Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by Enterprise on 2010/12/07 - 12:38

  @Cô Trần:
  Hehe, cô nói đúng đấy. Ở Lừa đầu-tư nhà-đất rất dễ. Không tin cô cứ xem luật đất-đai thì biết. Chẳng-thế mà Vinashin cũng dính đến nhà-đất là gì, hehe. Cái hay ở chỗ thủ-tục đơn-giản nhưng tiêu-chuẩn xét-duyệt thì không rõ-ràng nên hồi-đầu tây qua cũng nhiều, sau-đó thì tự-động về nước, hehe. Anh nhớ năm 2005 Thụy Điển có qua làm chương-trình SEMLA gì đó, mục-đích cải-tiến quản-lý hành-chính về đất-đai và môi-trường và xây-dựng nền-tảng cho thị-trường bất-động-sản tự-do. Sau 3 năm thì long vẫn hoàn long, hehe.

 2. #2 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 12:57

  Anh đồ rằng ý chính của Bê ngoài ý em Hương nói, còn 1 ý nữa. Bê muốn dân ngày càng ngu, ngày càng bám riết đất đất. Đẩy mạnh tầng lớp nhiều tiền và tầng lớp đéo có tiền ra xa nhau. Tầng lớp trung lưu ở giữa triệu tiêu hoàn toàn.


  Đương nhiên tầng lớp có tiền sẽ bám Bê, hoặc bật bưng phát khỏi Bê. Tầng lớp đéo có tiền thì đéo có gì nguy hại cho Bê. Tầng lớp trung lưu  vốn dĩ nguy hiểm nhất suốt ngày ong đầu về tiền với đất cát. Có ./ thời gian mà bật Bê nữa. 

  Trong khi đó Bê vẫn kiếm tiền ngon từ đất, thay vì vàng hay tơn bị ảnh hưởng bởi thị trường quốc tế năm châu.

  Thế nên có thời bạn anh, 1 thằng giám đốc sở 1 sở HN thắc mắc ngu như bò. Sao có cái luật đất cát mà đéo làm đến nơi đến chốn, hehe.
 3. #3 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 13:24

  Tên Phi kia hỏi dắm thối thế. Lừa tính GDP làm đéo gì hử. GDP chỉ -để xóc lọ chơi thôi, hehe.@Dũng hói
  ———————————

  1/ bắt quả tang bác Dũng Hói đéo hiểu gì về GDP& GNP.hehe.

  mặc dù lý thuyết bác đưa ra là đúng:

  GPD: tổng sản phẩm quốc nội
  GNP: tổng sản phẩm quốc dân

  2/ Nói như bác hiểu thì GDP của Lừa lớn hơn GNP.

  3/ Nhưng thực chất là:
  GNP= GDP+ thu nhập ròng từ nước ngoài

  trong đó thu nhập ròng từ nc ngoài= lợi nhuận do đầu tư từ nc ngoài chuyển về + xiền bọn phản động, công nhân, cave…gửi về

  4/ Do đó GNP>GPD.hehe

  Tham khảo cái nầy. Theo bọn ngân hàng thế giới chó đẻ GNP bình quân đầu người ở Lừa năm 2009 là 2850 tơn. Trong khi GDP chỉ là 1000 tơn tròn.hehe

  Nguồn:
 4. #4 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 13:43

  thôi đỵt cụ chi bộ tiếp tục tra củ cặc vầu mồm nhau tiếp nhế! Anh lượn phát đã.


  Mờ cô Kiếm cùn đâu dồi nhở? Vầu đây trình tham luận anh xem nầu. 
  Đỵt mẹ nhà cô! Chắc thấy Arsenol nhà cô đc ngồi trc MU vĩ đại nhà anh 1 vòng mà sướng quá, đâm thần quynh luôn hẳn?hehe

  Đỵt mẹ TT củ lạc! Nhả thính xong là lượn đi đong xiền tiếp, dồi 1 tuần nữa mới về hả?
 5. #5 by minhdung on 2010/12/07 - 13:45

  Nói như bác hiểu thì GDP của Lừa lớn hơn GNP


  @tên Tin tin: Dìm hàng anh được cái dắm nhá. GDP = nội địa, GNP = nội địa + ngoại địa. Anh bảo GDP > GNP lúc nào? Mấy giờ rồi mà còn đi tranh cãi mấy cái thuộc về khái niệm phổ thông thế?


