Days counting to WW3 (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đếm ngày chờ Thế Chiến

WW3, tức Đệ Tam Thế Chiến, sẽ khaimạc trong không phải vài năm hay vài tháng tới, mà chỉ vài tuần thậmchí vài ngày.

Đã có mộtsố biquan nhậnđịnh WW3 thựctế đang running. Oh yeah, is it not so cute?

Nầu ta điểm các Thế Chiến ever mời mời.

WW1 nổ bởi gato của Hoàngđế Đức Quốc Wilhelm II (aka Cô Vin) tới Hoàngđế Nga Quốc Nikolay II (aka Cô Ních) dù hai cô cổ là bạn thâmgiao.

Vin cho mình bấthủ hơn Ních nhiều bậc dưng đấtcát thì hẻolánh títẻo títẻo. Thêm vụ nuốt Tầu không trôi và vụ cướp Marốc không thành đầu 190x, Vin bốc khùng kiếm cớ tỉn Ních, chia lại Âu Châu.

Cớ bỗng đến rất nhuần hehe. Tháng Sáu 1914, Sử chép Hoàngthân Áo Quốc Franz Ferdinand bị gianghồ đòm chết vì tội lậtlọng trong cú muabán hòn kimcương đắt nhất hoànvũ tại trấn Sarajevo, thủphủ quận Bosnia thuộc Áo. Cô Vin đổ mẹ bọn maphia quýtộc Anh Nga chống lưng cú miusát, xuất liền đại quân múc Bỉ, Lúcxăngbua, Pháp tứcthì. Hehe hànhđộng chả ănnhập đéo gì tuyêncáo. Đám Áo, Thổ, Bun adua luôn.

WW1 trải 4 năm trên 3 châulục Âu Phi Á. Deleted 20 trẹo human Worldwide. Kếtliễu 4 đếchế oaihùng Đức, Thổ, Nga, Áo. Xé nát Âu Châu mịnmàng một thuở.

Áo tantành thành 6 tiểuquốc (Áo, Hung, Tiệp, Balan, Ucờren, và liênbang Slovenia Croatia Serbia). Đức tan thành 8. Thổ mất bố cả tôngtộc lẫylừng Ottoman từng rộng tới 20 trẹo cây vuông (hơn cả Mẽo cộng Tầu 200x). Còn Nga hehe, hứng thảmhọa Ông Nin, trăm năm rùi chưa gượng nủi.

WW1 mần ai lợi? Trung Tướng kể sau.

Tạisâu cô Vin gâychiến mà thua? Hehe tại cổ quá Chất Nghệ. Chữký cổ nè:

WW2 nổ bởi nguyênnhân chả khác mẹ WW1. Điên vì xiền thôi, hehe.

WW2 trải 8 năm trên 5 châulục. Deleted 80 trẹo human Worldwide. Địacầu không xé tan hay dính túm sau nó, mà phân mẹ 2 cực Tây Đông. Lãnh Chiến bắtđầu.

Bằng phép thốngkê giảitích (hehe nổ đấy, sắp Thế Chiến, các cô nổ vôtư), Trung Tướng dựbáo WW3 trải 16 năm trên 6 châulục, tầng đốiliu, tầng bìnhliu, và Mặt Giăng.

WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. Các quốcgia khổnglồ sẽ không bị xé nhỏ hay phân cực như với WW1 WW2, mà bị sốhóa. Mạng Chiến bắtđầu.

Nguyênnhân WW3? Cũng điên vì xiền thôi, hehe.

Trung Tướng phântích nhế.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Khaimạc: (Khai mạc).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mộtsố: (Một số).
– Biquan: (Bi quan).
– Nhậnđịnh: (Nhận định).
– Thựctế: (Thực tế).
– Gato: (Ga-to).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Thâmgiao: (Thâm giao).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Đấtcát: (Đất cát).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Títẻo: (Tí tẻo).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Hoàngthân: (Hoàng thân).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Lậtlọng: (Lật lọng).
– Muabán: (Mua bán).
– Kimcương: (Kim cương).
– Hoànvũ: (Hoàn vũ).
– Thủphủ: (Thủ phủ).
– Maphia: (Ma-phia).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Miusát: (Miu sát).
– Lúcxăngbua: (Lúc-xăng-bua).
– Tứcthì: (Tức thì).
– Hànhđộng: (Hành động).
– Ănnhập: (Ăn nhập).
– Tuyêncáo: (Tuyên cáo).
– Adua: (A-dua).
– Châulục: (Châu lục).
– Kếtliễu: (Kết liễu).
– Đếchế: (Đế chế).
– Oaihùng: (Oai hùng).
– Mịnmàng: (Mịn màng).
– Tantành: (Tan tành).
– Tiểuquốc: (Tiểu quốc).
– Balan: (Ba-lan).
– Ucờren: (U-cờ-ren).
– Liênbang: (Liên bang).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Lẫylừng: (Lẫy lừng).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Tạisâu: (Tại sâu).
– Gâychiến: (Gây chiến).
– Chữký: (Chữ ký).
– Nguyênnhân: (Nguyên nhân).
– Địacầu: (Địa cầu).
– Bắtđầu: (Bắt đầu).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Giảitích: (Giải tích).
– Dựbáo: (Dự báo).
– Đốiliu: (Đối liu).
– Bìnhliu: (Bình liu).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Khổnglồ: (Khổng lồ).
– Sốhóa: (Số hóa).
– Phântích: (Phân tích).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:45

  Hán Thành jảnhời Bình Nhoõng bằng một cuộc tậpkích zù với 200 ngàn tinhbinh.

  Khi các zùbinh Nam Hàn vửa dặt chân xuống bờ sông Ba Cu Doong tính bắt sống chacon thằng mặt lợn Chông Vân, thì dóntiếp bỏn déo fải là các cô Kim anhem Bắc Hàn, mà là 400 ngàn chíngiệnquân China mũ vải dỏ hehe.

