Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2011/01/08 - 04:59

  Nước Lào còn có một Vàng Bao

  Nhân vật đặc biệt nhất nƣớc Lào anh em điếu phải là hoàng thân Xu Pha Nu Vông, điếu phải là tổng bí thơ Cay Xỏn Phôm Vi Hẳn, cũng điếu phải là một thằng Lào nguyên bản Thum Thủm Không Ai Ngửi nào cả, mà là tƣớng quân Vàng Bao. Vàng Bao, còn có tên gọi không chính xác khác đƣợc thừa nhận trên trƣờng quốc tế là Vang Pao. Đảng ta thì gọi bạn Bao là phỉ Vàng Pao. Bạn Bao sinh nhằm năm 1931 tại Sơn La, thật tệ hại đó lại là một địa danh của Lừa, khi ấy còn nằm trong xứ Tông Kinh thuộc Phớp.

   

  he he he đọchay  đeếu chụi 

 2. #2 by Cocacola on 2011/01/08 - 07:25

  Vài tháng tù là thích hợp để mụ hiếu ra một chút .
  Cảm tính cái cục cứt í@ Thôi kỳ


  Lại cảm tính thuần Lừa rồi. Anh đã từng bảo: Lừa đi coi xử án, chưa ở tù lần nào, nghe phán vài tháng tù thì kêu : Nhẹ quá! Nhẹ quá!

  Thực sự cho bỏn ở tù một tuần thôi là biết “nhất nhật tại tù” là nó như thế nào!

  Trong sự việc này, từ cảm tính sai cho nên xử án oan sai cả một đời người ta:

  Tung clip nói ngay từ đầu là tra tấn trẻ em -> Lừa cảm tính sùng sục lên, ngay trong quán Bựa này duy lý là thế mà vưỡn có Bựa sôi -> Cam mới bắt tạm giam hai tháng (Sai nhé! Không đủ cơ sở pháp lý để tạm giam tạm giữ người ta đâu!) -> Phải ra tòa, thế nhưng khép vào tội “hành hạ” thì minimum nó là 2 năm, nếu thả luôn tại Tòa thì ăn nói sao về 2 tháng tạm giam -> Đẩy phát 2 năm luôn cho hợp thức hóa và thỏa mãn Lừa!

  Cho các Bựa thấy trình độ hành pháp Lừa nó ấu trĩ đến mức nào!

  Anh thật, anh thề là mấy vụ bọn nhà báo kền kền moi ra, sau nầy anh sẽ bào chữa  miễn phí cho bị can trắng án luôn, đồng thời bảo đương sự kiện ngược bọn nhà báo Lừa đòi bồi thường cho bỏn trắng mắt ra! Địt mẹ bọn báo Lừa chuyên hại người!
 3. #3 by Cocacola on 2011/01/08 - 07:35

  Đeo gần chục kýlô ở bụng mà bảo là không nặng à? @Hường


  Phụ nữ mang thai phải tăng cân trung bình là 10-12 kg đó em Hường ạ! Tăng cân ít quá thì dinh dưỡng baby không tốt!
 4. #4 by Cocacola on 2011/01/08 - 07:56

  conngười nên dùng Thông luật? Nếu Dân luật thì loạn à? @liutiu


  Không phải như vậy đâu! Án lệ và Dân luật bổ sung cho nhau!

  Những tình huống mà nhà lập pháp đã lường trước và quy định cụ thể bằng quy phạm pháp luật (legislation) thì khi xử án sẽ áp dụng luật hiện hành

  Những tình huống xảy ra trên thực tế nhưng luật không có quy định thì khi xử án, quan tòa, luật sư của bên nguyên, luật sư của bên bị đã dùng kiến thức pháp luật của mình tranh đấu với nhau và công nhận cách hành xử pháp luật được cả ba bên chấp nhận và thành bản án thì đó gọi là án lệ.

  Án lệ của bọn Anh Mẽo có được từ các bản án mà luật sư đã cãi nhau tóe khói và cuối cùng chấp nhận “bản án thấu tình đạt lý” giữa các bên. Để xài án lệ, bọn luật sư phải có quyền hạn pháp lý rất rộng rãi trong tham gia vụ kiện/vụ án và tranh tụng tại tòa.

  Giống như xây nhà: cô cần ở nhà diện tích chuẩn: có vật liệu xây dựng đúng kích cỡ, ráp vào là xong-> Dùng các luật hiện hành

  Cô cần ở diện tích khác ngoài chuẩn thì bọn thợ xây tham quan mẫu nhà nầu có kích cỡ tương tự hiện có để làm mẫu dựng nhà cho cô. Đó là Án lệ
 5. #5 by tinhxanh on 2011/01/08 - 08:07

  Lả em! Có mỗi anh với mày đây thôi nhể. 

