Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by condomdom on 2010/12/22 - 10:09

  Hỗ trợ đắc lực cho cô Jàu là cô Thạch Ngọc Phạm, sau này làm bộ trưởng Ê tí thân chinh đi ngâm cứu sốt rét ở Trường Sơn. Cô Thạch từ học trường thuốc từ bên Pháp viền, ja nhập đảng từ bên ý, nên được tin cậy lãnh đạo Thanh niên Tiền phong. Chí thức Lừa kể cả học văn minh Pháp ,nó đã ass hole từ lúc ấy.

 2. #2 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 10:25

  Mịa, đọc kỹ :
  Năm Đông: tức Dương Quang Đông, tức Dương Văn Phúc (1902-2003). Ông Năm Đông là nhà cách mạng lão thành đã tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí hội của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sớm hoạt động trong Công hội Đỏ của cụ Tôn Đức Thắng. Ủy viên thường vụ Xứ ủy Nam Kì. Trong thời kháng Pháp, ông là Phó phòng Hàng hải Nam Bộ, phụ trách văn phòng thường trực của ta ở thủ đô Xiêm quốc, Bangkok. Ông đóng vai doanh thương có cửa hàng xuất nhập cảng lớn tại thủ đô Bangkok, mua sắm tàu biển chở súng đạn, hóa chất, máy móc về nước đánh Tây. Trong cuộc sống đầy gian nguy giữa hàng ngũ mật vụ Pháp bố trí dày đặc ở Xiêm, dưới cái tên Xiêm là Nai Chran ông vẫn bình tĩnh làm tròn sứ mạng của mình cho tới ngày bị phe đảo chính bắt. Xem tiểu sử đầy đủ trong cuốn Dương Quang Đông xuyên Tây của Nguyên Hùng (sách đã dẫn). Những năm cuối đời, tuy tuổi cao, ông vẫn lên tiếng chống tiêu cực và sự lưu manh hóa hàng ngũ đảng (như tố cáo sự gian trá của tướng Lê Đức Anh). “

 3. #3 by condomdom on 2010/12/22 - 10:25

  Nguyễn Văn Trấn tự Bảy, gốc gác lưu manh, lãnh chức lãnh đạo Quốc ja tự vệ cuộc, căn cứ đóng tại Chợ Đệm, với phương tiện là trấn nước hoặc đập đầu. Nhiệm vụ của 7 Trấn là lùng lục trí thức Lừa không thuộc Việt minh bằng cách gán cho họ mỹ từ Việt gian. Các vị Bùi Quang Chiêu, Huỳnh Phú Sổ bị hóa kiếp bằng con đường đập đầu do Quốc ja tự vệ cuộc thực hiện. Cô Chiêu Bùi là dân biểu Nam kỳ, có con gái là nữ bác sĩ đầu tiên của xứ Lừa, tên ổng là Henriette Bùi Quang Chiêu, ông ổng còn sống, chị Điêu có thể ghé thăm.

 4. #4 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 10:26

  [9] Tức Bảy Trân (đừng nhầm với Nguyễn Văn Trấn “ông già Chợ Đệm”), sinh năm 1908, sang Pháp (Marseille) năm 15 tuổi. 19 tuổi, sang Liên Xô học trường Stalin (1927-1930), cùng khóa Nguyễn Thế Rục, Ngô Đức Trì, Bùi Công Trừng, Trần Phú, Bùi Lâm, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trần Ngọc Danh, Dương Bạch Mai, Trần Đình Long, Bùi Ái. Bí mật về nước năm 1930. Một trong những đảng viên cộng sản hiếm hoi đã tranh thủ được cảm tình và sự ủng hộ của đạo Cao Đài và hàng ngũ Bình Xuyên. Cũng đã từng làm liên lạc giữa Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu với những trí thức yêu nước như Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Thiều… Xem thêm: Nguyễn Văn Trân, người cảm hóa giang hồ Bình Xuyên trong Nguyên Hùng (sách đã dẫn).
 5. #5 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 10:27

  2) Về vụ vượt ngục Tà Lài. Bản kết luận viết: “Chưa có chứng cớ gì là Pháp tổ chức cho đồng chí Giàu vượt ngục”. Đáng lẽ phải nói: “Không có chứng cớ gì… ” ; việc đã xảy ra từ 1941, đợi tới bao giờ mới có bằng cớ mà nay hãy còn nói là chưa? Không phải một mình tôi vượt ngục, có cả Tô Ký, Năm Đông[11] v.v.… họ còn sống, có Tào Tỵ biết rõ mọi việc. Đáng lẽ phải hỏi tội vu cáo của kẻ nào cố ý bày chuyện hại người ngay trong lúc làm khởi nghĩa tháng Tám, có hậu quả ghê gớm hơn 40 năm trường. Hỏi tội cho biết vậy thôi, chớ cũng sống chết cả rồi, còn hơn thua làm chi.
 6. #6 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 10:39

  Khả năng bô lão quen của Tướng thối lại là Năm Đông…!
  Mịa, Sử Lừa cứ mờ mờ ảo ảo thế ….nhức cái củ sọ nhưng yêu tên Tướng Thối quá đi
  Mịa, Lão đéo có dọa đốt quán nữa nhé ! đốt thì lấy L…gì mà hóng ! Ngoài quán của Lão thì báo biếc, Blog Bliếc…có déo gì đáng đọc,… chán như con gián

 7. #7 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 10:46

  Địt mẹ Cô Sơn Ca phát!

