Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 20:31

  (Bổ sung tí….)

  Tài sản sẽ được phân chia theo di chúc để lại đúng luật, đéo nói on đơ gì, bất kể tụi nhỏ đồng thuận hay không? Chứ đéo có di chúc tụi nó mà đéo đồng thuận thì rước 1 thằng lên phường giơ CMND ký xác nhận như rước cái của nợ, nó nặng ì đến mức tài sản cứ lình xình.

 2. #2 by minhhuong on 2011/01/04 - 20:42

  Tuy nhiên cách Cô thu xếp cho thuê nhà cho tụi nhỏ giá tình thương mến thương chứng tỏ Cô già hói sạn đầy đầu lắm rùi, đéo tin tin như Anh tí nào đâu he he he. @ GKD

  ———–

  Ui giời, em thấy đấy là cách cổ điển của bọn Tây chúng nó vẫn dùng ý mà.

  Còn có 1 trò hay phết, là cho con cái mình thuê giá bình thường; sau 9 năm cho thuê trả tiền đầy đủ thì được sở hữu mà không cần mua(cái luật này chả biết thay đổi chưa). Đại loại bọn nó tính toán là nếu bọn con cái vay tiền ngân hàng tự mua nhà khác thì cũng mất khoảng 9, 10 năm trả tiền, tiền trả ngân hàng mỗi tháng tương đương tiền đi thuê nhà của chính bố mẹ nó.

  Vậy là sòng phẳng.

   

  Còn ở Lừa, công nhận, nếu 1 người trong đám con cái không đồng ý việc chia (thậm chí là chia đều) tài sản không có di chúc, là phải lôi nhau ra tòa, rất rắc rối. Ghét.

 3. #3 by gialang on 2011/01/04 - 20:56

  Già thấy như hiện nay, kinh doanh Phật giáo đã đạt đến hàng thượng thừa. Dường như đầu tư vào xây dựng, mở mang chùa càng lớn thì thu nhập đem lại càng cao nên thấy ở xứ lừa việc mở rộng và nâng cấp chùa ngày càng nhiều và diễn ra liên tục. Kinh doanh kiểu này thì thực chất là học theo Thái Lan thôi, với số lượng phật tử lớn nên mức thu của các chùa hầu như là siêu lợi nhuận, vì chi phí bỏ ra xây chùa cũng do phật tử đóng góp thôi. Nghe mấy đứa cháu đang học bên đó kể chùa Thái có những chương trình kêu gọi sinh viên, học sinh đóng góp 1 bath/ngày và đến chùa góp vào mỗi cuối tuần (1 bath = khoảng 700 đ bạc ông cụ), nhìn thì rất nhỏ so với mức sinh hoạt bình thường của người Thái nhưng cứ mỗi cháu học sinh loại chưa làm ra tiền gì cả thì đã có 365bath/năm rồi, chưa kể đến các đối tượng khác. Không biết có phải không, có bựa viên nào ở Thái lan confirm giúp cái.
  Tóm lại là chuyện lợi dụng và tư lợi không thể xóa hết được, trong môi trường đạo mà còn thế thì bảo ngoài đời còn phải hơn gấp nhiều lần.
  Trường hợp khất thực thì theo già biết chỉ áp dụng với phái Tiểu Thừa (áo vàng sáng) còn phái đại thừa (áo vàng thâm) thì không đi khất thực. Ở Việt nam phái Đại thừa chiếm số đông nên hình ảnh về việc đi khất thực là không phổ biến. Đại thừa thì không ăn mặn. Tiểu thừa thì khi đi khất thực ai cho gì ăn nấy (có ăn mặn) và nếu ai chỉ cho tiền thì coi như ngày đó nhịn đói vì không được dùng tiền đó mua đồ ăn mà phải đem về nộp cho chùa. Còn có nộp hay không thì lại tùy vào từng chiến sỹ.

 4. #4 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 21:19

  Nhân dịp Cô Già Làng cùng Hội Bựa Cao Tuổi mới Anh nói về cách mần xiền của chùa Thái, Anh chia sẻ chút 1 cách mần tiền độc đáo của ngôi chùa tên là “Tiger Temple” – tạm dịch là Chùa Cọp. Mang tiếng là Chùa nhưng không tượng Phật hay kiến trúc Chùa chiền gì nhiều mà cả không gian rộng lớn là một khu bảo tồn nuôi cọp thả rông gồm 42 con, có con nuôi từ 3 tháng tuổi, bú sữa bình he he còn các sư thì chơi Tatoo trông rất hầm hố và giang hồ nhế. Không nhận Donation mẹ gì, vé vào cổng 500 Bath ( tầm 350k Cụ), không có tiền đứng ngoài xem ảnh ngay cổng thôi, đéo cảm nhận được thực tế. Thôi, đéo giới thiệu bằng lời cho mệt, chơi hình ảnh minh họa chứ không Cô Vìa bảo Anh vừa sờ dái vừa Gúc chán bỏ mẹ. Nầu mời mời…

  1 – Có 2 đại sư phụ ngồi trông các Ông Cọp to đùng được xích cổ và nhân viên áo tím cầm tay khách dẫn vào xem, sờ cọp, vuốt đuôi ( tất cả từ phía sau) chụp hình.


 5. #5 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 21:37

  2 – Mỗi Sư đủ trình mới quản được các Ông Cọp ngoan như Mèo thế này, nhiều sư phải chăm nuôi Cọp từ khi mới nhận về cho bú sữa

  3 – Già Không Đều cởi cọp này :


 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 22:09

  Hehe về vụ bốt của Zì bên Cà Phò của cô Lừa. Hehe kỳcông thật, khen fát nầu.

  Trong bản PDF của cô Lừa, có thừa khá nhiều bài (chắc zo bản liu của Cà Fò chỉ có bốt chứ không có tên ních membơ) và cũng thiếu nhiều bài của Zì hehe.

  Tỉnhư Zì thấy ở doạn cuối có bài của cô Fẹt (déo biết có fải Fọt Fẹt vưỡn lượn ở dây hông nữa) zưng cô Lừa nhầm là của Zì.

  Và có nhiều bài cũng nủi như Di Vầu Lìn Bọn Tư Bẩn Thối Nát, Em Thích Chiến Tranh, Sói Thịt Nhau Thế Nầu, Jải Fóng Nam Lừa, Lịchsử Tầu Thống Nhất Nam Bắc, Chiện Ỉa Dái, Chiện Súc Vật, Chiện Fạm, Chiện Fò Bớp, Chiện Cô Dạo, Chiện Cô Jáp Dệ Nhất Zanh Tướng.. zường như không thấy có trong Tuyển hehe.

  Zì bốt ở Cà Fò chừng 5,000 bốt, nếu xếp ở zạng PDF chắc vầu tầm 3-4Mb nếu không có hình minhhọa. Ních Titatitoe cũng là của Zì luôn.

  Lâu lâu dọc lại thấy cũng buồn cười déo chịu, và dặcbiệt có nhiều doạn Zì fịa hơi bị bựa, chắc là zo sợ lộ zanhtính hehe.

