Luas home pricing tragedy (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà (#2)

Để biết việc tăng giá nhà lợi hại tới đâu, các cô cần quántriệt chút kháiniệm cơbản.

GDP

GDP là Tổng Sảnphẩm Tiêudùng Nộiđịa, chữ biên tắt tiếng Mẽo. Đạikhái ta hiểu GDP là tổng giátrị hànghóa và dịchvụ sảnxuất bởi một quốcgia, trong một năm.

Có vài phươngpháp tính GDP, cho kếtquả gầngần giống nhau. Tỉnhư:

GDP = PC+GI+GS+(Ex-Im)

Với:

– PC: Tổng chitiêu cánhân. Xiền mua nhà của các cô, lũ con Lừa, nằm đây hehe, cùng mới xiền mua cá mua rau bú diệu chơi phò, vươnvươn, vươnvươn.

– GI: Tổng đầutư cánhân. Xiền sắm máymóc côngxưởng của các cô nằm đây. Bọn Lỗđít Lừa thích kêkích xiền mua nhà của các cô vầu GI. Cũng ôkê thôi, vì nếu xiền mua nhà đút vầu PC thì GI xuống mẹ Zero hehe.

– GS: Tổng chitiêu Bê Xê Tê. Hehe khoản nầy nhậycảm bỏ mẹ.

– Ex: Tổng xuấtkhẩu.

– Im: Tổng nhậpkhẩu.

Chuẩn!

GDP thường đong bằng đơnvị Ông Tơn, xiền Mẽo.

Đongđếm xong, các cô nhận được consố thuầntúy toánhọc gọi là Nominal GDP. 1 Ông Tơn Nominal GDP chính bằng 1 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

Nominal GDP Lừa 2009 quãng 93 Tỷ Ông Tơn, ngótnghét giasản hai tên Mẽo bạn thân Trung Tướng, Gates Bill & Buffett Warren.

Để GDP phảnánh đúng tươngquan kinhtế giữa các vùng-miền, bọn Jàhói không xài Nominal GDP, mà nhân nó với PPP, chỉsố Sức Mua Tươngđương, cho từng vùng-miền riêngbiệt.

Đạikhái PPP Mẽo always bằng 1, PPP Tầu bằng 1.8, PPP Lừa bằng 2.8 etc. Tức 1 Ông Tơn ở Lừa tươngđương 2.8 Ông Tơn ở Mẽo, hoặc 1.6 Ông Tơn ở Tầu. Mời gúc tiếp mời mời.

Nhân PPP xong, các cô nhận được consố kinhtế nuộtnà gọi là PPP GDP. 1 Ông Tơn PPP GDP Lừa bằng 1/2.8 Ông Tơn giấy các cô vưỡn thấy.

PPP GDP Lừa 2009 quãng 256 Tỷ Ông Tơn, hơn Singapore tíđỉnh (251 Tỷ), oách nhở.

Từ chỗ nầy về sau, Trung Tướng mặcđịnh GDP ámchỉ PPP GDP.

Các cô sẽ hỏi, tính GDP mần đéo gì, phải hông? Không tính có sao hông, phải hông?

Tính GDP đặng đo thểlực nền kinhtế, lũ con Lừa ạ.

Đạikhái, trông GDP, các cô đoán ra nhiều thứ.

Chảhạn, giá phò bìnhdân luôn quanhquẩn 1 ngày GDP bìnhquân. Phò Mẽo giá 46,000/365=130 Tơn/Shot. Phò Tầu 6,700/365=18 Tơn/Shot. Phò Lừa 2,900/365=8 Tơn.

Chuẩn!

Chảhạn nữa, thunhập tríthức thịdân trungliu luôn quanhquẩn GDP bìnhquân. Tríthức Mẽo thu 46,000/12=3,800 Tơn/Tháng. Tríthức Tầu 6,700/12=560 Tơn/Tháng. Tríthức Lừa 2,900/12=240 Tơn.

Chuẩn!

Trên bìnhdiện vĩmô, GDP càng quantrọng.

Các thểloại tưbản gốc ngoại như FDI, ODA.., đều căncứ GDP. Nếu GDP các cô không tăng, chó nó cho các cô vay xiền. Không vay nủi xiền, các cô móc cứt mà hốc.

GDP phịa được hông?

Hông, hehe. Rất tiếc. Các thểloại cúvọ như WB, IMF.., soi các cô vãi bựa. Phịa phịa cái hòn dắm ý. Chỉ túttát títẹo thôi nha.

Vậy Bê Xê Tê mần gì đặng GDP tăng đềuđều đềuđều, lấy cớ mõi xiền đếquốc?

Mời khảokíu tiếptục mời mời.

Giá nhà & GDP

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Tàiliệu Thamkhảo: CIA World Factbook. WB Resources. IMF Data and Statistics.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quántriệt: (Quán triệt).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Tiêudùng: (Tiêu dùng).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Giátrị: (Giá trị).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Dịchvụ: (Dịch vụ).
– Sảnxuất: (Sản xuất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Gầngần: (Gần gần).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Đầutư: (Đầu tư).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Máymóc: (Máy móc).
– Côngxưởng: (Công xưởng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Kêkích: (Kê kích).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Chitiêu: (Chi tiêu).
– Nhậycảm: (Nhậy cảm).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Đongđếm: (Đong đếm).
– Consố: (Con số).
– Thuầntúy: (Thuần túy).
– Toánhọc: (Toán học).
– Ngótnghét: (Ngót nghét).
– Giasản: (Gia sản).
– Phảnánh: (Phản ánh).
– Tươngquan: (Tương quan).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Jàhói: (Jà hói, Già hói).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Riêngbiệt: (Riêng biệt).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Consố: (Con số).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Nuộtnà: (Nuột nà).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Thểlực: (Thể lực).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Chảhạn: (Chả hạn).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Quanhquẩn: (Quanh quẩn).
– Bìnhquân: (Bình quân).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Tríthức: (Trí thức).
– Thịdân: (Thị dân).
– Trungliu: (Trung liu, Trung lưu).
– Bìnhdiện: (Bình diện).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Thểloại: (Thể loại).
– Tưbản: (Tư bản).
– Căncứ: (Căn cứ).
– Cúvọ: (Cú vọ).
– Túttát: (Tút tát).
– Títẹo: (Tí tẹo).
– Đềuđều: (Đều đều).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Khảokíu: (Khảo kíu).
– Tiếptục: (Tiếp tục).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Vùng-miền.

