Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by bonse_vic on 2010/12/09 - 23:30

  Ơ mạng chỗ anh ngon. Hay tại anh dùng 3G vịt teo nhỉ

 2. #2 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/10 - 00:02

  Mạng mẽo thì em nói từ chiều dồi. Đỵt mẹ nguyên ngày đéo vầu đc. Mãi gần 5 g chiều mới vầu đc. Tiên sư bố chúng nó!


  Hay là các hắc cơ Lừa đang hưởng ứng phong trào “hắc bỏ mẹ đứa nào gato Wikileak đi” nhở? Hehe. 

  Đỵt mẹ bọn Visa, Master, Paypal…đều bị các bạn hắc cơ cho đi ỉa hết. Can tội: bao vây cấm vận Wikileak.hehe 

  Thui ngủ thui. Ăn- ngủ- đụ- ỉa điều độ là bí quyết để dương cụ sống lâu& bất hủ…hehe
 3. #3 by Bựa Ninh Bình on 2010/12/10 - 02:16

  Jịtkụ ai zịch dùm bõ kụmtừ Luas Home là cái déo jề!  Thằng Gúc cũng déo bít, nà sâu, nà sâu???

  Zì Trung phẹt chuyện sập chung cư.  Bõ thấy mấy hình này trên mạng tầu bè, lừa nầu bít tí Tầu dịch dùm bõ nhớ.

  Description: cid:X.MA1.1288036602@aol.com

  Description: cid:X.MA2.1288036602@aol.com

  Description: cid:X.MA3.1288036602@aol.com

  Description: cid:X.MA4.1288036602@aol.com


   


  Description: cid:X.MA5.1288036602@aol.com

  Description: cid:X.MA6.1288036602@aol.com

    
   
  Description: cid:X.MA7.1288036602@aol.com

  Description: cid:X.MA8.1288036602@aol.com

  Description: cid:X.MA9.1288036602@aol.com

   


  Description: cid:X.MA10.1288036602@aol.com


  Description: cid:X.MA11.1288036602@aol.com


  Description: cid:X.MA12.1288036602@aol.com


 4. #4 by Mit on 2010/12/10 - 04:55

  Jịtkụ ai zịch dùm bõ kụmtừ Luas Home là cái déo jề! @Bõ

  Hốhốhố (khả ái chưa? ) Bõ mới xinh hoạt chi bộ nên hông biết dây là Bunglish, hay còn gọi là Lualish (Lừa + English), sản phẩm bất hủ của Zì Zỉ. 

  Mít doán mò nầy nhế, Luas = Lừa , home pricing = já nhà.  Luas home pricing tragedy = bi kịt já nhà ở Lừa, hay bi kịt já nhà của bọn Lừa.

  Dừng hỏi Mít “Lừa” là bọn nầu nhế!

 5. #6 by ketui on 2010/12/10 - 06:35

  Dịt mẹ Zì ngĩ WW3 dã khaitrương thật rùi các cô ạ.@Tướng
  Địtmẹ, chiếnthật rùi, chiếnthật rùi.
  http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/12/3BA2406A/
  Mafia là đây chứ đâu?
  Địtmẹ đâylà thếchiến3 nên phải xảyra chiếnmạng trước, cáinày thằngTướng nói đúng mịanó rùi. Địtmịa thếchiến được khởiđầu từ cáitên Wikileak (Phiênâm thế đéonào lạira WWiii) địtmịa, nổi gaiốc hết lên rùi! địtmịa, hômnay thứsáu cuốituần đéo lăntăn gì nữa, chochứng nở tất, địtmịa Tướng điđâu rùi, vềđây chỉ cáchsống trong WW3 mau. Bikịch bikịch…

 6. #7 by Enterprise on 2010/12/10 - 07:16

  @Dì:
  Anh thường xài IE và Firefox. Lúc thử thì xài trên IE. Chắc IE của anh có lỗi. Kiểm-tra lại thấy đúng rồi, hehe.

  Nếu đoạn code kiểm-tra từ của Dì không phải truy-xuất đến dữ-liệu để ở nơi khác thì Dì nên để nó ở client script luôn, giảm-tải cho server. Hehe, Dì đang tự làm à?

 7. #8 by Gã khờ on 2010/12/10 - 07:56

  Anh đây, anh đây, sư bố cô chủ quán. Cô dụ con nít ăn cứt gà khi mua cổ cánh. Thế anh hỏi cô một câu này cô zả nhời đi: Đang lúc rối ren trăm bề tại sâu, tại sâu bờ cờ tờ không quậy cho cổ cánh bay lên để trấn an zư nuận, mà nại để nỏ tèo như thế?

  Trả nhời dzồi anh sẽ cho cô hiểu thế nầu là chí tệ và trí tiệ khác nhau.

