Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by DG on 2010/12/23 - 11:10

  Hehe địt mẹ chết cười mới Lài, giờ mới cuống cuồng đi chữa cháy à?

  Địt mẹ anh sợ buồi gì Lài biết thông tin, Lài là cái lồn gì mà anh phải ke? địt mẹ Lài biết được cái gì nữa thì gúc mẹ nó ra đi, nói cho vuông luôn là anh biết mẹ thông tin Lài lấy từ bựa nào (còn cứt nát hay cơm trắng thì tự mà luận!!! đừng có nhắm mắt nhắm mũi đớp lấy đươc!), nhưng thôi cứ để đồng chí đó lên tiếng!

  Lài thì biết cái lồn!

  Thông tin anh trên mạng đầy, anh và Rô và Hường điêu và Thi Còi là đéo hề giấu mặt, anh còn đéo ke việc anh đong xiền là gì, địt mẹ Lài như đứa con nít chơi lốc tưởng thế là ngon ư?

  Hehe đúng là hạng óc chó rác rưởi, anh vửa cảnh cáo một số đồng chí bloger giao du mới Lài xong, về việc cẩn thận khi giao tiếp với Lài, loại chó dại cắn càn hạng nặng!

 2. #2 by DG on 2010/12/23 - 11:13

  Địt mẹ Lài quỳ mà vái sống thằng cu em Tướng Tin đi Lài ạ, quả nầy thì anh có thể chưởi Lài tin tin đéo oan rùi!

 3. #3 by Cocacola on 2010/12/23 - 11:19

  đéo cần chứng minh mình là Miss Perfert@ Gô Kinh


  Thế sao em đòi hỏi người khác phải chứng minh họ perfect vậy em? Hehe!

  Em làm cảm hứng và ví dụ tuyệt vời cho anh rút ra một đặc tính Lừa nữa. Đặc tính số 5.

  Nói ra thì Lừa nào cũng bảo: Ồ, biết rồi, có gì mới đâu! 
 4. #4 by DG on 2010/12/23 - 11:20

  “Nhà cỏn ở khu tập thể nào anh còn biết và cái mặt lồn của cỏn như nầu anh cũng hay” Lài “học giả” mồm lồn!

  Sướng chưa con chó con? gì nữa không? hehe địt mẹ anh thật mất thời gian khi đi chửi nhau với một thằng xăng pha nhớt như mầy!!!

 5. #5 by Dragonfly on 2010/12/23 - 11:20

  Zái Ghẻ 

  ————–
  Đitmẹ đồ bần nông óc lợn làm cái Lốc Năm Hoành đi BOIP hết nhà này nhà nọ đéo ai thèm vào lại phải vè cái máng cũ DG. Cứ GATO và đi nói xấu anh đi anh càng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Loại như chú có vào nhà anh còm kín khen anh như bữa trước,anh vẫn chửi như anh đã từng chửi. Đồ nhạt nhẽo, vô liêm sỉ. Hệ Hệ
  Anh chấp hết các loại gió mùa. Hệ Hệ
 6. #6 by DG on 2010/12/23 - 11:28

  Hehe địt mẹ Lài có thích anh tương cồng của Lài liếm đít anh lên quán này không? địt mẹ cho Lài cân nhắc đấy!

  Lài có thích anh dẫn cho Lài xem, vì quả hiếu thắng của Lài khi chộp được bức hình của một blogger khác (liền bà và trẻ em nhế, dù người ta đã để private) để đến nỗi người ta phải vội vội vàng vàng đăng ầm ầm bài khác để tránh người khác vào không?

  Hehehe thôi anh đéo mần, vì anh đéo bao giờ là hạng đó, còn Lài anh chấp tất!!!! con mồm thối ạ!!!!

 7. #7 by Tiểu Cô Cô on 2010/12/23 - 11:29

  @Chuồn và DG
  2 anh có nhịn nhau 1 chút không…
  em vào đây chỉ đọc để hiểu thêm…
  vậy củng nhờ các anh chị tranh luận, bất kể chửi thề, nói tục…mà hiểu càng thêm hiểu

  dưng 2 anh tranh chấp quá xa…em xía vô chuyện mọi người chả sợ 2 anh chửi lây …
  chỉ cần bình tâm trở về nhà mình vài giờ đồng hồ có được hok…?

