Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by minhdung on 2010/12/09 - 12:50

  Chi bộ dắm thối, anh đi ngủ trưa đây, chạy từ sáng mỏi hết cả cẳng, hehe.

 2. #2 by Gã khờ on 2010/12/09 - 13:08

  Anh bẩu vàng qua mốc 1400$/au là tèo mà, ngờ đâu nó lên tận 1430 mới tèo, hehe. Đang tèo sâu quá. Tên nào có điều nghiên giá vàng phát biểu phát coi. Anh chưa tính được ra sao cả. Nhẽ chờ xem Nam Bắc Hàn có oánh nhau không nữa.@Dũng hói


  Theo Anh thì các cô chú cứ yên trí lớn là vàng còn lên nữa. Các đợt lên xuống là chỉ để giết những con bạc khát nước đéo nhận định tình hình là lũ cá mập ở Wall Street nó có vốn là vô hạn còn con bạc khát nước có vốn hữu hạn. 

  Cá mập nó nhồi lên xuống liên tục, nhưng dài hạn đến khi nầu thằng Trung Hoa đại lục chưa đầu hàng thì vàng vẫn lên. Trong các đợt lên xuống đó, các con bạc khát nước sẽ tèo dần hết vốn làm giàu cho Nữu Ước.

  Nên các cô chú biết thì lướt kiếm cơm, không biết thì ôm và theo rõi thằng Trung Hoa đại lục hết hơi thì bùng. Vì tình trạng như thế lày cũng đã từng có thời thằng Iran bắt các con tin ngoại giao Mẽo hồi cuối thập niên 1970s và đầu thập niên 1980s vàng lúc đó đã lên đến đỉnh là 850$/oz dồi. Sau đó nhóm Trung Đông phải bỏ thằng thống lĩnh Iran theo Mẽo thì vàng rơi tự do còn chỉ hơn $200/oz!!!

  Không tin lời Anh thì các cô chú cứ hỏi thằng gúc.

  Địt ngựa các cô chú cái trước khi kết thúc cho thơm râu Anh, khai sáng cho các cô chú mệt cái alô.
 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:26

  Zì dây dịt mẹ quánxá déo jì vắng như !/ mới dẻ thế nầy?

  Dịt mẹ jàhói tintin chết mẹ hết chỗ nầu rùi?

  Dịt mẹ cô déo jì Chiênja Bấtdộng vầu nổ dược 1 nhát ăn dập 3 nhát thế là chạy mất zạng rùi à? Dịt mẹ bảnlãnh mới có chừng ý thì vầu Quán làm déo jì mất thìjờ dịt mẹ fí cả công Zì chưởi.

  Dịt mẹ từ sáng jờ mới chưởi dược fát thưzãn quá di.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:32

  Vàng dỉnh Vàng dỉnh cái !/ bố cô Zũng Hói chứ fátbẩu ấtơ thế à? Dịt mẹ 1300 cũng dỉnh, 1350 cũng dỉnh, 1400 cũng dỉnh, jờ thì 1600 dỉnh, sau dó chắc 1800 dỉnh.

  Dịt mẹ fải học Zì ý, nói cái déo jì là chuẩn cái dó déo cần diềuchỉnh.

  Zì vưỡn nhắc lại: dịt mẹ vàng mà qua 2K Tơn là tỉn nhau zữzội toàncầu, lýzo dươngnhiên là tại O3ma cướp trắng 3/4 tàisản của bọn còn lại. Nếu zùngzằng và các bên quyếtdịnh déo tỉn nhau thì vàng xuống <900 Tơn.

  Dịt mẹ các cô nhớ lấy nhời Zì. Zì nói sai dốt mẹ Quán luôn.

  Tạisâu Zì nói dược như thế? Vì Zì tính já theo côngthức Al Huang dó.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:36

  Vậy cô Ma, cô Hồ có biết diều Zì nói hông?

  Dươngnhiên các cổ biết. Và dộngthái cô Ma cô Hồ nắn nhau ở Bắc Hàn chính là chuẩnbị cho các ziễntiến sau dó.

  Nếu cô Hồ lịnh cho Kim Béo cươngcòng, thì hehe vàng của các cô sẽ leo hết dỉnh nầy dến dỉnh khác. Ngược lại thì các cô doán ra rùi.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:40

  Còn về thịtrường nhà Lừa, Zì gần như chắcăn diều nầy.

  Dó là sẽ có một hoặc vài chungcư cao tầng ở Hànội hoặc Sàigòn bị dổ sụp tantành. Tiếp sau dó sẽ là cơn boom-out của Lưas Housing.

  Các cô cứ hìnhzung việc các cô fải di trên một ông dường dầy cứt chó. Thì chiện các cô zẫm fải một hay nhiều ông cứt chỉ là chiện sớm hay muộn mà thôi, zù các cô có cốgắng bâunhiêu di nữa.

  Hãy ginhớ nhời Zì dịt mẹ các cô.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:43

  Dịt mẹ cô nầu fía zưới bẩu dang thời lạmfát thì déo mua chứng dược dấy?

