Pop Law

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Luật Bìnhdân

Các cô, lũ con lừa, cần biết chút về Luật.

Dù Lừa nói chung đéo cần Luật, các cô vưỡn cần.

Loạt bài Pop Law Luật Bìnhdân nầy Trung Tướng cốtình biênsoạn lungta lungtung theo lối dẫn case-study chứ không chơi kiểu hànlâm chươnghồi sáchvở.

Các cô liệu mà tiếpthu.

Bài 1: Của Chùa

Của Chùa, chiểu tựđiển Lừa Phổthông, là Của của Không Ai Sất, là tàisản của nobody.

Dưng trong khuônkhổ Bài No1 nầy, Của Chùa phải hiểu nghĩa đen. Nó là Của của một quả Chùa Lừa.

Mời các cô đọc đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-447378/ni-su-vien-tich-tai-san-140000-usd-ai-huong.htm

Trung Tướng tómtắt sựvụ:

Nisư Tèng Tèng, thếdanh Đậu Thèng, là chụtrì chùa Chéng Chéng Sàigòn từ 1998, có giấy bổnhiệm của Thànhhội Phậtgiáo Sàigòn đoànghoàng.

Tháng Năm 2008, Nisư độtngột viêntịch, không để lại dichúc hợppháp.

Khảosát địabàn côngtác của Nisư (aka chùa Chéng Chéng), giớichức Phậtgiáo pháthiện 5 sổ tiếtkiệm mang thếdanh Ngài (aka Đậu Thèng), với số dư quãng 140,000 Ông Tơn tại ngânhàng VCB, cùng ít xiền mặt quãng 50 trẹo Ông Cụ.

Lượng xiền mặt của Nisư tươngđối vắng, không gây nhiều xáotrộn tới cuộcsống Lừa trầmmặc.

Dưng xiền tiếtkiệm của Nisư thì hehe, có. Vì nó đủ đông, các cô ạ.

Ngânhàng Lừa quyđịnh, khi chủ sổ tiếtkiệm tèo, nếu không có giấy ủyquyền hợplệ nơi một người nhận cụtỉ, hoặc không có chứngthực đồngsởhĩu hợplệ nơi một người nhận cụtỉ khác, thì xiền tiếtkiệm mặcnhiên thành Tàisản Thừakế Theo Phápluật.

Tàisản Thừakế Theo Phápluật là gì? Là tàisản của người chết không dichúc, hoặc dichúc không hợppháp, hoặc vươnvươn, được chia cho Người Thừakế Theo Phápluật.

Người Thừakế Theo Phápluật là ai? Là người thuộc ba hạng sau:

Hạng nhất: Vợ/Chồng, Cha/Mẹ (either Đẻ/Nuôi), Con (either Đẻ/Nuôi) của người chết.

Hạng nhì: Ông/Bà (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của người chết.

Hạng ba: Cụ (either Nội/Ngoại), Anh/Chị/Em Ruột (not Nuôi) của cha/mẹ người chết, Cháu Ruột (not Nuôi) của người chết.

Chiếu quyđịnh ý, giớichức Phậtgiáo Sàigòn cóc rút nủi 140 Ngàn Ông Tơn tiếtkiệm của côngdân Đậu Thèng, dù cô cổ chính là Nisư Tèng Tèng, và xiền cô cổ chính là Của Chùa.

Cộngsự Nisư buộc nhờ Người Thừakế Theo Phápluật Ngài rút hộ.

Problem nẩy liền. Bùm.

Cô Đậu Phèng, em ruột Nisư, người thừakế hạng nhì của tỉphú Đậu Thèng quácố, tứckhắc đòi quyền mần chủ 140 Ngàn Ông Tơn hehe.

Bị từchối, cô Phèng phóng đơn ra Tòa luôn, coi Phật như côngdân luôn.

Hai năm, chửa ngãngũ.

***

Đám luậtgia lẫn quantòa Lừa bếtắc vụ nầy. Tình bỏn muốn 140 Ngàn Ông Tơn xuống Chùa, dưng hehe, Luật thì đéo cần Tình.

Lấy Lý đéo đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

Giáoluật Cônggiáo chốt thẳngthừng, tusĩ Cônggiáo không có tàisản riêng. Mọi củanả đứng tên tusĩ đều là tàisản Giáohội. Tusĩ buộc tuyênthệ khi dấn thân. Tàisản trước tuhành cúng ai tùy thích. Phágiới đàonhiệm thì bỏ tất lại Chùa hehe.

Đi tu không phải đi bộđội.

Dưng, Phậtgiáo thậmchí chưa có Giáoluật. Đi tu Phật ở Lừa thậmchí rômrả hơn đi xuấtkhẩu Taiwan (*).

Lý đâu chứngminh xiền Đậu Thèng là xiền Chùa?

***

Đận 200x, chụtrì chùa Hoóng khéttiếng Bắc Lừa độtquị trên Hà Tây, tầm 30 đệtử Ngài hộtống Ngài về Thủđô cấpkíu.

Quanh giường bịnh Ngài, cả chục monk tóc cụt ngày đêm túctrực ngăn bấtcứ ýđịnh tiếpcận nầu. Các monk đều bô-giai, gânguốc, điềmđạm, trông rất mê. Oách thật.

Trung Tướng bẩu thằng Phoong cam gộc Thuyền Quang, hòathượng gì hànhtung hấpdẫn như Bê Xê Tê (**).

Thằng Phoong bẩu, Ngài giữ mã bốn mươi két sắt trên Hoóng đấy con. Ngài đứng sổ chín mươi tỷ tiếtkiệm đấy con.

Úi mẹ ui. Đông xiền thế, hở phát họhàng tôngtộc nó lấn sân ngay hehe. Canh kỹ là đúng chiếnlược rùi.

***

Trung Tướng nghĩ, bọn luậtsư chùa Chéng Chéng cóthể truyxét thờiđiểm gởi xiền vầu các sổ tiếtkiệm của Nisư Tèng Tèng. Nếu chúng nằm khoảng 1998-2008, giaiđoạn Nisư quản Chùa, thì cóthể lậpluận, xiền Nisư kiếm ý là xiền Chùa.