  Jờ thì Zì sợ cái buồi nữa nên tuyền nói thật dó các cô.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 22:22

  Chiện sòngfẳng mới concái thì Zì ngĩ các cô nên cẩnthận cânnhắc kỹ. Không fải cái jì Tây nó ngon thì Lừa cũng ngon.

  Vì ở Lừa déo có fúclợi xãhội, déo có zững thứ như Trại Zưỡng Lão dủ tiêuchuẩn Ông Người.. nên bọn Lừa jàhói về cuối dời fải sống nhờ concái, cho zù các cô có xiền thậmchí nhiều xiền.

  Nếu các cô tập Zâm Công sống khỏemạnh dến khi chết, bụp fát ngủ một jấc rùi thăng luôn, thì déo nói làm jì. Dược như thế thì cần déo jì mắc nợ concháu.

  Zưng nếu các cô ốm yếu, chẳnghạn bị tiểudường rùi suy thận dộ 4-5, daudớn mệtnhọc dến cả chục năm jời mà déo thăng dược, thì lúc ý các cô mới thấy có nhiều concái hiếudễ ngoanhiền là một thànhcông to nhớn của cuộcdời.

  Các cô dừng ngĩ có xiền là thuê dược Lừa chămsóc mình tửtế. Lừa nó rất khác Người các cô ạ. Dịt mẹ nó vưỡn nhận xiền của mình, mà vưỡn coi mình déo bằng ông chó ông lợn, vì mình ở thế yếu hơn nó dó các cô.

  Vôdạo nó thế. Déo thể tìm dược Lừa tửtế nữa dâu các cô, khi tínngưỡng, lươngtâm, nhânái.. bị chàdạp dến 60 năm jời rùi. Dịt mẹ fận Lừa.

 8. #8 by minhhuong on 2011/01/04 - 22:23

  Khiếp, chờ mãi chờ mãi chả thấy bà chị Thi trả lời Comdomdom gì cả.

  Thôi, chị … lui ra bên phải, cầm nước cầm khăn cầm quạt tiếp sức để … em lên kekeke.

  Đại loại bây giờ Comdomdom với mình đồng tình vụ giai đoạn đầu chống Pháp thì chính phủ mình có buôn thuốc phiện rồi.

  Giờ bàn tới giai đoạn sau, nhé.

   

  1, Năm 1952, Thủ tướng chính phủ ban hành nghị định 150/TTg trong đó qui định khoanh vùng trồng cây thuốc phiện. 100% thuốc phiện thu hoạch được trong khu vực khoanh vùng sẽ thu về kho của chính phủ, chính phủ giả xiền cho người trồng trọt 2/3 lượng thuốc phiện với … giá mậu dịch, còn 1/3 nộp không cho nhà nước coi như nộp thuế thuốc phiện.

   

  Như vậy hiện tượng chính phủ khoanh vùng tự trồng cây thuốc phiện là có.

  Bây giờ câu hỏi đặt ra là lượng thuốc phiện này chỉ dùng làm dược liệu thôi như Comdomdom nói không nhé.

   

  2, Cuối 200x, diện tích anh túc được trồng vào khoảng 30ha, đấy là ước tính cho cả bọn trồng công khai (làm thuốc, lấy mật) + bọn tự trồng tự tiêu không liên quan chính phủ. Thôi để cho nó thoải mái, ta cứ tính rộng rãi là làm thuốc lấy mật cần khoảng 30ha đi.

   

   1965 – 1986, diện tích anh túc được trồng có lúc lên tới 19000 ha. Hehehehe, Comdomdom nhìn dùm cái, cái lý do làm thuốc lấy mật (30ha) có thể là lý do chính không, hay là nó lọt thỏm lọt thỏm, chìm nghỉm trong đống 19 000 ha?

   

  Tay CAM gộc chuyêngia Anhtúc mà Trung Tướng định kể, chắc là nằm trên Bắc Cực trong giai đoạn 1965 – 1986 này, thời thiên đàng đóng chặt cửa.

 9. #10 by Mr. Tran on 2011/01/04 - 22:41

  Giờ thì chỉ còn đồn công năng giã rượu thôi à? Rẻ tiền nhờ!@Lả thổ tồn

  hehe. nói câu nầy chăm chăm Lả đéo phải dân chiến chạy việc. sure!

  mỗ đéo biết ở chỗ khác thế nầu chứ riêng mỗ đi khách – mần việc cho đại ka thì chỉ tỉnh được vài ba choác là ra ối tiền rồi, đéo rẻ đâu. hehe

  thêm nữa, như mỗ đã cồng, sừng tê được cho rằng có tính giải độc, nhiều bựa đã công nhận. vụ này thì đéo thể coi là rẻ được đúng không? ngon của nó đấy!

  Lả thổ tồn nhẽ chiên về y-dược. sâu lại coi thường vụ giải độc nầy?

  mỗ đã từng chứng kiến nhiều thằng sống dở chết dở chỉ vì ngộ độc vài ly rượu. bản thân mỗ đã từng li bì 2 hôm chỉ vì 1 con sò.

  địt mẹ, sừng tê đến giờ vẫn là đồ ngon, bựa nầu chém rằng sẵn hay này khác thì hehe, 90% là ôm mẹ sừng trâu rồi!

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:30

   Thuốc Jảidộc dơnjản là chống zịứng cơdịa chứ có déo jì mà húng thế. Dịt mẹ bọn zịứng thứcăn chảhạn, ăn nhầm dồ kỵ, mào nủi khắp người, có lúc còn déo thở dược, không cấpkíu kịp thì tèo luôn.

   Dịt mẹ lúc dấy mà mài sừng tê cho bú thì chết bà nó rùi. Mần 2 viên thuốc Tây, xong béng.

   Dịt mẹ tuyền thầnthoại hóa zững thứ buồi zái hehe. Dúng là bịnh của bầnnông.

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 22:43

  Zì Trung Tướng kínhyêu của các cô hồi năm 200x (x<1) hay vầu bịnhviện Việt Sô, thường ghé xem một Sửja Lừa zanhtiếng.

  Cô nầy là Lỗdít có hạng (tiêuchuẩn ở fòng 3 Lừa trong bịnhviện Việt Sô thì ngang Bộtrưởng rùi), hưởng bâucấp tuyềnfần. Tấtnhiên là Bê Xê Tê chỉ bâucấp chỗ nằm và thuốcmen bìnhzân, còn làm déo jì có bâucấp người tắmrửa, bón ăn, và các loại zượcfẩm dặczụng.

  Cổ là zân Tâyhọc, nuôi con kiểu rất Tây, 3 dứa con dều ở Châu Âu cả, cũng mần khákhẩm bên bển.

  Thế zưng suốt thờijan cổ nằm viện (sống thựcvật hơn 1 năm, nằm tổngcộng gần 3 năm) chỉ có mụ vện jà một ngày vầu thăm khoảng 1h, còn lại chỉ có 1 thằng bầnnông chămsóc.