  Cô 5 Đông khi Cô Giàu cướp chính quyền Nam Bộ năm 1945 mần Bí Thư Xứ Ủy Nam Kỳ thì Cô 5 Đông mần Thường vụ xứ ủy kiêm bí thư Trà Vinh, không lon thứ nhì sau Cô Giàu là gì? Cô 5 còn lãnh nhiệm vụ mần bí thư xứ ủy tạm thời để chờ Cô Giàu về rùi trao lại ghế thì không vị nể Anh Giàu là gì là gì? Địt mẹ vụ Tà Lơi chỉ mỗi Cô 5 thoát đẹp( mấy Cô khác thoát rùi bị dính lại) và bơ vơ tìm cách kết nối với các Cô khác chạy như lăng quăng miệt Nam bộ bở hơi tai là gì. Cô 5 thuộc dạng lão thành cách mạng gộc của Xì gòng Nam bộ thọ hơn 100 tuổi đới Cô ah, mất năm 2003.

  Còn về bô lão của Bà Dì thì các cụ thuộc hàng bà con họ ngoại của bà nội của Con Mụ Dì Kính Yêu Vĩ Đại của Các Cô ấy. Mẹ, Bà Dì nhiều bô lão lắm.

  Địt mẹ dám cãi Anh Già này ah? He he

  Địt mẹ cô vào giaphavietnam chưa chắc đã tìm ra, sure!

 8. #8 by tieuthithi on 2010/12/22 - 10:52

  @cô 2Mờ : đọc mấy cái link dẫn của cô dài ngoằng ngoẵng mà chả có tí thông  tin đéo gì về người đánh bom ba càng đâu, chỉ có vài dòng chung chung như này thì sao gọi là  cụ thể đc :” Một quyết tử quân là cán bộ tiểu đội sắp được Bộ chỉ huy quyết định đề bạt lên trung đội trưởng đã ôm bom ba càng lao tới phá hủy ngay tức khắc chiếc xe tăng địch đi đầu. Chiếc xe khác đi vòng sang bên sườn bắn yểm hộ, đồng chí đã trở vào xin thêm bom. Nhanh như cắt, đồng chí lao cả người, cả bom vào xe tăng địch. Nhưng bom không nổ, đồng chí đã hi sinh”
  Cô  hãy đọc  cái link nầy nhé, tên tuổi cụ tỉ còn chả phải nữa là nói vu vơ: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/131512/print/Default.aspx

  Còn  tại sao nó là bịa đặt thì đọc tiếp phần Tt trả lời chị ngay sau đó nhé

 9. #9 by DG on 2010/12/22 - 10:57

  Dưng anh phẩy công nhận cô Giầu được đấy nhể?

  Phải có dững cô như cô cổ, để khi cô tèo, đám hậu thế mới săm soi mầy mò mới ngả ngửa người ra, hehe mới chưởi được cái câu húy, nhồn mẹ nhà Sử Lừa!

  Anh thích dững cô như thế, vừa húng vừa khôn ngoan, húng vì dám bật tanh tách tanh tách khi cảm thấy mình có cơ hội và thấy mình xứng đáng, chính đáng; dù đối tượng bật là lãnh tụ dấu yêu. Khôn ngoan vì hehe thôi thì nhịn mẹ nó đi mà sống, nhục nhã là khái niệm mơ hồ gì, củ quặc gì giữa chốn chợ giời nầy. Thôi đéo được cho mình thì cố mà sống cho con cho cháu.

  Cô Giầu hông chọn lối chơi phanh áo ngực ra rùi chửi rủa rùi tự kê súng mang tai rùi bòm phát thiệt thân, anh có nhời khen!

 10. #10 by DG on 2010/12/22 - 11:05

  Hôm rồi rãnh rỗi, mới ngồi lại đọc nguyên vẹn quả nhật ký cô Thành dân Phòng chưởi cô Mười Đỗ, rùi hôm nay đọc nốt quả hồi ký của cô Giầu, anh sợ quá cái chiêu thẩm tra, xác minh lý lịch của các đồng chí kiên trung bất khuất!

  Hehe địt mẹ múc nhau tan tành từ cái chuyện mầy vào rọ là tháng 2 hay là tháng 9 cách nay mấy chục niên, múc nhau tơi bởi bởi một cái hồ nghi khi phe ta đào tẩu gọn gàng hông bị truy kích, vui nhể?

  Để bảo con vện nó in quả “đi tìm cái tôi đã mất” rảnh rang ngồi đọc lại chơi, hehe.

 11. #11 by tieuthithi on 2010/12/22 - 11:18

  @Cô 2 Mờ (tiếp theo)
  Nếu đúng là 2 đồng  chí nầy ôm bon 3 càng cảm tử  thật, thì  tại sao tên tuổi đến giờ mới được nhắc tới, khi mà trước nay mỗi lời nói hành động “anh hùng” nào cũng đc sốt sột đưa ngay lên đài báo làm tấm gương cho tất tần tật… soi chung .Rồi còn đc tôn vinh đặt thành tên  đường phố như 8Lê, Giót Phan, Sáu Thị…
  Đến như Xuân viết Nguyễn chỉ có mỗi hô 1câu :” Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn “mà còn trở thành “anh hùng dưn tộc” nữa là ….
   Mà buồn cười , hẳn lúc  đó thấy các đồng chí toàn nhắm bắn lung tung lên đ/c Xuân hô câu ấy dể nhắc anh em đừng bắn vào quân mình nữa, không ngờ lại trở thành sờ lô gân bất hủ như vậy , dưới suối vàng hẳn đ/c ấy cũng phải phì cười

 12. #12 by condomdom on 2010/12/22 - 11:32

  Nói thêm về cô Trấn. Cổ là Phó bí thư xứ ủy Nam kỳ, tức là chỉ sau cô Jàu, chức vụ cao nhất của cổ sau này là Vụ trưởng Vụ giáo dục. Cô cổ có lẽ cũng chẳng được ai nhắc tới nếu không giăng giối bằng cuốn “Viết cho mạ và Cuốc hội”. Cổ làm giảng viên trường “Đại học nhân dân”, thành lập năm 1955. Lịch sử làm giảng viên của cổ đã có một câu nói để đời. Trong một lần học viên chê giày XHCN xấu không đẹp bằng giày của Tây đóng, cổ đã lên lớp đại ý: Giày của phe XHCN đóng cho công nhân để sản xuất ra của cải, còn giày của đế quốc tư bản dùng để đá đít cha ông các anh, để giẫm lên mồ mả tổ tiên các anh.

