Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by Hoàng Việt on 2010/12/07 - 00:40

  Zìn sang Indo

  Quốc trưởng Suharto sau 30 niên thượng quyền đã tậu 34.000km2 đất làm của riêng cho zòng họ. Quy đổi ~ 30 tỷ đô ông Tơn và hàng trăm ngàn m2 của zững Building chọc trời của thủ đô Jakarta thuộc ja đình cựu quốc . Tính ra trong 3 thập kỷ cầm quyền, mỗi năm tển vơ vét của nhân zân và dc biếu 1 tỷ $ để làm của riêng ,trong khi hàng chục triệu zân Indo sống trong đói & nát hàng mấy thập kỷ, éo thể thoát khỏi cái já của các nước nghèo thu nhập ~ 1000$/người /năm .


  Ở Xứ Lừa , bạn Việt  biết có ối zững tư bản đỏ có cơ số nhà cho thuê ở trong lẫn ngoài nước !!!

 2. #2 by Dragonfly on 2010/12/07 - 00:45

  Chi Bộ để ý mà xem tại sao nhà Hà Nội đắt hơn nhưng cho thuê rẻ hơn thậm chí đéo cho thuê được ,trong khi nhà Sài Gòn mua rẻ hơn lại cho thuê cao hơn. 

  Em Hương nói đúng mẹ, corruption tập trung ở đất thần quynh đất nó mới đắt khủng khiếp thế.

 3. #3 by tinhxanh on 2010/12/07 - 01:09

  Trước khi bạn Clinton xóa cấm vận, nhà đất ở Lừa chỉ đắt hơn bèo tí. Vậy, tại sao sau khi xóa cấm vận đất cát lại tăng dã man thế? Giả sử đéo có bọn tư bản thối nát vào đầu tư thì nhà đất có tăng mấy nghìn phần trăm không? Chi bộ giả nhời anh phát!

 4. #4 by kehuhong on 2010/12/07 - 02:16

  Mảmịa bêxêtê, chúngnó có coi đất là hànghóa điếu đâu, mà đó là phươngtiện để bọnbỏn cưỡng đoạt thànhquả laođộng của bầylừa

 5. #5 by liutiu on 2010/12/07 - 02:56

  Tăngtrưởng tíndụng lớn. Tiền =>sảnxuất, kinhdoanh / chứngkhoán / BĐS. Trongkhi sảnxuất lìutìu, chứng & BĐS chịu sốphận bơm/kích của các đạigia.
  Lído nữa, nhàđất là nơi rửa + cất tiền (Nơi rửa tiền cho quan, nơi cất tiền của dân đang phất vì cứ nghĩ nhàđất mất thế điếu!)

 6. #6 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 03:16

  Chi Bộ để ý mà xem tại sao nhà Hà Nội đắt hơn nhưng cho thuê rẻ hơn thậm chí đéo cho thuê được ,trong khi nhà Sài Gòn mua rẻ hơn lại cho thuê cao hơn. 

  @bác Chuồn

  Bác Chuồn nói đúng. đó là 1 phần vì sao đất HN lại đắt hơn đất SG. Theo em đất HN đắt hơn SG dù thu nhập& mức phát triển của HN lại thua xa SG là do:

  1/ Do cung- cầu
  – HN bé ti so với SG(nói nội thành thôi nhá! địt mẹ kể bọn Hà Tây, Hòa Bình vầu là anh phệt cho đới! ), mật độ dân số lại cao hơn SG. Tranh nhau là đúng!

  – Phong trào toàn dân đua chen về HN để làm con dân thủ đô ngàn năm văn vật cao hơn. Ở các tỉnh ngoài bắc, việc cố mua nhà ở HN cho con ăn học, dồi sếp tỉnh lẻ mua nhà HN để rửa tiền…khí thế hơn SG.

  – HN đã bé lại bị xà xẻo bởi các ông cá mập công. Đó là các cơ quan đủ loại của cả nc, trụ sở các tập đoàn, các đại sứ quán, các khu ăn chơi, nhà cho lãnh tụ….vv..vv…nên đã ít nay càng ít hơn.

  – số lượng quan chức ở HN lớn gấp nhiều lần ở SG. Mờ quan chức thì nhiều đất đừng hỏi!

  2/ Do văn hóa vùng miền

  – HN nói riêng và dân Bắc Kì nói chung là loại bần nông nhất trong Lừa quốc.

  – Thói nhịn mồm bóp miệng, móc đít bỏ miệng… để mua đất đầu cơ ( nhưng đến khi chết lại đéo mang đi đc.hehe) của dân Bắc Kì là rất  đáng hoan nghênh. Trong khi anh 2 chị 2 Nam Kì lại thik lấy xiền đó ăn chơi, hút sách và phò phạch hơn.hehe

  Thế nên mới có chiện, cùng bị hưởng mức giá đền bù 81 chẹo ông cụ/ 1m2 dưng đẳng cấp của Hàng Ngang, Hàng Đào đéo thể so sánh với Nguyễn Huệ hay Đồng Khởi ở SG.hehe 7. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/07 - 03:20

  Cháu cứ gí buồi vào bật TT làm gì cho mất thời gian. ĐM bảo thủ thì thủ đặc chứ báu gì.

