Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

***



 1. #1 by condomdom on 2010/12/22 - 16:15

  Ô hay, trình còm pre hen sừn của Lả Lét có vứn đề. Dân Nam tin yêu Chính phủ 61% ở miền Tây và 49% ở TP (do có số đông di dân Bắc làm giảm tỷ lệ) so với 38% ở HN. Chính phủ hoạt động theo định hướng XHCN là con đường Ông Cụ chọn, lấy tư tưởng HCM làm kim chỉ nam. Há chẳng phải dân Nam yêu Ông Cụ hơn sao?

  Chính những cô fan của Ông Cụ như Jàu Trần, Mai Dương, Bạch Phạm, Thạch Phạm đã biến miền Nam Lừa hơn cả Lừa đấy. Cô Khiêm Ung là tên miền Nam kháng chiến cuối cùng bị đá khỏi Trung ương. Phải nhìn nhận mới khá, Lả Lét ạ.

 2. #2 by minhhuong on 2010/12/22 - 16:16

  Địtmẹ Dáighẻ còn cãi cố à, chủ đề Pháo đưa ra là bọn trí thức trình cao nhá, lừa được bọn nó cái dắm ý. Địtmẹ đừng có lanman tới bọn bần nông tầm thường bị tuyên truyền mà theo nhá.

  Sự thật là bọn đấy chỉ theo đúng nghĩa vì lòng yêu nước là lúc đầu thôi, và cũng đéo phải theo Ông Cụ 100% nhá, thời đó rất nhiều tổ chức khác nhau

  Thời Ông Cụ còn chưa sang tới Pháp thì cả lò nhà này đã hoạt động cách mạng rồi, nhá.

   Sau 3x thì vụ sát nhập, rồi đủ thứ xẩy ra thì nhận ra hết, hoặc chạy hoặc đéo có đường rút, mày rút là mày chết, theo kiểu để cho nước trôi, và cố đấm.

 3. #3 by DG on 2010/12/22 - 16:16

  Hahahaha địt mẹ Lả Lét giẻ rách làm anh cười phun dắm!

  Thế cho nên khi thấy thế, cô tưởng chưởi anh đúng phong trào chứ gì? vội vội vàng vàng chưởi lấy được chứ gì?

  haha đúng là bó tay.com rùi!

 4. #4 by DG on 2010/12/22 - 16:25

  @ Hường: thà còm thế còn thấy dễ tranh luận, đã thế thì anh mở với cô!

  Có điểm gì khác trong nhận thức không? Anh nghĩ là không! địt mẹ nhà anh bằng liệt sĩ rùi huân huy chương treo đầy, bô lão nội nhà anh mần thơ chưởi cụ bị treo mẹ thẻ Đảng viên, đến giờ anh chưa có thời gian về múc lại lũ chó chết!

  Tri thức thấp hay tri thức cao nó không quan trọng, đến cả quán bựa 2010 bây giờ khi nam thanh văng tục ầm ầm mà nữ tú lác đác có đôi chữ địt mẹ như cô, thì cô có luận ra gì không?

  Bom ba càng là một siêu phẩm PR trên góc độ nhỏ, cái món mà tri thức lừa quay bút trở về chui vào rọ, lớp lớp đàn em cháu nhỏ theo sau hừng hực cách mệnh mới là chuyện nhớn! cô ạ! hehe chờ xíu nhế, lát cồng tiếp!

 5. #5 by minhhuong on 2010/12/22 - 16:25

  Soi là soi ở cái gốc mà đẻ ra bài tuyên truyền ý, địt mẹ nói đi nói lại ngượng mới chi bộ quá đi!@Dáighẻ

  ———————

  Địtmẹ Dáighẻ vốn là chỉ học mỗi trên mái trường XHCN thân yêu, nên cứ tưởng có mỗi cách mạng Ông cụ nên tưởng là do tuyên truyền mà có nhiều trí thức theo Ông Cụ chắc.

  Địtmẹ ngu thì im mẹ nó đi, lúc đéo ai biết Ông Cụ ở đâu thì các thể loại hội đoàn do bọn trí thức hoạt động cực kỳ sôi nổi. Nhóm của Ông Cụ được có 1 dúm thôi, và là mãi sau này mới xuất hiện, nhá. Trí thức hoạt động cách mạng thời đó đông vãi đái, nhưng đéo phải toàn là dưới cờ và do tuyên truyền của Ông Cụ.

   

  Dáighẻ nhạtnhẽo ở chỗ, thích nói chungchung, bởi chungchung thì chẳng thể sai. Dưng mà dùng ở chỗ khác thôi, vào quán Bựa thì nói chungchung chúng nó vả cho gẫy răng, nhá.

   

 6. #6 by Cocacola on 2010/12/22 - 16:26

  Chính phủ hoạt động theo định hướng XHCN là con đường Ông Cụ chọn, lấy tư tưởng HCM làm kim chỉ nam. Há chẳng phải dân Nam yêu Ông Cụ hơn sao?@ Đom đóm


  Hehe, cô Đom đem cái suy nghĩ của dân Lừa Bắc rồi quy kết là dân Nam Lừa yêu ông Cụ là không đúng đâu.

  Dân Đàng Trong của anh đéo quan tâm chi tiết coi cái chính phủ này theo tư tưởng mẹ gì. 

  Bọn anh rất thực tế. Chính quyền đối với bọn anh là thằng nầu cấp sổ đỏ cho anh, ký giấy công chứng cho anh, cấp CMND để anh đi mần việc v.v.. Vậy thôi!

  Thì cũng chính do cái tư duy nầy mà bọn anh mất nước vì đa số dân Đàng Trong nghĩ: chính quyền nào thì cũng ký giấy khai sinh cho con mình, quan tâm mẹ gì!

