Luas home pricing tragedy (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà (#2)

Để biết việc tăng giá nhà lợi hại tới đâu, các cô cần quántriệt chút kháiniệm cơbản.

GDP

GDP là Tổng Sảnphẩm Tiêudùng Nộiđịa, chữ biên tắt tiếng Mẽo. Đạikhái ta hiểu GDP là tổng giátrị hànghóa và dịchvụ sảnxuất bởi một quốcgia, trong một năm.

Có vài phươngpháp tính GDP, cho kếtquả gầngần giống nhau. Tỉnhư:

GDP = PC+GI+GS+(Ex-Im)

Với:

– PC: Tổng chitiêu cánhân. Xiền mua nhà của các cô, lũ con Lừa, nằm đây hehe, cùng mới xiền mua cá mua rau bú diệu chơi phò, vươnvươn, vươnvươn.

– GI: Tổng đầutư cánhân. Xiền sắm máymóc côngxưởng của các cô nằm đây. Bọn Lỗđít Lừa thích kêkích xiền mua nhà của các cô vầu GI. Cũng ôkê thôi, vì nếu xiền mua nhà đút vầu PC thì GI xuống mẹ Zero hehe.

– GS: Tổng chitiêu Bê Xê Tê. Hehe khoản nầy nhậycảm bỏ mẹ.

– Ex: Tổng xuấtkhẩu.

– Im: Tổng nhậpkhẩu.

Chuẩn!

GDP thường đong bằng đơnvị Ông Tơn, xiền Mẽo.

Đongđếm xong, các cô nhận được consố thuầntúy toánhọc gọi là Nominal GDP. 1 Ông Tơn Nominal GDP chính bằng 1 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

Nominal GDP Lừa 2009 quãng 93 Tỷ Ông Tơn, ngótnghét giasản hai tên Mẽo bạn thân Trung Tướng, Gates Bill & Buffett Warren.

Để GDP phảnánh đúng tươngquan kinhtế giữa các vùng-miền, bọn Jàhói không xài Nominal GDP, mà nhân nó với PPP, chỉsố Sức Mua Tươngđương, cho từng vùng-miền riêngbiệt.

Đạikhái PPP Mẽo always bằng 1, PPP Tầu bằng 1.8, PPP Lừa bằng 2.8 etc. Tức 1 Ông Tơn ở Lừa tươngđương 2.8 Ông Tơn ở Mẽo, hoặc 1.6 Ông Tơn ở Tầu. Mời gúc tiếp mời mời.

Nhân PPP xong, các cô nhận được consố kinhtế nuộtnà gọi là PPP GDP. 1 Ông Tơn PPP GDP Lừa bằng 1/2.8 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

PPP GDP Lừa 2009 quãng 256 Tỷ Ông Tơn, hơn Singapore tíđỉnh (251 Tỷ), oách nhở.

Từ chỗ nầy về sau, Trung Tướng mặcđịnh GDP ámchỉ PPP GDP.

Các cô sẽ hỏi, tính GDP mần đéo gì, phải hông? Không tính có sao hông, phải hông?

Tính GDP đặng đo thểlực nền kinhtế, lũ con Lừa ạ.

Đạikhái, trông GDP, các cô đoán ra nhiều thứ.

Chảhạn, giá phò bìnhdân luôn quanhquẩn 1 ngày GDP bìnhquân. Phò Mẽo giá 46,000/365=130 Tơn/Shot. Phò Tầu 6,700/365=18 Tơn/Shot. Phò Lừa 2,900/365=8 Tơn.

Chuẩn!

Chảhạn nữa, thunhập tríthức thịdân trungliu luôn quanhquẩn GDP bìnhquân. Tríthức Mẽo thu 46,000/12=3,800 Tơn/Tháng. Tríthức Tầu 6,700/12=560 Tơn/Tháng. Tríthức Lừa 2,900/12=240 Tơn.

Chuẩn!

Trên bìnhdiện vĩmô, GDP càng quantrọng.

Các thểloại tưbản gốc ngoại như FDI, ODA.., đều căncứ GDP. Nếu GDP các cô không tăng, chó nó cho các cô vay xiền. Không vay nủi xiền, các cô móc cứt mà hốc.

GDP phịa được hông?

Hông, hehe. Rất tiếc. Các thểloại cúvọ như WB, IMF.., soi các cô vãi bựa. Phịa phịa cái hòn dắm ý. Chỉ túttát títẹo thôi nha.

Vậy Bê Xê Tê mần gì đặng GDP tăng đềuđều đềuđều, lấy cớ mõi xiền đếquốc?

Mời khảokíu tiếptục mời mời.

Giá nhà & GDP

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Tàiliệu Thamkhảo: CIA World Factbook. WB Resources. IMF Data and Statistics.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quántriệt: (Quán triệt).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Tiêudùng: (Tiêu dùng).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Giátrị: (Giá trị).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Dịchvụ: (Dịch vụ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Gầngần: (Gần gần).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Đầutư: (Đầu tư).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Máymóc: (Máy móc).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Kêkích: (Kê kích).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Nhậycảm: (Nhậy cảm).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Đongđếm: (Đong đếm).
– Consố: (Con số).
– Thuầntúy: (Thuần túy).
– Toánhọc: (Toán học).
– Ngótnghét: (Ngót nghét).
– Giasản: (Gia sản).
– Phảnánh: (Phản ánh).
– Tươngquan: (Tương quan).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Jàhói: (Jà hói, Già hói).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Riêngbiệt: (Riêng biệt).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Consố: (Con số).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Nuộtnà: (Nuột nà).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Thểlực: (Thể lực).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Chảhạn: (Chả hạn).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Quanhquẩn: (Quanh quẩn).
– Bìnhquân: (Bình quân).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Tríthức: (Trí thức).
– Thịdân: (Thị dân).
– Trungliu: (Trung liu, Trung lưu).
– Bìnhdiện: (Bình diện).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Thểloại: (Thể loại).
– Tưbản: (Tư bản).
– Căncứ: (Căn cứ).
– Cúvọ: (Cú vọ).
– Túttát: (Tút tát).
– Títẹo: (Tí tẹo).
– Đềuđều: (Đều đều).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Khảokíu: (Khảo kíu).
– Tiếptục: (Tiếp tục).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vùng-miền.

