Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/04 - 14:04

  Gúc “diệu Hà Nàm” ra quả nầy, chất nghệ phết:

 2. #2 by nguoicali on 2011/01/04 - 14:09

  Chầu hỉ, Dì hỉ

  Hehe, lão liệt le te giang hồ mới dìa. Léo lược chửi lão đới, mới thoát chết lết về đới. Lão né được đạn nè, tin hôn?

  Tồng ý mí Dì nên tư dzấn kỹ chiện sức phẻ. Chi bộ cừn lun lun lắng nghe, mặc mẹ chiện lun lun điếu hiểu. Nghe riết, hổng bổ bề ngang cũng tràn bề dọc chớ.

  Ngoài dững cú dắm thúi inh của các bạn bựa, cho lão bổ sung: có thể tác động tới wả thựn bằng thể dục đơn giản (dõ thựt, yoga, khí công… đỉnh mẹ nó rùi, nói mần gì). Chú trọng vùng eo lưng. Eo dẻo, lưng cứng, khom cúi nhiều lừn điếu đau là thựn OK. Tất diên, cừn lâu bền dài ngày. Chải nghiệm của ngừ thưn dà lão đới.

  Chính lão từng bon chen tập thử. Mịa, mới đầu đau thấy ớn, đau phát lo. Tập riết, cái đau dịu dần rùi êm hẳn. Thựn lão giờ nhẽ phẻ thấy thương.

 3. #3 by nguoicali on 2011/01/04 - 14:13

  Thể dục cừn cho cả các bựa thường xiên luyện thể thao lữn mừn việc tay chưn. Bị vì vựn động nhiều chưa chắc đã đúng cách, đủ lượng.

  TDC của Dì, hợp ý già hói. Già chưa hói, nhẽ nên lồng nó vầu thể dục. Bị nó chưa đủ cho một môn luyện độc lập, tới lui có mấy chiện, bùn thấy tía. Thể dục mệt, thở phì phò, cái ngắt nó ra rùi ngùi luyện, thấy được đó.

  Nói chung, bừn nông hay tinh hêu đều ko nên bụng bự. Bụng bự ra là kèn ta teo lại, rất đáng ái ngại.

  Nói hổng phải phe, vện thường xoa bụng lão mà ước ao, ganh tị. Có lừn, cổ ngủ gục trên trển lun, bực bụi hông?

 4. #4 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 14:17

  Anh nổ đính chính tí vụ Khất Thực mà Bà Dì chực bẻ Anh he he.

  Thực tế thì Khất Thực vẫn được tiến hành với một số tu sĩ hành đạo theo phái Khất Sĩ hay Phật Giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên thì sau nhiều vấn nạn các “cái bang giả dạng tu sĩ” hoành hoàng khắp cả nước, ban ngày đi xin miệng niệm Nam Mô A Di Đà nhưng tối về thay áo cà sa thì không những không còn ăn chay mà còn ngủ mặn nữa nên sợ mất đi hình ảnh của tu sĩ nhà Phật, giáo hội yêu cầu cô tu sĩ nào muốn đi khất thực thì phải xin cấp phép và chỉ đi khất thực từ 8h đến 10h sáng rùi về chùa ngay, không được nhận xiền, chỉ nhận thức ăn, và đi từ 2 người trở lên.

  Xem ra khá cầu kỳ phiền hà nên các sư quốc doanh bỏ hẳn kiểu này, ở nhà mần dịch vụ tôn giáo cho khỏe mà ấm cật.

  Phật giáo miền Bắc thì cần đếch gì đi khất thực cho mệt. Các Cô cứ đến chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương, Bái Đính mà xem các sư tạo doanh thu thế nào.

  Địt mẹ nội dịch vụ kết nối tụi cò quay vòng đổi tiền lẽ cúng “giọt dầu” mỗi ngày doanh thu tiền tỉ nếu vào mua lễ hội 3 tháng đầu năm.

 5. #5 by Thầy Lang on 2011/01/04 - 14:18

  Tên Già Đéo Đều phẩy phấn đấu lên làm Con Đức Phật chứ là Cháu Đức Phật như lày thì e là còn mơ hồ quá:

  chậm rãi điềm tĩnh qua từng con phố…
  Không phẩy qua bao con đường qua bao phố phường mà chỉ có 7 nhà thui.

  Đi cả ngày về mà bình bát không có gì thì cũng chẳng vấn đề.
  Thực ra là đi từ sáng tới 12 giờ trưa thui. Bát không có gì thì đói chứ sao lại không vấn đề nhỉ?

  Nó xem như là một cách tu luyện khổ hạnh.
  Dek phải. Phật thấy việc Khất Pháp vốn cần sự chuyên tâm, nên đề ra Khất Thực để các đệ tử kiếm cơm. Chứ không phẩy để tu hành.

