Dog story [2.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City’s Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Éole: (Éo le).
– Tàichính: (Tài chính).
– Dinhcơ: (Dinh cơ).
– Điềuhòa: (Điều hòa).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Thươnghiệu: (Thương hiệu).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hắcín: (Hắc-ín).
– Nguyênchất: (Nguyên chất).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Viênchức: (Viên chức).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Hạlưu: (Hạ lưu).
– Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
– Hồihưu: (Hồi hưu).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mầumỡ: (Mầu mỡ).
– Gốcgác: (Gốc gác).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Trìđộn: (Trì độn).
– Caucó: (Cau có).
– Tọcmạch: (Tọc mạch).
– Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
– Ấmcúng: (Ấm cúng).
– Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Thithoảng: (Thi thoảng).
– Toácngoác: (Toác ngoác).
– Sinhviên: (Sinh viên).
– Cângcâng: (Câng câng).
– Phátdục: (Phát dục).
– Tintin: (Tin tin).
– Lủngcủng: (Lủng củng).
– Xómláng: (Xóm láng).
– Giaothiệp: (Giao thiệp).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Đốidiện: (Đối diện).
– Chạngvạng: (Chạng vạng).
– Bànghoàng: (Bàng hoàng).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
– Huyềnđề: (Huyền đề).
– Trưởngthành: (Trưởng thành).
– Lộcngộc: (Lộc ngộc).
– Dãman: (Dã man).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Vôđối: (Vô đối).
– Chìnhình: (Chình ình).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Toalét: (Toa-lét).
– Phântrần: (Phân trần).
– Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
– Giađình: (Gia đình).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
– Ngượcngược: (Ngược ngược).
– Cầncù: (Cần cù).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Hăngsay: (Hăng say).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Hảohạng: (Hảo hạng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
– Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Thamluận: (Tham luận).
– Địadanh: (Địa danh).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănvật: (Văn vật).
– Thama: (Tha ma).
– Ngoạiô: (Ngoại ô).
– Thịtrấn: (Thị trấn).
– Nủitiếng: (Nủi tiếng).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thắngcố: (Thắng cố).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
– Vănhiến: (Văn hiến).
– Thamgia: (Tham gia).
– Tàisản: (Tài sản).
– Quýtộc: (Quý tộc).

***



 1. #1 by Dragonfly on 2011/01/18 - 01:32

  Đitmẹ ,bắt quả tang Zì Thối bốt tự động . Hệ Hệ

 2. #2 by anh_trai_phot_phet on 2011/01/18 - 01:36

  Há há. Chỉ chỉ có anh vơi Lài đây thôi à.

  Địt mẹ chi bộ phát! nhớ quá.
   
 3. #3 by Dom-dom on 2011/01/18 - 01:37

  Ui, ui thế này anh điếu dám xơi món mộc tồn nữa.

 4. #4 by anh_trai_phot_phet on 2011/01/18 - 02:11

  Địt mẹ chi bộ!

  Anh xin lỗi TT Bởi còm này không ăn nhập gì với Entry của TT nhưng anh bức xúc quá với lại muốn giúp người dân nghèo VN bảo vệ tài sản của mình nên anh mách một mẹo nhỏ, mong chi bộ  phổ biến rộng rãi. Đặc biệt có em nào nhà báo thì phải biên ngay bài chưởi bọn kĩ sư nông nghiệp với thằng bộ trưởng nông nghiệp ngu dốt hộ anh với nhé!
  Trước hết, chi bộ đọc cái Link này đã:

  Thật ra, để chống rét cho trâu bò vào những ngày rét hại rất đơn giản, tốn rất ít công sức và tiền bạc. 
  1-Chỉ cần đào hầm sâu khoảng 2 mét, rộng thì tùy (phụ thuộc vào số lượng trâu bò). 
  2-Phía trên gác tre nứa hoặc gỗ làm mái rồi phủ lớp đất mỏng lên cho kín gió.
  3- Đào một đường dốc để dẫn trâu bò xuống hầm
  4- Lót hầm bằng rơm rạ hặc cỏ khô. 

  Khi cho trâu bò vào hầm rồi thì che đạy nắp hầm lại, phải để hở đủ cho trâu bò thở. mỗi khi cho trâu bò ăn thì dọn phân cho trâu bò một lần…
  Địt mẹ, anh chỉ gợi ý thế thôi chứ việc bảo vệ trâu bò có phải của anh đéo đâu. Địt mẹ bọn ngu dốt để chết mẹ nó hơn 10k trâu bò nghĩ mà thương nông dân déo chịu. Nếu làm theo cách của anh thì đéo có con nào chết. Hy vọng có em nhà bấu nào đọc còm của anh rồi biên thư gửi thằng bộ trưởng trâu bò.
 5. #5 by LÃO NÔNG on 2011/01/18 - 02:55

  Chiện cũ bỏ mẹ. Được cái biên cũng diên chứ ko đéo ngửi được.

