Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by ongcu69 on 2010/12/08 - 23:26

  Jì chứ như FPT thì là zoanhngiệp fò @Zì thối


  Zì khai sáng thêm vụ FPT đê.
 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:28

  Cái suyngĩ tiếcnuối dặctrưng Lừa kiểu của Manh Mặt ./ Trâu “Ui jời já anh dể xiền dó mua nhà thì lãi mẹ gấp 10 rùi” cũng làm cho nhàdất thì boom mà zững cái khác thối như lồn lợn.

  Mần thế nầu thì nhàdất thôi boom?

  Rất là zễzàng. Ai cũng biết zưng déo thằng nầu chịu làm. Vì thằng déo nầu cũng déo zám tự chặt chưn mình.

  Chỉ có lãnhtụ bảnlãnh tànbạo như Zì mới mần nủi hehe. Dịt mẹ một là sống hai là chết. Xuống một fát tất tay, thằng nào ngủm ráng chịu.

 3. #3 by minhdung on 2010/12/08 - 23:30

  hehe, ở Lừa chứng thì nên chơi ở khâu phát hành, còn đất thì chơi ở khâu lập dự án xin đất. Đéo làm được như thế thì chơi thứ cấp ở chỗ nào gần sơ cấp nhất. Chứ cứ chạy đuổi theo thì chỉ hít khói. Đỏ vẫn sống, chứ đen thì váy đéo có mà mặc.


  Giờ này em Thi còi vẫn còn giữ ý định xây chung cư bán thì anh thấy quá giỏi, bán tất đi em rùi làm cái khác. Hàng chung cư bây giờ nhiều vãi đạn, bọn cò chạy vòng quanh bán cũng chưa xuể, lòi ra thêm vài ông cò con xây chung cư nữa thì chết thì chết. Thằng to đầu đéo đầu tư vào thiết kế, nội thất, chống cháy thì ông còi bé lấy đéo đâu ra.

  Tên Tướng nói chuẩn về thị trường chứng theo hướng sách vở. Thị trường kinh tế lành mạnh nhân dân ngoan hiền đéo gửi tiết kiệm thì chẳng đổ tiền vào chứng thì đổ vào đâu?

  Nhưng xúi chi bộ mua chứng Lừa giờ này thì chi bộ ăn cứt đấy. Kể cả có thừa tiền cũng đéo mua. Thóc đéo đâu mà đãi gà rừng. Địt mẹ anh ngồi họp với mấy thằng chuyên đánh trứng nghĩ tội cho nhân dân Lừa. Thương đéo chịu được.
  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 00:05

   Dịt mẹ ai cũng như cô thì Lừa hỏng thật rùi. Hết mẹ thuốc rùi.

 4. #5 by minhdung on 2010/12/08 - 23:33

  Khi jới bầnnông Lừa chưa có thóiquen mua chứng trung/zàihạn, mà chỉ thích chén ngay chén dẫy như bijờ, thì chợ chứng Lừa dến !/ cũng déo có mà ăn.


  @Tên Tướng như đi trên mây ý. Trung ương Lừa giờ cũng đang nốc đẫy, chén luôn và ngay, no thẳng cẳng từng ngày. Có ./ ý mà nghĩ đến việc trung với chẳng dài hạn, ngắn hạn cũng đéo có nốt. Nhân dân chỉ bốc cứt vĩnh viễn thôi.


 5. #7 by LUUMANH on 2010/12/08 - 23:34

  Địt mẹ thằng Mặt ./ lấp liếm, bố địt quan tâm nhân dân, chợ chiếc thế nầu đầu tư ra sâu, nhiệm vụ của bố và mọi nhân dân là   bỏ 1 thu về 1+x, còn loại con lừa như mày thì hố hố Địt cụ thằng MẶt ./ nói ngu. Mày cứ phân tích chán đi nhưng điếu hiểu tâm lý đầu tư cá nhân thì cả họ nhà mày  liếm ./. Đồ ngu như lợn. Địt cụ thằng ngu

   
 6. #9 by LUUMANH on 2010/12/08 - 23:36

  Địt mẹ đéo ai đời mất gần hết tiền vẫn bẩu anh đầu tư dài hạn cho con cháu. Hố hố

 7. #10 by minhdung on 2010/12/08 - 23:39

  Vấn đề đất cát này đéo giải quyết được đâu, sure đấy. Nó cứ thăng đến khi nào đéo biết được, sẽ bọp phát xẹp xẹp xẹp. Rồi lại ngắc ngoải đi lên thôi. Tầm lãnh tụ Lừa đéo giải quyết được đâu. Lãnh tụ lồn gì chỉ lo nhõn cái thân với brother, nhân dân kệ con mẹ.


  Khác đéo gì kiểu công ty mà giám đốc chỉ lo chén mỡ bụng cứt. Còn nhân viên lúc nào cũng nhem nhuốc, bẩn thỉu, vô học, đéo bao giờ ngóc đầu lên được.
 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:42

  FPT vĩdại của các cô, hehe với Zì chỉ là một quả lồn trâu, zù Zì côngnhận Bình Trương là một tay dẳngcấp.