  Nhưng hiện nay, ai đi Khất Thực đều là sư giả theo qui định của giáo hội.
  GH Phật giáo Đại Lừa nhẽ tuyền Bắc Tông? Cậu không phải Phật Tử nên biết đéo. Nhưng nếu cả Bắc Tông thì cũng phải có 3 tháng an cư kiết hạ dùng bát chứ?

 6. #6 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 14:33

  Đù Má tên Thầy Lang lấy đâu ra con số 7 thía hử?

  Đi từ sáng đến giờ Ngọ nghe còn lọt tai chứ  Door to Door 7 nhà thì xác xuất kiếm đủ ăn trong ngày sao được ?

  3 Tháng Kiết Hạ An Cư thời 200x này thì các tu sĩ chẳng cần đi khất thực chi cho mệt, vì lượng Phật tử đông đúc tình nguyện chăm sóc các thành viên chùa không thiếu một món gì, chỉ lo tụng tụng niệm niệm thiền thiền thôi, đó là chùa Thành phố nha cô, chùa Nhà Quê hay Miền Núi Anh hổng rành he he

 7. #7 by minhdung on 2011/01/04 - 15:39

  Thử cái xem nầu

 8. #8 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 15:40

  Tặng mấy Cô vài tấm hình các sư đi Khất Thực mỗi ngày ở Luang Prabang cố đô Lào này, thấy thanh bình và nhân văn không?
  Ở Lừa giờ kiếm đâu ra cảnh này !

 9. #9 by minhdung on 2011/01/04 - 15:41

  Địt mẹ đọc bài tên Tướng bốt ngày xưa cười vãi dắm. Chi bộ thằng  nào chưa đọc thì đọc mẹ đi này.


 10. #10 by minhdung on 2011/01/04 - 15:45

  @Thi còi: Rượu thai nhi thì có đéo gì mà em Thi còi cứ rối cả lên. Lừa còn ăn thịt nhau, mạng Lừa giờ chục trẹo/phát, rẻ hơn mạng con bò. Em không kêu thì thôi, kêu gì cái thú bần nông kinh tởm của mấy thằng đó hử em.

 11. #11 by minhdung on 2011/01/04 - 15:48

  Địt mẹ tên Tướng ngày nay với quyết tâm khai sáng xứ Lừa đã dần trở thành ngoan hiền con mẹ, hẹ hẹ. Đéo Bựa như ngày xưa nữa. Chi bộ cần sáng nhanh con mẹ lên mới mong hắn Bựa lại, đọc sướng đéo chịu.

 12. #12 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 15:58

  Chi bộ cần sáng nhanh con mẹ lên mới mong hắn Bựa lại, đọc sướng đéo chịu.@ Dũng Hói

  Anh đọc thì thấy lộ đéo chịu. Ngoan hiền có chất bựa tính ra mà hay hơn sồn sồn bô bô titatiteo kiểu kia, thời đó Bà Dì húng bỏ mẹ ha ha ha, cứ nghe xưng tôi tôi bôn sê víc đéo chịu thì có.

 13. #13 by minhhuong on 2011/01/04 - 16:08

  Hehe, giọng TT hồi đó là phải lựa và tránh các luật lệ của Xcà, không thì nó chém cho bỏ mẹ, chứ có được miễn luật như ở quán bựa đâu.

  Ấy vậy mà TT cũng bị chém không ít nick HAHAHAHAHA

 14. #14 by Kakashi on 2011/01/04 - 16:14

  hehe, nhà chùa có tư cách pháp nhân không Dì bựa, nếu có thì ai là người đại diện theo pháp luật cho nhà chùa. Sư trụ trì hay Giáo hội Phật giáo Lừa? Nếu nhà chùa có tư cách pháp nhân thì nhà chùa có dám mở TK ở Ngân hàng không nhể??? hé hé

 15. #15 by Cocacola on 2011/01/04 - 16:32

  @Cô Si:


  Hông, nếu có tư cách thì đâu có xảy ra vụ chùa Chéng Chéng. Cô hông thấy hắn tả sư trụ trì chùa Hóong giữ mã 40 két sắt và 90 tỉ trong ngân hàng à?

