Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by dark30 on 2010/12/23 - 00:54

  cái nhà Q5 “đẹp nhất SG” của mày phỏng. Đồ con lợn! lại còn thở sến sống tình cảm nhớ nhà cũ.@LàiHôm nay cô Lài chửi dẻo phết, anh khen.
  @Khờ: Địt mẹ, muốn bán nhà thì phải theo quy luật cung-cầu nghe chưa cô kia. Đéo có tình cảm hay ban ơn ở đây nhá, anh mua thì trả xiền chứ đéo có xin xỏ cô nhế. Chừng đó cũng chứng tỏ con mẹ nó tầm vĩ trong củ sọ của cô rồi!

 2. #2 by themcuoi on 2010/12/23 - 00:58

  Đéo phải Ông Cụ đi tới 1 kết quả mà là 1 liên hiệp các tổ chức (mà trong đó nhóm Ông Cụ phải nói là 1 dúm thôi) đi tới kết quả. @ Điêu yêu.

  Liên gì thì liên vưỡn cứ là dưới trướng Cụ, vưỡn do Cụ tập hợp lại. Anh nhớ có thằng điếu nầu đã nói quần chùng chỉ là dững số 0, phẩy khi có 1 thằng đầu to là số 1 đứng ở đầu thì dững số 0 đó mới có nghĩa. Thế Cô Châu Phan, Trinh Phan, hay Can Lương… nhẽ chỉ nhõn một mình.

 3. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 01:32

  Các cô cồng nhiều vãi đạn Thím đọc xâyxẩm cả đầulâu hehe. Dưng Thím thấy hôm nay cô Lài nóinăng gãygọn, chửi cũng duyêndáng, tóm lại là không thốirinh như mọi khi nữa hehe khen phát.

  Cô Lài, cho Thím ôm hôn cô nhát nầu!

  Hehe

 4. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 01:38

  Dưng tuyệtvời mĩmãn nhất vẫn là cồng của em Hương Điêu a.k.a The Coolest Vang Son Ever hehe

  Tạisao tuyệtvời?

  Tạisao mĩmãn?

  Mời tất cả các cô tìm đọc lại cồng của em ẻm.

  Giátrị của quán Bựa được gìngiữ đến tận giờ chính là nhờ những tinhhoa như thế. Các cô nhìn cách em Hương tống dững bô cứt tooành chấtlượng ngập hết a-lô của bọn bầncốnông vửa ngu vửa bẩuthủ vửa hãmlồn dư đám Dái Ghẻ, Hai Em… đặng làm bỏn câm mồm, mà họctập!

  Địt mẹ các cô phát cho sảng khoải!

 5. #5 by Dragonfly on 2010/12/23 - 01:47

  – Loại 5, hehe, nhiều. Bô-lão nhà Dì đấy thôi, có xem Khổng ra ký-lô nào đâu.
  (Đủ xúc tích, mạnh mẽ chưa cô Lài?)@ Roai

  ——————————
  Địtmẹ, chửi phải nhanh ,mạnh cắc địt bụp thế chứ. Anh ghét cồng zài nhưng hôm nay anh bị ép uổng nên nói hơi nhiều.Xinlỗi chi bộ mặt ./ Hệ Hệ
 6. #6 by nhất on 2010/12/23 - 05:02

  Hồi bé anh đã để ý  chuyện báo chí , truyện kể rằng : hồi toàn quốc kháng chiến, dân Hà nội đục tường từ nhà này qua nhà khác để chiến với bọn Pháp. Rồi khua nồi đồng, mâm đồng để báo hiệu.
  Nhưng đéo bao giờ thấy ai nói cụ thể về chuyện đó, cụ thể là đục tường ở phố nào ? Cẩm hói về tổ hưu thử hỏi xem có chuyện đó không? Hồi nhỏ anh cũng hỏi  nhưng bô lão cũng trả lời y như trên báo, hehe. Sau đó cũng đéo quan tâm nữa.
  Anh đồ rằng chuyện này cũng bịa nốt, y như Trung Tướng viết.

 7. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 06:09

  Chào Nhất Dâm, chào Thím chưa hehe

 8. #8 by Cocacola on 2010/12/23 - 07:02

  Lúc đó, hết phong trào này đến phong trào khác đều không đi đến kết quả. Chỉ có của Ông Cụ là đi được đến bước cuối cùng.


  Liên gì thì liên vưỡn cứ là dưới trướng Cụ, vưỡn do Cụ tập hợp lại @ Đóm

  Hehe, cô Đóm đang giở sử đảng mà nói nầy! Nghe chân lý quá nhở: đảng Cụ đứng nhìn hết lũ này lũ kia loay hoay mà vẫn không trò trống gì, cuối cùng xắn tay áo vào làm, bọn kia theo về cả. 

  Thế cho nên công lao này của Đảng cụ đời đời kiếp kiếp không bao giờ được quên nhé Lừa!

  Sự thực là thế này: trước Cụ có cả chục phe phái hoạt động sôi nổi lắm, bọn ý, cũng như bọn hiện giờ đang sống bên Khoai Tây ý, mong đạt được chính quyền bằng con đường dân cử.

  Trong khi đó Cụ và đảng Cụ quyết tâm cướp chính quyền bằng vũ lực. Cướp chính quyền bằng họng súng và dao phay thì cách dễ dàng nhất là phải gầy cho được chiến tranh. Trong chiến tranh thì giết sạch các phe phái khác dễ dàng hơn nhiều.

  Thế nên Cụ cố tình lôi Lừa vào đao binh với Phớp, rồi kêu gọi các đảng phái khác liên hiệp lại chống Pháp để dễ mần thịt. Sổ Huỳnh Phú, đảng trưởng Dân Xã Hòa Hảo, đã bị Cụ thịt đẹp trong bưng. Nguyên cái đảng lớn nhất nhì Nam Kỳ bị xóa sổ hoàn toàn.
 9. #9 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/23 - 07:05

  Sư bố 2 bạn Cẩm và Lả nhế!

