Luas home pricing tragedy (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà (#2)

Để biết việc tăng giá nhà lợi hại tới đâu, các cô cần quántriệt chút kháiniệm cơbản.

GDP

GDP là Tổng Sảnphẩm Tiêudùng Nộiđịa, chữ biên tắt tiếng Mẽo. Đạikhái ta hiểu GDP là tổng giátrị hànghóa và dịchvụ sảnxuất bởi một quốcgia, trong một năm.

Có vài phươngpháp tính GDP, cho kếtquả gầngần giống nhau. Tỉnhư:

GDP = PC+GI+GS+(Ex-Im)

Với:

– PC: Tổng chitiêu cánhân. Xiền mua nhà của các cô, lũ con Lừa, nằm đây hehe, cùng mới xiền mua cá mua rau bú diệu chơi phò, vươnvươn, vươnvươn.

– GI: Tổng đầutư cánhân. Xiền sắm máymóc côngxưởng của các cô nằm đây. Bọn Lỗđít Lừa thích kêkích xiền mua nhà của các cô vầu GI. Cũng ôkê thôi, vì nếu xiền mua nhà đút vầu PC thì GI xuống mẹ Zero hehe.

– GS: Tổng chitiêu Bê Xê Tê. Hehe khoản nầy nhậycảm bỏ mẹ.

– Ex: Tổng xuấtkhẩu.

– Im: Tổng nhậpkhẩu.

Chuẩn!

GDP thường đong bằng đơnvị Ông Tơn, xiền Mẽo.

Đongđếm xong, các cô nhận được consố thuầntúy toánhọc gọi là Nominal GDP. 1 Ông Tơn Nominal GDP chính bằng 1 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

Nominal GDP Lừa 2009 quãng 93 Tỷ Ông Tơn, ngótnghét giasản hai tên Mẽo bạn thân Trung Tướng, Gates Bill & Buffett Warren.

Để GDP phảnánh đúng tươngquan kinhtế giữa các vùng-miền, bọn Jàhói không xài Nominal GDP, mà nhân nó với PPP, chỉsố Sức Mua Tươngđương, cho từng vùng-miền riêngbiệt.

Đạikhái PPP Mẽo always bằng 1, PPP Tầu bằng 1.8, PPP Lừa bằng 2.8 etc. Tức 1 Ông Tơn ở Lừa tươngđương 2.8 Ông Tơn ở Mẽo, hoặc 1.6 Ông Tơn ở Tầu. Mời gúc tiếp mời mời.

Nhân PPP xong, các cô nhận được consố kinhtế nuộtnà gọi là PPP GDP. 1 Ông Tơn PPP GDP Lừa bằng 1/2.8 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

PPP GDP Lừa 2009 quãng 256 Tỷ Ông Tơn, hơn Singapore tíđỉnh (251 Tỷ), oách nhở.

Từ chỗ nầy về sau, Trung Tướng mặcđịnh GDP ámchỉ PPP GDP.

Các cô sẽ hỏi, tính GDP mần đéo gì, phải hông? Không tính có sao hông, phải hông?

Tính GDP đặng đo thểlực nền kinhtế, lũ con Lừa ạ.

Đạikhái, trông GDP, các cô đoán ra nhiều thứ.

Chảhạn, giá phò bìnhdân luôn quanhquẩn 1 ngày GDP bìnhquân. Phò Mẽo giá 46,000/365=130 Tơn/Shot. Phò Tầu 6,700/365=18 Tơn/Shot. Phò Lừa 2,900/365=8 Tơn.

Chuẩn!

Chảhạn nữa, thunhập tríthức thịdân trungliu luôn quanhquẩn GDP bìnhquân. Tríthức Mẽo thu 46,000/12=3,800 Tơn/Tháng. Tríthức Tầu 6,700/12=560 Tơn/Tháng. Tríthức Lừa 2,900/12=240 Tơn.

Chuẩn!

Trên bìnhdiện vĩmô, GDP càng quantrọng.

Các thểloại tưbản gốc ngoại như FDI, ODA.., đều căncứ GDP. Nếu GDP các cô không tăng, chó nó cho các cô vay xiền. Không vay nủi xiền, các cô móc cứt mà hốc.

GDP phịa được hông?

Hông, hehe. Rất tiếc. Các thểloại cúvọ như WB, IMF.., soi các cô vãi bựa. Phịa phịa cái hòn dắm ý. Chỉ túttát títẹo thôi nha.

Vậy Bê Xê Tê mần gì đặng GDP tăng đềuđều đềuđều, lấy cớ mõi xiền đếquốc?

Mời khảokíu tiếptục mời mời.

