Health Series: Kidney Disease (#1)


LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢNhời bạt


Trung Tướng mải chém các cô về chánhtrị, lịchsử, kinhtế, mần xiền, blah blah, mà quên mẹ, rầng Sức Khỏe mới là thứ either các cô lẫn Trung Tướng cần nhất.


Sức Khỏe sẽ không đến khi các cô thiếu nó, mà được tíchlũy khi các cô thừa nó.


Chânlý đấy. Trung Tướng nói đéo gì không chânlý?


Hìnhdung kiểu vậtlýhọc, thì Sức Khỏe giống điện trong con ắcquy, chứ không giống xăng trong quả máynổ.


Nên các cô, đừng ngudốt đợi một mùa jàhói tangthương kèn teo răng rụng ỉa xón đái dầm mới cuốngcuồng van cầu Sức Khỏe. Có kịp cái dắm nữa.


Phải chắtbóp Sức Khỏe từng ngày từng tuần. Ông Người chânchính không sống để tèo vì bịnh tim bịnh cốt bịnh ếch bịnh everything. Ông Người chânchính phải sống để chudu tậncùng tuổi Chúa hehe rõ chửa.


Rõ chửa?


Bài mào: Chukỳ thểlực


Thểlực Ông Người tuân chukỳ 24 năm, theo Al Huang Health Cycle Axiom.


Cơthể Ông Người pháttriển trong 24 năm đầu. Nếu chạm tuổi 24 ngực các cô vưỡn trơ xương như ngực Lài Mồm Thối, thì đéo bâugiờ ngực các cô nungnúc hai núi như ngực Schwarzenegger. Nếu quá tuổi 24 chim các cô vưỡn cũncỡn như chim Manh Lìn Trâu, thì đéo bâugiờ chim các cô súngtrường bằng chim Trung Tướng. Hehehe.


Bệnhtrạng Ông Người pháttriển trong 24 năm tiếp. Nếu vượt tuổi 48 phổi các cô vưỡn xốp mẩy như tảng mút Everon, thì vượt tuổi 90 nó vưỡn giòn mềm như dái nghé. Nếu trước tuổi 48 gan các cô đã bèonhèo độn mỡ, thì eo ui giankhổ nhở giankhổ vãi bườm.


48 cũng là tuổi mãnkinh ở liềnbà, và tuổi loãngtinh ở liềnông (*).


Dải 48-72, đời các cô lao dốc.


Dốc thoải hay đứng, trơnnhẵn hay gậpghềnh, tùythuộc 48 năm đầu.


72 cũng là tuổi loãngtrí ở liềnbà, và tuổi mãntinh ở liềnông (**).


Sau tuổi 72, hehe, nếu chỉ dính dững chứngtật lìutìu như tham ăn, dỗi vặt, thù dai, chốc, lòa, trĩ, táo, thối tai.., thì đời các cô mãnnguyện (***).


Mần sao đời mãnnguyện?


Mời khảokíu mời mời.


Bài No1: Bịnh thận


Thận là hai hòn hình Múi Bướm nằm đốixứng nhau vùng thắtlưng Ông Người, mỗi hòn nặng tầm lạng rưỡi lạng tám, mầu đỏ sậm, mùi khai cực, khai hơn cả bướm.


Tạisâu thận khai? Tạibởi chứcnăng ổng.


Chứcnăng thận là gì? Trung Tướng đéo biết hết, và ngờ rầng lũ bácsĩ sừngmỏ như Lang Lét, Tơ Lét, Tùng Tôn Thất, Di Hồ Đắc, cũng đéo biết hết hehe.


Trung Tướng biết đạikhái, thận nhận máu thô từ độngmạch, lọc sạch, rùi trả máu tinh vầu tĩnhmạch. Cặnbã của quátrình lọc, là nước đái, thì thải mẹ xuống bọng đái, rùi đái mẹ ra ngoài qua buồi. Hếhế đúng khai cực nhế.