Lý nầy tươngtự lý cho các vụ chia tàisản lyhôn: đồ sắm trong thờigian kếthôn mặcđịnh là của chung vợ-chồng.

Dưng bọn luậtsư cô Đậu Phèng cóthể phảnbác: đi tu không giống kếthôn, và Nisư Đậu Thèng không phải vợ (or chồng) chùa Chéng Chéng.

Và, nếu bỏn trình được bằngchứng Nisư từng biếu xiền cô Đậu Phèng cũng khoảng 1998-2008 (hehe 99.99% available), thì hehe, lý của Chùa hỏng hẳn.

Tại một Xứ ápdụng Dân Luật Cảmtính như Lừa, case Đậu Thèng hiểnnhiên bếtắc (***).

Trung Tướng, tinhhoa bấthủ, hiểnnhiên ủnghộ cô Đậu Phèng thắng kiện. Tiềnlệ buồn nầy sẽ khiến Nhà Chùa cẩntrọng và tránh dững thuathiệt further.

140 Ngàn Ông Tơn, ba tỷ Ông Cụ, kể cũng không đắt. Phỏng các cô?

(@2010)

(*) Xuấtkhẩu: Tức xuấtkhẩu laođộng, một xuhướng mần xiền caođẳng Lừa 198x-200x.

(**) Thuyền Quang: Tên con phố Thủđô Lừa rất tấpnập cam gộc đủ các chủngloại chánhtrị, kinhtế, vănhóa, vươnvươn.

(***) Dân Luật: Tức Civil Law, hệthống phápluật được most quốcgia ápdụng, khởi từ Đức, Pháp, Lamã, và són tới Lừa. Cơbản của Dân Luật là tậphợp các Quytắc dựng sẵn hướngdẫn quantòa xử án, tráingược Thông Luật.

Thông Luật, tức Common Law, là hệthống phápluật được bọn Anh Mẽo và tụi chưhầu ápdụng. Cơbản của Thông Luật là tậphợp các Ánlệ làm khuônmẫu giúp quantòa xử án.

Dân Luật Cảmtính là hệthống Dân Luật độcđáo của riêng Lừa, với hìnhthức Civil Law, dưng quantòa đéo xử án neither theo Quytắc nor Ánlệ, mà theo ýchỉ Bê Xê Tê hoặc nguyệnvọng Đám Đông.

Ngoài Dân Luật và Thông Luật, trên Quảđất còn thịnhhành Hồi Luật. Hồi Luật là Giáoluật của Hồigiáo, nổitiếng chặtchẽ và nghiêmkhắc, ápdụng tại các quốcgia Hồigiáo như Irăng Irắc Ảzập Marốc vươnvươn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bìnhdân: (Bình dân).
– Cốtình: (Cố tình).
– Biênsoạn: (Biên soạn).
– Lungta: (Lung ta).
– Lungtung: (Lung tung).
– Hànlâm: (Hàn lâm).
– Chươnghồi: (Chương hồi).
– Sáchvở: (Sách vở).
– Tiếpthu: (Tiếp thu).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Tàisản: (Tài sản).
– Khuônkhổ: (Khuôn khổ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Sựvụ: (Sự vụ).
– Nisư: (Ni sư).
– Thếdanh: (Thế danh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Bổnhiệm: (Bổ nhiệm).
– Thànhhội: (Thành hội).
– Phậtgiáo: (Phật giáo).
– Sàigòn: (Sài Gòn).
– Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Viêntịch: (Viên tịch).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Khảosát: (Khảo sát).
– Địabàn: (Địa bàn).
– Côngtác: (Công tác).
– Giớichức: (Giới chức).
– Pháthiện: (Phát hiện).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Tươngđối: (Tương đối).
– Xáotrộn: (Xáo trộn).
– Cuộcsống: (Cuộc sống).
– Trầmmặc: (Trầm mặc).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Ủyquyền: (Ủy quyền).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỉ: (Cụ tỉ).
– Chứngthực: (Chứng thực).
– Đồngsởhĩu: (Đồng sở hĩu, Đồng sở hữu).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Mặcnhiên: (Mặc nhiên).
– Tàisản: (Tài sản).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Dichúc: (Di chúc).
– Hợppháp: (Hợp pháp).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Giớichức: (Giới chức).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Côngdân: (Công dân).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Nisư: (Ni sư).
– Thừakế: (Thừa kế).
– Tỉphú: (Tỉ phú).
– Quácố: (Quá cố).
– Tứckhắc: (Tức khắc).
– Từchối: (Từ chối).
– Côngdân: (Công dân).
– Ngãngũ: (Ngã ngũ).
– Luậtgia: (Luật gia).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Thẳngthừng: (Thẳng thừng).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Cônggiáo: (Công Giáo).
– Tàisản: (Tài sản).
– Củanả: (Của nả).
– Tusĩ: (Tu sĩ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Giáohội: (Giáo Hội).
– Tuyênthệ: (Tuyên thệ).
– Tàisản: (Tài sản).
– Tuhành: (Tu hành).
– Phágiới: (Phá giới).
– Đàonhiệm: (Đào nhiệm).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Phậtgiáo: (Phật Giáo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Rômrả: (Rôm rả).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Chứngminh: (Chứng minh).
– Chụtrì: (Chụ trì).
– Khéttiếng: (Khét tiếng).
– Độtquị: (Đột quị).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Hộtống: (Hộ tống).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Cấpkíu: (Cấp kíu, Cấp cứu).
– Túctrực: (Túc trực).
– Bấtcứ: (Bất cứ).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tiếpcận: (Tiếp cận).
– Gânguốc: (Gân guốc).
– Điềmđạm: (Điềm đạm).
– Hòathượng: (Hòa thượng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Chiếnlược: (Chiến lược).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Truyxét: (Truy xét).
– Thờiđiểm: (Thời điểm).
– Tiếtkiệm: (Tiết kiệm).
– Nisư: (Ni sư).
– Giaiđoạn: (Giai đoạn).
– Lậpluận: (Lập luận).
– Tươngtự: (Tương tự).
– Tàisản: (Tài sản).
– Lyhôn: (Ly hôn).
– Thờigian: (Thời gian).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Luậtsư: (Luật sư).
– Cóthể: (Có thể).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Kếthôn: (Kết hôn).
– Bằngchứng: (Bằng chứng).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Bếtắc: (Bế tắc).
– Tinhhoa: (Tinh hoa).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Ủnghộ: (Ủng hộ).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Cẩntrọng: (Cẩn trọng).
– Thuathiệt: (Thua thiệt).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Laođộng: (Lao động).
– Xuhướng: (Xu hướng).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Tấpnập: (Tấp nập).
– Chủngloại: (Chủng loại).
– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Lamã: (La-mã).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Tráingược: (Trái ngược).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Phápluật: (Pháp luật).
– Chưhầu: (Chư hầu).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Khuônmẫu: (Khuôn mẫu).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Cảmtính: (Cảm tính).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Quantòa: (Quan tòa).
– Quytắc: (Quy tắc).
– Ánlệ: (Án lệ).
– Ýchỉ: (Ý chỉ).
– Nguyệnvọng: (Nguyện vọng).
– Quảđất: (Quả đất).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Giáoluật: (Giáo Luật).
– Hồigiáo: (Hồi Giáo).
– Nổitiếng: (Nổi tiếng).
– Chặtchẽ: (Chặt chẽ).
– Nghiêmkhắc: (Nghiêm khắc).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Irăng: (I-răng).
– Irắc: (I-rắc).
– Ảzập: (Ả-zập, Ả-rập).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bô-giai: (Bô giai).
Vợ-chồng: (Vợ chồng).