  Cũng bởi thế cho nên những phong trào học tập tư tưởng Cụ v.v.. về Đàng Trong thì nó như đánh dắm giữa đồng hoang, chẳng hề tác dụng mẹ gì.

  Bọn anh quan tâm tin tức hạ thuế xe hơi chứ không quan tâm săm soi văn kiện Tiệc nhớn như các anh em Đàng Ngoài đâu!
 7. #7 by Enterprise on 2010/12/22 - 16:28

  @Cô DG:
  Cô nói đúng một phần thôi. Vì sao?
  Con-người có nhiều loại:
  1. Loại làm theo bản-năng, thích gì làm đó.
  2. Loại làm theo những lý-tưởng mà mình được dạy-dỗ từ bé và cứ thế mà làm. (loại này là loại cô nói)
  3. Loại chỉ biết chạy theo lợi-ích bất-chấp thủ-đoạn (loại này cô Hương, cô Lài nói)
  4. Loại có lý-tưởng nhưng lúc-nào cũng đánh-giá lại đường-đi nước-bước của mình và có dũng-khí + khôn-khéo để thực-hiện. (loại này cô Hương nói).
  5. Loại có lý-tưởng, biết đánh-giá lại nhưng không đủ dũng-khí or khôn-khéo để thực-hiện (loại này cô Hương nói)

  Thế thì cô dùng loại 2 để phản-biện lại loại 3, 4, và 5 của cô Hương mới cô Lài để làm gì? Ý-thức-hệ có ảnh-hưởng khác nhau đối-với từng loại người, vậy-nên xã-hội mới vận-động và phát-triển. Nếu tất-cả đều là loại 2 thì cô thử hình-dung xem xã-hội thế-nào? hehe

 8. #8 by minhhuong on 2010/12/22 - 16:29

  Ghét nhất sự nhạtnhẽo ở Dáighẻ còn ở khoản thích lanman.

  Nội dung tranh luận là chủ đề của Pháo, nên đừng có loằng ngoằng nữa đi.

 9. #9 by Không Ai Sất on 2010/12/22 - 16:29

  Cô condomdom nói cũng có cái đúng đấy Lả lét ạh.

  Anh thấy Lừa Nam vưỡn tin yêu chính phủ và ông cụ hơn Lừa Bắc. Nhẽ do dân Lừa Nam bàng quan với chính trị và nhiễm tuyên truyền thụ động rất nặng. Pa vợ anh một tên ngụy cờ vàng nửa mùa sắp chết mà giờ lại có ước mơ ra Hà nội viếng mả ông Cụ đấy

  Cô Lả lét phải trải nghiệm những ly chè chén 500vnd mà bàn chuyện Bê xê tê như mổ bò mới hiểu dân Bắc Kỳ thích nói chuyện chính trị thế nầu. Mà hầu hết chuyện chè chén (trà đá vỉa hè ý) đều là các câu chuyện tiêu cực của triều đình.

  Hùi 200x đéo nhớ, anh đã được thưởng ngoạn một câu chuyện hậu cung dư sau đéo bít đúng sai thế nầu

  Họp Bê Xê Tê, cụ Đỗ Chục bẩu với Tể tướng Kiệt Kiệt: Anh Kiệt già rùi, khóa này nghỉ cho lớp trẻ lên thay nha (Ý đá đểu anh K vụ 500Kv gì đó)

  Kiệt kiệt bẩu lại: Già như anh Chục còn làm Tổng thống thì tôi nghỉ thế đéo nầu được.

  Mà anh phục cái là dân tình uống trà đá 500 đồng mà kể chuyện như vừa chứng kiến hôm qua ý.

 10. #10 by Cocacola on 2010/12/22 - 16:34

  Pa vợ anh một tên ngụy cờ vàng nửa mùa sắp chết mà giờ lại có ước mơ ra Hà nội viếng mả ông Cụ đấy @ Không Ai Sất


  Sất phải hỏi lại anh ảnh coi anh ảnh có khóc rưng rức, có treo hình Cụ, có bắt con cháu theo đảng cụ v.v.. hay không. Chắc chắc không.

  Ước mơ của anh ảnh ra viếng mả Cụ nó đại loại như anh muốn vầu Sở Thú coi con hà mã nó ra mần sao thôi! That’s it!

  Không tin Sất về khéo léo hỏi anh ảnh coi có phải thế không?
 11. #11 by condomdom on 2010/12/22 - 16:41

  Chi bộ ta tìm thấy Trần Thành, có 2 Trần Thành ôm bomb. Một Cô ôm bom đánh tank rồi quăng lựu đạn, cô kia ôm bom 2 nhát vẫn chưa chết, chỉ bị chết vì họng đại liên oan nghiệt.

  @ Lả, yêu Ông Cụ và yêu CNXH là ở trong sâu thăm thẳm tâm hồn cơ. Còn trong suy nghĩ hiện tại, là dân có thu nhập thấp nhất xứ Lừa thì chỉ nghĩ được trực tiếp tới cơm áo gạo tiền  thôi. Hãy đọc link trên từ lá cải BBC có thú vị của nó. Đừng bảo thủ, sai một tý k ai bắt vạ đâu.

  Thuế xe hơi chỉ là tiểu tiết thôi nếu xe ai cũng như xe ai (có cần phân tích không nhể). Chỉ suy nghĩ việc đó có lợi nếu như bằng cách nào đó không phải đóng khoản thuế ấy.

 12. #12 by Không Ai Sất on 2010/12/22 - 16:45

  Mẹ Lả lét chứ, dò chuyện nhà anh thì chứng minh được cái đầu puồi gì?

  Hùi Gấu anh nạp đơn vô Đảng Cụ, bị ngâm hồ sơ vì dính tới Ngụy Vàng hắn đi nhậu xỉn về còn đấm ngực tại lý lịch papa xấu mà ảnh hưởng tới các con kìa!

