Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by otocu on 2010/12/07 - 22:42

  Bên Đức chẳng hạn, không có nhà trong ngõ, trong hẻm(điều này gần như tuyệt đối, Nhất và Tinh xanh xác minh dùm cái). Tức nhà nào cũng mặt đường, lấy đâu ra sốt. Quy hoạch giao thông quyết định gần như toàn bộ đến giá nhà đất, chắc chắn thế.

 2. #2 by Enterprise on 2010/12/07 - 22:46

  @Dì:
  Trích
  Nguyênnhân của bikịch já nhà Lừa rất rất dơnjản. Cách jảiquyết bikịch ý cũng
  rất rất dơnjản. Có diều fi Zì ra thì lãnhtụ Lừa déo có thằng nầu dủ bảnlãnh và sự tànbạo dể mần.
  Hết trích.

  Cách giải-quyết rất rất đơn-giản + bản-lĩnh + tàn-bạo => nhẽ giết bớt Lừa??? hehe

 3. #3 by Nô Đức Nổng on 2010/12/07 - 22:51

  GDP>GNP blah blah@tin tinh tướng.
  Cô dám lấy nguồn wiki cãi anh à? Anh bực anh vào anh sửa mẹ nó đi giừ. Muốn biết thì phải cầu thị anh chỉ cho. Có biết PPP là gì chưa mà bẩu của lừa 2.900 tơn 1 năm? Cô có biết rổ hàng hóa, rổ tiền tệ là gì chưa? Tại sao USD/VND là 21 ngàn mấy chứ đéo phẩy ngược lại.

 4. #4 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 23:11

  lồn mẹ dì. Dì ngu như chó ý!


   Em nói GDP(PPP) và GNP(PPP) là để so sánh cái nào lớn hơn cái nào. Vì có cô bẩu GDP< GNP. Tìm tạm đc cái GDP(PPP)& GNP(PPP) thì ném tạm lên dồi còn lướt. Thông cảm.hehe

  Chứ có thằng ngu nầu đéo phân biệt đc GDP danh nghĩa, GDP thực tế& GDP PPP? Địt mẹ dì thik em dạy cho dì cách tính GPD theo các kiểu luôn nhế?hehe

  Lồn mẹ dì đọc đéo kĩ lại to mồm. 
  Dì ngứa dái thì kệ con mẹ nhà dì chớ!hehe. Em có ngứa đéo đâu mà phẩy ke?
 5. #5 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 23:29

  ah` xin lỗi chi bộ.hehe.


   Do hồi trưa bất cẩn& vội tung cồng còn lượn nên gửi nhầm em Thùy Link cho chi bộ. Làm TT hiểu nhầm, ngứa dái nên mắng vốn.hehe.

   Vừa ktra lại Link mới biết nhầm. Đây link chuẩn đây. Cáo lỗi cùng chi bộ nhế!


  Theo vê kép- bờ thì năm 2009, ước tính:
  + GPD danh nghĩa bình quân đầu Lừa = 1000 tơn. 
  +GNP danh nghĩa bình quân đầu Lừa = 1010 tơn. 

  Cô Nổ nông còn cãi anh nữa hay thôi? có thấy GNP>GDP( dù chỉ 10 tơn thôi) ko? Tại sao nó lại lớn hơn cô giải thik anh nghe?

  Còn cô muốn chỉnh Wiki thì cô lên mà chỉnh. Anh đéo cản. Nhưng nhớ đề nguồn là Nổ Nông chứ đừng đề nguồn là WB nha!hehe
 6. #6 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 23:42

  Dùng nước nóng bằng bình dun gaz trựctiếp cho một jadình Lừa 4 người hết chừng 200K Cụ/tháng (dây là giá cách nay vài tháng, giờ chắc khoảng 230K). 4 người chỉ cần 1 bình là ngon.
  Dùng nước nóng bằng bình diện cũng cho ngần ý người dắt ít nhất gấp rưỡi dến gấp 4 tùy theo số bình. Nếu 4 người zùng chung 1 bình thì hết quãng 300K Cụ/tháng. Nếu 4 người xài 4 bình thì quãng 800K Cụ/tháng.
  Dấy là coi như khi tắm mới bật bình (diện) và khi xong thì tắt. Nếu bật bình liêntục cả ngày thì dắt thêm chừng 15% nữa. 
  Bình gaz là bình dun trựctiếp, nên khi có nước chảy qua thì nó mới dun, nước ngưng là tắt luôn@ TT củ cặc

  ———————
  đỵt mẹ Dì lạc hậu vãi dắm. 

  Bây giờ nếu lắp thì đéo ai lại đi lắp cái bình điện kiểu cũ đấy nữa?

   Giờ có loại bình điện đun trực tiếp y chang bình ga luôn dồi. Giá lại rẻ& an toàn hơn so với tắm ga nữa. Đéo tin mời hỏi thằng gúc!

   Em mới mua 1 cái, giá có nhõn 1 trẹo 2 ông cụ. Dùng bê cê lết.

