Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 19:49

  Ờ cô Khờ khá hơn rùi dấy. Muốn cho người ta nge và thảoluận cùng thì ít ra cũng fải biên có dầu có dít như thế. Dúng sai chưa biết, zưng người ta thấy sự ngiêmtúc.

  Thật hông bõ công Zì chưởi như chó hehe.

  Còn về Bàitoán Lãisuất Bank Lừa hiện nay thì nó là như này:

  1- Tại sâu Banks fải tăng lãi suất? (a) Tại vì xiền của nền kinhtế déo dổ vầu Banks rùi từ dó chẩy qua các khuvực khác. (b) Tại lạmfát, thừa xiền, tứclà xiền déo có já như trước nữa.

  Nói chung là Banks thiếu xiền hoặc xiền tựzưng có játrị thựctế nhỏ hơn sốlượng, thì fải tăng lãi dể thuhút xiền vầu và tạo balance.

  2- Xiền déo dổ vầu Banks thì nó chạy di dâu? Nó chạy vầu các lãnhvực fisảnxuất như mua Nhàdất, Nhậpkhẩu.

  3- Thế còn lạmfát? Lạmfát là jì và tại sâu?

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 19:49

  (Tiếp theo dịt mẹ)

  4- Lạmfát nômna là thừa xiền.

  5- Tại sâu lại thừa xiền? Tại bởi Bê Xê Tê in thêm xiền.

  6- Thế Bê Xê Tê in thêm xiền làm déo jì dể lạmfát nó hành?

  7- Vì Bê Xê Tê bị mất cândối thuchi ngânsách. Thu ít hơn chi, nên fải in thêm xiền.

  8- Thế tại sâu tựzưng Bê Xê Tê thu ít hơn chi? Dây là cả một quátrình zài chứ không fải ngày1ngày2.

  Dạikhái thamnhũng là tácnhân quantrọng trong việc mần lệch cáncân thu-chi nầy. Xiền thu về 10 Cụ dáng nhẽ chi ra 9 Cụ là ổn, thì Bê Xê Tê chi chỉ 7 Cụ thôi, còn 4 Cụ bị các bạn thamnhũng xàxẻo. 1 Cụ chi lạm dó là lấy từ các nguồn khác như vaynợ, jậtgấuvávai chỗ nầy chỗ nọ, etc.. Mỗi năm chi lạm 1 Cụ thì 10 năm là chi hết mẹ thu rùi còn jì.

  Ngoài ra còn zo bộmáy cồngkềnh ngốn lương quá tởm, quảnlý không hiệuquả, ngu, thầnquynh, nữa.

  Và 4 Cụ thamnhũng (tứclà Lạm Chi ngânsách) ý, hehe nó chẩy vầu Nhàdất chứ déo vầu sảnxuất. Sure.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 3. #3 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/10 - 19:50

  @ Bạn Zon Vàng son … són:

  Bạn ô tô hết đát nói dúng dới. Bạn Zon dang than trời rét ôm chồng ngủ mà phải dậy thức con di học, bi giờ mà dủi thành GMT+8 thì bạn Zon nhẽ phải dậy sớm hơn chứ? he he

  Quán bựa có thêm Vàng son, he he chầu mừng chầu mừng. Bọn bựa nhẽ hổm nay lo WW3 mà quên mẹ lịch sự mới vàng son nhờ.

  @Chi bộ:

  Trên dân trí thấy có bài nói Hà Nội tuyên chiến với nhà siêu mỏng siêu dẹt rùi đó, liệu có nên cơm cháo gì hông nhờ? hơi nghi ngờ vì thấy mấy tên cầm dầu HN không dủ quyết liệt và năng lực lắm.

  Bọn Dà Nẵng có vẻ ngon phết. Vửa rồi bỏn ra cái quy định không tuyển bọn tại chức làm quần chúng rên bài đạo đức nghe vui tai diếu chịu dược, he he.

  Dúng là với Lừa mà không mạnh tay là không xong.

  (Vào yahoo không dể ý nick của bỏn khác, lão Bựa xóa hộ cái còm dưới)

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 20:29

   Ý em Zon nói là fải có Day-light saving chứ không hẳn là GMT+8 hay hông cô ạ.

 4. #5 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/10 - 19:54

  Ê bạn Kiếm dừng chạy vội, nán lại coi.

  Trận banh Mu-Arsenal sắp tới dự doán Mu thắng mấy trái nhờ, he he he. Tên Tướng Tin dâu rùi, vào chuẩn bị lập dội đi.

 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 20:03

  (Tiếp theo dịt mẹ)

  Như vậy là Bank fải chốngdỡ 2 dịchthủ cực mạnh, nên lãisuất cứ fải tăng hàng ngày.

  Vụ boom lãi nầy thực mới 2 năm trước dã ziễn ra ychang.

  Xiền dổ vầu Chứng quá nhiều (gần như vầu Nhà bijờ), mà lại tuyền dổ vầu thịtrường thứcấp mới chó hehe, mần các Banks fải tăng lãi như hổ vồ, lúc cao diểm tới 20%.