  Khi anh về làm người nhà hắn thấy bọn trẻ con hát “bốn năm sáu ta là cháu ông Cụ” anh cấm tiệt hắn cứ trợn mắt nhìn anh như trên trời rớt xuống ý.

 13. #13 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 16:48

  Địt mẹ cô Dom đem cái nghiên cứu tham nhũng gần đây rùi phán xưa đến nay dân Nam yêu ông Cụ hơn dân Bắc ah, yêu cái con Cặc ấy, miền Nam bây giờ yêu tiền có hình Ông Cụ thôi chứ yêu đéo gì Mr này. Miền Nam trong trái tim Tôi( Cụ nói) chứ làm gì có Ông Cụ trong trái tim miền Nam hử Cô?

  Dù gì miền Nam cũng trải qua nền dân chủ VNCH The First và The Second dưới trướng Cô Diệm, Cô Thiệu nên đa phần dân miền Nam thực dụng, đơn giản hơn như Cò Lả nói. Tam quyền phân lập và kinh tế đúng nghĩa tự do thị trường.

  Cụ Hồ trừ lúc vào SG xuống chỗ Bống Nhà Rền mần Culi lúc mới 21 tuổi ấy thì như thằng Hai Lúa từ quê lên thành mà thôi, lúc đó dân miền Nam ai biết. Từ đó đến cuối đời Cụ đéo vào thăm em gái Sài Gòn bao giờ nữa là. Thời Ngụy, người ta ngoài biết chính thể VNCH hiện tại thì còn nghe ngóng có Cụ Hồ nọ Cụ Hồ kia thoang thoáng thôi chứ chủ yếu có biết thì biết và theo Chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam của Luật Sư Thọ còn nhiều hơn( Ông Cụ cử Ba Zuẩn vào Nam để set up cái này). Sau 75, với bộ máy tuyên huấn từ Bắc vào, thế hệ thanh niên xung phong SG mới bị ám ảnh và yêu Ông Cụ hồn nhiên dửng dưng mặc định thế. Nhưng không thể bảo Ông Cụ trong trái tim miền Nam được!

  Miền Nam trong “trái tim” Ông Cụ thôi, nhớ chưa Cô?

 14. #14 by DG on 2010/12/22 - 16:48

  @ Hường: hehehe cô hông thích loằng ngoằng nữa thì anh thấy hợp lý rùi, đồng ý thôi. Còn tham luận giả nhời tên Pháo anh đã bốt qua mấy cồng chưởi rùi, hông nhai lại kẻo bảo anh xì pam.

  @ Cô Rai: Cồng của cô chất lượng, có chiều sâu, he he và quan trọng là nó thể hiện được sự trải nghiệm thực tiễn chứ đéo phẩy là thông tin gúc, anh khoái! đúng sai anh chưa có thời gian bật nhưng phải hoan hô cô phát!

  Thế đã nhé chi bộ chó đểu, địt mẹ một buổi chiều phê phê đốp chát nghĩ cũng vui, bái bái chi bộ!

 15. #15 by tieuthithi on 2010/12/22 - 16:53

  Mà khi đó quân ta không có súng chống tăng thì bắn cháy xe tăng bằng gì nếu không phải là bom ba càng?@ mm
  Cô 2 Mờ ngu vãi mắm nhở, bắt quả tang cô dẫn link mà đéo đọc nhá . Thế cái mả mẹ gì đây cô :

  “Lê Gia Đỉnh xông ra dật kíp quả bom  lớn” Và đây nữa :“chôn quả bom 25kg ở trước cổng. Mìn nổ, song sức công phá không mạnh và chưa đúng kỹ thuật nên phần lớn các cây chỉ bị toác, cành lá lả tả trên đường.”

  Không ai phủ nhận khí thế cảm tử sôi sùng sục như chảo cám lợn lúc đó của  các con giời , ôm bom 3 càng chứ ôm cái đéo gì mờ giết được giặc thì cũng ôm . Ở đây mọi người đang nói  là ko có liệt sĩ nầu  chết vì nổ bom 3 càng hết , nếu có thì  chẳng phải đợi đến bây giờ, sau mấy chục năm mới  khai quật lên để tự  hào nghe chửa cô ?

 16. #16 by Cocacola on 2010/12/22 - 16:54

  @ Đom: anh không bảo thủ đâu. Dân Đàng Trong có dịp sống dưới ách đô hộ thực dân đế quốc sài lang nên dư sức biết Cụ and brothers là cái buồi cái buồi chứ sức mấy mà yêu đến sâu thẳm tâm hồn như cô nghĩ! Hehe.


  Còn chuyện thấy tiêu cực đi mắng vốn (mách) chính quyền thì dân Đàng Trong nghĩ như nầy: Mẹ, việc đó chính quyền phải làm, đóng thuế nuôi nó thì nó phải giải quyết chứ!

  Mắng vốn chính quyền đéo phải là tin yêu, mà đặt chính quyền về đúng vị trí là định chế phục vụ cộng đồng, giải quyết vấn đề của cộng đồng.

  Mươi mười lăm năm sau, chính quyền này theo thể chế cộng hòa hay là lãnh thổ của Nước Mẹ thì tỉ lệ cô nêu vẫn không thay đổi nhiều đâu: Lừa Bắc vẫn đéo tin chính quyền còn Lừa Nam vẫn bắt chính quyền phải giải quyết những việc của cộng đồng!
 17. #17 by Dragonfly on 2010/12/22 - 16:59

  Địtkáilồn mẹ thằng Zái Ghẻ. Gọi mày là Bần Nông kòn mang tiếng cho Bần Nông. Địtmẹ mày về quê mà đi Tru đi (Đi Tru là gì chỉ kái lồn mẹ mày biết). Địtmẹ vừa ngu vừa nhạt hoét lại hay hóng hớt và chưởi gái là tài. Địtmẹ mày quay lại anh đã thấy Chi Bộ tai nạn thối tai vì mày rồi. Nếu còn chút tự trọng kủa thằng đàn ông thì kút mẹ mày đi và lấy nick khác Năm Hoành mả bố mày ấy + với khởi động kái kủ sọ đựng quá nửa là kứt nát kủa mày đi. Địtlồnmẹ đồ chó đẻ húp máu lồn còn dính mép mà kứ ti toe. Địtkả họ hàng hang hốc nhà mày đẻ ra thằng vô liêm sỉ húp máu lồn như mày.Địtmẹ kả họ mày.

