Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 20:26

  Zì dây dịt mẹ các cô chứ Quán déo jì vắng như cái ./ trâu thế nài.

  Thôi Zì di ngủ còn hơn dịt mẹ các cô mai Zì zậy sớm di dong xiền dịt mẹ. Kệ mẹ các cô tự nổ mới nhau.

  @à em Hồng Nguyên vàngson

  Dịt mẹ em tính xúi zại Zì à? Zì mà ra mặt rùi vô tù như bọn Dịnh Trung Nhân thì lấy déo ai zậyzỗ khaisáng các cô lũ con lừa?

  Mà Lừa các cô, cái cần bijờ déo fải là Zânchủ, mà là sự hiểu thế nầu là Zânchủ. Các các cô cần biết dầutiên là Sựthực và Bảnchất.

  Sựthực nầu và Bảnchất của cáijì? Dịt mẹ zững cái dó các cô tự rút ra.

  Cũng như thời xưa có thằng Khoaitây nói mới Ông Cụ, rầng mài dừng lo xứ mài déo có dộclập, mà hãy lo xứ mài có nuốt nủi dộclập hay hông.

  Quá dúng. Dàng déo nầu Lừa chả có dộclập, còn dộclập ý có ngon hông, thì hehe, dến bijờ nó vưỡn như cục cứt, chả ngon tí déo nầu.

 2. #2 by Cocacola on 2010/12/21 - 20:28

  Em thật mấy Bác ngon,mấy Bác có giám đứng thẳng déo dâu toàn giả nai di lưng gù như nhau cho khỏi lập zị ,toàn lê la blog ,các ziển dàn chém gió cứ là như thật @ Hồng thị


  Em Hồng nói thế là không biết cái quy trình vận động thay đổi hành vi xã hội kiểu Kiến-Thái-Hành rồi.

  Nôm na nó như vầy:

  Kiến: có kiến thức, có hiểu biết về một sự việc

  Thái: bước tiếp theo là có thái độ đối với sự việc đó

  Hành: là bước cuối cùng, hành động ủng hộ hay thay đổi sự việc đó

  Theo nguyên tắc vận động xã hội, 1000 thằng biết thì có quãng 100 thằng tỏ thái độ và 10 thằng có hành vi.

  Không đem kiến thức nhét vào đầu lâu Lừa thì còn lâu mới chuyển thái độ và hành vi nhé em.

  Và khi đã có tảng băng thì phải có phần chóp tảng băng lộ diện trên mặt nước, Định Lê, LTCN v.v… là phần chóp ý. Nhưng cái phần ngầm dưới nước của tảng băng mới làm bục tàu Titanic đấy em Hồng ạ!
 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 20:31

  Thếjan mỗi chú một ngề
  Ông chó ăn cứt, ông ngê dứng chầu.

  Zì hông ngĩ ra mặt dối dầu mới Bê Xê Tê rùi vô tù như bọn Dịnh Trung Nhân là hợp mới tưchất của Zì hơn là nổ trong Quán Bựa, zù Zì cũng sợ Bê Xê Tê cái buồi Zì dây nài.

  Hysanh của cả dống liệtsỹ như Fú Trần, Cừ Nguyễn Văn, Fong Lê Hồng, Tập Hà Huy.. dã chắc jì có hiệuquả với sựngiệp Ông Cụ bằng zững bài vè của thợ thơ Hĩu Tố hehe.

  Dịt mẹ em Hồng Nguyên dúng là xúi chó ăn cứt hehe buồn cười déo chịu dược.

 4. #4 by Dom-dom on 2010/12/21 - 20:37

  Có ngon thì ít ra fai như màn hình phẳng LCD,TRUNG NT,bông hồng có gai LTCNHAN. @ Hỏng
  Ngon ngon rồi đi bóc lịch thì ngon cái điếu ấy. Cô đừng xúi kiểu xúi trẻ con bốc kít gà sáp đi.

 5. #5 by minhhuong on 2010/12/21 - 20:45

  Em phát hiện thấy cô Hồng bốt cái còm vừa rồi là để đùa vui chứ bản thân cổ không nghĩ như thế đâu.

  Bằng chứng đây: Chi bộ để ý cách viết của cổ, là dạng cải tiến tối tân nhất hiện nay của TT, tức cổ open mind nạp cái mới và có khả năng chấp nhận cái hay hơn cái cũ.

