Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/01/05 - 16:35

  Ờ mà cái Ủy ban bảo vệ sức khỏe Trung Ương của chị Comdomdom tai tiếng bỏ mẹ ra, giang hồ tuyền xì xào mô tả rằng bác Đức Thọ Lê sau khi tập kết ra Bắc 1954 – 1955 đã bầy ra cái ban này như private club, chuyên phục vụ sức khỏe giường gối cho các cụ, các món bổ này bổ kia và lùng gái trẻ gì đấy, hố hố hố sưbố miệng lưỡi giang hồ.  

 2. #2 by Dragonfly on 2011/01/05 - 16:47

  Còn trà nói đến trong bài là cây trà dại cổ thụ giống cây chụp quảng cáo trà shan, mọc trên đá từ đời nảo đời nào. @ Domdom

  —————————-
  Anh hỏi cái,vậy em biết trà dây không? Anh được bạn biếu nói cũng của Việt Nam mà cây to như cây cổ thụ nói đâu cũng Hà Giang hay Lạng Sơn gì đó quên rồi. Uống cũng ngọt hậu mà không có chất ta-nanh dễ ngủ. Hệ Hệ
 3. #3 by condomdom on 2011/01/05 - 16:48

  Chị Điêu, cái giai đoạn mà chị nói Trung ương chưa có chính quyền nên đâu có giồng mà chỉ đi cướp thôi. Sau này nắm chính quyền rồi, bình định xong vùng Cổng trời mới phát sinh tiết mục khoanh vùng canh tác và nuôi ong lên đến 19 ngàn mẫu trong sổ sách. Giai đoạn này không còn anh Sao Đỏ nữa mà là Khu tự trị Bắc Cực.

 4. #4 by condomdom on 2011/01/05 - 16:55

  Anh Lài,
  Em chỉ nghe thế, thấy có lý thì tin.

  Chị Điêu,
  Đúng rồi đấy không phải đồn đâu. Ca sĩ Linh Nhâm trưa nào cũng vô nhà sàn để ngâm thơ đấy.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 16:56

  Hehe Zì dây sư bố các cô.

  Các cô bànthảo hăngsay, thamluận nhiệttình có játrị mần Zì rất hàilòng. Jờ Zì chạy có việc tí nữa về jảng tiếp bài cho các cô hehe.

  Zì rất lấy mần fấnkhích khi cô Sình (aka Văn Tiến Sình) nhàthơ zânjan jở lại sinhhoạt sau 2 năm mất zạng. Cả em Trưa vàngson di vắng cả năm nay cũng thấy ló mặt chầu chibộ hehe tốt quá di.

  @Cô Cà Lì

  Zì cồngphơm vụ quảngbá mật ong của cô. Quả thực trong các loại thựcfẩm tựnhiên thì Mật Ong là thứ thựcsự có játrị. Zùng thế nầu Zì sẽ thamluận sau. Tấtnhiên Mật fải xịn nhế.

  @Cô Tít

  Hehe dúng là vị thượngtọa trẻtrung dó bị dộtquỵ sau quả trấn bùa sô Tô dó cô hehe. Tối Zì sẽ kể các cô sựvụ sông Tô lùmxùm từ dận 2000 mà mãi dến 2007 mới lộ ra cho bọn kềnkền.

  @Bắp Ngô, em Dòm

  Chibộ dang chờ một cú Vàng Son Chiến của 2 em như dã từng xẩy ra một vài lần hehe. Zì ủnghộ cả hai dấy nhế chứ hông có chiện thiênvị dâu.

 6. #6 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 17:02

  Shan Tuyết Hà Giang đây chứ đâu?

  Shan tiếng Tàu là Sơn, nghĩa là trà tít trên núi cao lạnh giá, không khí trong lành, gốc cổ thụ vì hái từ đời này qua đời khác. Nó đây chứ đâu :

  Nó cũng ngon tương tự trà bên Phật Sơn ( Fu Shan) Guangdong thui em ah.


 7. #7 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:05

  Giai đoạn này không còn anh Sao Đỏ nữa mà là Khu tự trị Bắc Cực. @ Comdomdom

  ———

  Hehehe, vậy là bà chị công nhận là cái thông tin bà chị đưa ra, rằng bác Sao Đỏ được hỗ trợ từ 2 cái ủy ban đéo gì ấy là sai be bét.

  Xong 1 chuyện, nhé.

  Giờ bàn tới vụ từ 1965 tới nay, nhá.

