Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/01/20 - 11:37

  (tên Hàn tiếp theo):


  2. Việc 1 số vùng quê Lừa còn thú ăn thịt chuột rất tởm. Làng nào Bắc ninh anh đéo nhớ. Địt mẹ cứ kêu chuột đồng. Nhưng chuột chù mà nó ngâm trương lên, rồi thui vàng rộm, rồi tẩm ướp nướng thơm lừng lên thì biết cái cứt đó là chuột chù.

  Thế giả dụ phong trào ăn thịt chuột phổ biến như thịt chó. Anh cũng đứng ra bô bô giảng giải là thế đéo được, đéo nên. Ăn những thứ đó cũng như phong trào quán trà đá, chợ cóc, ngõ nhỏ ngóc ngách của Lừa. Thì địt mẹ là anh cũng a dua hử hử?

  Địt mẹ đéo gì nói cái văn minh dễ tiêu hóa thế mà cũng cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm. Nói đéo gì đến những vướn đề sao kim sao hỏa.

  3. Địt mẹ việc nấu cơm bếp than tổ ong mà đa số hộ còn dùng ( anh có thấy cả ở chung cư luôn) theo anh là mọi dợ man di hết chỗ nói. Địt mẹ thằng cấp than đen nhẻm bẩn thỉu. Lê cái xác với cái xe thồ than dựng ở dưới, cho vài viên than vào túi đem giao. Thằng mua than nhận than bỏ xó bếp, đun đun nhóm nhóm. Nhóm bếp củi thì khói chỉ ở quê mới dùng. Nhóm bếp điện thì địt mẹ giật chết người bao lần rồi đéo chừa. Than đun thì khí Co2 tràn làn vô đối, ủ thì Co len lỏi khắp nơi. Địt mẹ không chửi những thói như thế, và cổ xúy cho phong trào đun điện, đun ga, đun bếp từ hả tên Hàn thối kia?

 2. #2 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 11:38

  Tất niên nhậu nhẹt cuối năm các kiểu, Tết thì thừa mữa các món thịt thà, mới thấy bữa ăn chay cúng ông bà ngày mồng 1 thật ngon miệng làm sao!

  Nhiều gia đình ở Lừa, chủ yếu từ Miền Trung vào Nam, thờ Phật, nếu không ăn chay trường thì 1 tháng cũng nguyện ăn chay ngày rằm  và Mồng 1. Nhiều người thì ăn tháng 4 ngày, 14,15,30,mồng 1 Âm lịch.

  Anh có quen một Cô người Anh dạy Tiếng Anh ở Lừa, Cô ấy không thể ăn thịt được, chỉ ăn nhưng người ăn chay, hỏi ra có tu hành đạo pháp gì không thì không thấy. Gần đây vì ăn chay đạm bạc quá, Cô ấy mới tập ăn cá cho có chất hơn. Ra Cù Lao Chàm ai cũng háo hức ăn cua đá đặc sản, thì cô cổ lọ mọ đi mua mấy con rùi thả lên núi, Anh bảo cô mua thả thế thì họ cũng bắt lại để bán thôi, khác gì nhau. Nhưng kệ, tiền cô ấy chứ của mình đâu.

  Hiện nay, ở Cù Lao Chàm, cấm săn bắt và bán món Cua Đá rùi, cũng như bảo vệ không cho khai thác san hô ấy, chỉ để phục vụ du lịch lặn ngắm thôi.

 3. #3 by ongcu69 on 2011/01/20 - 11:38

  Phân vân giữa Galaxy Tab và iPad@ minhdung hói:


  Cảm nhận đầu tiên khi dùng tablet là màn hình nên Cụ đặt yếu tố này là 1st priority. Mắt cô tèm nhèm chưa? Nếu cô có cả 2 con ở đó thì sao không thử lướt web khoảng 1 tiếng trên từng con một? 

  iPad loại 3G cắm sim tốt chứ, nhưng chỉ để lướt web trên 3G thôi. Còn Galaxy cắm sim vào có thể dùng như 1 ông điện thoại qua speaker hoặc tai nghe bluetooth. 

  iPad loại 3G đây, Cô để ý góc trên bên trái:
 4. #4 by Aiday on 2011/01/20 - 11:39

  ông anh mỗ đây cũng đi lính xăng dầu ở Miên, kể chuyện ăn thịt người của ông ấy thế này nhé:

  Ổng ở sư đoàn bộ, dân Miên chơi trò du kích như Lừa nên quân mình sợ phết. Một dạo, cứ đến tối là một đ/c Miên lẻn vào doanh trại, thịt chú gác cổng nào ngủ gật. Chú Miên này cỡ đ/c Tám nhà mình, thịt đến 4 hay năm tên xâm lược Lừa thì quân nhà mình quyết phục để thịt.