***



 1. #1 by Nguyên soái on 2010/12/12 - 13:03

  1/ tổng chi tiêu của chính phủ trong công thức tính GDP(GS) là: chi tiêu của chính phủ dành để mua sắm hàng hóa vật chất và dịch vụ của chính phủ. cụ tỉ: xiền đầu tư, xiền lương cho công-nhân-viên…@ đại tướng xì tin

  Đèo vệ thằng tin:
  khi cái bê cê tê trả lương cho đám lừa thì tính vào GS, đám lừa lấy tiền tiêu sài thì có tính vào PC hay không?
  trong cái công thức GDP = PC+GI+GS+(Ex-Im);

  Nếu tính thì chả nhẻ trùng số liệu là tăng GDP;

  Nếu không tính thì làm sao loại ra?

  Anh bối rối quá…..


 2. #2 by Dom-dom on 2010/12/12 - 14:19

  nếu so với giá vàng từ 2000 đến nay thì giá nhà đất đang giảm đấy, tăng đít đâu mà tăng! @ tóc đỏ chịn
  Giá nhà từ năm 2000 đến nay tăng trung bình 10 -15 lần, vàng tăng 7 lần. Giá đất nội thành HN tăng khoảng 7-10 lần, nhưng ngoại thành tăng khoảng 30-50 lần, có chỗ còn tăng tới 100 lần. Càng ra xa trung tâm càng tăng khỏe. Nội thành tăng ít nhưng đã bóc ra được hàng tháng ối tiền cho thuê. Vàng dạo này tăng khỏe, nhưng ai mà dám ôm vàng, chỉ có vài cây phòng bị thôi. Ai chả biết câu “Buôn vàng thì lỗ, buôn thổ thì lời”.

 3. #3 by nhất on 2010/12/12 - 14:35

  @Bựa Ninh Binh
  Nhà tển ở Cali hả, có sân golf thật hay golf mini? Qua thuế phải trả anh đoán giá nhà đó khoảng 2,5 trẹo Tơn đúng không? Quy ra VND là có 50 tỷ, bằng giá 2 cái chuông lợn ở  Hà nội.
  TW Lừa chần chừ đéo ra thuế BDS vì các đồng chí Không Ai Sất có quá nhiều đất. Bi kịch giá nhà Lừa  là đây chứ đâu!

 4. #4 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/12 - 15:38

  Đúng là GDP tăng có phần của đất thật, nhưng các cô cần nhớ GDP không tính bằng Cụ, hehe.@Roai


  Lại thánh vật nầu phán nữa đây?
  Đéo tình bằng Cụ thì tính bằng Kip ah? Đỵt mẹ.

  Tính bằng tơn là do quy đổi( theo sức mua tương đương PPP hoặc theo tỉ giá hối đoái) sau khi có số liệu= Cụ cô nhế. Chứ cứ để nguyên Cụ rùi mang đi khoe thì bọn tư bẩn chó chết nó hiểu đc ah?

  Theo góp ý của Thi boeing thì nếu cô Bâu câu su là vàng son, vầu đây xác nhận lại thì anh xin lỗi em nhế!hihi. Anh là anh ga-lăng với gái lắm^^

  Còn nếu cô đực rựa, thì anh chưởi thế là còn ít đấy. Đỵt mẹ phẩy TT đĩ đực thì còn chưởi ngoa hơn nhiều. 
  Cô xác định vầu quán bựa thì phẩy chưởi mạnh& chấp nhận bị chưởi.Ke đéo cô nhỉ? Còn mún ngọt nhạt vầu mẹ diễn đàn xì tin nầu đó thôi. Ở đây phẩy chịu đc nhiệt.hehe

  Ah` cái dưới anh bẩu kiều hối tính vầu GDP là anh sai nhé. Chính xác kiều hối được tính vầu GNP. vì số xiền đó đéo đc làm ra ở Lừa. hehe. xo di…xo di.
 5. #5 by minhhuong on 2010/12/12 - 15:43

  Đéo gì, em nộp xấp xỉ 2000 E cho thuế nhà đất cho 1 căn nhà, 1900E cho thuế sinh sống tại đó. Chi phí điện nước gaz tầm 500E/ 1 tháng. Kiểu này đề nghị chi bộ Bựa bên Mẽo mở đường em sang bên đấy đê, thế đéo nào mà thuế sinh hoạt bên bển có 200 Tơn là thế đéo?

  GATO đéo chịu được!

 6. #6 by nhất on 2010/12/12 - 16:10

  @Điêu
  Cái 1900€ là tiền bảo hiểm y tế chứ gì? 1 năm phải trả ngần ý thì ko đắt.
  Bên Mỹ rẻ bỏ mẹ, sư bố bọn đế quốc.

 7. #7 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/12 - 16:21

  Mẽo với Úc thì rẻ hơn Châu Âu già cỗi, em Hương ạ. Thế nên anh em chịu khó chạy sang ÚC phết.

 8. #8 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/12 - 16:23

  Nhà của em đang ở là trả đứt đuôi con nòng nọc hay vẫn trả mortgage (tức là trả nợ nhà băng) hả Hương ??