  Dịt mẹ các cô ăn jì mà ngu thế? Mua chứng dược hay không là ở chứng, chứ ở déo dâu lạmfát hay không. Chứng ngon thì khác déo jì Tơn, Vàng, hay gởi Bank.

 8. #8 by ongcu69 on 2010/12/09 - 13:44

  Onlineallday

   00:24 07-12-2010

  Cháu cứ gí buồi vào bật TT làm gì cho mất thời gian. ĐM bảo thủ thì thủ đặc chứ báu gì.

  ĐM, quận 3 Đình có vài vạn mạng, cỡ bựa như chú thì chỉ vài thằng, cháu mà tìm ra, chụp được ảnh chú cháu public mẹ nó lên đây cho xem, đanh đá vừa thôi. Hehe @Chiên Za bất động sản ăn máu ./
  Cô chiên za trả nhời Zì từ hôm nọ, có thấy Zì bật đéo đâu. Hay Zì sợ cổ tung ảnh lên hehe

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:47

   Jảnhời thế nầy thì Zì còn déo thèm dọc nữa là jảnhời tiếp hehe. Các cô thích ảnh thì Zì bốt cho vài quả ảnh chứ Zì sợ các cô cái dầu buồi Zì dây này.

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:46

  Dịt mẹ cô Khờ déo jì lại zẫn một bài của bọn nhàbáo lỗdít về kinhtế thế?

  Dịt mẹ trích/zẫn bọn kềnkền Lừa về kinhtế tàichính bị cấm ở Quán Bựa, coi như xìbam.

  Bọn kềnkền ngu khỏi nói, thế mà lại có thằng trích nó thì ngu dến mức nào?

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 13:50

  Thôi Zì chạy tí dịt mẹ các cô tối Zì zìa dịt mẹ.

 11. #12 by Già Không Đều on 2010/12/09 - 13:54

  Địt mẹ lãi xuất huy động đã chạm 18%,,thía cho vay ra bèo lắm 20% trở lên, và còn lên nữa, y chang cách đây mấy năm. Gói hỗ trợ lãi xuất xem như xuống sông xuống biển mà thực ra nó bị các con bạc khát nước thua chứng khoán tiếp tục ném vào, và cả ném vào đất cát nữa chứ đéo lo sản xuất kinh doanh mẹ gì. Làm doanh nghiệp đi vay thì làm cái đéo gì ra mà trả lãi ngất ngưỡng thế hả trời, khi ông hàng xóm là công xưởng thế giới. Ngay cả rau củ quả Khựa đang tràn ngập HN, đéo có chỗ cho nông sản Lừa nữa.

  Năm hết Tết đến mà tình hình này thì 2011 eat shit eat shit.

  Thôi kiểu này chuyển qua cạnh tranh nghề buôn nước bọt với Bà Dì cho chắc ăn he he he

 12. #13 by ongcu69 on 2010/12/09 - 13:59

  Dó là sẽ có một hoặc vài chungcư cao tầng ở Hànội hoặc Sàigòn bị dổ sụp tantành. Tiếp sau dó sẽ là cơn boom-out của Lưas Housing.@ Zì mồm thối


  Kể cả vậy cũng đéo boom-out dễ đâu, trừ khi Bê Xê Tê muốn thế. Trước tiên là sai ban tuyên giáo bịt mõm bọn lỗ đít hay khóc nhè, tiếp là tìm 1/vài thằng tốt đen để thí. Chưa chắc vài cái chung cư sập sẽ là cú huých đủ mạnh tạo cơn boom-out.
 13. #14 by Kakashi on 2010/12/09 - 14:05

  Tạisâu Zì nói dược như thế? Vì Zì tính já theo côngthức Al Huang dó.
  —-
  Dì công bố cái công thức đấy đi cho chi bộ chiêm ngưỡng đánh já. Chứ thế này thì chi bộ bị cả vú lấp đầy mõam cãi sao được

 14. #15 by Kakashi on 2010/12/09 - 14:12

  Dó là sẽ có một hoặc vài chungcư cao tầng ở Hànội hoặc Sàigòn bị dổ sụp tantành. Tiếp sau dó sẽ là cơn boom-out của Lưas Housing.@ Zì
  —-
  Nếu điều đó xảy ra thì chỉ có giá chung cư là xuống thôi chứ giá nhà/đất nhất là mấy quận nội thành thì không có chiện giảm đâu, có khi còn được mùa tăng giá. mà kể cả nó có giảm thì vẫn là cao so với số đông dân Lừa làm công ăn lương. Vừa rồi Lừa ra cái Nghị định 72 về bất động sản là giá chung cư chùng xuống rồi, việc huy động vốn từ dân, vay vốn ngân hàng cũng khó khăn hơn trước + giá đất cao nên thằng nào đầu tư BĐS bây h phải là thằng có thực lực.

