Luas home pricing tragedy (#3)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà (#3)

Bê Xê Tê mần gì đặng GDP tăng đềuđều đềuđều, lấy cớ mõi xiền đếquốc?

Giá nhà & GDP

Các cô đã thấy, muốn tăng GDP khoe Khoaitây, cần tăng Tiêudùng, Đầutư, Xuấtkhẩu, và giảm Nhậpkhẩu. Trung Tướng cắt mục Chicông (GS) vì món nầy không thể tùytiện.

Tăng xuấtkhẩu là đòn khó, hàng Lừa như !/, xuất cho chó.

Giảm nhậpkhẩu là đòn siêu khó, nhịn nhập, Lừa moi !/ nhét lỗ mồm chém gió.

Tănggiảm xuấtnhậpkhẩu một năm giỏi lắm chỉ 1-2 tỷ Ông Tơn.

Đầutư? Tiêudùng?

Khốnnạn thay Lừa tôngtộc, xiền ném vầu hạtầng dânsinh như đườngxá, cầucống, điệnđóm, cảngbến, trườngsở.. quymô cực nhớn mà phần góp trựctiếp vầu GDP lại đéo nhớn tươngxứng hehe bikịch.

Càng bikịch, khi xiền muabán nhà/đất được đủn 100% vầu GDP hehe. Đúng địnhnghĩa kinhviện. Xiền nhà là Tiêudùng. Xiền đất là Đầutư. Hehehe.

Niên 2009, tổng diệntích sàn nhàở muabán mới của Lừa đạt 573 trẹo thước vuông, tăng 56% so 2008.

Niên nay 2010, ước Lừa muabán thêm 700 trẹo thước.

Bẩy trăm trẹo thước nhà, quãng 1,500,000,000,000,000.00 Ông Cụ. Ui đông zero quá hehe ong mẹ đầulâu. Bằng nhiêu Ông Tơn ta? Hếhế 70 tỷ Ông Tơn nhế, vượt dài xuấtkhẩu (ước 55 tỷ), vượt cả nhậpkhẩu (ước 67 tỷ), nuốt 72% Nominal GDP (ước 97 tỷ).

Các cô đã kếtluận được chưa? Giá Nhà Cao Để GDP Nhớn. GDP Nhớn Để Mõi Xiền Đếquốc.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chiếu quyluật Cung Cầu, nhà nhiều, giá phải rẻ chớ?

Rẻ rẻ cái mả bố các cô. Nhà rẻ thì GDP hụt nặng. Hiểu chửa lũ con lừa.

Cách nầu nhà nhiều giá vưỡn đắt?

Giảnhời rất giảndị: hỏi thằng Thuế.

Thằng Thuế thằng nầu?

Thằng Thuế đệ Bê Xê Tê hehe.

Nhà & thuế

Trung Tướng vửa tậu mẩu vườn tránh WW3 miệt xaxăm xaxăm.

Không đành nhìn đấtcát bỏhoang khi Thếchiến còn mùmờ títtắp, Trung Tướng tính chăn gà trấng nhặtnhạnh chút xiền còm.

Gọi con Chánhtổng tới tràthuốc khềkhà, Trung Tướng gạn linhtinh lăngnhăng.

Chánhtổng bẩu, giấyphép chăn gà anh tặng mầy, dưng Thuế Chăn Gà anh đéo miễn đâu đấy.

Trung Tướng bẩu, nhiêu?

Chánhtổng bẩu, tùy, quãng trẹo rưởi, thuế khoán.

Trung Tướng bẩu, một năm?

Chánhtổng bẩu, khồng, một tháng.

Ối địt mẹ, nếu bỏhoang, thằng Thuế nã vườn Trung Tướng 95 ngàn Ông Cụ một năm, tươngđương một lọ Vodka Hà Nội. Nếu kinhdoanh, thẳng nã gấp 200 lần, đéo ke Trung Tướng lãilờ or not.

Địt mẹ thằng Thuế đệ Bê Xê Tê hehe.

Rốtcuộc Trung Tướng thôi ýđịnh chăn gà, chiển qua giồng măng Ấn Độ. Giồng măng thì thằng Thuế coi như tănggia, tạm chưa áp phí.

Lũ con lừa các cô đang chưởi Trung Tướng thầnquynh đúng hông? Địt mẹ chỉ thầnquynh mới xuống xiền côngthương gà lợn kìu dê, lolắng đầura đầuvô, rùi hehe, nạp thuế. Ngu vôđối.

Trung Tướng côngnhận. Quẳng mẹ mẩu vườn đó nằm phơi như !/ ế, nhẽ tốt hơn.

Và giá nhà Lừa, thưa các cô, sẽ thăng mãi thăng mãi.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Tàiliệu Thamkhảo: CIA World Factbook. WB Resources. IMF Data and Statistics.

Lưuý: 573 trẹo thước vuông là diệntích sàn nhàở Lừa được đưa vầu sửdụng mới năm 2009, là số tăng thêm, chứ không phải tổng diệntích sàn nhà Lừa (quãng 1.6 tỷ nhế).

