Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by deobietj on 2011/01/07 - 12:50

  Mà Dizt mịa nếu sự thật có là thế thì đéo sao. 

  Mỗi tội TT đéo hoành như hắn ta nổ thôi. Há há. Xanh lắm.
 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 12:54

  Zì dây các cô quán xá déo jì hoangtàn lạnhlẽo như ./ ngé thế nầy?

  Dù má. Dể Zì jảng vài bài rùi còn mần vài cuốc nầu.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:02

  Các cô.

  Dịt mẹ tuyểntập của cô Lừa zài quá Zì chưa coi hết, zưng biết chắc là thiếu nhiều và cũng thừa nhiều hehe.

  Ở Cà Fò Zì kínhyêu của các cô zùng các ních chính sau:
  1- anhoang: bốt khoảng 100 nhát
  2-
  anhoang_trolai: bốt chẵn 1,000 nhát
  3-
  anhoang_trungtương: bốt khoảng 1,500 nhát
  4-
  anhoang_xeom: bốt khoảng 1,500 nhát
  5-
  anhoang_khecbua: bốt khoảng 800 nhát
  6- titatitoe:
  bốt khoảng 400 nhát.

  Ngoài ra còn vài ních nữa bốt ít và không quantrọng nên Zì chẳng nhớ là ních nầu hehe.

  Có vài ních cũng bắtdầu bằng chữ “anhoang_” zưng déo fải là Zì.

  Và dặcbiệt tên Fọt Fẹt bên Cà Fò déo fải là Zì. Dịt mẹ các cô hay nhầmnhọt khiến Zì rất gét. Fẹt dó có fải là Fẹt vưỡn vầu dây hay hông thì Zì cũng déo biết hehe.

 4. #5 by deobietj on 2011/01/07 - 13:09

  Ờ ờ. Nếu đéo phải của Dì thì A đéo tính.

  Bài đó của Vũ Anh – sếp sòng Ivy. Hắn này biên cũng đc.
  Mỗi tội hàng họ hơi hẻo. Hồi YH360 còn thì chăm biên lốc phết. Jờ chuyển sang FB rồi.
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:16

   Thằng dó xấu jai bỏ mẹ có thời nhà ở gần chỗ Zì hehe so mới Zì dẹp jai ngờingời thế nầu dược.

   Dịt mẹ thế mà Zì cứ tưởng bài dó của Fẹt cơ dấy. Dịt mẹ Fẹt hãmlìn quá di.

 5. #7 by cathnga on 2011/01/07 - 13:11

  Em Nga trích “Lời tiên tri của Lưu Cơ thời nhà Minh, Trung Quốc” link nầy: http://chanhkien.org/2010/05/loi-tien-tri-cua-luu-co-thoi-nha-minh-trung-quoc.html

  Có nhắc tới ở thời Mạt Kiếp, tôn giáo đã hư hoại rùi:

  Vua: “Lão Thủy” có làm thay đổi gì không?

  Lưu Cơ: Có có có. Vô số Đạo sẽ nhường chỗ cho một phương pháp tu luyện. Lớn sẽ thành nhỏ, già biến thành trẻ. Đó là thời mà các hòa thượng muốn cặp kè với giai nhân, một thời kỳ đáng nực cười, thời mà các tăng nhân lấy vợ.

  Vua: Khanh có gì để nói về Đạo thời đó?

  Lưu Cơ: Vào cuối thời Mạt Kiếp, hàng vạn đấng Giác Ngộ sẽ hạ thế, hàng ngàn vị Phật giáng trần. Vô số Đạo, Thần, Bồ Tát, La Hán, Chân Nhân … khắp bầu trời … sẽ khó thoát khỏi tai ương này. Không có ai khác ngoài vị Phật tương lai, sẽ truyền Pháp ở dưới thế gian. Tất cả chư Phật chư Đạo chư Thần, dù trên Thiên thượng hay dưới Thiên hạ, nếu không được đi trên con đường vàng duy nhất này, thì quả vị của họ sẽ bị tước bỏ. Sau thời mạt Pháp này, Di Lặc sẽ kết thúc toàn bộ 81 tai họa.

 6. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:11

  Bên Cà Fò còn các bài nủitiếng của Zì như Ông Cụ Sử Zụng Nhân Tài, Nơi Zững Kẻ Bán Nước Dược Jáo Zưỡng Chu Dáo, Chiện Thắng Tôn Đức, Chiện Bao Vàng, Chiện Hun Xen 5 Bằng Tiến Sĩ.., rùi loạt bài chưởi cho cô déo jì về Cuba, rùi loạt bài chưởi cô déo jì về cáchmạng Ông Cụ 1945 (cùng cô Hiếp Sĩ Bắc Hà, Sản Thối..), rùi loạt bài chưởi cô Lài (tức Cà Fê Dắng) về Jáp Võ Nguyên hehe nhiều fết.

  Zì vưỡn liu zững bài dó zưng ảnh minhhọa thì dã mất hết cùng mới Cà Fò.

  Dịt mẹ Cà Fò mangtiếng tuyền zân ITer mà déo liu nổi một bộ data content hoànchỉnh dến nỗi khi restore mất mẹ cả ních của mọi người thamja. Dịt mẹ bọn Hãm Lìn.

 7. #9 by deobietj on 2011/01/07 - 13:26

  Dizt mịa Dì lại hàm hồ rồi.