  Địtmẹ, cô Hồng đùa chibộ đấy à? Sư bố cô, duyên phết.

  Kekek

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 20:45

  Cô Jầu Trần Văn là một Lừa có tài và khá bảnlãnh, zưng lại déo có mả lãnhtụ.

  Tội nhớn nhì của cô Jầu là tính mần vua Nam Lừa sánh ngang Ông Cụ ở Bắc Lừa, nên bị dệ của Ông Cụ dì cho vãi mắm. Hehe khi Ông Cụ còn chưa zám rónrén dọc Tiênngôn ở Hànội, thì cô Jầu dã ngangnhiên dọc Tiênbố ở Sàigòn, tháng 8/1945.

  Tội nhớn nhất
  của cô Jầu là có tài hơn hẳn các lãnhtụ vôsản Lừa. Hầunhư cô Jầu là lãnhtụ Lừa zuynhất dược họchành bàibản cả ở Tây lẫn Sô, và có tưchất dặcbiệt dược chính bạochúa Xít Ta Linh uýnhjá cao.

  Tội nầy khiến cô Jầu bị cô Ba Zuẩn rất gét, và lịnh cho cô Sáu Thọ hạnhục hehe. Tấtnhiên Sáu Thọ dã mần tốt job của cổ.

  Chibộ cũng nên nhớ, chính cô Jầu là kẻ khaisinh fươngfáp zằnmặt dốithủ chánhtrị bằng dòn thủtiêu và cắm jấy cảnhcáo lên ngực.

  Cô Jầu cũng là sếp của Sáu Thọ trong nhàlao Côn Lôn, coi Thọ như ông chó hehe, nên bị Thọ dì cho tới bến là dúng mẹ.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 20:54

  Một bôlão của Zì, hehe, lại là taychân thântín của cô Jầu thời tiềnkhởingiã.

  Bôlão ý cũng từng dóng lon cực to zưới trướng cô Jầu thời cướp chánhquyền trong Sàigòn. Cóthể nói là to nhì Nam Bộ luôn, chỉ sau cô Jầu.

  Bôlão nầy, hehe, jiết dốithủ như jiết lợn, không hề biết chùn tay.

  Thế mà cũng bị fe Zuẩn Thọ ủi ra Bắc, mần một chức quan bétí hĩuzanh vôthực, và cuối dời thì cũng dược thưởng một biệtthự trong Sàigòn như Jầu hehe.

 8. #8 by minhhuong on 2010/12/21 - 21:01

  Há há, bắt quả tang bô lão TT là Ng Văn Trấn nhá

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:01

  Bôlão ý của Zì, kém cô Jầu 3-4 tuổi, lúc vô tù cùng cô Jầu mới tròmtrèm 20, chiên ngề dấmbóp tẩmquất cho cô Jầu, fục cô Jầu lắm, và coi cô Sáu Thọ (là bạn tù ở cùng một Banh, thậmchí có thời cùng Khám Conlon mới bôlão) là thằng cục cứt, cả bôlão và cô Jầu khinh Sáu Thọ vôdối vì Thọ nhamhiểm lươnlẹo.

  Bôlão bẩu, fải như anh Jầu mới mần lãnhtụ dược, còn như thằng Zuẩn, thằng Thọ, chỉ mần culy thôi.

  Thế déo nầu mà hai “thằng culy” ý, hehe, sau nầy lại cỡi mẹ cả lên dầu cô Jầu lẫn bôlão, và dì cho bôlão lẫn Jầu như chó con hehe.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:06

  Bôlão ý của Zì, bảnchất thấthọc, bầnnông toànfần, di cáchmạng từ 192x, nên nge cô Jầu thuyết về Mác Lê là bị thuhút như bú áfiện hehe.

  Bôlão cũng mới tèo cách nay vài năm, thọ cũng ngót trăm tuổi. Hehe mời các cô gúc xem lão lảo là ai.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:12

  Bôlão kể, trong vụ vượt ngục Tà Lài nủitiếng mà cô Jầu là thủlãnh, dịt mẹ bọn caingục Fáp biết zưng mặckệ cho cô Jầu thoát, déo ai bị bắn hoặc bắt cả.