  Banks hút xiền với mức lãi 20%, thì các zoanhngiệp fải vay lại với mức lãi ít ra là 22%. Dịt mẹ với lãisuất nầy thì gần như zững bọn tay non chết hết, bòn còn lại ngắcngoải sống không ra hồn Lừa.

  Và tấtnhiên người chịu thiệtthòi nhiều nhất vưỡn là quầnchúng mua hàng hehe. Vì lãi bank sẽ chui vầu játhành.

  Bọn quầnchúng chịu thiệt nhiều dó chính là các cô, lũ con Lừa, bọn dã dổ xiền vầu mua nhà já cao như núi Făng Zi Băng dó hehe.

  Tấtnhiên quầnchúng thì khác mẹ jì sâu kiến, thấy mật là bu vầu. Vướndề là Bê Xê Tê hoàntoàn déo có khảnăng (chínhxác là déo muốn) cho lũ sâu kiến dõ zãn ra chỗ khác. Vì sâu thế? Vì Bê Xê Tê là một kháiniệm xôithịt chứ hông fải là một jaicấp lãnhtụ hehe.

  Bikịch.

 6. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/10 - 20:07

  Yo Trung Tuong Al Huang ya know what makes the best burger? It the sauce definatelei the sauce not the beef not the beef hehe

  Hehe rap đấy!

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 20:14

  @Cô ABC XYZ

  Xin tịch Mẽo cực khó, cô nên xin Úc trước, rùi tính sau. Có tịch Úc thì sang Mẽo mần việc mới vện không khó.

  Xin tịch Úc thế nầu chắc cô rành hơn Zì nên Zì stop, cô tự lo.

  Nhà 10 tỷ ở SG dó có dủ dể mua tịch Úc và 1 túp lều tranh cho trái tim vàng của vện cô và trái tim ngựa của cô hông? Nếu dủ thì còn chờ jì nữa.

  Ngề Kếtoán là ngề zễ xin việc, zưng lại ít có cơhội fáttriển, cô nên cố thêm một con Master khác, hoặc lấy PhD.

  Cô hiện có di mần part-time somewhere không? Nếu chưa thì di mần di, và trong quátrình dó cô sẽ thấy có nên mua tịch hay hông, và có nhiều cơhội dể mua ngon hay hông.

  Tạm thế dã.

 8. #9 by Núi Tản Viên on 2010/12/10 - 20:15

  Luas địt mẹ có 1 nghịchlí là thằng cần nhà thì 100 năm mới mua được còn thằng đã có nhà thì địt mẹ nó cứ là miên man miên man khác đéo địa chủ ngày xưa. Sure là 75% các cô cần nhà để ở mà đéo bao giờ mua được

 9. #10 by Núi Tản Viên on 2010/12/10 - 20:23

  Nền kinh tế luas phải trả giá cho quả boom chứng khoán và nhà đất năm 2006-2007 chừng 10 năm nữa. Hổi đó địt mẹ các cô hồ hởi cứ như là luas ta sắp giầu nhất quả đất rồi. Biết đéo đâu đấy là các cô đang đánh bạc bằng mồm với nhau. Địt mẹ các cô phải chấp nhận thực tại là quay về cái máng lợn thôi.

 10. #11 by Núi Tản Viên on 2010/12/10 - 20:29

  Ah cứ gọi chết cười mới mấy cô nghị cứ bàn đi tính lại việc bán nhà cho mấy cô khoai tây và việt kiều yêu nước. Địt mẹ các cô ý có đủ tiền mua được cái ./ bò ý mà cứ phải nâng lên đặt xuống.

 11. #13 by Cathnga on 2010/12/10 - 20:31

  @ Nga ngố yêu: anh bẩu bỏ quán bâu giờ bâu giờ. Nếu anh mờ có bỏ là anh lẳng lặng mờ bỏ chứ kêu um lên chi chả mất công lũ bựa nó chưởi. í anh là hông phẩy hôm nầu anh cũng online dư mấy hôm nay được chỉ có vậy thôi mờ @ Via yêu

  Vậy em gắn cái thiết bị định vị Gờ gì gì ấy vào người anh nhế???

   

 12. #14 by Núi Tản Viên on 2010/12/10 - 20:54

  Thời Boom nhà đất 200x đó đã khai tử biết bao colonial french style villa. Nó được hoá thân thành những bao diêm cao 8 – 10 tầng.

 13. #16 by tieuthithi on 2010/12/10 - 20:54

  Tình hình tiền tệ  như này kéo dài bao  lâu nữa? Dì  dự doán giùm em  dộ này sang năm thui thì sao ? Em đang  ko biết  có nên tiếp tụccầm cự  sx để  chờ đợi nũa hay  bán quách nhà  xưởng  đi cho  đỡ mệt . Chán chả buồn chết nữa

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 21:00

   Fải dếm ngày chờ Thếchiến thôi em. SX tiếp hay không thì em fải cândối Tàisản, Nợ, Lãi.. của em chứ làm sâu Zì biết dược.

   Nếu thựcsự mệt thì cânnhắc chiện bán zoanhngiệp, di chơi ít hôm, rùi về sángláng dầutư vầu việc khác.

