Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 11:21

  Cả 2 Khu Tự Trị Tây Bắc( or Thái Mèo) và Việt Bắc cùng MTDTGPMNVN bị xếp xó sau 75 vì đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử”. Nó được lập ra vì sứ mệnh lịch sử thì dẹp tiệm cũng vì sứ mệnh lịch sử.

  Sứ mệnh gì hử?

 2. #2 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 11:45

  Địt mẹ Anh kể chi bộ nghe, lần đầu Anh đến Điện Biên nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (Anh khai trương trước quả tượng đồng trên đồi A1 đấy, đù má lúc đó gạch lát chỉ xếp vuông vứt thôi chứ đéo kịp trát vữa nữa). Lang thang cái lòng chảo Điện Biện, trong đầu cứ tự hỏi : Đù Má sao mấy thằng cha gì gì Đờ Cát mới Giáp Giáp đéo kéo xuống đồng bằng mà quýnh nhau cho dễ nhỉ, làm đéo gì phải khổ sở kéo pháo vào rùi kéo pháo ra đến nỗi thành bài Hò….gì gì đấy, giữa cái lòng chảo động tí là động đất, thời tiết chỉ 15 phút thay đổi cái xoành. Địt mẹ Anh phải chạy ra sân rộng 1 lần vì cảnh báo đấy.

  Địt mẹ kiến thức lịch sử nhà trường của Anh đấy. Thảm ru không? He he

  Anh ngồi nghe mấy Cô rửa sọ anh đây, come on…

 3. #3 by minhhuong on 2011/01/06 - 11:50

  Cả 2 Khu Tự Trị Tây Bắc( or Thái Mèo) và Việt Bắc cùng MTDTGPMNVN bị xếp xó sau 75 vì đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử”. Nó được lập ra vì sứ mệnh lịch sử thì dẹp tiệm cũng vì sứ mệnh lịch sử.

  Sứ mệnh gì hử? @GKĐ

  ——————–

  Bắc cực từ bao đời cho tới 1975 LUÔN LUÔN là khu tự trị, chứ có phải nó được lập thành tự trị bởi « sứ mệnh lịch sử » giải phóng dântộc của Ông Cụ đâu.

   

  Ví dụ đọc các nghiên cứu của bọn Pháp về lịch sử « Pays Thai », ta luôn thấy sự độc lập của khu vực này đối với các vua Lừa và vua Tầu. Có lúc nó thuộc lãnh thổ Tầu, lúc lại được  trả về Lừa, nhưng lúc nào nó cũng là khu tự trị, điều hành bởi các thủ lĩnh tông dật.

   

  Và, keke, trong 3 giai đoạn vào xâm chiếm Lừa của Pháp, thì Pháp chả gặp mấy khó khăn để tóm Nam Lừa (1867), Trung + Bắc Lừa 1884. Thế nhưng mà Pays Thai á, keke, Pháp đổ máu hơi bị nhiều bởi sự phức tạp và húng chó nơi đây, với quá nhiều quân lực hổ lốn Cờ đen Cờ vàng, Tầu, các thủ lĩnh tông dật … Và Pays Thái phải tới sau cuộc chiến Pháp – Thanh mới bình định xong.

   

 4. #4 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 11:51

  Đính chính : Tượng Đài Victory bằng đồng có lá cờ to hoành bay phất phới dính phốt của Cty Mỹ Thuật TW nằm trên đồi D1, chứ không phải A1. So di chi bộ

