Luas home pricing tragedy (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà (#3)

Bê Xê Tê mần gì đặng GDP tăng đềuđều đềuđều, lấy cớ mõi xiền đếquốc?

Giá nhà & GDP

Các cô đã thấy, muốn tăng GDP khoe Khoaitây, cần tăng Tiêudùng, Đầutư, Xuấtkhẩu, và giảm Nhậpkhẩu. Trung Tướng cắt mục Chicông (GS) vì món nầy không thể tùytiện.

Tăng xuấtkhẩu là đòn khó, hàng Lừa như !/, xuất cho chó.

Giảm nhậpkhẩu là đòn siêu khó, nhịn nhập, Lừa moi !/ nhét lỗ mồm chém gió.

Tănggiảm xuấtnhậpkhẩu một năm giỏi lắm chỉ 1-2 tỷ Ông Tơn.

Đầutư? Tiêudùng?

Khốnnạn thay Lừa tôngtộc, xiền ném vầu hạtầng dânsinh như đườngxá, cầucống, điệnđóm, cảngbến, trườngsở.. quymô cực nhớn mà phần góp trựctiếp vầu GDP lại đéo nhớn tươngxứng hehe bikịch.

Càng bikịch, khi xiền muabán nhà/đất được đủn 100% vầu GDP hehe. Đúng địnhnghĩa kinhviện. Xiền nhà là Tiêudùng. Xiền đất là Đầutư. Hehehe.

Niên 2009, tổng diệntích sàn nhàở muabán mới của Lừa đạt 573 trẹo thước vuông, tăng 56% so 2008.

Niên nay 2010, ước Lừa muabán thêm 700 trẹo thước.

Bẩy trăm trẹo thước nhà, quãng 1,500,000,000,000,000.00 Ông Cụ. Ui đông zero quá hehe ong mẹ đầulâu. Bằng nhiêu Ông Tơn ta? Hếhế 70 tỷ Ông Tơn nhế, vượt dài xuấtkhẩu (ước 55 tỷ), vượt cả nhậpkhẩu (ước 67 tỷ), nuốt 72% Nominal GDP (ước 97 tỷ).

Các cô đã kếtluận được chưa? Giá Nhà Cao Để GDP Nhớn. GDP Nhớn Để Mõi Xiền Đếquốc.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chiếu quyluật Cung Cầu, nhà nhiều, giá phải rẻ chớ?

Rẻ rẻ cái mả bố các cô. Nhà rẻ thì GDP hụt nặng. Hiểu chửa lũ con lừa.

Cách nầu nhà nhiều giá vưỡn đắt?

Giảnhời rất giảndị: hỏi thằng Thuế.

Thằng Thuế thằng nầu?

Thằng Thuế đệ Bê Xê Tê hehe.

Nhà & thuế

Trung Tướng vửa tậu mẩu vườn tránh WW3 miệt xaxăm xaxăm.

Không đành nhìn đấtcát bỏhoang khi Thếchiến còn mùmờ títtắp, Trung Tướng tính chăn gà trấng nhặtnhạnh chút xiền còm.

Gọi con Chánhtổng tới tràthuốc khềkhà, Trung Tướng gạn linhtinh lăngnhăng.

Chánhtổng bẩu, giấyphép chăn gà anh tặng mầy, dưng Thuế Chăn Gà anh đéo miễn đâu đấy.

Trung Tướng bẩu, nhiêu?

Chánhtổng bẩu, tùy, quãng trẹo rưởi, thuế khoán.

Trung Tướng bẩu, một năm?

Chánhtổng bẩu, khồng, một tháng.

Ối địt mẹ, nếu bỏhoang, thằng Thuế nã vườn Trung Tướng 95 ngàn Ông Cụ một năm, tươngđương một lọ Vodka Hà Nội. Nếu kinhdoanh, thẳng nã gấp 200 lần, đéo ke Trung Tướng lãilờ or not.

Địt mẹ thằng Thuế đệ Bê Xê Tê hehe.

Rốtcuộc Trung Tướng thôi ýđịnh chăn gà, chiển qua giồng măng Ấn Độ. Giồng măng thì thằng Thuế coi như tănggia, tạm chưa áp phí.

Lũ con lừa các cô đang chưởi Trung Tướng thầnquynh đúng hông? Địt mẹ chỉ thầnquynh mới xuống xiền côngthương gà lợn kìu dê, lolắng đầura đầuvô, rùi hehe, nạp thuế. Ngu vôđối.

