Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2010/12/06 - 13:11

  Địtmẹ Zì Thối lại mất chuynh lỗ đít với anh lần nữa. Hệ Hệ 

 2. #3 by Minh Dũng on 2010/12/06 - 14:21

  Vẫn sẽ vưỡn tăng uỳnh uỵch uỳnh uỵch cho đến hết 2011. Sang đầu 2012 thì tèo. Đấy là con chưa tính chiến nam bắc hàn vào, hehe.

 3. #5 by tinhxanh on 2010/12/06 - 14:26

  Ngôi nhà 400k Oi đây! Đéo biết có được gọi là nhà thông minh hay không? dưng cái đéo gì anh cũng chỉ bấm nút không à.

  Đây là chủ điểm mùa đông
  Đây là chủ điểm mùa hè
  mỗi căn 300m vuông diện tích sử dụng ngự trên 1000m vuông đất. Đất 100 Euro/m vuông.
  Chỉ cách Center 3km, mất 5 phút chạy xe.
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:33

   Cách daotao có 3km mà thưathớt thế kìa là ở dâu nhở? Kiểu nầy nhẽ Franh Fuốc?

 4. #7 by Dragonfly on 2010/12/06 - 14:48

  Nhà SànhTinh đẹp nhở. To gấp 3 nhà anh,đẹp thì miễn chê nhưng giá = 1/3 nhà anh .Hệ Hệ

  Sành Tinh đi Tây mà “nghèo” nhở. Đéo bằng ở Lừa như anh mới Zũng Hói . Hệ Hệ
  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:31

   Dịt mẹ thế mới nhục. Quả nhà Lừa já 2 trẹo Tơn déo bằng cái chuồng ngựa của thằng bầnnông Tây.

 5. #9 by Lagavulin on 2010/12/06 - 14:51

  Địt mẹ, đơn giản là Trung ương đéo muốn Dân Lừa sống hạnh phúc một cách quá đơn giản. Địt mẹ, Lừa mà sướng thì chúng nhớ đéo gì đến công ơn của Bê xê Tê? Thế nên phải dìm cho chúng nó khổ sở, thấp thỏm , vật vã, địt mẹ trung ương quả thiên tài!

 6. #11 by Dom-dom on 2010/12/06 - 14:57

  Sư bố cô Thối chạy đâu thì chạy cũng phải đảo qua quán một xéo. Điếu gì, để chi bộ thấp thỏm mấy hôm nay. Vừa phải nghe Lâm khốc, vừa phải dự trù ban Tang lễ, tốn mịa vài triệu nơron thần quynh. Sư bố tên Thối cái nữa cho bõ, hố hố.

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:29

   Dã “chạy” thì “dảo” thế déo nầu dược hử cô?

 7. #13 by Enterprise on 2010/12/06 - 15:15

  Hehe, Dì động vào nỗi-đau của anh chi thế. Anh tính cả đời làm-công-ăn-lương cũng không kiếm được ngôi nhà pa ma anh đang ở. Hồi hổi mua bằng một đàn lợn 6 tháng! hehe.

  Mà Dì cũng cần phân-biệt: giá nhà thì tính theo giá-trị đã xây dựng, gia-giảm tí theo thương-lượng. Còn giá đất thì hehe. Chỉ có quyền sử-dụng đất. Các cô chỉ mua/thuê/tặng/.. quyền sử-dụng đất thôi nhế. Nhẽ nguyên-nhân bi-kịch là đó? hehe

 8. #15 by Minh Dũng on 2010/12/06 - 15:17

  Địt mẹ ở Lừa giầu cỡ nào cũng thấp thỏm vì rất có thể chết bất thình lình. Anh cũng sắp dong tây mẹ rồi. Chốt lời cái đã, hehe.

 9. #17 by minhhuong on 2010/12/06 - 15:21

  Anh Dũng anh Dũng, dong Tây đi, rồi nhớ sang cafe bên em như đã hẹn hehehehe

 10. #18 by minhhuong on 2010/12/06 - 15:28

  Với giá cả bây giờ thì quên chuyện mua đi, còn mỗi … ánh sáng dưới đường hầm là hưởng thừa kế tổ tiên để lại thôi

 11. #19 by Minh Dũng on 2010/12/06 - 15:28

  @Hương: Okie em, tự dưng nhớ một sáng Paris tràn ngập mùi bánh mỳ nướng và mùi cafe thơm lừng. Ở Lừa sáng ra rặt toàn mùi thức ăn, hôi hám phát tỏm, kinh kinh.