 18. #18 by condomdom on 2010/12/22 - 16:59

  Chỉ nhìn cách phản ứng tiêu cực của Jà Đều và Lả Lét là thấy cả 2 chưa xứng để hưởng dân chủ mà chỉ có thể dân tớ thôi. Những bậc cự phú Tây học như Jàu, như Bạch Phạm, như Thạch Phạm mà còn tin tưởng Ông Cụ, ngay cả cô Tường Mạnh (dân Bắc) 2 bằng tiến sĩ Tây mà không thoát khỏi Ông Cụ. Cỡ 2 vị đã thấm vào đâu

 19. #19 by minhhuong on 2010/12/22 - 17:01

  1. Loại làm theo bản-năng, thích gì làm đó.
  2. Loại làm theo những lý-tưởng mà mình được dạy-dỗ từ bé và cứ thế mà làm. (loại này là loại cô nói)
  3. Loại chỉ biết chạy theo lợi-ích bất-chấp thủ-đoạn (loại này cô Hương, cô Lài nói)
  4. Loại có lý-tưởng nhưng lúc-nào cũng đánh-giá lại đường-đi nước-bước của mình và có dũng-khí + khôn-khéo để thực-hiện. (loại này cô Hương nói).
  5. Loại có lý-tưởng, biết đánh-giá lại nhưng không đủ dũng-khí or khôn-khéo để thực-hiện (loại này cô Hương nói)
  @ Rai

  ————-

  Em hỏi anh, cái nhóm thứ 2 ấy thì có thằng nào trí thức du học Tây nào nó thuộc nhóm thứ 2 này không? (Chủ đề của Pháo là những thằng trí thức tầm cao, nhá)  

  Tóm lại là Dáighẻ giải thích lý do cho chủ đề của Pháo bằng nhóm thứ 2 là đéo thể.

  Ghét thêm 1 sự nhạtnhẽo nữa ở Dáighẻ là khi thấy bản thân đuối lý thì đéo dám nhận. May quá bệnh này mình đéo mắc.


   

 20. #20 by DG on 2010/12/22 - 17:08

  Anh để ý, trong tất cả các tranh luận, kiểu như cô Hường hay cô Lả giẻ rách, đều có chung một xu hướng?

   

  Hehe đó là xu hướng gì? là thằng gúc!

   

  Tức là sao?

   

  Là lái làm sao đối phương sa đà vào những tiểu tiết, thiên về đọc hơn là hiểu! kiểu như bom ba càng nó nặng 6 ký chứ đéo phẩy 9 ký, kiểu như “lính lệ” chiết tự là nó thế nầy thế nọ…

   

  Không hề thể hiện được sự trải nghiệm, hay sự đúc rút nhìn nhận thực tiễn. Các cô nầy chỉ háo thắng đơn thuần trên việc hehe địt mẹ tao gúc được bướm em Linh Thùy có 123 sợi lông nhồn vào lúc 4h chiều nay nhế, mầy bảo nó vừa đi oách tuần trước là sai nhế, cho nên mầy ngu nhế, ngu nhế!

   

  Trong khi thông qua tranh luận, cái người ta muốn biết là một điều hoàn toàn khác!

  Hehe riêng Lài thối mồm a dua thì có cái quặc cồng nầu thể hiện được chính kiến, kể cả là chính kiến ngược, loại Lài anh đéo chấp, hehe. Cái loại chưa gì đã đưa cái nầy cái nọ ra để chưởi người khác thì đúng là giẻ rách hạng nặng!

   

  hehe thôi chạy đã, địt mẹ!

 21. #21 by Dragonfly on 2010/12/22 - 17:10

  @ Rai

  —————-
  Địtmẹ ,thằng Zái Ghẻ nó ngu sủa lung tung đã đành. Đây kô kũng đéo chịu bám sát chủ đề thằng Fáo nó đưa ra rồi ngồi lẩm kẩm fân tích vòng vo Tam kuốc như đận fân tích jáo ziếc này nọ, tổ sư bố nhà kô. Tạng anh đéo thích lý luận chính chị lịch sử mẹ jì nhưng thấy kon cháu nó ngu kóa bắt buộc fải chửi.Hệ Hệ
 22. #22 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 17:13

  Đù Má Cô Dom bảo Anh cần Rân chủ Rân Tờ gì đấy! Đù má cái gì mà to tát thía hử Cô? Anh cần ăn cơm 3 bữa tắm rửa ngày 3 lần rùi rảnh rỗi chém gió rửa sọ cho Cô thôi, cần đéo gì hơn !

 23. #23 by Cocacola on 2010/12/22 - 17:15

  Những bậc cự phú Tây học như Jàu, như Bạch Phạm, như Thạch Phạm mà còn tin tưởng Ông Cụ, ngay cả cô Tường Mạnh (dân Bắc) 2 bằng tiến sĩ Tây mà không thoát khỏi Ông Cụ. Cỡ 2 vị đã thấm vào đâu @ Đom đóm


  Hehe, chủ đề nầy có em gái đã nói rồi, và cũng bị chửi rồi: Vào quán Bựa nầy thì già hói như Niu-tơn, Các Mác v.v.. cũng bị mổ như ếch hết ! 