*** 1. #1 by Asineran on 2011/01/03 - 12:33

  Zì đăng bài này sớm 1h thì đẹp quá.

  1h 1 phút ngày 1 tháng 1 năm 11 .
  Đến h là 12h30 PM 1/3/11 vưỡn chưa thấy còm nào hiện lên.
  Nhẽ đâu thần dân của zì bỏ mẹ hết để zì ngồi trơ kèn 1 mình hehe.
 2. #2 by tminh on 2011/01/03 - 12:37

  Yahoo Lừa như quak, Dì đã viết entry này vào 02:01, 01/01/11, mà giờ mới đọc được.Dì khai keyboard đầu năm nhưng “giấy” Yahoo như !/ he he.

 3. #3 by Lagavulin on 2011/01/03 - 13:27

  vụ này anh cũng cùng quanđiểm dì Tướng, mịa, cứ luật Lừa lồn mà làm thôi, mấy thằng tòa lăn tăn đéo gì. Nhẽ nó cũng muốn mút?

 4. #4 by Fucker on 2011/01/03 - 14:58

  Buồn cười quá 😐

 5. #5 by Kakashi on 2011/01/03 - 16:41

  đi tu mà giàu thế này. người phật gia mà chẳng dứt khỏi hồng trần thì đúng là đi tu kiểu lừa. bây h đi đường gặp các sư đi ô tô là chiện qá thường

 6. #6 by hoangchaunguyen on 2011/01/03 - 16:44

  Đi đâu hết zòi mà ko ai phá chin quả nầy nhở? Chắc vưỡn còn đang úp máng nơi nầu dồi, anyway, xẹt xẹt ,done!! 😀

 7. #7 by EURO on 2011/01/03 - 18:55

  Vãi lìn với tài sản của các monk.
  Ông bạn Việt Kiều của Rô mới dên, tới thăm 1 quả Chùa, sư trụ trì đéo thèm dòm mẹt. Nhưng khi giới thiệu mình và Việt Kiều tới cúng dường thì thái độ trụ trì đon đả khác hẳn. Bản thân Rô cũng đủ trải nghiệm để rut ra kết luận, tu chính là 1 nghề thời thượng béo bở thời này.
  Trở lại etry của Dì, em ủng hộ gia đình monk Đậu Thèng đòi được tài sản về, vì đây có thể coi là tiền riêng của cô cổ thu vén được trong quá trình hành nghề, nếu như nhà chùa đéo chứng minh được nguồn gốc cũng như những ủy nhiệm của nhà chùa liên quan tới số tài sản đó.
  Thằng cụ yahoo phò.

 8. #8 by vangson.donkey on 2011/01/03 - 19:30

  Oh ditme, bài Zì thối post  mấy ngày rồi mà chẳng lên còm mẹ nào cả thế này?

 9. #9 by Ngỏng on 2011/01/03 - 20:40

  Ôi địt mẹ đi tu làm đéo gì nhiều tiền thế hả chi bộ? Của cúng dường à? Hay kinh doanh? Mà nhà chùa làm gì được buôn bán?

 10. #10 by Cocacola on 2011/01/03 - 23:07

  Thực ra trong khuôn khổ Dân Luật Lừa hiện tại thì Đậu Phèng, Đậu Thèng thắng kiện vì thiếu các luật sau: Luật chống rửa tiền và tham nhũng.


  Lừa cũng không có ICAC (Independent Commission Against Corruption) – Cảnh sát Liêm chính

  Chứ nếu có đủ Luật theo Khoai Tây và ICAC thì bỏn sẽ moi ra ngay Đậu Phèng mần răng có nủi số tiền ấy khi đang đi tu full-time, và nếu có thu nhập khủng thế thì Đậu Phèng có rửa tiền cho ai không?

  Mít Mỹ nhơn nhảy vầu cần-phơm coi ở Mẽo có ai như Đậu Phèng và Đậu Thèng thắng kiện nủi không?

  Đã bảo luật Lừa là luật lập ra cho quan xài, còn dân thì diễn dịch kiểu gì cũng thấy đúng hoặc thấy sai cả. Thế mới Lừa! Hehe

  @Em Nga: Anh lúc nào cũng cười vui vẻ nhã nhặn bặt thiệp thế mà em bảo anh chửi tục sao em?


