Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by tieuthithi on 2010/12/08 - 11:11

  Em vỡ  mặt  vì HĐ em  toàn ký từ đầu năm, những HĐ sau  chúng nó áp giá ,có điều  chỉnh lên tí ti , tổ  sư chúng  nó, ăn thì muốn thật nhiều nhưng cứxin tăng giá là sun vòi lại  ko dám bảo vệ. Vì phải nuôi cả đống người đã theo mình  từ lúc còn khó khăn nên vẫn phải duy trì sx , chứ  ko những như mình em thì em vứt tổ nó đi  rùi

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:16

   Làm kinhzoanh thì fải liềulĩnh và déo dược cảmtính em ạ. Thời buổi khókhăn dùmẹ bạnbè déo jì cũng fải sòngfẳng hết. Bố mài mua dắt thì bán dắt. Sợ chó jì em.

   Còn dống người theo em ý, chúngnó sẽ thôngcảm thôi. Cái nầy em cần học bọn Nhật. Hoặc jảm biênchế, hoặc jảm lương.

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:18

  Mà em Thi Còi bán hàng có gốc nhậpkhẩu Tây thì fải ký bằng dơnvị Ông Tơn hay Ông Oi (tùy theo nguồn hàng nhập bằng xiền jì) chứ ai lại ký bằng Ông Cụ.

  Mấy năm nay mà ký HĐ kinhtế bằng Ông Cụ thì cốc mò cò xơi hết. Ông Cụ vứt vầu chuồng xí dược rùi.

 3. #4 by tieuthithi on 2010/12/08 - 11:19

  Em có thằng bạn làm xây dựng , hôm vừa rồi thấy nói chuyện Dt có mỗi 250 tỷ Cụ mà bị nợ lên  tới 50tỷ he he
  có nhiều khả năng thành nợ khó đòi , chết ko kip trăn chối

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:27

  @Em Thi Còi.

  Nhắn cô nầu dang có tìnhtrạng nợ bank xấu (tổng xiền vay nợ cả gốc cả lãi bằng khoảng 150% tàisản lỏng), thì luôn fải dể một cửa thoát, dó là tuyênbố Fá Sản theo dúng luật Fásản.

  Zì có thằng bạn xơi án tù 14 năm vì ngượng déo chịu Fá Sản dó. Dịt mẹ sau 2 năm thì lãi Bank nó nhớn gấp 4 lần tổng sảnngiệp, bị kếttội lợizụng tínnhiệm chiếmdoạt TS XHCN.

  Nếu nó nge Zì thì chỉ mất cty thôi, mà vợ con vưỡn còn nhà dể ở, còn nó thì déo fải di tù. Dịt mẹ nó cứ cắm dầu như thiêuthân, cuốicùng thì vợ dưa con về ngoại vì nhà gán cho bank, còn nó vô tù sống hehe.

 5. #6 by Bia on 2010/12/08 - 11:30

  Bia và vợ+con từng thuê nhà 9m2 (ngăn trong một chung cư 14 tầng quận 11), long thể luôn bức bối dạo dực, tầm nhìn chỉ thấy cái toalét và dăm cái khô mực, khô đuối của vợ treo lủng lẳng khi vừa tan sở về.

  Đất chật nó thế đấy, con cái các đồng chí sau này cũng quanh quẩn thế thôi.

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:36

   Dất Lừa déo hề chật. Nó chả kém déo jì Phi hay Indo. Chỉ có lãnhtụ Lừa làm cho nó có vẻ luônluôn chật thôi.

 6. #8 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/08 - 11:31

  Địt mẹ, anh Bựa lạc quan tếu vãi lồn. Anh lại xui các con giời chui vào chứng khoán. Anh vưỡn tin vào đảng và chính phủ hả anh??

  Chui vào chứng khoán là ngu vô đối, thậm chí còn ngu hơn là chui vào bất động sản vào thời điểm này.

  –  Thứ nhất: làm ăn tử tế, không lướt sóng  sẽ chết sặc tiết ở Lừa trong vòng 1 năm tới. Em Thi mà đéo chạy hết đi thì không những trắng tay, có khi thậm chí phải đi tù vì nợ. Ở Lừa thằng nào sản xuất là thằng ngu.
   Thời kỳ hoàng kim của những năm 2006,2007,2008  qua rồi. Lúc đó cả thế giới bị điên nên Lừa hưởng tí sái thôi. Đit mẹ bây giờ ở Mẽo đang có 8 triệu người thất nghiệp và con số đó sẽ duy trì trong ít nhất 5 năm. Chó nó ăn cá, ăn tôm xuất khẩu của các cô à??
  Địt mẹ các cô đang ở cạnh đại công trường của thế giới mà các ông đinh sản xuất cái cặc gì? Đấy là chưa nói đến những luật lệ thành và bất thành văn của Trung Ương cho rất nhiều doanh nghiệp chết rất tình cờ, không hẹn hò,  chết như mơ.

