Luas home pricing tragedy (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà (#2)

Để biết việc tăng giá nhà lợi hại tới đâu, các cô cần quántriệt chút kháiniệm cơbản.

GDP

GDP là Tổng Sảnphẩm Tiêudùng Nộiđịa, chữ biên tắt tiếng Mẽo. Đạikhái ta hiểu GDP là tổng giátrị hànghóa và dịchvụ sảnxuất bởi một quốcgia, trong một năm.

Có vài phươngpháp tính GDP, cho kếtquả gầngần giống nhau. Tỉnhư:

GDP = PC+GI+GS+(Ex-Im)

Với:

– PC: Tổng chitiêu cánhân. Xiền mua nhà của các cô, lũ con Lừa, nằm đây hehe, cùng mới xiền mua cá mua rau bú diệu chơi phò, vươnvươn, vươnvươn.

– GI: Tổng đầutư cánhân. Xiền sắm máymóc côngxưởng của các cô nằm đây. Bọn Lỗđít Lừa thích kêkích xiền mua nhà của các cô vầu GI. Cũng ôkê thôi, vì nếu xiền mua nhà đút vầu PC thì GI xuống mẹ Zero hehe.

– GS: Tổng chitiêu Bê Xê Tê. Hehe khoản nầy nhậycảm bỏ mẹ.

– Ex: Tổng xuấtkhẩu.

– Im: Tổng nhậpkhẩu.

Chuẩn!

GDP thường đong bằng đơnvị Ông Tơn, xiền Mẽo.

Đongđếm xong, các cô nhận được consố thuầntúy toánhọc gọi là Nominal GDP. 1 Ông Tơn Nominal GDP chính bằng 1 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

Nominal GDP Lừa 2009 quãng 93 Tỷ Ông Tơn, ngótnghét giasản hai tên Mẽo bạn thân Trung Tướng, Gates Bill & Buffett Warren.

Để GDP phảnánh đúng tươngquan kinhtế giữa các vùng-miền, bọn Jàhói không xài Nominal GDP, mà nhân nó với PPP, chỉsố Sức Mua Tươngđương, cho từng vùng-miền riêngbiệt.

Đạikhái PPP Mẽo always bằng 1, PPP Tầu bằng 1.8, PPP Lừa bằng 2.8 etc. Tức 1 Ông Tơn ở Lừa tươngđương 2.8 Ông Tơn ở Mẽo, hoặc 1.6 Ông Tơn ở Tầu. Mời gúc tiếp mời mời.

Nhân PPP xong, các cô nhận được consố kinhtế nuộtnà gọi là PPP GDP. 1 Ông Tơn PPP GDP Lừa bằng 1/2.8 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

PPP GDP Lừa 2009 quãng 256 Tỷ Ông Tơn, hơn Singapore tíđỉnh (251 Tỷ), oách nhở.

Từ chỗ nầy về sau, Trung Tướng mặcđịnh GDP ámchỉ PPP GDP.

Các cô sẽ hỏi, tính GDP mần đéo gì, phải hông? Không tính có sao hông, phải hông?

Tính GDP đặng đo thểlực nền kinhtế, lũ con Lừa ạ.

Đạikhái, trông GDP, các cô đoán ra nhiều thứ.

Chảhạn, giá phò bìnhdân luôn quanhquẩn 1 ngày GDP bìnhquân. Phò Mẽo giá 46,000/365=130 Tơn/Shot. Phò Tầu 6,700/365=18 Tơn/Shot. Phò Lừa 2,900/365=8 Tơn.

Chuẩn!

Chảhạn nữa, thunhập tríthức thịdân trungliu luôn quanhquẩn GDP bìnhquân. Tríthức Mẽo thu 46,000/12=3,800 Tơn/Tháng. Tríthức Tầu 6,700/12=560 Tơn/Tháng. Tríthức Lừa 2,900/12=240 Tơn.

Chuẩn!

Trên bìnhdiện vĩmô, GDP càng quantrọng.

Các thểloại tưbản gốc ngoại như FDI, ODA.., đều căncứ GDP. Nếu GDP các cô không tăng, chó nó cho các cô vay xiền. Không vay nủi xiền, các cô móc cứt mà hốc.

GDP phịa được hông?

Hông, hehe. Rất tiếc. Các thểloại cúvọ như WB, IMF.., soi các cô vãi bựa. Phịa phịa cái hòn dắm ý. Chỉ túttát títẹo thôi nha.

Vậy Bê Xê Tê mần gì đặng GDP tăng đềuđều đềuđều, lấy cớ mõi xiền đếquốc?

Mời khảokíu tiếptục mời mời.