 9. #9 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/12 - 16:32

  Hương ơi, sao bên em nhà cửa, chi phí đắt thế? Anh hỏi thật nhé, em có biết chi phí cho cái gầm trạn bên đó là bao nhiêu không, cho anh cái báo giá cái?? hố hố hố.

 10. #10 by minhhuong on 2010/12/12 - 16:33

  Bảo hiểm y tế cái dắm ý, bên này nó chia ra thuế nhà đất riêng, và thuế anh sinh sống ở đó riêng.

  Bảo hiểm y tế còn chưa tính. Tổ sư bọn Pháp.

  @Pháo: Em mua đứt đoạn mới ngu, đéo làm credit ngân hàng, sau này mới biết nếu mua quả nhà đầu tiên để ở thì chính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân cho chút ít tùy theo credit ngân hàng bao nhiêu.

  Địt mẹ Pháp, đắt đéo chịu được.

  Gato bọn Mẽo quá.

 11. #11 by minhhuong on 2010/12/12 - 16:37

  Địt mẹ ngu, đi làm credit mua căn hộ thứ 2, đéo được hỗ trợ giảm bớt thuế thu nhập cá nhân gì sất. Chưa có bao giờ ngu như hôm nay.

  Đéo gì thu nhập thấp hơn Mẽo, đóng thuế nhiều hơn Mẽo, nhà bé hơn Mẽo. Chắc chỉ uống rượu vang nhiều hơn Mẽo thôi.

  A cay quá.

 12. #12 by minhhuong on 2010/12/12 - 16:39

  Chắc bán mẹ chạy chỗ khác. Chi bộ Bựa ở Mẽo đâu, giang tay đón đứa em côi cút cái.

  Hị hị hị hị

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/12 - 16:44

  Zì kínhyêu dây dịt mẹ các cô

  Zì vầu jảngzậy chútít rùi còn di họp nầu dịt mẹ.

  @Tướng Tin Dĩ Rạc.

  Zù nói nhiều cái sau zưng cũng nhiều cái dúng, Zì khen. Chứngtỏ cô dã dầutư thờijan trước khi thamluận. Các cô vỗ tay tánthưởng fát nầu.

  Có một số vướndề cần quántriệt:

  (1) Kiềuhối không tính vầu GDP hay GNP jì hết dịt mẹ Tướng Tin nhế. Có diều trong GDP thì có fần rất quantrọng của kiềuhối (nếu không thế thì lấy buồi ý mà cândối dược thâmhụt xuất-nhập tới 12 tỷ Tơn). Nó cóthể nằm trong PC hoặc GI hoặc whatever.

  (2) Phần chi của Bê Xê Tê cho các dịchvụ công (như lương cam, lương bộdội, kíuhỏa, móc cống..) thì coi như là Bê Xê Tê chi hộ quầnchúng thôi (cho các zịchvụ công), nên nó dược tính vầu GS, là một fần của GDP, zù khoản xiền lương ý lại dược cam, lính.. mang di mua hàng và dược xếp vầu PC. Chúng không hề lẫn vầu nhau như một cô dã lolắng.

  Tấtnhiên fần chi của Bê Xê Tê cho fúclợi xãhội, lương hiu.. thì déo nằm trong GDP, nó thuộc về Transfer Payments.

  (3) Cánhân mua nhà dể ở dược coi là chitiêu PC hoặc GS trong GDP. Zưng mần thế déo nầu dể fânbiệt mua nhà dể xài hay dể bán lại, và xiền thằng mua lại quả nhà dó có tính vầu GDP thêm lần nữa hay hông, thì lại là một món nhậpnhằng hehe. Cái nầy Zì nói sau.

  Về nguyêntắc, chỉ thằng dầutiên mua quả nhà sau khi nó xây xong mới dược gọi là dónggóp cho GDP, còn mua di bán lại thì không.

  (Còn tiếp)

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/12 - 16:45

  (Tiếp theo và hết)

  (4) Mua dồ cũ không dược gọi là chitiêu cánhân PC và không dược nhét vầu GDP, vì khi món dồ dó bán lần dầu nó dã dược counted rùi. Zưng hehe, cái nầy một lần nữa lại bị nhậpnhằng.

  (5) Em Thi Còi di mua vải về may áo/quần bán cũng không tính là dónggóp cho GDP, zưng khi em ý bán áo/quần tới quầnchúng, thì quầnchúng dó dã góp vầu GDP khoản xiền mua cái áo/quần dó. Ngiã là GDP chỉ tính tiêuthụ của sảnfẩm cuốicùng, và một lần.

  (6) Dươngnhiên xiền các cô di chơi fò là xiền dónggóp trựctiếp vầu GDP, vì Fò là một zạng zịchvụ sơcấp. Tinhiên Bê Xê Tê lại không tính, vì coi Fò thuộc kinhtế ngầm hehe.

  Thôi Zì chạy dây dịt mẹ các cô.

 15. #16 by minhhuong on 2010/12/12 - 16:54

  Đéo gì, cuối tháng nào em cũng chỉ còn tầm 300E, đéo tích được mẹ gì cả, vì nộp quá nhiều rồi còn đéo gì nữa.

  Sau thuế thu nhập cá nhân xong xuôi, em còn phải nộp thuế fortune đéo gì đéo hiểu, 450E/ 1 năm 

  Ôi đéo gì, ở Pháp đéo thể giầu. Tiết kiệm vài đồng còn khó nữa là giầu.

 16. #17 by minhhuong on 2010/12/12 - 16:56

  Thoát Lừa thì thoát sang Úc, Mẽo gì đấy nhá chi bộ. Đừng sang Pháp. Nghèo bỏ mẹ.