   

 8. #8 by EURO on 2010/12/23 - 11:33

   @ Anh Lả, em lạy sống anh rồi, mở cho em một con đường sống, anh nhé? Địt mẹ anh, chứ trải nghiệm tâu nhã với anh thì coi như em có thêm kinh nghiệm y như là trải nghiệm với em Phạm Phương chứ có đéo gì phải lăn tăn. Nhờ anh mà em hứa, em thề, em đảm bảo là em sẽ khôn hơn, em sẽ đéo bao giờ dám dây với dạng tiểu nhân như anh nữa cho nhẹ bụng. Thế nhé. Giờ thì mời anh lại lấy hình tượng em ra để lấy thêm 6,7,8… cho tới N đặc tính lừa đi, em rất lấy làm vinh dự.
  Đề nghị Dì khóa mẹ mõm cả bọn xì pam lại, trong đó có em trong ít ngày để đỡ điếc đít chi bộ đi.

 9. #9 by DG on 2010/12/23 - 11:36

  Hehehe hóa ra loại như con Lài học giả này khen cho một câu là sướng âm sướng ỉ nhớ 3 đời nhể?

  Địt mẹ đúng là tên tướng nó áp khái niệm sóc lọ vào xứ Lừa quả đéo oan! Địt mẹ anh chấp Lài trưng lên đấy, con mặt lồn!

  Địt mẹ, đúng vụ nầy anh cồng nguyện một quả xì lịp cá nhân lên nhà em Hường, dù chưởi nhau mới em Hường như hát hay như thế nhưng em ẻm đéo bao giờ lấy đó làm đắc thắng, làm võ khí! hehe khía cạnh nầy em Hường được!

  Loại Lài mà được như thế không cẩn thận về đào cả mả tổ lên ăn mừng nhể?

 10. #10 by Enterprise on 2010/12/23 - 11:38

  Hehe, các cô cứ việc chửi nhau thoải-mái. Bất-kể về nhân-cách hay lý-luận hay gì gì. Vì các cô đều có thể học-hỏi từ những lần như thế. Có-điều khi cãi về lý-luận đừng đem nhân-cách vào. Thằng khốn-nạn nhất cũng có thể đúng. Thằng cao-quý nhất cũng có thể sai.

  Có một bệnh là các cô dị-ứng với những từ-ngữ mang tính mạt-sát nên làm lệch hướng tư-duy, hehe. Vào quán các cô nên xem cụm “Địt….” = “A thương mến” thì sẽ đơn-giản hơn rất nhiều. Anh rất thích vụ bà Dì cho chửi thoải-mái. Vì nó sẽ tập cho các cô thói quen nghe hiểu ý chứ không xét lời. Một thứ cực quan-trọng của nhà Phật đấy các cô ạ.

 11. #11 by Già Không Đều on 2010/12/23 - 11:50

  Ơ, Roai triết gớm nhỉ, Phật nữa cơ!

  Anh tình thương mến thương Cô một câu địt nhế.

  “Địt lồn mẹ nhà cô = Anh thương mến lồn mẹ cô”

  Có gì bỏ qua he he, Anh ngứa miệng, quên, ngứa cái của nợ”

 12. #12 by Lagavulin on 2010/12/23 - 11:53

  Sáng nay đám tang anh Jầu huy hoàng ở thành phố ông Cụ. Nhẽ life anh Jầu có 2 sự nghiệp chính chăng:

  – nhấn nút tèo cho bạn Sổ Huỳnh 
  – soạn SGK lịch sử cho Lừa con
 13. #13 by Già Không Đều on 2010/12/23 - 12:06

  Ông Già Nam Bộ Sơn Nam đã ra đi, giờ đến lượt Cô Giàu, lịch sử Sài Gòn 312 năm sẽ đéo còn nhiều chứng nhân kể tiếp về đất và người Phương Nam thần đồng Tổ Quốc. Nghĩ cũng buồn cho một kiếp 100 năm. Xin ngã mũ tiễn linh hồn Cô Giàu, Cô đã là một nhân vật của lịch sử miền Nam, không ít thì nhiều !

 14. #14 by Mr. Tran on 2010/12/23 - 12:07

  @Rô xinh:

  Sâu phải khoá, sâu phải ngừng chưởi hả nàng? cứ để các bựa mặc sức “bày tỏ”, có vấn đề gì đâu. Hehe. vụ chưởi bới luôn làm các bựa khác vỡ vạc ra nhiều thứ, bổ ích hoặc giẻ rách.