  Anh đéo thấy bọn tây nó có cái khái niệm phạt tù thằng này để răn đe thằng kia theo kiểu luật Lừa (sát kê kinh hầu). Địt mẹ, chính vì thế mà biết bao nhiêu thằng ngồi tù oan.
  Lả mà cãi cho vài ông án oan được trắng tội thì anh phục, dưng cãi cho mấy ông có tội mà thành tắng án thì anh dét cứt vào… Hờ hờ!
 6. #6 by tinhxanh on 2011/01/08 - 08:17

  Án lệ của bọn Anh Mẽo có được từ các bản án mà luật sư đã cãi nhau tóe khói và cuối cùng chấp nhận “bản án thấu tình đạt lý” giữa các bên. Để xài án lệ, bọn luật sư phải có quyền hạn pháp lý rất rộng rãi trong tham gia vụ kiện/vụ án và tranh tụng tại tòa.@ Lả

  Anh hiểu cái khái niệm án lệ của Lả. Dưng bọn tư bản thối nát không nhứt thiết theo án lệ đâu. có tiểu bang theo, có tiểu bang không theo cũng chả làm đéo được gì nó.
 7. #7 by Cocacola on 2011/01/08 - 08:27

  có tiểu bang theo, có tiểu bang không theo @ Tinhxanh


  Đúng là như thế. Hệ thống luật pháp lục địa (i.e châu Âu trừ nước Anh) thì không xài án lệ. Thế nhưng bọn Anh và các tiểu bang thuộc địa của bỏn thì có.

  Bắc Mẽo (Nước Cờ Hoa hiện tại + Canada) là do nhiều thuộc địa cũ của nhiều nước khác nhau gom lại với nhau. Thế nên Canada nói tiếng Anh lại có thằng Quebec nói tiếng Phớp

  Còn Cờ Hoa thì cũng rứa, thế nên có tiểu bang xài án lệ, có tiểu bang không
 8. #8 by Chim Son Ca on 2011/01/08 - 08:36

  langle179

   20:22 07-01-2011

  @Về vụ việc em Rô và Chim Sơn Ca nói: Nhân viên DSQ Mỹ có bị tấn công hay không khi đi thăm Linh Mục Lý.  Con mẹ Beo (aka Thu Hồng) không biết gia đình nhà nó có thù hằn gì với bọn Mẽo không mà sao giọng văn nó có vẻ cay cú thế nhỉ?


  Thế mà cũng là nhà báo à? 


  Ngu xuẩn!


  Lạ cái là con giai, con gái Mụ Beo này đang bám vào cục cứt Mỹ để sống thế mà mụ lại vào hùa thù ghét Mỹ thế ko biết ! Nếu Mụ có giỏi thì kêu con cái mụ về mịa thiên đường văn minh xhcn Việt nam mà cống hiến…….
  Còn tồn tại những người như mụ này thì chừng nào mới hòa hợp dân tộc được ? Mịa, Kinh tế Việt Nam lay lứt được qua ngày cũng nhờ lượng kiều hối của bọn phản động bơ thừa sữa cặn đấy ?

 9. #9 by liutiu on 2011/01/08 - 09:40

  Lả mà cãi cho vài ông án oan được trắng tội thì anh phục, dưng cãi cho mấy ông có tội mà thành tắng án thì anh dét cứt vào… Hờ hờ!@Tinhxanh (1)
  Trước khi quantòa phán quyết thì không khẳng định được có tội hay không có tội (2).
  Từ (1) và (2) suyra mâuthuẫn.

 10. #10 by condomdom on 2011/01/08 - 09:41

  @ Bắp Ngô,
  Vụ Anh Túc, con số 19000 ha là con số công bố, có thể nhỏ hơn nhiều so với thực tế.
  Khẳng định Trung ương ta rất tài, đánh jặc jỏi mà kinh tài cũng không vừa.
  Đằng sau vụ này là 2 cái Ủy ban trá hình kia mà một là UB bảo vệ sức khỏe đã được phân tích ở trên, hai là UB BV BM TE tách ra từ bộ Y tế và vô hiệu hóa quyền lực của BT Phạm Ngọc Đá khiến y thị phải “tình nguyện” ra chiến trường và chết thảm vì sốt rét. Đó là số phận của kẻ có học mà a dua cách mạng Lừa.

  Về bạn Xương Chu, chưa kiểm chứng được bạn í là thân sinh GS Chu Hảo, và vợ Đức Diễn Lê (Đàn chim Việt) là anh em chú bác với cô Hảo. Xương nguyên làm giám đốc công an (hồi đó chưa có chính quyền nhưng không tương tự với chính phủ đối lập của bọn Úc nhợn bây jờ) Bắc Lừa. Công an khi ấy là tổ chức khủng bố và phát huy tố chất ấy khi nắm được trọn vẹn chính quyền. Đồng nhiệm ở Trung Lừa là Hải Triều (bố Điềm), ở Nam Lừa là Tiểng (mới đứt).

  Xương cùng Giản Lê đạo diễn thành công vụ án phố Nguyễn Gia Thiều là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp cách mạng của tển. Bạn Xương chỉ hết vai trò sau 54 chứ không phải biến mất như tham luận của Vũ Lìn.

 11. #11 by liutiu on 2011/01/08 - 09:48

  @Lả: Lả chưa hiểu ý câu hỏi. Đọc cái link về lời Chúa đã, trong đó có nói tới một ánlệ đấy.
  Về kháiniệm ánlệ: đã hiểu. Thanks!

