Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by Đói on 2011/01/07 - 16:58

  Thế nhưng ẻm càng nổi xung hơn, quát: “Không có vện chó gì nữa hết! Biến đi kiếm con khác coi nó có dịu dàng nổi không!”. Sao kỳ vậy cà?!!!@Lả


  Địt mẹ Lả fát vì Lả hông chui từ bướm ẻm ra chứ còn đéo thắc mắc dư cứt he he . 2. #2 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 17:07

  Cái tội chui vào để thằng cu con 3 tuổi chui ra đáng tội phải bị chửi là đúng rùi, nghĩ đéo sai Lã ah. Đội A, cố lên…cố lên…….cố lên.

  Chơi sướng đẻ đau , chị em thấm thía câu này lắm Lả ah, chứ không phải “Mang nặng đẻ đau” mẹ gì đâu.

 3. #3 by minhhuong on 2011/01/07 - 17:13

  Chơi sướng đẻ đau , chị em thấm thía câu này lắm Lả ah, chứ không phải “Mang nặng đẻ đau” mẹ gì đâu. @GKĐ

  ———

  Đeo gần chục kýlô ở bụng mà bảo là không nặng à? Xời, cái quả bom ba càng có 6-9kg (mà thanh niên Lừa thời cận đại mang không nổi ý) đã nhằm nhò gì.

  Từ « mang nặng » là không thể bỏ.

 4. #4 by Đói on 2011/01/07 - 17:19

  Anh tuy vô đạo dưng phẩy chửi các cô phát địt mẹ Phật hông fán xét hay trừng phạt ai hết nha chỉ chỉ đường cho các cô thoát khỏi Quả Đất cứt nát này thui . Còn ai fán xét & dư thế nầu thì cực đơn giản & công bằng lun dưng hông nhìu người biết he he . Sau WW3 vài chục năm dững điều này sẽ thành kiến thức căn bản ai cũng biết còn bây giờ chưa đến lúc . Địt mẹ mong WW3 wá đi .

 5. #5 by Cocacola on 2011/01/07 - 17:36

  @ Đói: 


  Bựa viên nói tắt thế thôi chứ không phải là nói Phật phán xét. Ý các Bựa bửa là: Phật có luật nhân quả, thế sao kẻ gieo ác thế chưa mà chưa thấy bị lãnh hậu quả!

  Yên tâm, yên tâm, lưới trời thưa nhưng khó lọt, đáo hạn càng dài thì tiền lãi phải trả càng cao, mấy cô làm ngân hàng rành vụ nầy mà!
 6. #6 by Đói on 2011/01/07 - 18:14

  Ý các Bựa bửa là: Phật có luật nhân quả, thế sao kẻ gieo ác thế chưa mà chưa thấy bị lãnh hậu quả!@Lả


  Vì bỏn phẩy trả vào kiếp sau chứ còn đéo , có cái ;/ mà thấy he he

 7. #7 by tieuthithi on 2011/01/07 - 18:17

  Vụ bảo mẫu tắm đòn, hôm clip tung ra, anh cũng đã bảo chi bộ có gì đâu mà làm ầm ĩ thế nọ thế kia, anh nhớ cũng có vài Bựa, có chú Thiếu và em Thôi Kỳ rưng rưng nước mắt chửi xa xả anh là cái đồ vô lương tâm, đồ máu lạnh, đồ không có trái tim v.v.. và v.v..@Lả
   Có thể  Lả nói đúng trong trường hợp của gđ Lả và những ai trưởng thành trong môi trường dạy dỗ khắc nghiệt, khi lớn lên họ sẽ  dạy  lại con cái họ y như vậy và coi đó  cũng là  chuyện bt . Nhưng nếu những ai lớn lên dù  không được bọc điều nhưng cũng không bao giờ bị đòn roi thì hiểu là sẽ đau đớn như thế nào, nhất là  bố mẹ nó.Trẻ con thường quên rất nhanh, nhưng những gì nó tiếp nhận được sẽ dần dần hình thành nhân cách của nó  sau này. Nó cũng sẽ lại trỏ thành những ông bố bà mẹ đánh đập con  cái và  coi chuyện đó là bt.
  Mẹ kiếp nhìn cảnh con mụ đó giẫm chân lên  lưng con bé đó mà không có cảm xúc gì thì đéo phải là người
  Tuy nhiên  em đồng ý  với anh Già là chỉ nên”
  Cảnh cáo phạt tiền hoặc cùng lắm tù treo 3 tháng để chấn chỉnh được rùi, cần đéo gì giam cho tốn chỗ”

