Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 21:34

  @XXX Hói

  Thằng cha Jang dó có sừngmỏ trong dám chơi jấymá nhàdất dó cô. Zưng nó có mần dược việc của cô hay hông thì Zì hông chắc hehe. Vì ở Lừa có zững việc mà chỉ có một số jaicấp dặcbiệt mới mần nủi, zù chẳng tàijỏi hoặc có vaivế jì.

  Fải di dường quốclộ trước dã, nếu thấtbại thì mới di dường rừng cô hiểu chưa.

 2. #2 by tieuthithi on 2011/01/06 - 21:46

   Dòng sông đầy nắng
  Bờ đê đầy gió
  Anh gần mơ hồ
  Như khói thuốc

  Bờ vai êm ái
  Giọng cười thật vang
  Thì thầm Anh nói
  Tựa rừng khuya

  Không tệ, phỏng Thi yêu? @Thiếu

  Không tệ không tệ cu Thiếu ạ , dạt dào cảm xúc lắm he he 
  Có điều Hà nội đêm lạnh dưới 10 độ rét sun trym lại mà hình dung ra bờ đê lộng gió thì he he … về thôi về thôi 
 3. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 21:53

  Cảnhcáo em Thi cho Thím leo cây mãi đến khi Dì vầu thì mới cồng giả nhời Thím nhế hehe

  Mà Dì cũng ngủ mẹ rùi. Cồng nữa đi Thi yêu!

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 21:58

  Zì jớithiệu thơ Thiếu Bựa fát rùi còn di ngủ nầu hehe:

  (Bài nầy tên jì Zì biết déo hehe)

  *************************

  Độ vài thu trước

  tôi thích du hành với những người anh em
  xuyên qua cánh đồng đá
  với chiếc đầu thép

  Hai con đường vắng vẻ gày gò dạng
  đôi chân cò hương của thị trấn ngái ngủ
  toả sáng yếu ớtù
  quá chói khiến mắt tôi muốn khóc
  và muốn ngủ.

  Giờ đây, nếu tôi thét lên
  những người anh em của tôi có nghe thấy
  từ bên kia?

  Đồng lúa lấp lánh ánh trăng mờ
  bóng tối
  trùm lên chiếc máy tuốt lúa
  chiếc áo dạ chiến binh nặng nề
  nó chậm rãi phun ra từ họng
  những rác rưởi
  sau khi nuốt hết những gì thuộc về nó.

  Tôi bay trên cánh đồng
  để trốn đám mây nặng
  và rác rưởi của chiến binh
  tôi thấy một người nông dân
  đang sấp mặt bờ kênh

  Tôi đếm những ngày mình đã sống
  và giấu dưới gối
  thằng nhóc bắn súng cao su
  bằng đạn bi ve
  những viên đạn bẩy mầu lóng lánh
  nằm sâu trong túi.

 5. #5 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 22:03

  Thơ thằng nầu khắmlặm thế địtmẹ sao Dì không bình thơ của em Bắp Ngô Version 2.0 kia kìa?

  Cây Nghiêng

  Có nước mắt chảy tràn trên hàng mi
  Em đã không thể dừng chúng lại
  Chỉ tại buổi chiều đi qua kí ức
  Em đã lỡ nhìn thấy hàng cây nghiêng…

  (@Bắp Ngô Version 2.0)

 6. #6 by tieuthithi on 2011/01/06 - 22:04

  @ Thiếu
  Đâu  có đâu có he he …  bây giờ mới xong việc buổi tối mới lê la quán xá được chứ
  Dì có mặt hay không thì kệ bố Dì  chứ, mình cứ tự dưng như ở nhà mình mờ  ke ke ke

 7. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 22:04

  Thôi ngủ ácmộng nha Dì hãmlìn địtmẹ Thím phắn!