  Chi bộ người ta dang bàn chuyện tận sao hỏa sao kim thì 2 cô vưỡn còn nán lại quả dất rùi luân phiên bóp chim nhau như thế à?

  Có nhõn chuyện cô nào bóp chim cô nào mà 2 cô nói di nói lại bâu lần rồi đấy. Ditme các cô coi thường người dọc như ta quá dấy, dúng sai tự bọn ta hiểu và cô nào dúng hơn sẽ lôi kéo dược nhiều người ủng hộ hơn và tạo nên “thương hiệu” cho các cô. Nói di nói lại cùng 1 chuyện chỉ tổ cho cả 2 cô có chung một “thương hiệu” mới thôi đấy, he he he. (Thôi bi giờ Cô nào có phong bì thì tớ ủng hộ )

  Tạm phạt 2 cô ra góc quán dứng úp mặt vầu tường rùi chỉa bàn tọa ra cho bạn Chim chúm chím lấy roi xử lý.

  “24h tới, 2 cô không xứng dáng dược họctập và xinhhoạt trong tình thương yêu vô hạn của lãnhtụvĩdại – TTkènteo của chúng ta” (copy từ hồi cí của ban gì diệp viên bắc cực). He he he

 10. #10 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/23 - 07:15

  Rồi khua nồi đồng, mâm đồng để báo hiệu.@ Nhất râm

  Cửn thượn, khéo trúng vầu dịp trung thu của các cháu nhi dồng thối tai .

 11. #11 by Cocacola on 2010/12/23 - 07:33

  @ Cuồng:


  Tại bạn Cẩm hói thách anh bóp chim bạn ý chứ anh có muốn thế đâu! Tính anh vốn thương người, nghe bạn ý tha thiết quá nên anh không nỡ từ chối! Lần sau không chìu nữa!
 12. #12 by Mit on 2010/12/23 - 07:47

  Số lượng trí thức tham gia liên hiệp này là lớn, chứ đéo phải toànbộ là vì Đảng Ông Cụ mà theo.@ Hương

  Ờ lâu rùi Mít có dọc quyển sách của cô Ziễm Bùi, thuyết khách cuối cùng của cô 6Thẹo.  Cô cổ có kể về jai doạn 1946 lúc bạn Ziáp thẳng tay chém jiết các dảng fái khác dể củng cố lực lượng vẹm tại vùng sông Hồng.  Rùi dến khi Ông Cụ ja hịch tướng sĩ kêu gọi “toàn dân” thì cũng là lúc bọn fản dộng non-vẹm (tức là dững tên dã từng hưởng ứng dứng ra chống Fáp trước dây) dã dược dệ tử Ông Cụ tiêu diệt gần hết miạ. 

  Mấy chục năm dã qua, ngẫm lại thấy 6Thẹo nói jất dúng, “Dừng nge bỏn, mà hãy nhìn dững jì bỏn làm”….hehehe  Chân lý miạ!!!

  Chi bộ hôm nay ném cứt vầu nhau liên tục, tốt!  Tiếp tục nhá…hehehe  Jờ Mít fải di rùi. Later!

 13. #13 by Servus on 2010/12/23 - 07:48

    Tiên sư tên Pháo đưa ra chủ đề làm anh lật còm hoa cả mắt, bố tiên sư cô

    Điếu mịa chi bộ, chi bộ chỉ lo tìm hiểu tâm lý khách hàng tại sao nó đổ xô vô mua cổ phiếu của cty ông Cụ mà kô tính đến việc Cụ là một chiên gia lobby thôi miên tâm lý hạng nặng lẫn chiên gia cướp trứng gà hạng siu nặng à!

    Cụ vào đời sớm, sinh hoạt chợ búa nhiều nên khả năng né và chém gió khác hẳn mấy tên học tây tàu về là điều hiển nhiên! Trong lúc cà phê cà pháo, Cụ cứ tỉ tê chú làm trùm bộ nầy, chú làm trùm bộ kia, anh là anh để chú tự quyết đinh hết, lời chú cho anh ít, lỗ anh chịu, chú đừng lo đừng lo thì thằng nào chả sướng lên mà gật đầu! Mà gật rồi để Cụ túm được cái cạp quần thì có chạy được cứt ấy mà đòi tinh tướng! Thế cho nên tên nào chạy được thì chạy, kô chạy được thì hoặc húng bị bắn chết đòm hoặc chấp nhận làm cua trong rọ cho Cụ nghịch hôhôhô

    Điếu mịa thông cái củ sọ thối chưa hả tên Dái Ghẻ lẫn tên Vivĩmô Khờkhạo kia!

 14. #14 by DG on 2010/12/23 - 08:41

  Hehehe 1 đêm thức dậy sáng mai ra lật còm mờ mẹ mắt, đông vui rôm rả quá đi, như ww3 ý nhở? chi bộ nhở?

   

  Chiến đấu rất căng thẳng, và bộ mặt của các bên tham chiến đã dần dần lộ rõ.

   

  Bộ 3 Lài Dồn, Lả giẻ rách, Hường Phèo gặp nhau chả khác đéo gì thài lài gặp cứt chó giữa một chiều mưa nhạt nhòa, hehe tốt tươi đéo chịu.!

   

  Lả giẻ rách, ẻm Hường tham chiến với chiến thuật “khỉ ăn cắp oản” tỏ ra rất hữu hiệu, nguyên lý cơ bản là nhắm nhắm trích đại một dòng nào đấy của đối phương, rùi hát bài ca nào chúng mình cùng gúc gúc gúc, nào chúng mình cùng trích trích trích, để rồi khi đối phương đang cao hứng tuyên bố “ông cụ là vĩ đại” chẳng hạn, thì các ẻm quay ra bất ngờ bảo, “tầm bậy, hai hòn cà của cụ hòn to hòn nhỏ” đéo thể là vĩ đại được! hehe.