 14. #18 by Delete on 2010/12/10 - 20:59

  Ui, Del yêu chiếntranh. Nghĩa đen, déo lấplánh lậplòe zì hết. Zưng cơ mà chiến là ta chạy dầu doàn keke. Kệ mie nó cổ mới chả chứng, em là em cứ lận vàng vầu lịp mà chạy.

  Liệu có chiến xảy trong năm sau ko Zì ơi? Zì gieo quẻ fát. Del dương dăngkí di học thêm túi bụi sợ chiến fát déo học dc, chưa chiến dã chạy tung mie chim rùi.

 15. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 21:05

  Thôi Zì di coi bloomberg fát cho nó tinhhoa nầu. Tiệnthể ngủ mẹ jấc cho nó thơm kèn.

 16. #21 by Già Không Đều on 2010/12/10 - 21:13

  Gô hạ sơn rùi hả em? Vắng em quán cũng buồn, thiếu chất Phòng hẳn đi he he!

  Tự ái làm đếch gì Cò Lả phốt với gái. À mà đong giai sao cần gì phải xiền nhỉ, giai Bựa toàn tình cho không biếu không mà em, tiền bạc mần chi ! Vô tư đi.

  Cu bọ Năm Hoành đâu vào lại đây chào em Gô rùi thơ ca tí cho Anh Em sảng khoái nào! Địt mẹ ở cái quán vắng đấy lấy đéo đâu ra ý tưởng mà biên bài. Cô tưởng bở dựng được lốc là dễ nhưng nuôi được lốc là cả năng lực và đẳng cấp Boip đấy, như Cẩm Hói cũng chỉ À ơ nước chè mời mời mấy em ngồi ngồi rùi dìa dìa bỏ Cẩm đơn độc đấy thôi. Vào đây đong gái vẫn khả thi hơn 2 Cô Hoành mới Cẩm súng răng ah. Đù má Chim sẽ có nghe rõ Đại bàng nói gì không đấy?

  Như Anh đơi, đéo có nhà cửa gì đâu mà em Thanh An vẫn quên sao được he he. May mà Anh đéo offline show hàng đấy nhá, không thì hú hồn !

 17. #22 by tieuthithi on 2010/12/10 - 21:14

   Túm lại em vẫn có thể  cầm cự dược  ,zưng mệt mỏi và  thiệt  hại quá  nhiều . Nhưng  bán DN đi thì rùi dầu tư vầu  cái zì dây ? Đôi  lúc nghĩ sinh  nghề tử nghiệp chứ em làm nghề nầy cả đời rùi giờ bỏ  chả biết  làm gì . Đầu tư nhà cửa chứng chiếc chút xíu cho vui  chứ em déo thạo, toàn nghe bạn bè xui rồi a dua theo . Mà buồn cười em có cả đống chứng chưa lên sàn hơn 2 năm nay giờ  nó nằm chỗ nầu chả biết he he 

 18. #23 by Delete on 2010/12/10 - 21:19

  WW3 chính thức nổ rùi các cô, mạng chiến bắt đầu.

 19. #24 by Nguyên soái on 2010/12/10 - 21:32

  lịt ./ vện của mấy cô, mấy cô khoái WW3 lắm hả? đéo có được cà phê mỗi sáng, ăn trưa văn phòng, chiều nhậu nhẹt tá lả… em út đầy đàn… lịt vện mấy cô… ai khổ thì kệ mẹ chúng… địt con vện… ngày xưa đi theo ông cụ cướp hiếp giết thì giờ bị bọn ngồi trên đầu cướp hiếp giết lại thôi… than cái đéo giề.

 20. #25 by Gia_lamcam on 2010/12/10 - 21:36

  Vấn đề như Cô nói là Sòng Bạc Lừa là Sòng của các dạng Năm Cam, chứ không đúng tiêu chuẩn như Sòng Macau chuyên nghiệp không lừa đảo.@Cô Cẩm@tên Khờ

  Ơh, mẹ sư bố tên Khờ kia!
  Sâu lại lấy cái gì ở đâu nhét mồm anh thế?

  Là tên Già Không Đều bẩu chứ anh à?
  Đèo mẹ, cứ cái lối đọc lăng nhăng lít nhít, chữ tác ra chữ tộ thế nầy, chả trách ngu si khù khờ mãi!
  Đúng là Gã Khờ thật!

 21. #26 by Kakashi on 2010/12/10 - 21:48

  Dì có biết quyển sách nào về phong thuỷ, tử vi hay không? Em đang muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này.

 22. #27 by Gia_lamcam on 2010/12/10 - 21:59

  Hehe dúng là Jàhói. Thammiu dườnglối chínhsách jì mà tuyền bài của Jàhói từ thời 196x. Năngdộng thêm chút di cô ơi.@Cổ Nhuế
  Há há há,
  Cổ Nhuế ngu thật ngu thật!
  Anh đá đểu thế mờ đọc cũng điếu hiểu ra.
  Cái nầy chứng tỏ Cổ Nhuế đọc rất lớt phớt, điếu chịu dùng cái củ sọ để si nghĩ chút chút.
  Sư bố tên Cổ Nhuế ngu thôi dồi!

  Đọc lại cồng anh đi nhế.