 11. #11 by condomdom on 2011/01/04 - 00:12

  Em nhận định tài sản này ($140K) thuộc về cá nhân Sư cô và nay thuộc về người thừa kế của cô cổ
  – Giấy trắng mực đen sổ tiết kiệm cá nhân mang tên Đậu Thèng
  – Nếu là tài sản chùa sẽ mang tên pháp nhân Chéng Chéng với Chủ tài khoản là Đậu Thèng
  – Trong thực tế cổ là CAM , cổ đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đương nhiên phải được hưởng thế tài của cổ.

  Giáo luật (của PG quốc doanh) có hay không cũng thế thôi, tất cả đã được Trung ương bảo kê.

 12. #12 by minhhuong on 2011/01/04 - 00:29

  bạn Tấn Chu có đứa cháu gái rất xinh, hồi trước đi học ở Đức, bây giờ thế nào em Hương biết không? @ Lệnh Hồ Xung
  —————

  Oh, anh hỏi cháu gái bạn Tấn Chu hả… Đi Đức mà xinh xinh thì là bạn Hồng Bì kekeke. Sang nhà em nhắn còm riêng í.

 13. #13 by Cocacola on 2011/01/04 - 01:38

  Thực ra chuyện đi tu ở Lừa thì, hehe, tốt đạo đẹp đời lắm! Bựa nào mới vầu còn lăn tăn chuyện đạo đời, chuyện xe hơi, tiền đô … cửa thiền, xin vui lòng đọc entry này của thằng Tướng là rõ cả:


 14. #14 by Cocacola on 2011/01/04 - 01:49

  Chuyện chén nhau thai thì anh cần phơm là có. Hùi xưa, nghe đâu Bê mình có món thuốc bồi dưỡng đặc biệt là Filatov, sản xuất từ nhau thai, rồi có màn cấy nhau thai vào người v.v… hồi 198X hình như cũng khá phổ biến.


  Hồi hổi anh thấy bà mợ anh, vốn là nữ hộ sinh, có mang nhau thai về nấu cho heo ăn!

  Còn chén trực tiếp nhau thai thì vện anh (trước đây ẻm học nữ hộ sinh) có kể là bạn cùng lớp ẻm, thỉnh thoảng cũng có đem nhau thai về xào ăn, xét về tính chất thì nhau thai xào nó xốp xốp như phổi heo xào! Nghe hóng chỉ biết thế!
 15. #15 by minhhuong on 2011/01/04 - 02:30

  Hehehehe, chẳng qua là vừa rồi các anh coder …. đi nghỉ mát hết, chả bố nào ở nhà để sửa lỗi yahoo Lừa cả. Giờ mới có mấy anh về

  Lại trở lại bình thường rồi đấy bà con ơi.

 16. #16 by Dragonfly on 2011/01/04 - 03:41

  Chuyện chén nhau thai thì anh cần phơm là có. @ Lả

  ——————-
  Đúng quá còn gì! Đói xơi tuốt bất chấp cả cóc nghóe ,thạch sùng, thuồng luồng. Chả đâu xa ,nghe bô lão kể hồi hổi đẻ anh ,mấy chú bộ đội bắn đòm làm bữa nhậu tưng bừng no say 1 bữa cái đó của anh! Kinh. Chưa kể còn nghe bọn bạn bè vượt biên sang Hương Cảng kể lại là hết lương thực trên biển xơi sống nhau luôn ( cái này hơi nghi nhưng có lý phết). Hệ Hệ
 17. #17 by minhhuong on 2011/01/04 - 04:20

  Chi Thi đâu rồi đâu rồi, sang bài cũ đọc phần trả lời của Comdomdom về mật ong với hà nàm gì gì rồi phát biểu đi nhá. Em đương hồi hộp nín thở theo dõi tranh luận của 2 người. Kekekeke

 18. #18 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/04 - 05:31

  Cồng được bìnhthường rùi à hehe

 19. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/04 - 05:44

  Thím nghĩ, rầng chiện Đậu Thèng có bâu xiền là chiện của cổ hehe, care làm đéo. Vứn đề ở đây là luật Lừa đúng là dư cái cục cứt.

  Dĩ nhiên đi tu mà giầu thế hehe (so với Lừa) thì hơi đáng ngại, dưng care làm đéo hehe, vì đó là hehe một câu chiện khác.

 20. #20 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/04 - 05:47

  Thêm nữa là hệ thống luật của Giáo hội Phật giáo Lừa phải nói là quá quá chán, theo như entry nầy thì thậm chí họ còn chưa có một bộ luật hoàn chỉnh, để viện dẫn trong những case cụ thể và nhạy cảm như này.

  Địt mẹ đúng là nghiệp chướng!

 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/04 - 05:52

  Chiện một hệ thống lập pháp và hành pháp cư xử theo cảm tính nghe nó rất hài hước như Tom and Jerry hehe dưng rất tiếc lại là thật, thưa các cô, tại Xứ Lừa Bất Hủ.

  Sao hôm nay Thím tuyền nói chiện ai cũng biết thế nhở hehe

 22. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2011/01/04 - 06:15

  Bọn khoa học Khoai Tây nói trong cuống rốn aka nhau thai có chứa cái đéo gì “tế bào gốc” hehe, là khái niệm chỉ loại tế bào đẻ ra mọi tế bào khác trong cơ thể ông người. Tóm lại nghe thần kỳ lắm phê lắm hehe còn ăn ông Nhau Thai có tác dụng gì hông thì Thím chịu.

  Chắc đéo khác gì các cô xơi lòng lợn, sao phải xoắn?

 23. #23 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 07:37

  Thử còm phát nha bà con cô bác, xem nó lên ngay hông?