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Đềuđều: (Đều đều).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Tiêudùng: (Tiêu dùng).
– Đầutư: (Đầu tư).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Chicông: (Chi công).
– Tùytiện: (Tùy tiện).
– Tănggiảm: (Tăng giảm).
– Xuấtnhậpkhẩu: (Xuất nhập khẩu).
– Khốnnạn: (Khốn nạn).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Hạtầng: (Hạ tầng).
– Dânsinh: (Dân sinh).
– Đườngxá: (Đường xá).
– Cầucống: (Cầu cống).
– Điệnđóm: (Điện đóm).
– Cảngbến: (Cảng bến).
– Trườngsở: (Trường sở).
– Quymô: (Quy mô).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tươngxứng: (Tương xứng).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Muabán: (Mua bán).
– Địnhnghĩa: (Định nghĩa).
– Kinhviện: (Kinh viện).
– Diệntích: (Diện tích).
– Nhàở: (Nhà ở).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Kếtluận: (Kết luận).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Quyluật: (Quy luật).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Giảndị: (Giản dị).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Đấtcát: (Đất cát).
– Bỏhoang: (Bỏ hoang).
– Thếchiến: (Thế chiến).
– Mùmờ: (Mù mờ).
– Títtắp: (Tít tắp).
– Nhặtnhạnh: (Nhặt nhạnh).
– Chánhtổng: (Chánh tổng).
– Tràthuốc: (Trà thuốc).
– Khềkhà: (Khề khà).
– Linhtinh: (Linh tinh).
– Lăngnhăng: (Lăng nhăng).
– Giấyphép: (Giấy phép).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Lãilờ: (Lãi lờ).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Ýđịnh: (Ý định).
– Tănggia: (Tăng gia).
– Thầnquynh: (Thần quynh, Thần kinh).
– Côngthương: (Công thương).
– Lolắng: (Lo lắng).
– Đầura: (Đầu ra).
– Đầuvô: (Đầu vô).
– Vôđối: (Vô đối).
– Côngnhận: (Công nhận).

*** 1. #1 by minhdung on 2010/12/16 - 01:15

  Thơ thẩn sực nhớ ra bài Thực Tào làm cho Phi Tào trong Tam quốc:


  Chử đậu nhiên đậu cơ
  Đậu tại phủ trung khấp
  Bản thị đồng căn sinh
  Tương tiên hà thái cấp !


  Nghĩa là:

  Cành đậu nướng hạt đậu (hehe, như BBQ luôn)
  Hạt đậu khóc ke ke
  Sao sinh cùng 1 ma
  Mà mày lại nướng ta
 2. #2 by minhdung on 2010/12/16 - 01:18

  Ô thơ anh ah??diệu vào điếu nhớ làm thơ lúc nào,,,cámơn em Hương đào nó lên,,,dcm hay hơn thơ tình DIEU XUÂN nhỉ

  àem  bia lông khác em cầmsúng  @ ôi địt mẹ Pín đúng thợ thơ mẹ rồi. Toàn thơ cả, đọc cứ tửng từng tưng, hehe.

 3. #3 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 01:20

  Từng có thờijan Thím của các cô đây luyện Zen gần đạt mẹ đến Niết Bàn, mở mồm không thể văng hehe tục, đó thật là một beautiful time hehe. Thế mà chỉ vì các cô, lũ con Lừa bầncốnông kinhtởm hạđẳng đã khiến bao côngsức tutập của Thím đổ vầu hốxí mẹ hehe Thím cămthù các cô lũ mọi già nua có tintin có kia! @Thiếu

  Anh có giải pháp cho cô nầy. Đỵt mẹ mai cô ra bưu điện cắt mẹ nét cho anh.hehe

  Anh đéo hiểu cô zen kiểu buồi gì, nhưng anh thấy đông tây kim cổ, các cao nhân mún lên trình zen thượng thừa thường trốn mẹ vầu chỗ hoang vắng, zen xong chết mẹ luôn.hehe

  Chứ zen xong vầu đây lại chưởi như đĩ thế thì zen làm lồn gì cho mất tgian?hehe

  Thoai đỵt mẹ rảnh để chưởi thì xem mẹ cái nầy cho anh.
  Xem với bọn tây bẩn,cụ tỉ là bọn BBC, thì xe máy& Lừa là những trải nghiệm tâu nhã dư thế nầu.hehe

  Đỵt mẹ báo chí là nó phẩy đỉnh dư thế. Sang tận nơi, mần tận tay….

 4. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 01:20

  Pín là Chim Chúm Chím tráhình đó cô Dũng Hói hehehe chấtnghệ phết!

 5. #5 by bonse_vic on 2010/12/16 - 01:21

  Ơ. Dịt con mẹ làm sao biết tên nào đang online hở chi bộ chó.

 6. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 01:21

  Hehe Tướng Tin Mặt ./ chỉ được cái nói leo là jỏi sưbố cô yêu wa!

 7. #7 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 01:23

  còn đây là link xem liên tiếp 8 tập. nó khắc chuyển tập khi hết.hehe

  Xem bỏn chưởi Lừa có diên ko cơ chứ?hehe. 

  yêu xe máy quá đi! ôi xe máy….anh yêu em! yêu đến khi nầu anh có xiền mua ô tô!hehehe

 8. #8 by minhdung on 2010/12/16 - 01:28

  Địt mẹ anh làm bài cạnh tranh với tên Pín phát, đéo gato đéo được.