  Nhỡ Phẹt là Vũ Anh thì sao.
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:33

   Fẹt di off mới bọn Bựa Zì biết mặt rùi, déo fải thằng Ivy hehe. Hay là thằng di off Bựa là dệ của Fẹt?

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:28

  @Em Dòm Vàngson

  Chắc em biên nhầm Vi Văn Dịnh thành Vi Nam Dịnh?

  Cô Dịnh là người Tầu xịn jống như chúngta dây chứ Nùng dâu em. Cô Dịnh không khác jì chacon cô Khải Hoàng Cao mới Fu Hoàng Trọng, zưng ít bị Ông Cụ chưởi hơn vì cổ có mấy thằng con rể là dệ Ông Cụ hehe, tinhiên chiện Ông Cụ bôinhọ cổ cũng nhiều vôbiên. Dịt mẹ Ông Cụ bửn fát.

 9. #12 by Cocacola on 2011/01/07 - 13:30

  Chiện Hun Xen 5 Bằng Tiến Sĩ..

  …. cô Lài (tức Cà Fê Dắng) @Dì Bựa

  Hehe, chú Xen độc nhãn long tới 5 bằng Tiến sĩ lận à? Hoành tráng nhờ, hấp dẫn nhờ ! Trước giờ anh vưỡn phục cựu TT Mã, BS Mohathir và đương kim TT Thái Abisịt vì học vấn khá hoành, đặc biệt bà vợ ông Sịt còn gây ngạc nhiên hơn: bà bả trước là nha sĩ, sau là giáo sư dạy Toán ở ĐH (đồng nghiệp Chau Ngo)!

  Nay thì tất thảy đều lu mờ trước anh Xen Độc nhãn long nhà em!

  Chuồn Lài nhà mình là Ca Fe Đắng ấy à? Đáng yêu nhở! Tính cách khác hẳn nhau ở hai nơi nhờ! Chuồn Lài vầu cần phơm cái!

  Trước tình hình tác phẩm Dì Bựa mầy được giang hồ săn đón nhiệt liệt, anh đề nghị Dì mầy xuất bản ebook bằng PDF, thanh toán bằng Paypal đi. ebook có password riêng cho từng khách và đóng dấu tên hay nick bằng watermark trong từng trang của khách đó. PDF dạng non-searchable. Ku nầu in ra hay phát tán cho các ku khác vi phạm bản quyền là biết ngay và sẽ bị chửi 7 ngày trên quán Bựa! Hehe!
 10. #13 by Enterprise on 2011/01/07 - 13:44

  @Cô Nhất:
  Hehe, anh xúi bà Dì lấy vợ đó cô.
  Cô bảo anh lý-luận như bìu là thế-nào nhở? như bìu chổ-nào?
  Nhẽ tại khả-năng con bả ngu như bò? hehe.
  Thôi để anh đánh số các ý. Sau-đó cô thấy cái-nào như bìu thì cô cứ bật cho dễ theo-dõi nhé, hehe.

  1. Anh bảo: bà Dì không có con thì bỏ phí trí-tuệ một đời vì cho-dù bả muốn truyền lại qua sách, blog thì cũng như bã rượu. Cũng có người ngưởi được mùi mẻ. Nhưng không thể ngấm vào người như truyền cho con được. Vì con được mình dạy từ nhỏ. Tỉ-như bà Dì muốn khai-sáng cho cô theo mong-muốn của bả. Cô có tiếp-thu được không?

  2. Anh bảo tình giai-ngẫu rất đẹp, nếu chưa trải-nghiệm thì bất-hủ cũng chẳng để làm gì. Phò so với người sống với mình cả đời, yêu-thương mình thật-sự khác nhau chứ. Nhẽ từ định-lý “Nhất tỉn vi phò” thì vợ cũng chỉ là một cô phò dài-hạn không hơn không kém?

  3. Cô bảo nhỡ sinh thằng con ngu như bò thì sao? Vậy anh hỏi cô khả-năng sinh thằng con ngu như bò với thằng con thông-minh cỡ như cô trở lên có giá-trị như thế-nào? Nếu cô chưa tính được thì đừng nên cười sớm vậy. Ngay-cả thằng con sinh ra ngu như bò, nhưng nó biết dùng cái đầu bò của nó để suy-nghĩ, làm-việc của một ông người lương-thiện nhưng kém thông-minh thì vẫn đóng-góp rất nhiều cho đời, nhiều hơn đống sách của bà Dì, và nhất là nhiều hơn vô khối thằng có đầu-óc thông-minh như ông người nhưng suy-nghĩ và làm việc như súc-vật. Cô nhở? hehe.

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:53

  @em Thi Còi, cô Jà Làng, cô Vú Lìn (@Thi Còi hehe)

  Thơ Thiếu Bựa nói thuộc loại siêuthực cũng dược. Bọn thợ thơ bijờ hay gọi chung là Trìutượng, hoặc Vịlai cho nó hìnhảnh hehe.

  Chứ thơ của Thiệp Nguyễn thì thuộc loại Hiệnthực bìnhthường, chỉ có cách biên (không vầnvè, không niêmluật..) là jống Bựa thôi chứ có chung motive dâu em Thi Còi?

  Thơ của vện Thiếu Bựa thì thuộc loại Lãngmạn, tức cũng là Hiệnthực, zưng hơi lêtêfê một chút. Dọc dược dấy chứ?