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 22:06

  @em Thi:

  Ừa chào em Thím ngủ đây. Hôm nay là một ngày hãmlìn mĩmãn của Thím hehe

  P.S: Thím dất buồn vì không ai chúý đến thơ của Vàng Son mà Thím trích đăng cả…

 9. #9 by tieuthithi on 2011/01/06 - 22:09

  @Dì
  Thơ này cùng môtíp thơ thơ Thiệp Nguyễn , mọi người đọc “Con gái thủy thần” mà xem

  Thơ chả  có vần điệu chó gì mờ Dì cũng thuộc được thì tài thật

 10. #10 by tieuthithi on 2011/01/06 - 22:15

  Ôi còn mỗi mình mình trông quán à ? Sư bố các bọn mồm loa mép giải đâu hết rùi ? Vào chửi nhau cho ấm cúng tí đi chứ
  Đéo có ai để nói chuyện nữa , bực thật

 11. #11 by tieuthithi on 2011/01/06 - 22:21

   Nhìn thấy 24 cái đầu lâu mà đéo thèng nầu  ra mặt , để  chị ngồi lảm nhảm một mình, chán vãi chầy 
  Chả nhẽ  đi ngủ nốt

 12. #12 by Lagavulin on 2011/01/06 - 22:21

  thơ đéo gì bay bay cánh đồng chiến binh phun ra nhẽ là cái dòng thơ đéo gì su per real is tic hả dì Bựa?

 13. #13 by minhhuong on 2011/01/06 - 22:22

  Em phải 15’ nữa mới lên sinh hoạt, chị Thi yêu vấu ạ

 14. #14 by tieuthithi on 2011/01/06 - 22:34

   úi quay đi quay lại đã 32 mống rùi
  A có  bạn Vúlìn đây rùi ke ke ke ..
  Giờ  đọc kỹ  lại hóa ra thơ của thím Thiếu ặc ặc ….
  @Ngô Điêu :  cứ bình sờ tĩnh làm nốt chỗ dở đi  he he ….

 15. #15 by gialang on 2011/01/06 - 22:48

  @ Thím Thiếu
  Nói thím đừng buồn nhé, nhưng mà thơ đấy thì chỉ Thím cảm thấy hay thôi vì già thông cảm với thím là người trong cuộc và có thể đặc biệt hơn một  chút nữa. Chứ còn với người ngoài thì, hehe, già xin lỗi thím!

 16. #16 by minhhuong on 2011/01/06 - 22:53

  Em đã xong việc, tối nay Vàng Son Chiến tiếp nhá kekeke

   

  Trước tiên, sưbố Thím Thiếu, bỏ ngay cái tên Bắp Ngô Version 2.0 đi, cổ mà biết thì Thiếu eat Shit eat shit

 17. #17 by minhhuong on 2011/01/06 - 23:11

  Mịa, phần đương đàm luận với Comdomdom hôm qua nó trôi … trôi tít xa, tìm mờ mắt kekeke

 18. #18 by EURO on 2011/01/06 - 23:12

  Vãi mẹ nó cả đái với Thiếu bựa.
  Thơ kiểu này chăm chăm là ẻm bức xúc và có nhu cầu dâng hiến lắm rùi. Tìm cách ăn mẹ đi thui.
  Chi bộ có ai còn ngó nghiêng không vậy? Vào họp chi bộ phát coi, buồn quá hehe…

 19. #19 by tieuthithi on 2011/01/06 - 23:22

  Hớ  hớ trời rét quá điếu  còn ai thức nũa , các lão rúc mẹ nó mẹt vầu cái lá đa để ngủ hết  rùi he he
  Còn mỗi 3 con mẹ mẻ buồn tình  là thức
  @ Điêu : chiến chiến cái dắm , chiến với  ma à ?
  Chị  cũng  đi ngủ đây he he he

 20. #20 by Mit on 2011/01/06 - 23:30

  Chào chào….dêm qua jạy Mít con mần toán dến 11j dêm mà khan cả cổ!!!  Bẩu Mít chồng dạy nó (dể còn vô dây bàn dề với Hương Pa-ri…hehehe) thì tển cho ngay một lecture kiểu vưỡn jảng cho bọn Tơ dồng ngiệp làm thằng nhỏ dớ mẹ cả người! Chán!!!

 21. #21 by minhhuong on 2011/01/06 - 23:31

  Hehehe, chị Thi kia, giao dịch với TT chỉ là « chiến » thôi, còn TT có bẩu điều kiện làm sao đâu. Để em « chiến » mấy câu lấy lệ, xong rồi còn vòi vĩnh như đã giao dịch chứ

 22. #22 by tinhxanh on 2011/01/06 - 23:32

  Có anh đây, các nàng xinh tươi! các em cũng chốn chồng lộn chúa để vao đây tránh rét phỏng? thích thơ ha nhạc nhẽo giề thì anh hầu.