Trung Tướng côngnhận. Quẳng mẹ mẩu vườn đó nằm phơi như !/ ế, nhẽ tốt hơn.

Và giá nhà Lừa, thưa các cô, sẽ thăng mãi thăng mãi.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Tàiliệu Thamkhảo: CIA World Factbook. WB Resources. IMF Data and Statistics.

Lưuý: 573 trẹo thước vuông là diệntích sàn nhàở Lừa được đưa vầu sửdụng mới năm 2009, là số tăng thêm, chứ không phải tổng diệntích sàn nhà Lừa (quãng 1.6 tỷ nhế).

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Đềuđều: (Đều đều).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Tiêudùng: (Tiêu dùng).
– Đầutư: (Đầu tư).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Chicông: (Chi công).
– Tùytiện: (Tùy tiện).
– Tănggiảm: (Tăng giảm).
– Xuấtnhậpkhẩu: (Xuất nhập khẩu).
– Khốnnạn: (Khốn nạn).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Hạtầng: (Hạ tầng).
– Dânsinh: (Dân sinh).
– Đườngxá: (Đường xá).
– Cầucống: (Cầu cống).
– Điệnđóm: (Điện đóm).
– Cảngbến: (Cảng bến).
– Trườngsở: (Trường sở).
– Quymô: (Quy mô).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tươngxứng: (Tương xứng).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Muabán: (Mua bán).
– Địnhnghĩa: (Định nghĩa).
– Kinhviện: (Kinh viện).
– Diệntích: (Diện tích).
– Nhàở: (Nhà ở).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Kếtluận: (Kết luận).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Quyluật: (Quy luật).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Giảndị: (Giản dị).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Đấtcát: (Đất cát).
– Bỏhoang: (Bỏ hoang).
– Thếchiến: (Thế chiến).
– Mùmờ: (Mù mờ).
– Títtắp: (Tít tắp).
– Nhặtnhạnh: (Nhặt nhạnh).
– Chánhtổng: (Chánh tổng).
– Tràthuốc: (Trà thuốc).
– Khềkhà: (Khề khà).
– Linhtinh: (Linh tinh).
– Lăngnhăng: (Lăng nhăng).
– Giấyphép: (Giấy phép).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Lãilờ: (Lãi lờ).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tănggia: (Tăng gia).
– Thầnquynh: (Thần quynh, Thần kinh).
– Côngthương: (Công thương).
– Lolắng: (Lo lắng).
– Đầura: (Đầu ra).
– Đầuvô: (Đầu vô).
– Vôđối: (Vô đối).
– Côngnhận: (Công nhận).

*** 1. #1 by Đéo thoát nổi lừa on 2010/12/16 - 19:26

  4- Chưa. Zì là con Chúa, mọi sự hạnhục bảnthân dều hông dược fép. @zì

  một chút cảm giác thấy bất lực vì mình bít mọi thứ zung quanh như cứt và mình đang sống trong cứt mà không làm gì được không lẽ cũng không có sao

 2. #2 by ongcu69 on 2010/12/16 - 19:28

  Phần 2, địt mẹ

 3. #3 by Đéo thoát nổi lừa on 2010/12/16 - 19:29

  Zưng địt mẹ, em vẫn đéo hình dung chúa như bỏn, chúa của em phải như Đạo-Đức của Lý Nhĩ ấy, địt mẹ, ” Đạo sinh ra vạn vật, Đức nuôi dưỡng vạn vật, khi mình (tưởng) thấy được Đạo, thì đấy đéo còn là Đạo (thường) nữa…”@quê

  lần đầu gặp người cùng ý tưởng, “đạo đức kinh” là cuốn dầu tiên đưa mình tới tôn giáo và triết học, xin chào xin chào :))

 4. #4 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 19:42

  cám ơn thằng ông kụ,,,ôi thân lừa

  @dái ghẻ

  thơ hay khen phát

 5. #5 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 19:47

  Anh đéo biết giề về kinh tế nên chỉ hóng thôi. Địt mẹ chi bộ dưng anh thấy tính PPP GDP năm sau bằng cách nhân PPP GDP năm trước với % tăng GDP là đéo ổn bởi vì:

  – PPP GDP = PPP x GDP.
  – Mức tăng GDP hằng nằm (mấy phần trăm đấy) là tăng GDP chứ đéo phải PPP GDP.
  – PPP năm sau với năm trước cũng khác nhau.