  Hehe déo biết dó có fải là dòn lyján của mậtvụ Fáp hay hông, mà cô Jầu bị dệ Ông Cụ ngi từ sau vụ dó, và dến khi cô Jầu tự mình dọc Tiênngôn trong Nam Lừa, thì cô cổ chínhthức bị khép vầu hàngngũ Việtjan.

  Tinhiên zo uytín chánhtrị của cô Jầu quá nhớn với bọn bộdội Nam Lừa, nên zù bị Ông Cụ và sau này là Zuẩn, Thọ dều cực gét, cổ vưỡn hông bị thủtiêu như Bình Nguyễn hoặc Sơn Nguyễn, vốn là zân vôsừngsẹo Bắc Kỳ déo có thếlực.

 12. #12 by minhhuong on 2010/12/21 - 21:16

  Ơ, bôlão TT mà thất học thì không phải Ng Văn TRấn rồi, thế thì là Tạ Bá Tòng kekekeke

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:21

   Doán tiếp di Bắp Ngô yêu hehe. Zưng Trấn cũng thấthọc mà.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:19

  Hehe trong Tiênngôn 1945 dọc tại Sàigòn, cô Jầu có viết dạikhái “Tôi tiênbố, từ ngày.. tháng.. năm.., xứ Nam Kỳ (Cochinchina) là một xứ dộclập tựzo và blah blah” hehe jống như tiênngôn Asinero.

  Dịt mẹ chính câu dó khaitử sựngiệp chánhtrị của cô Jầu trong vòngxoáy Ông Cụ và fe Zuẩn Thọ.

  Thế déo nầu Ông Cụ dang thamvọng báchủ tuyền cõi Lừa, mà cô Jầu lại nhận riêng một khoảnh Nam Kỳ hehe.

 14. #15 by Già Không Đều on 2010/12/21 - 21:25

  Đồng chí Trần Bạch Đằng hử?

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:27

  Trong dám dệ Ông Cụ hông bị dòm sau 1945 có 2 cô rất húng, dó chính là Jầu và Jáp.

  Cả hai cô nầy dều ngĩ mình tàijỏi hơn hẳn lũ bầnnông quanh Ông Cụ (và tài hơn cả Ông Cụ hehe dươngnhiên), nên sốfận ngiệtngã y như nhau.

  Cô Jầu thì bị Zuẩn Thọ bắt di zậy trẻcon, còn cô Jáp thì bị bắt di mần sinhdể kếhoạch, hehe quả là các cách hạnhục côngthần vôtiềnkhoánhhậu.

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:33

  Trong một buổi họp kín Bê Xê Tê 195x, cô Sáu Thọ tự dềcao cônglao mình trong vụ tiêuziệt mầm fảnloạn của cô Jầu, theo dó cô Thọ khẳngdịnh, nếu trungương không kịp ra tay, thì Nam Lừa sẽ có Trần Tổng Thống thayvì Ngô Tổng Thống hehe, và dươngnhiên cô Jầu would be lãnhtụ Nguỵquân Ngụyquyền No1 với fongcách hoàntoàn trùng mới dếchế của Ông Cụ, và Ông Cụ sẽ không zễ jì tiêuziệt nủi, vì déo có bọn Mẽo dể dổ tội hehe.

 17. #18 by minhhuong on 2010/12/21 - 21:34

  Thấy mỗi Bẩy Trấn là giết người như ngóe theo đúng mô tả về bôlão TT, nhưng không thấy giai đoạn mô tả Bẩy Trấn ở  trong tù. Kệ mẹ, chắc là Bẩy Trấn thôi

 18. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:42

  Nên nhớ, lãnhtụ vôsản thếjới Xích Ta Linh biết cô Jầu trước khi biết Ông Cụ hehe. Diều nầu nge có vẻ sốc zưng lại là sựthực.

  Cô Linh chỉ biết Ông Cụ vầu 195x, khi Ông Cụ nàinỉ Linh cho gặp dể xin bom xin fáo trên tưcách là nguyênthủ một quốcja cùng fe, còn trước dó Linh chỉ biết có một Lừa zuynhất, là cô Jầu.

  Linh cũng luôn ủnghộ cô Jầu mần lãnhtụ Lừa.