  An tâm con mẹ đi
  Anh Hoàng đế con mẹ
  Ai mà Trung với anh
  Anh phong phát Tướng luôn
  A địt con mẹ Thối

  kekeke
 9. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 01:29

  Địtmẹ chết mẹ nó cười mới Dzũng Hói hehe

 10. #10 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/16 - 01:31

  Chi bộ rảnh thì xem phim đó đi. Đảm bảo đéo tiếc tgian xem.hehe.


  Thôi đỵt mẹ chi bộ chưởi nhau tiếp nhế.

  Anh đang đọc nốt ít sếch.
  Tab chi bộ mấu lồn thì anh vưỡn để đấy. Đọc chán anh lại chiển tab, F5 cái để chưởi nhau. 

  Chứ ngồi trông quán buồn bỏ mẹ. Mất tgian.hehe

  @Thiếu: nói leo hay ko là do anh tự phán xét với lương tâm mình.hehe
   Thôi vừa ngồi zen vừa chưởi nhâu típ cô nhế. Đỵt mẹ nhà cô!
 11. #11 by minhdung on 2010/12/16 - 01:32

  Thôi anh đi khò khò đây. Chi bộ ngủ nhon.

 12. #12 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 01:33

  An Hoàng Thiếu Tướng

  Cách đây 4 phút

  Pín là Chim Chúm Chím tráhình đó cô Dũng Hói hehehe chấtnghệ phết
  CHIM CHUMS CHIMS LÀTHẰNG LỒN NÀO SAO LẪNVGỚI ANH ĐC,TỰ VẢ 20 PHÁT VẦU A LÔ ĐI CÔ THIẾU

   
 13. #13 by minhdung on 2010/12/16 - 01:36

  CHIM CHUMS CHIMS LÀTHẰNG LỒN NÀO SAO LẪNVGỚI ANH ĐC


  địt mẹ thách Pín đối được bài thơ anh vừa mần đấy, hehe:

  An tâm con mẹ đi
  Anh Hoàng đế con mẹ
  Ai mà Trung với anh
  Anh phong phát Tướng luôn
  A địt con mẹ Thối

 14. #14 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 01:40

  Hehe chết mẹ nó cười với cô Dzũng bắtnạt cô Pín wa hehe

 15. #15 by Hoàng Việt on 2010/12/16 - 01:44

  (Tiếp theo ) 
  -Khai thuế dell đúng sự thật và có thể sẵn sàng bán đi cái tên zanh tiếng thương hiệu cho người khác để tránh rắc rối, để rồi cái tên thương hiệu đới zần zần bị tàn lụi theo thời jan,

  – Chờ já hàng thật rẻ mạt mới mua, đầy Lừa khi mua hàng lậu kém chất lượng chỉ vì já rẻ hơn hàng thật, mua hàng rồi hay mang lại trả để được bù já rẻ hơn.

  – Khai bảo hiểm y tế dell đúng sự thật từ người bệnh cho đến nhân viên y tế.

  – Ai cũng muốn con mình thành bác sĩ, là kỹ sư chí ít cũng hành nghề cao quý ( nghề jáo hay cave cũng chẳng nhớ he he )cho zù rằng đứa trẻ đó chỉ có một cái năng khiếu trời fú ở một lĩnh vực khác như là họa sĩ hay nhà KH chẳng hạn.
  -Nhiều miền quê dấu yêu bị dự án thu hồi đất với já rẻ mạt chia lô bán já trên trời ,con người sống trên mảnh đất đới được xiền , đéo có nghề + tính PHỞN sẵn có trong gene => hậu hoạ của xã hội Lừa

  Những điều vừa kể trên và còn nhiều nhiều nữa đóng góp một phần kô nhỏ vào sự trồi sụt bất thường của nền kinh tế Lừa

 16. #16 by Hoàng Việt on 2010/12/16 - 01:45

  Lứot quán đọc chỉ nêu vài í voi zư sâu :

  -Người Mẽo gọi TT CK Lừa là thị trường zỏm (Scam Market) , tại sao ? Vì các cty có tên trên TT CK phần đông là cty quốc doanh .SSC chặn đầu vào cản đầu ra và nắm jữ thông tin thì làm sao công bằng được? Đây là trò lường gạt rẻ tiền hay vừa đá bóng vừa thổi còi chỉ có zững thằng ngu mới đầu tư dài hạn vào một sòng bài đầy jan lận. Riêng Lừa còn có zững tên phao tin thất thiệt làm cho các con Lừa đầu tư khi bỏ tiền đầu tư dell bít đó là trò tạo tin đồn tin zổm hay bơm và zụt, đới là chiến thuật chính của đầu tư (Kô bao jờ được phép nói sai sự thật, chỉ là nói thừa hoặc thiếu tí thông tin he he ).TT chứng Lừa hiện nay có ngày thì vắng hoe jống như những buổi chợ chiều , thậm chí có ngày số tiền giao dịch 345 triệu Cu và ~ 27.000 $.
  (còn tiếp )