 6. #6 by Tiểu Cô Cô on 2011/01/18 - 03:08

  cam on Di da post tu dong

 7. #7 by Tiểu Cô Cô on 2011/01/18 - 05:24

  @ Tình cưng,

  em hok nghĩ rằng họ “ngu” đâu, chỉ bởi Tình ở xứ tuyết nên cách giữ ấm có thể gọi là “truyền thống” còn VN mình em hok biết đã có tuyết bao giờ chưa, hơn nữa, như cách Tình đưa ra phải xem Họ (những người chủ Trâu, Bò) có đất dư để mà đào hố hok,
  hơn nữa cái rét đến thật đột ngột như vậy. Lại nữa, nếu mà đào hầm ngay phần đất củâ trâu, bò ở, vậy khi cái rét khắt nghiệt đi qua, vậy hầm đó dùng làm gì, khi đất hok còn là khu chuồng bình thường nữa. Nghĩ củng thương chúng nó thật, âu củng là kiếp số (Lừa)

 8. #8 by Mit on 2011/01/18 - 05:56

  Cô Mít, chầu Chi Bộ – Sáng nay Bõ làm 1 tô 79 gùi dạt qua khu Chợ Tết cùng đen đỏ Bầu Cua tí chút gần khu Three Amigos để vui Xuân. @ Bõ
  Hố hố hố  Cam nó vừa ra thông cáo hốt bọn đỏ đen vỉa hè mà Bõ lại bò ra đấy?  City đang đói tiền, vồ được Bõ bỏn chặt đẹp đấy!

 9. #9 by Mit on 2011/01/18 - 06:08

  chó chú bốn mắt bốn huyềnđề@ Zì

  Là quái gì thế, có phải loại bọn Nam Lừa nó vưỡn gọi là tứ túc mai hoa, rùi trên mắt lại thêm hai chấm hông?

 10. #10 by EURO on 2011/01/18 - 07:55

  Cách của Sành tinh hoàn toàn áp dụng được, vì những vùng lạnh chết nhiều trâu bò nhất ở VN chủ yếu tập trung ở những nơi đất rộng người thưa như Lào Cai, Sơn La…, chiện đất cát không phải vấn đề như những vùng thành thị, và mùa đông cũng rất khắc nghiệt chứ không phải chỉ chờ rét lạnh đột ngột như ý Cô Cô lo ngại.
  Ti diên Sành đề cao vai trò của nhà bấu quá rùi hehe, nhiệm vụ của lãnh đạo chỉ nghe ngóng coi có đứa nầu đâm thọc để có biện pháp hành xử thui, chứ nó nghe bỏn bày cách cho trâu bò khỏi đột tử cái ./ ý.
  Hình chó các loại từ sống tới chín tới đang bị hành quyết em có nhiều lắm, để tìm bốt lên. Đéo biết save vầu đâu nữa.

 11. #11 by ketui on 2011/01/18 - 08:02

  Úi địtmẹ, thếlà hỏnghết, hỏnghết. Đangtínhđi làmtí cầycủng thì Tướng nó bốt cáilầy. Dưngmà hôngsao, hôngsao, bâychừ Tui có món khoáikhẩu khác: Thịtmèo (tiểuhổ) Úitrời ngon phảibiết, thịt ngon bằng thịtchó, được cái mềmhơn, món cháomèo đậuxanh cũngnhư món cháo cálóc miềnTây ý. Còn nóivề nuôichó thì chưởi địtmẹ mấythằng nuôichó rùi thảrông, địtmẹ, nhà không nuôichó mà mỗisáng cứ 1đống trước cửa thì bốai chịunổi. Tui là cứ trênlầu 1đống đáxanh, conchó, conmèo nào lạngquạng trướcnhà thì : Ẳngggg or Méooo cho chếtmẹ lũ súcvật ý đi.

 12. #12 by LUUMANH on 2011/01/18 - 08:42

  Chó không đéo gì, lợn gà vớt lên bán tốt còn địt mẹ dọc sông nhà Mặt./ ấy, đến tân 9x còn có mấythằng đi dọc sông với 1 ông chó để bắt chuột, địt mẹ chuột xịn trên cả cống đấy, món này nhẽ tâu nhã hơn ông Lợn Chết Thối

  Thời 8x đói rét anh bám đuôi mấy thằng đi săn chó với câu mèo. Vầu đến làng, ông chồm ra goou gâu, anh đi ghệt thò chân đá phụp phát vầu cổ, xong 1 ông dưng thời đấy ăn nửa, bán nửa mà bán tuyền người quen. Sau này các em nó mới chế món gậy thòng lọng đi xe máy, bữa rồi anh song phi 2 thằng tý thăng theo Ông Cụ vì tội câu giữa ban ngày. Còn câu mèo thế nầu …. Thôi nghĩ mà tởm