Giá nhà & GDP

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Tàiliệu Thamkhảo: CIA World Factbook. WB Resources. IMF Data and Statistics.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quántriệt: (Quán triệt).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Tiêudùng: (Tiêu dùng).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Giátrị: (Giá trị).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Dịchvụ: (Dịch vụ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Gầngần: (Gần gần).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Đầutư: (Đầu tư).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Máymóc: (Máy móc).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Kêkích: (Kê kích).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Nhậycảm: (Nhậy cảm).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Đongđếm: (Đong đếm).
– Consố: (Con số).
– Thuầntúy: (Thuần túy).
– Toánhọc: (Toán học).
– Ngótnghét: (Ngót nghét).
– Giasản: (Gia sản).
– Phảnánh: (Phản ánh).
– Tươngquan: (Tương quan).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Jàhói: (Jà hói, Già hói).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Riêngbiệt: (Riêng biệt).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Consố: (Con số).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Nuộtnà: (Nuột nà).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Thểlực: (Thể lực).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Chảhạn: (Chả hạn).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Quanhquẩn: (Quanh quẩn).
– Bìnhquân: (Bình quân).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Tríthức: (Trí thức).
– Thịdân: (Thị dân).
– Trungliu: (Trung liu, Trung lưu).
– Bìnhdiện: (Bình diện).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Thểloại: (Thể loại).
– Tưbản: (Tư bản).
– Căncứ: (Căn cứ).
– Cúvọ: (Cú vọ).
– Túttát: (Tút tát).
– Títẹo: (Tí tẹo).
– Đềuđều: (Đều đều).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Khảokíu: (Khảo kíu).
– Tiếptục: (Tiếp tục).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vùng-miền.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:01

  Lừa các cô có một cái thói cờbạc rất chi là buồn cười.

  Tỉnhư mua nhà thì chỉ dể nó tăng já rùi bán, hoặc dể jữ xiền, chứ déo bâujờ ngĩ dến chiện mần lời trên quả nhà/dất vửa mua.

  Mua chứng cũng thế, nhiều Lừa mua rùi cất tủ dể lúc nó nhẩy já thì bán, chứ déo bâujờ quantâm xem cái zoanhngiệp mình mua fiếu dó mầnăn thế nầu. Nhiều cô còn déo bâujờ di họp cổdông, và hehe, chưa bâujờ lấy cổtức, cũng déo biết là fiếu dó lỗ hay lãi nữa.

  Vậy thì các cô mua chỉ dể nó tăng já thôi dúng hông hử lũ con lừa?

 2. #2 by EURO on 2010/12/14 - 22:03

  @ Cồng phơm Dì thằng Paypal báo đã có người gửi 50 Tơn.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:06

   Em fải vầu Paypal accept một fát thì mới nhận dược xiền.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:05

  Dịt mẹ cứ tưzuy như thế thì ngèo là fải, déo còn jì dể nói nữa. Ai dời mua chứng như mua xổsố, mua nhà như mua vàng.

  Chính thói xấu nầy dã mần cho Chợ Chứng Lừa boom cách nay mấy năm, trong dó có zững quả chứng mà P/E lên tới 80 mà các cô vưỡn mua vầu hùnghục, dúng là ngu hơn ông chó.

  Các cô déo cần biết khảnăng sinh lời của chứng hoặc nhà từ bảnthân nó, mà chỉ quantâm nó có tăng já hay không.

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:11

  Các cô cần biết rằng, khi hệsố P/E (tỷsố Já Chứng trên Lãi hàng năm) của một chứng bằng 10, ngiã là các cô cần 10 năm dể thuhồi vốn dầutư vầu chứng dó.

  Tấtnhiên các cô cóthể kỳvọng quả chứng mình mua fát tốt hơn thế, và các cô sẵnsàng mua khi P/E bằng 15 như với các cty côngngệ hót như MS, Google.

  Zưng thật là vôcùng nguxuẩn khi P/E lên dến 50 rùi mà các cô vưỡn cắm dầu vầu mua.

  Bọn con lợn các cô chỉ mần béo cho các tayto, và tự thiến mình dó.

  Lúc caodiểm nhất, P/E của FPT dạt tới gần 90 hehe, nghĩa là các cô mua chứng FPT thì fải chờ 90 năm mới huề vốn.

  Tấtnhiên là lũ mua với já dó fải nếm dòn.