Giá nhà & GDP

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Tàiliệu Thamkhảo: CIA World Factbook. WB Resources. IMF Data and Statistics.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quántriệt: (Quán triệt).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Tiêudùng: (Tiêu dùng).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Giátrị: (Giá trị).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Dịchvụ: (Dịch vụ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Gầngần: (Gần gần).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Đầutư: (Đầu tư).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Máymóc: (Máy móc).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Kêkích: (Kê kích).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Nhậycảm: (Nhậy cảm).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Đongđếm: (Đong đếm).
– Consố: (Con số).
– Thuầntúy: (Thuần túy).
– Toánhọc: (Toán học).
– Ngótnghét: (Ngót nghét).
– Giasản: (Gia sản).
– Phảnánh: (Phản ánh).
– Tươngquan: (Tương quan).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Jàhói: (Jà hói, Già hói).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Riêngbiệt: (Riêng biệt).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Consố: (Con số).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Nuộtnà: (Nuột nà).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Thểlực: (Thể lực).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Chảhạn: (Chả hạn).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Quanhquẩn: (Quanh quẩn).
– Bìnhquân: (Bình quân).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Tríthức: (Trí thức).
– Thịdân: (Thị dân).
– Trungliu: (Trung liu, Trung lưu).
– Bìnhdiện: (Bình diện).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Thểloại: (Thể loại).
– Tưbản: (Tư bản).
– Căncứ: (Căn cứ).
– Cúvọ: (Cú vọ).
– Túttát: (Tút tát).
– Títẹo: (Tí tẹo).
– Đềuđều: (Đều đều).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Khảokíu: (Khảo kíu).
– Tiếptục: (Tiếp tục).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vùng-miền.

*** 1. #1 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/13 - 20:25

  Chúc mừng sinh nhật bạn Tướng Tin nhế!

  Nhưng di bú diệu sn cũng dừng quên nhiệm vụ sát cánh cùng Mu trong trận dại chiến dêm nay nghe cô.

  Bạn chín cụ bựa diếu chịu he he, bạn dịnh kế thừa nghiệp ảnh kinh dị của bạn Thiếu phỏng?

  Đầu tuần quán xá quạnh hiu nhể.

 2. #2 by Phang_Phập on 2010/12/13 - 22:01

  Tin tin cái củ lồn, nói như con kẹc, muốn tăng GDP thì húp nhiều vầu thì đương diên tăng chứ giải thích mấy cái khái niệm củ lồn làm léo gì????????

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/13 - 22:33

  Ui dịt mẹ các cô ăn !/ trâu dể Quán vắng như o/ ma thế nầy à dịt mẹ các cô.

  Thôi Zì di ngủ fát dã buồn ngủ vãi dạn mai chỉdạo tiếp.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/13 - 22:37

  Quên, chúc mừng sinhnhật Tướng Tin Dĩ Rạc cái nhá dịt mẹ.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/13 - 22:47

  Dịt mẹ Tướng Tin dừng có cãi em Dom vàng son nhế. Em ẻm chiênviên Tổng Cuộc Thốngkê dó. Dù má zám múa zìu mắt thợ dạp cho fát lòi mẹ zuột bi jờ.

 6. #6 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/13 - 23:10

  Em về dồi đây. Cảm ơn chi bộ củ kẹc nhiều nhá.hehe

  Sao đéo báo trước? Địt mẹ Cụ chỉ kịp làm thế này tặng Tướng Tin, sinh nhật ngon nhế.@cụ ông thik chơi kiểu 69  Cảm ơn món quà của cụ. 

  Kính lão đắc thọ, mời cụ xơi trước nhế! Đỵt mẹ nhà cụ.hehe 7. #7 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/13 - 23:11

  Dịt mẹ Tướng Tin dừng có cãi em Dom vàng son nhế. Em ẻm chiênviên Tổng Cuộc Thốngkê dó. Dù má zám múa zìu mắt thợ dạp cho fát lòi mẹ zuột bi jờ.@ TT Đĩ Đực

  Đỵt mẹ nhà TT!

  Ẻm có là cô Hùng Sinh đi nữa thì nói sai vưỡn phẩy chỉnh như thường.

  Thế hỏi TT& em Đom đóm phát.
  1/  Lương hiu& trợ cấp xã hội có thuộc tổng chi ngân sách nhà nước ko? Có quá đi chứ!

  2/ Nhưng lương hiu& mấy cái trợ cấp đó có đc tính vầu GDP ko? Tính vầu đc cái dắm.hehe. Thế là hiểu dồi nhỉ?