 6. #6 by minhhuong on 2010/12/07 - 13:53

  Gút mò ninh chi bộ,

  May quá, có 50 còm mới thôi, tha hồ đọc kekeke

 7. #7 by minhhuong on 2010/12/07 - 14:16

  Nghe lời anh Dũng, em bảo U bán đất đi kekeke, tuy nhiên U em éo nghe em bao giờ hà hà hà

 8. #8 by minhdung on 2010/12/07 - 14:21

  Nghe lời anh Dũng, em bảo U bán đất đi kekeke, tuy nhiên U em éo nghe em bao giờ hà hà hà 


  @em Hương: Thế nên giá tăng hay giảm với các cụ có bao giờ là quan trọng. Anh vẫn còn 1 cái nhà của bà già đấy, không bán theo đúng ý nguyện. Chỉ cho thuê, hehe.
 9. #9 by minhdung on 2010/12/07 - 14:22

  Thôi em Hương canh quán. Anh lượn đây, sáng giờ cứ vục mặt vào máy tính với điện thoại.

 10. #10 by Nô Đức Nổng on 2010/12/07 - 14:50

  GDP với chả  GNP, Minh Đăng với lại Tin tin giải thích như cak thế thì ai mà hiểu nổi.
  GDP: Tổng sản phẩm quốc dân gồm toàn bộ giá trị các con lừa và non-lừa (khoai Tây, Á, Phi và các loại mọi khác) làm ra tại nước lừa trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm).
  GNP: bằng GDP trừ đi bọn non-lừa cộng với bọn lừa hải ngoại (Lừa kiều, lao động gửi ngoại tệ về, đầu tư vưn vưn).
  GDP có thể lớn hơn GNP (ví dụ nước Lừa) hay có thể nhỏ hơn (như Nhật lùn). Tại sao thì đi mà hỏi tiếp.

 11. #11 by Nô Đức Nổng on 2010/12/07 - 15:06

  Địt mẹ cứ mỗi lần bàn đến đất mới cát là anh lại như chết lâm sàng.
  Theo ý anh có mấy biện pháp triệt để như sau:
  1. Điều tiên quyết: bỏ cái điều khoản củ lồn đất đai thuộc sở hữu không ai sất,
  2. Đánh thuế cao những đối tượng có nhà từ cái thứ 2 trở lên (50% xem có thằng nào dám rửa tiền hay đầu cơ?). Địt mẹ kỳ họp Cuốc hội đầu năm cũng đưa ra bàn về điều khoản luật đánh thuế nhà, thằng bạn anh sợ tái xanh mặt bẩu chết tao, chết tao. Ô hô hô, anh bẩu mầy chết sau 1 triệu thằng khác.
  3. Minh bạch tài sản các lãnh tụ và con em.
  Toàn tự tay bóp dái. He he.

 12. #12 by Zon on 2010/12/07 - 15:20

  Anh định cắm thằng con ở Khoai Tây, mờ nó đang dứt quyết về, làm sao làm sao bây giừ??? @ Đòm
  Nó dứt quyết về là sáng suốt đấy.TT sắp lên mần lãnh tụ rồi. Bọn Khoai Tây cũng sẽ xếp hàng nhập cư xứ Lừa hàng ngày. Ôi xứ Lừa điểm đến văn minh của nhân loại 1 ngày không xa.He he…

 13. #13 by tieuthithi on 2010/12/07 - 18:00

  Đọc bài phân tích của a. Dũng hàng Nón em ù mẹ hết cả tai. Túm cái váy  lại là: trong vòng 2 năm  tới, nếu WW3 không xảy ra thì giá nhà đất sẽ ra làm sâu ? Cho em gặp ông  Gia cát Dự cái
  Mẹ kiếp em có 3000 m đất  đang tính xây  chung cư bán, xin thủ  tục 5 tháng rùi  chưa xong 1/3. Dự  kiến đến  hết  tháng 6/2011 mới tạm ổn.  Đù má  đến  lúc xây xong thì chắc có khi phải gọi chi bộ tặng cho mỗi người một căn nể tình Zì bựa nhận hộ , khuyến mại thêm mỗi căn một con lếch xù 4.3 nữa he he he….( nếu chưa chết vì đói  hoặc bom…)
  Đúng  là số ruồi bu

