Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/22 - 20:53

  Sau một vài hơi gại dọng lấy khí thế, xin quay lại chủ dề chính! he he

  “…hình như ba càng nặng 6 ký” @ Điêu

  “Sâu em lại nghi ngờ số liệu của Zì hở Bắp Ngô. Ditme các cô dám cả gan nghi ngờ số liệu của Zì cơ à. Hoài ngi là đặc tính tốt nhưng hoài nghi Zì thì hông hay dâu he he” @ Zì thối

  Ừa phải, nói chung số liệu của bọn tư bẩn thì chỉ để tham khẩu cho vui thôi chứ nước non mẹ gì (bao gồm cả vàng son đưa tin ).

  Bi giờ tạm công nhận ba càng 9 ký đi. Nhưng kể cả có là 90 kí di nữa thì cũng làm khó dễ cho các chiến binh bodoicuho thế déo nào được nhờ. Cho nên việc lão Bựa bẩu bỏn đéo ôm được là déo ngửi nổi. Không tin à:

  – Có biết chị gì xay lúa 5 tấn quê ở Thái Lan hông?

  – Có biết chị gì vác hai hòm đạn 1 tấn (có thể chỉ gần chính xác he he) chạy băng băng hông ta?

  – Có biết các chị gì mà “…thịt da cô bằng sắt hay bằng đồng” hông ta?

  Dấy, mới chỉ nhọn mấy chị tuổi đôi mười mà sức mạnh đã như thế, thịt da đã đồng chì như thế, thì thử hỏi các chiến binh dũng mãnh của ông cụ, mắt ánh lên ngọn lửa căm thù phỏng có coi 9 ki lô ba càng của Zì ra déo?

  Nói tóm lại, déo thể là 9 cân, mà phải là 900 cân. he he he.

 2. #2 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/22 - 21:06

  @ Què:
  Anh thấy cô hài hơn đấy!hehe
   
  Anh kể cô chiện nầy cô nghe chơi.

  Số là cách đây 3 tháng anh mới biết cái quán củ cặc nầy.
   Trước đấy anh rất thik màu xanh nc biển nên khi vầu đây cồng chữ của anh cũng như thế. Giống hết chữ của TT Đĩ Đực.

  Được 1 tgian anh thấy: đỵt mẹ sao mình phải giống TT nhở? Mình là mình- làm đéo gì phẩy giống ngta thế. 
  Thế nên dù cực kết màu chữ đấy dưng anh quyết đổi sang màu này vì chưa ai dùng. Mặc dù trc đó khi tham gia các 4rum chữ anh tuyền màu xanh.hehe

  Anh chỉ kể câu chiện đó cô nghe thôi. 
  Còn cô thik thì đổi cho mọi người nhận ra cô, không thì kệ mẹ nhà cô thôi.
   Đây là tính cánh& phong cách cá nhân. Anh đéo ép cô không cô lại khóc…hehe

  Thôi anh đi làm việc tứ khoái…cô ngồi hóng tiếp nhế

 3. #3 by Gia_lamcam on 2010/12/22 - 21:06

  Có lần hắn thắc mắc sao anh chửi Cẩm già. Hắn và Cẩm già y chang như nhau, nói xong là chối đây đẩy chứ không bao giờ chịu nói: ừ anh sai!@Lả
  Há há há!
  Anh thách tên Lả chứng minh anh
  nói xong là chối đây đẩy cái gì, khi nào!
  Phải là cóp bết nguyên văn câu chữ cả của anh và của Lả theo trình tự thời gian, nhế!
  Cấm không được kết luận xằng bậy khơi khơi như chú xưa nay vẫn làm thế nầy nhế, hế hế.

  Thực ra, anh không muốn tranh luận với chú đâu, nhưng chú hãy chứng minh để cho bà con rõ ràng về tư cách của anh và chú thôi.
  Chú không muốn chứng minh thì thôi cũng hông sao hông sao há há há.

 4. #4 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/22 - 21:10

  DG tranh luận ở đây chỉ có giảm giá trị của DG mà thôi.@ Khờ
  —————————
  Nếu kô khen để em nó kút nhanh thì anh xin lỗi .Hệ Hệ @ Chuồn Lài

  Bạn Chuồn ngu vãi dạn, có buồi mà bạn Khờ thâm thế. Cô không để ý là cái bài ca Vi mô <> Vĩ mô là bài ca mà bạn Khờ dùng ngay từ đầu vào quán để nâng mình lên trên tất cả mọi người à? Dễ tin người quá, he he he.

  Cơ mà cái này cũng thuộc dả kích về trình độ, sẽ làm quán vui lên. Chứ déo như cái bài dùng “nhân phẩm” để nâng mình lên, thối déo chịu dược. Dịt me quán làm déo gì có tên nầu có “nhân phẩm”, hố hố.

 5. #5 by Gã khờ on 2010/12/22 - 21:16

  Địtmẹ kô kó kon đi học nước ngoài chứng tỏ kô jà hói mà óc bằng kỏa nho nhở. Địtmẹ kô chỉ ra vĩ mô ở kái jì và vi mô ở kái jì anh nghe. Nói đúng anh mang chiếu hoa là quì lạy sống kô luôn. Đồ mặt llò jà nhăn nheo tư zi kũng chỉ như thằng 3 chục. Địtmẹ nhà kô.@Cô Rồng nằm bẹp

  Ơ cô không hiểu di mô và dĩ mô thì anh nói thế nầu cô cũng không biết mẹ. Ôi bờ cờ tờ nặn ra một lớp ngừ có cái củ sọ dễ bẩu như cvo6 mới được gọi là Lừa nhể.

  Anh không bênh cô DG, dưng anh đứng ngoài nhìn các cô tranh nhau anh hiểu vớn đề giữa 2 cái củ sọ tranh nhau. Hiểu chửa? Cô đéo hiểu di mô và dì mô thì nàm sâu anh giải thích cho cô hiểu được? 

  Thằng chủ nhà nó trích dẫn câu của thằng Tây nói đới ông Cụ là: “Chúng mày không lo chuyện có độc lập hay không có độc lập, mà chúng mày nên xem chúng mày có nuốt nổi 2 chữ độc lập sau khi chúng mày tuyên bố độc lập khồng?”. Đó là dĩ mô đới, hiểu chửa?