   Đéo phẩy lo chiện ngạt khí ga, khí CO2 khi đóng kín phòng lại tắm. Hay phải đang tắm thì đột nhiên hết gas, hết pin đánh lửa nữa.

   Trc dùng tắm bằng gas tởn dồi! Mấy lần trời rét vãi đái, lạnh teo dái, vừa cởi xong quần áo, trát xà bông lên người thì hết gas. 
  Nhục ko để đâu cho hết!hic

  Bên Tây dùng gas mạnh 1 phần vì gas đéo có chiện phẩy chuyển bằng bình như Lừa- vì đã có đường ống dẫn ga như kiểu dẫn nước.
 7. #7 by langle179 on 2010/12/08 - 00:05

  Đúng là ở Lừa tên nào có tiền thì nó cũng có cái sướng riêng của nó. Người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót đến tận mồm. Có tí tiền là ra sức quát mắng như ông vua con.

  Dưng có những cái mà đéo bao giờ Lừa có được: Đó là sự an toàn của gia đình họ hàng các cô mỗi khi gia đường. Mỗi khi con cái các cô sang đường đi học, môi khi cha mẹ già của các cô cuốc bộ sang vườn hoa đối diện tập thể dục buổi sáng hay đi bộ buổi tối thì đàn xe máy nhung nhúc luôn luôn sẵn sàng làm thịt người thân của các cô. 
  Một vụ va chạm nhỏ gây xước sơn xe cũng có thể gây ra án mạng và những trận tắc đường kinh hoàng. Các cô dù có ở nhà 10 – 20 tỷ (1 triệu Tơn) thì các cô cũng điếu bao giờ biết đến thiên nhiên cây cỏ là gì. Vẫn là 100m2 đất trải bê tông đến con chó, con mèo cũng điếu có chỗ ỉa.
  Con cái các cô dù có học trường chuyên lớp chọn thì cũng điếu được trang bị những thứ kiến thức cơ bản làm người. Thay vào đó người ta sẽ đào tạo nó thành những con gà nòi (để sau này có thêm những Ngô Bảo Châu…) và nhồi vào đầu nó những kiến thức mà chính người dạy cũng điếu tin vào nó.
  Và trên hết đó là sự tự do của mỗi con người. Các cố luôn phải tập sao cho nghĩ 1 đằng nhưng phải nói 1 nẻo. Và cuối cùng thì các cô cũng điếu dám nghĩ nữa, cứ lặp lại như 1 con vẹt thế là xong. 
  Thôi địt mẹ đéo nói nữa. Càng nói càng thêm chán.
 8. #8 by langle179 on 2010/12/08 - 00:12

  À, Zì Tướng thúi cho hỏi cái về tình hình chứng chiếc dạo này thế nào? Có vào làm tí được không (tất nhiên là sóng ngắn thui). 

 9. #9 by langle179 on 2010/12/08 - 00:21

  Đau khổ chưa! Mẹ chỉ sơ ý một chút là con mất mạng! 

 10. #10 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/08 - 00:35

  Dịt mẹ chỉ zững thằng hãmlìn mới mong kinhtế lộnxộn nhàcửa dấtcát thăngthiên dể zễ bề kiếm bộn.
  Nhà kinhzoanh chânchính cần nhất một nền kinhtế lànhmạnh.
  Zì déo có hứngthú jì khi quanh năm nhămnhe mua nhà bán nhà rùi cuốicùng thì lãilờ nó lại nằm trong chính mấy cái nhà ý chứ mình déo có cái jì rahồn cả.
  Thúthực là Zì déo có hứng với món cò con ý, zù cóthể nó ra rất rất nhiều xiền. Dó là tròchơi của bọn bầnnông. Zì dôilúc té nước theo mưa tí thôi, chứ déo hứng.@ TT

  ——-
  kết nhất quả nầy của TT! Riêng mấy câu phát biểu nầy thì chuẩn dồi- em đéo bật! hehe. Tâm sáng lắm!

  Trong thời loạn, tranh tối- tranh sáng thế nầy thì bọn ăn cướp nhiều hơn kẻ lương thiện. Nên có rất ít ng` nghĩ& làm như TT. Nói ko với tiền đúng kiểu đó là số ít& số ít đó sẽ là những thằng điên?!

  Bọn đầu cơ đất, chứng là bọn hãm lìn. Vì nó đéo làm ra giá trị vật chất đầu puồi gì cả mà chỉ làm hại xã hội, làm méo mó thị trường& làm bần cùng hóa Lừa.

  Dưng mần những cái đó lại đơn giản, đỡ mất công& ít cần trí não hơn mần sản xuất ra sản phẩm. Mà phàm đã là Lừa thì đéo bâu giờ chịu mần cái khó, vừa mất công lại phẩy nghĩ nhiều cả! 

  Nên Lừa sẽ mãi là Lừa!
 11. #11 by minhhuong on 2010/12/08 - 00:45

  Sư bố thằng em có nín bớt đi không, chị chả biết đéo gì về kinh tế nhưng chỉ cần check sơ qua cũng đã thấy em chả để ý đéo gì cả.