  Dịt mẹ 200 lính zù Nam Hàn zù võngệ táchquândô dầy mình zưng déo dịch nủi gấp dôi số ý vác tuyền AK47 já 80 Tơn/Khẩu.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:49

  Cùng lúc, 50 ngàn lính Miên tràn qua Nam Lừa cướp jiết hiếp. Sàigòn thấtthủ tứcthì. Cò Lả tửtrận trong ngày thamchiến dầutiên với hàm binhnhì còn chưa kịp dính lên ve áo.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:57

  Ở một ziễnbiến khác, 100 ngàn bộdội các tôngzật thiểusố Mường, Thái, Mèo cùng các chiếnsĩ tìnhnguyện Ai Lao dồngloạt tấnchiếm Hà Nội, Hải Phòng, Vinh.

  Dồ Sơn dầuhàng mauchóng, các em côngnhân tìnhzục xếp hàng hoannginh các anh jai tân sơncước jảifóngquân hehe và thề déo bán zâm cho bọn jai Lừa vửa khắm vửa bủnxỉn vửa tinhtướng.

  Dịt mẹ và một trận tắm máu dược tổchức chính tại thủdô vănvật của các cô. Dáng lắm lũ con lừa.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 13:01

  Thôi Zì Trung Tướng kínhyêu di họp Bê Xê Tê nhế. Hẹn các cô dến tối nhế. Thứ Hai nầy dáng nhẽ sẽ có trận banh El Clasico lừnglẫy, zưng Zì déo chắc nó có còn dược tổchức hay không.

  Ui ww3, Zì yêu chiếntranh quá di, zù cũng hơi buồn vì sẽ déo có thểthao, vănngệ, jảitrí quốctế. Zì sẽ di câu cá và bú ziệu cỏ, sẽ ngâm thơ và tạc tượng hehe dịt mẹ các cô fát.

 5. #5 by Lang Thang on 2010/11/27 - 13:41

  Trung Tướng thối lúc nào cũng chừa đường thoát, hehe.

  Trên entry thì phán còn vài tuần nữa khai diễn WW3, dưới cmt thì “Cóthể coi ww3 dã chínhthức bắtdầu, như ww2 bắtdầu từ 1937. Zưng dể quầnchúng 5 châu hồihộp, các sếp sẽ chọn thờidiểm thíchhợp hơn dể côngbố chiếntranh”
  Nói thế để lỡ vài tuần nữa vẫn éo có gì xảy ra thì hắn vẫn có lý do là đã xảy ra dzồi, nhưng do các sếp chưa định ngày, blah blah blah…”

  Chưa kể là có thể có lý do “do Dzì kính yêu của các cô đã hội đàm với anh O3ma anh Hồ bảo chúng dừng tay”, hế hế

  Vụ tấn công cáp quang Net thì sure là giờ chiến tranh thì bỏn sẽ làm. Nhưng Triều Tiên có phi thuyền cảm tử mà phóng lên tới quỹ đạo cái buồi ý, trừ phi anh Hồ ra tay.

  Có điều hắn mô tả Cò Lả yêu éo chịu được, hế hế.

 6. #6 by minhhuong on 2010/11/27 - 13:54

  Bỏ mẹ, đương mạch ngày ngày có tập mới phim bộ Hàn, ww3 thì toi em!

  Chi bộ muốn đoán thì lôi …. lá số tử vi ra mà xem.

 7. #7 by minhhuong on 2010/11/27 - 14:10

  Thời đầu 7x, có 1 câu chuyện thực như sau:

  1 anh biết xem lá số tử vi, trong dịp tốt nghiệp (sư phạm), đã nói với các bạn anh rằng chắc chắn 1975 sẽ kết thúc chiến tranh, bởi anh tổng kết rất rất nhiều lá số của những người xung quanh, số phận ai cũng thay đổi đột ngột vào năm này.

 8. #8 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 14:39

  Mịa, cười vãi đái với thằng Tướng. Đẻo mịa, mày viết kịch bản cho Lừa dự thi Ho li út được đấy !
  Chiến cái đầu buồi chứ chiến, cá 1 ăn 10 ? trong vòng ba tháng nữa , chơi ko?
  Còn cô nào bảo Tàu nó đéo thèm tỉn Đài, mịa nó muốn thấy bà nội nhưng đéo đủ lực thôi. Nhớ năm 1996 nếu Mỹ ko điều tầu Khu trục tới thì nó uýnh mẹ Đài rồi.

 9. #9 by Già Không Đều on 2010/11/27 - 15:03

  Còn cô nào bảo Tàu nó đéo thèm tỉn Đài, mịa nó muốn thấy bà nội nhưng đéo đủ lực thôi. Nhớ năm 1996 nếu Mỹ ko điều tầu Khu trục tới thì nó uýnh mẹ Đài rồi.(Chim sơn ca)

   

  Tàu nó muốn có Đài chứ Cô, nhưng cân nhắc lại thì không muốn bằng cách Tỉn ( chiến tranh quýnh nhau) mà sẽ bằng cách thu phục, trước mắt cứ cho được tự trị độc lập nhưng trực thuộc nó, bơm tiền đầu tư kinh tế & văn hóa rồi dần dần cài cắm lãnh đạo Đỏ để tự nó thuộc về, đâu cần tiếng súng đâu Cô dù thằng Đài xài nhiều hàng nóng mua của Mỹ. Tàu hiện rất thu hút giới Láo Bản Đài đầu tư vào Đại Lục cũng như dân Đài vào Đại Lục thủ tục rất dễ nhé, ngược lại Đại Lục sang Đài thì khó hơn. Cô Hồ luôn hồ hởi đón các Lãnh tụ Đài sang thăm như Anh Em Một Nhà nhá. Thằng Khu Trục mò đến để bảo vệ bạn hàng vũ khí lớn thôi chứ sức mạnh đồng minh Mỹ dành cho Dài làm sao bằng được thằng Lee Ming Park.

  Địt mẹ Cô đừng xem thường mưu đồ của người Hán của dân tộc Đại Hán nha Cô.