 24. #24 by deobietj on 2011/01/04 - 08:23

  Chào chi bộ năm mới.
  Nhân dịp bà Dì pọt bài này, A đưa thêm chủ đề ng thật việc thật chi bộ xem phát. 
  HTLinh đây:

  http://www.otofun.net/threads/164163-canh-bao-ve-loi-thuoc-lai-cua-honda-civic

  Đại thể phần lớn Civic 2.0 đời 07-09 thì bị lỗi này có điều:
  1. Vào hãng kiểm tra, bảo hành, bảo dưỡng thì bọn kỹ thuật nó kg thông báo (thậm chí kg thèm kiểm tra).
  2. Nếu còn bảo hành thì nó thay free, còn hết BH thì xin mời pay fee khoảng 20-24 củ.
  Nhục cái xe A vừa hết bảo hành. Nên bọn nó kg chịu thay.
  Dì Thối tư vấn A cái. Im lặng chi 20 củ hay kiện thằng Hông Đa. Lỗi này là lỗi kỹ thuật, do thằng sản xuất & rất nhiều đồng chí bị, biết thì lên thay, kg biết ráng chịu.
 25. #25 by DG on 2011/01/04 - 08:50

  Tên Nổ nó đang nói về những cái hổng trong hệ thống pháp luật Lừa, anh công nhận chính xác, chùa chiền tông giáo gì gì thì cũng phải có quy định, có luật chơi của nó, rõ ràng. Vụ này anh cũng ủng hộ con mẹ Đậu Phèng kia thắng kiện, hehe cho các chú trọc đầu trắng mắt ra đặng rút kinh nghiệm về sau.

   

  Anh muốn nói thêm một chút, dù luật lá như quặc, hổng tứ tung, nay thay mai đổi, che chỗ này hở chỗ kia, nhìn chung là như quặc thật!

   

  Nhưng mỗi cái món như quặc đấy mà đa phần tầm lãnh đạo địa phương từ cấp Huyện đổ xuống tại xứ Lừa mình còn không tiêu hóa nổi, đừng nói chi đến dân.

   

  Lắm thằng mang trên mình cái chức chủ tịch huyện, chủ tịch xã/phường mà còn lơ ngơ đéo thể phân biệt nổi như nào là Luật, như nào là Nghị định, như nầu là thông tư …;

   

  Điều hành công việc thì hoàn toàn mang tính cảm tính, áp đặt vai vế, hehe luật lá là cái đinh!

   

  Đặc biệt là trong các lĩnh vực nổi trội về khiếu kiện hiện nay, nào là đền bù GPMB,  lấn chiếm đất đai, nào là giải tỏa vi phạm …, cứ quyết bừa làm bừa, mà những món này là nó dộng trực tiếp vào túi cơm của dân đen, hehe bỏn không bật mới là lạ.

   

  (Còn tiếp)

 26. #26 by Đéo thoát nổi lừa on 2011/01/04 - 08:51

  năm mới tặng trung tướng và chi bộ một bản tổng hợp các post của bà zì bên cà phò
  http://www.mediafire.com/?v9s3gtgszd6ub77
  nhõn 1M

  mà cho hỏi bà zì nick titatitoe tự xưng chuối bên cà phò cũng là trung tướng phỏng

 27. #27 by DG on 2011/01/04 - 08:52

  Chi bộ đã thằng nầu có vinh dự được áp chế trực tiếp dân Lừa mình biểu tình chưa? hehe thú vị vãi đái ra.

   

  Món anh khoái nhất là nắm tay ông Lừa biểu tình mình lúc nào cũng có kim châm, giáp la cà mới cam là các con giời chọc túi bụi, hehe lắm quả chọc đúng cánh cơ động trẻ, nó húng lên nó phạng thẳng mấy nhát. Lăn kềnh ra gào ối ông Cụ ơi, ối Đảng ơi, công an oánh dân vô tội này!

   

  Nói thế, dù luật Lừa đang như quặc, nhưng nếu tuyên truyền tốt, nhận thức tốt, có hiểu biết, vận dụng tốt, tạm chấp nhận chơi theo cái như quặc ấy cái đã thì xã hội nó cũng đã tốt đẹp lên bao nhiêu!

   

  Ăn xong được món này, thì mới mong ăn tiếp được mấy cái món mà như tên nào bô bô ở dưới về luật chống rửa tiền này nọ ý.

 28. #28 by DG on 2011/01/04 - 09:09

  Anh chứng kiến một tên chủ tịch huyện, đóng vai chủ trì trong một cuộc họp về cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành chính (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công hơn 2 năm trời), hehe bỏn cứ nghĩ đơn thuần là đù má chúng mài xây dựng thế là trái phép nhế, thế là anh cho dân quân ra phang nhế, hắn chỉ đạo quân cán ra lập cái biên bản, rùi cứ thế múc!

   

  Lúc quân quán rụt rè bảo anh ơi nào là phải lập biên bản vi phạm, rùi lập quyết định xử lý vi phạm hành chính, rùi tống đạt này nọ, rùi chờ thời gian này nọ, rùi mới ra được quyết định cưỡng chế, rùi thông báo cho người ta chuẩn bị… rùi mới múc, thì hắn mặt thộn ra như ngỗng ỉa!

   

  Hehe đấy, luật pháp nó khác luật rừng, kể cả là ông biết đối tượng nó sai lè lè ra rồi nhưng đéo thể có chiện thích múc là múc được!

   

  Với kiểu dân gian như xứ Lừa, thì anh ủng hộ phương án kết hợp cả hai thứ luật nêu trên, hiệu quả lắm lắm cơ!

   

   

 29. #29 by Cocacola on 2011/01/04 - 09:22

  Chiện một hệ thống lập pháp và hành pháp cư xử theo cảm tính nghe nó rất hài hước như Tom and Jerry hehe dưng rất tiếc lại là thật @ Thiếu


  Chuyện hài nữa là lập pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm dưới sự lãnh đạo của Cu’s brothers hết. Thế thì nhà nước pháp trị là cái buồi, cái buồi, phỏng! Hehe

  Nhà nước thế là nhà nước của tao, do tao và vì tao! Thế nên từ chủ tịch xã đến chủ tịch nước, tiêu chuẩn đầu tiên phải là Cu’s brothers, do Cu’s brothers đặt lên, vì Cu’s brothers phục vụ nên biết chỉ cần biết nghị quyết, chỉ thị của Cu’s brothers thôi là đủ, cần biết luật pháp, nghị định làm buồi làm buồi gì! Cần biết dân làm chó làm chó gì! 