 13. #13 by cuchuoiSG on 2011/01/18 - 09:28

  Là quái gì thế, có phải loại bọn Nam Lừa nó vưỡn gọi là tứ túc mai hoa, rùi trên mắt lại thêm hai chấm hông?@Mít

  Chỉ biết ăn chó là sâu là sâu? Tứ túc huyền đề là chó có 4 móng treo, cực kỳ khôn và vượng chủ, đéo phải tứ túc hoa mai nhá.
  “Chó móng treo, mèo đuôi khóa”.
  Ah, chi bộ hay ăn chó sống hay chó chết?
  Có ăn thì nhớ ăn chó chết nhá, ăn chó sống nó cắn cho bỏ mẹ, hehe.

 14. #14 by Mit on 2011/01/18 - 10:07

  Chỉ biết ăn chó là sâu là sâu? Tứ túc huyền đề là chó có 4 móng treo, cực kỳ khôn và vượng chủ, đéo phải tứ túc hoa mai nhá.@ Chuối

  Đã ăn thịt chó đéo bâu giờ đâu mà biết…hốhốhố  Con gà còn hông dám cắt tiết nữa là!  Rõ tởm nhỉ… 

  Cơ mà Mít vưỡn chưa hiểu rõ, 4 móng treo là gì?  Chuối có hình hông?  Hông chừng Mít từng có con chó loại này ở Sè Goòng ngày xưa cũng nên.

 15. #15 by ngoclongbhxh on 2011/01/18 - 10:28

  He he địt mẹ Mấu Bướm đúng Lừa gộc, chó đéo cần đặt tên, khi cần cứ gọi hu hu tặc tặc hoặc huýt sáo toét toét. Đặt tên làm đéo gì vì chỉ cần lớn tí là thịt ăn. Anh có ông cậu ở quê cứ nuôi gối đầu 2-3 con chó, con nào lớn thì thịt ăn. Dã man phết nhưng anh được mời thì vẫn chén vì chó quê ngon bỏ mẹ, lại an toàn he he. Đặc trưng nữa của Lừa nuôi chó là đéo cần dậy dỗ đéo gì, có lẽ xuất phát từ bần nông nông thôn đất vườn rộng rãi nên chó ỉa đái chỗ đéo nầu chả được cần đéo gì dậy.

  Anh thì anh đéo thích nuôi chó, chỉ thích nuôi mèo nhưng giờ vện đéo cho nuôi nữa vì mèo con nó cứ chui vầu xó ỉa đái, mà địt mẹ chi bộ biết mùi nước đái mèo roài đấy, thế là giờ thành ra đéo nuôi con gì buồn bỏ mẹ được. Có con vật nuôi trong nhà thấy nó chạy qua chạy về roài mình chăm cho nó cũng hay lắm.

 16. #16 by Mit on 2011/01/18 - 11:02


  Đây là chó cưng của Mít ở Sè Goòng ngày xưa.  Tên nằm dưới gầm giường là chồng con cỏn.  Hình này do bà vú chụp gửi sang Mẽo, cho biết bỏn đã có lứa chó con đầu tiên. 

  Người ta bảo nó thuộc giống chó Phú Quốc.  Thân đen tuyền lông ngắn, đuôi cong, 4 chân lại vàng, trên hai mắt có 2 đốm mầu vàng.  Nó bị ai rượt chạy sộc vầu nhà Mít, rồi ở lại luôn. 

 17. #17 by Enterprise on 2011/01/18 - 11:18

  Hehe, khổ cho Dì nhể. Mưa dầm thấm đất, lợi về lực thì thiệt về quãng-đường, quy-luật nó thế, hehe.

  Bi-kịch ở Lừa không phải là nghèo, khổ, ngu-dại mà là không biết mình đang nghèo, khổ, ngu-dại. Cái-gì mình làm hoặc có đều được cho-là đúng, tuyệt, hehe.

  Ngoài vụ vớt chó chết trôi, còn có vụ chó thuốc hoặc bệnh chết thì chôn xuống đất. Sau-đó tưới nước lên. Để 1 – 2 ngày lôi lên thui rơm xong bán, hehe. Con nào con nấy mập tròn-quay mặc-dù trước-đó nó ghẻ trơ-xương.