 12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:57

  Trong thơ của em vện Thiếu Bựa có hìnhảnh “Cây Ngiêng” Zì chưa thích mấy zù có vẻ em ẻm dặt ýtưởng vầu nó. Theo Zì thì “Cây Ngang” nó có lý hơn hehe.

  Tạisâu Cây Ngang? Tạivì zưới mắt nhìn của một trinhnữ bị vật lăn ra dất và sắp muốn zânghiến (@Gô Xinh?), thì cây không thể Mọc Dứng, mà fải Mọc Ngang hehe.

  Dấy là ýkiến riêng của Zì thôi, chứ ý của ẻm thế nầu thì sâu Zì biết dược.

 13. #16 by ongcu69 on 2011/01/07 - 13:59

  Vụ bảo mẫu tắm đòn cũng là 1 ví dụ của Luật Lừa cảm tính máu lồn, xử theo dư luận. Lồn mẹ xứ Lừa

 14. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 13:59

  @Cô Roai

  Cô fứctạp nhở. Với jai tinhhoa thì dẻ con có khó déo jì dâu. Mà déo dẻ thì di xin dứa con nuôi rùi nuôi nó từ bé cũng khác déo jì dẻ hehe.

 15. #18 by Enterprise on 2011/01/07 - 14:07

  @Dì:
  Hehe, Anh đang nói chuyện về gia-đình, trong đó có vợ và con và ý-nghĩa của nó chứ có nói chuyện kiếm một ông-người từ lúc chào-đời để dạy đâu? Hehe, Dì có đồng-ý là gia-đình rất quan-trọng không? Và đạo-đức xã-hội cũng nhờ một phần rất lớn từ gia-đình mà được giữ-gìn không?

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 14:38

   Jadình “Quantrọng”, zưng hông dến nỗi là “Nhấtthiết” hehe.

 16. #20 by DG on 2011/01/07 - 14:09

  Hehe tên Nổ bình thơ dư quặc, anh thật!

  Thôi anh cóp bết bài cho có khí thế nầu, địt mẹ giới đông lãng mạn hư hao dư này mà không chiêm nghiệm thi phú nghe chừng phí quá nhỉ?

   

  Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ?
  Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ?

  Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
  Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
  Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
  Mỗi đời tình, có một thú, chia ly

  Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
  Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
  Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
  Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần

  Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?
  Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
  Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
  Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
  Như địa cầu không thể ngược vòng quay
  Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa

  Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
  Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
  Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
  Khi nói thẳng: “Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá”

  Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
  Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
  Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
  Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt

  Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
  Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen
  Để anh còn cao hứng cười duyên
  Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt

  Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
  Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
  Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
  Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế

  Đời, vốn không nương người thất thế
  Thì thôi, ô nhục cũng là danh

  Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
  Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần

   

 17. #22 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 14:11

  Ớ địt mẹ Dì nói đến con nuôi làm Anh chợt giựt cái cửa mình. Không hiểu do tử vi Anh hay tự sâu thẳm Anh không rõ nữa, khái niệm muốn có đứa con nuôi nó cứ hiện ngày càng rõ trong đầu nhế, mà nếu được thế thì nó rất có hiếu mới Anh, dù Anh cũng đang có vài trục triệu đứa đang bơi chứ cũng chưa cần cho nhập kho ngân hàng đông lạnh nữa.

  Địt mẹ nghĩ cảnh đéo thèm cưới vợ suốt ngày ghen tuông chì chiết he he he, chỉ yêu đương tèn tèn cả đời với bao vàng son he he mà có một đứa con nuôi ngoan ngoãn khỏe mạnh rùi đẹp trai như thằng Pax Thiên của riêng mình thì đời cũng mỹ mãn mẹ nó nhỉ?

  Mấy Cô vote vụ này không để Anh đi săn 1 đứa nhở?

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 14:40

   Vầu mấy trại bùcôi nhiều trẻcon xinh cực chỉ muốn dón hết về nuôi hehe. Zì zậu nầy sến lắm nhế các cô nhế.

 18. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 14:12

  @Cô Cụ Chín

  Vụ “Bẩu Mẫu Tắm Dòn” dược xử theo Diều 110 Bộ Luật Hình 1999 như sau:

  Điều 110. Tội hành hạ người khác

  1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

  a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

  b) Đối với nhiều người.

  Quydịnh thế nầu là “Tànác” thì Luật và các vănbản zưới Luật dều déo nói.

  Như vậy ông Bẩu Mẫu tắm cho con bé con bằng chân kia bị xử nặng y như khi ông ổng tratấn nó bằng roi hoặc chích diện hehe, với mức án cao nhất có chiếtkhấu jacảnh hehe.

  Dịt mẹ zững vụ tratấn kiểu nầy Zì thấy everyday, ông kia dendủi thì lãnhán, zưng không fải vì thế mà bọn khác sợ.

  Luật Lừa chả mần déo ai sợ cả, vì nó như buồi hehe. Nó xử thế vì dám dông kêu zữ quá thôi mà. Nếu dám dông déo kêu thì nó xúyxóa luôn hehe.

 19. #25 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 14:20

  Xin lỗi Trung Tướng, bài “Nhồn ơi” sau này coi lại mới biết nick đó là Pho_phet, sẽ bỏ đi trong bản sau
  Ngoài 6 nick đó Trung Tướng còn nick nào nữa ko, nếu ko thì tuyển tập bên đó cũng gần xong rồi
  Sẵn Post cho bà con bài “
  Những điều ít biết về cuộc chiến 20 năm rùng rợn” (những dòng sau đây đều của trung tướng nhá)

   


  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 14:45

   Hết rùi hehe. Chỉ có 6 ních dó có bài dáng dọc thôi, còn zững cái khác Zì hông nhớ tức là hông có jì hehe.