  Địt bố cái mặt !/ trâu cô phát cho thơm râu chim của anh,

 8. #9 by Enterprise on 2010/12/10 - 07:56

  Giá nhà như hiện-nay đúng là bi-kịch. Chẳng ai quan-tâm đến sản-xuất, lạm-phát không thể kìm. Nếu giờ không nổ mau, càng lâu doanh-nghiệp càng chết. Đến lúc nổ lại phải làm từ đầu.
  Chắc lúc làm-lại sẽ là nông ngư nghiệp, chế-biến nông thủy sản, softwares. Nhưng điều-kiện bắt-đầu sẽ khắc-nghiệt hơn: ô-nhiễm môi-trường, biến-đổi khí-hậu, vốn đầu-tư, nợ phải trả (tăng thuế). Đó là hậu-quả của tội chỉ biết lợi trước mắt mà bỏ-qua những thứ cần-thiết khác. Lúc-đó muốn tiến-lên chỉ còn niềm-tin thôi, hehe. Nghĩ lại niềm-tin quan-trọng lắm chứ. Chẳng thế mà có: tín-dụng, tín-phiếu, tín-thác,… hehe

 9. #10 by Dragonfly on 2010/12/10 - 08:02

  Morning Chi Bộ

  Thời jan koa Zì Thối mất một số thời gian bỏ bê Koán Bựa đi buôn jan bán lậu hòng đắp đổi số lượng hao hụt zo bão vàng vừa koa. 
  Nhẽ kũng ổn hay sâu mà tinh thần kó vẻ hưng fấn biên bài trả còm đợt nầy chất hơn trước làm anh đéo chửi được kâu nầu ,khó chịu fết. Thôi thì địtmẹ Zì Thối buổi sáng kái cho thơm miêng. Hệ Hệ
 10. #11 by Gia_lamcam on 2010/12/10 - 09:32

  Anh bẩu Cổ Nhuế nầy.
  Cổ Nhuế thường đi họp với Bờ Cờ Tờ, nên đẩy mạnh tiên triền mần sâu, để bần nông Lừa phát huy tinh thần yêu nước, yêu nhân dân, yêu Trính phủ, mờ hồ hởi phấn khởi quên mẹ gia đình vợ con mình đi, đem hết thóc giống còn giấu kỹ trong nhà, ra vãi vầu những chỗ có… định hướng í, thì sẽ kiềm chế được lạm phát, hạ sốt được giá nhà vươn vươn…
  Tỉ như trứng đang lởm khởm thì bẩu anh gì lên TV kêu trứng đang ngon đang ngon, ôm đê ôm đê; nhà đang thăng thì bẩu sắp tới đây, Trính phủ sẽ thế lày thế lày… là tró nó cũng chả dám đổ xiền vầu nhà đất nữa vươn vươn.
  Còn như cứ để bần nông Lừa tuyền ỷ lại, chỉ biết tự lo thân, tự cứu nhà mình, không chịu chung sức gánh đỡ khó khăn cho BờCT, thì BờCT cũng rất khó… cứu mình!
  Anh văn dốt vũ dát, cứ đoán mò thế, chả biết có đúng?
  Thế nhế thế nhế.

 11. #12 by langle179 on 2010/12/10 - 10:57

  Cô dụ con nít ăn cứt gà khi mua cổ cánh. @ Khờ.
  Địt bố nhà cô nữa chắc cô đợi nó lên 800 điểm cổ mới nhảy vào phỏng?  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:04

   Không trách cổ dược. Singĩ của cô là singĩ chung của most Lừa.

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 10:59

  Hei các cô.

  Có một Bựa PM mấy lần dềngị Zì cho tríchzẫn thôngtin từ Quán zưng lại không dề nguồn và zẫn linh tới Quán vì sợ hiệuquả tiêucực của nó. Zì jảnhời cô cổ như sau:

  Anh chỉ nói một lần và không tranhluận với em về mụcdích khaisáng của anh.

  Anh chỉ nói là, không thể trích của anh mà không gi nguồn. Ngược lại anh sẽ chưởi cho mất mặt như dã từng làm với một vài người.

  Nếu em không thể gi nguồn Quán Bựa, tốt nhất em cũng dừng nên dọc Quán Bựa.

  Vui lòng tìm những nguồn khác thíchhợp hơn với em.

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:02

  Các cô không bị bắtbuộc fải vào Quán Bựa và không bắtbuộc fải dọc, thích, hay nhớ Văn Bựa. Quyền lựachọn là ở các cô. Zì luôn cốgắng jữ khách, là các cô, zưng zứtkhoát không bằng mọi já.

  Zì có zững tiêuchí riêng của Zì khi mở Quán, và dừng ai ngĩ dến chiện ép Zì di theo hướng khác trừ khi chính Zì muốn.

  Cách hànhvăn của Zì cũng nằm trong concept ban dầu và chưa thể thaydủi so far. Các cô không chịu dược nhiệt vui lòng cút về mới mẹ.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:09

  Hehe zưới kia có cô nầu thắcmắc về tiếng Mẽo của Zì dó?