 5. #5 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 12:10

  Địt mẹ địa hình Tây Bắc dã man đến nỗi Anh đến nơi xong là hú cả hồn, xe du lịch 24 chỗ nhét tổng 43 người . Mấy cô đéo hình dung nổi cảnh ngồi trên cổ nhau như thế nào đâu, kiểu ngồi trên cái thành ghế chỗ cái tựa cổ ấy, khom người xuống, gác chân qua vai thằng trước như kiểu cõng ấy. Từ HN đến Điện Biên qua mấy cái đèo Sơn La mới Pha Đin đù má Anh trót lên xe rùi mà cứ phải niệm Phật mãi thôi vì núi một bên vực một bên sâu thăm thẳm đéo có barie mả mẹ gì, cua tay áo thì liên tục liên tục. Tài xế đéo quen đường phi thẳng chắc đơn giản lắm. Đến nơi, Anh phi thẳng ra Sân bay Mường Thanh đặt ngay vé máy bay về Hà Nội, cho 12 ngày sau, đéo dám chơi đường bộ nữa. Đù Má nhớ cái cảnh trước khi máy bay cất cánh, có 1 chú An ninh hàng không đi xe máy trên đường băng đuổi bò đang ăn cỏ nhởn nhơ quá trời luôn. Tiếp viên mặt đất mặc áo Thái trông xinh ơi là xinh, lân la hỏi thăm thì em bảo em người Hà Nội, má ơi!

  Ớ Nọn ơi, Ai hắc Nọn, Nọn ngăm lai lai, he he.

 6. #6 by minhhuong on 2011/01/06 - 12:12

  Hehehe, còn vụ Điện Biên Phủ của anh Già Khôgn Đều, giống như chị Mít đã từng còm về vụ xoay quanh Thuốc phiện + nhà bạn Đèo Thái + bọn Mèo bị « ấm ức vì bọn kia độc quyền thuốc phiện » … dẫn tới vụ các bạn Mèo hăng hái đi lao công cho Việtminh để tẩn cho quân nhà bạn Đèo + quân Pháp ở lòng chảo ĐBP.

  Mà cũng ấm ức thật, bao nhiêu năm các bạn Thái dưới trướng bạn Đèo độc quyền thuốc phiện phục vụ saigon, thời gian đầu còn là có giao dịch thỏa thuận, sau bạn Đèo láo toét cậy thế ép bức các bạn Mèo khu vực ấy thu mua. Cho nên có chuyện như chị Mít kể, là lúc chiến tranh Đông Dương chấm dứt vẫn có sẵn 4,5 đến 5 tấn thuốc phiện sẵn sàng trở vào Saigon.

  Hình dung xem, thời thởi Lừa là thiên đường hút á phiện, mà lượng 5 tấn kể trên đã là 1 con số khủng.

  Vậy thì 19 000 ha (mà theo chị Com nhà em bẩu thì thu hoạch khoảng 10kg cho 1 ha), vậy là bao nhiêu tấn? Ối mẹ xiền không là xiền! Chính phủ mình thời 196x trồng nhiều thế là chủ trương đúng con mẹ nó đắn.

 7. #7 by minhhuong on 2011/01/06 - 12:29

  Trong phần 1, 2 gì đó ở serie NamĐịnh bên lốc em, lúc Pháp chiếm thành Nam Định và Nguyễn King sai quân từ Huế vào, thuê 1 đống lính đánh thuê Tầu, và có đàm phán với các bạn thủ lĩnh tông dật trên các khu tự trị rằng giúp anh với. Thế cho nên có 1 toán quân Tông Dật xuống giúp Nguyễn King vây Pháp trong thành Nam Định.

  Theo mô tả của bọn Pháp, đám tông dật này rất lì đòn và thiện chiến với những cây nỏ to tổ bố.

   

  Theo 1 vài nguồn tin, nhà bạn Vương Chí Đức (bố bạn Sình), có thể loại bằng khen gì đấy của Nguyễn King, dưng em chưa ngâm cứu.

   

  Theo nhời đồn đại của giang hồ, các bạn Mèo, Thái … tuy cũng anh hùng bất khuất lì lợm, dưng nổi tiếng nhất phải là các bạn Nùng, khi các bạn ấy oánh nhau thì lì đòn nhất, Nùng là hội bạn Tấn Chu ấy.

 8. #8 by minhdung on 2011/01/06 - 12:29

  1. Đù Má Cả Đời Khổ Vì Lỗ ! Nick Yahoo Messenger Anh đới he he.

  Tên Già đều cồng phơm có phải cadoikhovilo không cái nhé?