 23. #28 by tieuthithi on 2010/12/10 - 22:12

  @Kakashi : sách nhiều  vô đối he he … Nếu thích xem tử vi thì hay nhất quyển ” Tử ti đẩu số” đao về máy mà ngâm cứu
  http://www.xemtuong.net/tuvidauso/index.htm?

 24. #29 by tieuthithi on 2010/12/10 - 22:15

  he he viết nhầm “Tử vi đẩu số “
  Sách gối đầu giường của chị đới

 25. #30 by Enterprise on 2010/12/10 - 22:28

  @Cô Gia_lamcam:
  Theo anh hiểu thì ý cô muốn các bác í tung thông-tin gì đó để hạ-nhiệt nhà-đất thay cho thuế hẳn? Nếu đúng vậy thì có vài trường-hợp thế này:
  1. Thông-tin đó chỉ hạ-nhiệt một vài chỗ: những chỗ khác giá sẽ cao lên vì hiện giờ Lừa chỉ thích đầu-tư vào đất, vàng.
  2. Thông-tin đó hạ-nhiệt toàn-diện: vậy sao không đánh-thuế thu xiền cho đỡ lạm-phát, hehe.
  Trong 2 khả-năng trên, các bác í phải chuẩn-bị tính hợp-lý cho thông-tin đó. Nếu không khéo, uy-tín mất, lòng-tin giảm thì tiền chính-xác là giấy, hehe.

 26. #31 by Gia_lamcam on 2010/12/10 - 22:57

  @Cô Gia_lamcam:
  Theo anh hiểu thì ý cô muốn các bác í tung thông-tin gì đó để hạ-nhiệt nhà-đất thay cho thuế hẳn?@lồng chí Sè

  Tung tung cái cục cức!
  Ý anh bẩu là giờ thì có cức mờ tiên triền hô hào kêu gọi cái cức gì được lồng chí ợ.
  Dân tình bi giờ người ta điếu còn ngu “hay ỷ lại” như anh nầu tưởng đâu. Dân bi giờ người ta chỉ lo cho bản thân và gia đình người ta trước thôi, có cức ý mờ người ta “hồ hởi phấn khởi một lòng một dạ, chung sức chung vai” cái củ phuồi giề như ngày xưa đâu.
  Thế nhế lồng chí nhế!

 27. #32 by Enterprise on 2010/12/10 - 23:14

  @Dì:
  Anh xem các chức-năng về từ của Asinerum thì hình-dung thế này: có 3 chức-năng tất cả:
  1. Kiểm-tra từ có hợp-lệ hay không: căn-cứ vào
      – Trật-tự kết-hợp các ký-tự của từ gốc
      – Suffix
      – Từ gốc có tồn-tại trong một ngôn-ngữ nào-đó (*)
  2. Tra từ-điển: căn-cứ vào từ được nhập cho biết từ tương-đương trong tiếng Anh, tiếng Việt, Asinerum.
  3. Thêm từ: thêm danh-sách các từ Asinerum mới kèm-theo các từ tiếng Anh, tiếng Việt tương-đương.

  Nếu chức-năng kiểm-tra từ phải cần kiểm-tra (*) thì Dì làm vậy là đúng, hehe, ngược-lại:
  – Có-thể để nó ở client. Hai chức-năng còn lại chắc-chắn phải để ở server.
  – Nếu Dì muốn khi tra từ-điển, nó kiểm-tra từ hợp-lệ trước-khi tìm trên data thì chức-năng kiểm-tra nên thực-hiện trên client.

  Vì-sao phải phân-biệt chỗ đặt các chức-năng? Vì nếu Dì để nó ở server, mỗi lần thực hiện phải có lượng thông tin truyền trên mạng. Nếu xài Palm, IPhone,.. tiền tính theo lưu lượng sẽ tăng, đồng thời tăng tải ở server.

  Còn tra từ-điển trên máy dạng offline thì Dì cho một chương-trình tra từ-điển tự làm hoặc xài các chương-trình miễn-phí biên-dịch bằng Java cũng được. Lúc-đó chỉ cần data của Dì đúng format của bỏn là được.

 28. #33 by LUUMANH on 2010/12/10 - 23:15

    

  Địt mẹ mấy ông lợn. Cái quan tâm đầu tiên Cụ mất giá so với nước này nọ, năm này năm kia cả trục năm là vì sâu vì sâu. Phát hiện được nguyên nhân thì dễ dưng phát đồ điều trị cực khó, như thằng buôn hàng cai thằng nghiện mà thôi. Vì sâu, khỏi nói lịch sử, đơn giản Lừa đéo phải là một nước có nền kinh tế  thị trường đến tây, mẽo nhợn còn phải chấp nhận. Thị trường là thế nào: anh điếu biết. Địt mẹ, đéo ai đời suốt ngày Ngân hàng NN phải phục vụ bê cê tê chi tiêu, đéo ai mua nhà, mua tăm cũng bằng tiền mặt, điếu ai tự dưng gửi trăm tỷ cũng coi như lương hưu, điếu gì boạn bán hóa đơn giả nhiều  zậy. Địt mẹ anh đồ rằng đéo cần Liên hoan xong thì nồi cứt cũng thiu mẹ nó rồi. Lại nói lẻ tám có tý hàng hít mẹ nó hết rồi, giờ lên cơn nhẽ chỉ giẫy chết mà thôi. Anh cũng đồ rằng lãi suất trong 12 tháng nữa sẽ có 2, đợt 21% hiện nay và 25-28% vào tầm bốn tháng nữa.Hỏi rằng Lợn bây giờ tính sao? nhà hay chứng? 

