Luas home pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá nhà

Giá nhà/đất Lừa từ nhiều năm nay cứ thăng bùmbụp bùmbụp, không cơmay ngừng.

Một thước vuông chungcư trungcấp Thủđô Vănvật giá cuối 2010 quãng 40 trẹo Ông Cụ, tươngđương 1,900 Ông Tơn. Cũng thước vuông ý giá cuối 2009 hăm tám trẹo Ông Cụ, ngàn tư Ông Tơn.

Tốcđộ tăng 43% nếu nhẩm Ông Cụ, và 36% nếu nhẩm Ông Tơn.

Trong khi thunhập laocông chânchính Lừa tăng 7% nếu nhẩm Ông Cụ, và -3% nếu nhẩm Ông Tơn.

***

Giá nhà, cũng như giá anything else, phải tuân theo quyluật Cung Cầu. Cầu tăng nhanh hơn Cung, thì giá tăng, và ngược lại.

Các cô sẽ hỏi, vậy quyluật Cung Cầu tuân theo quyluật đéo nầu? Lýdo đéo gì Cầu Nhà Lừa tăng dữdằn hơn Cầu các thứ?

Tốcđộ tăng giá nhà/đất, theo côngthức Al Huang, bằng:

CGR = (EGR+PGR)*LCI*MCI

Với:

– CGR: Tốcđộ tăng giá nhà (%).

– EGR: Tốcđộ tăngtrưởng GNP (%).

– PGR: Tốcđộ tăngtrưởng dânsố (%).

– LCI: Chỉsố giá nhà Địaphương. Tại Developing Countries quanhquanh Asean như Lừa Thái Phi vươnvươn, LCI bằng 1.33 (*). Tại Developed Countries như Âu Mẽo Nhựt vươnvươn, LCI bằng 1.03-1.05 tùy nơi tùy thời.

– MCI: Chỉsố giá nhà Thịtrường. Đù má MCI luôn là một ẩnsố bấthủ. Nó phụthuộc vầu cơchế điềuhành kinhtế vĩmô của lãnhtụ, vầu nănglực tàiphiệt của quầnchúng cámập, vầu kỳvọng viểnvông của quầnchúng adua, vầu vươnvươn hầmbàlằng. MCI lýtưởng phải bằng 1 hoặc loanhquanh 1.

Côngthức Al Huang trông lằngnhằng, dưng tịutrung nó khẳngđịnh tốcđộ tăng giá nhà Lừa hợplệ phải bằng 130% tổng tốcđộ tăngtrưởng kinhtế (EGR) và dânsố (PGR). Ảnhhưởng của lạmphát đã bị loạibỏ.

Lừa năm rùi EGR ướctính 5.3%, PGR 1.1%, vậy tốcđộ tăng giá nhà need to be (5.3+1.1)*1.33=8.5% nếu MCI=1, tức chúngta sởhĩu một nền kinhtế khỏemạnh.

Hehehe sóclọ vãi mấu. Thựctế MCI Lừa 2010 xấpxỉ 4.

Các cô sẽ bật Trung Tướng, vàng năm rùi tăng 75% thì sâu thì sâu? Câu hỏi nầy Trung Tướng giảnhời trong bài Bikịch Giá Vàng.

Hãy sosánh, MCI Malaysia thậmchí bé hơn 1:

MCI Thailand tệ nữa hehe, bé hơn cả 0:

Các cô sẽ bật Trung Tướng, chắc giá nhà Lừa vốndĩ quá thấp năm ngoái, nên năm nay nó nhẩy?

Thấp thấp cái đầu quặc.

Ở tấttật các quốcgia cănbản, kểcả Bắc Lừa trước 1975 và Nam Lừa trước 1975, giá một quả nhà tầm trung ngang 10 năm lương tầm trung.