 12. #12 by Chim Son Ca on 2011/01/08 - 10:05

  Mịa, hóa ra dân Hà Lội mê nhạc Sến của bọn ngụy bán nước kinh nhể ?

  Cái tin ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ, một biểu trưng của dòng nhạc “sến” Sài Gòn cũ, làm một hơi 7 đêm diễn chật cứng người ở Hà Nội thật đáng ngẫm nghĩ. Bảy đêm đó không ở một phòng trà tồi tàn, mà công diễn tại Nhà Hát lớn Hà nội, nơi được xem là Carnergie Hall, một thánh đường âm nhạc của Việt Nam,.

  Đêm diễn duy nhất này đã kéo dài thành 7 đêm cháy vé liên tục

  Dân Hà Lội đổ xô đi nghe ca sĩ Tuấn Vũ hát

 13. #13 by condomdom on 2011/01/08 - 10:28

  @ Sơn Ca,
  Bạn phát biểu như vậy thật không phải chút nào. Con bạn Beo học tự túc nên bản tự do đóng học phí ở đâu miễn là nơi đó bán. Lựa chọn của bản dựa trên căn bản: học fí Mẽo rẻ hơn học fí Lừa. Học xong con cái của bản sẽ về Lừa để cống hiến bạn không phải lo lắng vì 2 lý do: đã có vị trí sẵn ở Lừa; không ai mướn ở Mẽo. Thứ hai, Beo ăn cơm chúa thì phải múa cho chúa hài lòng chứ, đừng trách bản.

  Về kiều hối, sau khi họ nhà Mít chúng ta đóng đủ thuế cho CP rồi thì được tự do định đoạt tài sản của mình. Không thể ngăn được việc gửi những đồng tiền dành dụm ít ỏi về cho cha mạ jà ở quê nhà. Danh nghĩa là cho cha mẹ nhưng người thụ hưởng chính lại là anh chị em trong ja đình.

  Về hâm mộ nhạc sến là truyền thống của dân Hà Nội lâu rồi, điển hình là vụ Toán xồm. Toán xồm và đồng bọn trong đó có Trà Giang cô gái miền Trung tập kết, tụ tập ca hát nhạc miền Nam hồi 196X. Toán với tội danh cầm đầu lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy lãnh án 12 năm (không biết đã được phóng thích chưa), còn Trà Giang (cháu Phạm Văn Đổng, người ký công hàm 14/9/1958) được tha bổng vì là a dua.
  Dân Hạ Nội mê nhạc sến từ lâu và là một hiện thực khách quan.

  @ Bắp Ngô,
  Bạn Hiên viết hồi ký để ca ngợi thân sinh của bản, con chiên toàn tòng Vũ Đình Huỳnh, nên có đôi chỗ nói dóc không hợp lý làm độc giả hoài nghi về những sự việc mà Hiên được chứng kiến.

  @ all,
  Các anh chị sách vở quá, theo Án lệ làm sao mần Án bỏ túi.
  Bọn tư bản thối nát xem Luật cũng từ Lệ mà ra cả.
  XHCN ưu việt của ta quan niệm Luật là ý chí của kẻ thống trị.
  Đừng hỏi tại sao xứ Lừa chê Án lệ.

 14. #14 by Già Không Đều on 2011/01/08 - 10:47

  Dân HN rất thích nhạc vàng của miền Nam, dù chỉ nghe thủ thỉ thì thầm trong phòng ngủ riêng thôi chứ không chơi kiểu loa phường ông ổng những bài ca rặc tuyên truyền quê hương, đất nước, lính Kụ Hồ… Nhiều cô đi lính Trường Sơn lén nghe Chế Linh mà bị kỷ luật tội nghe radio đài địch đấy, nhưng trót mê thì không bỏ được.

  Đàm Vĩnh Hưng mà ra HN, chơi lại nhạc xưa nhạc sang kiểu  Thương Hoài Ngàn Năm, Thành phố buồn, Đêm lang thang, Người đi ngoài phố, Nỗi buồn gác trọ …thì thui rùi, đông phải biết dù tổ chức sân khấu thì như quặk, toàn hát play back đéo có ban nhạc gì, mà giá vé chợ đen thì trên trời luôn. Ở Sg mà hát kiểu sân khấu phông màn lèm nhèm như Rạp Hồng hà hay nhà thi đấu Hà Đông thì ma nó đi coi, thế mà dân HN thì đổ xô.

 15. #15 by Già Không Đều on 2011/01/08 - 10:47

  Đù Má ở HN, Anh thèm đi xem ca nhạc tạp kỷ tấu hài kiểu 126 hay Trống Đồng hằng đêm với giá vé bình dân thì chịu, mấy lần đi thử Vọng Quán Sinh Viên mới thấy ca nhạc thủ đô gì mà chán mớ đời. Nhà hát Lớn mới Việt Xô thì toàn mấy thứ kiểu Đại Lâm Linh “đau cả điền”. Hôm rùi coi đêm Y Moan thì thực sự cảm xúc thôi.

