Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by DG on 2011/01/05 - 09:55

  “Hôm qua đọc Tuyển tập Trung Tướng”@ Cu ngắn.

  Hehe anh thấy đọc cũng vui vui, hôm qua anh bảo thằng cu em in hơn 90 trang vứt vào cho anh đọc, hắn thấy ngay bài về mại dâm Đồ Sơn ở trang đầu, cứ nhìn anh cười tủm tỉm.

  Anh cũng buồn cười, chưởi thằng cu cười cười cái đéo? hehe anh mầy mà giờ đi đọc ba cái hủ hóa sa đọa à, chính chị, chính chị đới.

  Nhờ có quả đó mà anh thoát được quả giao ban vừa căng thẳng vừa nhạt nhẽo đầu năm, hehe sư bố tên Nổ!

 2. #2 by jerry.du on 2011/01/05 - 10:25

  Hehe tộinghiệp Cẩm Hói quá Cẩm ơi Thím là Thím thươngcảm bọn giàhói lắm hehe

 3. #3 by nguoicali on 2011/01/05 - 10:36

  Nghỉ chơi cái wán nài thiệt lun á!

  Vầu ỉa đái dặn mún lòi trê, đíu hề có quở quang, đíu ai cho miếng nước dửa đít.

  Jang hồ bâu la há thiếu chỗ ta chơi? Bo bo xì! Bo bo xì!

  Ỉa bãi rùi đi.

  Bắn cung trong TMC sâu giông giống 1 chiu thức trong Thiếu Lâm Bát Đoạn Cẩm của Hàng Thanh dõ xư, mà lão Chuối SG từng giới thiệu thía Dì?

  No problem níu Dì mún chế tác khí công Kung Fu theo ý mình. Dưng đừng bỏ wa chiện hô hấp: chỉ hô khi tên đã rời cung.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 11:31

   Shi Ming Gong cũng chế lại các công có sẵn của Tầu rùi bổxung thêm vài chiêu, như Shi Yan Gong thôi mà cô. Gọi là Mang Tính Kế Thừa, có jì dâu mà lăntăn cô.

   Các Công như Cử Núi, Dẩy Tường thì các cô lạ chó jì hehe, chỉ có 5/10 Công là mới hoàntoàn thôi.

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 11:28

  Hehe Zì dây sư bố mả cụ các cô chứ dịt mẹ dịt con mẹ các cô dịt cái ./ bà các cô hãm lìn.

  Vầu Quán là fải chưởi fát lấy khôngkhí, dịt mẹ hehe cho cô déo jì Ma Lẻ Loi sợ vãi dái luôn hehe. Ở dây tuyền Bựa déo chưởi déo dược cô ạ.

  @Cô Ca Lì jàhói

  Déo jì ai mần cô jậnzỗi tính bỏ di dó? Dịt mẹ sợ déo jì thằng nầu con nầu, chưởi chết cụ nó di cô. Zì là Zì quí cô jàhói lắm dấy hehe zưng mà dừng có jỗi thế lộ mẹ hàng. Chỉ bọn siêu jàhói mới hay zỗi thôi hehe.

 5. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/05 - 11:33

  Đồngchí Ly cần chúý tácphong phátngôn khi sanhhoạt tại quán nha. Thiếu Tướng rất khổtâm vì tuy đã căng mắt đọc đến lần thứ ba mà vưỡn đéo hiểu bốt dưới của đồng chí muốn nói vứn đề gì?

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 11:41

   Dạikhái cổ zỗi vì biên cồng mà các cô lẫn Zì déo jảnhời hehe. Thật là có lỗi quá di.

 6. #8 by Bia on 2011/01/05 - 11:33

  Tỉ lệ ăn chia (50/50), anh không bỏ vốn chạy chọt các cửa.@Cam

  Thế này thì gọi là “thả gà ra đuổi rùi”, bố thằng nào làm

 7. #9 by Kakashi on 2011/01/05 - 11:36

  Dì bựa có tin vào số fận không? Khi Dì bựa già hói mà vưỡn không vợ không con. mặc định là Dì kinh tế khá, kèn sáo còn ngon lành nhế. hay đấy là cái giá Dì phải trả 

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 11:43

   Zì có trẹo con cô ạ dịt mẹ cô zám zìm hàng Zì à hehe. Dịt mẹ cô nhìn gương Ông Cụ ý, con chả nhiều vôdối hehe.

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 11:40

  @Cô Cẩm Hói

  Hehe cồng của cô lộ hàng rùi thôi xóa làm chó jì nữa cứ dể dó.