  Dúng như em Mít jảithích. Tiếng Mẽo zùng ở Quán Bựa là tiếng Mẽo Bựa.

  Zì zùng tiếng Lừa ở dây cũng là Lừa Bựa, thì chả có lýzo déo ngăn Zì không zùng Mẽo Bựa Tầu Bựa Ý Bựa. Tiếng Mẽo là tiếng fổthông tuyềncầu, fải chấpnhận dể worldwide speakers nângcấp nó và mần jầu nó.

  Tinhiên Zì cũng camkết không fá nát tiếng Mẽo và tiếng Lừa khi xài Mẽo Bựa & Lừa Bựa hehe.

  Luas Home Pricing Tragedy ngiã dúng như em Mít bẩu. Mẽo Gộc mà hiểu dúng ngiã Mẽo Bựa thì Zì còn mong jì hơn hehe.

 15. #17 by otocu on 2010/12/10 - 11:15

  Chẳng biết nói gì, thử mạng phát xem sao.

 16. #18 by dark30 on 2010/12/10 - 11:17

  @Dì cho anh hỏi vấn đề sinh tử này nhế. Anh về Lừa bán hết mẹ tài sản papa mama để lại và chuyển ra Khoai Tây vào thời điểm này có bị ngu không? Bây giờ anh sợ nước Lừa nhà anh bỏ mẹ!

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:17

  @Cô Khờ

  Tính xìbam hả dồ dĩ tẹt kia? Dịt mẹ Chứng, Lạmfát, thì Bê Xê Tê có khảnăng kiểmsoát cái ./ trâu ý mà dòi quậy tung. Quậy dược bỏn chả quậy từ lâu rùi.

  Tinhiên dể cho Chứng xìu xuống hoặc Lạmfát tăng lên thì rất zễ hehe.

  Lúc nầu chả thế, xây thì khó chứ dập khó déo jì, trẻcon nó cũng mần dược.

  Thực ra ban dầu Bê Xê Tê cũng muốn Housing Booming-in, zưng nó lại boom quá mẹ dà làm tannát cả nền kinhtế vốn dã vôcùng fòfạch, nên bijờ khóchịu quá khóchịu quá hehe.

 18. #20 by Pepti on 2010/12/10 - 11:19

  Tướng ơi, đọc hết còm của tướng và bựa viên roài. Thấy hết nhẽ rồi về cái topic roài… Chẳng lẽ không còn gì để bàn nữa chăng. Đóng tóp chăng?. Hay mềnh ngu nhể. ????
  Vì đã nói nguyên nhân của tăng giá nhà rồi, ??. Còn giải pháp thì đầy ra đó rồi.. Vấn đề có làm hay không ?. Thì tùy…. Mà tùy thì hết chuyện để nói rồi còn giề nhể…. Còn chuyện boom out thì lúc nào đổ vài cái chung cư hoặc là cái giề giề liên quan nhà nó xảy ra… là boom… Nhẽ nào top này dừng ở đây ư hả Tướng và bựa viên.

 19. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:26

  @Cô Dì Lét tintin

  Dể tạo word cho Asinerum thì cô submit nó rùi dám Editors sẽ cânnhắc (Humanly chứ không fải Computerly) rùi add vầu tựdiển chứ.

  Từ ziteo của cô dược coi là không dẹp (duôi có 2 nguyênâm liền chỉ zành cho Determiner và Proper Noun) và không rõ gốc (chẳng biết nguồn nó là tiếng Lừa hay Mẽo hay Tầu), nên không dược zuyệt dâu hehe.

  Tinhiên dấy là việc sau nầy, chứ jờ Asinerum dang trong quátrình hoànthiện ngữfáp cănbản, chứcnăng dó bị disabled rùi.

 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:33

  @Cô Roai

  Cái Word Checker ý nó còn cóthể tra từ như là tựdiển ý thì chạy ở Client thế nầu? Ngoài ra nó còn lấy word trong database về máy Client mần tựdiển nhỏ nữa mà.

  Hehe Concept và Design là của Zì hết dó cô. Zì yêucầu stricly:

  – Không trangtrí rườmrà mầumè. Cực hạnchế chèn hình, flash, audio.. Không có thì càng tốt.

  – Không xài font chữ riêng mà chỉ xài font dạichúng có trong máy của mọi người everywhere.

  – Không zùng côngngệ mới cái déo jì mà web2 web3 cứt dái bỏ mẹ.

  – Coi trên máy nầu cũng dược, xài browser nầu cũng dược, kểcả Phone hay everything.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:34

   Và cỡ chữ fải cojãn thoảimái cho jàhói zễ coi nữa hehe.

 21. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:35

  @Cô Bép Ti

  Về cơinới dầulâu cho nó rộng ra tí di cô. Dềtài nầy mà mới dọc chừng dó cô dã bẩu hết à?