  Luật Lừa (and Tầu) không cho chùa có tư cách pháp nhân, nghe đâu hồi xưa chùa Thiếu Lâm Tầu bán hay liên doanh thương hiệu Chùa Thiếu Lâm với một công ty địa phương để kinh doanh du lịch, hàng lưu niệm v.v.. Việc nầy lúc đó đã gây không ít phản đối của dân Tầu
 16. #16 by lanovia on 2011/01/04 - 16:32

  Tặng mấy Cô vài tấm hình các sư đi Khất Thực mỗi ngày ở Luang Prabang cố đô Lào này, thấy thanh bình và nhân văn không?
  Ở Lừa giờ kiếm đâu ra cảnh này ! @ Già lốm đốm

  Hehe, tên già lốm đốm hôm nầu mần chuyến về miền Tây, qua các chùa Khơ me, tỉ như ở Sóc Trăng, Trà Vinh đi. Cũng bình yên lắm, ngồi gãi dái Gúc suông thì biết được cứt ý. Ở đó, sư đi khất thực trước ngọ, mà thường cơm nước các gia đình phật tử đã chuẩn bị trước rồi, chứ không phẩy là cho gì ăn nấy. Sáng các sư đớp cháo trắng. Quá trưa đến khi ngủ các sư hổng đớp gì, dưng được xài các đồ uống khác, tỉ như cà phê.

 17. #17 by bluedvc on 2011/01/04 - 16:37

  chào Trung Tướng, chào chi bộ!

  Có lần đọc thấy Trung Tướng nói quen biết đám vinalines nên hỏi thăm tí, vụ đắm tàu Phú Tân của tụi ấy thực hư ra sao nhể, có khi nào tụi ấy cố tình cho đắm ko?

 18. #18 by minhhuong on 2011/01/04 - 16:59

  Vậy trong trường hợp, những người viết di chúc là tôi cúng phần tài sản (tiền) này của tôi cho chùa XYZ, thì chùa nhận bằng cách nào? Chắc lại giao cho sư trụ trì nhét vào sổ tiết kiệm tên riêng của sư?

 19. #19 by DG on 2011/01/04 - 17:07

  Hehe giờ mới vầu quán thấy nhột nhột ở dái, biết ngay tên Nổ đang bóp mình.

  Sừng tê giác mà anh đang nói đó là nhờ quả tư vấn và quả biếu của một cô chuyện trị thửa cao thửa sừng cho đội ngũ như Sang Tấn ở Bê đó Nổ ạ, hehe gúc gúc thì có cái đầu bòi ra mấy tính năng ý mà gúc!

  Anh là thằng dùng trực tiếp nó, biết được công năng của nó mà cô còn già mồm cãi à?

  Tất nhiên nếu cô phán là hông biết, hông dám bình luận, ai dùng phải cân nhắc thì anh còn nghe được, chứ cô bóp dái anh kiểu đó thì hehe buồn cười quá đi.

 20. #20 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 17:23

  @Hương điêu

  Cúng tiền cho chùa dù có di chúc hay hông di chúc( thường chẳng ai mần di chúc có công chứng với nhà chùa cả) thì người nhận tiền cuối cùng là sư trụ trì đấy em yêu ah, và sư sẽ cấp giấy chứng nhận đóng dấu củ khoai lem nhem( đéo phải dấu tròn như phiếu thu hay dấu đóng hóa đơn đỏ Công ty nhế) gọi là “ giấy công đức” thay lời cám ơn và cầu chúc Phật phù hộ gia trì ban điều lành cho thí chủ. That’s all.

  Ngoài ra có phật tử cúng đồ vật cho chùa như ghế đá chẳng hạn, khắc tên mình hay doanh nghiệp mình thì xem như mần PR lấy tiếng.

  Sau đó Sư mần gì với số tiền đó thì chỉ Sư biết, Phật biết và không ai cần phải biết. Tất cả dựa vào thành tâm và phật tánh của Ông Trụ Trì đi tu để tìm Đạo hay đi tu để mần Tiền.

 21. #21 by minhdung on 2011/01/04 - 17:25

  @tên Dái Ghẻ: Sừng tê giác năm kia anh mua luôn 2 cái. Địt mẹ hàng lậu Nam phi tuồn qua Việt nam Airline đầy, có đéo gì đâu. Nói chung cũng như kiểu hăm dọa thôi, thi thoảng mài ra uống cũng đéo thấy gì khác biệt. Chất liệu làm nên sừng con tê giác cũng đéo khác sừng con trâu bao nhiêu đâu. Mời gúc, hehe.

 22. #22 by minhdung on 2011/01/04 - 17:29

  Ở Lừa nói chuyện Pháp luật khác đéo ỉa cầu tõm nói chuyện xài hàng TOTO ở Nhựt. Sao dạo này anh đéo nói được câu nào ra hồn nhỉ. Tuyền xì bam, chán đéo chịu.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 17:33

  Dịt mẹ Zái Gẻ có câm bớt mồm di hông dịt mẹ?

  Sừng tê, cũng như mật gấu, xương hổ, tim zắn.. nói chung các bộfận ông thúvật dều có một số zượctính nhấtdịnh nhờ một số dặcchất ở trong trỏng, chứ chữa bách bịnh như Zái dã nổ (hehe cái déo jì mà chữa cả chậm fáttriển của trẻcon hehe) thì chỉ có thứ mồm thối như Zái Gẻ Nổ mớicả Lài Fồng (@Thi Còi) mới chém dược thôi hehe.