197x lương tháng pa Trung Tướng 75 Ông Cụ, thì quả nhà vườn 180m2 phố Bạch Mai 10,000 Ông Cụ. Nhà đê La Thành 4K. Nhà Thái Hà Ấp, chỉ 2K. Chungcư 30m2 Kim Liên hehe, xinmời 200 Ông Cụ xinmời, ba tháng lương xinmời xinmời.

200x cô Khoai Tây, coder Mẽo, lương năm 100K Ông Tơn Gross. Trừ thuếthủng còn 60K Net. Nhà Texas 600K Tơn cũng mượt phết mượt phết.

200x cô Tình Sanh, thợ xây Đức Lợn, lương năm 60K Ông Oi Gross. Nhà Hamburg 400K Oi cũng bìnhliu phết bìnhliu phết.

Hà Nội 200x thì sâu thì sâu?

Cô Phẹt, kỹsư luật 15 thâmniên, lương tháng 15 trẹo Ông Cụ Net. Quả chungcư Trung Tướng nhắc phía trên 120m2 giá 4.8 tỷ. Hai mươi bẩy niên, ui đù má cô Phẹt, hehe hehe.

Bikịch.

Phần sau Trung Tướng sẽ phântích tại đâu Bikịch, và Bikịch sẽ tácđộng ra sao đến tươnglai Lừa tôngtộc.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

(*) Cách tính LCI Trung Tướng nói sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùmbụp: (Bùm bụp).
– Cơmay: (Cơ may).
– Chungcư: (Chung cư).
– Trungcấp: (Trung cấp).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Laocông: (Lao công).
– Chânchính: (Chân chính).
– Quyluật: (Quy luật).
– Lýdo: (Lý do).
– Dữdằn: (Dữ dằn).
– Côngthức: (Công thức).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Dânsố: (Dân số).
– Chỉsố: (Chỉ số).
– Địaphương: (Địa phương).
– Quanhquanh: (Quanh quanh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Ẩnsố: (Ẩn số).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Phụthuộc: (Phụ thuộc).
– Cơchế: (Cơ chế).
– Điềuhành: (Điều hành).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Vĩmô: (Vĩ mô).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Nănglực: (Năng lực).
– Tàiphiệt: (Tài phiệt).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Cámập: (Cá mập).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Viểnvông: (Viển vông).
– Adua: (A-dua).
– Hầmbàlằng: (Hầm bà lằng).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Tịutrung: (Tịu trung, Tựu trung).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Loạibỏ: (Loại bỏ).
– Ướctính: (Ước tính).
– Chúngta: (Chúng ta).
– Sởhĩu: (Sở hĩu, Sở hữu).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Sóclọ: (Sóc lọ).
– Thựctế: (Thực tế).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Sosánh: (So sánh).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Vốndĩ: (Vốn dĩ).
– Tấttật: (Tất tật).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Cănbản: (Căn bản).
– Kểcả: (Kể cả).
– Xinmời: (Xin mời).
– Thuếthủng: (Thuế thủng).
– Bìnhliu: (Bình liu, Bình lưu).
– Kỹsư: (Kỹ sư).
– Thâmniên: (Thâm niên).
– Chungcư: (Chung cư).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Phântích: (Phân tích).
– Tácđộng: (Tác động).
– Tươnglai: (Tương lai).
– Tôngtộc: (Tông tộc).

*** 1. #1 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/12/11 - 12:07

  Bạn Vìa theo trường phái âm mưu quá dà rùi.

  Hôm qua là Rô giả nhưng hôm nay là Rô xịn đới.

  Bạn Rô quay lại quán bi bô với chi bộ tiếp di, giận làm chi cho tàn phai nhan sắc, he he he.

 2. #2 by langle179 on 2010/12/11 - 12:48

  @ Em Rô:

  Zì Bựa vẫn chưa trao giải cho em ah? Chết chết….mất uy tín quá, mất uy tín quá.
 3. #3 by Mit on 2010/12/11 - 13:01

  Còn nếu xem tướng thì là quyển “Tướng mệnh khảo luận” của Vũ Tài Lục là hay  hơncả .@ Thi Còi
  À cô Lục vưỡn ngồi nhà pa ma Mít năm xưa trước khi thoát Lừa mà.  Cô cổ còn quyển “Người dàn bà trong tướng mệng học” Thi có dọc chưa?  Hay dới. 