 17. #18 by tieuthithi on 2010/12/12 - 17:23

  @Chuồn Lài : đời chẳng biết tin ai bây giờ thì đành  tin vầu tướng số  vậy ? Nếu số bẩu mai em trúng quả nhà đất thì Dì nổ có bẩu WWW3 đến đít rùi em  cũng đéo nghe ke ke ke…
  Có ai quan tâm đến  mần xiền mờ hông quan tâm đến tướng số chứ ?
  Hơn  nữa biết  xem  tướng là một  cách rất hay để hiểu bạn bè/đối tác khi mà mình chưa có nhiều thông tin về họ . Có những người chỉ gặp lần đầu tiên là mình đã có thể quyêt định tiếp tụchay không tiếp tục gặp gỡ/làm ăn nữa .
  hay phết đới Chuồn ạ

 18. #19 by Nô Đức Nổng on 2010/12/12 - 17:45

  Kiềuhối không tính vầu GDP hay GNP@ Tên hói kèn teo.
  Kiều hối là một phần trong tài khoản vãng lai thì phải tính vào GNP chứ Bựa khắm kia. Giảng macroeconomics thế này thì chết bà chi bộ à?

  Hiện nay chưa có cách tính nào khả dĩ hơn GNP mới lại GDP để đo lường nền kinh tế dẫn đến việc nhập nhèm giữa các khoản chi tiêu là chắc chắn. Nhất là với những nước có nền KTTT định hướng XHCN như nước Lừa ta.

  Đi bú rượu về chửi nhau tiếp.

 19. #20 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/12 - 17:55

  Kiềuhối không tính vầu GDP hay GNP jì hết dịt mẹ Tướng Tin nhế. Có diều trong GDP thì có fần rất quantrọng của kiềuhối (nếu không thế thì lấy buồi ý mà cândối dược thâmhụt xuất-nhập tới 12 tỷ Tơn). Nó cóthể nằm trong PC hoặc GI hoặc whatever.@TT Đĩ Đực


  1/ Đồng ý kiều hồi có thể nằm trong PC hoặc GI như em đã nói từ đầu.hehe. TT đĩ đực nói sau em.hehe

  2/ Ti nhiên dù vưỡn đóng góp qtrong cho GDP nhưng nó lại đéo đc tính trực tiếp vầu GDP. Thế mới rắc rối.

  3/ Chính xác là nó đc tính vầu GNP- đối với các cô vưỡn còn quốc tịch Lừa dưng đi làm culi ở nước ngoài.( GNP là yếu tố nhấn mạnh quốc tịch, GDP là yếu tố nhấn mạnh lãnh thổ)
  –  Còn các Lừa ngoại vong mất gốc( đéo còn quốc tịch Lừa nữa). Thì sẽ coi nguồn kiều hối của các cô là 1 dạng viện trợ ko hoàn lại. 

  4/ Trong phương pháp tính tổng tiêu dùng TT đã nêu, điểm mấu chốt của nó là nhấn mạnh đến tiêu dùng cuối cùng. Nên còn gọi nó là phương pháp tiêu dùng cuối cùng.
  –  Trong đó với chính phủ, lương trả cho bọn hữu dụng là tiêu dùng cuối cùng của chính phủ(GS).
  – Còn với bọn hữu dụng nhận lương nầy:
            +  nếu đồng lương đó đc mang đi đập phá, chơi bời thì đc tính vầu PC.
           +  Nếu bỏn mang đi mần đầu tư sản xuất thì tính vầu GI. 
           + Nếu bỏn cho vầu hũ chôn dưới cột nhà mà không mang đi đâu thì…đéo tính vầu đâu cả.  Nó khác đéo gì giấy lộn đâu!hehe

  P/S TT: Vỗ tay tán thưởng cái(!) mẹ TT ấy!
 20. #21 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/12 - 18:06

  ah` mải cồng quên mẹ bác Ương Lừa

  ôkê ôkê gì chứ nhậu thì em sẵn lòng.hehe

  Quên mẹ mất việc chính: sắp đại thiến Arsenol dồi. Đồng chí nầu đăng kí the phe đội mạnh- MU thì đăng kí với tớ nhế.
   
  Đỵt mẹ TT Đĩ Đực bắt độ đội nầu? Theo đội mạnh ko?
 21. #22 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/12 - 18:14

  Thôi đi đong gái thật cái đã. Đỵt mẹ ngồi đây canh quán mất tgian, chả có vị mẹ.hehe


  Đỵt pà chi bộ phát cho đỏ cái nầu!
 22. #23 by Cathnga on 2010/12/12 - 19:23

  Cảm ơn Lừa yêu, nhờ có Dictionary mà em Nga cũng hơi hơi hiểu cái đoạn dịch bí hiểm trên. Em dán vầu đây để các Bựa nghía xem nhé. Trung Tướng chịu khó xóa dùm em cái còm dài loằng ngoằng lúc chiều nhế
  Liên quan tới “Chương trình game liveshow về fu Manchu máy”, trong thần thoại nhượng quyền thương mại trước phim, thì Alpha Trion là một trong 13 bản Transformers gốc được tạo ra bởi thần Primus, ” MTV viết.

 23. #24 by nhất on 2010/12/12 - 23:56

  @Điêu
  Hóa ra Pháp nhợn chó má nhờ, “thuế sinh sống ở đó”  nó dựa trên cái cơ sở gì ta!?
  Ngoài thuế thu nhập, thuế bất động sản ( nếu có BĐS), bảo hiểm y tế bên anh không có cái thuế đó. Nhưng thu nhập của Lừa bên anh bao giờ cũng ở mức lương tối thiểu.