   À mà địt mẹ thằng Mặt ./ mày giả nhời bố theo kiểu xpam thì bố gí cặc com với mày nữa . Vét đĩa mẹ mày, mày giả nhời nó đàng hoàng không mày đéo giả nhời thì bố cũng coi mày đỡ hơn cục cứt thối, Mặt./Sến ạ. Địt mẹ thằng hoạn quan. Hố hố

   

   

   

 29. #34 by LUUMANH on 2010/12/10 - 23:24

  À mà địt mẹ thằng Mặt./, theo tâm lý học thì mày là một thằng bị gia đình bạc đãi từ bé, bố mẹ điếu quan tâm, bạn bè đồng lứa trêu cợt nhiều. Kết quả:… Gúc đi. Anh hình dung mày còi còi, khọm khọm,   vẹo bên trái, nhổ hoặc nuốt nước bọt nhiều. ÔI anh thông cảm cho mày Mặt./ ạ vì mày Lừa mà . Văn miêu tả chủ lốc điếu phải là xpam nhá

 30. #35 by Gia_lamcam on 2010/12/10 - 23:28

  @lồng chí Sè:
  Anh nói thêm cho rõ:
  Là vì tên Cổ Nhuế hay nổ lọ nổ chai rằng nay họp với Bờ, mai họp với Bờ, nên anh
  xúi hắn mần quân sư quạt mo cho Bờ dư thế dư thế.
  Bi giờ quân sư quạt mo thiến sót thiến hết, thạc sĩ thạc tượng củ phuồi kiểu “xe chẵn đi ngày chẵn, xe lẻ đi…”, đông dư quân Nguyên í lồng chí Sè ợ.
  Thế nên Lừa mới bất hạnh!
  Thế nên mới khổ cả thân anh.

 31. #36 by langthang on 2010/12/10 - 23:33

  Rô đây Rô đây. Dạo này Rô bận đong xiền để lấy xiền đong giai. Nên hok vào chém với chi bộ được nhiều. Đong được xiền xong Rô lại vầu chưởi nhau tiếp,hehe Nhớ các giai hok chịu được. hihi@ bé Rồ

  Trào mừng em zì tơn, zô chửi bỏ mẹ mấy tên Bựa đi,  sợ đéo J bố con thằng nào.

 32. #37 by Dom-dom on 2010/12/10 - 23:49

  Nghe tên Cổ Nhuế thì Vàng phải canh giá một cách cẩn trọng, Anh đồng ý, vì điếu ai chơi được với tay to TG.
  Trứng thì vào được vô tư vào thời điểm này với những cổ cánh chọn lọc?? Điều này thì anh điếu tin. Vì ở Lừa giờ điếu có thằng nào tin được.
  Nhà đất thì bong bóng quá rồi, vào có lúc chết tươi??? Đúng là có nhiều chỗ nhà đất quá bong bóng, nhất là phía Tây Nam HN (vùng Hoài đức). Nhưng còn nhiều chỗ giá vẫn chưa bị đẩy lên cao, vào vẫn ngon, dân tình vẫn mua đều. Đặc biệt sau đợt trứng tăng giá này, đất sẽ lại lao xao một chút. Nhiều tên hiện nay thấy lãi suất TK cao, đang định mua đất lại thôi, mang tiền gửi NH, thì khi rút ra sẽ phải mua đất với giá cao gấp mấy lãi NH. Chỉ đầu năm dương lịch, nếu hông có gì đặc biệt xảy ra, đất sẽ khởi sắc bất chấp Bê xê tê đại hội. Bạn Anh Gia Cát Dự tính năm 2011 đất tăng kiếu răng cưa lình sình. 2012 sẽ khởi sắc hơn ở phía nam, 2013 teo dần dần độ dăm ba năm.
  Đầu tư hàng tiêu dùng cũng được nhưng không tạo đột biến.
  Sản xuất Anh chịu.

  Em Rô yêu: Nhiệt liệt hoan nghênh em đã quay lại quán. Ở quán này Anh đánh giá em cao nhất, hơn cả tên Chủ quán. Vì có tên nào dám ra mặt đâu, ngoài em.

 33. #38 by lanovia on 2010/12/10 - 23:57

  Hehe, anh thì anh ngờ là nick EURO đã bị Năm Băm hách dồi. Điếu giống font mới cả ngôn ngữ của Rô tí nầu hết

 34. #39 by khung on 2010/12/11 - 00:47

  chuyện đầu thai này: http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1150-chuyen-dau-thai-

  trong cái link có luôn bài kể huyện đầu thai trên vietlet.

 35. #40 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/11 - 00:55

  Anh đây anh đây!
  Cô Cương dương thỉnh anh chuẩn đới!hehee

  Đỵt mẹ tuyền thể chi bộ theo thông lệ.