  Vì đâu? Vì lười cả. Lười-biếng, thích hưởng không thích làm. Không làm thì cần gì phải sáng đầu-óc. Không sáng đầu-óc thì làm gì biết đánh-giá, sáng-tạo. Không đánh-giá, sáng-tạo thì chỉ có bầy-đàn. Bầy-đàn thì tự dưng thấy thằng nào cũng giống ý mình. Thằng nào cũng giống ý mình thì mình đúng. Mình đúng thì cần gì phải nghe thằng khác. Thế là lười vẫn chiếm ngôi cao chẳng bao-giờ bị lôi xuống.

  Lười-biếng nó còn được ủng-hộ bởi một loạt C. Hehe, anh đọc pháp-lệnh (không nhớ rõ) công-chức, viên-chức có khoản: công-chức, viên-chức không được chây-lười mà cười ra nước miếng. Lao-động mà chây-lười không hoàn-thành công-việc theo hợp-đồng thì cắt hợp-đồng, đuổi cổ bỏn.

  Đợt Dì post bài về giải-thưởng trí-tuệ Lừa, hehe, cười lăn. Trí-tuệ sáng-tạo như thế chứng-tỏ bỏn chẳng lao-động gì.

 18. #19 by EURO on 2011/01/18 - 11:20

  Đèo mẹ đang bận vỡ thớt nhưng ráng dành tý thời gian bốt tham luận về chó góp cùng chi bộ. Tạm thời về vài giống thuần chủng Rô chụp được nhế:

  1. đầu tiên là thằng Pomeranian- còn gọi là Fox sóc do dáng nhỏ như con sóc và lông xù xì dễ thương. Thằng này đặc biệt thích hợp nuôi cảnh trong những căn hộ nhỏ do dáng vẻ năng động dễ thương và năng động. Giá 1 thằng thuần chủng đầy đủ giấy tờ nguồn gốc là khoảng 1000 Tơn, tương đương tiền đền bù cho 1 mạng Lừa tèo do xe gắn máy:

 19. #20 by deobietj on 2011/01/18 - 11:23

  Cơ mà Mít vưỡn chưa hiểu rõ, 4 móng treo là gì?  @ Mít đặc.

  Đây Mít.
  Con này huyền đề kép nhé. Hai cái móng ở phía trên ý là huyền đề.
  Miền Trung gọi là đeo.
 20. #21 by EURO on 2011/01/18 - 11:28

  Tiếp theo là họ chó Bull, còn gọi là chó ngao. Do vẻ ngoài có vẻ hung dữ, nên bỏn được văn hóa Đông tây sử dụng hình ảnh làm chó canh cổng địa ngục. Ti diên bỏn rất rất hiền và thân thiện mặc dù bự con, do đó không thể được nuôi giữ nhà được. Bỏn được giới chiên môn chơi chó xếp loại vầu 1 trong 10 giống chó thân thiện nhất ever.

  Do cái đầu của bỏn to đùng, trong khi ./ mẹ bỏn có kích cỡ trung bình hehe, nên khi đẻ bỏn hoàn toàn phải nhờ sự can thiệp mổ đẻ nếu không sẽ chết ngạt. Chính vì thế mà bỏn trở thành hàng hiếm, do chỉ đẻ được 1 số lượng nhất định là phải dừng nếu không muốn bục tử cung. Chó con đẻ chừng 400gr, nhưng sau 2 tháng sẽ thành 1 thằng cu ngộ nghĩnh 10 kg như thằng này này:


 21. #22 by EURO on 2011/01/18 - 11:34

  Tiếp theo, thằng Golden Retriever, thuộc họ chó săn tha mồi xuất xứ quý tộc châu Âu. Thằng này có đặc điểm không bao giờ cắn người, kể cả khi bị chọc tức nên rất phù hợp với quả nuôi làm cảnh. Thằng trong ảnh nặng khoảng gần 40kg, có thể làm được rất nhiều trò sau khi được huấn luyện, nhưng nếu người huấn luyện dạy sai từ lần đầu thì sẽ không bâu giờ dạy bỏn lại được, vì bỏn sẽ rất nhớ.

 22. #23 by EURO on 2011/01/18 - 11:39

  Tiếp theo, thằng Phú Quốc, thằng này được cho là thằng cẩu thuần chủng duy nhất Lừa, nhưng hiện nay rất khó đăng ký thuần chủng Lừa cho bỏn vì bọn Thái đã nhanh tay đăng ký cho 1 giống chó tương tự rùi. Thằng này có 3 màu: đen, vàng, và vện, trong đó đắt nhất là vện. Và đặc điểm dễ nhận dạng bỏn nhất là đám lông xoáy trên lưng, đốm lưỡi. Bọn này nhỏ con, nhưng vấn đề là hiện nay bọn này đang bị lai tạp lugn tung nên giới chơi chó đang lo ngại tình trạng thoái hóa giống của bỏn.
  Bọn này thuộc họ chó săn tốc độ nha các Bựa.
  Thôi tạm thế đã, đi cầy tối về mần tiếp hehe…

 23. #24 by Do L on 2011/01/18 - 12:00

  Ôi chuyện ăn của Thủ đô yêu quí ! Chạy tận sài gềnh mà đéo thoát.