*** 1. #1 by Dom-dom on 2010/12/15 - 01:00

  Anh Đòm đâu rồi đâu rồi, lên tư vấn vụ BH cho chi bộ cái. Em bắt đầu quan tâm này. Nhất là BH cho mấy cụ hưu trí ấy. @Điêu yêu

  Cái này phải cụ tỷ, mà hưu là nhiều tuổi, có khi không còn ở độ tuổi để tham gia, phải gặp cụ thể bọn đại lý ở các công ty để nó tư vấn cho. Lâu rồi Anh hông quan tâm nên cũng hông thủng.

  @ Manh: vụ phi nhân thọ thì anh hông thủng, đây là đang nói BHNT của các công ty nước ngoài. Chứ của Lừa thì bọn nào chả c-g-h.


 2. #2 by minhhuong on 2010/12/15 - 01:12

  @Anh Đòm: Thanks ông anh, hehe. Tóm lại là đi hỏi mấy thằng BH khác nhau, khai báo chi tiết tuổi tác sức khỏe với từng thằng, rồi so sánh bỏn. Thằng nào lãi nhiều hơn thì chọn.

  Theo anh thì lạm phát tăng nhiều hơn lãi, nhưng nếu xét về tính an toàn khi các cụ gặp sự cố tai nạn thì lại ổn hơn hẳn các kênh khác…

  Để mai đi hỏi bọn BH bên này xem thế nào. Em không biết tí gì thể loại BH lên tới 15, 20 năm thế này.

 3. #3 by Bất MInh on 2010/12/15 - 01:59

  @Cô Hương,


  Bảo hiểm nhân thọ thường có thời hạn lâu dài. 
  -Người đóng tiền (nhẽ là cô) nộp tiền cho bọn bỏn theo định kỳ tháng/ năm đều đặn đều đặn
  -Người thụ hưởng (nhẽ là các cụ và có thể thêm một người phụ khác để đề phòng rủi ro, vd các cụ không thể làm thủ tục nhận bảo hiểm do bi lẫn…) hưởng tiền bảo hiểm theo các trường hợp: hết hợp đồng (không có gì xảy ra trong suốt thời gian hợp đồng, mọi sự tốt đẹp) hoặc người đóng tiền gặp rủi ro chắc chắn không thể đóng tiếp (mất việc/ khánh tận không được tính trong trường hợp này)
  -Trường hợp người thụ hưởng chính (các cụ) gặp rủi ro thì người đóng tiền không phải đóng tiếp. Cô phải qui định với bọn bỏn tiền bảo hiểm phải quay về cô chứ không quay về người thụ hưởng phụ

  Còn lại là các điều kiện về người được bảo hiểm hoặc là cô, nếu cô xét tỉ lệ rủi ro xảy ra với cô cao hơn. Hoặc là các cụ, ti nhiên các cụ đã lớn tuổi thì lãi suất rất thấp, điều kiện xét bảo hiểm khó khăn như sức khỏe thế nào này nọ lọ chai…hoặc tiền đóng phải cao…

  Vậy hợp đồng tốt sẽ do cô quyết định ai là người thụ hưởng chính/ phụ, ai là người được bảo hiểm. Còn thực ra các công ty bảo hiểm khác nhau nhưng chính sách của bọn bỏn gần như nhau, chỉ có tên gọi là khác… há há

  Đối với người thường xuyên đi nhiều máy bay, tầu thủy, xe hơi như Cụ thì mua bảo hiểm là việc nên làm. Nói dại nhỡ chuyện gì xảy ra thì người thân cũng có chút tiền làm ma chay, không ảnh hưởng đến tiền để dành. Nếu không có gì xảy ra thì cũng coi như bỏ bank lãi suất thấp.
 4. #4 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/15 - 03:10

  @ Điêu 
  Về hiện  tượng thì chị thua vì Rô quay lại quán sớm hơn  thời hạn là 30/12 he he 
  Nhưng về bản chất thì Nhất dâm thua , chho nên chị sẽ hông bị mất xiền  ke ke ke @ Thi Boeing


  Vụ nầy phẩy chia cổ tức cho em nhế. Đéo biết ai chia nhưng ai thắng thì chia. hehe.
   Đéo gì thì em cũng có công. Còn công sao…đéo nói.hehehe
 5. #5 by minhhuong on 2010/12/15 - 03:47

  @ Cụ BấtMinh: Xời ơi cụ giải thích tường tận chuẩn văn xác dững thứ em đương băn khoăn định làm. Đội ơn cụ ạạạạạạ

 6. #6 by toi_vua on 2010/12/15 - 04:27

  Chi bộ bi giờ toàn bàn chiên sâu, kiến thức cao siêu quá ta điếu có cơ hội tham gia. Phàm là Quán thì như vậy cũng buồn, nay mạn phép Dì Đanh Đá cho xì bam hàng ngày đặng cũng là góp vui cùng chi bộ nhé.

 7. #7 by toi_vua on 2010/12/15 - 04:30

  Quảng trường Man-nhetz (phía ngoài quảng trường Đỏ) Moscow thứ bảy vừa rùi.

 8. #8 by DG on 2010/12/15 - 05:21

  “Chào mầng đéo gì,kó ông Dái Ghẻ lại mất kông lật kòm mỏi tay mà đéo thấy kái kủ ./ jì kó ích. Đúng là tai nạn thì kó. Đóm jà hấp bỏ mẹ.