  @ Chị Thi, chấp cô mờ mờ làm chi. Trên báo đảng có 2 đồng chí xài bom diệt tăng đó là Trần Thành ở bộ tổng tham mưu (18 Nguyễn Du) và Nguyễn Phúc Lai ở Ô Chợ Dừa, họ có bà con xa với Lê Văn Tám. Hài vãi với anh Trần Thành, sau khi 2 đồng đội ôm bom bị hạ đồng chí dũng cảm xông lên diệt tăng địch xong rồi vẫn liệng được mấy trái lựu đạn rồi mới chịu hy sinh. Còn gân hơn cả hát opera nữa, trước khi chết người ta chỉ hát chứ đâu quăng nổi lựu đạn.

 13. #13 by trung_uong_lua on 2010/12/22 - 11:33


  “Nguyễn Văn Trấn tự Bảy, gốc gác lưu manh, lãnh chức lãnh đạo Quốc ja tự vệ cuộc, căn cứ đóng tại Chợ Đệm, với phương tiện là trấn nước hoặc đập đầu” @Đòm
  Cho cái link đi Đòm ơi, trićh ở đâu thế. Viết bias như này thì sâu dễ thuyết phục được

 14. #14 by tieuthithi on 2010/12/22 - 11:47


  @Đom đóm : hông sao hông sao, em 2Mờ nó còn chẻ người non dạ,húng  chó sủa lung tung tí.Mong các chị cũng thông cảm thông cảm he he 

 15. #15 by condomdom on 2010/12/22 - 12:14

  Cho cái link đi Đòm ơi, trićh ở đâu thế. Viết bias như này thì sâu dễ thuyết phục được @ TW Lừa,

  Bắt quả tang anh Lừa là Gúc sĩ tập sự. Phát biểu của Vàng Son là tổng hợp từ trong sọ, là tổng hợp từ nhiều nguồn, từ sách vở, truyền hình và cả truyền miệng.
  Anh tìm trong giới hạn 1945-1954, các key miền Nam, kháng chiến, độc lập, quốc gia, việt minh, lâm ủy, hành chánh, xứ ủy etc.

  @ chị Thi, chưa biết có phố Trần Thành (Thiềng) chưa, nhưng Nguyễn Phúc Lai thì có, nó là đường đi từ đê La Thành xuống trường Đại La. Con đường nhỏ này trước đây rải đá, một bên là nhà (có một đoạn thôi) với bờ gai bụi duối, một bên là ao cá, bây giờ ao lấp thành nhà hết rồi. Lê Văn Tám cũng được đặt tên đường, chết ai.

 16. #16 by condomdom on 2010/12/22 - 12:31

  Các chiêu của Ông Cụ học cả đời không hết. Quả 3 càng rút lõi kia cũng dọa được khối chú tank Tây cũng như gậy tầm vông bắt phục tùng cả triệu dân Nam bộ. Đoạn văn minh họa:

  Hàng loạt bị cột chặt vào 3 đòn tre cứng, dài, mỗi người cách nhau 1 bước, thành 1 hàng ngang, xoay mặt ra phía sông. Quần bị lột bỏ. Đòn tre thứ nhứt đặt trên cổ, sau ót hàng người bị xử tử. Đòn tre thứ hai đặt ngang thắt lưng. 2 tay mỗi nạn nhân bị trói thúc ké, bẻ quặt ra sau lưng, buộc chặt vào đòn. Đòn tre thứ ba đặt ngang mắt cá, phía trước hàng chân dạng ra của họ. 1 đoạn dây buộc vào cổ mỗi người dính vào đòn tre thứ nhứt, kéo thẳng xuống buộc 2 chân họ vào đòn tre thứ ba. 6 du kích khoẻ mạnh giữ cứng 6 đầu của 3 đòn tre, kèm cho hàng người đứng ở thế cúi người xuống, chổng mông hướng vào mép trong cầu tàu.

  Có sẵn 1 đội du kích đứng sắp hàng ngang, tay giữ tầm vong vạt nhọn đầu, dựng ngọn lên trời, chờ đợi. Người chỉ huy phất lên. Những tên du kích này hạ tầm vông ngang thắt lưng, chỉa mủi nhọn ra trước mặt, cùng 1 lượt chạy nhanh ra mép cầu, dùng hết sức mạnh, đâm thẳng mũi nhọn vào hậu môn của mỗi tử tội, đẩy cả hàng tù tội này xuống sông và buông luôn cả cây tầm vông.

  hết trích
  (Tèo Bựa tại http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=35997&page=2)

  Cuốn “Viết cho mạ và QH” của 7 Trấn là cuốn sách ca ngợi Trung ương của cô ta thôi, có gì mà ghê gớm dân chủ dân tớ gì. Cổ đã sai về phương pháp luận, cổ biết thừa QH là bù nhìn vậy mà lại ví QH ngang với mạ, thật vô liêm sỉ.

 17. #17 by tieuthithi on 2010/12/22 - 13:05

  @ Đom đóm : phố Nguyễn Phúc Lai thì biết , nhưng ông này là ai thì he he hông biết .
  Mà ông ta cũng có ôm bom ba càng đâu nhỉ ? Gúc Nguyễn phúc Lai là ai chả ra cái mẹ gì
  Còn mấy  ông kia hông có tên là đúng rùi

 18. #18 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/22 - 13:14

  Nhân tiện nói về Giàu, về Giáp,về Thạch, về bom ba càng, Bố Tiên Sư có một câu hỏi đặc biệt dành cho chi bộ đây.