  Xiền bán IPO của FPT, nhờ zững chiêu bơmthổi tuyệtvời của Bình, mà dược tới ngót tỷ Tơn, từ một nhúm xiền vỏnvẹn 20 trẹo.

  Dến lúc ý FPT vưỡn dúng hướng và dược Zì úynhjá cao.

  Zưng có tỷ Ông Tơn rùi, dịt mẹ FPT déo zám vươn thành một dẳngcấp. Số xiền dó dược bămchặt và chạy vầu túi các sếp nó fần nhớn, còn lại chỉ quãng trăm trẹo zùng dể dầutư.

  Và jờ thì tàisản của FPT có cái déojì, ngoài 2 toànhà to và một ngânhàng ngắcngoải? Cộng lại déo nủi 50 trẹo trước boom-out hehe.

  Và FPT dến tận jờ vưỡn sống bằng fầnmềm của Nam Còi, chứ zững zựán trên jời zưới bể của Bình Trương mãi chỉ là zững quả lồn trâu hehe.

 9. #12 by LUUMANH on 2010/12/08 - 23:46

  Địt mẹ, phân tích trong 6 tháng- 1 niên nữa( giả dụ ): Rủi ro : Chứng Nhà như nhau( giả sử). Thanh khoản: Chứng cao hơn tý. Tỷ suất (P suy đoán qua lịch sử) Nhà cao hơn Chứng . Địt cụ mày mua gì: Đương nhiên là nhà vì nhỡ Lạm phát hoặc biết động đặc đột suất nào đó thì chứng chỉ ăn cứt con ạ. Đấy là tâm lý chung. Địt mẹ thằng Mặt Sến./ ngu hơn ông lợn. Hố hố

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:57

   Câm mồm. Fátbiểu hờithợt như cô thì Tướng Tin nó mần tốt hơn nhiều.

 10. #14 by themcuoi on 2010/12/08 - 23:46

  Địt mẹ sao lúc quy hoạch không lấy mẹ nó vào sâu thêm 30m từ vỉa hè rồi chia thành những lô đất vuông vắn trên 500m2 rồi đem bán đấu giá nhỉ? Tiền thu được lấy ra đền bù giải tỏa, làm đường làm cống. Lúc này mặt tiền toàn building đẹp. Ơ địt mẹ anh bàn thế này có gì sai mà Bê Xê Tê không mần nhỉ?@ Cu Chịn
  Bọn Nhật bỏn cũng tư vấn vậy rồi. Nhưng BTC mình điếu theo. Nhẽ vì làm thế thì hội đền bù, giải phóng mặt bằng còn điếu mà ăn, dẫn tới hội trên đó, trên trên đó cũng nhịn theo. Chỉ có những thằng nào có tầm mà bớt tham như Đà nẵng mới làm vậy thôi. Có 1km đường Kim Liên mới mà bao nhiêu tiền đền bù, liệu có vào túi dân cả ko? Tiền nhiều như thế mà mấy quả ảnh Cu Chịn đưa cũng thuộc đoạn đường hơn ki lô mếch ấy đấy.

 11. #15 by minhdung on 2010/12/08 - 23:49

  Chung cư kiểu giãn dân thì chỉ 5 năm nữa thôi là thối hoắc không ngửi được. Rác rưởi bẩn thỉu. Sơn tường bong tróc, mốc xanh đỏ. Kết cấu nứt toác. Bên trong thì dầm trần cầu thang tróc mẻ. Từng nhà thì cửa cánh bẩn thỉu, cơi nới vô tội vạ. Bán hàng bất cứ chỗ nào ngồi được. Chó mèo ỉa lung tung thoải mái. Ôi địt mẹ, cứ nhìn mấy khu ổ chuột Thành công thời thởi với bây giờ thì rõ.

  Chung cư cao cấp đầu tư nửa vời như kiểu M3M4 Nguyễn Chí Thanh, hay mấy cái 17T, 24T cũng xuống cấp nghiêm trọng mà đéo bao giờ có sự bảo dưỡng tu tạo đúng mức. Chỉ 10 năm nữa thôi cũng như cái nhà xí đéo thân thiện. Có hơn là hơn ở dân trí trong những khu cao cấp hơn, nên nó sẽ sạch sẽ tử tế hơn chút đỉnh.

  Các kiểu nhà ống ngõ ngách thì còn ảnh hưởng đến cả trăm năm sau nếu như đéo có quả nuke nào vô tình rơi lạc.

  Địt mẹ bọn Trung ương Lừa chỉ lo hốc đẫy. Biết cả, nhưng đéo làm gì cả.

