Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2011/01/20 - 16:44

  quốc hồn quốc túy mà là thịt chó hả thằng mm củ lồn,bố oánh bỏ mẹ mày giờ,mày khinh Lừa quá lắm,,,

 2. #2 by deo_co_ten on 2011/01/20 - 16:46

  Đúng rồi cô gâu gâu MM, chửi chết bà bọn bỏn đi, bọn Tây có gì hơn Lừa ngoài giàu hơn Lừa, văn minh hơn Lừa, sung sướng hơn Lừa mà cứ khoái bám đít chúng chứ (còn gì nữa ko nhỉ bắp ngô yêu :P).
  Chứ em là ai mà kêu em đi Tây thì em dzọt liền đó, mịa đéo có cách thoát Lừa, chán quá đi.

 3. #3 by minhhuong on 2011/01/20 - 16:49

  Đúng rồi cô gâu gâu MM, chửi chết bà bọn bỏn đi, bọn Tây có gì hơn Lừa ngoài giàu hơn Lừa, văn minh hơn Lừa, sung sướng hơn Lừa mà cứ khoái bám đít chúng chứ (còn gì nữa ko nhỉ bắp ngô yêu :P). @ Deo co ten

  ————-

  Hé hé, bổ sung ngay!

  Tây chúng nó … cơ bắp hơn, galăng hơn, và đặcbiệt: Trym to hơn

  Hí hí há há

 4. #4 by Dom-dom on 2011/01/20 - 17:16

  Từ lâu em hay để ý, tại sao Lừa đứng chung một đám với người nước khác, Châu Á thui chứ chưa nói đến Khoai Tây, thì trông cứ dặt dẹo thế nầu, nói năng thì lắpbắp. Do dốt thì khỏi nói vì nền giáodục Lừa kém vôđối, nhưng ngoài ra thì em nghĩ là do câu “Gieo hành vi gặt thói quenà tính cách”. @ Lon se
  Chào mừng em Lon se vào Quán. Tên em dài quá, Anh viết tắt từ đầu & từ cuối để gọi em cho tiện nha.
  Người V mình đứng trước các sắc dân khác dặt dẹo, hèn hèn , thảm hại,… Có gì lạ, bởi phú quý mới sinh lễ nghĩa. Nghèo truyền kiếp, nghèo từ đời nọ sang đời kia, lo ăn chưa xong lấy đâu ra tư thế để mà ngẩng cao đầu với thiên hạ. Mấy thằng có giầu thì cũng chỉ giầu xổi được chục năm nay là nhiều, và cũng còn đang lo tìm mưu thịt nhau, chứ đâu đã rảnh để lo tu thân dạy con.
  Và điều lớn nhất là người mình vô thần đã lâu, đức tin không có, trên cổ lại có nhiều tròng, ở khóm phường thì sợ từ ông trưởng xóm sợ đi, ra ngoài đường sợ mọi thể loại áo xanh áo vàng, làm sao chả hèn…
  Muốn khỏi hèn phải cả nền tảng XH, một thằng nào mơ, một thằng nào cố mà được…

 5. #5 by cathnga on 2011/01/20 - 17:22

  Nhiều còm quaaaaaaaaaaaaaá !!!
  Em lượn vào thăm hỏi chi bộ tí.

  @Rai: Nick ngoncolau có phải của Rai hông ???

 6. #6 by Enterprise on 2011/01/20 - 17:24

  Úi, lâu ngày mới thấy cô Dũng vào quán nhở, hehe. Anh ủng-hộ việc bà Dì khai-sáng từ những cái tí-ti, tỉ-như phải học-hành thế-nào trong môi-trường hiện-tại để bỏn còn dạy con cháu tinh-hoa dần đi.

  Hehe, cô Hương nêu đặc-điểm gì gì của Tây mà làm anh choáng-váng. Hôm-qua thấy cô cười haha với kết-luận Pháp mọi của Dì mà anh cứ sợ “chia tay trong mưa” thành sự-thật làm toi công mối-miếc của anh, hehe. Chiêu làm nũng đâu sao không áp-dụng thử nhở? Cô tưởng anh nói đùa mới cô à? hehe.

  Nếu có chục tên cỡ bà Dì thì anh cũng ủng-hộ chửi cho chết bớt. Gì đâu chua-ngoa độc-tài. Ấy dưng chỉ có 1 tên nên các cô đừng chửi nhiều quá hắn lăn-đùng ra chết thì phí của giời. Để khi-nào hắn moi hết dững thứ trong não hắn ra xong, cho hắn toại-nguyện một phần thì chửi chết hắn cũng chưa muộn. Anh là anh cú hắn vụ giáo phò lắm í, hehe.

 7. #7 by Enterprise on 2011/01/20 - 17:28

  @Cô Nga:
  Không phải đâu, anh chỉ xài 2 nick là Enterprise ở Yàhú và Chinh Nguyen ở Faybúc thôi. Có tên-nầu bẩu cô tối 12h đêm đến bến-sông nào đó để tu-luyện hay đại-khái thế thì đó chắc-chắn không phải là anh nhế, hehe.

