Who experienced Ba Cang bombs?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai quất bom Ba Càng?

Heiheihei các cô các cô.

Từng nếm đời họcsinh ngoanhiền XHCN, kinhtrải phận Độiviên Thiếuniên Tiềnphong Ông Cụ, Đoànviên Thanhniên Cộngsản Ông Cụ, vươnvươn Cháu Ông Cụ, cô nầu chưa nghe bom Ba Càng:

Huh?

Theo truyềnthuyết các cô được giáodỗ nămnăm thángtháng suốt 2/3 thếkỷ, bom Ba Càng là võkhí chủlực của Bộđội Bắn Đòm Quân Ông Cụ chống Bộđội Đếquốc Bọn Xâmlược và Bộđội Ngụyquyền Bọn Việtgian 194x.

Rite?

Trong mườngdung các cô, hẳn vưỡn bậpbùng hìnhmão các chú lính măngtơ Decembre 1946, thân khoác Trấnthủ trần quả trám, đầu chụp Calô đính sao vàng, và hehe, cổ nhấtkhoát phải đeo Khănquàng Son Tươi Thắm, ôm bom kiêudũng thế nài:

Who nut?

Các chú lính ôm bom ý không bị Sử gọi là Vệquốcquân hoặc Dukíchquân hoặc Việthồngquân như truyềnthống, mà gọi là Cảmtửquân, bởi người quất bom nhấtkhoát tèo cảmtử, thậmchí tèo trước khi dộng ông bom vầu mụctiêu hehe.

Ai bầy Lừa kháiniệm cảmtử? Ai cungcấp Lừa bom Ba Càng?

Đó lại là một câuchiện hồnnhiên.

Xuân 1946, lúc bới Tòa Đấu Xảo, Ông Cụ nhặt được gần trăm trái Ba Càng bọn Nhật Quânphiệt bỏ vương sau thấttrận WW2 (*).

Bọn Nhật phátchế Ba Càng nhằm đốichọi lựclượng tank mạnh ápđảo của bọn Mẽo mỗi lần hai bỏn tẩn taybo trong WW2.

Mang danh Bom, vì Ba Càng chẳng phải Mìn hay Đạn. Muốn Ba Càng nổ, người quất cần dộng ổng vầu mụctiêu, tỉdụ tank hay lôcốt, như đánh bom. Ba quả càng dài cỡ gang tay của Ba Càng chính là ba kíp nổ cơkhí tối thôthiển. Dộng phát. Bùm.

Tỉlệ thànhcông của Ba Càng là 100%, dù ổng nổ hay không, dưng hehe, tính về phía người quất. Hysanh 100%, đảmbảo. Còn tính về phía mụctiêu, hàhà, thànhcông không cao đến vậy.

Bọn Nhật chơi Ba Càng không bởi bỏn thiếu đồ kháng tank hĩuhiệu, mà bởi triếtlý chiếnđấu bỏn. Dồn bố mài đường cùng, bố mài khùng cho mài coi hehe. Ba Càng chẳng hiệuquả bằng chai xăng pha kếp quăng từ côngsự, dưng lũ cỡi tank hầuhết vãi mẹ dắm khi thấy cảmtửquân vác Ba Càng lao hùnghục hùnghục (**).

Và Ông Cụ quyết thànhlập Trungđoàn Cảmtửquân Thủđô. Biênchế 20 dõng. Tiêuchuẩn tuyểndụng: đẹpmã, độcthân, nhàgiầu càng tốt. Trăm bầnnông đã đăngký hehe. Ông Cụ quả bấthủ.

Dưng một vướnđề nhonhỏ bỗng nẩysinh. Ba Càng Japan quá nặng. Tận 9 kýlô, chưa kể cán. Riêng thuốc 3 ký. Vỏ 6 ký. Bom ý cõng thì ổn, chứ cầm đongđưa như thủpháo để làm hàng thì sức Lừa cóc kham nủi hehe.

Lốithoát Ba Càng Lừa thật hồnnhiên again. Ông Cụ hạlịnh moi mẹ thuốc khỏi bom hehehe thích nhế các cô nhế. Ba Càng 6 ký đem photo xinh nuột. Mời các cô chiêmbái mời mời.