  Tinhiên Zì muốn cô mần rõ vài thắcmắc trước khi jảidáp.

  1- Tàisản của cô là Dất hay là Nhà (trên Dất hehe tấtnhiên).

  2- Nó nằm bên bờ Hồ nầu? Gươm hay Tây? Theo Zì biết thì nếu Nhà/Dất nằm bên Hồ Gươm thì khảnăng dòi là vôvọng, trừfi có thaydủi chếdộ hehe. Bởi bọn hiện dang nắm tàisản của cô sẵnsàng dổ máu luôn dấy chứ chả dùa.

  3- Jấytờ hợpfáp của tàisản dó là zững jì? Jấy thời Fáp or jấy Ông Cụ? Nhà hỏahồng or nhà chínhchủ?  Chủ thựcsự của nó còn sống hông? Nếu cô cổ dã chết thì concái dã mần zững jì dể chiển nó thành tàisản thừakế và/hoặc chiển sởhĩu?

  4- Nộizung tranhchấp? Jữa zững ai? Từ bâu jờ? Xungdột? Chínhquyền dã canthiệp jì chưa?

 9. #12 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 11:46

  Dì bựa có tin vào số fận không? Khi Dì bựa già hói mà vưỡn không vợ không con. mặc định là Dì kinh tế khá, kèn sáo còn ngon lành nhế. hay đấy là cái giá Dì phải trả (@KaShi)

   

  Đèo mẹ Cô làm đéo gì có chuyện cái giá phải trả hử? Cô làm như con mụ Dì của Cô ngày xưa phá trinh gái Phòng nhiều quá nên lãnh hậu quả ah? Tất cả chỉ là sự lựa chọn và duyên phận thôi. Trời không cho Ai tất cả. Cô lắm vợ lắm con có đéo gì hay nói thử Anh nghe coi

  Dì đã bảo có triệu con là hàng triệu con đang bơi như lăng quăng ấy. Anh còn nhiều hơn, địt mẹ lần nào cũng cả chục cc chứ ít đéo đâu.

 10. #14 by Dragonfly on 2011/01/05 - 11:49

  Địtmẹ Zì Thối zạo này bận đéo chịu đọc hết còm fán anh như buồi ấy. Anh vừa đỡ ghét  tý đã thấy ghét mẹ. Hệ Hệ

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:15

   Zì fán cái déo jì nhở? Dịt mẹ Lài còn nợ Zì vụ tungtích em tennis Võ Thị Sáu dó dịt mẹ chỉ nổ là tài.

 11. #16 by EURO on 2011/01/05 - 11:50

  Hehe, Dì và Bắp Ngô gúc thử giùm em bạn nầy bạn ý kiếm nguồn ở đâu dễ thương vậy? Đáng thủ dâm quá đi.

 12. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:03

  Lại nói về chiện dòi nhà bị Ông Cụ tịchthâu từ thời 195x.

  Dịt mẹ cách nay chừng 20 năm (dâu như 1992-1993, trước thời có Luật Nhà Mới hehe), Zì có thằng bạn dòi dược một căn nhà mặt tiền fố nhớn trịjá chừng 50 cây vàng. Nhà kiểu dó jờ quãng 10-15 trẹo Tơn hehe.

  Dó là vụ dòi dược nhà zânsự zuynhất Zì chứngkiến so far.


 13. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:05

  (tiếp cô Cẩm)

  Thế nên cô Cẩm cẩnthận, dòi nhà của một thằng Lừa là không zễ. Nếu nhà dó zo một cơquan Không Ai Sất nầu dó dang xài thì zễ dòi hơn.

  Nộizung vụ dó thế nài:

  Căn nhà dó là nhà của ông thằng bạn Zì, có dủ jấytờ gốc từ thời Fáp, kể cả các biênlai nạp các kiểu thuếmá.

  Khi Ông Cụ về Thành, dịtmẹ ông thằng bạn Zì hoảng quá (tấtnhiên zưới sức ép của Không Ai Sất) tựnguyện cho một cánbộ khángchiến bầnnông thuê với já rất là XHCN hehe (chừng 2 tô fở/tháng), zù dó là căn nhà zuynhất của ông (về nguyêntắc thì không thuộc ziện bị bắtbuộc hiến nha).

  ….