 12. #21 by Enterprise on 2010/12/06 - 15:33

  @Cô Hương:
  hehe, cô cười lăn-lộn thế kia có đạp phải anh chỗ-nào không mà thấy nhức-nhối quá cơ! hehe

 13. #22 by minhhuong on 2010/12/06 - 15:36

  Ôi mịa, em có mảnh vườn hoang hồi hổi giá như cho không kekeke, giả sử dự đoán của anh Dũng đúng, tức 2012 đóng băng, thì cũng kệ mẹ kệ mẹ nó.

  Hahahahahaha

 14. #24 by minhhuong on 2010/12/06 - 15:40

  @anh Rai: Thế thì khoảng 2012 anh hẵng mua, nếu anh Dũng hói mà đoán đúng keekekêke, nhưng tất nhiên với 1 điều kiện là tiền anh tiết kiệm phải là vàng hoặc gì đó chứ không phải Ông Cụ hà hà hà

 15. #25 by minhhuong on 2010/12/06 - 15:42

  Mà nếu lúc ấy mà có chiến tranh thì mua làm dắm gì nữa hí hí há há

 16. #26 by Onlineallday on 2010/12/06 - 15:58

  Cháu túm chym Trung Tướng phát. “Nhà” với nghĩa là “nhà để ở” trong tiếng Anh là “house”. Còn ‘home” có thể hiểu là “gia đình”, “mái ấm”.

   

  Nếu chú cầu thị thì kệ mẹ cháu bi bô, còn nếu bảo thế mới là Bựa thì cháu kệ mẹ.

   

  Cháu nghĩ rằng giá nhà ở VN cao do:

   

  1.     Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng đều giữa phố nhớn và xứ quê;

   

  2.     Thói quen ăn ở của dân ta là bạ đâu mua đấy, nấu đấy, ăn đấy, ị đấy nên cứ phải là gần chợ và nhà vệ sinh;

   

  3.     Tỷ lệ đất/sọ người của VN thấp hơn nhiều các nước mà chú viện dẫn;

   

  4.     Cháu là chiên da về bất động sản, các chú nói gì cháu bật cho cứng họng he he.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:19

   Zốt. Chỉ có một từ như thế dể nói về cô. Vầu dây là chuẩnbị tinhthần mà ăn chưởi, déo có ngoạilệ.

 17. #28 by Kakashi on 2010/12/06 - 16:11

  Bi kịch mà Dì nhắc đến là nhà/đất ở HN, SG chứ đéo phải toàn Lừa đâu nhé. gần đây có thêm mấy tỉnh Đà Nẵng, Bình Dương cũng nhấp nhổm tăng giá do đầu cơ. Còn nguyên nhân nhà đất HN, SG quá cao là vì HN, SG tập trung quá nhiều Lừa khắp nơi đủ mọi thành phần đổ về chứ sao nữa.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:18

   Já nhà cụtỷ Zì nói là Hànội. Sàigòn nhẹ hơn, và các tỉnh nhẹ hơn nữa, zưng nó vưỡn cứ là bikịch déo thể tránh.

 18. #30 by Dom-dom on 2010/12/06 - 16:31

  Điếu mẹ nghe Dì Dỉ khéo tụt mịa nó chym lên cổ thì có mà ăn cứt ăn cứt. Nhưng không nghe Dì, húng quá cũng xuống lỗ xuống lỗ. Anh rất nhứt trí với Dũng hòi:
  Địt mẹ ở Lừa giầu cỡ nào cũng thấp thỏm vì rất có thể chết bất thình lình.
  Anh định cắm thằng con ở Khoai Tây, mờ nó đang dứt quyết về, làm sao làm sao bây giừ???