  Thứ 2: Thành cổ đông một công ty thì phải quan tâm đến tài sản và nợ (Assets and Liabilities). Tài sản bây giờ là bất động sản, ngoài ra thì công nghệ, máy móc lạc hậu đéo đáng một xu. Intangibe assets( tài sản phi vật thể) làm cặc gì có, thương hiệu, nhãn mác, khoa học quản lý là con  số zero tròn trĩnh.

  Thế thì mua cổ phiếu cũng không khác chơi bất động sản lả mấy. Thêm nữa, với nền kiểm toán đóng khố của chúng ta thì địt mẹ đố ai biết nợ bao nhiêu? tài sản định giá đúng giá trị thường không? Phát hành tái phiếu ra sâu? v.v.v Đúng là thà đánh mẹ đề cho xong.

 7. #9 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/08 - 11:32

  Thứ 3: Future, nếu bảo là trong tương lai sẽ có thằng mua lại, cải tổ và sẽ chạy ngon lành. Tức là các cô trông mong vào cái tài sản công ty và goodwill( Khi A mua B, giá của B là 9 đồng theo thị trường, A trả hẳn cho B 10 đồng, 1 đồng chênh lệch đó là goodwill).
   Địt mẹ chẳng thằng ngu nào lại trả goodwill cao cho một đống cứt_kết quả của việc làm ăn thua lỗ lâu dài và chia trác nội bộ. Lúc đó chúng nó thuê kiểm toán vào có khi mafia với nhau thì tài sản của các cô là cứt nhưng đéo có chóp cơ. Kể cả các cô có tài sản là nhà máy ở đất vàng Ba Đình lịch sử. Địt mẹ, nó sẽ mafia đủ trò để cho các cô ăn cứt, giống như các công nhân lừa đóng góp cả cuộc đời cho nhà máy đến cuối đời thì được ăn cứt trong vụ cổ phần hoá lần thứ nhất cách đây 4 năm.  

  Ở Lừa có một thứ duy nhất có khả quan là chăn nuôi và trồng chọt. Nhưng trên thì luật như lồn, dưới thì Không Ai Sất cứ hồn nhiên vào bẻ hái thì các cô cũng lết bằng đít hết. Việc tốt nhất bây giờ là mua vàng, chôn xuống đất. Chờ  khi nào quyền sở hữu cá nhân được hiến pháp và luật pháp bảo vệ, bới vàng lên, mua súng, mua trang trại. Thằng nào vào bố mày bắn vỡ đầu, thì cũng ok đấy.

 8. #10 by Bia on 2010/12/08 - 11:33

  Mấy năm nay mà ký HĐ kinhtế bằng Ông Cụ thì cốc mò cò xơi hết. Ông Cụ vứt vầu chuồng xí dược rùi.

  Ký xuất nhập thì được. Ký trong nước thì bằng ông Cụ dưng phải quy tỷ giá ra ông Tơn. Nếu ký Chỉ ghi ông Tơn không thôi thì khi tranh chấp sẽ bị tuyên vô hiệu. Bia gặp một trườnghợp cách đây 2 năm rùi

 9. #12 by tieuthithi on 2010/12/08 - 11:38

  He he hông phải em . Trước em có quen một tên ở đó nhưng bây giờ nó cũng chuyển ra ngoài làm rùi
  Ngày xưa thì đúngnhư Zì nói đới , nhưng bây giờ cũng cạnh tranh ác liệt nên các tển  cung ko dám bạo tay như trước đâu, dễ chết lắm nên mình cũng thiệt lây

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:45

   Thì chiển hướng di em. Em có quen tay nầu tên Chính Trọc chiên mần jacông cho EU hông? Xưởng bên Bắc Ninh dó.

 10. #14 by Kakashi on 2010/12/08 - 11:39

  Lịt mẹ, các cao ốc do Lừa làm mà ngon thì Lừa hết mịe việc à. Chi bộ cứ nhìn vào đường xá, cầu cống, vỉa hè… thì thấy. Địt mẹ vừa làm xong đã bung mẹ hết lên, hoặc ngon rồi thì gọi 1 bọn đến đập mẹ nó đi, hôm sau có thằng đến làm lại. Thế thì mới có cớ để giải ngân chứ. Mà các DN xây dựng Lừa có mấy thằng đủ tầm vươn ra ngoài cạnh tranh với bọn khác. Thị trường nội địa thì tẻo teo mà bao thằng nhăm nhe mẹ nó rồi. hệ hệ, mà khúc duột thừa Miền Chung năm nào cũng bão lũ thì bọn xây dựng nó quyết toán kiểu đéo jề nhỉ?

 11. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:42

  @Cô Fáo

  Cô nhẽ hơi biquan. Zoanhngiệp Lừa mộtsố có thựclực dấy chứ không fải chỉ toàn fò dâu.

  Jì chứ như FPT thì là zoanhngiệp fò hehe dịt mẹ jờ já nhà nó hạ là déo còn một xu. Chứ có zoanhngiệp cũng ổn fết. Các cô tự tìm chứ không Zì lại mang tiếng PR dểu.