 24. #25 by Hoàng Việt on 2010/12/12 - 23:59

  Kết quả tính GDP theo các fương thức khác nhau làm người ta bối rối, nhất là khi so sánh xuyên quốc gia.
  Cóa 3 cách tính GDP
  + Theo Chi tiêu zư công thức thèng Tướng Bựa
  + Theo Thu nhập
   
  + Theo sản xuất

  VA= Giá trị sản lượng cuối – giá trị sản phẩm trung gian.
  ( cụ thể zư nào thì tự gúc , cả lò bỏn lười zư ma xó í )
  – GDP, zư là một chỉ số về kích cỡ của nền kinh tế, zưng lại dell chuẩn xác trong đánh giá mức sống. GDP cũng không cho ta sự phản ánh trung thực của sự phân chia lợi ích trong phạm vi đất nước. Có thể có zững nhóm người kô thu được lợi ích gì từ lợi ích kinh tế chung (GDP cao có thể là kết quả của một số người giàu có đem lại cho nền KT trong khi phần lớn dân chúng sống dưới mức nghèo khổ)
  -GDP kô tính đến kinh tế ngầm ( buôn lậu cờ bạc lô đề cá độ , hay KD đéo đóng thuế … etc ) , kinh tế phi tiền tệ như kt trao đổi, các công việc tình nguyện, chăm sóc trẻ em miễn phí do các ông bố bà mẹ (kô làm việc) đảm nhiệm hay sx hàng hóa tại gia đình. Vì vậy, tại các nước mà việc kinh doanh thực thi một cách kô chính thức chiếm phần lớn thì số liệu của GDP sẽ kém chính xác.
  -GDP kô tính đến tính hài hòa của sự phát triển. Tỉ zụ xứ Lừa làm tốc độ tăng trưởng GDP cao zo khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.
  – GDP tính cả những công việc không đem lại lợi ích ròng ( mục tiêu CT …he he ) và đéo tính đến zững hiệu ứng tiêu cực. Tỉ zụ 1 cty làm tăng GDP zưng gây ô nhiễm một con sông hay vùng đất ( vụ vedan hay khai khoáng ) và NN phải đầu tư để cải tạo lại môi trường. Việc này cũng làm tăng GDP.

 25. #26 by condomdom on 2010/12/13 - 00:04

  Chị Thi tinh phết, nhẩy

  Thứ dở dở ương ương dư Tin dạy dỗ cũng bằng thừa.

  Cơn phơm chi bộ : Khoản tổng chi trong NSNN là GS, khoản chi giả nợ là khấu hao ô đi ây. Tương tự nhà băng cho vay trung hạn hay dài hạn sẽ theo dõi khoản khấu hao của doanh nghiệp.

  Sẽ có đ/c théc méc rằng (thì mà là), vay ODA cất cây cầu tạo ra GDP. Quá đúng, giải ngân phân bổ hàng năm giá trị của cây cầu ấy là mặt Nợ, còn giả nợ hàng năm là mặt Có của nó.

 26. #27 by Hoàng Việt on 2010/12/13 - 00:08

  Làm thế nầu để tăng GDP đây là 1 ví dụ điển hình :

  Món hàng mang tên ” Em gái Việt Nam ” – hiện nay có 40k bé làm việc ở Hàn gửi xiền về nuôi các ông các bà !

  ……………………

  @ Đái zắt : ơ điếu phải thía ờ ? nhà thím đc Nước lạ và quen đầu tư , NHNN cho vay vốn thoả con gà mái và bao tiêu sản phẩm zư EVN ờ .. thik nhẩy ? xờ lờ thím nhá ! hà hà hà !
  @Sư thứ : Mènh là mềnh có tên Dương Thường Trực – sung quớ ,sáng dậy cứ 2 tay vít nó xuống nên cần làm bạn vứi 5 lét để  tư vấn đới …. mệt phải nghỉ súng vứi cả đạn…. hờ hờ hờ !
  @Dom Dom: đang vận động tranh cử của đảng Dân tộc thân Khoai Tấy đới he he he

 27. #28 by Mit on 2010/12/13 - 00:13

  Cô Lục xem có hay bằng viết sách không ? xem có đúng  không ?@ Thi

  Cô 6 từng xem bà nội Mít, rùi ma Mít khi còn ở Lừa.  Khá dúng sau mấy chục năm ngiệm lại…hehehe Dó là vì thời dó cô 6 qua lại với ja dình Mít hoài, dủ thời jan dể quan sát dối tượng.  Mít không có cơ hội dó, zo dó cái cô cổ nói chỉ là chung chung.  Hay tại vì qua dây rùi cô cổ cũng mất di cái zest sống trong high society của ngày xưa?

 28. #29 by condomdom on 2010/12/13 - 00:22

  GI: Tổng đầutư cánhân @ Zì,
  Định hướng vầy, nhẽ chưa phải. Kinh tế Lừa về nguyên tắc có nhiều thành phần kinh tế trong đó KT quốc doanh (aka nhà nước) là chủ đạo. Cái làm tăng GDP đáng kể là đầu tư vầu các tập đoàn nhà nước.

 29. #30 by minhhuong on 2010/12/13 - 00:36

  Hóa ra Pháp nhợn chó má nhờ, “thuế sinh sống ở đó”  nó dựa trên cái cơ sở gì ta!?
  Ngoài thuế thu nhập, thuế bất động sản ( nếu có BĐS),  @ Nhaats

  ———-

  Thuế sinh sống, tức thuế phải trả do sử dụng các dịch vụ tại nơi mình sinh sống, ví dụ như thu rác, chi phí do Thành phố đó thu, 1 phần cho chính phủ … (thông thường mấy thành phố tốt nó thu cao lắm, dịch vụ mỹ mãn nhưng đắt quá thì cũng phải xem lại nơi ở có phù hợp túi tiền ko, không thì đi chỗ khác)

  Thuế nhà đất là thuế BĐS đơn thuần, nhưng trỏng kèm theo quả phát sóng truyền hình.