  Ông anh tớ năm ấy đóng lon trung úy, một đêm đi rình thì tóm được thằng ấy. Một chú tre trẻ lấy quả dao găm xọc ngay phát vào bụng thằng kia, lấy buồng gan luộc chén cho hả giận. Ông anh tớ cũng ăn.
  Hỏi: ngon không? trả lời: chẳng biết, ăn cho hả giận, thế thôi
  Ấy là anh ấy bảo thế chứ thực thế nào có biết đâu

 5. #5 by minhdung on 2011/01/20 - 11:41

  Tự đến lúc môi trường cộng tư duy hàng ngày sẽ lái các tên Bựa sang hướng khác. Hoặc tối tăm hơn, hoặc sáng sủa hơn. Tùy vào khả năng đón nhận các tư duy trái chiều và phân tích nhìn nhận nó bằng chính suy nghĩ của mình. Không a dua, không cảm tính, không phát biểu liều. Trên quán này nói văng mạng, nhưng cũng có thằng nói đúng, thằng nói sai. Quyền nghe là quyền của mỗi tên, quyền nói cũng là quyền của mỗi tên. Nhưng thiết nghĩ, cũng phải tổng hợp được cái đầu bòi gì tử tế cho mình chứ.


  Nói mãi dồi giờ này tên nào thích thịt chó, thịt chuột, thịt dúi, thịt cầy, vươn vươn thì cứ ăn đéo ai cấm, hehe. 


 6. #6 by DG on 2011/01/20 - 11:41

  Ừa nhể, dạo anh vào Đà Nẵng, thật mới Già Lào Cồn là lần đầu tiên anh nhìn thấy các món chay kiểu đó.

  Chắc là các vị biết anh dân ngoại đạo vào, lại trong đợt bắt buộc phải chay nên mần thế cho anh đỡ sốc.

  Dưng phải thú nhận là anh mần được hai bữa thì lè lưỡi ra, hehe không có tí mắm tí thịt thấy khó ở lắm, anh lẳng lặng chuồn mẹ ra ngoài gỡ gạc!

  Anh hỏi tên Già phát, tại sao cũng là thực vật, nhưng những món như hành, kiệu, tỏi lại bị cấm khi ăn chay nhỉ?

  Anh hỏi thì thấy bảo ăn những món đó dễ kích thích dục vọng, tức là có tác dụng hâm nóng ác chiến. Hehe địt mẹ nhà anh lúc đéo nầu cũng phải có hành (nhưng là giống hành tăm nhỏ ở quê ý), kiệu thì muối đầy bồ!

  Có đúng thực nguyên nhân như thế nên ăn chay nó cấm không?

  Ớt có cấm không?

 7. #7 by DG on 2011/01/20 - 11:42

  Ui địt mẹ gõ word rùi cóp bết đéo để ý, trông còm nó như cái ./ hưu trí nhở? hehe

 8. #8 by minhdung on 2011/01/20 - 11:46

  Kể các Bựa nghe chiện sáng nay. Anh gián tiếp gây ra 1 vụ tắc đường ở ngã tư to vật. Đầu xe anh và đuôi xe trước cách nhau 1 khoảng nhỏ. Tức thì 2 dòng xe máy ở 2 phía nhao vào cái khe nhỏ đó. Địt mẹ thằng nào thằng đầy đều hằm hằm muốn thằng kia người. Vênh lên và đéo thằng nào chịu nhường. 2 Luồng xe máy chen vào cái khe đó ngày càng ních chặt, đến nỗi anh đéo nhích thêm được tý tẹo nào. Ở trên chắc cũng thế nên xe trước cũng đéo nhúc nhích tý nào hết.


  Thế rồi cứ thế. Địt mẹ trong xe vừa ấm, vừa nhạc nhẽo vui tai. Ngồi nhìn ra ngoài các tên mặt đâm lê, rét buối, chỉ muốn xông vào tỉn nhau nhưng đéo được. Và hài hước nhất là đéo thằng nào chịu lùi xuống mà cùng tiến lên. Thằng ở tuyến trên cùng muốn quay lại cũng đéo được nữa, muốn nhúc nhích cũng đéo được nữa, too late.

  Thế là tắc đường. Địt con mẹ thói Lừa.

 9. #9 by minhdung on 2011/01/20 - 11:49

  iPad loại 3G cắm sim tốt chứ, nhưng chỉ để lướt web trên 3G thôi. Còn Galaxy cắm sim vào có thể dùng như 1 ông điện thoại qua speaker hoặc tai nghe bluetooth. 


  @tên 69: Anh phân vân vì thằng Ipad lại sắp ra đời mới roài. Ráng chờ mấy thắng nữa xài luôn. Loại mới đéo có cái nút Home nữa đâu. Chắc ngon hơn.


  Galaxy thì như phone được. Anh xài thấy tốc độ lướt web check mail nhanh hơn Ipad. Có vẻ bờ rồ hơn, hehe.


  Thôi đến tối quyết định lấy con nào vậy. Anh đang mượn xài cả 2 con, tối lấy con nào thì giả con còn lại. Nhẽ lấy Galaxy lại làm thêm cái sim, nhiều số quá cũng ngại dùng.