  Trong cái link thằng em đưa ra, nó đưa số liệu của 3 bọn thống kê khác nhau là

  International Monetary Fund cho 2009 là 1068

  World Bank cho 2009 là 1052

  Duy nhất và duy nhất có thằng CIA Factbook đề là estimate cho 2009 là 1000 , tức số liệu dự tính ước lượng (đưa ra số liệu khi năm 2009 chưa kết thúc).

   

  Check bên ngoài cái link wiki lởm của em cũng ra kết quả 1052 và 1068, tỉ dụ:

  http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm

  http://www.dfat.gov.au/geo/fs/viet.pdf

   

  Thôi em nín luôn đi em.

 12. #12 by Đại Tá Việt on 2010/12/08 - 01:22

  Mịa, xem xong film Trân Châu Cảng trên CineMax thì lên web đọc thấy cái link này nữa:  WW3 gần quá đỗi, chắc bọn Mẽo cho lính ăn Giáng Sinh và năm mới xong sẽ khai hỏa. Một trận bomb cấp tập sẽ dội xuống đâu đây? Bình Nhưởng, Teheran hay Bejing?

  Mịa lão Trung Tướng, kêu mọi người cất giữ software để chạy máy 286, có thần kinh không nhỉ? Trong WW3 thì đéo có điện mà xài, sau WW3 thì Mẽo nó viện trợ cho 986 mà xài, cất tốn chỗ. Việc nên làm là mua vài chục cái DVD-W loại xịn, các thể loại thông tin như hình lão Tướng ở truồng, clip thím Thiếu thủ dâm, em Hương điêu show hàng thì ghi lại, bọc kỹ, chôn xuống đất, để sau WW3 đem ra xem lại.  
 13. #13 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 01:29

  đit mẹ thê nào bôt mãi mà cồng đéo lên nhờ. địt mẹ nản quá.

  Địt mẹ các cô các chú các bác các zì các mợ các dượng phát cho đỡ thối mồm.

  Nhà  Lừa cao nhẽ do địt mẹ xứ lừa ta tâu nhã mần nhà như mần ăng tíc (antique) mà ăng tíc thì làm đéo có giá chỉ toàn vô giá thôi.

 14. #14 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 01:30

  Thế tại sâu lại có thú vui tâu nhã này ạ?

  Ở lừa thời thiên đường mở cửa có nhiều nghề mần triệu phú đếu giống ai cả: trước là bán sức lao động ở các nước xhcn anh em sau nầy thì mần phò, bán phở,  mần lãnh tụ, làm xe ôm… địt mẹ tiền mặt cứ là vô đối và kiếm tiền  khác đếu chúng loteri độc đắc. Các cô các bác ở đây thử hình dung coi địt mẹ thời thiên đường mở cửa cùng lúc có  hàng ngàn ngàn thằng  bụp phát qua đêm tiền nhiều vô đối   mà lại đéo biết mần gì cả thì liệu có phải bỏn bèn mần ăng tíc không ạ.

 15. #15 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 01:31

  Bỏn mần ăng tic đó định giá bằng phương pháp nào? Địt mẹ đơn giản thôi đéo phức tạp như bà zì đâu. Địt mẹ phương pháp hóng. Phương pháp hóng là thế nào là địt mẹ hóng hớt coi giá nhà hàng xóm nó nổ là bao nhiêu rồi về nổ thêm một khoảng nào đó

  Mần ăng tíc thì làm đéo có lỗ bởi đéo có hời thì bố mày đéo bán bố cứ để chơi vậy đấy do vậy mà giá cứ được đội lên  sau mỗi lần trao tay. Như vậy sau 20 năm đổi mới hình thành nên giá bất động sản như thế này ạ.

 16. #16 by Đại Tá Việt on 2010/12/08 - 01:34

  Mịa, thím Thiếu bảo rằng có Shinkansen là có hết à? Mơ mộng vừa thôi! Muốn Shinkansen phát huy hiệu quả thì phải có chiến lược về phân bổ dân cư, phân bổ kinh tế theo vùng miền. Cơ sở hạ tầng đi chung với các dịch vụ y tế, trường học,…. các kiểu mới có hiệu quả được. Giờ tớ thật sự mong lão Tướng làm Tổng Thống, tớ đi ứng cử bộ trưởng Quốc Phòng, sắm con HKMH chơi :). Mịa, đang mong Bê Xê Tê bỏ cái đuôi định hướng X.H.C.N ra khỏi nền kinh tế thị trường (trong lúc này lại vừa để, vừa đi năn nỉ bọn Tư Bổn công nhận Lừa có nền kinh tế thị trường, hài đéo chịu nổi). Đất cát về sở hữu nhân dân, đéo cho Bê Xê Tê quản lý nữa, quản lý cái kiểu mà tớ là dân làm công ăn lương, cày bừa đến lúc nhắm mắt xuôi tay may ra kiếm được cái chòi vịt ngoài đồng, giờ thì ăn nhờ ở đậu nhà papa, mama, nhục quá. 17. #17 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 01:37

  Địt mẹ thằng nào mần ăng tíc cũng có lời. Địt mẹ chắc cô chú bác ở đây vẫn được nghe những câu chuyện tỉ như mấy năm trước mua cai nhà trăm cây bụp phát có thằng trả ngàn cây. Địt mẹ có ham không ạ. Địt me thế là chơi đồ cổ thành phong trào   mà đồ cổ thì làm đéo có giá. Bi kịch.