 23. #23 by EURO on 2011/01/06 - 23:35

  Hehe, Xành Tinh hôm qua có nhòm thấy em hông mà hông thấy ý kiến gì hết hehe?
  Quên không thông bấu với chi bộ, hôm qua Rô mần Big- star trên chiền hình, chết mẹ nó cười .

 24. #24 by tinhxanh on 2011/01/06 - 23:43

  @ Rô

  Em nói không đúng giờ nha. anh chờ mấy tiếng mà không thấy ct của em. thôi hôm nào bốt xì líp lên đây cho cả chi bộ coi đi vậy.
 25. #25 by Mit on 2011/01/06 - 23:48

  Bọn tông dật Nùng, sau vụ 54 chạy vào nam đông vật vã, thời đó bác Diệm cũng sử dụng khá nhiều. Tuy tứ tán khắp nơi dưng địa điểm tập trung đông Nùng nhất là trên Tây Nguyên.@ Hương
  Thời cô Bảo Dại vùng cao nguyên Trung Phần dược gọi là Hoàng Triều Cương Thổ, nó dược hưởng quy chế riêng. Lơ ma-rỉ của một bô lão ma Mít từng nắm chức Dại Biểu Cao Nguyên Miền Trung (có lẽ jưới thời cô Ziệm hay về sau, cái này Mít fải hỏi lại).  Cái gế khá to nếu chi bộ nhìn vị trí diạ lý của vùng này trong Nam Lừa. 

 26. #26 by tinhxanh on 2011/01/06 - 23:53

  Mời chi bộ nghe bản Hello Vietnam do đệ tử của anh trình bày, đương nhiên do anh thu âm hộ. hờ hờ!

 27. #27 by trung_uong_lua on 2011/01/06 - 23:54

  Nhân dịp tên Thiếu bốt cái vụ gi (ở bài trước anh biên cồng dưng pôt ko dược) mà cấy tế bào vào mô để tế bào đó phát triển thành bộ phận đó. Cái này từ khóa là nó là stem cell. Chi bộ gúc để tìm hiểu them nhé. Anh tóm tắt lại theo hiểu biết của kẻ không chuyên ngành y. Đại khái stem cells hình thành khi ông/ bà trùng gặp ông/ bà trứng sau 1-2 tuần, dân gian nôm na là trấng vịt lộn non. Đặc tính của stem cells thời kỳ này là có thể cấy vào một số cơ quan ông người và phát triển thành tế bào của bộ phận đó. Ví dư, zikenteo kèn bị hư, cấy cái này vầu thì nó mọc cái kèn xài ok( lưu ý tên diêng và ví dụ để minh hoạ dưng ko nhất thiết khác xự thật @TT version 1.0). Vậy thì chiển vọng chữa bệnh và thay thế bộ phận hư của ông người là khả quan. Dưng về mặt đạo đức xã hội thì sâu? Các nhà sai ần tits dường như can thiệp vào công việc của God, rằng là bắt ông/ bà trùng gặp ông/bà trứng trong ống tube, dồi trích cái stem cells ra…..

  Bên Mẽo cách đây 2 năm vote cho vụ này là có được phép tiếp tục nghiên cuu stem cells? Kết quả thế nầu chi bộ tự gúc nhá. Còn quan điểm của chi bộ thế lào?

 28. #28 by EURO on 2011/01/06 - 23:57

  Ôi đèo mẹ, có anh lộn thì có. Hôm qua bọn bạn em nhòm thấy hết mà. Trưa nay nó phát lại thằng Tướng Tin còn vừa vãi đái vừa phone cho em mà hehe…
  Phẩy nói cực tâu nhã, tiếc cho anh quá đi.
  Hôm nay bà bạn kể chiện có thằng cháu xay rượu, ra đường la làng lên chữi lãnh đạo mình là đồ ngu như lợn bị công an bắt. Ban đầu nhà tưởng bị phạt hành chính tội làm rối trật tự công cộng, nhưng giờ hóa ra nó bị truy tố tội làm lộ bí mật quốc gia. Nhà đó đang nhờ hỏi quán Bựa coi chạy chọt kiểu gì kìa, Bựa nầu biết chỉ giùm hehehe…

 29. #29 by tinhxanh on 2011/01/06 - 23:57

  Địt mẹ! anh đéo chèn được nhạc, tức qúa! thôi đéo nhạc nhẽo gì nữa.