  Đù Má, Anh tiếc cho Huỳnh Phúc Điền, Cô này còn mà mần mấy show nhạc sến, nhạc xưa cho dân HN thì mãn nhãn luôn.

  Dạo gần đây, sau thất bại của  Tuấn Ngọc – Khánh Hà hát giá trên trời ở TT Hội nghị QG thì các show ca sĩ Hải Ngoại kiểu Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình, Phi Nhung …đều hút khách. Hoài Linh mà ra HN nữa thì chắc chắc đông như kiến luôn.

  Dân Hà Nội rất nhiều cô mê cải lương và tân cổ giao duyên nhế, nhất là giới tài xế. Nhưng đúng là nghe giọng bắc hát cải lương thì chỉ muốn độn thổ mẹ. Đéo gì Thanh Thanh Hiền được xem là hát cải lương hay nhất miền Bắc rùi. Cô này chơi kịch Ngựa Người Người Ngựa thì còn được. Mấy đoàn kịch HN vào Trung, Nam ngoài thời kịch Lưu Quang Vũ thì chỉ mỗi Cô Chí Trung đem Đời Cười còn bán vé tốt, còn lại khán giản lèo tèo đéo ai thèm xem.

 16. #16 by Già Không Đều on 2011/01/08 - 10:50

   

  Đù Mạ Yahoo pót đéo lên là sao nhở? Trở chứng hoài chán mớ đời

 17. #17 by Enterprise on 2011/01/08 - 11:27

  @Cô Hương:
  Hôm-nọ anh nghe lão bạn bảo: Giờ Pháp cũng thường thôi, chẳng gallant như xưa bởi người châu Phi sang nhiều quá. Dân-số Pháp tăng là do tăng dân da màu, còn dân chính-gốc thì ngày càng ít. Anh thử tìm số-liệu về thành-phần dân-tộc của bỏn thì chỉ thấy tên những  tộc chiếm số đông chứ không thấy tỉ-lệ %. Cô xác-nhận dùm anh vụ này nhé?

 18. #18 by vangson.donkey on 2011/01/08 - 11:45

  @em Dòm: em tintin mà phán nhạcxưa cứ như đúng rồi ấy nhở, chỉ tội chả biết mịe gì. Vụ Toán xồm, ăn án 15 năm hồi 71, ra tù vật vã rượu sắn, ko nhà ko vợcon,… nên tèo mẹ hồi 94 rồi. Nhóm ấy vẫn còn bác Lộc Vàng (vocal), giờ mở cafe Lộc Vàng trên Hồ Tây ấy, em Dòm qua mà thưởngthức nhạc tiềnchiến và mở mang chút đi nhé!

 19. #19 by Già Không Đều on 2011/01/08 - 12:11

  Danh nghĩa là cho cha mẹ nhưng người thụ hưởng chính lại là anh chị em trong ja đình.(@Đóm Nai Vàng)

   

  Trực tiếp là cho người thân nhưng gián tiếp thì kiều hối gởi về là cho cả nền kinh tế, vì người thân lại tiêu số tiền ấy đi, ý Cô Sơn Ca là thế. Không kiều hối, Lừa còn hụt Tơn dã man hơn và nhanh ngủm hơn.

   

  Ngày người ta bỏ tổ quốc ra đi thì gọi là phản động nhưng khi người ta gởi Tơn về thì gọi là Việt Kiều yêu nước, miệng lưỡi  nhở?

   

  Hồi mới mở cửa, các mác Việt Kiều rất có giá nhé, nhưng suy thoái kinh tế rùi nên các bác VK cũng khó khiên, giời thì mác Việt Gian đang lên ngôi.

   

  Việt Kiều giờ về nước ăn chơi không bằng Việt Gian, thế hệ trọc phú mới nổi nhờ tham nhũng.

 20. #20 by DG on 2011/01/08 - 12:29

  Hehe ui zời ui đứa nầu mới nhắc tới nhạc xưa nhạc cũ tiền chiến gì gì đó nhở? mần anh gai cả người rùi đây này.

  Anh đang nghe lại quả Mười năm tình cũ đây này, hehe, cả một zời yêu bao giờ trở lại??? mười năm hông gặp hình dư em đã, như mây như mưa bay đi muôn phương….ôi lãng mạn hông tả nủi!

  Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá
  Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
  ……..
  Em gởi về cho anh một cây bút máy
  Anh vẽ cuộc đời dư khát vọng mong manh…

  Hehe sư bố các cô mần anh bồi hồi quá đi thôi!

 21. #21 by DG on 2011/01/08 - 12:34

  Hehe hôm nay kiểu đéo gì anh cũng sẽ vượt qua mặc cảm hát tặng gấu anh nhân ngày mừng thọ gấu được 3X niên, hehe.

  Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
  Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
  ………..
  Zời con vương nắng để gió đi tìm
  Gót bước chân em qua bao nhiêu lần..

  Ui zời ui tao nhã quá đi!

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/08 - 12:36

  Hehe các cô dịt mẹ các cô dể quán xá tanhbanh ./ ngựa thế nầy à?