 8. #8 by cathnga on 2011/01/20 - 17:34

  Có tên-nầu bẩu cô tối 12h đêm đến bến-sông nào đó để tu-luyện hay đại-khái thế thì đó chắc-chắn không phải là anh nhế, hehe. @ Rai

  Vớ vẩn, em Nga thấy Rai cẩn thẩn nối các từ làm em tưởng hắn là Rai chứ. Không phải thì thôi. Mà bên thì nối, bên thì dính, sau nầy xử lý ra sao nhở nhở ???

 9. #9 by cathnga on 2011/01/20 - 17:38

  lại nữa @ Rai: Đừng tin tất cả những gì lão Bựa nói và khẳng định thực sự là lão ấy nghĩ như vậy. Vụ giáo phò í, là xét ở 1 khía cạnh nầu đó thôi: tỉ như là về quyền tự do cá nhân hay lao động để kiếm xiền v.v..

 10. #10 by minhhuong on 2011/01/20 - 17:44

  Hôm-qua thấy cô cười haha với kết-luận Pháp mọi của Dì mà anh cứ sợ “chia tay trong mưa” thành sự-thật làm toi công mối-miếc của anh, hehe. Chiêu làm nũng đâu sao không áp-dụng thử nhở? Cô tưởng anh nói đùa mới cô à? hehe.

  Nếu có chục tên cỡ bà Dì thì anh cũng ủng-hộ chửi cho chết bớt. Gì đâu chua-ngoa độc-tài. Ấy dưng chỉ có 1 tên nên các cô đừng chửi nhiều quá hắn lăn-đùng ra chết thì phí của giời. Để khi-nào hắn moi hết dững thứ trong não hắn ra xong, cho hắn toại-nguyện một phần thì chửi chết hắn cũng chưa muộn. Anh là anh cú hắn vụ giáo phò lắm í, hehe. @ anh Rai

  ————

  Đâu, em thề em bồi, em thực sự thấy Pháp ngày càng hãm lìn, sến rên sến rỉ, sướt mướt

  Ngày càng chán! kekeke

  Vấn đề là, lúc đầu em cũng nghĩ TT theo thuyết “mọi là những thứ Tây tinh hoa nó không ăn”, dưng vụ dồi Tây lại rõ rành rành tinhhoa ăn đầy, đâm ra em mới nghi ngờ tính xác đáng của cách TT định nghĩa thế nào là món mọi.

  Vì thế mới cố hỏi.

   

  Còn cái vụ, “để khi nào hắn moi hết …ra… rồi hẵng….”, ơ thế ông mối quên mất vụ cứ khuyên mãi phải có con cái gì à , bổ sung thêm là “để khi nào hắn create bébé xong …. rồi hẵng…” ! Anh quên à?

 11. #11 by minhhuong on 2011/01/20 - 17:57

  Xời, hôm nay em dạo quanh 1 vòng fb, há há, add tóa hỏa mấy nhân vật tiếng tăm chút với friend list dài ngoằng. Tất nhiên, được add lại hay không lại là chuyện khác.

  Chết cười, đống bựa viên mình lên fb, toàn nick fb mới toanh, chả có friend mẹ gì cả. Chibộ đi add mấy nhân vật có nhiều friend đi nhé

  Không thì lan truyền kiểu mẹ? toàn lan giữa bựa viên với nhau không thôi à?

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 18:21

  Zì đây các cô

  Để Zì jảnhời nhanh các cô vài cồng rùi còn đi chiệutập các đồngchí Bê Xê Tê họp bàn fươnghướng 20 niên nầu.

  @Cô Bê Xê Tê

  Mẹ cái líp moi ròi trong mũi thằng Ấn của cô gê quá. Đấy không zo thói quen ăn bú mọirợ thì zo cái đéo jì?

  @Cô Ai Đấy

  Vụ bộđội tức quá ăn thịt địch là có thật zưng không nhiều lắm đâu. Bên nầu cũng thế thôi chứ không chỉ bộđội Ông Cụ mới có trò đó. Khi tỉn nhau thì các ông người đéo khác jì súcvật, làm đéo jì còn nhântính nữa. Zưng việc chén thịt địch quân thì không fải là fổbiến đâu, rất hãnhĩu thôi.

  @Cô Thích Tướng

  Zái gà có đéo jì bổ béo mà cô định học bọn zớzẩn chén? Nó cũng như tim cật các cái thôi, đều là nộitạng cả, và chất bổ trỏng chẳng hơn đéo jì một miếng thịt thăn bé tẹo.

  Mà zái gà ăn nhạtnhẽo tanh lòm, đéo hiểu sâu các cô lại thích chén nhở? Chắc zo nó ít? Cả ông gà nặng 2 ký chỉ có 2 quả zái nặng chừng 20 gam?

 13. #13 by ongcu69 on 2011/01/20 - 18:31

  Á địtmẹ cô mm là cô Sản thối đấy. Cô Sản sao đéo tham luận tung hứng mà cứ đá xoáy vào dái chi bộ là sâu? Chầu mầng cô tới quán nhế.