  Bọn Pháp có hệ thống y tế miễn phí (toàn bộ hoặc 1 phần tùy cái), tiền thì nó nã trực tiếp từ tiền lương, tức là đéo được lựa chọn đéo gì cả, automatic bị trừ. Ngoài ra vẫn mua có bảo hiểm y tế tư nhân thêm vào nữa, tầm 2000 E  1 năm cho 1 gia đình (là mức trung bình thôi), để được bảo hiểm thêm nữa tùy lựa chọn.

  Thuế thu nhập thì như mọi nơi.

  Còn cái đéo gì thuế fortune, em cũng đéo hiểu nó dựa trên cái đéo gì, mà em bị thu 450 E/ 1 năm, có thể do sở hữu tài sản trên 1 mức nào đó thì bị thu.

   

  Và cái vụ nộp chậm phải thêm 10%, chậm tiếp nữa lại 10% nữa … giống hệt Mẽo.

 30. #31 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/13 - 00:43

  Qua thuế phải trả anh đoán giá nhà đó khoảng 2,5 trẹo Tơn đúng không @ Cô Nhất sờ chân voi.

  Nhà Cali làm điếu gì mà đắt thế hử?  Já trungbình 200 tơn/ô (9ô = 1 métvuông), jìthế 1 căn 2500 ô chỉ nửa trẹo.  Zưng đất để xây nhà thì olala, tùy vùng, nhớnbé và khác với xứ Luas KôAiSất.  Chủ đất ở Mẽo tuyệtđối làm chủ cả jữngcái jướiđất và ~800 kôaisất bầugiời, cùng kấmcửa CAM hoặc KẻLạ nếu kô có tráttòa.  Cụthể tụibỏn bẩu có mạchnước sâu dướinhà, nên cho bõ ít chứnglước cùng gíálước rẻ.  Bầujời cũng vậy, chim sắt nầu bay thấp hoặc ồnào là bịfạt để fụ trả tiềnđiện chạy diềuhòa vì cửangách kínbưng. Cám ơn cô nầu khaisáng bõ với câu “Đấtđai là sởhữu toàndân Luas, đảng lãnhđạo, nhànước quảnlý” gì gì ấy. Bâunhiêu củacải chôngiấu đàolên làm nhà trên đất Luas KôAiSất. GDP kao ngấtngưỡng, jịtmịa, bikịch nhể?

 31. #32 by minhhuong on 2010/12/13 - 00:46

  Ờ, quên không kể nốt nỗi ấm ức, hệ thống lương hưu, bọn Pháp chó má cũng đéo cho mình lựa chọn, trừ tự động trong lương luôn.

  Đéo lựa chọn đéo gì hết.

  Nhìn hệ thống ytế và lương hưu bắt buộc ta thấy Pháp mới thực sự là XHCN xịn, Lừa là XHCN dởm

  Mà thôi không sao, 2 hệ thống này quá tải mẹ nó rồi, sắp sập

 32. #33 by Gã khờ on 2010/12/13 - 00:48

  Bảo hiểm y tế còn chưa tính. Tổ sư bọn Pháp.@Hương Qua Đèo.

  Cái nầy là Heo Qua Đường nói bậy. Tại sao nói bậy thì cho bộ Bựa tự gúc. Địt mịa, 100 năm nữa bảo hiểm y tế Mẽo cũng đéo bằng Phớp. Biết thì nói, không biết thì dựa cột nghe.

 33. #34 by nhất on 2010/12/13 - 01:07

  @gã khờ
  Điêu nói đúng mẹ nó rồi còn gì, bên Âu châu là bị nhà nước trừ tiền y tế, tiền hưu thẳng vào lương luôn. 

  @BưaNinhBinh
  Túm lại là bên Mẽo giá nhà thì rẻ nhưng thuế thì lại cao, mà cũng đúng, thuế cao như vầy thì sở hữu nhà làm cái dắm, điều đó làm cho giá nhà rẻ đi.

 34. #35 by minhhuong on 2010/12/13 - 01:07

  Cái nầy là Heo Qua Đường nói bậy. Tại sao nói bậy thì cho bộ Bựa tự gúc. Địt mịa, 100 năm nữa bảo hiểm y tế Mẽo cũng đéo bằng Phớp. Biết thì nói, không biết thì dựa cột nghe. @ anh Khờ

  ——-

  Hệ thống y tế công của Pháp

  Không đọc đoạn dưới của em à ? cóp lại cho anh xem nhá:

  Bọn Pháp có hệ thống y tế miễn phí (toàn bộ hoặc 1 phần tùy cái), tiền thì nó nã trực tiếp từ tiền lương, tức là đéo được lựa chọn đéo gì cả, automatic bị trừ. Ngoài ra vẫn mua có bảo hiểm y tế tư nhân thêm vào nữa, tầm 2000 E  1 năm cho 1 gia đình (là mức trung bình thôi), để được bảo hiểm thêm nữa tùy lựa chọn.”

  ———-

  (đại loại là nhà nào bên Pháp chả phải mua thêm Mutelle Blue – bảo hiểm phổ biến nhất)

   

 35. #36 by nhất on 2010/12/13 - 01:26

  @ Điêu
  Đã bị trừ vào lương thì còn gọi miễn phí làm sao được! Ví dụ 1 tên Lừa không giấy tờ bị ốm mà đi khám thì phải trả tiền dập mặt. 
  Cái kiểu quỹ chung do nhà nước quản như huongdieu nói sắp sập. Sập là vì bị bọn Ả , Lừa …dân nhập cư lợi dụng, không đi làm ra đồng nào nhưng lại hưởng đủ các ưu đãi xã hội. Sắp tới sẽ chuyển qua tay tư nhân quản lý giống bên Mẽo.
  Điêu qua bên anh đi, đẻ 3đứa con thì được 1000€ nhà nước cho, không cần đi làm chỉ ở nhà nuôi con. Sướng hông?!