 15. #16 by Già Không Đều on 2010/12/09 - 14:26

  Địt mẹ dân Lừa có máu cờ bạc vào tận xương tủy, đéo chơi chứng thì chơi đất, chơi vàng, chơi Ơ, chơi Tơn. Siết xới nọ thì chuyển phỏm xới khác lỏng lẽo hơn và cứ thế như vòng quay thời trang. Đéo lo cải thiện kinh doanh con mẹ gì. Toàn lo chụp giựt quánh quả.

  Mẹ cứ nhìn cái hội chợ Hàng VN chất lượng cao của em Hạnh ngày càng èo ụt hết khí thế, phải tìm đường về vùng sâu vùng xa bán hàng tồn kho dưới cái áo phiên bản “Hàng Việt về nông thôn” thì rõ.

  Hết nông thôn sẽ lên núi mà bán.

 16. #17 by Bia on 2010/12/09 - 15:33

  1. BĐS sẽ chết một cách tự nhiên vì đã quá bão hòa gọi là chết vô tình vì lý do bất thình lình.

  2. TW chỉ cần xuống mạnh tay như cách đây hai năm siết cho vay BĐS (nhớ khi đó tại SG giang hồ đồn có 4 đại ca đã sắp lâm sàng: nhõn vài chục ngàn tỷ gì đó) nhưng sau đó lại thôi(?)

  Bồi thêm quả thuế: tiền SDĐ theo giá thị trường

  Nếu không xinhê chơi phát thuế chuyển nhượng tăng tính theo định giá của TW (đéo cho ghi thấp hay trốn thu nhập duy nhất….)

  Chưa chết hả: Chơi quả thuế nhà-đất hàng năm. Cứ từ 500 trẹo giở lên tính từ 4-10% hoặc lũy tiến tùy theo hình thức sử dụng).

  Tàm tạm thế đã, giờ đi nghiên cứu vắc – xin cái để phòng ngừa.
   

 17. #18 by condomdom on 2010/12/09 - 16:52

  Dì công bố cái công thức đấy đi cho chi bộ chiêm ngưỡng đánh já. Chứ thế này thì chi bộ bị cả vú lấp đầy mõam cãi sao được @ shi cứt

  Bắt quả tang shi không đọc bài chính, chỉ rắm mắt vầu còm. Công thức Zì bựa đây:

  CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

  CGR, EGR, PGR, LCI, MCI là gì tự tìm nhé

 18. #19 by Kakashi on 2010/12/09 - 17:08

  @ cô condom: Công thức mà anh nhắc đến là công thức của tên Zì bựa dùng để tính giá Gâu nhá chứ đéo phải giá nhà.

 19. #20 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 17:32

  Học đâu ra cái thói nghĩ hộ người khác thế hả Tin? Chị và người khác nhận ra được gì từ những phân tích của TT, từ tranh luận giữa Bựa viên và TT, em biết được đéo đâu mà dám phát biểu hộ thế hả.

  Vớ vẩn. Toàn nói nhăng nói cuội. Chị cho mày 1 véo bây giờ.@Hương Mig


  Thế là Mig đéo hiểu ý em dồi.hehe. Mà véo vầu đâu đới?^^


  Tất nhiên công sức& tâm huyết của TT là điều đáng quý& đáng ghi nhận.


  Nhưng cái mà mọi người học, với số lượng thành viên ít ỏi thế-so với cả đàn Lừa- thì chẳng như 1 hạt muối giữa biển chứ là đéo gì. Đôi khi cũng thương TT phết.hehe

  Ti nhiên muối I-ốt với Lừa thì dù ít- dù nhiều đều cực quý!hehe

  Đỵt mẹ. Nguyên ngày nay đéo vào đc mạng. Sư bố chúng nó!

 20. #21 by ongcu69 on 2010/12/09 - 17:40

  Nhưng cái mà mọi người học, với số lượng thành viên ít ỏi thế-so với cả đàn Lừa- thì chẳng như 1 hạt muối giữa biển chứ là đéo gì.@ Tướng Tin


  Nhớ chiện ở Mẽo có 1 bà già da đen đéo nhường chỗ cho bọn da trắng trên xe bus từ giữa thế kỷ trước không? Đéo có bà đấy thì đéo có Obama ngày nay nhỉ? Cụ nói thế thôi cho Tintin tự ngẫm nhé. 
 21. #22 by Dom-dom on 2010/12/09 - 17:44

  Tiếp sau dó sẽ là cơn boom-out của Lưas Housing. @ Tướng thối.
  Điều này thì thằng điếu nào chả biết. Cái mà mọi người cần là Khi nào???

 22. #23 by Cathnga on 2010/12/09 - 17:45

  Em cứ gọi đích danh anh thế nhỡ anh hông có ở quán thì ai giúp cho hở hở? @ Via yêu!!!!
  Đó là có duyên ạ. Vẫn đang duyên thắm, sao Via đã nói tới chiện bỏ quán bỏ em Nga mà đi rồi. Thế là sâu ??? Nếu nhỡ thế thì em Nga thôi không dịch nữa. Em có dịch được đâu mà.