 9. #9 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 12:34

  Trước khi thành 2 KTT độc lập thì từ 1948 đã tồn tại “Liên Khu Việt Bắc”. Từ 1955 và 1956 thì mới lần lược tách ra KTT Tây Bắc và Việt Bắc. Điểm “xúay” nằm ở sự kiện chiến thắng Điện Biên năm 1954 hoàng tá tràng chấn động địa cầu gì gì đó. Dì mới Cô nào rành  xúay cái thời điểm 54 này Anh phát nào.

 10. #10 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 12:40

  @ Dũng Anal, he he , Anh xạo xạo tưởng tượng ước ao nick “độc” thế để thử câu gái tin tin đới. Thú thực chưa regist nó, Cô thấy hay mần ăn được thì …nhường cô nick độc đó đó ha ha ha.Cô reg trước đi, Anh có chơi thì thêm số năm sinh đàng sau thui he he, ví dụ cadoikhovilo16.

 11. #11 by minhhuong on 2011/01/06 - 12:47

  Giới thiệu chi bộ 1 chút hình ảnh quân đội riêng của bác Đèo nhà em giai đoạn 1950 – 54:

   

  Cái phù hiệu treo trước ngực mấy anh Thái được thiết kế rất là đẹp, 1 mặt đề chữ Thái, mặt sau đề chữ Pháp:

   

   

 12. #12 by minhhuong on 2011/01/06 - 12:50

  Ờ mà chữ Thái trông cũng nòng nọc như chữ khoa đẩu mờ bác Điền đương IT hóa ấy chibộ nhở

 13. #13 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 13:33

  Người Thái, Mèo or H Mông, vùng Tây Bắc phát âm tiếng Anh rất chuẩn và dễ giống người bản xứ nhế, và đặc biệt Anh nghe nói họ theo đạo Công Giáo khá phổ biến, dù những em nhỏ bé tí.

  Còn chữ viết như phù hiệu em up, trông như chữ Naxi( Nạp Tây) của Văn Hóa Đông Ba vùng Vân Nam ấy nhỉ?

  Nghe tí Người Mèo Ơn Đảng nầu mấy Cô:


 14. #14 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 13:41

  Thêm minh họa chữ Nạp Tây này

  giống chữ Thái không nhở?

  Trông phù hiệu của Em Hương có hình Thánh Giá đấy, chứng tỏ ngày trước tụi Pháp truyền đạo xứ này rùi.


 15. #15 by minhhuong on 2011/01/06 - 13:48

  @Già Không Đều: Về vụ người tông dật theo TCG đúng là em cũng có ảnh cho thấy các thầy truyền đạo hoạt động trên ấy. Tỉ dụ tấm này:

  Đồng chí râu dài ngoằng chính là người truyền đạo.

   

  Em đương suy nghĩ không biết hình trên tấm phù hiệu ấy, nó là cách điệu của cây thánh giá, hay nó là cách điệu của loại cúc áo của người Thái? Anh có ảnh cúc áo trang phục Thái không, úp lên em xem cái

 16. #16 by Gia_lamcam on 2011/01/06 - 14:01

  Theo nhời đồn đại của giang hồ, các bạn Mèo, Thái … tuy cũng anh hùng bất khuất lì lợm, dưng nổi tiếng nhất phải là các bạn Nùng,…@Điêu yêu
  Chính xác chính xác.
  Các bạn Nùng đặc biệt lì lợm và trung thành trung thành trung thành. Thành phần bẩu vệ các lồng chí lãnh tụ CM hồi hổi có chủ trương tuyển tuyền các bạn người Nùng.
  Em Hương Điêu gúc đi gúc đi.