  Nhìn bát bún ốc Mai hắc Đế.

  Nhìn bát bún diêu với vịt lộn.

  Nhìn đĩa bánh cuốn dì dì đéo nhớ.

  Nhìn bát xôi xéo gần cà phê Lâm.

  Nhìn đĩa chả cá Lã vọng.

  Nhìn nồi lẩu tôm hùm với thịt bò.

  Nhìn bát phở Bát đàn.

  Nhìn quán nem tai bà Hồng.

  Nhìn vào đéo gì thôi không nhìn nữa.

  Theo đúng dọng quán là TỞM NÔN.

  Chúng nó hiếp dâm HN bằng xe máy đã đành, oTo TT đi cũng hiếp HN luôn.

  Ăn như thế thì cái BV K ngày xưa vắng như đền bà Kiệu nay đông như Mả Ô Ku là phải.

 24. #26 by Dragonfly on 2011/01/18 - 12:33

  Đitmẹ Zì Thối,cái ống nhổ của anh mấy hôm nay fắn đâu zồi. Tụt quần ra mà cảm ơn một cơ số Bựa đã nằm gai nếm mật bên FB đợi khởi nghĩa kìa.Hệ Hệ

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:17

   Ua ùa Zì dã sang rùi và rất fấnkhích hehe. Cámơn các cô nhiều nhế.

 25. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 13:34

  Zì đây ./ mẹ các cô để Zì coi jảnhời các cô fát nầu.

  @Cô Lão Nông

  Cô quả là thiêntài hehe. Mới đọc 1/3 bài đã biết nộizung nó. Cô thử kể fần sau của nó coi cô biết jì về Chiện Chó #2 nầu?

  @Cô Đòm Đòm

  Hông nên chén thịt chó, hông fải vì có zững thứ chó thối như của thằng Fuồi trong bài, mà vì chó là loài vật người không nên chén, như mèo, bồcu, các loại chimchóc bé tí..

  Thiếu déo jì thứ ngon hơn lành hơn mà fải chén chó? Zì bỏ chén chó từ rất lâu rùi, chả nhớ đã bâunhiêu mùa.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 13:38

  Hehe em Cô Cô Vàng Son lừngzanh vầu chơi mà các Bựa đâu hông ra chầu hỏi kìa?

 27. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 13:49

  @Cô Sành.

  Lừa nó biết thừa cách jữ ấm cho trâu bò zưng nó đéo thèm làm cô ạ. Vì vănhóa tiểunông của nó chứ sâu.

  – Thứ nhất là nó fómặc cho Jời chứ đéo muốn mất công chốngchỏi các thểloại tậtbịnh, thờitiết, thiêntai. Lừa nó sống khác đéo jì súcvật đâu. Được chăng hay chớ. Đéo cần ngĩ zài.

  – Thứ nhì là nền sảnxuất nôngngiệp manhmún, tànzư từ thời Ông Cụ cướp ruộng của địachủ chia cho bầnnông. Mỗi nhà chỉ có 1 ông trâu, và nhà nầu chỉ biết nhà đó, còn chínhquyền đéo quantâm.., thì làm sâu mỗi jađình bầnnông có sức đào nủi một hầm cho trâu tránh rét?

  – Hầm như thế rủi gặp vài hôm mưa fùn thì thành ao hết trâu sống làm sâu? Khíhậu Lừa nó khắcngiệt lắm chứ hông như Tây đâu Sành ơi. Hànội hôm nay cũng có mưa fùn đây nè.

 28. #31 by Paul Liang on 2011/01/18 - 13:52

  @sành tinh: anh đánh giá cao sự bức xúc của cô, song cô đéo phải dạy bà con nông dân như kiểu dạy ông chó ăn cứt. Bọn bấu trí cách mệnh nhiều khi nó đưa tin như thế thôi còn thực tế hay sự tình cụ thể cô phải tìm hiểu kỹ. anh cũng thấy chú đánh giá quá cao bọn nhà bấu, bọn tuyền viết theo đơn đặt hàng, tổ sư bố bọn nhà bấu lừa.

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 13:59

  @em Mít yêu

  Chó bốn mắt thì đúng là chó có hai cái chấm ở trên 2 mắt, nhìn xa trông cứ như có 4 mắt hehe.

  Huyềnđề là cái móng thừa ở sau chân ông chó (vôtáczụng như ruột thừa ông người ý). Thường chó có 2 huyềnđề, có ông chả có huyềnđề nầu, có ông lại có hẳn 4 cái ở 4 chân như ông Tặc Tặc trong bài.