  Bố Tiên Sư đố các đồng chí giải thích được hiện tượng như sâu:
   Khi cuộc cách mệnh nổ ra hơn 60 năm về trước thì Lừa đi theo đủ mọi thành phần.  Những loại thành phần cùng đinh, đéo còn sự lựa chọn nào như Đỗ Mười, Tố Hữu đi làm cách mạng thì cũng dễ hiểu. 


  Nhưng giải thích làm sao khi có những thằng có tiền, địa vị (nói chung là ko cao), được học hành ở tư bản như Thạch, Lễ Nghĩa, Bửu vân vân, hẳn hoi thế mà vẫn lon ton theo cách mạng của ông cụ. Có đồng chí nào giải thích hộ BỐ Tiên Sư động cơ của bọn này là gì một cái nào ?
 19. #19 by condomdom on 2010/12/22 - 13:14

  @ Chị Thi,
  Chị gúc “tiểu đội trưởng nguyễn phúc lai”, tức là cha nội này chỉ tồn tại dưới tiếp đầu ngữ TĐT. Chuyện phịa nên không có bà con thân thuộc gì. Nó cùng motiv với Giót, Cầu, Đàn, Diện
  Nếu chị gúc “nguyễn phúc lai” nó kết quả là nhà bán ở phố NPL
  Đây là một trong số đó http://huyendoanvinhlinh.gov.vn/vi/news/Lich-su-Doan-TNCS-HCM/CHUONG-V-KIEN-CUONG-KHANG-CHIEN-CHONG-THUC-DAN-PHAP-XAM-LUOC-LAM-THAT-BAI-AM-MUU-DANH-NHANH-THANG-NHANH-CUA-DICH-34/

 20. #20 by Dragonfly on 2010/12/22 - 13:18

  ó đồng chí nào giải thích hộ BỐ Tiên Sư động cơ của bọn này là gì một cái nào ?Fáo Nổ
  ————————————
  Địtmẹ hỏi ngu thế? Đàn ông thằng đéo nào chả thèm nhất là quyền lực. Hệ Hệ

 21. #21 by dark30 on 2010/12/22 - 13:27

  Có đồng chí nào giải thích hộ BỐ Tiên Sư động cơ của bọn này là gì một cái nào ?Fáo Nổ

  Địtmẹ hỏi ngu thế? Đàn ông thằng đéo nào chả thèm nhất là quyền lực. Hệ Hệ@Lài Dồn

  Sống bâu nhiêu năm dưới thời Lãnh tụ kính yêu mà cũng đéo biết thủ đoạn của Ông Cụ à. Không tham gia Cụ bắn bỏ mẹ pama, tịch thu đất cát giao cho thằng theo Cụ, thì thằng đéo nào chống nổi!

 22. #22 by condomdom on 2010/12/22 - 13:30

  Giả nhời anh Pháo lun:
  Bọn bỏn cái gọi là trí thức Nam kỳ nhiều chém không hết. Bọn Jàu Bạch Thạch trước kia và bọn Thọ Tảng Vĩnh sau này đều con nhà giàu, học bên Tây, lấy vợ đầm. Cha mẹ bỏn cho ăn học, bỏn không những không biết ơn, không báo hiếu cha mẹ mà còn mang tội bất hiếu. Bỏn theo Vẹm chiếm đoạt điền sản của cha mẹ. Anh đừng có bẩu rằng không phải nhé, Thằng A làm thịt má thằng B, thằng C đấu tố cha thằng C, thằng C cho bố thằng A đi mò tôm.

  Còn bọn lưu manh như Ký Tô, Trấn 7, Khôi Văn Lê tự Ba Nhỏ và vô số những tên khác không bàn.

 23. #23 by condomdom on 2010/12/22 - 13:37

  Văn cô Dzung Kim bên Tàu tuy không được hay lắm nhưng cô cổ ẩn dụ khá tốt. Cái thứ gọi là chủ nghĩa mà Ông Cụ mang về nó chẳng phải là Tịch Tà Kiếm Pháp hay sao, dùng để dí dao vào cổ cha mẹ để trấn lột

 24. #24 by Dragonfly on 2010/12/22 - 13:39

  Địtmẹ, Dark đéo hiểu gì về âm nhạc rồi,nông kạn kóa kơ. Nếu không thích kể kả mất hết nhà kửa đất đai tiền bạc vẫn trả vờ theo rồi tìm kơ hội bùng như Duy Phạm chẳng hạn. Vấn đề ở đây là thấy hướng phát triển kủa ” Công Ty” này có thể  ngon nên đóng tẩy vào và tham gia dính máu hòng chiếm vị trí trong BOD khi thành kông. Kó thế thôi kần đéo gì lý luận nhiều. Hệ Hệ

 25. #25 by DG on 2010/12/22 - 14:30

  “Nhưng giải thích làm sao khi có những thằng có tiền, địa vị (nói chung là ko cao), được học hành ở tư bản như Thạch, Lễ Nghĩa, Bửu vân vân, hẳn hoi thế mà vẫn lon ton theo cách mạng của ông cụ. Có đồng chí nào giải thích hộ BỐ Tiên Sư động cơ của bọn này là gì một cái nào ?” Pháo xịt.

  Anh thấy thắc mắc này hay, tương đối phổ biến, nhưng dòm qua trả nhời của tên Dark và tên Lài mồm thối, anh thấy hông ổn, dìn chung nhãn quan nhìn đời, nhãn quan chính trị, óc khách quan của các lống chí đúng là như lầu puồi, cần xem lại.