 12. #17 by Mit on 2010/12/08 - 11:50

  Nên zững quả nhà như trên dầu bài nầy mới có cơhội tồntại ở Lừa, và chỉ ở Lừa.

  Nhà dó zầy 2.2m, hơn con xehơi bên cạnh một tí, mà vưỡn chưa fải là vôdịch Lừa.@ Zì
  Hình dấy chụp dâu hả Zì?  Con xe hệt chiếc Toyota ’73 xanh lá cây pa Mít vưỡn lái di làm ngày xưa.  Mà sao cái hình mất mịa nó trên máy của Mít rùi?  Dang tính gọi fone cho pa hỏi có phải dúng lai-sờn í hông thì hông nhìn thấy hình dâu nữa! 

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 12:03

   Hình chụp ở fố Dào Tấn cách kháchsạn Daewoo chỉ vài trăm mét thôi em. Con xe dó là Lada 197x.

 13. #19 by tieuthithi on 2010/12/08 - 11:53

  Em ko quen nhưng có nghe nói thui . Em ko biết mọi người mần gia công thế nầu chứ một số DN làm gia công em thấy vắt mũi cũng đủ đút miệng thui .Làm hàng g/c cho nước ngoài ko cẩn thận ăn đủ . Vừa rồi em từ  chối  làm nhà thứ cấp cho bọn Ikeda , đơn hàng  cực lớn nhưng xét thấy ko đủ trình độ nên ko mạo hiểm he he … chỉ chém giỏi thui 

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 12:01

   Jacông thì fải mần cho Tây Mẽo mới có cửa, chứ cho Tầu Hàn thì dúng là dói fết.

   Tay Chính dó trước nó chiên mần cho Hàn zưng jờ chiển qua mần cho EU, sống tốt fết. Tảy mới 40 thôi, ngoài mấy nhàmáy riêng tảy còn thuê cả các nhà may khác vùng Bắc Ninh Phúc Yên jacông lại.

   Tảy ngoài jacông dơnthuần còn có cả một dội chiên develop sảnfẩm từ thiếtkế jở di.

   Trìnhdộ có fải ở mình dâu mà em lo? Henry Ford học chưa hết 4th Grade, mà sảnfẩm thì bấthủ dấy thôi.

   Mình zốt thì mình thuê thằng jỏi. Mình yếu thì mình thuê thằng tay to. Mình hông biết thì mình hỏi thằng Gúc.

 14. #21 by Y_Cà_Pháo on 2010/12/08 - 11:56

  Cô nhẽ hơi biquan. Zoanhngiệp Lừa mộtsố có thựclực dấy chứ không fải chỉ toàn fò dâu.@ Anh Bua
  ————————-
  Doanh nghiệp được thì chẳng qua là thằng chột làm vua xứ mù.

  Doanh nghiệp được danh nghiệp có lợi thế cạnh tranh ( competitive advantage).

  Lợi thế cạnh tranh đến từ:
  1, Tài nguyên thiên nhiên
  2, Tài nguyên nhân tạo: năng lực sáng tạo, năng lực quản lý, nhân công rẻ.

  Nếu đéo có gì thay đổi trong vài năm tới thì khỏi phải bàn.
  Nhưng nếu có thay đổi thì doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đến từ tài nguyên thiên nhiên sẽ có khả năng sống cao. Còn ở Lừa làm đéo có tài nguyên nhân tạo. Chỉ phát là giỏi. Thế nên với doanh nghiệp loại 2 thì thà làm lại từ đầu, dựng công ty mới còn hơn mua một cái đống đồng nát về làm đéo gì.

  Các cô nghĩ là các cô tuổi gì mà mua được cổ phần của các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh loại 1. Biển nhiều cá mập lắm.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 12:06

   Tấtnhiên là déo so dược mới Tây rùi, zưng ở Lừa có chừng tỷ Tơn dồ thật (chứ déo fải chỉ là dồ khói như FPT) thì dược coi là mạnh.

 15. #23 by tieuthithi on 2010/12/08 - 11:59

  @Mít mật : cái nhà đó hình như ở bùng binh Nguyễn Trãi Khuất Duy tiến thì phải . Đằng nầu thì nói em cũng hổng biết là chỗ nầu he he , nhưng những cái nhà như nầy ở Hà nội đầy. ở cuối Trường trinh  hay Chùa Bộc cũng có khối . hay phết

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 12:07

   Nhà Dào Tấn dấy em. Zưng dúng là Hà Nội thì loại dó nhiều vôvàn chỗ nầu chả có.

 16. #25 by tieuthithi on 2010/12/08 - 12:07

  Ui đã 12 h rùi ,  vừa đói vừa đau đầu quá . Đi ăn thui he he.. . Mình mắc cái bệnh rất quystoc ( hay bần nông đéo biết ) là cứ trưa ko đc ngủ chút là đau đầu dữ dội. thế mới hãm chứ .  . Vầu quán toàn bị nhét các thứ ko ngon vầu mồm mãi . Thôi chúc chi bộ ăn trưa ngon miệng nha

 17. #26 by Mit on 2010/12/08 - 12:11

  @Mít mật : cái nhà đó hình như ở bùng binh Nguyễn Trãi Khuất Duy tiến thì phải .@ Thi Còi
  Cám ơn Thi Còi nhé, Mít chỉ cần biết nó ở Nam hay Bắc Lừa thôi.  Nếu con xe cũ của pa Mít mà trôi ra tới Bắc thì buồn cười quá…hehehe  Pa Mít bán dồng nát cái xe ấy sau khi hết mịa nó xăng dể chạy. 