 6. #6 by Dragonfly on 2010/12/22 - 21:26

  Đó là dĩ mô đới, hiểu chửa?@ Khờ

  ————————
  Địtmẹ kô xem lại kái kủ sọ kủa kô đi. Kô ấp úng lấp lửng mượn chữ để đậy điệm sự ngu xuẩn kủa kô thì kô kũng kút về với mẹ đi. Đéo thuyết fục. Anh tưởng kô tỏ ra kao đạo chắc kũng sâu lắm. Để ku kon kô nó đào tạo lại kô nhé. Hệ Hệ
 7. #7 by otocu on 2010/12/22 - 21:35

  Sinh hoạt Quán lâu rồi, thế mà hôm nay thấy chi bộ hăng say chửi nhau quá mất mẹ phương hướng.  Đéo biết đằng nào mà lần.

 8. #8 by nhi_nho on 2010/12/22 - 21:40

  @Còn em gì bẩu dân đàng trong yêu ông cụ là thế đéo nầu? Tụi đàng trong bọn anh nghe ông cụ là vãi cả dái. Có cứt mới mê ông cụ.
  ——-
  Nói khơi khơi thế này là ngu, ngu lắm! Vừa ngu lại vừa lười thế này thì tự bốc 3 bát kứt bỏ vào mồm nhai đi.
  Đứa nào bảo dân miền Nam không yêu ông cụ thì đcm chúng mày chống mắt lên mà nhòm đi này:

  Kỷ lục “Huyện có nhiều hộ dân treo ảnh Bác Hồ nhất thế giới”

  (Dân trí) – Tin từ UBND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, huyện vừa nhận cúp và giấy xác lập kỷ lục “Huyện có hộ dân treo ảnh Bác Hồ nhiều nhất thế giới”.

  Việc xác lập kỷ lục này do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chứng nhận.

   

  Theo thống kê, toàn huyện có hơn 33.000 hộ dân (chiếm hơn 98% tổng số hộ dân) có treo ảnh của Bác.

   

  Dịp này, huyện Thoại Sơn cũng tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước phong tặng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo từ năm 1999-2008.

   

  Trước đó, vào năm 2000, huyện cũng đã đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

   

  Được biết, hiện nay huyện Thoại Sơn là vựa lúa lớn nhất tỉnh An Giang với tổng sản lượng đạt hơn 600.000 tấn/năm.

  Link: http://dantri.com.vn/c20/s20-345924/ky-luc-huyen-co-nhieu-ho-dan-treo-anh-bac-ho-nhat.htm

 9. #9 by otocu on 2010/12/22 - 21:41

  Nhiều lúc nghĩ thấy thằng Tướng chửi đúng. Địt mẹ củ sọ vưỡn chưa sáng. Hoang mang quá.

 10. #10 by Cocacola on 2010/12/22 - 21:58

  @ Cẩm Hói: 


  Tưởng anh ngại lão à! Tưởng đâu anh bới không ra các còm của lão à! Hehe! Lầm rồi . 

  Thùy Linh đây, mời chi bộ đọc còm từ dưới lên
   http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=53913&page=2


  1. 

  Cocacola

   05:58 09-10-2010

  ….


  – Một lần nữa Bựa viên nên tránh cảm xúc bần nông: Vụ bắn pháo hoa và vụ miền trung bị lụt nó khác nhau, việc nào ra việc nấy!

  Các cô gào lên: Mịa, miền trung thế mà đi bắn pháo hoa thế blah blah ..! Các cô bảo bỏ pháo hoa thì dân Hanoi mất mẹ nó thú vui, trong khi đó tiền đó có chạy xuống vùng lũ đéo đâu mà gào!


  2. 

  Gia_lamcam

   10:08 09-10-2010

  …..
  Đồng chí sai rồi!
  Người ta gào không hẳn vì tiền ấy đi đâu như đồng chí nghĩ, nhá!
  Giả dụ nhà tên hàng xóm có tang hay chuyện buồn, nhà đồng chí vưỡn vô tư mở nhạc oang oang có nên không?
  Đi ngoài đường, thấy có đám tang, xe đồng chí cứ còi toáng lên oác oác oác oác đòi nhường đường có nên không?
  Hồi còn bé ti ti, anh đã được các thầy cô giáo anh dạy rằng: đi đường, thấy có đám tang, các con nên dừng lại một chút (ngả mũ nếu đang đội) để bày tỏ sự cảm thông với gia chủ vươn vươn…
  Đến giờ, anh vưỡn ghi nhớ và kính yêu các thầy cô giáo cũ của anh (điếu phẩy tất cả các cô thầy bi giờ!)
  Đó là những bài học đạo đức tối thiểu của Con Người, điếu phẩy con Lợn hay con Lừa!
  …….

  (Cẩm bảo: gào là đúng, không gào bớt pháo hoa không phải đạo đức con người)

  (Còn tiếp)

 11. #11 by Cocacola on 2010/12/22 - 21:59

  (Tiếp theo)
  3. 

  Gia_lamcam

   12:09 09-10-2010

  Cẩm Hói già rùi mà đéo khác bọn tintin 8x…
  ý Cẩm là dẹp luôn lễhội đi à?@Ma Xó 
  Nầy tên Ma Xó hồ đồ ăn không nói có!
  Bỏ ngay cái trò suy diễn cả vú lấp miệng anh đi nhá. Không anh lại dét cức vầu a lô cho bi giờ.
  Hãy đọc lại cồng anh và ngẫm nghĩ cho kỹ đi nhá, xem anh bẩu
   “bắt dân Trung Kỳ đi diễuhành ở Hà Nội, và ngược lại, cũng đéo thể bắt dân Bắc Kỳ vầu Quảng Bình khóclóc.“, hay “dẹp luôn lễhội” bla blô chỗ nầu? Hay hắn vừa dét vầu mồm anh?
  …..
  Chỉ có điều, thằng vui cũng đừng có mượn dịp nghìn năm mới cả vạn năm mà giở những trò lố bịch ồn ào khoa trương quá. Hay lại mần ồn ào để nhằm tiên triền cái gì cái gì khác?
  …..
  Vụ bão lũ miền Trung là cả ngàn cả vạn con người, đừng có ngu mà so với tấm thân anh Bờ, nhá!
  ……
  Ngay đến bọn khoai Tây mọi, đất nước nó gặp chuyện buồn, bỏn cũng biết hãm bớt (không cần dẹp hẳn, nhá) những trò vui ồn ào đi, chứ điếu phẩy Lừa Thượng Đẳng mới biết, nhá!