  Kòn Rô là Vàng Xon thì anh ga lăng chiều sâu ,đéo zám nhận xét. Hệ Hệ” @Lài Dồn chim to dư chim chuồn chuồn!

  He he địt mẹ đúng là Lài Dồn em vẫn dư ngày xưa nhể? Phong độ em hông hề sụt giảm nhể?

  Địt mẹ anh cười nủi thần quynh, phun dắm mới Lài rùi đấy!

 9. #9 by Dragonfly on 2010/12/15 - 09:01

  Địtmẹ Dái Ghẻ nhi đồng thối tai cãi lại anh cũng nhạt hoét. Anh nói sai đéo đâu! Chú từ hố xí 2 ngăn,người dính đầy cứt ,nhảy vọt vào quán bla blo gần hết mẹ nó cả 1 trang mà anh đọc đéo hiểu kái mà chú gọi là tham luận là cái đầu puồi zề. ( Như Zũng Hói hôm trước quất kả trang kó ai nói đéo đâu)

  Lần sau vầu Kóan thì nhớ gội sạch kứt tru trên đầu nhá, cho nội dung nó kó chất tý. Kái jì biết thì lắp bắp,không biết thì ngậm cặc mà nghe nhá kon giai.
 10. #10 by Bất MInh on 2010/12/15 - 09:37

  @ Cô Hương,


  Khách sáo quá, khách sáo quá… há há
 11. #11 by Paul Liang on 2010/12/15 - 10:23

  Đù mạ,  nhà em có nời chào cả Quán, h này quán vắng thế, đéo thấy ai trông quán ah

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/15 - 12:52

   Chầu cô chầu cô dịt mẹ cô fát hehe theo tậpquán cho thơm mồm.

 12. #13 by Enterprise on 2010/12/15 - 10:44

  @Cô Manh:
  Trích
  Đầu tư/ chơi chứng ( cá nhân) là do tính toán từng người, cái này dài, cái kia lướt, có khi cả 2 …. so với cac thông tin vi và vi mô ai cũng mua vào hoặc đầu tư dài hạn thời điểm này thì tuyền bọn lạc quan tếu mà thôi …. Chứng bây giờ các tỷ lệ, giá ngon bỏ mẹ dưng nếu lạm phát mấy tý nữa thì mua làm./ gì, ai tin Lừa khống chế được
  Hết trích.

  Cô nói thế cũng đúng nhưng chưa đủ:
  1. Đồng-ý là đầu-tư dài-hạn và lướt-sóng là do tính-toán của mỗi người. Nhưng khi quyết-định mua/bán cần có những ngưỡng mà vượt-qua đó thì không mua/bán. Có nhiều người không tính-toán gì cả, làm theo cảm-tính hoặc do xúi. Bà Dì trách là chỗ đó.
  2. Nói mua chứng thời điểm này không phải đụng thằng nào cũng mua mà phải xem khả-năng tồn-tại và phát-triển. Vì-sao? Vì lạm-phát không phải thằng nào cũng chết hết. Thằng sống được có-khi làm bá sau này. Quan-trọng là các cô nhận-định thằng nào nên đầu-tư. Lạm-phát ảnh-hưởng đến tiền của các cô, nhưng đầu-tư vào chứng tốt sẽ giảm rủi-ro đó. Giảm thế nào bà Dì đã nói ở còm dưới. Người-ta nói “Loạn thế tạo anh-hùng” là thời điểm này đấy cô Manh ợ.

  Tốt-hơn là nên bình-loạn xem thằng nào sẽ là anh-hùng sau thời này, hehe.

 13. #14 by EURO on 2010/12/15 - 11:36

  ÔI đèo mẹ Nhất Dâm với cái Điêu cá độ con cặc gì liên quan tới Rô thế? Đã bẩu hết hứng thì hết còm, còn hứng sẽ quay lại sư bố lũ mê cờ bạc kia. Riêng mụ Bựa thần kinh này thì cần tích cực quay lại chửi nhiều. Đèo mẹ trước nay nhờ con mụ tư vấn thì đéo bâu giờ nghe con mụ chửi, còn hôm qua thì mụ nhảy xồn xồn như lồn lở sơn tởm đéo chịu sư bố mụ Bựa chứ. Hóa ra những lần  trước nhờ mụ tư vấn thì tiền đó đéo phải là tiền sạch sẽ hả?
  Tiên sư đời đéo biết đằng nầu mà lần.

 14. #15 by tieuthithi on 2010/12/15 - 11:58

  ÔI đèo mẹ Nhất Dâm với cái Điêu cá độ con cặc gì liên quan tới Rô thế?@Rô xinh
  bắt quả  tang em Rô hấp tấp chưa đọc hết còm đã chưởi nhế, Làm Điêu oan thị Mầu
  Chuyện là  thế nầy:
  chị với Nhất cá với nhau, Nhất bẩu em nhất  định sẽ  quay lai quán, còn  chị bẩu là hông, thời  hạn tính đến 30/12. Rút  cục là em quay lại sớm hơn dự kiến, vậy là  chị  thua he he . Té re là chị chủ quan , Nhất bồ kết Rô  cho nên hiểu Rô hơn chị . Chị đang trêu Nhất hay là hắn đi đêm thuyết phục Rô để chị thua ke ke ke …
  Điêu  biết chuyện chị và Nhất cá nên hỏi. Vậy  thui
  Chỉ là  chuyên  đùa thui  mờ, Rô đừng bận tâm

 15. #16 by DG on 2010/12/15 - 12:03

  @Lài Dồn: Hông chấp, hehe, xoáy nữa đi cu!