 10. #10 by Bố on 2011/01/20 - 11:49

  Rồi, cứ thế này là dần dần nhợn sẽ tiến hoá để tiếp cận với thế giới văn minh đấy. Cố lên các cu, các mợ !


  Bố muốn các cu , các mợ phải làm mọi cách triệt tiêu ngay món tiết canh tởm lợm của nhợn đi.
  không biết dùng từ nào để diễn tả thói mọi rợ của đám con nhợn khi ăn món này.
  Không biết có bao nhiêu bộ lạc mọi còn ăn bẩn như dân nhợn này. Ko có gì biện minh cho món ăn kinh hoàng này.

  Thế nhá !

  Thằng dũng tham luận hay. Bố khen.

 11. #11 by DG on 2011/01/20 - 11:53

  Cái vụ ra đường, anh thật mới chi bộ là bất kể gái mú già trẻ con nít như thế nào, mà cứ cắm đầu cắm cổ, mắt trước mắt sau chen ngang chen ngửa, là anh khinh!

   

  Địt mẹ hình dung ra cảnh một ẻm xinh tươi váy ngắn chân dài, cố loi choi kiễng hết chân bên này rùi chân bên nọ để chen, để lách, phi lên vỉa hè, phi ngược chiều đường, thật chả khác đéo gì quân ăn cắp vặt!

   

  Cả một cộng đồng người ta dừng chờ đèn đỏ, còn mình cứ trơ cái mặt thớt ra để vượt, tưởng thế là oai lắm khôn lắm, đéo biết là phía sau nó rủa cho mục mả!

 12. #12 by DG on 2011/01/20 - 11:55

  Thằng Bố mặt ./ lâu giờ chết rúc mặt đâu đấy? hehe anh chưởi phát xã giao nào!

 13. #13 by ongcu69 on 2011/01/20 - 12:01

  Galaxy vs. iPad @Dũng hói:


  1. Cô dùng tính năng phone của Galaxy trong trường hợp nào?

  2. Cước phí 3G cô đã tính chưa? Cụ chọn mua loại sim chỉ dùng 3G only, đéo gọi và nhắn tin được, chỉ có 300k dùng cả năm, mỗi tháng có 750MB. Mà có dùng hết đéo đâu, toàn xài wifi là chính. 

  P/S: Cô biết lúc nào Cụ hay lướt web trên 3G nhất không? Chính là lúc kẹt xe giống cô hồi sáng hehe. 14. #14 by DG on 2011/01/20 - 12:02

  Hehe địt mẹ cách đây hai tuần, anh vửa chưởi một em không hề quen biết tầm 18-20 tuổi!

   

  Anh để ý thấy con mẻ đi đổ rác, túi xách rất cồng kềnh cồng kềnh, mặc dù toàn bìa các tông mới lại giấy vụn vỏ bánh.

   

  Con mẻ đến gần chị lao công, (cách xe rác chừng 20m), dứt khoát bắt chị phải cầm chứ không chịu lê cái thân đú của cỏn lên tầm 20m nữa.

   

  Chị công nhân cũng cáu, tay thì đang quét, gom rác, hehe nhất quyết bảo cô kia phải lại để vào xe rác.

   

  Con mẻ vùng vằng, đi lại phía xe rác, vứt một phát không may trượt, bìa bay tung tóe, giấy đổ loằng ngoằng.

   

  Cỏn đứng chần chừ tầm 2 giây rùi ngoáy đít đi một mạch. Chị công nhân ngao ngán!

   

  Vụ đó anh dừng xe ngay trước con và rủa một trận, hehe cỏn mặt tái mét!

   

  Anh cũng điêu đấy chứ nhỉ?

 15. #15 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 12:03

  Cu Dái Ghẻ nghe Sư Phụ Già Thích Đủ Thứ dạy đây, chắp tay trước ngực nhế, đéo được bỏ tay sau đít tranh thủ thói quen Bựa đâu đấy.

   

  Ăn chay cho đúng bài bản theo sách nhà Phật thì kiêng cữ nhiều cái và cũng còn nhiều tranh cãi. Tỉ như ăn chay có uống sữa bò được không vì sữa từ con bò mà ra. Có người bảo được vì ngày xưa Phật Thích Ca cũng từng uống sữa dê, có người bảo thôi, chỉ nên uống sữa đậu nành được rùi, đều tốt cả. Hoặc ăn trứng, uống bia có phạm giới không?

  Về hành, tỏi, kiệu, nén,..như cô nói thì nó…kích dục he he là hông tốt nhưng người ăn chay dạng tu hành thường hạn chế vì nó hút Atula ( khái niệm này chắc nhờ em Nga giải thích) không tốt cho việc tinh tấn thiền tịnh. Chứ ăn chay amateur như Cô thì không ăn thịt mọi, bớt thịt đỏ là thành công rùi, thêm nhiều rau củ quả thì hành tỏi nhằm nhò gì đâu.