  (Đoạn trên: chối, bảo không gào bỏ pháo hoa, giữa và dưới lại gào lên bỏ bớt pháo hoa mới ra thượng đẳng)

  Chi bộ cứ lật tiếp lên theo thời gian sẽ thấy!
 12. #12 by Mr. Tran on 2010/12/22 - 22:00

  hehe. chi bựa chưởi nhau vui vãi đái, dư phò tranh khách. hehe. dất dôm dả. mỗ đéo thích chưởi nhau lắm đâu, dù luôn sẵn sàng chưởi và bị chưởi. dưng đọc cồng xong mỗ muốn có đôi lời tâm tình dư lày

  @Lả thổ tồn:
  địt mẹ, hồi đầu đọc cồng nâng bi, liếm khăng của Lả mỗ đéo bâu giờ để ý. dưng hôm nay mỗ muốn nói với Lả đôi nhời. 1 lần và mãi mãi:
  1/ Lả chưởi bựa khác về chuyện chanh luận?
  Địt mẹ, để mỗ nhắc mấy vụ gần đây Lả tranh luận mà mỗ còn nhớ nó diễn tiến dư lầu nhé
  – Lần Lả lìn bi bô về cái màng chinh. hehe. ban đầu, địt mẹ nầu là phụ nữ thế nầy, đàn ông thế nọ, ta thế lọ, khoai tây thế chai bla blo… sau khi bị chưởi thì quay sang khuyên bựa viên đực nên tận hưởng của trời cho hiếm có đó. hehe
  – Khi lả kêu dân tỉnh là bần nông kẹp 5 or 6 or 7 lên HN xem đại lễ, bị chưởi thì lại lái sang là bần nông có nghĩa là nông dân nghèo, đéo phải là 1 từ miệt thị. hehe
  – Lả lải nhải, dai như chó nhai xi líp để dìm hàng Rô xinh, bị bựa viên chưởi thì lại rút ra 4 cái kết luận củ lồn mà ai cũng biết. hehe.

  địt mẹ, Lả thấy Lả chanh luận có tài không?

  2/ Lả sống ở Bắc bao năm? gặp bao dân Bắc rồi? hehe. mà nói mẹ trắng phớ ra là ý Lả nhằm vầu dân HN phỏng? củ lồn. khi nầu mà Lả còn cái phân biệt Đàng trong thế lọ, Đàng ngoài thế chai thì Lả vẫn là 1 bần nông hãm lìn chân chính Lả ạ

  3/ địt mẹ, Lả lại còn chém với bựa nầu đấy mới về sử, bị Sành bóc mẽ thì rình rình hở ra để dìm lại. có mà dìm được cái đầu bòi với cái kiểu như thế. ít nửa Sành vầu chưởi lại, đéo hiểu Lả sẽ rút ra kết luận gì nhở? mấy kết luận nhở? hehe

  địt mẹ, cắt cồng, xong 1 nhẽ

 13. #13 by Gã khờ on 2010/12/22 - 22:00

  1. Địtmẹ kô xem lại kái kủ sọ kủa kô đi. Kô ấp úng lấp lửng mượn chữ để đậy điệm sự ngu xuẩn kủa kô thì kô kũng kút về với mẹ đi. Đéo thuyết fục. Anh tưởng kô tỏ ra kao đạo chắc kũng sâu lắm. Để ku kon kô nó đào tạo lại kô nhé. Hệ Hệ@Cô Rồng nằm bẹp
  2. Địt miạ mày. Mày xem cái cồng mày chỉ có biết chửi. Ông này giảng cho mày hiểu di mô đây: Để là việc cụ tỷ sao để giữ 2 chữ độc lập nuốt trôi mà thằng Tầu nó khồng đô hộ như bây giờ đó là di mô đới. Hiểu chưa thằng có củ sọ chỉ có khí !/.
  DG bẩu là hệ tư tưởng của Lừa thời thởi nó ảnh hưởng ý thức hệ phong kiến nên nó vậy thì nó vậy đéo gì thằng học Tây cũng như thằng bần nông. Dưng DG nó không nó cái vi mô về ý thức hệ phong kiến là nầu là nầu, nên tụi ngu như chúng mày điếu hiểu mà chọi nó.

  Ý thức hệ phong kiến là của Khổng Khâu: Tam cương, ngữ thường. Ông Cụ là vua nước an nàm, nên ông cụ bẩu chết là chết hiểu chửa? Dư thế mấy thằng du Tây nhưng đầu vẫn bần nông mới theo ông cụ. Còn bây giờ điếu thằng teenager nào còn theo hiểu chửa?

  Đù má thế này thì anh hoan hô bờ cờ tờ đã nuôi dậy chúng mày thành Lừa phát. Bần nông và ngu điếu cịu được thế mà cứ ngoác cáo mồm lên gân, lên đồng.

  @Thằng nhí nhố kia, mày vầu đây mà còn đem thông tin khí !/ của tụi bấu Đoảng vầu hở thằng loài bò sát đất kia?

  Địt mịa anh đi bú diệu phát về anh khai khẩn đám đất hoang quán bựa nhế,

 14. #14 by Mr. Tran on 2010/12/22 - 22:08

  @Lài dồn: hehe. quán bựa hay chỗ lồn nầu cũng có quy tắc của nó, cũng cần có những cách hành xử tinh hoa, bần nông chân chính ạ!

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/22 - 22:13

  Zì dây hehe dịt mẹ các cô khá hơn rùi dấy. Dể Zì jảng vài bài Sử cho các cô rùi còn di ngủ mai cầy sớm nầu.

 16. #16 by Cocacola on 2010/12/22 - 22:14

  @ Trần truồng:


  Địt mẹ thằng Trần truồng lồn trâu, mầy vầu link mà coi ai miêu tả gia đình bần nông lên Hanoi coi đại lễ nầy

  An Hoang Trung Tuong

   11:50 09-10-2010

  ……

  Hàng vạn bầnnông từ các tỉnh đổ về Hà Nội đận nầy…….