   

  @ Thời buổi loạn lạc, quan lại thì gởi tình yêu vào đất, được hoa trái đầy cành, dân đen thì đồng thanh ca khúc mơ về nơi xa lắm, thỉnh thoảng cò con được đôi đồng thì vợ chồng dạng háng ngồi đếm tiền lẻ, gào rú cảm ơn tổ tiên rùi coi thầy này thầy nọ rùi liên hoan lô đề uỵch phò được dăm nhát hết mẹ, bi kịch thay!

   

  Lương bổng thì 3 cọc 3 đồng, địt mẹ nếu nói lương thì cả đời cũng có quặc mà tậu được nhà ở thủ đô văn vật, thôi chịu khó tân trang cái mã, bớt a dua a tòng đi, bớt 3 cái hiếu thắng con nít đi (hehe dư Lài Dồn í), rèn luyện tác phong phong cách, rèn luyện cái thủ đa dạng phong phú chút đi rùi mong giời thương uýnh trúng đôi quả, may ra mới có chỗ rúc vào rúc ra.

   

  Chưa có xe thì đi vay mà tậu cái xe 4 chỗ, com lê cà vạt cho nó đoàng hoàng mà đi công chiện, nói năng nó có sức mạnh, có trọng lượng. Trước là góp phần dìn giữ sức khỏe, hạn chế xe máy theo nghị quyết, sau là có hình ảnh, có lừa có lọc cũng dễ thi hành hơn.

  (còn)

 16. #17 by DG on 2010/12/15 - 12:03

  Tất nhiên cái thủ mà hông cải tạo thì cứt cũng hông có mà đớp là điều đương nhiên rùi!

   

  Địt mẹ với một số bựa viên trong nầy thì đọc cái món bi kịch nầy làm đéo, quay về mà đọc mấy cái tác phong đi ỉa rửa đít, súc miệng sau ăn, kiểu giai tinh hoa (ỉa) dư thế, gái vàng son (đái) như nầu? Nó có vẻ hữu ích hơn đấy.

   

  Địt mẹ nước nổi thì bèo nổi, thuận lợi thì thằng quặc nầu cũng thuận lợi, khó khăn thì cả làng khó khăn, thằng nầu khôn ngoan bản lĩnh thì vẫn muôn đời là khôn ngoan, bản lĩnh, không đạp mà sống mà tồn tại trong thời loạn nầy thì có mà thần quynh à, rùi lại suốt ngày tự xóc lọ mới mấy mớ kiến thức gúc lấy được à?

 17. #18 by Nguyên soái on 2010/12/15 - 12:07

  dịt ./ vện các cô, thằng tướng thối huyênh hoang toàn dắm thối, dịt mịa các cô muốn chơi chứng dài hạn thì các cô phải làm cái bảng tính đơn sơ thôi, xem cái hosino là một cái siêu công ty, một cột các cô ghi vốn chủ sở hũ, một cột các cô ghi vốn lưu động, một cột các cô ghi lãi ròng… rồi dịt vện các cô sum một cái thì các cô thấy ngay chứ cái đéo gì mà càm ràm… cái trượt giá khủng 20% thì dịt mẹ tiền lời chia cho cổ đông tối thiểu phải = 20% và tiền giữ lại tăng vốn phải tối thiểu là 20% thì cái siêu tổng cty đó coi như hòa vốn trong năm tài chính xxxx…
  Còn đầu tư dài hạn hả? dịt lồn vện các cô quên đi, các cô đéo biết là bọn điều hành đã ăn mịa nó hết % đầu vào rồi…, cuối năm lời được chút, dịt mịa chúng bày đặt thưởng khủng cho đám con cháu điều hành… còn đéo gì cho cổ đông?

  ngu đéo gì mà giờ này còn đem tiền cúng cho đám quản trị để cho nó sắm biệt thự xe siêu sang? dịt ./ vện các cô lần nữa.

 18. #19 by tieuthithi on 2010/12/15 - 12:09

  Vụ nầy phẩy chia cổ tức cho em nhế. Đéo biết ai chia nhưng ai thắng thì chia. hehe.
   Đéo gì thì em cũng có công. Còn công sao…đéo nói.hehehe@TinTin
  Sư bố ông Tin vô duyên  vãi đạn he he. Thế bọn chị cá nhau là thằng thắng sẽ rửa đít cho thằng thua 1 tháng liền đấy , có muốn  chia hông

 19. #20 by tieuthithi on 2010/12/15 - 12:18

  @Dê_ốc_vặn
  Đéo gì xì pam  kinh thế, chửi ai thì cứ réo đíchdanh lên mờ chửi chứ, cứ chửi đổng kiểu nầy hóa ra ai cũng nghĩ :nó chửi mình
  Sắp bị dội cho mấy bô từ đầu đến chân bây giờ hị hị …

 20. #21 by Đói on 2010/12/15 - 12:45

  Chi bộ chó đểu có tên nầu xem BBC hông ? Wikileaks tung tài liệu bẩu bạn Berlusconi & Putin rất thân . Nga mọi biểu tình đòi cô Tin từ chức . Roma cháy fừng fừng sau khi cô Ni thắng quả phiếu bất tín nhiệm . Địt mẹ chi bộ động củ sọ xem nầu .

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/15 - 12:48

  Zì dây dịt mẹ các cô quán déo jì vắng như ./ bò.

  @Cô Soái

  Dịt mẹ Zì dã nói thế mà cô vưỡn lảinhải là sâu nhở? Dịt mẹ lạmfát, xiền mất já.. nó ảnhhưởng tới tuyềnbộ nền kinhtế, chứ déo có ảnhhưởng riêng tới cổfiếu nge chưa. Nếu cty mần ăn tốt (chẳnghạn như các cty zịchvụ trong thờidiểm hiệntại), thì lạmfát chả có ýngĩa déo jì. Xiền tăng thì thunhập tăng, xiền jảm thì thunhập jảm.