  ĐM, quận 3 Đình có vài vạn mạng, cỡ bựa như chú thì chỉ vài thằng, cháu mà tìm ra, chụp được ảnh chú cháu public mẹ nó lên đây cho xem, đanh đá vừa thôi. Hehe.(@Day)

  Hehe tintin húng thế nầy rất nên nghe chưởi cho sáng củsọ ra. Lại còn dọa tung hình nữa chứ, chết cười con mọi quen thói bầnnông hố hố.

  Bikịch Housing Price của Lừa sẽ được giảiquyết phầnnầu khi có Shinkansen. Địtmẹ bọn lỗđít chống caotốc nữa đi!

 8. #8 by minhhuong on 2010/12/07 - 03:30

  Thế nên mới có chiện, cùng bị hưởng mức giá đền bù 81 chẹo ông cụ/ 1m2 dưng đẳng cấp của Hàng Ngang, Hàng Đào đéo thể so sánh với Nguyễn Huệ hay Đồng Khởi ở SG.hehe@ Tướng Tin
  ————-

  Này Tướng Tin chị bảo, đéo gì lại so sánh khập khiễng thế hả, lấy phố cổ so với phố Tây à.

  Phải thay Hàng Ngang Hàng Đào thành Lê Thái Tổ  Đinh Tiên Hoàng í. Nhưng kekeke mấy phố này chủ yếu của Không Ai Sất roài hà hà hà


   
 9. #9 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/07 - 04:11

  Này Tướng Tin chị bảo, đéo gì lại so sánh khập khiễng thế hả, lấy phố cổ so với phố Tây à.

  Phải thay Hàng Ngang Hàng Đào thành Lê Thái Tổ  Đinh Tiên Hoàng í. Nhưng kekeke mấy phố này chủ yếu của Không Ai Sất roài hà hà hà@ Hương Mig19


  Thì em biết so thế điếu nầu đây. Lấy giá đền bù của tuyến đường đắt nhất HN so với với max của SG thoai.keke

  Cùng giá thành nhưng chất lượng khác hẳn. Hay ở chỗ đới!hehe. 

 10. #10 by nhất on 2010/12/07 - 04:13

  Hố hố tinhxanh ở nhà 1000m2 đất thì chết con bà nó rồi. Bốt ảnh vườn lên cho chi bộ coi đê. Chi bộ đừng tưởng nhà vườn to là sướng nhá, dọn chết mệt đấy. Nhưng có nhiều tiền thuê dọn vườn thì lại là chuyện khác.
  Mà nhà không có lò sưởi hả tinhxanh?

 11. #11 by minhhuong on 2010/12/07 - 04:24

  Chi bộ đừng tưởng nhà vườn to là sướng nhá, dọn chết mệt đấy @ Nhaats

  ——————-

  Chuẩn không cần chỉnh. Mệt bỏ mẹ.

  Đến nhà người quen chơi ở vườn nhà nó là được rồi, kekeke

 12. #12 by minhhuong on 2010/12/07 - 04:40

  Mà ông anh Nhất dâm nói tới lò sưởi đốt củi, đúng lúc em đương ngồi đốt 1 mớ này keke

 13. #13 by voong ngau pin on 2010/12/07 - 05:57

  em hương khoe khéo nhể,,hình trong mơ(mi rồ) ngon quá,,giá mà xào với thịt bò,,,,

 14. #14 by Servus on 2010/12/07 - 06:47

  Cách daotao có 3km mà thưathớt thế kìa là ở dâu nhở? Kiểu nầy nhẽ Franh Fuốc?@

  Bắt quả tang Zì già hói lẩm cẩm mẹ nó gồi, lấy điếu đâu ra Franh Fuốc mà thưa thớt hở Zì, hố hố hố

  Bắt quả tang tên Sành ăn chơi trác táng, 100 Oi 1 m2 là Tư sản mẹ zồi, chắc vùng Bayern hẻm??? Nghi tên Sành sang đây rửa tiền cho pama ở vn lắm lắm!

 15. #15 by Servus on 2010/12/07 - 06:55

  điếu mịa chiên mí cả da BĐS thua cả em Hương, giải thích như (;) ấy

  dân Lừa mãi mãi là Lừa thuần chủng vì vừa ngu lại vừa hùa theo đám đông, chỉ cần biết tâm lý lày của Lừa là các bạn Bêtêxê vừa tung vừa hứng vừa thổi vừa bơm đi đi lại lại vài lần là giá nó lên cao chót vót thôi, tiền vàng vào túi ông còn tụi mày ôm cái mảnh đất khô mà ăn nhế, đúng là lũ Lừa đần độn!