  Có giađình 7 người mà cỡi chỉ một con Uây Tầu, phóng ra thủđô từ hôm trước, đêm ngủ trọ bãi Phúc Xá giá 50K/chiếu


  Địt mẹ, trong còm sau trả lời Gô tao chỉ bảo là nếu có tốc cao thì gia đình bần nông Thằng Bựa kể không phải khốn nạn khổ sở thế.

  Mày bắt lỗi ngay là tại sao tao gọi bỏn bần nông, tao nói tao có ý định chửi gì họ đâu, họ sống ở quê nghèo, phải cưỡi Uây Tầu, có tốc cao thì đâu phải khổ thế!

  Địt lồn vện thằng láo!

 17. #17 by Cocacola on 2010/12/22 - 22:18

  2/ Lả sống ở Bắc bao năm? gặp bao dân Bắc rồi? hehe. mà nói mẹ trắng phớ ra là ý Lả nhằm vầu dân HN phỏng? củ lồn. khi nầu mà Lả còn cái phân biệt Đàng trong thế lọ, Đàng ngoài thế chai thì Lả vẫn là 1 bần nông hãm lìn chân chính Lả ạ @ Trần Truồng


  Địt lồn vện thằng láo: Cô Đom đưa ra cái Sờ-vây trước rồi phán là dân Nam Lừa yêu ông Cụ sâu thẳm trong tim, anh tranh luận với cô Đom chứ có phải anh phân biệt vùng miền hay nhằm vầu ai đâu thằng chó!
 18. #18 by Cocacola on 2010/12/22 - 22:23

  3/ địt mẹ, Lả lại còn chém với bựa nầu đấy mới về sử, bị Sành bóc mẽ @ Trần Truồng


  Địt ./ vện thằng láo, bóc mẽ được cái buồi tao đây này. Cả chi bộ và tao đã cần phơm được là đéo thể có vụ cọc Bạch đằng. Cô Tinh-xanh nói có, anh hỏi lại vài chi tiết chứng minh thì cô cổ chạy mất mẹ cho đến nay. Bóc mẽ được cái buồi anh đây này! Nhớ!
 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/22 - 22:28

  Dể biết về quả tỉn nhau mới Fáp ngày 19/12/1946, mà bấuchí căncứ vầu dó fịa ra chiện Ba Càng hehe các cô cần nắm chắc tìnhhình:

  Ngày 14/9/1946, khi dang ở Fáp thươngthảo các diềukhoản xin Fáp côngnhận chínhquyền 0sản của mình và gặp bấtlợi, Ông Cụ ký Tạmước 14 Sep hứa jảijáp quândội và tựvệ Bắn Đòm trong vòng 3 tháng và xâyzựng một chínhfủ trunglập có dủ các thànhfần chánhtrị Lừa.

  Ngay sau dó Ông Cụ fi về Lừa bằng tầubiển như lúc di, tận 20/10/1946 mới về tới Hải Phòng.

  Tạisâu Ông Cụ không tìm cách khác về Lừa nhanh hơn trong hoàncảnh nước sôi lửa bỏng dó?

  Hehe thế mới là Ông Cụ. Ổng hoàntoàn bếtắc và muốn dùn tráchnhiệm. Dùn cho ai? Nầu có biết. Khi bếtắc thì người ta sẵn lòng ủn tấtcả cho Chúa hehe.

 20. #20 by Cocacola on 2010/12/22 - 22:29

  Kỷ lục “Huyện có nhiều hộ dân treo ảnh Bác Hồ nhất thế giới”

  (Dân trí) – Tin từ UBND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, huyện vừa nhận cúp và giấy xác lập kỷ lục “Huyện có hộ dân treo ảnh Bác Hồ nhiều nhất thế giới”. @ Nhí Nhố
  Hố hố, chú Nhí nhố làm anh cười sặc Coca! Chú biết dân huyện Thoại Sơn, An Giang đó là ai không? Rặt dân Khơ-me đó!

  Đéo mẹ, dân đó có người không rành tiếng Kinh nữa, bọn xã bảo treo cái gì thì treo, bỏn quan tâm đéo!

 21. #21 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 22:31

  Dang chân chỉ hạt bột làm ăn tại quê nhà, các thiếu nữ miền nam đến tuổi phổng phao đều lũ lượt khăn gói quả mướp ra công tác ở bắc kỳ, làm nhân viên cho các khách sạ, nhà nghỉ. Các Cô biết để làm gì hông? để được gần mả bác đới, he he. Thế thì còn đéo ai yêu ông cụ hơn các cô?( @ Ngoa Long Cuong)

   

  Địt mẹ Cô, mấy em Cần Thơ Vĩnh Long Bạc Liêu mò ra đất Bắc nói dối gia đình là đi bán hàng, đi phụ quán ăn, đi may công nghiệp bla bla mà thực ra là đi mần phò cho các quán tẩm quất Cần Thơ gần mả Ông Cụ thì cũng chẳng khác mấy mấy em Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên xuống Đồ Sơn mần gà công nghiệp hoặc một số em chân dài gắn mác nọ kia thuê Hotel Quận 1 mần Call girl xịn. Địt mẹ thằng ở xứ phở thì thích ăn hủ tíu và ngược lại thôi chứ đéo gì. Làm đĩ 9 phương cũng còn chừa 1 phương mà kiếm tấm chồng, dù là chồng Lừa thui nên các em luân chuyển địa bàn là bình thường, khôn ngoan và rất marketing đới chứ.

  Ông Cụ trên tờ polyme thì thằng Nam con Bắc nào chả yêu, nhưng yêu thật lòng một Con Người quyết đốt cả dãy Trường Sơn xâm lược một quốc gia độc lập để đưa cả hai miền lên thiên đàng củ quặk một cách áp đặt thì đéo phải thằng dân nào cũng tâm phục khẩu phục đâu.

 22. #22 by EURO on 2010/12/22 - 22:33

  Địt bà chi bộ xì pam con cặc gì mà lắm thế, rối cả mắt. Im mẹ hết đi cho bà Dì giảng sử đi.
  Hãm lìn.