 10. #10 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 15:04

  Hồi đó TQ dàn trận sẵn sàng, tên lửa cũng chĩa thằng vào Đài..chỉ chờ lệnh của anh Giang là khai hỏa.
  Về mặt ngoại giao thì đã cảnh báo trước ” việc Đài Loan là nội bộ của tao, đéo thằng nào can thiệp vào nhé”
  Thằng Mỹ ngoài mặt thì “ok, tao tôn trọng mày, tao lúc đéo nào cũng chỉ coi có một TQ thôi, mày làm gì thì mặc “
  Nhưng anh Bill âm thầm điều 2 Hàng Không Mẫu Hạm đâu ngoài biển gần Đài Loan…hehe bắn tên lửa đi, lạc đạn trúng vào tao là có chuyện đấy nhé.
  Mịa, thế giới nín thở đoán 99% TQ sẽ đập Đài Loan thế đéo nào chỉ cần một cái đá đểu của anh Bill . Đài loan đéo có cơ hội sống ở thiên đàng XHCN.

 11. #11 by Cocacola on 2010/11/27 - 15:08

  @ Cô Chim:


  Ờ ờ, anh thống nhất với cô, nhẽ tới hết 31/12/2010 vưỡn không có chiến tranh đâu. Kim khùng mặc dù là chốt thí của Hu Jingtao nhưng nó không khai hỏa thì Hu làm buồi làm buồi gì nó? Ngon thì Hu xuất quân đục Mẽo đi!

  Tương tự hồi xưa Duẩn Lê không ham đục Nam Lừa thì có buồi mà ép được anh ảnh tràn xuống vĩ tuyến 17 ý.

  Thằng Tướng bẩu theo Tầu thì không bị đục, thế hồi Duẩn Lê nghe Tàu nghe Nga đục Nam Lừa ý, đất nước cũng nát bươm, quân dân cũng chết như rạ ý! Sao không kể đi!

  Bật Tầu thì nó đục, nghe cũng có lý! Nhưng theo Tầu, nó xúi đi đục thằng khác thay nó rồi cũng chết! Tốt nhất là đứng yên, đéo nghe ai cho nó lành.

  @ Em Hường: Coi tử vi hông đúng đâu em ơi! Tử vi anh nè, toàn phán rằng gái mê mệt anh vô số, đọc nghe phê hơn cương lĩnh đảng ! Thế thực tế có mống nào đâu!
 12. #12 by Trung Úy on 2010/11/27 - 15:53

  Địt ông Cụ toàn thể các Bựa viên! Trung Úy xét thấy cần phải định hướng các Bựa viên vì tương lai con em của các Bựa. Mặc dù như thế Trung Úy phải bỏ mẹ bữa bú bia cuối tuần hoành con bà nó tráng. Nhưng đã là Vàng Son thì cũng phải có cái giá của nó…he..he..Chi bộ ăn quặc ăn quặc…

  Bi giờ vì lý tưởng con em Bựa, Trung Úy sẽ đưa ra 2 Định lý (đéo phải Tiên đề đéo đâu nhá, yêu cầu Chi bộ nhớ rõ và quán triệt):

  Định lý 1: Trung Úy đồng ý với tên Zì là WWIII sẽ xảy ra. Nhưng nó đéo xảy ra trong năm nay, năm sau và năm sau nữa. Như vậy toàn thể Chi bộ phải đồng ý là mặc nhiên WWIII sẽ xảy ra. Tên nầu cãi là Cậu vả bể a lô luôn.

  Định lý 2: Trung Úy hoàn toàn nhất trí với tên Zì ở chỗ WWIII sẽ xảy ra vì xiền. Vướn đề này thì Trung Úy đã bẩu tên 3Ma gọi phôn cho tên Đào để thương lượng rùi. Nhưng Trung Úy cá 1000 ông Cụ ăn 1 ông Tơ là tên Ma đéo đủ số má để nắn gân thằng Đào. Vì tên Ma đã eat cunt eat cunt sau vụ bầu cử tháng 11 vừa qua.

  Như vậy, vướn đề của Chi bộ bi giờ đéo phải là lăn tăn mãi về câu When & Why nữa mà phải tập trung vào các Tiên đề Where and How? Còn hiện Final thì God know hốhố… Sau đây Trung Úy sẽ đi vầu vướn đề Where….đĩ ông cụ….đau ỉa quá đi ỉa phát đã

 13. #13 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 16:31

  hehe, bài này chuẩn đấy. Đúng PA2 anh theo. Có điều anh đếch đưa được con số về thời gian. Căn bản cũng ít thông tin. Đài tây cũng đang im ắng lắm. Địt mẹ thường trước con giông trời lặng gió.

 14. #14 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 16:36

  Thằng Tướng bẩu theo Tầu thì không bị đục, thế hồi Duẩn Lê nghe Tàu nghe Nga đục Nam Lừa ý, đất nước cũng nát bươm, quân dân cũng chết như rạ ý! Sao không kể đi!

  Bật Tầu thì nó đục, nghe cũng có lý! Nhưng theo Tầu, nó xúi đi đục thằng khác thay nó rồi cũng chết! Tốt nhất là đứng yên, đéo nghe ai cho nó lành.


  @Cò Lả: Hehe, đéo ai bắt theo. Chỉ cần đừng bật. Địt mẹ toàn bật mồm cho nó ghét, chứ thực ra có bật cái đéo gì đâu, thế mới lợn. Nói chung có chiến 3, thì Lừa này phần nhiều sẽ nhập mẹ vào Tầu. Trừ trường hợp lại bất hạnh có thằng Cụ nào nhẩy ra tìm đường cứu nước.


  Hạnh phúc nhất là anh Mẽo anh giúp. Nhưng địt mẹ thân anh anh còn chưa xong, giúp giúp cái mấu ./. 


  Chi bộ giờ này vẫn còn nghi ngời chiến thì ăn cứt cho xong. Chắc chắn sẽ chiến, chỉ có điều lúc nào nó ảnh hưởng đến sát mạng sườn từng thằng thôi. Chạy giờ là ngon đới, hehe.