  @em Dòm

  Hehe em là lão Mạn hay lão Bắc Hà bên Cà Fò dấy dể Zì còn chầu mừng nầu.

  @Cô Vú Lìn

  Người dứng sát gế Ông Cụ trong hình của cô là Chu Đình Xương, sếp côngan Bắc Lừa thời Ông Cụ mới cướp chánhfủ cuối 1945 dầu 1946, một tay chiênja khủngbố ámsát thuộc hạng khéttiếng.

  Hình dó chụp trong lễ tuyênbố déo jì ở Nhà Hát Nhớn, nơi cô Xương có tráchnhiệm mần vệsĩ cho Ông Cụ, nên các cô mới thấy cô Xương dứng vênhváo trước cả cô Chinh hehe, deo kiếng den, dội nón fớt y như mậtvụ Mẽo.

  Tinhiên ngay sau dó cô Xương bị Ông Cụ ngi là jándiệp hai mang, duổi mẹ khỏi Hànội bắt jao gế sếp cam cho cô Lê Jản. Cổ vầu Trung Lừa mần một thờijan rùi dến 195x thì chiển qua Bộ Vănhóa.

  Sựngiệp cô Xương longdong hệt như bọn Ba Lê Quảng, Dề Tạ Dình.. tuyền bị Ông Cụ ngi là jándiệp mậtthám rùi ủn mẹ vầu chỗ vớvỉn, mặczù có thời rất dược Ông Cụ chiềuchuộng hehe.

  Cô Xương chính là pa cô Hảo Chu, một jáosư Lỗdít Gộc.

 23. #23 by Lang Thang on 2011/01/08 - 13:33

  @Tướng Tin: Hê hê, vụ thánh vật sông Tô Lịch khéo là do gói thầu khó mấy thằng thầu trình kém làm đéo xong sau bị truy trách nhiệm nên bày ra chuyện thánh vật.


  Anh đéo tin chuyện trấn yểm triệt long mạch hãm người tài mất nước tiệt giống dân tộc gì gì. Bọn Tàu mà tài thế thì chúng nó đã qua mấy nước Tây phương mua đất chỗ long mạch mà đóng cọc rồi. Thế chẳng dễ hơn đốt bay ngân sách chạy đua vũ trang cho hộc bơ mà cũng lẹt đẹt theo đuôi bọn Mẽo sao.
 24. #24 by Mit on 2011/01/08 - 13:58

  Án lệ của bọn Anh Mẽo có được từ các bản án mà luật sư đã cãi nhau tóe khói và cuối cùng chấp nhận “bản án thấu tình đạt lý” giữa các bên.@ Lả
  Mít muốn clarify tí ti là ở Mẽo một vụ kiện dã ra trial không jo quan tòa cho bên này hay bên kia dược, mà nó jo jury, tức dững công dân Mẽo ngồi nge trong vụ kiện dó, quyết dịnh sau khi nge dầy dủ chứng cớ trình bày bởi luật sư của hai bên.  (Jury duty là  một trách nhiệm và ngiã vụ của mọi công dân Mẽo trên 18t, jống dư di bầu vậy dó.) Quan toà sẽ như một người moderator thì dúng hơn.  Luật sư cả hai bên sẽ lựa chọn jury chung khởi dầu một vụ kiện tụng,  Ở dững vụ kiện  quan trọng, high stake, jury selection questionnaire rất dài jòng và chi tiết vào dững suy ngĩ và thói quen của potential jurors. 
  Luật sư sẽ cố tìm người có lợi cho họ, hay loại bỏ những người có vẻ không có lợi cho họ qua dững câu hỏi này. 
  (còn tiếp)

 25. #25 by Mit on 2011/01/08 - 13:59

  Sau khi nge luật sư và nhân chứng hai bên trình bày, jurors sẽ họp lại và quyết dịnh bị cáo có tội hay không.  Nếu có tội, lúc dó sentencing process mới bắt dầu.  Trong jai doạn này, ví dụ  trong một criminal case thì prosecutors sẽ prepare sentencing report cho ông tòa dể júp ông ổng quyết dịnh án fạt cho fạm nhân.    Nó fải hoàn toàn theo luật hay án lệ có từ trước, chứ không theo public opinion….hehehe  Cái dó gọi là fair and just sentencing.
  Cơ mà  bọn Mẽo bẩn, bỏn thưa nhau dư máy từ dững chiện nhỏ nhặt nhất, dưng chỉ một số nhỏ xíu ever ra dến trial, tức là ra trước ông toà.  Fần lớn luật sư cả hai bên sẽ thương lượng với nhau ngầm và nếu có sự dồng ý của thân chủ sẽ settle vụ kiện out of trial.  (Trial lawyers ở Mẽo là một breed khá dặc biệt trên các bạn dồng ngiệp khác.) 

 26. #26 by DG on 2011/01/08 - 14:21

  Hehe một mình buồn quá đi, em Gô yêu mới cả em Thi Còi mới cả em Hường Ngò các cái thể loại liền bà ơi đâu rùi vào chơi mới anh nào!

  Vào thơ ca tí cho ấm cúng nào!