  Nói nhỏ nè, nhiều em vện khoái thỉnh thoảng thằng chó của mình ăn tỏi hôn nhau cái mùi nó….hay hay, đậm đậm khó quên đó Ku ah.

 16. #16 by Lagavulin on 2011/01/20 - 12:04

  Nói như tên Việt thì nhẽ món heo baby thì đéo nên ăn à? Anh khoái món nầy, địt mịa, bọn Tầu quay dòn rụm ngon làm sao

 17. #17 by DG on 2011/01/20 - 12:05

  Anh đi chén đã rùi tham luận mới Già Lào Cồn nhế!

 18. #18 by minhdung on 2011/01/20 - 12:06

  Địt mẹ là con người ai chưa thì ít nhất một lần cũng nên lựa cho mình 1 ông gì đó để nuôi nấng, chăm bẵm, cưng chiều. Địt mẹ kiếp sau nhỡ hóa thành ông gì đó thì cũng hy vọng thằng nào đó nuôi mình cũng dư thế, hehe.


  Nuôi ông chó lành nhất, đéo tốn kém gì ghê gớm, đéo đầu tư gì ghê gớm. Tầm trẹo bạc là sắm ông chó tươm tươm, ít thì trăm bạc là có ông cún nhỏ xinh rồi. Nuôi ông chó cũng phải dậy dỗ cho ông vào khuân phép, luật lệ. Ví dụ ăn đúng chỗ, ỉa đúng chỗ đúng giờ. Không cắn hóng, biết làm vài việc vặt, hehe. Khi mọi việc ngon lành rồi, thì vui phết chứ đéo đùa. Về nhà thiếu ông ư ử quấn quýt, thiếu ông dụi dụi vào chân, thiếu ông để xoa đầu vuốt lông cũng buồn như thiếu vện.

 19. #19 by Bố on 2011/01/20 - 12:06

  mịa, các cu xấu tính quá !

  Dìm hàng X cà làm đếc gì thế hử ?

  tham gia thì tham không thì thôi, bận đêc gì mà phải dìm chúng nó .

  Đếu phải vì các thằng giỏi bỏ đi thì cà thành cái lều rách rưới, tan hoang. tình trạng chung của phong trào dân chủ đấy các con nhợn ạ.
  nếu vì cách điều hành của cà mà các thằng giỏi bỏ đi thì tại sao chúng không thể hiện cái giỏi của mình ở nơi khác ?
  ở đây thì các cu cũng đang nói những chuyện dễ hấp dẫn hơn, chó cán xe, xe cán chó chứ cứ thử nói chuyên về chính trị nghiêm túc xem có vào ngõ cụt , chán phèo hay không .

  —-

  Hey ! thằng dái ghẻ đấy hả ?
  Anh bận họp Đại hội đảng của anh.
  Mầy vẫn tinh hoa đều đều đấy hử ? anh khen !

 20. #20 by minhdung on 2011/01/20 - 12:06

  Trước anh còn nuôi cả trăn. Thằng bạn ở Lâm đồng thế đéo nào mang ổ trăn 5 con ra, nhỏ như ngón tay cái thôi, trăn đất, hiền lắm. Rồi anh nuôi thế đéo nào chết cả, tiếc hùi hụi, làm chuồng cẩn thận. 5 con nhỏ chết, anh nuôi 1 con trăn to, hehe. Nhưng vài tháng nó ỉa đái khai quá, mà đéo dậy dỗ được, nên anh bán lại cho 1 thằng khác. Đéo biết sau này số ông trăn đó ra sao nữa.

  Anh còn nuôi 1 ông chim cú mèo hồi bé tẹo teo. Một ông cú từ đâu rơi xuống ruộng gần nhà. Một thằng bắt được, nó đem về rồi mang đi khắp xóm khoe rồi bắt diễn trò. Hehe, anh quyết mua bằng được. Đéo nhớ thó đâu, xin ông bác hay sao. 3 hôm sau anh vác vài cắc bạc sang mua. Mang về anh cắt thịt sống cho nó ăn, cho nó đứng trên chạc cây khô sau vườn, chân buộc dây lại. Chiều ma anh về bả bắt đem thả. Bả bảo chim sa cá lặn, không cho nuôi. Tần ngần mãi rồi cũng đem thả. Đéo có kinh nghiệm, để ông chim cú lên tay, rồi tung lên cho ông bay đi. Địt mẹ lúc ông nhún chân bay lên thì móng ông quắp mẹ vào tay, đứt sâu máu chảy thành dòng, giờ vẫn còn sẹo. Nuôi có 1 ngày mà nhớ mãi ông chim cú.
 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/20 - 12:11

  Dũng ở Sà Ghềnh hay thủđô đấy Dũng ơi?

 22. #22 by Già Không Đều on 2011/01/20 - 12:17

  Ăn chay với xì dầu không, với xì dầu có tí ớt, pha tí dầu ăn thì ăn cái nào ngon hơn dễ ăn hơn ?