 15. #15 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 16:42

  tên Ma đéo đủ số má để nắn gân thằng Đào. Vì tên Ma đã eat cunt eat cunt sau vụ bầu cử tháng 11 vừa qua.


  @Trung Úy: Ma hiện đúng đang eat cunt, nên nếu chiến xảy ra thì Ma lợi nhiều hơn hại. Anh đã nói ở vài cồng trước đây rồi.
 16. #16 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 16:52

  http://www.msnbc.msn.com/id/40375643/ns/world_news-asiapacific/  “Our marine corps … will carry out a hundred- or thousand-fold,” retaliation against North Korea for launching Tuesday’s attack, You said, without elaborating.


  “It’s hard to know why China doesn’t push harder,” Mullen, told CNN television’s Fareed Zakaria GPS, in comments due to air on Sunday. “My sense is they try to control this guy. And I’m not sure he is controllable.”

  He added: “I think we all have to focus on getting his attention — but in particular, China, in terms of focusing on his vulnerabilities and making sure that that part of the world doesn’t come undone.”

 17. #17 by Trung Úy on 2010/11/27 - 17:23

  Tiên đề WHERE, có 3 Xen sẽ xảy ra:

  1/ Thằng Đài: đây là Tiên đề Trung Úy vứt vầu sọt rác đầu tiên vì thằng Đài đéo đủ tư cách để trở thành lý do thằng Mẽo chẻ sọ thằng Tàu.  

  2/ Thằng Năm của Mẽo phơ trước: (Đây là lộ trình mà bọn Mẽo rất tâm đắc, và chỉ phá sản trong trường hợp thằng Tàu húng chó sớm quá)

  Khi đến thời điểm, thằng Năm và thằng NATO sẽ thiết lập một vành đai dọc biên giới Iran hay Afghanistan. Nhiệm vụ của bỏn là phong tỏa đường dẫn dầu từ Trung Đông của thằng Tàu. Nếu thằng Tàu chơi ngon phơ chục quả tên lửa vầu thì sẽ có vài trăm tên lính NATO nghỉ thở. Như thế Tàu chính thức tuyên chiến với NATO và bọn Mẽo chỉ chờ có thế.

  Đến giai đoạn này thằng Gấu Nga phải hót, nếu bỏn không hót thì sẽ eat cunt eat cunt mãn đời. Như vậy bỏn sẽ hót.  Mấy tên Gấu sẽ nắm đầu thằng Thổ từ Caucasus kéo xuống xọc dưa bọn Mẽo và NATO có thể với mục đích viện Tàu hay lấy le quặc gì đó đéo quan tâm. Nhưng chắn chắn bỏn sẽ thọc.


 18. #18 by Trung Úy on 2010/11/27 - 17:25

  Mới gõ mấy dòng mà đéo cho pót là sâu là sâu…địt cụ Zì hay địt cụ thằng lồ Yàhú vậy nhỉ. Vậy là phải cắt làm đôi rùi. Tiếp nè chi bộ ăn quặc ăn quặc….

  Lúc này thằng Mẽo và đồng minh sẽ chiếm hoàn toàn các mỏ dầu tại Trung Đông và tổ chức đẩy bọn Nga quay về Bắc. Đồng thời bỏn sẽ kêu thằng Nhật đập thằng Tàu, thằng Nam Hàn đập thằng Bắc Hàn. Đây là lúc thằng Lừa phải quyết định tương lai của mình. Một theo Tàu ăn cứt hai là theo Mỹ dây máu ăn phần. Điều này Trung Úy đã chỉ đạo Zì chỉ đạo lại cho Bê Xê Tê rùi.

  Như vậy, kết quả thằng Gấu Nga quay về Bắc ngủ đông. Thằng Tàu sẽ bị gần 2 trẹo quân đồng minh áp sát vầu mặt Đông, đẩy lùi bọn chúng dọc theo sông Dương Tử, trong lúc nầy thì thằng Kim Chí Phèo đã nghỉ thở nên toàn thể dân quân Bắc Hàn hoan hô tự do khi quân Nam tiến vầu. Như vậy kết quả sẽ tùy thuộc vầu thằng Mẽo, chẻ thằng Tàu ra làm 8 mảnh chia cho đồng minh hay để nguyên. Nếu chẻ thì thằng Lừa chắc cũng được mảnh đất xây cầu tiêu cho dân đi ỉa nhằm mục đích trả thù dân tộc.   

  Đây là Xen 2 của kịch bản. Chi bộ xem và quán triệt rùi Trung Úy sẽ đưa ra Xen 3 của bộ phim XXX với diễn viên nam chính là thằng Bảy của Mẽo đóng chung với em Maria Ozawa của bọn Nhật..hố..hố..   

 19. #19 by Cathnga on 2010/11/27 - 17:34

  Chi bộ cá độ đi , 3 tháng nữa có WW3 ko? Mỗ chắc chắn là không, cá 1 ăn 10 …mại vô, mại vô! @ Chim

  Sẽ không có W W 3 đâu.

 20. #20 by Trung Úy on 2010/11/27 - 17:38

  Cậu xin nói thêm, thằng Pa-Cứt-Tăn và thằng Ấn Mọi sẽ đéo động đậy dù chỉ là một sợi lông dái. Bỏn sẽ ngồi im, giữ thế cân bằng lần nhau, chờ thời hậu hiện chiến sẽ đấu võ mồm tiếp.

  Kết quả WWIII:

  Quân Tàu: nghỏm 2,5 trẹo tên địch
  Quân Mẽo và đồng minh: 1,7  trẹo tên địch
  NATO: 400 nghìn tên địch
  Nga và đồng bọn: 800 nghìn tên địch
  Lừa: Quân ta anh dũng hi sinh xây dựng được một cái cầu tiêu vĩ đại cho toàn thể dân tộc đi ỉa vĩnh viễn không cần chùi đít.
  Tổn thất các thể loại dân: chừng 50 trẹo.