 17. #17 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 01:51

  minhdung

  Cách đây 9 phút

  CHIM CHUMS CHIMS LÀTHẰNG LỒN NÀO SAO LẪNVGỚI ANH ĐC


  địt mẹ thách Pín đối được bài thơ anh vừa mần đấy, hehe:

  An tâm con mẹ đi
  Anh Hoàng đế con mẹ
  Ai mà Trung với anh
  Anh phong phát Tướng luôn
  A địt con mẹ Thối
   
   
  dcm anh thua dzũng hói,

 18. #18 by minhhuong on 2010/12/16 - 01:53

  @Pín: Ông anh tu ngay cho em 1 chai diệu đê, có diệu mới phọt ra thơ kekekeke

 19. #19 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 02:22

  bonse_vic

  Cách đây 48 phút

  Ơ. Dịt con mẹ làm sao biết tên nào đang online hở chi bộ chó.
  @ víc
  đéo biếi đc ai đang online,nhưng biết đc nhuithằng đang nhòm nhòm đọc ké đéo cồn   

 20. #20 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 02:25

  minhhuong

  Cách đây 29 phút

  @Pín: Ông anh tu ngay cho em 1 chai diệu đê, có diệu mới phọt ra thơ kekekeke

  he he he anh đang tu đây,,nhưng những bàithơ bấthủ như vậy1000 năm mới ra đc 1bài

 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 02:28

  Địtmẹ Pín mà đéo phải Chúm Chím thì kèn của Thiếu Tướng sun còn bằng ống bơ hehe. Địtmẹ hehe giọng văn đéo lẫn vầu đâu được hehe!

 22. #22 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 04:31

  An Hoàng Thiếu Tướng

  02:28 16-12-2010

  Địtmẹ Pín mà đéo phải Chúm Chím thì kèn của Thiếu Tướng sun còn bằng ống bơ hehe. Địtmẹ hehe giọng văn đéo lẫn vầu đâu được hehe
  @ thiếu húpnướclồn côgiáoNhật
  gí buồi thèm thanh minh,anh là Pín nừngranh thiên hạ,,đéo thể nẫn với chímchínlồnbò
 23. #23 by voong ngau pin on 2010/12/16 - 04:48

  minhdung

  01:36 16-12-2010

  CHIM CHUMS CHIMS LÀTHẰNG LỒN NÀO SAO LẪNVGỚI ANH ĐC


  địt mẹ thách Pín đối được bài thơ anh vừa mần đấy, hehe:

  An tâm con mẹ đi
  Anh Hoàng đế con mẹ
  Ai mà Trung với anh
  Anh phong phát Tướng luôn
  A địt con mẹ Thối
  ddoois laaij @ dunghoi
  dũng nên đầu đéo sáng 
  trán hói óc bần nông
  suốt ngày ăn rồi chém
  diệu nhiều ợ khí hôi
   nói tuyền chiện cắn lồn
  he he he he

 24. #24 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 04:57

  Cái địt ./ mẹ con Pín bảo đối thì đối đi cứ vòngvo hãmlìn địtmẹ con bầnnông. Cô đéo phải Chim Chím địt mẹ Chím duyêndáng hơn cô nhiều!

 25. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/16 - 05:07

  Dạo này Thím pốt nhạc các cô đéo hưởngứng gì cả mần Thím buồn quá đi sư bố các cô eat shit eat shit!

  Các cô phải nhìn Bắp Ngô mà họctập: ăn nói điềmđạm nhẹnhàng tinhhoa. Mần ông Người phải là dư thế!

 26. #26 by Cocacola on 2010/12/16 - 08:48

  An tâm con mẹ đi
  Anh Hoàng đế con mẹ
  Ai mà Trung với anh
  Anh phong phát Tướng luôn
  A địt con mẹ Thối @ Dũng Hói

  Thằng Pín mầy bó chiếu thì dành sức mần việc khác cho anh, để vụ đối đáp nầy anh tiếp chiêu Dũng Hói: 

  Minh Hói mần thơ thiệt thấy ghê

  Anh Dũng ị ra, thiệt lộn mề

  Tóc râu Hói cả không còn gốc

  Mà thói hãm Lìn vưỡn phủ phê !

 27. #27 by otocu on 2010/12/16 - 08:51

  Bắt quả tang tên Tướng không biết gì về XD và giá nhà đất HN mà cứ cãi Dũng râu.

 28. #28 by otocu on 2010/12/16 - 08:56

  Link tham khảo giá nhà đất, quận Cầu giấy chẳng hạn.
  Đây là trang rao vặt lớn nhất Lừa.

 29. #29 by DG on 2010/12/16 - 09:04

  Hehe hôm qua có sanh hoạt thơ phú à? sanh hoạt thơ phú à? đọc thơ tên Pín yêu quá đi, sư bố tên Dũng Hói mới Thiếu công công bắt nọn Pín nhế!

   

  Anh cũng có đôi câu gọi là tặng tên Pín và chi bộ chó đểu nhân sự kiện bi kịch giá nhà nầy, hehe lấy cảm hứng từ quả tự sự của Pín thối mồm đới.