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/07 - 18:20

  Vụ bảo mẫu tắm đòn, hôm clip tung ra, anh cũng đã bảo chi bộ có gì đâu mà làm ầm ĩ thế nọ thế kia, anh nhớ cũng có vài Bựa, có chú Thiếu và em Thôi Kỳ rưng rưng nước mắt chửi xa xả anh là cái đồ vô lương tâm, đồ máu lạnh, đồ không có trái tim v.v.. và v.v..@Lả

  Ơ địt mẹ Lả nói câu này hôm nào sao Thím đéo thấy nhở?

  Hehe Thím chưabâugiờ nói thế (hay nói rùi mà quên mẹ nhở?) nha cô. Sưbố cô lét nó vừa vừa thui!

 9. #9 by tieuthithi on 2011/01/07 - 18:40

  He he  cu Thiếu chóng  quên thế  ,  sáng hôm đó  đéo  biết tên nầu bốt cái xlíp đó lên chị vào đọc trước, lát sau cu Thiếu và một  bựa nào đó vào rùi dọa đánh đấm gì đó , đại khái thế đéo nhớ
  Bị gái  làm  cho ngẫn mẹ nó rùi  he he

 10. #10 by Mr. Tran on 2011/01/07 - 18:43

  mỗ ủng hộ việc dậy trẻ con phải có tý roi vọt. không là hỏng ngay.

  dưng đéo phải là tỉn con như tỉn thù, địt mẹ, trẻ con mà uýnh tàn nhẫn dễ thui chột nhiều thứ lắm.

  vụ tắm + mát xa bằng chân nầy cũng ác liệt giống vụ Quản gì gì mấy năm trước nhở. địt mẹ, căm phẫn là vì nó tỉn trẻ con, đéo có sức phản kháng. nó giống kiểu ra đường thấy 1 thằng bị hội đồng hoặc bị đại ca thẳng tỉn, chăm chăm là người chứng kiến có tí động lòng dù đéo biết lí do thẳng bị tỉn.

  dưng thấy 2 thằng ngang cơ tỉn nhau? hehe. khoái không? như phin chưởng, có đéo gì mà không khoái. nhở. hehe

  tối nay dảnh, đọc Thối Tuyển phát. hehe

  @Lả thổ tồn: tướng thối nó sợ ban ních nên gọi Bông hoa lài chứ đéo phải thằng cu HVB kia là Lài dồn Quán bựa đâu. À mà cũng đéo sure chăm chăm được. hehe. bên nhà Pháo xịt vẫn lưu vụ nầy đấy!

  hép phăn, chi bựa! địt mẹ mấy hôm nay HN lạnh quá….

 11. #11 by tieuthithi on 2011/01/07 - 18:44


  à quên ,chửi Lả là chị , chứ không phải cu Thiếu  he he …

 12. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/07 - 18:48

  @em Thi:

  Thế à, ừ em nói Thím nói thì chắc là Thím có nói hehe

 13. #13 by Mr. Tran on 2011/01/07 - 18:56

  oh.

  thùy linh in-va-lít.

  Lừa Nổi đang PR à? thế tướng thối có ý định xuất bản online ko để mỗ đăng ký 1 suất nầu?