  Hố hố…lâu lâu vô chém gió quán của Zì sướng phết. Chã bõ công bỏ bữa bú bia…hehe

 21. #21 by Cathnga on 2010/11/27 - 17:45

  Ngày của Chúa sắp đến rồi đấy, đcm lũ lợn chúng mày hãy sám hối đi @ Via
  Giờ mới đọc được còm nầy của anh Via, ngày Chúa phán xét qua rùi, không còn nữa. Tất cả những điều trước đây dự báo về những thảm họa ngày nay đều không còn đúng nữa.
  Bởi vì Hoa Ưu Đàm đã nở, và con người sẽ được cứu độ. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa tà ác và Thần vẫn còn đang tiếp tục, cũng là để con người có thể nhìn nhận lại về bản thân và có sự lựa chọn.

 22. #22 by Asineran on 2010/11/27 - 18:01

  Trời sinh Quảng nổ sao còn sinh Dì bựa.

  Quả này nổ to = 5 lần 2 container pháo hoa nổ ở Mỹ Đình.
  Mấy đồng chí ở Phòng có nghe thấy không?
 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:15

  Dịt mẹ các cô Zì dã jởlại và lợihại trăm nần hehe.

  Dịt mẹ các cô hãy chúý dộngthái já vàng. Trước ww1 và ww2 dều dã từng như thế.

  Vậy không nhẽ vàng sẽ tăng mãi tăng mãi déo có jớihạn?

  Không fải vậy. Các quyluật thịtrường không cho fép như vậy. Vàng chỉ tăng dến một ngưỡng chịudựng của quầnchúng, quá já dó thì quầnchúng quay sang các thứ khác.

  Vậy thì tạisâu các cô không quay luôn di?

  Ngoài vàng (bạc), còn dá quý, kimloại mầu, cổvật, dồ ngệthuật, dồ siutầm, dồ gỗ..

  Và các cô chờ jì nữa mà không mua một vài ngàn tấm hộchiếu Koa? Bỏ quãng vài chục ngàn Ông Tơn, sau 16 năm chiếntranh, các cô có cả chục trẹo Tơn hoặc thậmchí tỷ Tơn không biết chừng hehe.

 24. #24 by Gã khờ on 2010/11/27 - 18:15

  Đúng là các chú các cô vớ vỉn vừa thoai. Đọc Bá kiến, Chí phèo và chiến tranh tiền tệ và cả còm để thấy trò kiếm xiền của các con kền kền thời đại mới. Làm gì có ww3 ở đây?

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:36

   Dịt mẹ dưa ýkiến một con lợn dể chỉdạo các con lợn khác. Hehe cô dúng là một con lợn chânchính.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:20

  Thậmchí cả zững thứ sau cũng là ngón dầucơ thíchhợp trong zững ngày dếm ngược tới Thế Chiến: Vảivóc, Quầnáo, Đồ zathuộc, và dặcbiệt là fầnmềm.

  Zì muốn nói kỹ về fầnmềm.

  Khi Nét, nềntảng côngngệ thếjới, bị tànfá không nương tay, thì fầnmềm sẽ vôcùng có já vầu thời hậuchiến. Dịt mẹ không fải tấtcả các côngty dều liujữ dược fầnmềm cho mình.

  Vậy thì tạisâu các cô không mua rẻ hoặc thậmchí daolốt miễnfí cấptốc các loại fầnmềm di? Fầnmềm chưa hoànthiện cũng dược.

  Sau ww3, thì có o/ jì mà zùng, các cô cứ bán ra mà thu xiền hehe.

  Dịt mẹ bài nầy nhớ jữ bímật trong Quán Bựa dừng tiếtlộ ra ngoài không thì các cô eat cunt eat cunt.

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:26

  Ngoài fầnmềm là thứ rất dáng dể dầucơ vì cơhội lãi cao vôdối của nó, các cô cũng nên chúý dến chất dốt (xăng zầu than củi), hóachất cơbản các loại, các sảnfẩm sinhhọc, jấymá, vănchương, finảnh..

  Zững thứ nầy khó thiuthối trong vòng 16 năm thậmchí không bâujờ thiuthối.

 27. #28 by kochumbenim09 on 2010/11/27 - 18:28

  Dịt mẹ bài nầy nhớ jữ bímật trong Quán Bựa dừng tiếtlộ ra ngoài không thì các cô eat cunt eat cunt.@ dcm thằng zì bựa bú./ con fò..

  chít bả nó cả cười…ô kê..ô kê..ô kê ..đếu ai đương anh hùng núp lại đi oánh quả dắm nổ dõ to để cho bên địch bên ngoài nó biết ..xư bố tên hãm..có thế cũng nhắc…cẩn thận hông phải lối

 28. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:30

  Dịt mẹ Fầnmềm is one of the best things to dầucơ, vậy thì chọn cái jì trong cả núi fầnmềm dầy thịtrường?

  Hehe dó lại là chiếnlược quantrọng. Các cô fải nhớ là hậuchiến thì làm déo jì có máy tính xịn, nên các cô cần tìm zững món cổ như hệ diềuhành DOS v1.0 tới v6.7, các hệthống bảngtính cổ như Lotus Note, các hệ soạnthảo vănbản non-graphical như Bked, VNI.. hehe.

 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:33

  Dịt mẹ Zì cũng thúnhận mới các cô là Zì dang ôm các loại linhkiện diệntử zùng trong côngngiệp nhẹ. Cụtỷ loại jì thì dươngnhiên Zì déo nói dịt mẹ các cô chỉ hóng là tài.

 30. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 18:34

  Thôi Zì di họp tối mới các bạn Bê Xê Tê dây, hẹn các cô dến dêm chỉdạo tiếp.