 36. #37 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/13 - 02:23

  Cô nầu dưới đây khờ thật nhể, ra vẻ mình cũng có TS Gúc sống ở Tây như Heo Qua Đường ý.  Bõ công tác ở mấy nước bên Âu mòn cả mông, thấy toàn dân tình tơi tả với zịchvụ ytế của mấy nước TưBẩn XHCN, còn đám đi làm thì thuế tới cổ déo jám ănxài.  Mới đây bõ bị đau cái răng khôn, mà phẩy hẹn ngày hôm sau, tới đúng hẹn mà phẩy ngồi chờ hơn 6 tiếng, gần 30 jờ đau déo chựu được.  Bay mịa về Mĩ để nhổ cái răng khôn chắc chắn là nhanh và khôn hơn đế.

 37. #38 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/13 - 03:28

  Túm lại là bên Mẽo giá nhà thì rẻ nhưng thuế thì lại cao, mà cũng đúng, thuế cao như vầy thì sở hữu nhà làm cái dắm, điều đó làm cho giá nhà rẻ đi. @ Cô Nhất.

  Cô Nhất lại huyênthuyên gùi!  Bên Mĩ mình cầnphẩy có nhà mà chớtrả hết nhớ, vì thuế nhàđất cùng tiềnlời nhà băng sẽ làm giảm thuế lợitức đi rất nhiều và lếu mình có nhà cho mướn hoặc ngỉmát cũng thế vì được tính trừ thuế lợitức cho 2 căn.  Và cũng vì thế mấy bô lảo hưu trí thường bán mấy nhàto để mua nhàbé hoặc mướn, còn tiềnthuế không phải đóng hồi đi làm như từ con heo đất được bỏ túi nguyên con hầu tung tăng tuổi già.  Con cái Mĩ luôn thích tựlập, déo cần hoặc chờ giatài từ thầybu, nhiều bôlão còn cho thiệnnguyện hết và cũng chẳng phí tiền maitáng.  Thực ra thuế nhà bên Cali rất rẻ so với mấy cái khác và trong đó có thuế đất cùng cả chục linhtinh khác, mỗi năm nhận 1 bill trả 2 lần thay vì nhiều lăntăn trong mấy nỗi ấm ức của côĐiêu.  Thế nhớ!

 38. #39 by Mit on 2010/12/13 - 06:12

  Bên Mĩ mình cầnphẩy có nhà mà chớtrả hết nhớ, vì thuế nhàđất cùng tiềnlời nhà băng sẽ làm giảm thuế lợitức đi rất nhiều và lếu mình có nhà cho mướn hoặc ngỉmát cũng thế vì được tính trừ thuế lợitức cho 2 căn. @ Bõ

  Mít hông theo filôzôfi này.  Nhà trả hết, hết nợ!  Xe trả hết, hết nợ! Díu có nợ jì hết, kể cả tiền học!  Mất job, cứ thong thả cái dã!  Waiting for the best offer.  Không fải xanh mặt nháo nhào di tìm việc khác có khi tụt miạ lương.  Stress nhiều, jà sớm….hehehe  Trả income tax nhiều, dưng có peace of mind.  Tên nầu dang cảnh mất việc trong lúc này, con nhỏ, morgage nhớn, tiền thất ngiệp sắp cạn, việc tìm hông ja, saving hông dủ jự trữ, nợ credit card dủ thứ (typically Mẽo)….mệt tim lắm.

 39. #40 by Mit on 2010/12/13 - 07:04

  Chi phí điện nước gaz tầm 500E/ 1 tháng. Kiểu này đề nghị chi bộ Bựa bên Mẽo mở đường em sang bên đấy đê, thế đéo nào mà thuế sinh hoạt bên bển có 200 Tơn là thế đéo?@ Hương

  Mít jả tầm 100 -130 Tơn/tháng tiền diện, bếp diện, 3 cái TV + 3 computors + dèn + pump ngoài hồ bơi + dèn trong nhà loạn cào cào.  Tiền nước quãng 50-70 Tơn/tháng, fill hồ bơi, tưới cây tự dộng, máy rửa bát, tắm jặt thả cửa.  Tiền gas rẻ nhất, quãng 35 Tơn/tháng.  Nếu chạy hệ thống máy sưởi, có lẽ thêm quãng 50 Tơn nữa, dưng dây là já Orange County, Nam Cali.  Houston, Texas chẳng hạn thì muà Hè nóng trọc miạ dầu, tiền máy lạnh vài trăm Tơn/tháng.  Muà Đông lạnh cóng trym, máy sưởi chạy cũng mất vài trăm Tơn/ tháng.   Nhà rẻ dưng Mít díu ham.

 40. #41 by Mit on 2010/12/13 - 07:27

  Con cái Mĩ luôn thích tựlập, déo cần hoặc chờ giatài từ thầybu@ Bõ

  Theo já năm nay, có hai dứa con học tại UCLA + dorm fải ký trả 56,000 Tơn. Sang năm tuition tăng 36%.  Thường thì thầy bu gồng lưng jả món này trong 4 năm liền.  Dó là ja tài thầy bu cho các con dể mua cái chữ dới…hehehe

 41. #42 by Chim Son Ca on 2010/12/13 - 07:29

  Mija xem thang Bacar nó múa banh nè :

  http://hcm.24h.com.vn/bong-da/video-barca-sociedad-huyen-ao-c48v343520.html Các thể loại Manu của thằng XìTin, Arsenal của lão Kiếm, real của lão bựa….chẳng là shit gì ……hehe