  @Rai:

  Thương mến Rai, việc thương mến gì phải nói dảm nói chánh. Hehe. Biên thế có thấy hãm lìn không? Có phỏng? Vậy thì cứ địt nhiệt tình vầu, cần đéo gì thương mến

 15. #15 by dark30 on 2010/12/23 - 12:15

  đéo xác định ăn đời ở kiếp với thằng nào trong cái cõi ảo này nên cũng đéo cần chứng minh mình là Miss Perfert.@Rô Xinh
  Hôm nầu còn thề non hẹn bể, còn ngã vầu lòng anh ngọt ngào mà bi giờ nói dậy là sâu là sâu? Hehe trong mắt anh, Rô Xinh là perfect rồi không cần chứng minh!

 16. #16 by condomdom on 2010/12/23 - 12:27

  @ Lừa, anh hỏi nguồn ở đâu (í anh hỏi ở Gúc chứ đâu)
  Giả nhời: sách vở, truyền hình và cả truyền miệng
  Có jì sai?
  P/S Thông tin trong quán Bựa đã là nguồn

 17. #17 by liutiu on 2010/12/23 - 13:08

  ĐCM Lài, Lả, DG càng ngày càng bầntiện.
  Một trong những thói bầntiện Lừa là chửi những thằng mình ghét cho sướng mồm. Xem các cô cứ như mấy con mẹ tụt váy chửi giữa chợ vậy.
  Quay lại chủđề hoặc nghĩ ra chủđề khác mà chửi nhau cho chi bộ hóng chút gì hay ho đi!

 18. #18 by Gã khờ on 2010/12/23 - 13:23

  Anh Diệm Ngô thấy dân bị thế khổ quá, mới nghĩ ra chiêu “ấp chiến lược”, tối dân về ngủ trong ấp, có rào kẽm gai, lính gác bảo vệ! Dân mới yên ổn được chút. Tụi commies thù chính sách “ấp chiến lược” nầy lắm!@Cò Lã

  Anh đây, anh thấy chú Cò Lã đưa tin nầy không chính xác, nên anh xin chỉnh lại rầng:

  Thằng nghĩ được ra được chiêu ở xứ mình thì nó đã bỏ mẹ xứ ra đi từ thời thởi. Thằng trở lại xứ mình thì điếu có thằng nghĩ nổi 1 cụ tỷ nầu. Trò ấp chiến lược là do Nhu Ngô Đình đi tập huấn xứ Mã Lài Á đem về. Không phải của Cụ Diệm nghĩ ra. Cò Lã tìm sách đọc lợi nhen. Anh nhẹ nhàng bẩu ban thui. Cho nên anh mới bẩu bi kịch từ chỗ dững gì xứ mình bắt đầu từ chuyện không nghĩ ra được gì mà chỉ làm theo ý tưởng của ngừ khác làvậy, làvậy.

  Đứa nghĩ ra được ý tưởng là đứa làm đường lối sách lược, mờ trong hàn lâm diện các ông ngừ bẩu là vĩ mô đới. Còn đứa thực thi cái sách lược đường lối đó dư nầu, cụ tỉ là đứa làm di mô. Cho nên, anh mới bẩu thằng dĩ mô thì hiểu thằng di mô, dưng thằng di mô thì khó có đứa hiểu được thằng dĩ mô, mà đa phần phải dậy, phải khai hoang đầu nó thì nó mới hiểu được. Và đó cũng là bi kịch của xứ mình. Bây giờ thiếu mẹ. Cụ tỉ anh thí zụ: kinh tế thị trường định hướng cái mả tổ tiên giống nòi là chỉ copy paste từ thằng nầu anh điếu quan tâm, các cô có thể tìm hiểu, dưng nó là bậy ngay từ bản chất và nguồn gốc của lòai ông ngừ. Và từ chỗ này hàng năm năm, tháng tháng các con bần nông xứ Lừa mại chịu khổ vì kinh tế cứ xuốngbùn, xuốngbùn.

 19. #19 by tieuthithi on 2010/12/23 - 13:24

  Đèo mẹ, mãi mới hệ thống được mạch tranh cãi ỏm tỏi của các vị :

  Nhóm DG, Khờ  :

   – Bọn trí thức Tây du  theo Ông Cụ bởi “Ý THỨC HỆ PHONG KIẾN”

  Sau khi bị ôngcụ cho vầu rọ mới vỡ lẽ là bị lừa, phản kháng lại thì bị đòm.

  Nhóm Hương điêu, Lài, Lả :

  – Đéo phải,  trí thức đông vãi đái và theo nhiều tổ chức khác nhau nhưng theo Cụ chỉ có một dúm thui. Và cái dúm ấy sẽ bị  như Khờ và DG nói .