 18. #18 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 01:45

  Một trong những thói quen bần nông ở lừa cũng làm bds giá cao là địt me 1 vợ 2 con – nhà trong phố – xe 2 bánh. Địt mẹ đất ở đâu nhiều vậy ợ.

 19. #19 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 02:03

  Thế nhà cao các cô liệu có giầu có lên không ạ? xin thưa các co chỉ giầu có khi bán được nó đi và về quê hoặc ra nước ngoài sống thôi hoặc đi thuê nhà để ở thoi ạ bởi vì địt mẹ nhà ở đâu nó cũng đắt như thế bán đi liệu các cô có mua được cái nhà để ở lại không ạ? Hay nhà cao chỉ giúp các cô xóc lọ tập thể thôi ợ

 20. #20 by Núi Tản Viên on 2010/12/08 - 02:52

  Giá nhà lừa cao thì sao?

  Trước tiên là các cô đéo có nhà riêng mà ở. Lấy con vện đéo có chỗ đàng hoàng mà tỉn hoặc vì đéo có chỗ tỉn nên đành đéo lấy vợ nữa mà ở vậy xóc lọ?

  đất cao nhà cao dẫn đến tiền thuê nhà cao. địt mẹ nghĩ lại thương mấy em công nhân khu chế xuất tiền phòng nó cứ lên giá hàng năm. Các em giận em về quê có ./ lao động rẻ nữa

  Nhà cao đất cao khiến các cô đéo có công viên để đi dạo đường xá để đi bệnh viện để khám trường để học

  ( còn tiếp)

 21. #21 by nhất on 2010/12/08 - 02:59

  @tinhxanh
  Có mà điên mới dùng sưởi sàn ở VN. Miền Bắc Lừa có lẽ chỉ cần xây nhà kín gió , tường dầy, cách nhiệt tốt 1 chút là đủ, khỏi cần sưởi.
  30% số nhà xây mới có lò sưởi củi đều full luxus đó . Mua nhà trên 1 trẹo bắt buộc phải có lò sưởi củi.
  @  Điêu
  Quả lò sưởi của Điêu chụp ở nhà vườn hay nhà tầng trong phố? Cái lò đó khá cũ vì khoang đốt xây bằng gạch, bây giờ lò sưởi mới đều có khoang đốt bằng gang, rồi bọc đá bên ngoài.

 22. #22 by nhất on 2010/12/08 - 03:20

  Giá nhà đất ở Lừa cao vô lý vì là vì dốt, hoặc cố tình dốt, ai dốt thì chi bộ tự suy đi. Bên Đức,  ai mua nhà , bán nhà đều bị đóng 1 khoản tiền. Người bán nhà nếu bán lãi thì phải đóng thuế thu nhập, nhưng khoản thuế  này có thể lấy lại được nếu trong vòng x ( x bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thay đổi bởi luật) năm sau đó, người đó mua nhà khác. Người mua nhà thì bao giờ cũng phải trả thêm tiền tem vào kho bạc nhà nước.  Chính vì thế, giá nhà đất không cao vô lý như ở Lừa. Luật còn luôn thay đổi để điều chỉnh với thị trường, thật ra là để kiểm soát cho hiệu quả thị trường nhà đất.

 23. #23 by minhhuong on 2010/12/08 - 03:37

  @Nhất dâm: Pháp đặc biệt thích đồ cổ. Nhà nhiều họa tiết cổ, chúng nó thích lắm.

  Lò sưởi ấy có 1 tấm bằng gang to đùng phía bên trong, họa tiết phong cảnh dê dủng bla bla bla gì đấy. Tất nhiên nhà vườn.

  Còn cái sưởi lắp kiểu ở sàn thế, em quen 1 nhà xây kiểu ấy hồi 2002, nhưng cô vợ tỏ ra không ưa, không thích nóng từ dưới chân lên. Còn em thấy bình thường không cảm giác khó chịu như cổ mô tả.

 24. #24 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/08 - 03:44

  @ Hương máy bay: u e check lại thấy nhầm thật!hehe. 

  Thôi thế xin lỗi chi bộ nhế. Tuổi trẻ láu táu vội vàng. Mãi chưa sửa đc!hehe. Vụ mấy cái cuốc lội với cuốc rân nầy nín


  Đéo ai xem bóng đá ah?
 25. #25 by Servus on 2010/12/08 - 06:21

  Đúng như tên Zì dâm nói, VN giờ cần một lãnh tụ tàn bạo và bản lãnh cỡ như Hitler ấy (rất tiếc anh ko vote cho Zì được vì bản lãnh thì có nhưng ướt át bỏ mịa đi, kinh ). Nếu ko nhờ tên Hitler thì có cứt Đức nhợn hùng mạnh như bây giờ đâu nhế!