 23. #24 by minhhuong on 2010/12/09 - 17:46

  Nhưng cái mà mọi người học, với số lượng thành viên ít ỏi thế-so với cả đàn Lừa- thì chẳng như 1 hạt muối giữa biển chứ là đéo gì. Đôi khi cũng thương TT phết.hehe @ Tướng Tin

  ————-

  Ô cái thằng em này tiếp tục nghĩ hấp tấp rồi nói ngay đấy hả? 1 nhúm là 1 nhúm thế nào? Giả sử TT khai sáng được 3 đứa, 1 đứa trong ấy chả nhẽ giữ kín trong lòng đéo chém gió với bọn bạn xung quanh à, 1 đứa phải ít nhất tranh luận khai sáng được 3 đứa khác, vậy là 3 + 9 đứa rồi, tiếp tục như thế như thế.

  Thằng em xem cái phim Mẽo về vụ 1 thành 3, 3 thành 9 này chưa? 1 đứa nó quyết định mở 1 phong trào “tôi quyết định làm 3 việc tốt cho người khác, người đó đừng cảm ơn tôi mà thay vào đó đi làm 3 việc tốt cho người khác”. Phim đéo gì ấy nhỉ quên mẹ nó tên.

  Chưa kể là bựa viên vào đây được khai sáng xong rồi để cho con cái tăm tối chắc, không hướng dẫn con cái chắc?

  Kết quả của việc khai sáng nó lan rộng và kế thừa theo thế hệ, rõ chưa.

  Đúng là tin tin, kekeke, chị véo má được không?

 24. #25 by Gã khờ on 2010/12/09 - 17:54

  Địt mịa thằng chủ bờ lốc, anh đây.


  Hôm trước thằng chủ dụ dỗ con nít ăn cứt gà là nên mua đất ở xa thị thành để trốn WW3 bị thiên hạ phản biện đéo đường ra. Bây giờ thì WW3 không thấy đâu, nhưng đất đai sẽ đóng băng ít nhất 10 năm nữa.

  Hôm nay thằng tướng chửi tụi đầu cơ đất dụ dỗ con nít ăn cứt gà mua cổ cánh các công ty, trong khi công ty VN thì không có tiền hoạt động, ngân hàng thì kêu lãi suất trên zời. Cả đám sắp sập tiệm tới nơi.

  Đù mẹ cha thằng tướng xúi con nít ăn cứt gà sáp. Chửi thằng tướng phát nữa cho thơm râu anh. Ai ngu, ai ngu hơn tướng kèn to???
 25. #26 by ongcu69 on 2010/12/09 - 17:55

  Phim đéo gì ấy nhỉ quên mẹ nó tên.@ Hương iêu


  Phin Pay It Forward à cưng?
 26. #27 by minhhuong on 2010/12/09 - 18:03

  @Ôngcu69: hà hà chính nó, thanks

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 18:26

  @Dịt mẹ cô Khờ

  Cô muốn jì nầu? Dể chuẩnbị WW3 không vầu rừngrú mà mua dất zựng lều thì di dâu di dâu?

  Chỗ Zì dến já chỉ có 100K Cụ một thước thôi. Dịt mẹ 3 ngàn thước dất có 300 chai Cụ, còn muốn déo jì nữa hả ông mặt !/ bò?

  Còn já chứng Lừa jờ là bízị mẹ rùi không mua thì chờ bâujờ? Tấtnhiên nó có lên ngay cái lồn bố nhà cô ý dồ tham ăn như ông lợn. Hay là chờ khi nó bắtdầu nhao lên thì mới nhẩy vầu?

  Còn chọn cổcánh nầu dể mua thì Zì cũng dịnhhướng qualoa rùi. Dịt mẹ cứ nhắm mắt lao theo bầydàn thì !/ cũng déo có mà dớp nge chưa.

  Dịt mẹ cô chứ cứ lạmfát thì tấtcả fásản à? Déo dâu ra loại ngu vôdối thế nầy dồ mặt o/ gà.

 28. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 18:29

  @Cô Ka Ka Si Da ./ Ngựa
   
  Cô Dòm Dòm nói dúng dó, côngthức Al Huang tính já Gold cũng gần như tính já Housing, chỉ khác các chỉsố hehe, và có thêm GPR là Hệsố Tăngtrưởng Sảnxuất Vàng Thươngmại.

  @Cô Bia

  Bê Xê Tê déo mần theo cách cô nói dâu, vì như thế là tựvẫn trong minhmẫn. Bỏn sẽ dể Housing vỡ một cách bấtthìnhlình như vôtình, và quả sụp chungcư là một lýzo chínhdáng. Không loạitrừ khảnăng chính Bê Xê Tê sẽ lén cho sụp một chungcư thậmchí dang có Lừa sống hehe.

  @Cô Tướng Tin

  Zạo nầy cô chínchắn lên trông thấy zưng vưỡn tintin déo chịu dược. Dúng là tintin hehe.

  @Cô Zòm jáosư

  Dịt mẹ cô hỏi hay nhở? Zì dã bẩu là khi một vài chungcư sụp mà cô còn hỏi Khi Nào. Khi nào cái ./ chàomào nhà cô ý.