  Việc múc nhau ở tầm ý thức hệ là điều hệ trọng. Có sai, có nhầm, thì chỉ sai, chỉ nhầm ở tầm ý, hông sai và hông nhầm ở từng cá nhân tham gia sau nầy.

  Có nghĩa là gì?

  Bản thân mỗi người lính cầm súng ra chiến trường, nhân sĩ hồ hởi tham gia việc nước nó đéo có gì xấu, thậm chí là đẹp. Đơn giản thôi, báo giấy còn đéo có mà đọc, thậm chí có cũng đéo được đọc, thì làm sao người ta làm sao có đủ thôg tin và nhìn nhận như các bựa mò vô blog, rùi gúc gúc gúc, đúng hông?

 26. #26 by DG on 2010/12/22 - 14:32

  Có đẹp không khi người ta nghĩ rằng ôm càng là ái quốc?, có đẹp không khi người ta nghĩ rằng, lấp lỗ châu mai cho trọn vẹn mãi mãi muôn đời…!?

  Mấu chốt ở đây là một nền tư tưởng trung quân, ái quốc, nầu là vua, nầu là tổ tiên, nầu là thánh hiền, tự trong guồng máy giáo dục đó đã tạo nên một thói quen, một nếp nghĩ cố hữu rằng anh hùng là phẩy như nầy như nọ, kẻ sĩ là phải thế nầy thế khác, trượng phu là phẩy blah blo…

  Cho nên, không Cụ thì bất cứ ai cũng thế, người ta chưa thể thoát khỏi luồng tư duy đó.

  Một nền tảng như thế, khi về ao về hồ, nhưng lại gặp một môi trường PR là bậc thầy, mafia cũng gọi bằng cụ, thử hỏi mần răng, hehe?

  Nhở các cô nhở?

 27. #27 by Dragonfly on 2010/12/22 - 14:34

  Địtmẹ anh vừa có Giấc Mơ Trưa kực kỳ hoang zã là anh được làm Chiều Đình lôi kổ Zì Thối trói jật kánh khỉu nằm zạp zưới thềm zồi koát” Địtmẹ,nghe mày chửi bọn tao hơi nhiều,mà lại kòn tự nhận là Chung Tướng phỏng?”

  Zì Thối khóc zé ” Kon kó quyết tâm bóp zái ăn học,đi Tây ,đi Tàu mà đéo được Chiều Đình ngó ngàng đến , jờ kũng chỉ được làm chức koan chăn Lừa ảo,kon thèm quyền kóa mà làm kàn mong Chiều Đình soi xét. Hu Hu”
  ” Vạch puồi cho bố mày xem, đồ jà zái non hột” . Hệ Hệ
  Tưởng thế nầu ! Zái to thật nhưng mà bị..sa đì ( úng nặng). đéo chấp thằng hay tức zái, tha bổng.Hệ Hệ

 28. #28 by DG on 2010/12/22 - 14:36

  Hehe đúng là Lài!!!!

 29. #29 by mm on 2010/12/22 - 14:43

  Lũ chúng mày ngu mà còn không nhận ra là mình ngu nữa à? Chúng mày đã đọc cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán chưa? Nếu đã đọc thì chúng mày cũng phải hiểu điều những điều sau đây: – Thời đó người dân sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nền độc lập của dân tộc như thế nào, vì vậy mà việc xung phong cảm từ quân rồi bỏ thuốc nổ khỏi bom ba càng là điều vô lý mà chỉ có những đứa không có đầu óc như chúng mày mới tin được. – Trong hoàn cảnh chiến đấu khi đó nhiều khi người chiến đấu bên cạnh cũng còn chưa biết tên, nên việc hy sinh (bằng bom ba càng) không để lại tên tuổi là chuyện bình thường – Trong trận chiến 1946 tại Hà Nội chúng mày thử tự tìm xem có bao nhiêu xe tăng Pháp bị bắn cháy? Mà khi đó quân ta không có súng chống tăng thì bắn cháy xe tăng bằng gì nếu không phải là bom ba càng? Đúng là cả lũ chúng mày không có 1 tẹo đầu óc nào cả, chúng mày nên vào trang này http://www.quansuvn.net mà tìm đọc các thông tin cần thiết nhé, đúng là 1 lũ dở hơi biết bơi ôm chân 1 thằng điên, đúng là lũ lợn, so chúng mày với lợn thì lợn cũng còn xấu hổ, chúng mày phải biết nhục chứ?

 30. #30 by Bia on 2010/12/22 - 14:43

  oơ tên Phấu chưa nghe 6Jầu nói: ” Cái đít con lừa nó có trí nhớ – đó là cái ghế” à?

 31. #31 by Dragonfly on 2010/12/22 - 14:45

  Đơn giản thôi, báo giấy còn đéo có mà đọc, thậm chí có cũng đéo được đọc, thì làm sao người ta làm sao có đủ thôg tin và nhìn nhận như các bựa @ Zái Ghẻ

  ————————-
  Địtmẹ kô nhạt nhẽo và ngu kinh. Fáo nó đã nói là bọn có xiền,tri thức,Tây zu zồi kơ mà. Yêu nước thì ai chả yêu! Zưng mà thằng lợn nầu thích ích nước hại nhà. Địtkáilồnmẹ đồ kon lợn.
 32. #32 by Bia on 2010/12/22 - 14:46

  Còn câu này của têngìđó: Hai mươi tuổi mà không theo CS là không có trái chim”

  Giang hồ thì bảo:đừng có chống đối nhà cầm đồ, Địt mẹ khó chuộc nha con.