 23. #23 by Gia_lamcam on 2010/12/22 - 22:38

  “Đồng chí sai rồi!
  Người ta gào không hẳn vì tiền ấy đi đâu như đồng chí nghĩ, nhá!…”
  … (còm của anh)
  (Cẩm bảo: gào là đúng, không gào bớt pháo hoa không phải đạo đức con người)@Lả
  Há há há,
  Lả đọc kỹ lại xem đoạn còm ấy anh định nói gì, nhế. Những chữ anh đã in đậm nghiêng í.
  Chả phải sau nầy, không biết có phải do ai kêu không, nhưng chính Bờ cũng đã phẩy bớt số lượng pháo hoa định bắn từ trước đi là gì? là do gì vậy? Do anh kêu à?
  Anh cũng không hề dùng từ nầu bẩu “phải bỏ pháo hoa” cả. Anh chỉ nêu vấn đề để người đọc tự suy nghĩ và kết luận trong những tình huống như vậy thôi nhế.
  Mờ bâu nhiêu anh to đùng đọc diễn văn, cũng không hề bỏ ra dù chỉ 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ người dân bị nạn hồi đó, thì có phải đạo hông?
  Anh vẫn hông thấy anh đã chối cái gì?
  Thế thôi nhế.

 24. #24 by Mr. Tran on 2010/12/22 - 22:42

  @Lả thổ tồn:
  1/ mỗ đéo tìm lại được thùy linh Lả chưởi nhau vời Gờ, dồi sau Lả bẩu là “bần nông” trong câu của Lả là chỉ dân nghèo ở nông thôn. hehe. mỗ chưởi ngay lúc đấy dồi, nhưng giờ đéo tìm lại được, nhẽ mỗ trình còi, đéo biết Gúc. hehe

  2/ mỗ có nói riêng cái cồng của Lả với cô gì đéo nhớ tên lồn đâu. địt mẹ, thằng buồi nầu ở chi bựa nầy cứ há mồm là đàng trong, ngậm mồm là đàng ngoài? hả? thằng nào?
  địt mẹ, lật lại cồng ở 9/10 bài là thấy

  3/ địt mẹ, nêu mấy câu băn khoăn, lăn tăn mà kêu là tụt quần mấy tượng đài sử tô hồng không là chém thì là buồi gì? thằng tướng nó tháo dải dút, chi bựa xúm vầu tụt quần mà Lả nhận là Lả tụt à? địt mẹ, mày thêm từ “góp phần” vào thì mỗ dí buồi vào chửi. hehe. Mày chỉ tụt trọn vẹn quần vện mày thì có. À mà chắc đéo. hehe

  địt mẹ thằng lét hãm lìn!

 25. #25 by minhhuong on 2010/12/22 - 22:45

  Cứ cho là Dáighẻ có ý “vĩ mô” như cụ Khờ vừa mô tả thì cái ý vĩ mô ấy cũng sai tổ bố.

  Lập luận nhé: Nếu bọn trí thức tầm cao Tây du mà vì ý thức hệ phong kiến mà răm rắp nghe theo lời Ông Cụ thì đã đéo bị giết hàng loạt như thế.

   

  Ý Vĩ mô ấy cũng sai be bét. Đéo đúng.

  Chấm hết.

 26. #26 by Gia_lamcam on 2010/12/22 - 22:45

  @Lả:
  Còn cái đoạn nầy:

  Cẩm Hói già rùi mà đéo khác bọn tintin 8x…
  ý Cẩm là dẹp luôn lễhội đi à?@Ma Xó

  chỉ đơn giản là tên Ma Xó đọc loáng thoáng còm anh (cái còm chính Lả đã vừa cóp bết ấy), dồi kết luận như vậy thôi, nhế.
  Cái kết luận nầy, anh chưởi ngay tên Ma Xó như Lả đã dẫn.
  Đừng nên lấy cái kết luận (hồ đồ) của Ma Xó để khẳng định rằng anh bẩu dẹp lễ hội hay bỏ pháo hoa, nhế.
  Cả ở đoạn nầy, anh cũng không hề thấy anh đã chối cái gì.

  Thế nhở!

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/22 - 22:45

  Ngày 15/12/1946, vừa hết thờihạn 3 tháng, tướng Molier gởi côngvăn yêucầu Ông Cụ jữ nhời hứa.

  Ông Cụ gởi fúcdáp nhãnhặn xin thêm 3 tháng nữa. Dể mần jì? Hehe déo dể mần jì, cứ chơi bài cùnhầy thế thôi.

  10h00 sáng 19/12/1946, cô Molier gởi Ông Cụ tốihậuthư No1, yêucầu thựchiện ngay tạmước 14 Sep, nếu không thì “mài biết tay bố mài” hehe.

  Ông Cụ không jảnhời. Và bẩu cô Jáp chuẩnbị chuồn khỏi Hànội. Bôlão Zì dược lịnh dónggói vàngbạc xiềnnong dể lủi lên Bắc Cực hehe ngay trưa hôm dó.

  14h20 cùng ngày, cô Molier gởi tốihậuthư No2, Ông Cụ vưỡn déo jảnhời hehe.

  Dến 19h10, cô Molier gởi tốihậuthư No3, de rầng sẽ mầncỏ Ông Cụ vầu sáng sớm mai.

  Và 20h5 tối dó, Ông Cụ cho nổ mìn nhàmáy diện Yênfụ, chỉ cách Fủ mấy trăm thước, dồngthời chuồn luôn khỏi Fủ.

  Tấtcả lựclượng bộdội bắndòm Ông Cụ, chừng 1000 dõng (có súng) và ngần ý tựvệ (không có súng, chỉ chơi zao fay hehe) dược lịnh rút luôn khỏi Hànội ngay trong dêm.

  Và 8h00 sáng hôm sau, 20/12, Ông Cụ cho fát nhời kêugọi Khángchiến qua dài fátthanh, tại một làng nầu dó miệt Hà Tây.

  Nói chung là déo có tỉn nhau jì vầu cái ngày mà các cô tưởng là Toànquốc Khángchiến dó. Lấy déo jì mà tỉn hehe? Dạikhái cũng thả vài củ lịudạn, jật zăm trái mìn cho nổ uỳnhoàng títi.

  Các cô dọc hồiký của cô Jáp hẳn còn nhớ cái doạn cổ thúnhận, khẩu boọchoọc của cô thậmchí còn déo có dạn. Bọn Fáp quay lại Hà Nội thật là zễzàng trong hânhoan của quầnchúng Tinhhoa.