 17. #17 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 14:10

  Trang phục em gái Thái Trắng ngon chưa này

  Chiếc “xửa cỏm”, một loại áo chẽn dài tay mặc ngoài, bó sát người, cũng góp phần không nhỏ làm nên nét đẹp của người con gái Thái, vừa tôn eo lưng thon thả, vừa vun đầy bộ ngực thanh tân. Ngay hàng cúc áo bằng bạc hình con bướm – “mák pém” cũng có tiếng nói và ý nghĩa nhân sinh tinh tế. Một bên là hàng cúc hình bướm đực, một bên là hàng bướm cái.Con gái chưa chồng hàng cúc mang số lẻ, con gái có chồng hàng cúc mang số chẵn.( @Nguồn : chôm chỉa)

  Hương, Anh nhìn thấy chắc hình cách điệu Thánh giá hơn đấy

 18. #18 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 14:46

  Đù Má gái Thái trắng có đặc điểm rất hay là….dễ bỏ chồng và rất mê zai, khái niệm chung thủy là hơi xa xỉ, thích là ok đéo on đơ Khổng Giáo xuất giá tòng phu phu tử tong tử đéo gì.

  Hơi bị được mấy Cô Bựa nhở?

 19. #19 by Dragonfly on 2011/01/06 - 14:54

  Hồi tin tin đọc chuyện Chim Bay Trên Đỉnh Núi nhẽ là cũng dính đến chuyện em Hương Điêu đang bàn phỏng  ạ? Em Hương Điêu đã đọc cuốn này chưa? Hệ Hệ

 20. #20 by Dragonfly on 2011/01/06 - 14:56

  Hơi bị được mấy Cô Bựa nhở?@ Già Lởm Khởm

  ————
  Đồ Sơn đầy mấy ẻm. Xuống mà check. Hệ Hệ
 21. #21 by minhdung on 2011/01/06 - 15:03

  @Lài: Đéo gì phải Đồ sơn, HN đầy, Tầy, Nùng, đủ hết, hehe.

 22. #22 by Cocacola on 2011/01/06 - 15:04

  Không những Tông dật Bắc theo Thiên Chúa Giáo mà Tông dật Tây Nguyên cũng theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đầy luôn, đúng là tông dật, đẳng cấp khác hẳn Lừa, biết ai khai hóa mình và đi theo hướng con đường sáng chứ đâu có húng chó lung tung như Lừa.


  Đúng là thân Lừa ưa nặng. Nam Lừa hết viện trợ là buông tay mẹ nó cho mất nước luôn, trong khi các bạn Fulro súng đạn không ai cung cấp, chui rúc trong rừng sâu núi thẳm vẫn chiến đấu với commies rất nhiều năm.

  Thế nên các bạn ấy được thoát Lừa ngay chứ không phải đi tù, đầy ải cho hết nghiệp rồi mới được đi HO.


 23. #23 by minhdung on 2011/01/06 - 15:07

  Nói chung, nói tóm lại, túm cái váy. Là trước thêm đại hội đảng. Chẳng có đéo gì thay đổi. Chẳng có tự trị tự trung gì nữa đéo hết. Lừa hết. Em Hương với tên Già hoài cổ quá đi.

 24. #24 by minhdung on 2011/01/06 - 15:12

  Dũng lên Chủ tịch Lừa


  Thủ tướng Lừa là ai các Bựa?
 25. #25 by gialang on 2011/01/06 - 15:16

  @ Ngoa_Long_Cuong,

  Cảm ơn nhiều

  @TT:

  TT khoe nhiều bài tập và tác dụng tốt của Thập Minh công thế thì khai sáng tiếp đi để cho bựa viên tập luyện nâng cao sức khỏe.

 26. #26 by Cocacola on 2011/01/06 - 15:17

  Đúng là gái tông dật Thái lấy chồng sớm, nhưng mê zai và dễ bỏ chồng. Hồi hổi anh đi kiếm xiền tuốt tận trên Bắc Yên, Sơn La, chiều thả bộ vào bản cưa một em, dáng nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại tuổi đôi mươi như Tiểu Long Nữ. 