  Ui địt mẹ anh ao ước lắm Lừa có một lãnh tụ có thể thay da đổi thịt Lừa. Địt mẹ khi đó anh và các brother Khoai tây sẵn sàng xuống tiền đầu tư cùng. Địt con mẹ xứ Lừa chó đẻ.
 12. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:53

  Thật tộingiệp cho cô nầu mua cổcánh của FPT thời nó dỉnh cao 670K.

  Dịt mẹ vĩnhviễn déo bâujờ nó lên dược tới 150K nữa chứ dừng nói là 670K hehe. Tấtnhiên trừ khi Bê Xê Tê in thêm Ông Cụ háhá.

 13. #18 by minhdung on 2010/12/09 - 00:01

  Có tên nào sống ở Thành công không ta. Địt mẹ khu ổ chuột Thành công tróc ghẻ. Sờ vào chỗ lồn nào cũng 2 tỷ 8, 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi. Ôi địt con mẹ, rồi chục năm nữa sau khi nhà đất đã qua giai đoạn tèo và lại lên, thì các con giời ngồi trên đống cứt vẫn mang cái mác 75 tỷ, 80 tỷ rưỡi. Còn tơn lúc đó thì 1 tơn ăn những 500 nghìn đến cả trẹo ông Cụ, hố hố hố. 

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 00:18

   Dịt mẹ nge bọn mấy khu chungcư 8x Hànội hát já mà cưỡi vãi cả mả.

 14. #20 by Enterprise on 2010/12/09 - 00:10

  Bây-giờ có cách tập-hợp một đám, mỗi tên mua một lô-đất gần nhau. Sau-đó tự lên quy-hoạch, tự chừa đất làm đường + xây nhà làm một làng Bựa có buôn-bán, dạy-học, chữa-bệnh, … Lâu-dần dân tự kéo ra ở thêm cho vui rồi thay-đổi lối-sống + suy-nghĩ. May ra 100 năm nữa sẽ đỡ. Chứ đợi Dì ra-tay thì biết đến bao-giờ, hehe. Mà theo luật hiện-nay thì làm thế cũng rất rủi-ro, hehe.
  Quan-trọng là làm-sao kích-thích sản-xuất sản-phẩm bất-kể loại gì (tiêu-dùng / dịch-vụ). Hàn lên cũng nhờ có những doanh-nghiệp tầm-cỡ.

 15. #22 by Enterprise on 2010/12/09 - 00:11

  À, Asinero của Dì sao rồi nhở?

 16. #24 by LUUMANH on 2010/12/09 - 00:14

   

  Chán, ai đời anh lại gặp con lợn ngu không chịu được nhiệt và chỉ luyên thuyên ba cái với vẩn theo Lợn nghĩ là đúng còn lại tuyền lấp liếm theo kiểu cả vú lập miệng em. Ôi Chi bộ, anh chán đến mức không muốn chửi nữa, phí lắm. Anh cũng xin lỗi ông Lợn vì ví von nó với Ông.

  Anh chào An Hoàng Trung Tướng cho em nổ thoải mái nhá.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 00:16

   Câm mồm. Di ngủ di Zì cũng di ngủ dây dịt sư bố nhà cô.

 17. #26 by minhdung on 2010/12/09 - 00:16

  Bây-giờ có cách tập-hợp một đám, mỗi tên mua một lô-đất gần nhau. Sau-đó tự lên quy-hoạch, tự chừa đất làm đường + xây nhà làm một làng Bựa có buôn-bán, dạy-học, chữa-bệnh, … Lâu-dần dân tự kéo ra ở thêm cho vui rồi thay-đổi lối-sống + suy-nghĩ. May ra 100 năm nữa sẽ đỡ. Chứ đợi Dì ra-tay thì biết đến bao-giờ, hehe. Mà theo luật hiện-nay thì làm thế cũng rất rủi-ro, hehe.
  Quan-trọng là làm-sao kích-thích sản-xuất sản-phẩm bất-kể loại gì (tiêu-dùng / dịch-vụ). Hàn lên cũng nhờ có những doanh-nghiệp tầm-cỡ.


  @ Đéo gì vấn đề con voi đưa ra cách giải con kiến thế. Nếu tên Rai là Nam Cường, hoặc là 1 tổ hợp nhiều thằng Nam Cường thì hãy nói đến giải pháp đó.
 18. #27 by minhdung on 2010/12/09 - 00:19

  @Tên Manh: Anh đồng ý với Manh trên quan điểm cá nhân. Nhưng đồng ý với tên Tướng trên quan điểm đại chúng. Tên nào cũng như anh với Manh thì vấn đề đéo bao giờ giải quyết được. Chúng ta sẽ luôn là tay say vô hình của Trung ương. Xét một góc độ nào đó, những thằng như anh đang tiếp tay và đang dìm xứ Lừa xuống dù không muốn. 

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 00:21

   Ừa, thế mới dáng là jàhói chứ. Còn Manh thì dúng là tintin Mặt ./ Trâu hehe.

 19. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/09 - 00:21

  Thôi dịt mẹ Zì di ngủ dây. Nấnná mãi rùi.