  Thằng bầnnông nầy mụ vện thuê ở chợ người Cầu Dất (cách bịnhviện chừng 200m) já dâu 50K Cụ/Ngàydêm.

  Dịt mẹ xem cách thằng osin dó cho cô kia ăn ỉa tắm gội (lúc không có mụ vện ở dó) mà vãi mẹ dái, déo khác jì nuôi ông lợn. Bịnhviện tấtnhiên déo canthiệp, có fải việc của bỏn déo dâu.

  Cô bịnhnhân jàhói kia thanfiền mới vện, thì mụ vện di thuê thằng khác, rùi thằng mới cũng lại như thằng cũ.

  Zì bẩu mụ mủ, dịt mẹ cụ fải thuê gái nó chămsóc ông cụ, chứ thuê jai thế fảnkhoahọc bỏ mẹ, nó déo nhẹ tay dược dâu.

  Mụ mủ ậmừ, rùi lại di thuê một thằng dực vầu chăm sóc cô chồng jà hehe. Déo hiểu zo bảnnăng Lừa Cái nó thế (gen cả khi déo mầnăn dược jì nữa) hay zo tính dảng mụ mủ quá khủng (sợ mangtiếng hủhóa) dịt mẹ.

 11. #13 by dark30 on 2011/01/04 - 22:44

  @Già Đểu: Tấm hình các sư đi Khất Thực mỗi ngày ở Vientiane thủ đô Lào này, thấy thanh bình và nhân văn không?

 12. #14 by Mr. Tran on 2011/01/04 - 22:51

  Hí hí, ‘morning chàng.

  Sừng tê là cạo ra để xơi trực tiếp, chứ có phải thuộc catalog ngâm tẩm đâu nhỉ???

   

  Anyway, quên mịa nó đi hí hí, bọn mình sang bài mới tán phét đi.@Nữ gúc sỹ.

  ờ thì mỗ nhầm nhọt tý. nó hông ngâm diệu nhưng cũng là thuộc animal, bị tỉn. Nàng bắt bẻ ghê quá cơ hehe, mỗ chịu dồi

  mà nàng sâu hông bốt ảnh đi? mỗ dang cầy xiền, hè năm nay phải xuất ngoại chuyến, lâu lắm dồi hông đi đâu. sang khoai tây nhẽ không đủ nhưng sang Khựa trả thù thì nhẽ được. hehe

  @già không đều: hình như miền Bắc đéo có Khất sỹ đâu

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 22:58

  @Cô Trạn

  Cô biết ./ jì về Sừng Tê mà liênthiên ngộ nhể?

  Dịt mẹ thuốc jã ziệu thiếu mẹ jì thứ rẻ hơn sừng tê nhiều lần. Mời gúc. Dịt mẹ bú cả 10 lọ vodka mà có một viên Ru-21 hay Me-21 já khoảng 5K là OK tỉnh như Lê Zuẩn.

  Thuốc nầy tươngtruyền là của KGB dặcchế cho tìnhbáo Sô Liên hehe di hoạtdộng trong lòng dịch thời Cold War.

  Còn jải dộc, thì hehe, cũng có hàng ngàn thứ thuốc cônghiệu gấp nhiều lần sừng tê. Mời gúc.

  Dịt mẹ một CC sừng tê já mấy chục trẹo, khi bú lại fải mài lâu vãi mả, mà côngzụng cũng chỉ ngang viên thuốc nén já vài ngàn cụ, thì công công cái dầu buồi jì hử?

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:04

  Dịt mẹ các cô chứ. Cô Dều dã nói lăngnhăng Zì dể iêm cho mà gúc lại sửa lại zưng déo thấy sửa. Rùi cô Làng (hay cô déo nầu quên rùi) dã dínhchính cô Dều, mà các cô cứ coi như không ý nhở? Dịt mẹ các cô vầu Quán không dọc cồng à?

  Dịt mẹ Phậtjáo ở Lừa có 2 fái nhớn là Dại Thừa và Tiểu Thừa. Zân Bắc dafần chơi Dại, còn Nam chơi Tiểu.

  Chỉ có Tiểu Thừa mới khấtthực nhế các cô. Quydịnh khấtthực cụtỉ thế nầu thì dịt mẹ mời các cô gúc. Dịt mẹ lười như ông chó ý.

 15. #17 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 23:09

  Địt mẹ mấy Cô xem hình Chùa Cọp bên Thái mà đéo động tim động chim động não gì gì so mới Chùa Người xứ Lừa này hả?

  Đù Má phí công Anh đi du lịch quá đi.

  Chán mớ đời mấy Cô đéo cồng, Anh đi ngủ trước đây, híp cả mắt rùi.

  G92U!

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 00:05

   Hình dẹp ý hay hehe Zì côngnhận. Cần jì fải dể bọn Bựa khen mới thấy.

 16. #19 by minhhuong on 2011/01/04 - 23:14

  Zì bẩu mụ mủ, dịt mẹ cụ fải thuê gái nó chămsóc ông cụ, chứ thuê jai thế fảnkhoahọc bỏ mẹ, nó déo nhẹ tay dược dâu. @ TT

  ——–

   Okie okie, em hứa với chibộ là nếu TT của chibộ có ốm nằm viện thì em sẽ thuê gái nó chăm TT dể dảm bảo tính khoahọc

  Chibộ yêntâm

  hố hố hố khoahọc há há há há

 17. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:15

  Chết cười ngày xưa Zì có một cô bạn jà rất mêtín món sừng tê y như cô Zái mới cô Trạn bijờ.

  Cô bạn ý có một mẩu sừng tê jữ từ thời cụ kỵ, thithoảng mới mang ra khoe bằng cách rọi dèn bin vầu cho ông ổng tóe mầu hồng rực hehe như tia hồngngoại.

  Cô còn bẩu nếu thức ăn có dộctố thì khi jí mẩu sừng vầu ổng sẽ chiển mầu chắng bệch hehe.

  Zì mới bẩu, thế bác dã thử dộc lần nầu chưa. Cổ bẩu thử nhiều rùi zưng may chưa có lần nầu trúng dộc hehe dịt mẹ chết vì cười.

  Và cô cổ cũng hầu như déo zùng ông sừng tê, vì nó quá dắt hehe chứ déo fải nó déo chữa dược bịnh.

  Cuối cùng thì cũng có một lần cổ zùng, dó là lần con nuôi cổ (cổ có một dứa con nuôi hơn Zì mấy tuổi) dẫm fải mảnh thủytinh zưng mải chơi déo nặn máu ngay, dể mưng tẹo mủ ở gan bàn chân.

  Cổ mài sừng tê rùi nhét vầu chỗ sứt ở chân thằng con. Tấtnhiên hôm sau thằng con lành vết thương hehe, cổ khoe lungtung khắp xóm.

  Chờ lúc cổ di khỏi, pa Zì bẩu, dịt mẹ mua 2 viên têta (thuốc tetracilin) cạo bột nhét vầu còn nhanh hơn hehe dịt mẹ sừng tê mới chả sừng bò hehe.

