Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/01/06 - 00:33

  Chibộ dang chờ một cú Vàng Son Chiến của 2 em như dã từng xẩy ra một vài lần hehe.@ TT

  ————

  Hehehehe, TT chuyên có trò làm mình làm mẩy khi chibộ bẩu biên bài, chibộ nhớ không. Giờ TT mong Vàng Son Chiến á, hố hố, TT chờ dài cổ nhá.

  Cho bõ ghét   

   

  Giao dịch đi TT, em tiếp tục Vàng Son Chiến, thì TT bốt bài em muốn? Nhá? Kekekeke


   

 2. #2 by condomdom on 2011/01/06 - 00:49

  Chị Điêu,
  Nói Tây làm 10 tiêu 9 không kó nghĩa là cá nhân cô Hồ Bất Khuất ( aka André Mandras) nào đó kiếm được 1000 quan tiêu hết 900 quan mà là vĩ mô toàn thể dân Tây nó chi tiêu như vậy. Còn việc nó không bị riêu ét têt kéo nhà là bởi vì nó đã mua bảo hiểm, dễ hiểu mà. Thuế nặng chẳng qua là trả trước tiền già hay khi mất jốpcho chính mình chứ không hề ném xuống biển. Đây cũng là hình thức để dành nhưng do cưỡng bức chứ không phải tự nguyện như xứ Lừa – ai lạc ai bi ở chỗ này. Còn nuôi lê dương với hiến binh thì xứ nào cũng có, chẳng kể.

  Chị Thi,
  Trong chi bộ mỗi đảng viên đóng góp một tham luận chủ yếu bằng con đường gúc nên không tránh khỏi sai sót. Sau đó tranh luận để đi đến ý kiến thống nhất. Đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, chứ không phải biến báo.

  Nghị quyết của chi bộ về xứ Đồng Văn, Mèo Vạc là như thế này:
  Trước 54 người Mèo tự giồng anh túc theo triền thống ngàn đời phải đóng góp cho Cụ để phục kháng chiến đánh Tây xâm lược. Giai đoạn này anh Sao Đỏ cầm trịch.
  Sau 54 Cụ lo giải quyết cướp ruộng địa chủ chia cho dân nghèo dưới xuôi nên tạm tha cho miền ngược.
  Đến 60 bình định được Đồng Văn, Mèo Vạc bằng việc tiêu diệt 2 vạn tên Mèo ngoan cố (sau năm 75 gọi là Phun rô), giải quyết an trí cho vua Mèo Vương Chí Xình tại bệnh viện Đồn Thủy. Sát nhập xứ Mèo về Khu tự trị Bắc Cực.
  Quy hoạch vùng giồng cây công nghiệp thích hợp là anh túc lấy mủ kết hợp nuôi ong lấy mật.
  UB BVBMTE do TTg Đổng văn Phạm kiêm nhiệm có nhiệm vụ thu gom dược liệu cùng với mật ông ở trên để bào chế thần dược trường sinh bất lão phục vụ Trung ương.

 3. #3 by Dragonfly on 2011/01/06 - 00:50

  Có  Bựa nào thức xem trận Ars-Mc không đấy. Hệ Hệ

 4. #4 by minhhuong on 2011/01/06 - 01:02

  Comdomdom bà chị là chuyên gia lập lờ số 1.

  Chính chị bảo là “nếu thất nghiệp thì Real Estate nó kéo nhà” nhá, em bảo chỉ ở Mẽo thôi chứ dân Pháp có thói quen trả rất nhiều tiền bảo hiểm cho credit, nên đéo có chuyên kéo nhà đéo gì cả.

   

  Thấy em phán thế xong chị lại đại bôi ngay rằng “Còn việc nó không bị riêu ét têt kéo nhà là bởi vì nó đã mua bảo hiểm, dễ hiểu mà”   

   

  Khiếp, bà chị làm ơn đi, nếu ý kiến phản đối của em thuyết phục được chị thì chị bảo là “ừ nhỉ”, hoặc chị “đồng tình”, chứ chị đừng chơi cái trò “ui giời cái ý của em nó tương đương với cái chị nói”.

  Thưa với bà chị là 2 ý trái ngược nhau đấy ạ, tương đương cái dắm ý.