  @Cô Khờ

  Dịt mẹ cô câm mồm, dể Zì jảnhời riêng cô một cồng. Dịt mẹ lại xìbam jiết thờijan Zì hả dồ mặt ./ trâu kia.

 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 18:31

  Zì jờ di họp Bê Xê Tê fát. Nói nốt hehe.

  @Cô nầu bật Zì dịt mẹ về vụ dổ chungcư rùi boom nhà dó?

  Các cô thấy vũng xăng bâujờ chưa? Dể nó cháy liệu có cần fải zùng một bó duốc dể mồi hông, hay chỉ cần một que ziêm, thậmchí một hòn dá va vầu một hòn dá?

  Dịt mẹ các cô hông biết WW1 bắtdầu bởi một vụ thanhtoán mafia à?

  Housing Lừa jờ là một bể xăng rùi dịt mẹ các cô.

  @Cô Dều

  Lãi suất Bank tăng dể chốngchọi luồng xiền dổ vầu Vàng và Housing dó, và dươngnhiên dể dươngdầu mới lạmfát 2 con số. Vàng thì vôfương rùi, ngoài tầm tay với của Bê Xê Tê rùi, lạmfát cũng thế nốt.

  Cách nay mấy năm thì lãisuất tăng dể chốngchọi chợ chứng hehe.

 30. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/09 - 18:32

  Thằng em xem cái phim Mẽo về vụ 1 thành 3, 3 thành 9 này chưa? 1 đứa nó quyết định mở 1 phong trào “tôi quyết định làm 3 việc tốt cho người khác, người đó đừng cảm ơn tôi mà thay vào đó đi làm 3 việc tốt cho người khác”. Phim đéo gì ấy nhỉ quên mẹ nó tên.(@Maize)

  Đấy là phin “Pay It Forward”, mà bọn Lừa dịch thành “Đáp đền tiếp nối”, cũng khá chuẩn và hợp nhĩ. Có tay chấtnghệ Kevin Spacey trong vai tay teacher của thằng bé con.

  IMDB’s link: http://www.imdb.com/title/tt0223897/

  Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=CwHcS-XoYbc

 31. #32 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/09 - 18:40

  Dịt mẹ nâu gút nâu gút cái củ !/(@Al Huang)

  Ơ Thím đùa với Dì đấy à? Giờ này không tập Zen thì hehe hốihận có ngày hehe hihi

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 18:46

  Lông ./ bố các cô chứ. Chước khi di chơi Zì bắt các cô thamkhảo hệthống xâyzựng từvựng Asinerum ở dây http://asinero.net/Asinerum/ dịt mẹ.

  Các cô có quyền freely submit từ mới dể editors dưa nó vầu tựdiển, trước khi submit thì các cô có thể check trước bằng cái form fía trên trang ý.

  Các cô cũng cóthể tự daolốt tựdiển (full hoặc partial) về máy dể zùng either zạng Text hoặc Html bằng cái form fía zưới trang.

  Dịt mẹ các cô ăn quặc con trâu diên.

 33. #34 by Kakashi on 2010/12/09 - 18:52

  Lịt mịe Dì thối nói đúng đấy, nguy cơ xảy ra chiến tranh là rất lớn vì vụ đấu pháo vừa rồi là cơ hội tuyệt vời để Ô3ma xoá sổ Kim lùn, dằn mặt Hồ giáo chủ. Việc anh môi thâm Ô3ma tích cực tập trận với anh Hàn và anh Nhật gần đây đủ thấy các anh ý đang chuẩn bị binh lực cho 1 cuộc CT. Việc xảy ra CT chỉ là thời điểm khi nào thôi. Nếu sau 1-2 năm nữa CT mới xảy ra thì hậu quả của nó sẽ càng nặng nề hơn với nhân loại. Từ đấy các cô tự biết phải đầu tư cái j
   

 34. #35 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 19:13

  Các cô thích ảnh thì Zì bốt cho vài quả ảnh chứ Zì sợ các cô cái dầu buồi Zì dây này.@TT củ (!)


  Cái đỵt mẹ nhà TT. Lại chém!

  TT giỏi lắm thì lại bốt mấy quả ảnh dương cụ teo tóp, lông buồi vàng hoe, lông chân thơ thơ, lỗ đít đóng đầy mạng nhện…chứ có dám bốt cái mặt (!) của TT lên cái đầu puồi ý.hehe

  Thôi ăn cơm đã. Mời chi bộ (!) trâu nhé
 35. #36 by Kakashi on 2010/12/09 - 19:22

  Trong khi hai miền vẫn căng thẳng, hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị thống nhất với Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình. nguồn đây
  Anh Kim lùn đã biết sợ. vấn đề của anh Ô3ma và đồng bọn trước khi oánh Kim lùn là tìm sự ủng hộ của TG giống như vụ oánh Afganistan và Iraq & để giảm thiểu sự nhúng mũi của Hồ giáo chủ vào vụ này.