 18. #27 by Bia on 2010/12/08 - 12:13

  Tấtnhiên dịt mẹ cô uýnh zắm trước bão.

  héhé. Cũng tất nhiên, 10 cô thì 9 bỏ qua Tí Zắm, tập trung đón bão tới. Mà tòan là các cô Doanh nghiệp lớn, có cả liên doanh otô nữa đấy vì những lỗi ngớ ngẩn.

 19. #28 by ChiPheo on 2010/12/08 - 12:28

  Đục mạ mầy Pháo hỡi, anh đồng ý mới mầy dzề dzụ HỐT CHỨNG LÀ HỨNG CỨT NÁT CHO TW.

 20. #29 by Bia on 2010/12/08 - 12:36

  thu nhập chính của Bia là đất (nhưng không phải nghề chính). Lâu lâu ngửu chỗ nào thơm úynh đôi quả thật nhanh rùi ù, kể cả nhà- đất đéo có giấy tờ gì cũng chơi.

  1. Dự án thì xí vài xuất giá gốc, dăm tháng sau đẩy mẹ.
  2. Đất lẻ thì mua tầm 400 giở lại, xây lụi nhà cấp 4 trong vòng 7 ngày (vừa xây vừa rao bán), lời dăm chục, xong.

  Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, Đéo làm ông Cọp được. Cơ bản là có xiền đi nhậu.

  Tất nhiên đi đêm thì cũng gặp ma, chả gặp quỷ là được.

 21. #30 by Bia on 2010/12/08 - 12:47

  Chi bộ đi ngang qua các chung cư vừa xây để ý thấy đa số đéo có dân ở thực mà bọn đầu cơ mua để hoang phế. Thực ra giá nhà đất chưa nổ lớn nhưng đã lụp bụp vài nơi. Nhất là dững tên vay ngân hàng chơi đất.

  Căn hộ Bia mua 2010 là 1tỷ2 , chủ cũ mua năm 2004 là 1tỷ8 ( mẹ, đừng có mà quy ra vàng nhế). Mỹ Phước 400 trẹo 1 nền thì nay chỉ còn 280, Oasis III Singapore 1 trệt 3 lầu ( 5×30) xây xong có 1tỷ4 (trước đây 2Tỷ9)

  Hehe nhờ bà Dì quảng cấu tý.

 22. #31 by Bia on 2010/12/08 - 13:03

  Bê xê tê đang dự thảo tiền SDđất đấy, chi bộ liệu liệu cái thần hồn.

  – Nếu Bê  duyệt: giá đất = giá thị trường = nhiều tên sẽ hát bài em ơi tôi lên đường phố cũ. Nhất là những tên ôm đất lớn.

  – Nếu Bẹ không duyệt?

  Bia đoán Bê sẽ duyệt nửa vời àơi vídầu. Kinh nghiệm bao nhiêu năm rùi, Bê  lúc nào chả dởdở ươngương.
  Hehe.. tên nào ở SG biết Ba Đua hông? Mới lên dăm bữa không chịu ký dự án, nó bảo em đéo thích anh này, đưa anh Tài lên.

 23. #32 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/08 - 14:16

  Sâu các cô không mua chứng di? Chứng Lừa jờ nầy là dớp dược rùi. Rất nhiều cổcánh já còn bé hơn cả mệnhjá. Tấtnhiên mua chứng jờ thì déo có lãi ở thờidiểm déo jì T+1 T+2T+x, zưng nó sẽ là ngón dầutư zài hạn lànhmạnh, và các cô sẽ gópsức lợn của các cô vầu một Xứ Lừa lànhmạnh.@TT


  Vì ở lừa, thì chỉ có nhà đầu cơ thôi chứ làm đéo gì có nhà đầu tư.hehe

  Đéo thê đầu tư lành mạnh khi ở trong 1 môi trường đầu tư& luật pháp đéo lành mạnh.
   Bi kịch khi “tao muốn lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện?” là ở chỗ đới

  Nhà siêu mỏng ở Lừa đâu đâu cũng có. Quản lý đô thị cũng bó chiếu với thể loại này. 

  Cần Thơ nầy


  xì gòong nầy  mà cả tây cũng có. Nhưng nhìn diên& nghệ thụt đéo tả.hehe

 24. #33 by Cathnga on 2010/12/08 - 18:40

  Via yêu ơi, dịch cho em Nga đoạn nầy, cái máy bay làm em Nga nản quá đi mất.