  Có lý nầu bảo bọn nầu đó ngon hơn Bựa viên đã chọn rồi thì Bựa viên no way hả cô!

  Nếu là gái thì cô khai thật đi để anh tránh. Không anh đổ cứt cô nghỉ thở luôn với lối suy diễn nầy đấy!

  Chỉ nhìn cách phản ứng tiêu cực của Jà Đều và Lả Lét là thấy cả 2 chưa xứng để hưởng dân chủ @ Đom đóm

  Thì cô cứ đem dân chủ ra coi bọn anh hưởng được không? Xứng hưởng không?

  Mẹ, hồi Đệ nhất Đệ nhị Cộng hòa mà bọn anh bắn bỏ bọn Commies kích động quấy rối sinh viên biểu tình mạnh tay thì đâu có phong trào HSSV xuống đường các cô vẫn ra rả hát! Địt mẹ, nói thế mà không biết xấu hổ!

  Thời ấy còn nhiều vụ như BBQ monk, đấy, thời đấy bọn anh mà độc tài kiểu Commies như giờ thì xảy ra được không?

  Mịa, thằng chưa từng ăn steak lại dạy thằng đã từng chén steak là chú mày không xứng và không enjoy được steak đâu. Hài nhờ!
 24. #24 by Enterprise on 2010/12/22 - 17:15

  @Cô Hương:
  Hehe, cô biết câu-trả-lời rồi còn hỏi anh chi nữa. Tuy-nhiên cũng không loại-trừ trường-hợp bọn đi Tây theo kiểu loại 1. Bỏn thông-minh, khả-năng tư-duy tốt nhưng chẳng để làm gì cả. Anh không xếp bọn này vào danh-sách trí-thức, nhưng có người vẫn xếp bỏn vào nên cô cẩn-thận. Khi tranh-luận nhớ chừa bọn này ra, hehe.

  @Cô DG:
  Hehe, cảm-ơn lời khen-tặng của cô nhế. Sẽ cố-gắng còm có chất khi có dịp tranh-luận với cô, hehe.

 25. #25 by minhhuong on 2010/12/22 - 17:18

  Anh để ý, trong tất cả các tranh luận, kiểu như cô Hường hay cô Lả giẻ rách, đều có chung một xu hướng?

   

  Hehe đó là xu hướng gì? là thằng gúc! @DG

  ————-

  Cố đấm ăn xôi hả đồ hãm lìn, chibộ làm chứng nhá, trong chủ đề đương bàn cãi giữa Lài – Hương – Dáighẻ về chủ đề của Pháo, có đứa đéo nào gúc không, hay chỉ toàn lập luận.

  Lí bí thì cứ lẳng lặng im, đéo ai cười đâu mà ngại.

 26. #26 by Dragonfly on 2010/12/22 - 17:19

  Hehe riêng Lài thối mồm a dua thì có cái quặc cồng nầu thể hiện được chính kiến, @ Zái Ghẻ

  ————————
  Địtmẹ kái kủ sọ ba đời úp mặt vào lồn trâu kiếm cơm nhà mày hiểu được kái lồn ý mà đòi thẩm bố mày. Tốt nhất kút kon mẹ mày khỏi Koán đi cho đỡ rác rưởi. Bổ kủ sọ mày ra rồi nhét kứt vào mà mày không hiểu thì bố chán mày lắm rồi.Địtlồnmẹ kả họ nhà mày. Đồ vi trùng dịch tả. Hệ Hệ
 27. #27 by Enterprise on 2010/12/22 - 17:22

  @Cô Lài:
  Hehe, anh chỉ ra cái sự-phản-biện không hợp-lý của cô DG đối với ý-kiến của cô Pháo, cô Hương và cô mà cô bảo anh vòng-vo-tam-quốc là thế-nào nhở? Bệnh của các cô là tranh-luận mà không cùng một hệ-thống khái-niệm. Tranh-luận thế có-ích gì nhở? hehe

 28. #28 by Dragonfly on 2010/12/22 - 17:30

  Bệnh của các cô là tranh-luận mà không cùng một hệ-thống khái-niệm. Tranh-luận thế có-ích gì nhở? hehe@ Rai

  —————
  Địtmẹ, chanh luận kái kon kặc. Đây là chửi nhau thì fải nhanh ,mạnh ,xúc tích, kô đọng,nổi bật ý. Anh thấy kô hay fân tích zài zòng văn tự zù kó chất hơn thằng Zái Ghẻ anh kũng đéo thích. Nên nhớ đây là Koán Bựa. Hệ Hệ
 29. #29 by minhhuong on 2010/12/22 - 17:33

  @ Rai: Ừ, kekeke

 30. #30 by Cocacola on 2010/12/22 - 17:38

  Đồ vi trùng dịch tả. Hệ Hệ @Lài


  Nói chuẩn luôn, dịch tả ỉa té re nhưng toàn nước chứ đéo có cứt. Các còm xì-pam của thằng Dái Ghẻ là như rứa!

  Một đặc điểm nữa là nó chuyên tấn công cá nhân chứ không tấn công vào lập luận (vì điếu làm nủi! hehe)

  Có lần hắn thắc mắc sao anh chửi Cẩm già. Hắn và Cẩm già y chang như nhau, nói xong là chối đây đẩy chứ không bao giờ chịu nói: ừ anh sai!

  Hắn chuyên chửi anh trước, anh phản pháo lại thì chối đây đẩy, bảo anh kiếm chuyện với hắn! 
 31. #31 by minhhuong on 2010/12/22 - 17:48

  Allo chibộ, theo nhời cụ đồ Rai, nhóm 1 của cụ em đéo bàn tới (đéo dám bàn tới).

  Xin hết ạ.