  Thoai buồn ngủ dồi. Ngủ phát 3g dậy xem bóng đá& chỉ đạo kèo cho chi bộ cùng TT Đĩ Đực. Ko lại ăn mày cả đám.hehe

  p/s: trận nầy MU ăn chắc. Các cô nầu đánh sớm mạnh dạn cầm MU cho anh.hehe
 8. #8 by Dom-dom on 2010/12/13 - 23:56

  Tướng Tin là con Tý à? Chúc mừng Sinh Nhật nhế Hế hế.
                                                          

  Happy Birthday Scraps, Graphics, Comments for friends in Orkut, Myspace, Friendster
 9. #9 by condomdom on 2010/12/14 - 00:02

  Bắt quả tang Tin còn quá bé, bô lão Tin còn phải cày để nuôi Tin dài dài, chưa biết hiu chí là chi cả. Ngoài thuế lợi tức, hàng tháng bê cê tê cấu của lương ta một ít dùng để trả tiền hiu cho ta trong tương lai. Về hình thức tiền hưu do bảo hiểm xã hội chi trả, về bản chất là một phần trong tổng số tiền ta bị giữ trong quá khứ. Nhắc lại, tiền hưu không phải là tiền lương mà là một phần tiền lương của ta đã được ghi GDP rùi. Chữ tiền lương chỉ có giá trị với người đang mần việc, kể cả mần chủ (tập thể) cho tới mần công.

 10. #10 by condomdom on 2010/12/14 - 00:24

  Một số đồng chí vưỡn chửa thông việc mần phò có tạo ra GDP hay là không dưng mà lại tin tưởng một cách vững chắc rằng thủy điện tạo ra GDP miệt mài miệt mài. Không may thay, mần phò và mần thủy điện cùng một bản chất kinh tế.

 11. #11 by minhdung on 2010/12/14 - 00:46

  Một số đồng chí vưỡn chửa thông việc mần phò có tạo ra GDP hay là không dưng mà lại tin tưởng một cách vững chắc rằng thủy điện tạo ra GDP miệt mài miệt mài. Không may thay, mần phò và mần thủy điện cùng một bản chất kinh tế.  @Dom viết thế này, nhân dân lỗ đít lại nhẩy tưng tưng lên phản biện mất thôi, hehe.
 12. #12 by minhdung on 2010/12/14 - 01:02

  Mệ tuyền vướn đề công thức nhức đầu quá đi. Vắng mấy hôm đọc cồng mỏi cả tay. Tên Tướng Tin công nhận dạo này ăn nói chững chạc phết, lại chịu khó đọc hiểu rồi biên bài. Phải cái tội vẫn tintin, hehe.


  @Hương: Phớp thối tốn xèng nhở. Nhưng ở Paris vưỡn có cái thi vị riêng của nó mà hok tiền nầu mua được. Về già chắc anh cũng về Paris ở, chiều chiều ra bờ sông ngồi hóng gió, hehe.

  @Chi bộ: Tên Tướng đang dụ chi bộ chửi nhau vãi mắm rồi hắn tương kết luận toẹt phát như vụ Ất dậu đấy. Bóc mẹ mẽ trước, có điều lần này đéo có các tên như tên Bé vào tham luận cho vui.
 13. #13 by Dragonfly on 2010/12/14 - 01:20

  Địtmẹ Chi Bộ Bựa phát!

  Chúc mừng sinh nhật ku em Xì Tin nhớ. Em kiến thức vừa ra lò ,nóng hổi vừa thổi vừa chửi chết mẹ Zì Thối đê. Anh hổi hồi đi học thấy mấy thầy zậy kính tế mà nghèo kóa nên ít nể , học đéo kỹ , kwên mẹ hết kông thức. Một fần kwên zo kũng lâu zồi nhớ được tý sơ đẳng .Hệ Hệ
  Đêm nay anh nghĩ Mu thắng nhưng anh vẫn thức để chỉ đạo Wenger thua ít bàn đi tý. Hệ Hệ
 14. #14 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 03:02

  đỵt mẹ chi bộ phát cho đỏ nầu. buồn ngủ vãi mắm!


  @em Đom đóm: anh thấy em phát biểu cứ lởm khởm thế nầu ý. Có vẻ kiến thức em có đc nó ko đồng bộ. Anh chẳng biết em làm ở cục thống kê hay UB sinh đẻ có kế hoạch dưng phát biểu thế nầy là mệt lắm đới.hehe

  Thôi đéo có hứng cãi nhau về macro nữa.  Đá bóng đến nơi dồi. Mai anh rảnh anh vầu hầu em nhế.

  Đỵt mẹ chi bộ. Trận nầy bắt xỉu trận& tài thẻ vàng cho anh

  Fan MU đâu điểm danh!hehe
 15. #15 by nhất on 2010/12/14 - 03:21

  Con cái Mĩ luôn thích tựlập, déo cần hoặc chờ giatài từ thầybu@ Bõ

  Theo já năm nay, có hai dứa con học tại UCLA + dorm fải ký trả 56,000 Tơn. Sang năm tuition tăng 36%.  Thường thì thầy bu gồng lưng jả món này trong 4 năm liền.  Dó là ja tài thầy bu cho các con dể mua cái chữ dới…hehehe

  @Mít Đông

  Bên Mẽo học đại học phải trả tiền à? Hay con của Mít Đông dốt, phải theo hệ đóng tiền?