 5. #5 by condomdom on 2011/01/06 - 01:04

  Kết luận về trà, Zì phán chuẩn nếu có bổ sung một tý.
  Chi bộ kể cũng hơi lười gúc, nó đây http://www.baohagiang.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=5368&CatID=26&MN=26
  tuy báo đảng không đáng tin cậy nhưng bài viết này cung cấp khá thông tin về loại trà này.
  Giống như nhãn lồng Hưng Yên nói chung ăn ngon nhất cõi đồng thời lại có cây mênh danh “tiến vua” quả to hơn mà hương vị đặc sắc hơn. Cây nhãn này nay đã suy rồi chỉ còn tấm bia là vững. Trước đây khi được vinh dự tận lực cống hiến, cây nhãn này được cả trung dội dân quân bảo vệ.
  Những cây trà quý miệt Yên Minh cũng vậy.
  Giữa quý mới tốt chênh nhau có chút xíu như là sừng tê với sừng trâu không khác biệt bao nhiêu.

 6. #6 by Mit on 2011/01/06 - 01:05

  Đến 60 bình định được Đồng Văn, Mèo Vạc bằng việc tiêu diệt 2 vạn tên Mèo ngoan cố (sau năm 75 gọi là Phun rô), giải quyết an trí cho vua Mèo Vương Chí Xình tại bệnh viện Đồn Thủy. Sát nhập xứ Mèo về Khu tự trị Bắc Cực.@ ConDomDom

  Sao bẩu cháu cô Xình là cô Sơn có công lớn trong vụ bình dịnh này fải hông?  Mà sao cô Sơn hông dược có Dảng tịch cho dến chết nhờ?  Theo nhu cầu cách mệng nge có vẻ fishy quá…hehehe
  Mít dọc thấy có nhiều tin về bọn chính quyền tay sai dẹp mọi trên Tây Nguyên, dưng hầu như hông tìm ra tin nầu về vùng Bắc Cực zai doạn Ông Cụ bình fỉ nầy.  Kể cả hình cô Xình cũng hông có nốt? 

 7. #7 by minhhuong on 2011/01/06 - 01:08

  Còn vụ mật ong của chị Comdomdom, hehehehe, không ai bảo là nó không có, mà người ta bảo là nó chả thấp tháp mẹ gì so với lượng thuốc phiện thu được sau đó, bà chị ạ.

  Ý nhưng mà em dừng chưa đưa phản biện của em ra vội, hé hé hé, chờ tí em giao dịch với Trung Tướng vụ làm ăn cái đã

  TT mà đồng ý bốt bài em muốn thì em đồng ý Vàng Son Chiến tiếp

  Anh ơi, điiiiii mà

 8. #8 by condomdom on 2011/01/06 - 01:34

  Chị Mít,
  Trong xứ toàn Mẽo với Mễ, tiếng Mít thật là thân thương.

  Thời 50-60 đi lại khó khăn nên thông tin lại càng khó hơn. Trong Nam càng mịt mù tin ngoài Bắc. Ngay ở dưới xuôi những vụ tàn sat Ba Làng, Ba Chúc còn không có chứng cớ. Trên mạn ngược nhất là mất 3 ngày xe thì khó khăn đến nhường nào.

  Ủy ban bảo vệ sức khỏe trung ương nhất quán với đề nghị phác đồ điều trị của chị. Dân gian gọi là “dĩ độc trị độc” lấy mỡ A lat ka trị mỡ máu.
  Bịnh mỡ máu là sự mất cân đối giữa 3 thành phần có trong máu người là tri gly xê rit + LDL+ HDL trong đó HDL thấp hơn yêu cầu, LDL và Tri-Gly cao hơn cho phép. Dùng mỡ cá để bổ sung HDL, chất này có tác dụng giảm LDL nhưng ít tác dụng với tri-gly. Uống trà xanh cũng có tác dụng tương tợ.
  Anh Lang, anh Tơ, anh Lả tha cho em nói lén lúc các anh mê ngủ.

 9. #9 by minhhuong on 2011/01/06 - 01:38

  Kể cả hình cô Xình cũng hông có nốt?  @ Chị Mít

  ———

  Em nhớ em có 1 đống ảnh của mấy cô thủ lãnh Mẽo Thái gì đấy trong máy tính. Để em lục lại cho, không chắc là hình cô Đèo Văn Long hay hình cô Vương Chí Sình nữa.

