Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by Mit on 2011/01/09 - 03:47

  @ Lả, Nga
  Trường hợp lên net zư trong case jữ trẻ tại Lừa, ở Mẽo thường sẽ bị charge một trong hai, hay cả hay tội này, tùy theo prosecutors tính toán: Simple Assault hay/và Endangering the Welfare of a Child.  Cái này là misdemeanor, và có thể bị fạt xiền + tù tuỳ theo mỗi tiểu bang.  Dưng chắc chắn  business sẽ bị dóng cửa, hoặc nhân viên sẽ bị duổi.  Nhơn dơn Mẽo bẩn sẽ không bao jờ chấp nhận chiện người trông trẻ lấy chân dạp dứa bé trần truồng (con mình hay con người) xuống dất và tạt nước xối xả dư vậy.  Ở Lừa thì khác vì nó có thể rất bình thường cho một bộ phận jân chúng nầu dấy. 
  Nếu ở Mẽo uýnh trò bằng thắt lưng/roi thời man rợ 194x về trước chẳng có jì mà ầm ĩ, thì bây jờ jáo Mẽo tuyệt dối không dược dụng vầo trò hay mắng nhiếc nặng lời trong lớp học.  Thời sơ khai ấy uýnh con là chiện trong ja dình, thì bây jờ nó có thể làm pa ma vầu tù, mất job….với dững consequences không lường trước dược. Tất cả là do public awareness dược dánh thức rằng dứa trẻ cũng có dignity của riêng nó, dã tạo sức ép lên các nhà làm luật dể ra dững dạo luật bẩu vệ trẻ em.
    Nếu không ai lên tiếng, cộng dồng mặc nhiên cho việc uýnh/maltreatment trẻ là bình thường, luật lệ không cần dược hoàn chỉnh, có lẽ  Mẽo sẽ vưỡn dư thời 194x chứ không dư bây jờ.  Sự thay dổi này benefit cho cả cộng dồng, jàu hay ngèo. 

 2. #2 by Mit on 2011/01/09 - 04:12

  Anh đéo thấy bọn tây nó có cái khái niệm phạt tù thằng này để răn đe thằng kia theo kiểu luật Lừa (sát kê kinh hầu). Địt mẹ, chính vì thế mà biết bao nhiêu thằng ngồi tù oan.@ Blue
  Có chứ.  Mục dích của criminal law là vừa trừng trị vừa răn de dể bảo vệ trật tự trong xã hội.  Dưng trước khi bị trừng trị, hệ thống fáp luật Mẽo bẩn sẽ cho defendant cơ hội dược nói, có luật sư bào chữa + nhân chứng hầu toà + expert testimony trước public.  Déo có chiện kangaroo court dược.  Do dó tuy lâu lâu vưỡn lòi ra dững tội nhân bị án tù oan (dững tên này sẽ dược State dền bù bằng khối xiền), fần lớn là tù dúng tội vì trước khi vụ kiện bắt dầu, ông tòa sẽ ra một jury instruction, trong dó liệt kê tất cả dững thứ fải có dể kết tội một người cho tội danh dó.  Nói nôm na dư là một cái check list vậy dó, và mỗi item sẽ dược luật sư hai bên contest kịch liệt dùng luật và án lệ.  Jury quyết dịnh sau cùng tội hay không tội.  Mất thì jờ bỏ mẹ, hông jống tòa án nhơn dơn nhà mình…hịhịhị

 3. #3 by xcafevninnova on 2011/01/09 - 04:36

  Chào Trung tướng,

  Tui là Innova của x-cafe. Hồi tranh cử, tui có hứa với cà quốc là sẽ mang TT trở về, giờ đã trúng cử, cũng là lúc tui thực hiện lời hứa. Tui có gửi 2 mail đến TT, một cái vào tháng trước, một cái hôm nay, liên quan tới việc mời quay về x-cafe. TT có nhận được không?

  Chờ hồi âm của TT.

 4. #4 by Mit on 2011/01/09 - 04:49

  Người dứng sát gế Ông Cụ trong hình của cô là Chu Đình Xương, sếp côngan Bắc Lừa thời Ông Cụ mới cướp chánhfủ cuối 1945 dầu 1946, một tay chiênja khủngbố ámsát thuộc hạng khéttiếng.@ Zì
  Cô Xương này là  Trưởng ban Vận Dộng tài chính Kỳ bộ Vẹm Bắc Kỳ, tiền khởi ngĩa.  Chắc bộ này chiên di tống tiền, cướp dựt bọn tư sản fải hông Zì?  Sau dó cô cổ mần Jám dốc Sở Liêm Phóng (Bắc Kỳ), cùng với Sở Trinh Sát (Trung Kỳ), và Quốc Ja Tự Vệ Cuộc (Nam Kỳ), có nhiệm vụ quan trọng là trấn áp fản cách mệng, bẩu vệ Dảng, bẩu vệ fong trào dấu tranh của quần chúng, và bẩu vệ thành quả cách mệng.
  So với cô này thì hành dộng của cô Loan Loan bắn comrade Lốp Lốp jống dư dánh fát zắm xịt….hehehe 