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 18:31

  @Cô 2M

  Zì có nhời khen cô vì lần đầutiên thấy cô bốt cồng có lậpluận (zù đéo đúng hehe). Chứ mọi lần tuyền thấy cô chưởi đổng nên Zì hông jảnhời. Cố lên cô nhế.

  Zì sẽ tậptrung fảnbiện 3 ý chính của cô làm mẫu, sau đó cô và các Bựa tự chưởi nhau hehe để cô thấy cô còn nonnớt thế nầu.

  Ba ý đó của cô là thế nầy fải hông:

  (1) Xứ Lừa là một xứ cấyhái mần nôngngiệp, và Lừa, zân mần nông, không jống zân các nước khác, chiên mần sănbắn zumục.

  (2) Lừa ăn thịt chó vì là zân mần nông, ông chó hay ông ngựa đối mới Lừa đéo quý như đối mới bọn mần sănbắn.

  (3) Ăn thịt chó rất bổzưỡng.

  Zì sẽ đi vầu từng ý một.

  (Còn tiếp)

 15. #15 by buitruong1689 on 2011/01/20 - 18:35

  Oẳng Oẳng Oác Oác… @mm
  Ờ địt mẹ thằng mm uýnh quả dắm chua phết nhờ. Mầy thắc mắc bọn tây có cái điếu j mà phẩy thần tượng bỏn à?

  Hố hố, địt mẹ từ cái sịp mầy đội đầu, cái bâu câu su mầy thông @ss bạn dai đến cái máy tính mầy đang mổ cò lộp bộp vươn vươn và vươn vươn…

  Túm lại là hầu hết các phát minh nhân loại đều xuất phát từ phương tây. Địt mẹ, không thần tượng bỏn thì thần tượng ai? Thần tượng Ông Cụ à, Hố hố

  P/S: Lồn bà nhà mầy viết chữ to ra

 16. #16 by ongcu69 on 2011/01/20 - 18:40

  Gúc phát thấy cô MM dùng chung email với cô Sản Thối cà phò. Địtmẹ cô MM hách cô Sản hay chính là cô Sản?

 17. #17 by minhhuong on 2011/01/20 - 18:49

  Gúc phát thấy cô MM dùng chung email với cô Sản Thối cà phò. Địtmẹ cô MM hách cô Sản hay chính là cô Sản?@ Ông cu 69
  ————
  MM là con giai bác Sản thối, bằng tuổi em. Kekeke 
 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 18:52

  (Tiếp jảnhời cô 2M)

  (1) Xứ Lừa là một xứ cấyhái mần nôngngiệp, và Lừa, zân mần nông, không jống zân các nước khác, chiên mần sănbắn zumục?

  Zì jảnhời:

  Kháiniệm “Quốcja Nôngngiệp” là một kháiniệm lỗi thời. Vì sao?

  Vì khoahọc đã chứngminh, một quốcja chỉ cần 2% zânsố làm nông đã đủ nuôi tấtcả số còn lại, và 5% zânsố làm nông thì thừa sảnfẩm để xuấtkhẩu. Mẽo và Tây đều có tỷtrọng laođộng nôngngiệp đúng như thế. Tấtnhiên với điềukiện năngsuất laođộng fải đủ nhớn.

  Sảnfẩm nôngngiệp, với đặcthù là nhucầu tiêuthụ rất có hạn, và zễ thiuthối không để lâu được, nên không một quốcja nầu muốn chúi mũi vầu món nầy, kểcả Lừa.

  Sảnxuất nôngngiệp chỉ cần hơi quá nhucầu một tí là fải đổ mẹ cho lợn, hoặc thậmchí fải chôn mẹ xuống ao, vì đến lợn cũng chỉ có nhucầu nôngsản vừa đủ mà thôi.

  Khỏe như Lý Đức cũng chỉ một ngày chén 1 ký gạo và 2 ông gà. Còn Zì thì một ngày chơi nhõn 1 chén gạo và một cái đùi gà. Địt mẹ có là siêu tỷfú thì Lý Đức hoặc Zì cũng đéo thể chén hơn được. Mọi người đều thế.

  Và thóc hay ngô thì cũng chỉ jữ được nửa năm, sau đó là nó hỏng. Nếu mang mần bánh thì cũng chỉ được 1-2 năm. Gà hay bò còn tệ hơn. Chỉ được vài tháng. Nếu đóng hộp thì được 1 năm. Đạikhái thế.

  Vậy nên Xứ Lừa đéo thể mãi là xứ nôngngiệp, zù nó đã từng. Đéo có xứ nầu tuyền chếxuất nôngsản mà jầu được, vì như Zì đã nói, nhucầu nôngsản chỉ có jớihạn. Địt mẹ nền nôngngiệp chỉ fáttriển đến một mức nầu đó, là fải ngừng lại, vì nếu fáttriển thêm nữa thì ăn buồi.