  Chờ tí nhá, hàng quí hehehehe

 10. #10 by condomdom on 2011/01/06 - 01:46

  Em hiểu lượng của bài Cung Xạ Cung thế này
  Tập bên trái và bên phải tính là 1 lượt
  Tập 7 lượt như rứa.
  Zì còn phơm nhế.

 11. #11 by minhhuong on 2011/01/06 - 01:50

  Vụ uống chè xanh chị Comdômdom bẩu í, em cũng nghe 1 bô lão dược sỹ bẩu thế nốt

 12. #12 by condomdom on 2011/01/06 - 01:59

  Nói chung có bệnh thì cần Thay đổi lối sống + Tập thể dục + Bát Zâm Công
  Trở lại với sư xứ Lừa, họ tệ lắm. Trước 75 – Sư Quậy, sau 75 – Sư Làm Tiền. Còn Sư Làm Tình, ai biết jơ tay.

 13. #13 by Mit on 2011/01/06 - 02:02

  Thời 50-60 đi lại khó khăn nên thông tin lại càng khó hơn. Trong Nam càng mịt mù tin ngoài Bắc.@ ConDomDom
  Dúng vậy.  Cái này chắc fải dợi lâu lâu anh jà nầu sắp ngỏm củ tỏi rùi tung ra hồi ký hồi kết mới biết dược…hehehe

 14. #14 by Mit on 2011/01/06 - 02:04

  Chờ tí nhá, hàng quí hehehehe@ Hương
  Úi jời, dừng lâu  dư mụ Zì nhe, Mít dang nín thở dợi dây….híhíhí

 15. #15 by minhhuong on 2011/01/06 - 02:11

  Dúng vậy.  Cái này chắc fải dợi lâu lâu anh jà nầu sắp ngỏm củ tỏi rùi tung ra hồi ký hồi kết mới biết dược…hehehe @ Chị Mít

  —————-

  Cho bác Vương Chí Sình thì đã có 1 bác viết hồi ký kể rồi, gúc “Cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Văn”
   

 16. #16 by Mit on 2011/01/06 - 02:15

  Trở lại với sư xứ Lừa, họ tệ lắm. Trước 75 – Sư Quậy, sau 75 – Sư Làm Tiền. Còn Sư Làm Tình, ai biết jơ tay.@ ConDomDom
  Cái này bài Mê Sư (@ Zì) dã có rùi mà?  Sư mần xiền thì Mít thật, nhiều chùa quanh dây các sư mần xiền qua các “cò” thấy mà chán.  Một bà jà gần 90 dã nhìn nhận rằng, “chân tu bây jờ làm sao còn hả con?”, và bà vưỡn dóng tiền công quỹ dều dều!  Mít không muốn bước chân vầu dững chỗ dấy, và nhìn bọn sư này dư dững bọn lưu manh.

 17. #17 by minhhuong on 2011/01/06 - 02:24

  Hehehehe lười up lên photobucket quá, thôi em lấy tạm 1 cái ngay trên mạng nhá:

   

  Bác Vương Quỳnh Sơn mà chị Mít nhắc, cháu bác Sình:

  Có 1 tập ảnh bác Đèo Long đẹp dã man do Pháp chụp, chờ tí up

   

 18. #18 by Paul Liang on 2011/01/06 - 02:38

  Lài còn thức không Lài? Có chơi tay bo với nhau không?

 19. #19 by minhhuong on 2011/01/06 - 02:39

  Bác Đèo Văn Long trong đám cưới đứa con gái lớn. Chibộ ngó gái Thái trắng đi nhá, keke, xinh chưa.

  Sau vụ Điện Biên Phủ, nhà bác Đèo kéo nhau chạy le te sang Pháp. Tất nhiên, bác giầu sụ sụ sụ

 20. #20 by minhhuong on 2011/01/06 - 02:44

  Bác Đèo Văn Long chụp cùng vợ:

 21. #21 by Enterprise on 2011/01/06 - 02:46

  Có chuyện hay nè chi bộ
  Hehe, sáng anh vào bản tiếng Anh của bọn BVA thấy International surveys 2010 chỉ có 1 cái. Hóa-ra BVA không cập-nhật bản tiếng Anh. Tựa-như quanbua.org so với yahoo. Anh xin-lỗi chi bộ nhé.