 24. #24 by Cocacola on 2011/01/04 - 17:34

  Vụ công năng sừng tê, Dì Bựa đã nói chuẩn rồi đấy chi bộ ạ!


  Trước đây cứ đồn đại nó cường dương, thằng bán bơm thủi là nó cường, thằng (lỡ) mua cũng không dám nói mình hố hàng. Cứ thế đồn đại! 

  Thế nhưng khi Viagra ra đời thì điếu ku nầu dám khoe công năng nầy của sừng tê nữa!

  Giờ thì chỉ còn đồn công năng giã rượu thôi à? Rẻ tiền nhờ!

  Mà công năng của sừng tê do thằng nầu nói? Là mấy thằng buôn sừng tê nói chứ ai! Hố hố!

  Còn chức năng sừng tê làm trong nước, xin mời chi bộ tìm tài liệu của bọn Khoai Tây coi nó có ghi không? Không có thì là lời xe ôm xích lô trà dư tửu hậu tán phét rồi!
 25. #25 by tieuthithi on 2011/01/04 - 17:38

  @Thi còi: Rượu thai nhi thì có đéo gì mà em Thi còi cứ rối cả lên. Lừa còn ăn thịt nhau, mạng Lừa giờ chục trẹo/phát, rẻ hơn mạng con bò. Em không kêu thì thôi, kêu gì cái thú bần nông kinh tởm của mấy thằng đó hử em.@Minh Dũng
  Em chưa biết chỗ nào bán thịt Lừa
  (theo nghĩa đen) , nên chuyện Lừa ăn thịt nhau (theo nghĩa đen nốt) theo  em thì dưới chế độ XHCN tươi đẹp  của ta là hông có
  Em cũng thuộc dòng”nữ thực như nam”he he … cái gì mọi người ăn đc thì mình cũng xơi được tuốt. Nhưng cũng phải  chừa một số thứ không bao giờ ăn.Thậm chí không bao giờ thử. Tỉ như thịt mèo,chuột, thỏ (con gì cứ mềm mềm nhun nhũn là sợ he he …) và  dĩ nhiên là không ăn đồng loại,dù nó chẳng mềm  cũng chẳng nhũn .
  Em đã thấy nhiều người uống hươu bao tử, chuột bao tử…ọe… .Nhưng đây  là lần đầu em nghe thấy nói uống người bao tử, tởm nôn !

 26. #26 by minhhuong on 2011/01/04 - 17:40

  Sừng tê cường dương cái dắm ý, mấy lần đọc trên báo sức khỏe đéo gì nó bảo là chưa có 1 ghi nhận nào cho thấy công năng cường dương hết.

  Chấm hết.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 17:50

  @Cô déo jì hỏi về vụ chìm tầu Fú Tân.

  Trong ngành hànghải, thì chiện tự úynh dắm tầubè rùi ăn xiền bẩuhiểm là chiện rất thường ngày. Zì có thằng bạn từng cho dắm trên 20 ông tầu rùi, kinh hông?

  Dạikhái mua tầu cũ về, cho vầu xưởng sơn fết trông thật ngầu, rùi mua bẩuhiểm já cao (thường mua của bọn bẩuhiểm nộidịa zưng bọn nầy lại mua tái bẩuhiểm của Khoaitây chứ déo thằng Lừa nầu zám trựctiếp bán bẩuhiểm tầu Lừa).

  Chạy dược chừng vài tháng một năm thì nhân một vụ nầu dó (tỉnhư bão jó thiêntai vươnvươn) uýnh chìm tầu luôn.

  Tự úynh chìm tầu thì cực zễ, chỉ cần bơm nước cânbằng tầu cho lệch mẹ di, hoặc cốtình cà mẹ tầu vầu bãi dá ngầm, blah blah.

  Trò tự uýnh chìm tầu ăn bẩuhiểm nầy dã có lịchsử từ hàng trăm năm. Bọn bán bẩuhiểm dều biết zưng tìm chứngcớ dể vạch mặt bọn bịpbợm thì rất khó. Cô Onasis chồng em vợ góa của Khấn Nì Ti tổngthống Mẽo thành tỉfú nhờ thựchiện trò nầy một cách tinhhoa hehe. Cổ từng uýnh chìm cả tầu zầu hàng mấy vạn tấn.

  Bẩuhiểm tầu bể có nhiều loại: Thân tầu, máy tầu, P&I (tráchnhiệm zânsự, tức là bẩuhiểm người trên tầu), hànghóa.., có játrị rất nhớn, và zo các hãng bẩuhiểm khác nhau dảmnhận, thế nên việc bịpbợm là rất thườngxuyên và khó chống.