 31. #32 by kochumbenim09 on 2010/11/27 - 18:47

  thầy đã chỉ đạo dũng hói rùi mà quên à..quên à..sao để tên bựa nỏ mồm nó thò mõm vầu chiên môn thế nầy….”Dịt mẹ các cô hãy chúý dộngthái já vàng. Trước ww1 và ww2 dều dã từng như thế…..”@bựa nỏ mồm ăn ./ con fò

  bẩu theo dõi giá vàng nhẩy nhót thì đéo theo dõi ..cứ nhẩy vầu lĩnh vực đếu phải chiên môn là thế đếu nào..đi trẹo chưn thế mà đi được à…theo dõi giá vàng khẩn trương..mà mả bố tên nầu còn vặn vẹo dũng hói của thầy về nguyên do sao hắn ỉa ra những niu in pho về gôn đấy nhế..hắn hông phải nhà phân tích…dcm hắn chỉ có cái năng khiếu(*) về lãnh vực đóa..nên hắn ị ra thì hửi..hông bình lựng..ddmc cứ bình lựng rùi nó chẳng ị cho mà hửi nữa đâu..

  * năngkhiếu : dịch theo từ chiên môn của anh tung của thì là một  cái lỗ trên cơ thể chỗ nầu đấy hoạt động linh hoạt năng động (ách típ)hơn những cái lỗ khác.và được gọi là năng+ khiếu….ddcm nó mà đạt mắc xi mum thì thui con mẹ rùi…

 32. #33 by Cocacola on 2010/11/27 - 18:53

  2/ Thằng Năm của Mẽo phơ trước@ Trung Úy


  Trung úy mầy nói đến Hạm đội 5 của Mẽo à? Triển vọng Mẽo chẻ Tầu làm 8, 16, hay 32 rất có thể xảy ra. Lừa nhập Tầu chắc sẽ nhập vầu United States of Yun (USY) chung với bọn Nam Hoa, thủ đô là Hong Kong cho nó mấu.

  Bà mẹ nó, giờ trữ phần mềm thì trữ vào đâu? Floppy discs tuyệt chủng mẹ nó dồi. Còn máy tính thời cổ thì làm đéo gì có ổ dĩa CD hay cổng USB mà cài cắm. Bó chiếu toàn tập rồi!

  Chắc anh lại phải nghe lời vện về miền tây trữ gạo với mắm thôi. Gạo với mắm thì nồi đất cũng nấu được!

  @ Em Nga: Em coi giùm anh có phải hoa Ưu đàm nở rộ trên đất Cao Ly không?
 33. #34 by Enterprise on 2010/11/27 - 18:56

  @Dì:
  Dì đang đùa hay sao thế, hehe. Bây-giờ Dì kiếm cái máy chỉ chạy được DOS mà không thể cài win từ 98 trở lên khó hơn lên giời. Mà công-nghệ sản-xuất nó đã có như thế thì chiến hay không sản-xuất cái 386 với cái đại-trà bây-giờ có khác gì nhau?
  Vụ trữ phần-mềm nghe cũng có lý, chắc sau đó sẽ cần nhiều giáo dạy IT như anh. Hehe, chẳng-lẽ anh sắp đổi đời, hehe. Để anh download một mớ từ open-source software đến SDK trữ mới được. Trữ thêm mấy cái Win, Drivers hiếm hiếm, Anti-virus. Chưa biết chừng anh lại có cái EnterSofts nhở, hehe.
  Nếu-vậy có cái gì Dì muốn khai-sáng với bọn anh thì upload đi kẻo trễ. Nhân-tiện cũng nói lời chia-tay với Dì luôn. Biết-đâu tuần sau không còn Net xài, hehe. Chúc Dì bú ziệu cỏ, câu cá, tạc tượng vui nhế.
  Đến tết mà anh vẫn còn vào quán được thì Dì đừng trách làm-sao năm nay xui nhế, hehe.

 34. #35 by vaidai on 2010/11/27 - 20:07

  Tức là ở đây, trong số bọn hóng, hẳn cũng có Lỗ Đít đồng ý mới bạn, nên bạn hông cần chạnh lòng nhiều thế.@Vìa Lồn
  Vãi lồn thằng bạn ngu si. Thể loại này mà đã được coi là “tinh trùng” của cái quán này đấy hả?=))=)). Địt mẹ mày, đồng ý với nó hay không thì liên quan lồn gì đến Lỗ Đít hả con đĩ? Tức là theo ý mày, cứ có ý kiến trái chiều (như trường hợp này) thì là Lỗ Đít, còn cứ phải nghe thằng mặt lồn chủ quán thần tượng của mày thì mới là “tinh hoa”, à quên, “tinh trùng” hả con? Ví dụ con mẹ mày nó có vào đây đọc, rồi nó theo ý kiến thằng Bố (bố dám chắc 99,99% với mày) thì con mẹ mày cũng là LỖ ĐÍT phỏng?
  Muốn chửi nó thì phản biện lại ý kiến của nó bằng chính lý lẽ của mày ấy, chứ chỉ biết nâng bi bú buồi thằng chủ quán thì ăn cứt mà chết cụ mày đi.

 35. #36 by ongcu69 on 2010/11/27 - 21:17

  Địt cụ thằng mặt lồn vaidai spam ít thôi, cút con mẹ ra chỗ khác để các cụ bàn chiến sự.

 36. #37 by ongcu69 on 2010/11/27 - 21:31

 37. #38 by nhất on 2010/11/27 - 21:53

  Mả cụ thằng 69 gúc giỏi phết nhở, ra photo của thằng vaidai à. Anh thì đéo đọc cãi nhau của bọn mầy, nhưng anh muốn hỏi  thằng 69 rằng mầy đuổi thằng vaidai đi bằng cách bốt hình thật của nó lên đây là cái võ gì hả. Cộng đồng mạng – hố hố anh dùng từ như báo Lừa – có chấp nhận hông hả mầy?

 38. #39 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 22:03

  Hehe, chết cười tên 69 chọc lét thằng vaidai. Chiều anh cũng chọc thằng bò đấy. Địt mẹ thằng vaidai viết còm dài ngoằng mà đéo có ý gì khác suốt từ đầu tới giờ.