  Tình hình là tạm gác WW3 với Đại hội làng Vũ Đại lại đã, để tuyền dân- tuyền quân chúng ta hướng tới cuộc Đại thiến Arse sắp tới đây.

  Mục đích của anh là kêu gọi tuyền thể- bất cứ ai yêu MU, ko kể già trẻ- zai gái- còn trinh hay mất tân, trọc phú hay bần nông…vầu đây để đăng kí với anh.

   Anh sẽ lập đội bóng(mồm ^^) MU.
   Trong đó anh sẽ là chủ tịch CLB kiêm HLV trưởng kiêm đội trưởng, với vị trí sở trường: tiền đạo cắm(!).hehe

  Để địch lại Arse với khá nhiều bô lão lụ khụ(tạm thời bao gồm Chuồn, Kiếm…), anh cần thêm các vị trí khác.
  Cô Cương dương làm chân bơm đểu nhầm bơm bóng cho tiền đạo đc hok cô?

  Nhân đây, nếu TT thik theo đội mạnh, cửa trên- tức MU vĩ đại thì em sẽ bố trí cho TT chân trung vệ kiêm đội phó. Kiểu thằng Phớt Đi Năng đấy.
  mà đỵt mẹ nhà TT. Tí quên! Hnọ ho là bốt ảnh lên, giờ lờ mẹ đi dồi ah?

  Thế nhế!

  Ah quên mẹ, chầu mừng Rô báy may vầu chưởi nhau nhế. Bận vừa thôi, xiền nhiều để làm giấy chùi đít ah?hehe

 36. #41 by Hoàng Việt on 2010/12/11 - 01:20

  Lạm phát là kết quả của chính sách chạy theo tốc độ GDP, bỏ tiền cho DNNN đầu tư vô tội vạ.Ngân hàng NN giữ giá đồng đô la, làm lợi cho zững người có thể vay zễ zàng (zư các tập đoàn) và tạo thêm nhu cầu giả tạo, nhìu Cá mập không nhằm đầu tư mà nhằm đầu cơ chứng hay đất ,hay mua bán zự án ..etc.
  Tỷ lệ đầu tư ở Lừa hiện nay là khá cao so vứi thế jới. Mà càng đầu tư cao, càng cần vốn, cần tín dụng, và vì dell thể tăng năng suất do đó mà lạm fát. Đầu tư cao, đặc biệt tập trung ở các doanh nghiệp và tập đoàn 90 & 91, là mồi cho tham nhũng , cho các nhóm lợi ích, chính vì thế mà từ TW đến thôn bản nơi nào cũng vẽ đầu tư . Đầu tư ở Lừa LÀM rất khác người . Họ nhập công nghệ mới, để tự tạo ra máy móc, sx ra sản phẩm XK có đủ sức cạnh tranh với nước ngoài. Với Lừa: là nhập máy móc, nhập nguyên liệu ( zẫn đến nhập siêu ), làm gia công để bán tài nguyên thiên nhiên và nhân công rẻ mạt.
  Nói đúng : các nhà làm chính sách Lừa bị Bê Tê Xê ép fải có tốc độ tăng GDP .Zưng đây là KINH TẾ ẢO, về mặt thống kê học, khi có đầu tư thì giá trị đầu tư làm tăng GDP ( tính trực tiếp vào GDP ). Mặt trái của đầu tư cao- zư trường hợp Vina-xin, là tăng nhập siêu và nếu dell bán được hàng thì phá sản, đưa đến công nợ dell trả lại.

 37. #42 by Hoàng Việt on 2010/12/11 - 01:22

  Hãy mua cổ phiếu khi bom rơi”. Đó là câu nói cửa miệng của dân thị trường chứng khoán .Chuẩn bị 15 vị La Hán họp kín bầu giáo chủ vậy các Cá mập nầu ( nhóm lợi ích ) ủng hộ từng vị ?


  Nếu Phật lên ngôi thì đất vẫn phất , còn Chúa ở với zân thì chứng nở Thiên nga . Muốn có chiến tranh trên thiên đình để trục lợi… ối zời ơi là ối jời ơi!!!

 38. #43 by LUUMANH on 2010/12/11 - 01:23

  Nói thật anh ghét thằng ase bỏ mẹ, MU thích nó chút chút cũng bởi thích thằng Hói Fu ca ca thôi. Anh bé giừ thích cu Bác xa, lúc ưa lúc ghét là thằng in tơ. Dưng quả thật anh cai mẹ nó bóng zồi.

  @Khung : Bài về Loan rất hay. link này tổng hợp nhiều hơn vụ đầu thai http://vn.360plus.yahoo.com/dzjao

 39. #44 by Bất MInh on 2010/12/11 - 01:48

  Dành cho cô cậu muốn có tịch Mẽo.


  Không quá khó như cậu Dỉ nói, nhưng cần có nhiều tiền và mất thời gian. Cách này bọn Tầu, Hàn làm rất nhiều để trở thành công dân Mẽo. Lừa thì chỉ mới gần đây thôi nhưng đã có nhiều gia đình thành công.