 8. #8 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:11

  Đúng rồi đấy không phải đồn đâu. Ca sĩ Linh Nhâm trưa nào cũng vô nhà sàn để ngâm thơ đấy. @ Comdomdom

  ———-

  Hị hị, chị thông cảm, bọn giang hồ nó ác mồm ác miệng lắm, nó bàn về ngâm thơ thì ít, mà nó toàn bù lu bù loa vụ bác Xuân Thị Nông, được cái ban này đưa về cho Ông Cụ í, rồi thì bác í nghẻo ra làm sao. 

  Kinh bỏ mẹ ra được, chậc chậc 

 9. #9 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 17:18

  Trà Dây Cô Lài Dồn hỏi là Chè Dây Cao Bằng( miền bắc gọi chè, miền nam gọi trà) chứ Hà Giang, Lạng Sơn đâu Cô, có tác dụng trị viêm loét dạ dày, tá tràng, ợ hơi, ợ chua, đau rát thượng vị. Còn chức năng dễ ngủ thì ít thôi.

  Muốn dễ ngủ, Cô chơi Trà Tim Sen cho Anh, kết hợp có Cam Thảo, Rễ Tranh cho thanh nhiệt luôn. Tối làm một túi lọc 9h30 là chúc bé ngủ ngon ngay.

 10. #10 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:21

  Ờ đúng, để dễ ngủ thì tim sen là vô địch. Có 1 lần em uống cà fê đen pha quá đậm, mắt cứ trố lố. Thế là uống trà tim sen 1 phát ngủ bụp luôn, kekeke.

  Vote cho trà tim sen.

 11. #11 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:22

  Lừa mình lạc quan là đúng rồi, anh chị cười cái gì?

  1, từ bé được học nước mình rừng vàng biển bạc, tức đào 1 phát có có xiền, lo cái đéo. Bi quan kiểu đéo?

  2, từ bé luôn được nhét vào óc sự so sánh, đấy thời trước thịt không có mà ăn, giờ chợ ê chề thịt, trước xe không có mà đi, giờ triệu triệu xe máy. Một xã hội phồn thịnh, đặc biết là CHỈ CÓ TIẾN LÊN. Lạc quan có gì sai?

  3, Luôn được dặn dò rằng, không được động tới chính trị. Óc thoải mái thế thì lấy gì để bi quan?

   

  Bà chị Comdomdom bẩu Lừa mình lạc quan nhất thế gian là đúng mẹ, đứa nào cãi em cũng vả nó ngay.

 12. #12 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:28

  Dân Pháp làm 10 tiêu 9, chỉ dùng 1 để tái đầu tư. Cái nhà của dân Tây từ lương tháng mà ra, nếu thất nghiệp thì Real Estate nó kéo nhà. Kinh tế phát đạt có việc làm chẳng sau, đột nhiên mất việc là kể như đi bằng đít. Cuộc sống sung túc như chỉ mành treo chuông, bấp bênh, vui thế điếu. @ Comdomdom

  ———-

  Dân Pháp là dân Gờ Răng Đê thì làm 10 tiêu 9 thế đéo? Kekekeke Dân nổi tiếng kibo đấy bà chị.

  Chính xác là bọn nó làm 10 nộp thuế 9, nên đéo còn xiền để tái đầu tư, đấy là thảm họa của bỏn.

   

  Ai bảo là mua nhà rồi sợ mất việc thì mất nhà? Pháp không giống như Mẽo, thứ nhất là gần như 99% dân Pháp chỉ mua nhà với lãi suất Fix chứ không giống dân Mẽo hay mua với lãi suất variable. 1 điểm nữa, dân Pháp có thói quen khi mua nhà thì mua bảo hiểm cho credit ấy, rằng nếu thất nghiệp, hoặc nghẻo, thì là bọn bảo hiểm đứng ra trả tiền credit ngân hàng. Cho nên bọn Pháp thông thường khi mua nhà trả lãi suất cao và bảo hiểm cao cho ngân hàng hơn bọn Mẽo nhiều, nên thấp thỏm ít.

   

  Vấn đề là bỏn thích làm ít dù hưởng ít cũng được, đã thế tính tình bọn Pháp là bọn chuyên càu nhàu làu bàu, khó tính bỏ mẹ. Đứng bét bảng về lạc quan là đúng mẹ.

 13. #13 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 17:30

  Địt mẹ hỏi về Trà Thảo Dược sao mấy Cô không hỏi Anh nhở? Anh đã giới thiệu biệt danh Anh là “Đều Trà “ chưa nhở? Cô nào ra chành xe Vườn Lài hỏi xem có thằng nào biết Anh hông?