  Do đó tạo nên độ chênh giữa tăng trưởng PPP GDP và tăng trưởng GDP (thực tế – hay thằng bựa nó gọi là norminal đéo gì)!@Hục

  Tổ bố TT Đĩ Đực đi mút puồi chống đói.
  Trả lời Hục cái.
  1/ Tính GDP PPP năm nay bằng cách tính ra norminal GDP năm nay dồi nhân nó với hệ số ngang giá sức mua. Của Lừa là 2.8 hoặc 2.7.

  2/GDP nominal là GDP danh nghĩa
  Còn GDP real mới là GDP thực tế
  GDP PPP là GDP tính theo sức mua tương đương.


 6. #6 by Lua-nha-que on 2010/12/16 - 19:54


  lần đầu gặp người cùng ý tưởng, “đạo đức kinh” là cuốn dầu tiên đưa mình tới tôn giáo và triết học, xin chào xin chào :))

  Hân hạnh thân chầu! ,
  Zưng đéo phải là cùng ý tưởng – phải là cùng quan niệm, mà thiếu đéo gì thằng có quan điểm thế nhỉ?

 7. #7 by ongcu69 on 2010/12/16 - 19:58

  Ôi địt mẹ anh mơ thấy 1 đêm toàn thể chi bộ chó bựa đang sinh hoạt tại quán Bar Asinero của Zì kèn teo thì Cam ập vào bắt bớ. Trước tiên thấy quần Zì phồng to trước dái địt mẹ bọn Cam chếch luôn, tòi ra quả bóng tennis và quả trym đen nhẻm dài 10cm, to bằng ngón út. Chết cười 

 8. #8 by minhhuong on 2010/12/16 - 20:09

  Ui nhìn quả Newcentry vãi hết cả linh hồn. Đợt đấy bay ra HN trước đó đúng vài ngày, 3 đêm liền toàn dầm dề ở đấy, thế đéo nào tối định mệnh thằng bạn gọi sang chỗ khác vì còn chai rượu bển. May may may, may kinh dị.

  Hình dung mình bị khám người mất xiền mất đt, chắc đau thương tới giờ đéo nguôi há há há

   

  Bình thường chỉ phê phê là dừng, mình có 1 quả kỷ niệm Tết năm nào ở New Centry uống thế đéo nào bí tỉ tới mức chỉ nhớ tới đoạn từ bàn xuống sàn, còn từ sàn về nhà thế nào đéo nhớ nữa, sau chúng bạn kể là phải lôi mình ra taxi. Cú duy nhất và duy nhất bị mất trí nhớ. Mà quái sáng hôm sau ngủ dậy chả nhức đầu mẹ gì cả, cũng chả phả ra mùi rượu đéo gì cả. Rượu dởm? hay uống mẹ phải thuốc ngủ không biết chừng.

 9. #9 by Đéo thoát nổi lừa on 2010/12/16 - 20:11


  Hân hạnh thân chầu! ,
  Zưng đéo phải là cùng ý tưởng – phải là cùng quan niệm, mà thiếu đéo gì thằng có quan điểm thế nhỉ?@quê

  ở lừa thì số thằng quan tâm đến việc nó đến từ đâu hay cuộc sống
  đéo này là gì chả có mấy. Phần lớn công thức của lừa là nhỏ học lớn làm đẻ con rùi chăm con, có mấy mạng quan tâm sống đéo đâu (nhìn sử, tôn giáo, nghệ thuật ở lừa là biết) vì lẽ đó nên thấy ai ngĩ về mấy thứ đó là lại thấy lạ đó mà :))

 10. #10 by minhhuong on 2010/12/16 - 20:17

  Chi bộ có ai dính đêm New ấy không?

 11. #11 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 20:17

  khốn nạn mấy lừa gái múa cột bị thịt mẹ hết xiền,,,,dcm CAM quê

 12. #12 by Lua-nha-que on 2010/12/16 - 20:45

  …Phần lớn công thức của lừa là nhỏ học lớn làm đẻ con rùi chăm con…


  “Đéo thoát nổi lừa” là Vàng Son, hệ hệ
  Đề nghị chi bộ chào mừng ẻm nhế!
 13. #13 by minhhuong on 2010/12/16 - 20:47

  Khiếp, nhìn 2 lão Lừa 1 (Lừa-nhà-quê) Lừa 2 (đéo thoát nổi Lừa) xoắn xuýt vồ vập lấy nhau về quyển đéo gì kinh, em gúc thử.