  Nhớ chưa? Dịt mẹ có mỗi cái ý mà cứ lảinhải nầu là gưởi bank thì tốt hơn dịt mẹ nhà cô con lợn.

  Khóa mẹ mồm một ngày cho bớt lảinhải mất thìjờ của Zì.

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/15 - 12:53

  Zì di chén fát rùi tí nữa vầu dọc tiếp bài của các cô lũ con lừa.

 23. #24 by Enterprise on 2010/12/15 - 13:08

  @ Cô Soái:
  Trích
  bọn điều hành đã ăn mịa nó hết % đầu vào rồi…, cuối năm lời được chút, dịt mịa chúng bày đặt thưởng khủng cho đám con cháu điều hành… còn đéo gì cho cổ đông?
  Hết trích

  Cô Soái bi-quan nhở, hehe.
  Nói như cô thế Tổng cục thuế không vặn cổ thằng điều-hành tội trốn thuế à? hehe. Ăn đầu-vào có nhưng không thể quá-đáng thế. Thưởng khủng thì cũng có quỹ khen-thưởng trích % từ lợi-nhuận. Công-ty cổ-phần chứ có phải DNTN đâu mà cô muốn thế-nào thì thế-ấy? Có muốn cúng-kiến gì thì cũng phải bán cổ-phiếu giá-rẻ cô nhế. Công-ty muốn ăn-cướp thì làm như cô nói được, công-ty muốn phát-triển mà làm như cô thì … thành công-ty ăn-cướp. Cái chính là cô phân-biệt được thằng nào ăn-cướp, thằng nào phát-triển, hehe.

 24. #25 by dark30 on 2010/12/15 - 13:43

  Chưa có xe thì đi vay mà tậu cái xe 4 chỗ, com lê cà vạt cho nó đoàng hoàng mà đi công chiện@Dê Gay
  Nói như lìn thế nầy thì thớt cũng không có mà ăn. Dê Gay đi ra nhà băng hỏi xem tụi nó cho vay lãi suất bâu nhiêu, địt mịa mần đíu gì cho đủ tiền lãi là thiên mẹ nó tài rùi.
  Dịt mẹ lạmfát, xiền mất já.. nó ảnhhưởng tới tuyềnbộ nền kinhtế@Dì
  Anh tức dái mới nước Lừa anh quá đi. Đéo gì mỗi năm tài sản của anh mỗi giảm mà lỗi đíu phẩy do anh, chỉ tại lạm phát xiền mất giá…  

 25. #26 by EURO on 2010/12/15 - 14:01

  Hehe chị Thi, thật ra em cũng bận quá nên tính tranh thủ cai mạng ít lâu thui, sẵn sôi máu thì làm luôn, nhưng đéo cai được mới đau chứ. Còn Nhất Dâm lâu rùi có con bồ mới đá em lâu rùi, không có vụ đi đêm đi ngày nầu hết hehe.
  Còn thằng Tướng Tin thì hãm bỏ mẹ, hôm nọ nó hách ních em chứ đéo ai. Có điều nó chẻ con dại dột nên em tha đéo đào mả nó lên là phúc 3 đời nó rùi, vì vụ này cũng do em thách nó nên vui vẻ hehe…
  @ Sư bố Dark, về Lừa túm được 1 mớ tài sản mà lơ đéo a lô cho em em chửi dại mặt đấy nhé đéo đùa đâu.

 26. #27 by DG on 2010/12/15 - 14:05

  “Nói như lìn thế nầy thì thớt cũng không có mà ăn. Dê Gay đi ra nhà băng hỏi xem tụi nó cho vay lãi suất bâu nhiêu, địt mịa mần đíu gì cho đủ tiền lãi là thiên mẹ nó tài rùi.” @ Dark.

  Hehe về mà vay mẹ vợ đi Dark, thần quynh mà mò ra ngân hàng, hehe.

 27. #28 by Già Không Đều on 2010/12/15 - 15:02

  Sáng nay thằng nhân viên tín dụng alo Anh bảo bên em gọi thông báo Anh là hợp đồng tín dụng bị điều chỉnh lên 20,7%/năm từ tháng này. Thế là địt mẹ từ tháng này tốn thêm 0.23% lãi vay rùi.

  Địt mẹ cần thì mới đi vay chứ cảm giác khác đéo như đeo gông vào cổ thế này. Lãi cho vay ngày càng cao ngất thì đéo kích thích dòng tiền từ ngân hàng đổ vào sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng thì lấy cặc đâu ra tăng trưởng mới phát triển. Địt mẹ tiền vay ngân hàng phần đa đều ném hết vào trong đất cát và chứng cả mấy Cô ợ vì con ranh nghĩ chỉ có lãi từ nhà đất, chứng mới đủ trang trải lãi vay và nhanh có tiền mua xe siêu sang, sắm hàng hiệu, ăn chơi đua đòi các kiểu với năm châu.

  Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng nhiều, qui luật này không bao giờ sai. Ngân hàng Lừa sẽ nếm cú đắng kiểu Thanh Hương thì hơi quá nhưng cũng có thể tương tự thế một khi tính thanh khoảng ngày càng đéo còn trơn tru trôi chảy. Các Cô lưu ý là bảo hiểm tiền gởi chỉ 50 triệu Cụ là max nhế, đéo hơn.( Next…)

 28. #29 by Già Không Đều on 2010/12/15 - 15:03

  (Tiếp…)

  Địt mẹ cái Kuốc Hội Lừa năm nào cũng giao chỉ tiêu tăng trưởng phải con số đẹp như này như kia, để thiên hạ nhìn vào Lừa như Tiger, như Dragon Châu Á mà đéo biết thực lực đến đâu. Thằng Chính Phủ cong đuôi mà chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng cho hoàn thành nghị quyết QH bằng mọi mánh để kết quả tăng trưởng luôn đạt hoặc thấp tí tẹo cho gọi là bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nhưng Ta vẫn tăng trưởng mạnh và bền vững. Bền cái củ quặc, lấy đéo gì mà mãi nhai nhãi tăng trưởng bền vững mới đảm bảo an sinh xã hội. Mấy Cô ra bệnh viện xem 1 giường bệnh nằm được mấy bệnh nhân? Nhìn bữa cơm công nhân mà xem rau mới thịt thế nào?