  When microscopic particles are detected, they are detected as single particles. We cannot yet see how these particles interact, although we have developed theories. We know that through the interaction of various molecular substances cellular life has come into existence on Earth. More microscopic and macroscopic substances are also constantly interacting. It may therefore be the case that life has come into existence in planes of substances that we cannot detect, including the planes of microscopic particles that control changes in our molecular environment. These life forms are therefore higher life forms. 25. #34 by Gã khờ on 2010/12/08 - 18:42

  Ôi anh nghe các cô các chú bàn luận làm ăn rôm rả mà rát cả lỗ đít. Anh nhớ các cô chú đọc bài này: DỰ TRỮ NGOẠI TỆ QUỐC GIA ĐANG Ở ĐÂU? cho anh nhờ.


  @Chú Tintin đưa cái hình chung cư trường Kỹ Thuật cao Thắng Sài Gòn trước 1975 do 1 tay Tàu chệt xây, bây giờ vẫn còn. Nhưng nó sẽ được đập bỏ trong tương lai gần!!!
 26. #35 by Cathnga on 2010/12/08 - 19:00

  xenoglossy: nghĩa là gì nhở ???

 27. #36 by Enterprise on 2010/12/08 - 19:03

  @Dì:
  Anh lục lại còm của Dì trong khoang Kinh-tế nhưng toàn thấy tiết-canh, vô-thần, bạn Uyn mới cãi-nhau ỏm-tỏi với cô Thảo chứ có còm nào về thị-trường thứ-cấp đâu nhở, hehe.
  Theo anh biết thì thị-trường thứ-cấp chẳng góp vốn gì cho doanh-nghiệp. Có chăng là PR cho nó để dễ-dàng mở-rộng, vay-vốn hay đại-loại thế. Còn thiếu gì nữa không Dì?
  À, hôm-nào Dì bày-trò Độn-giáp gì gì mà Tử Đại An, Thương Vô Vong để dự-báo giá nhà-đất nhế. Hehe, anh đọc được còm của Dì, giờ đề nghị nhế, hehe.

 28. #37 by Đói on 2010/12/08 - 21:07

  Nguyên nhân gốc của bi kịch nhà đất Lừa chẵng nhẽ là ‘ đất dai là tài sản của Không Ai Sất … ‘ ?

 29. #38 by lanovia on 2010/12/08 - 21:19

  Dịch vầy nè Nga ngố yêu (anh hông chắc đâu nhá – các () là chua thêm cho rõ nghĩa)

  Các vi hạt được tiềm thấy ở dạng đơn lẻ. Chúng ta chửa quan sát được chúng tương tác dư lào, cho dù chúng ta đã phát triển được một đống lý thuyết. Chúng ta bít rằng thông qua tương tác giữa các phân tử vật chất khác nhau (mà hình thành nên) sự sống dưới dạng tế bào tồn tại trên Trái Đất. Vật chất vi mô và vĩ mô cũng thường xuyên tương tác mới nhau dư thế. Do vậy mờ có thể có trường hợp rằng sự sống đã đi vào cuộc tồn tại này dưới các dạng vật chất mà chúng ta hông thể tiềm ra được, gồm cả các vi hạt điều khiển những biến đổi trong môi trường phân tử của chúng ta. Các hình thái sự sống này, do đó, cao hơn hình thái cuộc sống (trên hành tinh chúng ta).

  Còn xenoglossy chính là hiện tượng nói tiếng lạ. Em chửa học tiếng Asi .. cái đéo gì ấy nhở, bâu giờ, bỗng dưng một hôm em chưởi (viết) vung xích chó một cách điệu nghệ bằng tiếng ý, thì đó chính là xenoglossy.
 30. #39 by Cathnga on 2010/12/08 - 21:43

  Via yêu của em là Bác Học hở hở ???

 31. #40 by langle179 on 2010/12/08 - 22:12

  Thằng yahoo làm sao ý nhở?

 32. #41 by langle179 on 2010/12/08 - 22:13

  “Theo anh biết thì thị-trường thứ-cấp chẳng góp vốn gì cho doanh-nghiệp.” @ Rise  Sao Rise hỏi những câu buồn cười vậy! Anh không học kinh tế nhưng anh cũng biết rằng không có thị trường thứ cấp (Tiếng Mẽo Secondary market?) thì thằng mua ở thị trường sơ cấp (Primary) nó bán cho chó ah? Thằng mua ở Sơ cấp với giá 10 thì nó mong bán được ở Thứ cấp với giá 11-12 thì nó mới bỏ tiền ra mua. 


  Thằng mua lại ở Thứ cấp với giá 11-12 thì nó cũng hi vọng bán lại cho 1 thằng khác cũng Thứ cấp như nó với giá 13-14 thì nó mới mua. Rise đã hiểu vì sao Thứ cấp cung cấp vốn cho doanh nghiệp chưa?


  Địt mẹ cô nào chưởi chứng khoán đéo đóng góp gì cho kinh tế đấy. Nói nhanh cho nó vuông thì ko có TTCK có phát triển được Kinh Tế cái ./, cái ./ ấy.  