  Tỉnhư cô Onasis mua một tầu zầu ở Trung Dông, té qua châu Fi gọi janghồ bán mẹ bớt 30% zầu déo ai biết hehe, rùi lại chạy ra bể bơm dằn nước cho nó chìm, bố thằng nầu biết nếu déo có tay trong. Dịt mẹ ăn từ xiền zầu tới xiền tầu, làm déo jì chả chóng jầu.

 28. #28 by Cocacola on 2011/01/04 - 17:53

  Em chưa biết chỗ nào bán thịt Lừa(theo nghĩa đen) @ Tiểu thi


  Em cứ hỏi bọn chủ xe và lái xe tải, xe công-ten-nơ ấy, xem bỏn xác định giá nguyên mạng Lừa hơi là bâu nhiêu. Chính vì thế mà giang hồ bẩu, hễ lỡ có tai nạn là bỏn de xe lại cán cho chết hẳn!
 29. #29 by minhhuong on 2011/01/04 - 17:58

  Em cứ hỏi bọn chủ xe và lái xe tải, xe công-ten-nơ ấy, xem bỏn xác định giá nguyên mạng Lừa hơi là bâu nhiêu. Chính vì thế mà giang hồ bẩu, hễ lỡ có tai nạn là bỏn de xe lại cán cho chết hẳn! @ anh Cò
  ————-

  Đấy là trường hợp cán phải bọn đi bộ, xe đạp, xe máy. Thế còn đâm otô thì sao? Không thể cán đi cán lại được.

  Thôi, đi trên quốc lộ thì đi otô cho nó an toàn bà con ạ.

 30. #30 by Lừa nhà quê on 2011/01/04 - 18:01

  Ui, nói chuyện mạng hài nhi, em rợn mẹ nó người, Zì Bựa và ja-hói cho em hỏi tí,


  Vài năm trước, em hóng chuyện nhà đại gia C, lúc í, đại gia í được giao 1 mảnh đất rất lớn ở miệt biển Rồng Rụng. Tển kể: bọn đại gia Khựa thường mua 1 người khuyết tật để chôn sống làm thần giữ của trên mảnh đất của bỏn, có thật hông? bọn đại gia Lừa có làm thế hông?  
 31. #31 by minhhuong on 2011/01/04 - 18:14

  Chán thật, bẩu rồi mà bà pô lại vừa lên chùa Quán Sứ làm cái lễ khỉ gì không biết. Thể nào chả hòm công đức đống xiền trỏng. Hehehe đúng là các cụ.

 32. #32 by Enterprise on 2011/01/04 - 18:18

  Sừng tê-giác có khả-năng hạ sốt cực nhanh. Cô nào xỉn uống một viên hạ sốt sẽ hết rất nhanh. Vì-vậy nếu nhà có trẻ bị động-kinh có một mẩu sừng tê-giác thì cũng tốt như có thuốc hạ sốt, hehe.

  Những công-dụng khác của sừng tê-giác chỉ là đồn-đại thôi. Như cô Dũng nói, nó cũng tương-tự sừng trâu thôi.

 33. #33 by minhhuong on 2011/01/04 - 18:22

  Sừng tê-giác có khả-năng hạ sốt cực nhanh. Cô nào xỉn uống một viên hạ sốt sẽ hết rất nhanh. Vì-vậy nếu nhà có trẻ bị động-kinh có một mẩu sừng tê-giác thì cũng tốt như có thuốc hạ sốt, hehe. @ Rai

  —————–

  Vâng thưa ông anh , sừng tê công dụng tốt như thuốc hạ sốt, còn giá của nó thì gấp thuốc hạ sốt bao nhiêu lần? kekekekeke  

   

 34. #34 by tieuthithi on 2011/01/04 - 18:23

  Em cứ hỏi bọn chủ xe và lái xe tải, xe công-ten-nơ ấy, xem bỏn xác định giá nguyên mạng Lừa hơi là bâu nhiêu @Lả
  À , đó lại là chuyện khác rùi
  Bây giờ đọc lại mới thấy em Đóm bẩu rằng đó là sản phẩm của “kế hoạch hóa gia đình”. Trừ chuyện sảy thai, sinh non do làm cô-vắc gì đó là còn nguyên vẹn thì mới dùng ngâm rượu đc. Còn bt thì nó sẽ bị cắt nát rùi hút ra thành một đóng bầy nhầy máu me đố thằng nầu dám ăn mà em bẩu “làm nghề nào ăn nghề đấy”
  Cái mà bọn chúng (và ko phải bọn chúng) ăn chắc chỉ là nhau bà đẻ thui, cái này đông y còn gọi là “tử hà sa” thì phải,  nghe còn đỡ  sợ. Chuyện mang về nấu lợn hay cho chó ăn thì chắc cũng là sản phẩm của mấy ông nhà văn hay tưởng  tượng 
  Mà thui đéo nói về chuyện nầy nữa, kinh bỏ mẹ

 35. #35 by VanTienSinh on 2011/01/04 - 18:25

  TT bữa nay hết chuyện, bí ý tưởng nên phang bừa một bài tình cờ đọc trên dân trí. hehe. Vậy mà náo nhiệt ra phết, còm lung tung xà beng.