  Viết cái gì phân tích đóng gạch hay thí nghiệm đi vaidai. Đéo gì sinh viên du học mà toàn chém dững thứ đéo phải chuyên môn thế, hehe.

 39. #40 by ongcu69 on 2010/11/27 - 22:05

  @nhất bìu ngắn:

  Địt mẹ lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì ngại ./ gì mà không chơi đòn bẩn. Địt mẹ nhớ thằng Vũ Cù ăn chưởng của Bê Xê Tê thế nào không? Hehe sủa linh tinh thì ăn tỉn là đúng rồi, bênh cái đéo?

  Mà chỉnh font to tí mầy, đit mẹ viết đéo gì tin hin tin hin, đau cả mắt.

 40. #41 by nhất on 2010/11/27 - 22:09

  Hố hố mả cụ Trung Tướng chưa gì đã chỉ cách làm giầu sau chiên tranh, có chắc sống đến lúc hết thế chiến không mà học? cái đồ ngu như cứt ý.
  Sao mầy không dậy cách sông sót – tiếng Tây nó là survivor, đại khái thế- qua thế chiến hử!

 41. #42 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 22:09

  @tên Nhất: Thằng vaidai tintin ngu bỏ mẹ, đéo gì xông vào quán chửi đổng lại đéo biết xóa tông tích. Gúc nửa giây là phăng teo ra cả hàng cả tổng nhà nó. Đéo thích lôi thông tin cá nhân thôi. Tên nhất Gúc tệ quá, bảo em Hương bổ túc đi.

 42. #43 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 22:13

  Hố hố mả cụ Trung Tướng chưa gì đã chỉ cách làm giầu sau chiên tranh, có chắc sống đến lúc hết thế chiến không mà học? cái đồ ngu như cứt ý.
  Sao mầy không dậy cách sông sót – tiếng Tây nó là survivor, đại khái thế- qua thế chiến hử!


  @Có mưu gom hàng thời chiến. Khắc có kế sống sót. Nhất đéo biết si luận gì cả. Còn rủi ro thời chiến, bụp phát chết, đéo gì phải lo.
 43. #44 by nhất on 2010/11/27 - 22:23

  @Dũng hói
  Anh gúc nó ra cái nầy : http://minhldp.multiply.com/
  Ở trỏng có quảng cáo của 1 thằng gay, cao 170cm mà có 10cm mới nhục chứ. Anh cao 140cm mà cái đó cũng gấp đôi thằng thẳng, đọc xong anh sảng khoái khôn tả.
  Còn sống sót qua thế chiến thì nếu phải ra trận, có lẽ cách tốt nhất là hèn- phim giải cứu binh nhì Bryan, tên lính Đức sau khi thịt thằng Do thái, khi đi xuông thang lạnh lùng và lịch sự đi vòng tránh thằng lính Mỹ hèn đang sợ run , đoạn đó cực hay-
  Hồi 9x anh đi tầu hỏa xuyên Lừa , ngồi ghế cứng cùng nhân dân. Có 1 tay chừng 50 tuổi  khoe là đặc công uýnh Mỹ. Kể chuyện chả thấy oai hùng như trên báo quân đội nhưn dưn tẹo nào. Tển cũng kết luận là muốn sống khi ra trận phải khôn và hèn.

 44. #45 by Enterprise on 2010/11/27 - 22:23

  Hehe, các cô cẩn-thận bà Dì. Bà đang lên cơn sung-sướng nên nổ lung-tung trong-đó có đúng có sai.
  Cụ-thể: nếu tốc-độ net là 200bit/s thì load 1 entry của bả là 4,5 ngày là hợp-lý. Nhưng nghe đâu yahoo plus có server ở Lừa nên sẽ load trong 3-7s. Hehe.
  Chi-tiết sau cho thấy bả tự cắn đuôi, hehe:
  Còm trước bả kêu mua hộ-chiếu KOA, còm sau bả bảo Net bị tàn-phá nên phải xài DOS, BKEd,… Thế hộ-chiếu KOA mua về để tế sao à? hehe.
  Tuy-nhiên các vụ trữ xăng, đầu, than, hóa-chất để sản-xuất, đặc-biệt cao-su thì nên lắm. Còn vải, đồ-cổ, .. hehe, cẩn-thận kẻo trúng miểng sành.
  Hàng điện-tử thì các cô khỏi cần trữ. Lý-do? Nếu ăn nuke, điện còn không có lấy đâu mà tử mới chả mẫu. Nếu không, thằng đánh cũng chẳng ngu gì mà phá, cứ để xài. Không chừng lại rẻ như thời thởi ấy chứ, cứ ra đường mà xách về. Hehe, chỉ sợ không biết xài.
  Bà Dì đang ôm mớ LED, chỉnh-lưu, điện trở, transitor E, B các loại đang muốn cho nên làm hàng thế thôi, hehe

 45. #46 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 22:24

  Thời chiến gom hàng gì?


  1. Y tế – Dược phẩm: Các loại kháng sinh, bông băng, thuốc gây tê, dụng cụ tiểu phẫu, vươn vươn.

  2. Lương thực – Thực phẩm: Gạo, mì tôm, đồ khô, … Rượu cũng cần gom hehe.

  3. Quần áo, vải vóc các thể loại cũ mới.

  4. Vật dụng cá nhân: Khăn tay, bàn chải, phích nước, bát đũa, ùi nhiều đéo kể xiết.

  4. Vàng, đương nhiên.

  Địt mẹ có một trong những thứ đó, thời chiến có thể đánh đổi lấy tính mạng. Những thứ nêu trên dân thường gom không phải để đầu cơ, mà để xài dần, hoặc đổi chác khi cần.

  Còn đầu cơ những thứ như tên Tướng kê. Thì hắn nổ đấy. Có lồn kho mà tích trữ mấy đồ điện tử. Địt mẹ bom nó rải thảm, cứt cũng đéo có mà bốc, lấy ./ ra ý mà tích. Nhẽ mua xong lưu kho ở Tầu, hehe.