   Hay là 3 năm qua Zì quên mất rùi nhở? Déo mẹ jàhói cũng fiền thật dấy.

   Lúc Zì sắp chuồn khỏi Cà Fò (khi tên Tê Cu dòi duổi CCCĐ) Zì có bốt một reply trong một thread nầu dó gi rõ các ních dang zùng của Zì thì fải.

 20. #27 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 14:24

  Em sẽ cố gắng đưa ra ở đây những sưu tầm của em về cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn đáng hổ thẹn của dân tộc chúng ta. Em bỏ hết những bài sưu tầm từ những người ở “phía bên kia” (tức những người sống trong chế độ VNCH, ý em muốn nói rằng em là một người cộng sản từ bản chất) mà chỉ chọn đăng những bài từ “phía bên này”, của những chiến binh VC, những nạn nhân, những dân thường nhát chết… để các bác thấy có vẻ khách quan hơn.

  Mọi thông tin của em là dạng original, do em giữ bản quyền, và không có nguồn. Chắc chắn đấy.
  Thông tin của em được em chắt lọc từ nhiều người, và bỏ đi những gì quá kinh tởm.
  Mong các bác có cái nhìn nhiều chiều hơn về cuộc chiến

 21. #28 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 14:24

  Bài 1

  Ông Khải, một chủ quán cơm trên đường Đà Nẵng, Hải phòng, cựu thiếu tá đặc công, dũng sĩ diệt Mỹ, rất nhiều huân chương quân công, kể câu chuyện này:

  Thời 1968 ông tham gia đánh Sài Gòn. Lúc quân ta thất thủ và sắp sửa rút, thì ông suýt nữa lạc đơn vị (đơn vị ông chỉ là một tổ đặc công gồm 6 người). Ông vừa nhảy qua một tường nhà thì gặp ngay một thằng GI cao to đội mũ sắt chĩa thẳng súng Ga-răng (đây là một loại súng tự động của Mẽo, đề nghị bác Arkain cung cấp ảnh) vào mình.
  Ông Khải không còn vũ khí gì, chỉ có một con dao găm Đức dắt ở bên sườn. Ông chống nạnh và hất hàm bảo thằng Mẽo: bắn đi (tất nhiên bằng tiếng Việt). Thằng Mẽo nhìn ông trân trân. Ông hét: Bắn đi.
  Thật lạ, thằng Mẽo hạ súng xuống, và nói cái mẹ gì đó, hình như nó còn cười nữa.
  Rất nhanh, ông Khải rút dao găm và lia ngay một phát qua cổ thằng Mẽo, nó lăn ra chết tốt.
  Ông Khải kết luận: Bọn Mẽo vũ trang đầy người mà ngu như chó. Đã đánh nhau mà còn xuông tay với đối thủ, chết là phải.

  Kết luận dành cho các bác.

 22. #29 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 14:27

  Bài 2

  Ông Khải chính ra là đặc công nước chứ không phải đặc công thường. Ông thường xuyên đánh tàu chiến ở khu vực cửa Tùng.
  Một lần cấp trên quyết định đánh một cái tàu Mẽo khá to. Tổ công tác đi đợt đầu bị phát hiện và bọn Mẽo thả lựu đạn chết không còn mống nào.
  Ông Khải và 2 người nữa được phân công đi đợt hai. Trước khi đi ba người được ăn lương khô Tàu gấp đôi tiêu chuẩn bình thường, rồi được làm lễ truy điệu sống và gói ghém vật dụng chuẩn bị gửi cho gia đình. Trong buổi lễ đồng chí chính ủy rưng rưng nhắc đến sự hy sinh dũng cảm của tổ đi trước (cũng 3 người) và lòng mong muốn được cùng tham gia với anh em trong chuyến đi này để trả thù. Ông Khải nói rằng lúc đó chưa có vợ con, trong lòng chỉ có mỗi khát vọng giết Mẽo trả thù cho mấy thằng bạn.

 23. #30 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 14:27

  Không ngờ cái tàu Mẽo canh phòng kinh quá, có mấy cái ca-nô chạy vòng vòng, đèn pha quét cả đêm, khiến tổ ông Khải không thể tiếp cận mục tiêu (chú ý: đặc công nước của ta chỉ toàn bơi vo, không có bất cứ thiết bị gì, trên người chỉ có xi-lip, chân nhái, thuốc nổ hẹn giờ, 2 con dao găm, và trái tim kính yêu đảng bác căm thù giặc Mẽo xâm lược). Tới gần sáng, biết không thể làm gì, ông Khải bèn gắn đại cái khổi thuốc nổ của mình vào đáy một cái tàu đánh cá nằm cách xa tàu Mẽo tới vài cây số. Các đồng chí của ông cũng làm thế. Mấy cái tàu đánh cá đó là chỗ tổ ông Khải tập kết trước khi tới địa điểm đánh trận.
  Ông Khải bảo: Cấp trên đã quyết định không đi lần thứ 3, kiểu gì đêm này cũng phải nổ (hình như hôm sau tàu Mẽo sẽ rút), thôi thì cho nổ cái tàu cha vơ chú váo nào đó vậy.
  Kể đến đây ông Khải chả thấy lăn tăn gì, chỉ nói rằng nếu quả đó nổ được cái tàu Mẽo, cho dù nó không hề hấn gì, thì ông cũng được phong Anh hùng.