 4. #4 by Dương Wá on 2010/12/11 - 13:07

  Nếu các cô đang ôm chứng thì phải lựa lúc mà tẩu. Vì hiện tượng không còn USD để nhập vàng và xăng dầu vừa qua của nhà nước đã làm cho Công ty Canada: Olympus Pacific Minerals Inc bỏ của chạy lấy người sau 5 năm xây dựng rồi, vì cái quyết định tăng thuế 10% cho xuất khẩu vàng các cô có biết không?

  Các cô phải thấy rằng nếu nhà nước có đủ tiền là nhà nước đã làm cho cổ cánh tung bay để lấy yên dân chúng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này rồi. Nhưng cổ cánh ngày càng tèo. Công ty không tiền để làm ăn vì ngân hàng tăng lãi suất kịch trần ai làm ăn mà không lỗ. Thế thì cổ cánh là đại diện sức mạnh của các doanh nghiệp và công ty sẽ đi về đâu, khi công ty và doanh nghiệp bị đóng băng tiền tệ?

  Tiền là huyết mạch của sự sống nền kinh tế. Nhưng tiền đang bị đóng băng vì chính sách chống lạm phát của chính phủ vì điều hành quá ngu theo cái lý thuyết của anh Lú copy và paste lại của tụi Tầu, bằng tăng lãi suất thì làm sao nền kinh tế khỏe mạnh? Sức mạnh nền kinh tế thể hiện qua cổ cánh của công ty và doanh nghiệp. Nhưng công ty và doanh nghiệp không có tiền để họat động thì cổ cánh sẽ đi về đâu?

  Good luck,

  @ thằng Khờ.

  Hẹ hẹ …. đù má anh bắt quả tang thằng Khờ copy and edit and paste bài của cô Hồ Hải lang băm bạn thân anh nhế.

 5. #5 by Dom-dom on 2010/12/11 - 14:09

  Hẹ hẹ …. đù má anh bắt quả tang thằng Khờ copy and edit and paste bài của cô Hồ Hải lang băm bạn thân anh nhế.@ Oa Óa
  Biết đâu Cô Khờ lại chính là Cô Hải thì sao.

 6. #6 by otocu on 2010/12/11 - 19:06

  Địt mẹ thằng mẹ bần nông bẩn tưởi chơi trò cóp bết không ghi nguồn à? Cút mẹ mày đi đồ rác rưởi.

 7. #7 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/11 - 19:37

  hô hô. 

  1- cô Khờ là lang băm Hải thì vầu đây chưởi nhau tiếp. Nhìn gương em Rô xinh mà học tập kìa. Danh tính đàng hoàng nhé. Đéo sợ.nhỉ?

  2- nếu cô Khờ đéo phẩy lang băm Hải, thì anh nói 1 câu thôi: cô lượn cho nước trong! nhế. 

  Đỵt mẹ bê nguyên si bài của ngta vầu thế mà ngửi đc ah? Ít ra cô cũng nên biên tập lại 1 tí chứ

 8. #8 by kochumbenim09 on 2010/12/12 - 06:42

  @ Sư bố Dì, gửi 50 Tơn cho em đi.@ rô xị ..(ị)..(ị).ịn

  bận bù đầu dức óc tưởng vào được sảng khoái thì ….tổxưdcm ….thầy đọc câu nầy mà tinh nứng nủi đầy mặt ..huyết áp tăng vùn vụt .. nóng cứ hừng hực bên bẹn…

  kể mà mềnh mà là tên bựa mặt ./ thì mềnh xẽ giả nhời em rô vàng xon kiểu thế lày….