 5. #6 by EURO on 2010/12/14 - 22:16

  Dỉ chửi đúng cụ nó rùi, nhưng vướn đề là đéo được khai sáng Dì hiểu không? Bởi vậy Dì cần ra bài chửi nắn nót cẩn thận để khai sáng cho bọn con lừa đi. Hãm lìn. Tính ra từ hồi sau bong bóng 2006 em đã dính 1 mớ, hầu hết đều từ các loại chứng ngược đãi mà thành cục của nợ, may sau này vớt lại được. Em chơi kiểu Amarteur bầy đàn, hầu hết cũng nghe bạn bè rủ rê là chính nên trước nay cũng nghĩ y như Dì chửi, đéo chối được, và theo nhận xét của em đó cũng là tình trạng chung của Lừa hiện nay. Bởi vậy vụ này em chấp nhận nghe Dì chửi để khai sáng. tiếp đi Dì.
  Vụ Paypal em đã accept.

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:19

  Khi Zì dầutư vầu 1 cty, thì Zì chỉ cần nhẩm, nếu játrị cty dó bằng 5 năm lãi ròng của nó thì Zì mới dầutư.

  Nếu chiển qua thuậtngữ Chứng, thì chỉ khi P/E bằng 5 thì Zì mới mua chứng. Bỏ 100 trẹo Cụ, thì fải kỳvọng mỗi năm lãi 20 trẹo.

  Tức là mức lãi dầutư quãng 20%, ngang ngânhàng hehe.

  Còn nếu mức lãi dó nhở hơn 20%, hehe tức là dã có rủiro, và dầutư trởthành mạohiểm.

  Zì chỉ mạohiểm khi cảmthấy thươngvụ thựcsự dáng mạohiểm, zưng lúc ý cũng chỉ chấpnhận thuhồi vốn sau 10 năm (tức là P/E=10, và lãi hàng năm 10%).

  Chứ còn mạohiểm tới dộ chấpnhận thuhồi vốn sau 90 năm thì chỉ có các cô, lũ adua bầydàn, bọn con lừa.

  Các cô cứ hỏi bọn tàifiệt tayto coi có thằng nầu ngu dến thế hông, trừ khi chính chúng nó thủi dược já.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:25

  Nếu các cô muốn mần một nhà dầutư chânchính và dảmbẩu khảnăng thắng, thì ngay lúc mua chứng các cô fải loạitrừ tấtcả các thôngtin Lợn Lòi.

  Ngoài ra, các cô fải biết dọc báocáo tàichính, và nếu dầutư nhiều xiền, các cô fải dến tận nơi dể coi cty mình dịnh dầutư mần ăn thế nầu, có thựclực hông hay chỉ nổ, tàisản có còn ngon hông, côngnhân có kêula jì hông, bán hàng ra sao.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:27

  Nếu các cô, dám dầutư cò con, ai cũng ngiêmtúc và trântrọng dồng xiền của mình như Zì nói, thì bọn tayto déo có cách jì thủi thịtrường theo ý bỏn, cũng sẽ déo có boom-in boom-out déo jì cả.

 9. #10 by Nguyên soái on 2010/12/14 - 22:29

  dịt ./ vện bọn mày… cái kiến thức thối PE mà cũng bày đặt đem ra khoe… đúng là bọn đần đéo chịu nỗi… đúng là lừa cả lủ… dịt mịa, trượt giá tòm tèm 20% mà chịu lời 20% thì dịt mịa đần như lừa…, bỏ vô bank lấy 12% còn đần hơn…

  dịt mịa, mấy thằng trong HĐQT nó ăn mịa nó % hết nguyên liệu đầu vào rồi, chỉ chừa một khúc nhỏ cho cổ đông thôi, chúng muốn cty lời bi nhiêu cũng được hết. Dịt mịa mua cổ cánh mà trông vào cổ tức thì ăn cứt… ôm vào có lời là thảy ngay, ôm lâu là phỏng tay.. nghe thủng chưa lủ lừa?

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:33

  Các cô nên học bọn Bẩuhiểm Nhânthọ Khoaitây. Các khoản xiền bán bẩuhiểm zàihạn cho các cô, bỏn dều dưa vầu các quỹ dầutư tiếngtăm theo kiểu chia dều trứng vầu các jỏ tránh rủiro.

  Khảnăng lỗ trong zàihạn của các thươngvụ như thế vôcùng thấp, gần như là chắcchắn lãi.

  Thế nên bỏn mới cóthể chia xiền bán bẩuhiểm cho các dạilý với tỷlệ cao dến fát hoảng, có khi tới 30%.

  Dịt mẹ mang 70 Cụ trong tổngsố 100 Cụ xiền bán bẩuhiểm di kinhzoanh kiểu lướt sóng như các cô thì dảmbẩu các cty bẩuhiểm fásản chỉ sau một mùa hè. Zưng nếu bỏn dầutư zàihạn tới 20-30 năm, thì khảnăng lãi gấp 3 (thành 210 Cụ) là trong tầm tay.