 22. #22 by Enterprise on 2011/01/06 - 02:51

  Hehe, nhẽ Lừa thấy khổ quá rồi không thể khổ hơn nữa nên chắc-chắn ngày-mai sẽ tốt hơn hôm-nay. Kiểu Dì khuyên mua chứng-khoán phỏng? hehe.

 23. #23 by minhhuong on 2011/01/06 - 02:54

  Tất nhiên, dù rằng đường xá khu vực Bắc Cực khó khăn – như bà chị Comdomdom đã mô tả  3 ngày lên tới nơi í, dưng tất nhiên, bác Đèo nhà em là Vua Thái lắm thuốc phiện bỏ mẹ, bác thừa xiền mua otô chứ lị. Mời chibộ ngó con xe nhà bác Đèo, đẹp phết:

   

   

 24. #24 by minhhuong on 2011/01/06 - 02:58

  @Anh Rai: Hôm nay có 3 đứa Pháp nó nói chuyện với em về vụ Lừa đứng đầu bảng và Pháp đứng cuối bảng trong cái vụ lạc quan ấy đấy hahahahahhaha

  Tất nhiên, chúng nó bẩu là khiếp bọn Pháp tởm nhở mày nhở, em bẩu : “Ừ, tởm”

 25. #25 by Enterprise on 2011/01/06 - 03:10

  @Cô Hương:
  Hehe, bỏn tởm là đúng. Bỏn tính chi-li quá. Kinh-tế thấy phần-trăm tăng cao cao là được rồi cần gì phải so-đo lạm-phát một số mới chả hai số. Nhà-cửa, đường-xá xây để xài vài hôm là đủ rồi còn mà xây mới, cần gì phải xây-kiên cố hàng trăm-năm. Thế mới sành-điệu, mới theo kịp mốt, mới tiến nhanh tiến mạnh được, hehe.

 26. #26 by Mit on 2011/01/06 - 03:28

  Chu choa, vợ bác Dèo trông tối tân nhờ.  Nhà bác Dèo jầu bỏ mịa!

  À em Hương ơi, trong khi chờ dợi em pót hình Mít di lang thang lại thấy tin này từ báo Dảng.  Báo Dảng kể vùng Mường Lống, Kỳ Sơn, Ngệ An vốn cũng vốn là thủ phủ của thuốc fiện vầu dững năm dầu 9x.  Tức là nhà nhà jồng thuốc fiện, cán bộ dua với jân, cho dến ’97 chính fủ mới ngưng.  Nhẽ lúc ấy dói quá, chưa có nhiều Tơn vầu Lừa nên Bê mới cho kinh doanh món này kinh thế?!

 27. #27 by minhhuong on 2011/01/06 - 03:35

  @chị Mít: Bọn nào chứ bọn Nghệ An nơi rừng rú vẫn nghe nói tới giờ còn trồng mà (giang hồ bảo hehe)

 28. #28 by Mit on 2011/01/06 - 03:40

  Thôi Mít fải chạy rùi.  Tối tiếp….

 29. #29 by tinhxanh on 2011/01/06 - 04:20

  @ con đom đóm

  Đến 60 bình định được Đồng Văn, Mèo Vạc bằng việc tiêu diệt 2 vạn tên Mèo ngoan cố (sau năm 75 gọi là Phun rô), giải quyết an trí cho vua Mèo Vương Chí Xình tại bệnh viện Đồn Thủy. Sát nhập xứ Mèo về Khu tự trị Bắc Cực.
  Anh không tham luận, dưng cô kiểm tra lại coi trong đoạn trên có sai sót gì không?
 30. #30 by minhhuong on 2011/01/06 - 04:56

  @Tình xanh: Hehehe anh bỏ qua vụ phỉ funrô Tây Nguyên đi, em với Comdomdom bắt tay làm quả giao dịch với Trung Tướng cái.