  à quên vụ tắm táp chưa nhắc gia đình bẩu mẫu kia cảm ơn kền kề giúp người nhà được đi nghỉ mát dài hạn…

 14. #14 by tieuthithi on 2011/01/07 - 19:09

  Nếu rơi vào vị trí bà vợ ảnh, chắc em sẽ giao ngay việc trông con cho ảnh và … đi lấy anh khác

  Khi anh vẫn yêu tôi thì anh là King, anh mà yêu cô khác thì anh là cục phân hahahahha@Bắp Ngô Điêu iêu iêu

  Nói đúng ý chị he he, quá chuẩn hông cần chỉnh

  Điêu vào đó làm một còm cho tụi tủi sáng mắt ra một tí đi. Mẹ kiếp đọc nhiều lúc lộn cả duột nên  với mấy con mẹ dở hơi cám hấp, rên rỉ ỉ ôi sầu não đến phát điên . Nào là : sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy …sao anh nỡ …. sao anh đành … tôi sống vì chồng vì con…tôi hy  sinh tất cả …bla bla…

  Chỉ có mỗi một câu  cho các mẹ đó là :” Ngu thì chết chứ bệnh tật giề ???”

  hớ hớ hớ …


 15. #15 by EURO on 2011/01/07 - 19:26

 16. #16 by Cocacola on 2011/01/07 - 20:10

  Vụ tắm đòn & quán Bựa, Thùy Linh nầy, các Bựa đọc từ dưới lên trên nhé: http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=59999&page=6


  Tóm lại: Bựa viên bẩu đó là tra tấn, Lả bảo không.

  Lý do: đúng như em Nga đã có nuôi con nhỏ đã nói đó: thương con nhất là mẹ mà còn có lúc điên tiết vụt nó, vụt thế có gọi tra tấn không? Không. 

  Ai đã từng nuôi con nhỏ đều hiểu cả! Bựa nào chưa nuôi con nhỏ, thấy mẹ nó vụt nó vài roi thì bảo dã man, thực sự cho Bựa đó chăm nó cả ngày, sợ còn nổi điên vụt nó nhiều hơn ấy chứ!

  Trong clip chẳng có đánh nó phát nầu, tự nhiên gọi ngay là tra tấn trẻ em, gọi thế là khép tội người ta ngay từ đầu rồi! Toàn là cảm tính!

 17. #17 by langle179 on 2011/01/07 - 20:22

  @Về vụ việc em Rô và Chim Sơn Ca nói: Nhân viên DSQ Mỹ có bị tấn công hay không khi đi thăm Linh Mục Lý.

  Con mẹ Beo (aka Thu Hồng) không biết gia đình nhà nó có thù hằn gì với bọn Mẽo không mà sao giọng văn nó có vẻ cay cú thế nhỉ?
  Thế mà cũng là nhà báo à? 
  Ngu xuẩn!

 18. #18 by Cocacola on 2011/01/07 - 20:59

  @langle


  Thì vụ nầy lên báo đảng nó thì nó là thế: 

  Nhân dân và chính quyền Đại Lừa yêu hòa bình và công lý, thượng tôn luật pháp, trong khi bọn Mẽo mọi rợ, mất văn hóa, thiếu văn minh, kiêu ngạo, phách lối, coi thường vương pháp Lừa phải bị trừng trị nghiêm minh ! Hehe

  Mịa, đục người ta rồi nói người ta đục mình. Đọc báo đảng thì cứ hiểu ngược lại là được!
 19. #19 by minhhuong on 2011/01/07 - 21:00

  Ờ, tiếp tục kể chuyện ngôi biệt thự ở phố Thuyền Quang nhá, mà tối hôm ông nó mất, bọn em ngồi nhìn chòng chọc đống huân huy chương nhiều kinhkhủng kinhkhủng.

  Nhà ấy là của 1 nhân vật, mãi sau này em đọc vụ cô Thị Xuân Nông trong “Đêm giữa ban trưa” thì đương nhiên em choáng váng.