  Kết luận dành cho các bác.

  Nguồn: http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=1382

  Nick Trung Tướng: Guest_2167

 24. #31 by condomdom on 2011/01/07 - 14:28

  Theo Zì, Lừa tộc thuộc Choang. Dân Choang kuốc tịch Lừa gọi là Tày or Nùng. Hóa ra gọi là Lừa hay Nùng do địa phương mà ra. Sống dưới xuôi kêu là Lừa, còn trên ngược kêu là Nùng. Xớt trên nét họ Vi thuộc trực hệ Hàn Tín, hoang mang quá.

  Tên Lừa chỉ mang tính minh họa không khác mấy với tên thật.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 14:54

   Tầy or Nùng cùng từ jai Choang mà ra, lai mới hai zòng vàngson Thái khác nhau thì ra hai tộc hehe, nói tiếng gần như nhau (chỉ khác títẹo kiểu tiếng Hànội khác tiếng Ngệ).

   Còn Lừa là Choang lai Mường chứ còn jì nữa.

   Zì có bài rùi mà?

 25. #33 by ongcu69 on 2011/01/07 - 14:31

  Vụ Bảo mẫu tắm đòn @ Zì thiu thối

  Cụ phản đối kiểu tắm yêu của ông Bẩu mẫu, nhưng địt mẹ ổng đéo đáng bị nguyền rủa như thế này, đặc biệt tại 1 xứ man rợ mọi mặt mà địt mẹ thằng nào cũng lên mặt đạo đức với đạo lý. 
  Giám định pháp y con bé kia có sao đéo đâu, nhưng địt cụ lũ con Lừa muốn ông Bẩu mẫu vào tù, đéo thể khác được. Từ lúc cái clip lên youtube đến lúc ổng bị tuyên án địt mẹ chưa đầy 2 tháng.
  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 14:56

   Thế mới là Lừa. Thế Zì mới cần zậy các cô về luật dể tránh zững rủiro tươngtự.

 26. #35 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 14:45

  Nhìn cái Xì Líp lấy chân chà chà rửa đít cho con bé con rùi lấy ca nước tốc tốc mặt nó với dân thành phố, chăm con bằng sữa Pediasure mới Enfagrow, thì sốc là phải, nhưng nếu mấy Cô xem phỏng vấn cô bảo mẫu cãi với phóng viên tỉnh bơ “ đánh đâu mà đánh, đui không thấy ah” thì nên nhìn nhận lại vấn đề.

  Thực tâm, cô này không ghét bỏ gì đứa bẻ kia để mà hành hạ cả, mà chỉ là”cách nuôi dạy kiểu bình dân nhà quê nó thế”. Nhìn cái dãy nhà trọ khu công nghiệp của cặp vợ chồng bố mẹ con bé tuềnh toàng với đồng lương công nhân khu công nghiệp thì lấy đâu ra dịch vụ giữ trẻ kiểu trường Mầm Non 1.6 hay 19.5 hay 20.10 ở  Thủ đô hay Sài gòn được. Cặp bố mẹ kia thay vì trách sao bà ác tát nước rửa mặt ( thay vì bằng tay), rửa đít bằng chân con tui thì nên tìm cách cho con bé con có cuộc sống tốt hơn bằng chính mức sống cao hơn của gia đình mình.

  Nhiều bà mần mama nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh đập, chửi bới, hành hạ con đẻ của mình còn chẳng ra gì nữa là người dân nước lả mần dịch vụ giữ trẻ tự phát kiểu kia.

  Cảnh cáo phạt tiền hoặc cùng lắm tù treo 3 tháng để chấn chỉnh được rùi, cần đéo gì giam cho tốn chỗ.

 27. #36 by Cocacola on 2011/01/07 - 14:47

  @ Chi bộ:


  Vụ bảo mẫu tắm đòn, hôm clip tung ra, anh cũng đã bảo chi bộ có gì đâu mà làm ầm ĩ thế nọ thế kia, anh nhớ cũng có vài Bựa, có chú Thiếu và em Thôi Kỳ rưng rưng nước mắt chửi xa xả anh là cái đồ vô lương tâm, đồ máu lạnh, đồ không có trái tim v.v.. và v.v..

  Chi bộ đừng nên cảm tính kiểu thuần Lừa như vậy!

  Muốn buộc tội ai, phải có cơ sở rõ ràng, không phải uýnh ai đó 1 bạt tai là có thể bị thưa là tội “hành hung người khác” được. Chi khi nào bị hại có giám định thương tật từ 11% trở lên mới thành án hình sự được.

  Không phải cứ đập vài cục gạch tường bao của Không Ai Sất lấn chiếm đất đang tranh chấp mà có thể buộc tội người ta là “phá hoại tài sản Không Ai Sất” được!

  Bây giờ, xét về thuần cảm tính như chi bộ đã từng làm nhé: về mặt lương tâm, vì một lỗi ất ơ đáng chỉ phạt hành chính vài trăm K Cụ mà lũ con Lừa các cô bầy đàn quyết đẩy người ta vào vòng lao lý thế, các cô có thấy các cô là lũ vô lương tâm, đồ máu lạnh, đồ không có trái tim … chưa hả các con Lừa?!!
 28. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 15:03

  @Cô Nủi Lừa.