 16. #16 by Asineran on 2010/12/14 - 03:47

  1 – 0

  Thằng park nhân sâm  đánh đầu ghi bàn hài quá
 17. #17 by Asineran on 2010/12/14 - 03:51

  Chú park này cho bó vào trong đá cũng hay vãi.

  Ngày trước Ferguson toàn cho làm chân trâu bò chạy ngoài cánh cũng phí.
 18. #18 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/14 - 04:00

  Hehe Thím thích Arsenal vì Thím hông khoái coi bọn MU Chel Liv đá hehe

  Địtmẹ thằng Henry Mọi Vều một nhát cho thơm mồm nầu hehe

 19. #19 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 04:05

  Mu đá đéo hay dưng Arse đá ngu quá.

   Đỵt mẹ thủ với MU trên sân Ol Trafford thì chết mẹ dồi.
   Hiệp 2 MU ghi thêm bàn nữa là đẹp.hehe
 20. #20 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/14 - 04:22

  Dai Tuong oi cho tao xin cai link xem online cai???

 21. #21 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 04:58

  chết mẹ. Mải xem bỏ quán đéo để ý bác Cà pháo hỏi link.hehe


  Hết dồi. Có cô nầu nghe anh định hướng bắt kèo từ đầu hok đấy?

  ăn 3 kèo nhé. kèo MU+ kèo xỉu trận+ tài thẻ vàng.hehe. 

  Các cô& TT cứ chú ý nghe anh, đừng cãi thì đời sẽ khá đới
 22. #22 by Dragonfly on 2010/12/14 - 05:07

  Một trận đấu kóa nhạt nhẽo. Hệ Hệ

 23. #23 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 05:18

  Công nhận với bác Chuồn 1 trận đấu chán. cả 2 thằng đếu đá ngu- nhưng thằng ngu hơn đã thua.


  ah` mà bác nầu bói cho em ra 26 niên đới? Đéo gì già hói thế? Tin tin cường dương thế nầy phẩy là 16 tuổi!hehe.


   Cơ mà 26 là tuổi ông gì mà tốt. Lú mẹ tính mãi đéo ra. Thôi đi ngủ, đi ngủ. 

  Đỵt mẹ chi bộ, 1 ngày mới đen tối như mọi ngày.hehe 24. #24 by Mit on 2010/12/14 - 07:59

  Bên Mẽo học đại học phải trả tiền à? Hay con của Mít Đông dốt, phải theo hệ đóng tiền?@ Nhất

  Dốt dốt cái dắm…híhíhí  Mít con chưa dến tuổi vầu dại học Nhất ơi, còn lâu lắm nên Mít fải dể dành tiền từ bây jờ!  Dây là dám cháu Mít chồng thôi.  Bỏn học zất jỏi, có dứa còn dược Harvard nhận vào bio-chem major (tức là một ngành zất khó vầu, highly competitive), dưng không dứa nầu dược hệ thống UC (công lập tại Cali) offer học bổng cả.  Pa ma chúng làm nhiều Tơn quá dể qualify tính theo jấy tiền thuế hàng năm.  Mít con rùi sau này cũng vậy thôi.  Trong tình hình kinh tế hiện nay, các suất học bổng dược dành cho bọn pa ma có income thấp, các jống Mễ, Den, Dỏ và các jống jân minority khác dưng không bao gồm bọn model minority trong dó có Mẽo gốc Lừa….hehehe  Mít biết nhiều ông bà gốc Lừa làm tiền mặt cũng zất khá, dưng trên jấy tờ họ khai là low-income và không có tài sản dáng kể, có tên còn xin cả trợ cấp chính phủ.  Con cái bỏn, nếu học jỏi sẽ qualify cho scholarship.  Mít không tính con dường dó cho Mít con.
  (còn tiếp)

 25. #25 by Mit on 2010/12/14 - 08:02

  Lên PhD programs ở UC thì khác hơn, grad students sẽ dược các Jáo tìm fund/grant/scholarships từ các nguồn khác nhau, Jáo trò nuôi lấy nhau.  Trò vưỡn fải dóng tiền học, dưng khi di làm research trong lab có tí tiền stipend, hay di phụ jáo cho dững lớp dưới kiếm minimum wage.
  Học Professional Schools, tức dững ngành y, dược, nha, luật, MBA….dóng tiền lè lưỡi, kể cả ở UC. Trò trong các program dó ít có thì jờ di làm thêm lấy tiền trong khi dang di học.

 26. #26 by Enterprise on 2010/12/14 - 08:27

  @Cô Tin:
  Hehe, 16 thì như gà đang trổ mã, lông cánh chưa đủ thì cường dương thế-nào nhở? hehe.
  Nếu cô đúng 26 là Giáp Tí, hehe, nhỏ bệnh miệt-mài. 15 tuổi xa nhà tự-nhiên hết. Giờ đan nơm là vừa, sang năm bắt cá. Nếu không đúng thì chưởi cho vui quán nhế, hehe.