   

  (còn tiếp)

 15. #15 by DG on 2010/12/23 - 08:42

  (còn tiếp)

   

  Đồng bào nhân dân như cô Thiếu công công, cô Cường dương đứng hai bên đường cổ võ nhiệt liệt, băng rôn “vàng son cố lên” treo nhan nhản trên từng góc phố, số nhà., Hehehe địt mẹ đã là vàng son thì đéo tiến đéo được, thôi thì xác định cố sống cố chết mà bám trụ! Khốn nạn nhất là cuộc đời cứ phải gồng vai lên gánh một cái danh xưng quá tải với mình, không phải là mình, chỉ vì lời a dua của một thằng kền kền ất ơ nào đó.

   

  Anh DG cảnh cáo cô Cẩm hàng lược mới lại cô Trầng nhế, đừng bắt tên Lả giẻ rách cun cút lật còm một cách tội nghiệp như vậy, hehe các cô cứ nửa kín nửa hở một câu mần thằng cu con lọ mọ đêm hôm ngồi trích còm tởn thấy bà! Hài hước mới cô Lả hông chịu nủi!

   

  Trong một diễn biến khác, với chiến thuật “Chó xem tát ao”, cô Lài Dồn đang tỏ ra khá hữu hiệu trong cuộc chiến của mình. Chẳng cần phải nhọc công làm gì, cô cứ ngồi hóng hớt trên bờ nhìn các cụ chổng mông bắt cá, thỉnh thoảng húng lên sủa vài câu vô nghĩa báo hiệu là hehe bố mài đang ngồi trên bờ nhế, chúng mài liệu hồn!

   

  Một quả rắm bủm bủm bọt nước, cũng đủ để cô Lài Dồn tru tra tru tréo nổi xóm nổi làng, vui thay vui thay!

   

  (còn tiếp)

 16. #16 by DG on 2010/12/23 - 08:42

  Hehehe địt mẹ vãi đái mới Lài Dồn, lúc nầu tới giờ mới đọc được một cồng của Lài gọi là có tí tranh luận, gì gì mà Tam cương mới lại Ngũ thường, Lài chỉ việc gúc phát, cóp bết định nghĩa phát, đấy nhế, tinh hoa của tao đấy nhế!

   

  Lần thứ 2 chứng kiến Lài Dồn húng chó sủa ầm ĩ vì bị gọi là “bần nông”, lần 1 là quả tên Nổ nó xếp trong danh sách Bòi tập 1, lần 2 là bi giờ, hehe vãi đái! chi bộ từ này gọi Lài là tinh hoa mẹ đi cho lành nhế, địt mẹ chó dại cắn càn đéo biết đường nào mà lần đâu!

   

  Nầu, sáng mai sảng khoái chưởi phát mát dái làm sao, anh rặn xong rùi đấy, giờ đặng đong xiền, mời Lài, mời Lả, mời Thiếu công công…, hehe mời mời nầu!

   

  @ Khờ: Rút kinh nghiệm chuyện đất cát nhà cửa, địt mẹ thả vào đây Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều cô thấy chưa? Chó dại cắn càn cô thấy chưa? Mà cô cân nhắc chỗ thả nhế, hehe khối đứa to mồm bật cô tanh tách đói thối mồm rã họng ra, có mua mua được cái cục cứt í?

 17. #17 by Gã khờ on 2010/12/23 - 08:45

  Anh đây, túi qua Anh xỉn ngủ mẹ sau khi dạy cô Hương, sáng zậy thấy lũ chi bộ viên tuyềnngu tuyềnngu. Địt mịa phát cho thơm lông Anh.

  Ơ chi bộ tuyền đầu đất mẹ. Bỏ cả công Anh bẩu thế mờ đéo đứa nầu hiểu cả là sâu là sâu? Là vì bờ cờ tờ là học trò ông cụ quá giỏi, nên có các bựa viên tuyềnngu. Anh chỉ thấy có Mít dàng son và Bắn Đòm Đòm hiểu. Đúng là bần nông chính hiệu mẹ.

  Địt mẹ chi bộ phát, nghe Anh bẩu trước khi anh đi là cả gia tài cả lũ bần nông chi bộ cộng lại cũng diếu đủ để mua gia tài anh đấy. Đứa nầu bẩu anh là cò đất thì đứa đó điếu đủ để anh cho xem nhà nhế!!!

  Thui anh phải đi đong xiền đây. Ngồi chồm hổm mà khai khẩn mấy cái củ sợ lừa của bựa viên đầu đất đã bị bờ cờ tờ ngu hóa chỉ có ngu theo. Khi nầu anh thấy chi bộ ngu hảm anh sẽ vầu dạy típ.

 18. #18 by Mr. Tran on 2010/12/23 - 08:48

  Hello chi bựa, chầu buổi sáng tiền Noel mát trong!

   

  Hôm qua mải chưởi nhau quên mẹ cả việc chính. Mỗ nghĩ các thành phần mà Pháo xịt nói ban đầu 1 phần  là đéo phải đi theo ai đó mà là đi theo cái tinh thần mà tướng thối nó vẫn gọi là húng, 1 phần là bị ai đó lừa. Địt mẹ, hồi hổi công nghệ Pi-a, lốp-bi cũng ác đấy chứ đéo đùa.

   

  Phần nào rồi sau này dù nhận ra hay không, dù bị tròng vào rọ hay không thì cũng có người bị thịt, có người té, có người nhắm mắt đưa chân, cố đấm ăn xôi như bựa nào đó nói và có cả theo cách nói quen thuộc là “gây nhiều nợ máu”, đéo thể và cũng đéo ngu gì mà té. Hehe

   

  Lài dồn chịu khó đi uống diệu dồi vầu sinh hoạt nhế. Diệu mềm môi chưởi ngọt vãi đái, bần thị ạ hehe

 19. #19 by Chim Son Ca on 2010/12/23 - 08:51

  Mija quán đông vui chửi nhau vậy mới bật ra được vấn đề chứ..cứ đồng thuận 99% như quốc hội Lừa thì còn đéo gì quán Bựa. Mỗ có lời khen đên Lả Lét, Dái Gẻ, Lài Dồn, Em Điêu, Roai,Codom……….