  Huyềnđề có 2 loại Đơn và Kép. Huyềnđề Kép tức là có 2 cái móng mọc cùng chỗ Huyềnđề hehe.

  Zânjan nói chó 4 huyềnđề rất jỏi jữ nhà và trungthành. Zì thấy chả đúng.

 30. #33 by Paul Liang on 2011/01/18 - 14:01

  Tổ sư bố Zì thối đi đéo dâu mới về, trùng hợp nhỉ anh đang khai tối cho tên Sành Tinh mà lại đúng lúc Zì lại khai thối cho cổ.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:04

  @cô Túi

  Thịt mèo đúng là ngon hơn thịt chó nếu làm đúng cách. Nhất là món chân hầm ngon vôđối.

  Zưng Zì nói rùi, các cô đéo nên ăn thịt chó mèo các cái. Zì bỏ ăn thịt mèo cũng tầm 15-17 năm rùi. Thời tintin hunghăng như hổ chén ầmầm không chấp.

  Và cô nên nhớ, thịt mèo ở quán Tiểu Hổ thì cũng chêm vầu khakhá mèo vớt sông như thịt chó của thằng Fuồi trong bài thôi. Cô tránh thịt chó vì sợ ăn nhầm xác chó ươn, mà lại ăn thịt mèo, thì hehe khác đéo jì đâu.

 32. #35 by Paul Liang on 2011/01/18 - 14:10

  @Zì thối: ÔngChó huyền đề 4 chân anh chưa nhìn thấy, cũng đéo biết nó có khôn hơn bình thường không? Nhưng các cụ Lừa có câu:
  “Dù ai buôn bán trăm nghề
  Chẳng bằng con chó huyền đề một chân”

 33. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:11

  @Manh Mặt ./ Trâu

  Vớt chó/mèo/gà trôi sông về chén chỉ thịnh đến 9x là thế đéo nầu? Bài của Zì là nói về thời 200x dó cô. Bijờ vưỡn vậy thôi. Vợ chồng thằng Fuồi vưỡn đang sống tốt.

  Trên bấu lácải hầu như tuần đéo nầu chả đăng bài zân xóm ABC XYZ đánh chết bọn câu chó trộm như nài nài http://dantri.com.vn/c20/s20-418947/lai-mot-vu-danh-chet-ke-trom-cho-thieu-rui-xe-may.htm.

 34. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:15

  @Cô Chuối Sài Gòn

  Hehe lâu lắm mới thấy mặt. Khỏe hông cô?

  Tấtnhiên chó nầu chả fải đập chết thui chín rùi mới ăn, nên ăn chó thằng Fuồi nó vớt ở sông Liềm khác đếch jì chó chở trên Việt Trì về, làm sâu fânbiệt được.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:24

  Các cô chúý.

  Riêng thịt các loài ăn thịt (trong đó có chó mèo) thì cứ fải để ươn ươn thì nó mới ngọt thơm đậm mồm. Đéo hiểu tại sâu lại như vậy.

  Nên ăn chó ở các quán Nhật Tân đập tại chỗ mổ tại chỗ déo ra jì đâu.

  Ở fố Lê Văn Hiu HN có một hàng thịt chó đặcbiệt ngon. Bíquyết của cỏn mãi Zì mới fáthiện ra, là khi jiết chó xong thì cỏn déo làm ngay, mà vất ở bếp độ 1 ngày (hoặc hơn nếu là mùa đông hehe), rùi mới đem ra chếbiến.

  Có thể các loại vikhuẩn chén thịt chó làm cho vị thịt chó bớt mùi nồng của chó hơn, hoặc sao đó Zì biết đéo.

 36. #39 by LUUMANH on 2011/01/18 - 14:27

  @ Mặt./ 

  Ơ anh có bẩu đến 9x đâu, cái món chết thối này ở Lữa nó còn đến ngày ông Gióng quay lại rùi lại phi lên giời. Bọn công nhân khu công nghiệp vứi cơm bụi vứi chợ cóc bi giờ không mần đặc sản này thì mần cái chi. Cái con 9x là chuột sông Tô lịch ý Mặt./ ợ 

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:41

   Chiện ăn thịt chuột cống Zì kể trong bài Ngọc Hầu hehe.

 37. #41 by LUUMANH on 2011/01/18 - 14:36

  jiết chó xong thì cỏn déo làm ngay, mà vất ở bếp độ 1 ngày (hoặc hơn nếu là mùa đông hehe), rùi mới đem ra chếbiến@ MẶt ./

  Địt mẹ mặt ./ tuyền nói điêu, bọn bán chó nó giả vờ nói chó ươn ăn ngon đấy, ngon ngon cái con củ cặc, nó để như vậy khi chế biễn đỡ hao thịt hơn thì phải Mặt./ ợ. Trước 8,9x anh làm thịt chó sơi mãi rồi dưng dạo này ít, thi thoảng đớp tiếp khách thôi

 38. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:40

  @Cô Ngọc Lông Bẩuhiểmxãhội

  Cô nuôi mèo ta (tức mèo Lừa) thì ổng mới ỉa lungtung, chứ cô nuôi mèo Xiêm hay mèo Nga xem, địt mẹ không có chậu cát cho ổng ỉa ổng chạy cuốngcuồng như fát điên luôn.