  « Đạo Đức Kinh », của Lão Tử, dài vô biên, nhìn ngại đọc quá đi.

 14. #14 by tieuthithi on 2010/12/16 - 20:47

  @Ông cụ 69
  sao chị hông thể xem được là sâu ?
  bốt lên quán đi

 15. #15 by minhhuong on 2010/12/16 - 20:52

  Thui, Lừa 1, Lừa 2 mà động tới Lão Tử, thì phải đàm đạo với sis Nga rồi. Lướt qua cái đề mục sách thôi mà thấy xoắn kinh.

 16. #16 by tieuthithi on 2010/12/16 - 20:52

  @Diêu  tửu lượng ác nhờ , hôm nầu dạy chị vài  chiêu . Đèo mẹ chả  bù cho mình : 5 xu rượu thì  say cả chấy

 17. #17 by nang_giua_trua on 2010/12/16 - 20:58

  Quán vẫn đông vui như ngày nào nhở!

 18. #18 by ongcu69 on 2010/12/16 - 21:00

  @Thi Jetstar:


  Ơ, xem tốt mà cưng. Cả 2 phần đều ngon. 

 19. #19 by minhhuong on 2010/12/16 - 21:00

  @Chị Thi: Xời, em chém gió phầm phập, duyên không? Hé hé

  Cứ nhắc tới New là xao xuyến, ở HN có mẹ mấy chỗ đi đâu, toàn lên trên ấy cả. Lũ bạn em có thẻ rượu trển nhiều lắm, chắc sau vụ xóa New ấy là đống thẻ vứt vào sọt rác hết hố hố há há

  Mà em khoái cái nhà … vệ sinh nữ trên New, thỉnh thoảng bắt gặp các chị giọng đanh vãi đái vừa kể những chuyện giật gân còn tay thì thao tác công nghệ push up ngực

 20. #20 by ongcu69 on 2010/12/16 - 21:08

  Lũ bạn em có thẻ rượu trển nhiều lắm @ Hương iêu


  Địt mẹ lũ lừa thích khoe mẽ. Rượu mua thì đéo uống, thích bày lên bàn rồi lúc về đổi lấy thẻ rượu. Địt cụ lũ nhà quê dở dở ương ương. Ôi chưởi mát cả bẹn.
 21. #21 by tieuthithi on 2010/12/16 - 21:12


  Bây giờ xem đc rùi

 22. #22 by minhhuong on 2010/12/16 - 21:13

  Trước tiên thấy quần Zì phồng to trước dái địt mẹ bọn Cam chếch luôn, tòi ra quả bóng tennis và quả trym đen nhẻm dài 10cm, to bằng ngón út. @ Cu69

  ————

  Há há há, mường tượng duyên đéo chịu được. Theo thông lệ rặn táo bón, Bar KOA ra đời chắc phải chờ tới lúc … kèn teo mới có

 23. #23 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 21:16

  Bắt quả tang cu Ông cụ 69 là tin tin mà đội sừng làm trâu già.hehe. Đỵt mẹ anh là anh ghét nhất thể loại tin tin nhưng lại cố đeo sừng giả vờ làm già hói. Ở đây có mấy cô anh biết mẹ.hehe


  Như thế là xúc phạm đẳng cấp tin tin. Các cô đéo tự tin vào bản thân mình gì cả. Anh thất vọng…

  Chi bộ xem cô dâu Les nầy xinh ko.
   Đỵt mẹ nhà nó! Gái xinh dư thế nầy lại đi lấy 1…đứa con gái khác. Thật là phí phạm…chẹp chẹp. Vừa cồng vừa lau miệng…

  Lấy nhau về xong dùng sex toy với nhau sâu? Ôi zời ơi là zời! Tiếc…

  P/S TT Đĩ Đực: chắc đang đọc sách em giới thiệu nên đéo thấy mặt đâu hẳn?hehe. Tốt lắm!