 30. #30 by trung_uong_lua on 2011/01/06 - 23:59

  Bỏ mẹ, pốt hông đúng thời điểm lúc chi bộ đang xúx cảm dạt dào thơca. Xo di xo di.

 31. #31 by EURO on 2011/01/07 - 00:04

  Lừa yêu, anh cứ tiếp tục đi, bọn nhạc họa hãm lìn bỏn ngủ hết rùi, em cũng  biến đây. G9 chi bộ.

 32. #32 by Mit on 2011/01/07 - 00:22

  Địt mẹ! anh đéo chèn được nhạc, tức qúa! thôi đéo nhạc nhẽo gì nữa.@ Xanh
  Hố hố hố thế mà cũng dòi hầu vàng son trong dây!!! 

 33. #33 by minhhuong on 2011/01/07 - 00:37

  @Comdomdom: Bàn vụ sau 1965 thôi:

  Comdd vẫn khẳng định nuôi ong lấy mật mới là mục đích chính để trồng anhtúc trên 19000ha.

  Tính thử nhé:

  Private club của bác Đức Thọ Lê có nhiều người được hưởng không? Tất nhiên là ít, bởi TW có 1 quy tắc vàng: được hưởng 1 đặc ân cấp độ nào nó tương đương với vai vế của người đó.

  Thôi tính rộng, club 1000 chú, mỗi chú 5 lít/năm, tức 5000lít/1 năm.  

  1 thùng ong sau 7 – 15 ngày hút mật thì thu được khoảng 5kg mật (7lít). 1 hộ gia đình nuôi ong khá ở Lừa nuôi 300 thùng ong, tức thu khoảng 7*300=21000lít (thả trên 1 cánh đồng hoa vài chục ha chẳng hạn)

   

  Để đáp ứng nhu cầu mật ong cho Private club chỉ cần vài chục ha, tương đương 1 trang trại (dùng từ nông trang cho nó XHCN) cỡ nhớn cũng đã đủ.  

  Dùng lý do « nuôi ong lấy mật » cho 19000ha, là điều viễn tưởng.

 34. #34 by Cocacola on 2011/01/07 - 00:46

  Nghe nói có Bắp Ngô vơ-sần 2 nữa à? Vậy ai vơ-sần 1? Nghe nói hoang mang quá đi. Nhẽ quán Bựa chơi trò clone hay hàng nhái? Cũng may anh ngủ lúc 6h rồi giờ này dậy sớm cày, chứ nếu không nổ mẹ đầu lâu với thơ ca nhạc họa của Thiếu.


  Hình như chu trình pop Hàn Xẻng – phin sếch – kưa gái – lâng lâng hạnh  phúc – đau khổ tâm trạng – thiền của Thím Thiếu càng lúc càng ngắn lại thì phải.
 35. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/07 - 00:56

  Hi chi bộ thối mồm, Thím mới ngủ dậy!

  Nếu Thím nói Bắp Ngô Version 2.0 đương thầmlặng chơi quán bằng một ních ít cồng thì các cô có tin hông hehe?

  @cô Lả:

  Tiếptục chủđề thica nhạc họa đi cô, nầu mời mời!

 36. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/07 - 00:57

  Dĩ nhiên Bắp Ngô Hương Điêu là original version rùi hehe Lả Lét ngẫn mẹ hehe

 37. #37 by minhhuong on 2011/01/07 - 01:04

  Nếu Thím nói Bắp Ngô Version 2.0 đương thầmlặng chơi quán bằng một ních ít cồng thì các cô có tin hông hehe? @ Thiếu

  ——————–

  Tất nhiên là bịa! Cổ mà đọc quán Bựa mà trông thấy Thiếu gọi cổ là 1 dạng clone thì giờ này cổ cho Thiếu rụng không sót 1 cái răng

   

 38. #38 by Cocacola on 2011/01/07 - 01:09

  Nếu đúng vậy mà Thiếu mầy phóng loa rao cho cả quán biết là coi chừng mất cơ hội cưa em ẻm đó. Gái nó ghét làm bản sao của một gái khác lắm, tỉ như tán: em có cái nụ cười y như người yêu trước của anh! Thì coi chừng ẻm tát cho vu-vu-zên-la luôn đấy!