 19. #32 by minhhuong on 2010/12/06 - 16:32

  3.     Tỷ lệ đất/sọ người của VN thấp hơn nhiều các nước mà chú viện dẫn;

   

  4.     Cháu là chiên da về bất động sản, các chú nói gì cháu bật cho cứng họng he he. @ chiên da bds

  ————

  Đâu có ít nguyên do thế hở chiên da.

  Điểm đầu tiên đương nhiên là ở Thủ đô hay SG thì lượng cung quá nhỏ so với cầu, đương nhiên giá chỉ có sốt.

  Cái này kể cả Paris cũng không ngoại lệ, 2 năm rồi kinh tế xuống thảm hại, giá nhà đất toàn Pháp giảm triệt để, riêng Paris nó có giảm đéo đâu mà còn cứ tăng tăng tăng, làm đéo gì nó, vưỡn mua ào ạt.

   

  Nhưng riêng ở Lừa, ngoài lý do hiển nhiên kia, nó còn có 1 lý do khác đéo thể kém phần quan trọng: Đất đai nhà cửa ở Lừa là « 1 hình thức hợp thức hóa xiền » hà hà hà.

  Nhìn cái luật gần như đéo có thuế má mẹ gì cho BĐS là biết mục đích.

 20. #34 by minhhuong on 2010/12/06 - 16:34

  Anh định cắm thằng con ở Khoai Tây, mờ nó đang dứt quyết về, làm sao làm sao bây giừ??? @ Đòm

  ————–

  Bảo nó …. gặp em, em tán cho hehehe
   

 21. #35 by Kakashi on 2010/12/06 - 16:43

  @Hương: Sao lại không có thuế hở em, thuế TNDN rồi thuế TNCN + thêm phí trước bạ đấy thôi. Thế bên Tây nhà em còn có loại thuế, phí gì nữa? Vướn đề là khung giá nhà đất do NN ban hành quá thấp so với giá thị trường mà cái này thì NN biết nhưng cũng đéo làm gì đc vì ke theo giá thị trường thì lấy đéo đâu tiền đền bù, giải phóng MB

 22. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 16:48

  Dịt mẹ Zì dây Zì thối dây các cô dịt mẹ.

  Zưới kia có cô nầu xưng là chiênja bấtdộngsản dó? Vầu dây dã sẵnsàng chưởi và nge chưởi chưa cô?

  Dịt mẹ cô có là chiênja bấtdộngsản cái dầu buồi Zì dây nầy. Cô hoặc là con môijới hoặc con sales của mấy cty dang xây chungcư hả?

  Có mấy nguyênnhân nói ra dều là nguyênnhân thứcấp mà zám bật Zì à dịt cụ sư tổ bố con bà nhà cô.

  Chiên chiên cái dầu buồi. Nếu là chiên cô vẽ cho Zì cái biểudồ Nominal/Real Pricing của Luas Housing 2010 Zì coi? Sau dó vẽ dường zựbáo bằng một fươngfáp bấtkỳ mà cô thạo coi.

  Còn dịt mẹ cô mấy tuổi mà zám bật Zì về ngônngữ thế? Thứ nhất là văn Bựa của Zì bấtchấp mọi quytắc, thứ hai là Zì biên tiếng Tây còn Tây hơn cả Tây dịt mẹ cô.

  Dịt cụ cô chứ cô biết khi nầu zùng Home và khi nầu zùng House không mà bật Zì? Dịt mẹ lại jống em Hê ngày xưa cứ khăngkhăng Time không có Plural dó hả?

  Vầu dây mà coi nó dùng chữ nầu. Ngay trên cái page title dó. http://www.rentals.com/California/.

 23. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 16:57

  Dịt mẹ nge con mẹ xưng chiênja nói mà ngứa hết lỗdít. Dịt mẹ lại jống con mẹ jì hôm nọ bắt Zì fải lấy vízụ một nước hoàntoàn tươngdồng Lừa mà lại không fáttriển xemáy như Lừa hehe. Dịt mẹ ngu quá ông lợn.

  Dịt mẹ có muốn Zì lấy nốt sốliệu của Phi mới Nam Duơng không, dể cô khỏi nói “tỷlệ của zân/dất của nó nhỏ hơn Lừa nhiều”. Dịt mẹ dúng là dồ con lợn.