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:35

  @Nguyên Soái

  Ngu thì câm mồm. Gởi xiền vầu bank thì mới lo xiền mất já, chứ mua chứng thì lạmfát nó dược bâugồm trong chứng rùi.

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:36

  Dịt con mẹ con Soái ngu déo thể chịu nủi. Dịt mẹ xiền bỏ vầu tàisản Cty lấy lãi 20% khác hẳn xiền gởi saving trong Bank nhớ chưa.

  Dịt mẹ dấy các cô nhìn di, zân chơi chứng Lừa toàn lũ lợn như thế thì ăn lồn là fải rùi.

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:40

  Các cô fải nhớ, 100 Cụ các cô dem mua chứng thì déo fải dược một tờ jấy trịjá 100 Cụ, mà dược một fần tàisản cty (tính bằng số cổfiếu fổthông) mà tờ jấy dó dạiziện. Nó déo fải là 100 Cụ, mà cóthể chỉ là 90 Cụ trong thờidiểm hiệntại (khi já bằng “1 Chấm 1” hehe), zưng sang năm nó sẽ thành 115 Cụ hoặc 120 Cụ tùy theo Cty dó mầnăn thế nầu.

  Dấy, các cô nhìn gương thằng lợn Soái mà tránh. Ngu như thế thì lồn cũng déo có mà ăn.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:43

  Lừa tuyền bọn con lợn vửa ngu vửa tham vửa bẩnthỉu như con Soái nên mới có cái chợ chứng thối như hôm nay.

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:45

  Từ jờ jở di Zì sẽ déo bâujờ tưvấn về chứngkhoán cho các cô tại Quán Bựa nữa, vì các cô chỉ là lũ cờbạc còcon, déo xứng dể có zững dồng xiên chânchính.

 16. #18 by Núi Tản Viên on 2010/12/14 - 22:51

  Địt mẹ ở luas đéo có lấy một hệ thống thẩm định giá bất động sản ra hồn cho nên giá nhà cứ bị thổi lên miên man. Địt mẹ định giá bđs là trái tim của thị trường bđs. Viec đéo có tham định giá giống như các cô lên sàn IPO mà deo có kiểm toán.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:54

   Cô nói sai rùi. Já tuân theo quyluật cung-cầu, chứ thẩmdịnh dược cái lồn ý.

 17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 22:53

  Zì mua mảnh dất bétí vài trăm trẹo Cụ ở miền sơncước, zưng Zì cũng dầutư mấy chục trẹo Cụ dể ươm mấy trăm hốc măng, thuê luôn thằng hàngxóm trôngcoi và hứa chia lãi trên zoanhsố bán măng cho nó.

  Như thế là Zì déo mất xiền mặt dể thuê người trông dất, mà còn có lãi tídỉnh.

  Nếu thằng dó sau 1 năm mà mần có lãi, thì sẽ ngiênkíu fươngán dầutư cho nó nuôi gà côngngiệp.

  Zì cũng déo cần bỏ xiền làm jì, mà dã có bọn buôn gà cungcấp từ jống, thứcăn, dến dầura. Thậmchí dến chuồngtrại bọn dó cũng chi xiền luôn và trừ vầu xiền mua gà sau nầy.

  Lãi hông nhiều lắm, zưng nó thậtsự có ích: dónggóp vầu GDP, nuôi dược vài laodộng, và quantrọng nhất là không bỏhoang mấy trăm trẹo Cụ xiền mua dất.

 18. #21 by LUUMANH on 2010/12/14 - 22:53

   Đúng là con lợn Hoàng, Gi ri cái ./ mẹ mày. GDP, GNP…. Cái này bố học xong cũng quên mẹ nó đi cho nhanh.Ai cần. Bố cũng chỉ đại khái chung chung nghe kết luận giữa Lừa và Phản động để tham khẩu chung chung mà thôi.

   Địt mẹ mày,  Lừa cái./ gì chả thiếu, dưng điếu cần pải biết GDP lầm gì . An Nhợn chắc biết dưng chém gió là bệnh của Nhợn. Hai cô Lừa bạn Nhợn gọi là Tinh Hoa hử:   Bạn Đức với bạn Hiệp hử, bọn đấy có biết GDP là gì hông Nhợn? Hiệp biết dưng Đức biết “GDP là tiền trong túi tâu”.Hố hố. Chung quy Mặt./ ạ mày giỏi lý thuyết xuông. Riêng Bố, bố cứ thấy thằng nào 1+Ti Ti  là giỏi đéo kể ngắn hay dài hạn, còn 1+ Ồ Ố Ô mấy hôm nữa cổ tao hơn cổ mày thì chỉ liếm./ mà thôi . Địt mẹ, thời này mà còn mơ mộng với phán này phán nọ thì đúng là con Nhợn. Hố hố lại nhớ sời 07 đến nay Tinh Hoa Xịn  tuyền nộp Tơn , chết cười với Gi của Nhợn.