  Mà tên Khờ với Lả cãi Codom vụ dân Nam yêu ông Cụ hơn dân Bắc là sai mẹ rùi. Các cô ở trong Nam mà ko thị sát các tỉnh miền Tây xem là biết liền.
  Dân Nam thật thà, ngay thẳng,và ít học hơn(nói về số đông nhé), dễ cả tin …..vì thế ngay từ thời cụ Diệm, Cụ lo cho họ đầy đủ nếu họ chịu khó làm ăn (chủ yếu là làm ruộng) như cung cấp cày, quốc, trâu bò, thậm chí cả máy cày…..lại cung cấp giống và thực phẩm nữa. Cụ còn xẻ Kinh, Sông để cho dân ở và thuận lợi làm ruộng lúa (vd:vùng cái sắn,……) ngay cả Ấp chiến lược một mặt cũng để dân bớt tiếp xúc với VC một mặt giúp dân làm ăn sinh sống dễ hơn (bây giờ chiêu bài Khu Dân Cư cũng rứa). Thế mà họ đâu có chịu, toàn nghe lời bọn Chính trị viên Bắc tuyên truyền. Hồi đó bọn CTV nâng hình ảnh Bác lên tầm lãnh tụ thiên tài thương dân,phúc hậu như 1 ông Tiên,……
 20. #20 by mm on 2010/12/23 - 08:58

  Chúng mày đã thấy thằng Hoàng là thằng điên hay chưa? Qua những dẫn chứng lịch sử lố báo của nó thấy rõ điều đó: nếu quân đội ta lúc đó bỏ chạy như lời thằng Hoàng điên nói thì những chiến công lẫy lừng như ở chợ Đồng Xuân, ở Bắc Bộ Phủ là do ai làm? Chiến công kìm chân quân Pháp 2 tháng trời ở Hà Nội do ai làm? Từ những thông tin đó chúng mày có còn tin những thông tin mà thằng Hoàng điên đưa ra như: Hiệp định sơ bộ? Bom ba càng tháo hết thuốc súng? Nếu chúng mày không phải là 1 lũ ngu (không bằng con lợn) thì đừng có a-dua theo 1 thằng điên nữa

 21. #21 by DG on 2010/12/23 - 09:08

  hahaha đến chết cười mất thôi xem  kiến thức của “học giả” Lài Dồn này :

  http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090811213729AAk3srE

  Đã thế cóp bết cũng đéo biết đằng cóp bết, hahahaha!!!!!!!!

  Con lạy Lài Dồn!

 22. #22 by Dom-dom on 2010/12/23 - 09:09

  thằng zòm-zòm-loi tintin sure luôn@ Hục Hặc
  Cả đời sống ở Bắc Lừa, chuyện củ sọ tintin là không tránh khỏi, thế mới vào đây hóng hớt cho bớt tintin mà cô. Đầu óc Anh sáng láng vào đây làm điếu cho mất TG đi đong xiền.

 23. #23 by Chim Son Ca on 2010/12/23 - 09:11

  còn chế độ XHCN nếu thành công thì dân chỉ việc ngồi chơi cũng có ăn, đéo cần làm nhiều cũng dư ăn, rồi hứa sẽ cho làm chức này chức kia…..Mịa, các bác cứ về Bến Tre quê hương Đồng Khởi xem, mấy ông già theo VC ngày xưa hồi mới dành chính quyền cũng được chức này chức kia mấy tháng, nhưng tình hình tạm ổn một tý là nó đá về vườn hết bây giờ bất mãn uống rượu chửi tụi Bắc lừa đảo vung xích cho luôn…….Họ đâu có nghĩ sâu xa rằng họ ít học làm sao họ có thể làm lãnh đạo được, chẳng qua thời chiến thì nó hứa cho mày khoái mà húng chiến thôi. Mà nói thật dân miền Tây đa số là Lười (vì hoàn cảnh địa lý, và điều kiện tự nhiên…) vì thế nói đến chế độ sau này cứ làm tà tà cũng dư ăn, tha hồ mà chơi…là đâm đầu vào tin sái cổ.

  Tuy nhiên là sau này dân trong Nam tuy bị trải qua thời bao cấp thì họ nhận ra họ bì lừa nhưng tuyệt nhiên họ ko bao giờ oán trách Bác mà chỉ chửi tụi đệ Bác đéo nghe lời Bác nên dân mới khổ như vậy, còn Bác thì vân là một ông Tiên
  Dân Thoại Sơn dân Miên ít thôi bố Lả ạh, còn toàn dân Nam ko ah, Nói chung dân Nam thật thà thấy chính quyền sui ngọt tai là làm thôi chứ thực lòng thì yêu đéch gì. rất dễ bị lừa
  Nghèo ->Ngu->dễ bị lừa : điều kiện tiến lên……
 24. #24 by kochumbenim09 on 2010/12/23 - 09:14

  cô hai máu lồn (2m).
  chầu cô dừng chân ghé quán..mả địt xư tổ bố cô cái cho mát giọng buổi xớm ..
  cô còn cái gì hay hơn hông …cô ghé quán để chưởi tốc váy thì thầy luôn ủng hộ ..dưng cái thầy quan tâm cái cô đưa ra nếu nó hay hơn chút xíu thôi cái cô vừa nói thì thầy cũng oánh dắm nhiệt liệt ..còn chẳng có gì hơn mấy cái thứ đó xin cô lần xau ghé quán nhá..quán tuy dộng dãi cho mọi người dưng thật thêm một nhưn vật như cô thì nó cũng dất chật chôi…ở đây chuyên tìm tòi dững gì không theo chiền thống+quan điểm+quy luật mẹ nầu cả ..tôn chỉ quán là chưởi và chưởi bật máu (!) + vãi dớt (qp) vậy dững gì nhạt nheõ xẽ được ngó tới khi có thời gian …thế nha..địt sư bố cô phát nữa để mần việc nầu.