  Tạisâu thế? Tại cô Jầu là một trong zững người ngoạiquốc dầutiên tốtngiệp trường Chánhtrị Xich Ta Linh, họcviện siêucấp zo chính cô Linh thànhlập và bảotrợ, mà lại tốtngiệp hạng thủkhoa, xếp trên cả Tito (sau nầy là lãnhtụ Nam Tư, dược coi là lãnhtụ vôsản vĩdại No2 ever, chỉ sau cô Linh).

  Dịt mẹ cũng bấthủ fết nhở.

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 21:50

  Thôi Zì di ngủ dây. Dịt mẹ các cô, trừ Bắp Ngô và dám vàngson ngoanhiền Zì hông nỡ chưởi, là một lũ con lừa chỉ hóng là tài, déo bâujờ biết tự mở dầulâu mình nạp thôngtin 4 fía.

  Dịt mẹ các cô lũ con lừa hehe khaisáng mãi mà vưỡn tốimù.

 20. #21 by minhhuong on 2010/12/21 - 21:58

   trừ Bắp Ngô và dám vàngson ngoanhiền Zì hông nỡ chưởi @TT

  ———

  Hông nỡ chửi nghĩa là thực chất đáng lý ra là bị chửi  

  Thế này thì khác mẹ gì bị chửi đâu

 21. #22 by minhhuong on 2010/12/21 - 22:02

  Trong dám dệ Ông Cụ hông bị dòm sau 1945 có 2 cô rất húng, dó chính là Jầu và Jáp.

  ————–

  Theo em thì bác Giàu đẹp giai hơn bác Giáp chút xíu kekeke

   

 22. #23 by Già Không Đều on 2010/12/21 - 22:07

  Kệ mẹ, chắc là Bẩy Trấn thôi ( Điêu)
  Năm Đông ( Dương Quang Đông) thì phải, Anh nhầm mới cụ Bạch Đằng, sorry!

 23. #24 by Cocacola on 2010/12/21 - 22:12

  @ Già Khởm: Đích thị là 5 Đông!

 24. #25 by Cocacola on 2010/12/21 - 22:17

  Nãy giờ anh suy nghĩ mãi, giả dụ anh ở vị trí Giàu và Giáp thì mần cách nầu không bị đì, mần cách nầu chơi lại bọn bần nông.


  Tàn bạo thì Giàu Giáp có thừa, tay chân thân tín có, quân đội có (nếu không thì bị đập chết ăn thịt như Đại Tướng Sơn Nguyễn, Bình Nguyễn rồi).

  Thế nhưng sao hắn hẳn bó tay chịu trói, lỗi nằm đâu và quy tắc ứng xử để khỏi bị rơi vào cảnh hổ bị trói?
 25. #26 by minhhuong on 2010/12/21 - 22:28

  Há há, thấy bác 5 Đông này thấthọc đi tù đúng phết, dưng mãi tận 3x bác mới vào tù lần thứ nhất, lúc ấy bác í phải 3 sọi rồi, đâu phải 2 sọi như bôlão TT.

  Kệ mẹ, không 7 Trấn thì 5 Đông

 26. #27 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/21 - 22:29

  Cáchđây vài tháng bõ dẫn thằngcu lầnđầu đi thăm HồHoànKiếm.  Bõ kể cho nó chuyện bàngiao kiếmthần với CụRùa trong cáihồ bétẹo ở thànhphố RồngLộn, thằngcu nghe tainày qua taikia và ra vẻ là tía nó say ziệu VótKaHàLội.  Khi đến ThápBút, bõ hãnhdiện bẩu nó “Đó là cái bút VănHoá của xứ Đại Lừa (Vietnam) đó cu à.”  Thằng cu lắc đầu gùi phán “Daddy!  That’s the biggest fucking pen I have ever seen.”  Câu nói thật VôVănHoá, đéo chựu được, ngay nghĩ lại thằng cu cũng triết lý ra phết và không sai.  Cô nầu jỏi tiếngAnh dịch dùm bõ qua tiếng ĐanMạch nhờ.

  Thì ra SửViệt tuồn được ghichép sau mấy màn CờTây vấy ZiệuĐế cùng tự ThủJâm.  Hãnh diện nhể đồngbào xứ Lừa chuyên bòsát và nhailại?  Sưbố mấy SửJa ĐịnhHướng!  Anhhùng zântộc, anhhùng nhânjân, lãnhđạo tài3, thươngjân, êulước cùng tướngjỏi nhất thếkỉ, nhânloại…. cái củbuồi ý.