  (Còn tiếp)

 19. #19 by cathnga on 2011/01/20 - 18:55

  Thế mà cả lũ chúng mày, đám dân nông nghiệp, lại cứ nhìn tụi tây mà thán phục, đúng là 1 lũ không có hiểu biết. Chắc đối với tụi giòi bọ chúng mày thì cứt tây cũng thơm? Lũ bần tiện@ mm

  Thấy nói là bác Sản mới nhòm xem còm của bác mm, chữ thì bé tí.
  Thực ra Phương Đông và Phương Tây là khác biệt nhau, có cái thì tốt có cái thì cũng không tốt. Cái gì của người ta tốt thì khen thoai. Sao bác phải ấm ức vậy ??? Tỉ như lão chủ quán cái gì cũng Tây, rùi lại Tây nhưng điều quan trọng nhứt mà lão í lại đang truyền bá là của Phương Đông như Thập dâm công với cả Thập minh công, ngoài ra còn tỉ thứ bảo bối lão í vưỡn giữ trong người  là của phương Đông đới.

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 19:00

  (Tiếp jảnhời cô 2M)

  Và, từ một nước với 95% zânsố mần nôngngiệp zững năm 194x, bijờ Xứ Lừa chỉ còn 60% zân chổng mông cấy hái chăn lợn chăn bò.

  Ba mươi năm nữa, tỷlệ nầy sẽ rút còn 20%. Năm mươi năm nữa, còn 5%.

  Như vậy, Xứ Lừa của cô 2M sẽ chiển mẹ từ “nước nôngngiệp” sang “nước côngngiệp zịchvụ” trong tươnglai rất gần. Điều ý không thể đảo ngược.

  Fải không cô?

  (Còn tiếp)

 21. #21 by cathnga on 2011/01/20 - 19:03

  Vậy nên Xứ Lừa đéo thể mãi là xứ nôngngiệp, zù nó đã từng. Đéo có xứ nầu tuyền chếxuất nôngsản mà jầu được, vì như Zì đã nói, nhucầu nôngsản chỉ có jớihạn. Địt mẹ nền nôngngiệp chỉ fáttriển đến một mức nầu đó, là fải ngừng lại, vì nếu fáttriển thêm nữa thì ăn buồi. @ Trung Tướng
  Trung Tướng phản biện thế nầy thì em không đồng ý rùi. MM lý luận rằng Lừa vốn là nước nông nghiệp, không phải du mục nên ăn thịt chó, Trung Tướng lại phản biện thành Lừa là nước nông nghiệp nên nghèo.
  Trước đây chỉ vài trăm năm, nhẽ thời nhà Thanh – Trung Hoa thôi (năm bao nhiêu nhở?) Lúc đó Trung Hoa vẫn là thiên đường của Phương Tây.

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 19:05

  (Tiếp jảnhời cô 2M)

  Cô 2M đã thấy, lậpluận “Xứ Lừa là nước nôngngiệp” của cô là ngớngẩn chưa?

  Xứ Lừa đã từng là một xứ nôngngiệp, như đã từng và đang là mọirợ, zưng nó cần (và đang cố) thoát khỏi cái mác nôngngiệp, như là cần (và đang cố) thoát khỏi sốfận mọirợ bị cả quảđất coithường.

  Không đúng hay sao?

  (Còn tiếp)

 23. #24 by cathnga on 2011/01/20 - 19:11

  Zì đã nói hết đâu em. @ Trung Tướng

  OK, trong khi chờ đợi, em sẽ gõ vài dòng về dân chủ và quyền bình đẳng trong đó có cả động vật.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 19:13

  (Tiếp jảnhời cô 2M)

  Từ lýluận ngớngẩn “Lừa đã, đang, và mãi là một xứ bầnnông chổng mông, đéo jống bọn Tây sănbắn zumục”, cô 2M cho rầng:

  (2) Lừa ăn thịt chó vì là zân mần nông, ông chó hay ông ngựa đối mới Lừa đéo quý như đối mới bọn mần sănbắn.

  Zì jảnhời:

  Jảzụ cô nói đúng về nguyênnhân Lừa xơi chó như trên, thì, như Zì nói, Xứ Lừa cũng đã hết thời đúđởn trong ngón nôngngiệp rùi, nên Lừa fải thôi chén thịt chó, như Tây, có jì sai không?

  Tinhiên, nguyênnhân Lừa xơi chó vì là xứ nôngngiệp là đéo đúng. Lừa xơi chó là zo vănhóa.

  Cô nhìn ngay sang Thái, Fi, Inđô.. coi. Bỏn cũng làm nôngngiệp bỏ mẹ, zưng có chén chó đéo đâu.

  Rùi Ấn Độ nữa, bỏn vửa làm nông vửa đói rách họng, zưng bỏn cũng đéo ăn thịt chó.

  Chỉ có Tầu, Lừa, Đài, Hàn là chén chó. Trong đó Hàn và Đài đang bỏ zần, và Tầu thì đang xemxét sẽ cấm ăn thịt chó.