  -Tất cả các tổ  chức này tập hợp dưới trướng Ông Cụ và thành lập cái gọi là Việt nam dân chủ cộng hòa vầu ngày 2/9/45

  – Sau ngày này , các thành phần ko phải cánh hẩu của Cụ thì bị thịt, bị đòm bị đì …hết , cho đến khi còn lại một lũ Lừa ,dê, cừu …tay chân của Cụ thui

   Vậy thì đéo hiểu các vị mâu thuẫn ở chỗ nầu mà chưởi  nhau như hàng  tôm hàng cá ?

  Cảnh cáo Chuồn Lài : không mang thông tin cá nhân( nhất là những tt được ban bè cung cấp) của đối phương ra làm vũ khí, những thằng đã dám chường mẹt trên lốc thì chả có lý đéo gì phải sợ bố con  thằng nầu nhá . Chơi dao  ko cẩn thận bị đứt tay đấy

  Mất mẹ nó cả buổi nghỉ trưa

 20. #20 by Gã khờ on 2010/12/23 - 13:26

  @Rồng nằm bẹp, anh bẩu với chú dằng, không cần chú phải làm chiện phơi bầy thông tin cá nhơn của thành diên quán Bựa thì CAM nó cũng lần za. Chú mần chiện phơi bầy cá nhơn bựa diên khi chú đuối thì chú tự xúc cứt đổ và alô mình zậy. Lừa có nhiều tật xấu, trong đó có tật là tranh nuận thì không tranh nuận, mà chỉ đi đả kích cá nhơn. Nên mới có câu chuyện 1 lừa thì hơn 1 Nhựt lùn. Nhưng 2 lừa thì không bằng 2 Nhựt lùn. Đó cũng là bi kịch Lừa.

  Anh nói dư thế chú cò còn ấm ức thì anh chịu, giờ anh nghỉ trưa để chiều đi đong xiền tiếp,

 21. #21 by Cocacola on 2010/12/23 - 13:28

  @liutiu: Tìu coi thằng Dái Ghẻ nó khơi khơi chửi cha mắng mẹ anh này. Trước đó anh có tranh luận gì với hắn đâu!

  DG

   14:00 21-12-2010

  ……., hehe thế đéo nầu mà có con mệ ngứa lồn kiểu gì đẻ ra thằng con ti tiện bẩn thỉu hèn hạ như mày hả Lét?  Mịa, sao lúc đó chi bộ chẳng có thằng nầu nhảy vầu chửi hắn bần tiện?

  Anh có câu nào chửi cha mắng mẹ hắn không mà bẩu anh bần tiện hả chi bộ thúi?

  Nhẽ lìu tìu bẩu anh đập chó phải đập bằng cành hoa à? Nhẽ đâu thần kinh thế nhở?
 22. #22 by condomdom on 2010/12/23 - 13:52

  Mời chi bộ thưởng thức tấm hình bạn Giàu chụp được khi du học sô liên. Chi bộ đoán xem Người ta đang làm gì, ở đâu?

 23. #23 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/23 - 14:18

  thông cảm cho các bác già, đôi lúc dồn nhau quá thành mẹ ra tin tin như em cả đám…


  Khi máu nóng dồn lên thì cồng, chưởi, bỉ nhau tới bến.

  Khi rảnh rang ngồi nghĩ lại& thấy tiếc….

  Thôi tặng các bác già và chi bộ mấu chó cái xì lip để thấy, khi bực cửa mình lên thì ông Tây cũng như ông Lừa

  Lượn phát đã. 
  Đỵt mẹ cho bộ nhế!


 24. #24 by ThuaTuong on 2010/12/23 - 14:36

  Địt mẹ chết cười với cái xì-lịp của thèn Tin, vã cả bồ hôi bẹn. Nhẽ cả chi bộ cũng đang ngâm cứu cái xì-lịp đó hay sao mà thấy vắng hoa mẹ rồi.


  Dưới đáy xì-lịp, chỗ 6:23, thấy có khuyến mãi đoạn đóng triện bằng thớt, đéo biết có phải của bà Dì không ? Lăn tăn, lăn tăn, … 😀
 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 14:40

  Dịt mẹ Zì mà hông chưởi Zì déo còn là thằng người có buồi.

  Hai cô Lài mới Zái côngkích cánhân lungtung chả có játrị déo jì, bị khâu mõm từ lúc nài cho tới 23h dể các cô tựvấn. Nếu xài ních khác vầu tiếptục lảinhải thì thờihạn khóa mõm tăng thành 3 ngày and so on.