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:40

  @Cô Dác

  Việc cô hỏi thựcsự quantrọng và khó jảnhời vì quá thiếu thôngtin. Cô cần nói rõ:

  – Tàisản cuả cô ở Lừa hiệnnay là jì, ở dâu?

  – Cô dang ở Tây zạng nầu? Có Citizenship? Có Green Card? Dang học? Mới di mần?

  – Tìnhtrạng jadình ra sao? Mấy con? Mấy vện?

  – Sứckhỏe, nănglực, tàichính, và sự thíchhợp với Tây’s Life của cô thế nầu?

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:44

  @Cô Cẩm Hói

  Hehe dúng là Jàhói. Thammiu dườnglối chínhsách jì mà tuyền bài của Jàhói từ thời 196x. Năngdộng thêm chút di cô ơi.

 24. #27 by Dragonfly on 2010/12/10 - 11:46

  Từ đầu đến jờ mới đi vùng ven đúng zồi. Zì Thối chưa chốt hạ kăn nguyên chính zù Chi Bộ đã đoán được phần nầu. Địtmẹ Zì Thối chuẩn bị Chốt kìa hay lại hai chấm xuống ruộng gạch đầu bờ ,ngó lơ. Hệ Hệ

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:48

   Sau một hồi chưởi nhau thì tấtcả dều thấy cái gốc vướndề, và Zì sẽ déo cần bốt tiếp nữa hehe thế mới hay.

 25. #29 by dark30 on 2010/12/10 - 11:46

  @Dì: Tối nay anh bốt cồng riêng nhờ tư vấn cụ tỷ nhế. Thanks Dì

 26. #30 by Không Ai Sất on 2010/12/10 - 11:48

  Hi chi bộ chó, hi tên chủ quán thối tha!

  Anh travel 10 ngày nay bận quá, toàn hóng chi bộ qua mobile thoai!

  Địt mẹ, đọc cái bích này anh càng cảm nhận sâu sắc cái bi kịch của ông Lừa như anh!

  Năm 07 anh travel Hàn xẻng, hỏi bọn về nhà cửa nó bẩu apartment 100m2 khoảng 200k tơn, GDP bình quân bỏn năm đó là 20k tơn / năm, bằng đúng 10 năm thu nhập như tên Bựa nói.

  Ôi địt mẹ Bê Xê Tê, tuổi thanh xuân của anh ở xứ Lừa là kiếm tiền miệt mài và trả cho bank các thể loại đặng kiếm một con chung cư như máu lồn làm nơi cư ngụ! Trong khi bọn cùng tuổi ở Korea thì uýnh gốp, travel liên miên!

 27. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 11:49

  Thôi Zì di bú tí bia mới Bê Xê Tê dây các cô.

 28. #32 by Dragonfly on 2010/12/10 - 11:51

  Địtmẹ Zì Thối. Đồ Lừa đảo gộc.Zì phải chốt vì Chi Bộ cần chứng kứ kủa cái mồm thối mà Zì đương sủa.Địtmẹ Zì phát nữa. Hệ Hệ

 29. #33 by Gã khờ on 2010/12/10 - 14:00

  Anh đây, anh đây địt cụ các cô. Anh khai sáng các cô đây, địt ngựa các cô phát nữa để thơm chim Anh dzồi Anh mới khai sáng.

  Địt bố nhà cô nữa chắc cô đợi nó lên 800 điểm cổ mới nhảy vào phỏng?@Cô ngồi học lõm(Langle179)

  Tính xìbam hả dồ dĩ tẹt kia? Dịt mẹ Chứng, Lạmfát, thì Bê Xê Tê có khảnăng kiểmsoát cái ./ trâu ý mà dòi quậy tung. Quậy dược bỏn chả quậy từ lâu rùi.@Zì thối, con bạc khát nước mà đòi khai sáng.

  Cả 2 nghe Anh phán truyền, Cô ngồi học lõm đọc lại trả nhời của Zì dốt dùm cho anh. Rồi đọc típ nhở.

  Địt quặt, nếu Anh là thằng chủ Anh mở cái quán bán cổ cánh thì Anh phải làm chủ nó. Anh muốn lên thì Anh cho lên. Anh muốn xuống thì Anh cho xuống. Mọi cái gọi là customers muốn đông vui hao là Anh phải quyết định được. Nếu Anh không quyết định được quán xá của anh đông vui hao thì anh đóng mẹ quán anh làm chuyện khác. Đúng hông?
  (Còn típ)

 30. #34 by Gã khờ on 2010/12/10 - 14:03

  Thế thì, tại sao dững năm chước Anh làm được. Mà năm nay lúc cận kề ngày hội ăn chia sắp đến Anh lại không làm được? Trả nhời câu này của Anh đi thì các cô sẽ thấy các cô dốt và tối ở chỗ lào?

  Địt mẹ các cô phát nữa cho thơm lông chim của Anh, Anh đã từng đưa link cho các cô đọc nhưng các cô tối quá, tối quá. Củ sọ các cô chỉ thấy xiền hãm !/ nên các cô chỉ muốn chui dzào chỗ chết mà thôi.