 20. #30 by Enterprise on 2010/12/09 - 00:22

  @Cô Dũng:
  Hehe, mơ-mộng tí thôi cô. Anh thấy vấn-đề chắc không giải-quyết được. Bởi-vì người có-thể thì không làm, người muốn làm thì không thể, hehe.

 21. #31 by minhdung on 2010/12/09 - 00:34

  Anh chưa buồn ngủ, ngó thấy dững 27 tên online mà có mỗi anh, tên Rai, tên Manh, tên Tướng chởi nhau là sâu nhở?


  Có tên nào có ý kiến khác không, anh chởi nhau với cho đỡ nhạt mồm, hehe.
 22. #32 by LUUMANH on 2010/12/09 - 00:34

  @ Dzũng

  Hành vi tiêu dùng và đầu tư CN do cá nhân quyết định, chả quan tâm gì tới hậu quả toàn thị trường gì đâu cũng chả dìm mẹ gì đâu. Vai trò nhà nước không phải là giáo dục mà là các công cụ.  Cũng như vụ khủng hoảng nhà đất Mẽo thôi Dzũng ạ, dân cứ vữn vay đầu tư mua nhà bán vay… còn do cơ chế quản lý điều hành mới dẫn đến khủng hoảng. Do vậy không thể chê trách các hành vi cá nhân. Còn  điều hành vĩ mô là cả một quá trình dài, năm 07 – 08 chỉ là kết quả mà thôi.

  Thôi lượn đây, ngủ đây

 23. #33 by Enterprise on 2010/12/09 - 00:38

  @Dì:
  Hehe, Dì gúc thế nào mà biết thứ người khác đang nói được nhở? Hay lại biên một bài về gúc? hehe
  .

 24. #34 by kochumbenim09 on 2010/12/09 - 00:46

  ddcm dũng hói hôm nay mấu nhở..hay lại vừa đi xem bóng đá về..thui ngủ đi..mai lại tiếp tục check giá gôn nhẩy nhót cho thầy..ddcm dạo này cứ nhắc đến nhiều số o là thầy cũng đau củ sọ như bỏn…ddmc cả lò chi bộ ..thầy vưỡn phải mần việc đây ..

 25. #35 by minhdung on 2010/12/09 - 00:59

  @ Manh: hehe, tên Manh bảo thủ đéo chịu. Anh đã bảo anh đồng ý với Manh về phương diện cá nhân rồi mà. Anh cũng cơ hội, và luôn đéo bỏ tiền, tài sản vào những gì anh cho là rủi ro, hoặc anh tính ra trong thời gian tới nó đéo sinh lời hoặc có thể tèo.


  Nhưng nghĩ rộng ra thì có câu truyện anh nghe đâu đó, kể lại chi bộ nghe. Một thằng Lừa dững năm 8x được cử sang Đức để học về cái mả mẹ gì đấy. Hồi hổi thẳng tìm ra chỗ mua thuốc lá lậu, đéo mất thuế. Vẫn bao thuốc 10 đồng, giờ hắn chỉ phải bỏ ra 8 đồng rưỡi. Hôm hắn gặp thằng bạn Đức, hắn mời nó thuốc, thường ngày thằng bạn vẫn hút như thường. Hôm đó nó thủ thỉ, tao có mối mua lậu, mất có 9 đồng, rẻ hẳn được 1 đồng. Mày cứ hút thoải mái, coi như 1 tút tao được thêm 1 bao. Thằng Đức nghe xong đéo cầm thuốc nữa bảo thằng Lừa, mày làm thế đéo được. Thằng nào cũng như mày thì chính phủ tao sao thu được thuế.

  Hay câu truyện khác. Thằng thẳng đang ngồi uống cafe thấy thằng uýnh giầy dí đôi giầy vào kêu mua đi anh. Em mới nhẩy của khách, bán rẻ. Nhiêu? Đôi này giá tầm trẹo 200k, em bán anh rẻ bèo 300k, hehe. Địt mẹ mày lòe ông à, đôi rẻ rách này bán được 500 tao làm con mày. 200k, bán không thì lượn. Thôi em bán, cho em thêm tờ 20k nữa anh. Địt mẹ nhìn thấy 1 thằng đi ngang đéo có giầy, quần tây là lượt, hehe.

  Hay như câu truyện tên Tướng kể. Con Benley bị bẻ gương, thằng chủ xe thay vì đòi bọn hãng bảo hiểm, thì vác mẹ ra chợ Giời mua lại chính cái gương bị mất của mình.

  Đấy, những gì anh cần nói trong 3 câu truyện có cả, hehe.
 26. #36 by minhdung on 2010/12/09 - 01:09

  Do vậy không thể chê trách các hành vi cá nhân. Còn  điều hành vĩ mô là cả một quá trình dài, năm 07 – 08 chỉ là kết quả mà thôi.