Mỗi ngày, thận nhận tầm ngàn rưởi lít máu, ngang lượng nước máy xài bởi giađình Lừa 6 mạng, lọc đi lọc lại, rùi thải tầm lít rưỡi nước đái, liêntục liêntục suốt trăm năm.


Vậy các cô thấy, thận lâm bịnh khi một ngày ổng không nuốt đủ tấn rưỡi máu, hoặc không thải đủ lít rưỡi nước đái, hoặc đéo thải nước đái, mà nước bỏmẹ gì đó, tỉdụ trà Tầu hehe.


(Dừng chờ thamluận)


(@2010)


(*) Tuổi Loãngtinh: Coi bài Bịnh Kèn, Health Series.


(**) Tuổi Loãngtrí: Coi bài Bịnh Đầulâu, Health Series.


(***) Đôikhi Trung Tướng chia Chukỳ Thểlực thành 2 Bánchukỳ 12 năm, bổxung vài niênhạn như Tuổi 12 Phátdục, Tuổi 36 Đỉnhcao etc. Cái nầy giảng sau.


Phụlục


Danhsách Từ Dính trong bài:


– Chánhtrị: (Chánh trị, Chính trị).
– Lịchsử: (Lịch sử).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Tíchlũy: (Tích lũy).
– Chânlý: (Chân lý).
– Hìnhdung: (Hình dung).
– Vậtlýhọc: (Vật lý học).
– Ắcquy: (Ắc-quy).
– Máynổ: (Máy nổ).
– Ngudốt: (Ngu dốt).
– Jàhói: (Jà hói, Già hói).
– Tangthương: (Tang thương).
– Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
– Chắtbóp: (Chắt bóp).
– Chânchính: (Chân chính).
– Chudu: (Chu du).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Chukỳ: (Chu kỳ).
– Thểlực: (Thể lực).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Pháttriển: (Phát triển).
– Bâugiờ: (Bâu giờ, Bao giờ).
– Nungnúc: (Nung núc).
– Cũncỡn: (Cũn cỡn).
– Súngtrường: (Súng trường).
– Bệnhtrạng: (Bệnh trạng).
– Pháttriển: (Phát triển).
– Bèonhèo: (Bèo nhèo).
– Giankhổ: (Gian khổ).
– Mãnkinh: (Mãn kinh).
– Liềnbà: (Liền bà).
– Loãngtinh: (Loãng tinh).
– Liềnông: (Liền ông).
– Trơnnhẵn: (Trơn nhẵn).
– Gậpghềnh: (Gập ghềnh).
– Tùythuộc: (Tùy thuộc).
– Loãngtrí: (Loãng trí).
– Mãntinh: (Mãn tinh).
– Chứngtật: (Chứng tật).
– Lìutìu: (Lìu tìu).
– Mãnnguyện: (Mãn nguyện).
– Khảokíu: (Khảo kíu, Khảo cứu).
– Đốixứng: (Đối xứng).
– Thắtlưng: (Thắt lưng).
– Tạisâu: (Tại sâu, Tại sao).
– Tạibởi: (Tại bởi).
– Chứcnăng: (Chức năng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Sừngmỏ: (Sừng mỏ).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Độngmạch: (Động mạch).
– Tĩnhmạch: (Tĩnh mạch).
– Cặnbã: (Cặn bã).
– Quátrình: (Quá trình).
– Giađình: (Gia đình).
– Liêntục: (Liên tục).
– Bỏmẹ: (Bỏ mẹ).
– Tỉdụ: (Tỉ dụ).
– Thamluận: (Tham luận).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Đôikhi: (Đôi khi).
– Bánchukỳ: (Bán chu kỳ).
– Bổxung: (Bổ xung).
– Niênhạn: (Niên hạn).
– Phátdục: (Phát dục).
– Đỉnhcao: (Đỉnh cao)


***
 1. #1 by Lagavulin on 2011/01/01 - 20:11

  Dit me thang ongcu69, Hàn quốc mà tao nhã, tao nhã cái lồn ý mà tao nhã

 2. #2 by tran.truong on 2011/01/02 - 03:15

  Đù móa nó! Ba ngày sau cồng mới hiện. Chi bộ coi lại các lốc khác nó thế lày không?