  Atiso, Gừng,Tim Sen, Rong Biển Tuyết Nhỉ, Trái Nhàu, Chuối Hột, Hoa Cúc Triều Tiên, Linh Chi, Khổ Qua, Mía Lau Rể Tranh….địt mẹ hơi bị hay đó he he he

  Địt mẹ nói đến mới nhớ vụ Bà Dì vụ mua bản quyền thuốc gội trị tóc bạc, hóa ra là Hà Thủ Ô chứ gì?

  “Muốn cho xanh tóc đỏ da

  Một ngày 3 cữ chơi Hà Thủ Ô”

  “Cô nào chồng bỏ chồng chê

  Uống Hà Thủ Ô chồng mê tới già”

   Ha ha ha

 14. #14 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:36

  @Anh Già Không Đều: Em có lần được người ta vác sang cho hộp trà Sâm Gừng, rất rất thích vị của nó, mà em kiếm bên này cóc ra. Ông anh chuyên gia cho em hỏi muốn mua trà Sâm gừng này ở HN thì mua ở đâu?

  Hồi trước tưởng dễ tìm nên em vứt mẹ nó hộp hị hị

 15. #15 by Cocacola on 2011/01/05 - 17:37

  bọn giang hồ nó ác mồm ác miệng lắm, nó bàn về ngâm thơ thì ít, mà nó toàn bù lu bù loa vụ bác Xuân Thị Nông, được cái ban này đưa về cho Ông Cụ @ Hường


  Hehe, anh thì nghe khác em Hường à! Anh nghe mụ Hương Dương Thu bẩu là cái ban nầy nó chơi đểu lắm, gái chẻ đẹp ngoan … thì bỏn không đủn cho Cụ mày tuyền giữ chia nhau!

  Phần cúng Cụ, bỏn tuyền đủn cho Cụ củ các mệ có thành tích thi đua tăng gia sản xuất kháng chiến vươn vươn …, nghĩa là nạ dòng trâu nái voi rừng không à! 

  Còn bảo vậy mới xứng, mụ nào có thành tích thì sẽ được thưởng một suất overnight với Cụ. Chơi thế có đểu không ấy chứ!

  Tức mình nên Cụ củ mới phải tự mình đi kiếm hoa rừng, mới kiếm được em Xuân Thì Nông ấy chứ! Nghe đâu bỏn cũng kỳ đà cản mũi Cụ nhiều phen. Đệ tử gì mà đểu phết!
 16. #16 by tieuthithi on 2011/01/05 - 17:38

  Phải nói kiểu em Đóm Bà Triệu còm rất gây ngứa dái nhế.

  Muốn chiều Vàng Son không nỡ nói tục chửi Đan Mạch mà cứ như buộc miệng xổ ngay ấy.@Già đều
  há há há bình tĩnh, đề nghị anh Già hết sức bình tĩnh kẻo lại tăng xông bi chừ
    Giờ thì  chị chắc chắn tăm phần tăm là em Đóm tin tin đúng mẹ, nên mới thu nạp kiến  thức cực nhanh, biến báo cực giỏi, hôm trước em vừa bẩu BTC trồng hoa anh túc chủ yếu để ong lấy mật ngâm hà nàm làm thuốcbổ . Hôm nay em lại phân tích việc BTC trồng 19000 ha lấy cơm đen như chân lý như đúng rùi
  Đọc qua đọc lại một hồi cuối cùng điếu nhớ là đang tranh cãi cái  gì nữa Vì cái hôm qua em bẩu sai  thì hôm nay  em lại sôi nổi phân tích tại sao nó đúng há há há … Bội phục bội phục( bắt chước tển nầu đéo nhớ)
  Hoặc là em í già hói như Bà Trẹo thật và em í  đang bỡn cợt lũ ngulâu dốtbền  như bọn chị đây  he he

 17. #17 by minhhuong on 2011/01/05 - 17:47

  Hehe, anh thì nghe khác em Hường à! Anh nghe mụ Hương Dương Thu bẩu là cái ban nầy nó chơi đểu lắm, gái chẻ đẹp ngoan … thì bỏn không đủn cho Cụ mày tuyền giữ chia nhau! @ Cò Lả
  ————-
  Hố hố hố chuyện hay chuyện hay, thế “lày” thì em phẩy gọi mợ Dương TH để hóng hớt mới được, gì chứ chuyện giaigái là hấp dẫn lắm hấpdẫn lắm í
 18. #18 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 17:52

  Trà Sâm Gừng là Trà gồm Gừng và Sâm he he.

  Nếu không có loại 2 trong 1 ấy thì em chơi 2 gói độc lập là Trà Sâm và Trà Gừng, nếu không có trà Gừng thì cắt gừng lát chế nước xôi, thêm tí đường he he.