  Ghế tao ngồi do anh Năm chị Tám đặt lên chứ có phải đám dân xã này bầu lên đâu mà tao sợ.

  Làm dân đen, chúng mài phải được (bị) tuyên truyền, chấp nhận và tuân theo luật chơi nhá! Còn tao thì không, vì tao là quan!

  Xã hội càng ngày càng tệ, lỗi đầu tiên là do lũ dân đen chúng mài chứ còn ai vào đây nữa!
 30. #30 by Cocacola on 2011/01/04 - 10:09

  Giang hồ thằng nầu điếu nhớ, có lần buông ra một câu, anh ngẫm thấy nó đúng >95% trường hợp (tức là có ý nghĩa về mặt thống kê). Giờ xin kể hầu chi bộ:


  Có 3 thứ không bao giờ đi cùng nhau, đó là sự thông minh, sự lương thiện và commies

  Người thông minh + lương thiện -> Non-commies
  Thông minh + commies -> non-lương thiện
  Lương thiện + commies -> non-thông minh !
 31. #31 by nguoicali on 2011/01/04 - 11:01

  SỨ MẠNG CHÙA*

  – Thưa, sư phụ gọi con?

  – Thầy vừa được giao một việc khó khăn. Đành phiền cậu lần nữa. Đây, cậu xem kỹ đi. Chuyện tiền bạc trong nhà, lẽ ra phải giải quyết cho êm. Giờ thì bàn dân thiên hạ đều biết, chê bai cười nhạo giới đạo ta, thật là buồn quá.

  – Sư phụ an lòng. Đâu phải lần đầu. Chúng ta đã quá quen với thế sự đỏ đen thời mạt pháp. Con hứa sẽ gắng sức giải quyết chuyện này.

  – Thầy tin cậu. Nhớ giảng giải, thuyết phục trước. Cậu cần gì không để nhà chùa hỗ trợ?

  – Thưa không. Chào thầy, con đi.

   

   

  *: nghĩa là lồm công chùa cho chùa, hehe

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 11:48

  Zì kínhyêu dã zìa sư bố tổ cụ các cô ăn ./ trâu.

  Dịt mẹ dang dợt tưvấn ytế hayho thì thằng bỏ mẹ Yahoo nó tèo suốt tuần, thôi jờ fải chập 2 chủdề làm một vậy.

  Jờ Zì jảnhời vội các cô tẹo rùi còn di chén nầu.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 12:03

  @Bắp Ngô, Thi Còi.

  Em Dòm jảvờ tintin thế thôi chứ em ẻm jà như Bà Trẹo hehe. Biết cả chiện hội Gái Lừa mần hànàm cho các lãnhtụ thì cũng chả fải chiện vừa.

  Thựcsự là ở Tầu, Lừa, Miến.. thì việc các lãnhtụ hay bú ziệu hànàm là rất fổbiến.

  Hànàm là hàinhi người dẻ non, có thể zo ngẫunhiên, tainạn, hoặc zo tácdộng ytế (gọi là dẻ Cô Vắc hehe) theo dơn hàng.

  Hànàm tốt nhất là vầu tầm 5-6 tháng tuổi, ngiã là dã hoànchỉnh các bộfận cơthể, gồm cả lục fủ ngũ tạng, chim cò, tóc, móng chưn tay. Hànàm mà kèm cả nhau nữa thì cực quý. Có dủ một dôi jai-gái thì vôcùng quý.

  Khi lấy hànàm về, thợ chếbiến chỉ rửa qua bằng ziệu thuốc, rùi dóng chum ngâm luôn.

  Ziệu chuẩn dể ngâm hànàm fải là Mao Dài. Các loại ziệu khác dều không dạt chuẩn. Có jàhói cho rầng thời xa Mao Dài là tên gọi của ziệu hànàm, tức là Mao Dài xịn luôn có hànàm ở trong, và dược nấu zành riêng dể ngâm hànàm. Cái nầy thì khó kiểmchứng.

  Ngoài ziệu Mao Dài, ngâm hànàm cần thêm mật ong anhtúc hehe. Dây chính là cái em Dòm nói. Ngoài ra cần một số vị thuốc bắc.

  Ziệu hànàm là ziệu triền dời. Nghĩa là bú hết ziệu thì dổ vầu ngâm tiếp, chứ không vứt cái hànàm di. Thế nên jờ có cả hànàm mấy trăm năm.

  Thường ziệu hànàm chứa trong chum sứ, tinhiên dể chứngminh hànàm là xịn dãi khách, nhiều thợ dã ngâm hànàm luôn trong bình thủytinh.

  Zì dã từng dược gạ di coi (và bú hehe nếu muốn) bình hànàm xịn, ở ngay Hải Fòng của Lài Mồm Thối, zưng dã từchối.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 12:13

  Ngoài Quảng Ninh có thời các sếp buôn lậu thích mần ziệu hànàm khỉ, trông rất jống hànàm xịn zưng bé tí như ông chuột bạch (hànàm xịn to bằng ông mèo con, thậmchí có ông nặng dến 2-3kg, dấy là Zì nge kể thế hehe chứ hànàm to thế thì gê bỏ mẹ déo ai zám bú), các cô có thể hỏi thằng Gúc coi ảnh hànàm Lừa mới hànàm khỉ, jống y chang hehe.

  Trông hànàm thì kinh thế thôi chứ khác déo jì ziệu zắn mà cô Zái Gẻ dang quảngcấu ngon bổ hehe. Bú nước dầu thì cũng tanh lòm.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 12:16

  Mời các cô coi ziệu hànàm chuột mà Lừa hô là rất bổ hehe http://vietbao.vn/Suc-khoe/Ruou-chuot-ha-nam/75175111/70/. Dịt mẹ nếu thay mấy ông chuột thành ông Lừa thì nó ra Mao Dài Lãnh Tụ chứ có déo jì lạ dâu.

 36. #37 by deobietj on 2011/01/04 - 12:18

  ÔI dizt mịa Dì về thì Tư vấn cho A vụ của A cái đc kg Dì.