 14. #20 by Enterprise on 2011/01/05 - 12:05

  Hehe, vụ lạc-quan này là do Lừa tổng-hợp trong lúc ngủ thôi.
  BVA institute trong năm 2010 chỉ có 1 international survey thôi. Link.
  Hehe, ngay cả tác-giả của bài-viết chỉ dám để PV(tổng-hợp) thì biết rồi.

  Dì xóa dùm cồng dưới nhế, hehe.

 15. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:06

  (tiếp cô Cẩm)

  Việc cho thuê nầy có sự mần chứng của cánbộ lãnhdạo khuvực (jờ gọi là fường), chứ déo có hợpdồng hay khếước déo jì cả. Và dến tầm 198x thì tiền cho thuê cũng déo ai thu nữa vì nó quá nhỏ.

  Con ông chủ nhà, tức là pa thằng bạn Zì, với dầydủ jấytờ zichúc hợplệ, tiếnhành dòi nhà từ quãng 1987, khi vửa Dủi Mới hehe.

  Dịt mẹ cô thấy dấy. Về Luật thì thằng thuê nhà kia déo có cửa jì dể chống. Vậy mà pa thằng bạn Zì cũng fải mất cho nó 20 cây vàng, kèm thêm mất cho các quanlại chừng 10 cây nữa, tức là mất khoảng 50% játrị nhà thì mới dòi dược, sau 6 năm zòng.

  Một diều rất may là cái thằng bầnnông thuê nhà của ông thằng bạn Zì vưỡn sống và vưỡn ở nhà dó cùng concháu nó. Cả người chứng cho vụ thuê nhà của nó cũng vưỡn còn sống. Bọn quanlại dều nói, nếu thằng bầnnông dó bán nhà qua 1 vài chủ rùi thì hết cách, dịtmẹ mất dến 99% căn nhà cũng déo có cơ dòi lại.

  Tại sâu lại filý vậy? Tại vì các cô dang sống ở Lừa. Nếu dòi nhà mà dúng Luật thế thì sẽ déo còn một căn biệtthự nầu ở Hànội thuộc về các lãnhtụ buồi chó hehe.

 16. #22 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 12:09

  Vụ lạc quan của Em Gô Gò Vấp Sài Goo`ng, Anh chợt nhớ ví dụ minh họa thế này.

  Nhìn 1 ly nước có lượng nước còn 50% thể tích ly, một thằng bi quan sẽ bảo : Ui cha mệ ơi, ly nước của con bị vơi đi một nữa rùi, làm sao đây hú hu. Còn thằng lạc quan nó tỉnh qeo, nghĩ rằng : Kệ mẹ nó, dầu sao vẫn còn được nửa ly, đéo gì phải cuống.

  Đại khái thế với bức tranh mùa hoa cải 10k 1 lần vào cổng xứ Bắc Ninh.

  Đù má chả buồn sướng với con số + 6,8 % mà lạm phát thì 2 con số, chẳng nói lên điều gì ngoài con bé chụp hình hơi bị xinh.

 17. #23 by Enterprise on 2011/01/05 - 12:17

  Trích:

  Anh còn nhiều hơn, địt mẹ lần nào cũng cả chục cc chứ ít đéo đâu. @Già suýt đều

  hết trích
  Hehe, cái-này gọi là vãi đái nè!

 18. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:21

  Dịt mẹ Zái Gẻ vưỡn caycú vụ Sừng Tê nhở hehe.

  Zì có fảndối là Sừng Tê nó hông chữa dược bịnh trầmcảm như cô khoe déo dâu, vì Zì chưa trảingiệm hehe.

  Zì chỉ bẩu là Sừng Tê nó chữa mưng mủ ở gan bàn chân mạnh bằng 2 viên thuốc têta hehe já mấy xu một viên thôi chứ.

  Hay là cô dịnh nói Sừng Tê déo chữa dược mưng mủ như Zì trảingiệm hehe?

 19. #25 by Dragonfly on 2011/01/05 - 12:22

  Zì nói jì thì tự nghĩ,anh nổ cứt í, Zì nói là không trả lời Zì không ép rồi cơ mà. Anh cũng đã trả lời đó là việc riêng của Zì tự đi mà tìm. Biết đâu Zì đến với người ta không đàng hoàng ,anh mang tiếng à. Hệ Hệ 

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:28

   Dịt mẹ cô dúng là dồ thối mồm. Hông biết thì nói là hông biết còn tinhtướng lýluận.

   Zì chỉ hỏi nhà cỏn ở dâu thôi rõ chưa dồ hãm lìn.