  Dịt mẹ Zì lại lấy hẳn sốliệu của Singapore mậtdộ zân cao hơn cả Hà Nội cho vãi mẹ dái ra luôn chứ déo cần Phi Phủng. Dây: http://www.globalpropertyguide.com/Asia/Singapore/Price-History. Cô là chiênja cái dầu buồi Zì dây nầy.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:00

   Dịt mẹ dỉnh cao já nhà Sing là 1994. Dến năm ngoái nó xuống thấp nhất trong vòng 15 năm, cũng jống most các nước trên quảdất.

   Sau năm 1994 các cty có vốn nước ngoài dồngloạt rút khỏi Sing dể sang Mãlai bên cạnh, khiến Sing lụnbại cả chục năm trời. Dó là cái já fải trả của já nhà cao hơn játrị thật.

 24. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:03

  Nếu vưỡn tiếptục Housing Cost Control Strategy như Lừa hiện nay, dịt mẹ khảnăng tưbẩn chạy hết sang lángjiềng là chắcchắn.

 25. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:07

  Các cô còmồi bấtdộngsản nge dây. Dịt mẹ di bán nhà thì như di bán ông trâu ông chó thôi. Khéo mồm là dược. Còn dể thiếttrình về Chiếnlược Nhàdất, thì fải có kiếnthức nhớ chưa.

  Các cô có biết trong ngề BĐS, thì có hai loại já cần theozõi, là Real và Nominal hông? Chúng là jì tự gúc. Chỉ cần nhớ một diều, nếu dồthị Real & Nominal càng sát nhau, thì nền kinhtế càng mạnh. Còn nếu chúng càng xa nhau, thì ngượclại.

 26. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:11

  Dịt mẹ bán dược zăm quả chungcư Mỹ Dình vài con biệtthự Bắc 32 dã tự xưng chiênja hehe. Dịt mẹ chiênja cái dầu buồi.

  Lýzo já nhà Lừa tăng như bikịch Zì sẽ nói ở các fần sau của bài. Dể các cô nói trước di dã cho sướng mồm.

  Zững nguyênnhân já nhà Lừa cao các cô nói dều dúng, zưng rất thứyếu. Nguyênnhân chính nằm ở chỗ khác mà các cô déo biết hoặc cốtình tỏ ra déo biết (bọn lãnhtụ thuộc loại No2).

 27. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:23

  Já nhà Lừa chỉ cóthể balance mới khuvực và thếjới khi Zì mần lãnhtụ. Chứ vưỡn mấy cô Bê Xê Tê hiệnnay thì ăn ./ thôi các cô.

  Xứ Lừa cần một lãnhtụ bảnlãnh và háozanh, tầm cỡ Ziệm Ngô. Lừa cần một bạochúa sángláng zưng déo mê xiền. Chứ bijờ tuyền bọn xôithịt thì Lừa chỉ có ăn ./ thôi.

 28. #44 by minhhuong on 2010/12/06 - 17:24

  Có cái dắm í mà đéo biết, ai chả biết. Hôm nọ chú hàng xóm em đi lên khu đéo gì quên mẹ nó tên gần Sân Bay, nó nhặt 1 mảnh đất phong thủy đéo gì í, 15 tỷ, thằng khác trả xiền hộ. BDS Lừa không là 1 cách hợp thức hóa xiền đút lót tham nhũng thì là cái đéo gì nữa.

  Thuế thủng đéo gì, gần như không có. Nuôi 1 mảnh đất vứt cả chục năm tốn kém đéo gì nào? Mỗi năm nộp chừng 10 tới 20 Tơn? Kekekeke

 29. #46 by minhhuong on 2010/12/06 - 17:26

   Ôi em yêu xứ Lừa, hí hí hí, bây giờ mới đúng với câu rừng vàng biển bạc nhé

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:36

   Nó dắt thế mà Zì chỉ cảm thấy nhục thôi em ạ, chả tựhào mẹ jì

 30. #48 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/12/06 - 17:28

  Ugh calm down man, disappearing for too long and go on a rampage the moment you are back is no gud fur ur health, no gud no gud at all!!!!!!!!