 14. #14 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:07

  Xời, chị Thi, giải pháp là … bán mẹ nó tuyền bộ dự án cho thằng khác làm đê kekekke

  Em vừa về nhà, đói quá đói quá

 15. #15 by tieuthithi on 2010/12/07 - 18:19

  hờ hờ cũng  đang tính thế đây. Hy vọng là xong thủ tục trước khi WW3 xảy ra , nếu không thì ăn cứt ăn cứt he he …
  Làm gì mà kêu đói nhặng lên thế ?

 16. #16 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:22

  Nhà cho chó (chưa tính xiền đất): 266Euros hà hà

  Chalet

 17. #17 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:23

  Em đương chờ cơm chín, 12h trưa, đói

  Hù hù

 18. #18 by kochumbenim09 on 2010/12/07 - 18:27

  ui đưuong bựn họp vào phát thấy các vàng son vén váy chém như gió mùa đông bắc về ý nhở..rét tê mẹ dái…thui thầy thay thằng zì bựa đi điểm danh trên bct đây..tổ bà xư bộ chó.

 19. #19 by tieuthithi on 2010/12/07 - 18:27

   Đắt vãi mả ,nhà  cho chó đắt  hơn nhà cho người he he
  tương đương 2 chỉ vàng

 20. #20 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:27

   

   

   

 21. #21 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 18:30

  GDP có thể lớn hơn GNP (ví dụ nước Lừa) hay có thể nhỏ hơn (như Nhật lùn). Tại sao thì đi mà hỏi tiếp.@Nổ nông


  Sai mẹ nó dồi cô! Lừa nào GDP>GNP?

   Đỵt mẹ lại lười đéo chịu đọc cái nguồn anh mất công tìm cho.
   Già hói có 1 thói là lười vãi dắm, chỉ thik phán như bố đời! Anh nghe đồn già hói là thế chứ anh biết đéo đâu.hehe 

  Vì anh vưỡn là tin tin 2×9= 18 tức tuần làm đc 8 nháy cơ mà!hehe

  Chịu khó xem lại cồng của anh nhớ. 

  GDP bình quân 1 con Lừa năm 2009 =1000 tơn.
  Còn GNP bình quân 1 con Lừa lại = 2850 tơn đới cô! ( đấy là bọn vê kép bờ nó nói thế chứ anh biết đéo đâu ^^)

  Thôi anh kiếm gì đút vào mồm cái đây. Thối quá dồi. Chưởi câu cho thơm lưỡi.
  Đỵt pà chi bộ!
 22. #22 by tieuthithi on 2010/12/07 - 18:30

  Chị  cũng  đang  chờ cơm he he ,đói , rét …

 23. #23 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:31

  porte pour va et vient de luxe

  Con mèo này tinh tế hơn hẳn mấy con chó kia hà hà

 24. #24 by tieuthithi on 2010/12/07 - 18:32

  ui mấy cái sau  nầy thì lại quá đẹp ke ke …
   Giá đó  lại là rẻ rùi

 25. #25 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:38

  26 euros:

 26. #26 by minhhuong on 2010/12/07 - 18:46

  Bán nhà mặt phố Cửa Nam.

  Vị trí trung tâm phố Cửa Nam, kinh doanh sầm uất, thuận tiện xây khách sạn, DT 146m2, MT 3,5m, hậu 6 m, nhà có giấy phép xây dựng 8 tầng, sổ đỏ chính chủ, giá 38 tỷ.

  Hà  hà hà

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 20:36

  Zì dây Zì dây dịt mẹ

  Tướng Tin déo biết jì thì câm bớt cái mồm lại. Dịt mẹ déo ai dưa ra hai thứ khác nhau một Zì một Cụ là GDP_Nominal mới cả GNI_PPP ra so nhau bâujờ.

  Dịt mẹ vầu Quán Bựa muốn nói cái jì dều fải gúc. Nếu déo biết gúc hay gúc déo ra thì fải hỏi. Không zám hỏi thì câm mồm.