  Hehe năm ngoái Zì cũng có gặp cô Khải nhânvật trong bài biên dó của Zì, cổ vưỡn khỏe lắm zù ngấpngé 70 rùi.

  Cổ vưỡn vửa cười vửa kểchiện dâmchém nhẹ như không.

  Lúc nầu Zì bốt cho các cô nge chiện cô Khải dó ziệt cả một trạmxá zãchiến của bọn Ngụy trong dầy nhóc thươngbinh, rùi ziệt cả một jadình Côngjáo có lũ con rất cứng dầu, rùi tratấn dến chết một em Thiên Nga hehe hay vãi zắm luôn.

 29. #38 by Enterprise on 2011/01/07 - 15:07

  @Dì:
  Ơ, vậy Dì không muốn để-lại cái-gì có giá-trị hơn sách à?

 30. #39 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 15:10

  Địt mẹ thể loại thích máu me kiểu khủng bố như cô Khải kia thường thì sống rất lâu nhế. Có lẽ người ta thọ được nhờ niềm tự hào và một đống huy chương, một sức mạnh tinh thần duy ý chí.

  Đéo hiểu Chúa Phật phán xét theo kiểu nào nữa?

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 15:20

   Hehe thế Zì chưa kể các cô nge à? Cô Khải cổ có 3 dứa con 2 jai 1 gái. 1 jai tâmthần hiện ở mới vợchồng cổ, 1 jai di lính hảiquân bị tainạn chết lúc còn trẻ măng, còn dứa gái thì hehe, mấthút nơi nầu xa lắm mà khi Zì hỏi thì cổ tuyền lảng.

   Thế nên dến tuổi ý mà vợchồng cổ vưỡn lụihụi mần quán cơm bụi hehe, zù lương hiu cổ cũng zăm sáu trẹo, khá là ổn nếu sống ở Fồng.

 31. #41 by Enterprise on 2011/01/07 - 15:15

  Vụ phán-xét, hôm-nào Dì post tiếp vụ vong, hồn gì-đó để cô Già Không Đều yên-tâm đi, hehe. Không cô cổ có bao-nhiêu của-cải mang đi làm ác hết thì hỏng.

 32. #42 by minhhuong on 2011/01/07 - 15:16

  Địt mẹ thể loại thích máu me kiểu khủng bố như cô Khải kia thường thì sống rất lâu nhế. Có lẽ người ta thọ được nhờ niềm tự hào và một đống huy chương, một sức mạnh tinh thần duy ý chí.

  Đéo hiểu Chúa Phật phán xét theo kiểu nào nữa?  @ GKĐ

  ———————

  Bắt quả tang ông anh hôm nọ chém gió là con Phật cháu Phật gì nhá há há há

  « Đời là BỂ KHỔ »

  Bỏn sống lâu sống dai là nghiệp chứ sung sướng đéo gì.

   

 33. #43 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 15:16

  @Zì
  Bài 1 khúc giết Mẽo nói chung cũng khó nói cô Khải được, chiến tranh mà 1 thằng phe địch đang cầm súng rùi nói xí xa xí xố cái đéo gì ko hiểu thì làm sao biết chắc rằng mình an toàn hay ko, còn bài 2 lúc cho nố đại 1 cái tàu cá uất ơ nào đó thì

 34. #44 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 15:18

  Bựa khoái nhất là khi bắt sống được bọn Phượng Hoàng. Cái nầy thì Bựa giống hệt thằng cháu, là Trung Tướng đó.

  Khi bắt được Phượng Hoàng, bọn Bựa quật ra bờ suối làm thịt ngay. Các chú bộ đội cả năm hoặc cả đời chưa được ịch phát nầu, vửa kê chim lên mép bướm con Phượng Hoàng đã phun tóe loe rất tởm. Tội nghiệp, các chú đút cái chim nhũn nhèo vầu thêm được một tí thì chim xơăn tít, lại phải rút ra chờ lượt sau.

  Loại khoe khỏe như Bựa một ngày có thể ịch con Phượng Hoàng 7-8 nhát. Cá biệt có chú chơi được mười lăm nhát, vô địch luôn. Chơi xong nằm bẹp cả tuần.

  Con Phượng Hoàng mà được tụi Bựa chơi thì cứ việc nằm in như chết. Mà bọn này rất khỏe, chịu liên tiếp hàng trăm phát ịch mà điếu đứa nầu chết như trong chiện.

  Lúc bọn Bựa chán chê, thì cái bướm con Phượng Hoàng như thể cái lỗ hố xí, bửn thúi kinh khủng. Tất nhiên nó sẽ được Bựa cho đi chầu giời sớm sủa như tên nhái trong chiện trước của Trung Tướng. Nếu không đòm nó lỡ nó thoát về thành, rùi làm um lên thì chết mẹ.

  Nhiều đận mót ịch quá dưng điếu có Phượng Hoàng, bọn Bựa thường kiếm bọn gái thổ dân đi lạc thay thế. Nếu con nầy tỏ ý là Ngụy, thì thôi rồi, bọn Bựa lại được bữa no nê. Cần nhớ, Ngụy điếu phải là đồng bầu ta, còn Mẽo điếu phải là người, đảng dạy thế mà.@Zì

  Đoạn bà zì nói về Phượng Hoàng

 35. #45 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 15:20

  Nhân văn điếu gì nhân văn. Người ta đang kể chiện hãm hiếp xong rùi giết phi tang, tên Iu lại kể chiện ịch nhau, chán vã.