 3. #3 by cathnga on 2011/01/02 - 06:18

  He he, cồng vài ngày sau mới lên cũng có cái thú của nó. Em Nga dậy sớm mà zời mưa, không ra ngoài được, ngồi nghĩ ra cái gì để mà cồng để mà mấy ngày sau mới đọc, lúc đó quên xừ mất là mình cồng cái gì, cái gì cứ nghĩ là cồng rùi, nhắn nhủ ai đó thì có khi lại vẫn chưa cồng. Ngoài ra, chả có tên nào nỏ mồm cãi nhau bây giờ vì chắc chắn không có tên nầu đủ kiên nhẫn để có thể chửi lại đối thủ tận những 6 ngày sau.
  À, có sinh hoạt ở đây mới thấy là đàn ông cũng thật là đanh đá và  con trẻ khi mà được giấu mặt.

  À, tặng chi bộ đểu 1 bài về : Chữa bệnh bằng cách loại bỏ độc trùng trong cơ thể
  …. Phương pháp bắt trùng chữa bệnh trong Trung Y, không chỉ đơn giản như trục xuất ký sinh trùng gây bệnh trong nhận thức của Tây Y. Có một vài ví dụ cụ thể [về phương pháp này], mà nếu sử dụng Tây Y thì căn bản là không thể giải thích sáng tỏ nổi.

  Link nầy: http://chanhkien.org/2010/12/chua-benh-bang-cach-loai-bo-doc-trung-trong-co-the.html

 4. #4 by Lệnh Hồ Công Tử on 2011/01/02 - 06:42

  bạn Tấn Chu có đứa cháu gái rất xinh, hồi trước đi học ở Đức, bây giờ thế nào em Hương biết không?

 5. #5 by Bố on 2011/01/02 - 08:50

  Năm mới năm me , thay mặt ngọc hoàng , bố ban lời chúc tới toàn thể đám nhợn ở quán một năm tràn đầy sinh lực, rũ sạch tăm tối trong củ sọ của bản thân, không ngã lòng, không sợ bố con thằng nào, kể cả khi mình đang ở nhà của thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ, không tự ái, không  thù hận vì bị chửi là ngu …  để theo bố, đưa chuồng nhợn nhanh chóng thoát khỏi vùng trũng của sự nghèo đói và ngu muội, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đàng !

  Chúc thằng nhợn chủ quán đưa ra được nhiều chủ đề hay, thiết thực, đặc biệt là cố mà nhanh quơ được một con bỏ mẹ nào đấy về làm vợ cho đỡ đi chơi fò hoang cả đời. Hố hố .

  p/s: bố thank thằng dái phát… nếu dự án của bọn Hàn xẻng thành hiện thực thì, he he các cu phải ghen vì bố sẽ có một biệt thự rất ngon lành, hơn 500 m2,  giữa thành phố hiện đại… hy vọng đến lúc đó bố vẫn còn đủ cáo, đủ gân để lừa con vợ già, dìu một vài nàng nhợn cái tầm 35, 37 xuân đi dưới những lối nhỏ trong khuôn viên với những hàng rào gỗ màu trắng.. ( bố thực tế, đếo mơ các cháu non quá, kệch cỡm, tởm bỏ mịa). hố hố…
  bố có nhời khen là cu tài hoa lẻ phết. diên dáng khi biên thơ đong gái, biết tổng hợp thông tin…

 6. #6 by Mit on 2011/01/02 - 14:25

  Chu Tấn là 1 ứng cử viên tuyệt hảo bởi mối quan hệ họ hàng chằng chịt, lại là 1 nhân vật máu mặt bởi đứng đầu 1 nhóm thổphỉ ( TT gọi là thổ phỉ chứ đài mình gọi yêu là khởi nghĩa hí hí hí)

  @Chị Mít, đấy, theo em thì lý do Chu Tấn được Ông Cụ chọn là như trình bầy trên. @ Hương
  Vậy thì vua Mèo Vương zì Sình, tay buôn thuốc fiện và cũng là anh em kết ngiã của Ông Cụ, jữ vai trò nào trong thời jan này? 
  Bây jờ là 11:18 pm, 1/1/2011. 24 tiếng nữa, minimum, cái còm này mới hiện lên.  Sure…  hehehe  Chán cái thằng Hú Lừa déo muốn chửi thêm!!!
  Chúc chi bộ một năm mới mọi sự zư ý!