  Dịt mẹ Zì sẽ xem cồng nầu của 2 cô quá vôngiã thì xóa mẹ luôn. Dịt mẹ các cô chứ thờijan vàngngọc của Zì mà các cô fungfí thế à?

 26. #26 by DG on 2010/12/23 - 14:46

  Hehe Nổ về rùi hả em?

  Địt mẹ anh nhận lỗi với chi bộ quả dộng cồng với con Lài học giả mồm lồn, dưng đúng là đéo giáo dục đéo được.

  “Nếu còn chút tự trọng kủa thằng đàn ông thì kút mẹ mày đi” hehe lật cồng lại đọc thấy con mồm lồn sủa đúng là hài vãi dắm.

  Thôi sodi hẹn 23h đêm nay, địt mẹ chơi đẹp!

 27. #27 by Dragonfly on 2010/12/23 - 15:04

  Anh thấy vô nghĩa từ lâu rồi. Hệ Hệ

 28. #28 by Dragonfly on 2010/12/23 - 15:10

  @  Zì Thối

  Nên nhìn nguyên nhân rồi hãy kết luận!Hệ Hệ

  @ Khờ
   Mày cũng chỉ là thằng giẻ rách với sự tự kiểm zuyệt mà thôi! Hệ Hệ
  @ DG 
  Anh chán mày lắm zồi coi như anh không biết mày là thằng nào. Đừng để anh phải nghĩ đến kiểu zân Phòng hay làm. Hệ Hệ
 29. #29 by ketui on 2010/12/23 - 15:40

  Hâyza! Tinhthần GiángSinh đâu hết rùi các bựa? Mịa 9 bỏ làm 10 đi, ănthua cáiđéo gì trên cõiảo này!
  GIÁNG SINH AN LÀNH CHO MỌI BỰA! NĂM MỚI NHIỀU MAY MẮN CHO CÁC BỰA TIỀN VÔ ĐỀU ĐỀU, SỨC KHỎE DỒI DÀO ĐẶNG CÒN HƠI MÀ NHẬU, MÀ ĐÚ, MÀ CÃI NHAU!

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 15:43

  Tiếptục jảng cho các cô về chiếncuộc 1946.

  Ngày 20/12/1946, sau khi rút tuyềnbộ bộsậu lên zừng, Ông Cụ vưỡn cho dõng khủngbố Hà Nội & Hảiphòng, dặcbiệt là nhắm vầu các tên Lừa gốc Fáp (thời thởi gọi là Kiều Zân Fáp), với sốlượng lên tới gần 10,000 tên ở Hànội và quãng vài ngàn ở Hảiphòng.

  Dặcbiệt có zững vụ khủngbố nhớn ở chợ Hàng Za và Dồng Xuân, hai nơi có rất dông bọn Kiều hehe mầnăn. Chủyếu bằng lịudạn và bom xăng. Các cô cóthể dọc dược về zững vụ nầy trong hồiký của Ngiã Trần Dại. Ngiã khoe cổ dã chế dược lịudạn (loại chuôi gỗ dược zùng dến tận sau nầy) và bom xăng (loại fa crepe theo môhình Sô Liên) zùng cho mấy vụ ý hehe.

  Các vụ khủngbố nầy dược Sử (mà cô Jầu mà một trong zững tiênfong hehe) chép thành các trận dánh một-dối-một bấthủ của Tựvệ Thành.

  Tới 19/2/1947, Ông Cụ biết chắc là fải chơi cùnhầy lâuzài mới bọn Fáp chứ không chơi kiểu khủngbố dược, dã gởi côngthư cho tổngthống Fáp thôngqua Lãnhsự Anh, có doạn “We want our unity and our independence within the French Union; we want, a just peace which will do honor both to France and to Vietnam”.

  Thằng Gúc zịch “Chúng tôi muốn thống nhất và độc lập trong Liên hiệp Pháp, chúng tôi muốn, chỉ một nền hòa bình tôn vinh cả hai nước Pháp và Việt Nam”.

  Hehe rõ chưa. Câu nầy Sử Lừa xóa nhẹm rùi nhế.

  Ngày hôm dó (19 Feb 1947) cũng dược Sử Lừa dược coi là ngày Kếtthúc Trận Hànội hehe, sau tròn 2 tháng.