 18. #22 by bong_ma_le_loi on 2011/01/04 - 23:20

  Nè mấy bố trẻ,đã dám nói chuyện trung ương với chính trị thì nói bằng ngôn ngữ lịch sự luôn đi,chèn thêm toàn ngôn từ tục tĩu vào làm gi?mất cả cái tính nghiêm túc,đứng đắn của vấn đề.hay lại nói tào phét,đưa thông tin sai lệch hay sao mà phải nói lái sang tiếng “lóng”của dân vô học để có gì thì tránh bị truy cứu về tội phản động thế hả
  Nói chung là bài viết của mấy bồ sẽ thuyết phục hơn nếu dùng ngôn ngữ của người,dùng ngôn ngữ động vật làm chi,mình là người mà.Lừa đâu bít nói

 19. #24 by Enterprise on 2011/01/04 - 23:28

  Hehe, anh nghi cô bạn già của Dì sau-khi nhét bột sừng tê vào thì bôi thêm tí tetra nữa quá. À mà hồi anh bị thương đắp muối vào cũng lành. Nhẽ muối chữa bá bệnh thật, hehe.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:36

   Thì Zì bẩu rùi mà. Zì tuyền chữa bịnh bằng nước mới muối thôi hehe.

 20. #26 by Mr. Tran on 2011/01/04 - 23:36

  hehe. tướng thối dìm hàng như bòi, như bòi.

  Ru-21 hay Me-21 là đồ để lót trước khi tỉn diệu. khi tỉn diệu đéo say – rất tốt cho chiến đấu. dưng địt mẹ, ngày hôm sau say ỉa mẹ ra quần luôn.

  nó như 1 dạng tiểu xảo uống nước lá dong hoặc ăn bơ – mỡ trước khi chiến.

  mỗ vẫn thường phải tỉn bơ trước khi đi tiếp khách với đại ka đấy.

  còn sừng tê là để uống khi đã say rồi, ông nổ ạ!

  đồng ý sừng tê ít dùng vì nó đắt, vì thế ở cồng trên mỗ mới nói là 90% dùng nhầm sừng trâu mà đéo biết. 10% còn lại đương nhiên là đại gia và đại ka của đại gia.

  địt mẹ, bột tetracilin giờ có bòi ai dùng đâu. vì sao? biết đéo đâu đấy. hehe

  địt mẹ, dìm hàng như bòi!

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:55

   Dịt mẹ cô dã xài Ru bâujờ chưa mà nổ to thế? Còn vụ tetra chỉ là hìnhảnh trong câu chiện, chứ jờ thuốc Tây nó còn kinh hơn. Dịt mẹ hãm lìn thế.

 21. #28 by Enterprise on 2011/01/04 - 23:40

  Hehe, cô Hương nói yêu quá cơ. Hay cô chăm cho bà Dì luôn để chi bộ yên-tâm. Dì thì chưa vợ, cô chắc chưa chồng. Có khi nào là một cặp giời sinh không nhở? hehe. Cô đưa tuổi của cô với bà Dì để anh tính cho nào, hehe.

 22. #30 by Mr. Tran on 2011/01/04 - 23:43

  Mần 2 viên thuốc Tây, xong béng.@ tướng thối

  địt mẹ, thuốc nầu hả tướng thối? địt mẹ sao đéo phải 3 hay 5 hay 7 mà là 2? nổ như bòi.

  mỗ đang nói về tác dụng lâu dài, địt mẹ chứ trường hợp cấp cứu thì nói làm lìn gì?

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:51

   Cụtỉ cô bị dộc thế nầu dể Zì cho thuốc? Ngộdộc hảisản? Ngộdộc sắn/ngô? Ngộdộc calci? Ngộdộc sắt? Ngộdộc thờitiết? Ngộdộc biaziệu?

 23. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:49

  Zưới kia có cô nầu hỏi về thần jữ của dó?

  Chỉ ngày xưa (khoảng 50 niên về trước) mới thịnhhành trò nầy, chứ jờ mua dất, rùi mua chứng, rùi vác xiền sang Tây zễ bỏ mẹ việc déo jì fải chôncất vàngbạc tới nỗi fải sắm Thần Jữ Của nữa.

  Tinhiên ở trên Bắc Cực vưỡn có bọn xài hehe. Mời các cô dọc Zị Triện, mấy bài liền về Thần Táng, Hỏa Hầu dó, fê cực.

  Thường thì bọn bỏn mua dám tâmthần thiểunăng từ bé, rùi nuôi dến khi có việc thì dem táng cùng mới Chủ làm Thần, kêu là Thần Táng. Thần nầy là Thần Jữ Khí chứ déo fải là Thần Jữ Của, vì bijờ cần déo jì jữ của kiểu dó, Zì nói rùi.

  Dạikhái, nguyêntắc của trò Thần Táng là Thần fải tèo sau Chủ, nên khi táng hai dứa dó, người nhà fải nhét nhânsâm vầu alô Thần dể Thần tỉnhtáo trong mấy ngày, thậmchí cho bú tí thuốc mê cho ngủ lêtêfê dể khỏi gây tiếng dộng khi mần Lễ mất thiêng.

 24. #33 by minhhuong on 2011/01/04 - 23:50

  Nè mấy bố trẻ,đã dám nói chuyện trung ương với chính trị thì nói bằng ngôn ngữ lịch sự luôn đi,chèn thêm toàn ngôn từ tục tĩu vào làm gi?mất cả cái tính nghiêm túc,đứng đắn của vấn đề.hay lại nói tào phét,đưa thông tin sai lệch hay sao mà phải nói lái sang tiếng “lóng”của dân vô học để có gì thì tránh bị truy cứu về tội phản động thế hả
  Nói chung là bài viết của mấy bồ sẽ thuyết phục hơn nếu dùng ngôn ngữ của người,dùng ngôn ngữ động vật làm chi,mình là người mà.Lừa đâu bít nói @ bóng ma đéo gì đấy
  ——————————-

  Giời ạ, khổ thân cô quá đi, cô không biết là chi bộ nhét ngôn ngữ động vật vào để bọn nào đọc phải thì nó phải luyện tập cách “Đọc ý chứ đéo đọc lời” à?

 25. #35 by minhdung on 2011/01/04 - 23:50

  Nè mấy bố trẻ,đã dám nói chuyện trung ương với chính trị thì nói bằng ngôn ngữ lịch sự luôn đi,chèn thêm toàn ngôn từ tục tĩu vào làm gi?mất cả cái tính nghiêm túc,đứng đắn của vấn đề.hay lại nói tào phét,đưa thông tin sai lệch hay sao mà phải nói lái sang tiếng “lóng”của dân vô học để có gì thì tránh bị truy cứu về tội phản động thế hả
  Nói chung là bài viết của mấy bồ sẽ thuyết phục hơn nếu dùng ngôn ngữ của người,dùng ngôn ngữ động vật làm chi,mình là người mà.Lừa đâu bít nói


  @Lỏi: Hé hé, lâu lắm mới bắt gặp đồng chí giọng ông cụ vào quát đám Bựa này. Nghe cái giọng này là mới vào, muốn chỉnh đốn quán Bựa cho ra dáng ra dàng đây. Đọc cho vỡ bọng cứt đi nhá Lỏi, đọc rồi hoặc là đéo bao giờ vào nữa, hoặc sẽ hóa Bựa, hehe.
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 23:58

   Dịt mẹ Zũng Hói thay mặt ma cũ chầumừng ma mới di chớ déo ai lại zìm hàng dồngbầu thế hehe.