  Nếu có tiền thì cô cậu có thể mua một bất động sản thương mại tại Mẽo. Vd Shop Cafe Starbuck, một tiệm giặt ủi… Tùy theo chính sách của từng bang mà giá trị bất động sản cô cậu mua, và số nhân công quốc tịch Mẽo cô cậu thuê nếu thỏa đủ điều kiện thì cả gia đình cô cậu được cấp thẻ xanh. Cô cậu phải duy trì cửa hàng này trong một thời gian tối thiểu theo luật định, có thể lên đến 5 năm thì sẽ được thi lấy công dân Mẽo, thi rớt thì thi lại đến khi đậu thì thôi, lúa đấy có thể bán lại cửa hàng cho người khác. Các gia đình Lừa hiện nay có người bán lại cho anh em ở Lừa để tiếp tục công cuộc thoát Lừa rất vĩ đại và kiên trì.

  Cách đây hai năm chỉ cần 300k ông Tơn và thuê 5 ông Mẽo là một gia đình bố mẹ con cái 4 người đã có thẻ xanh. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục mua bán BĐS TM.

  Sau khi có thẻ xanh cô cậu cũng chẳng cần ở lại Mẽo mà có thể về Lừa đi cày tiếp tục. Thuê một công ty quản lý việc kinh doanh cho mình. Bọn chúng sẽ lên kế hoạch kinh doanh cho cô cậu, làm ra tiền và gởi vào Băng cho cô cậu…
 40. #45 by Bất MInh on 2010/12/11 - 01:58

  Khó khăn là làm sao chuyển tiền đi để mua BĐS TM. Cô cậu nào muốn thoát Lừa theo cách này thì cần du lịch đến Mẽo một chuyến. Tìm bọn môi giới BĐS. Nói rõ với chúng ý định của cô cậu. Bọn chúng sẽ chỉ cách làm, dẫn cô cậu đến luật sư tham vấn, đến văn phòng Escrow…


  Tóm lại việc mua bán BĐS tại Mẽo luật qui định rất chặt cô cậu cần tìm hiểu kỹ lưỡng. Phải đi du lịch hai ba chuyến mới hoàn tất

  Ti nhiên công cuộc thoát Lừa đáng để đánh đổi khó khăn.

  Đấy là Cụ hóng hớt được chứ biết đâu

  Cô Mít có thể cồng phơm cho các cô cậu chuyện này. Cụ sure là cách này có thể mang cả họ tông tộc sang Mẽo tốn kém nhưng an toàn.
 41. #46 by Mit on 2010/12/11 - 05:06

  Cô Mít có thể cồng phơm cho các cô cậu chuyện này.@ Cụ

  Sâu Cụ lại vẽ dường cho hưu chạy thế này…hihi  Bọn Mít toàn phải jả bằng xương máu mới thoát Lừa dược dới. 

  Bọn Mẽo có chương trình gọi là EB-5 Foreign Investor Program, với mục dích thu hồi jòng Tơn trở về Mẽo từ bên ngoài.  Giá từ 500K cho tới 1 trẹo Tơn, và tạo ja việc làm cho 10 công dân Mẽo trong vòng bâu nhiêu năm.  Dầu tư vào dâu? Theo chương trình này có dững vùng sâu vùng xa của dế quốc cần vốn dầu tư, cần việc làm cho dân, nhất là trong cảnh kinh tế jặt jẹo này….dây là dững chỗ bọn dế quốc sẽ hướng foreign investors dến.  Ngành ngề nầu dang cần dầu tư tại dó, cũng sẽ có hướng dẫn khi nộp dơn.  Ngoài ra tiểu bang dư Cali dang fá sản nợ dư tổ diả, bỏn sẽ eo-cơm dồng Tơn của chi bộ…hehehe. 

  Chi bộ cần tìm một văn fòng luật sư có tín nhiệm, chuyên về immigration vầu Mẽo nhá.

 42. #47 by Mit on 2010/12/11 - 05:34

  Link cho chi bộ tham khảo thêm về EB-5 visa

  http://en.wikipedia.org/wiki/EB-5_visa

 43. #48 by hùng hục on 2010/12/11 - 09:32

  http://www76.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/2668/trung-quoc–benh–trieu-tien–len-an-my.html


  Sau đòn Wikileaks bửn tưởi của cánh thực dân đế quốc sài lang nhằm vào quan hệ đồng chí trong sáng, không vụ lợi, và hoàn toàn khăng khít giữa Hồ giáo chủ và bạn Kim béo trưởng bản, tưởng như sự liên minh giữa nước mẹ của chúng ta với thiên đường của các thiên đường XHCN Bắc TT sẽ tan zã. Dưng không, Hồ giáo chủ đã sáng suốt chỉ đạo bộ phận ngoại giao của nước mẹ, phản pháo thành công luận điệu của các thế lực thù địch nhằm vào nước mẹ và nước đồng chí anh em. Phe Trục của WW3 bắt đầu lộ diện chính thức, địt mẹ chi bộ mặt lồn cho một tràng pháo tay chúc mừng phe Trục mà Lừa ta sẽ là tiên phong gia nhập và giở thành 1 chiến trường chính chống bọn Đồng minh chó chết nào!