   

  Nhớ một thuở

  nhắm nông nồn bia cỏ

  Em ngượng ngập dìn anh,

  mắt ướt ngọt ngào

  Nhớ một thưở,

  tay em mân mê kèn anh ấm nóng

  Áo budông, uây Tầu,

  và một trời mơ mộng hư hao.

   

  Bụp phát, mình bên nhau,

  anh được làm thằng chồng, và em là con vện nhỏ

  Anh thầm thì mới em,

  mình sá chi những điều khốn khó

  Em mơ về một ngôi nhà nhỏ

   có vườn rau xanh, có bông hồng đỏ.

  Và một đám trẻ con

  bi bô bập bõm đêm ngày.

   

  Mình nào đâu có hay…

   

  Anh, thằng chồng,

  vẫn giả vờ bạo gan, mơ điều này điều nọ

  Em, vện nhỏ

  hoang mang, mai mốt chuyện cửa nhà

  Ôi thời buổi

  nhìn đâu cũng là bi kịch

  Tìm đâu?

  chỗ chui vào chui ra.

   

  Anh lại như ngày xưa, uây Tầu vượt Gia Lâm

  Và budông, kéo cao che kín mặt

  Và sau lưng, không còn là nụ cười trong vắt

  Của em.

   

  Kèn anh lạnh ngắt cả mùa đông …

 30. #30 by liutiu on 2010/12/16 - 09:16

  Trừ anh, tên Thiếu, tên Lài ra còn 33 thằng. 33 thằng đọc lặng lẽ đéo giả nhời. Địt con mẹ 33 thằng, hehe. @Dũng

  Chắc nó trừ mình ra.

 31. #31 by liutiu on 2010/12/16 - 09:23

  Cô Pín điếu phải là Chim Chúm Chím đâu. Chim Chúm Chím có đặcđiểm nhận dạng là cồng rất nhiều dấu chấm lửng.

 32. #32 by Dragonfly on 2010/12/16 - 09:51

  @Zũng Hói . Tển thâm nhá,anh bóp nát kả zái mới đối tạm chỉnh thơ Bựa kủa tển nè. Hệ Hệ:

  An tâm con mẹ đi

  Anh Hoàng đế con mẹ

  Ai mà Trung với anh

  Anh phong phát Tướng luôn

  A địt con mẹ Thối

  Anh nghi em Hương điêu

  An Hoàng Tướng’s Nữ  yêu

  Anh em chưa biết… Gúc

  Anh thật,địt kần Sỹ

 33. #33 by DG on 2010/12/16 - 10:04

  @ Lài Dồn:

   

  Thơ Lài cho chi bộ

  Thấy dập Dồn lôm côm

  Thoang thoảng mùi Thối khắm

  Bố đọc trẹo cả Mồm.

   

  Hehe, địt mẹ Lài phát cho húng chó lên chửi loạn xem nầu!

 34. #34 by Mr. Tran on 2010/12/16 - 10:42

  @ Nữ gúc sỹ

  1/ Phá dỡ nhà chia 2 kiểu: xe phá dỡ vào được hay không.

  – Phá máy: thường thì khoảng 800k/1ca 3h, ngày 2 ca

  – Phá thủ công: thoả thuận với cai thầu

  Đổ phế liệu: chừng 300k/m3

  Đi khái giá là như thế, nhưng thường thì nàng nên khoán khối lượng & thời gian cho 1 thằng, nó sẽ xem nhà cửa, bê tông, bê teo thế nào, đường sá ra làm sao rồi báo giá mần trọn gói. Thế nhẹ đầu hơn.

   

  2/ Xây nhà bình thường, không cao cấp thì giá khoảng 4,5 trẹo/m2, tuỳ giá VLXD tại thời điểm đấy.

   

  3/ Mỗ xin tự giới thiệu mỗ là KTS, có đội thợ của thằng bạn dại chuyên thi công đấy. hehe

   

  đt mẹ, chết cười mới Thiếu dái. Cái đéo gì mà văn hoá nghệ thuật, bần nông, tinh hoa, vàng son… Lại còn zen nữa chứ. Hehe

   

  Thiếu dái chỉ có zen dưới háng tướng thối mới lại nghệ thuật liếm đít, mút khăng tướng thối, rồi khóc lóc vì (l) chứ có cái vẹo .i./ gì mà bi bô.

   

  Đt mẹ, đọc cồng của con này xong cười rung mẹ cả bàn.

   

  Hôm nay lạnh quá thể chi bựa ạ. Địt mẹ, cưỡi xe máy đi làm thấy thèm con 4 bánh biết bao… hehe.

   

  Đi bú diu đơi…

   

 35. #35 by aq17112004 on 2010/12/16 - 10:56

  thang Thieu moi ca thang Dzung gia hoi, anh canh cao chung mai. Anh deo biet gi nen anh moi phai doc nhe. Deo comment cung chuoi, comment cung chuoi. Bon xao tra, 2 mat

 36. #36 by Đói on 2010/12/16 - 11:28

  Tặng các cô he he

 37. #37 by Nô Đức Nổng on 2010/12/16 - 11:47

  Anh thấy Dì thối viết loạt bài về kinh tế này rất khiên cưỡng, kém nhất từ trước đến nay.