  Trung Tướng, đồng ý bốt bài em mong mãi thì bọn em chiến tiếp

 31. #31 by minhhuong on 2011/01/06 - 05:22

  Thôi, em chán mất hứng rồi, không … giao dịch với TT nữa

  Chơi trò khác

   

 32. #32 by minhhuong on 2011/01/06 - 05:39

  Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn. @ TT

  —————–

  Kể chuyện nhà quan gộc đi hehehehe

  Ngay trên phố Thuyền Quang, sát cạnh trụ sở CAM Thuyền Quang, hồi em còn bé hay sang nhà 1 quan gộc chơi với … thằng cháu nhà ấy, xinh giai cực, em khoái nó lắm. Nhà nó lúc nào cũng có 1 chú lính mặt mũi rất nhà quê đứng canh sau cánh cổng. Hôm ông nó mất, em chạy sang, thấy nước mắt nó đã khô, đương ngồi nhìn chòng chọc 1 tấm bảng bọc nhung đỏ. Em vội vàng sà tới hóng cùng nó. Chu choa, chưa bao giờ trong đời nhìn thấy nhiều huân huy chương tới thế, kín mít cả cái bảng…

   

 33. #33 by Cocacola on 2011/01/06 - 05:50

  Tất nhiên, chúng nó bẩu là khiếp bọn Pháp tởm nhở mày nhở, em bẩu : “Ừ, tởm” @ Hường


  Ừa, giống như hôm bữa anh đi xông hơi với hai thằng Ấn độ làm chung, cả hội nói chuyện món ăn, nói chuyện nhà cửa, nói chuyện Tầu.

  Anh kể chuyện Tiệc Nhớn xứ Lừa ra sao, xong đùng phát Đại Lừa tao có vua, tể tướng, nội các mới mà tao đếch hay

  Bỏn bẩu: Khiếp, xứ Lừa mầy tởm nhở! Anh bẩu: “Ừ, tởm”
 34. #34 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 06:05

  Trở lại với sư xứ Lừa, họ tệ lắm. Trước 75 – Sư Quậy, sau 75 – Sư Làm Tiền. Còn Sư Làm Tình, ai biết jơ tay.(@ Đóm Nai Vàng)

   

  Giơ chưn được hông em? Nếu thế thì có Anh đây, Hòa Thượng Thích Đủ Thứ, ẩn danh Sư Lờ Tờ đơi.

  Mô Phật!

 35. #35 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 06:24

  Đù Mạ Chi Bộ chém gió chuyện “tiết dục” đi, của Sư, của lính, của sinh viên, của tủ lạnh tá lả đi, hơi bị hay và thiết thực đến sức khỏe sinh sản và tâm thần đới.

  Địt mẹ như Anh đơi, ăn chay trường 1 năm hổng sao chứ bảo Anh nhịn không cho ra cc nào thì dù có căn tu Anh cũng chào sư phụ để xuống núi thôi.

  Đù Má Cả Đời Khổ Vì Lỗ ! Nick Yahoo Messenger Anh đới he he.

 36. #36 by minhhuong on 2011/01/06 - 06:28

  HEHEHE, đương ngồi 1 mình trong quán, chán, mất cả hứng giao dịch lẫn hứng kể chuyện, may quá có 2 bựa lên rồi

 37. #37 by minhhuong on 2011/01/06 - 06:33

  Ủa, chuyên gia Đông Y Già Không Đều cũng không biết thuốc gì để « tiết dục » à, nhẽ nào lại thế!

  Thôi để em hỏi trưởng ban chăm sóc sức khỏe cộng đồng Comdomdom cho. Chị Com đâu rồi, thuốc gì để « tiết dục », chị cho ngay chỉ đạo.

 38. #38 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 06:39

  Hương em! Anh toàn nghiên cứu thuốc phát dục mới kích dục thôi, tiết dục bằng thuốc hổng rành, bằng tâm lý cũng hổng rành nốt, nên mới nhờ chi bộ khai sáng đặng có dịp còn dùng, chứ từ 16 tuổi đến giờ, Anh chẳng ngày nào gọi là sung sướng em ah.

  Chán mới đời. Hu hu

 39. #39 by Lagavulin on 2011/01/06 - 08:14

  nói về Long Đèo, trên mạng có Lừa buôn sâu chít quảng cáo Long Đèo uống rượu sâu sau đó tỉn nguyên 1 đội xòe Thái mĩ mãn mĩ mãn (http://ttvnol.com/dienbien/731177), thế thì:


  – cô 5Lét bốc cứt

  – cô DG hả hê
 40. #40 by condomdom on 2011/01/06 - 08:28

  @ Anh Jà Đêù,
  Tiết dục cho mọi jới thì em không biết. Trong các jới lính tráng là sung nhất, nhể. Vậy em jới thiệu với anh tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh (không phải HLV quá cố Ninh Văn Bảo của Hà Lam Linh), trong đó thể hiện cụ thể cách thức tiết dục của lính. Chúc anh thành công

 41. #41 by DG on 2011/01/06 - 09:03

  “Vậy em jới thiệu với anh tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh” @ Con Đom!