  (Còn tiếp)

 25. #26 by Mr. Tran on 2011/01/20 - 19:17

  Cô Già lung tung:
  hôm qua lạnh, đi ngủ bố mất. hehe

  cô thấy cắm hương nên bẩu là thờ chó đá? xinh lỗi, dưng bi giờ ở xứ Bắc bỏn cắm hương vầu whatever. kể cả cây – cây con trong chậu nhế chứ mỗ hông nói cây đa, cây bồ đề hay cây si, cây vân vân đâu.

  cô bẩu thờ nghê thì lại đi 1 nhẽ. hehe

  còn chiện khoai tây ăn vỉa hè? kệ bỏn chớ, mỗ đá vầu dái tướng thối phát thôi. hehe

  à. cô ăn chay hở? cái nầy thì là quan diểm cá nhân của mỗ thôi nhế: món chay đéo gì mà tên giò chay, chả chay, thịt vân vân chay. mỗ chưa nếm bâu giờ dưng thấy bỏn bẩu ăn cũng có vị nhang nhác. chiện nầy cô cồng phơm hộ nhát!

  dưng. hehe. ý mỗ muốn nói là ăn chay thế thì ăn chay làm đéo gì nhở? ăn mẹ đồ xịn cho rồi. ăn chay là để tâm thanh tịnh (phải hông Thiếu dái) thế mà cứ mượn tên mới cả mượn mùi vị món mặn là sâu?

  câu này hỏi thêm: bỏn bẩu có “nước mắm chay”. thật hông?

  hehe. túm lại là theo mỗ ăn chay như vầy thì là ăn chay giả cầy thôi. hay ho đéo gì.

  đấy là mỗ thấy thế. còn cô ăn chay kiểu vầy mỗ cũng chả ý kiến gì. kiểu như cô mới cả tướng thối mới cả vân vân không thích thịt chó đó. mỗ vẫn chén khi cần or hứng hehe

  @mm: địt mẹ viết chữ to ra, ngắt ý rõ ràng hộ phát. đéo gì cứ li ti, liền tù tì thế

 26. #27 by cathnga on 2011/01/20 - 19:21

  Ngày xửa ngày xưa, thời cổ đại, khi đó mọi quốc gia trên thế giới đều được cai quản bởi các vị vua, lúc đó mỗi mảnh đất bé tí cũng có 1 ông vua cai quản rùi. Nhẽ lúc đó không có mấy cái gì gọi là chính quyền dân chủ. Lúc đó vua là con zời, người là người và động vật là động vật, không bao giờ có thể cho phép chuyện động vật được chăm bẵm như người.
  Sau này các quốc gia ít đi, thì lại có quá nhiều các vị vua và hoàng tộc nên dân chủ nhẽ là điều tất yếu. Kiểu như các vị vua cùng nhau cai trị. Tư tưởng dân chủ dần lớn mạnh rùi thì cho tới tự do cá nhân của con người, rùi thì dần dần xuống tới cả động vật.
  Ngày nay chó ở các nước phương Tây cũng như con Bọ xít của Trung Tướng nhẽ được yêu quí và chăm sóc hơn cả con người đới. Điều này tuy trái với lời dạy của Chúa nhưng đằng sau hiện tượng bề mặt là có nguyên nhân sâu xa. Nguyên  nhân gì thì em ứ nói, dại gì và dù sao thì cũng đừng nên ăn thịt chó.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 19:27

  (Tiếp jảnhời cô 2M)

  Như vậy lýluận của cô 2M v/v tại sâu Lừa đã từng chén chó hàng trăm/ngàn năm như một nét đặctrưng zântộc, và v/v tại sâu Lừa bijờ vưỡn cần chén chó, là đéo đúng, là sai toét, là bầnnông mọi nhẽ.

  Zưng cái mần Zì buồn cười cô 2M nhất, lại là ý thứ 3 của cô:

  (3) Ăn thịt chó rất bổzưỡng.

  Hehe địt mẹ Hai Em, Zì chưởi fát cho thơm mồm.

  Cái nầy thì để Lả Lét chưởi cô nó zễ nge hơn, chứ Zì mà jảithích cho cô thì chỉ tuyền địt mẹ địt cha thôi.

  Thịt chó của cô bổzưỡng bằng tôm hùm chăng? Hay bằng cua bể? Hay bằng bò Côbê Nhựtbản địt mẹ đồ cứt nhớt kia?

  Các cô!

  Địt mẹ zù 2M có là Sản Thối hay không Zì cũng đéo quantâm, vì thamluận nầy để zành cho zững Lừa nầu thấy con cỏn có jì đó đúng.

  Hết.

 28. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/20 - 19:29

  Thôi Zì đi họp Bê Xê Tê đây các cô

 29. #30 by cathnga on 2011/01/20 - 19:37

  @ Trận yêu: Giờ đây Pháp của Phật Giáo đã mạt rùi, Trận đừng đem bất cứ cái gì của PG bây giờ mà coi đó là Phật Giáo chân chính nhé. Ngày xưa các vị Hòa Thượng, ăn chay thì chỉ ăn chay thôi, không có đặt tên cho các món ăn như thế. Nhưng chính vì sự biến thái của con người- chính là chúng ta đó, thích những gì lòe loẹt và phù phiếm nên chính con người thường chúng ta đặt tên ra, và các thủ tục tôn giáo cũng chính là do con người bày đặt ra.
  Ăn chay là để bớt tạo nghiệp đó. Ăn thực vật cũng tạo nghiệp nhưng nhẹ hơn nhiều. Tốt nhất là đừng ăn uống và hít thở. Thế  nên cũng có các môn phái của Đạo và Phật tu luyện không ăn uống gì cả trăm năm mà họ vẫn sống tốt. Có gì thì cứ hỏi em, em vui lòng giả nhời.