 16. #16 by Servus on 2010/12/07 - 07:05

  tên Dzũnghóihôihám làm ăn cú này đậm quá rùi còn giề, anh gửi lời chúc mừng nhế

  Vàng sẽ còn lên nữa, hố hố hố chỉ vì anh Hồ dám lén lút chuyển Tơn qua vàng nên anh Ô mượn gió bẻ măng cho mày chết giống y hệt vụ OIL vừa rồi, Hồ giáo chủ sẽ lại một lần nữa ôm hận vì tên Mẽo nó khôn quá mức hô hô

  cho những chiên gia BĐS, anh khuyên nếu muốn húp tí cháo cặn thì mau về Cần Thơ và ra Đà Nẵng mà nằm vùng, ngồi đây mà phun nước miếng lộn xộn ko bị tên Zì dâm nó vả cũng bị tên Sỹ già nó cho phát dắm thì teo óc đấy, anh khuyên chân thành đấy, bố tiên sư chiên mí chả da

 17. #17 by tinhxanh on 2010/12/07 - 07:30

  Hố hố tinhxanh ở nhà 1000m2 đất thì chết con bà nó rồi.@Nhất dâm

  Chết cứt anh ý! Anh mất 30 Euro/ tuần cho chuyên gia chăm sóc vườn. mỗi tuần bọn nó tạt qua cắt cỏ với nhặt lá vang một lúc rồi sang nhà khác. Còn tưới nước thì tự động hết. 18. #18 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/07 - 07:54

  He He, Chầu chi bộ đểu giả chiên ngành bốc mả!

  Mấy tên bựa định ỉ đông vây đánh bạn Line đấy à. Vụ ảnh úp tển chỉ vui đùa thôi mà bạn Thiếu. Bạn Line đừng sợ, có gì ấm ức thì cứ thảo đơn rùi đưa tớ – Chủ tịch công đoàn hội tương lai của Asinero đây. À mà đơn thư gì nhẽ cũng nên kềm theo cái phong bì nhế, chủ yếu cho tình cảm thôi mà. He he.

  =====================================================

  Công thức Al Huang nom hay phết nhờ.

  Theo lão Bựa, MCI năm rồi gần bằng 4, và nếu nó tiếp tục như vậy thì sẽ là bi kịch cho xứ Lừa. Vậy MCI bằng nhiêu thì sẩy bi kịch TT? và dự đoán mấy niên nữa, khả năng giữ vững khí tiết của bê là như nào? he he.

  Nếu bi kịch sẩy đến, Lừa ta sẽ bước vào giai đoạn phát triển nguội, thậm chí lạnh phải ko lão Bựa?

  Khi đó bọn vô sản như mình có cơ hội cướp đất đai hông ta. Băn khoăn quá đi he he he.

   

 19. #19 by tinhxanh on 2010/12/07 - 08:29

  Mà nhà không có lò sưởi hả tinhxanh? @ nhất

  Bây giờ chỉ còn khoảng 30% nhà mới xây thêm lò sưởi đốt củi, mục đích chỉ để trang trí và hoài cổ (tất nhiên là cả sưởi ấm).Tuy nhiên mỗi nhà không thể thiếu một hệ thống lò sưởi đốt bằng gas. 
  Công nghệ hiện đại nhất mà dân Đức nhợn đang sử dụng đó là Boden Heizung. Tức là hệ thống sưởi ấm nằm chìm dưới nền nhà, chỉ cần một bảng điều khiển nhỏ gọn có thể điều chỉnh nhiệt độ cho từng phòng theo ý muốn.


  Anh đang tính đem công nghệ này về VN, Chi bộ thấy thế nào?
 20. #20 by Mit on 2010/12/07 - 08:29

  Anh mất 30 Euro/ tuần cho chuyên gia chăm sóc vườn.@ Xanh

  Ôi jời, thế mới biết Mẽo dúng là thiên dường!  Mít trả chiên ja cắt cỏ 1 tháng có 55 Tơn thoai, làm cần dấy việc, mỗi tuần dều dặn.  Tên này dã cắt cho ja dình Mít 22 năm rùi dó…hehehe  Mỗi lần tới tển mang theo 3 culi khác, làm trong vòng 15′ fút rùi fới.  Mít trả thêm chiên ja rửa hồ bơi, 55 Tơn/ tháng.  Dến mỗi tuần, làm 10 năm nay.  Mít mất 100 Tơn cho chiên ja cọ nhà + bếp + hút bụi..vươn vươn, 2 tuần/lần.  Cũng 10 năm rùi. 

  Bên Châu Âu dời sống dắt dỏ nhể?! 