 27. #27 by EURO on 2010/12/14 - 09:38

  @ Dì và Dũng hói tư vấn gấp giùm em: Tuần trước em có ấp 1 mớ chứng họ Tài Chính và Dầu Khí, hiện nó đang up khoảng từ 10-15% rồi, theo tập quán em sẽ lướt sóng ngắn ăn non, nhưng bây giờ nghe nhiều ý kiến khả quan quá nên em cứ phân vân trong thời điểm này chốt hạ có phí quá không? Tư vấn gấp gấp giùm em nha. Thanks.

  @ Tướng Tin, ngày càng nhớn, chị có nhời khen. Bõ công chị dắt mày vào đời, cố lên đừng làm mất mặt chị nha.

 28. #28 by Cú đêm on 2010/12/14 - 10:43

  Chầu mừng em Rô xinh trở lại quán, vắng em anh cũng đéo mún cãi nhau với cả bọn bựa nữa.

  Chứng ấp từ tuần trước mờ em còn để đến giờ nầy là sâu, lãi suất thế là quá kỳ vọng rùi, bán ngay bán ngay. Tất lẽ dĩ ngẫu nếu em lướt sóng phải được chốt lời vầu phiên đầu tuần nếu thứ 6 tuần trước tăng nóng. Địt mẹ trứng lừa nằm trong tay mấy mươi thằng thôi, chả có xu hướng nầu đâu. Gần cuối tuần em có thể mua vầu ấp típ (trong tình trạng hiện nay) đấy là bạn anh bẩu thế, anh bít đéo đâu dưng xu thế bán chốt lời đã rõ, em cứ xem cái nửa bên tay trái của bảng giá hôm nay xem, có còn mấy chú muốn vầu đâu, mịa, tâm lí đám đông là thế mờ.

 29. #29 by EURO on 2010/12/14 - 11:02

  @ Cú, thằng họ Tài Chính của em hôm thứ sáu rồi mới về, hôm nay vẫn đang tăng tiếp, bởi vậy phân vân quá chừng. Thường em cũng thích lướt ngắn ăn non cho chắc thôi, nhưng nghe mấy tên kia xúi xu hướng đang lên nên cứ lần chần. Còn thằng họ Dầu khí hôm nay bớt lời rồi, nhưng vẫn lời gần 10% nên có thể mai em chốt hạ thằng này. Con mụ Bựa thì em ghét cay ghét đắng, nhưng mụ tư vấn thì em cực yên tâm, nên phải thò mõm vầu coi ý mụ sâu.
  Đèo mẹ đang stress bỏ mẹ, vầu đây lại ngứa mõm chửi nhau mất mẹ nó tiếng gái hiền đi.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 12:03

  Zì dây dịt mẹ các cô.

  Trước khi di bú tí ziệu cho nó hôi mồm vầu chưởi fát cho thơm dã nầu.

  Dịt mẹ Tướng Tin dã bẩu câm mồm cấm cãi em Dom mà sâu vưỡn cãi nhở? Dịt mẹ thấy khen dược mấy câu tưởng mình dúng hết hở?

  Em Dom bẩu xiền trả lãi ODA nằm trong GDP là dúng rùi kêu cái déo jì? Nó chính là sảnfẩm quốczân dấy, coi như nó là một zạng khấuhao dầutư của chínhfủ. Fải mần ăn có lãi thì mới có xiền jả lãi nge chưa, nên xiền jả lãi vay là GDP dịt mẹ.

  Em Dom bẩu xiền chínhfủ jả lương hiu déo thuộc GDP cũng dúng nốt, vì khi côngchức còn tạivị thì GDP dã tính vầu lương của bỏn rùi, sau dó chínhfủ trích Bẩuhiểm Xãhội trong lương dó dể sau nầy jả lương hiu nên hông tính lại nữa.

  Còn xiền fúclợi cho bọn jàyếu bùcôi nầy kia thì không nằm trong GDP.

  Dịt mẹ có mỗi cái vướndề ý mà cũng cãi nhau dịt mẹ các cô.

  Thôi Zì di khàkhướt fát dến tối về chỉdạo.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 12:10

  Dịt mẹ các cô chơi chứng thamlam như thế thì Zì zí buồi vầu tưvấn cái déo jì nữa. Bẩu di mua chứng cho trunghạn thì thấy nó vửa nhảy sóng dã dịnh lướt.

  Dịt mẹ thảo nầu Lừa tuyền bọn cờbạc déo chịu mần ăn mẹ jì.

  Dịt mẹ lướt sóng là ngề của bọn tay to nhớ chưa. Thằng bạn Zì vửa dược hơn tỷ nhờ nge Zì dang rủ Zì di chơi Nam Fi miễnfí Zì déo thèm di dấy. Có tí xiền cũng lướt lướt cái ./ mẹ nhà các cô.