  Tiến lên chiến xỹ tiến lên đồng bào, ai có bướm dùng nốt bướm, ai có buồi xài nốt buồi, rồi chạy thôi hehehe!
 44. #49 by Bất MInh on 2010/12/11 - 10:13

  @ Cô Mít, các cô cậu khác.

  Ngày nay, cái gì trả được bằng tiền thì nên trả bằng tiền. Bọn tư bản thúi hoắc biết rất rõ điều này.
  Quá khứ cho thấy trả bằng máu xương chỉ trong trường hợp chẳng còn đường thoát như cô Mít và tông tộc Cụ trước đây.
  Bây giờ bọn Cụ muốn mua mọi thứ bằng tiền. Chân lý đấy.
 45. #50 by Kakashi on 2010/12/11 - 10:32

  xem cái này hay: khí phách
  thank cô thi

 46. #51 by dark30 on 2010/12/11 - 11:28

  @Dì: Biên bài Đường Cách Mệnh để giúp các Tinh hoa và Vàng son đang ôm mộng thoát Lừa. Nếu Dì viết topic đó, anh sẽ biên riêng bài Mộng Úc Đại Lợi Citizenship tặng riêng các Vàng son.

 47. #52 by Dom-dom on 2010/12/11 - 11:31

  Cá mập không nhằm đầu tư mà nhằm đầu cơ chứng hay đất ,hay mua bán zự án ..etc.Với Lừa: là nhập máy móc, nhập nguyên liệu ( zẫn đến nhập siêu ), làm gia công để bán tài nguyên thiên nhiên và nhân công rẻ mạt.@ Việt
  Ở Lừa thời điểm này là cướp giết hiếp, đánh nhanh thắng nhanh, là mỳ ăn liền, làm gì có chuyện đầu tư lâu dài. Lừa bây giờ chả khác điếu Mẽo và Anh Pháp những năm cuối thế kỉ 19 đầu TK20.Việt đã biết thế còn thắc mắc làm điếu giề là hông giống ai. Giống thế điếu nầu bgiờ, vì bỏn đã qua thời kỳ ấy hàng TK rồi.
  Mặt trái của đầu tư cao- zư trường hợp Vina-xin, là tăng nhập siêu và nếu dell bán được hàng thì phá sản, đưa đến công nợ dell trả lại.
  Vinasin cũng điếu phẩy là đầu tư cao nhế. Nặn ra những cái như này cũng chỉ để phục vụ mục đích c-g-h thôi nhế. Vì bán đất bán tài nguyên thì lộ bài rồi, nhiều thằng xâu xé quá, bố chưa bỏ, dưng bố tìm thêm lãnh địa khác mà chỉ có bố mới có quyền nhế. SCIC khác điếu. Nếu vì mục đích lâu dài, vì các ông chủ, bọn đầy tớ nhân dân đã điếu làm vậy.Có phải bỏn không biết đâu, bỏn biết cả nhưng điếu làm đấy, làm gì được nhau tốt. WW3 thui.

 48. #53 by EURO on 2010/12/11 - 11:36

  Rô xịn đây, con bà đứa nầu hôm qua mượn đỡ ních chị, chị biết rồi nhế, điếu phải Năm Băm đâu. Câu chị thò mẹt ra cách đó chị đéo đồng ý tý nầu nhế, đừng để chị kêu tên ra chửi công khai đó.
  Lý do để hôm trước tuyên bố không tham gia còm:

  1- Đang vừa stress, vừa bận cong đít mà suốt ngày nghe Lả Lét nhai 1 vấn đề 1 cách cực kỳ tiểu nhân, điều đó là đéo thể chấp nhận được.
  2- Đéo đồng ý với cách hành xử của con mụ Bựa, khi đéo có ý kiến gì về chiện ấy.
  3-  Đéo đồng ý với cách Hương Điêu cách tán thưởng những ý kiến của tên Lả Lét kiểu đó. Nên nhớ tển muốn nhận xét gì thì nhận xét, nhưng tách bạch chiện cá nhân của chị với chiện tển nhận xét ra, còn lôi chiện của chị ra để mượn gió bẻ măng thì đéo bao giờ chấp nhận được.
  4- Vì chị quá bận, chứ nếu rảnh rang thì 10 Cò Lả chị cũng chấp cả tướng.

  Thế nhế, chị vẫn theo dõi quán Bựa khi có thời gian, chứ bỏ quán cái ./ chị đây này. Khi nào hứng thú và đúng thời điểm chị sẽ vào chửi nhau tiếp.

  @ Sư bố Dì, gửi 50 Tơn cho em đi.

 49. #54 by lanovia on 2010/12/11 - 11:44

  Hé hé địt mẹ chết cười với Năm Băm câu su. Đéo gì hách ních lộ liễu thế. Rô xịn Rô xịn cái cục cức!!!

   

 50. #55 by tieuthithi on 2010/12/11 - 11:56

  @Kakashi : quyển đó dùng để xem , lập ,đoán  tử vi là chuẩn , dễ hiểu nhất . Còn nếu xem tướng thì là quyển “Tướng mệnh khảo luận” của Vũ Tài Lục là hay  hơncả . Nhiều quyển sách tướng sau này thường dựa vào cuốn này xào nấu lại thành quyển khác . Shi xem thử xem