  Ớt tạo sự khoái khẩu do cay, nhưng có nhiều vitamin tốt cho mắt. Anh không thấy ăn chay bảo cấm ăn ớt bao giờ, kiêng lắm thì tránh tỏi thôi.

  Cô nào thử bỏ 1 nắm gạo rửa sạch rùi bỏ vào phích nước Rạng Đông chế nước sôi vào, để qua 1 đêm, sáng dậy đã có món cháo trắng chay ăn với dưa món chay, đậu hủ kho mặn cùng ly sữa đậu nành hay café G7 cũng là bữa sáng tao nhã đới.

 23. #23 by Do L on 2011/01/20 - 13:17

  Anh ăn chay các chùa từ Bắc chí Nam.
  Nhưng đấy là ngày xưa cách nay chục niên, đi hầu bô lão nên hưởng xái.
  Ngày xưa món chay ngon khủng khiếp sure điển hình là món Tương. Ngọt và thơm, chấm rau muống thì chén cả đĩa và ỉa thì đéo da màu xang như các chú bộ đội đâu.
  Địt mẹ già đều chắc chắn mới ăn chay đây.
  Anh cú cái loại ăn chay bây giờ kinh khủng, nó phải gọi là bọn ăn quá thừa bơ sữa tư bản nêm adua ăn chay. Bọn xản xuất nó mới cho da lò các loại cặn bã chay kia để chúng nó chén – Mục đích là “Giảm cân” chứ là đéo ???

  Ôi ước mơ đập vỡ con mẹ nó tủ kính.
  Lao vào làm miếng thịt Lừa ướp bao năm.

  Chi bộ thấy miếng thịt ý thì chén có bị gọi là mọi dợ hông ta ???

 24. #24 by LonelyRose on 2011/01/20 - 13:36

  Anh là Anh cứ tập trung vào chiên môn thôi. @Già vỡ Quy hoạch

  Nghe tên anh em băn khoăn quá đi. Già sai quy hoạch có bikịch quá hông anh? Nhẽ cái cần già thì trẻ còn cái cần trẻ thì già thê lương hehe…

  He he Roi sờ ơi Roi sờ, sâu em lại hạ cấp đánh đồng anh vứi thằng Mặt./ zậy. Em qua anh góp ý chút nhé @Luumanh

  Phải anh kêu em đấy hông? Em qua thăm quán anh rùi. Dưng em thích phong cách anh bên này hơn.

  @Anh Chuồn: em cũng thăm nhà anh rùi.  Dưng mờ em thích Hắn hơn là thích anh hehe

  @DG: chầu anh chầu anh. Sori nhiều cồng quá không nhận ra cồng của anh nên giả nhời muộn. Em gọi anh là DIGI cho nó ra fếtsừn, mặc kệ mấy lão kia gọi anh là gì nhá anh nhá.

 25. #25 by LonelyRose on 2011/01/20 - 13:42

  Nhưng anh cổ xúy cho việc hắn chủ trương khai sáng củ sọ Lừa. Ăn, mặc, đi đứng, nói năng hầu hết Lừa đều coi thường. @anh Dũng Hói

  Em xin tiếp anh một tay. Từ lâu em hay để ý, tại sao Lừa đứng chung một đám với người nước khác, Châu Á thui chứ chưa nói đến Khoai Tây, thì trông cứ dặt dẹo thế nầu, nói năng thì lắpbắp. Do dốt thì khỏi nói vì nền giáodục Lừa kém vôđối, nhưng ngoài ra thì em nghĩ là do câu “Gieo hành vi gặt thói quenà tính cách”. Em ủng hộ thay đổi từ những hành vi nhỏ nhất, dẫu hơi khó, vì môi trường vănhoá Lừa ônhiễm quá đậm đặc. Em còn chứngkiến nhiều trường hợp Khoaitây hóa Lừa (nhờ mua software lậu, viphạm luật GT,…)

  Anyway, đồngý với anh. Cho em xoa cái trán hói anh phát cho mát tay hehehe…

 26. #26 by Dragonfly on 2011/01/20 - 13:45

  @Anh Chuồn: em cũng thăm nhà anh rùi.  Dưng mờ em thích Hắn hơn là thích anh hehe@ Hồng Đơn Côi

  —————-
  Anh ở Quán vậy thôi chứ về nhà là súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa thôi mà em. Anh xác định rõ ràng 2 mặt của 1 zấn đề. Chứ ku nầu vào nhà anh bố láo anh cắt gân.Hệ Hệ
 27. #27 by Dragonfly on 2011/01/20 - 13:50

  đồngý với anh. Cho em xoa cái trán hói anh phát cho mát tay hehehe…@ Hồng Đơn

  ————–
  Zũng Hói nói ra điều cỏn mơ ước ,cỏn nghĩ mà cỏn cũng chưa mần được đó em.Zì Thối cũng zậy too. Hệ Hệ
 28. #28 by DG on 2011/01/20 - 14:06

  Hehe địt mẹ đang đông lạnh sun kèn tự dưng thấy ấm áp bóng nhẫy, dòm vô y dư rằng em Râu hỏi thăm, Lài Mồm Dồn về chỗ để anh tiếp cỏn cái nầu!