  A đang hoang mang quá đi. Tính A vốn dĩ hòa vi quý. 20chẹo Cụ cũng kg quá nặng nề. Nhưng nghĩ mà cay cái bọn Honda quá đi. Nó mang con bỏ chợ rồi mặc mẹ dân tình muốn đi như nào thì đi.
  Nhưng mà kiện tụng thì A thật cả đời A chưa nghĩ đến chuyện gây hấn với bọn nào hết á. Mới lại đường đi nước bước A cũng hông rành.
 37. #38 by Mit on 2011/01/04 - 12:24

  Hơhơhơ Thằng Yàhú Lừa dã hết bịnh rùi…Mụ Zì nói “hà nàm” làm Mít nhớ một fim kinh dị Tây-ban-nha, có doạn cô bác sĩ jà hói khoai tây múc rượu trong bình thủy tinh ngâm xác thai nhi dã thành hình ra uống.  Rùi nói thêm, “tớ vẫn dong món này vầu bán trong làng cho bọn bần nông uống lấy tiền nuôi bọn trẻ mồ côi dằng ấy ạ!” hehehe  Mọi rợ ngang bọn Lừa và Tầu nhể! Fim jì quên bố nó tên, setting ở thời Spanish Civil War.

 38. #39 by Bia on 2011/01/04 - 12:53

  Luật Lừa thì chả ra sao, thay đổi liên tục tuy nhiên các đồng chí cũng nên tìm hiểu về nó để phòng khi có chuyện cho chính bản thân.

  Trường hợp bà Zì biên: Nếu muốn chứng minh của chùa chỉ có cách làm giả giấy tờ hiến xiền, giả chữ ký Nico, làm luôn cả giám định (hehe nếu chùa của BXT thì quá dễ)

  Nếu không làm được hoặc BXT không can thiệp thì em của Nico sẽ được.

 39. #40 by Bia on 2011/01/04 - 13:00

  Tài sản của vợ chồng trong hôn nhân là TS chung trừ trường hợp được cho riêng có chứng thực hoặc được thừa kế

  Những tài sản có đăng ký QSH như xe, nhà, đất thì dễ nhưng vàng xiền được cho riêng thì phải chứng thực, việc chuyển xiền phải giữ lại ủy nhiệm chi, biên lai của người cho hoặc nhờ Thừa Phát LẠi làm chứng (mới thí điểm SG)

  Nhà, đất có trước hôn nhân hoặc trong hôn nhân được cho riêng nếu để nguyên hiện trạng thì là TS riêng, nhưng nếu các Đ/c sửa, xây lại thì hehe coi chừng là TS chung

  Khi Tranh chấp các đồng chí lưu ý: Tiền sửa chữa, xây nhà đừng vội chứng minh trước mà để cho chồng/vợ chứng minh trước là bỏ xiền ra làm.

 40. #41 by Bia on 2011/01/04 - 13:04

  D/c nào có của nên viết mẹ di chúc cho nó khỏi tranh chấp con cái các hàng thừa kế sau này. Đừng làm giấy cho nó luôn có ngày nó tống mẹ ra đường ở như em Rô kể, Làm D/Chúc thằng nào láo tao thay di chúc khác.

  Ngòai ra thủ tục khai thừa kế theo PL trước đây rắc rối ( hiện đỡ hơn) VD: Khi khai thừa kế nó đòi giấy khai sanh của bố Bia – Bố sinh năm 1914 có đéo đâu ra khai sanh, Kết hôn của Pa-Ma thời đó có cứt

 41. #42 by Bia on 2011/01/04 - 13:06

  Hiện bia thấy nhiều cặp dẫn nhau ra công chứng phân định tài sản luôn cho đỡ rắc rối về sau, tuy nó không “truyền thống” nhưng đó lại hay

 42. #43 by Bia on 2011/01/04 - 13:09

  Những câu bất hủ của luật:
  – “trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”
  – Lời bào chữa của luật sư tuy hay nhưng Công tố vẫn giữ nguyên quan điểm: có tội – Xong khỏi cãi lôi văn thôi

 43. #44 by Bia on 2011/01/04 - 13:10

  he và cuối cùng là chuẩn bị xiền nếu đáo tụng đình

 44. #45 by tieuthithi on 2011/01/04 - 13:11

  @  Diêu yêu : mâý hôm rôì bận quá liên hoan rùi tổng kêt cuôi năm mêt bỏ bà . Dahu tắc tị mâý hôm đâm ra lại hay , đỡ mất thơì gian nhòm ngó mà chả còm chả đọc đc gì bưc cả mình thêm
    Dì Nô bâủ em Dóm già hói chị đéo tin, em í bâủ là nhưạ của cây anh túc- cái mà ai cũng biết  là cái gì đâý- “cũng ko phải là đồ bỏ” có nghĩa chỉ là sản phẩm phụ thui , còn mật ong mớí là sản phẩm chính he he … vãi châỳ
  Công nhận là nhau thai dùng để làm thuốc bổ và làm thức ăn thì khá phổ biến và nhiều người biết. Nhưng cái món hà nàm gì đâý thì thật kinh tởm, nghĩ đến đã thấy sởn da gà buồn nôn rùi, địt mẹ thế mờ có thằng nuốt được vầu họng, đéo hiểu chúng là cái giống gì nữa .