 33. #33 by Bia on 2010/12/22 - 14:55

  5 tứ trụ gì gì  Lê Tấn Vượng Lâm hình như là đệ tử của 6Jàu. Thực ra cuốn hồi ký ấy đã nghe một tên nói cách đây mấy năm, Y bảo nếu tung ra thì chít mẹ, Lúc ý không để ý lắm ( nghĩ ổng chắc là tên bavớ gì đó), Không biết tên Giao giáo sư gì đó ở đâu ta? Hay là bọn phản động phịa Bom

 34. #34 by DG on 2010/12/22 - 14:58

  Hehe sao con Lài thối mồm a dua nó ngu thế nhỉ?

  Địt mẹ đi Tây thì không có nghĩa là biết được hết tình hình bản địa, ngay cả năm 2010 cô đang ở mà nó còn biểu diễn được ngon lành mấy món nhân quyền nhân queo thì thời đó là cái lồn gì?

  Ăn gì mà ngu thế hở tên hóng hớt!?

  Người ta nói là nói cái sâu xa hơn, tức là cái cội nguồn ý thức dân tộc bị tiêm nhiễm từ lúc còn là cậu bé để chỏm trái đào!!!!

  @Cô 2M: cô nói đúng đấy thôi, thời đó người nào chả hừng hực khí thế chiến đấu, tên nào chả tự nguyện hy sanh? đúng quá còn giề?

  Địt mẹ nhưng cái mà cô ngu chí mạng là ở chỗ, từ đâu ra cái học thuyết, cái tư tưởng để người ta sẵn sàng ôm càng lao vào tăng?

  Cái gì làm người ta sẵn sàng chọn một cái chết “da ngựa bọc thây” chỉ để các cụ bề trên ưỡn ngực vái tổ tiên và nhận huân huy chương sao vàng lấp lánh?

 35. #35 by Dragonfly on 2010/12/22 - 15:12

  Việc múc nhau ở tầm ý thức hệ là điều hệ trọng. @ Zaí Ghẻ

  —————-
  Kâu trước kủa kô là Mâu kâu sau là Thuẫn,nó đối nhau chan chát. Địtmẹ kô đọc kỹ tý đê. Kái thằng Tây Zu nó không kó ý thức hệ phỏng? Kéo được mấy ông kia về là kũng biện fáp như cho nhà Châu Bảo. Zưng hồi đó nghèo nên Ông Kụ phải : Anh hứa ,anh thề ,anh đảm bẩu. Địtmẹ kãi nhau với kô chỉ được mỗi kái tác zụng là lợi tiểu. Địtmẹ kô fát nữa. Hệ Hệ
 36. #36 by Bia on 2010/12/22 - 15:14

  Mà khi đó quân ta không có súng chống tăng thì bắn cháy xe tăng bằng gì nếu không phải là bom ba càng?@mm

  Thời 46 ý, Bia có chiến đầu tại bắcbộphủ, uống hết chai bia, đổ xăng vào, ném cái chíuchíu, cháy xe tặng phừng phừng

  nên giờ nghiện bia diệu nặng (lỗi do chiến tranh nhé, khách quan nhé)

  Mỗi lần nướng cá, nướng thịt nhậu khói bốc nghi ngút lại nhớ chiến trường khói lửa.

  mỗi lần khui bia thì nhớ lại cảnh sọ dừa bôm bốp dưới lốp xatăng chiến trường miền nam, campốt.

  bùi ngùi éo tả.

 37. #37 by Bia on 2010/12/22 - 15:17


  Molotov cốc teo

 38. #38 by DG on 2010/12/22 - 15:36

  Hehe lần đầu tiên tranh luận mới Lài nhưng anh đã vội vàng có kết luận sớm, thôi Lài cứ tiếp tục 3 cái cồng a dua lăng nhăng đi cho nó lành, chính kiến đéo có, tư duy đéo chắc, nhận thức chưa đến nơi đến chốn cần phải kiện toàn nhiều!

  Múc nhau ý thức hệ, tức là phải có thằng nầy, ý thức nầy, múc nhau mới thằng kia, ý thức kia, ta có, tây có hiểu chưa con lợn!?

  Tây nó kéo được mấy cô kia như cô nói phỏng, nói thế thì địt mẹ con lợn chứ ông cụ xuống tàu mần đéo gì? Tây nó kéo à?

  Đó là trào lưu, là cơ hội để những thằng tiến bộ nó khám phá thêm, hoặc thậm chí tìm đường chuồn (mần ăn thì anh chưa nói nhé)!

  Cô Châu ngố, hay cô nầu nầu như trong list tên Pháo thì nó vưỡn không quên được đêm 30 âm lịch cuối năm chổng mông thắp hương cúng bái tổ tiên, nó cũng khó mà gạt bỏ được tư duy “mần trai đứng ở trong zời đất, phẩy có danh gì mới núi sông” hay là “mần cây thông đứng giữa trời mà reo”, hiểu chưa hiểu chưa con lợn a dua kia?

  Đó là cái gì?

  Cô thấy Cụ mần PR chuẩn hông?

 39. #39 by condomdom on 2010/12/22 - 15:39

  Để chứng minh dân Nam theo Vẹm nhiệt tình hơn dân Bắc hay nói cách khác dân Nam yêu Ông Cụ hơn dân Bắc, em lá cải BBC đã có kết quả khảo sát:

  Ở Hà Nội, người dân ít tin vào chính phủ hơn 38% so với 49% ở TP. HCM, hay 61% ở Cần Thơ.
  Người dân thủ đô cũng xếp cao hơn khi nói “không tin ai” 17% so với 9% ở TP. HCM.