 30. #31 by minhhuong on 2011/01/20 - 19:45

  Tốt nhất là đừng ăn uống và hít thở. @chị Nga

  ———

  Chị Nga yêu, chị đùa????

 31. #32 by cathnga on 2011/01/20 - 19:58

  @ Minhhuong: Ở các điều kiện khác nhau thì sẽ có những đánh giá khác nhau mà.
  Ví như ở tầng thứ người thường, thì coi như là nói đùa cũng không quá.
  Nhưng đối với người có tín ngưỡng, thì đó là điều nghiêm túc.

 32. #33 by Mr. Tran on 2011/01/20 - 20:01

  Em Nga,

  mỗ đang nói quan điểm của mỗ mới cô Già lung tung về vụ món chay tên mặn chứ mỗ có bẩu gì về PG or cái gì khác đâu hở em?

  còn về nghiệp mà em hay bẩu nhẽ là nghiệp chướng, phỏng em?

  mỗ nhớ mang mang dằng ai đó ở đâu đó đã nói 1 câu đại khái (hehe, mông lung nhở) là: đời là bể khổ, sinh ra đã phẩy khóc là vì thế.
  mới cả sống thì luôn phẩy tu nhân tích đức, bla blo… để giảm nghiệp chướng. nhẽ ý em là thế?

  mỗ thì đơn giản thôi. mỗ nghĩ quan trọng là sống dư thế nầu, đối xử mới xung quanh (everything) ra sâu. chiện ăn uống (chay or mặn, con nọ or con kia) hehe rất tiếc, chẳng liên can gì ở đây. hehe đơn giản như giai bản vậy thôi

  Giờ đây Pháp của Phật Giáo đã mạt rùi…

  mỗ đoán đây lời của Shifu em?
  mỗ hông dám báng bổ hay nói gì về vụ nầy. em có quyền tin và bẩu vệ đức tin của em. dư mỗ, mỗ có quyền tin vầu anything hehe (ngoại trừ Không Ai Sất).

  vậy thôi em ạ, mỗ hông có thắc mắc gì đâu.

  dưng vụ mỗ hông chịu tin Falun nhẽ khiến mỗ mới em không đến được mới nhau dồi có phải?

 33. #34 by minhhuong on 2011/01/20 - 20:10

  @Chị Nga: Chị giải thích thế này thì khác gì không giải thích.

  Chịu, em không hiểu.

 34. #35 by cathnga on 2011/01/20 - 20:10

  mỗ đoán đây lời của Shifu em?
  mỗ hông dám báng bổ hay nói gì về vụ nầy. em có quyền tin và bẩu vệ đức tin của em. dư mỗ, mỗ có quyền tin vầu anything hehe (ngoại trừ Không Ai Sất). @ Trận yêu
  Trận chịu khó nhờ bạn Gúc tìm từ Mạt Pháp. Trận sẽ thấy kết quả rất nhiều từ các web của Phật Giáo. Vì từ nầy chính là từ Phật Giáo mà ra.
  Nhưng nếu ai có nghiên cứu Thiên Chúa giáo chắc cũng biết rằng đến cái ngày gọi là Phán Xét cũng sẽ được mô tả tương đương với thời kỳ Mạt Pháp trong Phật Giáo đó.
  À, em xem Harry Porter có cái đoạn gì mà nói về quả bóng sniff : “khi tôi đóng là khi tôi mở ra” (he he, giờ em vẫn chưa hiểu), vậy đối với em Trận định “đóng” hay là “mở” ??? Xem ra câu trả lời thế nầu cũng là tới với em. He he ….

 35. #36 by cathnga on 2011/01/20 - 20:13

  @Chị Nga: Chị giải thích thế này thì khác gì không giải thích.

  Chịu, em không hiểu. @ Hương yêu

  Vì em hỏi chị có đùa hay không thôi phải không??? Câu trả lời là: chị không có đùa. Vậy có gì mà không hiểu??? He he ….

 36. #37 by minhhuong on 2011/01/20 - 20:15

  @Chị Nga: chịu, càng không hiểu.

  Sao không nên hít thở?

 37. #38 by Đéo Bựa on 2011/01/20 - 20:18

  He he địt mẹ anh đồ dằng ku mm là clone của Dì giả vờ bốt lên để lên tham luận cho xôm chứ đếu he he.
  Địt mẹ dù mm có là clone của Dì hay ko thì anh vưỡn giả nhờ là địt mẹ thằng (con) mm ngu lắm. Giờ mấy cái văn hóa hay phong tục hay cái điếu gì từ ngàn xưa của Lừa đều là mọi rợ hết. Nhân vụ mấy món kinh dị mà anh thầm nhẩm lại mấy món ăn của Lừa thì địt mẹ gần 80% món mà Lừa khoái đều thành ra mọi rợ hết hehe địt mẹ. He he hồi chiều anh đọc tham luận của thằng điếu gì Sông Hàn anh mún chửi lắm mà điếu có thời gian hehe.