 25. #25 by Dom-dom on 2010/12/23 - 09:20

  Chúng mày đã thấy thằng Hoàng là thằng điên hay chưa? Qua những dẫn chứng lịch sử lố báo của nó thấy rõ điều đó: nếu quân đội ta lúc đó bỏ chạy như lời thằng Hoàng điên nói thì những chiến công lẫy lừng như ở chợ Đồng Xuân, ở Bắc Bộ Phủ là do ai làm? Chiến công kìm chân quân Pháp 2 tháng trời ở Hà Nội do ai làm? Từ những thông tin đó chúng mày có còn tin những thông tin mà thằng Hoàng điên đưa ra như: Hiệp định sơ bộ? Bom ba càng tháo hết thuốc súng? Nếu chúng mày không phải là 1 lũ ngu (không bằng con lợn) thì đừng có a-dua theo 1 thằng điên nữa!!!@ mẹ mày
  Một sự bất tín vạn sự không tin. Sử Lừa đã có nhiều chuyện mà các sử gia còn cãi nhau choang choảng, vì nhiều sự thật không được tôn trọng. Cứ mặc mịa chúng cãi nhau. Qua cãi nhau sự thật sẽ được sáng tỏ. Thằng này nói sai thằng kia sẽ đập lại. Cô cũng cứ bình tĩnh bằng lập luận mà đập lại. Hãy dùng câu khẳng định, thuyết phục hơn là dùng câu nghi vấn. Anh cũng đang muốn lắng nghe lập luận của cô đây.

 26. #26 by Già Không Đều on 2010/12/23 - 09:21

  Địt con mệ M&M cái chào buổi sáng muộn nào! Nghe Cô bảo gì gì oanh liệt Đồng Xuân, gì gì hào hùng Bắc Bộ Phủ mà bực cái cửa mình Anh quá đi nà!

  Địt mẹ Cô, Nếu không có Ông Cụ và các cuộc chiến mà cô tự hào đấy thì Chợ Đồng Xuân, Bắc Bộ Phủ và bao nhiêu công trình do Pháp xây dựng cho xứ Lừa nó sẽ thế nào hử Cô? Nó sẽ bị Pháp phá nát ư và chỉ Ông Cụ mới có công bảo vệ nó ư? Địt mẹ Cô xem Pháp bỏ bao nhiêu tiền của công sức gầy dựng bao nhiêu thứ cho cái Xứ Lừa này( điển hình cái cái đường sắt khổ 1m xuyên Việt mà đền giờ này sau mấy chục năm đệ của Cụ cứ thế mà dùng chứ làm được mới đéo gì hử), cô so với cái Pháp bóc lột xứ An Nam đem về chính quốc thì cái nào nhiều hơn và giá trị hơn.

  Địt mẹ nếu Ông Cụ không kéo cái xứ này vào cuộc chiến thì xứ Lừa mấy Cô trước sau gì cũng được trao trả độc lập, và khái niệm thuộc địa là chiêu bài mỵ dân của Cụ chứ xứ Lừa đã là xứ Bảo Hộ của Pháp rùi, chắc chắc sẽ văn minh tiến bộ hơn những gì Ông Cụ cướp được và tàn phá dần theo năm tháng.

  Oanh liệt cái đéo gì toàn máu xương không thế!

 27. #27 by Chim Son Ca on 2010/12/23 - 09:21

  Nói chung là dân Nam nhất là dân nghèo miền Tây(lại chiếm đa số) bị tuyên truyền nhiễm mịa vào sọ rồi nhiều khi đéo biết Cụ là ai nhưng cứ nói đến ông Cụ thì liên tưởng mẹ đến một ông Tiên râu toc bạc phơ…hehe

  Vì thế có khảo sát mà kết quả ai yêu ông Cụ nhất thì đồng bào miền Nam giật giải thì đéo có gì lạ !

 28. #28 by Cocacola on 2010/12/23 - 09:27

  Thế mà họ đâu có chịu, toàn nghe lời bọn Chính trị viên Bắc tuyên truyền. @ Chim Ca


  Nghe nghe cái dắm ý! Mịa, dân đen luôn luôn mang tiếng! Lừa Bắc, lính Cụ lẫn một số quan SG cũ đều cho là dân Nam Lừa yêu Cụ, nuôi chứa lính Cụ v.v..

  Sự thực là: lính Cụ ngày xưa khác đéo gì thổ phỉ, mỗi lần chúng “đột ấp” là có nhiêu gạo mắm, chúng vét sạch chứ dân tiếp tế nuôi giấu cái buồi ấy.

  Chúng còn đặt lệ ra là mỗi nhà phải để trước nhà một lu nhỏ, mỗi ngày cho ít gạo vào đấy để đêm chúng về hốt cho nhanh. Lu không có gạo á? Đạp cửa xông vào đâm chém cả nhà vì cái tội Việt gian!

  Anh Diệm Ngô thấy dân bị thế khổ quá, mới nghĩ ra chiêu “ấp chiến lược”, tối dân về ngủ trong ấp, có rào kẽm gai, lính gác bảo vệ! Dân mới yên ổn được chút. Tụi commies thù chính sách “ấp chiến lược” nầy lắm!

  Nghe giang hồ bảo bỏn lốp-bi qua ngả Tàu với Mẽo lật anh Diệm Ngô và sau khi anh Diệm Ngô về với Chúa rồi thì ngay lập tức các ấp chiến lược này bị tháo bỏ. Dân vừa bị cướp, vừa mang tiếng là nuôi bọn Commies!