  Ẻm hát karaoke thì thôi rồi, giọng HN ngọt như mía lùi. Đi chơi vài lần ẻm mới nói ẻm ly dị chồng, chồng ẻm nghiện hàng trắng. Bố khỉ, gái trắng thế này không nghiện, lại đi nghiện hàng! Chồng ẻm bắt con ở Sơn La, còn ẻm trở về bản …

  Thằng đệ lái xe thì chết chìm trong mắt em chủ quán karaoke đầu bản, anh, em gái Thái và tay chồng em chủ quán ngồi nhậu trước sân vậy mà nó xúc luôn em kia sau nhà! 

  Về anh chửi nó: bậy quá nghe mậy! Nó bảo: ngon quá không nhịn nổi, anh! Nghe bảo: trước khi anh lên, em với mấy anh kia chở chồng nó đi cấp cứu mấy lần, thẳng uống thuốc tự tử mấy lần đó (chắc vì ghen chịu hổng nổi!)
 27. #27 by DG on 2011/01/06 - 15:40

  “Thủ tướng Lừa là ai các Bựa?”@ Dũng Hói.

  Hehe anh chấm tên Già Đều!

 28. #28 by minhhuong on 2011/01/06 - 16:03

  Hồi tin tin đọc chuyện Chim Bay Trên Đỉnh Núi nhẽ là cũng dính đến chuyện em Hương Điêu đang bàn phỏng  ạ? Em Hương Điêu đã đọc cuốn này chưa? Hệ Hệ @anh Lai
  ——————

  Chưa đọc, hơ hơ, mọi thông tin em thu lượm là từ… bọn Pháp

   

 29. #29 by minhhuong on 2011/01/06 - 16:04

  Bọn tông dật Nùng, sau vụ 54 chạy vào nam đông vật vã, thời đó bác Diệm cũng sử dụng khá nhiều. Tuy tứ tán khắp nơi dưng địa điểm tập trung đông Nùng nhất là trên Tây Nguyên. (nguồn: nghe nói, chưa kiểm chứng hahaha)

 30. #30 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 16:05

  Dái Ghẻ ơi, Cô nhìm nhầm hàng mẹ rùi. Hay Cô mỉa Anh thế? Đù mạ Cô!

   

  Cô nào lên mần PM thì cũng chẳng xi nhê gì, đù mạ xứ Lừa cần Chốp hoặc Sin thui trong 10 năm tới nếu được.

   

  Giang Hồ đồn Cô 3 tiếp tục vững chắc ghế.

   

  Còn Anh, Anh khoái đồng chí Thanh Nguyễn Bá ra Hà Nội thay ghế Cô Nghị Hà Nam rùi tính tiếp.

 31. #31 by tieuthithi on 2011/01/06 - 17:55

  Đù Má gái Thái trắng có đặc điểm rất hay là….dễ bỏ chồng và rất mê zai,@Già đều
  hớ hớ hớ nghe giống tính gái Bựa quán nầy nhở

 32. #32 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 18:25

  @em Thi:

  Mê giai là nhucầu lànhmạnh và thiếtthực của mọi liềnbà chânchính mà em. Và the same to bỏ chồng hehe!

  Bìnhthường thôi.

 33. #33 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 18:31

  Giờ vầu quán cứ thấy Bắp Ngô yêudấu cười hihi haha là ynhưrằng quên con mẹ nó hết mệtnhọc của đời Lừa. Thím mêđắm em quá đi Vàng Son bấthủ ơi hehe

  Chibộ muốn đọc thử thơ của một Bắp Ngô Version 2.0, một Vàng Son đã đánhcắp trọnvẹn tâmhồn Thím hông?

  Cây Nghiêng

  Có nước mắt chảy tràn trên hàng mi
  Em đã không thể dừng chúng lại
  Chỉ tại buổi chiều đi qua kí ức
  Em đã lỡ nhìn thấy hàng cây nghiêng…

 34. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 18:33

  Vô đề

  Thèm

  Và nhớ..