 21. #21 by Mit on 2010/12/07 - 08:34

  Mà vườn nhà Mít toàn hoa hồng.  Dến dầu xuân, các Mẽo di bộ ngang là cứ trầm trồ trầm trồ…hihihi 

 22. #22 by Enterprise on 2010/12/07 - 08:56

  Đợt 2006 trên tuyến từ Hà Nội xuống Thanh Hóa (không nhớ rõ), có đoạn quy-hoạch đẹp dưng ở đó nhà dạng biệt-thự xây được cái khung thì bỏ hoang, cỏ mọc um, hehe, nghe đâu chủ-thầu bỏ. Lý-do như-nào thì anh chẳng biết.

  Thực-tế thì dân chỉ cần chỗ nào thuận-lợi làm-ăn sinh-sống có điều-kiện tiện-nghi vừa-phải là được, chẳng nhất-thiết phải ở thành-phố 1000 năm hay 300 năm gì cả. Nhưng ác-nỗi chỉ những thành-phố đó mới có cái dân cần, hehe.

  Thế sao nhà-nước không đầu-tư các vùng ven? hehe các cô xem Hà Tây nhế.

  Thế nhà-đất giá cao sao Tây không đầu-tư? Thực-ra thủ-tục cũng rất đơn-giản: làm hồ-sơ xin thuê-đất thời-hạn khoảng 50 năm (đất nhà chung cư/đất xây dựng) + đề-án + linh-tinh khác, chờ xét-duyệt, căn-cứ kết-quả mà đầu-tư hoặc … chuẩn-bị phương-án khác, hehe.

  Đầu-tư một khu dân-cư chẳng-phải chỉ quy-hoạch + san nền + xây nhà cấp x là xong. Các cô phải có hệ-thống điện, hệ-thống cấp-thoát-nước, hệ-thống giao-thông có liên-kết với hệ-thống giao-thông chính, trường-học, bệnh-viện, chợ, công-viên, một số khu công-cộng,… Dự-án cần khu đất lớn cỡ nào các cô có-thể hình-dung. Các cô có-thể tưởng-tượng quá-trình xét-duyệt và kết-quả của nó, hehe. Sau-đó, các cô phải trả-lời: 50 năm lấy vốn được không? hehe. Sau 50 năm, các cô phải làm hồ-sơ gia-hạn thời-hạn thuê, hehe.

  Shinkansen anh nghĩ cũng không quan-trọng lắm đối với vấn-đề nhà-đất.

 23. #23 by Chém Gió on 2010/12/07 - 08:59

  @ Tên Tinh Xanh:
  mang công nghệ đấy về Lừa thì ăn cứt,Lừa là xứ nóng,bắc lừa năm chỉ vài tháng lạnh thôi,nhu cầu chống lạnh không cao,thêm nữa gar đun cũng sắp đéo có tiền mua.Lừa chỉ thích mùa đông đóng kín cửa tránh gió rồi cho con bếp than tổ ong giữa nhà,ấm cúng ngào ngạt…Tinh xanh mang công nghệ đấy về,khéo mồm may 3 thằng Lừa dùng.
  @em Mít yêu: cho quả hình vườn hoa hồng nhà em đi,anh là kết biệt thự hoa hồng lắm nhé

 24. #24 by Mr. Tran on 2010/12/07 - 09:11

  đt mẹ sao tướng thối chụp ảnh nhà mỗ dồi đem lên đây biêu diếu thế nầy hả? hả?

  Câu hỏi về quả bong bong giá BĐS có từ dất lâu dồi. cũng lạ là sâu mãi nó vẫn chưa nổ.

  địt mẹ, nhà trong làng, trong ngõ heo hút ở thủ đô nhếch nhác mà tuyền 30-40 trẹo/m2 thì quá là tởm lợm. mần công ăn lương đéo biết bâu dờ sắm được nữa là ở down town như chỗ nầy

  dờ thì dân tình đổ xô hết vầu đất, nhà trên giấy. săn thông tin QH vãi dắm. nghe đồn đợt tới đất Sơn Tây hot đấy!

  mỗ dờ chỉ mong mấy năm nữa nó bùm mẹ phát. hehe. chắc khủng hoảng, tan hoang phải biết!

  lúc đấy nhẽ ước mơ mần lãnh tụ của tướng thối có cơ hội. nhể. hehe

  đim bt đu ca vụ bơm giá là từ bao dờ nhỉ? Có liên quan gì đến vụ Mẽo bỏ cấm vận như bựa viên nầu đó nói hông ta?

  việc các soái về nước, đổ xiền vầu đầu tư BĐS (để dửa xiền?!) có tác động gì hông?

  p/s:

  1/ có bựa viên nầu muốn mần con SH cho con đi đong hàng hông? Làm quả nhà ở Roi-ờn Xi-ti đê.

  tướng thối làm 1 phát để lên đời con uây khựa đê. Hehe

  2/ đéo hiểu sao mỗ cứ nghe mấy từ “chiên da BĐS”, “chiên da chứng”, “nhà đầu tư”… là thấy lợm mẹ dọng. thật!