 20. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:25

  Dịt mẹ jờ dến tiền gởi xe nó cũng vửa tăng mẹ 25% (năm ngoái dã tăng một lần so mới 2008 rùi nhế), bát fở sáng cũng tăng 20%.

  Dịt mẹ sống ở Lừa chả khác déo jì bị dè ra bóp zái. Bị móc túi trắngtrợn mà déo jiết dược thằng nầu dể jảthù.

 21. #28 by Dragonfly on 2011/01/05 - 12:34

  Biết đéo nói! Đồ hãm lìn. Anh nói rõ về nhà cô Cường chính xác như vậy mà là không biết à? Đéo fải mô kích,cũ zồi. Hệ Hệ

 22. #29 by Enterprise on 2011/01/05 - 12:47

  minhhuong

   minhhuong

   00:35 05-01-2011

   Hay cô chăm cho bà Dì luôn để chi bộ yên-tâm @ anh Rai

   ———

    No, no, no  , TT phải chăm em chứ! Dư thế thì mới có tình nghĩa để khi nào TT ốm thì em chăm lại   j/k

   @Dì:

   Hehe, cô Hương đã bảo Dì muốn được chăm-sóc thì phải chăm cô cổ trước kìa. Không ư-hử gì là-sao là-sao? hehe. Tình giai-ngẫu nó đẹp lắm Dì ạ, chưa trải-nghiệm thì immortal để làm gì nhở? Nghe đâu dân-gian nói chồng già, vợ trẻ, tiên tiên gì gì đó, hehe.

   @Cô Hương:

   Hehe, anh là anh nói thật đấy nhé. Không phải đùa đâu! hehe. Anh vào quán thì cô cứ yên-tâm là lời anh nói chỉ từ đủ đến quá sự-thật, chả bao-giờ thiếu cả, hehe.

  • #30 by gialang on 2011/01/05 - 12:53

   TT cho hỏi cái. Nếu nói như thế thì hơi thở của của bài tập này là hít vào từ bước 0-6 và bước 7 kèm theo tiếng Phựt này là thở mạnh ra và các bước tiếp theo thở bình thường có phải không?
   Già thấy băn khoăn về hai tên gọi Thập Dâm công và Thập Minh công? khác nhau àh? sao lại có Cử Núi, Dẩy Tường trong khi ở Thập Dâm công thì không thấy hai cái tên này?

  • #31 by DG on 2011/01/05 - 13:13

   Cẩm hói tển nổ câu gái ý mà, hehe cái chiêu anh có đất Bờ Hồ rùi này nọ rùi úi giời anh cồng riêng mà sao nó lồ lộ như nầy, đúng là duyên vãi đạn.

   Sư bố Cẩm!

  • #32 by tieuthithi on 2011/01/05 - 13:34

   @ Minh Dũng :cái vụ bọn  sinh viên đánh bạc anh kể đúng y sì một vụ của 1 thằng  cháu em  he he … không biết hai  vụ có phải  là một không ?
     Sau đó mấy nhà bỏ tiền ra đóng thêm  quay  sang đòi tiền của nhà thằng kia , lằng nhằng mãi rùi cuối cùng nhà kia cũng trả , vì nghĩ  chúng nó còn học cùng với nhau
    Vụ đó có thằng  mất nhiều hơn số mà bọn Cam ghi trong biên bản nhiều , nhưng ko dám há miệng

  • #33 by tieuthithi on 2011/01/05 - 13:42

    Những ai là  fan của sừng tê  cho hỏi cái :Nghe nói sừng tê còn có tác dụng kìm hãm và chữa ung  thư nữa phải không ? Ai có  trải nghiệm gì  thì  nổ nốt đi he he …
   Đang hứng nghe vụ sừng tê quá

  • #34 by condomdom on 2011/01/05 - 13:43

   Túm lại với chị Điêu, chị Thi

   Trung ương có chủ trương giồng cây anh túc để lấy nhựa, nuôi ong trên đồng lấy mật  và những sản phẩm phụ khác. Ngoài việc bán cơm lấy tiền mua vũ khí và phục vụ các hoạt động bí mật, còn là một chương trình chăm sóc sức khỏe của các cán bộ cao cấp.

   Cầm đầu tổ chức này là anh Sao Đỏ với sự hỗ trợ tích cực từ hai Ủy ban đó là UB bảo vệ sức khỏe trung ương và Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em. UB BVBMTE có trách nhiệm cung cấp nguyên liệu để cùng với mật ong được sản xuất theo quy trình trên bào chế ra dược liệu đặc biệt phục vụ cán bộ trung ương.