  Tên Cu nói như em bé lên 3 í nhở, quy hoạch giao thông thì ăn thua gì, phải quy hoạch bộ óc của dân Lừa đấy Cu ợ, điếu mịa việc đầu tiên lãnh tụ phải làm là tẩy não, cho tụi nó làm con nít hết xong bắt đầu mới đưa luật vào mần, từ cách ăn uống đi ỉa đánh dắm thì vài niên sau có khác điếu gì Hàn Xẻng mí Đức Nhợn!

 26. #26 by Servus on 2010/12/08 - 06:35

  À, còn nguyên nhân này chắc chắn tên Zì ko biết, đó là giá cả nhà đất cao ngất ngưởng cũng một phần do mấy khúc ruột ngàn dặm buôn lậu mang về quê hương tiện thể vừa xây dựng đất nước vừa rửa cho sạch sẽ mang cất dấu cho nó mấu. Điếu mịa một chuyến bay về vn ngoài hàng xách tay ra cụ nào chả nhèn đầy xì líp Oi mí Tơn chưa nói đến mấy em tiếp viên và anh lái máy bay, cộng lại dưới 1 triệu chết liền! Mỗi tháng con vợ ở vn làm nửa ký vàng tươi cất vào két sắt, đó mới chỉ là con tép đại gia ngầm thôi đấy, tin hay ko kệ mịa chi bộ!

 27. #27 by Lagavulin on 2010/12/08 - 07:22

  Lãnh tụ lừa thì chỉ như cái lông puồi của Hitler, for ever

 28. #28 by deobietj on 2010/12/08 - 08:39

  Ơ Dcm em Hương sâuhàng như này mà kg thấy chi bộ bình luận éo j.

  Suốt ngày toàn đất với trứng. Sốt cả ruột.
 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 09:01

  Dịt mẹ các cô Zì dây tổ sư bố các cô chứ.

  Dịt mẹ di theo Zì mãi mà các cô vưỡn hãmlìn nhở.

  Dịt mẹ Tướng Tin dã bẩu gúc trước khi nói mà cứ nói băngbăng băngbăng rùi sau dó hohắng àquên là sâu?

  GNP mới GDP nó khác hẳn nhau, cái dịt mẹ cô chứ có fải bâujờ cũng GNP>GDP hoặc ngược lại déo dâu dồ con lợn.

  Ngoài ra còn GNI nữa. Ngứa zái déo chịu dược chỉ làm mất thờijan của Zì. Dịt mẹ sau fátbiểu về chiênmôn mà cứ balăngnhăng thế khép tội xìbam luôn.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 09:04

  @Cô Vớt

  Dịt mẹ cô chứ trên dời nầy có cái déo jì mà Zì không biết không rành hử? Dịt mẹ Zì chưa biết dã có thằng Gúc biết. Lần sau câm mồm cấm bật Zì nge chưa.

  Dịt mẹ Xứ Lừa là nơi rửa xiền của hàng chục hàng trăm tậpdoàn Mafia trong dó có cả Kim Lợn Korea rùi Mọi Den Fichâu thì ai chẳng biết mà nổ như dúng zồi.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 09:13

  @Cô Tản Viên và một vài cô khác có zững suyngĩ tiêucực về thịtrường nhàdất quá.

  Dể sau Zì sẽ jảithích kỹ hơn, jờ chỉ nói vắntắt, thịtrường nhàdất cũng như thịtrường chứngkhoán có khảnăng thúcdẩy rất tốt tuyềnbộ nền kinhtế. Nó tạo ra một môitrường thứcấp dể tưbản xoayvòng, tăng tính thanhkhoản của Nhà/Chứng.

  Chứ mua nhà/chứng mà không bán dược thì khác jì chôn xiền xuống dất hay cho vầu tủ khóa lại rùi vất mẹ chìakhóa di.

  Nhà/Chứng chỉ mua/bán dược khi já của nó dảo như hình Sin. Có diều hình Sin của Lừa nó có hìnhthù quá quáizị hehe déo jống ai sất kểcả nước mẹ Tầu.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 09:41

  @Cô Le Chín

  Chứng Lừa jờ là dáy rùi. Dáy lâu rùi, từ năm ngoái Zì bẩu ý. Nếu các cô muốn chôn xiền zài hạn thì mua là ổn dấy. Chọn các mã toto mà mua.

  Lừa chúngnó cũng biết thế zưng sao chúngnó déo mua?

  Dơnjản vì Lừa chỉ quen lướt sóng ăn xổi ở thì. Khi sóng tungbay như châuchấu thì chúngnó mới dổ xiền vầu canh lãi tứcthì.

  Còn bijờ mua chứng chỉ dể chờ một năm ăn mấy fần trăm cổtức thì chúngnó jí !/ vầu.

  Rồi dến lúc thịtrường nhàdất Lừa cũng thế. Lúc ý chắcchắn có nhiều biếndộng không tưởng.