   

 25. #25 by Mr. Tran on 2010/12/07 - 09:25

  cũng rất đơn-giản: làm hồ-sơ xin thuê-đất thời-hạn khoảng 50 năm (đất nhà chung cư/đất xây dựng) + đề-án + linh-tinh khác, chờ xét-duyệt, căn-cứ kết-quả mà đầu-tư hoặc … chuẩn-bị phương-án khác, hehe. @ Rai

  Rai nói thế hoá đầu tư bđs ngon như óc chó.

  hehe. có cái cứt ý!

  để xin được đầu tư 1 khu thì cũng phải tốn kha khá dồi, khuyến khích là vì thế đấy! hehe

  cái sơ đồ quy trình thực hiện 1 dự án luôn là như thế dưng để đi hết nó thì phải khôn, phải biết cái gọi là lốp-bi. Không thì đến đâu nó hành cho đến đấy. cứt ý mà xong chứ đừng nói là nhanh. sure!

  thêm vầu đấy thì cũng phải nói là chẳng thằng nầu đầu tư làm chỉnh chu để không bị vặn đâu. thằng đéo nầu chẳng làm sai, làm quá để bù vầu nhưng chi phí không hoá đơn. Hehe

  và cứ thế bi kịch tiếp diễn!

 26. #26 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 09:32

  Vàng đêm qua lên gần 1430$ cơ các Bựa. Bê đang gìm giá vàng trong nước, đéo cho lên ngang bằng với 5 châu, hehe. Lý do:


  1. Bê đéo còn nhiều vàng trong kho dự trữ.

  2. Bê đéo có $ vung ra mà tích vàng.

  3. Kể cả có $ Bê cũng hốt đéo dám múc, sợ nó lên chút rồi rơi thảm.

  4. Gần tết, đéo cho dân tình loạn lạc. Các lá cải câm tịt đéo được đưa tin vàng lên. Các phố Hà Trung, Tông Nhân Trần, cửa hàng vàng đéo được kích giá bất thình lình.

  5. Tăng thuế xuất vàng từ 0 lên 10%. Lần này đéo cấm nhập nữa mà cấm xuất. Đơn giản vì giá trong nước thấp hơn so với giá thị trường, hehe.
 27. #27 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 09:35

  Doán mò quá di cô


  @Tên Tướng: Giá nhà đất anh đéo tính số má như công thức của tển. Mà anh theo số đông của bọn khủng long. Bọn bỏn đang chốt lời, vì bỏn biết giá nhà đéo thể cứ tăng phần phật mãi như thế. Chỉ có dân đen mới tưởng giá nhà sẽ tăng như thế đến vô cực. 
 28. #28 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 09:36

  Tham thế thì di dược cái dầu buồi ý hehe.


  @Hehe, đéo tham đéo được ý. Cũng cố chốt nốt đây, địt mẹ đời, thấy tiền cứ phải nhè ra, khổ đéo gì bằng.
 29. #29 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 09:39

  Bắt quảtang nhà Zũng Hói cạnh quán fở bò.

  @ Câu này anh đã xác lập với rất nhiều tên Pháp khi sang Lừa. Thống nhất lại là, sáng Paris mùi thơm bánh mỳ và cafe, sáng Hà nội toàn mùi thức ăn, tởm tởm tởm.
 30. #30 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 10:09

  Trước giờ tiền đồng chưa bao giờ có giá, sẽ đéo bao giờ có giá, với sự điều tiết củ ./ và tình hình kinh tế như hiện tại.


  Nên dân Lừa ở đủ mọi thành phần đều tìm cách quy đổi tài sản ra các tài sản đảm bảo có giá trị khác. Như vàng, như $, như đất. Một thời gian quy đổi cả ra chó Nhật, 81 kim vàng giọt lệ, nhưng thời gian đó ngắn choằn.

  Hồi hổi bán 2 con chó Nhật con đổi được cái nhà tập thể. Hồi hổi bán cái nhà, đắp thêm tiền mới tậu được con 81 kim vàng giọt lệ. Thời thởi đéo ai nói gì, ai cũng suýt xoa chu choa xe đẹp quá. Vì thời thởi, đéo ai có tài sản gì. Nhà đất chỉ là bùn, là rác.

  Mở cửa bụp phát. Tây đổ tiền vào xây dựng, kiến thiết. Từng đồng, từng đồng, rồi từng dòng, từng dòng tiền mới chảy vào Lừa. Lừa mới thay da đổi thịt, mới có áo đẹp, mới có cơm ngon, mới có nhà lầu, mới có xe hơi. Lúc này, đã bắt đầu phân chia rạch ròi thằng có tài sản và thằng đéo có tài sản.
 31. #31 by Kakashi on 2010/12/07 - 10:16

 32. #32 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 10:21

  Bê ở Lừa về bản chất chỉ là thằng có tài sản. Làm chính chị đéo để dân giầu nước mạnh, mà để làm kinh tế, hehe. Địt mẹ Bê và các bạn Bê, và cả đám thứ cấp chạy theo vẽ ra dững thứ để hút tài sản về mình.