  Địt mẹ các cô có biết năm vừa rồi các DN niêm yết huy động được bao nhiêu vốn mà không phải thông qua Ngân Hàng không? (còn tiếp)

 33. #42 by langle179 on 2010/12/08 - 22:18

  Về mặt lô gic mà nói thì CK tăng trưởng sẽ tạo NIỀM TIN TIÊU DÙNG – Kích thích người dân mua sắm (Địt mẹ các cô thử trúng Xổ Số xem các cô chẳng tiêu tiền như điên). Mua sắm nhiều thì Kinh tế phát triển. Doanh nghiệp làm ăn tấn tới thì CK lại tăng giá. Cứ thế vòng xoáy phát triển tăng dần cho đến khi nào phồng to quá thì nổ Boom một phát. Cái đó gọi là Chu Kỳ Kinh Tế thì phải.


  Khẳng định luôn là TTCK là cần thiết. Ở Lừa thì mới bị bóp méo vậy thôi. Nhưng rồi dần dần nó cũng sẽ phải vào đúng quỹ đạo của nó. 


  Mẹ các cô ngu hết sức. Kể cả TTCK của Mẽo thì cũng chẳng có mấy thằng gọi là Đầu Tư. Toàn thằng Đầu Cơ hết thôi. 
 34. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 22:35

  Zì dây dịt mẹ các cô Quán vắng như !/ trâu thế nầy dịt mẹ Zì cứ di vắng là các cô bỏ Quán di ăn !/ jì thế dịt !/ mẹ các cô chứ ăn !/ ăn !/ bò.

  @To các cô nầu nói chínhsách Dấtdai Thuộc Về Không Ai Sất là nhuyênnhân gốc của Bikịch.

  Zì jảnhời, không dúng. Dấtdai Của Không Ai Sất chỉ là tácnhân chứ hông fải nguyênnhân. Ngày xưa dất của vua chúa hết thì cũng là của Không Ai Sất thôi, sâu nó không bikịch? Trước 1993 Dất Lừa cũng vưỡn của Không Ai Sất zưng cũng chẳng có bikịch nầu cả.

  Tinhiên vướndề Dất Không Ai Sất quả là một tácnhân quantrọng, diều nầy Zì côngnhận. Và sẽ fântích sau.

  @Các cô zèbỉu Thịtrường Chứngkhoán Lừa.

  Cô Le Chín nói dúng dấy, thamja vầu Chợ Chứng thì mụcdính chính là dầucơ chứ dầutư cái dầu buồi các cô ý.  Lừa Tây Mẽo dều thế hết.

  Zì khuyếnkhích các cô mua chứng trung/zàihạn là khuyên về nguyêntắc thế thôi, zành cho zững cô vốnliếng zưzả chưa biết dầutư vầu dâu dể jữ xiền, chứ chợ chứng mà ai cũng chỉ mua trung/zàihạn thì hehe dốt mẹ chợ di cho rùi. Làm déo jì còn một quả chợ tấpnập dúng ngiã nữa.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 22:37

   Tinhiên nếu nhiều cô nge nhời Zì thì dươngnhiên sẽ góp fần mần chợ chứng sôidộng. Dó chẳng fải là diều tốtdẹp cho chợ và cho các cô khác hay sâu?

 35. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 22:45

  @Cô Roai

  Việc mua/bán chứng thứcấp dúng là không góp vốn trựctiếp cho 1 zoanhngiệp fáthành chứng, zưng nó lại là tácnhân chínhyếu dể các zoanhngiệp sau dó zẽzàng bán dược chứng ở mức IPO (chính là chợ sơcấp dó cô). Dó không fải là góp trựctiếp hay sâu?

  Nếu chợ chứng mà lèotèo như hiện nay, thì các zoanhngiệp IPO vầu jờ nầy chỉ có ./ mà ăn thôi nhế.

  Chợ chứng sôidộng có táczụng mần tính thanhkhoản của chứng cao, như một sạng tàisản lỏng (như vàng ý hehe), ngiã là ai muốn mua bán jì cũng rất zễzàng nhanhchóng và không bị lỗ nhiều khi cần bán gấp. Diều nầy như là thuốc bổ với thịtrường cungcấp vốn cho zoanhnghiệp ngoài ngânhàng.

 36. #46 by Enterprise on 2010/12/08 - 22:48

  @Cô langle179:
  Hehe, cô nói thế cũng đúng. Trước-nay anh nghĩ thế này:
  Người-mua ở thị-trường sơ-cấp chắc-chắn sẽ tính đến khả-năng thu được cổ-tức (giả-dụ là cổ-phiếu) lớn hơn ít-nhất là lãi-suất gửi tiết-kiệm cho-dù đó là dự-đoán hay tính-toán chính-xác. Đó là nguyên-nhân chính để mua ở thị-trường sơ-cấp. Người mua lại ở thị-trường thứ-cấp cũng sẽ dự-đoán cổ-tức như-thế-nào trong tương-lai (tất-nhiên không chắc-chắn đúng). Do mỗi người có cách dự-đoán khác-nhau nên sẽ có người muốn mua và người muốn bán với những giá khác-nhau. Chứ không phải người-mua ở thị-trường sơ-cấp chỉ nhằm mục-đích bán-lại. Tất-nhiên họ sẽ bán theo tính-toán cá-nhân họ thấy có lợi như-nào đó.
  Việc huy-động-vốn có-lẽ là phát-hành thêm. Phát-hành thêm là ở thị-trường sơ-cấp đó cô.
  Nói-chung anh nghĩ thị-trường thứ-cấp có chức-năng PR thôi.