  Cái bệnh tự sướng với thành tích là các con số hảo đã ghi vào xương vào cốt xứ Lừa này rùi.

  Trong khi bao nước khác có nền tảng kinh tế vững mạnh mà trong thời suy thoái chỉ mong đạt tăng trưởng đừng âm hoặc 1 hay 2% là mỹ mãn rùi còn an sinh xã hội vẫn đảm bảo thực sự.

 29. #30 by Dragonfly on 2010/12/15 - 15:31

  Anh vừa đi khách về hơi lê tê fê.

  Cho anh chửi kái. Địt kái lồn mẹ thằng Dái Ghẻ,thằng Nhất mặt phụ khoa  liệt zương …và  …đéo jám chửi Vàng Xon Rô mặt trái xoan. Hệ Hệ.
  Địt kái lồn mẹ chúng mày bè kánh chó đàn húp máu lồn. Ngu thì chịu khó mà học đi. Đã học không mất tiền rồi lại kòn muốn thằng mặt lồn Zì Thối phải kém kơ quị lụy kái puồi kim la kủa nó . Địtmẹ  kái sọ não khắm kủa chúng mày. Kái địt  lồn kon mẹ kả họ chúng mày. Nhảy múa như kon zối. Kái địt lồn mẹ chúng mày fát nữa, Đã ngu kon tinh tướng bựa lồn kòn đéo kó mà húp. Kái lồn mẹ chúng mày khắm đầy khí hư. Địt mẹ bọn sọ ủng chỉ kày thuê tỉ mẩn thôi. Kái địtlồnmẹ kả họ chúng mầy.Hệ Hệ

 30. #31 by Dragonfly on 2010/12/15 - 15:38

  Địtconmẹ thằng Dark mặt lồn. Vầu nhà anh, hỏi anh ở đâu  rồi zập zòm hứa về Lừa uốn diệu với anh. Thế mà về Lừa chỉ vì kái đĩa ( Rô Su-Mig- Boeing) mà mất nghĩa anh em. Đồ mặt lồn. Địtmẹ chúng mày đồ chó đàn . Địtmẹ chúng mày đồ kó học. Hệ Hệ

 31. #32 by tieuthithi on 2010/12/15 - 15:41

  các cô đéo biết là bọn điều hành đã ăn mịa nó hết % đầu vào rồi…, cuối năm lời được chút@ Soái
  Cái nầy em  công nhận, trong giới hạn của nhưng đơn vị em có quan hệ ,thì trừ những cty TNHH hoặc CP của tư nhân thì gửi giá đầu vào là rất phổ biến . Từ sếp nhớn  cho đến thằng nhỏ nhất là cán bộ mua vật tư  đều tìm cách tư lợi .Thằng sếp nhớn sau khi chốt giá với mình xong nhanh như  chảo chớp tính phát ra luôn số lãi tượng trưng của sp rùi gọi con trợ lý vầu bẩu thảo hợp đồng ký với chị đây giá là ABC .Đèo mẹ giá đấy có khi phải trừ đi 50% còn lại mới là của mình
  Thằng cán bộ  kỳ kèo thêm 1-2 giá nữa để gọi là cho thông đồng bén giọt nếu không thì cùng gặp nhiều cái phiền toái chả giống ai
   Không chấp nhận ư, địt mẹ khối thằng đang đứng xếp hàng để dược hầu các cụ đây nầy, chúng nó sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, thậm chí chi mạnh tay hơn là đằng khác, chấp nhận lỗ lúc đầu để thay thế mình, địt mẹ chọn đi !
  Nói như cô thế Tổng cục thuế không vặn cổ thằng điều-hành tội trốn thuế à?@Cô Roai
  Vặn cái đầu puồl được nó í  . Thằng cung cấp sẽ phải chịu tất cả mọi thuế má do việc chênh lệch giá quá lớn mang lại  . Làm thế nào là việc của chúng mày đéo phải việc của tao nhá , phần của tao  cứ phải chung  đủ và ngay lập tức . Chậm trễ thì liệu hồn …
  Còn  công ty thì vẫn phát triển chứ, đéo ai ngu gì để cho nó lỗ . Vẫn có ít lãi cuối năm chia cổ  tức cho mọi người  vui vẻ chứ


 32. #33 by tieuthithi on 2010/12/15 - 16:03

  Hôm qua Dì hỏi em có mớ trứng ung nầu hông he he , rất tiếc là có. Cách đây gân 4 năm em mua một mớ theo giá phát hành luôn của một cty với mục đích đầu tư lâu dài vì nghía thấy nó đầu tư công nghệ mới lĩnh vực mới có khả năng phát triển tốt. Cũng  là cảm tính thui chứ lúc đó thông tin chúng nó đưa ra thế thì biết thếchứ chả tìm hiểu thêm đc gì . Hơn 4 năm nay nó vẫn phọt phẹt chưa lên sàn được, hàng  năm nó vẫn gửi cổ tức cho em khoảng gần gần 3% số tiền bỏ ra mua
  Lâu rùi em dúi đâu mất mẹ ke ke ke

 33. #34 by Không Ai Sất on 2010/12/15 - 16:05

  Địt mẹ cái Kuốc Hội Lừa năm nào cũng giao chỉ tiêu tăng trưởng phải con số đẹp như này như kia, để thiên hạ nhìn vào Lừa như Tiger, như Dragon Châu Á mà đéo biết thực lực đến đâu. Thằng Chính Phủ cong đuôi mà chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng cho hoàn thành nghị quyết QH bằng mọi mánh để kết quả tăng trưởng luôn đạt hoặc thấp tí tẹo cho gọi là bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nhưng Ta vẫn tăng trưởng mạnh và bền vững.
  ————- @ Cô già rất đều

  Có cái ./ í mà Cuốc hội lừa giao chỉ tiêu này nọ, Bê giao hết đấy!
  Còn bài ca cô nói năm đéo nào chẳng thế, anh giờ hoàn toàn đồng ý là xứ Lừa chỉ xóa đi làm lại chứ đéo khắc phục được gì hết. Các cô đừng có mơ mộng hão.