  Sau bài Bikịch Já Nhà sẽ dến bài Bikịch Já Chứng Lừa dể các cô biết các cô dang làm jì và dang ở dâu.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 12:12

   Các cô mà mang chứng ra lướt thì hết tuần nó sẽ lại xuống còn 440 thôi.

 32. #33 by EURO on 2010/12/14 - 12:15

  Đèo mẹ Dì, tư vấn thì tư vấn mẹ đi, hay ra bài thì cũng ra bài mẹ đi chưởi con cặc. Cụ tỷ như trường hợp của em thì cho ý kiến, chứ đất thì hiện em đang ngậm 1 quả đắng đéo biết tính sao đây này.

 33. #34 by DG on 2010/12/14 - 14:18

  He he anh đã giở lại, đã giở lại, địt mẹ chi bộ phát cho mát dái đỡ ảm đạm đầu đông nầu!

   

  Liếc qua đống tham luận mà các đồng chí đã hăng say tích cực bốt mấy hôm, hehe địt mẹ thế đéo nầu rặt toàn con buôn cò con dư thế chứ lị!? Đặc biệt là ẻm Thi Còi đái dắt!

   

  Anh hông muốn tham luận thêm về mấy món bi kịch này, thứ nhất vì anh hông ham, thứ hai là anh đéo biết tường tận mọi nhẽ ngóc ngách đất cát mới lại ấp trứng, nở trứng hehe.


  Hôm nay lại thêm một lần hiếm hoi anh được đứng nghiêm trang dìn ông Cụ, tai nghe Tiến quân ca của cô Cao Văn dộng thùng thoàng thùng thoàng vầu màng nhĩ, nầu là đường vinh quang xây xác quân thù mới lại lập chiến khu, địt mẹ anh cứ nghĩ về quả xách quần chun chạy chiến tranh 3 của tên Bựa hói nỏ mồm mà cười khùng khục khùng khục suýt phun dắm!

 34. #35 by DG on 2010/12/14 - 14:18

  Anh dự một cái hội gọi là “ Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2010 – 2015” của một huyện lỵ nằm sát thủ đô dấu yêu!

   

  Nghe dững quả tham luận của các đồng chí già hói, địt mẹ anh chỉ muốn túm tóc quẳng mẹ vầu quán Bựa học lại cách bốt tham luận, anh thật!

   

  Tên điều hành đại hội bắt chước y chang cô Trọng bạn anh điều hành cuốc hội, cũng rề rà rề rà, cũng nhắc nhở tên này tên kia nói ngắn nói gọn hết giờ dồi như ai, hài hước hông tả nủi!

   

  Các đồng chí bốt tham luận thì thằng củ nhồn nầu cũng như thằng củ nhồn nầu, rặt toàn nhất trí cao mới lại nhờ sự quan tâm chỉ đạo mới lại chúc đại hội thành công rực rỡ, ngán ngẩm hông tả nủi!

 35. #36 by DG on 2010/12/14 - 14:19

  Cả buổi sáng hơn trăm con người diễn với nhau, khen nhau một cái việc cỏn con mà thằng nầu cũng biết thừa trong bụng, chưởi ầm ầm trong bụng, hehe đó có phẩy là bi kịch không? Mất mẹ thời gian của anh!

   

  Anh ngồi gần một tên lý trưởng, anh bẩu, địt mẹ thế đéo nầu không thấy xã ông tham luận?

   

  Hắn cười ngượng bẩu có đéo thành tích mà tham luận, xí hổ bỏ mẹ!

   

  Anh chưởi địt mẹ mầy về bẩu dân mầy tập trung mà học hành cho đoàng hoàng đi, rỗi rãi chút chút là hò nhau đi kiện mới cáo mới hóng hớt 3 chiện trời ơi đất hỡi của tên Cuốc Cuốc mới Vũ Vũ mới Thuyết Thuyết mần đéo?

   

  Tển mặt thộn!

   

  Anh chưởi tiếp, địt mẹ mầy mần đại ca, đi họp đi hành chỉ rặt chờ phong bì mới lại nhậu nhẹt, khuyến khuyến cái củ quặc!

   

  Tển mặt thộn!

   

  Lúc đó anh ao ước, vẳng vẳng đâu đó trong các bản tham luận kia thi thoảng có câu “địt mẹ chi bộ phát cho thơm mồm nầu, hehe”

   

  Nhở?

   

  @ Tướng đái tồ:  Cu em dạo nầy chưởi nuột nà ngọt ngầu dã man nhể? có nhời khen, có nhời khen!

 36. #37 by DG on 2010/12/14 - 14:30

  He he còn có màn “Ban chấp hành mới” đứng chụp ảnh há mõm cười ngoác ngoác ngoác hai tay đan chéo bắt vầu nhau dự hội nghị cấp cao của các nguyên thủ nữa mới hay chứ!

   

  Có phẩy là bi kịch hông?