  Đố chi bộ đoán được, ai? Dễ đoán lắm

 20. #20 by Lừa nhà quê on 2011/01/07 - 21:12

  mụ Beo có lẽ đã từng là hót-gơn, giờ vẫn huyễn tưởng… chắc cũng có lý do,


  Đọc lốc mụ đéo thấy chất, chỉ ngùn ngụt khí kiêu, đéo thích
 21. #21 by minhdung on 2011/01/07 - 21:16

  Thằng Yahoo lại tèo rồi hay sao nhở, bốt chẳng thấy lên. Phải tay Thọ không em Hương?

 22. #22 by minhhuong on 2011/01/07 - 21:17

  Ờ quên, sáng mải ngồi hí hí há há mà chưa « Vàng Son Chiến » lấy lệ để còn giao dịch với TT. Vừa xơi 1 đống hoa quả xong 1 phát là trí nhớ dạt dào ngay, đúng là có thực mới vực được đạo. hé hé

  @Comdomdom: Vụ vàng son chiến phải có 2 đứa mình tham gia thì mới làm nên giao dịch, cho nên 2 ta sẽ bàn nhau, mỗi đứa được quyền yêu cầu TT bốt 1 bài khác nhau (đoạn này là đoạn … tham, muốn có 2 bài, hà hà hà). Vụ yêu cầu bốt bài nào bài nào, chúng ta sẽ bàn với nhau nhé. Comdd thích đề tài gì?

 23. #23 by Cocacola on 2011/01/07 - 21:21

  Đố chi bộ đoán được, ai? Dễ đoán lắm @ Hường


  Anh đoán là cô Hoàn Trần! Hehe
 24. #24 by minhhuong on 2011/01/07 - 21:22

  @Anh Dũng: Hông phải Thọ. Nhà ở Thuyền Quang, Thuyền Quang gần bộ gì? kekekeke

 25. #25 by Già Không Đều on 2011/01/07 - 21:25

  Cô Hoàn họ Trần lúc em Hương  mới dậy thì năm 13 tuổi chính xác không?

 26. #26 by minhhuong on 2011/01/07 - 21:29

  Mẹ kiếp, yahoo lại chơi trò 6’ sau còm mới hiện lên.

  Biệtthự tại Thuyền Quang, ngay sát bộ Công An. Nhà ấy là của cựu bộ trưởng bộ công an Hoàn Quốc Trần.

  Ông anh Cò Lả trúng phóc keke

 27. #27 by minhdung on 2011/01/07 - 21:31

  Bộ công oan roài. Chắc Hoàn Quốc Trần?

 28. #28 by minhhuong on 2011/01/07 - 21:35

  @GKĐ: Ông anh trúng 1 nửa, cô Hoàn họ Trần thì chuẩn rồi, còn em thì hông phải 13. Làm gì mà già thế kekeke

 29. #29 by minhdung on 2011/01/07 - 21:36

  Ơ, mà Hoàn Quốc Trần ấy cô Xuân thật à?


  Hoàn ta tèo năm 86, em Hương lúc đó 7, 8 tuổi gì chứ mấy, nhở?
 30. #30 by tieuthithi on 2011/01/07 - 21:49

  Trong clip chẳng có đánh nó phát nầu, tự nhiên gọi ngay là tra tấn trẻ em, gọi thế là khép tội người ta ngay từ đầu rồi! Toàn là cảm tính!@Lả
    Gọi là tra tấn thì hơi quá , nhưng rõ ràng là hành hạ, và dứt khoát không thể so sánh hành vi của con mẹ đó(tạt nước vào mặt , giẫm lên người…) với chuyện bà mẹ đét đít con vài cái  vì quá  bực được. Bản  thân chị chưa  bao giờ bị bố mẹ đánh ( nếu ko tính có lần, từ rất nhỏ ăn vài  cái roi vào đít vì nghịch quá suýt đốt  cháy nhà hàng xóm he he ..) 
  Và  chị cũng đéo bao giờ đánh con dù có lúc rất bực(chủ yếu là đe đánh thui) nên đừng nói  là ai từng nuôi con cũng đánh con .
  Vì thế  hành vi của mụ  ta  là  không thể chấp nhận  được,nhất  là nó  lại diễn ra thường  xuyên và nguy hiểm hơn cả  là mụ  ko hề ý thức được rằng như  thế là hành hạ. Vài tháng tù là thích hợp để mụ hiếu ra một chút .
  Cảm tính cái cục cứt í