  Hehe nói đến chiện nầy anh mới nhớ lại, cũng hay đới, hay đới! Bây giờ mà lùng ở ngoài thì tên Già phải lùng quyển “thân phận của tình yêu” cũng là nó cả đấy!

  Đây là một cuốn chiện hiếm hoi mà anh có cảm tình khi đọc, hehe tay Ninh viết khá phết!

  @ Già đều: Nổ dư quặc, có cái quặc í mà 16 tuổi, hehe.

  Anh bảo, đêm đông giá nầy, lúc nầu thằng nhỏ nó ngỗ ngược, lôi nó ra vòi nước công cộng xịt cho một phát, bảo đảm “tiết” một mạch tới sáng, hehe không phải nghĩ ngợi đau đầu!

  Mà tển nổ vừa thôi, đã sanh hoạt chỉ mang tính chất đại khái gọi là, dăm bữa nửa tháng thì tiết tiết mần đéo!

 42. #42 by DG on 2011/01/06 - 09:22

  Ôi mùa đông Hà Nội, mả sư nó! lạnh hông chịu nủi!

   

  Tự nhiên anh thấy thèm một tiếng ghita rải đều rải đều mộc mạc, rùi chút giọng nào trầm ngâm trầm ngâm “về nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về…” quá đi!

   

  Tình phệt đâu rồi vào làm tí đi Tình phệt ui hehe anh buồn quá đi thôi!

   

  Tiếc rằng trình ghita và giọng hát anh dư quặc không thì anh cũng nổ một nhát sưởi ấm cho những tâm hồn lạc lối của chi bộ rùi, hehe.

 43. #43 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 09:34

  bảo đảm “tiết” một mạch tới sáng, hehe không phải nghĩ ngợi đau đầu!(@ Dái Ghẻ

   

  Đù Mạ, Cô có biết từ 4h30 đến 6h sáng là Anh của Cô “vật vả” thế nào không hử, cẹt ấy mà dăm bữa nữa tháng.

  Cô tiền mãn xà rùi nên hổng hiểu tâm sinh lý của tụi tin tin Anh đâu.

  Đù Mạ Cô phát nữa rùi Anh đi ngâm thằng nhỏ với nước ấm đây, he he he.

  Đây ,ghita cho Cô đây


 44. #44 by Enterprise on 2011/01/06 - 09:50

  Cô Già Không Đều hỏi làm-sao để “tiết dục” là sao?

  Mỗi người có thể-trạng, có những khả-năng và nhu-cầu khác nhau. Nếu ăn-uống đầy-đủ, có làm-việc, nghỉ-ngơi, có giao-tiếp với người khác, có ịch và cảm-thấy người khỏe, hơi-thở không đứt-quãng, tinh-thần thoải-mái, vui-vẻ là được. Có-thể cô có nhu-cầu cao hơn người khác, nhưng so với chính cô thì nó đủ.

  Còn nếu nói tiết dục là hạn-chế ịch thì nhiều cách: Làm việc thật vất-vả không có thời-gian để chơi nhởi, uống những loại thuốc trị táo-bón, ăn những thức-ăn không có mùi-tanh. Nếu cảm-thấy không cần nữa thì qua Thái du-lịch rồi bán đại kèn đi, hehe.

 45. #45 by DG on 2011/01/06 - 09:53

  Hỏi nhờ chi bộ chút, anh muốn tìm lại một bài thơ rất hay mà giờ anh lùng không ra, anh chỉ còn nhớ có 2 câu, hình như là:

  “Lạy trời tôi xin lạy trời
  Đừng ai bước chéo qua đời của nhau.”

  Hehe mấy hôm rùi anh gúc gúc gúc mà hông thấy tăm hơi nó đâu cả, chi bộ tên nào lùng được thì lùng hộ anh với!