  Trước hết bàn về PPP. Đây là tiêu chí khắm bựa nhất mà bọn tư bản thối nát có thể nghĩ ra. Địt mẹ, ngang giá sức mua, ngang ngang cái đầu buồi, 1 bát phở Cali hơn 1 bát phở Lừa bao nhiêu về số lượng, chất lượng và vệ sinh? 1 con Honda, Toyota ở Mẽo hơn Lừa như thế nào? Mấy năm trước con Altis Toyata bị đâm méo hết mịa nó đầu khi đi với tốc độ gần 70km/h, thằng Toyota lừa bẩu mày đâm chưa đủ mạnh nên túi khí chưa bật ra. Địt mẹ chúng nó chứ, chết chắc mới đủ mạnh. Đấy là còn chưa tính đến các yếu tố cấu thành nên PPP là khác nhau giữa các quốc gia. Chẳng hạn cái needs của thằng Mát sờ lâu áp dụng cho Lừa thì chuẩn nhưng sao Mẽo nó đảo ngược mẹ đi.

  (Còn nữa)

 38. #38 by Nô Đức Nổng on 2010/12/16 - 11:48

  Tiếp theo là việc moi tiền đế quốc như tên Zì định hướng. Cười phụt hết cả dắm. Moi được cái đầu buồi. Cứ làm như chúng nó ngu hết thế à. Địt mẹ chi bộ có biết đứng sau WB, IMF là thằng Mẽo thối nát, còn ADB là thằng Nhật lùn không? Nó đóng góp tiền nhiều nhất thì nó có tiếng nói quyết định và chức chủ tịch luôn là người của nó. Mày muốn uống rượu của tao thì mày phải góp cái chân giò, hiểu chửa? Địt mẹ thằng đầu toàn cứt đi lừa thằng toàn sạn à? Hài thế! Ví dụ cụ thể để chi bộ thấy, lãi suất khi cho Lừa vay luôn là một lãi suất trên thị trường tiền tệ quốc tế ví dụ Libor chẳng hạn, cộng với một lượng % lớn nữa. Cứ nhìn lãi suất của Anh, Nhật, Mỹ, EU xem giờ bao nhiêu và nó cho Lừa vay với lãi suất như thế nào? Gấp mấy lần?

  (Còn nữa)

 39. #39 by Nô Đức Nổng on 2010/12/16 - 11:52

  (Tiếp theo)
  BCT luôn chỉ đạo phải có hai chế độ báo cáo thống kê, 1 cho Nghị gật hội và bọn con lừa còn 1 cho bọn đang giãy chết, chi bộ chắc đã biết. Luôn luôn có chênh lệch giữa 2 bản này, tất nhiên. Và còn hài vãi đạn khi mà Lừa còn lập bản kế hoạch xin bọn tư bẩn tài trợ để triệt tiêu chênh lệch này, he he. Anh nói thêm về khoản chênh lệch mà tên Zì thối cho là tút tát tí tẹo nha. Năm 2009, theo IMF là 4,6% còn theo Tổng cục thống kê Lừa là 5,3% chênh lệch là 0,7% nhân với khoảng 90 tỷ là 6,3 tỷ tơn nhỉ (nếu nhân với con số real GDP của Zì nổ thì còn kinh khủng như nào, chi bộ tự tính nhé anh sợ nhất số 0), hơn cả số tiền cứu trợ và đầu tư của Lừa hải ngoại. Đấy là con số tút tát tí tẹo của Zì bựa đấy. Mà chi bộ có để ý xem có nước đéo nào trên đời này cứ cuối năm Cuốc hội lại đề ra mục tiêu tăng trưởng cho năm sau không, và chưa hết năm dương lịch thì Lừa đã có các số liệu thống kê? Hài vãi đạn nữa. Địt mẹ miệng quan trôn trẻ, tin vào thống kê Lừa thì cứt cũng đéo có mà ăn.
  (Còn nữa)

 40. #40 by Nô Đức Nổng on 2010/12/16 - 11:55

  (Tiếp và hết)

  Kết luận là gì, tạo ra giá nhà cao trên trời là để BCT và đồng bọn moi tiền của lũ Lừa bần cùng đồng thời nắm được những thằng tay to thôi, nó càng tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội, cái mà bọn tư bẩn hay gọi là chất lượng tăng trưởng GDP ấy, bọn nó giờ đéo chạy theo con số nữa rồi nhưng Lừa thì. Ôi thôi.

  BCT mà nghĩ được lấy giá nhà cao đặng mần xiền đế quốc thì đã đéo còn nước Lừa.

  Giá nhà chỉ có thể giảm khi BCT tự tay thiến dái hoặc bị thằng khác thiến. Cái này thì lại phải chờ nước mẹ. Ôi thân phận con Lừa.

  (Xin lỗi các già hói Yahoo lởm anh đéo pốt được chữ to ở phần dưới).