 26. #37 by Enterprise on 2011/01/04 - 23:51

  @Cô Trần:
  Khi nào xỉn, cô uống một cốc Efferalgan 500mg, sau-đó uống một cốc nước chanh không đường nhỏ nữa là tỉnh như sáo.

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 00:00

   Efferănggăn vưỡn đắt Roai ơi. Có loại thầnkinh tổnghợp nhỏ tí já rẻ cực nữa kia (2 ngàn 1 vỉ hehe).

 27. #39 by minhdung on 2011/01/05 - 00:02

  Nào xê ra anh chém gió với, đéo gì nữa.


  Trên đầu đầu tiên cần nhớ là Hiến pháp và Luật pháp. Hiến pháp là gì, Luật pháp là gì thì tự tìm đọc nhé các đồng chí. Sau đó có 3 nhóm chân vạc, choạc mẹ ra 3 góc như 3 chân thằng đàn ông.

  – Một là nhóm trí thức, trí giả, nghiên cứu khoa học đại khái thế.
  – Hai là nhóm luật sư, luật gia, thầy cãi đại khái thế
  – Ba là nhóm nhà báo, phóng viên đại khái thế

  Cùng 1 sự việc phát sinh. Ba thằng 3 việc khác nhau, cùng mổ xẻ vướn đề trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.

  Anh cũng đéo biết diễn giải ra sao, dạo này bí bức, nói đéo ra câu. Nhưng đại khái thế, tên nào hiểu ý anh thì vào giải thích gẫy gọn cái.

  Ngược lại, ở Lừa thì:

  – Hiến pháp, Luật pháp như lồn: đéo cần giải thích
  – Trí thức lỗ đít như phân: đéo cần giải thích
  – Luật sư như cặc: đéo cần giải thích
  – Nhà báo như cặc: đéo cần giải thích

  Địt mẹ nhẽ cái đéo gì cũng chửi, mà đéo biết chửi từ đâu. Nhẽ mình giống thằng Chí phèo, chửi địt mẹ cả cái làng Vũ đại. Ôi cái thân Lừa.

  Làm đéo gì có Pháp luật mà tên Tướng kia còn dùng từ hoa mỹ. Địt mẹ ở Lừa, có tiền là có Pháp luật. Chuyện lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có gì. Có tiền lại biết dùng tiền, có phốt cả đống quân sư cam với tòa nó quân sư cho, chẳng sợ bố con thằng nào hết. Khổ thế đấy.
 28. #40 by Enterprise on 2011/01/05 - 00:09

  Hehe, chết bà Dì nhé. Lâu-nay cũng muốn có vợ, chắc là không nghía được người, hehe. Cũng may là giời còn thương, lập quán kén phu … nhân gặp người trong mộng. Thôi thì dừng chân cho anh cụng ly với Đệ nhất gúc sỹ với Luas the tenth immortal nào, hehe.

 29. #41 by Mit on 2011/01/05 - 00:18

  Chầu chầu…Các cô mê tín dị doan dững sừng tê, máu rắn, mật gấu vv.. nó vừa vừa thôi.  Kiếm toa thuốc Tây uống cho nó lành, và bớt trò jiết dững dộng vật quí hiếm chỉ vì một cái sừng hay cái mật.  Mít gét!!!  Cụ Mít chiên nấu cao hổ cốt + xương khỉ tại nhà dể fân fát cho con cháu. Nội Mít từng nuôi hẳn con gấu trong sân rùi gọi bếp Tàu tới nấu. Ngoại Mít vưỡn uống máu rắn fa rượu, bẩu uống tới dâu người nóng rừng rực dến dấy.  Dững thói quen mọi rợ một thời, tưởng dã biến mất jưới ánh sáng của khoa học, không ngờ bi jờ lại vưỡn còn dược quảng bá.  Sư bố các cô, các cô bớt uống rượu dốt gan, bớt hút thuốc lá dốt fổi, ít tọng dầy họng bớt mỡ, năng vận dộng và sống với thiên nhiên nhiều hơn…dư bọn khoai Tây í.  Bỏn sống lâu và khỏe hơn các cô xa, mà vưỡn díu cần dững sừng tê mới cả mật gấu!!!

 30. #42 by minhdung on 2011/01/05 - 00:20

  Có tển hỏi anh cách thoát Lừa. Hehe, thoát Lừa thì ở Lừa cũng thoát Lừa. Miễn là cái đầu lâu đéo nghĩ, đéo làm như Lừa. Chứ ở Tây mà vẫn nghĩ như Lừa, làm như Lừa, thì địt mẹ cả làng Lừa ở Tây cũng có chơi được với ai đéo đâu, toàn Lừa chơi với nhau, khổ đéo chịu. Những chú Lừa sống ở Tây đó thì mong về Lừa chết mẹ, hehe.


  Còn thoát Lừa nghĩa đen thì có vài cách đây:

  1. Đi du lịch rồi xin tỵ nạn: Dạng này thuộc dạng đặc cách tỵ nạn chính trị hay vươn vươn thì tùy theo cá nhân và hoàn cảnh. Nước xin tỵ nạn nó có chấp nhận mình hay không tùy vào túi tiền và danh tiếng của mình nữa. Ví dụ như bạn Thạc xỉn bên Thái cũng đi tỵ nạn suốt. Hay như mấy bạn ca sỹ nhạc sỹ Lừa đi sang Mẽo hát hò rồi cũng xin tỵ nạn mẹ luôn đấy, hehe.

  2. Theo dạng đầu tư: Mang tiền đầu tư theo các chương trình quốc gia. Tùy từng nước, và tùy từng thời điểm mà có quy định khác nhau cho việc này.

  3. Theo dạng doanh nhân: Mang tiền mở công ty, tạo công ăn việc làm cho dân bản địa tại quốc gia đó. Cũng tùy từng nước và thời điểm mà có quy định khác nhau.

  Cụ tỷ có thằng Canada và Úc là cởi mở trong 2 vướn đề 2 và 3.

  4. Theo dạng công nhân lành nghề: Dạng này cần có nghề, có tiếng. Địt mẹ đi theo dạng này mới vỡ ra là bằng cấp và nghề nghiệp bao năm ở Lừa là giấy chùi đít. Đéo có tý tẹo giá trị nào, hehe. Trừ khi mần việc cho Khoai tây ở Lừa, và tiếng anh nói như Khoai tây.