  Tham khảo chọn mua trà thảo dược, em vào đây:

  http://www.hungphattea.com

  Có trà Nhân Sâm Linh Chi cũng khá hay.

  Ở Hà Nội, Em ra Big C, hoặc các siêu thị như Fivimart là có đầy, đủ hãng luôn, Tàu, Hàn đều có nữa.

 19. #19 by tieuthithi on 2011/01/05 - 17:55

  chuyện hay chuyện hay, thế “lày” thì em phẩy gọi mợ Dương TH để hóng hớt mới được, gì chứ chuyện giaigái là hấp dẫn lắm hấpdẫn lắm í @ Điêu
  Xời , thế mà cũng  phải hỏi, đúng là bọn tư bản giãy chết lạc hậu đéo chịu được , chưa đọc “Đỉnh cao chói lọi”  của  bạn í à ?

 20. #20 by Cocacola on 2011/01/05 - 18:01

  @ Thôi Kỳ:


  Em Hường đang ở Pa-di, Hương Dương cũng Pa-di, biết đâu em Hường gọi Hương Dương là mợ thật ! Cứ để ẻm hỏi trực tiếp, biết đâu lại có khối tư liệu hay mà truyện đã gọt bỏ. 

  Benefits của quán Bựa là chỗ nầy đây! Hỏi đi Hường !
 21. #21 by minhhuong on 2011/01/05 - 18:04

  @ Chị Thi: nhìn quả « Đỉnh cao chói lòa » dầy như 2 cái thớt chụm lại bầy ở hiệu sách bên này, vẫn chưa có hứng đọc hahahaha lười quá lười quá.

  Lười thì eat Sh, hỏng hỏng  

  Hóa ra sách hướng dẫn chuyện giường chiếu à, thế thì được, tối nay đọc ngay

 22. #22 by tieuthithi on 2011/01/05 - 18:04

   Trà Dây Cô Lài Dồn hỏi là Chè Dây Cao Bằng@Già đều
    Cái này em  băn khoăn quá đi , em lên  Cao bằng thì thấy chủ  yếu là bán loại  trà đắng( hình như bọn Khựa gọi là Khổ đinh) , em còn nhìn cả cây rùi, cây thân gỗ rất to. Nhưng hỏi cây trà dây  thì họ ko biết, họ bẩu nó cũng mang ở đâu về , ko biết  có đúng  ko ? anh chuyên gia về trà cồng phơm em cái

 23. #23 by tieuthithi on 2011/01/05 - 18:20

    Nói đến  cây trà  đắng này , ngoài các công dụng khác còn có một công dụng rất hay . Giang hồ đồn là khi uống nó, tùy vào cảm nhận của người uống mà có thể biết được trong người bị thiếu chất gì . Khi bạn Hilary Clitơn sang thăm TQ đã được mời uống trà này .
  Bọn TQ sang bên này thu mua nhiều lắm

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 18:23

  @Cô XYZ Hói

  Zì biết chỗ dất ý của cô hehe. Việc cần mần ngay bijờ là fóng dơn kiện dến tấtcả các cấp chínhquyền cóthể, fòng khi thằng bỏmẹ kia xây mẹ nhà kiêncố.

  Dịt mẹ việc nầy mà không có janghồ nhúng tay vầu là không xong hehe.

  Tinhiên Zì sẽ jớithiệu cô mới một vănfòng Luật chiên về nhàdất bạn Zì, ở ngay fố Tràng Thi thôi, Zì chiên về dầutư, thươngmại, tàichính nên mần vụ nầy không bằng tển dâu.

  Nếu cần thì Zì jớithiệu cô mới thằng Búa Tạ hehe. Dịt mẹ fải cỡ Tay To Như Fích dến dànáp thì mới mau lẹ dược.

  Chỗ dất bị chiếm của cô trị já tầm 40 tỷ, mà cô déo xây cái jì lên dó dể mần cái mốc chống lấn chiếm suốt nửa thếkỷ thì Zì cũng lạ cô thật.

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 18:34

  Thời cô XYZ Hói có mảnh dất ý thì já của nó tầm 5 ngàn Ông Cụ, quãng 5-6 cây vàng, fỏng?

  5 cây vàng 196x là nhớn, zưng cũng không fải là quá nhớn, vì một con xedạp Peugeot cũng 2.5-3 cây rùi, chỗ dất ý bằng 2 con xế diếc hehe.