   Con số 19 ngàn mẫu canh tác cây anh túc là con số công khai dùng làm mốc để tính thành tích trong công tác chuyển đổi loại cây công nghiệp này. Con số này lẫn lôn giữa vùng chuyên canh của trung ương với những rẫy anh túc được tăng gia của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Trong thành tích báo cáo triệt phá vài trăm mẫu anh túc mỗi năm tập trung chuyển đổi cây trồng vào những rẫy tăng gia của đồng bào vùng cao. Còn vùng chuyên canh do trung ương quản lý thì vẫn tăng trưởng theo độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

   Có thể nói rằng con số 19 ngàn ha là không nhỏ nếu nhân với sản lượng khiêm tốn 10 kg mủ khô quả anh túc mỗi hec ta canh tác. Nền kinh tế Lừa vốn danh bất hư truyền về khoản bán nguyên liệu thô nên không cần bàn đến sản phẩm thứ cấp của nó là moọc phin và hê rô in.

  • #35 by DG on 2011/01/05 - 13:55

   Hehe Thi Còi muốn tìm hiểu kỹ hơn về sừng ông tê, để rỗi rỗi anh đò đưa mới Thi Còi, chứ thả vào đây khác đéo gì oánh rắm giữa đồng hoag đâu.

   Dưng phải sừng ông Tê xịn đới, hông phẩy sừng trâu như tên Nổ đang dùng đâu, hehe.

   Mà Còi em về nhà mau, hehe anh có quà cho Còi em bên nhà rùi kia kìa!

  • #36 by Lagavulin on 2011/01/05 - 13:55

   Những ai là  fan của sừng tê  cho hỏi cái :Nghe nói sừng tê còn có tác dụng kìm hãm và chữa ung  thư nữa phải không ? Ai có  trải nghiệm gì  thì  nổ nốt đi he he …@THi


   Thi đừng nghe cô DG bốc phét về sừng ông tê nhá. Lìn đây đã từng ngồi mài sừng cho 1 relative uống vì cổ bị ung phổi.
   Mịa, sau khi uống sừng, cổ chẳng cảm thấy khá hơn tẹo nào, dăm tháng sau cổ đi.

   Tiên sư thằng nào đồn bậy bạ để giết ông Tê và bán cho ông Lừa
  • #37 by DG on 2011/01/05 - 13:57

   Thằng Vãi Lìn chắc chắn xài đúng sừng ông Trâu Cổ Nhuế, hehe!

   Chia buồn mới cô!

  • #38 by DG on 2011/01/05 - 13:59

   Ơ hay địt mẹ hôm trước tên Vãi Lìn có chưởi anh mọi rợ khi dùng sừng ông Tê cơ mà, hehe thế đéo nầu lại thế nhở?

   Tức là chưởi cứ chưởi lấy số má dưng dùng thì vẫn lẳng lặng bảo em bu dùng hả? Yêu nhở?

  • #39 by Lagavulin on 2011/01/05 - 14:06

   Cô DG như puồi như puồi…

   cô phải hiểu trước cái thời điểm anh ngồi mài sừng thành 1 tô nước trắng trắng thì anh đéo có ý niệm gì về sừng Tê.
   nhưng cái trải nghiệm ý thì anh xác định là đéo tin vào khả năng chữa bệnh đéo gì của cái sừng
   còn vụ sừng giả thật thì anh confirm là thật, vì nguồn cung cấp là xịn, cũng là relative của cô bị ung phổi.
  • #40 by dark30 on 2011/01/05 - 14:09

   @Rôxinh: Hehe, Dì và Bắp Ngô gúc thử giùm em bạn nầy bạn ý kiếm nguồn ở đâu dễ thương vậy?
   Chỉ Dì và Bắp Ngô dễ thương thôi sao! Còn anh? Hehe, anh cũng biết gúc

  • #41 by DG on 2011/01/05 - 14:14

   Hehe cu Vãi Lìn.

   Nói như cô, quả đó giả sử mà cô thấy công hiệu, thì tức là cô tin và cô sẽ dùng chứ gì, đùng không?

   Và vì cô thấy nó không công hiệu, nên khi thấy tham luận của anh về sừng ông Tê, cô vén váy lên rùi chưởi anh úi giời ơi đồ mọi rợ bần nông dùng sừng động vật! hehehehe.