  Thích nghe chiện đó lúc nầu rỗi qua blog Trung Tướng kể chiện các chị thanh niên xung phong bị vật tình kinh khủng luôn.

  Có chị nhét cả chuôi dao vầu bướm tới nỗi rách toang hoang phải ra bắc nhập viện chữa chạy hàng năm giời.

  Có chị ra suối nhặt sỏi đút vầu bướm tới nỗi điếu móc ra được, cũng thế.

  Ban đêm các chị gào thét thì thôi rồi, mèo hoang chưa là cái gì nhế.@Zì

  Bữa nào bà Zì kể chuyện này đi

 36. #46 by Cocacola on 2011/01/07 - 15:20

  Địt mẹ, cái bức ảnh tướng Loan Loan móc ru-lô bắn đòm thằng Lốp Lốp tại trận năm Mậu Thân thì nói ông Loan Loan ác ! 


  Bức ảnh đó đâu có nói là trước đó ít phút, thằng mọi rợ ác ôn Lốp Lốp đó đã nổ súng tàn sát đàn bà con trẻ tay không tấc sắc vợ con lính ông Loan Loan trong khu gia binh trước khi bị túm đâu. 

  Mẹ! anh như tướng Loan Loan, anh cho nó cả băng đạn ấy chứ!
 37. #47 by cathnga on 2011/01/07 - 15:31

  Thực tâm, cô này không ghét bỏ gì đứa bẻ kia để mà hành hạ cả, mà chỉ là”cách nuôi dạy kiểu bình dân nhà quê nó thế”.@ Già đều

  Sao có thể nói vậy được hở Già??? Lương tâm của con người đâu chớ???
  Cách nuôi dạy thế mà bình dân nhẽ phải cho vào trại thương điên. Ngày trước em Nga “nuôi” nhóc con, mỗi lần oánh hắn, em Nga đều bảo mẹ đang điên, mà cũng vì con làm mẹ điên nên mẹ mới oánh con. Em thấy em đang điên thật và cũng dạy con cách cư xử đừng bao giờ để em điên tiết. Giờ thì tên tển nhìn thấy cái mẹt em cho dù đang vui hay cáu, tển cũng cười.

 38. #48 by cathnga on 2011/01/07 - 15:33

  Địt mẹ thể loại thích máu me kiểu khủng bố như cô Khải kia thường thì sống rất lâu nhế. Có lẽ người ta thọ được nhờ niềm tự hào và một đống huy chương, một sức mạnh tinh thần duy ý chí.

  Đéo hiểu Chúa Phật phán xét theo kiểu nào nữa?  @ GKĐ

  Người làm việc xấu ác mãi thì ai còn quản làm gì nữa ??? Tển càng làm nhiều, tển càng xuống địa ngục nhanh. Ngăn cản tển làm gì ???

 39. #49 by minhhuong on 2011/01/07 - 15:36

  ….Phượng Hoàng….

  Kinh tởm, phỉ nhổ, phát buồn nôn

  ặc

  ọe

  Em luôn tránh mục Pháp luật khi đọc vnexpress

  Thôi cứ đọc mục Tâm sự cho nó đỡ đau tim

   

 40. #50 by cathnga on 2011/01/07 - 15:36

  Em chạy đây, chúc chi bộ vui!!!!

 41. #51 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/07 - 15:39

  Khiếp Thím đương mần việc đọc lại mấy quả Phượng Hoàng mới cả các chị TNXP vật tình thấy hot quá phải chạy vầu cồng.

  Hôm nầu kể chiện nầy đi Dì ơi! Kể luôn today càng tốt hehe

 42. #52 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 15:50

  Sao có thể nói vậy được hở Già??? Lương tâm của con người đâu chớ???(@ Nga Phờ Lờ Cờ

   

  Công thức đo lương tâm cô bảo mẫu này nè, theo Anh:

  Lương tâm = dân trí +  mức thu học phí + kỹ năng nghề nghiệp.

  Em cũng đã từng đánh con đấy thôi, đánh rồi mới thấy mình điên là đã đánh con.

  Cô kia chủ tâm cũng thế, đâu nghĩ mình rửa mặt không bằng tay mà bằng tạt hắc nước và chùi đít không bằng khăn ướt Puppy mà bằng bàn chân chà chà con bé như ếch con.

  Chứ biết thế mà đến mức đi ở tù hoặc em biết đánh con vào mông hơn gõ cây đòn gánh vào đầu thì đã không làm.

  Giám định con bé con không bị gì ghê gớm cả, còn vụ thương tổn tinh thần thì cũng mơ hồ thôi, đo sao được, cho nó đồ chơi nó quên ngay hoặc cô bảo mẫu dẫn đi ăn kem thì có thù hằn gì cô ấy đâu. Cũng như con em giờ lúc nào cũng cười hoặc em chuẩn bị ra đòn nó bảo: “Ớ mẹ, lại bạo lực gia đình ah he he”

  Người ta biết lỗi và cần sửa, nên chỉ phạt tiền, cảnh cáo hoặc tù giam, chứ không nặng nề làm vui lòng quần chúng mà đến nỗi ăn 2 cái Tết trong tù thế được.

 43. #53 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 15:54

  P/s : Người ta biết lỗi và cần sửa, nên chỉ phạt tiền, cảnh cáo hoặc tù treo tầm 3 tháng thui, chứ không nặng nề làm vui lòng quần chúng mà đến nỗi ăn 2 cái Tết trong tù thế được.