  Địt mẹ trong 2 tuần nữa chứng không bệnh đao bố   đéo còm đây nữa vì ngượng. 

   

 19. #23 by minhhuong on 2010/12/14 - 22:56

  @Chị Thi : hehehe, vụ cá cược của chị với Nhất dâm, chị thua bao nhiêu thế ?

 20. #24 by Enterprise on 2010/12/14 - 22:57

  Hehe, về chứng, Dì tính thế bị bọn khác chửi là phải rồi. Trước-đây anh cũng bảo đám bạn thế, bỏn bảo chơi chứng-khoán như mày như thằng hai lúa, cũng đành cười thôi. Y như vụ chạy xe ngoài đường. Anh dừng đèn đỏ, em đằng sau bảo sao không chạy qua. Bi-kịch là ở nhận-thức thôi Dì ạ. Dì phải khổ nhiều nữa, hehe, đừng nghĩ chuyện đốt quán nhế.
  Vụ thu-nhập Dì đúng nhế, hehe.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:01

   Hãy quên bọn chó lợn di cô. Mình là Lừa zưng déo nhấtthiết fải jống các Lừa khác.

 21. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:00

  Vậy Zì muốn nói jì mới các cô?

  Zì muốn nói rầng, các cô, lũ con lừa, khi bỏ xiền vầu bấtcứ cái jì, thì fải tâmniệm mụcdích tốihậu là mần cho nó sinhlợi bằng một cách tíchcực và nhìn thấy dược.

  Bỏ xiền vầu, mà chờ nó tựzưng nở hoa dể hòng có lãi, thì các cô uýnh bạc chứ dầutư déo jì dâu. Các cô là lũ chó lợn chứ déo fải lừa nữa.

 22. #27 by tieuthithi on 2010/12/14 - 23:05

  @ Điêu
  Về hiện  tượng thì chị thua vì Rô quay  lại quán sớm hơn  thời hạn là 30/12 he he
  Nhưng về bản chất thì Nhất dâm thua , chho nên chị sẽ hông bị mất xiền  ke ke ke

 23. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:06

  Các cô, lũ con lừa, bước ra khỏi nhà dã muốn uýnh bạc rùi, dã có sẵn máu ăncắp vặt rùi, thì chết di chứ sống mần déo jì.

  Chợ Chứng Lừa, là sới bạc khổnglồ nuôi béo vài ngàn thằng và bóc sạchsẽ vài trăm ngàn thằng khác.

  Các cô là cái thớ déo jì mà hyvọng nằm trong số vài ngàn thằng dược nuôi béo?

 24. #30 by minhhuong on 2010/12/14 - 23:09

  Nhưng về bản chất thì Nhất dâm thua  @ chị Thi

  ——–

  Ớ, chỗ này em cóc hiểu ?? làm sao Nhất thua?

 25. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:09

  Zì hông fảndối uýnh bạc. Dó là một trò jảitrí, như bú ziệu chơi fò. Zì hông thích zưng nhiều người thích.

  Zưng các cô dem cả sảnngiệp dể uýnh bạc, rùi vay lãi dể uýnh bạc, thì các cô khác déo jì bọn bầncốnông khố rách áo ôm theo Ông Cụ chờ ngày mai jời sáng.

 26. #33 by Dragonfly on 2010/12/14 - 23:10

  Địtmẹ Zì Thối nếu không chăm chút Koán tử tế được thì đốt mẹ nó Koán Bựa đi ,anh mời bữa offline 1 chỉ .Hệ Hệ

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:12

   Quán vắng thì dốt mẹ di chứ còn jì nữa, zưng Zì déo bâujờ offline, sure.

 27. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:11

  @Em Thi Còi

  Trong tủ còn tí chứng ung nầu hông? Dã bâujờ di lãnh cổtức chưa? Hay là cũng jống mọi Lừa hehe.

 28. #36 by tieuthithi on 2010/12/14 - 23:13

  @ Điêu
  ke ke ke  cái nầy thì phải Nhất mới trả lời được . Điêu  hỏi Nhất đi

 29. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 23:17

  Thôi Zì di ngủ dây mai fải cầy sớm. Dịt mẹ các cô lũ con lừa. Fí cả công Zì khaisáng rùi tưvấn rùi hướngngiệp.