  Chứ thịtrường chứngkhoán của Lừa quá nhỏ (dộ chục tỷ Tơn), chỉ cần một thằng Mẽo Gộc dã dủ sức lái di déo dâu thì lái, thì ănthua déo jì dến sứckhỏe lãnhtụ.

  Thịtrường nhà dất Lừa Zì ướctính trịjá hiệntại vầu quãng 5,000 tỷ Tơn (já nominal Cua Trong Lỗ hehe). Vốn dổ vầu nhàdất Lừa quãng 1/10 số dó, bằng khoảng 5-6 năm GDP.

  Dịt mẹ thế nên zuynhất chỉ có nhàdất Lừa là fáttriển, còn zững thứ quantrọng như hạtầng, môitrường, jaothông, xuấtkhẩu.. thì như buồi như buồi. Chưa nói dến vănhóa, khoahọc, jáozục, ytế..


 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 09:49

  Các cô cứ ngó ra dường mà coi. Trừ nhàdất Lừa mọc như cỏzại (tốcdộ nhanh ngangngửa Thái, Mã) thì còn cái déo jì ra hồn?

  Dịt mẹ cái bùngbinh to nhất Hànội (jaolộ Fạm Hùng vs Thăng Long) jờ suốt ngày tắc. Zì fóng từ sau bùngbình dó dến Hòa Lạc mất 20 phút, mà chỉ di qua nó mất 8 phút (dấy là bìnhthường không tắc dường).

  Mà di qua bùngbinh ý thì sợ nhất bị dâm vầu xemáy. Chúngnó lao như vợ chúngnó dang bị hiếp hay con chúngnó dang thắt cổ ở nhà. Dịt mẹ xemáy.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 09:52

  Nhà thì xây ầmầm. Mà dường thì déo có (vì văminh xemáy nữa dấy, chứ déo chỉ vì já nhà cao). Caotốc thì déo làm (chúngnó cốtình xúi bọn lỗdít chưởi dể déo fải làm, chứ chúngnó muốn làm thì lỗdít câm hết). Zững thứ tốt cho môitrường như golf mà cũng bị chưởi và hạnchế.

  Dịt mẹ cạn cả nước bọt dể chưởi Lừa. Dịt mẹ lũ Lừa.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:08

  Nhà xây nhiều thế, zưng chấtlượng ra sao?

  Dươngnhiên là với já nhà nhẩy như lợn thế nầy, thì déo thể có nhà chấtlượng tốt. Dầu tư nhiều xiền xây nhà tốt thì làm sâu có xiền lướt sóng kiếm lời?

  Nên zững quả nhà như trên dầu bài nầy mới có cơhội tồntại ở Lừa, và chỉ ở Lừa.

  Nhà dó zầy 2.2m, hơn con xehơi bên cạnh một tí, mà vưỡn chưa fải là vôdịch Lừa. Ở mặt fố Kim Mã Hà nội có tòanhà chỉ zầy 0.8m. Nhìn từ fía trước thì nó trông cũng bìnhthường (theo chuẩn Lừa) vì rộng 4m. Zưng nếu qua sườn nó mà nhìn thì vãi mẹ zắm hehe.

  Nhà nhỏ/lẻ thì thế, thế nhà bự ra sao ra sao?

  Thì cũng thế, chỉ to hơn thôi. Zì cá mới các cô 100 ăn 1 là zững tòa nhà to bự >20 tầng Hà Nội bijờ, nếu của chủ Lừa, thì chỉ 15 năm nữa là fải dập hoặc déo thể zùng dược vì nó quá xấu và quá tệhại. Các chungcư trungcấp và cả caocấp là vízụ.

  Dể biết tưzuy xây nhà Lừa trong bốicảnh Housing Boom, các cô hãy dến fố Nguyễn Thái Học coi kháchsạn Bàn Cờ.

  Kháchsạn nầy 15 năm trước là tòanhà dắt nhất và cao nhất của Lừa gộc tại Hànội xây sau năm 1960 (kháchsạn HN trong khu Jảng Võ là liênzoanh, không tính), hehe bijờ dến fò cỏ nó cũng déo thèm vầu. Nó xây trong dợt 1st Booming năm 1994.

  Di zạo ở Hànội Sàigòn, các cô sẽ nhận ra ngay, chỉ zững tòanhà của Tây hoặc bét ra liênzoanh thì mới dược xây tửtế (Melia, Sofitel, Nikko..) và cóthể sống dược cả trăm năm, còn lại thì chả khác déo jì zững cái chuồng trâu.

  Dấy, já nhà cao của các cô dấy. Các cô sướng nhế. Nhiều xiền nhế. Zưng rùi dể làm déo jì với dống xiền như núi ý?

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:22

  Các cô, lũ con lừa kia, sâu cứ cắm dầu vầu nhà mới dất?

  Suốt ngày chỉ lolo muamua bánbán rùi tính lời trong máytính. Kiểu déo jì thì các cô cũng chỉ có 1 cái nhà, rùi 2 cái nhà, rùi 5 cái nhà. Chứ các cô có cái déo jì nữa? Các cô có zám hàng tuần di golf như Zì? Có zám di bụi sang Tây Tạng? Mua tranh? Biên lốc?