 36. #37 by Enterprise on 2010/12/09 - 19:27

  @Dì:
  Anh có xài thử chức-năng từ-điển, có vài ý-kiến thế-này:
  1. Dì kiểm-tra lại encoding gán ở server script xem nó có phải là 65001 hoặc unicode không. Anh thử nhập tiếng Việt unicode vào chỗ word checker thì nó ra các ký-tự dạng 1byte thôi Dì.
  2. Anh có thử kiểm-tra từ Digitalito thì nó chỉ đồng-ý là noun, còn check thử adjective thì không đúng. Nhẽ Dì so-sánh noun trước adjective? Nhẽ ra phải lấy 3 ký-tự cuối kiểm-tra adjective xong hẵn lấy 1 ký-tự cuối kiểm-tra noun.
  3. Chức-năng Create Dictionary thì anh chưa hiểu nó thực-hiện thế-nào. Nhẽ server script chưa xong? hehe

 37. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 20:05

  @Cô Roai

  Cám ơn cô nhế hehe. Thế hóa ra cũng có Bựa quantâm dến zựán 20-year của Zì gút gút.

  Về các câu hỏi của cô thì

  1- Dây không fải là tựdiển, tuynhiên zùng nó dể tra nhanh từ cũng dược (cả ngược lẫn xuôi Asinerum-English). Nó chỉ là chỗ dể zững người muốn dónggóp vầu Asinerum submit các từngữ cầnthiết.

  2- Hiệnjờ các cô chưa thể tra từ vì Zì dã ắplốt tựdiển lên database dâu hehe, mới chỉ có cái script test dó thôi.

  3- Khi nầu zựán hoànthành sẽ có Help cụtỉ cho User.

  4- Encoding Zì hông dểý lắm, zưng về nguyêntắc Unicode thì làm jì có 1-byte hả cô? Zì nhập chữ Lừa vầu khung dó thoảimái mà.

  5- Cấutrúc Adjective dã có thaydủi dôichút dể cho từ ngắn hơn. “Digitalito” dược thay bằng “Digitalyo” (bớt một Character) nên cô tra không dược là fải. Digitalito sẽ là zanhtừ chứ không fải là tínhtừ nữa.

  6- Chứcnăng Create Dictionary dể các cô tự tạo tựdiển HTML/Text dể suff cho nhanh hoặc mang về máy mà zùng khỏi fải online. Các cô cóthể chỉ chọn Noun hoặc Verb hoặc Pronoun chẳnghạn mà không cần chọn hết các từloại. Tinhiên như Zì dã nói, Zì chưa nạp tựdiển nên bấm vầu nó chẳng ra cái jì hehe.

 38. #39 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 20:50

  Nhớ chiện ở Mẽo có 1 bà già da đen đéo nhường chỗ cho bọn da trắng trên xe bus từ giữa thế kỷ trước không? Đéo có bà đấy thì đéo có Obama ngày nay nhỉ? Cụ nói thế thôi cho Tintin tự ngẫm nhé. @ Cụ Ông thik chơi kiểu 69

  Thằng em xem cái phim Mẽo về vụ 1 thành 3, 3 thành 9 này chưa? 1 đứa nó quyết định mở 1 phong trào “tôi quyết định làm 3 việc tốt cho người khác, người đó đừng cảm ơn tôi mà thay vào đó đi làm 3 việc tốt cho người khác”. Phim đéo gì ấy nhỉ quên mẹ nó tên.@ Hương MiG
  ———————————–

  ôi đỵt me !


   Nghe mấy bác già với máy bay tán dương, dồi suy luận theo phương pháp luận Đếm Cua về sức lan tỏa của việc khai sáng qua lốc, mà em tưởng tượng ra mẹ nó 1 cuộc cách mạng xã hội!hehe.

  Chắc tầm ảnh hưởng& sức hút của việc khai sáng cũng phẩy ngang ngửa với Cuộc vận động Học tập và làm theo…. gì gì đó ý chớ đéo đùa?hehe

  Việc các bác nói đéo có gì là sai cả. Cả về dẫn chứng luôn.

   Dưng có 1 điều mấu (!) ah` nhầm mấu chốt các vị quên mẹ:
   ĐÂY LÀ LỪA CUỐC với các ông Lừa bà Lừa CHỨ ĐÉO PHẨY LÀ MẼO

  Cái lực cản về tập quán bần nông, văn hóa xóc lọ, vừa bầy đàn vừa đố kị…. sẽ là rào cản cực lớn. Các vị đéo hình dung nủi nó kìm hãm xã hội thế nào đâu. .
  Đấy là vừa em đi hóng hớt nhà viện sĩ xe ôm hàng xóm, thấy lão bẩu thế chứ em biết đéo đâu.keke.