 24. #24 by Đéo thoát nổi lừa on 2010/12/16 - 21:17

  Thui, Lừa 1, Lừa 2 mà động tới Lão Tử, thì phải đàm đạo với sis Nga rồi. Lướt qua cái đề mục sách thôi mà thấy xoắn kinh.@hương

  đọc lão tử để coi về tôn giáo và thấy thích thôi, còn đọc cả mớ triết của khoai tây nữa mà, không tới cảnh giới như sis Nga đâu 🙂

 25. #25 by tieuthithi on 2010/12/16 - 21:20

  Ủa mà mụ Dỉ đi chén cái gì mà lâu  thế nhỉ giờ  vẫn chưa xong ?
  Quay lại chủ đề  chút là túm lại , nếu WW3 hông xảy ra và nếu  CP chưa sập thì giá nhà vẫn tiếp tục tăng, có nghĩa  là vẫn tiếp tục nên mua vào đúng hông nhỉ ?
  Còn chứng thì he he chị đéo quan  tâm vì đéo chơi

 26. #26 by ongcu69 on 2010/12/16 - 21:24

  Bắt quả tang cu Ông cụ 69 là tin tin mà đội sừng làm trâu già @ Tướng Tin đĩ thõa


  Bắt quả tang cái lồn mẹ cô Tin. Cụ mày đội sừng lúc nào? Hay cô nhìn ních anh rồi tự luận? Sư bố con đĩ thõa.
 27. #27 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 21:34

  Bắt quả tang cái lồn mẹ cô Tin. Cụ mày đội sừng lúc nào? Hay cô nhìn ních anh rồi tự luận? Sư bố con đĩ thõa.@Ông Ku


  Hehe. Thấy cô gọi Thi Boeing yêu mấu của anh thành Thi Jetstar thì anh bắt vị mẹ! hé hé hé.

   Tất nhiên là xác suất thoai.hehe. 
  Dưng anh nói thế để cô hoặc cô nầu tin tin cứ tự tin mình là tin tin cho anh, đừng gồng mình biến thành khổng lồ- nhầm biến thành già hói.

   Như thế là đéo khôn ngoan. Là chính mình chẳng sướng hơn ru? 
 28. #28 by minhhuong on 2010/12/16 - 21:45

  Ôi địtmẹ hôm nay vui đéo chịu được, ngồi cười ha ha hô hô nãy giờ. Lại còn lão Buavaicalin kia nữa, đoạn ai cho chúng mày nói giọng mất dậy với các ông chủ bà chủ hố hố hố em lăn mẹ ra cười đập bàn chíu chíu

  Sư bố lão buavaicalin (5 phát)

 29. #29 by buavaicalin on 2010/12/16 - 21:45

  Ôi địt mẹ chi bộ thối phát cho thơm mồm nào,địt mẹ Trung Tướng nữa cho mát bẹn.Thấy bà Zì biên bài đều đặn mà sướng vãi lồn,ngày đéo nào cũng được đọc tham luận của chi bộ cũng thấy đỡ tủi thân kiếp con Lừa.Địt mẹ kiếp Lừa,địt mẹ ông cụ 69 pót quả xì líp chất nhở?Địt mẹ nghe mấy thằng củ lồn nó gọi mấy ẻm cave mà vãi lồn,địt con mẹ chúng nó là lũ lồn nào mà dám gọi các bà chủ chúng nó thế nhờ?Địt cái ./ con mẹ cái lũ Lừa cứ nghĩ là công cụ trấn áp cái lồn gì thì được quyền nói giọng mất dạy với các ông chủ bà chủ của chúng nó thế nhờ?Địt pẹ đéo có các ông chủ bà chủ đóng thuế nuôi chúng mày thì cả họ chúng mày máu ./ cũng đéo có mà húp.Ôi địt mẹ anh 3ma cho em xin mấy quả nuke đi anh.(Sozi Zì em pót lại chữ to cho các già hói đỡ nhức mắt,xóa cồng chữ nhỏ đi Zì)

 30. #30 by hùng hục on 2010/12/16 - 21:46

  Lấy nhau về xong dùng sex toy với nhau sâu? Ôi zời ơi là zời! Tiếc…@tin


  Đấy là NGƯỜI đấy, đồ con LỪA ạ!
 31. #31 by buavaicalin on 2010/12/16 - 21:54

  há há há Hương Điêu,Paris đang lạnh vãi đạn nhở?Em có ở gần cái phố đéo gì mà có cửa hàng băng dĩa Thúy Nga không?Mua anh ít chấng vịt lộn phát,địt pẹ hồi tưởng lại hồi xưa qua đấy chơi như đi buôn,bà con nhờ mua toàn rau muống mới cả chấng lộn mới cả vịt quay,địt pẹ ngày xưa anh thoát lừa giờ lại làm lừa,địt pẹ ở đéo đâu cũng thấy ngột ngạt.