 37. #48 by otocu on 2010/12/08 - 22:49

  Thật đơn giản là chừng nào nhà đất còn lộn xộn (là nguyên nhân quan trọng mất cân bằng tiền tệ) thì chứng khoán chẳng tuổi gì. Lừa đổ mẹ hết tiền vào đất. Lãi suất gửi lên tới 16% mà các ngân hàng chẳng huy động được mấy thì biết.

 38. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 22:53

  Ở bên Tây Mẽo chợ chứng rất tấpnập. Ngoài zững tên thợ dầutư (dầucơ hehe) chiênngiệp, thì zững ông nộitrợ thó dược tiền của chồng, zững cô ănmày mới xin dược một mớ bebé, zững jàhói về hiu.. cũng hay bỏ chút xiền nhànrỗi mua vài rổ chứng.

  Mua thế déo fải dể ấp như Cẩm Hói dể rùi thanvãn nó ung mẹ rùi ung mẹ rùi. Mà mua dể jữ xiền như Lừa mua nhàdất ý, vửa jữ dược xiền vửa không bị lỗ vôhình như khi jữ xiền trong tủ.

  Thường zững người mua ké như vậy là nhằm dầutư trung/zàihạn. Zưng hànhvi của họ sẽ thúcdẩy dầutư ngắnhạn (dầucơ hehe), và góp một fần nhớn vầu sứckhỏe chợ chứng.

 39. #50 by otocu on 2010/12/08 - 22:56

  Bất động sản, chứng khoán là vĩ mô. Nó cần định hướng và chính sách. Vài điều TT nói ( mua chứng…) lại là lời khuyên. Nó là ý tốt nhưng không thay đổi gì được. Nó chỉ giúp cho số ít cá nhân có cách nhìn mới.

 40. #51 by ongcu69 on 2010/12/08 - 22:57

  Bi kịch mở đường sinh ra những ông nhà có chiều sâu ngắn hơn cả chim Zì thối. Địt mẹ sao lúc quy hoạch không lấy mẹ nó vào sâu thêm 30m từ vỉa hè rồi chia thành những lô đất vuông vắn trên 500m2 rồi đem bán đấu giá nhỉ? Tiền thu được lấy ra đền bù giải tỏa, làm đường làm cống. Lúc này mặt tiền toàn building đẹp. Ơ địt mẹ anh bàn thế này có gì sai mà Bê Xê Tê không mần nhỉ? Địt mẹ cứ nghe đến từ “đấu giá” là thế đéo nào chả có phần. Mời chi bộ tham vấn, xin mời xin mời.

  Khuyến mãi quả nhà hình chữ T hehe
 41. #53 by Enterprise on 2010/12/08 - 23:00

  @Dì:
  Hehe, tại anh đang còm, không đọc được còm của Dì đó chứ. Hehe, Dì làm một quả Độn-giáp nhế?

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:04

   Cầuthị là tốt, Zì có nhời khen.

   Chợ chứng sôidộng (và já chứng tốt hehe) sẽ mần cho chính cái zoanhngiệp dã bán sơcấp có khảnăng bán thêm chứng mới in. Dó chẳng fải là cấp vốn trựctiếp hay sâu.

   Chứ chợ mà lìutìu thì in thêm chứng bán cho chó à.

 42. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:00

  Zững nhà dầutư chứng hồnnhiên như cô Cẩm Hói có vẻ rất buồn cười, zưng lại là một fần quantrọng của chợ chứng. Bỏ tí xiền còm mua rổ trứng, chả chịu theozõi buônbán déo jì, mà lại mong nó tựzưng thăngthiên nhanh dể bán lấy lời hehe, trong lúc bảnthân thì sángsáng ra Hàng Hành bú càfê tốitối biên lốc dong gái.

  Dịt mẹ vui déo chịu dược.

  Nếu không có bọn Tiện Tay Zắt Bò, dầutư như mua vé số, như cô Cẩm Hói, thì chợ chứng sẽ chết ngay.

  Zưng mà càng nhiều cô ngĩ như Cẩm Hói, thì chợ càng èouột, vì “mua mãi rùi chứng vưỡn ung chưa nở” hehe.

 43. #56 by otocu on 2010/12/08 - 23:02

  Cuối 06, đầu 07 là hoàng kim của chứng. FPT 10k lên 540k. Thật điên rồ. Sốt gì ở Lừa cũng điên rồ. Hồi hổi làm đất chết như rạ. Quanh đi quẩn lại Lừa vẫn chỉ máu buôn đất, chứng, vàng, găm ngoại tệ hehe.