Rốtcuộc, chẳng cảmtửquân Lừa nầu được hysanh vì tổquốc Đại Lừa.

Các cô cứ tra Sử kiểmchứng nhời Trung Tướng. Tại xứsở hàosảng triềnmiên Không thành Có, Một hóa Mười nầy, với cơvàn Tám Lê Văn, Giót Phan Đình, Sáu Võ Thị.., mà hehe, khuyết mẹ chân liệtsĩ quất Ba Càng. Thảm ru.

Thảm ru, hehe.

(@2010)

(*) Tòa Đấu Xảo: Nay là Cung Vănhóa Lừa Sô, Hànội Thủđô Vănvật.

(**) Kếp: Caosu non.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Họcsinh: (Học sinh).
– Ngoanhiền: (Ngoan hiền).
– Kinhtrải: (Kinh trải).
– Độiviên: (Đội viên).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tiềnphong: (Tiền phong).
– Đoànviên: (Đoàn viên).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Cộngsản: (Cộng sản).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Giáodỗ: (Giáo dỗ).
– Nămnăm: (Năm năm).
– Thángtháng: (Tháng tháng).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Võkhí: (Võ khí).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Xâmlược: (Xâm lược).
– Ngụyquyền: (Ngụy quyền).
– Việtgian: (Việt gian).
– Mườngdung: (Mường dung).
– Bậpbùng: (Bập bùng).
– Hìnhmão: (Hình mão).
– Măngtơ: (Măng tơ).
– Trấnthủ: (Trấn thủ).
– Calô: (Ca-lô).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Khănquàng: (Khăn quàng).
– Kiêudũng: (Kiêu dũng).
– Vệquốcquân: (Vệ quốc quân).
– Dukíchquân: (Du kích quân).
– Việthồngquân: (Việt hồng quân).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát).
– Cảmtử: (Cảm tử).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cungcấp: (Cung cấp).
– Câuchiện: (Câu chiện).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Quânphiệt: (Quân phiệt).
– Thấttrận: (Thất trận).
– Phátchế: (Phát chế).
– Đốichọi: (Đối chọi).
– Lựclượng: (Lực lượng).
– Ápđảo: (Áp đảo).
– Taybo: (Tay-bo).
– Lôcốt: (Lô-cốt).
– Cơkhí: (Cơ khí).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Tỉlệ: (Tỉ lệ).
– Thànhcông: (Thành công).
– Hysanh: (Hy sanh).
– Đảmbảo: (Đảm bảo).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Hĩuhiệu: (Hĩu hiệu, Hữu hiệu).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Chiếnđấu: (Chiến đấu).
– Hiệuquả: (Hiệu quả).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Thànhlập: (Thành lập).
– Trungđoàn: (Trung đoàn).
– Cảmtửquân: (Cảm tử quân).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Biênchế: (Biên chế).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Tuyểndụng: (Tuyển dụng).
– Đẹpmã: (Đẹp mã).
– Độcthân: (Độc thân).
– Nhàgiầu: (Nhà giầu).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Nhonhỏ: (Nho nhỏ).
– Nẩysinh: (Nẩy sinh).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Đongđưa: (Đong đưa).
– Thủpháo: (Thủ pháo).
– Lốithoát: (Lối thoát).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Hạlịnh: (Hạ lịnh).
– Chiêmbái: (Chiêm bái).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tổquốc: (Tổ quốc).
– Kiểmchứng: (Kiểm chứng).
– Xứsở: (Xứ sở).
– Hàosảng: (Hào sảng).
– Triềnmiên: (Triền miên).
– Cơvàn: (Cơ vàn).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Vănvật: (Văn vật).
– Caosu: (Cao-su).

*** 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 17:58

 2. #2 by tinhxanh on 2010/12/23 - 17:59

  Hehe các cô tự nhờ thằng Gúc zịch nhế.

  Link đây, Chi bộ coi đi!
 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 18:00

  Việc cử cô Canh, dạitướng, dồnghương, nhiều kinhngiệm trậnmạc bậc nhất nước Tầu, sang fò Ông Cụ, cùng nhiều trợjúp miễnfí khác, Ông Mao dã cho thấy ổng rất là khoái Ông Cụ và quyếttâm bồidắp Xứ Lừa thành bàntọa của Dại Trung Hoa.