  @giả nhời nốt phát rồi đi ngủ, hehe: Hành vi cá nhân đều xuất phát gốc từ giáo dục, nền tảng xã hội và chính sách vĩ mô của nền kinh tế. Nếu hành vi cá nhân sai, thì mấy cái gốc của nó đang sai. Nhưng tự cá nhân đó trong hệ quy chiếu kiếm tiền của mình thì thấy không sai, hehe. Đó đang chính là bi kịch ở Lừa đấy đồng chí ạ.

  Anh vẫn 1 tay buôn đất, 1 tay chửi đảng. Nhưng đéo buôn đất, hay buôn lằng nhằng thì tiền đéo đâu ra? Mà đéo chửi đảng thì chửi ai? Rồi anh phát hiện ra mình cũng chỉ là 1 thằng đang góp sức xây dựng giá trị nhà đất ảo thôi. Nhưng đéo dừng được, vẫn mua, vẫn bán, hehe. Thế mới bi kịch. 

  Chứng thì tèo rồi. Địt mẹ hồi hổi cha Hiển mít SHB phát hành có ôm được ít, với có mối vài thằng bạn từ những vụ IPO thì ngon. Chứ sau này lướt sóng thì địt mẹ hơn cả đánh bạc. Nhẽ chết chứng nhiều quá nên giờ vẫn tởn. Lý thuyết mua lúc bán, bán lúc mua của anh áp dung với chứng vẫn chết. Thế mới đau, hehe.
 27. #37 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 01:13

  Lồn mẹ TT. Đêm nai xem bda’ ko? 

  Thik bắt độ ko em chỉ cho mấy kèo thơm.hehe


  TT có vẻ gato em nhỉ?hehe. Dưng thế em lại vui hơn là đc TT quý! Thật
 28. #38 by minhdung on 2010/12/09 - 01:15

  ddcm dũng hói hôm nay mấu nhở..hay lại vừa đi xem bóng đá về..thui ngủ đi..mai lại tiếp tục check giá gôn nhẩy nhót cho thầy..ddcm dạo này cứ nhắc đến nhiều số o là thầy cũng đau củ sọ như bỏn…ddmc cả lò chi bộ ..thầy vưỡn phải mần việc đây ..


  @tên chín: Anh bẩu vàng qua mốc 1400$/au là tèo mà, ngờ đâu nó lên tận 1430 mới tèo, hehe. Đang tèo sâu quá. Tên nào có điều nghiên giá vàng phát biểu phát coi. Anh chưa tính được ra sao cả. Nhẽ chờ xem Nam Bắc Hàn có oánh nhau không nữa.
 29. #39 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 02:02

  Hành vi cá nhân đều xuất phát gốc từ giáo dục, nền tảng xã hội và chính sách vĩ mô của nền kinh tế. Nếu hành vi cá nhân sai, thì mấy cái gốc của nó đang sai. Nhưng tự cá nhân đó trong hệ quy chiếu kiếm tiền của mình thì thấy không sai, hehe. Đó đang chính là bi kịch ở Lừa đấy đồng chí ạ.@ Dũng hói


  Đồng ý với nhận định của bác Dũng.

  Việc bác nói cũng tương tự như 1 cảnh: 1 đứa trẻ châu Phi reo hò, vui mừng khi xem dân làng đang thiêu sống& xẻ thịt đồng loại của mình vì tên đồng loại xui xẻo đó bị coi là phù thủy.
  Đứa bé ấy có bị điên, có lệch lạc về nhân cách ko? Không hề! Cái lệch lạc chính là giá trị& hệ quy chiếu của xã hội nó đang sống hàng ngày. Còn nó chả tội tình đéo. Nó hoàn toàn bình thường!

  Ơ Lừa đéo tồn tại cái gọi là trách nhiệm công dân. Chỉ giỏi bầy đàn như thú vật.
   Chiện 1 ông Lừa sang Nhật hay sang Tây, chấp hành luật pháp của bản xứ khá tốt nhưng khi về Lừa, cũng chính ông Lừa nầy lại ngang nhiên vạch buồi đái ngay cột điện y như ông Chó là chiện hàng ngày ở huyện.

  Cái nầy nó xuất phát từ nền văn hóa hãm lìn, tăm tối& bần nông cực độ của Lừa mẹ nó dồi. Nhưng Lừa lại đéo có gan thừa nhận để sửa. Chỉ thik xóc lọ cho sướng. 
  Nên có lẽ đéo bâu giờ Lừa có thể khá lên đc& Lừa lại hoàn Lừa mà thôi!

  Có cái buồn cười là đéo ông Lừa nầu có tí ti hiểu biết về trách nhiệm& vai trò của công dân, dưng mở mồm ra cái là đòi MỘT XÃ HỘI DÂN SỰ! 

  Chó chết thật! 


 30. #40 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/09 - 02:03

  Khai sáng kiểu TT thì như muối bỏ bể, ăn thua đéo. Em nói thật. 