  Chuyện thế thôi chứ nghe tuyên truyền cái buồi ấy chứ nghe!
 29. #29 by DG on 2010/12/23 - 09:32

  Hehe cô Đòm Đòm, cô bận tâm làm gì mấy cái cồng háo thắng kiểu “địt mẹ thắng TinTin, anh già hói không thèm nói chiện mới Tintin” hả cô?

   

  Anh đã từng nói, già hói hay tintin là nó nằm trong củ sọ, chứ có phải là thằng nầu chui nhồn ra trước ra sau đâu cô?

   

  Anh thích phong cách thằng Tướng Tin, hehe địt mẹ nó cứ nhận thế đấy, làm gì nhau nào? nhưng nó bật thì cô thấy ác chiến hông? địt mẹ gạn cái ý và cái phong cách mà nó bật thì nó xứng đáng hàng cựu chiến binh mẹ, anh còn phải học mẹ!

   

  Cô để ý thấy Lài Dồn hôm qua chưởi cô Khờ khi cô Khờ bình luận về các cồng của anh không, Lài chửi Khờ là “tư duy già hói mà như thằng 30” không? hehe vãi đái!

   

  Lại còn háo thắng bảo anh “về mà đi Tru” kiểu như mầy liệu hồn nhế, bố mài biết mài nhế, hehehe đúng là hạng rác rưởi!

   

  Lăm lay em mười tám tuổi tin anh Lài “học giả” già hói ạ, hehehe anh Lài nhờ cô Hương giúp thử phát “đi Tru” là gì đi anh Lài?

 30. #30 by Dom-dom on 2010/12/23 - 09:34

  @ Mấy cô: Có cãi nhau hãy đi vào trọng tâm đi. Nói dư cô nào anh quên mịa, là ỉa hãy có cứt chứ đừng toàn nước nữa. Cãi nhau mạt sát như mổ bò đọc mãi mỏi cả mồm, ý quên mỏi cả mắt, mà điếu được cái gì. Chỉ thấy hiện lên như một lũ đàn bà nạ dòng, bị chồng & mẹ chồng kìm hãm lâu ngày, gặp nhau rồi chửi nhau chỉ để mà chửi cho sướng cái lỗ mồm hay sao ý. Sướng lỗ mồm các cô nhưng điếc tai thằng khác.
  Em Điêu em Rô… cũng chửi đấy nhưng anh không thấy điếc tai, nghe các em chửi duyên điếu chịu được. Các cô cứ chửi duyên như thế đi anh điếu phàn nàn, đây cứt đái văng tứ tung mờ điếu có chất gì cả, mất công anh lật còm mỏi cả tay.

 31. #31 by Dragonfly on 2010/12/23 - 09:35

  @ Zái Ghẻ

  —————–
  Anh không thuộc túyp tầm chương trích cú,điều quan trọng đối với anh là lập luận để bảo vệ quan điểm đi đến chỗ hợp lý mà phần đông Bựa Viên thấy rõ bản chất. Cái này nó thuộc về tư duy cũng như trải nghiệm cuộc sống nơi thành thị mà chú em chưa có đủ. Chịu khó mà học hỏi đi,đừng  tiểu nhân đắc chí như vậy. Anh nghĩ chú hết thuốc chữa rồi đồ vô liêm sỉ. Chú xem lại 3 cái cồng dài ngoằng của chú chả có nội dung mẹ. Hệ Hệ
  P/s : Như anh đã nói lâu rồi ” Đừng lẵng nhẵng đi theo liếm đít ,đớp cứt của anh nữa” Đồ vi trùng dịch tả. Hệ Hệ
 32. #32 by DG on 2010/12/23 - 09:40

  “Địt mẹ Cô, Nếu không có Ông Cụ và các cuộc chiến mà cô tự hào đấy thì Chợ Đồng Xuân, Bắc Bộ Phủ và bao nhiêu công trình do Pháp xây dựng cho xứ Lừa nó sẽ thế nào hử Cô?” @Già đều!

  Hehehe quay về chủ đề tên Pôn đù má cho vui phát đi tên Già đều ơi, củ sọ cô MM là phải hướng cho cô đọc những bài đó trước, cũng chưa nên trách vội cô khi cô phản ứng ở bài nầy như vậy, nhở?

 33. #33 by Nghiện on 2010/12/23 - 09:47

  @mm: Ngày xửa xưa tớ học sử lớp 9, thấy bảo trong chiến dịch 72-73 gì đó chúng ta đã diệt khoảng nửa trẹo địch ở Tây Nguyên.
  Đm check lại mới hay quân Ngụy ở đấy tầm 40v.

 34. #34 by DG on 2010/12/23 - 09:57

  “Anh không thuộc túyp tầm chương trích cú,điều quan trọng đối với anh là lập luận để bảo vệ quan điểm đi đến chỗ hợp lý mà phần đông Bựa Viên thấy rõ bản chất. Cái này nó thuộc về tư duy cũng như trải nghiệm cuộc sống nơi thành thị mà chú em chưa có đủ”.& Lài mồm lồn!

   

  1. Đâu đâu địt mẹ Lài “lập luận để bảo vệ quan điểm” đâu chỉ anh coi cái nào? đừng nói là cái cồng cóp bết kia nhé (nhắc lại thấy mình cũng ngượng mồm! hehe). Có cái con cặc! đồ đầu đất!

   

  2. Địt con mẹ cái loại đuối lý thì bảo là “đừng yêu em anh nhế, em muốn mần cô bé vô tư” hehe tên Tướng nó chưởi chỉ được cái hóng hớt cũng đéo oan!