  Chắc vì thế nên bôlão XYZ Hói déo dểtâm jìnjữ, thậmchí déo thèm cắm cây cọc bêtông mần mốc, déo mở cái quán trà dá vớvỉn dể trôngcoi, hoặc cho bọn bán xôi/bún thuê hehe kiêm bẩuvệ.

  Ẩu quá di cô ơi.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 18:36

   Jờ nó thành trăm tỷ mẹ. Ui trăm tỷ là bâu nhiêu số zero mà Zì chóngmặt thế nầy hehe.

 26. #27 by Mr. Tran on 2011/01/05 - 18:40

  @Dũng hói:

  hôm hổm mỗ cắn 2 viên RU. tối bú diệu miên man, tỉnh queo, đéo lâng lâng luôn.

  dưng ngủ dậy, cả ngày diệu ngấm nó vật cho đéo ngóc được đầu luôn.

  nhẽ mỗ dùng đéo đúng sách? hay thuốc dởm nhở?

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 19:00

   Hehe cô mua thuốc của Năm Lét hử? Dịt mẹ thuốc cho tìnhbáo mà thế thì dịt mẹ hehe bú mần ./ jì.

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 18:56

  Lá cây Trà vốn dược xếp vầu loại zượcfẩm mầu xanh, thuộc hành Mộc, có táczụng tốt tới gan, mật, gân. Thấy bọn Tầu bẩu thế chứ Zì biết déo dâu hehe.

  Tấtnhiên Zì dang nói về Trà Xanh, chứ còn trà den, trà trắng.. thì chưa hehe.

  Ở Lừa thì nước nấu lá Trà hay dược zùng dể chống viêmnhiễm ngoài za, nấm mẩn ghẻ lở các cái, zưng cũng không hiệungiệm lắm. Chủyếu nó rẻ và ít gây táczụng fụ.

  Lừa bú nước lá Trà (gọi tắt là Bú Trà) như một thói quen, bởi trong lá Trà có títẹo caffein, có táczụng gây hưngfấn, tỉnhtáo. Ngoài thế, caffein còn mần tăng huyếtáp, lợi tiểu, kíchthích zuột..

  Sơn Trà hay Tuyết Trà dược coi là quý vì nó hiếm thôi chứ thực ra cũng déo ai chứngminh dược nó thựcsự tốt hơn Trà thôngthường.

  Zững cây Sơn Trà trên Bắc Cực sống dến hàng trăm năm, thân to như gốc tùng, lá lưathưa, nên tựnhiên là nó có vẻ hiếmhoi hehe.

 28. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 19:05

  Trà zây mà Lài Mồm Thối nói tới déo có họhàng déo jì mới cây Trà Tầu cả hehe. Nó là một zạng cây leo tên déo jì Zì quên gùi, dạikhái có táczụng mát gan jải nhiệt tươngtự Trà thường.

 29. #31 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 19:06

  @Em Thi Ròm

  Cao Bằng có 2 loại chè Thảo dược nổi tiếng là Chè Dây và Chè Đắng. Chè Dây tên khoa học Ampelopsis Cantoniensis Planch họ Nho (Vitacae), chè dây còn được gọi là Thau rả (theo dân tộc Tày) hay Khau rả (theo dân tộc Nùng). Là loại dây leo có vị ngọt, đắng, tính mát, được đồng bào dân tộc miền núi sử dụng như một vị thuốc dân gian chữa các bệnh liên quan tới dạ dày như ợ hơi, ợ chua, đau rát thượng vị… Ngoài ra chè dây còn có tác dụng an thần, chữa mất ngủ. Cách đây gần hai chục năm, chè dây đã được các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và phát hiện ra những tác dụng tích cực trong việc điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng.(@ Báo Anh Nguyễn Công Khế) he he

  Chè đắng thì giải độc mát gan thanh nhiệt kiểu khổ qua ( mướp đắng) ấy.

  1 – Chè dây

  2 – Chè đắng sao khô

 30. #32 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 19:08

  @ Thi
  Tụi em hỏi có thể chỉ có chè dây để bán nên mạnh miệng  bảo em chỉ có chè đắng Cao Bằng thui. Tụi này em đi hội chợ hay lễ hội phía bắc gặp bán đầy, hầm bà lằng luôn, in tờ quảng cáo khổ A4 nền trắng chữ đen ép plastic treo lủng lẳng.

 31. #33 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/01/05 - 19:36

  Già thấy băn khoăn về hai tên gọi Thập Dâm công và Thập Minh công? khác nhau àh? sao lại có Cử Núi, Dẩy Tường trong khi ở Thập Dâm công thì không thấy hai cái tên này? @gialang

  Dâm công và Minh công là 2 thằng khác nhau cô Làng ạ:

  – Zâm công: tập tạng. Bà Zì đã lòi ra 8 công, còn zữ lại 2 quả Tràng công và Vị công.