  Anh có ý kiến mới chi bộ thế lày, tên lào dư thời gian thì lên FB lập 1 page là “Hội những người yêu chó và đéo ăn thịt chó” rồi tiên triền dư bài bốt này của Dì xem thế lào địt mẹ.

 38. #39 by Mr. Tran on 2011/01/20 - 20:22

  Xem ra câu trả lời thế nầu cũng là tới với em. He he …. @em Nga

  Đại khái thế hehe. dưng mờ em phải đảm bẩu “quyền tự do tín ngưỡng” của mỗ đấy nhế hehe

  còn em bẩu Pháp rùi Đạo nầy Đạo kia rùi vân vân… em cứ tin thôi.

  mỗ ví dụ tý nhé:
  Nữ gúc sỹ ở riết Ba-di hông về, rùi tướng thối hông đủ xiền + điều kiện sang bển, cỏn tự kỷ, lập Bựa dáo. rùi bài mới cồng quán bựa cỏn đem ra giảng cho giáo chúng hehe.
  biết đâu đấy, phải không em?

  So-di Nữ gúc sỹ nhế. còn tướng thối? hehe, kệ mẹ cỏn

 39. #40 by cathnga on 2011/01/20 - 20:33

  @Chị Nga: chịu, càng không hiểu.

  Sao không nên hít thở? @ Hương

  He he, à thì là những người tu theo Phật họ tránh sát sinh, họ tránh không dẫm chết cả con kiến, họ tránh cả việc chẳng may con muỗi bay vào mắt, mũi miệng họ rùi chết thì họ phải chịu tội sát sinh con muỗi v.v…. Thực tế thì trong không khí có rất nhiều vi sinh vật, khi ta hít vào cũng đã có thể giết chết tụi tủi rùi. Ngoài ra ngày nay nghiệp lực của chúng ta chồng chất, ở đâu cũng là nghiệp cả, khi ta hít vào cũng đã hít bao nhiêu nghiệp lực vào người rùi vậy nên mới nói không nên hít thở.

  Ối!!!! đừng có hỏi chị tại sao nghiệp lực của chúng ta lại chồng chất nhé!!!!!

 40. #41 by cathnga on 2011/01/20 - 20:35

  Đại khái thế hehe. dưng mờ em phải đảm bẩu “quyền tự do tín ngưỡng” của mỗ đấy nhế hehe @ Trận yêu yêu!!!!

  Đảm bẩu, đảm bẩu !

 41. #42 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 20:37

  Thôi chuyện ăn thịtchó như vậy là được rồi, nếu nói nhiều thì mất hết tinhhoa và các bựa sẽ nhàm! Ai hiểu thì đã rút kinh .. rồi, còn một vài người như Lài lả lướt (DLP nói vậy vì xem bên Lốc của lão thấy sến kinh!!!) chắc chỉ nói cứng thế chứ chưachắc đã không nghe!!!


  M-Dũng côngnhận phảnbiện hơi bị được nhưng DLP nghĩ nếu mà nói thêm về các tậtxấu khác của Việt thì sẽ bị nhàm, cái này nhẽ để sang bài mới!

  DLP nghĩ thịtchó thế là thànhcông ngoài sức mongđợi,hay là TT cho bài mới 😀
  MM chắc là chưa bao giờ ra khỏi biêngiới, tội nghiệp! Hay lão thử sang bên Hà Khẩu đi leo nhà batầng rồi xem thử một cái làng của Tàu xem sao?

  =====Báochí is like Sex, it’s better when it’s free!=====
 42. #43 by DG on 2011/01/20 - 20:39

  Ơ có cu Mặt Mông này hóa ra lại đâm vui, đúng là hàng hiếm thật!

   

  Địt mẹ cỏn giả vờ uýnh quả dắm mà tên Nổ nhẩy chồm lên múc lấy múc để là sâu ta? Đố cỏn giả nhời bây giờ đấy! Thằng thần quynh nhất cũng biết là cổ đang diễn trò mà, địt mẹ!

   

  Anh đéo quan tâm Sản Thối là thằng con quặc nầu cả, hehe MM là cỏn hay là con cỏn hay là ông nội cỏn mà vào sanh hoạt kiểu dư này anh cũng hoan hô cả mả tổ nhà cỏn lên chứ chẳng chơi!

   

  Hehe dưng anh phát hiện ra là cỏn chưởi dư hát hay thế mà hóng quán kỹ phết đới, còn trích được nhời của tên Nổ “cái gì tồn tại thì cái đó hợp lý” là anh yêu mẹ nó zồi!

   

  Vầu chơi đi tển, hóng mãi rùi giả vờ diễn trò thế mà đéo thấy nhạt à?

 43. #44 by DG on 2011/01/20 - 20:45

  Hehe Hường ơi anh thật là anh hông chơi được Phếch Búc, lọ mọ mấy ngày mới xong, vào được rồi lại loay hoay hông biết làm sao cả!

   

  Thôi anh cứ ở đây cho lành, dễ nhìn dễ cóp bết dễ cồng, hehe.