 32. #32 by minhhuong on 2010/12/16 - 22:04

  Thúy Nga Paris này ông anh keke

  Bao năm chả thay đổi mẹ, vưỡn thế

 33. #33 by minhhuong on 2010/12/16 - 22:07

  Nghe đoạn TT trồng măng với nuôi gà nhắng nhở. Sao bô lão nhà em thả gà cả trăm con có thấy thuế đéo gì đâu nhở?

 34. #34 by minhhuong on 2010/12/16 - 22:14

  Ôi tổ sư từ mai đéo được vào mạng nữa rồi, chắc chết mẹ nó mất. Chả nhẽ lại phải bỏ xiền 3G cho quả di động.

  Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước

  Chọn 1 dòng hay để nước trôi…

 35. #35 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 22:28

  Lấy nhau về xong dùng sex toy với nhau sâu? Ôi zời ơi là zời! Tiếc…@tin


  Đấy là NGƯỜI đấy, đồ con LỪA ạ!@ Hục


  hehe. Thì anh có nói sâu đâu cô Lừa. Anh là anh tiếc gái đẹp dư thế mờ lại dùng sex toy với nhau.Phí của zời!

   Là 1 người đàn ông có chym(tất nhiên là to&dài!hehe) thì anh cảm thấy tiêc. 
  Thế cô đéo thấy tiếc ah? Hay cô đéo trym?hehe

 36. #36 by Dom-dom on 2010/12/16 - 22:45

  Dịt mẹ cô dưa Zì 3 trẹo Zì xây nhà ngon@ Thối
  Lịt mịa Thối chỉ được cái nghe hơi nồi chõ rồi phán như bố tướng vậy.
  Em Điêu nó hỏi giá XD để lên dự toán xây nhà cho 2 cụ Khốt, mà Thối cứ đưa cái giá xây nhà để bán của mấy thằng Bần lông lỗ đít là sao.
  Bọn xây nhà để bán bao giờ chúng cũng mua một mảnh đất để xây được từ 3 căn trở lên, càng nhiều căn giá thành càng hạ. Hạ nhờ đâu:
  1- Bớt đc tường, những bức tường ở giwa chung cho 2 nhà.
  2- bớt nguyên vật liệu, nhất là sắt thép, nhiều khi bớt quá nhà sập như mấy vụ ầm ĩ cách đây ít lâu.
  3- Đỡ công người coi, người xây, do làm tiện thể.
  4- Đỡ tiền giấy tờ…tiền thuê dàn giáo cốt pha, tiền vận chuyển…
  5- Dùng nguyên vật liệu rẻ tiền, tỷ như sơn dỏm, gỗ tạp…
  6- Bớt các công đoạn, tỉ như quét vôi ít nước…
  Còn nhiều thứ nữa nhưng Anh tạm kể vậy. Thế mà tiền XD đã 2,7-2,8 trCụ/m2 tại thời điểm này. Còn xây nhà mình ở nhớ tính ít nhất là gấp đôi nhế. Nói đơn giản trong khi cửa mình ở như Lim v Dổi phải trên dưới 2 tr/ m2, thì nhà xây bán chỉ dùng cửa khoảng 300k/ m2, Thối biết không??? Em Hương Điêu có tiếng là Việt Kiều yêu nước lẽ nào dự toán xây nhà cho ông bà Bô lại dùng đơn giá của bọn dặt dẹo. Họ hàng Anh tuyền xây nhà bán đây, em Hương cần cứ hỏi Anh, chớ nghe tên Thối mà các cụ chửi cho vuốt mặt không kịp đới.

 37. #37 by tieuthithi on 2010/12/16 - 22:48

   Vừa nẫy đọc có cô nàu vừa ra mắt đã phàn nàn nhiều còm chả ăn  nhập,đọc đéo hiếu @Lừa gì đéo nhớ
  Mả cụ  nhà cô ,đây là quán Bựa chứ có phải giảng đường hay họp Đảng ủy đéo đâu nhở. Chủ  đề  của các còm là  đéo có  chủ đề gì hết. Muốn tham luận muốn chửi muốn làm đéo gì thì  làm , miễn đừng xì pam là được . Hông nhất thiết phải bám theo chủ đề của chủ quán nghe chửa ?
  Muốn vầu đây để  được dét cứt vầu củ sọ thì  đương nhiên là phải hưởi cả dắm nữa he he, miễn phí . Nhớ !