  – Minh công: tập gân xương thừng chão. Hôm nay mới lòi ra quả công đầu tiên.

  Xác nhận cho chi bộ là tớ thấy mấy quả Zâm công dứt hẳn chứng phế quản dai dẳng, he he.

  Hỏi lãi Bựa cái, bô lão U50 bị sỏi thận 7mm tập Bát thận công có hiệu quả không? kết hợp với những công nào nữa cho hiệu quả?

  P/s: Lão Bựa dọa tập Bát thận công với Thập tỹ công làm kèn sáo lớn lên làm mình déu dám tập nhiều, vượt mẹ chức Trung Tướng thì ngượng quá he he

 32. #34 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/01/05 - 19:47

  Chi bộ nghỉ ngơi làm tí trường phái “thơ sét đánh” của lão Bựa này:

  http://v1.x-cafevn.org/forum/archive/index.php/t-1560.html

  thêm quả này nữa:

  http://v1.x-cafevn.org/forum/archive/index.php/t-1547.html

  Không thể nhịn được cười, đúng là uýnh dắm hội nghị he he

 33. #35 by otocu on 2011/01/05 - 21:06

  Hôm trước nhìn thấy TT trên kênh Hà Nội. Cao chừng 1m72, người rắn rỏi, mặt không râu. Hình ảnh chỉ khoảng 7 giây nên không nhớ hết. Ở sân gôn gì đấy.

 34. #36 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 21:18

  Hôm trước nhìn thấy TT trên kênh Hà Nội. Cao chừng 1m72, người rắn rỏi, mặt không râu. Hình ảnh chỉ khoảng 7 giây nên không nhớ hết. Ở sân gôn gì đấy.(@ Otocu)

   

  Tối đó Cô có ghi con lô 172 và con đề 07 xem nó có dìa hông?

  Anh mà thấy như Cô, Anh chơi mấy con sau : 010 , 172, 035, 760, 291, 292 he he.

 35. #37 by LUUMANH on 2011/01/05 - 21:27

  HE he. Vét đĩa mẹ chi bộ, bàn chiện dôm dả dôm dả dôm dả quá. Anh tham luận tý dồi lại đi bốc cứt đây.

  Địt mẹ thuốc TÂY với thuốc TA đây http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/269025

  Lầu cai, Hòa bình, vài thằng băm nữa anh biết, mỗi cu 1 kiểu dưng nói ra chi bộ mặt ./ lại bẩu anh buôn xác chết, Vét đĩa mẹ chi bộ, he he.

  Me Ru có ./ gì là lạ mà Mặt ./ bẩu là thuốc của Bê cê tê xô viết sáng tạo ra. Chi bộ đã biết mấy thằng bổ gan như Bô ga ních  với Ha mê gan với loại lìn lìn …được chế từ gì không, hoạt chất của nó chiết xuất chủ yếu  từ cây đinh lăng đấy. Cơ chế của RU, Me là giải độc gan, cơ bản nó cũng giống như Bô ga ních và tấc nhiên để đẩy mạnh cơ chế lọc đọc của gan bọn dược tăng cường thêm nồng độ hoạt chất và tá dược vào mà thôi .Cách thức sử dụng : 2 -2-2 -trước trong- sau. Địt mẹ, cách rách nhỉ dưng rẻ hơn loại nhập ngọai ./ gì anh quên mẹ tên, tác dụng như nhau dưng uống hàng tây vào vật hơn hàng ta nhiều, cả hai sáng dậy người đơ đơ như ông ông Phỗng- nụ cười triết học

  So sánh mấy loại thuốc giải diệu này với sừng tê giác cũng khác nhau nhiều, tầm năm 2004,05 anh được 1 thằng đi tầu thủy biếu 1 đoạn khoảng 15cm, giá thời thởi nhẽ khoảng 70 cụ chi đó, vừa uống diệu vừa mài uống cũng uống được nhiều hơn, chung quy uống nhiều sáng dậy vưỡn vã dưng thằng sừng đỡ mệt hơn thằng thuốc. Địt mẹ, 1 hôm say đéo để ý dọn dẹp, ông bô vứt mẹ vào thùng rác, giờ anh vưỡn tiếc

   

   

   

 36. #38 by LUUMANH on 2011/01/05 - 21:32

  Còn vì sâu Lừa không chơi án lệ vì nếu chơi bây giờ nó lấy lệ vụ ông cụ, ông tô, ông LUUMANH… thì nhà tù để mốc à, he he.