  Thằng ngu déo có jì dáng gét, chỉ thằng jảbộ khôn là dáng thôi.

  Dịt mẹ muốn thamja vầu chủdể nầy cần nắm vững các thuậtngữ:

  GDP
  GNP
  GNI
  GDP_Nominal
  GNP
  _Nominal
  GNI_Nominal
  GDP_PPP
  GNP
  _PPP
  GNI_PPP

  Dịt mẹ Tướng Tin chỉ mần Zì ngứa zái là jỏi.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 20:45

  @Cô Dom

  Cô gúc chưa mà dã bật cô Tình Sanh já Gaz mắc hơn já Diện?

  Dùng nước nóng bằng bình dun gaz trựctiếp cho một jadình Lừa 4 người hết chừng 200K Cụ/tháng (dây là giá cách nay vài tháng, giờ chắc khoảng 230K). 4 người chỉ cần 1 bình là ngon.

  Dùng nước nóng bằng bình diện cũng cho ngần ý người dắt ít nhất gấp rưỡi dến gấp 4 tùy theo số bình. Nếu 4 người zùng chung 1 bình thì hết quãng 300K Cụ/tháng. Nếu 4 người xài 4 bình thì quãng 800K Cụ/tháng.

  Dấy là coi như khi tắm mới bật bình (diện) và khi xong thì tắt. Nếu bật bình liêntục cả ngày thì dắt thêm chừng 15% nữa.

  Bình gaz là bình dun trựctiếp, nên khi có nước chảy qua thì nó mới dun, nước ngưng là tắt luôn.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 20:52

  Zùng Gaz chắcchắn rẻ hơn diện cho mụcdích dun nấu. Chỉ có diều gaz nguyhiểm hơn và mấtvệsinh hơn.

  Nếu nhà các cô zùng bếp diện 3 khay công suất 6K, mỗi ngày ăn một bữa chính và một bữa fụ, thì một tháng hết chừng 270KWH diện, thành xiền tầm 500K Cụ. Zùng gaz các cô chỉ mất 300K.

  Thế nên Lừa vưỡn khoái zùng bếp gaz zù các loại bếp diện hiệndại bijờ hơi bị ngon, như bếp từ, lò microwave.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 21:12

  Zưới kia có một cô PM cho Zì hỏi có nên cho con gái dã tốtngiệp ĐH zưng hơi trầmcảm di học cái khóa học nầy http://www.toitaigioi.com/toi-tai-gioi-thanh-nien/ hay hông.

  Zì jảnhời, Zì déo dọc cái linh cô dưa Zì cũng biết rõ rầng:

  – Gái mà trầmcảm thì tốt nhất là fải cho nó ra ngoài dời và/hoặc kiếm chồng.

  – Nếu chưa kiếm dược chồng thì dươngnhiên fải hướng cho nó ra ngoài dời.

  – Vậy nên nó muốn học cái lớp déo jì cũng dồngý luôn miễn là không quá dắtdỏ dến mức pama fải gắng sức.

  – Nếu nó không chịu tự di học, thì cô fải tìm lớp cho nó. Nên tống vầu zững chỗ nhiều jai tinhhoa. Học là fụ, jaotiếp cộngdồng là chính.

  Jảnhời vậy dã dủ chưa cô?

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 21:36

  Dịt mẹ nhà cô Sang bên Dức Lợn mới nhà em Mít Vàng Son bên Mẽo Lợn còn oách hơn cả nhà cô Tuyển chúa dảo Tuần Châu ở Lừa tàisản tỷ Ông Tơn.

  Lừa là thế, thằng có trẹo dô sống cũng déo hơn một thằng sinhviên Khoaitây là mấy.

  Tiền thì nhiều vôdối, dổ mẹ hết vầu dất mới cát rùi bồ mới vện. Hiếm thằng zám hoặc thích jồng hoa hồng, mua tranh chất ngệ, xài Ferrary, hay di zulịch. Mà có mua xe thì cũng là dể mần xiền cho zễ chứ déo fải vì cái thú tinhhoa, còn di zulịch thì cũng chỉ chămchăm sốpbinh chứ déo bâujờ vầu thăm Vatican City, Le Louvre, Egypt Pyramids..