  Phải bơm thủi ẻm là: em có cá tính riêng khác hẳn với những ẻm khác anh đã từng gặp và sẽ gặp trong tương lai, em để lại ấn tượng khó quên trong anh sau nầy và mãi mãi!

  Úi, trình độ cưa gái của anh thế nầy mà số phận chơi đểu anh nhờ! Thế nên bây giờ anh dẹp hết, sống trọn kiếp nhân gian, khi về với cát bụi rồi thì phần dọn dẹp để cho bọn cty vệ sinh môi trường đô thị nó lo! Hehe 
 39. #39 by nhất on 2011/01/07 - 02:02

  Địt cụ chi bộ vắng thế ! Anh vào ngáp vài phát cho xôm vậy.
  Thiếu Phịch gắn cho ẻm cái nick  ” Bắp Ngô” Ver.2 có nghĩa là TT cũng mê à? Nếu không phẩy thì chỉnh lại cho đúng đê!
  Anh thấy là từ sau khi TT ộp với Bắp Ngô điêu xong thì lượng private comments trên quán giảm hẳn. Thậm chí lâu lắm không có cái nào. Đúng như TT có nói 1 lần : đó toàn là còm của gái.

 40. #40 by Cocacola on 2011/01/07 - 02:26

  Anh thấy là từ sau khi TT ộp với Bắp Ngô điêu xong thì lượng private comments trên quán giảm hẳn. Thậm chí lâu lắm không có cái nào. Đúng như TT có nói 1 lần : đó toàn là còm của gái.@ Nhất


  Hôm trước có Bựa nầu xúi Dì Bựa lấy vợ, theo anh thì không nên, cứ để vậy cho gái nó thèm, bức xúc thì phò dịch vụ chân dài đầy, không thì các em ẻm cho không biếu không tạm ứng để hy vọng thu lãi trong tương lai.

  Con cái thì với tiến bộ ngày nay, há miệng ra để lấy tế bào niêm mạc để clone hay kiếm trứng rồi xóc lọ vầu ống nghiệm rồi có ngay! Lăn tăn gì! Nhờ!
 41. #41 by nhất on 2011/01/07 - 03:07

  @cola
  Tên nào xui TT lý luận như bìu ý, ý tển nói là : tinh hoa phải để lại hậu duệ. Con của TT nhỡ đâu toàn gen lặn ngu như bò thì vui nhở. Chết con mẹ nó cười.
  Anh thì chỉ ước ao nếu sau này có chết đwợc bần nông ngâm rượu cái trym của anh, cái thận của anh để uống dần cho nó cường dương, hí hí. Y như các ông Tắc kè ngâm rượu ý.

 42. #42 by Thầy Lang on 2011/01/07 - 05:45

  Chó đẻ đây hay con gọi Diệp Hạ Can @Chiên gia Đông Y Già Đek Đều :))

  Chú Già Không Đều nhẽ hông nghiên kiú về dược thảo nhiều nhở?

  Chó Đẻ tuy có dược tính lên Gan (aka Can) dưng tên cây đó hông phải Diệp Hạ Can mà là Diệp Hạ Châu.

  Vì sâu?

  Vì Diệp Hạ Châu nghĩa là “Dưới lá có những hạt ngọc”. Cổ nhưn quan sát thật tinh tế và đặt tên cũng thật nên thơ…


 43. #43 by DG on 2011/01/07 - 08:24

  Ui zời ui sư nội chi bộ hãm lìn sao toàn nhè lúc anh công chiện đi vắng lại sanh hoạt thơ ca nhạc nhẽo đỡ nhức đầu lâu là sao?

  Hehe anh thì hông hạp lắm mấy dòng thơ như tên Thiếu bựa đã bốt, chủ quan của cá nhân anh thì nghe có vẻ hơi máy móc và cố gắng biểu diễn ca từ quá (hơi lộ), thật đới.

  Anh thuộc kiểu giản dị, hehe thích dòng của cô Bính Nguyễn chẳng hạn, cứ hương bưởi hương cau miếng giầu gáo nước cho nó vừa lành vừa hoành.