   

  Cả một cái huyện to đùng đoàng đùng đoàng, tự xóc lọ quả tỷ lệ học sinh đỗ đạt vầu các trường Cao đẳng, Đại học, hehe mà nếu tính ra, bình quân một xã chỉ khoảng 2-3 đứa đi học Đại học chính quy mỗi năm!

   

  Thành tích nổi bật nhất lúc đéo nầu cũng là đạt danh hiệu Cháu ngoan ông Cụ, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học… địt mẹ lộn mề hông tả nủi!

   

  À, thế mà được cái món hát cuốc ca là tài, thế mới lạ!

   

   

 37. #38 by DG on 2010/12/14 - 14:37

  Thôi địt mẹ giây phút hiếm hoi rãnh rỗi anh bốt thình lình quả tham luận dư vậy thôi, chi bộ chủ động sáng tạo mở rộng, quán triệt sâu sắc, có thời gian anh lại vào chốt lại nghị quyết rồi cứ thế mà quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết!

  Hehe trân trọng cảm ơn chi bộ đã lắng nghe.

  Thân ái.

  Anh DG hoành!

 38. #39 by Chim Son Ca on 2010/12/14 - 14:56

  An Hoang Trung Tuong

  12:12 14-12-2010

  Các cô mà mang chứng ra lướt thì hết tuần nó sẽ lại xuống còn 440 thôi.
  An Hoang Trung Tuong

  Ro Xinh @Deo mịa, quả tư vấn của Dì Thối là đây chứ còn đâu ! Bán gấp đi

 39. #40 by Dragonfly on 2010/12/14 - 15:05

  Ơ Địtmẹ Koán  Bựa lại kó 2 xác chết hồi sinh à! Chán vật !Anh tưởng mỗi mình là khỉ độc thôi chứ. Hệ Hệ

 40. #41 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 16:01

  Em Dom bẩu xiền chínhfủ jả lương hiu déo thuộc GDP cũng dúng nốt, vì khi côngchức còn tạivị thì GDP dã tính vầu lương của bỏn rùi, sau dó chínhfủ trích Bẩuhiểm Xãhội trong lương dó dể sau nầy jả lương hiu nên hông tính lại nữa.@ TT Đĩ Đực


  (!) mẹ TT. Đọc cồng như puồi. Đọc lại đê!

  Tướng Tin đây bẩu lương hiu đéo đc tính vầu GDP. Chiện nầy em nói ngay từ đầu cách đây mấy hôm dồi. Đỵt mẹ TT.

  Còn em Dom thì lại bẩu tính.

  Sư cha đĩ mẹ TT. Cứ thấy gái là tít mẹ mắt vầu. Đéo phân biệt được đúng sai.hehe
  P/S: TT Đĩ Đực bận thế chắc đi làm giai bao ah?hehe
 41. #42 by Già Không Đều on 2010/12/14 - 16:15

  Đù Má Bi Kịch Giá Nhà đã làm cho một phần không nhỏ Trai Lừa sống ở đô thị đéo thể lấy vợ và dám sinh con đẻ cái. Ước mong “Một vợ hai con ba lầu bốn bánh “ trước tuổi 40 là thực xự xa xỉ với đa số thằng, nếu không phải là COCC, được thừa kế hay thực sự tài năng.

  Không an cư sao lạc nghiệp?

  Đù Má hôm trước Anh có dịp ngồi ăn Bánh Trôi Tàu nhà Cô Bằng Phạm phố cổ Hàng Giầy, đù má chỉ có một lối vào bên trong không biết là bao nhiêu hộ ở trong đấy, ống nước đường dây điện thì chằng chịt như mạng nhện, thấy phát ngán cảnh sống phố cổ thủ đô, thế mà đụng vào đều tiền ti tỉ ti tỉ ông Cụ mấy Cô ợ.

  Đù Má nói xin lỗi chứ vợ chồng muốn ịch nhau phải kéo cái ri đô và ngậm alo chứ không dám khẩu dâm được tí nào trong cái không gian chật chội ấy.

  Không bi kịch thì là gì là gì?

 42. #43 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 16:15

  Cái Tướng Tin với em Dom cãi nhau vì:


  em Dom bẩu: tổng chi ngân sách là GS.

  Tướng Tin bẩu: đéo phẩy. Vì tổng chi có nhiều cái đéo đc tính vầu GDP. Tỉ dụ: cứu trợ, lương hiu, trợ cấp….

  Em Dom cố cãi: xem lại đi anh. Ẻm nghĩ thế mà.hehe

  Vụ trả nợ ODA(gồm lãi vay& ODA đến hạn phải trả cả gốc)  có được tính vầu GDP hay ko. 

  TT Đĩ Đực lại đéo chịu đọc cồng của em cẩn thận. Đỵt mẹ phí cả công em khai sáng.
  Đéo thấy em để dấu trừ (-) trong công thức tính GS ah? Chịu khó đọc lại cồng em đi tổ bố TT.