  Cái jống chó mèo Lừa ở cùng mới bọn Lừa XHCN quen nên mất nết y như Lừa. Chứ mèo thời 195x về trước các ổng tuyền ỉa vầu tro/than trong bếp, đéo có chiện ỉa lungtung gậm bàn xó nhà như jờ.

  Bảnnăng jống mèo là thế. Ỉa xong fải vùi cứt jấu mẹ đi, chắc là sợ chuột fáthiện.

  Lừa XHCN nhà thì chật, lại đéo có cái jì cho các ông mèo jấu cứt, nên các ổng phụt lungtung, riết rùi thành thói quen đéo bỏ được. Mà cứt mèo thì khắm thôi rồi vôđối miễn môtả.

  Nếu các cô mua/xin mèo ta từ lúc mới đẻ, thì cũng có thể chế một chậu cát để góc bancông (hoặc toalét), rùi cột ông mèo vầu đó 1-2 hôm, chờ ổng ỉa khoảng 1-2 lần ở đó là có thể thả ổng ra. Từ sau ổng sẽ chỉ ỉa vầu đó.

  Đừng có zại bắt mèo ỉa trong toalét mà không có chậu cát, cứt ổng zính nước vữa toetoét còn tởm hơn là ỉa jữa nhà.

  Cát cho mèo ỉa nên chọn cát vàng hạt to, như thế thì ông mèo ổng zễ vùi jấu cứt, mà không bị cát zính vầu đít.

 39. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 14:51

  Chó em Mít 197x trông đẹp đấy, zưng nhẽ hông fải jống Fú Quốc. Cóthể chó Thái hoặc Lào.

  @Em Gô

  Chó Fú Quốc là chó Miên chứ có đéo jì đâu em. Mẹ bọn Lừa cứ tinhtướng về chó FQ thuầnchủng, chứ bọn ngiênkíu chó Khoaitây nó có biết FQ Thuầnchủng là cái loại nầu đâu. Đừng tin bọn kềnkền salông em ạ.

  Sang Miên thì các ông “Chó Fú Quốc Thuầnchủng” chạy rông đầy đường, cũng xoáy lưng, đốm lưỡi đủ cả. Bụng thon ngực nở đẹp thôi rồi. Lúc ổng fi thì kẹp đuôi vầu ./ trông như ông báo gấm trong zừng zậm hehe đẹp vôđối.

 40. #44 by LUUMANH on 2011/01/18 - 14:59

  Đúng dồi ông mèo sạch còn hơn ông Lừa dưng phải biết dậy nó tý với bố trí cho ít cát ít xỉ thì nó ỉa đái ngon lành. Sợ mỗi cái ông tha chuột về nhà ăn với lại, địt mẹ nuôi ông Mèo ông Chó đang quý bọn nó đánh bả ông tha xác về đến nhà mới chết thương vãi lìn hoặc bọn nó câu chậm mất, tiếc đứt ruột. Mà địt mẹ cái trò bả chuột trung quốc là dã man nhất

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:12

   Ừa loạt Chiện Chó nầy còn nhiều bài kể các vụ tuẫntiết của chó nuôi đó cô ạ cảmđộng vãi lìn. À zì còn loạt Chiện Mèo đéo nhớ đã bốt chưa nhở?

 41. #46 by EURO on 2011/01/18 - 15:03

  @ Dì, em đéo nghe bọn bấu sa lông hehe, mà em nghe mấy tên chơi chó nủi tiếng trong làng chơi chó SG đó, bỏn còn chê bọn chó Thái đăng ký độc quyền thuần chủng của bỏn, nhưng thật ra đó là giống xuất xứ Phú Quốc và đéo đẹp bằng hehe…

 42. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:05

  @Em Gô

  Ông Fốc Sốc (HN kêu Fốc Lông) của em mần jì đến 1,000 Tơn. Ở HN tầm 1/2 số đó thôi, cũng có đủ jấytờ các cái luôn. Còn con các ổng (hông biết lailủng mới ai hehe, nhưng trông chả khác mấy) já lại bằng 1/2 tới 1/4 ổng nữa.

  Mấy ông Ngao của em thì xịn thật. Ngoài HN ít thấy bán đạitrà. Chỉ thithoảng mới gặp nhà nuôi.