  Địt mẹ nghĩ coi, giờ có trăm trẹo trong tay cũng nghĩ nát đầu lâu xem để đâu cho sinh lời. Dân đen còn biết nghĩ, Bê ngu chắc. Không quy đổi ra vàng, ra tơn, ra đất thì quy ra cái đéo gì bây giờ. Nhẽ để trăm trẹo trong ngân hàng lãnh tiết kiệm. Chỉ có già hói rụng mẹ răng rồi mới chơi bài chắc cú như thế. Và luôn nghĩ ngân hàng đéo bao giờ tèo. Mà đéo biết rằng có gửi cả tỷ Cụ  vào, nếu ngân hàng tèo cũng chỉ được bồi thường 50 trẹo Cụ.

  Từ trên xuống dưới mất lòng tin vào tiền đồng ông Cụ, nhưng từ trên xuống dưới lại tha thiết tin yêu Đảng quang vinh, hehe. 

  Giá đất cứ lên phần phật. Địt con mẹ thằng nào cũng biết quả bóng căng, chưa biết lúc nào xì hơi. Thực ra nó đã phải xì hơi cách đây cả năm. Nhưng đéo ai cho xì mà xì, xì lại bịt. Xì thì tiền bố mày hóa giấy chùi đít à? Đéo cho xì. Thế là nó vẫn phần phật, phần phật.

  Tài sản hút về mình để làm gì. Địt con mẹ có tiền để làm gì? Phải dùng tiền đẻ ra tiền. Quy ra vàng, quy ra $ đéo thể đẻ nhanh như quy ra đất. Vì căn bản, đất liên quan đến dân đen. Đéo phải xuất khẩu, nhập khẩu, đéo phải chịu sức ép của thằng Tây đầu buồi nào. Thế giới tăng giảm thế nào kệ mẹ, đất ta ta chơi, đéo liên quan.

  Thế là cả trò chơi nhà đất ra đời. Các cá mập khủng long hóa sin sít khi lên trình Bê dự án. Hứa với Bê sẽ bưng tưng đây cứt về cho Bê ăn, hehe.

 33. #33 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 10:24

  Các dự án từ 10 năm trở lại đây mọc lên như nấm. Các luật đất đai luôn hoàn chỉnh mà luôn có lỗ hổng. Các khóa học cấp tốc bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ tài nguyên môi trường đéo bao giờ ngừng nghỉ. Ai cũng biết, nhưng đéo ai nói. Ngâm miệng ăn tiền.


  Chỉ có điều dân đen anh thấy đéo bao giờ ngửng mặt lên mà mơ nhà với cửa. Địt mẹ đi làm lương 4trẹo cụ. Thuê nhà mất mẹ 3 trẹo. Ngửng ngửng cái đầu ./.

 34. #34 by Dom-dom on 2010/12/07 - 10:31

  Đến nhà người quen chơi ở vườn nhà nó là được rồi @Hương Yêu
  Đúng là em nói chuẩn hông cần chỉnh he he. Nhân tiện kể chuyện vui:
  Có một Bựa nọ đến chơi nhà bạn, mãi hông chịu về. Bạn muốn đuổi mà chưa biết bắt đầu thế nào, mới lân la:
  – Cậu đi lâu thế này có nhớ vện và nhóc ở nhà hông?
  – Nhớ chứ, nhớ lắm… Thế nên… tớ đang tính điện cho họ…
   đến đây.
  -…!!!
  Hà hà hà

 35. #35 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 10:46

  Làm 1 con tính coi nhé:


  1. Lương 2 vợ chồng 2000$/tháng, ăn tiêu dè xẻn:

  – Thuê nhà 5trẹo
  – Cơm nước chợ búa: 5 trẹo
  – Con cái, mua sắm, quần áo: 2 trẹo.

  Coi như 600$/tháng chi tiêu. Tiết kiệm được 1400$/tháng, 16800$/năm, chừng 350 trẹo/năm.

  2. Lương 2 vợ chồng 10 trẹo/tháng, ăn tiêu dè xẻn:

  – Thuê nhà 3 trẹo
  – Các thứ khác: 3 trẹo

  Coi như tiết kiệm 4 trẹo/tháng, năm 48 trẹo

  3. Lương 2 vợ chồng 5 trẹo/tháng, ăn tiêu dè xẻn:

  – Thuê nhà 3 trẹo
  – Các thứ khác 2 trẹo
  – Con ốm, hehe

  Coi như đéo tiết kiệm được đồng nào.