   

  Em gọi anh là gì cũng được, gọi theo kiểu xách mé mất dạy như đám con cháu bựa viên trong này cũng không sao, hehe. Miễn là nghe đừng có lét quá gay quá yểu điệu quá là ổn, em cần ví dụ hông?

   

  Em muốn xoa trán của tên Dũng Hói thì nhớ cẩn thận nhế, trán cỏn đã hói thì chớ lại còn có quả rẽ ngôi giữa to đùng đoàng đới! hehehe.  

 29. #29 by vangson.donkey on 2011/01/20 - 14:17

  Wow, em Râu Lôn-li vừa xông ra là quán rômrả hẳn!
  Chi bộ chó ngắm quả ảnh ông này đi, trông oaioách hơn hẳn Záo sư thích sờ gì gì đang được nângbi trên khắp cánhđồng cải xứ Lừa mấy hôm nay. Dan Mạch, chiênmôn của ngài đúng là độcnhất vônhị, điếu thể thấy ở chỗ nầu khác ngoài Lừa….hehe.

 30. #30 by DG on 2011/01/20 - 14:22

  Già Lào Cồn: thanh hắn nhế, hehe anh hỏi thế cho mở mang thôi chứ anh thì chỉ có chay vầu ./ là giỏi.

 31. #31 by minhdung on 2011/01/20 - 14:41

  Dũng ở Sà Ghềnh hay thủđô đấy Dũng ơi? 


  @Thiếu: Anh ở Thủ đô Lừa, thế mới đau, hehe.
 32. #32 by minhdung on 2011/01/20 - 14:43

  Zũng Hói nói ra điều cỏn mơ ước ,cỏn nghĩ mà cỏn cũng chưa mần được đó em.Zì Thối cũng zậy too. Hệ Hệ


  @Lài: Dìm hàng anh được cái dắm ý nhá, há há. Lài đéo chịu bốt tham luận, toàn hóng không là đéo được, hờ hờ.
 33. #33 by minhdung on 2011/01/20 - 14:46

  Cho em xoa cái trán hói anh phát cho mát tay hehehe…


  @em: Đính chính là anh hok hói tý nào. Bỏn dìm hàng dưng anh lơ đi thôi. Em làm anh ngượng quá đi, chưa già thế đâu, hehe.
 34. #34 by minhdung on 2011/01/20 - 14:58

  Hehe, cô nào từng đi Tây công vụ, công tác, buôn chuyến, gì cũng được vài ba lần đều thấy thảm cảnh này. Hoặc đéo cần Tây cho oách gì, ngay Nhật, Hàn, Đài, Sing, Hongkong thôi. Đều thấy dân Lừa được nhắc đến với ngữ cảnh rất hay bị xấu hổ. Nhất là tận mắt chứng kiến dân Lừa ta tung tăng trên phố tây, hồn nhiên nhả bã kẹo ra vỉa hè, đi đứng ăn mặc đặc Lừa, túm năm tụm ba đặt Lừa, đéo chịu xếp hàng đặc Lừa, nói chuyện cười hố hố há há đặc Lừa. Ôi địt mẹ xấu hổ xiết bao. Đến sân bay nó xem cái hộ chiếu, nó biết Lừa, tức khắc thái độ nó khác hẳn. Thậm chí đéo cần biết nó bảo đứng dạt sang mẹ bên đợi nó làm việc với những thằng next xong đã mà đéo có lý do gì. Hoặc nó gọi mẹ vào trong phòng rồi khám đồ rồi vươn vươn rất chi đặc cách.


  Đéo đi đéo hiểu, nên thật dễ hiểu nếu tên nào chuẩn bị nhẩy dựng lên với phát biểu của anh. Địt mẹ Lừa ở Tây vẫn là Lừa. Khổ lắm. Từ việc nhỏ nhất trở đi, sống trong xã hội văn minh mà vẫn đóng củ sọ, đéo chịu mở ra đón nhận, học hỏi, tìm hiểu.

  Đã có bao chuyện công nhân đi Tây buộc chỉ vào xu, gọi điện thoại xong giật xu lại. Đã có bao chuyện Lừa ta lừa chim bồ cu vào phòng đóng cửa lại thịt. Đã có bao chuyện Lừa đi tìm chó rồi thu lu 1 góc giấu diếm giết thịt ăn. Ôi địt mẹ kinh tởm kinh tởm.
 35. #35 by minhdung on 2011/01/20 - 15:05

  Anh kể chi bộ nghe. Nhà anh quen có 2 đứa con, đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi. Hè thằng thẳng đi Âu công tác, cho thằng 5 tuổi đi chơi cùng luôn. Sang bển hắn đi suốt, nên nhờ 1 gia đình người quen trông coi hộ. Lưu ý gia đình này đéo phải Lừa, trăm trăm Khoai tây luôn. 