 34. #35 by Già Không Đều on 2010/12/15 - 16:21

  @KhôngAisat

  Vâng thưa Cô ! Thừa nhận với Cô là Kuoc hội Lừa là Phường Chèo của Bê thui, thêm tí các Cô bên ngoài như Quốc, như Thuyết và bên tôn giáo như cô Thích thích Gì Gì Tứ ấy rùi bên dân tộc, mặt trận cho nó hoa lá cành xuyên qua cành lá chứ phần đa là thành viên có thẻ Đỏ búa liềm cả. Cũng vì thía khái niệm kết quả Trưng Cầu Dân Ý được đánh đồng là nghị quyết của Kuốc hội vì các đại biểu nhân dân đã bấm nút Yeah ! Ý Đảng Lòng Dân mà lị phải không Cô?

 35. #36 by Không Ai Sất on 2010/12/15 - 16:24

  Hehe, em Thi Còi đái rắt tâm sự khắc khoải nhẩy!

  Dững gì em nói hoàn toàn đúng, dưng em nên chuyển mẹ nó làm cái khác đi!

  A đã chứng kiến nhiều thằng ở Lừa làm xong lỗ mẹ nó mà vưỡn è lưng chung chi comm cho khách, với hy vọng gỡ lại lần sau! Chết ở chỗ đó đấy! Đầu tư quan hệ với reference mả mẹ gì cho profile của công ty nó đẹp chút.

  Quan điểm của của anh là cứ phải chặt chém khách hàng ngay từ job đầu, cùng lắm là xuân hòa thôi! Đơn giản là anh đéo có lãi thì sản phẩm và dịch vụ của anh sẽ như cứt!

  Còn chuyện những thằng xếp hàng sẵn sàng đẩy cô ra thì nó muốn chết cứ cho nó lao vào chết. Cần đéo j.

  Với anh phải chốt giá nét mà anh có thể làm ăn được, còn rủi ro trong hoạt động là chuyện của anh. Khách của anh muốn gửi % thì a sẽ chặt lại thế thu nhập doanh nghiệp.

  Ở Lừa bi giờ buộc phải có hàng độc hoặc quy mô đủ lớn, công nghệ đặc biệt để ép lại khách hàng thôi cô ạh, hoặc là CCCC để ép chúng nó.

  Các cô cứ lao vào giành đơn hàng bằng mọi giá, chết rồi quay ra kêu ai?

 36. #37 by tieuthithi on 2010/12/15 - 16:48

  Tên Sất  nói  ngu bỏ mịa, lẽ dĩ nhiên thì  phải có lãi mới làm chứ, đéo ai hơi đâu đi  hầu thiên hạ
  Đây là đang nói về cái chuyện ở Lừa , có rất nhiều  công  ty nhớn đang hoạt động như vậy, nhất  là  các cty nhà nướcvà thằng mua bằng tiền NS. Đó là lý do để ko mua cổ phiếu nhằm đầu tư dài  hạn . Chúng  nó ngu gì mà uống nước húp cả cặn . Như cái còm sau nói đó, nhà đầu tư hưởng cổ tức là 3%/năm
  he he cứ bỏ ra 100 triệu muaCP thì mỗi năm hưởng 3 triệu tiền lãi đấy còn gì . Hy vọng tài sản bọn nó cũng tăng giá ke ke ke

 37. #38 by Không Ai Sất on 2010/12/15 - 16:53

  Ở Lừa tất cả khi đi làm ăn hay làm bất cứ cái mả mẹ gì đều bị ám ảnh bởi hai chữ “QUAN HỆ”.

  Cái này thì Lừa bắc kỳ rất đặc trưng.

  Anh có mấy thằng bạn, cứ động đéo gì đến chính quyền, công sở, CAM, nhập học cho con, gia hạn bằng lái xe là nhăm nhăm tìm xem có ai quen trong lĩnh vực đó không rồi mới start công việc.
  Hầu hết các trường hợp tổng chi cuối cùng là lớn hơn mức cần thiết và cũng đéo tiết kiệm được thời gian tý nầu.

  Đối với những việc như thế thì anh chỉ tìm hiểu đường đi nước bước và đến thẳng nơi cần làm với ông Cụ trong ví. Theo đúng như lời tên Bựa hói, “tham nhũng là rường cột của chế độ” thì làm vậy là nhanh nhất.