  Và để chứng tỏ dân Nam khờ nhất, tin Trung ương nhất:
  Chỉ có 48% người ở Hà Nội nói họ sẵn sàng tố cáo hành vi tham nhũng, cũng thấp nhất trong khảo sát, so với 94% người ở Cần Thơ.
  (nguồn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101216_corruption_analysis.shtml)

  Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cô Jàu được bác Tư (Đại Lâm) tin cậy hơn nhưng cũng vẫn chỉ là cái lỗ đít cho Ông Cụ.

 40. #40 by DG on 2010/12/22 - 15:40

  Ơ mà nhìn tên Lài bắt chước đổi cách viết thấy nhắng nhỉ? hehe vãi đái mới Lài Dồn!

 41. #41 by DG on 2010/12/22 - 15:44

  “Và để chứng tỏ dân Nam khờ nhất” @ Đòm đòm.

  Hehe cô xem dân Nam lừa nó chơi tuyên truyền như nầy thì chó nó ngửi, ngu thì đéo có kẹo là đúng mẹ.

 42. #42 by minhhuong on 2010/12/22 - 15:47

  Địtmẹ DáiGhẻ nhạtnhẽo, đéo biết phong trào Dinh Tê là cái đéo gì à?

  Thời thởi vì lòng yêu nước nồng nàn, rất nhiều tiểu tư sản trí thức miền bắc gánh xiền vàng lên rừng theo Ông Cụ. Và số lượng nhận ra sự thật đéo ít, Dinhtê cực đông, bỏ hết của cải chạy sang Tây và vào Nam (bỏ của chạy lấy người, như Lài nói). Số lượng ở lại có 3 dạng sau:

  -Đéo nhận ra cái đéo gì cả (ngu thế thì trí thức cục dắm í)

  -Nhận ra nhưng đéo có đường rút (số lượng nhiều)

  -Nhận ra nhưng cố đấm vì như Lài nói (cực đông)

   

  Cái này thằng HN gộc nào chả biết, toàn chuyện gia đình nhà nó. Địtmẹ Dáighẻ, đéo biết đó là điều hiển nhiên à.

  Nhạt đéo gì nhạt kinh thế. Không nói thì có ai bảo câm đâu mà sợ mà cứ phải cố ngoạc mồm ra như thế.

 43. #43 by Gã khờ on 2010/12/22 - 15:49

  Thực ra cuốn hồi ký ấy đã nghe một tên nói cách đây mấy năm, Y bảo nếu tung ra thì chít mẹ, Lúc ý không để ý lắm ( nghĩ ổng chắc là tên bavớ gì đó), Không biết tên Giao giáo sư gì đó ở đâu ta? Hay là bọn phản động phịa Bom@Cô Bia Diệu


  Anh đây, anh đây, dittiênsưbố các cô, cụ Giàu có 2 bản 1 bản ngắn mà tay Trần Hữu Dũng và Trần Ngọc Giao copy và paste lên đấy, dưng vẫn còn thiếu. Một bản khác đầy đủ chuyện chưa thể nói được. Dưng sẽ có một ngày nầu đó hợp thời sẽ xuất bản cho các cô coi.

  Anh có thể tóm chút xíu cho các cô rõ ràng là tay Việt Quốc Hoàng làm anten và phun tin đồn thất thiệt để đánh Giàu. Chiêu phun tin đánh nhau này bây giờ thiếu đéo. Lừa nó thế, dưng Lừa thì thiếu đéo đứa hám danh, nên đứa nầu cũng nhảy vào chảo lửa của Cụ. Thế thôi nhế, bây giờ cũng thế, biết theo bờ cờ tờ là sai mẹ. Dưng theo bờ cờ tờ thì có nhiều cứt đổ vầu cái alô. Xứ lừa dất hiếm đứa cáo như Duy Phạm. Nên Duy Phạm bị ghét như ghét cứt. Còn lại dù là đứa có học đến đứa ngu đần. Cò đứa déo nầu có cái củ sọ đủ trình để tránh cứt hử?

  Thui nhế, bỏ chiện đo đê, anh có quả nhà tính để lợi chui ra chui vầu dưng anh muốn bán cô chú nầu muốn mua đi bán lại thì bấu cho anh: nhà villa tứ lập khu biệt thự Phú Mỹ của Phú Mỹ Hưng diện tích 16x16m. Bán giá 23 tỷ ông Cụ. Ai muốn mua thì liên hệ anh.

  Dit sư chi bộ phát trước khi anh chuồn,
 44. #44 by minhhuong on 2010/12/22 - 15:51

  Dáighẻ nhạtnhẽo có biết câu mà những thằng COCC nó được giáo dục trong gia đình nó là gì không?

  Ờ mà Dáighẻ thì biết đéo gì về những chuyện ấy.

  Đéobiết gì thì im đi. Chị và các bạn chị được các bôlão dậy rằng «Đảng mà chết thì cả lò nhà mình chết theo»

  Lài nói sai cái dắm í, đó là sự thật, đéo cần phải chứng minh.

 45. #45 by minhhuong on 2010/12/22 - 15:54

  Địtmẹ Dáighẻ nhạt nhẽo, nói đéo gì cũng chungchung, lập luận lỏnglẻo thế thì mm nó đồng tình thế đéo.

  Dạt ra, dạt hết ra, để đấy chị xửlý nó.

  Địtmẹ thằng buồi ghẻ mm, chứng cớ hùnghồn mãnh liệt nhất của truyềnthuyết bom ba càng là cái ảnh này chứ gì:

  Địtmẹ mày phân tích ảnh nhá. Thằng trong ảnh là thằng nào, tên là gì. Tất cả mọi nguồn đều bảo thẳng tên “Đại Đội phó Trần Thành (Nguyễn Văn Thiềng).

  Thế anh đại đội phó ôm bom ba càng thì chắc phải chết banh xác vì bom nổ đúng không? Hehe địtmẹ mày đưa cho chị nguồn nào bảo thế đi, đéo có mới hay chứ.