  Lừa đéo thể bao giờ có đc 1 YUKICHI.  Vì nền văn hóa hãm lìn của Lừa ko cho phép có! Bi kịch cực độ…chán đéo thể tả đc nữa. 

  Ngủ thôi. Buồi xem bóng đá nữa.
 31. #41 by minhhuong on 2010/12/09 - 03:11

  Khai sáng kiểu TT thì như muối bỏ bể, ăn thua đéo. Em nói thật. @ Tin
  ——————

  Học đâu ra cái thói nghĩ hộ người khác thế hả Tin? Chị và người khác nhận ra được gì từ những phân tích của TT, từ tranh luận giữa Bựa viên và TT, em biết được đéo đâu mà dám phát biểu hộ thế hả.

  Vớ vẩn. Toàn nói nhăng nói cuội. Chị cho mày 1 véo bây giờ.

 32. #42 by Servus on 2010/12/09 - 05:42

  @Zũng mómhói: anh đã bảo vàng giờ giống dầu năm 2008 mà, là con cờ của 2 anh Hồ và Ô mà, đợt vừa rồi lợi dụng tình hình em Kim quậy nên Ô cho Hồ ăn trái vàng đắng vì cái tội đòi tạo đồng tiền riêng ruồng bỏ anh Tơn của ảnh, chẳng lẽ cái tin mật anh Hồ đang âm thầm mua nguyên vật liệu thô, năng lượng và VÀNG mà Zũng hói của anh ko biết à? Cho nên hễ cái gì Hồ đụng vào là Ô lại cho đàn em xới lên, dù gì thì Ô vẫn là số 1 thế giới!

  Vàng theo anh giờ quá cao rồi, phải xuống thôi mịa gấp đôi so với cuối 2008 rồi, nhưng (cái này mất dạy) anh Hồ mà vẫn thậm thụt thu vàng thì anh Ô lại quậy cho lên tiếp đến khi nào anh Hồ nói em thua em thua em ko mua nữa thì nó sẽ trở lại đúng vị trí của nó! Mịa vàng giờ nó phức tạp bỏ mịa đi, chỉ nên dựa sóng lên xuống mà kiếm tiền lẻ thoai, ko nên đầu tư dài hạn giờ này.

  Anh đoán giờ đến cuối năm vàng sẽ ko lên lại 1430 nổi nữa đâu trừ việc em Kim quậy nữa, mịa hum qua xuống một lúc hơn 50 Tơn, thiệt là vĩ đại!

 33. #43 by Servus on 2010/12/09 - 06:00

  Zìzặtzẹo tư vấn chứng mà anh mún ọe ra mất, mịa lạm phát thế này chứng cái quần què ấy!

  Mấy em ko nghe cái tin 18%/ năm à, mau mang ra đó mà đâu mới cả tư đi, mịa ngồi ko cuối năm xòe tiền ra đếm mà ko thích à, chơi chứng chẳng may dính chứng ung thì tèo, đây ông Cụ an toàn, lợi nhuận cao mà ko tin là sâu là sâu!

  À dặn tên Zìzặtzẹo nhớ đừng để văn Bựa dưới dạng bitcode mí lại chôn sâu chống nuke gì gì giống tên Zunian Áxan nhá, nếu chẳng may Zì đang chạy nạn WW3 có mệnh hệ gì thì văn Bựa tuyệt mẹ nó chủng à!

  Mịa chi bộ, anh té đây

 34. #44 by ongcu69 on 2010/12/09 - 09:24

  Nhà hình chữ F 

  Còn ông nhà này mở cửa ra thì đập mẹ mặt vào tường luôn hehe

  Gọi là nhà nhưng đéo thể ăn, ngủ, đái ỉa
  Nhưng cũng đéo thể bán rẻ cho thằng đằng sau hehehe
 35. #45 by ChiPheo on 2010/12/09 - 09:29

  Zì đang khai sang chứ đéo phải đang kiếm xiền” @TT

   

  Địt cụ mầy, khai khai cái máu ./. Địt cụ mầy khai sáng TW trước đi, bảo TW nhà mầy mần sân chơi bằng phẳng sạch sẽ đi, có trọng tài fair-play đi đã dzồi tính sau.

   

  Địt mẹ, Sân chơi toàn bẫy lồi lõm, cỏ đá lẫn lộn, trọng tài cũng đá lại toàn kích động bần nông Chí Phèo tham gia thi đấu thì chỉ có miểng chai và máu…./ thôi con ạ!

   

  Địt cụ mầy, mầy muốn khai sáng cũng được nhưng mầy phải thêm mệnh đề “NẾU…” trước mỗi bài đã.

   

  Còn không thì mầy đang mần xiền cũng được, điếu ai ăn vạ cả!

   

  Địt cụ mầy hôm nay có diệu mà điếu uốn được! Lộn cả Sèo…

 36. #46 by ongcu69 on 2010/12/09 - 09:42

  Ông nhà này cũng thành 1 trung tâm cò mồi nhà đất. Địt mệ thế mà cũng có khách vào khách ra đấy.