 36. #36 by Dom-dom on 2011/01/04 - 18:31

  @ Dũng hói: Anh có còm riêng bên nhà Cô, về xem giúp Anh cấy.

 37. #37 by DG on 2011/01/04 - 18:43

  hehe chết cười mới tên Nổ và một số đồng chí bựa khác.

  Thôi anh đéo cãi, nhường cho Nổ thắng đặng khối đứa hả hê chút, hehe đù má đời thưở ai thầy bói cứ phăm phăm cãi cùn chủ nhà là thế đéo?

  Thôi nhường, mần anh khó đấy, nhường mẹ cho êm thuận không lại thuê giang hồ Phồng thịt anh thì toi cơm!, hehe.

  Dưng chú nầu lẳng lặng dùng mà thấy tác dụng nó hoành thì nhớ cảm ơn anh câu với nhế, hehe.

 38. #38 by tieuthithi on 2011/01/04 - 18:43

  Nói chuyện của chùa thì mắt  thấy tai nghe tay …chưa sờ nè . Ở ngay chùa chỗ chị này , sư cụ trụ trì cỡ 60  năm mới tịch. Cụ củ  làm chức  gì trong giáo hội PG ko rõ, nghe nói cũng to. Khi cụ củ tèo cả chủ tịch TP rùi TW cũng đến viếng . Vậy  mà dân làng thì ghét cụ thậm tệ . Cụ vơ vét từ cái chiếu hoa đến cái mâm đồng… mang về quê  . Rùi cụ có hẳn một  bà vãi trông nom  cơm nước hầu cụ suốt  bao nhiêu năm và bây giờ người thế chân cụ tại chùa  lại chính là …con trai cụ he he … chưa kể các con  riêng cụ (phát sinh khi về trụ trì tại đây) giờ chưa  trưởng thành  cũng  kha khá he he .
  Khi cụ mất có để lại di chúc cho bà vãi nọ một  số tiền và sư ông( con cụ) một số để làm vốn . Còn đâu  thì …chỉ có cụ và vợ  con cụ ở quê biết …
  Làm gì  có chuyện sơ suất như Nicô của Zì rùi tranh cãi kiện tụng lôi  thôi vậy

 39. #39 by DG on 2011/01/04 - 18:50

  Anh bốt mấy cồng về luật lá rùi đi bú diệu đã nhé, hehe. Tối nay xỉn về anh làm tí sừng ông giác cho đỡ mệt, chẳng hiểu từ lúc nào mà các tham luận của anh được quan tâm oánh hội đồng vui thế chứ! hehe sư bố các cô!

   

  Anh hông tán thành quan điểm là cứ phải đòi hỏi nào áp dụng luật này ngày, nào thay đổi luật nọ ngay, nào là như Khoai Tây ngay nó mới hoành …

   

  Đặc điểm quản lý, cai trị của một thể chế hay chế độ gì gì loằng ngoằng đó, nó thể hiện rõ nhất ở cái gì?

   

  Có cao xa như là hiến pháp cương lĩnh này nọ không? chưa chắc!

   

  Nếu không phải là luật thì là gì?

   

  Vì luật pháp là cái công cụ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nó là thứ thể hiện được quan điểm, nhận thức, hiểu biết của đội ngũ thống trị khi ứng xử về một vấn đề cụ thể nào đó, hehe Tây hay Ta thì cũng thế.

   

  Tuy nhiên khi nhà anh đang giàu hơn, sung túc hơn, quan điểm bố mẹ thoáng hơn thì anh áp dụng luật để trị con cái một kiểu.

   

  Nhà anh đang nghèo, muốn thoáng cũng chưa thể có đủ điều kiện để thoáng, thì thôi chấp nhận áp dụng luật để trị con cái kiểu khác vậy. Biết là nó hổng đấy nhưng dần dần rồi sẽ đổi, hôm nay thay đổi một thứ, ngày mai thay đổi một thứ, hehe chết đéo ai đâu mà lại an toàn.

   

  Thế thì mới cần những vụ như cô Thèng, cô Phèng, cần những entry như này của tên Nổ.

   

  (còn tiếp)

 40. #40 by DG on 2011/01/04 - 18:51

  Thưởng thức món ăn luật pháp tinh hoa khác gì thưởng thức dân chủ đâu, đừng vội ăn những gì mà mình biết là cơ thể chưa đủ sức để tiếp nhận, sức đề kháng còn đang kém lắm kém lắm! Đang quen diệu vang mà bụp phát làm mấy choác diệu nút lá chuối Kim Sơn Ninh Bình thì có mà đứt cước sớm.