 37. #39 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 21:41

  Chi bộ đã biết mấy thằng bổ gan như Bô ga ních  với Ha mê gan với loại lìn lìn …được chế từ gì không, hoạt chất của nó chiết xuất chủ yếu  từ cây đinh lăng đấy. Cơ chế của RU, Me là giải độc gan, cơ bản nó cũng giống như Bô ga ních và tấc nhiên để đẩy mạnh cơ chế lọc đọc của gan bọn dược tăng cường thêm nồng độ hoạt chất và tá dược vào mà thôi( @ Manh)

   

  Boganic hoạt chất từ cây chó đẻ chứ Cô Manh nhỉ?

  Đéo cần mua Boganic vỉ thuốc con nhộng, mấy Cô chơi cây chó đẻ phơi khô rồi sắc uống như uống nước vối, nước nhân trần ấy, cũng lọc gan ok luôn, dù hơi khó uống chút.

  Chó đẻ đây hay con gọi Diệp Hạ Can


 38. #40 by LUUMANH on 2011/01/05 - 21:46

  Địt mẹ nói về vụ tiền gửi của mấy nhà tu thì thôi rồi, xiền nhà chùa, nhà thờ có được đều do con đạo đóng góp hết mà địt mẹ tuyền gửi tư mới lạ nhưng đéo lạ bằng cách bọn bỏn sử dụng, cứ như tiền tư, thích cho ai thì cho, thích xây đâu thì xây, vãi đãi. Chẳng may đột tử cái, bọn sống bò ra mà mò. Anh biết mấy vụ cả nhà thờ, cả nhà chùa can thiệp bọn lãnh đạo Ngân  hàng để rút xiền dưng giờ mới thấy vụ này ầm ĩ. Địt mẹ, vụ này tốt nhất có thằng cầm cái dẻo mồm của dồng chia 3, của nhà chia 4 

  Đủ tham luận, chầu chi bộ anh lượn. Vét đĩa mẹ Mặt./ như thường lệ
 39. #41 by minhhuong on 2011/01/05 - 21:52

  Chè dây uống chán bỏ mẹ, em chả thích vị của nó.

 40. #42 by LUUMANH on 2011/01/05 - 21:56

  @Già Đểu:Đúng dồi đúng dồi, hôm trước anh có viết anh đang uống cây chó đẻ, dưng bị nuốt mẹ mất cồng. Uống có vị hơi ngang, đắng. Thường uống 2 tuần ăn ngon miệng uống 1 tháng bụng xọm lại được 1 tý, khuyến cáo: không nên pha thêm cam thảo hoặc cỏ ngọt, tốt nhất dùng cây phơi khô đun lên uống tốt hơn loại sao khô

 41. #43 by Enterprise on 2011/01/05 - 23:27

  Trà tim sen cũng đắt. Có món canh lá vông cũng an-thần, ngủ ngon, dân-dã. Nếu không có thì canh lá dâu-tằm cũng được, hehe.
  Mật-ong tốt nhưng cũng tùy loại. Loại nuôi ong cạnh chậu đường hoặc mật-mía thì, hehe. Nếu được ong rừng đi tìm mật ở đủ thứ hoa thì rất tốt. Anh thấy có một số nông-trường trồng tràm nuôi ong rồi bán mật nghe cũng hay. Chẳng biết ong lấy mật cây-tràm hay cây-mía, nhưng mật đóng chai không được thơm cho lắm.
  Mật-ong tốt vì lượng đường sacaro ở trong trỏng rất ít.

 42. #44 by manowar on 2011/01/05 - 23:36

  @all chi bộ: cho anh hỏi câu, có thằng đéo nào phân biệt được tại sao người ta lại phân biệt được rựu với bia không? ý anh hỏi là cảm giác riêng sau khi uống, anh đéo biết tại sao người ta phân biệt được nhưng anh cảm giác được, thằng đéo nào gúc thành phần hóa học anh tát cho vỡ mõm!!!
  @Tê Tê: cái món gì gì công của Tê Tê tớ đéo ham, gì mà tự một mình nâng tới đặt lui giống mấy thằng gay hay tự kỷ nhìn hãm bõ mẹ, anh phải chơi mấy trò nó có tính đối kháng, một tuần 2 lần đánh bóng 1 lần đá banh vậy đã đủ cho gân cốt chưa? còn nục phũ nhũ tạng anh biết đéo, thấy tuần bắn 3 lần là ok mẹ nó rồi, tập làm đéo