   

  3. Giờ chú em lại đưa “trải nghiệm cuộc sống nơi thành thị mà chú em chưa có đủ” với anh hả, vãi đái với tổ bổ nhà Lài!

 35. #35 by tieuthithi on 2010/12/23 - 10:03

  Đèo mẹ còng nhiều thế, đọc cả ngày đéo hết mất , mà càng đọc càng rối mù chả biết ai sai ai đúng nữa. Cồng  trước đúng cồng  sau lại huyên thuyên mẹ rùi. Nhức cả đầu
  @ Dê già nói đúng đấy , lời khuyên cho cô2M là : trước khi vầu tham luân thì phải đọc lại nhưng bài trước đi, khi mở mang được chút ít  rùi thì hãy mở miệng nhé. Nói với cô giờ chán bỏ mẹ, như nước đỏ đầu vịt í
   Nhắc  DG đang sa đà  vào xỉa xói cá nhân  rùi đấy

 36. #36 by Dragonfly on 2010/12/23 - 10:10

  @ Zái Ghẻ

  ——————–
  Cả họ mày ba đời úp mặt vào lồn trâu kiếm cơm còn không đủ ăn.Đến mày cũng đéo thoát được đâu con! Anh chưa thấy thằng nào tởm lợm như mày để vợ tham gia nhảy vào Koán đặng làm “vàng son” hòng bơm vá nâng tầm ông lợn của mày lên làm Lừa mà có làm nổi đâu. Đồ vi trùng dịch tả thối tha. Địtlồnmẹ cả họ mày đúng là súc vật biết sủa tiếng người. Chỉ thích ăn cứt nát người khác ỉa ra.
 37. #37 by Già Không Đều on 2010/12/23 - 10:10

  ….nhở?( Dái Ghẻ)

  Đụ Mạ, nhở nhở củ khoai bở nhà Cô ấy! he he.

  Đụ Mạ, Cô đi đâu cũng bị chửi là mần răng mần răng? Đụ Mạ cô liệu hồn mà chịu đựng, ha ha ha

 38. #38 by trung_uong_lua on 2010/12/23 - 10:11

  Bắt quả tang anh Lừa là Gúc sĩ tập sự. Phát biểu của Vàng Son là tổng hợp từ trong sọ, là tổng hợp từ nhiều nguồn, từ sách vở, truyền hình và cả truyền miệng.
  Anh tìm trong giới hạn 1945-1954, các key miền Nam, kháng chiến, độc lập, quốc gia, việt minh, lâm ủy, hành chánh, xứ ủy etc.@ Đòm.
  hehe vàng xon chửi duyên đéo chịu. Anh thật nhìn vào sử Lừa anh Gúc làm đéo. Chẳng có nguồn nào đáng tin, xư kêu xư hay, mõ bảo mõ giỏi. Bên nào cũng vì động cơ mà méo mó ngòi bút. Gặp dân Lừa thì kỹ năng critical reading chẳng có bài bản. Đm đọc SGK Mẽo thấy sao mà tụi nó viết Sử hay thế, chỗ nào còn chưa sáng tỏ thì chúng biên còn tranh cãi đưa nguồn này nguồn kia để tham khảo thêm. Vì vậy nên khi anh biên “nghe giang hồ đồn….” thì anh chưa tin nguồn mặc dù nghe cái tone viết bài thì là neutral.
   Đòm đọc nhiều, guc nhiều vầu dưng cái đầu lâu khong khách quan thì tổng hợp thông tin nhiều khi nó méo mó đi.
   Đm bởi vậy “đéo cho Lừa dân chủ bi giờ” là hoàn toàn có lý.

 39. #39 by trung_uong_lua on 2010/12/23 - 10:16

  Ơ có 2 nicks viết tắt là Đòm à: dom-dom và condomdom.
  @condomdom: nhẽ anh chẳng giả lời em đâu, dưng em chiếu cố anh thì anh đáp lễ thế thôi. Gái là thì luôn đúng nhở (dinh ly zikenteo)

 40. #40 by ketui on 2010/12/23 - 10:21

  Ơ chi bộ tuyền đầu đất mẹ. Bỏ cả công Anh bẩu thế mờ đéo đứa nầu hiểu cả là sâu là sâu? Là vì bờ cờ tờ là học trò ông cụ quá giỏi, nên có các bựa viên tuyềnngu. Anh chỉ thấy có Mít dàng son và Bắn Đòm Đòm hiểu. Đúng là bần nông chính hiệu mẹ.
  Địt mẹ chi bộ phát, nghe Anh bẩu trước khi anh đi là cả gia tài cả lũ bần nông chi bộ cộng lại cũng diếu đủ để mua gia tài anh đấy.
  @ Khờ
  Thôi đượcrùi, xuốngđê! Địtmịa nói lắm làmgiề, nói cho chúnghiểu thì mớihay chứ đéomẹ đâura cáithói :”Tao nói mày đéohiểu à, đồ concặc, đéo thèmnói nữa” Đới cái tưduy vĩmô đới, địtmịa dức hết cả thủ với Khờ. Địtmịa, giống dân Lừa bây “nói đéonghe thì đã có roi” mãimãi khôngthoát được tưduy Lừa.
  @ Lả: Địtmịa, Tui cũng nghe bàbô kể hồichiến ở quêTui (KiênGiang) Mịa, mỗikhi nge VC về là địtmịa mọingười của Kênhđó bỏchạy sâuvô Kênhtrong hết, nhàcửa, đồđạc thì đểlại cho mấychú VC vào sửdụng, xong sáng mấychú lạiđi, thế đéonào sángra pháthiện vàichú VC bị ngụy bắnđòm tèo, bàcon hènhau: địtmịa mày cho màythua nhé, lôi mấychú VC chôn ngượcđầu xuốngđất hết. Thế đéonào tàncuộc VC toànthắng nhở! Địtmịa, bikịch quá cơ, cười vãidắm kekek

 41. #41 by Cocacola on 2010/12/23 - 10:25

  Anh chưa thấy thằng nào tởm lợm như mày để vợ tham gia nhảy vào Koán đặng làm “vàng son” hòng bơm vá nâng tầm ông lợn của mày lên làm Lừa mà có làm nổi đâu. @Chuồn chuồn


  Hố hố! Really? Tin hot quá, hot quá ! Nói như Châu Tinh Trì: “Vậy cũng làm được sao?”. 