 46. #47 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 22:50

  @tên Nhất: ùi giời, đây tên Nhất hãm ./


  1. Gúc với key: minhldp blog ra cái này http://vn.360plus.yahoo.com/minhbeo_85hp

  2. Gúc tiếp với key minhbeo_85hp ra cả đống

  3. Gúc tiếp 2 key đó với filckr, youtube, ra cả barcafan. Ùi nhiều vãi đạn ra.

  Tển vaidai cũng xóa bớt đi rồi. Đàng hoàng vào chửi nhau, việc đéo gì phải xóa. Mà đã định xóa thì xóa mẹ trước khi vào đi. Riêng phần này đã thông cảm em nó trẻ người non dạ rồi.

  Nhìn cái ảnh thì anh đoán ở Nhật. Tển tên Minh, hiệu Minh béo, YM minhbeo_hp85. Sinh năm 85, ở Hải phòng. Tển làm nghiên cứu sinh về công nghệ sinh học. Cái trường mà tển đứng hình như anh có đến 1 lần rồi, ở osaka thì phải. Tển trông béo, lốp căng, da đen bánh mật, để đầu cua, nhìn mặt rất dễ xương. 

  Còm lâu lâu anh đã bảo tển vào xác nhận đi anh xem tướng cho mà cứ im tịt, đéo hiểu. Anh có lấy phí đâu, có thì anh cũng lấy qua paypal thôi, lo gì nhở.

  PS: Địt mẹ anh đéo phản đối chửi bậy. Cũng đéo phản đối tranh luận phản biện ở quán. Anh cũng thích bỏ mẹ những thằng chửi cha thằng chủ quán với tất thảy những thằng khác. Nhưng vấn đề là phải nêu ra được cái mình cần tranh luận, và đưa được thông tin cho mọi người tham khảo, góp ý, và phản biện. Địt mẹ những thằng như này tham gia tuyền xì bam. Địt con mẹ anh ghét, hehe. Nhưng anh vẫn xương.
 47. #48 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 23:09

  @all: Chi bộ thích anh nổ về trình gúc của anh nhân dịp tên vaidai xì bam không? Hay thích nổ về thế chiến? Hehe?

 48. #49 by Dragonfly on 2010/11/27 - 23:15

  Tình hình rất là tình hình như này mà Chi Bộ còn thời gian để vạch lá tìm sâu à?

   Mấy cái Zì Thối đưa ra để “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” như cứt. hay là nhỡ nhập lố lô hàng lởm linh kiện Khựa, đang tính bán lại cho các Bựa viên. Hệ Hệ
  Zũng Hói có time thì gúc học tập kinh nghiệm bọn Jew thời thởi chiến tranh ấy. Ai lại đi vạch vòi thằng em đồng hương có khi do em Rô Xinh jới thiệu cũng nên.
 49. #50 by Cathnga on 2010/11/27 - 23:18

  @ Em Nga: Em coi giùm anh có phải hoa Ưu đàm nở rộ trên đất Cao Ly không?@ Cò Lả
  Hoa Ưu Đàm nở khắp nơi trên thế giới. Nơi nào có đệ tử Đại Pháp, nơi đó Hoa Ưu Đàm nở. Em Nga cũng đã nhìn thấy và sờ vào rùi tại nhà của 1 đồng tu. Hoa bé li ti, cả thân cả hoa dài chừng 1mm, mới nhìn tưởng lũ nấm mốc, nhưng hoa mọc ở những chỗ rất sạch sẽ: như mắc áo, cửa sổ v.v.. Lấy kính lúp soi được cả cánh hoa và nhụy hoa. Hoa dai và đàn hồi, khi sờ vào hoa rạp xuống bỏ tay ra thì hoa lại dựng thẳng ngay dậy, không giống như nấm mốc phủi đi là bay biến. Được biết loài hoa này là hoa của không gian khác.
  À, nói thêm về chiến tranh, tất nhiên tà ác muốn có chiến tranh để chúng loại bỏ con người. Nhưng Hoa Ưu Đàm nở rùi nên sẽ có vị Thần vĩ đại để giải quyết chuyện này. Tà ác càng tới ngày tận thế, chúng càng nguy hiểm và hung tợn.

 50. #51 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 23:21

  Địt mẹ đã thế nổ cả 2 luôn, đoàng đoàng đoàng.


  1. Gúc là một khái niệm mới. Nhưng các Bựa cần học cũng như BOIP. BOIP là nổ văng mạng, tên tướng đã nói rồi. Còn Gúc là hành trình đi tìm sự thật, hehe. Nếu đéo biết gúc các nguồn thông tin bằng đủ các thứ tiếng rồi tổng hợp lại. Địt mẹ các bựa cứ ngồi đấy mà bảo còn lâu mới chiến tranh. Anh còn đồ rằng bọn bỏn bàn nhau từ lâu rồi. Thằng Bắc Hàn chỉ là cái cớ, hehe, giọt nước tràn ly.

  Quên. Anh gúc với keyword còm trước ở filckr, nó ra cả đống ảnh mà tển đã xóa mẹ. Hehe, trong vài cái ảnh có cái áo tển mặc. Thế là anh phăng ra trường, hehe.

  Anh gúc tiếp được cái link ở yume, có vụ offline tên tển, thế là anh phăng ra bạn bè tển

  Anh gúc tiếp cái tên lớp tển lúc ở Lừa, anh ra được tển học khối Lý, hehe. Anh bác bỏ tển đang nghiên cứu sinh công nghệ sinh học. Phải là cái đéo gì liên quan đến vật lý cơ.

  Anh lại gúc tiếp anh tìm được nick tên lớp trưởng tển hồi đại học. Anh gúc tiếp ra cái số di động, hehe.

  Giả thử anh call số đó, hỏi dăm câu ra được full thông tin tển.

  Thôi đấy, địt mẹ chi bộ lười như chó. Thế nên đéo tin thằng nào hết nhé, tin thằng Gúc thôi.