 32. #32 by Dragonfly on 2010/12/22 - 17:50

  @Lả

  —————
  Địtmẹ,điều anh chán nhất là anh chửi ku Zái Ghẻ mà nó nghĩ anh là chửi kực bậy  thôi mà đéo hấp thu được ý anh chửi. Đúng là đồ đầu đất, từ nay anh đéo thèm chửi nó nữa fí kông. Hệ Hệ
 33. #33 by trời mưa kẹt xe on 2010/12/22 - 17:53

  Trước khi ra đứng ở quảng trường lăng ổng thì ở trong nước có đến cả chục phe phái chứ ông cụ đã là cái đéo gì nhở?
  Còn nguyên nhân bọn trí thức đi theo ông cụ sau này à?

  1. Ce fut un patriote et nous le pleurons… Mais tous ceux qui ne suivent pas la ligne tracée par moi seront brisés
  2. Đám trí thức trong nước thời 4x rất nhiều người chỉ biết đến ông cụ qua cái tên NAQ và bản “Yêu sách” của ông cụ.

  Nói đến bản “Yêu sách” của ông cụ lại cười vãi dắm, trong bản đấy ổng đọc nhõn một đoạn vè như này cho Trường Phan biên lại bằng tiếng Pháp thôi.

  Bằng nay gặp hội Giao-hòa
  Cầu rằng các nước Đồng minh
  Mấy phen công bố rõ ràng
  Việt Nam xưa cũng oai thiêng
  Lòng thành tỏ nỗi sút sa
  1- Xin tha kẻ đồng bào
  2 -Xin phép luột sửa sang
  Những toà đặc biệt bất công
  3- Xin rộng phép học hành
  4- Xin được phép hội hàng
  6 – Xin được phép lịch giu
  7- Xin hiến pháp ban hành
  8- Xin được cử nghị viên
  Tám điều cặn kẽ xa gần
  Riêng nhờ giân Pháp công bình
  Pháp giân nức tiếng xưa nay
  Nỡ nào ngảnh mặt ngơ tai.
  Giân Nam một giạ ước mơ
  Rộng xin giân Pháp xét cho
  Gịch mấy chữ quốc âm bầy tỏ
  Hoà bình may gặp hồi nầy
  Nay gặp hội khải hoàn vũ hạ
  Vầy vui chắc đã mười phần

 34. #34 by minhhuong on 2010/12/22 - 18:12

  Ce fut un patriote et nous le pleurons… Mais tous ceux qui ne suivent pas la ligne tracée par moi seront brisés@ xe

  ————–

  Vế trước là trả lời 1 thằng Pháp khi nó hỏi về bạn thân của nó – bác Thu Thâu

  Vế sau do Ông Cụ phát biểu ở chỗ khác.

  Khi ghép 2 câu này vào nhau, há há há, công nhận hay vãi dắm

  “Chúng tôi khóc thương ảnh – 1 người yêu nước… nhưng thằng nào đéo theo lối tao vạch sẽ bị nát vụn”

   

  Đói quá, tới giờ ăn rồi, bye chibộ. Hehehe

 35. #35 by dark30 on 2010/12/22 - 18:19

  dòm qua trả nhời của tên Dark và tên Lài mồm thối, anh thấy hông ổn, dìn chung nhãn quan nhìn đời, nhãn quan chính trị, óc khách quan của các lống chí đúng là như lầu puồi, cần xem lại.

  bô lão nội nhà anh mần thơ chưởi cụ bị treo mẹ thẻ Đảng viên, đến giờ anh chưa có thời gian về múc lại lũ chó chết!@Dê Gay

  Địt mẹ Dê Gay hôm nay húng chó bật lung tung nhễ! Toàn giỏi bật VàngSon TinhHoa, về nhà bật lũ chó mà lấy lại thẻ Đảng Viên kìa. Dê Gay về nhà đóng cửa, kiếm thằng nầu cùng thủ dâm đi chứ mầy ở đây anh lật cồng mỏi tay bỏ mẹ, mà đéo có chút kiến thức nầu.

 36. #36 by condomdom on 2010/12/22 - 18:20

  @Anh Đều, bộ mỗi mình anh biết ăn cơm bằng mồm, còn thiên hạ ăn cơm bằng đít hết hay sao. Dân chủ nó như hơi thở chẳng có chi to tát cả. Anh bị thuần hóa lâu ngày nên không nhận ra đó thôi. Kính

  @ Lả Lét, giọng văn của anh yêu yếu, kém hùng hồn kể từ khi cãi gái.
  Những vị mà em kể đều nắm những chức sắc, có tên có tuổi, còn anh thì không. Đừng niu tơn niu tiếc gì ở đây.

 37. #37 by condomdom on 2010/12/22 - 19:00

  Có anh nầu tuyên bố về việc ăn bíp stêk. Có thể cái mà anh được ăn không phải là bíp stêk mà là kứt bò nên anh chê người khác chưa được ăn kứt bò phỏng?

  Các anh bẩu các anh sống dưới chế độ VNCH, thử hỏi rằng những người lính đem thân xác bảo vệ sự yên lành cho các anh ăn bíp stêk, những người không đi vượt biên được còn sót lại ở xứ Lừa đang sống lay lắt trong phần đời còn lại. Các anh có buồn đoái hoài tới họ không. Các anh đã từng thắp một nén nhang ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa chưa. Thế còn mở mồm nói càn. Thật đáng xấu hổ.

 38. #38 by Gã khờ on 2010/12/22 - 19:05

  Anh thấy DG đứng nhìn sự việc ở tầm vĩ mô. Còn các bựa viên nhìn sự việc ở tầm vi mô. Nên luôn tẩn DG. Một sự việc mà nói ở tầm vĩ mô thì lũ vi mô điếu hiểu là phải. Dưng 1 sự việc nói ở tầm vi mô thì chắc chắn thằng vĩ mô nó hiểu tốt. Nên tay Roai bẩu là tranh cãi ở 2 quan niệm khác nhau là không chuẩn lắm, mà phải bẩu là 2 tranh cãi ở 2 tầm khác nhau. Hôm trước anh bật thằng chủ nhà cái dzụ xúi con nít ăn cứt gà mua đất mua cổ cánh trong lúc này là anh hiểu tầm hiểu biết của quoán bựa như nầu dzồi.