 27. #28 by Enterprise on 2010/12/21 - 22:40

  Dạo này bà Dì thích trò đốt quán nhở. Nhẽ giời lạnh nứt kèn nên hâm đầu theo kiểu khai khai bế bế gì trong “Thập Dâm Công” í nhở? Hehe.

  Gì chứ sự-kiện quá-khứ này-nọ ghi chép khó lòng chính-xác được. Nghe để biết thế thôi. Số đông chưa chắc đã đúng, cách suy-luận của mình cũng chưa chắc đúng. Vậy-nên nói dùng củ-sọ để suy-nghĩ tìm ra vấn-đề cũng đã chắc đúng đâu? Vì-sao? Vì chúng-ta suy-luận dựa trên các quy-tắc suy-luận đã được dạy. Chủ-yếu là quy-nạp, tam đoạn luận và một số quy-tắc logic hình-thức. Như thế đã đủ?

  Cứ xem các bài Thập dâm công của bà Dì cũng thấy rằng, xét theo y-học Tây phương thì trò đó vớ-vẩn bởi nó có khái-niệm kinh, mạch, lạc rồi nguyên-tắc chữa-trị theo dịch-lý đâu? Lấy củ-sọ của bọn Khoai-tây thì có nghĩ ra được không?

  Đọc bài này của Dì thấy cần phải cẩn-thận đánh-giá thông-tin. Nhưng làm sao để đánh-giá đúng khi công-cụ chỉ là chừng đó luật suy-luận?
  Có-chăng là chúng-ta đã đánh-giá đúng với những người có cùng thông-tin và phương-pháp suy-luận như chúng-ta. Còn nó có đúng bản-chất của nó không thì, hehe, khó nói nhở.

  Hôm-nào Dì bày trò bấm-độn để dự-đoán cho các cô có cái nhìn mới về dự-báo đi. Lâu nay chắc chỉ dùng “thống kê giải tích” gì đó thôi nhở, hehe.

 28. #29 by Dom-dom on 2010/12/21 - 22:44

  Thế nhưng sao hắn hẳn bó tay chịu trói, lỗi nằm đâu và quy tắc ứng xử để khỏi bị rơi vào cảnh hổ bị trói? @ Cò Lả
  Vì: nói theo Két sì là bản lĩnh cách mệnh chưa cao (bằng). Nói theo dân gian nhẽ thủ đoạn kém hơn.

 29. #30 by dark30 on 2010/12/21 - 22:45

  Daddy!  That’s the biggest fucking pen I have ever seen@BựaNịnhBịnh

  Thằng Gúc dịch hay phết: “Bố ơi! Đó các cây bút fucking lớn nhất tôi từng thấy

  Hehe anh dịch đây nầy: “Địt bố nó, cái kèn lớn nhất mà anh từng thấy”

 30. #31 by lanovia on 2010/12/21 - 22:50

  Tại cô Jầu là một trong zững người ngoạiquốc dầutiên tốtngiệp trường Chánhtrị Xich Ta Linh, họcviện siêucấp zo chính cô Linh thànhlập và bảotrợ, mà lại tốtngiệp hạng thủkhoa, xếp trên cả Tito @ Bựa mặt lồn

   

  Hé hé, về chiện này thì trong dang hồ đồn đãi một câu bất hủ của Dầu dư sau: “tui giầu thì giầu nhứt nhì nước Nam , giỏi thì giỏi nhứt nhì thế giới (í hơn thằng Ti To), mà còn chẳng đáng xách dép cho ông cụ. Thế thì bà con còn quan ngại cái giầy (mà hông theo) ..”

   

 31. #32 by minhhuong on 2010/12/21 - 22:59

  HAHAHAHA, nghe câu giang hồ về bác Giàu mà Vìa vừa kể, hài vãi đái.

  Có 1 giai thoại giang hồ khác, rằng khi bác Giàu từ Macao về thời 3x, bác bị tóm và bác khai ngay hơn 100 thằng trong đống rơm.