  5. Dạng đi học: Áp dụng với giới trẻ. Đi học rồi tìm việc rồi ở mẹ lại, hoặc lấy vợ lấy chồng Khoai tây
 31. #43 by minhdung on 2011/01/05 - 00:21

  6. Dạng cho con đi du học: Áp dụng với giới già. Nhà có 2 đứa, cho cả 2 đứa đi học, rồi 2 vợ chồng theo 2 diện khác nhau sang chăm lo cho cháu, hehe. Ở hết khóa học thì tìm cách mà ở lại, cách nào thì tùy.

  7. Dạng hôn nhân: Cưới thật hoặc cưới hợp đồng 1 đối tác Khoai tây. Rồi là biến thôi, hehe.

  8. Dạng vượt biên; Dạng đi du lịch rồi trốn mẹ ở lại; Dạng đi xuất khẩu lao động trốn ra ngoài rồi cũng trốn mẹ ở lại; … vươn vươn

  Nói chung tùy hoàn cảnh và tùy túi tiền mà chọn cách thoát Lừa nào hợp với mình nhất. Lưu ý phải nhờ luật sư tư vấn và làm việc cùng nó sâu sát từ đầu đến cuối. Đéo nên dựa hoàn toàn vào Luật sư, cũng như đéo nên tự làm lấy một mình. 

  Hết ạ!

 32. #44 by EURO on 2011/01/05 - 00:24

  Phái Nam tông tiểu thừa có vụ hành khất hình như chỉ thuộc nhánh thanh y phải không Dì?
  Đèo mẹ lâu lâu em gặp mấy bà cô đi hành khất ngoài chợ còn chơi đồ cà sa y chang Đường Tăng sư phụ nữa mới khủng khiếp chứ.
  Hình chộp các monk khất thực cả đống mà ngại lục bốt lên quá. Có cái hình các monk phái Nam tông tiểu thừa đang đứng trước Thiên Mụ này:


 33. #45 by minhdung on 2011/01/05 - 00:28

  Ru-21 hay Me-21 là đồ để lót trước khi tỉn diệu. khi tỉn diệu đéo say – rất tốt cho chiến đấu. dưng địt mẹ, ngày hôm sau say ỉa mẹ ra quần luôn. 


  @Tên Trần chắc đéo biết và đéo dùng Ru bao giờ nhở. Say đái ra rượu, xài Ru xịn là tỉnh queo. Ru dùng khi rất say mà cần tỉnh, chứ có phải dùng trước khi uống đéo đâu. Ru nguồn gốc là hàng cho bọn tình báo KGB xài mà.
 34. #46 by minhdung on 2011/01/05 - 00:32

  Ở Lừa việc đầu tư xây chùa rồi chia nhau tiền phúng là chuyện quá thường. Cách đây 5 năm anh lên chùa thờ Tản viên trên Ba vì, lê la nói chuyện với mấy bà già ở đấy. Thì vừa đấu thầu xong, một ông mới nhận thầu nên đầu tư xây sửa thêm ít, và cải tổ lại ít, hehe. Như kiểu đấu ao cá, đấu ao sen ở quê thôi.

 35. #47 by minhhuong on 2011/01/05 - 00:35

  Hay cô chăm cho bà Dì luôn để chi bộ yên-tâm @ anh Rai

  ———

   No, no, no  , TT phải chăm em chứ! Dư thế thì mới có tình nghĩa để khi nào TT ốm thì em chăm lại   j/k

 36. #48 by minhdung on 2011/01/05 - 00:39

  Này thì Luật, anh kể câu chuyện cho nghe:


  Có 5 thằng đánh bạc bị công an tóm. Thu cả chiếu bạc chưa được 20 trẹo Cụ, 3 cái điện thoại. Khổ 5 thằng sinh viên cả, 5 gia đình lên cam trình diện.

  Cam bảo từng thằng 1, mỗi thằng xuống tiền 40 trẹo. Cam xử hòa cả làng.

  4 thằng xuống tiền, 1 thằng đéo có tiền đéo xuống. Cam bảo đéo được, xuống thì xuống hết, không thì thôi. Nhưng bảo riêng từng thằng, riêng mày 60 trẹo thì xong.

  4 thằng bàn nhau vỡ lẽ. Tính đi tính lại, mỗi thằng nhả ra thêm 10 trẹo nữa cho thằng đéo có tiền là hơn cả.

  Thế xong, làm lại án. Hòa cả làng. Mỗi thằng 12 tháng treo, quản thúc tại gia, hàng tuần lên báo cáo chính quyền xã là em vẫn ngoan hiền tại địa phương.
 37. #49 by minhhuong on 2011/01/05 - 00:39

  Kiếm toa thuốc Tây uống cho nó lành, và bớt trò jiết dững dộng vật quí hiếm chỉ vì một cái sừng hay cái mật.  Mít gét!!!  @ chị Mít

  ———

  HA HA HA, chibộ nghe rõ chưa!

  Agree!

 38. #50 by minhdung on 2011/01/05 - 00:48

  Muốn nữa không, nữa hả. Này thì Luật:


  Pháp luật cấm Pháo. Nhưng 1 thằng vẫn đi buôn. Buôn từ tầu qua cửa Cốc lếu về. Hàng xuôi bị tóm. Thành án. Án tuyên 5 năm.

  Án tuyên rồi mới có người ì xèo đéo chịu chạy án. Chạy mất chừng 200 trẹo đến 250 trẹo thôi. Ở ngoài 5 năm chẳng kiếm bằng mấy số đấy, lại đéo tù tội gì, lại đéo bệnh tật gì. Nghe thủng, chạy.

  Tòa bảo, địt con mẹ mày, giờ này mới vác mặt đến, ngu đéo đỡ được. Cầm 5 quyển lịch về mà bóc đi con. Bố thằng thẳng bảo, con cắn rơm cắn cỏ con lậy ông, ông thương lấy thằng con con. Nhà con mỗi nó. Nó 2 đứa gái, con chưa có đít nhôm. Con cắn lung tung lậy ông. Tòa bảo, địt con mẹ mày, trông mặt mày hiền lành ông thương, phải đứa khác ông kệ con mẹ. Nghe ông dậy đây. Giờ làm lại án, chi cho bọn cam 100 trẹo, làm lại án trăm trẹo, thuốc nước 60 trẹo, công ông lấy 10 trẹo. 270 trẹo thì ông lo cho, nhưng từng bước mày phải thực hiện, ông sẽ bảo đường đi nước bước. Vâng lậy ông, ông giúp cho.

  Hehe, địt con mẹ. Cuối cùng phúc thẩm, tòa tuyên thằng thẳng chở hàng, đéo có tội. Thằng chủ hàng chưa tìm thấy. Án tuyên thằng thẳng cũng treo, quản thúc tại địa phương.
 39. #51 by minhdung on 2011/01/05 - 00:56

  Nữa không, này thì Luật:


  Thằng thằng thợ lái xe tải. Bữa nọ chở cột điện cồng kềnh. Thế đéo nào quệt vào 1 thằng đi Min khờ 19 tuổi chết tốt. Thằng thẳng vừa phải đền tiền, vừa bóc lịch cong đuôi. Địt con mẹ may quá trong nhà có thằng hoạt bát.