   

  Các cô chú mở mõm ra phát là đòi hỏi phải thay đổi luật lá này nọ, hehe công bằng văn minh này nọ, nhưng bị Cam giao thông tuýt còi phát, là y như rằng mắt trước mắt sau móc a lô gọi cho người thân, đéo được thì nài nỉ hối lộ, đéo được nữa thì mới chấp nhận dông xe về đồn! thế thì đổi cái gì?

   

  Thay đổi, điều chỉnh luật pháp là điều nên làm nếu cần thiết, nhưng sự thay đổi phải dựa trên quan điểm đem lại lợi ích cho số đông và phải phù hợp với số đông! Nếu thay đổi quá đột ngột, rập khuôn, mà ảnh hưởng đến gần 100 trẹo lừa thì dứt khoát phải cân nhắc!

   

  Anh gõ đến đây tên Lả đã mường tượng tại sao anh bảo là chưa thể áp dụng vội những món như chống rửa tiền chưa?

   

  (Lưu ý chi bộ cứ bật vô tư nếu muốn, nhưng nên bật ở cái ý và quan điểm anh đưa ra, đừng chơi trò trích một đôi câu rùi gúc gúc phán kiểu nhạt toẹt nhé, những đồng chí đó chỉ được cái chăm gúc nhưng rất lười tư duy, hehe sợ lắm!)

 41. #41 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/04 - 18:59

  Post lại quảng cáo sẵn hỏi lại bà Zì
  bản tổng hợp các post của bà zì bên cà phò

  http://www.mediafire.com/?v9s3gtgszd6ub77
  nhõn 1M
  (1 ngày mà 141 lượt down :)))

  mà cho hỏi bà zì nick titatitoe tự xưng chuối bên cà phò cũng là trung tướng phỏng

 42. #42 by Kakashi on 2011/01/04 - 19:02

 43. #43 by minhhuong on 2011/01/04 - 19:02

  mà cho hỏi bà zì nick titatitoe tự xưng chuối bên cà phò cũng là trung tướng phỏng @ … quên tên hí hí xin lỗi

  ———–

  Đúng, em nhớ TT có dùng nick titatitoe, xưng là chuối, 1 thời gian ngắn

 44. #44 by Cocacola on 2011/01/04 - 19:14

  Đúng, em nhớ TT có dùng nick titatitoe, xưng là chuối, 1 thời gian ngắn@ Hường


  Hehe, bây giờ anh nhớ ra rồi ! Lúc ý Dì Bựa ngoan hiền cực, chứ đâu có đanh đá đành hanh như bây giờ! Phải không em?
 45. #45 by minhhuong on 2011/01/04 - 19:26

  Lúc ý Dì Bựa ngoan hiền cực, chứ đâu có đanh đá đành hanh như bây giờ! Phải không em? @ Anh Cò

  ———

  Em còn nhớ lão ý giả nai giả thỏ, được có vài hôm, quên mịa nó mất giở giọng đanh đá thế là bị chém lia lịa lia lịa

  Khứa khứa khứa  , đáng đời quân gian ác  

 46. #46 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 19:40

  Làm gì  có chuyn sơ sut như Nicô ca Zì rùi tranh cãi kin tng lôi  thôi vy( @ Em Đái Thì Thâ`m)

   

  Sao hông hử em? Chuyện có tài sản mà quên thu xếp di chúc vì cứ đinh ninh rằng mình còn sống nhăn răng dễ chi mà viên tịch không chỉ xảy ra với các Sư Ông Sư Bà đang ôm Tiền Chùa đâu mà cả với các công dân bình thường nữa, nhất là các bô lão có của chìm của nổi tá lả âm binh mà con cháu thì đàn đống.

  Bỗng một ngày trời đẹp nắng, một công dân lìa trần để lại khối tài sản nào nhà cửa, đất đai, xe cộ, công ty, vàng, tơn, sổ tiết kiệm, nợ nần….hầm bằng lằng . Nhiều cụ toàn để lại”di chúc miệng” trong cuộc họp gia đình kiểu ngày giỗ ngày Tết, tỉ như thằng Hai được cái này, con Tư đi lấy chồng thì được chút kia, còn Thằng Ba thì hư đốn nên tao sẽ đéo cho đồng nào… Miệng là thế mà đéo có tờ di chúc đúng luật có công chứng thì đến đoạn làm tờ khai các hàng thừa kế và văn bản thỏa thuận thừa kế thực sự là nhiêu khê phiền hà và đôi khi sức mẻ hết tình thân gia đình.