  Sau bọn này bị tù trách cứ, bác thanh minh rất oách rằng mật thám mà đánh chết bác thì đảng mất đi 1 lãnh tụ, nên bác khai như vậy thì bác không bị xơi đòn, còn mỗi chú lãnh ít năm coi như trả giá cho mạng của bác. kekeke

 32. #33 by Dom-dom on 2010/12/21 - 23:14

  Về Trần Văn Giàu, nhân vật bị chìm nghỉm một tg dài như thế thì bọn Anh cả đời sống dưới chế độ CSCN làm sao biết được. Nhưng hôm nay đọc còm của Quán, Anh mới nhớ ra một chi tiết: một hôm Pa Ma nói chuyện với nhau, anh vô tình nghe được, tuy đã lâu lâu lắm rồi nhưng vẫn nhớ vì quá ấn tượng, chuyện là năm 45 ông Trần Văn Giàu dám ra tranh cử vào chức chủ tịch nước với Bác Hồ kính yêu, nhẽ ông là một người không biết trời cao đất dày là gì. Pa còn giải thích cho Ma ông Giàu rất giỏi về mặt lý luận, nhưng là phần tử trotkit. Túm lại ông thuộc loại tự cao tự đại, dám đòi sánh ngang với Cụ Hồ, nhưng sánh sao được. Lúc đó, Anh nhớ là vào đầu những năm 60, chắc khi đó Pa mới được trên phổ biến bí mật về Cụ Giàu, nên về nói thầm lại cho Ma.

 33. #34 by minhhuong on 2010/12/21 - 23:20

  Ui không xong rồi, bôlão TT kém bác Giàu 3, 4 tuổi, mà bác 5 Đông thì hơn bác Giầu 9 tuổi lận. Há há há, em loại bác 5 Đông, giữ lại bác 7 Trấn!

  Chót rồi đấy, bác 7 Trấn!

 34. #35 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/21 - 23:49

  @CôĐen – Thằng Gúc zịch hay hay cái củbuồi ý, y chang mấy conLừa chỉ biếttra TựJiểnToànThu từngchữ từngchữ gùi xếplại và viếtthêm jàithoooòng cho ravẻ biếtchữ, chả tí VănHoá xứLừa tí nầu.  CôĐen zịch ý hay phết, hợp với VănHoáBựa zưng ngắn chút đê…. cụ tỉ jư “Bút bút cái ;/ í”. Hehehe.

 35. #36 by lanovia on 2010/12/22 - 00:38

  HAHAHAHA, nghe câu giang hồ về bác Giàu mà Vìa vừa kể, hài vãi đái. @ Hương Yêu Coái


  Còn dì hạnh phúc cho bằng mần được Zàng Son cười tung dắm?!

  Thôi ngoẻo cái, dạo nầy lao lực quá. Chi bộ cứ chưởi dư hát hay để thi thoảng anh vầu hóng nhế. (địt con mẹ thèng Bựa cấm chưởi)
 36. #37 by minhhuong on 2010/12/22 - 00:51

  Thảm ru, hehe. @ TT

  ———-

  Thảm ru, nghĩa là “I just have sex”

   

 37. #38 by minhhuong on 2010/12/22 - 00:55

  Thảm ru: I just had sex, and it felt so good   

  Buồn cười quá há há há  

 38. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/22 - 02:06

  Ui giời em Hương chịu khó theodõi Youtube ghê ta năngđộng quá năngđộng quá hehe. Bọn Lonely Island nầy nổitiếng mĩmãn trên Youtube nhờ theo đuổi dòng nhạc có lời (lyrics) bựa. Em có thể search thêm “Jizz in my pants” (Tao bị kẹt buồi vầu khóa quần) hay “Wrong Hole” (Nhầm lỗ) for more information hehe

  Dưng điều làm quả clip “I just had sex” nầy đỉnh cao chính là việc bỏn mời được thằng rapper chính thống nủitiếng Akon phụhọa, và em diễnviên hạng A Jessica Alba đóng minhhọa. Hehe clip làm rất tốt, các nhânvật đều đóng rất đạt, tựnhiên, thể hiện trọnvẹn sự vuisướng viên mãn của hànhđộng mần tình, thứ nhânvăn nhất trầnthế.