  Vào chơi mới anh, anh buồn, hehe vào chưởi đểu anh cũng được mờ các em!

  Hay anh mở màn cho 4 câu mà họa nhế?

  Địt mẹ thằng Chim Chúm Chím chết đâu rùi ra bốt vài tham luận dị truyện đi đọc cái coi nầu, hehe lâu lâu anh cũng nhớ quả nói ngọng nói lắp 3 chấm của hắn phết!

 27. #27 by Mit on 2011/01/08 - 14:21

  Hehe ui zời ui đứa nầu mới nhắc tới nhạc xưa nhạc cũ tiền chiến gì gì đó nhở? mần anh gai cả người rùi đây này.@ DG

  Cô DG biết bài Chiều trên dường Hồng Thập Tự hông?   Version Ly Khánh nha.  Cô nge thấy sến khỏi cần cám ơn Mít ….hehehe 

 28. #28 by Mit on 2011/01/08 - 14:24

  Cái thằng Hú Lừa này lại tèo nữa rùi….

 29. #29 by Phá Điền on 2011/01/08 - 15:21

  Bốtổcụtiênsư thằng Yàhú củbuồi. Cồng thử phát.

 30. #30 by tieuthithi on 2011/01/08 - 16:39

  Mả cụ cu Dờ ớt chỉ thiên hôm nay ăn phải khoai nước hay sao mà ngứa mồm thế hử ?
  Cái đéo gì  cũng biết cái đéo gì cũng nổ oang oác mà chả cái đéo gì ra tấm ra món .Nghe chửi mãi rùi mà cu vẫn đéo  chừa được . Cho mẹ nó thành ớt bột bây giờ
  “Lục bát” là vầu  chạn “lục” đống “bát” chứ còn gì ? thế mờ cũng phải hỏi

 31. #31 by cathnga on 2011/01/08 - 17:49

  Phải ra tòa, thế nhưng khép vào tội “hành hạ” thì minimum nó là 2 năm, nếu thả luôn tại Tòa thì ăn nói sao về 2 tháng tạm giam -> Đẩy phát 2 năm luôn cho hợp thức hóa và thỏa mãn Lừa! @ Cò Lả

  Chi bộ nói chuyện Tây thì em cũng góp chiện, chứ tụi Tây í, ông pa bà ma mà không chăm cho chúng tử tế tỉ như ăn uống, học hành, ị đái, chơi bời rước đón để nó xảy chân sước da chảy máu v.v.. là nhân viên xã hội tới đón nhóc con đi tước quyền nuôi con rùi chứ đừng nói tới chuyện chăm bón hắn như kẻ thù như thế.
  Xét cả về tình và lý mà nói, đây là công việc mang tính đặc thù nghề nghiệp, việc mà làm tổn thương về tâm thần của đứa trẻ thì không thể tính toán đơn giản bằng những thương tích trên thân thể trẻ được. Hiện tượng trẻ con tìm cách tự vẫn về những áp lực tinh thần không phải là chưa từng xảy ra. Nói “hành hạ” trẻ cũng không quá đâu Cò Lả ạ.
  Bác nào nói chiện “dùi cui điện” ý nhở?? Với cái loạn điên rồ như thế, chẳng qua là không có mà dùng thôi, nghe nói khoảng 700k Lừa/chiếc, chứ hắn mà có thì em Nga tin, hắn cũng chả e ngại mà dùng đâu.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/08 - 18:28

  Hehe các cô coi janghồ nó chặt dầulâu jết Lừa nè: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2011/01/3BA2524C/

  Có tìm dược cái dắm ý. Dịt mẹ cô Ngiã hồi hổi den quá di hehe.

 33. #33 by Kakashi on 2011/01/08 - 19:23

 34. #34 by Đại Tướng xìtin on 2011/01/08 - 20:04

  Có tìm dược cái dắm ý. Dịt mẹ cô Ngiã hồi hổi den quá di hehe.@ TT Đĩ Đực


  Đỵt bố TT. Không phải đen mà là NGU!  NGU thì chết chứ bệnh tật gì đâu.hehe

  Thịt kiểu cô Nghĩa khác đéo nầu ra góc nhà ỉa 1 bãi khắm um xong lấy vung nồi đậy lại. giấu còn ngu hơn mèo dấu cứt. 

  TT Đĩ Đực biên con mẹ nó bài khác đi. 
  Hay kể nốt vụ Thánh vật sông Tô đi. 
  Đỵt bố mặc dù em rất sợ ma nhưng lại rất thik hóng chiện ma.hehehe
 35. #35 by Lagavulin on 2011/01/08 - 20:34

  thôngtin dì tướng về cô Xương rất chitiết, anh có lời khen

  cô Xương nhìn mặt trí thức mà giết người như nghóe giống cô Jầu Nam lừa nhể, nhẽ bọn lỗđít cánh tả thời thởi nó thế?