 7. #7 by dắm thoảng on 2011/01/03 - 10:06

  Proxy 15h17 02/01/2011


  Chào chi bộ thân hãm!


  Đầu còm em  xin gửi lời chào thô bỉ nhất đến chi bộ. Nhân dịp năm mới em chả chúc chi bộ cái mẹ gì cả bởi nhẽ: “khôngcógì quý hơn độclập tựdo”.

  Thủ tục đã dài. Em xin đi luôn và ngay vào vấn đề chính. Trước tình trạng đạo đức ôngCụ bị tụt và lột quần ở đây. Em càng nghi ngờ tập Nhập Kho Nhật Ký của ôngCụ là hàng chôm chỉa (một phần hoặc toàn bộ) như bọn phản động thối tha nào đó bơm vá. Dĩ nhiên phe nào cũng đéo chịu phe nào. Chi bộ khai sáng em phát.

 8. #8 by dắm thoảng on 2011/01/03 - 10:10

  Chi bộ dắm thúi cố năm gái nếm kứt chờ hết Hội To Đảng xem sao nhế.

 9. #9 by DG on 2011/01/03 - 11:35

  Chú Lả: hehe việc gì phải bi quan với cuộc đời thế hả chú? sao việc gì chú cũng lôi được cả ông Cụ vào thế là sao nhỉ?

   

  Chú cay cú thế chứ cay cú nữa thì chú mần được cái gì nào?

   

  Chú, vốn dĩ đã nằm trong list những kẻ mà anh khinh miệt từ lâu rồi, nên gần như anh chẳng có một chút cảm xúc nào khi đọc cồng của chú, kể cả là cồng chưởi đểu anh hehehe.

   

  Anh không phải là bác sĩ, nhưng sở dĩ anh tư vấn cụ tỷ được cho cô Long Hải như thế là chú biết tại sao không?

   

  Chỉ đơn giản rằng với vấn đề đó anh đang phải làm hàng ngày hàng giờ đấy chú ạ, và kết quả là rõ rệt.

   

  Lừa nguyên chất hay không thì anh không quan tâm, và tinh hoa hay bần nông thì cũng thế chú ạ. Thấy một trường hợp như thế, đặc biệt là với trẻ con, anh biết chừng nào thì anh tư vấn chừng đó, đúng không chú?

   

  Anh muốn nhấn mạnh với chú là chú có thể chưởi anh vô tư, hehe trong quán này thì việc ăn chửi là điều bình thường, nhưng chú chưởi đời chưởi ông cụ vừa vừa thôi!

   

  Chú đã là cái gì trong xã hội này mà mở mồm ra là chú chưởi đời thế? chú cống hiến được cái gì cho cuộc đời, cho cộng đồng xung quanh chú chưa mà chú phán như hát hay thế? cả mấy cái cồng dài ngoằng với nhiều tâm huyết của anh mà chú trích đại một dòng ra rồi cứ thế chưởi cả anh lẫn ông Cụ là sao hả Lả?

   

 10. #10 by DG on 2011/01/03 - 11:37

  @ Tên đéo gì vãi lìn (lagavulin):

   

  Như anh đã nói, anh không phải là bác sĩ nên anh không thể phân tích hay biết hết được XYZ gì gì đó trong sừng tê giác được.

   

  Nhưng sự tiến bộ rõ rệt khi sử dụng mấy món anh nêu thì đó là điều có thực, chú hiểu không?