  Đù Má mấy Cô mải ham mần xiền có đống tài sản mà cứ khư khư ôm giữ cho riêng mình mà đéo tính đến”hậu sự” có ngày xuống dưới đất nằm ngửa mà ngó lên thấy tài sản của mình bị chia năm xẻ bảy mất đoàn kết nội bộ mà đéo theo ý muốn chủ quan của mình khi còn sống thì ức đến nổi không siêu thoát được thì cũng uổng một kiếp người lăn lộn cày xiền.

 47. #47 by minhhuong on 2011/01/04 - 19:45

  Chi bộ cho em hỏi cái, đồng chí Dái Ghẻ bảo là để bật đồng chí ấy phải là bằng tư duy. Theo chibộ tư duy thế nào là đủ tiêu chuẩn để bật đ/c ấy? tư duy thế này đạt không:

  « hệ thần kinh của tê giác là một hệ thần kinh cực chuẩn, điều phối cực tốt. Và hehe toàn bộ tinh túy này tập trung vào cái sừng của nó đó cô! @ Dái Ghẻ »

   

  Dái Ghẻ làm ơn spam lĩnh vực gì thì cũng viết ngăn ngắn súc tích thôi, mỏi hết tay lướt còm.

 48. #48 by Cocacola on 2011/01/04 - 20:01

  mấy Cô mải ham mần xiền có đống tài sản mà cứ khư khư ôm giữ cho riêng mình mà đéo tính đến”hậu sự” có ngày xuống dưới đất nằm ngửa mà ngó lên thấy tài sản của mình bị chia năm xẻ bảy mất đoàn kết nội bộ mà đéo theo ý muốn chủ quan của mình khi còn sống @ Già lởm khởm


  Quan điểm anh khác, lão Già ạ! Lập di chúc mới mất đoàn kết ấy, con Hai ngó di chúc thấy ghét thằng Năm, mình còn sống sờ sờ mà con cái GATO nhau mắng chó chửi mèo nhau mãi thì sống vui nỗi gì!

  Tốt nhất là của mình tất, già có ốm đau thì bán mà lo thang thuốc khỏi phải nhờ đứa nào. Đùng phát chết rồi thì bỏn phải chôn, không chôn thì gọi Cty vệ sinh môi trường vào dọn, của nả còn lại thì tự chia nhau, không chia thì Tòa nó chia, mình lăn tăn điếu!

  Nhà cửa có định mua cho nó cũng đừng nói là cho, mình đứng tên tất, bỏn có gia đình riêng cần chỗ ở, mình cho nó thuê. Giá thị trường 1 trẹo/tháng, mình lấy 200K thôi! Thế mới thôi thúc bỏn tự lực tạo ra nhà riêng của bỏn! Như vậy vợ/chồng bỏn mới không mặc cảm này nọ!
 49. #49 by Cocacola on 2011/01/04 - 20:12

  Theo chibộ tư duy thế nào là đủ tiêu chuẩn để bật đ/c ấy? @ Hường


  Ôi dào, em nói thế, Dái Ghẻ lại nhảy tưng tưng bẩu là không được trích câu của hắn để nói hắn sai?!! Bó tay lun!

  Chi bộ thông cảm, nghề nghiệp của Dái Ghẻ nó thế: lỡ ăn lương của Không Ai Sất để vầu quán Bựa nầy phá đám theo hình thức “đạp còm”. 

  Nghĩa là chọn phông chữ thật to, viết cồng linh tinh thật dài để đạp các còm khác của Bựa khác xuống dưới để sang trang mới, hắn làm vậy để hy vọng khách vầu quán lười lật trang mà bỏ qua các cồng có chất khác.

  Chiêu thức nầy giang hồ gọi là hy vọng tạo ra “tiếng dắm đắm tiếng bom”. Hehe!
 50. #50 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 20:26

  Đù Má Lả, Ai bảo Cô lập di chúc sớm chình ình trước mặt tụi nhỏ hử?

   Về nguyên tắc, di chúc là mong muốn cô gởi gắm chia chác tài sản đứng tên Cô khi cô tèo, nên cô làm di chúc khi còn sống nhưng chỉ mình cô và luật sư giữ bản di chúc thôi, kèm theo một vài người thân tín bảo là cô có để lại di chúc giấy tờ chỗ này này để con cháu nó dùng đến sau khi cô á khẩu. Nếu cần cứ update nội dung di chúc theo trình tự thời gian gần nhất.

  Tài sản sẽ được phân chia theo di chúc để lại đúng luật, đéo nói on đơ gì.

  Tuy nhiên cách Cô thu xếp cho thuê nhà cho tụi nhỏ giá tình thương mến thương chứng tỏ Cô già hói sạn đầy đầu lắm rùi, đéo tin tin như Anh tí nào đâu he he he.

  Thôi năm mới chúc Cô đéo sử dụng tụi vệ sinh môi trường đô thị ha ha ha!