  Bắp Ngô yêu trông quán nhế em. Lài mới Manh nó sủa bậy thì nhét cứt mồm các cỏn cho Zì.

 30. #38 by Dragonfly on 2010/12/14 - 23:18

  Ơ địtmẹ kon mẹ  Zì Thối này,anh gửi kái bài kủa Ông Beo cho đọc mà còn zôi a ngã zỗi à? Anh kũng thấy tự hào 1 chút lây với kái mặt ./ kủa Zì đấy.  Địtmẹ, được voi đòi Haibàtrưng. Địtmẹ Zì phát nữa anh nói thế thôi chứ anh biết Zì thích liếm đĩa hơn mút khăng Ộp được kái kủ ./

 31. #39 by tieuthithi on 2010/12/14 - 23:20

   he he he em cũng có một mớ bị ung ,mua lâu rùi , giờ nó nằm đâu  chả biết . Hồi mua thấy nó có vẻ cũng có tương lai ( lắm  nó chưa lên sàn )
  Giờ mỗi năm em cũng nhận được ít cổ tức ke ke

 32. #40 by Dom-dom on 2010/12/14 - 23:22

  Anh dự một cái hội gọi là “ Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2010 – 2015” của một huyện lỵ nằm sát thủ đô dấu yêu! @ Dê Già
  Chầu mừng Dê & Rô típ tục vầu quán chưởi nhau với Bựa nhế.
  Bỏn hát QC & đọc tham luận trong ĐH thế là ngoan đới.
  Anh còn thấy trong một đám tang, đang xếp hàng gần tới linh cữu, mà có một tên còn hi hí vươn tay lên búng tai tên đứng trước, cách đâu 1-2 thằng lận. Tển lúc đó làm một chức khá ở một huyện của Thủ đô yêu dấu, nay thì đã lên phó chủ tịt huyện rồi. Ôi nhân cách & tư cách đầy tớ của nhân dân chưa bao giờ lên “cao” dư bây giờ. Dững tên dư vậy hỏi còn biết gì hơn “xôi thịt”.

 33. #41 by LUUMANH on 2010/12/14 - 23:28

  Địt mẹ con Nhợn , Đầu tư/ chơi chứng ( cá nhân) là do tính toán từng người, cái này dài, cái kia lướt, có khi cả 2. Con mẹ mày, so với cac thông tin vi và vi mô ai cũng mua vào hoặc đầu tư dài hạn thời điểm này thì tuyền bọn lạc quan tếu mà thôi, mặc dù anh thấy là sát đáy con Nhợn ạ. Chứng bây giờ các tỷ lệ, giá ngon bỏ mẹ dưng nếu lạm phát mấy tý nữa thì mua làm./ gì, ai tin Lừa khống chế được. VD  1 lý do đơn giản: Lãi suất hiện đã quá cao và Chính phủ thì rỗng tuyếch, bong bóng nổ thì nhiều chứng nổ theo. Ôi anh buồn đái đợi đại hội liên hoan quá. 

  P/s địt mẹ mấy em nghe thằng Măt./ làm gì, điếu có w3 đâu, đổi mẹ Cụ ra Mao đi, còn Tơn chuyển  anh chơi phò

 34. #42 by Dragonfly on 2010/12/14 - 23:28

  Chầu mừng Dê & Rô típ tục vầu quán chưởi nhau với Bựa nhế.@Đóm jà

  Chào mầng đéo gì,kó ông Dái Ghẻ lại mất kông lật kòm mỏi tay mà đéo thấy kái kủ ./ jì kó ích. Đúng là tai nạn thì kó. Đóm jà hấp bỏ mẹ.

  Kòn Rô là Vàng Xon thì anh ga lăng chiều sâu ,đéo zám nhận xét. Hệ Hệ
 35. #43 by minhhuong on 2010/12/14 - 23:29

  Trung Tướng đi ngủ rồi, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm đê chi bộ kekekeke

  TT còn dặn dò là « anh đi ngủ đây, em yêu ở lại trông quán, buồn thì hủ hóa với Manh và Lài nhá »

 36. #44 by tieuthithi on 2010/12/14 - 23:32

  Ớ, chỗ này em cóc hiểu ?? làm sao Nhất thua?@ Điêu
  Điêu làm sao mà hiểu được he he
   Bình  thường thì chị nhận thua ngay rùi , nhưng vụ nầy hơi “éo ne” lên phải điều tra chút đã , ai dám chắc là Nhất với em Rô xinh không đi đêm với nhau để chị thua he he …
  Nhất dâm đâu ? vào con phơm cái coi nầu , ba mặt bốn nhời cho rõ đi nầu