  Quảnhiên Ông Mao thật sángsuốt. Dã 60 năm rùi Xứ Lừa vưỡn là cái mông dít chắcchắn của nước Tầu ta hehe.

 4. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 18:00

  Cuốicùng, Thím muốn bày tỏ sự biết ơn không nhời nầu đến Chúa, vì đã tạo ra Liền Bà, thứ mỹ lệ nhất vũ trụ!

  Dù bỏn làm hàng.

  Dù bỏn có khi đáng ghét hehe cùng cực.

  Dù địtmẹ bỏn mần con phát điên.

  Con vưỡn sung sướng được mần thằng Liền Ông hehe

  Thank You, God, for hehe everything!

 5. #5 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 18:01

  Câm mồm, địt mẹ tất cả các cô câm mồm câm mồm câm mồm.

  Không thamluận không trìnhbầy không cứt cứt cứt

  Giáng Sinh đến rùi, các cô hãmlìn!

 6. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 18:03

 7. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/23 - 18:06

  Hehe thằng chấtnghệ George Michael sángtác bấthủ “Last Christmas” nầy năm tển nhõn 22 tuổi đó các cô. 

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 18:06

  Zì Trung Tướng kínhyêu vĩdại của các cô chưa bâujờ ủnghộ các cô chống lại nước Tầu cách dầndộn như các cô vưỡn mần, zưng hehe, các cô có biết, Zì déo bâujờ ủnghộ bấtcứ thằng Lừa nầu coi Ông Mao như pama?

  Mà Ông Cụ lại là con dẻ của Ông Mao bấthủ.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 18:09

  Bài jảng Sử dã xong. Jờ là lúc chúc Jáng Sinh Vuivẻ.

  Dịt mẹ các cô fát cho tuyềnthân vuivẻ. Dịt mẹ các cô fát nữa Zì di bú ziệu dây tối về.

 10. #10 by Dương Wá on 2010/12/23 - 19:30

  Bài giảng hay. Đù má Bựa fò lỗ đít mặt ./. Hẹ hẹ…

  P/s: Mấy thằng mặt ./ chửi nhau lạt nhách như nước ./ làm Tía lật cồng mờ cả mắt. Hẹ hẹ…

 11. #11 by Dương Wá on 2010/12/23 - 19:38

  Tiểu Cô Cô

  11:29 23-12-2010

  @Chuồn và DG
  2 anh có nhịn nhau 1 chút không…
  em vào đây chỉ đọc để hiểu thêm…
  vậy củng nhờ các anh chị tranh luận, bất kể chửi thề, nói tục…mà hiểu càng thêm hiểu

  dưng 2 anh tranh chấp quá xa…em xía vô chuyện mọi người chả sợ 2 anh chửi lây …
  chỉ cần bình tâm trở về nhà mình vài giờ đồng hồ có được hok…?

  …..

  Đù má mặt ./ Bựa fò lỗ đít chủ quán và bọn hãm ./ húng lên chửi nhâu như chó nên mù cả đám đéo thấy Cô Cô Tiểu sư phụ của anh, một Vàng Son gộc Mẽo Cali như em Mít quang lâm quán Bựa à. Đù má Lỗ đít nhế, mau đón tiếp đi nầu cô. Điêu ui mần cho Tiểu sư phụ của anh ly cocktail giải khát nhế em Điêu iu. Hẹ hẹ…

 12. #12 by Dương Wá on 2010/12/23 - 19:43

  Merry Chrismast + Happy New Year… nhế chi bộ chó.

 13. #13 by minhhuong on 2010/12/23 - 19:53

  Em đây em đây! Hí hí, cốc tai đây, bưng liền

  Chào mừng bà chị Tiểu Cô Cô tới quán  

 14. #14 by Mr. Tran on 2010/12/23 - 20:38

  Tướng thối đi đâu về mà bôi nhọ người hùng kinh vãi mả. hehe. đồ xỏ lá!
  Chi bựa thưởng thức bài nầy nhế, mỗ họa theo Thiếu dái hưởng ứng phong chào Nô-en phát. hehe

  Lát chít-mớt:

 15. #15 by minhhuong on 2010/12/23 - 20:46

   Vậy thì đéo hiểu các vị mâu thuẫn ở chỗ nầu mà chưởi  nhau như hàng  tôm hàng cá ? @ chị Thi

  ———–

  -2 phe đưa ra lý do để trả lời câu hỏi của Pháo về đối tượng là trí thức tầm cao tây du.