  – Chạy cửa tòa: 80 trẹo
  – Chạy cửa cam: 100 trẹo
  – Đền nhà thằng đi Min khờ: 50 trẹo
  – Cho bọn báo tổng 20 trẹo, viết bài đại khái nhà có công cách mạng, vợ dại con thơ. Bài sau tương thông tin của cam lên, có khả năng xe bị mất lái do cung đường hiểm trở, vươn vươn.

  Địt con mẹ cũng án treo, quản thúc tại gia. Ngay tháng sau lại đi chở cột điện như thường, hehe.

  3 câu chuyện anh kể tuyền người thật việc thật. Anh chứng kiến tận mắt. Luật luật cái đầu buồi anh đây này. 
 40. #52 by minhdung on 2011/01/05 - 01:06

  Anh bốt lại bài Kinh tế học vỉa hè trong file PFD cho chi bộ đọc nhé. Xét trong hoàn cảnh hiện tại đéo khác gì mấy năm trước. Đảng ta đéo còn $, đồng thì in thun thút, xuất nhập có vẻ khá hơn hồi tên Tướng viết bài này nhưng cũng đéo hơn bao nhiêu.
 41. #53 by Mit on 2011/01/05 - 01:08

  @ Cô có con còi cọc ít nói. (Mít quên tên rùi)

  Cô nên xem xét lại environment nơi con cô dang sống.  Cô có bỏ cháu bé trước TV hàng jờ hông, có jao cho vú em/ông bà cả ngày chăm sóc dưng không nói với cháu nhiều?  Con nít muốn chúng lanh lẹ nói nhiều, người nhà fải nói chiện với các cháu.  Interactive jữa người lớn với dứa nhỏ từ lúc nó dăm ba tháng trở di rất quan trọng.  Nhiều khi mình chỉ nói dững câu jớ jẩn, dưng nó lại cho dứa bé cơ hội quan sát, nge và trả lời, thay vì chỉ có quan sát và nge.  Cháu có cơ hội chơi với bạn cùng lứa tuổi hông? Chơi thôi nhé, chứ chẳng học hành nhồi nhét jì ở tuổi này. ( Mít con học xong lớp một chỉ cần biết cộng số dến 20 là ok theo bộ jáo jục của Tiểu Bang rùi….hehehe)

  Cháu nhỏ biếng ăn, còi cọc?  Trừ khi cháu ăn rùi nôn ọe ra hết, dó  problem với absorbing nutrition, tụi bác sỹ Mẽo bẩu hông lo.   Dến tuổi nó sẽ ăn ngon lành + thể thao, sẽ fát triển bình thường thôi.  Vấn dề là cháu ăn ít thì mỗi miếng ăn fải có já trị dinh dưỡng cao. Cái này cô tìm sách dinh dưỡng dọc, có dầy.  Có loại sữa cho trẻ con, PediaSure, rất dược chuộng bên này bởi các Mẽo gốc Lừa.  Bác sỹ của Mít con lại khuyên không nên cho uống chỉ vì biếng ăn vì nó rất cao calories và fat. Lâu dài sẽ không tốt.

 42. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 01:11

  Thôi dịt mẹ hôm nay nhân vui năm mới 2011 Zì jớithiệu mới các cô Công #7 trong 10 bíkíp Thập Minh Công bấthủ nầu.

  Công #7 có tên Cung Xạ Công (Gong She Gong).

  Công nầy, cũng như các công khác trong Thập Minh Công, tácdộng dến cơbắp xươngcốt các cô chứ không jống các ngón công của Thập Zâm Công tácdộng vầu nộitạng.

  Zụngcụ: một cái cung không zây. Nếu không có cung các cô có thể thay bằng một cây gậy song hoặc tre cũng OK. Khi tập quen rùi thì không cần zụngcụ luôn hehe.

  Công:

  0- Khởidộng: Dứng thẳng, thưzãn, tay trái cầm cung.

  1- Tay trái thẳng cứng, nắm cung thật chặt. Nhớ cứng tay và nắm chặt cung như thế trong suốt Công nhế các cô lũ con lừa.

  2- Dưa tay trái thẳng lên jời. Hai mắt nhìn vầu một mụctiêu có sẵn fía trước.

  3- Xuống tấn, chân trái trước chân fải sau. Bím chặt chân xuống sàn.  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 01:11

   4- Hạ tay trái cầm cung xuống ngang mắt.

   5- Dưa tay fải mần dộngtác lắp mũi tên vầu zây cung. Coi như cung dã có zây, và coi như mũi tên dã nằm trong tay fải từ dầu hehe thế mới ngầu.

   6- Zùng hết sức kéo zây cung (jảdịnh hehe, déo fải zây cung thật) dến hết tầm tay. Nheo mắt trái dể ngắm bắn vầu mụctiêu dã dịnh. Dếm dến 3. Tay fải cũng fải nắm tên thật chắc như tay trái nắm cung.

   7- Buông mũi tên từ tay fải, và mồm kêu “fựt” như vửa bắn vầu mụctiêu hehe. Giữ 3 giây coi tên bay trúng dích hông hehe.

   8- Hạ hai tay về vịtrí 0.

   9- Thu hai chân về vịtrí 0.

   10- Dủi tay/chân/mắt, lặp lại từ 1 dến 9.

   11- Lặp tuyền bộ từ 0-10 bẩy lần.

   Các cô thử vài ngày coi có chấtlượng hông dể Zì coi có nên bốt tuyềnbộ Shi Ming Gong hay là thôi déo cần hehe.

   Thôi chúc ngủ ngon nhế dịt mẹ các cô.

 43. #56 by minhdung on 2011/01/05 - 01:12

  @Mít: Vấn nạn trẻ con xem tivi nhiều thật kinh khủng mà Lừa ta cứ hồn nhiên như con điên. Có nhà anh đã bảo mày có quẳng mẹ tivi ra đường không thì bảo. Rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nản.

 44. #57 by Mit on 2011/01/05 - 01:59

  Bi jờ quay lại chiện luật Lừa dể xuất ngoại.  Cô Minh dã nói về hiện tại, dưng có ai còn nhớ làm thế nầu dể thoát Lừa thời Thiên Dàng bằng jấy tờ chính thức hông?!  Có một cách là di diện con lai.
  Ok, thời thởi Dảng ta déo muốn nuôi bọn con lai vô thừa nhận, nhìn là ngứa mắt rùi, nên cùng muốn tống mẹ bỏn về với dế quốc, nhân tiện rêu rao về lòng nhân dạo và mần ít xiền…hehehe  Quen ma Mít có ja dình dông con thơ, pa dã vầu Hotel Ông Cụ, mẹ fe fẩy chợ jời.  Nói chung déo khá từ ngày bộ dội Ông Cụ nhập thành.  Thằng Cu Anh lúc ấy quãng 13t-14t, ấy vậy mà nó dã từng ra tù vầu khám  vì dững chuyến vượt biên hông thành.  Lần chót ge nó ra dến hải fận quốc tế dưng bão thổi bật vào trong, dắm thuyền nó bám vào ván dạt trên biển cho dến khi dược cứu, rùi lại về trại nằm thời jan.  Khổ déo chụi nổi một thân một mình tìm dường thoát Lừa!!! 