 32. #32 by otocu on 2010/12/07 - 21:38

  Giá nhà đất Lừa như hầu hết dững thứ quan trọng thiết yếu khác đều ở trên trời. Nhưng với anh thì cũng tốt vì dễ buôn. Địt mẹ không đắt, không sốt, không sóng, không tin đồn ở Lừa thì nhẽ đã là khoai tây.

 33. #33 by otocu on 2010/12/07 - 21:41

  Dĩ nhiên một thằng ở Lừa có bao trẹo đô đi nữa thì cũng đéo thể so với một thằng công nhân khoai tây làm đủ ăn. Chỉ đơn giản là sự văn minh, chẳng tiền nào mua được. Nhưng có nhiều tiền thì có thể chuyển sang chỗ văn minh sống được hehe.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 21:44

  Lừa có nhiều xiền cũng chẳng dể mần déo jì, dươngnhiên déo có xiền thì còn khổ hơn ông chó.

  Dịt mẹ tỷfú déo jì mà con Lexus xước cái cánh cửa mà bùlu bùloa trutréo như thể cẳng con jai nó bị cướp chặt mẹ mất. Bị vặn gương thì chạy ra chợ jời mua cái gương của chính cái thằng ăncắp của mình rùi cho thế là khônngoan tiếtkiệm dược chục trẹo.

  Sang dến dất Tây thì déo khác jì ông lợn. Chỉ hămhe tìm fò lông vàng dể tỉn, hauháu dúng như ông lợn dói cám nói không ngoa.

  Bikịch.

  Sống ở Lừa quá là bikịch.

 35. #35 by otocu on 2010/12/07 - 21:45

  Nhà anh cũng trồng ít cây, ngày nào cũng tưới từ lá xuống, nhưng không ăn thua vì lớp bụi này chồng lên lớp bụi kia, chán luôn. Dũng râu khen vườn hồng của Mít có lá mỡ màng, quả tinh mắt.

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 21:49

  Cô Cũ dừng có nói nhiều xiền thì sang chỗ vănminh mà dược. Bạn Zì chả thằng déo nầu thiếu xiền, zưng cứ sang Tây vài ngày là lại về, vì hehe, “anh chẳng biết sống bên dó như nầu”, hoặc “anh quen tiêu xiền rùi”.

  Ở Lừa bỏn là vua con, dịt mẹ dang dêm búng tay chóc fát có fò chínhủy dến tận fòng blowjob. Chứ sang Tây khác déo ông lợn, di nhẹ nói khẽ, mà không khéo còn bị nó chưởi cho là bầnnông.

 37. #37 by minhhuong on 2010/12/07 - 21:51

   Nhưng có nhiều tiền thì có thể chuyển sang chỗ văn minh sống được hehe. @ Cu

  —————-

  Hà hà, em quen mấy đôi rồi nhá, làm việc ở Pháp 1 thời gian, về Lừa ăn Tết hoặc nghỉ hè, y như rằng quay lại Pháp xin thôi việc rồi cắp đít về Lừa sống.

  Hỏi tại sao, bỏn bảo là sống ở Lừa sướng, chứ ở bên này mình chả là cái gì.

  Hà hà hà

   

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 21:53

  Dịt mẹ chỉ zững thằng hãmlìn mới mong kinhtế lộnxộn nhàcửa dấtcát thăngthiên dể zễ bề kiếm bộn.

  Nhà kinhzoanh chânchính cần nhất một nền kinhtế lànhmạnh.

  Zì déo có hứngthú jì khi quanh năm nhămnhe mua nhà bán nhà rùi cuốicùng thì lãilờ nó lại nằm trong chính mấy cái nhà ý chứ mình déo có cái jì rahồn cả.

  Thúthực là Zì déo có hứng với món cò con ý, zù cóthể nó ra rất rất nhiều xiền. Dó là tròchơi của bọn bầnnông. Zì dôilúc té nước theo mưa tí thôi, chứ déo hứng.