 43. #45 by manowar on 2011/01/05 - 23:48

  anh cũng dạng mất ngủ kinh niên, các thứ tân dược hay mang tính chất thần bí quá anh đéo bao giờ dám thử, chỉ dám thử ba cách tự nhiên là hơi ổn, anh liệt kê chi bộ xem thử:
  1. uống bia hoặc rựu: uống bia thì mệt chết mẹ, uống rựu thì giấc ngủ say và ngon hơn rất nhiều dù chỉ là một chai spy đen nhưng anh vẫn đéo hiểu tại sao lại khác biệt vậy (nên anh còn thắc mắc ở còm dưới)
  2. chơi cỏ: anh chưa dám chơi nhiều, nhưng anh chỉ thấy khác biệt với rựu là hôm sau các cơ chân tay anh rất mỏi dù đéo làm gì, và rất đói nữa (cái này tất nhiên), anh đang băn khoăn là tác dụng lâu dài của cái này?
  3. đéo làm gì:tất nhiên???

 44. #46 by minhhuong on 2011/01/05 - 23:53

  Ui giời, mua tim sen về, đổ nước sôi uống như nước chè, ngủ bụp luôn.

  Gớm, lá vông với chả là dâu tằm, kiếm đâu ra. Tim sen ra hàng khô, đầy, rẻ hều.

 45. #47 by Nghiện on 2011/01/06 - 00:02

  Chi Bựa gúc như dắm, lạc quan nhất thế giới đây nài: Link

 46. #48 by Cocacola on 2011/01/06 - 00:04

  Ừa, mất ngủ khá khổ sở! Cũng may trời cho mình dễ ngủ, có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi! Ngay cả đang phóng xe máy mà ngủ hồi nào không hay !! 


  Lúc ý quan trọng nhất là phân biệt cho được cái đầu và cái đuôi xe bus: đuôi xe bus thì bám theo, còn đầu xe bus thì né, lộn hai món này với nhau là toi mạng!

  Đi họp với tây lẫn ta mà thằng nào nói dai cũng làm sụp mi ngay, lúc đó chỉ có nước chống chọi bằng cái chiêu cắn lưỡi nuốt thầm của Dì Bựa, điếu nhớ nó thuộc Công nầu. Cắn lưỡi rồi nuốt liên tục liên tục đếu được phép đếm, đếm phát là lại ngủ ngay !
 47. #49 by Enterprise on 2011/01/06 - 00:11

  À quên, anh vẫn đang ở Lừa, có sẵn mấy thứ đó. Hehe, thuốc dân-gian í mà. Nhưng nếm ngon hơn tim-sen.
  À, cô Hương ở Ba-lê có món chè hạt-sen tươi không nhở? Món đó cũng tốt lại còn ngon, hehe. Nhẽ anh Lừa nên thích hưởng-thụ. Hehe, đến thuốc cũng muốn cho ngon, hợp khẩu-vị.

 48. #50 by Mit on 2011/01/06 - 00:18

  Ciao ciao…

  Vưỡn dề tài sức khỏe a?  Cứ dư em Hương với cô ConDomdom nói chiện cái ủy ban gì dấy Mít lại thấy hay và bổ ích.     Dểu thật, hóa ra dây là cái harem chiên fục vụ cho Ông Cụ và dệ tử thân tín…Bọn thối tha tay sai dế quốc có mơ cũng không dược thế…hịhịhị

  Cơ mà chi bộ có tên jà hói nầu hiện jờ dang bị cao mỡ và dang fải uống thuốc nên thử cái này do tên cardiologist người Ấn bày cho ja dình Mít.  Dầu cá (fish oil), loại vưỡn bán ở Costco bên này, uống ngày 4 bi.  Uống liên tục thế trong một hai tháng sẽ thấy lượng mỡ trong máu jảm hẳn mà không cần dùng dến thuốc.  Lẽ dĩ nhiên, cái này fải di dôi với ăn uống kiêng kem + bỏ thuốc lá + exercise.  Các bựa sống excessively dưng lại muốn khỏe mạnh, làm jì có chiện dó?!?  Thằng em chồng Mít dã thử fương fáp này và thấy kết quả tốt rõ rệt.  Trước dó nó vưỡn fải uống thuốc Tây jì dấy dưng lại không có kết quả, mặc dù nó cũng tập thể thao và ăn uống moderately.

 49. #51 by minhhuong on 2011/01/06 - 00:20

  Úi giời, đảm bảo anh Rai chuyên thích món cổ truyền kiểu canh mồng tơi riêu cua ý nhở. Hí hí

 50. #52 by minhhuong on 2011/01/06 - 00:26

  Ui, em nghe bảo dầu cá uống tốt cho mắt nữa.