 45. #58 by Mit on 2011/01/05 - 02:03

  Ma Mít thương tình mới bẩu ma nó rằng mụ lên fường nhận dại miạ trước mụ hủ hóa với thằng lính Mẽo gốc Mễ, bạn chồng mụ ở trại lính rùi sinh ra thằng Cu em. Thằng Mễ dã tèo ở Nam Lừa trong chiến tranh.  Bây jờ mụ xin di theo diện con lai. À, mà thằng Cu em ja ngăm, tóc xoăn, mũi khoằm khoằm trông jống con lai Mễ thật…hehehe  Ma nó muối mặt lên fường nói thế,và hàng xóm thối mồm cười con mẹ me Mẽo! Thời thởi déo có DNA test, nên khi gặp bọn Mẽo fỏng vấn ở Thủ Dức (tức là bọn CIA chứ déo ai, nói tiếng Lừa hơi bị rành!!!) bỏn hỏi chi tiết về tên, dơn vị, dóng dâu, chết dâu…. nếu dúng là người thật bỏn tin  ngay.  Về fía Lừa, ma Mít có mối quen ngồi ở Nguyễn Du, tức là nơi cấp hay bác xuất cảnh thời thởi.  Tên CAM mặt non choẹt.  Ma Mít bẩu mụ cứ deo mấy chỉ vàng trên tay (chỉ vàng thời thởi jất có já), khi hắn làm jấy tờ, cứ tuồn cho hắn ngay dó.  Tển làm hồ sơ cho ngay không hạch họe jì.  Sau dấy tển sẽ dến tận nhà nhận thêm.  Ma thằng Cu anh làm i dư thế, và cả nhà nó thoát Lưà sang dây  quãng 8x (x>5), di theo diện con lai và dược hưởng dững quyền lợi dặc biệt từ dế quốc dành cho bọn di dạng này. Gặp lại nhiều năm sau, ma nó vưỡn suýt soa cám ơn ma Mít ….hehehe 

 46. #59 by Gia_lamcam on 2011/01/05 - 08:49

  Há há há,
  Nói về luật thì anh cũng chia sẻ với lồng chí Minh Dũng Dâu he he.
  Luật luật cái lầu… cái lầu… phuồi!

  Ở Lừa có cả rừng luật = luật rừng!

 47. #60 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/05 - 09:04

  đang ngồi search lại mấy bài bà Zì nói
  mà chi bộ coi thử 2 tin này rùi đoán nhà đất năm nay có được boom-in ko
  Đề xuất đóng 2% lương/tháng vào Quỹ tiết kiệm nhà ở

  Tiền sử dụng đất được nợ tối đa 5 năm

 48. #61 by DG on 2011/01/05 - 09:15

  Hehe tối qua có thằng nào dìm hàng anh mờ lại bảo anh ăn lương của Không Ai Sất đấy?

   

  Ôi anh buồn cười quá đi, nếu một ngày anh có cơ hội đó, anh chả việc gì mà không hồ hởi đón nhận, và nếu như một ngày anh có trên vai trách nhiệm định hướng dẫn dắt các cô, thì với những đứa đầu bò như trên chắc anh phải nghiên cứu phương án giáo dục làm sao cho đặng phù hợp. Nói hông nghe anh nện nát phao câu, hehe đéo đùa!

   

  Bỏ qua chuyện sừng ông tê nhé, đưa cho các cô dùng sừng ổng khác đéo gì đưa cà cuống cho kẻ tịt mũi, khổ quen rồi sướng đéo chịu được hả?

   

  Các nhà làm luật, nếu có mộng khai sáng, nếu có mộng hùa nhau a dua dìu dắt sơn hà, thử vắt óc xem với sự biến động luật lá trong thời gian tới thì có cái gì quan trọng và có thể gây ảnh hưởng trên phương diện lớn. Sao không thử tìm hiểu rồi chưởi loạn lên may ra có gì tốt đẹp hơn không?

   

  2013, chẵn 20 năm từ thời điểm chia ruộng 1993, luật đất đai sẽ thay đổi như thế nào? có ảnh hưởng gì không? nào gúc đi các con giời!

   

  Tìm hiểu xem như nào là đất 03? hehe như nào là định suất? như nào là quyền sở hữu hay quyền sử dụng…?

   

  Tiệc lớn xong, tháo khoán hàng loạt dự án, biến động đất đai như nào? dân làm sao và quan làm sao? hehe, góp ý đi chưởi đi xem nào lũ con bò!

   

  Gúc gúc gúc chỉ giải quyết được vấn đề thông tin nhất thời, nhưng chịu khó tư duy động não một cái thì vừa cần có cả một quá trình va đập trải nghiệm, vừa được bổ ích bền vững cho bản thân, đám con bò mà anh chết cười ạ.

 49. #62 by DG on 2011/01/05 - 09:27

  Hehe địt mẹ tên nổ cảnh cáo cô nếu đéo biết thì hô mẹ là em đéo biết như cô đã warning mấy quả cồng của anh về sừng ông tê, rùi thằng nầu dùng thì thằng đó cân nhắc thiệt hơn, anh còn chấp nhận và thông cảm.

  Địt mẹ đã có dũng khí vỗ ngực khai sáng thì nên có dũng khí thừa nhận là thôi để em cân nhắc đi, hehe việc này em chưa biết, em tìm hiểu sau rồi phát ngôn! Có ai trách đéo đâu!

  Đừng chơi trò lấp liếm bằng cách phịa bừa ra là anh có thằng bạn, con bạn, anh có ông bô blah blo… rùi gán ba cái tích hài hước buồn cười dìm hàng cùng với sự a dua của một đám bè cánh đầu bò, trò trẻ con vớ vẩn!

  Địt mẹ thôi anh đong xiền, Dũng hói nhớ quả tháo khoán dự án mà anh nhắc ở cồng trước nhế, hehe!

 50. #63 by otocu on 2011/01/05 - 09:46

  Hôm qua đọc Tuyển tập Trung Tướng, có bài về phò Đồ Sơn. Hình như bọn nhà báo xa lông ở mấy quả Phò Dân trí, Tầu nhanh mới xào nấu, đăng lại cách đây vài tháng. Đọc lâu rồi không nhớ chính xác. Hóa ra bọn bọn cũng chịu khó mò vào mấy trang phản động kiểu như Cà phò nhể?

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/05 - 12:18

   Ngề của bỏn mà. Di xào khắp nơi lấy tin/bài thôi chứ déo ai công dâu mà dến tận hiệntrường biên báo.