 42. #43 by tieuthithi on 2010/12/13 - 09:04

  @Vịt khắm
  Phán dư puồi ý he he … đéo phẩy thế nầy đéo phẩy thế kia , dưng cái  chuyện  bao tiêu SP như EVN thì gần đúng dồi đới. Nhưng mặt trái của nó là rất khó  tăng  giá trong  khi NL đầu vào tăng nhanh như lũ miền Trung thì giá nó nhích tí một tí một,giống  như của Vịt ấy hị hị hị …
   Chắc Vịt phải dành 3/4 thu nhập để mua Viagra chỉ để mỗi việc buổi  sáng đi đái cho đỡ ướt quần thôi phỏng
  (Tranh thủ đầu giờ cười tí cho vui vẻ cả tuần )

 43. #44 by trung_uong_lua on 2010/12/13 - 10:01

  @Bắp Ngô:
  Em so sánh mức sinh hoạt Paris thì anh thấy tương đương là ở New York. Bill heat nặng nhất trong năm là tháng giêng và hai, khoảng 90 Franklin/ tháng, còn lại thì trung bình chừng 20Franklin/ tháng; thuế nhà khoảng 50 Franklin/năm cho căn nhà chừng 1200sqt nhu lày (giá khoảng 600K khu Queen-NY, mắc nhì NY, xay nam 193x)

 44. #45 by Gia_lamcam on 2010/12/13 - 10:17

  @all:
  Để có thể chưởi nhau về dững vướn đề khoa học, tránh tình trạng lồng chí lày dét cức vầu a lô lồng chí kia, mỗi lồng chí cần có những nghiên kíu khoa học thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ và… khoa học trước khi gõ bàn phím.
  Có thể tham khảo về tác phong nghiên kíu khoa học bên nhà anh.
  Hân hạnh.

 45. #46 by trung_uong_lua on 2010/12/13 - 10:18

  Ơ ko đưa hình trực tiếp từ máy lên nhở. Ở NY thì sinh hoạt cũng mắc dưng xiền kiếm dễ, đâu cũng vầu đó. Có mấy tấm hình về giá cả mặt bằng ở NY, nơi người Việt đông mà ấp lên hông được. Dư cái xe bán hotdog đứng ở vỉa hè tháng trả 3K Tơn, mặt bằng 2mx 6m 16K TƠn/tháng.
  Ơ mà bắp Ngô muốn qua Mẽo thì anh dang chân dang kèn dang tay eo câm,cho bà zì to mồm kèn teo thất tình chết mẹ luôn hehehe

 46. #47 by Zon on 2010/12/13 - 10:58

  Ý em Zon nói là fải có Day-light saving chứ không hẳn là GMT+8 hay hông cô ạ.@TT
  Zì quả là rất hiểu ý em. Nói gì cũng hiểu ngay (cho dù nói hơi sai).Đang thời kỳ cho con bú  nên bận bỏ mịa ra. Thế mà ngày nào cũng đảo Quán mấy lượt, khi nào bức xúc quá thì tranh thủ còm. Bài GMT+8  biên lâu rồi trong bài không đề cập đến Day-light saving nhưng các còm trả lời của Zì nói đến cái này tức là mùa hè vặn đồng hồ sớm hơn 1 tiếng còn mùa đông thì ngược lại. Nên em cứ viết mịa là GMT+8 cho nó nhanh(Vì Zì mần lãnh tụ kiểu gì cũng sẽ áp dụng cái này) anh Cu thông cảm nhé!
  chào chi bộ em đi cho con bú đây hi hi

 47. #48 by Dragonfly on 2010/12/13 - 13:18

  Kẩm Hói Hàng Lược BOIP như đầu puồi. Anh đéo kần BOIP vẫn đầy Vàng Xon kỡ như Thi Kòi,Hương Điêu khóc khóc ,kười kười kùng. Hệ Hệ

  Địtmẹ Zì Thối đi húp ./ ở đâu mà không về Koán chửi bới cho nó lâm xung tý , chiện bắt đầu nhạt zồi đới. Hệ Hệ
 48. #49 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/13 - 18:27

  chán bỏ mẹ. hnay ngày đẹp 13/12 mờ chi bộ buồn quá nhỉ. Đi nguyên ngày về thấy lèo tèo vài cồng.Mẹ. TT Đĩ Đực chắc mải làm giai bao với sồn sồn nầu nên bỏ quán ah?hehe


  Cơn phơm chi bộ : Khoản tổng chi trong NSNN là GS, khoản chi giả nợ là khấu hao ô đi ây. @ em Con đom đóm( hok gọi là cô Bâu câu su nữa dồi nhế ^^)
  ———————
  Anh là anh rất ga-lăng với vàng son. Ti nhiên nếu vàng son sai mà anh vưỡn gật thì hỏng mẹ. ehe

  Sao em vội hồ đồ kết luận tổng chi ngân sách là GS thế em?
  Em có biết tổng chi ngân sách gồm những khoản nầu hok?
  Và những khoản nầu trong đó đc tính vầu GDP, khoản nầu hok đc tính?

  Anh kính -đề nghị em xinh tươi chịu khó tìm hiểu& trả lời 3 câu hỏi trên của anh. Xong anh với em sẽ Giao lưu- Phối hợp típ ^^hihi

  Thoai chào chi bộ nhế! Em phắn đi nhậu cái. 

  Hôm nay là Sinh Nhật Em!
 49. #50 by ongcu69 on 2010/12/13 - 18:54

  Hôm nay là Sinh Nhật Em! @ Tướng Tin


  Sao đéo báo trước? Địt mẹ Cụ chỉ kịp làm thế này tặng Tướng Tin, sinh nhật ngon nhế.

 50. #51 by Enterprise on 2010/12/13 - 19:56

  Hôm nay sinh-nhật cô Tin à. Chúc-mừng chúc-mừng sinh-nhật lần thứ 26 của cô nhế, hehe. Cô Tin tuổi tốt nhể.