  Nói chung DG không nên tranh luận ở đây, vì củ sọ mỗi đứa mỗi tầm khác nhau. DG tranh luận ở đây chỉ có giảm giá trị của DG mà thôi.

  Còn em gì bẩu dân đàng trong yêu ông cụ là thế đéo nầu? Tụi đàng trong bọn anh nghe ông cụ là vãi cả dái. Có cứt mới mê ông cụ. Hehehe. Ditmia, tụi đàng chong của tụi anh chỉ cần thấy cái giề sống sướng là được. Tụi anh đéo cần Vietnamese Idol là cái đéo giề nhế. Nên tụi đàng chong của tụi anh đéo xem lãnh tụ là cái củ !/ giề nhế. Hiểu chửa?


 39. #39 by Cocacola on 2010/12/22 - 19:09

  Những bậc cự phú Tây học như Jàu, như Bạch Phạm, như Thạch Phạm mà còn tin tưởng Ông Cụ, ngay cả cô Tường Mạnh (dân Bắc) 2 bằng tiến sĩ Tây mà không thoát khỏi Ông Cụ. Cỡ 2 vị đã thấm vào đâu


  Những vị mà em kể đều nắm những chức sắc, có tên có tuổi, còn anh thì không @ Đom đóm

  Ý cô Đom rút ra là : Nhân cách tư tưởng trí thức…. của Cụ cô sáng ngời nên trí thức Lừa Tây học sáng suốt là thế mà phải chạy theo rần rần, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre như anh! Phải hông nầu!

  Anh hỏi cô nhé: thế cô biết có bao nhiêu trí thức Tây học ta học bỏ nhà bỏ cửa vầu Nam năm 54 trốn Cụ không? 

  Cô biết có bao nhiêu trí thức trong số ấy gia nhập chính quyền Nam Lừa theo con đường dân cử và nắm các chức sắc trong bộ máy chính quyền miền Nam không?

  Chức sắc tên tuổi của họ do dân cử, chứ không phải do Cụ của cô ban phát đâu nhé!

  Nói đến chức sắc, tên tuổi của lũ trí thức Tây học sáng suốt ngời ngời trong triều đình Cụ. Hehe, có thằng nầu được Cụ vĩ đại của Cô cho nó giữ chức sắc gì kha khá cho dân Lừa hưởng không?

  Bọn Tây học sáng suốt ấy, sao Cụ không cho nó làm lãnh đạo mà để cho Zuẩn Zuẩn, Thọ Thọ v.v… toàn lũ đệ dốt nát lưu manh làm lãnh đạo Lừa thế này.

  Thạch Phạm có làm Bộ trưởng Y tế thời gian, xong đủn mẹ nó vầu chiến trường, hehe, coi như xong! Đúng bài anh Phi Đen ở nước Cu chơi anh Chê Ghê!
 40. #40 by Gã khờ on 2010/12/22 - 19:18

  Ờ mà ditmia, dân đàng chong tụi anh đã bỏ đàng ngòai chạy tóe khói từ thời Trịng Nguyễn phân tranh kìa, mà sao cứ mãi đeo bám là thế nầu nhỉ? Ditmia, bài thóat Lừa của cô Hương nó hay đến thế là cùng.

 41. #41 by Cocacola on 2010/12/22 - 19:29

  Các anh bẩu các anh sống dưới chế độ VNCH, thử hỏi rằng những người lính đem thân xác bảo vệ sự yên lành cho các anh ăn bíp stêk, những người không đi vượt biên được còn sót lại ở xứ Lừa đang sống lay lắt trong phần đời còn lại. Các anh có buồn đoái hoài tới họ không. Các anh đã từng thắp một nén nhang ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa chưa. Thế còn mở mồm nói càn.@ Đom


  Ơ địt mẹ cái gì thế này! Cô Đom cô hiểu cô nói cái gì không? Để anh túm lại mạch chuyện để xem cô Đom đi lạc sang tận đâu:

  1. Cô Đom đưa ra cái sờ-vây, trong đó nói hữu sự thì dân Đàng Trong sẽ réo chính quyền nhiều hơn Đàng Ngoài rồi kết luận : Dân Đàng Trong yêu Cụ và CN Cụ hơn ?!!

  Lả và Già Khởm phản pháo: 

  – Yêu yêu cái buồi, dân Đàng Trong chẳng qua đéo thèm bận tâm săm soi văn kiện Tiệc nhớn để suy tư mà chỉ mong thằng nầu cấp mẹ cho mình cái sổ đỏ, nghĩa là chính quyền chỉ để giải quyết dịch vụ cộng đồng.

  – Dân Nam sống qua hai chế độ, há chẳng biết Cụ anh brothers là buồi hay sao mà yêu yêu cái dắm.

  2.Chỉ nhìn cách phản ứng tiêu cực của Jà Đều và Lả Lét là thấy cả 2 chưa xứng để hưởng dân chủ@ Cô Đom phán

  – Anh bảo: thì cho dân chủ đi, coi anh biết hưởng và xứng hưởng không, sống qua 2 triều đại, ít nhất anh cũng đã hưởng tí dân chủ sơ khai thời VNCH, cô có hưởng như anh chưa mà bảo anh đéo biết hưởng.