 36. #36 by minhhuong on 2011/01/08 - 20:40

  HAHAHAHHAHHA, em chết mẹ nó cười với bà chị Comdomdom, lúc đầu thì ầm ĩ lên rằng là đừng ĐỔ OAN cho chính phủ buôn thuốc phiện, chính phủ chỉ nuôi ong lấy mật thôi. Sau 1 hồi tranh cãi với em thì chị bây giờ đồng tình là chính phủ buôn thuốc phiện LÀ CHÍNH và nuôi ong lấy mật là ngụy ngôn rồi nhé.

   

  Chị có kiểu đồng tình làm em chết mẹ nó cười, người khác thì viết 2 chữ “đồng tình” là xong, còn chị thì tràng giang đại hải, rồi thì “ý của em tương đương với ý của chị ấy”. Em mệt chị quá!

  Kết thúc vụ mật ong.

  Trung Tướng, em sẽ mật báo riêng em thích bài nào, giao dịch đã thỏa thuận rồi nhá kekekeke

 37. #37 by Cocacola on 2011/01/08 - 21:03

  @ Nga:


  Chuyện social workers bên Tây Mẽo thì để Mít Mỹ nhơn nói. Lả nói mất công Bựa không tin.

  Còn một hành vi có đến mức độ truy cứu hình sự (criminal) hay không thì thuộc về vấn đề pháp lý, chứ không thể nói cảm tính : “Như thế là có tội” rồi trừng phạt người ta trên thực tế bằng một bản án được!

  Trước khi xử, Tòa phải tuyên: “tội danh thành lập” rồi mới xử được.

  Lừa vốn đã nổi danh với những phiên tòa nhân dân trong CCRĐ và tòa án cách mạng, đã cắt không biết bao nhiêu cái mạng và oan trái thấu trời xanh!

  Vầu kho không phải nghỉ mát và cả cuộc đời người ta sẽ bị chôn vùi theo, ngay cả khi xuất kho!
 38. #38 by minhhuong on 2011/01/08 - 22:04

  Nghị quyết của chi bộ về xứ Đồng Văn, Mèo Vạc là như thế này:
  Trước 54 người Mèo tự giồng anh túc theo triền thống ngàn đời phải đóng góp cho Cụ để phục kháng chiến đánh Tây xâm lược. Giai đoạn này anh Sao Đỏ cầm trịch. @Comdomdom

  —————

  Em thấy đoạn trước 54 này có nhiều nghi vấn, chibộ ạ:

  1, Truyền thống trồng anhtúc ngàn đời thì oan, Mèo tới Lừa mới tầm 200-300 năm (Trước đó dưới xuôi Tàu, dần bị đẩy lên núi)

  2, Em suy đoán bác Bằng gom không chỉ ở xứ Đồng Văn Mèo Vạc. Bằng chứng đơn giản: Đồng văn ở Hà Giang còn cty thu gom của bác Bằng đóng đô Tuyên Quang.

  3, Vì bác Bằng gom ở nhiều vùng (tất nhiên trừ vùng bác Dèo, bác Hoàng A Tưởng ra), nên không phải chỉ gom của người Mèo, mà cả các tôngdật khác.

  3, Bác Bằng chỉ có thể làm món kinh tài này vào những năm đầu kháng chiến, bằng chứng là tới 1952 bác đã sang Nga làm đại sứ.

  Vậy đoạn sau ai làm?

 39. #39 by Phá Điền on 2011/01/08 - 22:26

  Hehe tên Phá Điền dây chầu chibộ yắmthúi. dịtmẹ các cô, chữ Lừa La cảitậu của lão Bựa hói fải mất 50niên hoặc hơn thế dể trởnên ngonngẻ, zưng chữ Khoa Đẩu của tên Phá Điền sẽ ngonngẻ ngay khi các cô chịu học nó dịtmẹ các cô fát nữa.
  ờ, cồngfơm em Bắp Ngô fát, chữ Thái các kiểu cũng khoađẩu, zưng fáttriển theo hướng khác em ạ.

  nămmới Tân Mão các cô sẽ fải học Khoa Đẩu nếu muốn hónghớt Chiện Bựa của tên Phá Điền hếhế.

 40. #40 by Phá Điền on 2011/01/08 - 22:34

   Ừa tênnầu rành tửvi cho hỏi, tên Phá Điền sanh nhằm cung Kim Ngưu, dương dong ẻm vàng son 8x cũng Kim Ngưu, hehe khảnăng cặpkè thếnầu. dịtmẹ thằng Gúc bẩu khó dong cựckỳ, zưng dong dược thời cũng ngon cựckỳ luôn.

  hehe nhắc tới gái 8x là fải chửi tên Cò Lả phát dịtmẹ Lả Lét.