 38. #38 by minhhuong on 2010/12/16 - 23:10

   Hông nhất thiết phải bám theo chủ đề của chủ quán nghe chửa ?@Thi

  ———

  Chị cho em hỏi, chủ đề là cái đéo gì thế? Hé hé hé hé
   

 39. #39 by Enterprise on 2010/12/16 - 23:25

  Hehe, nghe cô Thi nói về vụ trét cứt và hưởi dắm mới nhớ bà Dì có bài “dắm luận” hay-ho triết-lý lắm. Không biết có bài “cứt luận” không nhở. Lúc-đầu nghe đổ cứt vào sọ cảm thấy bẩn thế-nào ấy. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng lắm, hehe.

 40. #40 by manowar on 2010/12/16 - 23:26

  1- Có War thì xiền thành jấy chứ chưa chắc Chứng thành jấy. Vướndề là fải biết chọn Chứng. Jảzụ Chứng của các cty võkhí chẳnghạn, dịt mẹ càng War thì Chứng nó càng fất.

  2- Có. Asinero Royal School zậy dủ các ngón, kểcả mần fò, cướp hiếp.., cho các dốitượng có nhucầu. Dươngnhiên các ngón như nhạc họa kèn sáo là bắtbuộc.

  3- Lối thoát cho Luas Housing nằm trong tay Bê Xê Tê chứ không nằm trong tay Zì.

  4- Chưa. Zì là con Chúa, mọi sự hạnhục bảnthân dều hông dược fép.
  ——————————————————–
  1. —> Zì ngây thơ y hệt tướng tin, trong thời bình làm ăn đều bắt đầu từ niềm tin, còn trong thời chiến mọi giá trị đều dựa trên nỗi sợ hãi, chứng hay giấy đều là /*|* so với bản năng sống sót nghe chưa Dì mặt /(*)

  2. -> anh là đỉnh cao của mọi đỉnh cao mẹ nó rồi, hoặc ít ra là so với Zì thối, nên anh đéo lăn tăn
  3. => ĐỒNG Ý, anh và đéo-thằng-nào-hết nhất trí dzấn đề này lâu rồi, anh có lời khen đài phát thanh Zì
  4. -> cái này vấn đề cá nhơn, anh đéo bàn đến

 41. #41 by Enterprise on 2010/12/16 - 23:35

  @Dì:
  Trong bài của Dì, anh lấy thử số GDP chia diện-tích nhà tăng thêm được khoảng 2triệu Cụ/m2. Số này tầm giá đất thổ-cư trung-bình. Nhẽ GDP do nhà-đất góp vào chỉ do chuyển mục-đích sử-dụng (MĐSD) từ lúa/vườn lên thổ?
  Nếu đúng vậy thì để tăng GDP chỉ cần Lừa chuyển MĐSD thôi, sao phải tăng giá nhà-đất ở thành-phố nhở? Vì nhà-đất ở thành-phố có tăng thì cũng là sang-nhượng lại thì tính vào GDP thế nào? Cái này đừng bảo anh gúc nhế, hehe, gúc không thấy đâu.

 42. #42 by Enterprise on 2010/12/16 - 23:46

  @ Dì:
  Trích
  2- Có. Asinero Royal School zậy dủ các ngón, kểcả mần fò, cướp hiếp.., cho các dốitượng có nhucầu. Dươngnhiên các ngón như nhạc họa kèn sáo là bắtbuộc.
  Hết trích

  Mần fò phải học là đúng rồi. Chẳng-những thế phải có trình-độ cao về âm-nhạc, tâm-lý, sinh-lý, y-thuật, hội-họa, chính-trị, pháp-luật, triết-học, …
  Nhưng cướp hiếp thì học gì nhở? nhẽ võ-thuật? Mà võ đạo dạy cướp hiếp thì gọi là tinh-hoa thế-nào nhở, gọi con chúa thế-nào nhở? Băng-khoăn quá, hehe.

 43. #43 by Mit on 2010/12/16 - 23:56

  Mả cụ  nhà cô ,đây là quán Bựa chứ có phải giảng đường hay họp Đảng ủy đéo đâu nhở.@ Thi Còi
  Chào sư bố chi bộ, dọc tới dây thì dịn cười hông nổi…háháhá  Nhớ hôm nầu có tên bựa rống lên rằng thì là mà cái chợ jời cũng fải có luật của nó chứ!   