   Thôi anh mắng yêu cô quả vậy thôi, dẫu sao thì cô cũng thêm một lần có kinh nghiệm, anh không chắc là sừng ông tê có chữa được ung thư hay không? nhưng xác suất dùng đúng sừng dỏm thì nhiều lắm! Đặc biệt là các thể loại sừng Trâu Cổ Nhuế, hehe.

   Chết mẹ cười!

  • #42 by condomdom on 2011/01/05 - 14:25

   Chị Gô xinh,

   Dân Lừa lạc quan nhất quả đất thì sai chỗ nầu, dân Pháp bi quan nhất chỗ nầu
   Dân Pháp làm 10 tiêu 9, chỉ dùng 1 để tái đầu tư. Cái nhà của dân Tây từ lương tháng mà ra, nếu thất nghiệp thì Real Estate nó kéo nhà. Kinh tế phát đạt có việc làm chẳng sau, đột nhiên mất việc là kể như đi bằng đít. Cuộc sống sung túc như chỉ mành treo chuông, bấp bênh, vui thế điếu. Năm ngoái dân Tây biểu tình chống việc tăng tuổi về hưu đơn giản là tới tuổi đó (60) thay vì được nghĩ lãnh tiền già thị họ lại phải lục tục làm đơn xin việc tiếp tục trong 2 năm nữa. Chị Điêu cờn phơm vụ này cái.

   Còn con dân xứ Lừa, muôn đời lạc quan với tương lai tươi sáng nên làm ra 3 tiêu 1 để dành 1 đầu tư 1, trên thực tế tiêu bé hơn 1 đầu tư lớn hơn 1. Đầu tư vào đâu, đó là các công trình địa ốc mới trình trên giấy đã bán đắt như tôm tươi. Để dành chỗ nào, hầu như mọi người ai cũng có nhà riêng, có được là do để dành đấy. Còn lại là khoàn chi tiêu sau khi đã chi cho những khoản to tát có ý nghĩa trên kia.

   Về xã hội cuộc sống của người dân Lừa tuyệt đối an toàn, không có biểu tình hay đảo chính. Trung ương luôn luôn cỗ vũ cho mọi người dân đầu tư  làm giàu, không khuyến khích làm công. Bằng chứng là đầu tư nhà đất thì không bị đánh thuế nhưng lãnh lương thì chịu thuế thu nhập và các khoản phí không tự nguyện trong đó có đóng góp quỹ nhà.

  • #43 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 14:33

   Nghe nói sng tê còn có tác dng kìm hãm và cha ung  thư na phi không ?( @ Thi Ròm)

   Ung thư rùi thì có Sừng Ông Kụ (= ti tỉ xiền) cũng đéo đỡ được nữa là sừng Tê. Cái bệnh viện K ấy em xem thử xác xuất thoát khỏi Ung thư là bao nhiêu phần tăm? Đành rằng ung thư có nhiều giai đoạn nhưng dính tới nó rùi thì nhanh hay chậm tèo thôi. Các kiểu quảng cáo “ phòng ngừa ung thư, chống nọ chống kia, kìm hãm, kéo dài” kiểu không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc ấy thì là chiêu marketing của các thể loại thuốc đông nam dược và các bài gọi là gia truyền, hàng độc kiểu sừng tê, mật gấu, cao hổ, rượu bìm bịp nọ kia thôi.

   Địt mẹ cái xứ Lừa là phải tìm ra cái gì có vẻ độc độc bí bí hiểm hiểm mới gọi là thần dược trị nan y nọ kia. Đã nan y rùi thì mần di chúc đi là vừa, đéo gì lạy các phương tốn tiền mà biết chắc đéo khả thi.

   Ung thư nó thuộc mẹ về nghiệp chướng rùi, hổng tin hỏi em Nga phải hông?he he

  • #44 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 14:47

   Phải nói kiểu em Đóm Bà Triệu còm rất gây ngứa dái nhế.

   Muốn chiều Vàng Son không nỡ nói tục chửi Đan Mạch mà cứ như buộc miệng xổ ngay ấy. Thui để Anh bình tĩnh vì cưng. Anh biết là Em giả vờ làm Con Nai Vàng Ngơ Ngác, Đạp Trên Lá Vàng Không, phải hông?

  • #45 by Kakashi on 2011/01/05 - 14:50

   hehe, Dì so sánh mình với Ông Cụ à. thế thì đéo cần dìm hàng Dì nhế

  • #46 by EURO on 2011/01/05 - 14:52

   @ Con Domdom, đúng là chiên gia kinh tế, nghe ấy phân tích cái tự nhiên tớ thấy lạc quan hẳn lên hehe, đáng đời bọn Tư bẩn mọi dợ dãy chết, chết bà chúng mầy đi hehe.
   @ Dark, Rô chuẩn bị réo tên anh ra chửi đủ 50 lần rùi nhế! Tự biết vì sâu đi!