  Anh cám ơn trước nhế!

  @ Già: ghi ta của tên Già dư bòi, ý anh là muốn nghe hát suông đệm suông mộc mạc kiểu như “hát cho đồng bào tôi nghe” í!

 46. #46 by Già Không Đều on 2011/01/06 - 10:00

  Đù Mệ phiền Cô quá ah! Thôi, tiếng hát đồng bào đồng nghiệp cô đây ok con gà đen chưa?

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 10:16

  Hehe Zì dã zìa dây các cô sư bố các cô.

  @Bắp Ngô yêu

  Chết thật Zì di títmít jờ mới thấy cồng của em. Dồngý dồngý hehe. Em chiến mới em Dòm di rùi thích bốt bài nầu Zì chiều bài ý hehe.

 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 10:29

  Hehe các cô zạo nầy không có Zì cũng thảoluận khá là chuẩntắc, Zì khen.

  Dể Zì lụclại mớ file cổ bốt fụcvụ các cô mấy bài về Khu Tự Trị Bắc Cực hehe.

  Các cô tintin (lũ mà hay kêugào toànvẹn lãnhthổ mớicả cái ./ jì dộclập zântộc hehe, tóm lại là bọn sôvanh mồm thối) jờ nge nói dến Khu Tự Trị của dám mọi tôngzật ngay trong lòng quốcja Ông Cụ thì cho là chiện fịa.

  Fịa fịa cái zắm Zì dây nè. Bắc Lừa từng có 2 Khu Tự Trị nủitiếng tồntại dến tận 1976. Hai Khu nầy với tổng ziệntích lên tới trên 100,000km2, bằng 1/3 lãnhthổ tuyền Lừa, và bằng trên 2/3 lãnhthổ Bắc Lừa thời thởi.

  Nếu không có 2 khu Tự Trị dó, thì Ông Cụ có mà tỉn dược Nam Lừa cái cục cứt.

  Tỉn xong Nam Lừa, cả hai bị xóa sổ hehe, jống y như cái gọi là Mặt Trận Jải Fóng Nam Lừa của mấy cô Thọ, Fát.

  Mời các cô gúc trước khi Zì bốt bài hehe dịt mẹ các cô.

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 10:39

  @Em Dòm

  Dúng rùi, Cung Xạ Công công fải+trái tính bằng 1 lượt. Em mần 7 lượt trọn Công mất chừng 10-15 phút. Tối trước khi di ngủ luyện 3-4 Công (Bắn Cung, Tắm Khô, Hóa Dá..) là tốt rùi.

  Cóthể vửa công vửa coi fin hoặc nge nhạc không sâu cả. Dến sáng thì luyện các công khác như Cử Núi, Dẩy Tường, Dỡ Cây.. hehe, còn trưa thì luyện Vặt Dầu, Trồng Chuối.., một ngày dủ 10 công là ngon.

  Xong một bài công bùhôi fải tiết zầmzề như là chạy 1-2 câysố ý chứ không có nhẹnhàng dâu. Mới tập thì chỉ cần chơi 1 công trước khi ngủ cũng dạt yêucầu rùi.

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/06 - 10:50

  @Cô Cương Zương

  Có bạn Zì luyện Zâm Công, tăngcường Bát Thận Công, Thập Tỹ Công, Thập Nhất Fế Công (3 ngón nầy nhớ là dừng tách rời nhau nhế, dã Công một món thì fải Công luôn cả 3 dấy) mà tan dược sỏi thận cỡ nhỏ (hình như 4mm, dể Zì hỏi lại dã), còn sỏi 7mm thì chưa có trảingiệm nên Zì chưa jảnhời cô dược.

  Tinhiên cô cứ bẩu bôlão cô Công dềudặn (tăngcường 3 công nói trên) và theozõi liêntục. Nếu sau 1-2 tháng sỏi nó nhỏ zần di là OK. Nếu nó không nhớn thêm thì cũng tạm dược, dể dó tính sau. Còn nếu nó vưỡn nhớn thêm thì fải xoay qua Tây Y thôi cô, mần sỏi cũ nó hết hẳn thì tiếptục công dềudặn dể không thêm sỏi mới.

  Nhớ là bú nhiều nước. Công thận mà không bú nước thì hiệuquả không cao dâu.