  Cái mùi café cũ

  Gió đưa vương đọng mãi lá cành mềm

  Thèm và nhớ

  Mùi không gian ướt ẩm

  lạnh tê người

   

  Thèm

  nhớ

  những gì chưa hiện diện

  đã từng chưa

  có thể hờ hững quên

   

   

  Thèm

  và nhớ

  thế thôi

  không quan trọng

  mơ tưởng nhiều khi đã chỉ mình em…

 35. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 18:35

  Các cô cần đốiđãi và cưxử mới gái (đang cưacẩm or lấy mần vợ) cách tốt nhất có thể, rõ chưa? Gái là quà của Chúa đó, thưa các cô!

  Địtmẹ thằng nầu hỗn mới gái!

  Địtmẹ thằng nầu hãmlìn mới gái!

  Còn dĩ nhiên khi nào bỏn giở mặt thì lại là chiện khác, tính sâu, hehe

 36. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 18:38

  Thím có một lòng cămthù sâusắc và dadiết tới tấtcả thểloại thơ và thợthơ Lừa hehe.

  Dưng thơ của Vàng Son mà Thím trích dẫn thì rõràng tinhhoa và chấtnghệ quá, phải không các cô?

  Đã xinh lại còn chấtnghệ. Liệu em có là của anh, someday?

  Hehe nhiệt cao phết các cô ạ hehe

 37. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 18:41

  Thơ là jì?

  Theo địnhnghĩa tốigiản tinhhoa của Al Huang Shao Jiang, thì thơ là biểuđạt bằng chữ của một tâmhồn đầynghẹt cảmxúc và chấtnghệ hehe

  Nên địtmẹ dững thểloại dư “Hòn Đá Nặng” của đồngchí đạibựa đéo gì quên mẹ tên quả là tiểuphẩm hàihước mĩ con mẹ nó mãn hehe

 38. #38 by tieuthithi on 2011/01/06 - 18:44

  Đang chờ  cơm vầu  quán chả có mống nầu he he
  giờ mới thấy thím Thiếu
  bốt vài  bài thơ nữa đi  thím , đọc cho nó du  dương tí cho đỡ lạnh nầu

 39. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:06

  Thơ hình như hết rùi em Thi ạ, ẻm chỉ sángtác bấy nhiêu…

  Em nghe nhạc đỡ vậy nhế:

 40. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:08

  Hè sang Thu tới
  Và Anh chưa đến
  Khung trời trống đầy
  Một nỗi nhớ

  Vòng tay ấm áp
  Nụ hôn đậm sâu
  Mắt cười sao sáng
  Làn tóc xõa

  Dòng sông đầy nắng
  Bờ đê đầy gió
  Anh gần mơ hồ
  Như khói thuốc

  Bờ vai êm ái
  Giọng cười thật vang
  Thì thầm Anh nói
  Tựa rừng khuya

  Không tệ, phỏng Thi yêu?

 41. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:24

  Các cô ở đây có ai nghe Radiohead, Placebo hay Coldplay không?

  Ở Nam Hàn có bọn Nell, một nhóm rock có phongcách chịu ảnhhưởng nặngnề của dững cái tên vừa kể. Hehe vì bỏn Tây quá nên đéo được công chúng Hàn ưa mấy hehe

  Các cô nghe thử vài tácphẩm của bỏn nhế:

 42. #42 by Đại Tướng xìtin on 2011/01/06 - 20:25

  Đỵt mẹ tuyền thể chi bộ! 


  1 cái chi bộ tuyền người tâm thần nhưng lâu đéo vầu chưởi thì nhớ. Bệnh hoạn đéo thể đỡ….


  Có mấy ngày lười vầu quán vì đi đong gái 9x mà giờ đọc cồng đuối như con cá chuối…

  Anh nghe cu Thiếu tháng thốt lên những lời cô tếch- có cánh mà tủm tỉm cười.
  Chú chỉ đc cái còi to&…kèn bé!hehehe. Hôm nầu cắp sách qua anh, anh phụ đạo cho cách…biến ẻm xinh nghệ đới thành của diêng chú nhé!hehe
  Anh là dất thik gái xinh, còn gái nghệ- càng thik.Thật tiếc vì gái đó đéo thuộc về anh. Cứ thấy gái xinh có bồ, anh lại thấy tiếc. Hãm thế chứ.hehe

  Đỵt mẹ TT Đĩ đực, vụ Thánh vật sông Lịch ấy, thằng báo pháp luật vì vụ đấy mà khổ. Hồi hổi đang đêm đọc loạt bài ấy, teo mẹ chym mất mẫy bữa. Sau vụ đới chìm mẹ xuống, hóng mãi đéo biết vụ đới đi về đâu.