 28. #28 by minhhuong on 2010/12/22 - 22:48

  Vĩ mô cái củ lìn. Như cứt.

 29. #29 by Cocacola on 2010/12/22 - 22:54

  Địt ./ vện thằng Trần truồng láo xoen xoét

  Thùy Linh đây mầy 


  Mầy coi trước cái còm tao có thằng nào nói cọc Bạch Đằng phịa chưa, sau đó cả chi bộ mới xúm lại tìm hiểu và cần-phơm

  Địt ./ vện mầy, mầy có thể ghét anh, nhưng không thể bẻ anh được, vì anh chỉ nói thật chứ không nói láo như mầy! 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/22 - 23:00

  Các cô cũng nên nhớ một diều, rầng dám 2,000 mạng cả dõng cả cước của Ông Cụ không zám theo Ông Cụ hết, mà một số nhớn (bôlão bẩu chừng jà nửa) vất mẹ zao súng chuồn về mới mẹ cho lành hehe.

  Vì déo có lính, nên tận mấy năm sau Ông Cụ mới zám tỉn trận dầu trên Bắc Cực, tấtnhiên là nhờ súng ống và cả sĩquan của bọn Tầu rùi.

  Bức hình Cảmtử Ôm Bom các cô thấy trên bài dược cho là zo bạn Dịnh Dinh sángtác quãng dầu năm 1947, tại dâu dó mạn Thái Nguyên hay Việt Trì hay thậmchí xa hơn nữa. Côbé ôm bom là một ngườimẫu vôzanh chứ déo fải chú dõng Thành Thiềng nầu sất hehe.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/22 - 23:03

  @Lả Lét

  Xìbam déo jì mà zai thế. Chiện ống dồng mớicả chiện bãi cọc dược Zì chứngminh là fịa trong bài Cô Dạo bên Cà Fò từ lâu rùi, có déo jì mà fải cãi nhau.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/22 - 23:05

  Zì buồn ngủ quá di ngủ dây. Bắp Ngô trông Quán cho Zì nhế em nhế.

  Dịt mẹ các cô fát cho thơm họng.

 33. #33 by master on 2010/12/22 - 23:07

  Nhẽ phải đưa lả lét ra HN đi uống bia kèm quẩy cùng anh. há há.


  Dit me lại còn sống qua 2 chế độ. thời VNCH bọn anh?!, hehe, hòa hòa cái đầu buồi. Còn khoe chip anh, vện anh rồi mục tiêu cho chíp thoát Lừa thì mày bao tuổi hả Lả. Chém gió đéo ai cấm nhưng chém gió lại còn tiểu nhân thì hãm quá đi.
 34. #34 by Mr. Tran on 2010/12/22 - 23:10

  @ Lả thổ tồn: hehe. lại đi vầu chi tiết dồi. địt mẹ, chán đéo chịu. dí buồi vầu chưởi nhau với mày mỗ sinh hoạt ở quán bựa ngoài việc yêu vàng son dư mọi bựa ra thì chẳng ghét hay quý bựa lồn nầu cả. tinh thần chưởi và bị chưởi luôn cởi mở. hehe. nói thế Lả thổ tồn hiểu không nhể? địt mẹ, sao nét niếc lởm thế nhỉ?

 35. #35 by Cocacola on 2010/12/22 - 23:11

  thì mày bao tuổi hả Lả @ mát tơ


  Anh bâu tuổi đéo phẩy việc của chú!
 36. #36 by EURO on 2010/12/22 - 23:15

  Dì chán giảng rùi hả? Em cũng biến, tặng chi bộ 1 clip của Rô mới bốt để thư giãn.
  Chúc cả nhà ngủ ngon.

 37. #37 by Gã khờ on 2010/12/22 - 23:25

  Lập luận nhé: Nếu bọn trí thức tầm cao Tây du mà vì ý thức hệ phong kiến mà răm rắp nghe theo lời Ông Cụ thì đã đéo bị giết hàng loạt như thế.

   Ý Vĩ mô ấy cũng sai be bét. Đéo đúng.

  Chấm hết.@Cô Hương

  Anh đây, bú diệu xong anh thấy cô Hương phẩn biện, nên anh nhẹ nhàng dậy cô thế lầy:

  Có 2 lý do họ bị giết hàng loạt:


  1. Hai cọp không thể sống chung 1 rừng, nên phải phăng teo, vì dụng nhân như dụng mộc, khi không cần dụng thì vứt. Thía nên Nguyễn Trường Tam mới có câu: “Vắt chanh bỏ vỏ” để nói về ông Cụ. Ditmia, thằng vô học mà lõi đời là thằng chơi bẩn giỏi nhất. Vớn đề này thì ông cụ số zách.

  2. Sau khi nghe lời ông cụ mới vỡ lẽ là bị lừa, phản kháng lại thì bị đòm.

  Chính gì thía nên ông Cụ vữa là số zách xứ Lừa thời thởi và ông Cụ chỉ còn lũ học trò bần cố nông ngu dốt. Và ông Cụ là bi kịch của xứ Lừa phải nhận lãnh tới ngày nay, nên cô Hương mới có bài Mộng thoát Lừa. hehehe.

  (còn típ)

 38. #38 by Gã khờ on 2010/12/22 - 23:27

  Lũ bần nông Tây học có lý thuyết mà không có thực tiễn, mà ông cụ thì có quá nhiều thực tiễn để lùa Lừa Tây học vầu rọ. Đứa nầu còn ở Bắc thì vầu rọ giam cầm như Phùng Quán, etc. Đứa nầu muốn thoát rọ thiên đàng thì tống nó vầu chiến trường đẩm máu cho nó chết bom đạn như Thạch Phạm Ngọc.

  Túm quần lợi, ông Cụ vỡn là số zách làm chính chị xứ Lừa thời thở. Dững bài học của ông Cụ bây giờ vẫn thịnh hành thịnh hành cụ tỷ thành tư tưởng ông Cụ, trong khi đóa ông Cụ có phải nhà tư tưởng đéo. Cụ chỉ giỏi thực hành theo tư tưởng ngừ khác. Loại đi tây thời thởi điếu khác như cô Hương đi tây bây giờ cô Hương hỷ? Vì cô có thoát Lừa nhưng tư dy của cô không thoát khỏi bần nông dù TT nó bẩu cô là dàng son hay gì gì thì anh vỡn thấy gót chân cô đính bùn và củ sọ cô vỡn bị định hướng mẹ. hehehe.