 41. #41 by EURO on 2010/12/16 - 12:16

  ÔI địt mẹ chi bộ từ qua tới nay xpam vãm mắm.
  @ Dũng hói, thanks anh đã tư vấn cho em chứ đéo ra rả chửi như con mụ Kim la chủ quán. Thông thường em ấp chứng ở nhóm 4: lướt nhanh lướt gọn. Vì không đầu tư tìm hiểu nhiều về chứng nên nói chung em chỉ mua những nhóm có người quen làm trong đó, đủ để biết bỏn không có vấn đề gì nhạy cảm là okie, xiền cũng là xiền nhàn rỗi chứ nói thật em thấy cái chợ chứng Lừa này cứ sóng lên thì thuyền lên, tỷ như đang hót thằng tài chính hay chứng khoán thì tất cả những thằng họ đó sẽ lên ầm ầm đéo biết kết quả làm ăn sao, phân tích P/E này nọ kiểu của con mụ Bựa chắc đéo áp dụng được.
  Còn vụ chứng của chị Thi em mới nhớ em có một mớ tương tự, mua được giá nội bộ của 1 thằng Ximang ở miền Trung, đéo hiểu nó làm ăn kiểu gì mà năm đầu gửi cổ tức tới 50%, năm thứ hai 30%, qua năm thứ 3 còn hơn 10, giờ thì nó thế nào em cũng quên mẹ nó mất không để ý hehe… Chỉ biết nó vẫn chưa lên sàn hehe.
  Đèo mẹ hiện nay chỉ langthang phiêu bồng với em là đủ để thấy đời đẹp, tiền là lá mùa thu đéo thèm ke nữa.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/16 - 13:27

   Nếu bán dược thì bán hết mang xiền mần sân banh mới con Phập di em. Déo jì mà coithường dồng xiền xươngmáu của mình như thế. Xiền chứ có fải cứt déo dâu mà vứt lungtung như thế.

 42. #43 by trung_uong_lua on 2010/12/16 - 12:24

  Mới ghé nhà tên Tq, có bài viết này về nhận xét của Khoai Tây về Lừa mình. http://danluan.org/node/7287.
  Trích: “Nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh, và hầu hết kém luật pháp thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng chức to thì điều này càng đúng, mày là lính quèn nên khá giỏi. Hì hì, mà tiếng Anh là của bọn tao, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước VN, nên chúng tao chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính chúng mày để làm hợp đồng thương mại, và luật thương mại quốc tế nữa…thì chúng tao mới bình đẳng được!”

  Rồi nó bồi thêm: “Thế mày nghĩ bọn tao có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à?!”


  Tên nào và zì to mồm có thêm thông tin về tác giả Nam Trần Thành thì post cho chi bộ tham khảo thêm hen. Gúc thì được cái này: http://tuduythinhvuong.com/gioi-thieu/dien-gia-ttnam/20-cv-cua-ttnam.html

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/16 - 13:25

   Cô trích có một doạn mà thấy cỏn biên kém quá déo muốn dọc nốt cả bài nữa.

 43. #45 by Dương Wá on 2010/12/16 - 12:30

  Anh đương bị đủ thứ vật nên đéo có time chửi nhâu zới bọn hãm ./ , ti nhiên anh có bốt những nguyên nhân + hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế Nhật Bản từ cuối 198x bắt nguồn từ bong bóng chứng + bđs….bên nhà anh. Bài dài wá đéo còm bên quán bựa đc cô nầu quan tâm qua nhà anh mà tham khẩu thêm. Đm bọn ./ cho mát miệng. Hẹ hẹ ….

 44. #46 by Cocacola on 2010/12/16 - 12:31

  Địt mẹ thằng đầu toàn cứt đi lừa thằng toàn sạn à? @ cô Nổng


  Qua nay đọc loạt bài vỗ mi (quên, vĩ mô) này của thằng Tướng, anh ngẫm nghĩ nhiều nhưng chưa đủ trình xách rìu qua múa trước mắt hắn, lơ mơ hắn chửi bỏ mẹ, nên chỉ hóng thôi

  Nhưng có nhiều chỗ anh thấy chẳng ổn. Ví dụ như bọn giãy chết cho Bê vay, chả nhẽ bỏn đổ tiền vầu thùng không đáy chơi cho vui à? Đời mà, điếu ai cho không ai món gì, bọn giãy chết thì còn phải có lãi bỏn mới chơi.

  Cô Nổng nói đúng ở chỗ sản phẩm: Coca Lừa uống thua Coca Mẽo xa mặc dù cũng dán nhãn Coca, chẳng nói đâu xa, chi bộ vưỡn chửi thằng Yahoo Lừa ngày cả chục lần ấy thôi, còn Y! Mẽo có ai kêu gì đâu!

  Giá nhà phi lý ở Lừa như anh chiêm nghiệm, theo quan điểm riêng của anh, là phương tiện để rửa tiền tham nhũng chi bộ ạ. 

  Thằng A chém đâu đó được 1 trẹo Tơn đen, vác hết ra mua nhà đất xong rồi bán 1 trẹo rưỡi, thế là đủi được 1 trẹo Tơn đen ra 1 trẹo rưỡi Tơn trắng tinh thơm tho.

  Thằng B chém đâu đó được 1 trẹo rưỡi Tơn đen, đéo quan tâm nhà đất ấy có đúng giá không mà chỉ quan tâm tẩy trắng số Tơn đó, thế nó vác mẹ hết mua đất thằng A rồi đủn cho thằng C lấy 2 trẹo Tơn.