  Các cô tưởng dzằng quán cổ cánh mọi lơi chên thế giới là minh bạch và theo sức mạnh của nền kinh tế chắc? Xin thưa các cô, mọi nơi dù nó là của Nĩu Ước hay của Dubai, hay của Hongkong hay của Lừa nó chỉ là cái sòng bạc mà thằng chủ sòng là chính phủ sở tại tốt tuốt tuồn tuột.

  Địt mẹ phát nữa cho sướng cái alô. Đã là sòng bạc thì ông ngồi đó ông quậy cho nó chạy để ông lây tiền sôi!!! Hiểu chưa, hiểu chưa? Ông không còn sức quậy nữa là ông sắp tèo. Ông mà sắp tèo thì có chó nó quậy dùm.

  Đù má, hôm trước ông cho ra lịnh 01/01/2010 lày ông sẽ đánh thuế 10% vàng xuất khẩu là thằng Gia Nã Đại nó đã bỏ ông cái dzự án vàng Bồng Miêu nó xây dựng gần cả 5 năm nay với 100 triệu ông Tơn nó đi dzồi.

  Đù má nghe lời thằng chủ nhà có nước ăn quặt, ăn quặt. Anh mới ngủ trưa dzậy mà thấy 2 ý kiến ngố của các cô ở trên làm Anh tỉnh hẵn dza, làm anh phải dậy các cô mỏi cả alô. Địt mẹ các cô phát dzồi anh mới ngưng dạy cho nó dỡ cái công anh dạy.

 31. #35 by kochumbenim09 on 2010/12/10 - 14:30

  tên nầu đương ngứa dái thì mần tí thơ phú đi nầu..cứ thế nầy thầy lại nhơ nhớ con rô nhà thầy với thằng dg dái ghẻ…đmc cứ trên chục con số 0 là thầy dức hết cả đầu…đcm cho tí thơ ca đê..

 32. #36 by Già Không Đều on 2010/12/10 - 14:44

  Địt Mẹ Cô Khờ phát cho rụng cái lông chim đang đổi màu của Anh!

  Cô thua chứng nhiều lắm rùi nên trở nên căm phẩn thị trường chứng Lừa phải hông zậy?

  Địt Mẹ Cô không có cái thị trường vốn này thì doanh nghiệp lấy cứt gì mà bổ sung vốn mần ăn ngoài đi đêm với ngân hàng hử?

  Vấn đề như Cô nói là Sòng Bạc Lừa là Sòng của các dạng Năm Cam, chứ không đúng tiêu chuẩn như Sòng Macau chuyên nghiệp không lừa đảo. Vấn đề là nó cần minh bạch và đàng hoàng hơn. Anh mong nó được xé nháp làm lại từ đầu, tuy nhiên nó cần theo những hành lang pháp lý, chính trị kiểu mới. Và nhất quyết phải vứt cái thằng SCCI vào thùng rác, đéo ai đời Sòng Bạc mà có Tay Trong Toàn Tay To của Nhà Cái nhiều đến thế. Đá bóng thì không thổi còi và ngược lại.

  Những bầy thú điện tử đã dần cao chạy xa bay khỏi chợ chứng Lừa sau những cú tung hoàng ngang dọc để hút máu các con Lừa trong cơn say chứng hồi 07 08. Tất cả con ranh ăn theo đều dính đạn và các quĩ đầu tư nước ngoài còn lại đang tiến thoái lưỡng nan đi hay ở không đành lòng đấy cô ợ và SCCI đang miệt mài bổ sung bơm Ông Cụ vào để nó lình xình 450 points cho qua hết Tiệc Nhới rùi tính hoặc kệ bà cố nội nó ra sau thì ra. Địt mẹ, giữa cứu lạm phát với cứu chứng, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

 33. #37 by Dragonfly on 2010/12/10 - 14:58

  Chi Bộ kó tin là sau tiệc nhớn mọi thứ giá cả sẽ fi mã ầm ầm không? Anh nghĩ sure, nên kô nầu nhỡ tích lũy hàng hóa vì sợ WW3 kũng chả lo ế mẹ. Hệ Hệ

 34. #38 by Zon on 2010/12/10 - 15:04

  Này Zì Tướng ơi khi nào Zì mần lãnh tụ nhớ đổi ngay quả GMT+8 cho em nhờ nhé. Mấy hôm nay trời rét mà cứ phải gọi con gái dậy sớm để đi học là em cứ lộn hết cả tiết lên.Nhớ hồi đi làm Ôsin ở Úc thấy tự nhiên mùa đông nó thông báo vặn đồng hồ thêm 1 tiếng thấy sao bọn Úc nhà quê nó lại thông minh thế cơ chứ. Hồi đó em cứ thắc mắc sao bọn Lừa có mỗi bắt chước nó quả vặn đồng hồ 2 mùa đông hè đơn giản thế mà cũng không làm là sâu là sâu??? Khi đọc được bài GMT + 8 của Zì cứ sướng mãi. Ôi Zì mần lãnh tụ….Ngày ấy ngày ấy sẽ rất xa xôi….. và chúng ta là người …chiến thắng???