  – Anh lấy ví dụ: thằng chưa từng ăn steak bảo thằng đã có thời chén steak là mầy đéo xứng hưởng steak. đéo biết ăn steak. (Còn tiếp)


 42. #42 by Cocacola on 2010/12/22 - 19:30

  (tiếp theo)

  3. Từ chỗ đó cô Đom hỏi anh có đốt nhang ở nghĩa trang Biên Hòa chưa mà dám nói càn?!!

  Anh bảo cô nầy: Biên Hòa có nhà thương điều trị bệnh tâm thần lớn lắm đó. Cô nên vào đó khám coi sao!
 43. #43 by Lua-nha-que on 2010/12/22 - 19:53

  Địt mẹ, chửi nhau kiểu cá nhân vs cá nhân, vùng vs vùng thì mãi chỉ là lừa thôi các cô,


  Đang bàn đề tài của Pháo mà, là địt mẹ, tại sao “chí thức” Tây học Lừa theo ông cụ thời thởi, vấn đề này đéo nên suy luận bừa, làm theo lão Bựa đê ” Zì nghe bô lão kể…”, cô Hương kể chuyện gia đình cổ, nhẽ gần sự thật hơn… Hồi ký cũng các cô TO cũng đéo tin được hoàn toàn đâu, nạp dữ kiện đúng đã, zồi các CPU bựa phân tích sau,
 44. #44 by Dragonfly on 2010/12/22 - 20:04

  DG tranh luận ở đây chỉ có giảm giá trị của DG mà thôi.@ Khờ
  ————————–
  Địtmẹ kô kó kon đi học nước ngoài chứng tỏ kô jà hói mà óc bằng kỏa nho nhở. Địtmẹ kô chỉ ra vĩ mô ở kái jì và vi mô ở kái jì anh nghe. Nói đúng anh mang chiếu hoa là quì lạy sống kô luôn. Đồ mặt llò jà nhăn nheo tư zi kũng chỉ như thằng 3 chục. Địtmẹ nhà kô.

 45. #45 by Dragonfly on 2010/12/22 - 20:13

  DG tranh luận ở đây chỉ có giảm giá trị của DG mà thôi.@ Khờ
  —————————
  Nếu kô khen để em nó kút nhanh thì anh xin lỗi .Hệ Hệ


 46. #46 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/22 - 20:24

  Dit me tên Lả với tên Già đều cãi bạn ConDom vàng son nhem nhẻm mà như củ quặc nhờ. he he

  Ditme, các cô dang sống trong sự áp bức tàn tạ của bọn Mẽo, Ngụy mà dùng cái các cô dược sống dưới thiên đường xhcn, thì còn déo ai yêu ông cụ hơn các cô?

  Dang chân chỉ hạt bột làm ăn tại quê nhà, các thiếu nữ miền nam đến tuổi phổng phao đều lũ lượt khăn gói quả mướp ra công tác ở bắc kỳ, làm nhân viên cho các khách sạ, nhà nghỉ. Các Cô biết để làm gì hông? để được gần mả bác đới, he he. Thế thì còn đéo ai yêu ông cụ hơn các cô?

  Nói chung cái vụ này đúng sai bạn déo care lắm, nhưng mà tức các cô (bao gồm cả cô Khờ) cứ ông ổng dân Dàng trong bọn anh thế này thế kia, anh anh cái lồn. Dèo mẹ, tuyền Lừa húp cứt cả mà cứ phải hô khẩu hiệu bọn anh không muốn ăn cứt, thế hóa ra bọn ta ăn hết à? he he

  Còn bạn Khờ nói cái lòn gì Vi mô vớ Vĩ mô rồi còn xúi bạn Dái Ghẻ đừng nên chơi ở đây nữa cho nó khỏi hạ cấp í nhờ. Dúng là vãi mắm tôm, dân Lừa suốt ngày bị những cái Vĩ mà đéo rõ hình dạng cái chi chi làm cho bốc cứt cả thế kỉ rồi còn chưa đủ sao?

  Dịt me chi bộ, he he. Chưởi phát cho mát họng khỏi ho. He he he

 47. #47 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/22 - 20:24

  Ôi đỵt mẹ có ko vài 1 ngày mà đọc mù mẹ mắt!


  Chi bộ chưởi nhau tiếp nhế, khí thế vầu nhế! 
  Đánh nhau vỡ đầu xong mới nhận ra anh em là chiền thống thân 
  yêu của Lừa dồi.

   Thế nên cần phát huy!hehe

  Ơ mà cái đỵt mẹ nhà cô Què.
  Anh nhắc lần 2 vì cái TÔI của cô vứt cho chó gặm ah? 
  Đỵt mẹ chọn màu chữ khác anh cho dễ đọc cồng đê.
   Nhiều khi vầu đây anh chỉ nhìn chữ là biết mẹ ai đang nói đéo cần liếc tên.hehe

  Thôi đỵt mẹ chi bộ phát để còn chiển phỏm sang tiết mục khác nầu!
  Đọc nhiều mù mẹ dồi



 48. #48 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/22 - 20:32

  Ditme bạn Dái Ghẻ, cảnh cấu cho củ sọ bạn bình tĩnh lại là bạn đương có dấu hiệu thù hằn cá nhân, cụ thể là bạn Điêu vàng son của ta nghe chưa?

  Bạn chưởi cô Lả dùng chiêu dưới thắt lưng quần với mỹ nhơn mà bi giờ bạn đương dùng chiêu gì đới? Thậm chí bạn còn déo thèm quan tâm dến nội dung. Thế là thế déo nào.

  Ditjme cả hai tên Lả và DG nên bình tĩnh nhìn nhận lại vướn dề xem mình có bình thường không nghe chưa, he he he (dạ các dại ca cho em lớn tiếng lấy uy tí, em lạy sau ho ho ho)

 49. #49 by Lua-nha-que on 2010/12/22 - 20:47

  Địt mẹ cô Tướng Tin, cô cút đi đóng phin hài của bọn Vượng râu cho anh nhờ, đang mùa phin Tết đới,