  Cô Chuồn đã lỡ lột quần Dái Ghẻ rồi thì lột luôn cái lá nho để chi bộ xịt thuốc trị ghẻ cho cổ luôn. Làm ơn thì làm ơn cho trót đi mà!
 42. #42 by DG on 2010/12/23 - 10:29

  “Anh chưa thấy thằng nào tởm lợm như mày để vợ tham gia nhảy vào Koán đặng làm “vàng son” hòng bơm vá nâng tầm ông lợn của mày lên làm Lừa mà có làm nổi đâu”. Lài “học giả”!

  Lại thêm một minh chứng cho sự hèn hạ của Lài “học giả”, hehe. Sodi chi bộ vì chưởi nhau với thằng chó nầy hơi nhiều cồng nhưng đến cồng nầy thì địt mẹ anh thoải con gà mái rùi!

  Vĩnh viễn Lài cũng đéo đủ tầm kể cả là liếm đít cho anh, ngài học giả ạ! Tự mà luận đi nhé đồ óc bã đậu.

  Thôi ngài học giả cứ sủa đi, hehe anh thoải mái rùi, anh đéo mần phiền chi bộ về những cồng với ngài học giả như nầy nữa, sodi chi bộ!

 43. #43 by Dragonfly on 2010/12/23 - 10:35

  @ Lả

  ————-
  Nếu cỏn còn có chút tự trọng, không lẵng nhẵng theo anh đớp cứt thêm, anh không metion đến vấn đề cá nhân cỏn nữa. Nhà cỏn ở khu tập thể nào anh còn biết và cái mặt lồn của cỏn như nầu anh cũng hay thì hỏi sao anh không biết thêm được vài thông tin nữa. Đúng là cả nhà cỏn zở hơi zách việc , tuyền làm chuyện nhảm nhí. Hệ Hệ
 44. #44 by trung_uong_lua on 2010/12/23 - 10:37

  Anh tính tặng chi bộ cái clip naỳ để giải trí khi đang hăng tiết mở loa hết cỡ mà hông biết cách lôi về yahoo. Tên nào dành vụ này khai sáng anh cái.
  http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150142467647925&oid=180188655664&comments

 45. #45 by Nghiện on 2010/12/23 - 10:37

  @mm (2): Chưa kể, tìm hiểu thêm thì thấy ngụy quân đánh có hơi Mỹ 1 chút. Tức là cứ 1 thằng lính chiến có 3 thằng lo hậu cần xe cộ xăng dầu đạn pháo(Mỹ thì tỉ lệ này tận 5:1). Đội này không bao giờ chiến đấu trừ khi bị tấn công, và có biên chế, cấp phát lương lậu đầy đủ như bọn chiến chứ không bắt phải hy sinh cống hiến như TNXP tải đạn.
   Phần sau thì tự hiểu.
  Đục mạ thời ấy thắc mắc lắm cơ mà đíu dám hỏi!

 46. #46 by EURO on 2010/12/23 - 10:43

  Địt mẹ lão Lài với lão Dê Già thôi ngay chuyện công kích cá nhân đi nhé, chửi nhau chán rồi lôi thông tin cá nhân nhau ra dọa kiểu lão Lài đéo có gì là F-play đâu sư bố lão, chả khác đéo em Gì Gì đại văn sỹ đe dọa tung thông tin Rô xinh đéo phải gái gái trinh lên mạng để hạ nhục  hố hố. Thông tin về Dê già trên mạng thiếu cặc gì mà phải hằm hè.
  Đang giờ học sử, các lão xpam vừa phải thôi,đánh vào trung tâm đi sư bố bọn hãm lìn.

 47. #47 by trung_uong_lua on 2010/12/23 - 10:45

 48. #48 by Dragonfly on 2010/12/23 - 10:50

  Rô Xinh

  ——————
  Nếu em đọc kỹ và chịu khó tư duy chút em đã hiểu vấn đề mà không còm  xanhnon như vậy. Ai gây gổ trước? Ai lẵng nhẵng đi theo ăn cứt anh? Ai chủ động bôi nhọ cá nhân anh sau khi bị dội cứt vào sọ não mà không đủ lý lẽ để bật lại?. Hệ Hệ
 49. #49 by EURO on 2010/12/23 - 11:03

  @ Lài, em đéo nói ai đúng ai sai ở đây, nhưng chiện bọn anh công kích cá nhân nhau thì đéo chấp nhận được, vì quán Bựa là nơi để  người ta bỉ tư tưởng, chứ đéo bao giờ cần bỉ cá nhân nhau. Đèo mẹ Rô xinh là đàn bà, đôi lúc còn sa đà, bọn anh phải sờ lại cái đũng quần mà xác định lại giới tính mà cư xử cho tinh hoa đàng hoàng chứ.
  Em đéo bênh ai, nhưng chuyện anh nói tới vợ con Dê Già- dù đúng hay sai là đéo chấp nhận được. Vậy thôi. Còn xanh hay chín thì em quan tâm đéo, em vào để học, để hóng 1 cách đàng hoàng như bao Bựa khác, đéo xác định ăn đời ở kiếp với thằng nào trong cái cõi ảo này nên cũng đéo cần chứng minh mình là Miss Perfert.

 50. #50 by Dragonfly on 2010/12/23 - 11:09

  đéo xác định ăn đời ở kiếp với thằng nào trong cái cõi ảo này nên cũng đéo cần chứng minh mình là Miss Perfert.@ Rô Vàng Xon

  ——————————
  Vậy là em vẫn chưa tư duy rồi? Hệ Hệ
  Ngày em đến anh không mong đợi gì, ngày em đi anh không hề hối tiếc…Hình như em và anh cũng đang là còm xì pam đấy. Hệ Hệ