 35. #39 by Gã khờ on 2010/12/10 - 16:19

  Cô thua chứng nhiều lắm rùi nên trở nên căm phẩn thị trường chứng Lừa phải hông zậy?

  Địt Mẹ Cô không có cái thị trường vốn này thì doanh nghiệp lấy cứt gì mà bổ sung vốn mần ăn ngoài đi đêm với ngân hàng hử?

  Vấn đề như Cô nói là Sòng Bạc Lừa là Sòng của các dạng Năm Cam, chứ không đúng tiêu chuẩn như Sòng Macau chuyên nghiệp không lừa đảo.@Cô Cẩm

  Hehehe, Anh mà thua thì cô cũng đi ăn mày.

  Vấn đề ở đây thì tự bờ cờ tờ nó làm chết cổ cánh nó tạo dza. Cẩm hói hiểu chữa, hiểu chữa? Dĩ nhiên không có cổ cánh thì các công ty không có xiền làm ăn. Đoá là kiến thức căn bẩn mẹ. Nói làm giề?

  Sòng bạc nào cũng là sòng bạc cô ợ. Chỉ khác nhau là sòng bạc Lừa nó ngu nên nó lộ liểu. Còn tụi kia khôn hơn nên nó kín đáo thôi. Cô cần học nhiều để cái củ sọ của cô mở mang ra thì mới đủ nội công nhào vô cổ cánh.

  Địt ngựa cô phát cho thơm lông chim Anh.

 36. #40 by EURO on 2010/12/10 - 16:31

  Rô đây Rô đây. Dạo này Rô bận đong xiền để lấy xiền đong giai. Nên hok vào chém với chi bộ được nhiều. Đong được xiền xong Rô lại vầu chưởi nhau tiếp,hehe Nhớ các giai hok chịu được. hihi

 37. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 16:31

  @ Gà Khờ bầnnông ngu vôdối, dồ con lợn, dồ ./ gà.

  Câm mồm. Dịt mẹ sủa ngu như con lợn mà sủa mãi là sao?

  Dịt mẹ jờ muốn cho Chứng Lừa xuống 100 thì ông chó cũng làm dược, zưng jờ muốn chứng lên 600 thì cái mả bố nhà cô cũng déo thể nge chưa.

  Nguyêntắc bấtzibấtzịch của các chỉsố là “Zễ Fá Khó Xây” nhớ chưa. Dể một cái jì dó jở nên xấu di thì cực zễzàng, còn dể nó tốt lên dòihỏi có zững quả dầulâu bấthủ, mà cũng déo dơnjản.

  Dịt mẹ dây là jảnhời cuối cùng của Zì cho cô về vướndề nầy. Dịt mẹ cô mà làm mất thờijan của Jì một lần nữa là khóa mẹ mõm một ngày.

  Sủa ngu hơn cả chó mà cứ ôngổng ôngổng. Nói déo có tí lýluận nầu mà cũng nói. Dịt mẹ dồ con lợn.

 38. #42 by Gã khờ on 2010/12/10 - 16:47

  Dịt mẹ dây là jảnhời cuối cùng của Zì cho cô về vướndề nầy. Dịt mẹ cô mà làm mất thờijan của Jì một lần nữa là khóa mẹ mõm một ngày.@Thằng dốt dạy đời

  Hehehe, té ra mày cũng là thằng dốt chỉ di dạy bầy đàn Lừa ngu để vào chỗ chết. Mày có khá gì hơn lũ Lừa ngu khi mày buôn câu nầy?

  Anh cho mầy biết là Anh vào chỉ để cho lũ Lừa không bị mầy bẫy vào chỗ chết. Nếu mầy không muốn thì anh đéo thèm vầu nữa. Cỡ như mầy chỉ hốt cứt hốt cứt cho bờ cờ tờ.

  Thế nhá.

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 17:32

   Nói ngu như ông lợn ý, déo có tí lậpluận dáng tin nầu, thì chó nó nge. Dã thế lại còn lảinhải lảinhải.

   Dịt mẹ cô khác déo jì bọn xìbam như Lãng Lét, Năm Lét.. Mồm déo mọc ở dầulâu mà mọc ở mông dít.

 39. #44 by ketui on 2010/12/10 - 16:52

  Địtmịa, chiều hômqua lúc 17h ngày09/12/2010 Tui thấy trêntrời có những dãimây do gió trênđó thổi kiểuđéogì mà ra hình như rồng ấy, đéo biết điềmtốt hay xấu. Mịa, thờiđiểm này cáigì cũng làm Tui ớnăn. Bikịch, bikịch..