  Giá nhà đất lên mãi khi còn nhu cầu rửa tiền. Rửa hết thì ra vài văn bản cấm đoán vu vơ cho nó tèo, sau đó lại bơm. Chứng Lừa cũng thế! 
 45. #48 by trung_uong_lua on 2010/12/16 - 12:32

  Lâu dồi mới gặp Dô nhở, lại đây anh ôm hôn, vỗ butt thắm thiết cái lào. Muo muo

 46. #49 by Dương Wá on 2010/12/16 - 12:34

  Anh duyệt tham luận của cô Nổng ti diên WB là do bọn châu Âu nắm cô ợ, đéo phẩy bọn Mẽo. Mẽo chỉ nắm IMF.

 47. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/16 - 12:42

  Zì dây Zì dây dịt mẹ các cô lũ con lừa mặt o/ ăn o/ con bò jà.

  @Cô Nổng

  Dịt mẹ tuổi nầu mà zám cãi Zì hả con kia hehe?

  Dịt mẹ cô déo biết PPP có ýngĩa jì thật à? Sâu lại tựzưng so fở Cali mới fở Thái Bình thế?

  PPP dược tính trên bâunhiêu thôngsố con zở kia?

  Dịt mẹ các cô dừng có nge ngôntừ choangchoảng của con Nổng trong lúc Zì vắng nhà mà tưởng cỏn nói dúng. Chết dấy.

  Dịt mẹ 1 Tơn Lừa bằng 2.8 Tơn Mẽo (PPP=2.8) ngiã là với cùng 1 Tơn jấy, các cô cóthể mua dược lượng hànghóa/zịchvụ ở Lừa gấp 2.8 lần so mới 1 Tơn bên Mẽo. Hiểu chưa.

  Tấtnhiên không fải mặt hàng nầu cũng thế, dừng có lôi chiện já xehơi Lừa gấp 3 Mẽo vầu dây. Chỉsố nầy của bọn Khoaitây ngĩ ra chứ déo fải Lừa, và dã dược số dông chấpnhận là có lý. Hiểu chưa lũ con lừa mặt ./ kia.

 48. #51 by Phang_Phập on 2010/12/16 - 12:48

  @Chủ Bựa và tất cả các con Bựa lân la ở quán, tình hình là dất tình hình, đang triển khai 1 sân bóng thì bụp phát léo được, cho nên bây chứ ai co thông tin thì thông bấu cho chấu phát nhá. Đây dự án Bựa của cháu .
  Thanh củi tất cả mọi ngài.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/16 - 13:04

   Hay dấy dể Zì tối dọc lại hehe. Zưng nếu có sân tập golf thì bấu Zì nhế. Thamkhảo môhình Dảo Sen bên Ja Lâm ý, dịt mẹ một tháng zoanhthu cả mấy tỷ dấy cô.

 49. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/16 - 12:51

  @tiếp jảnhời con Nổng buồi xun

  Dịt mẹ tuổi nầu mà zám cãi Zì? Zì dã nói rõràng là bọn WB, IMF soi Lừa như cúvọ, thì Bê Xê Tê tuổi ./ nầu mà dòi bịp nó?

  Bê Xê Tê gởi bấucấu cho nó, mà nó vác luôn ra bàn gạch toạchtoạch toạchtoạch mấy chục nhát hehe. Chứ có cái dầu buồi ý mà nó chấpnhận số của Lừa dịt mẹ con Nổng zởhơi cámhấp.

  Tinhiên, con số về Xiền Nhà, thì rất tiếc hehe, WB hay IMF chứ dến bố chúng nó cũng déo gạch dược. Tấtnhiên là chúng nó cũng biết và cảnhbáo nhiều, zưng cũng chỉ dến thế mà thôi.

  Cái já fải trả cho việc dể Xiền Nhà chiếm tỷtrọng quá nhớn trong GDP là jì? Là bọn Khoaitây coi fáttriển của Lừa là déo bềnvững, zẫn dến việc bỏn cho Lừa vay với lãisuất rất cao (cái nầy con Nổng nói dúng).

  Zưng chúng nó vưỡn cho vay, vì hehe, thựctế là Lừa vưỡn dang fáttriển, chính là trong vụ Nhà/Dất dó các cô.

  Và bikịch chấtchồng bikịch.

  Hiểu chưa con Nổng Mặt ./ Ngựa kia. Zám cãi Zì xùi bọt mép à.

 50. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/16 - 13:01

  @jảnhời nốt con Nổng buồi xun

  Tinhiên Zì cũng côngnhận mới con Nổng là déo có chiện Bê Xê Tê dể já nhà sụp, vì já nhà sụp thì Bê Xê Tê cũng sụp. Cái nầy các cô dọc kỹ bài sẽ thấy mà déo cần lảinhải lại.

  À mà con Nổng mần cho ADB hay sâu mà déo biết jì về WB mới IMF thế hehe. Cái nầy cô Zương Wa bắtnọn mẹ rùi Zì dá thêm fát cho nóng zái.