  Cô Bốn dân Phồng mần lục bát cũng hay, đang đông Hà Nội lạnh sun chim anh lại nhớ thế này này:

  Chăn trâu đốt lửa trên đồng
  Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
  Mải mê đuổi một con diều
  Củ khoai nướng cả buổi chiều thành than…

  Hay hông chi bộ hãm lìn?

 44. #44 by DG on 2011/01/07 - 08:35

  Giờ nhiều lúc giở lại tập thơ ngày xưa một thưở sinh viên, hehe đọc mà chết mẹ cười không dám cho gấu đọc, ngượng quá ngượng quá!

   

  Cách đây đận mấy niên, con mẻ biết anh gìn giữ cả một khung trời yêu thương ngày xưa trong cái tủ gỗ nhỏ nhét gậm giường, hehe bả bố trí cho thằng cò con tè liên tục vào chỗ đó (vì hông dám xem nên a cay hehe!).

   

  Ôi đù má đời một ngày chúa nhật, mẻ đi vắng anh lục ra xem lại đặng trầm ngâm trầm ngâm, thì ôi chao khai mù khai mù! thúi quá thúi quá!

   

  Chi bộ nghĩ sao khi vừa đọc dững câu thơ gói gém trọn vẹn thương yêu của các ẻm gởi mình ngày xưa mà vừa đọc vừa bịt mũi!?

 45. #45 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/07 - 08:46

  Mới đọc bài này của trung tướng :))
  Cho hỏi kinh nghiệm hay kể lại vậy 😀

  Gái đứng đường khuyến cáo

  Bác nào hay loạng quạng đi tìm gái đứng đường phải cẩn thận đấy.
  Bây giờ đang thông dụng trò này: gái sẽ đưa ra giá thật rẻ (ví dụ chỉ 50 ngàn đồng, hoặc thậm chí “em thích anh thì em mời”) để dụ bác vào khách sạn, thường là khách sạn khá xịn…
  Sau đó khi xong việc, gái sẽ thản nhiên đòi một số tiền cực lớn (có thể là 1 trẹo tùy theo phong độ của bác), và nói số tiền ngã giá khi trước chỉ là tiên thuê phòng.
  Nếu bác không chịu và to tiếng, gái sẽ sẵn sàng ăn thua đủ bằng cách tuyên bố mình đã bị AIDS, thậm chí có thể rút kiêm tiêm cầm lăm lăm. Cho dù gái không bị aids, thì đảm bảo bác cũng sẽ vãi đái mà chịu nhún.
  Nếu bác không mang đủ tiền, gái sẽ bắt bác đưa điện thoại hoặc xe máy rồi về nhà lấy tiền. Bác yên chí gái sẽ không ôm xe máy hoặc điện thọai chạy mất, vì như thế thì cô ả sẽ đối diện với pháp luật, và nguy cơ bị phản thùng rất cao.
  Loại gái này thường công khai chỗ ở, thậm chí cả nơi làm việc hoặc học hành, nhằm chứng tỏ mình không phải là điếm chuyên nghiệp. Bác có tìm cách trả thù cũng chẳng có ích gì.
  Tóm lại, đừng chết vì thiếu hiểu biết, hãy chêt vì chẳng biết cái mẹ gì.
  @19-01-2006, 12:07 AM


  Nguồn: http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=858

  Btw, PR lại tuyển tập Trung Tướng:
  http://www.mediafire.com/download.php?v9s3gtgszd6ub77
  tuyển tập đang tiếp tục và hiện được  trên 360 trang, sẽ ra mắt gần đây.

 46. #46 by minhdung on 2011/01/07 - 08:58

  @Thiếu: Có anh nghe RadioHead đây.

  Chi bộ nghe và đọc thoại trong clip nhá.

 47. #47 by DG on 2011/01/07 - 10:56

  Hehe vửa về vửa về, chi bộ sanh hoạt thơ ca kiểu gì mà vắng dư bướm hưu trí Thi Còi thế này?!

   

  Bốt cho các bựa xem quả thơ lai láng của anh lúc gặp lại bóng hồng bên Đạo mà anh đã một thời say nắng.