  Và cũng từ hôm dó, chínhfủ của Ông Cụ bị dặt ra ngoài vòng fápluật.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 15:59

  Lài còn lảinhải cái déo jì thế. Có câm ngay hông thì bẩu.

  Dịt mẹ lũ con lừa.

  Thôi dể Zì jảng Sử tiếp.

  Các cô còn tintin nên déo biết, rầng Hànội, Hảifòng, Sàigòn thời 194x ychang các thànhfố Fáp thu nhỏ. Fốxá tuyền nhà Fáp. Côngsở tuyền người Fáp. Còn chợbúa thì Fáp and Tầu. Lừa rất là hãnhĩu, tấtnhiên trừ culy, bagác, xethồ, móccống, uýnhjầy…

  Các cô cóthể gúc trên mạng vôkhối finảnh về thờithởi, sẽ thấy Khoaitây ở các thànhfố Lừa dông déo thể tin nủi hehe. Ngoài Fáp, còn có các sắczân Âu, Fi, Ấn rất dôngdúc.

  Vì bọn Khoaitây ở Lừa dông như thế, nên chiện bọn Fáp rút bụp fát về Fáp jả Lừa cho cô Dại Bảo là không thể, Ông Cụ sẽ nhân cơ tànsát không chừa một mống.

  Các Kiều Zân (như Zì dã nốt cồng trước) thời 194x rất dông dã nhận súng của dõng Fáp tỉn dõng Ông Cụ hăng fết.

  Vì quân Ông Cụ cũng có một fần nhớn là tựvệ (tức là dõng ngiệpzư, chỉ có zao, gậy, kèn, trống, cờ..) nên nhiều họcjả Khoaitây coi jaidoạn 1946-1949 trong chiếntranh Lừa là một jaidoạn hềchèo hehe, rất là ngiệpzư, hai bên tỉn nhau như dùa.

  Mời các cô tự gúc.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:10

  Zưng Ông Cụ déo fải tay vừa. Ngày 27/3/1947 các chiênja thưfáp Fáp xácdịnh chữký của Ông Cụ trong côngthư nủitiếng ngày 19/2/1947 là jảmạo, zù chính bức thư và conzấu là xịn hehe.

  Tạisâu Ông Cụ fải mần thế? Hehe hỏi dã là jảnhời.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:16

  Vì Ông Cụ luôn chứngtỏ mình là một tay bộitín như thế, nên bọn Fáp déo tin Ông Cụ, và déo thể chấpnhận một chínhquyền Lừa zưới tay Ông Cụ, trong khi Kiều Zân và tàisản của bọn Fáp ở Lừa còn quá dông.

  Dể khắcfục hậuquả vụ lừadảo, ngày 28/7/1947 Ông Cụ táicơcấu chínhfủ liênhiệp, mời khá dông nhânsĩ Lừa thamja, bâu gồm cả một số chứcsắc tôngjáo (chủyếu là Công Jáo) và nhiều nhânsự caocấp của Nam Kỳ (vốn là thànhfần chínhquyền Cochin China thuộc Fáp).

  Zưng bọn Fáp vưỡn déo tin Ông Cụ hehe.

  Là các cô, các cô có tin Ông Cụ hay hông?

 34. #34 by Kakashi on 2010/12/23 - 16:19

  Địt pẹ TT rắp tâm làm sụp đổ thần tượng ông Kụ trong em và của hàng triệu Lừa đã, đang và sắp có mặt ở chốn này.

 35. #35 by Tranlonghai on 2010/12/23 - 16:21

  Bó tay với lão Lài chuồn!

  Hết công kích dọa dẫm cá nhân rồi bây giờ dọa nốt DG khoản bạo lực, không biết đầu óc ở hạng nào?

  Dân Phòng dân Phòng cái củ buồi Lài ạ, người Phòng cũng đéo ai dở hơi cám hấp đi đánh nhau với động cơ hèn như Lài đâu!

  DG nhịn đi cho lành, đúng là chó dại cắn càn thật!

 36. #36 by mm on 2010/12/23 - 16:30

  Hô hô hô, bịa đặt, tung tin không có nguồn là tài năng của thằng Hoàng điên này, thế thằng Hoàng điên này nghĩ rằng năm 1946 thực dân Pháp có 100.000 quân chính qui ở miền Bắc để làm gì mà phải để kiều dân tham gia chiến trận. Đúng là thằng điên

 37. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:39

  Ngày 22/9/1947, kịuhoàng Bảo Dại dồngý từ Hồng Kông về Lừa xâyzựng chánhfủ liênhiệp theo ý bọn Fáp. Dó would be một bước ngoặt nhớn cho Xứ Lừa hehe.