  Còn đây là dãy nhà chuyên buôn bán sim card trên phố Kim Mã. 2 mặt tiền nhé hehe
 37. #47 by langle179 on 2010/12/09 - 09:56

  Tướng Tin còn trẻ mà mất niềm tin trầm trọng thế nhỉ?

  @ Gửi các cô đang chửi Chứng:


  Địt mẹ các cô có nhớ hồi năm 2008 trên Cà Fo thằng Tướng nó bảo là Chứng sẽ xuống 360 (lúc đó chứng đang 600 -700 gì đó). Các cô đéo tin bảo là đáy rồi đáy rồi. Rồi có cô còn lấy dẫn chứng nhờ chứng mà “Ở Ciputra, đi Lexus, tay cắp VAIO”. 


  Múc vào đợt đó thì chết là đúng rồi còn dài hạn với trung hạn cái đéo gì nữa. Thằng Tướng hồi đó nó cũng bảo nó sẽ đéo chơi chứng trong vòng 3 năm. Các cô đéo nghe (cả anh nữa cũng đéo nghe hehe). Địt mẹ đến bây giờ chết thì lại quay lại chưởi chứng.  Địt mẹ các cô chỉ a dua là dỏi. Chết là đúng rồi, chưởi chưởi cái ./, cái ./ ấy.

 38. #48 by ChiPheo on 2010/12/09 - 10:08

  Đục mạ đồng ý mới Dũng Ói phát. Dzưng tau thiệt …mầy sến bỏ mịa! hay …đạo đức giả đấy?!

   

  Đục mạ trị bệnh phải từ gốc chứ bẻ lá tỉa nhánh thì lại có nhánh mới. Ở Lừa, Quan vừa tham vừa hèn, còn Dân thì (bản tính) điếu đâu chả gian, có điều là nó có dám và có thể ăn gian hay ko thôi.

   

  Đục mạ, hóa dza bọn ngồi đồng quán này toàn Lừa lưu vong cả, đục mạ chúng mầy mần gì thì mần dzưng đừng đạo đức đểu là được.

   

  Xứ Lừa giờ toàn Chí Phèo thì chỉ có Lộn Sèo thôi. Đục mạ nại hết diệu dzồi… Bá Kiến…

 39. #49 by ongcu69 on 2010/12/09 - 10:17

  Ủng oẳng ủng oẳng gâu gâu gâu gâu@ Chí phèo


  Địt cụ mày, nếu bọn Lừa được khai sáng cách đây 100 năm thì đã đéo có cuộc chiến tranh máu ./ chống Mỹ cứu nước, cũng đéo có luôn cái củ cặc XHCN và đương nhiên cũng đéo có luôn cái Bê Xê Tê đang ngồi xổm trên đầu bọn Lừa chúng mày.

  Địt cụ mày lần nữa, khai sáng TW có nghĩa cặc gì khi mà lũ adua bầy đàn Lừa nhao nhao chửi tàu tông tốc, chửi điện nguyên tử. Thôi Cụ mày đéo nói nữa. Phẹt.
 40. #50 by ChiPheo on 2010/12/09 - 10:36

  Địt cụ thằng cu 9, mầy có biết bọn adzua bầy đàn đó toàn Lý lịch Đảng viên trong sạch ko, ai nuôi chúng nhớn để chúng ăn cháo đá bát hát hay?.

   

  Lừa Lừa cái đầu puồi nhà mầy ý.

   

  Ùa ừa dzưng tau thông cảm, mầy chắc con nhà Giáo Thứ nhẩy!

 41. #51 by lanovia on 2010/12/09 - 10:39

  Anh công nhựn mới thằng Phèo là Bựa hói thì chỉ khai sáng cái máu ./ thôi. Dưng, ơ địt cụ mầy quên mất câu Đảng và Bác kính yêu vưỡn thường dạy à?Cán bộ thì cũng từ nhưn dưn mà ra mầy hiểu chửa thằng phèo chó hố hố

   

  @ Nga iu: lần sau em cứ quăng bài lên, bẩu: Bựa viên nầu dịch hộ em em thơm cho phát, thì cả lũ liệt dương cụ teo nẫu bộ ở đây sẽ nhâu nhâu cả lên thui. Em cứ gọi đích danh anh thế nhỡ anh hông có ở quán thì ai giúp cho hở hở?

   

 42. #52 by ChiPheo on 2010/12/09 - 10:52

  Đục mạ chúng bây biết dzững căn “Nhà Tường” đó hiện chủ nó là ai hôn? Dĩ nhiên điếu phẩy Lừa bần nông dzồi.

   

  Chúng bây có thấy căn “Nhà Tường” nào như thế đứng chình ình trước nhà Quan bâu giờ chưa. Điếu bâu giờ có đâu vì chúng đã đươc bứng đi từ khi duyệt Lộ giới dzùi.

   

  Vậy mấy “Nhà Tường” đó chúng tồn tại để mần gì mặc dù ai cũng biết nó xấu hơn ./ con Nở?