  -Phe em lý luận rõ ràng rằng lý do của phe DG+Khờ không logic, không tồn tại cho đối tượng của chủ đề (chỉ có thể dùng được cho đối tượng khác), và DG + Khờ cũng không ai giải thích được sự bất logic ấy.

  -Lýdo của phe em đưa ra: DG + Khờ không bẻ được 1 ý nào.

   

  -Phe DG+Khờ : khi tranh cãi với riêng em, cả 2 lão này luôn tìm cách tránh né chủ đề chính và cả 2 đều buông lời cợt nhả

  cụ tỉ là Khờ thì miệt thị em rằng gót chân dính Lừa , còn DG thì khỏi nói, luôn luôn xỉa xói cá nhân trước – trong – sau tranh luận. (tranh thủ mách tí hô hô)

  Tức DG + Khờ không có tinh thần tranh luận sòng phẳng với em.

  Tránh né tranh luận bằng cách tập trung vào xỉa xói cá nhân là KHÔNG TRUNG THỰC VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

  Làm thế để làm gì?

  Vụ chủ đề Pháo em kết thúc tại đây. Bởi có anh nào muốn tranh luận sòng phằng đâu.

  Chấm hết.

 16. #16 by Asinero on 2010/12/23 - 20:48

  Địt mẹ, anh vừa đi dự buổi đọc kinh tại hang đá đường (mỗi đường của giáo xứ chỗ anh có một hang đá riêng), đọc kinh xong có tiệc tối + hát cho nhau nghe, vui phết vui phết.
  Anh thật, đứng trước mầu nhiệm Giáng Sinh, anh xem bài giảng lịch sử của thằng tướng nói riêng và mọi sự thế gian nói chung như quặc như quặc.
  Anh chúc mọi bựa viên được đồi dào hồng ân Chúa Hài Đồng.
  (Địt mẹ, liên hoan nhẹ nhàng mà xine mẹ, nhẽ anh là tội đồ đứng trước mầu nhiệm Giáng Sinh nên choáng mẹ)

 17. #17 by minhhuong on 2010/12/23 - 20:49

  Mẹkiếp, hôm nay em bỏ buổi đi chơi để lên quán với chibộ vì quí chibộ quá (chứ không phải bởi ngoài trời đương bão tuyết đâu nhá keke).

  Còn vì sao em đéo chơi trò xỉa xói cá nhân bao giờ hả? bởi vì địtmẹ thời gian của em vàng ngọc lắm í, mà có nhiều việc to tát phải làm lắm í, tỉ dụ như chém gió như đong giai…

  Chứ những việc vớ vỉn như tranh luận hay tham luận là chỉ khi nào đổ đốn lắm. Đấy, thời gian đâu dành cho trò xỉa xói hãmlìn kia. Khứa khứa khứa

  Địtmẹ Dáighẻ với Khờ cái, nãy giờ quên chưa chửi thay câu chào

 18. #18 by tieuthithi on 2010/12/23 - 21:04

  Thôi Điêu chào /chưởi nốt câu dở rùi chấm dứt  chủ đề nầy tai đây đi, hy vọng không ai quá khích nữa.
  Có người nhờ chị gửi tới Điêu lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Ai gửi thì tự gúc , à quên tự đoán đi he he ..
     Chúc chi  bộ  Giáng sinh an lành vui vẻ !

 19. #19 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/23 - 21:04

  Season Greetings!

  Bõ thânchúc mấy côLừa trong QuánBựa và giađình mùa GiángSinh 2010 với anlành và hạnhphúc; cùng toànnăm 2011 trànđầy sứckhoẻ, maymắn và thànhcông trên mọi phươngdiện.