 31. #50 by Gã khờ on 2010/12/06 - 17:28

  Anh định cắm thằng con ở Khoai Tây, mờ nó đang dứt quyết về, làm sao làm sao bây giừ???@Bắn đòm đòm


  Anh chia sẻ kinh nguyệt cho Bắn đòm đòm thế này:

  1. Nếu thằng con nó giỏi thực sự thì tự dưng tụi Khoai Tây sẽ cho nó cái citizenship như con của anh đây.

  2. Nếu thằng con nó thuộc loại tầm thường-khá thì Bắn đòm đòm nên làm cái di dân hợp phớp và cho nó cái citizenship là nó sẽ ở lại thôi.

  3. Nếu thằng con nó có con bồ ở Vịt Lừa thì cắt ngay con bồ bằng mọi cách là nó sẽ ở lại ngay.
 32. #52 by Bất MInh on 2010/12/06 - 17:37

  Cụ nghe đâu giá nhà của tộc Lừa bị đội khủng khiếp do mấy loại chi phí. Cái gì gì là tỉ lệ xây dựng, cái gì gì là tỉ lệ tai Lừa trên mét vuông xây dựng, cái gì gì là tỉ lệ công viên cây xanh, công trình công cộng, cái gì gì là phờ lốp py… há há nghe cứ như chi phí mua đĩa mềm sao lưu hồ sơ dự án, mà nghe đâu chi chí mua đĩa mềm này cũng chiếm trên 30% chi phí dự án. Kinh thật mua đĩa mềm nhiều thế này nhẽ ngành tin học tộc Lừa chưa phát triển.


  Có lần Cụ được nghiên cứu một file tính toán dự án xây dựng một chung cư, nói chung Cụ chẳng hiểu gì, chỉ thấy cái phần vốn vay ngân hàng làm sao đó không giải thích được… há há. Rồi bỗng nhiên có ông to đầu ở ngân hàng sao đó trở thành cổ đông dự án mà sao không thấy tên ổng trong danh sách cổ đông… rồi rồi… ôi Cụ đau đầu quá.


  Cậu Dỉ giải thích kỹ lưỡng cho Cụ học hỏi đê.
  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:45

   Hehe vưỡn chỉ nêu dược nguyênnhân thứyếu. Zũng hói dâu rùi vầu jảnhời cô Minh coi?

 33. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:44

  Hehe já nhà Lừa thối tới nỗi bọn Khoaitây còn déo thuthập dược sốliệu: http://www.globalpropertyguide.com/Asia/Vietnam/Price-History

 34. #55 by minhhuong on 2010/12/06 - 17:46

  Ờ, quên chưa kể nốt cho chi bộ nghe vụ, mua đất thì có thằng khác giả xiền hộ, xây nhà cũng thế luôn. Hìhì hàhà

 35. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/12/06 - 17:46

  Thôi Zì di chơi fát. Chưởi các cô vài nhát thơm fức cả alô.

 36. #58 by minhhuong on 2010/12/06 - 17:49

  Bọn Tây thì biết mẹ gì giá với cả. Chi bộ lên đây mà tham khảo này kekeke

  http://rongbay.com/

 37. #59 by Music75 on 2010/12/06 - 17:56

  Phổ cập cho quán về Video art hay nổi khiếp đảm của thực tại con người Otto Muehl

 38. #60 by phot_phet on 2010/12/06 - 18:03

  Địt mẹ, nói chiện địa ốc Lừa là phát điên. Có thể coi thì trường địa ốc Lừa manh nha vầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, kèm theo nó là hai con luật Cứt Nát 1993 – Dãi Thiu 2003 điều chỉnh và vô số thứ hầm bà lằng khác. Nguyên nhân để địa ốc Lừa đéo giống ai thì có nhiều, nhưng tuyền thứ yếu ( nói như tên Bựa ), chính yếu nó nằm ở chỗ chi phí bôi trơn mõm quan chức và cả một hệ thống hành chính cồng kềnh, mất dạy quá cao. Để có một dự án xây chung cư nhốt Lừa, nhà đầu tư phải cần có 56 con dấu, tối thiểu 3 đến 5 năm áp phe, mỡ bôi mõm phải đạt 30 đến 50% mới chắc cú. Thời gian đó, công sức đó, mỡ đó, và các rủi ro ( có thể ) đéo tống vầu giá thành thì đổ sông à?