 45. #46 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 13:15

          Nếu là tài sản chùa sẽ mang tên pháp nhân Chéng Chéng với Chủ tài khoản là Đậu Thèng( @ Em Đóm)

           Để lên đến chức” trụ trì” 1 chùa nó cũng như hành trình chinh phục cái ghế bí thư phường hay quận ở thành phố lớn thế, cũng gian nan tranh đấu và cũng phải lobby phếch, hệ thống tương tự ban tổ chức thành ủy nếu chùa địa phương, giáo hội có quyết định điều động về mần”bí thư”( = trụ trì) chùa nào thì xem như vua 1 cõi chùa đó, tổng quản mọi thứ và đặc biệt tài chính thu được từ Donation theo nguyên tắc lấy thu bù chi chứ giáo hội không cấp tiền xuống. Vì thế tùy thương hiệu của Chùa, cá nhân trụ trì, địa thế chùa và hên xui nữa mà lộc từ cúng dường của chúng sanh nhiều hay ít. Với niềm tin tôn giáo mông lung mông muội cầu tài cầu lộc cầu buôn may bán đắt thăng quan tiến chức hiện nay hơn là nhu cầu tâm linh giác ngộ đạo pháp nên phật tử cúng dường nhiều khoản rất lớn. Luật lừa không xem Chùa là 1 pháp nhân như Công ty có đại diện theo pháp luật  mà chỉ là cơ sở tôn giáo tự do tín ngưỡng phi lợi nhuận, nên các sư chẳng dại gì mà gom hết tiền thu được đứng tên Chùa dưới bất kỳ kiểu nào mà đều đứng tên cá nhân sư hoặc người thân tín( như đệ tử ruột đã qui y nhưng không xuất gia, hoặc vợ chồng con cái riêng của sư trước khi xuất gia nhưng vẫn còn liên hệ). Dĩ nhiên thu được 10 đồng thì chi ra một ít trong số đó để mần Phật sự gọi là cho có, tuy mang tiếng là kẻ tu hành nhưng thâm sân si vẫn còn thì tiền để túi riêng là sự thật hiện nay của nhiều sư trụ trì.

 46. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 13:19

  Dịt mẹ cô Jì chứ Zì dang jảng về ytế mà nhẩy bổ vầu fádám là sâu?

  Thôi Zì chiều cô chút nầu.

  Dịt mẹ con Civic của cô xài dến hết hạn bẩuhành rùi mới có chiện thì cô kiện dược nó cái dầu buồi. Tinhiên vưỡn có cách hehe.

  Là cô fải thuthập chứngcớ dể chứngminh bọn Honda biết zưng lờ di khiến cô và nhiều người zùng khác thua thiệt.

  Theo Zì cô nên chơi máy thuâm, dến Honda Service Center, gặp một thằng kỹsư nầu dó tươngdối có tiếng, rùi vờ hỏihan rùi dịnhhướng cho nó khai là nó có biết vụ nầy, rùi ghiâm mẹ lại, ghi rõ ngày jờ, dịadiểm, tên thằng kỹsư…

  Cô dến khoảng 3 Service Center, và có 3 doạn thuâm naná nhau, thì hehe cô có thể qua một vănfòng luật mần hồsơ kiện chết cụ nó di.

  Có thể bọn Honda sẽ zànxếp, dền cho cô một con xe mới, và yêucầu cô rút dơn, hủy tấtcả các bằngchứng. Dây là chiện rất thường.

  Dến lúc ý thì tùy cô, cô có thể nhượngbộ vác xe mới về, hoặc tiếptục jiết cho Honda nó què hehe. Nếu là Zì thì Zì déo nhượngbộ, kiện cho nó thuhồi tuyềnbộ Civic lại dể sửa, và fải xinlỗi cô và các người tiêuzùng Lừa khác.

  Tinhiên dây chỉ là ýkiến riêng của Zì nhế. Zì déo xài Civic nên Zì déo biết jì dâu dấy.

 47. #48 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 13:27

  Ngày trước, Phật giáo Lừa còn có hình thức “đi khất thực”, sáng sáng các sư ôm bình bát đi chân trần chậm rãi điềm tĩnh qua từng con phố, luôn miệng Nam Mô A Di Đà khi ai đó cúng 1 nắm xôi hay tờ 500k đều chân thành” cám ơn vô tư” , tâm không động. Đi cả ngày về mà bình bát không có gì thì cũng chẳng vấn đề. Nó xem như là một cách tu luyện khổ hạnh. Nhưng hiện nay, ai đi Khất Thực đều là sư giả theo qui định của giáo hội. Thế nhà Chùa sống và có tiền chi tiêu bằng cách nào? Có chùa thì làm hương( nhang), trồng trọt… nhưng không đáng kể, mà chủ yếu làm kinh tài bằng nghề đi cúng ( ma chay, lễ lạc, khai trương, siêu độ, …), xem ngày lành tháng tốt, tư vấn phong thủy, tử vi bla bla.. với đơn giá là”tùy hỉ” và không phải đóng thuế thu nhập. Nói là tùy hỉ chứ gởi bì thư mà ít tiền thì lần sau nhờ sư cúng kiếng gì thì cũng kiếm lý do sư bận việc nọ việc kia không làm được.

  Nói chung, kinh tế thị trường định hướng Thiên Đàng đã làm thay đổi quan niệm tu hành của một số tăng ni phật tử, nó mang tính xôi thịt đi nhiều. Phải chăng mà em Nga mới buồn phiền cho rằng thời này đang là thời Mạt Phát của Phật Giáo nói chung và của Xứ Lừa nói riêng?

 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 13:35

  Jờ tiếptục bàn về yhọc dã bỏ qua suốt mấy hôm hehe.

  Dịt mẹ Zái Gẻ dúng là nói về têjác y như mấy cô xe ôm ngồi vỉa hè bú chén trà dá 2K Ông Cụ rùi fán về khủnglong hehe.

  Dịt mẹ sừng tê, dúng như em Dòm nói, có côngzụng zuynhất dược kiểmchứng là jảidộc tốt, bổ gan thận, ngày xưa zùng thay cả thuốc khángsinh, vì déo có penicilin chứ déo fải tốt hơn nó hehe.

  Còn côngzụng cườngzương hoặc chữa thầnkinh như Zái Gẻ nói dều là zững nhời dồndại chả bằngchứng déo jì.

 49. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/01/04 - 13:37

  Dịt mẹ tên Jà Dều nói sai về khấtthực rùi dấy zưng zì cứ dể cô nổ chán di dã hehe.

 50. #51 by Già Không Đều on 2011/01/04 - 13:51

  Chán cái con Cẹt ! Đù má Dì là con Chúa thì Anh cũng cháu nhà Phật đây !

       Lạy Phật, con lại vừa chửi thề Bà Dì Kính Chúa Yêu Nước.

       Xấu hổ quá đi !

1 2 3 12