 39. #39 by Dom-dom on 2010/12/22 - 23:28

  Nhưng giải thích làm sao khi có những thằng có tiền, địa vị (nói chung là ko cao), được học hành ở tư bản như Thạch, Lễ Nghĩa, Bửu vân vân, hẳn hoi thế mà vẫn lon ton theo cách mạng của ông cụ?@ Pháo xịt
  Mấu chốt ở đây là một nền tư tưởng trung quân, ái quốc, nầu là vua, nầu là tổ tiên, nầu là thánh hiền, tự trong guồng máy giáo dục đó đã tạo nên một thói quen, một nếp nghĩ cố hữu rằng anh hùng là phẩy như nầy như nọ, kẻ sĩ là phải thế nầy thế khác, trượng phu là phẩy blah blo…@ Dái ghẻ
  Anh nghĩ mấy cái còm của Dái ghẻ đã đủ giải thích cho Cô Pháo rùi đấy.
  Các Bựa phải đứng vào hoàn cảnh đất nước mình thuở đầu TK 20: dân quê thì lầm than khổ cực, ngu si dốt nát, một cổ hai tròng. Phong kiến triều Nguyễn thì như Nghị gật, Đế quốc thì hống hách, bòn mót bóc lột thuộc địa. Ai được học hành, được mở mang tầm mắt chẳng muốn đất nước hiển hách, giống nòi quang vinh. Còn dân ngu cu đen vắt mũi bỏ mồm chả đủ, sức đâu mà nghĩ đến điều gì cao xa. Lúc đó, hết phong trào này đến phong trào khác đều không đi đến kết quả. Chỉ có của Ông Cụ là đi được đến bước cuối cùng. Tất nhiên người đi theo cụ sẽ nhiều rồi, và tất nhiên phải là những người có học có tri thức, thậm chí có của, nói như dân gian là no cơm ấm cật thì mới dậm dật mọi nơi được (câu này đừng chỉ hiểu là dậm dật mỗi chuyện ấy…). Lúc ban đầu mọi người tham gia vì lòng yêu nước thương nòi, chứ gian khổ nguy hiểm bỏ mịa đi được, điếu ai đã nghĩ đến quyền lợi. Cái thằng đã nghĩ đến quyền lợi thì việc điếu gì phẩy dấn thân, cứ ở nhà với pa ma ăn ngon mặc ấm lại vợ đẹp con khôn.(Còn tiếp)

 40. #40 by Dom-dom on 2010/12/22 - 23:39

  (tiếp)
  Bây giờ chẳng qua tham nhũng nhiều qúa, rồi dân chủ bị bóp nghẹt thì cái câu hỏi: tại sao ngày trước mình lại nhiết huyết CM thế nhỉ, chả lẽ hy sinh cả cuộc đời cả tuổi xuân, chỉ để được thế này ư, nó mới lật đi lật lại thôi.
  Bây giờ cứ thử có thằng nào động đến nước mình xem, cả nước lại chả hừng hực lên. Rồi thanh niên lại chả nhất tề xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, cản không được ấy chứ lị.
  Cả nhà có nhớ câu chuyện Trùng Nhĩ & Giới Tử Thôi ở nước tàu ngày xưa không nhỉ, đại loại thế mà.

 41. #41 by minhhuong on 2010/12/22 - 23:45

  @Khờ: Anh làm ơn cho em hỏi, cái vĩ mô mà anh bảo, ý thức hệ phong kiến bla bla, với cái còm loằng ngoằng mới nhất của anh có liên quan đéo gì tới nhau không? – KHÔng

   

  Em tóm tắt nhá: Bọn trí thức Tây du đéo theo Ông Cụ bởi “Ý THỨC HỆ PHONG KIẾN” đéo gì mà anh đã tả.

 42. #42 by hùng hục on 2010/12/22 - 23:53

  Hehe thằng zòm-zòm-loi tintin sure luôn hehe! Để chi bộ dạy dỗ tí nhá, anh già rồi đéo hơi sức đâu mà cãi nhau với mầy!

 43. #43 by Dragonfly on 2010/12/22 - 23:53

  @Lài dồn: hehe. quán bựa hay chỗ lồn nầu cũng có quy tắc của nó, cũng cần có những cách hành xử tinh hoa, bần nông chân chính ạ!@ Trần

  ————–
  Địtmẹ , anh không vi fạm lỗi kỹ thuật do chủ Koán đề ra còn lại là đéo có luật gì hết nha Trần. Anh đéo phải bần nông, nếu gọi đúng thì anh là thị dân bần hàn. Đừng nói vô nghĩa với anh. Hệ Hệ

  @ Khờ : Anh cũng vừa fải đi bú ziệu zở mõm vửa về xong,anh sẽ đọc và trả lời Khờ ngay nhé. Hệ Hệ
 44. #44 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/23 - 00:08

  “Các cô cũng nên nhớ một diều, rầng dám 2,000 mạng cả dõng cả cước của Ông Cụ không zám theo Ông Cụ hết, mà một số nhớn (bôlão bẩu chừng jà nửa) vất mẹ zao súng chuồn về mới mẹ cho lành hehe” @CôBựa

  Thầy bõ cũng bẩu thế!  Thẩy bẩu súng jéo có đạn còn jao thì ngắn và cùn nên quyếtdịnh quăng súng bò về với bu, jọcđường đầungũ bị 1 phát vầu đùi, xém què mẹ.  Bõ ngờ BôLão cô Bựa đòmđòm thẩy nhế, bõ biết đéo!  Bềjì bõ cũng cámơn ÔngCụ, nếu kôcó Củ thì bijờ concháu bõ vưỡn đang cưỡitrâu ở HoaLư jư bõ thường bibô “Ai bẩu trăn châu nà khổ, chăn trâu sướng nhắm nhớ….” mấy chục niên trước.  Và nay bõ cũng tưngtửng, chánđời vì kènteo như cô Bựa bijờ.  À mà bõ chỉ cámơn ÔngCụ thôi nhớ, chứ yêu cái củbuồi ý!