  Ở tầm vĩ mô, đất đai là của Bê Xê Tê, nhân dân chỉ có quyền sử dụng chứ đéo có quyền sở hữu ( bao gồm 3 quyền năng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt ). Địt mẹ, có ba quyền thằng đầy tớ cầm hai, thằng chủ thành thằng đi ở nhờ, há há, bi kịch chưa?

  Thôi, đéo nói nữa, đau hết bọng!

 39. #61 by Già Không Đều on 2010/12/06 - 18:09

  Địt Mẹ Zì mới dìa tung quả Đất Cát Nhà Cửa này hot đấy, Anh đoán hơn 1000 cồng sau 1 tuần. Địt Mẹ Dì được cái thời sự info tivi.

   

  Đề nghị mấy Cô hửi 3 câu bất hủ sau của Lừa chúng ta :

   

  1 – “Đất đai là sở hữu toàn dân”

  2 – “Đất nước là của dân, do dân và vì dân”

  3 – “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

   

  Anh soi ngược câu 3 trước. Mấy Cô thấy thằng nào làm Ông  Chủ mà còn bị quản lý và bị lãnh đạo không?

   

  Mấy Cô triển khai tiếp đi. Đù má Anh mắc bệnh lười rùi.

  P/s : Địt mẹ 1m2 xây dựng 1 cái nhà 3 tầng kiên cố nội thất trung bình khá chỉ từ 2.5 triệu Cụ đến 3.5 triệu Cụ thời giá đầu năm 2010. Thế cái giá ngất ngường gì gì 2000usd or 40 triệu Cụ hay hơn nữa là cái giá của những cái chi chi hử?

 40. #62 by binhnhat on 2010/12/06 - 18:17

  Nghe nói đất Hàng Đào đắt hơn cả cái đảo ăn chơi gì đó bên Thụy Sĩ.
  Đéo có gì đáng giá thì Nâng lên để dựa vô đó mần tùm lum hầm bà lằng với cả sóc lọ.
  Thuế má từ đó nuôi bộ bậu xậu.

 41. #63 by Già Không Đều on 2010/12/06 - 18:39

  Kể các Cô nghe, Anh nghe kể về nhà container, giá chỉ 130 triệu Cụ gồm 2 container ghép lại, được 30m2 cũng đầy đủ công năng sử dụng. Nghe các tiện ích nào giá rẻ hơn xây, mua xong ở liền, xài xong bán lại, không cần giấy phép …ôi sướng quá, rất lọt tai và hợp lý. Triển lãm Vietbuild còn giảm giá 10% nữa chứ. Thế là Anh lọ mọ đến tận hãng để xem

  Nó đây : http://www.hungdaocontainer.com.vn/trangchu.php?mod=vn_housecontainer

   

  Thằng làm Sale háo hức trong alo đến chào đón Anh tại cổng bảo vệ, dẫn đi xem nhà mẫu rất chuyên nghiệp. Được 30 phút nói chuyện và phân tích, nó thừa nhận chi nhánh em chưa bán được cái nhà nào kiểu này ( container văn phòng cho tụi công trường thì ok không nói nhé) dù ý tưởng hay và giá nhà thì hoàn toàn không đắt, dễ mua.

  Trong 2 từ Nhà Đất thì vấn đề không nằm chính ở chữ “Nhà” mà nằm ở chữ “Đất” mấy Cô ợ.

  1 – Cô đặt nhà Container ở …mảnh đất nào ? Nếu đặt được thì không thể “đất trong ngõ, ngách” mà phải” mặt tiền” để xe cẩu đến. Thế có đất mặt tiền thì mua nhà..giá rẻ mần chi? Có ít tiền mới mua nhà giá rẻ thì tiền đâu mua đất….

  2 – Rùi nhà container Cô đặt nó ở thửa đất nào, số mấy, địa chỉ làm sao, hộ khẩu thế nào, lắp điện nước chủ hộ kiểu gì ?….