 37. #45 by LUUMANH on 2010/12/14 - 23:35

  @ Tản có định Pr hông đấy. Địt mẹ bọn định giá với kiểm toán Lừa, thích thế đéo nầu mà chả được

 38. #46 by LUUMANH on 2010/12/14 - 23:38

  Trung Tướng đi ngủ rồi, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm đê chi bộ kekekeke

  TT còn dặn dò là « anh đi ngủ đây, em yêu ở lại trông quán, buồn thì hủ hóa với Manh và Lài nhá »


  Hố hố. Anh quay tay quen mẹ nó giồi. Chỉ được đứng cạnh động viên thôi đấy nhá

  À mà cẩn thận cậu cẩu quay tay chui

 39. #47 by minhhuong on 2010/12/14 - 23:41

  @Chị Thi: ui, hồi hộp thế, tức là Nhất ăn gian gì đấy á ? há há há

 40. #48 by minhhuong on 2010/12/14 - 23:46

  Hố hố. Anh quay tay quen mẹ nó giồi. Chỉ được đứng cạnh động viên thôi đấy nhá @ Manh

  —————-

  Hát cổ vũ « Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua …. núi

  Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua.. đèo »

  há há há

 41. #49 by LUUMANH on 2010/12/14 - 23:48

  Địt mẹ. lại nói mấy thằng Công ty Chứng Lừa kiểu gì cũng dùng zằng mới chuyển xiền, nhất là bọn Chứng con Ngân hàng, hóa ra các cu cậu lợi dụng vốn với kiếm phí với kiếm nguồn cho bọn Ngân hàng. Mạt sát phát có xiền trong tài khoản ngay. Đúng là khoán Lừa. Thôi anh ngủ lấy sức mai còn đi đòi xiền không đéo đủ  đánh được nhẫn đeo ngón út

 42. #50 by Dom-dom on 2010/12/14 - 23:54

  Thế nên bỏn mới cóthể chia xiền bán bẩuhiểm cho các dạilý với tỷlệ cao dến fát hoảng, có khi tới 30%. @ Thối
  Ăn 30% chỉ là phí của năm đầu thôi, trong khi một quả bảo hiểm trung bình từ 15-20 năm. Còn tên nào bỏ, thì trong 2 năm đầu không lấy lại được xu phí nào. Dững năm sau bỏn chỉ cho có 2-5 % gì đấy. Bỏn khôn chán, 30% coi dư là công dẫn khách, chứ có điếu ấy mà ăn 30% dài dài, thế thì có mà cả xứ Lừa đi làm thuê cho bọn BH.
  Vụ BH này chắc tên Thối chỉ nghe hơi nồi chõ hả hả.
  Bọn BH chúng luôn có một bộ phận chuyên lo việc đầu tư, với nhân viên toàn loại tay tổ, dưng cũng điếu lại với kiểu kết bè kết cánh cướp-giết -hiếp ở Lừa. Với kiểu cách này Anh điếu bâu giờ thèm vầu lại chứng nữa. Vì điếu có cái gì ngon mà lọt đến nhà đầu tư nhỏ lẻ dư Anh.
  dịt mịa, mấy thằng trong HĐQT nó ăn mịa nó % hết nguyên liệu đầu vào rồi, chỉ chừa một khúc nhỏ cho cổ đông thôi, chúng muốn cty lời bi nhiêu cũng được hết. Dịt mịa mua cổ cánh mà trông vào cổ tức thì ăn cứt… ôm vào có lời là thảy ngay, ôm lâu là phỏng tay.. nghe thủng chưa lủ lừa?Dứt nhứt trí với Cô Soái. Dì mà còn phản đối, nhẽ Dì là chân gỗ cho bọn CK.

 43. #51 by minhhuong on 2010/12/15 - 00:02

  @anh Đòm:

  Anh anh, cho em hỏi vụ Bảo hiểm cái. Chưa mua bao giờ cả nên cóc biết tí gì.

  Giả sử em là khách hàng mua BH 15, 20 năm gì đấy. Nếu mới được 1,2 năm mà em rút thì là rút nguyên tiền không có lãi. Nếu để lâu hơn thì chút lãi. Còn nếu để đúng hợp đồng thì là được bao nhiêu?