   

  Vậy chúng bây có câu giả nhời chưa? Còn chửi Lừa nữa hông?

 43. #53 by Gia_lamcam on 2010/12/09 - 11:08

  Zững nhà dầutư chứng hồnnhiên như cô Cẩm Hói có vẻ rất buồn cười, zưng lại là một fần quantrọng của chợ chứng. Bỏ tí xiền còm mua rổ trứng, chả chịu theozõi buônbán déo jì, mà lại mong nó tựzưng thăngthiên nhanh dể bán lấy lời hehe, trong lúc bảnthân thì sángsáng ra Hàng Hành bú càfê tốitối biên lốc dong gái.@Cổ Nhuế
  Há há há,
  Sư bố tên Cổ Nhuế dìm hàng anh!
  Ai bẩu Cổ Nhuế là anh
  chả chịu theozõi buônbán déo jì?
  Cái nầy là bạn anh – tển là Nhà đầu tư xịn, chơi trứng lâu năm, đầy kinh nghiệm và cũng nổ dư Cổ Nhuế í, tư vấn đới hế hế!
  Hồi hổi, anh hỏi: Ôm gì giờ mầy?
  Nó bẩu: mua lày, mua lày… – thì anh… ôm, he he.
  Đến giờ, trứng ung hết mẹ, hỏi nó:
  Chắc hồi hổi mầy cũng ôm dư tao, giờ cũng chết như tao?
  Nó bẩu: He he, hồi mầy hỏi tao ôm gì ôm gì thì chính là lúc tao đẩy mẹ hết dững thứ đó đới há há há!
  Sư bố thằng bạn tốt!
  Sư bố tên Cổ Nhuế!

 44. #54 by ChiPheo on 2010/12/09 - 11:12

  Địt cụ con nhà Vìa, địt cụ mầy nói đúng dzưng chưa đụ…:

   

  “Người (Cán bộ) từ lỗ ./ nhưn dzưn mà ra và cũng chính Người (Cán bộ) đã hãm hiếp nhưn dzưn ta, ngăn sông đứt nước ta!”.

   

  Địt cụ mầy con nhà Vìa, thế nhẽ đụ!

   

  Ừa ừa dzưng tau thông cảm, mầy chắc đang cầm tẩu cho Đội Tảo nhẩy!

 45. #55 by Gã khờ on 2010/12/09 - 11:13

  Anh nhờ các chú đọc bài này nữa để biết đường mà lo thân thể khi bất an: Hàng trăm doanh nghiệp lo bại sản


  Địt ngựa các cô chú cứ ở trên mây. Xuống đất mà ngồi đê. Địt ngựa các cô chú cái nữa cho thơm râu.
 46. #56 by ChiPheo on 2010/12/09 - 11:17

  Đục mạ Cẩm hói lại đá đểu Hùng Sing Nguyễn đệ Thằng Tướng.

 47. #57 by Gia_lamcam on 2010/12/09 - 11:32

  Đục mạ Cẩm hói lại đá đểu Hùng Sing Nguyễn đệ Thằng Tướng.@Chí
  Sư bố anh Chí si diễn lùng tùng!
  Là anh chỉ có ý bẩu: Từ giờ anh điếu tin bố con thằng Nổ nầu thôi nha!
  Nghe bỏn thì chỉ có về lừa dzợ xúc thóc giống ra bán mờ ăn thôi nha!
  Anh hông có đá đểu bạn nầu đâu nha ha ha ha.

 48. #58 by ongcu69 on 2010/12/09 - 11:46

  Địt ./ cô Phèo. Cụ chán mẹ cô rồi, bốt mẹ ảnh bọn Lừa hôm qua ăn mừng đội tuyển Lừa chật vật vượt qua vòng loại. Địt mẹ ăn mừng như vô địch dồi. Tự dưng đặt con mẹ nó niềm tự hào dân tộc vào cái đội bóng có trình độ ở tầm khu vực. Địt mẹ đúng là sóc lọ bất hủ.
 49. #59 by trời mưa kẹt xe on 2010/12/09 - 12:03

  Uôi, địt mẹ nhìn ảnh mấy cô gì đeo nịt ngực ưỡn ẹo đáng yêu quá đi, he he 

  Đéo gì cứ như lọt vào vòng 2 uốt cắp ấy nhỉ, địt mẹ thằng Thái bửn nó coi giải này như cái máu ./ mà Lừa thì vẫn thèm khát như ./ thiếu nữ ấy.
 50. #60 by minhdung on 2010/12/09 - 12:49

  Anh đoán giờ đến cuối năm vàng sẽ ko lên lại 1430 nổi nữa đâu trừ việc em Kim quậy nữa, mịa hum qua xuống một lúc hơn 50 Tơn, thiệt là vĩ đại!


  @Vàng còn lập đỉnh 1600 nữa mới chịu xuống Vus ơi. Cứ chờ xem, hehe.