 39. #40 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 20:52

  Nên đôi ngồi ỉa, kiết quá dặn mãi đéo ra, bồn chồn ngồi si nghĩ và chợt thấy…bi quan. Xong dồi lại thấy thương TT đang “cố lên đỉnh” dưng lại bất lực… Thế thôi.hihi

   Chứ khai sáng đc kiểu F.Yukichi cho nước Nhật  thì em cũng đề nghị Bê cê tê in mẹ quả hình TT cởi chuồng với quả kèn teo lên tờ 1 trẹo( dự định sẽ in trong tương lai gần ^^).hehe

  @Hương Mig: đừng véo má. Lớn dồi… véo chỗ khác nha
   
  Ah` mà Pay It Forward em đọc mẹ nó sách dồi. Hay đéo kém phin.hehe

 40. #41 by Enterprise on 2010/12/09 - 22:04

  @Dì:
  Lúc-nãy anh thử từ bétíito, nhấp vào check word nó ra thế này:
  The word bétíito can not be an Asinerum word. Giờ thì hết rồi, hehe.
  Vụ encoding là thế này Dì: một chuỗi ký-tự từ trình-duyệt gửi về là chuỗi byte, nếu dùng encoding 1 byte để đọc thì chữ é vốn là 2 byte (theo utf-8) sẽ được đọc thành
  à ©. Khi ghi trả về trình-duyệt lại dùng encoding utf-8 thì nó trả đúng à © và hiện ra như vậy.

  Hehe, anh rất thích ý-tưởng Asinero của Dì. Làm khu dân-cư ngoài đời coi bộ khó lại lâu. Làm trên net anh nghĩ có hiệu-quả hơn, hehe, nhưng đau-đầu hơn. Anh cũng thích cái vụ dạy-học của Dì. Nhưng anh thích dạy từ đại-học rồi xuống từ-từ đến mẫu-giáo. Hoặc ít là cấp 3 để bỏn đi du-học. Dạy từ mẫu-giáo lâu lắm. Dì thì già hói rồi, hehe, nhỡ Dì dạy bỏn đến cấp 2 Dì bỏ về vườn thì ai kế-thừa việc của Dì được, hehe.

 41. #42 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 22:09

  ah` mà em đéo hiểu. Tại sao mấy bạn Bê cê tê lại muốn cho vỡ bọng đất? 


  Các bạn ấy đang hưởng lợi nhờ thứ quyền lực vừa cứng vừa mềm đấy mà? 

  Nếu cứ đóng băng dư lày hay tăng chút chút thì cũng đã chết ai đéo đâu nhỉ?

  Băng khoăng quá. Già nầu biết bảo cho làng cái nhớ
 42. #43 by Enterprise on 2010/12/09 - 22:18

  Vụ bể bóng anh nghĩ chẳng bác nào muốn cả. Hehe, nhưng không cho bể, lạm-phát tăng cũng chết. Để lạm-phát nguy hiểm hơn.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 22:36

   Bỏn muốn bể chỉ từ fía quầnchúng thôi cô, còn chính từ fía bỏn thì déo dược bể hehe.

   Chính vì thế mà bỏn cứ chờ mãi chờ mãi cho thịtrường tự boom, mà déo dập bụp một fát cho bể tan luôn.

 43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 22:32

  Ui dịt mẹ Zì kínhyêu vĩdại của các cô buồn ngủ vãi mắm. Vầu chưởi vài câu cho mát mép rùi còn di ngủ nầu.

  Dịt mẹ các cô lũ con lừa ăn mấu !/ bò hehe.

  @Tướng Tin

  Cô dọc thế déo nầu mà ra Bê Xê Tê muốn Housing Boom hử? Bỏn chỉ muốn nó boom một nửa thôi hehe.

  Bởi vì dơnjản cho housing nó boom-out thì cực zễ, thằng déo nầu cũng biết cách, dó là nã thuế như các quốcja lànhmạnh. Chẳng có quốcja déo nầu trên quảdất nầy lại có chínhsách Housing như Lừa cả, kểcả Lào, Miên, Fichâu.

  Zưng mần thế thì khác déo jì tự chặt mẹ 2 cẳng?

  Thế nên Bê Xê Tê chỉ kiếm cách cho nó boom-out sau khi bỏn dã ủ nhàdất ngonlành, và sự boom-out ý déo ảnhhưởng dến bỏn, rùi chờ vài năm nữa qua kỳ khốnkhó bỏn lại cho nó boom-in.

  Như vậy jảifáp uýnh thuế Nhà bị loạitrừ, mà Bê Xê Tê fải kiếm cách khác hehe.

  Tạisâu Bê Xê Tê cần boom? Vì dịt mẹ nếu không boom thì chếdộ cũng di tong như khi boom bằng Thuế. Dịt mẹ cứ dà nầy thì lãi Bank sẽ lên tới 30% mà vưỡn déo thuhút dược xiền của bầnnông nge chưa.

  Tức là Bê Xê Tê cần boom, zưng không fải bằng cách mà ai cũng biết, là uýnh Thuế.

  Hiểu chưa con dĩ rạc kia?

 44. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 22:53

  @cô Roai

  Cô bị lỗi Unicode dó chắc là zo Browse của cô thôi. Cô zùng cái jì mà bị thế? Zì thử cả FF, IE, GúcChrome các kiểu rùi có sâu dâu.

  Còn zậy học online là zựán hồihiu của Zì hehe. Sẽ tiếnhành tấtcả các grades một lúc chứ không zầnzần từ mẫujáo jở lên.