 45. #45 by minhhuong on 2010/12/23 - 00:18

  Lúc đó, hết phong trào này đến phong trào khác đều không đi đến kết quả. Chỉ có của Ông Cụ là đi được đến bước cuối cùng. @ Đóm

  ———–

  SAI!

  Đéo phải Ông Cụ đi tới 1 kết quả mà là 1 liên hiệp các tổ chức (mà trong đó nhóm Ông Cụ phải nói là 1 dúm thôi) đi tới kết quả.  

  Ông Cụ thiên tài ở chỗ biến mẹ nó sử thành là “Ông Cụ đi tới 1 kết quả nào đó”, và giấu mẹ nó đi là “ 1 liên hiệp đi tới kết quả ấy”.

  Số lượng trí thức tham gia liên hiệp này là lớn, chứ đéo phải toànbộ là vì Đảng Ông Cụ mà theo.

  Còn sau đó, trí thức các tổ chức khác sáp nhập vào thành đảng viên 1 lượt, trí thức dưới quyền Ông Cụ chạy trốn như vịt, hoặc vì bảo toàn thân, hoặc vì quyền lực như nào như nào, thì, trời mưa kẹt xe, Dark, Lài nói hết rồi đấy.

   

  Ông anh mới uống rượu về hả? Khiếp, sến rên sến rỉ

   

 46. #46 by Dragonfly on 2010/12/23 - 00:31

  Địt mẹ ,Tên Khờ khắm khựa chỉ là 1 thằng cò nhà loạn ngôn xính zùng nho nhe đọc kỹ trước khi sủa nè :

  Tam cương

  1/ Quân thần cương : đạo vua và thần trong triều .
  2/ Phụ tử cương : bổn phận của cha và con . Cha có bổn phận phải nuôi dạy con cái cho nên người . Con phải có hiếu với cha mẹ .
  3/ Phu phụ cương : bổn phận vợ chồng .
  Ngũ thường :
  1/ Nhân : phải có lòng thương người .
  2/ Nghĩa : Phải có đạo nghĩa .
  3/ Lễ : đối sử phải có lễ phép với nhau .
  4/ Trí : con người phải có trí tuệ .
  5/ Tín : con người phải sông thành thật để mọi người tin mình .

   Ông Cụ đưa ra slogan như nào ,dựa vào ai và lôi cương lĩnh nào ra để hô hào nhân dân thời thởi thì mày Khờ zù ngu chắc cũng nhớ mang máng. Trong cái ý thức hệ mày đưa ra chỉ nhõn ý 1 trong tam cương ngũ thường là có chút liên đới. Địtlồnmẹ mày.

 47. #47 by Dragonfly on 2010/12/23 - 00:34

  @ Khờ Cò Nhà

  Mày nên bám theo ý của Fáo để chửi nhau,đéo cần sủa tranh khôn với anh nhiều.

  Thực tế xảy ra như nào mày đã biết. Bao nhiêu dân thường tự  quyết đinh thoát ông Cụ vào Nam? Ý thức hệ đấy à?

  Vi mô của mày là nuốt trôi chữ độc lập để không bị Tàu đô hộ cái này nhẽ 1k năm nay như nào thì giờ khác đéo.

  Vĩ mô. “Chúng mày không lo chuyện có độc lập hay không có độc lập, mà chúng mày nên xem chúng mày có nuốt nổi 2 chữ độc lập sau khi chúng mày tuyên bố độc lập khồng?” ”Địtmẹ mày đã sống thời bầu bán dân chủ SG cũ chắc mày tự ngấm. Chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ dù vẫn có phe cánh và can thiệp của Mỹ.

  Túm lại mày hoàn toàn cá nhân và cảm tính thương cảm cho cu DG bị dội cứt giống như mày bị Zì Thối và Lẽ đổ cứt vầu mõm trong ẻn trước. Ngu thì nên chấp nhận đi. Đéo ai cố chấp như mày đâu đồ con lợn.

 48. #48 by Enterprise on 2010/12/23 - 00:38

  Hehe, cô Hương nói thế đúng rồi các cô còn cãi gì nữa nhở.
  Ý-thức-hệ các cô nói chỉ ảnh-hưởng đến loại thứ 2 thôi.
  – Loại 1 thì xem Khổng là đinh, hehe. Vì thế từ xưa đến nay thời nào cũng có từ “mất-dạy” hoặc tương-tự.
  – Loại 3 thì xem mọi thứ đạo-đức, luật-lệ là luật chơi. Bỏn chỉ cần có lợi là được. Khổng cũng bó-tay với bọn này. Chẳng thế Khổng xem thường Thương là gì? hehe.
  – Loại 4, các cô xem Châu Phan Bội. Tuy-nhiên cô Châu không gặp thời. Số-mệnh thế, nói sao được.
  – Loại 5, hehe, nhiều. Bô-lão nhà Dì đấy thôi, có xem Khổng ra ký-lô nào đâu.
  (Đủ xúc tích, mạnh mẽ chưa cô Lài?)

 49. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 00:42

  Ui giời ui giời hôm nay các cô ăn ./ gì mà đông vui thế nầy cho Thím chơi với cho Thím chơi với địt ./ mẹ các cô vui quá vui quá hehehehe

 50. #50 by Dragonfly on 2010/12/23 - 00:43

   Còn bây giờ điếu thằng teenager nào còn theo hiểu chửa

  —————————-

  . Loại đi tây thời thởi điếu khác như cô Hương đi tây bây giờ cô Hương hỷ? Vì cô có thoát Lừa nhưng tư dy của cô không thoát khỏi bần nông dù TT nó bẩu cô là dàng son hay gì gì thì anh vỡn thấy gót chân cô đính bùn và củ sọ cô vỡn bị định hướng mẹ. hehehe.

  @ Khờ

  Mày biết em Hương sinh thời nào không?Mày chả khác đéo Zái Ghẻ chuyên tự tay bóp zái chính mày. Anh nghĩ mày tố  lên với Chi Bộ có con bên nước ngoài nhằm hợp lý để  cò mồi cái nhà Q5 “đẹp nhất SG” của mày phỏng. Đồ con lợn! lại còn thở sến sống tình cảm nhớ nhà cũ. Xưa rồi con! Các bố Bựa ở đây tuyền đầu có đá hộc thoai. Hệ Hệ