 40. #45 by otocu on 2010/12/10 - 17:06

  Cô Zon không có khái niệm về giờ giấc à? Đọc lại cồng của cô đi.

 41. #47 by otocu on 2010/12/10 - 17:10

  Địt mẹ Khờ, nghe cô nói chẳng hiểu mẹ. Nói rõ ràng ra, cứ loanh qua loanh quanh.

 42. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 17:21

  @Cô Túi, các cô.

  Không jì cần cho Xứ Lừa bijờ hơn là một cuộc chiếntranh. Xứ Lừa cần fá hết, sạch bách, xây lại từ dầu.

  Như WW1 WW2 ý, sau cuộc chiến là hàng loạt cuốcja mới ra dời, cùng hàng loạt cuốcja thaydủi chếdộ. Tấtnhiên có thằng tốt lên có thằng xấu di, âu cũng là sốmệnh.

  Zưng với Xứ Lừa jờ xóa bài mần lại thì chỉ có tốt lên chứ déo có xấu di, vì hehe nó ở tậncùng xấuxa rùi.

  Cuộc chiến Zì nói tới không nhấtthiết fải ziễn ra ngay trên Xứ Lừa, cũng không nhấtthiết fải quá khốcliệt dầu zơi như suối mấu chẩy như sung. Zưng zứtkhoát fải có một trận hehe tơibời tơibời.

  Như năm 1945 ý. Cuộc chiến WW2 hồi dó cũng chả ảnhhưởng Lừa mấy. Chết dói thì hoắng lên thế thôi zưng cũng chỉ vài ngàn mạng (coi lại bài Hai Trẹo Lừa Ất Zậu hehe). Zưng Ông Cụ nhờ cuộc chiến ý mà cỡi lên cổ tộc Lừa hehe.

  Nếu không có WW2 jờ Ông Cụ chắc dang vuivẻ bên cô vợ Liu Ba và con gái Tania hehe dâu dó mãi bên Hạ Sông Dông Nga Ngố.

 43. #49 by minhhuong on 2010/12/10 - 17:24

   

  @anh Khờ: Bình tĩnh anh, em không hiểu ý của anh, anh ơi.

  1,Thứ nhất nguyên tắc là mua khi giá thấp, bán khi giá cao. Hiện nay giá rất thấp rồi, là thời điểm mua vào.

  2,Dự đoán giá thấp này sẽ trong thời gian dài, tức đóng băng:

  2ª: như vậy không nên mua kiểu lướt sóng vì vốn bị đóng băng theo. Chỉ bọn lướt sóng mới hiểu là đâm đầu vào chỗ chết thôi chứ. Và TT lẫn Lănglẽ đều bảo kô nên lướt sóng rồi mà.

  2b: còn bọn chỉ chọn mua đầu tư trung/dài hạn nhận lợi nhuận cổ cánh mỗi năm thì đây là thời điểm giá thấp để mua vào là đúng rồi, cũng là kiến thức cơ bản và logic quá thông thường.

   

   

  Về nguyên tắc đầu tư chứng khoán thông thường, em thấy TT và Lẽ đúng rồi. Tuy nhiên:

   Vấn đề bây giờ là riêng bản thân em thấy tình hình các cty khả năng sập vô tội vạ cao lắm, đầu tư theo kiểu trung/dài hạn cũng vô cùng nguy hiểm.

  Phải ý anh vậy không? Nói cho nó rõ ra, anh nói chả thoát ý mẹ gì cả.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 17:27

   Dấy cứ fải dể Vàng Son nhẹnhàng dổ cứt vầu mồm thì lũ con lợn mới nhai nuốt dược.

 44. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 17:25

  Zì chỉ cần jảzụ vắntắt thế nầy, WW3 xong, fe Trục thua cuộc, China dủi lãnhtụ và chếdộ hehe.

  Thế thì liệu Xứ Lừa không thaydủi mà dược à? Zù không cần thamchiến.

  Tómlại là Lừa cần một cuộc thếchiến hơn bâu jờ hết hehe. Lừa không thể tự thaydủi thì fải chờ tácdộng ngoạilai thôi.

  Các cô hiểu chưa lũ con lừa?

 45. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/10 - 17:27

  Thôi Zì di mần cái jì cho ấm dây. Dói mẹ rùi

 46. #53 by Gã khờ on 2010/12/10 - 19:03

  Anh đây, anh đây, địt mẹ các cô phát rồi khai hoang dỡ hoá củ sọ các cô sâu.

  Khuyết điểm đầu tiên là Anh sai lầm về cái củ sọ của các cô cho trí, anh không ngờ nó tệ quá. Nên anh bảo lần này là lần chót cho entry này.

  Nếu các cô đang ôm chứng thì phải lựa lúc mà tẩu. Vì hiện tượng không còn USD để nhập vàng và xăng dầu vừa qua của nhà nước đã làm cho Công ty Canada: Olympus Pacific Minerals Inc bỏ của chạy lấy người sau 5 năm xây dựng rồi, vì cái quyết định tăng thuế 10% cho xuất khẩu vàng các cô có biết không?