  Thôi em lượn! Vầu chưởi phát mát cả mồm.nhuận tràng đáo để!hehe
 43. #44 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/14 - 16:24

  ah chầu mừng bác Dái Ghẻ.hehe. Chi bộ lại xôm tụ như ngày nầu. 

  Thôi chi bộ ta- trong sạch& vững mạnh nên cố gắng tra puồi vầu mồm nhau tích cực nhá. Em phắn cái
 44. #45 by Enterprise on 2010/12/14 - 18:02

  Hehe, bà Dì post mấy ngày rồi sao không ai chê-bai gì nhở? hehe, thôi để anh chịu búa rìu tí cho vui nào.
  Bà Dì say sưa với bài vửa viết, phán chuẩn, chuẩn mấy phát liền lên mây rồi quên phắng là thu-nhập bình-quân thì quanh GNP bình-quân chứ GDP cái gì? GNP bình-quân ở Lừa chỉ 1,052 USD (2009) thôi nhế. Hehe, 2,900 USD là ở trên mây rồi. Xuống 1/3 là vừa đới Dì ạ.

  GDP để thấy tốc-độ tăng-trưởng kinh-tế tại khu-vực nào-đó thì đúng, hehe.

 45. #46 by Núi Tản Viên on 2010/12/14 - 18:49

  Cháu dịt cụ các cô các bác các chú các zì phát theo thông lệ

  Nhà đất và trứng khác đéo sòng xóc đĩa đầu chợ nhờ. Làm chính sách thì giống như bảo kê thu tiền hồ, Bank thì khác chi tụi vay nặng lãi, các công ty developer thì giống như sòng xóc đĩa, các cậu đầu tư thì khác đéo gambler còn các cô cò nhà đất khác đéo tụi dắt mối. Khi sốt BĐS là lúc bạc rộ nhể. Các cô có 1 đồng thì cứ nợ miệng nhau hàng chục chục đồng thì thế đéo nào bạc chẳng to chẳng khát nước.

  Địt mẹ các cô cứ chửi bê làm cho lạm phát chứ thói quen cờ bạc các cô cũng góp phần vào việc mỗi năm tăng trưởng 2 con số đới.

 46. #47 by Dragonfly on 2010/12/14 - 21:37

  Nhìn sang blog An hoàng trung tướng mà thèm, dụng chữ như diễn viên  xiếc mà ý tứ lão sáng trưng. Beo, đãmật ngôn rồi còn dài dòng mãi không thoát  lên được. Ví như cái entry Bạn Beo đúng zồi này, Beo chỉ muốn nói, bạn Tàu đã xỏ xong thừng vào mũi chúng ta và âm mưu tiếp theo của bạn ấy, tốn cả ngàn chữ, hai đứa thượng tầng kiến trúc kia vẫn hỏi, Lú-Hèn là nước man ní nào? Hôm nay giải thích trước, tra bảng  nguyên tố hóa học xem Cu là gì nhá .@ Ông Beo

  ———————————————————-
  Ơ địtmẹ ở Koán Bựa mà dẫn nghĩa giải thích Cu Đồng như này thì Bựa Viên nó chửi cho mục mả. Hệ Hệ
 47. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 21:47

  Dì dây mả mẹ nhà các cô sư tổ cụ các cô ăn ./ ông trâu què.

  Quán déo jì vắng như cái ./ bò thế nầy. Hay dốt mẹ quán di nhở. Dịt mẹ zựng quán bâu lâu vưỡn thế dịt mẹ nản déo chịu dược.

 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 21:48

  @Cô Roai fátbiểu cái dầu buồi jì mà buồn cười thế? Jờ déo ai tính Nominal như cô. Mà cô còn nhầm jữa GNP mới cả PPP-GDP nữa kinh quá di.

 49. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 21:54

  @Cô Roai theo Zì mãi mà ngu déo chịu dược. Nói thunhập bìnhquân là hiểu PPP-GDP-per-capita nhớ chưa, chứ déo fải là thunhập của mỗi cánhân tính bằng Ông Tơn.

  Thunhập như cô nói thì có tính dược cái buồi ý.

  Theo côngthức Al Huang, thì PPP-GDP-per-capita luôn quanhquẩn thunhập bìnhquân của Tríthức Trungliu Thịzân, tức là cao khoảng gấp 2.5 lần thunhập laocông fổthông Lừa, và gấp 10 Lừa ngèo nhất.

 50. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/14 - 21:57

  @Tướng Tin Dĩ Rạc

  Déo fải chiênmôn thì bớt cãi di. Kiếnthức déo fải chỉ móc dược trong 1 cuốnsách hay 1 trang Web, nó là tổnghợp kếtquả của một quátrình zài trauzồi liêntục liêntục.

  Déo jì dọc dược một hai bài dã cãi như fá mả. Em Dom là zân chiênngiệp dó.