 44. #57 by otocu on 2010/12/08 - 23:07

  @9 : Cách này nước Tầu ta làm mãi rồi. Có đợt phỏng vấn Nghị Phạm Quang, hắn bảo không làm thế được. Hỏi tại sao, hắn bảo tại ta không phải nước Tầu ta, không phải cái gì cũng làm theo. Thế thì làm sao đây?

 45. #58 by LUUMANH on 2010/12/08 - 23:10

  Mặt ./ nói dư ./ ý, nói về trung dài hạn, địp mẹ  thằng nào ấp trứng từ 08.09 cũng trung dài hạn đấy giờ cũng lộn khấc ra ngửi. Số đấy làm tý đất đai cũng ấm mẹ nó rùi. Theo anh đất đai Lừa 3-5 năm nữa vẫn đớp tốt. Nó vừa là kênh đầu tư có  tỷ suất P cao, vừa đặc biệt né vụ ông Cụ mất giá.  Kiếm xiền  thì quên mẹ nó cái kiểu anh thích một nền kinh tế lành mạnh này nọ, rùi thế này thế kia đi địt mẹ thằng Mặt Sến ạ.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:15

   Dịt mẹ cô, Zì dang khaisáng, chứ déo fải dang kiếm xiền.

 46. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:12

  Cái nguyhiểm của chợ chứng Lừa déo nằm ở các nhà dầutư (dầucơ hehe) thứcấp, mà lại nằm ở chính các zoanhngiệp fáthành chứng.

  Dịt mẹ khi chợ chứng boom-in, dịt mẹ bọn tay to Lừa thi nhau in jấy bán lấy xiền. Xiền bán chứng déo dưa vầu sảnxuất mà tuyền dể xây nhà.

  Ngoài ra, khoản Thặngzư Vốn (các cô tự gúc là jì) cựckỳ nhớn thì bỏn tiêu rất mờám. Theo Luật của most chợ chứng thếjới, khoản Thặngzư nầy chỉ dược tiêu cho zững mụcdích nhấtdịnh trong zững thờijan nhấtdịnh (chủyếu là dể tái dầutư vầu sảnxuất kinhzoanh), zưng bọn Lừa lại tìm cách rút mẹ ra dể ăn mảnh, mà chủyếu dể mua nhàdất.

  Thế nên nhàdất Lừa cũng vì thế mà boom sau dợt chứng Lừa boom.

  Dịt mẹ chỉ cần chặn chợ nhàdất, là chợ chứng vầu khuônfép ngay.

  Zưng Bê Xê Tê déo chặn chợ nhà. Hehe dó chính là Bikịch.

 47. #61 by ongcu69 on 2010/12/08 - 23:13

  @otocu: thường để mần hay không mần gì thì bỏn cũng nghĩ xem phương án nào bỏ túi được nhiều hơn. Địt mẹ gì chứ ngửi thấy mùi đấu giá lô đất to, mặt tiền thì kiểu đéo gì bỏn cũng dí mũi vào tranh phần. Còn không mần thì có cái lợi cái ./ gì cho bỏn nhỉ?!

 48. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:18

  Dịt mẹ Manh Mặt ./ Trâu.

  Mua chứng thời 08-09 thì dúng là jờ fải ủ nữa chứ có ./ ý mà bán dược.

  Chính bọn như cô mần chợ chứng èouột dó. Dịt mẹ khi nó boom-in thì sấnsổ mua tranh bán cướp, dể rùi khi nó boom-out (dươngnhiên, có cái déo jì mà chỉ lên lên mãi) thì nằm khóc là chứng ung rùi.

 49. #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:23

  Nhiệmvụ của bọn sếp chợ chứng Lừa jờ déo fải là kíchdộng tung tin tốt, rùi PR mần já nọ kia như cô Sinh Hùng Hói, mà fải dánh vầu tâmlý ham dầutư zàihạn của quầnchúng.

  Khi jới bầnnông Lừa chưa có thóiquen mua chứng trung/zàihạn, mà chỉ thích chén ngay chén dẫy như bijờ, thì chợ chứng Lừa dến !/ cũng déo có mà ăn.

  Zưng mần thế nầu dể kích bầnnông mua chứng zàihạn, trong khi nhàdất cứ boom-in như thế?

  Dịt mẹ dấy mới là vướndề lãnhtụ fải jảiquyết, mà các lãnhtụ Lừa hiện nay khôngthể mần nủi. Vì mần thì rất zễ, zưng lãnhtụ (và cả chếdộ hehe) sẽ sụpdổ.

 50. #64 by Enterprise on 2010/12/08 - 23:24

  @Dì:
  Ôi mẹ, hehe, Dì cũng biết binh-pháp Tôn-Tử nữa à. Hehe, hay biên vài chước thay-cho Độn-giáp cũng được?

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 23:29

   Có cái déo jì mà Zì hông biết hử cô? Có diều là jì muốn biên hay hông thôi hehe.