   

  Mọi rợ hay không mọi rợ khi sử dụng sừng tê giác anh đéo quan tâm, điều anh quan tâm là kết quả nó đưa lại! Chú phải đặt mình trong trường hợp Cô Long Hải chẳng hạn, thì hehe không những là sừng tê giác mà kể cả cứt tê giác chú cũng rúc mặt mà đớp!

   

  Nhân tiện tư vấn thêm cho chú, trong nhà nếu có trẻ con, nên thủ một ít sừng tê giác thỉnh thoảng mài cho chúng nó uống, hehe các chứng lặt vặt của trẻ con như viêm họng, sưởi, … rất ít khi xảy ra đấy!

   

  Kể cả chú thi thoảng cũng làm vài ngụm, hehe đảm bảo bà xã không nhảy dựng lên sung sướng cảm ơn anh DG, anh đéo lấy tiền!

 11. #11 by DG on 2011/01/03 - 14:06

  ha ha càng nghĩ càng thấy buồn cười và đáng thương thay cho những tên như Lả lét.

   

  Tư duy chính trị ngang cái mõm bòi mà mở mồm ra là chưởi như thật! Suốt ngày kêu ông ổng ôi cái chế độ này, ôi ông Cụ mới cả brothers, nầu là phải thay này, đổi nọ…

   

  Hehe đúng là đáng thương hơn đáng giận thật!

   

  Anh bảo mới Lả này, muốn thế thì chú phải vứt mẹ ba cái lý thuyết linh ta linh tinh mà chú đang sóc lọ đi, hehe chú tăng cường lăn lóc quăng quật đi chú ạ, học cách cảm thông với cuộc đời đi, đừng duy trì cái góc nhìn cực đoan đó làm gì cho khổ thân, chú ạ.

   

  Chưa mần được cái to thì có ý thức mần cái nhỏ, ví như em Rô chẳng hạn, đó là những hành động thiết thực đủ để tát thẳng vào ba cái khẩu hiệu suông của chú đấy!

   

  Bớt hậm hực đi thằng em ạ. Có tuổi rồi mà suy nghĩ ứng xử như trẻ con.

   

  Ngay bản thân anh cái vụ chưởi nhau mới con Lài mồm thối giang hồ Phồng mà sau đó cũng thấy ngượng, thấy mình như thế là hạ cấp quá đấy! Chấp điều không đáng chấp, chấp người không đáng chấp, chưởi kẻ không xứng đáng ăn chưởi!

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/01/03 - 21:04

  halo chi bựa thối!
  chúc năm mới tốt lành!

  dahu củ bòi, quán bựa hoạt động làng nhàng  chờ qua  tiệc hay chiển mẹ sang chỗ khác cho  khoái. đéo gì vừa chưởi nhau, vừa ức chế vì đéo được chưởi thế này khó chịu bỏ mẹ.

  @Lả thổ tồn: học Y Dược phỏng? hehe. hôm nay mỗ đéo chưởi nhau đâu., đầu năm chưởi nhau hôi mồm bỏ mẹ.

  nhân vụ Lả chưởi Ghẻ về vụ sừng tê mỗ mới nhớ ra là mỗ được biết 1 tin đồn đoán về sừng tê giác là sừng tê giác có khả năng hút độc: khi con tê giác uống nước, nó bâu giờ cũng nhúng sừng xuống nước trước, nước chỗ đấy thoắt phát trong veo. đéo biết có thật không hehe.
  đồng ý là đéo nghe nói sừng tê tập trung thần kinh gì đấy cả mà cũng tin là đéo có chuyện đó.

  dưng chuyện này thì không phải đồn đâu.
   
  mỗ đã chứng kiến vụ sừng tê có tác dụng trong việc hút rượu trong người:
  1 lần đại ka say đéo biết gì, mỗ ốp đại ka về nhà, thấy bà chị lấy cái đĩa mài sừng tê hòa nước cho đại ka uống, lúc sau tỉnh như sáo.

  sau này mới biết đại ka với đồng bọn của tển ở nhà luôn có sừng tê giác. đi khách say về là bẩu vợ con, đệ tử mài ra hòa nước cho uống, hôm sau tỉn bình thường, không có di chứng gì của rượu.

  chiện này chắc nhiều bựa cũng chứng kiến hoặc nghe kể dồi, phỏng?

  thôi, thế nhế!

  chúc chi bựa mai bắt đầu cầy tiền hăng say nhế!!!!