 31. #31 by minhhuong on 2011/01/07 - 21:50

  Hehe, hồi ấy đúng là bé tí, cấp 1 thôi. Cùng năm ấy có 1 loạt ông mất. Dưng nhớ nhất là ông ở Thuyền Quang với 1 ông Tướng. Ông tướng này vì sao nhớ, vì hồi đấy cứ thấy xung quanh xì xào xì xào mãi không thôi. Dưng trẻ con, để ý đéo đâu, chỉ ấn tượng thế thôi.

 32. #32 by liutiu on 2011/01/07 - 21:51

  Cảnh cáo phạt tiền hoặc cùng lắm tù treo 3 tháng để chấn chỉnh được rùi, cần đéo gì giam cho tốn chỗ. @Già Đều
  Đồng chí lại cảm tính rồi. Nếu luật quy định 10 năm thì cứ 10 năm mà giã. Vẫn đề ở đây là luật Lừa như ./
  Luật pháp không chỉ trừng phạt. Phòng ngừa mới quan trọng.

 33. #33 by Mr. Tran on 2011/01/07 - 22:04

  nhắc chuyện cô Xuân, mỗ còn nghe đồn mấy vụ đập đầu, xe đâm trên đường “Cổ Ngư xưa” nữa cơ. hehe. đéo biết chuẩn không dưng nghe kinh bỏ bố. nhở

  @lìu tìu bìu: gọi là dăn đe, nhể

 34. #34 by minhhuong on 2011/01/07 - 22:08

  Trung Tướngggggggggg! Chuyển quán đi anh ơi. Bực kinh zị kinh zị

 35. #35 by minhhuong on 2011/01/07 - 22:26

  Giờ quay về vụ «Vàng Son Chiến» kekeke:

   Vụ trồng anh túc, Comdd vẫn khẳng định lý do chính là để nuôi ong lấy mật, và Hương điêu bẩu mậtong là rất phụ, lọt thỏm, chả thấm tháp gì để làm làm lý do chính.

  Chứngminh tiếp :

  1, Để sx mật ong, cần 1 trang trại là đủ phục vụ các vị lãnh tụ, cho 1000 thằng trên TW rồi đấy, với 300 thùng ong của 1 hộ sản xuất có 2 thằng chăm ong thôi đấy. Comdd bảo còn xuất cho các nước bạn xhcn hả, thì thêm chục cái nông trang là quá ổn, vài trăm ha là chấm hết.

  Vậy ngoài diện tích phục vụ cho lấy mật, thế sao lại chủ trương trồng anhtúc THỪA trên hơn chục nghìn ha?

   

  Diệntích trồng anhtúc nhớn thế là vì:

  Tình hình 6x: Chính phủ rỗng thảm hại. Minh chứng cho sự rỗng này là cú đổi xiền 1959 – 1960. Chính phủ cần nguồn để tồn tại hơn bao giờ hết, thì việc trồng anhtúc với diêntích thật lớn là hợp lý và nên làm. Giá thuốcphiện thời 6x: 30 tấn tương đương 1 trẹo Đô.

  Giồng anh túc dễ ợt ợt. Cách trồng cực đơn giản, khí hậu Bắc Cực quá chuẩn cho anhtúc. Bụp phát có tầm chục trẹo Đô mỗi năm, đổi ối thứ. Chứ trông chờ vào những thứ sau thì…. ăn quặc:

  Dầu lửa: 0

  Nông nghiệp: không đủ ăn

  Công nghiệp: Hố hố hố

   

  Tình hình sau 75: hút mầu mỡ miền Nam thì cũng chỉ được dăm năm, sau lại húng oánh nhau tiếp, nên tới 78 lại rỗng thảm hại tới mực thêm cú đổi xiền 1978. Vì thế, diệntích trồng anhtúc thời 8x được chủ trương tăng thêm tăng thêm hợp lý và đúng đắn.