 5. #5 by minhhuong on 2011/01/09 - 05:21

  Hé hé, này chibộ đểu, em phát hiện ra Ông Cụ có 1 cuốn sổ tiết kiệm, tất nhiên 1 tay giúp việc mang tên giùm Cụ.

  Theo luật mà nói, khi Ông Cụ mất, cuốn sổ tiết kiệm trên chả hề hấn gì vì người mang tên giùm vẫn sống nhăn răng. Cuốn sổ này sau được giải quyết thế nào nhỉ?

 6. #6 by minhhuong on 2011/01/09 - 05:25

  Quên mất link, đây đây

  Lê Hữu Lập, người “đứng tên” trên sổ tiết kiệm của Bác Hồ:

  http://www.vinhphu.de/modules.php?name=News&file=article&sid=818

 7. #7 by minhhuong on 2011/01/09 - 05:43

  Hôm-nọ anh nghe lão bạn bảo: Giờ Pháp cũng thường thôi, chẳng gallant như xưa bởi người châu Phi sang nhiều quá. Dân-số Pháp tăng là do tăng dân da màu, còn dân chính-gốc thì ngày càng ít. Anh thử tìm số-liệu về thành-phần dân-tộc của bỏn thì chỉ thấy tên những  tộc chiếm số đông chứ không thấy tỉ-lệ %. Cô xác-nhận dùm anh vụ này nhé?@ Anh Rai

  ———-

  Hehe giờ mới thấy anh hỏi cái này.

  Dạ, ở vùng nào em không rõ, chứ Paris thì toàn dân nhập cư, Pháp xịn công nhận ít  

  Dân da màu, dân bắc phi hồi giáo, dân châu á… rồi lai lung tung lứ tứ cả lũ. Pháp xịn ở Paris ít hơn cả dân nhập cư kekeke 

 8. #8 by minhhuong on 2011/01/09 - 05:48

  Bạn Hiên viết hồi ký để ca ngợi thân sinh của bản, con chiên toàn tòng Vũ Đình Huỳnh @ Comdomdom

  ————-

  Chỗ nào trong chuyện ca ngợi bạn Huỳnh thế?

  Thấy toàn ngồi kể chuyện bản thân đi tù là chính

 9. #9 by minhhuong on 2011/01/09 - 05:58

  Phụ nữ mang thai phải tăng cân trung bình là 10-12 kg đó em Hường ạ! Tăng cân ít quá thì dinh dưỡng baby không tốt! @ anh Cò
  ———
  Em ước tính 12kg là tối thiểu, 2kg dàn đều chỗ khác, chục kg ở bụng.
  Mang nặng là cái chắc, hầu hết các bà chửa thấy chân toàn bị phù, tụ máu vì trọng lượng thân nặng tăng đột biến trong thời gian dài dồn xuống chân, thường là chân phù đi kích cỡ giầy dép hơn 1 số so với khi chưa có chửa
  (hầu hết không có ngĩa là tất cả)
 10. #10 by Phá Điền on 2011/01/09 - 06:01

  Đấy, thằng Gúc cũng khuyên chú như anh. Gái 9X trẻ đẹp đầy ra mà chú cứ đâm đầu đong gái 8X là sâu là sâu?@ Cò Lả

  Ô dịtmẹ Lả Lét hãmlìn. Thằng Gúc bẩu khó dong bởi ẻm Kim Ngưu chứ có bởi ẻm 8x déo dâu. Dịtmẹ Lả Lét fát nữa hốhố.