   

  Tao nhã lắm, đù má anh và nàng ngồi bên nhau giữa một chốn hoang vu rừng chiều lộng gió.

   

  Cả hai đứa hông đứa nào nói gì, hehe và cũng hông làm gì, nàng đã có chồng và anh đã có vợ, mồ yên mả đẹp đôi đường! hai đứa lặng lẽ nhìn về xa xăm miên man miên man…

   

  Cuối buổi, nàng khẽ khàng, về thôi anh, muộn rồi, ui zời ơi quen quá thương quá hông chịu nủi!.

   

  Anh nài nỉ như một đứa trẻ con, cố gắng níu kéo được khoảnh khắc nào hay khoảnh khắc đó, vì biết rằng rồi sẽ là mãi mãi…

   

   

  Này em, ngồi lại chút thôi

  Dù sao mình cũng một thời là nhau

   

  Chuyện mình, chừ có gì đâu

  Này em, ngồi lại lâu lâu hẵng về

   

  Thương chiều gió lộng rừng quê

  Xôn xao thương một câu thề thưở nao…

 48. #48 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 11:42

  Nếu Thím nói Bắp Ngô Version 2.0 đương thầmlặng chơi quán bằng một ních ít cồng thì các cô có tin hông hehe? ( @ Ku Thiếu)

   

  Đù Má Sài gòn có phải em Mầu hôm hổm hông zậy? Nghe có mùi Vàng Son Nam Bộ, Thím confirm cái coi nà.

  Anh mới Lả hello Ẻm cái rùi Ẻm lặn đâu mất tăm.

  Màu ơi, quay về đi về đi em hỡi

  Thím đã sai Thím làm lại từ đầu.

  He he

  P/s : Cô Thầy Lang soi câu chữ “Diệp Hạ Can” chuẩn đới. Anh cố tình nhầm he he.

 49. #49 by condomdom on 2011/01/07 - 12:32

  @ Bắp Ngô,

  Khi tham quan di tích lịch sử Sơn La, Nhà “đày” Ban Mê Thuột hay An dưỡng đường Condor, các chị hướng dẫn viên thường mô tả một huyền thoại là: bọn Tây chia rẽ người Việt, nó dùng người Nùng canh gác người Kinh, người Nùng do không cùng máu nên rất độc ác và hung dữ với người Kinh bla bla.

  Những tên tuổi Nùng ngoài Tấn ra còn có Văn Mông tự Quảng Ba và Ngọc Lưu tự Quang Trung cùng họ Đàm. Đương kim lãnh tụ vĩ đại Lừa là một người Nùng lai Nghệ.

  Những Lỗ đít Lừa cũng ưa cưới vợ Nùng đó là bọn Tùng – Zi – Huyên cưới con gái và cháu gái của cựu tổng đốc jan ác Vi Nam Định.

  Chính phủ Quốc ja Lừa năm 1948 có thành lập Sư đoàn 3 Dã chiến do Hoàng A Sáng làm tư lệnh có nhiệm vụ bảo vệ mỏ Hồng Quảng quân số đông người Nùng. Sau năm 54 theo thỏa thuận SD 3 tập kết vào nam và tập hợp lại mang tên Sư đoàn 5 BB.

  Về honey – poppy sẽ có tham luận sau, chỉ lưu ý mật Hà Giang là thứ dịch tốt để ngâm hà nàm chứ không chỉ để phục vụ riêng cho những cá nhơn câu lạc bộ, thời đó không có gì thừa, lòng lợn chia còn cãi nhau chí chóe. Ngoài ra mật này để cung cấp cho Trung ương và cả cho nước bạn dưới danh nghĩa là Lâm sản Lừa. Với sản lượng cơm lớn như thế, tiêu thụ ở đâu vì chỉ cần 1 ha là các bàn đèn Khâm Thiên đủ dùng cả năm.

 50. #50 by deobietj on 2011/01/07 - 12:44

  Ôi Đizt mịa hôm nay mới đọc Tuyển tập TT đến đoạn Thiên thần kg thích phịch.

  Nhẽ nào TT lại là IVY Anh Vũ.
  Đéo j chán thế.
  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/07 - 12:55

   Bài dó déo fải của Zì, mà của cô Fẹt cốpbết từ dâudó về, cũng déo gi nguồn hehe nên déo biết là của ai nữa.