   

  Túm lại, lýdo mậtong của Comdomdom nó chỉ có thể giải thích cho vài trăm ha anhtúc là hết cỡ, chứ 19000ha, thì là ngụy ngôn.

 36. #36 by liutiu on 2011/01/07 - 22:34

  Theo ý Dì biên trên, có 2 hệthống luật được sửdụng phổbiến là Dân luật và Thông luật.
  Lanman google, tìm thấy bài này Ý nghĩa của lề luật
  Theo như lời Đức Giêsu (Lc 6, 1-5), conngười nên dùng Thông luật? Nếu Dân luật thì loạn à?
  Mong Dì khaisáng!

 37. #37 by tieuthithi on 2011/01/07 - 22:50

  @Điêu  lằng nhằng quá , quên cái vụ mật  ong này đi . Em Đóm ẻm đã lờ tịt đi rùi thì lại cứ khui ra . Điêu không đọc cồng hôm trước của ẻm đã phân tích rất rõ vì sao lại trồng đến 19 ngàn ha anh túc đấy rùi à .

  Còn vì  sâu em í ko nhận là mình  sai vì em í bẩu đây là tập trung dân chủ , có cái đúng có cái sai và nếu mình sai thì  cứ việc nhận í kiến đúng của người khác làm của mình luôn , khỏi phải tranh cãi cho mệt he he …
  Tóm  lại,  kiếm đề  tài  khác mờ chiến đi Điêu ợ

 38. #38 by cathnga on 2011/01/07 - 22:56

  Chúa đúc đàn bà y một khuôn, tính tốt thì hiếm hoi giống nhau, còn tính xấu thì rặt như nhau: Hay đổ thừa hoàn cảnh chứ không bao giờ chịu là mình sai! @ Cò Lả
  Em nói rằng thứ mẹ như vậy đáng tống vào nhà thương điên mà, đâu có ngoại trừ em Nga đếch đâu. Em lúc đó bệnh cũng gần điên mẹ, chỉ có ở đâu đó còn le lói 1 chút í chí đủ để giải thích cho hắn hiểu là mẹ nó đang là con điên.

  @ Già đều: em chả biết đoạn clip đó, cũng chả biết cái vụ xử ở tù ra sao, lâu nay có xem tin tức hay ti vi đâu.  Cứ nghĩ tới cái đoạn chị bảo mẫu nhảy lên giẫm đứa bé thối hết cả nội tạng thôi là đã thấy ghê sợ rùi.

  Em Nga đối với con trẻ theo trường phái Quân chủ (Nho giáo đấy) và nói chung là tương đối thành công, đạt mức mà con có thể khóc lóc quì gối dâng roi thương mẹ già không còn đủ sức tẩn hắn nữa (vào lúc hắn 6 tuổi, hắn đã biết và phát biểu rằng vì muốn tốt cho hắn nên mẹ mới mắng và tẩn hắn). Nói chung tẩn con mà không cáu giận và hắn xứng đáng là OK rùi, nhưng giờ chả bao giờ phải đụng roi nữa.

 39. #39 by cathnga on 2011/01/07 - 22:58

  @ Em Nga: Anh đoán xem sinh thuộc cung Xử Nữ phải hông? @ Già đều

  Em với cung Xử Nữ trái ngược nhau đới.

 40. #40 by cathnga on 2011/01/07 - 23:01

  Chúc chi bộ ngủ ngon !!!!