  Zưng Ông Cụ dã kịp hạlịnh dệtử bên Hồng Kông zùng mỹnhânkế dể jữ cô Dại ở lại bển dến tận tháng 12 hehe. Cô Dại thời thởi còn trẻ như con Tướng Tin, mà sướng quen rùi, nằm gai nếm mật thế déo nầu dược.

  Và, mãi 7/12/1947 cô Dại mới chịu về Lừa và cùng kýtá mới bọn Fáp Hiệpngị Hạ Long dể nhận lại một quốcja VN dộclập. Tinhiên nhiều Lừa cho rầng Hiệpngị nầy khá hãmlìn. Mời các cô tự ngiênkíu.

  Tới 5/6/1948, cô Dại ký mới bọn Fáp Hiệpngị Hạ Long #2, với các diềukhoản ngon hơn hehe, zưng vưỡn camkết zành cho bọn Fáp quyền ngoạijao và quânsự over Lừa.

  Và hehe, ngày 14/6/1949, Quốcja Dại Lừa chínhthức nhận dộclập từ bọn Fáp. Quốctrưởng là cô Dại, thủdô là Sàigòn.

  Mọi Ông Cụ cốgắng thỏahiệp của Ông Cụ mới bọn Fáp dều hỏng, vì Ông Cụ quá jantrá, déo thể tin dược, zù dã có lúc bọn Fáp dịnh xuềxòa chấpnhận Ông Cụ.

  Xứ Lừa vầu tay cô Dại theo thônglệ hehe.

  Dến thờidiểm ý vưỡn chưa có một quốcja nầu trên Quảdất côngnhận chínhquyền Ông Cụ, kểcả Sô Liên và Tầu hehe.

  Tầu thì hồi nẳm vưỡn dang tỉn nhau Mao Tưởng, chứ Sô Liên tạisâu déo côngnhận Ông Cụ?

  Hehe các cô tự jảnhời. Dến Sô Liên, nơi dẻ ra Ông Cụ, mà cũng déo tin ổng, thì còn déo ai tin dược ổng nữa.

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:46

  Zì thách tấtcả các Sửja Lừa khắp 5châu4bể cãi dược Zì zững luậndiểm Zì nêu ra ở dây hehe dịt mẹ các cô bọn lỗdít.

  Chứngcớ tự các cô tìm hoặc nhờ Bắp Ngô tìm hộ hehe.

 39. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:49

  Vụ jữ cô Dại ở lại bên Hồng Kông 2 tháng dể Ông Cụ có thêm thờijan dàmfán mới bọn Fáp dã dược chính dệtử Ông Cụ khoe (cho cave jả mần bồ cô Dại, rùi lén ăncắp hết kimcương cô jấu trong jầy hehe).

  Mời các cô gúc mời mời.

 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:54

  Các cô, zù ngu như ông lợn, vẫn zễzàng nhận ra, mọi sự Ông Cụ mần, thì chỉ vì cánhân ổng fecánh ổng, chứ có vì tôngzật nầy quốcgia nầy cái dầu buồi ý.

 41. #42 by Kakashi on 2010/12/23 - 16:56

  Hôm trước xem bản tin bọn VTV thấy thương ông Giáp quá. nằm trên jường bệnh chân tay lẩy bẩy rồi mà vẫn phải nghe thằng cha BT BQP đến báo cáo tình hình đất nước. Ông gần đất xa trời thế rồi mà vẫn còn chưa được bỏn buông tha.

 42. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 16:57

  Cô Tê Minh vuilòng không xìbam. Déo jì bốt một cồng zài dến mấy kýlôthước, lật bã cả tay hông xong thế.

 43. #44 by Không Ai Sất on 2010/12/23 - 17:01

  Chi bộ chó tham khảo cái Link nầy;

  Nhìn lại hiệp định Elysee

  Tên tác giả nêu ra các tiến trình giống Zì Thối dưng đéo căm hận ông Cụ bằng Zì Thối

  Hùi xưa học sử anh đã phẩy thắc mắc tại sâu độc lập đọc từ 2/9/1945 mà tới tận khi Mao Xếnh Xáng giành được chính quyền và Tầu mới là nước đầu tiên công nhận độc lập của ông Cụ.

  Hóa ra trước đó cả thế giới coi Vẹm là phiến quân, dạng thổ phỉ, khủng bố nến đéo thằng nầu công nhận.