  Các cô phải thấy rằng nếu nhà nước có đủ tiền là nhà nước đã làm cho cổ cánh tung bay để lấy yên dân chúng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này rồi. Nhưng cổ cánh ngày càng tèo. Công ty không tiền để làm ăn vì ngân hàng tăng lãi suất kịch trần ai làm ăn mà không lỗ. Thế thì cổ cánh là đại diện sức mạnh của các doanh nghiệp và công ty sẽ đi về đâu, khi công ty và doanh nghiệp bị đóng băng tiền tệ?

  Tiền là huyết mạch của sự sống nền kinh tế. Nhưng tiền đang bị đóng băng vì chính sách chống lạm phát của chính phủ vì điều hành quá ngu theo cái lý thuyết của anh Lú copy và paste lại của tụi Tầu, bằng tăng lãi suất thì làm sao nền kinh tế khỏe mạnh? Sức mạnh nền kinh tế thể hiện qua cổ cánh của công ty và doanh nghiệp. Nhưng công ty và doanh nghiệp không có tiền để họat động thì cổ cánh sẽ đi về đâu?

  Đúng là các cô cần giải thích như học sinh phổ thông xứ Lừa mẹ dzồi. Làm phí công Anh quá xá.

  Good luck,

 47. #54 by Dương Wá on 2010/12/10 - 19:07

  Zì chỉ cần jảzụ vắntắt thế nầy, WW3 xong, fe Trục thua cuộc, China dủi lãnhtụ và chếdộ hehe.

  Thế thì liệu Xứ Lừa không thaydủi mà dược à? Zù không cần thamchiến.

  Tómlại là Lừa cần một cuộc thếchiến hơn bâu jờ hết hehe. Lừa không thể tự thaydủi thì fải chờ tácdộng ngoạilai thôi.

  Các cô hiểu chưa lũ con lừa ? @ Bựa fò lỗ đít.

  Ờ, anh cũng mong như dzậy cho xong. Anh vote thằng mặt ./ chỗ nầy nhế. ‘Đánh rắn phải đập đầu’ nhở ? Nhưng anh e cô Hồ điếu húng đến độ rơi vầu bẫy cô Ô jương sẵn. Phải đợi thêm đã nhể ?

 48. #55 by Kakashi on 2010/12/10 - 19:15

  Tómlại là Lừa cần một cuộc thếchiến hơn bâu jờ hết hehe. Lừa không thể tự thaydủi thì fải chờ tácdộng ngoạilai thôi.
  ========================
  Chuẩn. Có nhiều vấn đề mà BCT biết nhưng không dám làm vì bọn bỏn sợ đụng chạm. Vì vậy, bọn rất cần những yếu tố ngoại cảnh tác động kiểu như lũ lụt, động đất, chiến tranh bên ngoài (toàn những thứ bất khả kháng)… để thực hiện chính sách của bọn. Đấy là bài của bọn bỏn rồi. hehe
  Ngoài giá nhà thì giá điện, giá nứơc, giá xăng dầu…cũng vậy thôi.

 49. #56 by Dragonfly on 2010/12/10 - 19:23

  Địtmẹ anh đồng ý với Zì Thối. Xóa kờ đi chơi lại từ đầu cho nước nó sáng. Hệ Hệ

 50. #57 by Dương Wá on 2010/12/10 - 19:46

  Anh nhiệt liệt ủng hộ thằng Khờ đổ cứt vầu mõm thằng Bựa về chứng Lừa hiện nay. Đù má, trứng triếc cặc jì mà bọn SCIC đổ tiền vầu như lũ lụt + bọn funds mỗi thứ thứ Tư, thứ Năm và cuối phiên lại ủn lên để tính fee manager với bọn cổ đông….etc. Mà đù má anh nổ thía thôi chứ anh té chứng từ 2008 rùi. Hẹ hẹ …..

  Tên nầu ôm gold thì cứ ôm nhế,  theo TA nó vẫn uptrend đới (FA + news cũng củng cố) còn những đợt sóng lên xuống là bọn cá mập take profit + bỏn đánh xuống để ôm thêm thui.  Ti diên, anh kg khuyến khích các cô lướt sóng lúc nầy, kg đủ bản lĩnh sóng đè bỏ mẹ. Cô nầu lỡ ôm já cao mà chưa cắt lỗ nên ôm thêm để trung bình jảm vốn đầu tư.

  Warnings:  Chỉ đạo của Tía chỉ có tính tham khẩu, thằng mặt ./ nầu nghe theo bị bốc cứt đéo phẩy do Tía. Hẹ hẹ …..  

  Nhiêu đó thui, Tía phẩy đi bán zé số kiếm cơm đơi. Hẹ hẹ hẹ ……..