 41. #41 by Mr. Tran on 2011/01/08 - 22:51

  hehe

  xilip của si-đa hay vãi dắm. tinh thần uýnh đấm dất cao…

 42. #42 by minhhuong on 2011/01/08 - 22:54

  Hìhì, nhà bạn Chu Hảo thì có gặp mấy lần, phải về hỏi mấy bô lão mới được kekeke

 43. #43 by Enterprise on 2011/01/08 - 22:55

  @Cô Lang Thang:
  Vụ thánh vật trên sông Tô-Lịch không chắc đúng. Nhưng vụ trấn yểm là có đó cô. Theo quan-niệm của một số người thì bất-kỳ vật-thể nào cũng có hoạt-động và các hoạt-động của nó được điều-khiển bởi một quy-luật chung duy-nhất qua một hệ-thống kinh, mạch. Trái-đất cũng như con-người đều có những kinh, mạch. Trên mạch có các huyệt. Khi một huyệt bị tác động, nó sẽ ảnh-hưởng đến sự vận-động của vật bị tác-động. Có-thể làm gia-tăng hoặc triệt-giảm hoạt-động ở những khu-vực nào-đó. Tâm-tính con-người cũng chịu tác-động rất lớn bởi từ-trường trái-đất, điều-kiện khí-hậu, địa-hình, cảnh-quan, … Vì-vậy có liên-hệ giữa trấn yểm với nhân-tài là vậy.
  Việc trấn yểm không phải đơn-giản. Phải tính được các mạch, vị-trí các huyệt cần tác-động, tác-động bằng vật gì, số-lượng, phương-pháp, thời-điểm. Ngay cả thời bác Mao chưa đốt sách thì người có khả-năng tính còn chưa được nêu tên huống-hồ sau này. Với lại người biết điều này cũng không dám dùng để làm hại đến sự-sống muôn loài nếu không muốn bị tận-diệt.
  Trấn yểm thường dùng để ổn-định một vùng dân-cư nào đó giúp nó phát-triển. Các vật trấn yểm thường là đình, tượng lân, sư, rồng, giếng nước, hồ nước, đài, trụ, cổng, hệ-thống kênh mương.

 44. #44 by Gia_lamcam on 2011/01/08 - 23:00

  Hai thằng tù cùng phòng nói chiện:
  – Mày bị mấy năm?
  – 10.
  – Tội gì?
  – Tao bị oan, điếu có tội.
  – Phét! Điếu có tội thì chỉ 5 năm thôi!

  Nguồn: Talacu.

 45. #45 by Enterprise on 2011/01/08 - 23:27

  @Cô Hương:
  Cô cứ khăng-khăng mục-đích chính mục-đích phụ là thế-nào! Cụ đã bảo mục-đích chính là lấy mật tức-là … lấy mật là mục-đích chính, hehe. Thời thởi thuốc-phiện là thường, cần gì phải che-dấu? Cô không đọc tác-phẩm gì mà Vợ chồng A A gì gì đó à? Mộng ước nên thơ nhá: một chuồn lợn, một nương ngô, một nương thuốc-phiện ở Tây Bắc, hehe. Túm-lại, mục-đích chính là … 1 entry theo yêu-cầu. Nhẽ anh mới cô cũng nên chiến tí nhở? hehe.
  À, mà cô A A gì đó hút một nương thuốc-phiện thì sống thế-nào với cô Mỵ nhở? băn-khoăn quá, hehe.

 46. #46 by Cocacola on 2011/01/09 - 00:57

  ẻm vàng son 8x cũng Kim Ngưu, hehe khảnăng cặpkè thếnầu. dịtmẹ thằng Gúc bẩu khó dong cựckỳ @ Điền Đô


  Đấy, thằng Gúc cũng khuyên chú như anh. Gái 9X trẻ đẹp đầy ra mà chú cứ đâm đầu đong gái 8X là sâu là sâu?

  Xác suất chú kiếm được em 8X đàng hoàng tử tế khá thấp, chừng dưới 5%. Nói theo thống kê là kiếm được gái 8X tốt thì chỉ xìa độ thôi.

  Tất nhiên chú có quyền theo ý mình! Chỉ nhắn là chừng nào chú có nhu cầu học Thiền thì nhớ liên hệ Thiếu Bựa!
 47. #47 by minhhuong on 2011/01/09 - 02:39

  @ Anh Rai: ơ thế anh không biết là Ông Cụ sau khi giành được chính quyền, đã tuyên bố cực hùng hồn Bài trừ tận gốc Thuốc Phiện, rằng là bọn phongkiến với bọn Thựcdân nó NGU DÂN bằng thuốc phiện. Lần lượt các thể loại nghiêm cấm A tới Z.

  Vì thế khi chủ trương quay lại cho trồng anhtúc thì hóa ra Chính phủ mới cũng định NGU DÂN à? Ấy chết, mang tiếng chínhfủ quá. Vì thế mới cần phải bảo vì nhu cầu Dược liệu, không thì ngượng chết đi được.

 48. #48 by minhhuong on 2011/01/09 - 02:44

  @Trung Tướng: Em yêu cầu đăng 2 bài:

  1, Vàng Pao

  2, Luas home pricing tragedy (#4)

   

  Tèn tén ten

 49. #49 by minhhuong on 2011/01/09 - 02:51

  Yêu cầu Trung Tướng đăng cả 2 bài cho em (Vang Pao + Luas home pricing tragedy 4).

  Cả 2 bài đấy nhá. Bài nào trước cũng được

 50. #50 by Dragonfly on 2011/01/09 - 03:40

  Anh say quá đéo ngủ được! Cưỡng zâm chi bộ Bựa fê cùng anh. Hệ Hệ