 44. #44 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/17 - 00:49

  ơ cái đỵt mẹ nhà TT Đĩ Đực!


  Tối giờ em bận, giờ mới lượn vầu quán mà TT vưỡn đang đọc sách chửa xong ah?

  Chi bộ có mòn nầu hay. Kiểu thơ ca- hò- vè ném lên để cùng nhau thẩm du cái nhở?hehe

  Thơ Bút tre càng tốt nhế!hé hé

 45. #45 by tinhxanh on 2010/12/17 - 01:15

  Thằng Tin em! dạo này chửi lên mồm phết nhở, anh khen anh khen.

  sao tự nhiên lại thích thơ bút tre thế? để anh bốt bài cho vui nhé.
 46. #46 by LUUMANH on 2010/12/17 - 01:18

  Bờ ra vô. Địt cụ các ông bà Lừa tích cực dét cứt vầu mõm nhau đi. Địt mẹ chứng chiếc nhà nhiếc ./ gì, giờ tiền mất giá tốt nhất là mang đi tỉn phò, uống diệu, còn Lừa nào ngon nữa thì đi chạy dự án với chạy chức đi, suất nhợi tức luôn nhớn và điếu sợ lạm phát. Anh xin phép xờ pam phát xả chét rồi giổng giái đi ngủ chứ đợt này bận bỏ bà đéo có cứt mà ỉa vầu mõm các Lừa đâu.  

  À mà địt mẹ Mặt./ có ý tưởng tư vấn hay quá. Mặt ./ dạy anh mấy cái cơ bản để đầu tư sân dậy gôn cái, tỷ như: Diện tích, suất đầu tư hoặc yêu cầu kỹ thuật tối thiểu 1 sân, thầy thợ, sời gian 1 khóa học, mức học phí hiện tại….

  Vét đĩa mẹ Mặt./ khắm bựa cho dễ ngủ nầu. He he

 47. #47 by tinhxanh on 2010/12/17 - 01:19

  Nói trước, đây đéo phải thơ anh nhá. Thơ của tên nào thì lên mà nhận, Anh chỉ cóp bết thôi.


  TTlamcam 23:53 17-02-2010

  Tặng Rô xinh con cóc cụ này:

  Mần thơ ta vốn không ham*

  Dưng mà ngày Tết biết làm gì (cho) Rô?

  Nhà cô đầy ắp tiếng cười

  Cẩm anh xin góp quả bười** được không?

  Ước gặp được người trong mông***

  Thỏa lòng mong ước chờ trông nén dồn

  Xuân về anh những bồn chồn

  Mến em mến nhất cái … cái lồn của em!

  ______

  *Câu này anh không nhớ của ai, mượn đỡ vào đây cho mở đầu hoành tráng.

  **bười = bưởi

  ***mông = mộng

  Mần thơ anh bí nhất khâu gieo vần!

 48. #48 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/17 - 01:21

  Ô. Lâu lắm mới thấy bác Sành. Vâng chưởi nhiều lưỡi mọc hoa với cả đốm mẹ.hehe

  Em thik thơ Bút Tre vì hổi ông bô là fan của Bút Tre, suốt ngày sáng tác Bút Tre. Nhiều lúc nghe ổng ép vần bật mẹ cười.hehe
 49. #49 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/17 - 01:39

  hehe. Thơ bác Cẩm hói ah?há há. Hay vãi


  Xuân về anh những bồn chồn

  Mến em mến nhất cái … cái lồn của em!

  Lồn em anh cứ thòm them*

  Tuy vợ anh có- anh thèm đéo đâu!

  Còn anh có cái phâu câu

  Đầu xuân như thể cái mâu trong quần!


  chú thích:

  *: thòm thèm

 50. #50 by Gia_lamcam on 2010/12/17 - 08:12

    Xuân về anh những bồn chồn

    Mến em mến nhất cái … cái lồn của em!

  Há há há,

  Sư bố lồng chí Tình Phẹt, lấy thơ anh dồi mông má nhăng nhít làm hỏng mẹ cái sự trong sáng của ló!

  Câu nguyên bản của anh là thế lày:

    Xuân về anh những bồn chồn

    Mến em mến nhất cái … tâm hồn của em!

  Sư bố lồng chí Tình Phẹt xiên tạc thơ anh.

  Thế nhế các lồng chí!