 13. #13 by condomdom on 2011/01/03 - 23:53

  @ Chị Diêu, tạm thời để anh Sao Đỏ dẫn bàn, thời gian trước ngày giải phóng thủ đô

  @ Chị Thi,
  Hà nàm hay còn gọi là bao tử, có là cái này, không phải thịt khỉ đâu  Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em trung ương hồi đó do bác Tô làm chủ nhiệm, Ủy ban đảm nhiệm cả việc sản xuất thuốc “bổ đặc biệt” từ hà nàm ngâm mật ong bú hoa anh túc Hà Giang. Dĩ nhiên quả anh túc và sau này là nhựa của nó không phải là đồ bỏ.

  Chị chịu khó đi hỏi những bà những cô làm việc ở Cây Đa Nhà Bò hay ở những chốn tương tự vào thập niên 196X, để biết bệnh phẩm của Công tác Kế hoạch hóa gia đình dùng vào việc gì.

  Truyện của bạn Thiệp mô tả hơi quá, rằng đem nhau bà đẻ về cho lợn ăn. Quả thật là có chuyện “Làm nghề nào Ăn nghề ấy” thật, chị bán thực phẩm được cỗ lòng, đuôi; anh bách hóa được mua hàng viện trợ giá rẻ; chị hộ sinh mang về ăn chán chê rồi cho heo ăn. Đại khái thế

 14. #14 by minhhuong on 2011/01/04 - 03:38

  @ Trần: chàng ơi là chàng ơi, Lả lẫn lagavulin nó có càu nhàu phản đối công năng của sừng tê đéo đâu. Đéo ai phản đối công năng của nó đâu mà chàng luyên thuyên về công năng thế hở chàng.

   

  Bọn nó càu nhàu là cách giải thích vì sao có công năng ấy chả thuyết phục đéo gì cả. Theo chàng thì cách giải thích như thế có ổn không thế hả?

  Rõ ràng là đéo ổn, rất phản khoa học.

  Đéo ổn thì bị càu nhàu là đúng mẹ.

   

  Thà rằng cứ bảo, tê giác có tác dụng A, B, C. Còn vì sao có tác dụng ấy thì anh đéo biết, lại đi 1 nhẽ.

 15. #15 by Mr. Tran on 2011/01/04 - 09:17

  @Nữ gúc sỹ:

  mỗ thấy mấy bựa nhắc đến sừng tê nên chém về công dụng của nó bởi các bựa đang chém nhau về vụ mấy cái ngâm – tẩm là văn minh or not mà quên bố nó mất là mấy cái đấy cũng có tác dụng. phỏng?

   

  còn vụ giải thích nó vì sâu có công dụng thì hehe, mỗ là thợ vẽ, not lang băm or sinh hoá…

   

  à thế tết bên Ba-di vui hông nàng? bốt ảnh đi chơi cho bựa xem đê. HN buồn vãi mả…

 16. #16 by condomdom on 2011/01/04 - 10:34

  Em nghe nói dược lực của Sừng tê là Giải độc. Chấm hết
  Chi bộ ai rõ hơn, cờn phơm cái

 17. #17 by minhhuong on 2011/01/04 - 15:36

  mỗ thấy mấy bựa nhắc đến sừng tê nên chém về công dụng của nó bởi các bựa đang chém nhau về vụ mấy cái ngâm – tẩm là văn minh or not mà quên bố nó mất là mấy cái đấy cũng có tác dụng. phỏng? @ Trần

  ———–

  Hí hí, ‘morning chàng.

  Sừng tê là cạo ra để xơi trực tiếp, chứ có phải thuộc catalog ngâm tẩm đâu nhỉ???

   

  Anyway, quên mịa nó đi hí hí, bọn mình sang bài mới tán phét đi.