  Chừng hơn tháng, vợ dẫn nốt thằng kia qua chơi ít hôm rồi cuối kỳ cả nhà chúng cùng về 1 thể. Địt con mẹ, hai thằng bé gặp nhau là anh em nhưng khác hẳn cách nhau có hơn 1 tháng.

  Chuyện kể rằng đi ăn tiệm, 1 thằng thì rất lịch sự, ăn uống đàng hoàng, biết lấy giấy lau miệng, biết thỏ thẻ xin thêm đồ này đồ nọ khi muốn. Thằng 6 tuổi thì hét toáng lên khi cần thứ gì đó, ăn uống như lợn, mồm miệng tóe loe. Rồi 2 thằng đi công viên. Trong khi thằng 5 tuổi xếp hàng lần lượt với chúng bạn Tây con khác để chơi cầu trượt, xích đu. Còn thằng 6 tuổi thì luôn tìm cách chen ngang và ngoi lên trước mà đéo định xếp hàng. Cần thiết tiu các bạn khác và cả thằng em luôn đéo cần biết.

  Hehe, đấy 1 nhà, 2 đứa trẻ và 1 khoảng thời gian đấy. Chiện thật trăm trăm luôn, anh bảo lãnh, hehe.
 36. #36 by Dragonfly on 2011/01/20 - 15:07

  @Lài: Dìm hàng anh được cái dắm ý nhá, há há. Lài đéo chịu bốt tham luận, toàn hóng không là đéo được, @ Zũng Hói

  —————-
  Bình sinh anh ăn nói kém cỏi nên hay xấu hổ, thường kìm chế cảm xúc bằng chửi bậy & tẩn nhau. Trình cũng non & xanh,ăn nói không gãy gọn nên tuyền bị bọn Bựa bửn lừa vầu tròng zù mình đúng mẹ từ đầu,giờ anh tỉnh chút, né được chú Già Đểu hôm trước rùi. Hệ Hệ
 37. #37 by minhdung on 2011/01/20 - 15:08

  Dìm hàng X cà làm đếc gì thế hử ?


  @tên Bo: Cà phò giờ làm đéo có gì mà phải dìm. Có thế nào nói thế thôi. Anh thấy các tển ở đây với ở lung tung nói về Cà đéo sai đâu. Chỉ còn cái tên thôi. 
 38. #38 by minhdung on 2011/01/20 - 15:11

  Bình sinh anh ăn nói kém cỏi nên hay xấu hổ, thường kìm chế cảm xúc bằng chửi bậy & tẩn nhau. Trình cũng non & xanh,ăn nói không gãy gọn nên tuyền bị bọn Bựa bửn lừa vầu tròng zù mình đúng mẹ từ đầu,giờ anh tỉnh chút, né được chú Già Đểu hôm trước rùi. Hệ Hệ


  @ui xương xương quá cơ. Địt mẹ khiêm tốn đéo có quà nhá. Chém hơn cả bão lại còn lắm chuyện, hik hik. Địt mẹ Lài ở Xài gềnh hồi xưa có chơi với Bình kiểm hok thế?
 39. #39 by minhdung on 2011/01/20 - 15:21

  Ui chiều rảnh mà chẳng tên nào chịu há mõm, thôi anh chạy đây, chi bộ chửi nhau vui vẻ đê, hehe.

 40. #40 by minhhuong on 2011/01/20 - 15:22

  Úi giời quán đông nghịt, còm nhiều vãi chưởng. Cứ đà này thì chỉ nội đọc còm không thôi, TT có khi trụ không nổi 1 tháng, rằng: “Ôi em yêu, anh ốm mịa nó rồi”

 41. #41 by minhhuong on 2011/01/20 - 15:40

  Chương trình add – share trên fb vẫn đương tiếp diễn. Em còn thiếu 3 friends nữa mới đủ 110 chiến sỹ.

  Add đê add đê, fb vui nhắm vui nhắm

  http://www.facebook.com/people/Ngo-Minh-Huong/100001686614647

 42. #42 by Dragonfly on 2011/01/20 - 15:43

  Lài ở Xài gềnh hồi xưa có chơi với Bình kiểm hok thế?@ Zũng Hói

  —————
  Cu đó chơi với mấy thằng em anh. Nó chất phết đấy đi tù nhưng vẫn có tiền cho đệ tử.Hệ Hệ
  P/s : Anh ở cạnh nhà Zũng ở Hà Lội mờ. Hệ Hệ
 43. #43 by minhhuong on 2011/01/20 - 16:02

  Anh ở cạnh nhà Zũng ở Hà Lội mờ. Hệ Hệ @ anh Lài

  ————–

  Em ở cùng xóm với cả 2 anh, không nhận ra em à?

  Dũng hói nhà số 5

  TT nhà số 4

   em nhà số 3

   Lài nhà đối diện nhà em.