 44. #52 by tieuthithi on 2010/12/15 - 00:04

  Ơ mà Nhất dâm bị tiền đè chết rùi  hay sao mờ không thấy lên tiếng thế ?
  Nếu chấp nhận thua thì cũng phải ớ lên một tiếng nhé ke ke ke

 45. #53 by Dom-dom on 2010/12/15 - 00:06

  Anh biết có công ty phá sản đến nơi, thế là thằng xếp nó thuê mấy bọn gì gỉ đến tư vấn, mần mẩn một hồi rồi lên sàn, thế là lại sống ngon.
  Công ty thằng em Anh, liên doanh với một công ty nhà nước, vay được NH ngót 20 tỷ, tha về 1 đống máy móc Tàu, giờ vứt ngang sắt vụn. Bọn NN chén rồi rút rồi, bán cái cho một thằng Hàn xẻng với một đống nợ tăng lên gấp đôi, với một khu đất nhà xưởng 50 năm, giờ chắc còn trên 40 năm. Cả công ty đang ngắc ngoải, Anh tính xui nó vôi ve lại rồi lên sàn ha ha…

 46. #54 by Dragonfly on 2010/12/15 - 00:13

  Đóm !Đóm ! cho anh hỏi cái!

  Anh được mấy kon bé xinh xinh bên bảo hiểm nó thủ thỉ gạ mua cho đệ tử kủa anh. Anh tính phang 1 cục hơn trăm chai đỡ phải đóng lắt nhắt của bọn ACE Life  trong đó nó có phân ra đến tuổi học ĐH rồi bla blo anh đéo nhớ hết. Nếu kó thể Đóm fân cục tích thiệt hơn anh kái. Nên mua 1 cục hay zần zần và mua thằng nào Fru, ACE Life ….vưn vưn? Kảm ơn trước nha.
 47. #55 by minhhuong on 2010/12/15 - 00:18

  Nếu thị trường chứng Lừa tởm như TT và anh Đòm miêu tả, thế mình có thể ở Lừa mà chơi chứng khoán ở sàn nước ngoài được không? Có bị hạn chế gì bởi luật kiềm chế ngoại tệ lọt ra khỏi xứ Lừa không?

 48. #56 by LUUMANH on 2010/12/15 - 00:28

  @ Dom: Nói bảo hiểm Nhân tho hay phi nhân thọ đấy. bọn bán BH xe máy tỷ lệ phí hoa hồng… cao nhất, cỡ 23-27% /năm điếu có năm 2. Bỏn bán bảo hiểm zậy xong là điếu có lương nuôi con.  Nếu Đom nói phi nhân thọ, ngoài xe máy thì nói dư./ í. Địt mẹ, anh dẫn bọn bảo hiểm đi làm vụ bảo hiểm công trình xây dựng, loại đớp rít nhiều nhất, lạ./

  Ngủ thật đây, mai còn tính kế đi Bùi Chu hầu em Hương

   

   

 49. #57 by minhhuong on 2010/12/15 - 00:32

  Anh Đòm đâu rồi đâu rồi, lên tư vấn vụ BH cho chi bộ cái. Em bắt đầu quan tâm này. Nhất là BH cho mấy cụ hưu trí ấy.

 50. #58 by Dom-dom on 2010/12/15 - 00:45

  Giả sử em là khách hàng mua BH 15, 20 năm gì đấy. Nếu mới được 1,2 năm mà em rút thì là rút nguyên tiền không có lãi. Nếu để lâu hơn thì chút lãi. Còn nếu để đúng hợp đồng thì là được bao nhiêu?@ Điêu yêu.
  Em ở bên Phớp mờ hông biết về BH sao? Mua BH nhân thọ 1-2 năm đầu thì có rút được cái dắm ý. BH mà bỏ nửa chừng thì phần lớn là lỗ, vì họ đã đưa một phần sang quỹ bảo vệ rủi ro cho mình. Chỉ khi tham gia gần hết mà rút, mới có lãi tý ty. Tham gia đến hết, tính ra tiền có vẻ lãi nhiều, nhưng với đà lạm phát dư này thì có lãi cái ./ ý. Nhưng cốt lõi khi mình tham gia BH, thì quan tâm đến tính bảo vệ của nó là chính, nhất là đ/v những tên chưa có bát ăn bát để.
  Nên mua 1 cục hay zần zần và mua thằng nào Fru, ACE Life ….vưn vưn? @ Chuồn
  Đi vào kỹ thuật dư này thì Anh điếu rành, nhưng nói chung việc điếu gì mà phải thòi một cục, tiền đó để mà quay vòng, trừ khi… Còn mua của thằng nào thì phải gọi thằng đó đến tư vấn: xem phí bao nhiêu, quyền lợi thế nào, rồi cân nhắc so sánh, đấy là quan tâm đến lợi ích chung. Còn không, thì cứ thằng nào hứa hẹn lại quả cho mình nhiều hơn thì mua của thằng ấy, hớ hớ