 38. #39 by Enterprise on 2010/12/15 - 17:02

  @ Cô Thi:
  Trích
  Không chấp nhận ư, địt mẹ khối thằng đang đứng xếp hàng để dược hầu các cụ đây nầy, chúng nó sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, thậm chí chi mạnh tay hơn là đằng khác, chấp nhận lỗ lúc đầu để thay thế mình, địt mẹ chọn đi !
  Hết trích :

  Hehe, thế xem có phải trốn thuế không nhế:
  1. Nếu cô sản-xuất sản-phẩm trung-gian, cô sẽ rơi vào tình-trạng y như trên. Hehe, cô phải trốn-thuế chắc và chuẩn-bị tinh-thần đón khách kiểm-toán.
  2. Nếu cô sản-xuất sản-phẩm cuối-cùng. Cô chỉ có thể bán theo giá thị-trường để lỗ hoặc giảm chất-lượng. Nếu giảm chất-lượng (phần đông là thế) tức là có lời vửa đề bọn cổ-đông không ăn gì được thì hehe khỏi nói, chết sớm là chắc. Nếu để lỗ vài năm, kiểm-toán không tới tư-vấn cô à? lúc-đó: dẹp hoặc chi khá bộn nhế, hehe, vặn cổ là chổ đó. Chẳng gì nó để cô hoạt-động mà không đóng tí thuế thu-nhập doanh-nghiệp nào cả. Cô không đóng cho kho-bạc thì đóng vào tài-khoản riêng nhế, hehe.

  Những doanh-nghiệp như dạng trên thì tồn-tại không lâu nên đừng mua cổ-phiếu bỏn. Muốn đầu-tư thì chọn doanh-nghiệp có mục-tiêu, chiến-lược phát-triển tốt kèm làm-ăn có lãi cao, hehe. Cái này cô nên nhờ Dì tư-vấn.

 39. #40 by Không Ai Sất on 2010/12/15 - 17:05

  Hehee Thi Còi tự ái hả?

  Anh quote lại nguyên chữ cô type nhế:

  Không chấp nhận ư, địt mẹ khối thằng đang đứng xếp hàng để dược hầu các cụ đây nầy, chúng nó sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, thậm chí chi mạnh tay hơn là đằng khác, chấp nhận lỗ lúc đầu để thay thế mình, địt mẹ chọn đi !

 40. #41 by tieuthithi on 2010/12/15 - 17:36

  Nói như cô thế Tổng cục thuế không vặn cổ thằng điều-hành tội trốn thuế à?@Cô Roai
  ơ là chị đang trả lời théc méc của Roai về việc tại sao thằng điều-hành ko bị văn cổ vì trốn thuế cơ mà , còn dĩ nhiên mình là thằng cung cấp, cảm thấy chấp nhận được thì làm , dĩ nhiên là phải xào nấu phi hành tỏi  lên cho nó  thơm số liệu . Gọi đấy là trốn thuế hay là cái đéo gì chả đc. Có thằng nầu sản xuất mà trung thực thu nhập ko ?
  @ Sât
  Tự ái làm đéo, chỉ có những  thằng mới làm thì mới phải lao vào bằng mọi giá,còn những khách quan hệ lâu năm có uy tín thì đéo cần, thân thiết thì có thể ưu đãi  chút
  nhưng  quy luật gửi gắm thì  phải chấp nhận
  mà đã bẩu là đang nói về mối liên quan cổtức-lỗlãi-bọn điều hành  chứ có nói sâu về quan hệ mua bán đéo dâu nhỉ

 41. #42 by Dom-dom on 2010/12/15 - 17:58

  Muốn đầu-tư thì chọn doanh-nghiệp có mục-tiêu, chiến-lược phát-triển tốt kèm làm-ăn có lãi cao @ Rái
  Những thằng dư này giờ có cái củ ./ ấy mà tư vấn.
  Thằng sinVina cách đây 3 năm khi vừa đi vay được 700 trẹo Ông Tơn, 1 Cp tới trên 300k ô Cụ, giờ bâu nhiêu đc 30 k chưa. Công ty có hầm hố hông hở hở???
  Mờ thằng nầu có mún làm ăn đứng đái cũng điếu được nha. Có máu mặt nổi lên một tý thì ruồi bu vầu hơn xôi đỗ đen. Chợ chưa họp kẻ cắp đã đến, mờ đòi đứng đái cái con củ ./.

 42. #43 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/15 - 18:06

  Sư bố ông Tin vô duyên  vãi đạn he he. Thế bọn chị cá nhau là thằng thắng sẽ rửa đít cho thằng thua 1 tháng liền đấy , có muốn  chia hông@ Thi Boeing


  hehe. Đéo mẹ. Biết là cá tiền nên em mới đòi chia chứ. Mờ gì chớ rửa đít rửa bím thì…đưa đây!hehehe

  Còn thằng Tướng Tin thì hãm bỏ mẹ, hôm nọ nó hách ních em chứ đéo ai. Có điều nó chẻ con dại dột nên em tha đéo đào mả nó lên là phúc 3 đời nó rùi, vì vụ này cũng do em thách nó nên vui vẻ hehe…^ @Rô Airbus

  Đéo mẹ. Sao lậy vạch dái cho người xem chym thế nầy? Sư bố nhà Rô. 

  Vụ chứng nầy thì em đéo rành, vì chứng lừa khác với chứng đọc qua sách lắm. Đỵt mẹ. 
  Chơi chứng Lừa dư thế thì cứ cuối tuần chơi mẹ vài trận bóng cho nó lành. Cờ bạc ra cờ bạc. Vui chơi có thưởng. Thắng thua sau 90 phút biết mẹ. Cần buồi gì đến T+3 mới lãnh đc xiền.hehe

  Mà đéo hiểu TT Đĩ Đực đánh chứng có ăn không, chứ đánh bóng tuyền thấy thua!hehe

  Thôi đi rửa mấy cái đĩa tẹo còn có cái mờ ăn đã…
  Đỵt mẹ tuyền chi bộ!
 43. #44 by dark30 on 2010/12/15 - 18:36

  Hehe về mà vay mẹ vợ đi Dark, thần quynh mà mò ra ngân hàng, hehe.@Dê Gay
  Địt mịa Dê Gay, mẹ vợ anh ngày ngày ngắm gà khỏa thân từ lâu rùi vay vay cái đéo!
  @Rô Xinh và Lài Dồn: chửi dẻo mỏ nhỡ, tết Tây này rãnh không anh hẹn đi đú nè!