  Mọi nguồn nó đều bảo ảnh chết thế này:

  Trần Thành đã dùng bom ba càng đánh đứt xích 1 xe tăng Pháp. Chiều hôm đó, quân Pháp cho xe đến tìm cách kéo chiếc xe hỏng. Trần Thành tiếp tục đánh bom ba càng lần thứ hai nhưng bom không nổ và đã hy sinh vì đạn đại liên của quân Pháp.

  Đánh bom ba càng lần 1 làm đứt xích 1 xe tăng dưng anh vẫn chưa nghẻo mà chiều hôm đó còn đánh tiếp.

  Rồi chiều đó anh “đánh bom lần thứ 2” hahaha nghĩa là đã đánh bom lần thứ nhất làm đứt xích xe tăng í mà đéo làm anh nghẻo í.

  Đại loại là anh hùng bombacàng nổi tiếng nhất và được suy tôn bằng ảnh tượng các kiểu là anh Trần Thành và anh ấy thực chất đéo banh xác bởi bom đéo gì cả.

  Thôi thằng mm, mày đưa chị cụ tỉ tên tuổi anh nào khác đi, chớ anh Trần Thành nổi tiếng nhất ấy lại đéo nghẻo bởi bom ba càng mới chán chứ. Mày đừng hô khẩu hiệu suông nha mày.

  P/s: Chi bộ đừng chửi em là sao dám gọi mm là mày nhá, nó gọi em thế trước đấy chứ.

 46. #46 by Cocacola on 2010/12/22 - 15:56

  Cô Đom đóm:


  Xiền vật anh tóe khói, vửa hết vật, vầu quán thấy cô đưa ra cái sờ-vây rồi bảo Nam Lừa anh yêu Cụ hơn Dì Bựa mầy làm anh suýt sặc ngụm trà.

  Trong sờ-vây không có mục nầu về Cụ nha cô. Cô đâu thể rút ra kết luận định tính “yêu Cụ, ghét Cụ” được. Cô mần thống kê chắc hỉu rõ chỗ nầy chứ!

  Sờ-vây cô có thể rút ra được kết luận là dân Nam Lừa ít Lừa tính hơn anh em Đàng Ngoài do sống với Cụ ít thời gian hơn.

  Nói chung dân Đàng Trong bọn anh tính tình thật thà nên trình thủ đoạn kém hơn các anh em ngoài ý.

  Anh có lân la hỏi chuyện một số anh em vầu đây sống, họ đều bảo ngoài ấy giả dối lắm, không chịu nổi !
 47. #47 by minhhuong on 2010/12/22 - 16:00

  Còm cho mm thiếu cái ảnh, cái ảnh anh Trần Thành ôm bom:

  Tập tin:Chiensicamtu.jpg

 48. #48 by DG on 2010/12/22 - 16:02

  Hehe.

  Tên bựa nó nói chuẩn, hóa ra quán nầy toàn tên giỏi gúc, thừa thời gian rùi gúc, vô công rồi nghề rùi gúc, gúc được tí thông tin rùi la làng ti toe.

  Có thông tin thì nên hệ thống, hệ thống xong rùi có chính kiến, đó là cả một quy trình! địt mẹ chưa gì đã nhao nhao lên!?

  Địt mẹ cái thể loại mà sa cơ lỡ vận rùi hậm hực rùi chưởi đời chưởi người cào lồn ăn vạ thì anh hông chấp!

  Đã ai động đéo gì đến mả tổ nhà cô Hường đéo đâu mà ngứa lồn hoang thế?

  Nhà ta đang nói đến chủ đề lớn, đó là thằng cầm súng nó đéo đến nỗi bắt tội, vì nó ngu, nó đéo biết, tuyên truyền như nầu mà nó thấy loãng mạn, lý tưởng thì nó múc! ôm càng cũng thế, ôm tầm vông cũng thế!

  Soi là soi ở cái gốc mà đẻ ra bài tuyên truyền ý, địt mẹ nói đi nói lại ngượng mới chi bộ quá đi!

  Đưa đéo gì chuyện kẹt lại Bắc lừa? hãm lìn!

 49. #49 by Cocacola on 2010/12/22 - 16:09

  Địt mẹ thằng Dái Ghẻ, hở ra chút là nó chụp mũ người ta tiểu nhân, nâng bi liếm khăng Dì Bựa v.v…

  Trong khi đó hắn xun xoe định liếm khăng Bựa, bị Bựa đạp phát chạy xịt cứt nầy:

  1. DG

    11:58 21-12-2010

   Mả sư tên Nổ ngoa đéo chịu nhưng anh phẩy công nhận hắn biên sử được, anh có nhời khen phát động viên nầu, hehe.

    

   …….

    

   Nhở Nổ nhở? hehe.

  2. An Hoang Trung Tuong

    An Hoang Trung Tuong

     12:03 21-12-2010

    Nhở nhở cái ./ mẹ nhà cô ý.


   (Hết trích)

   Hehe!
  3. #50 by Enterprise on 2010/12/22 - 16:13

   @Cô mm:
   Hehe, cô nói sao cũng được vì đó là niềm-tin của cô. Nhưng cô bảo không có tên liệt-sĩ vì chiến-đấu cạnh nhau không biết tên là chuyện thường thì, hehe, nghe không ổn. Vì-sao? Vì cô là lính thì phải có tên trong danh-sách. Sau trận đánh điểm-danh không có anh nào thì tạm-thời cho là mất-tích. Sau một thời-gian không xuất-hiện nữa thì coi như chết. Vậy mới có chuyện anh lính về thấy hình mình trên bàn-thờ, hehe.
   Còn nguyên-nhân vì-sao không có tên hay ít tên liệt-sĩ bom-ba-càng thì anh không quan-tâm.