 11. #11 by Mit on 2011/01/09 - 07:35

  Lê Hữu Lập, người “đứng tên” trên sổ tiết kiệm của Bác Hồ @Hương

  Cô này học ngành “Cơ yếu” tức là ngành jì thế hả Zì?  Sao nge có vẻ huyền bí nhờ….hehehe 

 12. #12 by minhhuong on 2011/01/09 - 07:46

  Cô này học ngành “Cơ yếu” tức là ngành jì thế hả Zì?  Sao nge có vẻ huyền bí nhờ….hehehe   @ chị  Mít

  —————-

  Em hiểu nôm na là bảo vệ các bí mật nhà nước. Bảo vệ như thế nào thì chắc là mật mã, hồ sơ tối mật hay gì đấy kekeke

  Ngày xưa em nhớ có trường mậtmã gì của CAM an ninh

 13. #13 by Cocacola on 2011/01/09 - 08:03

  @ Mit:


  Cơ yếu có nghĩa là mật mã (trong điện đài, truyền tin đó)
 14. #14 by Cocacola on 2011/01/09 - 08:15

  Pháp xịn ở Paris ít hơn cả dân nhập cư @ Hường


  Hehe, nhìn đội tuyển bóng đá Pháp thì thấy, có mấy thằng trắng đâu. Bọn Bắc Phi thuộc địa cũ, nước mẹ Pháp dứt sữa, bắt bỏn tự lập (hay độc lập như ước mơ của Cụ ấy! Hehe) nhưng bỏn có chịu đâu!

  Tiếng là quốc gia độc lập rồi nhưng hễ có chính biến hay thuộc địa cũ đục nhau thì dân nó lũ lượt kéo sang ăn vạ mẫu quốc! Thế nên Pari đầy bọn đen, riêng Lừa cũng là thuộc địa nhưng húng chó nên điếu có quà!

  Anh thật, giờ mà thủ tướng hay tỉnh trưởng Lừa có là Tầu xịn hay nói tiếng Tầu nữa, anh cũng đéo ke, đéo húng! Miễn nó uýnh thuế thu nhập anh ít hơn, an sinh xã hội tốt hơn là anh ok. Tinh thần quốc gia dân tộc là cái buồi cái buồi!
 15. #15 by Mit on 2011/01/09 - 08:27

  Sau này, khi tuổi Bác ngày một cao, để bảo vệ đôi mắt cho Người, từ năm 1962 ông Lập được giao cùng ông Chước tổng hợp tin tức, lựa chọn tin, bài trên các báo, mỗi ngày hai lần vào đầu giờ buổi sáng và buổi tối trước khi Bác nghỉ, đọc cho Bác nghe…<ngưng trích>

  Ngĩa là Ông Cụ chỉ dược nge/dọc dững jì dã dược qua kiểm juyệt của hai cô này thôi à? Chậc chậc nhẽ bọn fản dộng nói dúng là Anh Ba kềm kẹp Ông Cụ gắt gao…hehehe

  Lại thêm bài báo Dảng kể rằng vầu Hè 1967, sổ tiết kiệm của Ông Cụ có dững 25,000 dồng – tương dương với 60 lạng vàng.  Cụ Củ sai cô Ky Vu dem sang tặng Bộ Quốc Fòng hết mua nước ngọt cho zõng (@ Zì) fòng không uống.  Dủ xiền mua nước cho cả tuần dới!  Jời nóng déo uống lã mà uống nước ngọt cơ.  Chi bộ confirm thời thởi 1967 Hà nội có soda chưa nhể? 

  Cơ mà em Hương dừng thắc mắc tiền trong sổ tiết kiệm di dâu nhá?  Mua nước ngọt hết rùi , vì dến 1969 Ông Cụ dã về với cụ Mác với lại cụ Lê.  Từ ’67-’69 Mít ngĩ với mắt yếu và bịnh tật, Cụ Củ chắc hông còn viết  cho tờ tabloid People (ấn bản Hà nội) dể thu tiền nhuận bút nữa híhíhí

  http://www.dalat.gov.vn/web/tabid/537/Add/yes/ItemID/1128/categories/43/Default.aspx

 16. #16 by Cocacola on 2011/01/09 - 08:50

  Chậc chậc nhẽ bọn fản dộng nói dúng là Anh Ba kềm kẹp Ông Cụ gắt gao.@ Mit


  Giang hồ còn bẩu: Anh Ba anh Sáu đưa Cụ sang đất mẹ Tầu ta dưỡng bệnh dài hạn, đột nhiên lại triệu Cụ về gấp bằng trực thăng, mà lại night flight cho nó bí mật nữa.

  Nghe bẩu, về đến HN thì thành phố mất điện, tối om, theo tín hiệu đèn dẫn đường thì vị trí trực thăng hạ xuống sẽ nằm giữa … hồ Ha Le (là hồ nầu anh biết điếu !)