  * Giá nhà chung cư cùi bắp luôn dao động từ 1.5 tỷ đến 2.5 tỷ

  Vợ chồng 1: Mua nhà 2 tỷ sau 5.7 năm
  Vợ chồng 2: Mua nhà 2 tỷ sau 41.6 năm
  Vợ chồng3: Đéo bao giờ có cơ hội mua nhà

  Địt mẹ không bi kịch là cái gì?

 36. #36 by Dom-dom on 2010/12/07 - 10:51

  Anh đang tính đem công nghệ này về VN@ Sành Tinh
  VN nóng thấy mồ. Như mùa đông ngoài Bắc, cộng lại cả đợt, nhiều lắm độ 30 ngày rét đậm chưa. Mà dân Bắc lại hay tiết kiệm, rét sun trym thì rét chứ tốn nhiều tiền là bố điếu chơi. May lắm được mấy thằng bốc ra tiền, số này đáng nhiêu. Có chăng lắp cho mấy cái khách sạn để thay cho điều hòa 2 chiều, nhưng tiền ga, rồi hệ thống cung cấp ga có rẻ hơn điện hông, v.v…

 37. #37 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 10:54

  Nếu tính 1 mua 1 căn nhà ống 50m2 rùi xây lên 5 từng, quãng chừng 3.5 tỷ ông Cụ thì:


  Vợ chồng 1: 10 năm
  Vợ chồng 2: 72 năm

  Trong khi lướt sóng 1 mùa các thể loại. Cũng có thể kiếm được vài căn nhà ống như trên. Ít thì cũng nửa căn đến 1 căn. Hehe, địt con mẹ nghe thảm chưa.
 38. #38 by Pepti on 2010/12/07 - 10:58

  Chán nhẩy cho các bạn trẻ, và công dân Lừa quá.
  Hôm trước thì giá xe car. Hôm nay thì giá nhà đất.
  @ Bác Dũng Hói ơi, tình hình đất đai thế này …. Trong tương lai gần 5-10 năm nữa nó có đỡ hơn không bác. Chết em mất thui….Mà đi thuê nhà có phải là yên ổn đéo đâu. Hôm nay trộm đến, mai nghiện ghé qua chơi, ngày kia mụ chủ nhà dọa tăng giá….

 39. #39 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 11:07

  Bọn anh buôn đất cát cũng đéo tính kỹ quá như các công thức tên Tướng đưa đâu. Cảm tính cực, nhưng chia nhỏ ra cho đỡ rủi ro. Có vụ chết, có vụ ăn, đương nhiên là ăn nhiều hơn.


  Ví dụ anh với group đầu tư 1 khoanh, tức thì bơm tiền cho các cò mồi thổi giá, bơm giá, rùi cũng bán được. Còn xiền thì được giá mới bán, đương cần thì lãi ít cũng bán, hehe.
 40. #40 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 11:10

  Địt mẹ nhân dân có tiền ném vào đất xong ngồi chắc cú. Chứ dân buôn đất, để tiền ở đất nóng ruột từng ngày, sợ bỏ mẹ. Mỗi thằng ăn lên giá 1 tý, đéo biết thằng nào là thằng cuối cùng. Càng cố gắng ở gần khâu sơ cấp càng tốt. Thằng nào ăn sau, thằng đấy dính đòn. Mua bán cái nhà cứ như mua mớ rau, hãi vãi cả tè.


  Tên nào bảo làm bất động sản, ló mặt anh hỏi cái coi, hehe.
 41. #41 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 11:17

  Trong tương lai gần 5-10 năm nữa nó có đỡ hơn không bác. Chết em mất thui….Mà đi thuê nhà có phải là yên ổn đéo đâu. Hôm nay trộm đến, mai nghiện ghé qua chơi, ngày kia mụ chủ nhà dọa tăng giá….  @ Tên Ti: Đỡ đỡ cái dắm ý. Anh cũng cong đít lên tìm đường cút đây. Nước Việt, à quên nước Lừa ăn ./
 42. #42 by Dom-dom on 2010/12/07 - 11:21

  Địt mẹ chi bộ , giải pháp cho vấn đề nhà đất ở Lừa có gì to tát lắm đâu mà tên Bựa nâng tầm quan điểm kinh thế. Cứ đánh thuế tài sản từ 1-3% giá trị nhà +đất giá theo định giá của thị trường và  tăng cường cung bằng cách khuyến khích đầu tư vào cao ốc … blah blah blah thì xong thôi, địt mẹ thằng nào có 1 nhà thì trước mắt cho nó giảm bớt thuế xuống còn 0.2-0.5 %, nếu nghèo quá thì ra xa mà ở cho miễn thuế hoặc thuế gần bằng 0% luôn. Chỉ có điều là địt mẹ mấy thằng có quyền ra luật thì con cháu ôm nhà, ôm đất nhiều quá nên vì quyền lợi tư mà đéo chịu làm thôi . @ Vằn
  Sẽ ra luật, sẽ ra luật. Các chú cứ yên tâm, Anh sẽ làm đâu ra đấy. Khi nào Anh xử lý xong tí dở anh sẽ đưa vào quy củ hết, các chú mần điếu gì mờ hoắng cả lên thế. Anh điếu quên đâu, bài bản anh có trong tay cả rồi, thế nhé thế nhé, hế hế