  Các cô có mườngtượng một ngày luồng vốn sẽ tháochạy khỏi thịtrường nhà như chứngkhoán thời cách nay mấy năm, hoặc như Mẽo?

  Zững cô nầu kịp chốt lãi và chạy kịp thì ngon, có xiền di mần việc khác, còn lại (hehe, dasố mới dểu chứ), sẽ ôm dống nhà mà chờ một ngày nó tăng jở lại như chứngkhoán bijờ.

  Sâu các cô không mua chứng di? Chứng Lừa jờ nầy là dớp dược rùi. Rất nhiều cổcánh já còn bé hơn cả mệnhjá. Tấtnhiên mua chứng jờ thì déo có lãi ở thờidiểm déo jì T+1 T+2 T+x, zưng nó sẽ là ngón dầutư zài hạn lànhmạnh, và các cô sẽ gópsức lợn của các cô vầu một Xứ Lừa lànhmạnh.

  Dịt mẹ các cô lũ con lợn. 37. #37 by tieuthithi on 2010/12/08 - 10:26

  ui chán quá , mò quán giờ nầy lại gặp Zì he he…
  Em  đang chán vãi mả ra đây Zì ơi. Năm nay sản  xuất lỗ  chổng vó , nguyên liệu tăng phi mã , lãi suất NH cũng tăng, kéo dài tình trạng này thêm năm nữa em đi ăn mày mất. Mà em cũng đéo có nhà để  bán nữa he he … Đau  hết cả mình .

 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:28

  Nếu các cô mua chứng, nên tìm cổcánh của các cty trong lĩnhvực hỗtrợ côngngiệp xehơi hay jaothông vậntải. Kiểu déo jì thì cũng có ngày nó boom lên dúng vịtrí của nó. Zì sure diều nầy.

  Déo có chiện Bê Xê Tê ganzạ tới nỗi kiêntrì zuytrì dịnhhướng vănminh xemáy. Vì chỉ gan thêm một tí là cơhội các cô cổ dược xử như Ceausescu bên Romani là rất cao.

  Chúc các cô maymắn.

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:31

  @Em Thi Còi

  Em còn quả chungcư 3000m dó thôi. Bán mẹ di em. Bán di dể zuytrì zoanhngiệp qua kỳ khốnkhó. Ngề của em chắcchắn sẽ lại có já hehe.

  Bijờ nên thuhẹp hoạtdộng, jảm biênchế, tiếtkiệm chifí từ zững thứ nhỏ nhất như thuê vănfòng, mua xe.. Duổi bớt bọn vôzụng. Rùi thử chạy qua Lào Miên coi sao.

  Và nhất là fải qua Tầu hehe.

 40. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:34

  Trong thời khủnghoảng nầy, các cô nên học bọn Nhựt zững năm 8x và Hàn zững năm 9x.

  Chúngnó tiếtkiệm kinhkhủng. Từ gói jấy vệsinh, dến diện thắp sáng.

  Số tiền zững thứ dó tiếtkiệm dược không nhiều, zưng nó sẽ thúcdẩy việc tiếtkiệm zững thứ to hơn, và quantrọng nó là dộnglực dể chúngta cốgắng.

 41. #41 by tieuthithi on 2010/12/08 - 10:37


  Chưa thể bán được Zì  ạ. chưa nếu  ko em tống mẹ nó đi rùi. Nguyên liệu em toàn phải nhập , hàng trong nước có nhưng ko đủ và  chất lượng quá kém, theo Zì giá còn  tăng đến bao giờ  nữa? em sắp đuối mẹ nó rùi

 42. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:38

  Zì biết nhiều cô chủ zoanhngiệp dang thiếu vốn nặng, bán cả xehơi máymóc, chạy cả vầu làng dể thuê dịadiểm, rùi di vay tới 20%, trong khi có hàng dống dấtcát nhàcửa thì déo bán vì sợ nó lên já.

  Dịt mẹ các cổ ngĩ jì thế? Tính kiểu déo jì thế? Nếu thế thì zẹp mẹ cty di rùi chờ já nhàdất tăng thôi chứ kinhzoanh làm !/ jì nữa?

 43. #44 by Enterprise on 2010/12/08 - 10:39

  @Dì:
  Dì cho anh hỏi phát: Mua chứng ở thị-trường sơ-cấp rõ-ràng góp vốn cho doanh-nghiệp. Nhưng mua ở thị-trường thứ-cấp thì đóng-góp thế nào?

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:40

   Cái nầy cô nên gúc trước khi hỏi Zì chứ hehe. Zì jảnhời nhiều lần rùi mà.