  Phi công giàu kinh nghiệm nên điếu theo tín hiệu đèn dẫn đường nữa mà cứ theo kinh nghiệm của mình nên mới hạ cánh đúng sân bay. Sau nầy chú chủ phi công nầy biệt tích giang hồ luôn, chắc hy sinh khi uýnh giặc lái Mẽo rồi. Sư bố bọn Mẽo chuyên giết người lương thiện!
 17. #17 by Kakashi on 2011/01/09 - 12:13

  Tên tướng thối có í định ziết người phi tang thì vào đọc nhé.. bắt được nghi phạm rồi đấy http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2011/01/3BA252C1/
  giết người chặt đầu

 18. #18 by Y_Cà_Pháo on 2011/01/09 - 12:19

  1. @Trung Tướng: Em yêu cầu đăng 2 bài:

   1, Vàng Pao

   2, Luas home pricing tragedy (#4)

    

   Tèn tén ten 

  2. @ Em Huong
  3. ———————–
  4. Vàng Phao la’ vị thủ lĩnh quân đội đáng sợ nhất cõi Đông Dương. Em Hương và chi bộ có time thì mời liếc qua quển này: “Cánh đồng CHum, thiên anh hùng ca H’mông” của thằng cha tác giả hình như cũng xinh hoạt ở X-cafe thì phải.
  5. Trung Tướng cho xin ít thông tin về vùng Bắc Cực, Điện Biên và các vựa thuốc phiện trên đó?
 19. #19 by Cocacola on 2011/01/09 - 12:36

  Hehe, bắt được nghi phạm vụ “xác chết không đầu 2” rồi nhé Bựa!


  Công nhận cả 2 vụ đều do dân Phòng làm! Trong quán có ai dân Phòng cứ giơ tay cho em né!
 20. #20 by PTSNgộÁiNị on 2011/01/09 - 13:24

  Déo có chiện kangaroo court dược.  @Mit

  Một xếp khả kính mõa wen biết tiên bố: cô Mít học rộng hiểu nhiều, diên dáng dễ thương hết biết, điều mõa hoàn toàn tán thành, nhưng đôi khi, rất ít, lộ khiếm khuyết nhỏ nhặt như chuyện vặt, là nói hơi bị nhiều. Lời thiệt mích lòng, nhưng với ý xây dựng. Cô Mít đừng quạu nghen.  


 21. #21 by Mit on 2011/01/09 - 14:20

  Lời thiệt mích lòng, nhưng với ý xây dựng. Cô Mít đừng quạu nghen.@PSTNị
  Dây là chốn học thêm biết thêm nge thêm….có jì phải quạu nhờ hơ hơ hơ…Vầu dây dám mở miệng dã hay rùi Nị ạ!!!  

 22. #22 by minhhuong on 2011/01/09 - 15:33

  nhưng đôi khi, rất ít, lộ khiếm khuyết nhỏ nhặt như chuyện vặt, là nói hơi bị nhiều.  @Nị

  ———————–

  Ông Nị này toàn giáo điều dập khuôn, ra cái vẻ đạo mạo để khuyên nhủ.

  Bảo đứa vô duyên nói ít thôi vì người nghe thấy nhạt toẹt, còn có lý.

  Ông nhận xét Mít là nói chuyện có duyên, rồi giáo điều khuyên nói ít thôi, thế thì để chỗ cho toàn đứa vô duyên nhạt toẹt nó vào nó ba hoa à?

  Ông thấy ông vô lý chưa?

  Vừa vô lý, vừa giáo điều hãm lìn.

 23. #23 by Delete on 2011/01/09 - 16:44

  @Chibộ: Công kiểu bà Zì hiệu quả không ngờ đới chibộ. Hùi hùi Del tập cơ tay bằng cách nắm chặt khúcgỗ to, ngày bóp cỡ 15-20phút mà 1 tuần sau tay chắc hẳn.

  Cung xạ công tập xong chỉ khỏe cơ thui hả Zì, tập xong xách cung thật bắn fát có chuẩn hông?

  @ Hương Diêu: Diêu fẩy bẩu bà Zì teo dăngbài vầu lúc nào, dái nhỏ giọt hay toàn bãi chớ.

 24. #24 by xcafevninnova on 2011/01/11 - 18:34

  Vừa rồi có hiểu nhầm đáng tiếc. Bài viết của TT đăng trong mục thư giãn, nhưng bị mod hiện tại đưa vô Bù Bựa Box nên TT tưởng là bị xóa nhầm. Bản chất là chưa xóa bao giờ, anh em đang xúm lại ngửi văn, phân tích xem có đúng là sản phẩm của TT không?

  Riêng tui thì mới trúng cử, nhưng đầu tháng 1 mới chính thức nhậm chức nên giờ cũng phải tôn trọng quyết định của BĐH hiện tại. Tuy nhiên tui sẽ có lời với quan chức hiện tại để đưa bài về chỗ cũ cho TT thấy thành ý. Tui đã tiên bố sẽ mang TT về trong thớt tranh cử sau:
  http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=7028

  Mong TT thông cảm.