  đợi cho bọn trẻ nó ngủ say cái đã nầu cưng(xống giọng..nói như kẻ van lơn..đoạn cuối kéo dài)

  pm..đù má..để gái mà đòi bất cứ cái gì thì đáng yêu đéo thể chịu nủi..thui đi oánh dăng..thức mẹ hết cả đêm rùi..địt mẹ chi bộ chó.

 9. #9 by Gã khờ on 2010/12/12 - 11:44

  @octo cặc, Dương súng, Bắn đòm & thằng tin:


  Ông chúng mày đã để link đang hoàng mà chúng mày nghe nhờ thằng Bắn Đòm và Thằng Dương súng à? Đã để link thì không là copy pệt và dẫn nguồn thì là giề hả lũ củ sọ !/?????

  Địt mẹ quán bựa tuyền lũ ngu đéo chịu được. Thế mà đòi khai sáng ai. Đúng là lũ óc chỉ có khí !/ 
 10. #10 by otocu on 2010/12/12 - 12:16

  Khờ: Đã kiểm tra lại, đúng là chú có dẫn link, anh sơ suất không kiểm tra. Có lỗi rồi. Có lỗi rồi.

 11. #11 by Gã khờ on 2010/12/12 - 14:27

  Anh có mấy nhời dzới một lũ bần nông, mọi rợ và tiểu nhân của cái quán Bựa Lừa như thế lày:

  Lũ Lừa tập hợp về cái quán này kể cả thằng chủ quán, chúng mày không muốn ra mặt trước cộng đồng là chúng mày hè, bần nông và mọi rợ thì chúng mày cũng đừng chơi cái trò đi tìm lý lịch người khác để bêu xấu trước cộng đồng.

  Lão BS Hồ là người đáng kính gấp vạn lần so với chúng mày. Lão ấy có kiến thức uyên bác và đạo đức bậc thầy của thầy chúng mày. Lão ấy có quán của Lão mà quán ấy thì cả bê xê tê cũng vầu đọc để mà học, thì Lão cần đíu giề phải vầu nhà chúng mày để ỉa cho chúng mày ăn, mà chúng mày lại đưa Lão ấy vào đây?

  Ai vào phản biện lại chúng mày không đủ trình để chanh nuận, trong đóa có cả thằng chủ quán ngu dốt bần nông mọi rợ, thì chúng mày đều tìm ra tông tích để bêu ríu người phản biện là sâu, là sâu?

  Có phải như dzậy là bần nông, mọi rợ và ngu dốt không? Thế mà chúng mày bảo chúng mày khai sáng và vàng son, tinh hoa à? Chúng mày khác đéo gì tụi CAM???

  Ai dạy chúng mày bần nông, mọi rợ và ngu dốt thế????

  Địt mẹ chúng mày phát dzồi Anh khai hoang dỡ hóa củ sọ chúng mày để biết mà sống: Dù chúng mày có dấu bằng nick thì tụi CAM nó cũng moi ra thôi, biết chưa? Vì Y360plus là phiên bẩn của Y360. Mà Ỳa Hú thì tụi CAM Lừa nó mua mẹ dzồi biết chữa???

  Cuối nhời, Anh chúc chúng mày sống sót an lành

 12. #12 by Đại Tướng xìtin on 2010/12/13 - 21:57

  1/ Anh so di cô vụ anh chỉ đọc bài cô bốt chứ đéo click link cô dẫn.hehe


  2/ Nhưng việc cô tôn cô lang băm Hồ lên làm tổ bố nhà cô thì đấy là việc của cô. Đừng bắt chúng anh phẩy làm theo cô- cô nha!

  Cô vầu đây có thấy lãnh tụ đc gọi là ông Cụ, tổng thống mẽo gọi là Môi thâm, Vit Nam  gọi là Lừa…vươn vươn- thì cô lang Hồ đc gọi là cái đầu puồi gì sao cô phẩy ke nhở?

  Hay cô là cô lang Hồ thật nên phẩy giật cửa mình thế?hehe. 
  Đấy là anh đồ thế chứ anh biết đéo đâu.hehe