 44. #46 by Gia_lamcam on 2010/12/08 - 10:45

  Sâu các cô không mua chứng di?@Ma Xó
  Sư bố tên Ma Xó, trứng thì anh đương rầu thúi duột đơi. Cách đây độ 3 tháng, anh cũng tưởng đã đáy, thử ôm chút chút, giờ ung mẹ hết dồi.
  Anh ị phẹt vầu món gôn phờ, đập có búp phát dồi đi xoạc mẹ cả cẳng, được cái giề chứ?
  ui chán quá , mò quán giờ nầy lại gặp Zì he he… @Thi Yêu
  Thì qua anh, xem tài anh sửa vi tính nhất Quả Đất luôn đi em.
  …kéo dài tình trạng này thêm năm nữa em đi ăn mày mất@Thi Yêu
  Chừng nầu sắp đi ăn… thì sang anh em ợ. Anh đang định vài hôm nữa sẽ mở rộng quán, thành lập thêm Cờ Ty Tư Vấn Đủ Thứ đới yêu ợ. Anh mời em mần CEO cho Cờ Ty anh nhế nhế!

  Ô kê hông em?

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:02

   Mua chứng như Cẩm thì khác déo jì mua vàng. Jàhói quá rùi cô ơi.

 45. #48 by tieuthithi on 2010/12/08 - 10:47

  Kinh  nghiệm từ bản thân em , nếu  cách đây 10 năm em giữa lại số đất mà em đã  bán để  đầu tư cho SX thì 10 năm đấy em đéo phải vất vả gì mà quy ra tiền thì vốn  của em tăng mẹ lên cả trăm lần rùi

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:00

   Cái nầy là hên xui mà em. Ai biết dược diều ý dâu.

 46. #50 by tieuthithi on 2010/12/08 - 10:54

   Mặt  hàng của em vừa rồi nghe bẩu  bọn Tàu gom mua hết cả hàng dự trữ trên thế giới nên nó mới tăng thế  chứ . Đéo  thể tin nổi có loại tăng lên dến 100% luôn  ặc ặc …

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:00

   Không cạnhtranh nủi mới Tầu dâu em. Di mần jacông di cho qua thời khó.

 47. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 10:58

  Các cô nầu nhậpkhẩu nguyênliệu ở Tây rùi về mần hàng bán ở Lừa chúý.

  Trong diềukiện hiệnnay thì việc dó khác déo jì tựsát. Thế nên buộc các cô fải thuhẹp sảnxuất hoặc tìm cách xuấtkhẩu.

  Chọn hướng jacông cho bọn Tây trong thờidiểm này là một cách mầnăn dược Zì khuyếnkhích. Các cô chỉ dể một lựclượng nhỏ mần/bán hàng cho Lừa, còn tìm qua Tây/Tầu mà chơi.

 48. #53 by tieuthithi on 2010/12/08 - 11:02

  Thế thì fải nhập là dúng rùi. Thế thì em fải tìm cách xuấtkhẩu chứ.

  Chứ cứ mua ở ngoài rùi bán ở Lừa trong hoàncảnh nầy thì chịu sao thấu.@Zì
  Em sx bán trong nước mà, Dì bẩu em xuất xuất cái gì ? Xuất cái gì đi ?
   Nguyên liệu trong nước chất lượng kém đến sx nỗi bán trong nước còn chẳng đc , xuất  cho  ma à ?

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:08

   Tức là nếu em fải nhập nguyênliệu, thì em fải xuất thànhfẩm.

   Giảzụ em fải nhập Jấy của Tây, thì em fải bán Vở sang Tây, trừkhi em có dộcquyền quyếtdịnh já bán ở Lừa thì mới tiêuthụ nộidịa dược.

 49. #55 by Bia on 2010/12/08 - 11:04

  Nhẽ Bikịch nhà đất do Quyhoạch+Đầu tư+Đầucơ + Adua bầy đàn?

  Dùng Bóctách: Nguyên nhân chính là Đầucơ+Adua.

  Thuốc chữa (hehe chữa chính mình): Tăng Thuế (cần thì táinạm lại TộiĐầucơ).

  Thuế: Nhàđất tăng thất cao cho bọn nhiều nhà ( còn gọi là thổ trạch): mấy ông nghị la oaioái như gái thấy Cẩm già.

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:10

   Zững cái cô nói dều chỉ là hệquả chứ hông fải nguyênnhân gốc của Bikịch. Còn thuốc chữa Bikịch cô nói dúng rùi dó.

 50. #57 by ketui on 2010/12/08 - 11:10

  Mặt  hàng của em vừa rồi nghe bẩu  bọn Tàu gom mua hết cả hàng dự trữ trên thế giới nên nó mới tăng thế  chứ . Đéo  thể tin nổi có loại tăng lên dến 100% luôn  ặc ặc …@Thi
  Nhẽ Thi mần về dệt may?
  Cty Tui mầnvề xâydựng. Địtmịa, bỏ 1đống tiền ra đổ vậttư vầu ctrình, đếnnay vẫnchưa thuhồivốn xong, mà nếuxong thì địtmịa bọn ngânhàng nó xơihết, làm xâydựng lợinhuận được 15% là thànhcông mẹ rồi, vậymà bọn ngânhàng nó thịt lãisuất 20% chưakể phạt quáhạn. Địtmịa bikịch…

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/08 - 11:13

   Làm xâyzựng dơnthuần thì chết mẹ rùi cô ơi. Fải kiêm ngề xin dất zựán mần chungcư cho nó dạichúng chứ hehe.