 44. #45 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 21:06

  Nói thật là DLP xin TT enable quả RSS cho Lốc cái, chứ vào cứ Refresh để xem cồng mệt lắm. Có RSS có thể add feed vào để nó tự động cập nhật thay đổi cho mình, hơn nữa có thể xem dạng Text tránh quả hình nhạy cảm của tên Bựa Thiếu Gia + các thể loại phông chữ to nhỏ.

  Cách enable TT có thể tra cứu ở đây:
  Nói thật Yahoo quá phò, không quý TT thì đếch thèm dùng!!!
  You’d have to make your 360 blog an RSS feed first. The blog area also needs its permissions to be set to “Public”.
  – Click “My Blog”
  – Click “Edit Blog Settings”
  – Go to the “Who can see your blog” section and make sure it’s set to public. Then, click “Publish site feed” box.
  – Click the “Save” button

  BáoChí is like Sex: it’s better when it’s free.
 45. #46 by minhdung on 2011/01/20 - 22:04

  hehe, tên Đô la Phút anh nhớ có hỏi gì về game với code game hử. Ngại lật cồng lắm, hỏi lại thử cái, anh giả nhời được thì giả nhời.

 46. #47 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 22:08

  Địt mẹ Yahoo lại cồng hông lên ah, thử lại phát

 47. #48 by minhdung on 2011/01/20 - 22:09

  Chửi thêm 1 câu nữa với thằng MinhDung: bọn tây có cái gì mà mày thần tượng thế, mày đã sang tây bao giờ chưa mà nói cứ như đúng rồi thế? Đúng là đồ gòi bị ăn cứt tây


  @MM: Ui địt mẹ chửi đích danh anh này, hehe. Ngoài những thứ tên Tướng giả nhời, thì anh cồng phơm tển phát là cứt tây cũng tùy thằng mà thúi hoắc, thúi dinh, hoặc thúi vừa vừa, hehe. Nhưng đa số ( đến trên 95%) nhà xí công cộng tây thì thơm tho sạch sẽ vệ sinh hơn nhà xí Lừa. Anh cứ nói 95% cho chắc, chứ địt mẹ anh mà chém thì anh bảo trăm trăm. MM thi thoảng bốt vài phân tích suy luận cho zui quán đi, đéo gì cứ chửi phát rồi chạy đéo quay lại chửi nhau, chán bỏ mẹ, hehe.
 48. #49 by nang_giua_trua on 2011/01/20 - 22:21

  Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

  – Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

  – Cụ bán rồi?

  – Bán rồi? Họ vừa bắt xong.

  Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ẩng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện:

  – Thế nó cho bắt à?

  Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…

  – Khốn nạn… Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiển, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết! Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi: nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

  (Và cuối cùng lão Hạc đã chọn cái chết vì bả chó như một lời tạ tội với con chó Vàng yêu quý!)


 49. #50 by dorolafuzz on 2011/01/20 - 22:21

  M-Dũng hôm nay hăng say thía hé hé!


  DLP đang có một cái nghiêncứu nhỏ về mạngxãhội nên muốn làm một cái Flash Game như dạng embedded cho Facebook, Game dạng như Snake (game rắn như trên Nokia) nhưng mà ở đây không phải chơi rắn mà nhận dạng captcha rồi tínhđiểm qua độ nhanhnhậy của người chơi, thôngsố của người chơi như Level (khoảng 3 mức độ), thờigian chơi, điểmsố sẽ save vào DB rồi đưa ra Matlab để thốngkê, nói chung là game đơngiản thôi, ýtưởng cũng như input (captcha chẳng hạn) thì đã có nhưng mà chưa làm Flash bao giờ nên đang tìmcách outsource, mình cũng có một vài ý tưởng nữa nên tim chỗ nào tin cậy để thử nghiệm, sau này nếu được thì có thể tính tiếp.

  Đã nhờ ông DL nhưng offline mà chưa thấy ổng trả lời. M-Dũng có cao kiến gì hông?

  BáoChí is like Sex: it’s better when it’s free.

  @Hương Điêu: Bên Đức bọn anh làm Xúc Xích bằng thịt chứ không phải bằng nội tạng đâu em, nó gọi là Vuột (Wurst). Và cũng có lẻ tẻ một vài cái làng người ta vẫn dùng xúc xích với đồ nội tạng nhưng rất ít.
 50. #51 by minhdung on 2011/01/20 - 22:30

  @tên Phút: Ùi giời tưởng cái gì chứ cái như tển mô tả thì very simple có đéo gì đâu. Lên mấy trang freelancer uy tín rồi viết mô tả cụ tỷ tý là có thằng nhận ngay chứ lăn tăn gì. Giá cả rõ ràng, thời gian rõ ràng, công việc rõ ràng. Những thằng chuyên làm freelancer cũng hiểu luật rõ ràng.


  Coder ở Lừa phải làm việc với nhau rồi thì mới giao việc được. Chứ a ma tơ chưa biết thế nào thì anh chịu hok giám tư vấn gì. 


  Anh cũng biết 1 team chuyên code games for apps. Vừa rồi thấy khoe có mấy game lượt chơi đông lắm, hơn trẹo lượt download rùi trong có tháng, hehe.