  Tay trụ trì chùa Hương đới dẹo dồi thì phải. Đống xiền 90 tỉ của ảnh sau đó xử lý thế nầu kể chi bộ nghe cái. Đỵt mẹ nhà TT Đĩ đực cứ úp mở như phò nửa mùa

  Ah` cồng phơm với chi bộ, về diệu thì em đéo giỏi thưởng lắm, dưng về chè thì em thưởng chè số dách nhá. Đc cái di truyền của ông bô, thưởng chè& chấm chè cực chuẩn.hehe. Có ai cùng sở trường ko?( đéo nói sở thik nhá)

  Vụ chè tuyết san, nói thật chỉ đc cái quý vì hiếm. Chứ vị, nước, mùi….như cặc- đéo tương xứng với danh tiếng. Thua xa chè Tân Cương chính tông.

  phát cuối, MU vĩ đại khả năng năm nay lại có cúp để đếm sớm!
 43. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:26

  Mười lăm cô mặt ./ thập thò thậmthụt mà đéo cồng làm Thím lộn duột phết, dưng Thím không chưởi các cô đâu vì Thím điềmđạm nhãnhặn nhiều rùi hehe

  Địtmẹ các cô!

 44. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:28

  Ô chầu Tướng Tin Đĩ Rạc nhế! Thím nhớ cô phết hehe cô khỏe hông?

 45. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:33

  Thím rất thích bài “Không lấy gì mần lạ” (No Surprises) của thằng Radiohead bấthủ nầy hehe, mời các cô:

 46. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/06 - 20:35

  Tắt hết đèn, bật điềuhòa thật lạnh và chuẩn bị một ít vodka cạnh người là cách thưởngthức âmnhạc chấtnghệ tốt, các cô ạ!

 47. #47 by Đại Tướng xìtin on 2011/01/06 - 20:56

  chuẩn bị một ít vodka @Thiếu tháng


  Đỵt mẹ chú thật hãm. Vodka Lò đúc ah? 

  Đéo có đông xiền thì xiền đấy mua mẹ chai vang Đà lạt cho anh, vang đỏ ý đừng mua vang trắng- mà bú.
  Vị tạm đc lại có tí bổ dọc bổ ngang.
   
  Chứ bú Vodka anh thật- như (!). Trong tất cả thể loại diệu mạnh, anh ghét nhất Vodka -cực vô vị. Thua xa brandy, whisky…

  Thôi anh vào nhà, nghỉ tí đêm anh về. hehe.

  Đỵt mẹ chi bộ hãm (!)


 48. #48 by Mr. Tran on 2011/01/06 - 21:02

  thằng tin nó nói đúng đấy Thiếu dái ạ. thưởng nhạc mới nhâm nhi diệu đúng là dất thú dưng hehe chưa thấy ai nhâm nhi vodka cả.

  @Dũng hói: gái tông dật ở HN chỗ nầu thế? tò mò vãi dắm. se địa chỉ đi hehe. nhanh nhanh…

  địt mẹ, đừng có nổ dư tướng thối đấy nhế

 49. #49 by Mr. Tran on 2011/01/06 - 21:26

  ôi, Thiếu dái làm sâu thế? lại đéo zen được nữa à?

  à mà sâu Thiếu dái lại đặt ních na ná tên thợ thơ tin tin mới nổi thế? nhẽ đang chuộng thơ cỏn? hay chính là cỏn?

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 21:30

  Ui dịt mẹ các cô Zì buồn ngủ quá di. Fải di ngủ fát dã rùi chưởi sau.