 43. #43 by ketui on 2010/12/07 - 11:27

  Địtmịa, bikịch Lừa thì muônvàn, đụngđến cáiđéo gì cũng bikịch (Nhà, đất, tiền, vàng, xe, nhu yếu phẩm…tất tần tần) đéocó ngoạitrừ gì cả. Nên, sống thìcứ hưởngthụ, tíchcóp thì cũngtốt nhưng đéobiết cóđược sửdụng không hay lại thằngkhác nóxơi. Địtmịa, thằng nhiềutiền thì cứ suynghĩ saocho tiền nhiềuhơn, thằng íttiền thì địtmịa, ngày cơm 3bữa + bữa rựơu là ổn. Địtmịa, sống ở Lừa mà không sốngchung với bikịch thì đéo là xứLừa. Địtmịa, tâunhã phết!

 44. #44 by philosopher on 2010/12/07 - 11:30

  Tại sao trong công thức của Trung tướng lại tính dựa trên GNP chứ đéo phải GDP? Hay ý Trung tướng là dững thằng Lừa đang đi xuất khẩu lao động , dững gái Lừa đang làm vợ bé, đang blowjob cho bọn Hàn, Tàu…sẽ vứt ngoại tệ về Lừa để mua nhà nên mới tính dựa trên GNP?

 45. #45 by Mit on 2010/12/07 - 11:41

  @em Mít yêu: cho quả hình vườn hoa hồng nhà em đi,anh là kết biệt thự hoa hồng lắm nhé@ Chém Gió

  Dàn hoa này của Mít dã xuống dất gần 10 năm rùi.

   
  Ngoài ra Mít còn chừng chục cây Old Roses  các loại lấy giống từ tên thợ hoa Anh, David Austine…hehehe


 46. #46 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 11:42

  GDP: Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quy ra tiền trong nội địa.


  GNP: Gross National Product: Tổng sản phẩm quy ra tiền cả nội địa lẫn ngoại địa, hehe


  Tên Phi kia hỏi dắm thối thế. Lừa tính GDP làm đéo gì hử. GDP chỉ để xóc lọ chơi thôi, hehe.

  Ngay cả GNP cũng để xóc lọ, tốc độ phát triển kinh tế mà trông vào GDP để ăn cứt à? Không có ngoại tệ, vốn Tây nó bơm vào từ thời mở cửa thì đến cái khái niệm GDP cũng đéo có mà ngửi nữa là GNP.

 47. #47 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 11:46

  em Mít: Vườn hồng nhà em nhẽ nên tỉa thoáng hơn. Để thế trông hơi rậm rịt quá. Hay ở góc chụp đấy nó thế?

 48. #48 by Mit on 2010/12/07 - 12:06

  em Mít: Vườn hồng nhà em nhẽ nên tỉa thoáng hơn. Để thế trông hơi rậm rịt quá. Hay ở góc chụp đấy nó thế?
  Chỗ dấy khỏang 12 gốc hoa hồng, chạy gần hết chiều dài của front lawn jữa hai nhà.  Cao khoảng nửa dùi.  Mít thích color en mass hơn là từng cây từng mầu lẻ tẻ.  Mít còn một jàn mầu trắng tinh phiá bên kia, buổi tối reflect ánh dèn dẹp vô cùng.

 49. #49 by Pepti on 2010/12/07 - 12:09

  Không biết cái dân tộc Lừa này gặp phải cái vận hạn gì mà nó nặng thế nhỉ. Chắc là tại Quang Trung, Gia Long ngày xưa đi cướp giết hiếp bọn Chăm nhiều quá…. Nên giờ bọn Chăm nó hóa kiếp mẹ thành lãnh tụ Lừa để ám vào cái dân tộc này ko cho nó ngóc đầu lên được.
  Hình thức thuế oto, hình thức nhà giá cao là một hình thức cướp  của dân Lừa.
  @ Thank bác Dũng hói nhớ .

 50. #50 by Minh Dũng on 2010/12/07 - 12:23

  Chỗ dấy khỏang 12 gốc hoa hồng, chạy gần hết chiều dài của front lawn jữa hai nhà.  Cao khoảng nửa dùi.  Mít thích color en mass hơn là từng cây từng mầu lẻ tẻ.  Mít còn một jàn mầu trắng tinh phiá bên kia, buổi tối reflect ánh dèn dẹp vô cùng. 


  @Mít: Anh thích nhìn cái lá mỡ màng không bụi bặm hơn là nhìn hoa.