  • #47 by Cocacola on 2011/01/05 - 15:17

   hầu như mọi người ai cũng có nhà riêng, có được là do để dành đấy. Còn lại là khoàn chi tiêu sau khi đã chi cho những khoản to tát có ý nghĩa trên kia.

   Về xã hội cuộc sống của người dân Lừa tuyệt đối an toàn, không có biểu tình hay đảo chính…@ Cònđom


   Ối giời ui, nghe em condom nói mà anh hạnh phúc sướng tê tái khắp châu thân khi làm con dân Cụ, để thêm phần hạnh phúc, anh sẽ đi hiếp dâm ngay một em Lừa 8X rồi giết luôn, (không chặt đầu cánh cổ đâu nhé, mất nhân tính tởm bỏ bà!)

   Thế là anh sẽ được nhập kho Lừa hệ tập trung chính qui dài hạn, anh sẽ không còn phải lục tục nộp đơn xin việc thế nọ thế kia nữa mà vẫn có cơm ăn qua ngày.

   Anh sẽ không lo phải xây nhà cất cửa, chỗ anh ở sẽ vô cùng kiên cố, không sợ dột, tối ngủ có cam ngoan hiền đứng gác miễn phí. Tuyệt đối bình yên.

   Do không còn phải lo giá vàng lên xuống, tiền mất giá … anh sẽ có thời gian mần thơ, tỉ như tập Trong Kho Nhật Ký, viết sách, tỉ như cuốn “Vừa đi cầu vừa kể chuyện”, vươn vươn v.v…

   Ngay ngày mai anh phải đi hiếp dâm gái Lừa 8X để vầu kho cho nhanh, không thể hoãn cái sự sung sướng lâu hơn được nữa!!
  • #48 by Gia_lamcam on 2011/01/05 - 15:21

   Nghe nói sừng tê còn có tác dụng kìm hãm và chữa ung  thư nữa phải không ? Ai có  trải nghiệm gì  thì  nổ nốt đi he he …@THi
   Em Thi Yêu ơi.
   Ung thư thì chỉ có Đông – Tây y kết hợp với Hoa Vòng là ổn thôi em ợ.
   Đừng nghe tên nầu nổ sừng Tê hay sừng Tôn Ngộ Không chữa được, mờ mất xiền oan Yêu nhế hế hế!

  • #49 by condomdom on 2011/01/05 - 15:22

   Nhựa quả anh túc, dân gian gọi là cơm đen cùng với mật ông Gấu, cao xương ông Cọp dùng để xuất cho các nước XHCN anh em làm dược liệu theo sự phân công trong khối. Một số rất rất ít không đáng kể tiêu thụ nội địa không chế biến. Em chỉ được biết có 2 người có tiêu chuẩn hít tô phe đó là một là bác Tô vẩu, hai là Con Nai Vàng Ngơ Ngác.

   Đặc sản trà Hà Giang ai cũng biết, nói không thừa đó là giống trà dại cổ thụ có búp rất nhỏ, chỉ mọc ở Lũng Phìn, phải trèo lên cây mới hái được. Loại trà này phải tuyệt đối nộp cho Trung ương không lọt ra ngoài, chắc chị Điêu có biết thứ này.

  • #50 by nguoicali on 2011/01/05 - 15:22

   Cách đây mấy tháng, jang hồ fiêu lãng, lão liệt gặp 1 tiền bối. Dân Phú Yên. 72 tuổi. Cao lớn hồng hào. Cặp cổ lão bà cỡ 50 tuổi vầu khách sạn. 2 vị xơi cơm hải sản, uống Ken. Xong lão ông móc thuốc trị tiểu đường ra uống!

   – Hehe, sợ điếu? Tao bị từ lúc mới 62. Miễn mình biết cách sống chung với nó. Mà mày biết tại sâu bị tiểu đường hông?

   – Hì hì, biết chết liền.

   – Tại bột ngọt. Nguyên dàn con cháu tao, dân Tây Ninh, đạo Cao đài, ăn chay trường, dị mà tiểu đường ráo

   Má ui, ổng nói coi bộ đúng. Vài sư thầy lão biết cũng bị tiểu đường. Loại trừ vụ ăn chay giả cầy thì có vẻ như bột ngọt đã được lạm dụng cho dễ nuốt thức ăn.