  Địt mẹ Anh ra về mà lòng mãi bâng khuâng, thấy lãng phí thời gian tìm hiểu và đi lại hỏi han mà kết quả là như quặk.

 42. #64 by Già Không Đều on 2010/12/06 - 20:13

  Với 1 Tỷ Ông Cụ, mách nhỏ mấy Cô vừa muốn có nhà xịn và có xe sang nè:

   

  http://www.hoclamgiau.vn/clubs/content/d/18177/98/93/Nha-di-dong-tren-Oto-mot-moi-cua-nguoi-VN

   

  Đi đâu luanh quanh cho đời mỏi mệt !

 43. #65 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/06 - 21:16

  Theo anh, vướn đề đất ở Lừa giá nằm tít trên thiên đàng là vì:


  1/ Đất là kênh đầu tư sinh lợi số 1& ít rủi ro nhất với các bạn làm ở chính quyền.

   Lợi thế của các bạn ý là thông tin, quyền lực, quan hệ…Với các lợi thế nầy, đi mần đất là lợi nhất& sáng nhất!hehe.

   Đéo cần si nghĩ nh` như mần vàng, chứng..Mà các bạn ấy đa phần là đầu đất, có mần đc vàng, chứng, tơn…cái đầu puồi ý!

  2/ Các bạn ý có thể chi phối đc sự lên xuống của đất dễ dàng hơn. Chỉ cần 1-2 nghị định, thông tư củ cặc nầu đó, có thể đẩy sóng lên hoặc xuống như trở bàn tay. 

  Đéo như vàng, tơn, ngoại tệ, chứng….nh` khi các bạn ấy bất lực nhìn nó lên- xuống, chui ra- đút vào…hehee

  3/ Các bạn ý có rất nhiều đất, lại tuyền đất ngon. Chia con, cho cháu đéo hết. Mà có nhiều đất thì chẳng thằng ngu nầu lại muốn giá đất rẻ như cho cả.hehe

  Tóm lại: đối với các bạn trong triều đình, đất trở thành 1 thứ quyền lực vừa cứng vừa mềm mà đéo có thứ nầu có thể so sánh. 
  Giá đất càng cao thì quyền lực của các bạn ý càng lớn. Nên các bạn ấy đéo bâu giờ từ bỏ& giá đất sẽ cao…cao mãi là vì thế!hehe

  chiện nầy giống thằng vừa đá bóng vừa thổi còi. Các bạn ý muốn đội mình thắng, lại đc làm trọng tài thì tội đéo gì ko thổi thiên vị cho đội mình?

  tặng chi bộ bài hát cách mệnh giải trí tí. 
  Đỵt mẹ đảm bảo bên Đức nhợn- nơi thợ xây Tinh Sành hành nghề- đéo thể có bài hát về nghề thợ nề hay dư thế nầy!hehe.

   Nghề thợ nề Lừa cũng tôn vinh ngang giáo chi bộ nhể?hehe

 44. #66 by LUUMANH on 2010/12/06 - 22:10

  Ơ anh chơi mẹ nó quả Lạm phát với lại cầu kéo chi phí đẩy phát cho giống bê xê tê

  Cầu cao bới

  1.  Nhu cầu có thực

  2.  Cò, đầu cơ

  3.  Ông cụ mất giá

  4.  Tỷ suất lợi nhuận  cao trong thời gian quá dài tạo lòng tin vào kênh đầu tư hấp nên đầu tư cá nhân,  người người, nhà nhà dồn nguồn lực tài chính đầu tư cao

  5.  Phương thức huy động/ trả tiền mua bán nhà + hồ sơ rất vớ vỉn cũng giao dịch được dẫn tới có khả năng tự đầu cơ của các cá nhân cao hơn năng lực thực

  Cung thấp bởi:

  1.  Nhà giấy nhiều hơn nhà thực

  2.  Thời gian, chi phí đầu tư bao gồm cả các chi phí ngầm lớn.

  3.  Tốc độ tăng giá cao hơn lãi suất vay vốn nên sẵn sàng ghim hàng

  4.  Lòng tham của Lừa là quá cao

  Thị trường không minh bạch và điều hành vĩ mô  

  1.  Quy hoạch không rõ ràng

  2.  Liên tục thay đổi, điều chỉnh chính sách và cuối cùng điếu biết làm thế nầu

  3.  Thời gian, thủ tục, chi phí đầu tư quá dài quá cao điếu biết tại khâu nào

  4.  Có sự tham gia quá sâu của các cá nhân anh em bê xê tê vào các công ty đầu tư BĐS cũng như chịu ảnh hưởng quá lớn của các đại gia BĐS

  5.  Điếu quan tâm đến việc giả lại giá trị BĐS bởi ghế điếu bị lung lay

  Địt cụ, lãi suất hiện nay 20 % năm vữn có Lừa vay xiền đầu cơ nhà mới lạ. Dưng ông Cụ mất giá vậy tội gì mà không mua

 45. #67 by xame on 2010/12/06 - 22:34

  Đấy, ĐM Tung Tướng khai sáng phải thực tế thế này mới là khai sáng chứ.  Lèo tèo vớ va vớ vẩn mà bảo khai sáng là ăn nhồn ăn nhồn.

 46. #68 by Đói on 2010/12/06 - 22:48

  Nguyên nhân Hương điêu nói đúng mẹ , một bài báo anh đọc cách đây chục năm bẩu giá nhà Lừa cao vì tiền tham nhũng đéo thể gửi ngân hàng hay mua quá nhìu vàng / $ , chỉ có thể mua nhà đứng tên ngừơi khác .
  Bằng chứng : giá nhà Hà Nội luôn cao hơn Sài Gòn , trong khi thu nhập Sài Gòn cao hơn . Địt mẹ ngân sách tập trung Hà Nội rùi mới chuyển đi cả nước he he ngon như phò Chính Uỷ .

 47. #69 by Đói on 2010/12/06 - 23:07

  Nơi anh ở hùi hủi 1 căn biệt thự cao nhất quãng 10 tỉ Cụ chỉ có dân Hà Nội mua , dân Sài Gòn chỉ dám mua nhà 3-4 tỉ , dưng gu của bỏn tinh tế hơn .

 48. #70 by Anh Văn on 2010/12/06 - 23:30

  Địt mẹ chi bộ , giải pháp cho vấn đề nhà đất ở Lừa có gì to tát lắm đâu mà tên Bựa nâng tầm quan điểm kinh thế. Cứ đánh thuế tài sản từ 1-3% giá trị nhà +đất giá theo định giá của thị trường và  tăng cường cung bằng cách khuyến khích đầu tư vào cao ốc … blah blah blah thì xong thôi, địt mẹ thằng nào có 1 nhà thì trước mắt cho nó giảm bớt thuế xuống còn 0.2-0.5 %, nếu nghèo quá thì ra xa mà ở cho miễn thuế hoặc thuế gần bằng 0% luôn. Chỉ có điều là địt mẹ mấy thằng có quyền ra luật thì con cháu ôm nhà, ôm đất nhiều quá nên vì quyền lợi tư mà đéo chịu làm thôi .

 49. #71 by Mit on 2010/12/07 - 00:06

  Chi bộ thời hội nhập thế jới mà cứ nói já dồng ông cụ ngất ngưỡng thiên dàng Mít déo tưởng ra dược.  Dùng ông Tơn hay cây vàng cho nó dễ so sánh di.

  À có tên nầu jải thích tại sao Bê ta chưa nới lỏng luật nhà dất cho bọn Mít mua nhà ở Lừa nhờ?  Bọn díu còn thân nhân nầu tại Lừa có thể dứng tên hộ dó mà.

 50. #72 by Onlineallday on 2010/12/07 - 00:24

  Cháu cứ gí buồi vào bật TT làm gì cho mất thời gian. ĐM bảo thủ thì thủ đặc chứ báu gì.

  ĐM, quận 3 Đình có vài vạn mạng, cỡ bựa như chú thì chỉ vài thằng, cháu mà tìm ra, chụp được ảnh chú cháu public mẹ nó lên đây cho xem, đanh đá vừa thôi. Hehe.

1 2 3 10