kiếp, chắc phải chiến dịch trong vòng 3 tháng mới hoàn hồn. kekeke