  Bõ Hoa Lư

  http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-160205-giang-sinh-mau-xanh-vn-entertainment-ppt-powerpoint/

 20. #20 by EURO on 2010/12/23 - 21:08

  Đèo mẹ chi bộ XMas hehe…
  Ngày mai Rô có kế hoạch đi ăn Giáng Sinh cùng 1 mái ấm dành cho trẻ mồ côi và người khuyết tật, kết hợp công việc luôn, có Bựa nầu tham gia không, đăng ký gấp hehe! Sẽ có quà, có quà…

 21. #21 by minhhuong on 2010/12/23 - 21:25

  @chị Thi: ơ em bảo em dừng rồi còn gì nữa.

  Quái, em tưởng mai mới giang sinh chớ?

 22. #22 by Mr. Tran on 2010/12/23 - 21:41

  @Nữ gúc sỹ:
  mai mới nô-en dưng chi bựa trúc tụng trước kẻo mai thác loạn lại không mừng nhau được 1 câu. hehe

  chi bựa thưởng thức 2 bài Giáng sinh nầy nhế, mỗ đéo thể bắn nó vầu đây nên cốp bết thùy linh vậy

  hoàng thùy linh

  dương thùy linh

  mai mỗ cũng phẩy thác loạn dồi, dờ đi ngủ lấy sức đây. hehe

  chúc chi bựa dắm thối Giáng sinh an lành!

 23. #23 by sexshop0936700000 on 2010/12/23 - 22:16

  Anh Năm cần nhờ mụ Bựa một bài
  Có một bạn vàng son ở F14, quận 8 SG lên báo án bị cướp ở công an, bị thằng đồn trưởng là trung tá Chuẩn dùng dùi cui điện đập thẳng vào mặt vừa gọi điện chia sẻ báo nhờ anh Năm. Số điện thoại của bạn vàng son bị hại í là 0933453353/ 0839502481 . Bạn nào là phóng viên vui lòng liên hệ can thiệp giúp

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 23:07

   Zì chuẩny dềngị nầy của cô, zưng 12h jờ nữa cô bị khóa lối vầu Quán Bựa như thônglệ.

   Chừng nầu cô chưa bỏ tật xìbam, cô vưỡn không còn gế nầu ở dây hehe.

 24. #25 by huong_htv7 on 2010/12/23 - 22:38

  Anh  ơi, theo em nghĩ :Bác Hồ theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là CNCS

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 23:03

   Ông Cụ thựctâm theo chủngiã jì thì chỉ có ổng biết, chứ cả Zì mới em dều không biết. Mọi kếtluận chỉ là võdoán thôi em.

   Zưng diều không ai cóthể chốicãi là chính ông ổng dã dem chủngiãcộngsản vầu Lừa. Không ai cóthể rửa nổi tội dó của ổng.

   Cóthể lúc dầu ổng không muốn thế (bằngchứng là ổng không dược Xích Ta Linh tin), zưng kếtcục lại dúng như thế.

 25. #27 by quocviet020686 on 2010/12/23 - 23:35

  Trời ơi lịch sử sao mà trần trụi ; phũ phàng quá
  Có lẽ nào những gì Dì Tướng nói lại là sự thật ???

  Bom ba càng, cuộc chiến 2 tháng trời của các chiến sĩ tự vệ trung đoàn 1 để bảo vệ thủ đô ngàn năm với khẩu hiệu “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” được miêu tả trong “Sống Mãi Với Thủ Đô ” ….kể cả tượng đài vĩ đại mà bao lâu nay em ngưỡng mộ “Bác Hồ kính yêu……………………Tất cả đều là giả dối saoooooo +_+ ?????? Shock nặng. Tất cả đều được phịa ra sao ??????

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/23 - 23:38

   Ngiệpchướng của tôngzật nầy dó cô. Không dỡ dược.

 26. #29 by sexshop0936700000 on 2010/12/24 - 00:05

  Địt con bà mụ bựa theo thông lệ hố hố

 27. #30 by Dương Wá on 2010/12/24 - 00:08

  Em đây em đây! Hí hí, cốc tai đây, bưng liền…. @ Điêu.

  Merci Điêu iu nhế. Đúng là tác phong nhanh nhẹn + đon đả + bặt thiệp… của bà chủ shop nhể ?