  Đúng là sảnphẩm vănhóa loại một của nòi thượngđẳng xuấtchúng Ariang. Hehe cảmơn Hương Yêu chịukhó bốt lên cho quán hãmlìn coi nhế hehe

 39. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/22 - 02:10

  Ơ mà em Hương vửa had sex đấy à dễthương quá khảái quá taonhã quá đi hehehehe

 40. #41 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 02:45

  Thảm ru – Đù Má Bà Dì dùng từ rất đắc nhế.

  “Thảm” trong tính từ “thê thảm”

  “Ru” trong động từ” ru ngủ”

  Địt mẹ đặt trong ngữ cảnh tung hê xóc lọ cho quả Ba Càng cùng các hình tượng bất hủ do các sử gia xứ Lừa dựng lên thì dùng” Thảm ru” đúng là “tối đa ý nghĩa trong tối thiểu ngôn từ”

  Đù Má cái Quán Bựa này cũng là để Dì Bựa chơi Văn thôi mà, có điều Văn cũng là Người.

 41. #42 by DG on 2010/12/22 - 09:17

  @ Già đều:

  – Nếu là văn của anh, anh sẽ dùng chữ “thảm ru, hehe” (của tên Nổ) bằng “thảm ru?!, hehe” (của anh) vừa là khẳng định vừa mang tính hồ nghi…
  – Chữ “ru” nằm cuối câu thường được dùng trong lối viết văn cổ, vừa mang tính cảm thán vừa mang tính nghi vấn một vấn đề nào đó, và tính chất cảm thán cao hơn tính nghi vấn, ví dụ “thôi thì phận ngươi già đều, chấp nhận chiều chiều mắt mơ màng nhìn lá rụng, tay mân mê kèn nhão nhớ về một thời quá vãng đã qua, thế chẳng khoái lắm ru?”
  – Ru ở đây đừng suy ra là “ru ngủ” nhế, hehe sư bố cô dụng chữ như nhồn!

 42. #43 by trung_uong_lua on 2010/12/22 - 09:41

  Chót rồi đấy, bác 7 Trấn! @Bắp luộc
  7 Chấn gốc Bình Chánh, Sài gềnh mà sweetie. Nghe ̣đồn học Petrus Ký giờ là Lê Hồng Phong, còn có bút danh Hai CÙ nèo của báo TT cười. Hóng hớt thế chứ anh bít đéo đâu. Hông lẽ 7 Chấn tập kết ra bắc rồi tí tửng lòi ra bà zìkènteo?

 43. #44 by mm on 2010/12/22 - 09:49

  Cả lũ chúng mày ngu nó vừa vừa thôi chứ, a-dua với thằng chó Hoàng để chứng tỏ rằng chúng mày là 1 lũ ngu à? Việc thành lập 10 đội cảm tử quân (khoảng 100 người) là có thật, đã thành lập tổ cảm tử quân mà lại rút hết thuốc nổ thì đúng là chỉ có lũ thần kinh như chúng mày mới nghĩ ra và làm chuyện như thế, đấy là chưa kể việc đánh bom ba càng là có thật, chúng mày có thể xem ở đây http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1415.20 Hoặc ở đây: http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=258 Chúng mày sẽ thấy là việc dùng bom ba càng chống Pháp là có thật, người thật việc thật được kể lại mà chúng mày còn đi tin 1 thằng chó ngu bỏ mẹ. Đúng là 1 lũ khùng theo 1 thằng điên, dở hơi

 44. #45 by Mr. Tran on 2010/12/22 - 09:51

  Tướng thối nhẽ chưa xem phin “trống mái với thụ đô” dồi. Có mấy chú tèo vì bom 3 càng là gì. Hehe

  @đều: mỗ sẽ dịch là: “chẳng thảm lắm sao?!”, đéo phải “ru” trong “ru ngủ” đâu

  @bựa bình: mỗ nghĩ thằng con bựa hót: “Anh già anh già, địt mẹ cái bút củ buồi nầy to vãi đái nhở!”