   

  Sáng nào dậy, em mở cửa 1 phát, là trình ình phân chó của ông chó nhà Trung Tướng. Em gào rú, Trung Tướng chạy vội sang dọn dẹp.

  Đây, em chụp ảnh thủ phạm gây ra đống phân cùng  với chủ:

 44. #44 by Dragonfly on 2011/01/20 - 16:18

  Lài nhà đối diện nhà em.@ Hương Điêu

  —————
  Hồi hổi anh mí Zũng Hói đong gái ầm ầm em vẫn cởi truồng tắm mưa còi zí 6677028. Hệ Hệ
 45. #45 by Paul Liang on 2011/01/20 - 16:20

  Gần một ngày đéo ghé Koán củ ./ thấy quán sôi nổi thật, như nầy thì tên Zì thối cần điếu phải lo quẳng cấu quán nữa. Anh thấy tham luận của tên Minh Zũng Gay rất được, khai sáng như tển bần nông như anh nghe lọt tai ngay chứ dỵt mệ như tên Zì thối hình như ngày nó không nói vài câu “câm ngay” nó diếu chịu được hay sao, tổ sư bố tên Zì thối kèn teo.
  @Zũng Gay: Địt mẹ Zũng Gay, anh ở BN đây làm đéo có làng nào ăn thịt chuột, anh biết có làng Ninh hiệp là ăn thịt chuột đấy, có ngày tên bán vải mời anh sang đánh chén bữa, chưa bú được quai nầu anh nôn tóe loe luôn,

 46. #46 by minhhuong on 2011/01/20 - 16:22

  Hồi hổi anh mí Zũng Hói đong gái ầm ầm em vẫn cởi truồng tắm mưa còi zí 6677028. Hệ Hệ @ anh Lài
  ———–

  Ờ đúng hé hé hé, anh được cái trí nhớ tốt hé hé

  Còn hồi Trung Tướng đong gái ầm ầm thì em còn chưa ra đời cơ

 47. #47 by Pepti on 2011/01/20 - 16:27

  Thank anh Dũng Hói tý nhở !.
  Fan của bác đó …
  Trung tướng ra bài cuối về home, house đi…
  À, mà quả TT chém gió vụ WWW3, mẹ làm em về mua mắm muối dưa cà, rồi lại còn kim chỉ với cả băng bông nữa chớ. Giờ chẳng biết đang vất ở đâu. Hôm nào vác đến nhà TT bán bắt đền . Ngài cứ nói như đúng gùi ấy. !!!. Há há….

 48. #48 by mm on 2011/01/20 - 16:29

  Đúng là 1 lũ giòi bọ bám đít bọn tây. Chúng mày có biết tụi tây là bọn dân du mục, vì nó là du mục nên con ngựa như là cái chân của tụi nó, con chó thì ban ngày trông nom đàn gia súc cho chúng nó và đến tối thì thức canh gia súc và bảo vệ chúng nó khỏi thú dữ, vì thế nên bọn tây chúng nó không ăn thịt chó thịt ngựa là điều đương nhiên, ngoài ra chúng nó là bọn du mục nên đồ ăn thịt thà của chúng nó không thiếu, chính vì thế mà tụi nó không ăn lòng (do tụi nó cũng không biết cách làm). Thế mà cả lũ chúng mày, đám dân nông nghiệp, lại cứ nhìn tụi tây mà thán phục, đúng là 1 lũ không có hiểu biết. Chắc đối với tụi giòi bọ chúng mày thì cứt tây cũng thơm? Lũ bần tiện

 49. #49 by mm on 2011/01/20 - 16:29

  Thịt chó ngoài chuyện có nhiều đạm, vitamin thì thịt chó còn là 1 món ăn/bài thuốc nữa, tụi mày chịu khó google đi mà tìm, đối với dân nông nghiệp thì con chó không được coi trọng như bọn dân du mục, đó là chưa kể thịt chó còn là món quốc hồn quốc túy của dân tộc nữa. Bọn Hàn sang đây ăn thịt chó VN đều tấm tắc khen ngon, 1 món ăn như thế mà cả đám bị 1 thằng đần, với những luận điểm vớ vẩn, làm cho từ chối món ăn dân tộc thì quả là 1 lũ ngu. Lấy ngay 1 câu nói của thằng Hoàng lợn là “cái gì tồn tại thì cái đó là hợp lý” thì cả lũ thấy rõ là việc ăn thịt chó là chuyện bình thường, hợp lý. Nghe lời 1 thằng dở hơi như thằng Hoàng thì cả lũ chúng mày đúng là bọn lợn không có đầu óc, lũ giòi bọ chúng mày cút hết về bên tây là sống, tao đi ăn thịt chó đây

 50. #50 by mm on 2011/01/20 - 16:34

  Chửi thêm 1 câu nữa với thằng MinhDung: bọn tây có cái gì mà mày thần tượng thế, mày đã sang tây bao giờ chưa mà nói cứ như đúng rồi thế? Đúng là đồ gòi bị ăn cứt tây