  Khảnăng zậy luôn dạihọc Zì cũng cânnhắc zưng chỉ mần khi kháchhàng có nhucầu, vì rất là tốnkém, mà nếu không dược tự mình cấp Diploma thì zậy cũng bằng không.

  Zậy fổthông thì rất thuậnlợi vì ở hầuhết các nước Khoaitây nó dều không bắtbuộc trẻcon fải dến trường. Học déo dâu cũng dược miễn là dến kỳthi cuốicùng thì fải dăngký thi lấy bằng (déo mất xiền mà còn dược trợcấp hehe).

  Ngoài ra kiểu zậy của Zì sẽ thíchhợp cho bọn Lừa Nhít nầu muốn zuhọc, muốn thi dậu vầu các trường Tây ngon, muốn doạt họcbổng vươnvươn, vì nó loại hết các môn fòfạch của Lừa, và theosát chươngtrình của bọn Mẽo.

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 22:57

  Dịt mẹ Zì ngĩ WW3 dã khaitrương thật rùi các cô ạ.

  Từ 3-4 hôm nay mạng mẽo Hà Nội rất là fò. Chỗ Zì zùng mạng của 3 thằng ISP khác nhau, trong dó có 1 cái cáp quang, thế mà mạng liêntục dứt fừnfựt mệtmỏi déo chịu nủi, phone cho supplier tuyền là tò te tí máy bận.

 46. #48 by minhhuong on 2010/12/09 - 23:05

  Chi bộ còn nhớ cách đây mấy tháng có vụ “Ông Cụ nhập vong” không? TT cứ gào lên là sắp có biến cố nhớn hạn nhớn í.

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 23:15

   Zì nói jì chả dúng hehe. Thôi Zì di ngủ dây Bắp Ngô nha.

 47. #50 by themcuoi on 2010/12/09 - 23:10

  Không loạitrừ khảnăng chính Bê Xê Tê sẽ lén cho sụp một chungcư thậmchí dang có Lừa sống@ Dì Thối
  Đúng là gọi Dì chả sai, đanh đá như một con mẹ nạ dòng. Sư bố Dì, Bê xê tê đang còn chén ngon, nhẽ bỏn dịn. Mà cái bánh sở hữu Tập thể & sở hữu toàn dân, trước khi tư nhân hóa, cổ phần hóa, không tranh thủ chén lúc đương chức đương quyền, nhẽ dừng lại để thằng khác nó lên nó chén. Vì thế chắc chắn Bê xê tê, không đời nào làm động thái gì, khi chưa thấy cái chết cận kề. Vì thế Anh mới cần Dì tư vấn cho Khi nào, chứ còn nó sẽ đến, nó chắc chắn đến, thì điếu cần Dì nói anh cũng biết.

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 23:14

   Bầnnông hay Vàngson mà ngu vãi dạn. Không dọc cồng Zì jảnhời Tướng Tin Dĩ Rạc fía zưới à?

 48. #52 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 23:17

  Hiểu chưa con dĩ rạc kia?@ TT củ (!)


  Hiểu hiểu thằng đĩ đực ạ! hehehe
 49. #53 by lanovia on 2010/12/09 - 23:17

  Từ 3-4 hôm nay mạng mẽo Hà Nội rất là fò @ Hói phụ khoa


  Ừa công nhựn mạng chỗ anh cũng rứa đó, cứ phựt! phựt! phựt suốt à, thi thoảng lại bấu limitted phát chả hiểu có chiện đéo gì mới đường chuyền. 

  Mà bắt quả tang hắn vưỡn định mần giáo chứ đéo mần phò nhế. Chắc do kèn ngắn 2 ông inh hé hé

  @ Nga ngố yêu: anh bẩu bỏ quán bâu giờ bâu giờ. Nếu anh mờ có bỏ là anh lẳng lặng mờ bỏ chứ kêu um lên chi chả mất công lũ bựa nó chưởi. í anh là hông phẩy hôm nầu anh cũng online dư mấy hôm nay được chỉ có vậy thôi mờ

   

 50. #54 by Delete on 2010/12/09 - 23:28

  Ui, nhàđất déo gì chứ.
  Leo lên cao cao, dứng bên cửasổ ngắm xuống Hanoi mộngmơ là mún uýnh bom déo tả nủi. Zìn xuống nhàcửa lốnhố khác déo bãirác lốmdốm vài bônghoa thúi.  Lịtmie, dềngị thằng Tầu khựa cho mấy quả nuke Hanoi. Hehe, dợi bác chạy cái dã rùi nuke.

  Chả hỉu cái tạo từdiển mới cả tratừ của Zì, gõ vầu chả ra cái mịe giề. Tỉnhư Del mún tạo từ Ziteo thì mần như nầu?

  Mạng nhà Zì bị yểm rùi, chỗ Del có thấy vong nào ý kiến mạng lởm dâu. Hic, di tiêntriền ww3 mới cả họtộc rùi, chừ déo uýnh mất uytín mới fụchồi. Trời fùhộ uýnh lẹ lẹ cái. hehe