  @Nữ gúc sỹ: mấy con số năm nủng, tuổi tủng của tướng thối chỉ mang tính minh họa thôi mờ

 45. #46 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 09:55

  “- Tớ thực sự vui mừng khi biết: Trong lần thăm Pháp cuối cùng, sau khi thống nhất đất nước, Giáo sư Giầu đã cho biết: Ông đã hoàn tất cuốn “ HỒI KÝcủa đời mình”, và đã gửi nó ở một nơi an toàn và nó sẽ được ra mắt trong một thời gian thích hợp”. Một kho sự thật thật sẽ được khui ra? Hay ngay từ bây giờ, người ta đã lo cho một “Gửi Mẹ và Quốc hội” cuả Bảy Trấn, một “Nhật Ký Rồng Rắn” của Trần Độ sẽ lần lượt ra đờicố tình “khoanh” ông trong cái phạm vi “Nhà nghiên cứu lịch sử “??? “

  Em Hương nghi bô lão của Tướng Thối là Bẩy Trấn đúng rồi đấy.
  Xem Nhát Sĩ Tô Hải Viết Này

 46. #47 by trung_uong_lua on 2010/12/22 - 10:01

  Hé hé chit cười với cô 2 em. Đm thông tin mà đéo biết lọc, xem cái nguồn là thằng nào lập, thằng nào tài trợ, nguồn gốc thằng biên, ….. thì suốt đời bị nó xỏ mũi, cưỡi đầu, đá đít.. là là con Lừa. Đm đã bị nhốt trong cái lồng kiểm duyệt thì thông tin còn khách quan cái đéo. Đm thông tin bà zìkènteo là để tham khảo, thuyết phục  hay không thì tự các cô biế́t, đéo cần cô 2em phải đị́nh hướng.

 47. #48 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 10:02

  – Tao là Giàu, mày, ở khám 8, banh 1, là Khải, Phan Đình Khải[7]; hôm nay chúng ta nói chuyện thân mật như cách đây mấy mươi năm, khi còn ở ngoài Côn Lôn. (Tới đây, thì Thọ liền nói với các đồng chí khách kia: hồi ở khám, ở banh tụi mình gọi nhau bằng mày tao như vậy đó, không khi nào có thưa anh, thưa chú; hồi ở Côn Lôn chính Giàu dạy tôi học chủ nghĩa Mác-Lênin, chớ trước đó mình có học gì bao nhiêu đâu!).
  Tôi nói với Thọ: “Chúng ta là những người quá 70 tuổi, xấp xỉ 80 rồi, sắp đi theo cụ Hồ rồi. Mấy mươi năm nay, tao chịu những cái hàm oan mà mày, Khải, mày biết hết, biết rõ trắng đen. Chúng ta đều muốn đi theo cụ Hồ một cách thanh thản. Vậy lần này, Thọ về Hà Nội hãy có quyết định rõ, bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về tất cả những điều người ta vu cáo cho Giàu, được không? ”
  Nhật ký GS Trần Văn Giầu
 48. #49 by Chim Son Ca on 2010/12/22 - 10:06

  Mịa, thằng Tướng làm tao nhức củ sọ về Sử quá ! Đúng là ma xó…hehe

 49. #50 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 10:06

  Ơ địt mẹ Dái Ghẻ sỏi văn cổ lổ sỉ nhỉ, hay hay có lý có lý. Địt mẹ phải từ”ru” này của tụi dân Bọ không hử Cu Dái Ghẻ?

  Đù mệ mới liếc cái tiêu đề cuốn sách bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc bảo “Già sao cho sướng” thì đụng mẹ chữ”ru” Cu Dái Ghẻ nhồn văn Anh.

   

  Già sao cho sướng
  Ai biểu già chi
  Từ bi với mình
  Thót bụng thở ra
  Chẳng cũng khoái ru?
  Chuyện không nhỏ
  Thở không chỉ là thở
  …..( @Đỗ Hồng Ngọc)

 50. #51 by Già Không Đều on 2010/12/22 - 10:07

  Chẳng cũng khoái ru?

  “Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Những già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao? Già có cái đẹp của gìa. Trái chín cây ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người từ chối già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái gìa đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăm mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những mòn tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác… mà không khỏi tức cười! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ “xồng xộc” của Hồ Xuân Hương: Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già xồng xộc nó thì theo sau! Có lẽ thư sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40! Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Phải đợi đến 80 mới gọi là hơi già. Trong tương lai, khi người ta sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất!

  Tuy vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn sướng. Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy mình… sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề… tâm thần! nói chung, người già có ba nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết được sẽ giúp họ sống “trăm năm hạnh phúc”.@ Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc