Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by trung_uong_lua on 2010/12/21 - 10:59

  hé hé tên Lừaquê đưa bài viết đó thì zìkènteo lại chuchéo như đỉa phải vôi bi giờ. Cả bài viết đâu có thấy đề cập đến chuyện dùng bom bà càng chống tăng gì đâu nè.
  @Bắp nướng: heeheh em đưa cái vụ 6kg này thể nào bà zikènteo cũng nói một câu bất hủ  “Vàng xon là phẩy thế, các cô chông mà học hỏi,”””hehheeh

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:24

   Zững bài như thế thiếu déo jì mà Zì fải chuchéo.

 2. #3 by Lua-nha-que on 2010/12/21 - 11:17

  cô Lừa TƯ đéo hiểu ý Trung Tướng zồi!


  Tiêu đề của bài là zề “Ai ôm bom ba càng?”, ý muốn nói về cảm tử quân chứ còn điếu, đưa ra link đấy, em muốn nói: cái cặc gì khiến trai thanh- gái lịch ôm bom? câu truyện có thật không? Nhìn gái xinh chết vì bom ba-càng, bùi ngùi diếu chịu, địt mẹ những thằng có chim thời thởi,

  Về bom ba-càng, đi sâu vào kỹ thuật làm điếu, truyền thông lừa nói Nghĩa Trần Đại cải tiến bom ba-càng??? cải được hông cải được hông? dịt mẹ! thời sinh viên, Nghĩa Đại Trần là thần tượng của em mới chết chứ
  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:22

   Làm déo jì có bom mà ôm? Bọn dó thamja Trungdoàn Cảmtử lấy sốmá thôi, dể Ông Cụ không tịchthâu nhà cửa của pama. Hehe bôlão Zì cũng thế.

 3. #5 by DG on 2010/12/21 - 11:24

  Anh băn khoăn hông hiểu dụng ý tên Tướng Nổ?

   

  Chưởi ông Cụ về việc lừa con nhà lành ôm càng tự sát?, chết mạng nào đâu mà tự sát?

   

  Chưởi ông Cụ về việc sử dụng càng để PR khuếch đại lòng quả cảm tự tin sẵn sàng hy sanh vì tổ quốc, cảm tử cho tổ quốc quyết sinh?

   

  Nếu anh rơi vào tình huống đó, anh cũng mần, chẳng việc gì mà không dựng ra một vài quả ảnh hoành tráng, trấn thủ quả trám dưới thân, ca lô sao vàng trên thủ, tay ôm càng 6 ký, mắt rực lửa căm thù, lao băng băng về phía quân xâm lược gian ác!

   

  Chiến tranh múc nhau mà hông chơi thủ đoạn thì làm sao được?

   

  Buôn nhà buôn cửa còn phải có võ, huống hồ gì buôn cả một giang sơn?

   

  Anh nghĩ chỉ hợp lý khi tài liệu đính kèm mới trăm quả càng kia là trăm mạng thanh niên sôi nổi hùng hồn lý tưởng, hy sanh tan xương nát thịt mới tổ quốc, thì mới có cơ hội lần mò nguyên nhân chưởi chứ?

   

  Hay quả nầy hắn khen cụ? vửa mang tính PR nội bộ vửa dằn mặt quân thù gian ác, chúng mài đừng tưởng có tank là ngon?

   

  Ôi đù má anh hơi hoang mang!

   

  Hay quả nầy hắn chưởi dững hệ lụy sau đằng sau quả PR ôm càng?

  Hay hắn đang dấu diếm vấn đề gì đó về giơ cao oánh khẽ? zậy mà hông phải zậy?  

 4. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:33

  Zì dây Zì dây cái dịt mẹ các cô jảilao fát rùi còn di bú tí bia buổi trưa nầu.

  Hehe dịt mẹ Zì vửa thử gúc Bom Ba Cang, thì hehe thấy mẹ bài Quán Bựa nằm trang 3.

  http://www.google.com.vn/search?q=bom+ba+cang&hl=en&client=firefox-a&hs=YrZ&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=ivns&ei=hCsQTfu7JtTCcaqT1aIK&start=20&sa=N

  Dấy chỉ là một bài biên thường déo có boip jì dâu dấy. Chứng tỏ dịt mẹ Quán Bựa cũng tămtiếng trên cõi Mạng fết nhở các cô nhở.

  @Dịt cái mẹ cô Zái Gẻ.

  Zì là người zọn cỗ, còn cái dịt mẹ các cô thấy ngon hay hông, thậmchí các cô cóthể ăn dược cỗ ý hay hông, thì déo fải việc của jì. Các cô suyniệm thế nầu về bài Zì dưa ra cũng kệ mẹ các cô. Các cô chưởi Zì hay khen Zì cũng déo có táczụng déo jì vầu dườnglối cáchmạng hehe.

 5. #7 by Già Không Đều on 2010/12/21 - 11:35

  Địt mẹ cái trò sử dụng cảm tử quân nghe có vẻ kêu thế chứ thực ra nó chẳng khác trò Tử Vì Đạo của tụi hồi giáo cực đoan là mấy hay ngôn ngữ hiện đại là hành động khủng bố chứ còn gì. Đem cả trẻ con ra làm bom sống hay lấy thân xác lấp lỗ châu mai ăn tận vào từng trang sách giáo khoa và bài tập làm văn của con trẻ xứ Lừa Dối lịch sử này thì bảo sao khi lớn lên tinh thần yêu nước nó cứ dạt dào dạt dào hơn tình yêu bản thân thế kia chứ.
  Quả thực Ông Kụ quá xuất sắt cái trò mị dân yêu nước kêu gọi quên bản thân mình lao vào cuộc chiến với những nào huy chương kháng chiến, nào huân chương chiến công , Sao Vàng , Sao Đỏ, Tổ quốc ghi công bla blo để rùi nếu chết đi thì hết kiếp Bị Lừa chứ dở thằng dở người như tụi Thương Binh thì mới ôm hận tại sao lại đánh cược thân xác mình như thế với trò gian hùng của Ông Cụ.

 6. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:35

  Zụngý Zì qua bài nầy là jì? Dịt mẹ sâu nhiều cô hỏi hãm thế nhở. Zụngý của Zì nằm ở dầulâu các cô, chứ có nằm trong chữ của Zì déo dâu. Zì có fải thầyjáo các cô déo dâu, mà Zì là người Khai Sáng.

 7. #9 by Già Không Đều on 2010/12/21 - 11:36

  Tiếp…

  Thử hỏi có đất nước nào mà Nghĩa Trang Liệt Sĩ nhiều tràn giang đại hãi như xứ Lừa này không? Thử hỏi có mẹ Lừa nào đau khổ( nhưng được gọi Mẹ Anh Hùng) đến mức 9 người con phải tèo ( gọi hy sanh cho nó oanh liệt hào hùng), cộng thêm rể và cháu ngoại cũng tèo để mình Bà sống bơ vơ trong neo đơn đến ngày về với thế giới bên kia thì được dựng một cái đám tang hoành như lễ tang cấp nhà nước mới xem TV mấy ngày rồi không?

  Địt mẹ mấy Cô xem thằng đế quốc tốn tiền nghiên cứu cả Rô bốt thay 1 nhân mạng đi tháo bom mìn khủng bố nhằm tránh thiệt hại rùi so sánh với chiêu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh thì cái nào nhân văn nhân đạo hơn hử?

  Địt mẹ cái xứ Lừa đéo ngóc đầu lên bởi bao vong hồn oanh liệt hy sanh vì bản hịch kêu gọi của Ông Cụ ám vào tận hồn thiêng sông núi chứ còn đéo gì nữa?

  Địt mẹ mấy trò Cầu Siêu Oan Hồn Liệt Sĩ  Hữu Vị Vô Danh, Hữu Danh Vô Vị của mấy Sư Cam.

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:41

  Tinhiên có một diều các cô cũng cần nắm, là ýtưởng chủdạo của Zì khi biên bài nầy.

  Nó rất chi là dơnjản, ngay ở zững zòng dầutiên: Khi các cô di học, thì sựkiện Bom Ba Càng là một cái jì dó không thể tách khỏi cuộc khángchiến hehe của Ông Cụ. Các cô mặcnhiên coi Ba Càng là võkhí dịnhmệnh của Ông Cụ hehe.

  Zưng thựctế déo fải vậy. Déo từng có một trái bom Ba Càng nầu fát nổ tại Lừa. Sứmệnh zuynhất của Ba Càng chính là trong bứchình nủitiếng các cô thấy trên bài. Mà cũng chỉ có zuynhất bứchình dó cho tuyềnbộ cuộc khángchiến của Ông Cụ.

  Trái bom trong hình, hehe, là trái bom Nhật dã dược rút ruột cho nhẹ dể chú lính Lừa mặt non choẹt vác chụp cho thật nuột bên một dống ngổnngang hoalá rất là chiếnsự.

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:45

  Trái bom Ba Càng nủitiếng, hehe trên thựctế, chả khác déo jì vụ Hai Trẹo Lừa Ất Dậu. Tìm mãi cũng chỉ có mấy tấmhình dó của một người dó. No more.

  Thế zưng nó lại dược nặn thành tượng dặt khắp nơi. Ở dầu bài là tượng trong Bẩu Tàng Quốc Ja. Bên dền Bà Kẹo cạnh Hồ Gươm cũng có chú ôm Ba Càng. Jữa vườnhoa Hàng Than cũng có cô ôm bom như thế. Và nhiều chỗ khác.

 10. #12 by DG on 2010/12/21 - 11:48

  Ơ địt mẹ thế là anh băng khoăng đúng hướng rồi chớ, lăn tăn đéo gì nữa tên Nổ kia?

  Hehe đọc dững câu cuối cùng có dấu (?) dư văn của anh mà chưa gì đã vội sồn sồn thì Nổ ơi Nổ kiện toàn lại thủ đi nhế em!

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:50

   Dúng hướng hay hông là ở cô chứ déo ở Zì rõ chưa con mồm thối kia.

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:49

  Một ngàn năm nữa, nếu hông có Zì, thì các thếhệ Lừa con cháu các cô sẽ mặcdịnh võkhí của Ông Cụ tỉn Fáp là Bom Ba Càng hehe, cũng như các cô dã mặcdịnh võkhí của cô Dạo Trần Hưng tỉn Nguyên là bãi cọc Bạch Dằng hehe.

  Déo thể khác dược. Rùi vạn năm nữa, Ba Càng sẽ jống Bụi Tre Dằng Ngà của Cô Jóng di tỉn jặc Ân.

  Jặc Ân là bọn nầu? Hehe hỏi déo jì khó thế. Déo từng có tộc người nầu tên là Ân tỉn Lừa cả.

 12. #15 by tieuthithi on 2010/12/21 - 11:52

  Đề tài thì khối nhưng chả dám nói, tỉ dụ giang hồ đang đồn đại là Lừa không còn Tơn nhập xăng, hiện giờ đã có cây xăng bán diesel nhỏ giọt hoặc ngưng bán.@Cò Lả
  Nhẽ nên bán hết đất đi mờ ôm xăng ?
  nhưng liệu nhỡ nó “bòm” một cái như bom ba càng gặp tank, hay (không may) gặp một anh 8 Lê đuốc sống nữa thì phải làm sao nhẩy ?
  Ai  thạo tư vấn phát đi

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:06

   Nếu em có kho xăng hoặc thuê dược kho chứa xăng, hoặc mua dược xăng của bọn Petro zưng déo fải lấy ngay mà dể sau Tết mới lấy, thì Zì cá là em lãi tầm 20% dấy.

   Các cửahàng xăng dều gom hết rùi, bán rất cầmchừng chờ cơn dộngdất hehe.

 13. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 11:56

  Tạisâu Ông Cụ fải bơmvá Ba Càng? Tạibởi câu nói nhỡ mồm của Ông Cụ trong một buổi húng. “Cảmtử cho tổquốc quyếtsinh” (câu nầy sau bị cô Liệu Trần sửa thành “Quyếttử cho tổquốc quyếtsinh” nge vầnvè hơn zưng vôngĩa hehe).

  Mần thế nầu dể có cảmtử? Vác tầmvông quật xetăng à? May quá vớ dược dống Ba Càng ế của bọn Nhật. Thế là miu của Ông Cụ thành hình.

 14. #18 by DG on 2010/12/21 - 11:58

  Mả sư tên Nổ ngoa đéo chịu nhưng anh phẩy công nhận hắn biên sử được, anh có nhời khen phát động viên nầu, hehe.

   

  Thôi thì thông cảm mới cụ, múc nhau tầm lớn mà, hông võ hông được đâu, tên Nổ xem có vụ nầu múc nhau tầm tương đương đó mà hông dùng võ hông? hông nhiều thì ít dưng có cả đấy!

  Hehe nhân dân ngoan hiền như bựa quán mà hông võ thì có mà kháng chiến cái lỗ nhồn ý. Nhở?


  Có trách chỉ trách là các cụ nhớn tỉn nhau xong dồi, thì thôi cái gì trả cho cái í thôi, văn cho ra văn mà sử xứng là sử,  hoặc giả bí quá hông trả được thì im mẹ mõm đi đừng chơi kiểu sóc lọ định kỳ hằng năm thôi.

   

  Nhở Nổ nhở? hehe.

 15. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:01

  Cần nói rằng, trong thờidiểm Ông Cụ cướp dược chínhquyền, thì miu Ba Càng của Ông Cụ là ngon, và có játrị rất nhớn mới tồnvong của Quân Ông Cụ. Cái nầy dáng khen.

  Zưng dịt mẹ bọn Lỗdít tiếpnối Ông Cụ nâng tầm Ba Càng thành một huyềnthoại bấttử và vĩnhkỉu như tre Dằng Ngà của cô Jóng hoặc Cọc Bạch Dằng của cô Dạo, thì là một trò bầnnông hạdẳng mà chỉ có Lừa mới quen xài.

  Tưchất dó mần Lừa vĩnhviễn hạdẳng và déo thể nên cườngtráng.

 16. #21 by Mit on 2010/12/21 - 12:11

  Biênchế 20 dõng.@ Zì
  “Dõng” ngiã là jì thế hả Zì?

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:15

   Zõng là “Soldier” em ạ. Ngiã là Chú Bộdội Bắn Dòm hehe.

 17. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:14

  Tạisâu bọn Nhật zùng bom Ba Càng dược mà Lừa thì hông?

  Câu jảnhời hông fải là tại Ba Càng quá nặng zững 9 kýlô, cũng hông fải là Lừa hèn hơn Nhật, mặczù 2 diều nầy dều dúng, mà là tại Lừa déo có cơhội zùng Ba Càng như Nhật.

  Thứ nhất là tăng của Fáp ở Lừa rất ít. Ít tới nỗi nó fải có riêng một lựclượng kêu là Thiếttùngbinh di kèm.

  Thiếttùngbinh thường là Lừa hoặc Mường, rất chi ganzạ, dông hàng vài chục thằng cho một con tăng.

  Thiếttùngbinh thường ngồi ngay trên thành tăng và chạy bộ sau tăng, rất chi húng.

  Nên quân Ông Cụ có cái vị dầu buồi jì mà dòi tiếpcận tăng Fáp như bọn Nhật từng mần với tăng Mẽo hehe. Chưa chạy tới nơi nó dã bắn cho bục zuột rùi thì còn zộng Ba Càng cái dầu buồi ý.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:19

   Thứ hai là Lừa chỉ chơi zukích uýnh lén chứ có zám face-to-face cái dầu buồi ý mà dòi quất Ba Càng hehe.

 18. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:17

  Các cô muốn coi hình Thiếttùngbinh áptải tăng Fáp thời 194x thì tự gúc hoặc nhờ Bắp Ngô gúc hộ hehe.

 19. #26 by Cocacola on 2010/12/21 - 12:17

  @ Mít Mỹ nhơn:


  “Dõng” theo anh đoán có nghĩa là ku lực điền, báo đảng gọi là “dũng sĩ” ấy. Bựa gọi tắt là “dõng” cho nhanh.

  À, mà hồi xưa thời Chị Dậu Tắt đèn, anh có nghe Lừa Bắc dùng từ “lính dõng”, “lính lệ”. Chi bộ Bựa Lừa Bắc chiết tự giùm anh coi cái gốc từ là gì?

  Địt mẹ Dái Ghẻ bớt xì-pam huyên thuyên nhé. Lật còm mỏi tay thấy mẹ à!
 20. #27 by vangson.donkey on 2010/12/21 - 12:23

  Tsb chi bộ phát đã. Phía dưới kia có cô mặt ./ nào kêu là “Nhựt lùn”, giống đa số quan niệm bấy lâu của đại chúng Lừa rằng Nhựt thời thởi cũng bé con, bẩn và mọi như Lừa. ĐM có biết là thời WWII, chiều cao tb của lính Nhựt là 164cm (giờ thì 1.72m mẹ rùi), trong khi đó Lừa nam hiện tại cao tb 162cm! Hơn nữa Nhựt bắt đầu Tây hóa từ cuối TK19 rồi….

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:29

   Dúng gùi cô. Thời 194x chiềucao bìnhquân của jai lừa là 148cm, nặng bìnhquân 42kg, thọ bìnhquân 35 tuổi. Gái Lừa còn bé hơn nữa.

   Dọc zuký bọn Khoaitây các cô sẽ thườngxuyên thấy bỏn gọi Lừa là “tôngzật tíhon dángyêu”.

 21. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:33

  À lại nói dến chiện tầmvóc của Lừa déo vác rủi Ba Càng hehe.

  Hẳn các cô còn nhớ câu hát “bác chúng em záng caocao người thanhthanh” hehe.

  Cái “záng caocao” ý cao nhõn 163cm thôi hehe.

  Còn cu tí ôm bom Ba Càng trong hình trên bài thì còn ngắn hơn cái cuống bom (150cm), và cân nặng chắchẳn chưa tới 40 kýlô hehe.

  Có vác dược 9 ký cái dầu buồi Zì dây nài.

 22. #30 by Cocacola on 2010/12/21 - 12:34

  Hehe, cô Tinh-xanh đâu rồi? Vầu mà bảo vệ Cọc Bạch Đằng của cô đi nầy! 


  Vụ cọc Bạch đằng, cô chỉ cần công nghệ đóng cọc thôi là cô tuyên bố nó đã  thành lịch sử.

  Thế thì vụ 3 Càng nầy, ông Cụ có cả quả bom, người mẫu ôm bom trên phông nền lửa khói thế thì, theo tư duy cô, nó thành mẹ nó huyền thoại là đúng rồi, phải không cô? Hố hố!
 23. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/21 - 12:37

  @Cô Lả Lét

  “Zõng” là dịafươngquân, còn “Lệ” là zukíchquân. Thời Ngụyquyền Nam Lừa thì Zõng là Bẩuan, còn Lệ là Zânvệ. Bijờ bấuchí gọi là Tựvệ & Zânfòng.

  Thôi Zì di chén dây dịt mẹ các cô lười như chó.

 24. #32 by DG on 2010/12/21 - 12:41

  Lả:

  Hehe địt mẹ thằng cò con tiểu nhân, lúc cả chi bộ nó đang nhao theo cái lớn, mình lại hiếu thắng đi lọ mọ mấy cái vặt vãnh lặt vặt, hài hông chịu nủi.

  Duộc chú giống như đứa đéo nào ở dưới cứ băn khoăn là bom 6 ký hay 9 ký đấy, địt mẹ gúc đi mà xem “lính lệ” là cái lồn gì?

 25. #33 by Mit on 2010/12/21 - 12:47

  ĐM có biết là thời WWII, chiều cao tb của lính Nhựt là 164cm (giờ thì 1.72m mẹ rùi), trong khi đó Lừa nam hiện tại cao tb 162cm!@ vang son

  Hình lính ta dứng cạnh lính tây hồi thế kỷ trước trông cũng xêm xêm dấy chứ.

 26. #34 by tieuthithi on 2010/12/21 - 12:52

  Nếu em có kho xăng hoặc thuê dược kho chứa xăng, hoặc mua dược xăng của bọn Petro zưng déo fải lấy ngay mà dể sau Tết mới lấy, thì Zì cá là em lãi tầm 20% dấy.@Zì
  Cách đây mấy năm em nghe bạn cũng ti toeđầu cơ xăng rùi nhưng nhát chết he he .Thấy  lâu ko tăng thu tiền về được 3 hôm nó tăng mẹ bụp fát, còn chút tiền chưa thu về kịp thì lại đc lãi mấy chục trẹo , chết cười.Từ đó em bỏ ko dám đầu tư kiểu đó vì  nhátchết và ko kiên định  he he

 27. #35 by vangson.donkey on 2010/12/21 - 12:57

  @Mít yêu: em tôi ngây thơ ông cụ quá, Lừa đi lính Tây trong ảnh của em là ‘hàng tuyển’ đấy! Em nhẽ chưa già hói, cũng ko phải tintin mà ko biết việc này àh?!:D

 28. #36 by minhhuong on 2010/12/21 - 13:17

  Lục video 1946 thì có thấy đoạn ngắn xíu tăng Phaps, 2 thằng ngồi trên nhăm nhăm súng, và 1 dàn bao quanh tăng. Tất nhiên nó quay từ phía đằng sau nên đéo biết mấy thằng đó là Pháp hay Lừa.

  Lười up video quá. Thôi tẹo nữa

 29. #37 by Đói on 2010/12/21 - 13:34

  Đế quốc Mẽo nói về Ba Càng nài :

  To date all attempts by the enemy to use the Lunge Mine against our tanks have met with failure. ”

  http://www.lonesentry.com/articles/jp_tankhunters/index.html

  Lính Nhật đéo gì thua đệ tử Ông Cụ , nhẽ bọn Mẽo chém gió

 30. #38 by Cocacola on 2010/12/21 - 13:34

  Mẹ, đúng như Lài Dồn hôm bữa có nói: hạng Dái Ghẻ lò mò quay lại quán là họa chứ may gì!


  Địt mẹ chú Dái Ghẻ còn xì bam huyên thuyên toàn nước đéo có cứt thế nầy, anh chơi chú một phát chia tay rồi quay lại tập 2 nữa bây giờ, đồ con lừa!
 31. #39 by vangson.donkey on 2010/12/21 - 13:57

  Tùng thiết là mấy cô này đây:

 32. #40 by DG on 2010/12/21 - 14:00

  @ Lả tiểu nhân: cứ gúc lấy số lấy má đi hehe, quán nầy anh để ý thấy thằng đéo nầu chú cũng phẩy chạnh chọe đôi nhát mới chịu được nhỉ?

  Từ tên Cẩm già hói, tới tên Tướng Tin mới vào chơi, em Rô, cô Tình Phẹt, anh đây cụ tổ nhà Lả nữa…, hehe thế đéo nầu mà có con mệ ngứa lồn kiểu gì đẻ ra thằng con ti tiện bẩn thỉu hèn hạ như mày hả Lét?

  Chỉ được cái a dua, liếm khăng tên Tướng là tài.

  Hehe buồn cười với thằng chó nầy quá đi!

 33. #41 by DG on 2010/12/21 - 14:03

  Lại còn định đẩy hạ sang cô Lài nữa chứ!,

  Lả siêu nhỉ?

 34. #42 by vangson.donkey on 2010/12/21 - 14:14

  Tùng thiết nữa đây:

 35. #43 by Mit on 2010/12/21 - 14:32

  Lừa đi lính Tây trong ảnh của em là ‘hàng tuyển’ đấy! Em nhẽ chưa già hói, cũng ko phải tintin mà ko biết việc này àh?!:D @ vàng son

  Hàng tuyển thật à? Dể Mít tìm dọc lại episode này… 

 36. #44 by Dragonfly on 2010/12/21 - 14:35

  Đitmẹ, anh thấy kô Lả nói kũng đúng mà kô DG nói đéo sai! Kác kô chửi nhau mạnh nữa đi chứ! Anh khen!Hệ Hệ

 37. #45 by Gia_lamcam on 2010/12/21 - 14:41

  Ơh, mẹ!
  Thế mờ từ hồi nầu giờ, anh cứ tưởng Bacang là thứ tối tân do bạn Nghĩa Trần Đại chế tậu ra!

  Thế ra là của bọn Nhựt bửn à?

 38. #46 by Cocacola on 2010/12/21 - 14:49

  Lại còn định đẩy hạ sang cô Lài nữa chứ! @Dái Ghẻ

  Đúng là cái đồ Lừa, cãi xoen xoét phun cứt lung tung là tài. Bằng chứng đây:

  Dragonfly

   23:28 14-12-2010

  Chầu mừng Dê & Rô típ tục vầu quán chưởi nhau với Bựa nhế.@Đóm jà

  Chào mầng đéo gì,kó ông Dái Ghẻ lại mất kông lật kòm mỏi tay mà đéo thấy kái kủ ./ jì kó ích. Đúng là tai nạn thì kó.

  (Hết trích)

  Thế còn định la làng lên vu là anh mượn miệng cô Lài chửi mày không hả Dái Ghẻ?

  @Lài Dồn: càng nói càng thâm, chuẩn không cần chỉnh! Hố hố!

  Các trường hợp khác: đổ cứt vầu alô lũ Lừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của Tinh Hoa! That’s it!
 39. #47 by minhhuong on 2010/12/21 - 14:54

  Thiếtgiápbinh mà ngồi cả đống trên tăng thì có cái hình này:

   

  Còn lúc thấy có nguy hiểm thì chúng chạy bao quanh tăng như thế này:

 40. #48 by DG on 2010/12/21 - 14:55

  Lả: ơ hơ anh cần lồn gì chú trích cái cồng của Lài ra, sao chịu khó thế? anh lạ đéo gì cồng đó hở Lả?

  Chú tưởng anh nói là nói đến cái cồng đó ư? đúng là đồ óc chó bã đậu!

  Địt con mẹ thằng hãm lìn, mất thời gian của bố mài.

  Thôi sodi chi bộ mấy cái cồng với thằng óc chó cám hấp nhế, giờ anh chuồn tập trung đong xiền cái đã, địt mẹ đang vào hứng với tên tướng gặp thằng hãm nầy đen đéo chịu được!

 41. #49 by Già Không Đều on 2010/12/21 - 15:37

  Triết lý tụi Nhật chơi 3Kàn là Đường Cùng, địt mẹ Tao chết thì Mày cũng chẳng còn xương. Tuy nhiên Ông Cụ vận dụng hành động cảm tử ôm bom 3Kàn thành triết lý thực hiện chiến tranh nhân dân của mình, nghĩa là toàn xứ Lừa kháng chiến, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, trẻ con cũng thành cảm tử quân anh hùng, một Military Force với sức mạnh duy nhất là số đông sinh mạng con dân xứ Lừa chứ không phải đội binh chuyên nghiệp cùng khí tài tương xứng làm đối trọng vì có đéo gì đâu nền tảng kỹ thuật quân sự. Ai có cuốc dùng cuốc, ai có gươm dùng gươm…Ôi, địt mẹ khả năng viết hịch quả đại tài.

 42. #50 by Cocacola on 2010/12/21 - 16:34

  Tuy nhiên Ông Cụ vận dụng hành động cảm tử ôm bom 3Kàn thành triết lý thực hiện chiến tranh nhân dân của mình, nghĩa là toàn xứ Lừa kháng chiến, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, trẻ con cũng thành cảm tử quân anh hùng @ Già Lởm khởm


  Đấy là vế đầu, được công bố công khai đánh bóng lấy tiếng của Cụ anh brothers.

  Vế thứ hai ngầm hiểu là: thằng Lừa nầu không theo Cụ ôm bom để tèo đều mặc nhiên là Việt gian, và được Cụ and brothers cho tèo trước.

  Túm lại là Lừa phải quyết tèo để Cụ lên ngôi!

  Chú nầu mới nhắc Giàu Trần bên dưới ý! Giàu Trần là giáo sư, là nhà viết sử v.v… cái buồi ý.

  Giàu Trần đã theo lệnh ông Cụ thịt không biết bao nhiêu nhân sĩ trí thức Lừa nhân vụ Nam bộ kháng chiến ý!

  Nghe giang hồ bảo là Thâu Tạ Thu là do Giàu Trần lĩnh chỉ Cụ mà thịt đấy.

  Chi bộ rảnh gúc về Giàu Trần có khối cái hay, đừng lười, anh ghét!
 43. #51 by trời mưa kẹt xe on 2010/12/21 - 18:40

  Đèo mẹ mấy hôm rày bọn anh cười trẹo mẹ quai hàm với báo đảng nào là “một tổn thất quá lớn” , “giá như cụ có một đứa con”, “cây đại thụ sử học”, “người giỏi triết nhất xứ Lừa” ….
  Cụ Giàu của chúng ta của đáng tội vốn là một nhà kách mệnh theo cái nghĩa nguyên thủy của nó, tức là cụ giỏi phá phách, lật đổ, giết chóc, bắt bớ …về tài năng này của cụ thì sử sách đã lưu danh, lũ thua cuộc Nam kỳ đứa nào nghe tên cụ mà đêm chẳng bật dậy toát bù hôi bẹn.
  Thế điếu nào sau khi bị Thọ Chí cho ngồi chơi xơi nước để chuyên tâm giảng sử đảng thì cụ lại được báo đảng tung hô thành “vắt cạn đời mình cho sử” oái oăm vãi dắm. Đời cụ với đời anh giáo dạy Sử – tướng đéo gì bạn cụ cũng na ná nhau thế mỗi tội anh kia nằm hoài déo được chết.

 44. #52 by Lua-nha-que on 2010/12/21 - 19:58

  Vừa lật lại mấy còm đầu, địt mẹ! chết cười Zì Bựa, đỏng đảnh như con Fò đắt khách, … zì đéo biên nữa đâu! Zì đốt mẹ quán đi! bla bla,


  Fan của gì thì nhiều nhưng hầu hết đéo ưa Zì, là bởi Zì dùng thứ văn Bựa nhầy nhụa để viết về các vần đề (theo định kiến trung) nghiêm túc, zưng hấp zẫn là bởi thông tin bên trỏng. 
  Zì Bựa cứ sóc lọ là mình bựa nhất, có đầy thằng Bựa hơn: Lý Nhĩ dời Chu nước Tầu ta, Đông Phương Sóc đời Hán nước Tầu ta, Nguyễn Công Trứ đời Nguyễn nước Lừa ta… địt mẹ, còn ối,

  Mà đéo gì, bao nhiêu bài chỉ nói mỗi title mà đéo chịu biên, đéo biết bao giờ được đọc nữa. Lúc nào ươn người thì hắng zọng để bựa viên góp tiền mời chơi phò chính ủy,

  Zì phải ngoan, anh em bựa mới quý chứ! hử,
 45. #53 by hong.thinguyen on 2010/12/21 - 20:00

  Em thật mấy Bác ngon,mấy Bác có giám đứng thẳng déo dâu toàn giả nai di lưng gù như nhau cho khỏi lập zị ,toàn lê la blog ,các ziển dàn chém gió cứ là như thật.Có ngon thì ít ra fai như màn hình phẳng LCD,TRUNG NT,bông hồng có gai LTCNHAN.Tinh hoa suy nghĩ bằng củ sọ,mà toàn là zấu zấu ziếm ziếm như mèo zấu cứt .Khác déo mấy Bác ngị gật.TT xóa và khóa vì tội xìpam

 46. #54 by minhhuong on 2010/12/21 - 20:03

  í trời, theo lời chibộ quảngcấu, em mới tìm đọc bạn Thu Thâu với bạn Giàu với bạn Nguyễn Bình.

  Há há, nhớ mang máng bài nào của TT có nhắc tới bạn Giàu được quả biệt thự to vật trong Sài thành í nhở.

 47. #55 by Nghiện on 2010/12/21 - 20:09

  2 tuần trước:
  Nghiện: Bô lão biết bom ba kan?
  Lão: Biết chớ, uýnh tăng Phớp chớ gì? Bác Hồ phải hông? Ngầu.
  Nghiên: Dạ.
  Lão: Thì nó có 3 cái càn(g?). Đánh tăng được đấy.
  Nghiên: Bộ đội mình công nhận tài mà can đảm. Dám vác bom ủi vào tăng địch.
  Lão: Ủi gì? 0 phải để dưới đất cho tăng nó cán qua à?
  Nghiên: Đấy đâu phải bôm mà là mìn.
  Lão: Ủi gì? Cái khối thuốc nổ để đánh tăng nó nặng lắm làm sao mà vác được. Mày không biết mìn chống tăng người nhảy uỳnh uỵch uỳnh uỵch trên đấy không sao à? Chỉ có xe tải hay tăng ủi qua thì nó mới nổ.*
  (*Đến đây thì biết lão nhầm mẹ bôm ba kan mí mìn 3 kan, tưởng cái đấy hoạt động như mìn)
  Nghiện: Ơ sao bô lão biết?
  Bô lão: Thì hồi đấy học trường sĩ quan có dạy mà. Bom mìn thuốc nổ cần bao nhiêu để phá cái gì có học tính qua. **
  (** Trường ở Thủ Đức)

 48. #56 by minhhuong on 2010/12/21 - 20:10

  Em thật mấy Bác ngon,mấy Bác có giám đứng thẳng déo dâu toàn giả nai di lưng gù như nhau cho khỏi lập zị ,toàn lê la blog ,các ziển dàn chém gió cứ là như thật @ Hồng

  —————-

  Ơ, Hồng lấy đéo đâu ra cái định nghĩa là cứ phải ra mặt thì mới NGON thế hử?

  Chi bộ tuyền người học tập Ông Cụ – tấm gương sáng ngời cách mạng – giấu mặt bao nhiêu vụ còn đéo. Ông Cụ mà không NGON à? Chủ tịch lước đấy mình.

  Chibộ nghe bạn Hồng làm đéo, cứ theo bước Ông Cụ cho em, tuyền dùng tên giả với biệt danh, vợ con thoắt ẩn thoắt hiện, ra mặt làm đéo làm đéo?

 49. #57 by Cocacola on 2010/12/21 - 20:18

  Khác déo mấy Bác ngị gật @ Hồng thị


  Khác nhiều chứ em! Nghị gật là do Bê chỉ định, gật hay lắc, ngủ hay chém gió v.v.. đều do Bê quyết cả, ho khạc ỉa đái giờ nầu phút nầu, ra món gì đều do Bê quyết! 

  Địt mẹ! nhìn cái mặt dân chủ cuội của Thuyết Thuyết thấy buồn nôn phát tởm! 

  Ác giả ác báo thôi, nghe lời Bê diễn trò gạt người thì có ngày vầu hộp của Bê do chính cái trò đó thôi! 

  Xứ Lừa lạ đéo! Cứ coi gương mấy chú chóp bu Vinashink là rõ! 

  Còn Bựa viên có nghe thằng đéo nầu đâu em! So sánh thế sỉ nhục Bựa viên vô căn cứ đấy!
 50. #58 by minhhuong on 2010/12/21 - 20:26

  Mà chết cười, Hồng cũng giấu mặt, thế thì Hồng NGON hay không NGON theo định nghĩa của chính Hồng thế? Ké ké ké