 39. #40 by Gia_lamcam on 2010/12/07 - 21:58

  He he he,
  Giá nhà ở lừa có nhân với XYZ hay LTM, có đắt cả tỉ Tơn anh cũng điếu cần bán.
  Anh cho thuê mẹ, tháng thu ít xiền còm đều đều đi cafe Hàng Hành tán nhảm với lũ bạn, kệ mẹ Dốt Tướng Cổ Nhuế phán Giời ơi Đất hỡi he he.
  Sư bố tên Ma Xó Cổ Nhuế lặn đâu lâu thế?

  Các gái xinh yêu của anh cứ yên tâm ngồi bên quán anh mờ nghe anh kể chiện mới nhế nhế hế hế!

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:05

   Cẩm jàhói quá rùi Cẩm ơi. Tháng lĩnh ngàn tơn xiền cho thuê nhà rùi coi dó là mãnnguyện rùi hả. Cẩm có thọ dược một ngàn năm không Cẩm?

 40. #42 by otocu on 2010/12/07 - 22:01

  Em Hương à, các anh chị của anh đều ở khoai tây từ hồi còn trẻ. Mỗi lần về Lừa (hầu như vào mùa hè) là lắc đầu ngán ngẩm. Không kể thời tiết thì bụi, khói, ồn, bẩn, giao thông phức tạp, hàng xóm săm soi nói xấu, ngoài đường thì toàn bọn hiếu chiến … Bỏn rất ngán. Bởi thế khoảng 5-7 năm mới về 1 lần, còn nghỉ thì cả nhà tuyền đi du lịch châu Âu, Ai cập…

 41. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:01

  Cô Zũng hói rất tinhtế khi thích lá cây chứ không thích hoa. Khen fát.

  Dúng là lá cây Tây là thứ mà Lừa déo thể có, chứ hoa tây thì cũng déo hơn hoa Lừa.

  Chả cần Tây, chỉ sần sang Mã Lai thôi, vầu kháchsạn của nó, dã mêmẩn với câycỏ.

  Lá cây ngọn cỏ mỡmàng, sạchbóc, déo cần tưới rửa cũng sạch bóc.

  Bên Sing thì sạch thôi rồi. Ở Tây có Dức (Western của Tình Sanh chứ déo fải Eastern của Nhất Zâm nhế) mới Thụysĩ, Lúcxăngbua, Monacô cũng ngon. Bụi hoa cứt lợn ven dường cũng ngọt như mông Vàng Son. Vì nó sạch.

 42. #45 by otocu on 2010/12/07 - 22:05

  TT, ở Lừa giờ để có tí xiền dận lưng, thằng nào làm ăn đàng hoàng chứ? Nói thẳng ra, buôn đất dạng mua đi bán lại vưỡn lương thiện. Chẳng lừa bố con thằng nào. Còn chuyện nó lộn xộn thì vốn dĩ ở Lừa nó vẫn thế, có thêm bớt vài thằng đi buôn chẳng khác gì.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:07

   Dươngnhiên rùi, zưng người doànghoàng thì déo nên lấy thế mần vui. Và lãnhtụ càng nên thấy thế là nỗi nhục.

 43. #47 by minhhuong on 2010/12/07 - 22:06

  @Otocu: Tùy người thôi. Ví dụ em chẳng hạn là đéo thích về, dưng cực nhiều đứa về thấy sướng. Số lượng về thấy sướng là số khá đông đấy.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:09

   Bọn về thấy sướng là bọn Lừa Gộc. Bọn về thấy vãi dái là bọn Tây Tráng Men hehe.

 44. #49 by Pepti on 2010/12/07 - 22:10

  Ah, Zì Tướng đã về !. Zì phân tích cái nguyên nhân của bi kịch giá đất lừa đi. hôm qua Zì chê mấy thằng kia là chỉ mới là phần thứ yếu thui. Thế hôm nay đã đọc của Dũng hói chưa?. Zì chỉ đạo phát về nguyên nhân đê…

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:23

   Các cô nói nhiều cái dúng rùi dó. Zưng chỉ có một cái là dúng trên mọi cái. Cái nầy Zì biên ở fần sau bài.

 45. #51 by minhhuong on 2010/12/07 - 22:14

  Ah, Zì Tướng đã về @PepTi

  ———

   

  Nghe cứ như là “A, mẹ đã về!”  Quà của con đâu?

 46. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:17

  Thực ra ở Lừa mà zưzư xiền thì déo có thằng nầu déo mua dất. Zì cũng thế.