  Còn ông Gâu Đừn Ri Típ của em zân Hànội kêu là Tây Ban Nha, já cũng zễ chịu thôi, zưng đến mùa thay lông thì bửn nhà đéo chịu nủi.

  Nhìn chung chó Tây ông nầu cũng thânthiện và không có khảnăng trông nhà hehe. Đặcbiệt là khôn hơn chó ta rất rất nhiều. Zậy chó Tây cực zễ chứ đéo vấtvả như zậy mấy ông “Fú Quốc Thuầnchủng” hehe.

  Chó trông nhà tốt nhất vẫn là Bẹc Jê gốc Đức. Chó ăn cứt tốt nhất đươngnhiên là chó Ta. Tinhiên nếu mời các ông chó Tây ăn cứt, thì các ổng vẫn chén tìtì hehe chả từchối.

  Ăn cứt nhẽ là bảnnăng của chó.

 43. #49 by Dom-dom on 2011/01/18 - 15:05

  Tui có món khoáikhẩu khác: Thịtmèo (tiểuhổ)@ ke túi
  Tiểu hổ càng chết nữa, vì mèo thường bị chết nhiều hơn chó. Mà mèo chết do ăn phải chuột bị đánh bả, hoặc ăn phải bả chuột là chính.
  Có một phóng sự đã viết mỗi ngày những người nhặt rác thường kiếm được nhiêu đó mèo chết, anh đã đọc, quên mịa, Túi gúc là ra ngay.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:21

   Đúng luôn. Mèo ở quán Tiểu Hổ đafần là méo đánh bả, mèo vớt sông, mèo moi rác, chứ lấy đéo đâu ra mèo nuôi.

 44. #51 by Dragonfly on 2011/01/18 - 15:10

  Ở fố Lê Văn Hiu HN có một hàng thịt chó đặcbiệt ngon. 

  ————–
  Quán ngay đầu hả? Anh hay ngồi thiền ở đó đấy,quán hai vợ chồng gầy tong teo bán. Hệ Hệ
  Về mặt chó học đúng là Zì Thối jỏi như chó đốm lưỡi huyền đề. Hệ Hệ

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:22

   A địt mẹ Lài có khi Zì đánh Lài mấy trận về tội đến sau tranh ăn trước rùi hehe.

 45. #53 by Dragonfly on 2011/01/18 - 15:19

  Địtmẹ Zì Thối đéo biết 1 cái bí quyết cơ bản thịt chó ngon là nhìn mặt thằng chủ quán phải giống chó. Hệ Hệ

  Tỷ như quán Bựa hay thì thằng chủ quán phải cực Bựa. Hệ Hệ
 46. #55 by Gia_lamcam on 2011/01/18 - 15:23

  Sư bố tên ma Xó.
  Tình hình là bâu nhiêu chiện hay như chó mờ hông biên, biên mẹ chiện chó.
  Dưng mờ công nhận, chiện chó ở Lừa cũng… chó thật!
  Há há há.

 47. #57 by Dragonfly on 2011/01/18 - 15:24

  trận về tội đến sau tranh ăn trước rùi hehe.

  —————–
  Món luộc nó bó lại và cắt thành từng khoanh rất ngon,rượu thì chạy sang quan Lý ngay cạnh làm quả Minh Mạng Thang hay Tên Lửa chẹp chẹp. hơi bị nguôn. Hệ Hệ
  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:26

   Địt mẹ Lài chứ. Zì đang vậnđộng chibộ không ăn thịt chó thì Lài tả thế làm nước miếng Zì chẩy tongtong.

   Tinhiên nhấtkhoát Zì vưỡn déo ăn thịt chó nữa.

 48. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:28

  Địt mẹ Lài khoe chiên ngồi thiền ở chó Lê Văn Hiu mà gọi là “món luộc” thì rõ là bầnnông học đòi.

  Fải gọi là “món hấp” rõ chưa. Nó là thịt hấp cáchthủy đấy chứ đéo luộc bìnhthường đâu.

 49. #60 by Dragonfly on 2011/01/18 - 15:29

  Fải gọi là “món hấp” rõ chưa. Nó là thịt hấp cáchthủy đấy chứ đéo luộc bìnhthường đâu.

  —————
  Địtmẹ Đúng Đúng! Hấp Hấp . Hệ Hệ
 50. #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/18 - 15:31

  @Cô Bôn Liêng

  Chó huyềnđề lẻ (3 hoặc 1 huyềnđề) cực hiếm nên zânjan cứ đồn thủi về tính vượngchủ của các ổng thôi. Đạikhái cô đã có xiền hoặc có công kiếm được ông chó 1 huyềnđề, thì kiểu đéo jì chả là hạng tay to hay quýtộc.

1 2 3 19