  Sự thật nó trần trụi vậy các cô ợ

 44. #45 by tminh on 2010/12/23 - 17:10


  Sorry chi bộ, không biết sao embed code của youtube yahoo nó lại x-dupe.

  Bác Lả, Lài, Dzái Gẻ, Hương, €

  Đỵt pẹ Fighting is over…

 45. #46 by hùng hục on 2010/12/23 - 17:19

  Mời chi bộ thưởng thức tấm hình bạn Giàu chụp được khi du học sô liên. Chi bộ đoán xem Người ta đang làm gì, ở đâu?@condom


  Đoán nhế, chị em phụ lữ kách mệnh đang vắt sữa kách mệnh cho lãnh tụ kính yêu shit-ta-link uống. Oài địt mẹ lại còn phải vắt nữa, nếu như là ông Cụ thì ổng tu mẹ luôn tại vòi!
 46. #47 by tinhxanh on 2010/12/23 - 17:22

  Zì thách tấtcả các Sửja Lừa khắp 5châu4bể cãi dược Zì zững luậndiểm Zì nêu ra ở dây hehe dịt mẹ các cô bọn lỗdít.@ TT


  Những điều TT nói đa số là đúng. Ngay từ cuối 198x anh đã được đọc dững tài liệu hết sức bất ngờ về ông cụ, chưa kể đến bạn Tín bùi và Thư Hiên Vũ ngồi uống diệu với anh mà chưởi ông cụ y như TT.
  Anh đéo tham luận đéo có nghĩa là anh đéo biết gì. Địt mẹ chi bộ cứ tham luận để anh chấnm điểm. Hờ hờ.
  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 17:28

   Dịt mẹ cô Sành zám zìm hàng Zì à? Diều Zì nói déo fải “dasố dúng”, mà “tuyệtdối dúng”.

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 17:26

  Jữa lúc Ông Cụ dang chánnản tộtcùng trên Bắc Cực, tắm suối ngủ hang ăn khoai nướng, và chuẩnbị buông con mẹ nó xuôi xinxỏ cô Dại Bảo một chân trong chánhfủ, thì ngày 1/10/1949 Ông Mao dùng fát cướp dược Trung Hoa dạilục.

  Dịt mẹ dúng là ngiệpchướng của tôngzật Lừa. Déo dỡ dược. Déo dỡ dược.

  Ông Cụ tứctốc di tầuhỏa sang gặp Ông Mao.

  Ông Mao bơm xiềnnong súngống cốvấn cho Ông Cụ tứcthì. Cô Canh Trần theo Ông Cụ sang Lừa ngay dợt dó và ở lỳ dến tận trận Diện Biên Fủ.

 48. #50 by Dom-dom on 2010/12/23 - 17:39

  Chúc mừng Giáng sinh Qúan Bựa nè:

 49. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 17:47

  Nhờ bọn Tầu chống lưng hehe, Ông Cụ bắtdầu tỉn Quốcja Dại Lừa non trẻ của cô Dại có bọn Fáp chống lưng.

  Ngày 16/9/1950, Ông Cụ chơi nhát dầutiên, mở chiếnzịch dầutiên (chiếnzịch Biên giới) bằng trận uýnh dầutiên (trận Đông Khê), zo cô 3tầu Canh Trần trựctiếp chỉhuy, có 2 dạidội trungxạ Tầu hehe sátcánh.

  Sau trận, Ông Cụ tặng cô Canh bài thơ chữ Tầu. Nguyênbản trong “Trần Canh Kỉniệm Dường” của bài thơ ý thế nầy:

  Huề trượng đăng cao quan trận địa
  Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân
  Nghĩa binh tráng khí thôn ngưu đẩu
  Thệ diệt sài lang xâm lược quân.

  Ngày 8/10/1950, Ông Cụ biên thơ biểuzương các bộdội Bắn Dòm của mình, nhântiện gởi tặng cô Canh bài thơ thứ hai:

  Hương tân mỹ tửu dạ quang bôi
  Dục ẩm, tỳ bà  mã thượng thôi
  Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
  Địch nhân hưu phóng nhất nhân hồi.

  Hehe các cô tự nhờ thằng Gúc zịch nhế.

 50. #52 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 17:58

  Trung Tướng im mồm nghe Thím trúc mầng Giáng Sinh nầu.

  Trúc Giáng Sinh an lành, vui vẻ, không chưởi bậy, không làm hàng.

  Vàng Son cho đến Bần Nông lỗ đít.

  Trúc mầng Trúc mầng Trúc mầng