  Zưng Zì mần thế không fải vì nó hayho, mà vì déo có lựachọn tốt hơn.

  Tinhiên jờ thì Zì dã tháo hết dể ném vầu kinhzoanh các thứ Liquid Asset rùi. Now Zì hoàntoàn bàngquan mới nhà cửa Lừa. Dịt mẹ cứ xem já nhà suốt mấy năm qua tăng thế mà vưỡn déo lại mới já vàng là thấy nhàdất cũng chả là déo jì caosiêu cả.

  Zì thích di chơi núi. Uýnh golf. Sang Quảng Châu dú theo bọn Khựa hehe.

 47. #54 by Gia_lamcam on 2010/12/07 - 22:17

  Cẩm jàhói quá rùi Cẩm ơi. Tháng lĩnh ngàn tơn xiền cho thuê nhà rùi coi dó là mãnnguyện rùi hả. Cẩm có thọ dược một ngàn năm không Cẩm?
  Ý là sâu là sâu?
  Từng í xiền, anh muốn đi chơi đâu thì đi cho đến hai năm mươi vưỡn ổn. Thế lo ngàn năm mần điếu?
  Các chíp anh, nó ở bên khoai Tây cũng điếu muốn về.
  Thế giờ Ma Xó bẩu anh mần giề? bán nhà lấy xiền đi buôn hay đầu tư mần giề mần giề?

  Sư bố tên Ma Xó. Điếu mần lãnh tụ mờ cứ lói y dư là lãnh tụ cái giề mờ nỗi nhục nỗi vinh giề vậy cà?

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:19

   Thôi Cẩm có thú của Cẩm, Zì có vui của Zì. Dời mà.

 48. #56 by philosopher on 2010/12/07 - 22:18

  Ơ, Dũng Hói bật anh vụ GNP mới cả GDP đấy à? Thằng Tin Tin thì anh đéo chấp dưng nhẽ đâu Dũng cũng tin tin thế hở? Theo kiến thức kinh tế trường làng của anh thì anh thấy tên Nông Đức Nổ nói đúng đấy. Anh dốt cực, chỉ có hóng hớt là giỏi. Mà anh hóng trong sách Principles of Macroeconomics của John B. Taylor, published by Houghton Mifflin, thì nó bẩu thế này:

  – GDP: a measure of the value of the final goods and services newly produced in a country during some period of time

  – GNP: which is like GDP except that it includes goods produced by a country’s people working abroad and excludes goods produced in that country by foreigners

  Đấy, Dũng Hói tự xem nhé

  P/S: Thằng Tin, mày giúp anh chứng minh rằng vì sao hành vi tiết kiệm kiểu Ông Cụ (tỷ như đôi dép cao su mòn mà Cụ đéo chịu thay, cái áo rách vai Cụ vá chằng vá đụp…) sẽ hủy diệt cả 1 nền kinh tế. Nếu mày không chứng minh được (phải chứng minh bằng công thức nhé) thì để anh chứng minh cho mày xem, và mày chịu khó ngồi sang 1 bên, đừng ti toe nữa, kẻo thằng Bữa nó ngứa dái, nó cho nhập kho nữa bây giờ

   

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:31

   Dúng gùi. Cô nầu học qualoa về kinhtế zù chỉ là một họckỳ thì cũng biết rõ zững thứ nầy. Gét nhất Tướng Tin chỗ déo biết mà cứ như cô O2ma. Gúc dược cái title là coi như tìm mẹ ra chânlý.

 49. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:27

  Nguyênnhân của bikịch já nhà Lừa rất rất dơnjản. Cách jảiquyết bikịch ý cũng rất rất dơnjản. Có diều fi Zì ra thì lãnhtụ Lừa déo có thằng nầu dủ bảnlãnh và sự tànbạo dể mần.

  Tại sâu chúng déo zám mần? Tại bởi chúng déo hìnhzung nủi tácdộng của bikịch já nhà tới tôngtộc Lừa. Nó déo chỉ là một dời, mà nó là hàng trăm năm.

  Dấy mới là fần quantrọng nhất của bài.

 50. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/07 - 22:33

  Ui Zì buồn ngủ vãi tiết. Ngủ tí dã.