  • #51 by nguoicali on 2011/01/05 - 15:25

   – Thuốc tây ko bỏ được, uống tới chết, hết tiểu hết đường. Tiệt chiêu của tao dất đơn giản: mũi sáng vửa tập thể dục vửa nhâm nhi trà fa mật ong. Xong tắm nước nóng. 10 năm đều tăm tắp như dị. Ổn luôn cái vụ huyết áp. Trong ngày thì tắm thêm nước gì cứ tắm. Ăn uống kiêng cữ vừa thui, cữ wá lấy đéo đâu ra năng lượng sống?

   Tắm nước nóng, thư zãn thần kinh tốt, con nít cũng biết.

   Còn mật ong? Nó ngọt ngay mà? Tiểu đường phải chơi đường thuốc chớ?

   Kỳ lạ là trên mạng có nhiều thông tin xác nhận lời tiền bối. Mật ong với liều vừa phải có thể tác động tốt tới tiểu đường. Nó là thực phẩm tự nhiên duy nhất có thể để lâu mà ko cần trữ lạnh, đổ ra ngoài ko hề bị kiến bu.

  • #52 by nguoicali on 2011/01/05 - 15:27

   Lập tức lão liệt chạy dìa phổ biến kinh nghiệm sống động cho các vị bô lão. Mua sẵn mật ong đưa luôn để cưỡng ép mấy bản phẩy dùng. Cty Ong mật có bán chai bự giống chai diệu Napồ, 100K, bảo đảm ko pha trộn (đíu có chiện PR mật ong ở đây nha).

   Nói chung, cho tới nay tình hình dất khả quan. Hi hi, đi đâu lão liệt cũng tuyên chuyền cấy chiện này. Bốt lên đây vì nói nầu ngay, lão hóng hớt cũng nhiều mà đáp trả chẳng bi nhiêu.

   Mong mụ Dì và bè lũ đại phu wán bựa wánh giá phun dắm kỹ càng, đặng lão khỏi mắc tội vô tình xúi bậy Lừa ta.

   Chiện nghỉ chơi thì cứ phẩy nghỉ chơi, bị lỡ tiên bố wành cháng rùi.

  • #53 by Già Không Đều on 2011/01/05 - 15:56

   Em đóm nói đến Trà Shan Tuyết Hà Giang đấy hử?

   Nếu loại này thì có điếu gì mà Trung Ương quản lí không lọt ra ngoài hử?

   Trà này ngon đặc biệt nhưng cũng thường thôi, đặc sản như Cam Hà Giang ấy chứ gì đâu như Anh Túc em nhỉ?

  • #54 by condomdom on 2011/01/05 - 16:14

   Anh Đều nói gần đúng rồi đấy. Trà thương mại bây giờ là cây nhỏ được trồng luống trên núi gần đây thôi, quy trình khai thác tương tự như trà Thái nguyên. Giống trà Ô long của Đài loan giồng trên Bảo Lộc cũng không kém phần.

   Còn trà nói đến trong bài là cây trà dại cổ thụ giống cây chụp quảng cáo trà shan, mọc trên đá từ đời nảo đời nào. Thứ trà đó có Lừa còn chưa được nghe tới.

  • #55 by pe^te^211 on 2011/01/05 - 16:14

   Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu. @Bựa

   Có phải đợt Thánh Vật Tô Lịch không hắn?

  • #56 by minhhuong on 2011/01/05 - 16:31

   Bà chị Comdomdom bỏ ngay cái trò lập lờ đi.

    

   Những năm đầu 194x – giai đoạn chống Pháp, làm đéo gì có ủy ban bảo vệ sức khỏe TW với bà mẹ trẻ em đéo gì ở đây mà hỗ trợ tích cực cho bác Sao Đỏ thế hả? ĐỪNG CÓ LẬP LỜ, NHÁ.

    

   Tuyền bộ giao đoạn chống Pháp, bác Bằng buôn thuốc phiện PURE và PURE, đéo có lý do dược liệu đéo gì ở đây hết.

    

   Lý do vì NHU CẦU DƯỢC LIỆU mà chủ trương mở rộng diện tích trồng thuốc phiện, chỉ bắt đầu tuyên bố từ 1965 !!!

    

   Kết luận là giai đoạn 194x tới 1965 tuyệt đối đéo có lý do vì nhu cầu dược liệu, cũng đéo bao giờ có việc bác Bằng nhận sự hỗ trợ của 2 cái ủy ban đéo gì.