 41. #41 by minhhuong on 2011/01/07 - 23:04

  @chị Thi: ờ thì chuyển kekeke

  Báo cáo chibộ, câu chuyện mật ong tới đây là …. hết (khán giả … la ó kinh quá nên chúng em xin … xuống ạ )

 42. #42 by Lagavulin on 2011/01/07 - 23:43

  Bạn đứng giữa thấy chú thích tên là Xương Chu. Xem bạn Xương đứng giữa 2 bạn Đồng Gíap và đứng trước che bạn Trinh gần hết, nhẽ đây là đệ ruột của ôngcụ vào thờiđiểm ấy?

  Rồi Xương biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

 43. #43 by minhhuong on 2011/01/07 - 23:52

  @Vulin: Nguồn đâu, em xem với

 44. #44 by tinhxanh on 2011/01/08 - 00:10

  @ Hương

  Hương đọc “Đêm giữa ban… trưa”  của bạn Thư Hiên Vũ, vậy giờ có ha gặp bạn ý không? lâu rồi anh chả biết bạn ý thế nào. Hồi 199x anh đứng tên xuất bản 1k cuốn “Đêm giữa…trưa” bán hết trừ vốn liếng đi còn bao nhiêu ủng hộ bạn ý hết, hồi ý bạn Hiên còn chưa được quy chế tị nạn nên đói lắm. bây  vợ con sang cả bển dồi nhở?
 45. #45 by minhhuong on 2011/01/08 - 00:18

  @anh Sành: Lần cuối cùng em gặp bác Hiên “Đêm giữa ban trưa” cũng lâu rồi, đợt mợ DTHương họp báo ra mắt cuốn “Đỉnh cao chói lòa” ấy. Đợt ấy thấy mợ Hương bẩu bác Hiên vợ già vẫn ở Lừa, còn bên Pháp này thì bác í có 1 em tre trẻ tên Thảo chăm sóc sướng nhắm hí hí. Bác Hiên chối lấy lệ khị khị khị

 46. #46 by minhhuong on 2011/01/08 - 00:21

  Công nhận mình dững chuyện quan trọng thì hông nhớ,  những chuyện tào lao thì… kekeke

 47. #47 by nhất on 2011/01/08 - 01:04

  @Cô Roai
  Anh vừa về mệt bỏ mẹ, đang bực mình  mà bật cả 3 cái ý của cô thì sợ cô xấu hổ chạy mẹ nó mất. Cả 3 ý của cô như dắm ý. Hôm qua anh so sánh ý của cô với bìu quả là không chính xác, phải so sánh với dắm thì đúng hơn.
  Cô đọc reply  của TT rồi tự hiểu . Mả cụ cô!

 48. #48 by Enterprise on 2011/01/08 - 02:42

  @Cô Nhất:
  Reply của bà Dì anh đã đọc và hiểu theo ý của riêng anh. Không chắc cái anh hiểu là ý của cô. Còn vụ sợ anh cảm-thấy xấu-hổ chạy mất thì cô không cần làm thế. Cái-nào anh thấy hay, hợp-lý thì anh nói. Sai thì nghe chửi. Nếu tên nào nói sai xấu-hổ rồi chạy mất thì cũng không nên giữ làm gì. Cô quan-tâm thì nói tiếp. còn không thì thôi. Anh chẳng đôi-co.

 49. #49 by Mit on 2011/01/08 - 04:28

  Đeo gần chục kýlô ở bụng mà bảo là không nặng à? Xời, cái quả bom ba càng có 6-9kg (mà thanh niên Lừa thời cận đại mang không nổi ý) đã nhằm nhò gì.

  Từ « mang nặng » là không thể bỏ. @ Hương

  Hố hố hố  Chấp bỏn dấy, cứ deo quả 3 càng (cắt cán) trong vòng 9 tháng liên tục trước bụng rùi sẽ biết. 


 50. #50 by voong ngau pin on 2011/01/08 - 04:40

  bác VàngPao chết rồi,xin 1 phút mặc liệm,,,đề nghị dìlồn biên 1 bài về Bác,,1 người hở mông chân chính,,