  Hẹ hẹ…     

 28. #31 by Cocacola on 2010/12/24 - 04:15

  Anh  ơi, theo em nghĩ :Bác Hồ theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là CNCS @ huong_htv7


  Hehe, em Hương khỏi phải nghĩ đến dân tộc và Cụ, em cứ giở cuốn giáo trình Lịch sư Đảng dùng cho hệ Đại học ở Lừa mà đếm coi có bao nhiêu từ “vâng mệnh QTCS” + Cụ em là biết liền.

  Bọn thợ sử sau này cố gắng xây đắp Cụ theo hướng Lừa nhưng vẫn lòi đuôi là Cụ cun cút cần mẫn nghe theo lời QTCS
 29. #32 by Cocacola on 2010/12/24 - 04:19

  Chúc Giáng sinh an lành cho mọi người!


  Vinh danh Thiên Chúa trên trời!

  Lạy Chúa, con là người ngoại đạo
  Nhưng tin có Chúa ở trên cao.
 30. #33 by Dom-dom on 2010/12/24 - 08:34

  Vụ chủ đề Pháo em kết thúc tại đây. Bởi có anh nào muốn tranh luận sòng phằng đâu. @ Điêu Yêu
  Thông cảm đi em, chỉ vì không có được cái nhìn đa chiều, nên giống những ông mù rờ voi này này (trong đó có anh, hề hề):

  Thuở xưa, có một đám những anh mù từ nhỏ, nghe nói đến con voi nhưng chưa từng biết nó ra sao cả. Một hôm nghe đồn có con voi đi ngang qua làng. Ðám người mù bèn nhờ người dẫn đường đến để “xem” voi. Người quản tượng cho phép họ được rờ rẫm con voi tùy thích.

  Lúc trở về, đoàn người mù kháo chuyện với nhau về con voi.

  – Bác ạ! Lạ quá … nếu không phải chính tay tôi sờ, thì tôi không thể nào tin được. Con voi hệt như cái cột nhà, kinh thật! (Anh chàng này sờ nhằm chân voi.)

  – Bác bảo sao? Con voi còn lâu mới giống cây cột nhà (Anh mù sờ đúng cái đuôi quả quyết) – nó giống cây chổi chứ lại!

  Anh sờ trúng tai voi vội cãi:

  – Tôi thấy nó giống cây quạt mo.

  Anh sờ đúng bụng voi bảo:

  – Tôi cho là nó giống cái chum tương.

  – Hừm!  Mắt với mũi các anh ra sao đấy… !Tôi thì thấy nó giống như cái ống điếu (Anh sờ đúng cái vòi voi quát lên)

  Anh sau cùng sờ đúng cái ngà voi, cười khẩy:

  – Thật là một lũ đui, vừa đui vừa ngốc… nghe ta nói này: Con voi giống cái sừng trâu!

  Tức thì cả bọn đều nhao nhao lên:

  – Sao? Mày dám bảo ông đui à?… Hả thằng kia…

  – Vừa đui, vừa ngốc mới ăn nói ấm ớ như thế…

  – Này… ngu này… ngu này…

  Ðoàn người mù liền lăn xả vào nhau, đánh thụi, cào, cấu … Ai cũng cho là mình đúng, còn người khác đều sai cả.

 31. #34 by minhhuong on 2010/12/24 - 12:29

  @Đóm: HÁ HÁ HÁ, anh lại… mò nhầm rồi.

  Khi em nói “sòng phẳng” là nói đến chuyện các ảnh muốn chỉ nhăm nhăm xỉa xói nhân cách của em chứ có tranh luận mẹ gì về con voi đâu. Anh không nằm trong số “không sòng phẳng” đó, hiểu chưa!

  Chuyện cả lũ như lũ mù sờ voi thì hiển nhiên rồi HAHAHAHA

 32. #35 by huong_htv7 on 2010/12/24 - 13:50

  Nhưng mà em thấy trong tuyên ngôn độc lập thì có trích dẫn đoạn nào của QTCS đâu? cũng không có dòng nào của Các Mác, Lê Nin cả. Ai sống cũng có mục dích mà, thần thánh cũng thế. Chúng ta đang sống trong một  mỡ hỗn độn và dối lừa, cả bản thân we cũng dối lừa mà. Trong mọi cuộc chiến tranh lịch sử luôn được viết lại bởi kẻ thắng. Và kẻ thắng sẽ nắm quyền lực và châm hết…