  Sorry anh gõ nhầm “tù treo” thành mẹ”tù giam”. Già nó không đều nên nó nẫn nộn thế, các cô thông cảm,he he

 44. #54 by Cocacola on 2011/01/07 - 15:57

  Thôi cứ đọc mục Tâm sự cho nó đỡ đau tim @ Hường


  Mục này cũng có nhiều chuyện hay khối! Tỉ như chuyện này, anh đọc mà cười mãi ! Hehe!


  Tác giả tự quảng cáo là giám đốc điều hành của một công ty vật vã thế mà kể chuyện cứ như là tin-tin ấy. Đến giờ mà vưỡn chưa biết mình bị vào tròng à! Tức cười quá đi!
 45. #55 by Cocacola on 2011/01/07 - 16:08

  mỗi lần oánh hắn, em Nga đều bảo mẹ đang điên, mà cũng vì con làm mẹ điên nên mẹ mới oánh con. Em thấy em đang điên thật và cũng dạy con cách cư xử đừng bao giờ để em điên tiết. @ Nga


  Chúa đúc đàn bà y một khuôn, tính tốt thì hiếm hoi giống nhau, còn tính xấu thì rặt như nhau: Hay đổ thừa hoàn cảnh chứ không bao giờ chịu là mình sai!

  Vện anh lúc cưng con thì cũng nuông chiều hết cỡ, lúc nổi nóng với con cũng phong ba bão tố ! Anh bảo: việc gì phải thế, trẻ con mà!

  Thế nhưng thằng chip anh chưa tới 3 tuổi nhưng nó biết cách hóa giải bão tố. Khi mẹ nó nổi nóng, nó hơi mếu máo nhưng nói tỉnh khô: “Ơ, mẹ của con, mẹ của con mà! Sao mẹ lại la con?!”. Thế là ẻm tháo ngòi nổ ngay.

  Anh cũng bắt chước nó, hôm nọ ẻm cũng nổi nóng với anh, anh cũng nói: “Ơ, vện của anh, vện của anh mà! Sao vện nổi nóng với anh!”. Thế nhưng ẻm càng nổi xung hơn, quát: “Không có vện chó gì nữa hết! Biến đi kiếm con khác coi nó có dịu dàng nổi không!”. Sao kỳ vậy cà?!!!
 46. #56 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 16:26

  @ Lả: Vụ “Ớ sao vện lại quát anh” ấy, Cô học  Thím Thiếu ở cái còm gì mà Đàn Bà là món quà của Thượng Đế ấy, cưng như cưng trứng hứng nhưng hứng hoa í. Nhưng “ bỏn” trở mặt thì gì gì tính sau, he he ấy. Đù Má Thiếu Sài Gòn si tình mà tỉnh táo phếch nhở.

  Hay hôm đó ngày cuối tháng của Vện cô mà cô quên đéo coi lịch vạn sự he he?

  Đàn bà, ôi đàn bà, Anh post bài hát này 1 lần rùi .

  @ Em Nga: Anh đoán xem sinh thuộc cung Xử Nữ phải hông?

 47. #57 by Chim Son Ca on 2011/01/07 - 16:29

  Đeo mịa báo với chả chí Việt Nam 48. #58 by minhhuong on 2011/01/07 - 16:34

  Kekekeke, anh này chưa tới giai đoạn « anh chỉ có quyền chọn 1 trong 2 » nên chưa đau đầu

  Nếu rơi vào vị trí bà vợ ảnh, chắc em sẽ giao ngay việc trông con cho ảnh và … đi lấy anh khác

  Khi anh vẫn yêu tôi thì anh là King, anh mà yêu cô khác thì anh là cục phân hahahahha

 49. #59 by minhhuong on 2011/01/07 - 16:36

  Ờ quên không trích, còm dưới của em là nhận xét cho cái link anh giám đốc điều hành cty tới giờ chưa biết mình bị vào tròng của Cò Lả đưa đấy nhá

 50. #60 by Cocacola on 2011/01/07 - 16:45

  @ Hường:


  Tức cười ở chỗ là trong truyện anh nầy bị em tình nhân giấu chồng (hay đồng lõa với chồng) gạt ảnh mà tới giờ này ảnh cũng không hay!

  Từ vụ ẻm về “quản lý cty gia đình” lúc đầu, sao té ngửa ra là gia cảnh ẻm hạng dưới trung bình.

  Rồi ngay sau phát vu-vu-zên-la mà ảnh khai là ảnh sai chẳng biết gì, ẻm có bầu, rồi anh ảnh tin ngay con mình.

  Rồi sau đó, em ẻm tự nhiên báo hư thai (rồi ảnh cũng tin). Hehe, biết đâu ẻm đặt cô-vắc.

  Cái nút thắt là chồng ẻm xuất hiện, doạ ly dị với ẻm.

  Cao trào hài là tự dưng, vợ chồng ẻm rút đơn, lại vui vẻ với nhau

  Túm lại là anh này ăn một quả lừa quá ngọt ngào. Tài sản chi ra chắc cũng không ít đâu, phần vợ ảnh lại hiền, sẵn sàng mất tiền chứ không mất chồng. 

  Cho nên em tình nhân ẻm và chồng ẻm chắc kiếm được mớ khá bộn theo kịch bản!